Jiregna Hirko Foggi Institutt for materialteknologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jiregna Hirko Foggi Institutt for materialteknologi"

Transkript

1 1 av 16 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje (IBI), Claus Bech (IBI), Hallvard F. Svendsen (IKP), Turid Rustad (IBT), Randi Holmestad (IFY), Gabriella Tranell (IMT), Vassilia Partali (IKJ), Paul Anton Letnes (IFY), Karen de Jong (IBI) Fra adm: Mona Schiefloe, Gro Neergård Forfall: Gjelder: MØTE I FORSKNINGSUTVALGET 21. OKTOBER 2009 Møtetid: 21.oktober 2009 kl Møtested: Curie E2-127 Signatur: NT/FU-sak 251/09 Referatsaker Følgende referatsaker ble godkjent: Møtereferat fra 9. og 23. september 2009 Reiserapport fra doktorgradsreise Torunn Forberg, Institutt for bioteknologi Reiserapport doktorgradsreise Mali Mærk, Institutt for bioteknologi Reiserapport doktorgradsreise Jirang Cui, Institutt for materialteknologi NT/FU-sak 252/09 Fullmaktsaker Følgende fullmaktssaker ble godkjent: Endringer i veilederforhold Jiregna Hirko Foggi Institutt for materialteknologi Har fått oppnevnt førsteamanuensis Nuria Espallargas, Insitutt for produktutvikling og materialer som ny biveileder Amna Noreen Institutt for fysikk Har fått oppnevnt Kåre Olaussen som ny hovedveileder og Ingjald Øverbø som ny biveileder. PhD prosjektet har endret arbeidstittel til: Calculation of quantum mechanical wavefunctions to very high precision. Ny prosjektbeskrivelse må leveres i mars Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler Realfagbygget E-post: Realfagbygget D Trondheim Høgskoleringen 5 Telefaks Trondheim Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 2 av 16 Murside Kes, Institutt for bioteknologi Førsteamanuensis Størker Moe, Institutt for kjemisk prosessteknologi, er oppnevnt som medveileder. Endringer i fagplanen Klodian Xhanari Institutt for kjemisk prosessteknologi: Emnet KP8120 Colloid chemistry and functional materials erstattes av emnet KP8102 Wood chemistry in pulping and papermaking. Fagplanen består etter dette av 33 sp hvorav samtlige er på ph.d.-nivå. Godkjent fagplan ser etter dette slik ut: Course code Course title Credits Semester KP8123 Colloid chemistry in process industry 9 Passed KP8121 Surface, colloid and polymer chemistry. 6 Passed Special topics KP8119 Surfactant and polymers in aqueous 9 Passed solution KP8102 Wood chemistry in pulping and papermaking 9 Autumn 09 TOTAL 33 Jørgen Furu Institutt for materialteknologi Emnet EP8109 Computational Heat and Mass Transfer erstattes av emnet MT8213 Modelling and Simulation of Materials Microstructure and Properties. Fagplanen består etter dette av 30 sp hvorav 22,5 er på ph.d.-nivå. Godkjent fagplan ser etter dette slik ut: EP8403 Videreg numerisk 7,5 Bestått strømningsmekanikk TEP4130 Varme/massetransport 7,5 Bestått EP8101 Forbrenningsfysikk 7,5 Bestått MT8213 Modellering og simulering av materialers mikrostruktur 7,5 Høst 2009 Tayyaba Noor, Institutt for kjemisk prosessteknologi KP8112 Applied Heterogenous Catalysis (6 sp) erstattes av kurset ingap-nanocat Catalysis summer school (3 sp). Fagplanen består etter dette av 30 sp hvorav 27 er på ph.d.- nivå. Godkjent fagplan ser etter dette slik ut: Emnekode Tittel SP Semester KP8113 Characterization of Heterogenous Catalysis 6 H08 KP8125 Design and Preparation of Catalytic Materials 6 V09 KP8120 Colloid Chemistry and Functional Materials 9 V09 KP8124 Modelling of Catalytic Reactions 6 V10 Eksterne emner

3 3 av 16 ingap ingap-nanocat Catalysis summer school (University in Oslo) TOTAL 30 3 S09 Nils Eivind Kamfjord, Institutt for materialteknologi Emnet TMA4225 Applied Statistics (7,5 sp.) tatt inn i fagplanen. Fagplanen består etter dette av 30 sp hvorav 22,5 er på ph.d.-nivå. Godkjent fagplan etter denne endringen: TMA4255 Applied Statistics 7,5 H09 MT8200 Advanced Chemical Metallurgy 7,5 V09 MT8201 Advanced Electrometallurgy 7,5 V10 EP8403 Advanced Computational Fluid Dynamics 7,5 V09 Ingvild Eide-Haugmo, Institutt for kjemisk prosessteknologi Emenene TMA4270 Multivariabel analyse (7,5 sp) og KJ8905 Avansert molekylmodellering (7,5 sp.) erstattes av emnene KJ8902 Molekylmodellering (7,5 sp) samt det ekserne kurset Chemometrics and Representative Sampling (6 sp) fra Aalborg Universitet. Godkjent fagplan etter endringene: KP8106 Gassrensing 9,0 Høst 2007 KJ8204 Kvantitativ struktur-aktivitetsrelasjon 7,5 Vår 2008 KJ8902 Molekylmodellering 7,5 Høst 2010 Eksterme emner AAUE Chemometrics and Represenative Sampling 6 Vår 2008 (Aalborg Universitet) Sina Maria Lystvet, Institutt for kjemisk prosessteknologi Eksamenstidspunkt for KP8135 Videregående kurs i overflate, kolloid og polymerkjemi (7,5 sp.) flyttet fra H09 til H10. Forlengelser av studieretten Ingrid Overrein, Institutt for bioteknologi Studieretten forlenget til 31. desember Følgende bedømmelseskomiteer er oppnevnt: Lester Raúl Rocha Molina. Institutt for biologi Associate Professor Ana María Cingolani, Faculty of Sciences, Córdoba National University, Argentina

