Jiregna Hirko Foggi Institutt for materialteknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jiregna Hirko Foggi Institutt for materialteknologi"

Transkript

1 1 av 16 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje (IBI), Claus Bech (IBI), Hallvard F. Svendsen (IKP), Turid Rustad (IBT), Randi Holmestad (IFY), Gabriella Tranell (IMT), Vassilia Partali (IKJ), Paul Anton Letnes (IFY), Karen de Jong (IBI) Fra adm: Mona Schiefloe, Gro Neergård Forfall: Gjelder: MØTE I FORSKNINGSUTVALGET 21. OKTOBER 2009 Møtetid: 21.oktober 2009 kl Møtested: Curie E2-127 Signatur: NT/FU-sak 251/09 Referatsaker Følgende referatsaker ble godkjent: Møtereferat fra 9. og 23. september 2009 Reiserapport fra doktorgradsreise Torunn Forberg, Institutt for bioteknologi Reiserapport doktorgradsreise Mali Mærk, Institutt for bioteknologi Reiserapport doktorgradsreise Jirang Cui, Institutt for materialteknologi NT/FU-sak 252/09 Fullmaktsaker Følgende fullmaktssaker ble godkjent: Endringer i veilederforhold Jiregna Hirko Foggi Institutt for materialteknologi Har fått oppnevnt førsteamanuensis Nuria Espallargas, Insitutt for produktutvikling og materialer som ny biveileder Amna Noreen Institutt for fysikk Har fått oppnevnt Kåre Olaussen som ny hovedveileder og Ingjald Øverbø som ny biveileder. PhD prosjektet har endret arbeidstittel til: Calculation of quantum mechanical wavefunctions to very high precision. Ny prosjektbeskrivelse må leveres i mars Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler Realfagbygget E-post: Realfagbygget D Trondheim Høgskoleringen 5 Telefaks Trondheim Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 2 av 16 Murside Kes, Institutt for bioteknologi Førsteamanuensis Størker Moe, Institutt for kjemisk prosessteknologi, er oppnevnt som medveileder. Endringer i fagplanen Klodian Xhanari Institutt for kjemisk prosessteknologi: Emnet KP8120 Colloid chemistry and functional materials erstattes av emnet KP8102 Wood chemistry in pulping and papermaking. Fagplanen består etter dette av 33 sp hvorav samtlige er på ph.d.-nivå. Godkjent fagplan ser etter dette slik ut: Course code Course title Credits Semester KP8123 Colloid chemistry in process industry 9 Passed KP8121 Surface, colloid and polymer chemistry. 6 Passed Special topics KP8119 Surfactant and polymers in aqueous 9 Passed solution KP8102 Wood chemistry in pulping and papermaking 9 Autumn 09 TOTAL 33 Jørgen Furu Institutt for materialteknologi Emnet EP8109 Computational Heat and Mass Transfer erstattes av emnet MT8213 Modelling and Simulation of Materials Microstructure and Properties. Fagplanen består etter dette av 30 sp hvorav 22,5 er på ph.d.-nivå. Godkjent fagplan ser etter dette slik ut: EP8403 Videreg numerisk 7,5 Bestått strømningsmekanikk TEP4130 Varme/massetransport 7,5 Bestått EP8101 Forbrenningsfysikk 7,5 Bestått MT8213 Modellering og simulering av materialers mikrostruktur 7,5 Høst 2009 Tayyaba Noor, Institutt for kjemisk prosessteknologi KP8112 Applied Heterogenous Catalysis (6 sp) erstattes av kurset ingap-nanocat Catalysis summer school (3 sp). Fagplanen består etter dette av 30 sp hvorav 27 er på ph.d.- nivå. Godkjent fagplan ser etter dette slik ut: Emnekode Tittel SP Semester KP8113 Characterization of Heterogenous Catalysis 6 H08 KP8125 Design and Preparation of Catalytic Materials 6 V09 KP8120 Colloid Chemistry and Functional Materials 9 V09 KP8124 Modelling of Catalytic Reactions 6 V10 Eksterne emner

