REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer"

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Nr Miljørevisorene kommer Side 5 Ekte talent på kunstig gress Side 8 Chatter med kundene Side 2

2 Arnt Johan Hugaas, Organisasjonssjef Fokus på miljø og klima internt og eksternt Et godt arbeidsmiljø er en av flere faktorer som skal bidra til at vi som jobber i HelgelandsKraft lykkes i å produsere og levere de tjenester og produkter som kundene forventer. Arbeidsmiljøet påvirkes av flere forhold. At alle vet hva som er den enkeltes ansvar og oppgave. At vi/den enkelte har den kunnskap og de ferdigheter som trengs for å utføre oppgavene. At samarbeidet mellom de som jobber her er godt. At de som er satt til å lede andre følger opp sine medarbeidere i det daglige arbeid. Kanskje viktigst av alt at motivasjonen, entusiasmen og ønske om å gjøre en så god jobb som mulig er høy. Et godt arbeidsmiljø kommer ikke av seg selv. Kontinuerlig arbeid over lang tid er det som kreves. Fokus på forbedringer og omtanke er det som gir resultater. Sommeren 2008 gjennomførte HelgelandsKraft en arbeidsmiljøundersøkelse som omfattet egne medarbeidere. Undersøkelsen ble gjennomført av vår bedriftshelsetjeneste Hjelp24. Undersøkelsen ble gjennomført som en nettbasert spørreundersøkelse med et spørreskjema/metode kalt MTI (MedarbeiderTilfredshets Monitor). MTI måler arbeidsmiljøfaktorer med betydning for jobbtrivsel, helse og yteevne. Resultatene relateres/sammenlignes med normalen i norsk arbeidsliv (27000 personer). Svarprosenten i HelgelandsKraft ble på 84%, noe som anses som bra. For hele HelgelandsKraft viser resultatene positive skårer på alle områder. I hovedsak ligger vi bedre an enn gjennomsnittet. På ett område, motivasjon, entusiasme, ønske om å gjøre en så god jobb som mulig, oppnådde vi svært gode resultater. Det tilskriver vi vårt arbeid for å bygge en god bedriftskultur gjennom bl.a. tiltak som HK ambassadør. Generelt positive resultater, men med forbedringsmuligheter i forhold til enkelte arbeidsmiljøfaktorer innen enkelte områder. Resultatene bekrefter HelgelandsKraft som en attraktiv, trygg og sikker arbeidsplass hvor miljø og klima både internt og eksternt har stor fokus. Målet er stadig å bli bedre gjennom kontinuerlig/daglig arbeid med forbedringer. Regn med oss. Chatter med kundene Kunderådgiver Laila Sandvik mener at chat er en enklere måte å kommunisere med kundene på enn e-post. Kundeservice er i dag mer enn å svare på brev og telefoner. Mange av oss har en jobb som knytter oss til PC en store deler av arbeidsdagen, og da er det greit å vite at du kan snakke med kundesenteret til HelgelandsKraft via elektroniske medier. HelgelandsKraft tilbyr derfor en chatte-tjeneste for kundene som gjør det mulig å holde en samtale i gang via Internett. Vi snakker med kundene på samme måte som folk kommuniserer gjennom MSN eller Skype, sier kunderådgiver Laila Sandvik. Mer effektivt - Dette er mer effektiv både for kundene og oss, mener Sandvik. Enkle spørsmål kan vi som regel svare på med en gang og da har vi løst problemet der og da. Må vi spørre noen av fagfolkene, kan kunden gjøre andre ting mens han eller hun venter på tilbakemelding, sier hun. Mange spørsmål Tjenesten ble satt i gang nå i høst Tjenesten finner du på og allerede er det mange som har benyttet seg av hjemmesidene til HelgelandsKraft når de lurer på ting. Det har vært vanlige henvendelser om måleravlesning, bestillinger, oppsigelser og spørsmål om regningen, sier Sandvik. Dersom det kommer spørsmål om drift, sendes disse henvendelsene videre i systemet. Mer vanlig På flere og flere områder er det nå mulig å bruke chat. Selv om det i stor grad er unge folk som bruker denne måten å kommunisere på, ser vi at bruken øker, sier Sandvik. Hun synes det er flott at kundene kan ta kontakt på denne måten. Det viser at vi tar i bruk ny teknologi for å kunne yte enda bedre service, sier hun. 2