4 4 av 16 Professor Ørjan Totland, Institutt for naturforvaltning, UMB Professor Lars Söderström, Institutt for biologi, NTNU Professor Lars Söderström er oppnevt som administrator for komiteen. Zhengjie Zhu, Institutt for kjemisk prosessteknologi Docent, dr.ing. Tron Solberg, Chemical Engineering Laboratory, Aalborg University, Esbjerg Forsker, dr.ing. John Morud, SINTEF Materialer og kjemi Førsteamanuensis Gisle Øye, Institutt for kjemisk prosessteknologi Førsteamanuensis Gisle Øye er oppnevnt som administrator for komiteen. Zsolt Volent Institutt for biologi: Professor Mark Moline, California Polytechnic State University, USA PhD Jukka Seppälä, Finnish Environment Institute, Marine Research Centre, Finland Professor Yngvar Olsen, Department of Biology, NTNU Professor Yngvar Olsen er oppnevnt som administrator for komiteen. Maneesh Chandra Srivastava Institutt for materialteknologi Associate Professor Franco Bonollo, Dept. of Management and Engineering, Faculty of Engineering, University of Padova, Italy Senior scientific adviser, Dr.ing. Trond Furu, R & D Materials Technology, Sunndalsøra, Norway Professor Øystein Grong, Dept. of Materials Science and Engineering, NTNU Professor Øystein Grong er oppnevnt som administrator for komiteen Lars Erik Walle Institutt for fysikk Professor Gaetano Granozzi, Dipartimento di Scienze Chimiche, Università degli Studi di Padova, Italy Research Associate PhD Joachim Schnadt, Department of Synchrotron Radiation Research, Lund University, Sweden Førsteamanuensis Turid Worren Reenaas, Institutt for fysikk, NTNU Førsteamanuensis Turid Worren Reenaas er oppnevnt som administrator for komiteen Jonhard Eysturskardð, Institutt for bioteknologi Professor, PhD, E. Allen Foegeding, Department of Food, Bioprocessing & Nutrition Sciences, North Carolina State University, USA Professor, PhD, Nazlin K. Howell, Faculty of Food Biochemistry, University of Surrey, UK Professor Kjell Morten Vårum, Institutt for bioteknologi, NTNU Professor Kjell Morten Vårum er oppnevnt som administrator for komiteen

5 5 av 16 Rahmi Lale, Institutt for bioteknologi Professor Claude Parsot, Pathogénie Microbienne Moléculaire, INSERM U786, Institut Pasteur, 25 rue du Dr Roux, Paris Cedex 15, France Professor Ingolf Nes, UMB, 1432 Ås Professor Sergey Zotchev, Department of Biotechnology, NTNU Professor Sergey Zotchev er oppnevnt som administrator for komiteen. NT/FU-sak 253/09 Søknad om opptak til ph.d.-studiet i kjemisk prosessteknologi Daham Sanjaya Gunawardana Panditha Verdana The Faculty of Natural Sciences and Technology admits Daham Sanjaya Gunawardana Panditha Verdana to the PhD programme in Chemical Engineering. 1. Admission is granted on these conditions: A version of the Agreement concerning admission to organised doctoral degree programme (PhD) is to be sent to the Faculty of Natural Sciences and Technology by 15 November 2009, (cf. section 6 in the PhD Regulations). A detailed PhD plan is to be delivered to the Faculty within 6 months of being admitted to the Programme (cf. section 5.2 in the PhD Regulations). 2. Admission is based on the following terms: Associate Professor Hilde J. Venvik is appointed supervisor. Professor De Chen is appointed co-supervisor. Funding source/wages paid: NTNU/The Research Council of Norway from 1 August 2009 to 30 July 2012 Work duties: None Admission: Autumn 2009 Completion of degree: Autumn The following plan for organized academic training is accepted: Course code Course title Credits Semester KP8903 Reaction Kinetics and Catalysis 7.5 H09 KP8132 Applied Heterogeneous Catalysis 7.5 H09 KP8133 Characterization of Heterogeneous Catalysts 7.5 H10 DIXIL-01 Individually Selected Syllabus for Doctoral Students Modelling of Catalytic Reactions 7.5 V10 Total number of credits: 30.0 The Faculty reserves the right to disclaim responsibility for any financial consequences during the period of admission to the Programme.

6 6 av 16 NT/FU-sak 254/09 Søknad om opptak til ph.d.-studiet i kjemisk prosessteknologi Jannike Solsvik Forskningsutvalget innvilger søknad fra Jannike Solsvik om opptak til ph.d.-programmet i kjemisk prosessteknologi. Opptaket er betinget av at Avtale ved opptak om organisert doktorgradsutdanning (Ph.d.) returneres i utfylt stand innen 15. november, jfr. 6 i ph.d.-forskriften. Opptaket gjøres på følgende grunnlag: Søknad undertegnet veileder Søknad anbefalt av institutt Veileder: Professor Hugo A. Jakobsen, Institutt for kjemisk prosessteknologi Finansiering: Individuelt stipend i perioden 17. august august Pliktarbeid: Nei Opptak: Høst 2009 Planlagt avslutning: Høst 2012 Utvalget godkjenner følgende emner: KP8118 Videregående raktormodellering 12 V10 KP8105 Matematisk modellbygging og 7,5 H09 modelltilpasning EP8205 Continous and discrete optimization 7,5 V10 DIXIL-01 Dynamisk prosess simulering 5,0 H09 *se merknad angående pensum TOTALT 32 *Doktorgradsavhandlinger kan ikke inngå som en del av individuelt pensum. Magne Hillestads A sequential modular approach to dynamic simulation of chemical engineering systems utgår dermed fra den formelle pensumlisten for Dynamisk prosessimulering. Det resterende antall sider er likevel tilstrekkelig, slik at det ikke er nødvendig å erstatte denne med annet pensum. Fakultetet reserverer seg for eventuelle økonomiske konsekvenser under studietiden. Det må søkes på vanlig måte om et eventuelt utenlandsopphold for doktorgradskandidater. NT/FU-sak 255/09 Søknad om opptak til ph.d.-studiet i materialteknologi Vegar Øygarden