3 3 av 16 ingap ingap-nanocat Catalysis summer school (University in Oslo) TOTAL 30 3 S09 Nils Eivind Kamfjord, Institutt for materialteknologi Emnet TMA4225 Applied Statistics (7,5 sp.) tatt inn i fagplanen. Fagplanen består etter dette av 30 sp hvorav 22,5 er på ph.d.-nivå. Godkjent fagplan etter denne endringen: TMA4255 Applied Statistics 7,5 H09 MT8200 Advanced Chemical Metallurgy 7,5 V09 MT8201 Advanced Electrometallurgy 7,5 V10 EP8403 Advanced Computational Fluid Dynamics 7,5 V09 Ingvild Eide-Haugmo, Institutt for kjemisk prosessteknologi Emenene TMA4270 Multivariabel analyse (7,5 sp) og KJ8905 Avansert molekylmodellering (7,5 sp.) erstattes av emnene KJ8902 Molekylmodellering (7,5 sp) samt det ekserne kurset Chemometrics and Representative Sampling (6 sp) fra Aalborg Universitet. Godkjent fagplan etter endringene: KP8106 Gassrensing 9,0 Høst 2007 KJ8204 Kvantitativ struktur-aktivitetsrelasjon 7,5 Vår 2008 KJ8902 Molekylmodellering 7,5 Høst 2010 Eksterme emner AAUE Chemometrics and Represenative Sampling 6 Vår 2008 (Aalborg Universitet) Sina Maria Lystvet, Institutt for kjemisk prosessteknologi Eksamenstidspunkt for KP8135 Videregående kurs i overflate, kolloid og polymerkjemi (7,5 sp.) flyttet fra H09 til H10. Forlengelser av studieretten Ingrid Overrein, Institutt for bioteknologi Studieretten forlenget til 31. desember Følgende bedømmelseskomiteer er oppnevnt: Lester Raúl Rocha Molina. Institutt for biologi Associate Professor Ana María Cingolani, Faculty of Sciences, Córdoba National University, Argentina

4 4 av 16 Professor Ørjan Totland, Institutt for naturforvaltning, UMB Professor Lars Söderström, Institutt for biologi, NTNU Professor Lars Söderström er oppnevt som administrator for komiteen. Zhengjie Zhu, Institutt for kjemisk prosessteknologi Docent, dr.ing. Tron Solberg, Chemical Engineering Laboratory, Aalborg University, Esbjerg Forsker, dr.ing. John Morud, SINTEF Materialer og kjemi Førsteamanuensis Gisle Øye, Institutt for kjemisk prosessteknologi Førsteamanuensis Gisle Øye er oppnevnt som administrator for komiteen. Zsolt Volent Institutt for biologi: Professor Mark Moline, California Polytechnic State University, USA PhD Jukka Seppälä, Finnish Environment Institute, Marine Research Centre, Finland Professor Yngvar Olsen, Department of Biology, NTNU Professor Yngvar Olsen er oppnevnt som administrator for komiteen. Maneesh Chandra Srivastava Institutt for materialteknologi Associate Professor Franco Bonollo, Dept. of Management and Engineering, Faculty of Engineering, University of Padova, Italy Senior scientific adviser, Dr.ing. Trond Furu, R & D Materials Technology, Sunndalsøra, Norway Professor Øystein Grong, Dept. of Materials Science and Engineering, NTNU Professor Øystein Grong er oppnevnt som administrator for komiteen Lars Erik Walle Institutt for fysikk Professor Gaetano Granozzi, Dipartimento di Scienze Chimiche, Università degli Studi di Padova, Italy Research Associate PhD Joachim Schnadt, Department of Synchrotron Radiation Research, Lund University, Sweden Førsteamanuensis Turid Worren Reenaas, Institutt for fysikk, NTNU Førsteamanuensis Turid Worren Reenaas er oppnevnt som administrator for komiteen Jonhard Eysturskardð, Institutt for bioteknologi Professor, PhD, E. Allen Foegeding, Department of Food, Bioprocessing & Nutrition Sciences, North Carolina State University, USA Professor, PhD, Nazlin K. Howell, Faculty of Food Biochemistry, University of Surrey, UK Professor Kjell Morten Vårum, Institutt for bioteknologi, NTNU Professor Kjell Morten Vårum er oppnevnt som administrator for komiteen