3 Fem på gata Polisen smelter, klimadebatten går for fullt og politikerne vil ha mer fornybar energi. Hvor opptatt er du av klimadebatten og angår den deg? Ragnhild Olsen, Mosjøen - Jeg er vel middels opptatt av klimaspørsmålet. Men klart det angår meg, dette er vel noe som angår oss alle. I høst var berørte parter på befaring i forbindelse med en mulig utbygging av Vassenden kraftverk. Foto: Marit Carlsen,NVE Miljørettet kraftutbygging Otto Forbergskog, Mosjøen - Jeg står ikke selv for så mye klimautslipp. Jeg har jo sluttet å fyre med ved og nå er det bare strøm det går i, det er jo mer miljøvennlig og CO2 fritt. I et normalår produseres det for lite kraft i Norge. Derfor ønsker HelgelandsKraft å bygge ut kraftverkene i Øvre Forsland og Vassenden i Leirfjord Kommune. Disse utbyggingene vil kunne gi en samlet kraftproduksjon på ca 80 GWh, ren fornybar energi. Kraftproduksjonen tilsvarer strømforbruket til ca bolighus og vil bety en betydelig sikring av energiforsyningen i området. I tillegg til den samfunnsnyttige effekten, bidrar en slik utbygging til økt næringsvirksomhet og mer verdiskaping på Helgeland, sier produksjonssjef i HelgelandsKraft Ottar Olsen. Utbyggingen vil koste i overkant av 200 millioner kroner, og lokalt næringsliv vil kunne konkurrere om % av dette beløpet. Kraft og miljø For å sikre at HelgelandsKraft ikke skader natur og miljø i nevneverdig grad i forbindelse med utbyggingen, er det laget en detaljert konsekvensutredning. Konklusjonene er at konsekvensene i forbindelse med utbyggingen vil være svært små for alle fagfelt. Dette skyldes i stor grad de endringene og tilpasningene som er gjort i forhold til de opprinnelige planene, sier Olsen. Øvre Forsland Forslandsvassdraget er allerede berørt av kraftutbygging. Ved utbygging av Øvre Forsland er det Produksjonssjef Ottar Olsen. beregnet en dobling av kraftproduksjonen i vassdraget. En ny kraftstasjon er planlagt i Forslandselva og vannet overføres i sjakt og tunnel. Vassenden Vassenden kraftverk vil utnytte vannet fra Sørelva, Helltjørnene og Nordelva. Gjennom et felles inntak føres vannet i tunnel og sjakt ned til kraftstasjonen som plasseres ovenfor Vassenden. Fra kraftstasjonen føres strømmen i en jord/sjø-kabel fram til Leirosen transfomatorstasjon. Charlotte Bårdevik og Camilla Nilsen, Mosjøen - Vi har hatt om klima på skolen, i naturfag og samfunnsfag. Vi snakker heller om andre ting når venninnegjengen møtes, så vi er vel egentlig ikke så opptatt av klimadebatten. Håvard Nilsskog (på besøk i Mosjøen) - Jeg følger en del med i debatten. Mener dette er viktig for oss alle og vi har en jobb å gjøre på dette området. 3