7 7 av 16 Forskningsutvalget innvilger søknad fra Vegar Øygarden om opptak til ph.d.-programmet i materialteknologi. 1. Opptaket er betinget av at Avtale ved opptak om organisert doktorgradsutdanning (Ph.d.) returneres i utfylt stand innen 15 november, jfr. 6 i ph.d.-forskriften. Fullstendig prosjektbeskrivelse på 5-10 sider sendes Forskningsutvalget senest 6 måneder etter opptak, jfr. 5.2 i ph.d.-forskriften. 2. Opptaket gjøres på følgende grunnlag: Søknad undertegnet veileder Søknad anbefalt av institutt Veiledere: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein, IMT Biveileder(e): Professor Tor Grande, IMT og Førsteamanuensis Reidar Haugsrud, Kjemisk Institutt, UiO Finansiering: Stipend fra Norges Forskningsråd, prosjekt STACKPRO, i perioden Pliktarbeid: nei Opptak: høst 2009 Planlagt avslutning: høst Utvalget godkjenner følgende emner: MT8306 Videregående keramisk materialvitenskap 7,5 V10 MT8307 Materialers termodynamikk 7,5 H10 MT8308 Videregående faststoffkjemi 7,5 V10 TFY4220 Faste stoffers fysikk 7,5 V10 Fakultetet reserverer seg for eventuelle økonomiske konsekvenser under studietiden. Det må søkes på vanlig måte om et eventuelt utenlandsopphold for doktorgradskandidater. NT/FU-sak 256/09 Søknad om opptak til ph.d.-studiet i materialteknologi Lars Klemet Jakobsson Forskningsutvalget innvilger søknad fra Lars Klemet Jacobsson om opptak til ph.d.-programmet i materialteknologi. 1. Opptaket er betinget av at Avtale ved opptak om organisert doktorgradsutdanning (Ph.d.) returneres i utfylt stand innen 15 november, jfr. 6 i ph.d.-forskriften.

8 8 av 16 Fullstendig prosjektbeskrivelse på 5-10 sider sendes Forskningsutvalget senest 6 måneder etter opptak, jfr. 5.2 i ph.d.-forskriften. 2. Opptaket gjøres på følgende grunnlag: Søknad undertegnet veileder Søknad anbefalt av institutt Veiledere: Professor Merete Tangstad, IMT Finansiering: Prosjektstipend fra NTNU i BASIC prosjektet i perioden Pliktarbeid: nei Opptak: Høst 2009 Planlagt avslutning: Høst Utvalget godkjenner følgende emner: TMT4325 Raffineringsmetallurgi og resirkulering 7,5 H09 MT8201 Videregående reduksjonssmelting 7,5 H09 MT8307 Materialers termodynamikk 7,5 H10 MT8200 Videregående kjemisk metallurgi 7,5 H10 Fakultetet reserverer seg for eventuelle økonomiske konsekvenser under studietiden. Det må søkes på vanlig måte om et eventuelt utenlandsopphold for doktorgradskandidater. NT/FU-sak 257/09 Søknad om opptak til ph.d.-studiet i materialteknologi Ørjan Fossmark Lohne Forskningsutvalget innvilger søknad fra Ørjan Fossmark Lohne om opptak til ph.d.-programmet i materialteknologi. 1. Opptaket er betinget av at Avtale ved opptak om organisert doktorgradsutdanning (Ph.d.) returneres i utfylt stand innen 15 november, jfr. 6 i ph.d.-forskriften. Fullstendig prosjektbeskrivelse på 5-10 sider sendes Forskningsutvalget senest 6 måneder etter opptak, jfr. 5.2 i ph.d.-forskriften. 2. Opptaket gjøres på følgende grunnlag: Søknad undertegnet veileder Søknad anbefalt av institutt Veiledere: Professor Kjell Wiik, Institutt for materialteknologi Biveileder(e): Professor Tor grande, IMT

9 9 av 16 Førsteamanuensis Hilde Lea Lein, IMT Associate Professor Henny Bouwmeester, Univ. of Twente, Nederland Finansiering: Stipend fra Norges forskningsråd og NTNU i perioden Pliktarbeid: 25% Opptak: høst 2009 Planlagt avslutning: høst Utvalget godkjenner følgende emner: MT8306 Videregående keramisk materialvitenskap 7,5 V10 MT8308 Videregående faststoffkjemi 7,5 V10 MT8307 Materialers termodynamikk 7,5 H10 KP8904 Transportprosesser 7,5 H09 Fakultetet reserverer seg for eventuelle økonomiske konsekvenser under studietiden. Det må søkes på vanlig måte om et eventuelt utenlandsopphold for doktorgradskandidater. NT/FU-sak 258/09 Søknad om opptak til ph.d.-studiet i materialteknologi Vinothkumar Palanisamy The Faculty of Natural Sciences and Technology admits Vinothkumar Palanisamy to the PhD programme in materials science and engineering 1. Admission is granted on these conditions: A version of the Agreement concerning admission to organised doctoral degree programme (PhD) is to be sent to the Faculty of Natural Sciences and Technology by 15 november, (cf. section 6 in the PhD Regulations). A detailed PhD plan is to be delivered to the Faculty within 6 months of being admitted to the Programme (cf. section 5.2 in the PhD Regulations). 2. Admission is based on the following terms: Professor Jan Ketil Solberg, Department of Materials Science and Engineering is appointed supervisor. Associate Professor Per Thomas Moe, Department of Production and Quality Engineering, is appointed co-supervisor. Funding source/wages paid: Scholarship from NTNU, Faculty of Natural Sciences and Technology, in the period Admission: Autumn 2009 Completion of degree: Autumn 2012