5 5 av 16 Rahmi Lale, Institutt for bioteknologi Professor Claude Parsot, Pathogénie Microbienne Moléculaire, INSERM U786, Institut Pasteur, 25 rue du Dr Roux, Paris Cedex 15, France Professor Ingolf Nes, UMB, 1432 Ås Professor Sergey Zotchev, Department of Biotechnology, NTNU Professor Sergey Zotchev er oppnevnt som administrator for komiteen. NT/FU-sak 253/09 Søknad om opptak til ph.d.-studiet i kjemisk prosessteknologi Daham Sanjaya Gunawardana Panditha Verdana The Faculty of Natural Sciences and Technology admits Daham Sanjaya Gunawardana Panditha Verdana to the PhD programme in Chemical Engineering. 1. Admission is granted on these conditions: A version of the Agreement concerning admission to organised doctoral degree programme (PhD) is to be sent to the Faculty of Natural Sciences and Technology by 15 November 2009, (cf. section 6 in the PhD Regulations). A detailed PhD plan is to be delivered to the Faculty within 6 months of being admitted to the Programme (cf. section 5.2 in the PhD Regulations). 2. Admission is based on the following terms: Associate Professor Hilde J. Venvik is appointed supervisor. Professor De Chen is appointed co-supervisor. Funding source/wages paid: NTNU/The Research Council of Norway from 1 August 2009 to 30 July 2012 Work duties: None Admission: Autumn 2009 Completion of degree: Autumn The following plan for organized academic training is accepted: Course code Course title Credits Semester KP8903 Reaction Kinetics and Catalysis 7.5 H09 KP8132 Applied Heterogeneous Catalysis 7.5 H09 KP8133 Characterization of Heterogeneous Catalysts 7.5 H10 DIXIL-01 Individually Selected Syllabus for Doctoral Students Modelling of Catalytic Reactions 7.5 V10 Total number of credits: 30.0 The Faculty reserves the right to disclaim responsibility for any financial consequences during the period of admission to the Programme.

6 6 av 16 NT/FU-sak 254/09 Søknad om opptak til ph.d.-studiet i kjemisk prosessteknologi Jannike Solsvik Forskningsutvalget innvilger søknad fra Jannike Solsvik om opptak til ph.d.-programmet i kjemisk prosessteknologi. Opptaket er betinget av at Avtale ved opptak om organisert doktorgradsutdanning (Ph.d.) returneres i utfylt stand innen 15. november, jfr. 6 i ph.d.-forskriften. Opptaket gjøres på følgende grunnlag: Søknad undertegnet veileder Søknad anbefalt av institutt Veileder: Professor Hugo A. Jakobsen, Institutt for kjemisk prosessteknologi Finansiering: Individuelt stipend i perioden 17. august august Pliktarbeid: Nei Opptak: Høst 2009 Planlagt avslutning: Høst 2012 Utvalget godkjenner følgende emner: KP8118 Videregående raktormodellering 12 V10 KP8105 Matematisk modellbygging og 7,5 H09 modelltilpasning EP8205 Continous and discrete optimization 7,5 V10 DIXIL-01 Dynamisk prosess simulering 5,0 H09 *se merknad angående pensum TOTALT 32 *Doktorgradsavhandlinger kan ikke inngå som en del av individuelt pensum. Magne Hillestads A sequential modular approach to dynamic simulation of chemical engineering systems utgår dermed fra den formelle pensumlisten for Dynamisk prosessimulering. Det resterende antall sider er likevel tilstrekkelig, slik at det ikke er nødvendig å erstatte denne med annet pensum. Fakultetet reserverer seg for eventuelle økonomiske konsekvenser under studietiden. Det må søkes på vanlig måte om et eventuelt utenlandsopphold for doktorgradskandidater. NT/FU-sak 255/09 Søknad om opptak til ph.d.-studiet i materialteknologi Vegar Øygarden