4 Klimasamarbeid på Helgeland HelgelandsKraft har sammen med Elkem Aluminium Mosjøen, Statskog SF, Nova Sea AS og Torghatten Trafikkselskap ASA, stiftet nettverket «KlimaHelgeland». Målet er å redusere klimautslipp og bidra til et renere miljø på Helgeland. Det handler rett og slett om å ta tak i den globale klimautfordringen og se hvilke tiltak vi kan gjøre lokalt, sier adm. dir. Ove A. Brattbakk i HelgelandsKraft. Jeg mener det er viktig at vi samarbeider, slik at ikke alle trenger å finne opp det samme kruttet, slår han fast. Ved å dele på kunnskapen og erfaringene innen miljøarbeidet kan alle bli litt bedre. KlimaHelgeland ønsker at flere skal bry seg om våre klimautfordringer. Derfor inviterer vi alle videregående skoler på Helgeland til å søke om et klimastipend på inntil kroner Stipendet kan fordeles på flere ulike prosjekt. Ta kontakt med HelgelandsKraft for nærmere informasjon. De fem kontaktpersonene sammen med adm. dir. i HelgelandsKraft. Fra venstre: Torleif Olaisen, Nova Sea, Jørgen Hoffmann, Statskog, Helge Nes, Elkem Mosjøen, Lene Tokle, Ove A. Brattbakk fra HelgelandsKraft og Stein Olsen, TTS. Foto: Anne-Kari Myrvik FAKTA: Nettverket «KlimaHelgeland» skal bidra til å: Redusere miljø- og klimaforurensende utslipp Foreslå konkrete aktiviteter og klimatiltak bedriftene kan starte Utvikle miljøsamarbeidet mellom sentrale næringslivsaktører på Helgeland Øke bedriftenes miljøkompetanse Bedre bedriftens resultat Klimastipend For å stimulere til at flere tenker ut gode klimatiltak, skal det deles ut klimastipend på inntil kroner til en eller flere videregående skoler/klasser for å stimulere elevers interesse for klimaproblem og tiltak som kan bidra til klimagevinst. Vi vet at skolene er opptatt av dette og håper så mange som mulig legger inn en søknad, sier Brattbakk. Går sammen «KlimaHelgeland» har høye ambisjoner for hvilke resultater nettverket skal skape. Bedriftene har en felles erkjennelse av at langsiktig lønnsomhet er nært knyttet til et godt miljøarbeid. Nettopp det at nettverket er bransjeoverbyggende, gjør at hver enkelt bedrift vil stå sterkere til å løse de klimautfordringene som virksomhetene står overfor. For å koordinere arbeidet er det valgt ut kontaktpersoner i hver enkelt bedrift. Disse skal møtes jevnlig for å diskutere erfaringer og ulike tiltak bedriftene kan gjennomføre. Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning 4

5 Jeg jobber i HK Miljørevisorene Geir Andersen og Mona Ludvigsen har gjennomgått miljøarbeidet i HelgelandsKraft. Er alt i orden, blir HelgelandsKraft det 5. selskapet i kraftbransjen som sertifiseres etter standarden ISO Alle skal tenke på miljøet Miljørevisorer har vært høyt og lavt for å sjekke om HelgelandsKraft tenker på miljøet i alle delene av virksomheten. Målet er at HelgelandsKraft skal innfri kravene til miljøsertifikatet ISO Med denne sertifiseringen forplikter alle ansatte seg til å tenke miljø i hverdagen, sier revisjonsleder hos Nemko, Mona Ludvigsen. Det mangler ikke på ambisjonene til miljøarbeidet i HelgelandsKraft. ISO sertifikatet betyr at bedriften skal vite hvordan den påvirker det ytre miljøet og at all planlegging også tar hensyn til mulige miljøpåvirkninger. Strengere enn loven Ett av målene i sertifiseringen er at HelgelandsKraft også aktivt skal fortelle omverden hvordan ståa er når det gjelder miljøet. Alle ansatte skal rapportere selv det minste utslipp som påvirker miljøet. Med en slik total oversikt og større åpenhet, blir det mye lettere å vite hvor det må settes inn tiltak. ISO er ikke en lovpålagt sertifisering. Det er noe HelgelandsKraft selv har bestemt at de skal følge. Forurensningsloven og tilhørende forskrifter setter noen minstekrav til miljøansvaret i bedriftene, sier revisor i Nemko Geir Andersen. ISO går lengre enn de lovpålagte kravene, sier Andersen. Miljø i alle ledd Miljø er et naturlig tema i forbindelse med mulige miljøinngrep ved utbygginger, utbedringer og vedlikehold. Det som nå har skjedd i HelgelandsKraft er at de ansatte blant annet diskuterer hvordan bedriften kan redusere drivstofforbruket på bilene. De ser etter måter å organisere arbeidet på, slik at det ikke forurenses mer enn nødvendig, sier Mona Ludvigsen. Vi har snakket med direktøren, prosjektledere og montører, og det er tydelig at HelgelandsKraft har lagt vekt på å involvere alle ansatte, sier miljørevisoren. HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeidsprosjekter med idrett og kulturliv. Navn: Bjørg-Elin Hansen Funksjon i HK: Energimontør Alder: 29 år Bosted: Brønnøysund Hva er du opptatt av nå? Jeg har kommet tilbake til HelgelandsKraft etter å vært borte fra bedriften i 10 år. Siden jeg nettopp har begynt i denne jobben, er jeg opptatt av å sette meg mest mulig inn i arbeidsoppgavene. Hva er det beste med å jobbe i HK? Gode kollegaer også synes jeg det er veldig kjekt å få være ute å arbeide. Hva gjør du i fritida? Mye av fritida går med til å være sammen med mine 2 barn og samboer når han ikke er på jobb offshore. Går en del turer og trimmer litt på Brygga trimsenter. Hvilken kjent person inviterer du på middag? Det vet jeg ikke hvem det skulle være, så det får bli samboeren. Hva serverer du? Stekt biff med tilbehør. Hvilken bok vil du anbefale? Jeg leser svært lite bøker. Hva er du villig til å demonstrere for? Jeg synes det er trasig med barn som ikke har det bra i oppveksten. Jeg støtter opp om årets TV-aksjon som samler inn penger til Blåkors. De gjør også en god jobb for barn som lider under foreldrenes rusproblemer. 5