10 10 av 16 3.The following plan for organized academic training is accepted: Course code Course title Credits Semester MT8216 Recrystallisation and Texture 7,5 H09 MT8207 Electron Microscopy 7,5 V10 MT8205 Metallurgical Modelling of Welding 7,5 H10 DIXIL-01 Solid State Welding Processes 7,5 H09 Total number of credits: 30 The Faculty reserves the right to disclaim responsibility for any financial consequences during the period of admission to the Programme. NT/FU-sak 259/09 Søknad om opptak til ph.d.-studiet i materialteknologi Heiko Gaertner Forskningsutvalget innvilger søknad fra Heiko Gaertner om opptak til ph.d.-programmet i materialteknologi. 1. Opptaket er betinget av at Avtale ved opptak om organisert doktorgradsutdanning (Ph.d.) returneres i utfylt stand innen 15 november, jfr. 6 i ph.d.-forskriften. En redegjørelse for pliktarbeidets innhold og omfang sendes Forskningsutvalget innen 15 november Fullstendig prosjektbeskrivelse på 5-10 sider sendes Forskningsutvalget senest 6 måneder etter opptak, jfr. 5.2 i ph.d.-forskriften. 2. Opptaket gjøres på følgende grunnlag: Søknad undertegnet veileder Søknad anbefalt av institutt Veiledere: Instituttleder Arne Petter Ratvik, Institutt for materialteknologi Biveileder(e): Professor Erling Næss, Institutt for energi- og prosessteknikk, og Geir Martin Haarberg, Institutt for materialteknologi Finansiering: Stipend fra NFR og NTNU i perioden Pliktarbeid: 25% Opptak: høst 2009 Planlagt avslutning: høst Utvalget godkjenner følgende emner: MT8104 Lettmetallelektrolyse 7,5 H09

11 11 av 16 MT8100 Transportprosesser 12 H09/V10 MT8300 Lettmetallelektrolyse 2 7,5 V11 TEP4180 Eksperimentelle metoder i prosessteknikken 7,5 H10 TOTALT 34,5 Fakultetet reserverer seg for eventuelle økonomiske konsekvenser under studietiden. Det må søkes på vanlig måte om et eventuelt utenlandsopphold for doktorgradskandidater. NT/FU-sak 260/09 Søknad om opptak til ph.d.-studiet i materialteknologi Jeffery Kline The Faculty of Natural Sciences and Technology admits Jeffery Kline to the PhD programme in Materials Science and Engineering 1. Admission is granted on these conditions: A version of the Agreement concerning admission to organised doctoral degree programme (PhD) is to be sent to the Faculty of Natural Sciences and Technology by 15 November, (cf. section 6 in the PhD Regulations). A detailed PhD plan is to be delivered to the Faculty within 6 months of being admitted to the Programme (cf. section 5.2 in the PhD Regulations). 2. Admission is based on the following terms: Professor Merete Tangstad, Dept of Materials Science and Engineering, is appointed main supervisor. Associate Professor Gabriella Tranell, Dept of Materials Science and Engineering, is appointed co-supervisor. Funding source/wages paid: Scholarship from the Research Council of Norway in the period Admission: Autumn 2009 Completion of degree: Autumn The following plan for organized academic training is accepted: Course code Course title Credits Semester MT8201 Adv. Electrometallurgy 7,5 H09 MT8200 Adv. Chemical Metallurgy 7,5 V11 M&ME5950 Special topics: advanced pyrometallurgy, 7,5 H09 Montana University M&ME5200 Physical chemistry of iron and steel 7,5 H09 making

12 12 av 16 If your plan includes courses from other universities or external institutions, remember to submit a copy of the transcript in order for the examination result to be registered by NTNU. The Faculty reserves the right to disclaim responsibility for any financial consequences during the period of admission to the Programme. NT/FU-sak 261/09 Søknad om opptak til ph.d.-studiet i materialteknologi Terje Hals Forskningsutvalget innvilger søknad fra Terje Hals om opptak til ph.d.-programmet i materialteknologi. 1. Opptaket er betinget av at Avtale ved opptak om organisert doktorgradsutdanning (Ph.d.) returneres i utfylt stand innen 15.november, jfr. 6 i ph.d.-forskriften. Fullstendig prosjektbeskrivelse på 5-10 sider sendes Forskningsutvalget senest 6 måneder etter opptak, jfr. 5.2 i ph.d.-forskriften. Masteroppgaven må bestås med karakteren B eller bedre. 2. Opptaket gjøres på følgende grunnlag: Søknad undertegnet veileder Søknad anbefalt av institutt Veileder: Professor Hans Jørgen Roven, Institutt for materialteknologi Biveileder(e): Professor Torgeir Welo, Institutt for produktutvikling og materialer Finansiering: Stipend fra Norges forskningsråd og NTNU/Hydro i perioden Pliktarbeid: nei Opptak: høst 2009 Planlagt avslutning: høst Utvalget godkjenner følgende emner: KT8305 Kontinuumsmekanikk 7,5 H09 MM8200 Aluminiumteknologi: Ekstrudering og 7,5 H09 forming TMA4255 Anvendt statistikk 7,5 V10 MT8215 Dislokasjonsteori anvendt på 7,5 H10 termomekanisk bearbeiding av metaller