7 7 av 16 Forskningsutvalget innvilger søknad fra Vegar Øygarden om opptak til ph.d.-programmet i materialteknologi. 1. Opptaket er betinget av at Avtale ved opptak om organisert doktorgradsutdanning (Ph.d.) returneres i utfylt stand innen 15 november, jfr. 6 i ph.d.-forskriften. Fullstendig prosjektbeskrivelse på 5-10 sider sendes Forskningsutvalget senest 6 måneder etter opptak, jfr. 5.2 i ph.d.-forskriften. 2. Opptaket gjøres på følgende grunnlag: Søknad undertegnet veileder Søknad anbefalt av institutt Veiledere: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein, IMT Biveileder(e): Professor Tor Grande, IMT og Førsteamanuensis Reidar Haugsrud, Kjemisk Institutt, UiO Finansiering: Stipend fra Norges Forskningsråd, prosjekt STACKPRO, i perioden Pliktarbeid: nei Opptak: høst 2009 Planlagt avslutning: høst Utvalget godkjenner følgende emner: MT8306 Videregående keramisk materialvitenskap 7,5 V10 MT8307 Materialers termodynamikk 7,5 H10 MT8308 Videregående faststoffkjemi 7,5 V10 TFY4220 Faste stoffers fysikk 7,5 V10 Fakultetet reserverer seg for eventuelle økonomiske konsekvenser under studietiden. Det må søkes på vanlig måte om et eventuelt utenlandsopphold for doktorgradskandidater. NT/FU-sak 256/09 Søknad om opptak til ph.d.-studiet i materialteknologi Lars Klemet Jakobsson Forskningsutvalget innvilger søknad fra Lars Klemet Jacobsson om opptak til ph.d.-programmet i materialteknologi. 1. Opptaket er betinget av at Avtale ved opptak om organisert doktorgradsutdanning (Ph.d.) returneres i utfylt stand innen 15 november, jfr. 6 i ph.d.-forskriften.

8 8 av 16 Fullstendig prosjektbeskrivelse på 5-10 sider sendes Forskningsutvalget senest 6 måneder etter opptak, jfr. 5.2 i ph.d.-forskriften. 2. Opptaket gjøres på følgende grunnlag: Søknad undertegnet veileder Søknad anbefalt av institutt Veiledere: Professor Merete Tangstad, IMT Finansiering: Prosjektstipend fra NTNU i BASIC prosjektet i perioden Pliktarbeid: nei Opptak: Høst 2009 Planlagt avslutning: Høst Utvalget godkjenner følgende emner: TMT4325 Raffineringsmetallurgi og resirkulering 7,5 H09 MT8201 Videregående reduksjonssmelting 7,5 H09 MT8307 Materialers termodynamikk 7,5 H10 MT8200 Videregående kjemisk metallurgi 7,5 H10 Fakultetet reserverer seg for eventuelle økonomiske konsekvenser under studietiden. Det må søkes på vanlig måte om et eventuelt utenlandsopphold for doktorgradskandidater. NT/FU-sak 257/09 Søknad om opptak til ph.d.-studiet i materialteknologi Ørjan Fossmark Lohne Forskningsutvalget innvilger søknad fra Ørjan Fossmark Lohne om opptak til ph.d.-programmet i materialteknologi. 1. Opptaket er betinget av at Avtale ved opptak om organisert doktorgradsutdanning (Ph.d.) returneres i utfylt stand innen 15 november, jfr. 6 i ph.d.-forskriften. Fullstendig prosjektbeskrivelse på 5-10 sider sendes Forskningsutvalget senest 6 måneder etter opptak, jfr. 5.2 i ph.d.-forskriften. 2. Opptaket gjøres på følgende grunnlag: Søknad undertegnet veileder Søknad anbefalt av institutt Veiledere: Professor Kjell Wiik, Institutt for materialteknologi Biveileder(e): Professor Tor grande, IMT