6 Nyheter fra eierne Gir gode arbeidsplasser - De arbeidsplassene HelgelandsKraft skaper er med på å holde liv i mange småkommuner, sier ordfører i Grane, Bjørn Ivar Lamo (Ap). Han representerer en av 14 kommuner som eier HelgelandsKraft. Lamo har kort vei fra kontoret på Trofors ned til elva Vefsna som renner gjennom kommunesenteret. Grane kommune ønsker ikke et vern av vassdraget. En utbygging av miljøvennlig energi i eksempelvis sidevassdragene Fiplingdalelva og Eiteråga ville styrket HelgelandsKraft sin egen kraftproduksjon og dermed selskapet, understreker han. Samtidig er det i tråd med vår egen Soria Moria-erklæring, som sier at vi skal utvikle mer fornybar energi, sier han. Grane kommune fikk i 2007 et utbytte på 2,3 millioner kroner som eier i kraftselskapet. Det er gode inntekter Ordfører i Grane, Bjørn Ivar Lamo. til kommunen, men viktigere er det at vi har offentlig styring med kraftressursene lokalt, sier han. Derfor setter han pris på at han som folkevalgt har anledning til å møte ledelsen i HelgelandsKraft for å diskutere tanker og ideer om framtida. Siden jeg selv er elektriker, synes jeg også det er bra at vi har denne fagkompetansen her i området. Jeg vet at HelgelandsKraft har god kompetanse i alle ledd, avslutter Lamo. NÆRINGSLIVET PÅ HELGELAND Miras: Vedlikehol Kundesenteret svarer HKs kundesenter hjelper deg. F.v.: Laila Sandvik, Rigmor Lande, Inger Lise Abrahamsen, Linda Wikkelsmo og Mona Nicolaisen. Foto: HelgelandsKraft Påvirker den internasjonale finanskrisen strømprisen vår? Den internasjonale finanskrisen påvirker også strømprisene våre. Finanskrisen gir forventninger om en kraftig oppbremsing i verdensøkonomien. Dette gir et negativt press på råvarepriser som olje, gass, kull og Co 2. Disse råvarene er innsatsfaktorer i en god del av strømproduksjonen i Norden. Dette gjelder kullkraftverk, gasskraftverk og oljekondensverk. Disse kan nå produsere billigere og strømprisen blir dermed lavere. Hvordan kan jeg se om strømforbruket går opp eller ned? På regningene har vi grafer som sammenligner strømforbruket, men for at sammenligningen skal bli riktig må måleren leses av jevnlig og helst til samme tidspunkt. Hva må jeg gjøre for å opprette avtale om e-faktura, og hvilke fordeler er det med e-faktura? Den enkleste metoden er å si ja takk til efaktura fra HelgelandsKraft når du betaler neste faktura i din nettbank. Men du kan også logge deg på i din nettbank, finne fram efakturatilbydere og velge HelgelandsKraft. Du legger da inn kundenummer (8 siffer) som referansenummer. Fordelene med efaktura er at det er mer miljøvennlig, du får bedre oversikt over regningene, slipper å fylle ut KID-nummer, får varsling på e-post når det kommer ny regning og siden regningene kommer elektronisk i nettbanken din, er du ikke avhengig av posten for å få betalt regningen. Den fagmessige bredden er Miras sterkeste kort, forteller administrerende direktør Merete Karlsen i Miras Vedlikehold og Modifikasjon. Foto: Mye i Media As Miras er et av Nord-Norges største verkstedskonsern og omsatte i fjor for 260 millioner kroner. Selskapet leverer produkter og tjenester til oljenæringen, prosess-, mineralog kraftindustrien. Totalt bruker selskapet ca. 3,7 GWh for å holde hjulene i gang. Forretningsområder Miras består av seks selskaper som sammen leverer store, komplekse løsninger innenfor engineering, produksjon og vedlikehold. Hovedkontoret ligger i Mo i Rana, men konsernet har også et selskap i Mosjøen. Miras har 60 års erfaring og er et av Nord-Norges største verkstedskonsern. Selskapet er i vekst og søker stadig etter kompetent arbeidskraft som kan bidra i til å videreutvikle selskapet. 6