13 13 av 16 Dersom du har fått forhåndsgodkjent emner fra eksterne institusjoner, må du huske å sende bekreftelse på at emnet er fullført/bestått, ellers vil det ikke bli registrert sensur i emnet. Fakultetet reserverer seg for eventuelle økonomiske konsekvenser under studietiden. Det må søkes på vanlig måte om et eventuelt utenlandsopphold for doktorgradskandidater. NT/FU-sak 262/09 Søknad om godkjenning av eksternt kurs i medisinsk teknologi Mercy Afadzi, Institutt for fysikk The research committee accepts the application from Mercy Afadzi and approves the course Biophysics and Bioelectrochemistry of Biomimetic Structures as a part of the academic training plan for the PhD study. The committee has decided to accept the course with 3 credits. The education plan is then complete. The following plan is accepted: Course ID Course title Credits Semester FY8402 Dosimetry of Ionizing Radiation 12 V-11 TTK4165 Signal Processing in Medical Imaging 7,5 Passed TK8105 Ultrasound Imaging in Heterogenous Tissues, Non-Linear 7,5 Passed Tissues External Biophysics and Bioelectrochemistry of Biomimetic Structures 3 Passed course Additional course: Course ID Course title Credits Semester DIXIL-01 Cell Biology 7,5 Passed NT/FU-sak 263/09 Søknad om godkjenning av endring i fagplanen Anton Tinchov Antonov, Institutt for biologi The Research Committee approves Anton Tinchov Antonov s application for changes in the academic training plan. Thus, the courses BI8092 Theory of Science in Biology (7.5) and ZO3031 Behavioural Ecology (7.5) are replaced by the courses BI8081 Advanced Conservation Biology (7.5) and BI3004 Behaviour and Conservation (7.5). Your approved PhD education plan is hence as follows: Course code Course title Credits Semester BI8091 Advanced Biology 7.5 H07 B8004 Evolutionary Biology 7.5 V08

14 14 av 16 BI8081 Advanced Conservation Biology 7.5 H07 BI3004 Behaviour and Conservation 7.5 H07 TOTAL 30 NT/FU-sak 264/09 Søknad om frigjøring fra PhD-kontrakt Saken er unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13, fvl 13,1 nr. 1 NT/FU-sak 265/09 Tildeling av graden ph.d. i kjemisk prosessteknologi Erland Løken Nordgård Fakultet for naturvitenskap og teknologi viser til godkjent gjennomføring av opplæringsdelen og bedømmelseskomiteens godkjenning av den vitenskapelige avhandling, offentlig prøveforelesning over oppgitt tema samt tilfredsstillende forsvar i offentlig disputas, og tildeler Erland Nordgård graden philosophiae doctor (ph.d.) i kjemisk prosessteknologi. Avhandlingens tittel er: Model compounds for heavy crude oil components and tetrameric acids. Characterization and interfacial behaviour. NT/FU-sak 266/09 Tildeling av ph.d.-graden i bioteknologi Sigrid Hakvåg Fakultet for naturvitenskap og teknologi viser til godkjent gjennomføring av opplæringsdelen og bedømmelseskomiteens godkjenning av den vitenskapelige avhandling, offentlig prøveforelesning over oppgitt tema samt tilfredsstillende forsvar i offentlig disputas, og tildeler Sigrid Hakvåg graden philosophiae doctor (ph.d.) i bioteknologi. Avhandlingens tittel er: Antibiotic-producing bacteria from the sea-surface microlayer in the Trondheim fjord, Norway. NT/FU-sak 267/09 Tildeling av graden ph.d. i fysikk Eirik Glimsdal Fakultet for naturvitenskap og teknologi viser til godkjent gjennomføring av opplæringsdelen og bedømmelseskomiteens godkjenning av den vitenskapelige avhandling, offentlig prøveforelesning over oppgitt tema samt tilfredsstillende forsvar i offentlig disputas, og tildeler Eirik Glimsdal graden philosophiae doctor (ph.d.) i fysikk. Avhandlingens tittel er: Spectroscopic characterization of some platinum acetylide molecules for optical power limiting applications. NT/FU-sak 268/09 Tildeling av graden ph.d. i kjemi Kirill Glavatskiy

15 15 av 16 Fakultet for naturvitenskap og teknologi viser til godkjent gjennomføring av opplæringsdelen og bedømmelseskomiteens godkjenning av den vitenskapelige avhandling, offentlig prøveforelesning over oppgitt tema samt tilfredsstillende forsvar i offentlig disputas, og tildeler Kirill Sergeevich Glavatskiy graden philosophiae doctor (ph.d.) i kjemi. Avhandlingens tittel er: Multicomponent interfacial transport as described by the square gradient model; evaporation and condensation. NT/FU-sak 269/09 Tildeling av graden ph.d. i kjemisk prosessteknologi til Andreas Linhart The Faculty of Natural Sciences and Technology refers to the satisfactory completion of the organized academic training, the trial lecture on a prescribed subject, the approved academic thesis and its public defence, and confers the PhD degree in Chemical Engineering on Andreas Linhart. The title of the thesis is An aggregation model reduction method for one-dimensional distributed systems. Eventuelt 1. Leder orienterte nye medlemmer om Forskningsutvalgets mandat og arbeidsoppgaver. 2. Leder presenterte en oversikt over aktive ph.d.-kandidater på de forskjellige studieprogrammene ved NT-fakultetet 3. Møteplan for Forskningsutvalget høsten 2009

16 16 av 16 Aktive ph.d.-studenter ved NT-fakultetet pr Ph.d.-program Antall kandidater Utenlandske kandidater Biologi Bioteknologi Biofysikk 6 2 Fysikk Kjemi Kjemisk prosessteknologi Materialteknologi Naturfagenes didaktikk 5 2 Medisinsk teknologi Møteplan for Forskningsutvalget høsten 2009 Møtedato Tid Sted 09. og 23. september Fakultetets møterom e oktober Curie E2-127 (kjemi) 04. november Fakultetets møterom e november Fakultetets møterom e desember Fakultetets møterom e desember Fakultetets møterom e1-118

The course TFY4195 Optics is replaced by the course FY3403 Particle Physics.