9 9 av 16 Førsteamanuensis Hilde Lea Lein, IMT Associate Professor Henny Bouwmeester, Univ. of Twente, Nederland Finansiering: Stipend fra Norges forskningsråd og NTNU i perioden Pliktarbeid: 25% Opptak: høst 2009 Planlagt avslutning: høst Utvalget godkjenner følgende emner: MT8306 Videregående keramisk materialvitenskap 7,5 V10 MT8308 Videregående faststoffkjemi 7,5 V10 MT8307 Materialers termodynamikk 7,5 H10 KP8904 Transportprosesser 7,5 H09 Fakultetet reserverer seg for eventuelle økonomiske konsekvenser under studietiden. Det må søkes på vanlig måte om et eventuelt utenlandsopphold for doktorgradskandidater. NT/FU-sak 258/09 Søknad om opptak til ph.d.-studiet i materialteknologi Vinothkumar Palanisamy The Faculty of Natural Sciences and Technology admits Vinothkumar Palanisamy to the PhD programme in materials science and engineering 1. Admission is granted on these conditions: A version of the Agreement concerning admission to organised doctoral degree programme (PhD) is to be sent to the Faculty of Natural Sciences and Technology by 15 november, (cf. section 6 in the PhD Regulations). A detailed PhD plan is to be delivered to the Faculty within 6 months of being admitted to the Programme (cf. section 5.2 in the PhD Regulations). 2. Admission is based on the following terms: Professor Jan Ketil Solberg, Department of Materials Science and Engineering is appointed supervisor. Associate Professor Per Thomas Moe, Department of Production and Quality Engineering, is appointed co-supervisor. Funding source/wages paid: Scholarship from NTNU, Faculty of Natural Sciences and Technology, in the period Admission: Autumn 2009 Completion of degree: Autumn 2012

10 10 av 16 3.The following plan for organized academic training is accepted: Course code Course title Credits Semester MT8216 Recrystallisation and Texture 7,5 H09 MT8207 Electron Microscopy 7,5 V10 MT8205 Metallurgical Modelling of Welding 7,5 H10 DIXIL-01 Solid State Welding Processes 7,5 H09 Total number of credits: 30 The Faculty reserves the right to disclaim responsibility for any financial consequences during the period of admission to the Programme. NT/FU-sak 259/09 Søknad om opptak til ph.d.-studiet i materialteknologi Heiko Gaertner Forskningsutvalget innvilger søknad fra Heiko Gaertner om opptak til ph.d.-programmet i materialteknologi. 1. Opptaket er betinget av at Avtale ved opptak om organisert doktorgradsutdanning (Ph.d.) returneres i utfylt stand innen 15 november, jfr. 6 i ph.d.-forskriften. En redegjørelse for pliktarbeidets innhold og omfang sendes Forskningsutvalget innen 15 november Fullstendig prosjektbeskrivelse på 5-10 sider sendes Forskningsutvalget senest 6 måneder etter opptak, jfr. 5.2 i ph.d.-forskriften. 2. Opptaket gjøres på følgende grunnlag: Søknad undertegnet veileder Søknad anbefalt av institutt Veiledere: Instituttleder Arne Petter Ratvik, Institutt for materialteknologi Biveileder(e): Professor Erling Næss, Institutt for energi- og prosessteknikk, og Geir Martin Haarberg, Institutt for materialteknologi Finansiering: Stipend fra NFR og NTNU i perioden Pliktarbeid: 25% Opptak: høst 2009 Planlagt avslutning: høst Utvalget godkjenner følgende emner: MT8104 Lettmetallelektrolyse 7,5 H09

11 11 av 16 MT8100 Transportprosesser 12 H09/V10 MT8300 Lettmetallelektrolyse 2 7,5 V11 TEP4180 Eksperimentelle metoder i prosessteknikken 7,5 H10 TOTALT 34,5 Fakultetet reserverer seg for eventuelle økonomiske konsekvenser under studietiden. Det må søkes på vanlig måte om et eventuelt utenlandsopphold for doktorgradskandidater. NT/FU-sak 260/09 Søknad om opptak til ph.d.-studiet i materialteknologi Jeffery Kline The Faculty of Natural Sciences and Technology admits Jeffery Kline to the PhD programme in Materials Science and Engineering 1. Admission is granted on these conditions: A version of the Agreement concerning admission to organised doctoral degree programme (PhD) is to be sent to the Faculty of Natural Sciences and Technology by 15 November, (cf. section 6 in the PhD Regulations). A detailed PhD plan is to be delivered to the Faculty within 6 months of being admitted to the Programme (cf. section 5.2 in the PhD Regulations). 2. Admission is based on the following terms: Professor Merete Tangstad, Dept of Materials Science and Engineering, is appointed main supervisor. Associate Professor Gabriella Tranell, Dept of Materials Science and Engineering, is appointed co-supervisor. Funding source/wages paid: Scholarship from the Research Council of Norway in the period Admission: Autumn 2009 Completion of degree: Autumn The following plan for organized academic training is accepted: Course code Course title Credits Semester MT8201 Adv. Electrometallurgy 7,5 H09 MT8200 Adv. Chemical Metallurgy 7,5 V11 M&ME5950 Special topics: advanced pyrometallurgy, 7,5 H09 Montana University M&ME5200 Physical chemistry of iron and steel 7,5 H09 making