7 Grønn spalte lder og forbruker Spar strøm gratis Sett ikke møbler foran varmeovner. Det er hindrer varmen i å sirkulere og kan i tillegg være brannfarlig. Trekk for gardiner og persienner om kvelden. Det reduserer varmetap gjennom vinduene. Vask alltid med fulle vaskeog oppvaskmaskiner. Slå av lyset i rom som ikke er i bruk. Slå av «duppedingsene» Viste du at en god del av husholdningers strømforbruk er knyttet til å holde TV-er, datamaskiner, stereoanlegg og andre «duppedingser» i stand by-modus. Du kan dermed spare strøm ved å slå disse apparatene helt av når du ikke bruker de. Flere sparetips finner du på -Vårt slagord er stolt industrikultur, som viser at vi har lang erfaring og dyktige medarbeidere. Flinke medarbeidere er ingen selvfølge, men Miras jobber kontinuerlig med kompetansehevning og dyrker en kultur der det er tiltatt å være god. Den fagmessige bredden er Miras sterkeste kort, forteller administrerende direktør Merete Karlsen i Miras Vedlikehold og Modifikasjon. Energi både vedlikeholder og forbruker Energisektoren er et av Miras viktigste satsningsområder. På grunn av de ulike selskapene internt i konsernet, har de mulighet til å ta store prosjekter som involverer flere fagområder. Miras Vedlikehold og Modifikasjons er spesialisert på produkter og vedlikeholdstjenester til kraftstasjoner, med blant annet reparasjoner av brytere og trafoer. Men konsernet er også en stor forbruker av kraft. - Miras er storforbruker av kraft blant annet fordi vi har store lokaliteter. Vi har nærmere kvm i areal, en stor maskinpark og ressurskrevende utstyr. Dessuten har vi vanvittig høy aktivitet og i perioder kjører vi hele døgnet, forklarer Karlsen. Stor på olje og gass Oljeutbyggingen er i full gang i nordområdene. Miras har i mange år levert produkter og tjenester til store aktører innen offshorenæringen i Norge. Merete Karlsen i Miras Vedleikehold og Modifikasjon mener konsernets konkurransefortrinn er flerfaglighet, infrastruktur, en stolt industrikultur og lang erfaring. Nytt fra nett Energy Camp Klimaprosjektet «Grønn Boks» introduserer nå et nytt og spennende konsept i Norge. Kloke hoder skal samles for å finne løsninger som kan oppfylle Norges klimamål. I januar neste år isoleres våre fremste eksperter og beslutningstakere i en 48 timers tankesmie for at de skal utvikle de åtte prosjektene som kan gi størst og raskest klimaeffekt innen Les mer om Energy Camp på 7