The course TFY4195 Optics is replaced by the course FY3403 Particle Physics. 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Forfall: Kopi til: Gjelder: Møte i Forskningsutvalget 30. juni 2010 Møtetid: 13.15 Møtested: E1-118 Signatur: Agenda NT/FU-sak 182/10

Detaljer

Åse Krøkje, Claus Bech, Turid Rustad, Vassilia Partali, Randi Holmestad, Hallvard Svendsen, Gabriella Tranell Fra adm.: Mona Schiefloe, Gro Neergård

Åse Krøkje, Claus Bech, Turid Rustad, Vassilia Partali, Randi Holmestad, Hallvard Svendsen, Gabriella Tranell Fra adm.: Mona Schiefloe, Gro Neergård 1 av 9 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Forfall: Åse Krøkje, Claus Bech, Turid Rustad, Vassilia Partali, Randi Holmestad, Hallvard Svendsen, Gabriella Tranell Fra adm.: Mona

Detaljer

Møteprotokoll, møte i Forskningsutvalget

Møteprotokoll, møte i Forskningsutvalget 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møteprotokoll, møte i Forskningsutvalget 25.08.2010 Tilstede: Forskningsutvalget: Åse Krøkje (IBI), Turid Rustad (IBT), Randi Holmestad (IFY), Per Olof Åstrand

Detaljer

Professor Arne Strøm er oppnevnt som administrator for komiteen.

Professor Arne Strøm er oppnevnt som administrator for komiteen. 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje, Claus Bech, Hallvard Svendsen, Turid Rustad, Knut Marthinsen, Kåre Olaussen, Lars Erik Walle, Yngvil Vindenes Fra adm.:

Detaljer

NT/FU-sak 96/10 Søknad om opptak til ph.d.-studiet i medisinsk teknologi Siv Eggen

NT/FU-sak 96/10 Søknad om opptak til ph.d.-studiet i medisinsk teknologi Siv Eggen 9 1 av 8 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje, Claus Bech, Turid Rustad, Randi Holmestad, Vassilia Partali, Hugo Jakobsen, Gabriella Tranell, Tor Nordam, Lise Cats

Detaljer

Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 27. oktober 2010

Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 27. oktober 2010 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 27. oktober 2010 Til stede: Åse Krøkje (IBI), Claus Bech (IBI), Turid Rustad (IBT), Randi Holmestad (IFY), Per

Detaljer

ALEJANDRO REGALADO, INSTITUTT FOR KJEMISK PROSESSTEKNOLOGI

ALEJANDRO REGALADO, INSTITUTT FOR KJEMISK PROSESSTEKNOLOGI 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje, Claus Bech, Randi Holmestad, Turid Rustad, Gabriella Tranell, Hugo Jakobsen, Vassilia Partali, Karen de Jong Fra adm.:

Detaljer

Åse Krøkje, Claus Bech, Turid Rustad, Astrid Lund Ramstad, Hugo Jakobsen, Aline M. Lee Mona Schiefloe, Siv IS Ekra

Åse Krøkje, Claus Bech, Turid Rustad, Astrid Lund Ramstad, Hugo Jakobsen, Aline M. Lee Mona Schiefloe, Siv IS Ekra Møtereferat (13/08) Tilstede: Fra adm.: Forfall Åse Krøkje, Claus Bech, Turid Rustad, Astrid Lund Ramstad, Hugo Jakobsen, Aline M. Lee Mona Schiefloe, Siv IS Ekra Hallvard Fjøsne Svendsen, Knut Marthinsen,

Detaljer

Møtereferat. Saksliste. NT/FU-sak 74/10 Referatsaker. NT/FU-sak 75/10 Fullmaktssaker ENDRING I FAGPLAN LEIF OVE HANSEN, INSTITUTT FOR FYSIKK

Møtereferat. Saksliste. NT/FU-sak 74/10 Referatsaker. NT/FU-sak 75/10 Fullmaktssaker ENDRING I FAGPLAN LEIF OVE HANSEN, INSTITUTT FOR FYSIKK 1 av 11 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje, Claus Bech, Gabriella Tranell, Hugo Jakobsen, Turid Rustad, Randi Holmestad, Vassilia Partali, Karen de Jong Fra adm.:

Detaljer

Møtereferat for Forskningsutvalget 8. september 2010

Møtereferat for Forskningsutvalget 8. september 2010 1 av 8 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat for Forskningsutvalget 8. september 2010 Tilstede: Ikke møtt: Forskningsutvalget: Åse Krøkje (IBI), Turid Rustad (IBT), Asle Sudbø (IFY), Per

Detaljer

FEDERICO SPORLEDER INSTITUTT FOR KJEMISK PROSESSTEKNOLOGI

FEDERICO SPORLEDER INSTITUTT FOR KJEMISK PROSESSTEKNOLOGI 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje (IBI), Claus Bech (IBI), Turid Rustad (IBT), Kåre Olaussen (IFY), Per Olof Åstrand (IKJ), Hugo Jakobsen (IKP), Knut Marthinsen

Detaljer

Følgende referatsaker ble godkjent: Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 17. desember 2008.

Følgende referatsaker ble godkjent: Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 17. desember 2008. 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje (leder), Claus Bech, Hallvard Svendsen, Turit Rustad, Astrid Lund Ramstad, Kåre Olaussen, Knut Marthinsen, Lars Erik Walle,

Detaljer

Møtereferat. Claus Bech, Per Olof Åstrand

Møtereferat. Claus Bech, Per Olof Åstrand 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje, Turid Rustad, Randi Holmestad, Knut Marthinsen, Sigurd Skogestad, Lise Cats Myhre, Ingvild Brynjulfsen Fra adm.: Bjørn

Detaljer

Møtereferat. NT/FU-sak 94/09 Referatsaker. NT/FU-sak 95/09 Fullmaktssaker KAREN MARIE HAMMER, INSTITUTT FOR BIOLOGI