12 12 av 16 If your plan includes courses from other universities or external institutions, remember to submit a copy of the transcript in order for the examination result to be registered by NTNU. The Faculty reserves the right to disclaim responsibility for any financial consequences during the period of admission to the Programme. NT/FU-sak 261/09 Søknad om opptak til ph.d.-studiet i materialteknologi Terje Hals Forskningsutvalget innvilger søknad fra Terje Hals om opptak til ph.d.-programmet i materialteknologi. 1. Opptaket er betinget av at Avtale ved opptak om organisert doktorgradsutdanning (Ph.d.) returneres i utfylt stand innen 15.november, jfr. 6 i ph.d.-forskriften. Fullstendig prosjektbeskrivelse på 5-10 sider sendes Forskningsutvalget senest 6 måneder etter opptak, jfr. 5.2 i ph.d.-forskriften. Masteroppgaven må bestås med karakteren B eller bedre. 2. Opptaket gjøres på følgende grunnlag: Søknad undertegnet veileder Søknad anbefalt av institutt Veileder: Professor Hans Jørgen Roven, Institutt for materialteknologi Biveileder(e): Professor Torgeir Welo, Institutt for produktutvikling og materialer Finansiering: Stipend fra Norges forskningsråd og NTNU/Hydro i perioden Pliktarbeid: nei Opptak: høst 2009 Planlagt avslutning: høst Utvalget godkjenner følgende emner: KT8305 Kontinuumsmekanikk 7,5 H09 MM8200 Aluminiumteknologi: Ekstrudering og 7,5 H09 forming TMA4255 Anvendt statistikk 7,5 V10 MT8215 Dislokasjonsteori anvendt på 7,5 H10 termomekanisk bearbeiding av metaller

13 13 av 16 Dersom du har fått forhåndsgodkjent emner fra eksterne institusjoner, må du huske å sende bekreftelse på at emnet er fullført/bestått, ellers vil det ikke bli registrert sensur i emnet. Fakultetet reserverer seg for eventuelle økonomiske konsekvenser under studietiden. Det må søkes på vanlig måte om et eventuelt utenlandsopphold for doktorgradskandidater. NT/FU-sak 262/09 Søknad om godkjenning av eksternt kurs i medisinsk teknologi Mercy Afadzi, Institutt for fysikk The research committee accepts the application from Mercy Afadzi and approves the course Biophysics and Bioelectrochemistry of Biomimetic Structures as a part of the academic training plan for the PhD study. The committee has decided to accept the course with 3 credits. The education plan is then complete. The following plan is accepted: Course ID Course title Credits Semester FY8402 Dosimetry of Ionizing Radiation 12 V-11 TTK4165 Signal Processing in Medical Imaging 7,5 Passed TK8105 Ultrasound Imaging in Heterogenous Tissues, Non-Linear 7,5 Passed Tissues External Biophysics and Bioelectrochemistry of Biomimetic Structures 3 Passed course Additional course: Course ID Course title Credits Semester DIXIL-01 Cell Biology 7,5 Passed NT/FU-sak 263/09 Søknad om godkjenning av endring i fagplanen Anton Tinchov Antonov, Institutt for biologi The Research Committee approves Anton Tinchov Antonov s application for changes in the academic training plan. Thus, the courses BI8092 Theory of Science in Biology (7.5) and ZO3031 Behavioural Ecology (7.5) are replaced by the courses BI8081 Advanced Conservation Biology (7.5) and BI3004 Behaviour and Conservation (7.5). Your approved PhD education plan is hence as follows: Course code Course title Credits Semester BI8091 Advanced Biology 7.5 H07 B8004 Evolutionary Biology 7.5 V08