8 SPONSOR Unge fotballtalenter på Vevelstad, fra venstre: Elsa Gimse Aasen, Kristine Nergård, Fredrik Kristiansen og Einar Lohne Bjørn. Bak står trener Jan Kristiansen. Ekte talent på kunstig gress Det er noe med små plasser og ildsjeler. Takket være noen lokale entusiaster var over 80 prosent av alle jentene i Vevelstad kommune med på organisert fotball i fjor. Nå kan de, og alle andre fotballinteresserte, glede seg over en flunkende ny kunstgressbane. Da Jan Kristiansen flyttet til en av de minste kommunene på Helgeland for litt over 10 år siden strevde de forgjeves med å holde liv i det lokale fotballaget. Jeg innså fort at den eneste måten å berge fotballmiljøet på, var å satse på ungene, sier Kristiansen. Dermed startet arbeidet som de nå kan nyte suksessen av. Store talenter For en kommune med 485 innbygger totalt er det imponerende at de har to spillere som er med på aldersbestemte kretslag. Og skal vi tro ungdommen selv, er det flere i vente. Noen av de som spiller mini-putte i år er større talenter enn vi var, sier Einar Lohne Bjørn. Sammen med Fredrik Kristiansen spiller han på to småguttelag. Ett på Vevelstad og ett i Brønnøysund. Egentlig er jo Brønnøysund erkerivalen, men vi er med der for å få mer spilletid og for å spille på et høyere nivå, sier Fredrik. Klare for a-laget Jentene har i år spilt sammen med småguttelaget slik at de har kunnet stille lag. Enkelte ganger har vi måttet stille med færre spillere enn motstanderne, og da har det ikke gått så bra, sier Elsa Gimse Aasen. Sammen med venninna Kristine Nergård er de klare for å spille på damelaget til neste år. Selv om det sikkert blir mindre spilletid, gleder jeg meg til å spille sammen med damelaget, sier Kristine. Artigere å trene Kunstgressbanen er den samme typen som Bodø/Glimt har lagt på Aspmyra. Alle som kommer hit blir imponerte over den flotte banen, sier de fire unge fotballtalentene. Da vi spilte på den gamle grusbanen visste ingen hvor ballen spratt hen. Med den nye kunstgressbanen får vi trent skikkelig og vi er blitt mye bedre som spillere, sier Fredrik. Helgelandskraft har bidratt til finansieringen av kunstgressbanen som ble åpnet tidligere i år. Det er rett og slett blitt nye artigere å spille fotball nå når vi har en topp moderne bane, sier Kristin, som har fått en ekstra dose motivasjon for å fortsette med fotballen. Adresse: Industrivn Mosjøen SENTRALBORD KUNDESENTRET MÅLERTELEFON FEILMELDING Redaktør: Arild Inge Markussen Tekst, foto, Mediebyraaet og layout: Nordnorsk Kommunikasjon Trykk: Grafisk Trykk AS Opplag: stk REGN MED OSS

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

MIN SIDE. informasjon

MIN SIDE. informasjon MIN SIDE informasjon Velkommen til Min Side Svorka jobber kontinuerlig for å gjøre hverdagen så enkel som mulig for våre kunder, og vi lanserer nå nye «Min Side» som et ledd i dette arbeidet. Logg deg

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

Kraftbransjen sett utenfra

Kraftbransjen sett utenfra Kraftbransjen sett utenfra Markedskonferansen 22. 23. september 2009 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er situasjonen i dag? Hvorfor er det slik? Hva er viktig for bransjen å fokusere på? Kraftbransjen

Detaljer

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket 1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket Smart strøm Teknologien i den nye måleren gir automatisk avlesning til nettselskapet, og du betaler det strømmen kostet

Detaljer

HMS. HelgelandsKraft AS

HMS. HelgelandsKraft AS HMS HelgelandsKraft AS HelgelandsKraft Våre 240 medarbeidere jobber for vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Vi er sertifisert ihht. NS-ISO 9001 og NS ISO 14001 og har høy fokus

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

FASIT dagene 4. feb. 2009

FASIT dagene 4. feb. 2009 FASIT dagene 4. feb. 2009 Presentasjon av Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft - virksomheten Nettvirksomhet Produksjonsvirksomhet Salg til private og næringsliv Entreprenørvirksomhet Ringeriks-Kraft - et energikonsern

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup BI, 20. oktober 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer Årlig undersøkelse. Kartlegger befolkningens holdninger og interesse for klima

Detaljer

Bli kjent med den nye str mmaleren din

Bli kjent med den nye str mmaleren din Bli kjent med den nye str mmaleren din JÆEV013 fg AMS-folder Jæren Everk.indd 1 10.02.2016 13.46 1. Display (LCD) 2. Statusindikator 3. Målernummer 4. Forbruksindikator 5. Trykknapp til strømbryter 6.

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

WES. Wireless Energy System FORRETNINGSPLAN

WES. Wireless Energy System FORRETNINGSPLAN WES Wireless Energy System FORRETNINGSPLAN 27. JANUAR 2012 1 INNHOLD: 1.OM GRUPPEN...s. 3 2.FORRETNINGSIDÈ...s.4! 2.1 INFORMASJON...s.4! 2.2 STIKKONTAKT...s.4! 2.3 LYSBRYTER...s.5! 2.4 SIKRINGSSKAP...s.5!