Møtereferat. NT/FU-sak 94/09 Referatsaker. NT/FU-sak 95/09 Fullmaktssaker KAREN MARIE HAMMER, INSTITUTT FOR BIOLOGI 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje (IBI), Claus Bech (IBI), Turid Rustad (IBT), Kåre Olaussen (IFY), Per Olof Åstrand (IKJ), Hugo Jakobsen (IKP), Knut Marthinsen

Detaljer

Møtereferat. Saksliste. NT/FU-sak 7/10 Referatsaker. NT/FU-sak 8/10 Fullmaktssaker. Oppnevnt bedømmelseskomité

Møtereferat. Saksliste. NT/FU-sak 7/10 Referatsaker. NT/FU-sak 8/10 Fullmaktssaker. Oppnevnt bedømmelseskomité 1 av 16 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 04.02.2010 Møtereferat Tilstede: Forfall: Åse Krøkje, Claus Bech, Randi Holmestad (fra kl.14.20), Eivind Almaas, Knut Marthinsen, Vassilia Partali, Karen

Detaljer

INGVILD TRONSTAD, INSTITUTT FOR KJEMISK PROSESSTEKNOLOGI

INGVILD TRONSTAD, INSTITUTT FOR KJEMISK PROSESSTEKNOLOGI 1 av 11 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje, Claus Bech, Turid Rustad, Randi Holmestad, Vassilia Partali, Hugo Jakobsen, Karen de Jong, Knut Marthinsen (kun med på

Detaljer

Turid Rustad, Kåre Olaussen, Hallvard Svendsen

Turid Rustad, Kåre Olaussen, Hallvard Svendsen 1 av 10 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje, Claus Bech, Hugo A. Jakobsen (for Hallvard Svendsen), Knut Marthinsen, Lars Erik Walle, Yngvil Vindenes Fra adm.: Markus

Detaljer

Åse Krøkje, Claus Bech, Hallvard Svendsen, Turid Rustad, Knut Marthinsen, Kåre Olaussen, Per Olof Åstrand, Yngvild Vindenes, Erlend F.

Åse Krøkje, Claus Bech, Hallvard Svendsen, Turid Rustad, Knut Marthinsen, Kåre Olaussen, Per Olof Åstrand, Yngvild Vindenes, Erlend F. 1 av 10 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje, Claus Bech, Hallvard Svendsen, Turid Rustad, Knut Marthinsen, Kåre Olaussen, Per Olof Åstrand, Yngvild Vindenes, Erlend

Detaljer

MANEESH C. SRIVASTAVA, INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI

MANEESH C. SRIVASTAVA, INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Tilstede: Fra adm: Åse Krøkje (leder), Knut Marthinsen, Kåre Olaussen, Astrid Lund Ramstad, Turid Rustad, Per Anders Eidem, Sigrun Skjelseth

Detaljer

Møtereferat. NT/FU-sak 2/10 Referatsaker. NT/FU-sak 3/10 Fullmaktssaker EINAR RYENG, INSTITUTT FOR KJEMI

Møtereferat. NT/FU-sak 2/10 Referatsaker. NT/FU-sak 3/10 Fullmaktssaker EINAR RYENG, INSTITUTT FOR KJEMI 1 av 15 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje, Claus Bech, Eivind Almaas, Randi Holmestad, Hugo A. Jakobsen, Gabriella Tranell, Karen de Jong, Tor Nordam Fra adm: Gro

Detaljer

Møtereferat HANNE KAUKO, INSTITUTT FOR FYSIKK

Møtereferat HANNE KAUKO, INSTITUTT FOR FYSIKK 1 av 13 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje, Gabriella Tranell, Turid Rustad, Claus Bech, Vassilia Partali, Randi Holmestad, Paul Anton Letnes Fra adm.: Andrea Volbers,

Detaljer

Kåre Olaussen, Astrid Lund Ramstad, Hallvard Svendsen, Mona Schiefloe. Hamidreza Bakhtiary institutt for kjemisk prosessteknologi

Kåre Olaussen, Astrid Lund Ramstad, Hallvard Svendsen, Mona Schiefloe. Hamidreza Bakhtiary institutt for kjemisk prosessteknologi 10.03.2008 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Deres dato Deres referanse 1 av 9 Møtereferat (05/08) Tilstede: Fra adm.: Forfall: Åse Krøkje, Claus Bech, Knut Marthinsen, Turid Rustad, Erlend Fjøsne

Detaljer

Møtereferat. Lise Cats Myhre, Turid Rustad

Møtereferat. Lise Cats Myhre, Turid Rustad 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 16.06.2011 Møtereferat Til stede: Åse Krøkje, Claus Bech, Vassilia Partali, Sigurd Skogestad, Ingvild Brynjulfsen, Randi Holmestad, Randi Holmestad, Kåre

Detaljer

Åse Krøkje (leder), Claus Bech, Hugo Jakobsen, Knut Marthinsen, Kåre Olaussen, Astrid Lund Ramstad, Turid Rustad, Sigrun Skjelseth, Per Anders Eidem

Åse Krøkje (leder), Claus Bech, Hugo Jakobsen, Knut Marthinsen, Kåre Olaussen, Astrid Lund Ramstad, Turid Rustad, Sigrun Skjelseth, Per Anders Eidem 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje (leder), Claus Bech, Hugo Jakobsen, Knut Marthinsen, Kåre Olaussen, Astrid Lund Ramstad, Turid Rustad, Sigrun Skjelseth,

Detaljer

PETER BRÚDER, INSTITUTT FOR KJEMISK PROSESSTEKNOLOGI

PETER BRÚDER, INSTITUTT FOR KJEMISK PROSESSTEKNOLOGI 1 av 12 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje (IBI), Hallvard F. Svendsen (IKP), Gabriella Tranell (IMT), Claus Bech (IBI), Turid Rustad (IBT), Asle Sudbø (IFY), Vassilia

Detaljer

Møtereferat. Endring i fagplanen. Zsolt Borka, Institutt for kjemisk prosessteknologi