14 14 av 16 BI8081 Advanced Conservation Biology 7.5 H07 BI3004 Behaviour and Conservation 7.5 H07 TOTAL 30 NT/FU-sak 264/09 Søknad om frigjøring fra PhD-kontrakt Saken er unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13, fvl 13,1 nr. 1 NT/FU-sak 265/09 Tildeling av graden ph.d. i kjemisk prosessteknologi Erland Løken Nordgård Fakultet for naturvitenskap og teknologi viser til godkjent gjennomføring av opplæringsdelen og bedømmelseskomiteens godkjenning av den vitenskapelige avhandling, offentlig prøveforelesning over oppgitt tema samt tilfredsstillende forsvar i offentlig disputas, og tildeler Erland Nordgård graden philosophiae doctor (ph.d.) i kjemisk prosessteknologi. Avhandlingens tittel er: Model compounds for heavy crude oil components and tetrameric acids. Characterization and interfacial behaviour. NT/FU-sak 266/09 Tildeling av ph.d.-graden i bioteknologi Sigrid Hakvåg Fakultet for naturvitenskap og teknologi viser til godkjent gjennomføring av opplæringsdelen og bedømmelseskomiteens godkjenning av den vitenskapelige avhandling, offentlig prøveforelesning over oppgitt tema samt tilfredsstillende forsvar i offentlig disputas, og tildeler Sigrid Hakvåg graden philosophiae doctor (ph.d.) i bioteknologi. Avhandlingens tittel er: Antibiotic-producing bacteria from the sea-surface microlayer in the Trondheim fjord, Norway. NT/FU-sak 267/09 Tildeling av graden ph.d. i fysikk Eirik Glimsdal Fakultet for naturvitenskap og teknologi viser til godkjent gjennomføring av opplæringsdelen og bedømmelseskomiteens godkjenning av den vitenskapelige avhandling, offentlig prøveforelesning over oppgitt tema samt tilfredsstillende forsvar i offentlig disputas, og tildeler Eirik Glimsdal graden philosophiae doctor (ph.d.) i fysikk. Avhandlingens tittel er: Spectroscopic characterization of some platinum acetylide molecules for optical power limiting applications. NT/FU-sak 268/09 Tildeling av graden ph.d. i kjemi Kirill Glavatskiy

15 15 av 16 Fakultet for naturvitenskap og teknologi viser til godkjent gjennomføring av opplæringsdelen og bedømmelseskomiteens godkjenning av den vitenskapelige avhandling, offentlig prøveforelesning over oppgitt tema samt tilfredsstillende forsvar i offentlig disputas, og tildeler Kirill Sergeevich Glavatskiy graden philosophiae doctor (ph.d.) i kjemi. Avhandlingens tittel er: Multicomponent interfacial transport as described by the square gradient model; evaporation and condensation. NT/FU-sak 269/09 Tildeling av graden ph.d. i kjemisk prosessteknologi til Andreas Linhart The Faculty of Natural Sciences and Technology refers to the satisfactory completion of the organized academic training, the trial lecture on a prescribed subject, the approved academic thesis and its public defence, and confers the PhD degree in Chemical Engineering on Andreas Linhart. The title of the thesis is An aggregation model reduction method for one-dimensional distributed systems. Eventuelt 1. Leder orienterte nye medlemmer om Forskningsutvalgets mandat og arbeidsoppgaver. 2. Leder presenterte en oversikt over aktive ph.d.-kandidater på de forskjellige studieprogrammene ved NT-fakultetet 3. Møteplan for Forskningsutvalget høsten 2009

16 16 av 16 Aktive ph.d.-studenter ved NT-fakultetet pr Ph.d.-program Antall kandidater Utenlandske kandidater Biologi Bioteknologi Biofysikk 6 2 Fysikk Kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialteknologi Naturfagenes didaktikk 5 2 Medisinsk teknologi Møteplan for Forskningsutvalget høsten 2009 Møtedato Tid Sted 09. og 23. september Fakultetets møterom e oktober Curie E2-127 (kjemi) 04. november Fakultetets møterom e november Fakultetets møterom e desember Fakultetets møterom e desember Fakultetets møterom e1-118