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Merverdi for kunde. Hvem lykkes? De som er lidenskapelig opptatt av Kunder! Helpdesken selve hjertet i FM organisasjonen. Kundebehov Kundeverdi

Merverdi for kunde. Hvem lykkes? De som er lidenskapelig opptatt av Kunder! Helpdesken selve hjertet i FM organisasjonen. Kundebehov Kundeverdi Helpdesken selve hjertet i FM organisasjonen Hva er en helpdesk? Hva kan vi oppnå? Fokus på brukerforventninger Presentere egen organisasjon og erfaringer 28.10.2014 Eli Jorun Syvrud Oslo 1 Merverdi for

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT.

DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT. DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT. penger, sikrer verdier, lagrer informasjon og tilbyr sikker elektronisk identifisering og signering. Tjenester du bruker hver dag

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Mål: Få forståelse for hvor mange av våre daglige aktiviteter som bruker strøm. Identifisere måter å redusere strømforbruket på.

Mål: Få forståelse for hvor mange av våre daglige aktiviteter som bruker strøm. Identifisere måter å redusere strømforbruket på. EN DAG UTEN STRØM Mål: Få forståelse for hvor mange av våre daglige aktiviteter som bruker strøm. Identifisere måter å redusere strømforbruket på. Generell beskrivelse av aktiviteten: Energi spiller en

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

FAQ ewave. Om installering

FAQ ewave. Om installering FAQ ewave Om installering Hva skal følge med i esken med ewave? - ewave (displayet) - Senderen som skal monteres i strømmåleren - Strømadapter - Installasjonsmanual Jeg klarer ikke å få satt inn senderen

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

Bilfinger Industrial Services Helgeland VIVILHEIM Name: Roar Kleivhaug Date

Bilfinger Industrial Services Helgeland VIVILHEIM Name: Roar Kleivhaug Date Bilfinger Industrial Services Helgeland VIVILHEIM 2017 Name: Roar Kleivhaug Date02.02.2017 Bilfinger Divisjon Industrielt vedlikehold Bilfinger Industrial Services Norway AS 15 Lokasjoner Hovedkontor i

Detaljer

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap - et samarbeid mellom SpareBank 1 Nord-Norge og Ungt Entreprenørskap Troms Enkle og effektive løsninger spesialdesignet for unge entreprenører 2 Ungt Entreprenørskap Troms En bank

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

I denne e boken skal jeg ta for meg noen teknikker som kan brukes for å holde på motivasjonen. De ti teknikkene jeg skal ta for meg er:

I denne e boken skal jeg ta for meg noen teknikker som kan brukes for å holde på motivasjonen. De ti teknikkene jeg skal ta for meg er: HVORDAN HOLDE KOKEN http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Det er mange årsaker til at vi mennesker ikke lykkes på ulike områder i livet. For noen er hovedproblemet at de ikke vet nok om hvordan

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER

Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER ØKONOMISKE TRANSPORTLØSNINGER VÅR UTFORDRING OG STYRKE SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan

Detaljer

Fagseminar 27. mai 2015

Fagseminar 27. mai 2015 Fagseminar 27. mai 2015 Innhold 1. Hvem er BundeGruppen? 2. Byggenæringen sett fra sidelinjen 3. Hva nå 4. Hvilke muligheter har yrkesfaglig ungdom i dag? 5. Hvilke kompetanse ser vi etter hos dine elever?

Detaljer

Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser. Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap

Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser. Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap Innledning Samfunnsansvar Sikkerhet Økonomi Visjon: Torghatten

Detaljer

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Nr. 2 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Rekordhøyt strømforbruk på Askøy Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Støtte til barn og unge i 2013 Elsertifikatavgiften øker fra

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth Innovasjon noen erfaringer September 2011 Alf Bjørseth Agenda Hva er innovasjon Hvordan fremme innovasjon Innovasjon har med mennesker å gjøre Kompetanse Hvorfor skjer radikal innovasjon best i små selskaper?

Detaljer

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Velkommen 1. Presentasjonsrunde / registrering 2. Programmet 3. Administrative forhold Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

GRØNT ANSVAR. - et komplett system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering

GRØNT ANSVAR. - et komplett system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering GRØNT ANSVAR - et komplett system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering 1 Stadig økende forventninger til avfallsbesitter Scanpix - Nils-Erik Bjørholt Som avfallsbesitter er du underlagt en

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 Presentasjon til norske bedrifter Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 KJÆRE BEDRIFT, 26. MARS 2011 KLOKKEN 20.30 SLUKKER VI LYSET - IGJEN! Lørdag 26. mars 2011 fra klokken 20.30-21.30 slukker mennesker

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

skoleplass på videregående skole?

skoleplass på videregående skole? Skal barnet ditt snart søke skoleplass på videregående skole? Viktig Skal informasjon din 10. klassing til foreldre med snart barn søke i ungdomsskolen. skoleplass på videregående skole? Viktig informasjon

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte Sommer på Sirkelen Vi lager hytte Streiken er over og både store og små er glade for å være tilbake til barnehagen igjen. Gustav forklaret de andre barna slik: "de voksne var ikke enig med sjefen sin"

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Spesialisthelsetjenesten Inndelt i fire helseregioner: Helse Nord Helse Midt Helse Vest Helse

Detaljer

Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Personlig utvikling

Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Personlig utvikling Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Godt nytt år. Hvilke ønsker har du for 2013? Jeg mener ønsker i stedet for forsetter. Forsetter er for mange sånt som raskt går av moten i midten av

Detaljer

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 MILJØFYRTÅRN Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 Hva er Miljøsertifisering? Miljøsertifisering er et godt verktøy for å øke bevisstheten om egne klimautslipp og jobbe systematisk med klimatiltak.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag

KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag Elever ved Elvebakken videregående skole omdanner energi ved hjelp av en peltonturbin. Trenger flere med energi Når dagens elever i videregående skole

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang -Min oppvåkning, reisen ut av tåka. Startet med en hellig overbevisning om at hasj var bra for meg. Begynte i RIO mens jeg enda røkte hasj. Fikk tilgang

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

Nett-Nytt. nr. 1 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt. nr. 1 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 1 2009 O Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nesset trafostasjon i Moss bygges om I forrige nummer av Nett-Nytt fortalte vi om nettleien hva den er, hva den brukes til, hva den består av,

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

PROGRAMBLAD BRINGSERIEN J16. 1. serierunde Randaberghallen 5. 7. september

PROGRAMBLAD BRINGSERIEN J16. 1. serierunde Randaberghallen 5. 7. september PROGRAMBLAD BRINGSERIEN J16 1. serierunde Randaberghallen 5. 7. september Hovedtrener for Randaberg J98 har ordet: Først og fremst ønsker jeg alle velkommen til fortet vårt, Randaberghallen. Håper alle

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS)

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) Kraftkonsernet SKS SKS-konsernet er Nord-Norges største kraftprodusent med 17 kraftstasjoner i Salten-regionen og på Nord-Helgeland.

Detaljer

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Q Nett-Nytt nr. 3 2009 Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Dere har talt - årets kundeundersøkelse er gjennomført! Årets kundeundersøkelse er omfangsrik og gjelder hele nettvirksomheten til Fortum. Vi bruker

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Årets gla melding til deg som driver med barne- og ungdomsaktiviteter!

Årets gla melding til deg som driver med barne- og ungdomsaktiviteter! Nr. 1-2010 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Takk for det milde klimaet og regnet? Vi hjelper deg med både kraftprisen og forbruket. Kundetilfredshetsmåling (KTI) for Askøy Energi Kraftsalg Årets gla melding

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Eventyrlyst? Lærling i utlandet

Eventyrlyst? Lærling i utlandet Eventyrlyst? Lærling i utlandet HAR DU LYST TIL Å ARBEIDE I EUROPA? - Det er mulig om du vil Gjennom Erasmus + kan du enkelt ta deler av læretida i Europa. Noen fordeler med et utenlandsopphold: Unik kompetanse

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune NVE Konsesjonavdlingen v/ Henrik Langbråten Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune Generelt Det er i henhold til nasjonal og regional politikk

Detaljer

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk.

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Et godt førsteinntrykk kan du gi uten at du trenger å kjøpe dyrt utstyr. Bruk det du har på en bedre måte. Du får gjort

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Lavere nettleie neste år. Nytt fra Skagerak. Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5. Januar 2014.

Lavere nettleie neste år. Nytt fra Skagerak. Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5. Januar 2014. Januar 2014 Nytt fra Skagerak Lavere nettleie neste år side 2 Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5 Måleravlesning fra 25. til 1. hver måned Nedgang i nettleien

Detaljer