Møtereferat. Endring i fagplanen. Zsolt Borka, Institutt for kjemisk prosessteknologi 1 av 16 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Forfall: Åse Krøkje, Claus Bech, Knut Marthinsen, Jon Andreas Støvneng, Hallvard Svendsen, Turid Rustad, Karen de Jong, Paul Anton

Detaljer

Møtereferat 03/08. Saksliste. NT/FU-sak 29/08 Referatsaker Vedtak: NT/FU-sak 30/08 Fullmaktssaker Vedtak: Kristin Gellein Institutt for kjemi:

Møtereferat 03/08. Saksliste. NT/FU-sak 29/08 Referatsaker Vedtak: NT/FU-sak 30/08 Fullmaktssaker Vedtak: Kristin Gellein Institutt for kjemi: 06.03.2008 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Deres dato Deres referanse 1 av 9 Møtereferat 03/08 Til stede: Fra adm: Forfall: Åse Krøkje, Claus Bech, Knut Marthinsen, Kåre Olaussen, Astrid Lund

Detaljer

- Rapport fra dr.gradsreise - Sverre Lundemo - Institutt for biologi

- Rapport fra dr.gradsreise - Sverre Lundemo - Institutt for biologi Møtereferat (12/08) Tilstede: Fra adm.: Forfall Åse Krøkje, Claus Bech, Knut Marthinsen, Turid Rustad, Astrid Lund Ramstad, Kåre Olaussen, Yngvild Vindenes, Erlend Fjøsne Nordstrand Mona Schiefloe, Siv

Detaljer

MØTE I FORSKNINGSUTVALGET 7. NOVEMBER

MØTE I FORSKNINGSUTVALGET 7. NOVEMBER 1 av 10 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje, Claus Bech, Turid Rustad, Sigurd Skogestad, Kåre Olaussen, Per-Olof Åstrand, Knut Marthinsen Fra adm.: Bjørn S. Tanem,

Detaljer

Vedtak: Referat fra Forskningsutvalgets møte den 19. desember 2007 ble vedtatt.

Vedtak: Referat fra Forskningsutvalgets møte den 19. desember 2007 ble vedtatt. Fakultet for naturvitenskap og teknologi Deres dato Deres referanse Møtereferat Til stede: Fra adm.:: Åse Krøkje, Claus Bech, Hallvard Svendsen, Knut Marthinsen, Kåre Olaussen, Astrid Lund Ramstad, Turid

Detaljer

Møtereferat. Randi Holmestad, Lise Cats Myhre

Møtereferat. Randi Holmestad, Lise Cats Myhre 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Forfall: Åse Krøkje, Claus Bech, Turid Rustad, Per Olof Åstrand, Gabriella Tranell, Ingvild Brynjulfsen, Sigurd Skogestad (til 14.00)

Detaljer

Åse Krøkje, Claus Bech, Turid Rustad, Astrid Lund Ramstad, Hugo Jakobsen, Knut Marthinsen, Yngvild Vindenes, Erlend Fjøsne Nordstrand Janne Østvang

Åse Krøkje, Claus Bech, Turid Rustad, Astrid Lund Ramstad, Hugo Jakobsen, Knut Marthinsen, Yngvild Vindenes, Erlend Fjøsne Nordstrand Janne Østvang Møtereferat (14/08) Tilstede: Fra adm.: Forfall Åse Krøkje, Claus Bech, Turid Rustad, Astrid Lund Ramstad, Hugo Jakobsen, Knut Marthinsen, Yngvild Vindenes, Erlend Fjøsne Nordstrand Janne Østvang Kåre

Detaljer

Møtereferat NT/FU-SAK 1/10 - PHD STUDIEHÅNDBOK 2010/2011

Møtereferat NT/FU-SAK 1/10 - PHD STUDIEHÅNDBOK 2010/2011 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje, Trond Amundsen, Turid Rustad, Randi Holmestad, Vassilia Partali, Hallvard Svendsen, Gabriella Tranell, Paul Anton Letnes,

Detaljer

Følgende referatsaker ble godkjent: Møtereferat fra 21.oktober 2009 Reiserapport fra doktorgradsreise Kenate Nemera Nigussa, Institutt for Fysikk

Følgende referatsaker ble godkjent: Møtereferat fra 21.oktober 2009 Reiserapport fra doktorgradsreise Kenate Nemera Nigussa, Institutt for Fysikk 1 av 16 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato 19.11.2009 Referanse Møtereferat Til stede: Åse Krøkje (IBI), Hugo Jakobsen (IKP), Knut Marthinsen (IMT), Claus Bech (IBI), Turid Rustad (IBT), Randi

Detaljer

Åse Krøkje, Claus Bech, Hallvard Svendsen, Knut Marthinsen, Kåre Olaussen, Turid Rustad, Erlend Fjøsne Nordstrand, Yngvild Vindenes Sylvi Bjørn

Åse Krøkje, Claus Bech, Hallvard Svendsen, Knut Marthinsen, Kåre Olaussen, Turid Rustad, Erlend Fjøsne Nordstrand, Yngvild Vindenes Sylvi Bjørn 06.03.2008 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Deres dato Deres referanse 1 av 5 Møtereferat 04/08 Til stede Fra adm: Åse Krøkje, Claus Bech, Hallvard Svendsen, Knut Marthinsen, Kåre Olaussen, Turid

Detaljer

Leder orienterte om aktuelle saker fra det sentrale Forskningsutvalget.

Leder orienterte om aktuelle saker fra det sentrale Forskningsutvalget. 1 av 8 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje (leder), Claus Bech, Hugo Jakobsen, Knut Marthinsen, Kåre Olaussen (til 14.45), Astrid Lund Ramstad, Turid Rustad, Sigrun

Detaljer

Hallvard F. Svendsen (IKP), Knut Marthinsen (IMT), Turid Rustad (IBT), Randi Holmestad (IFY) Fra adm: Markus Steen, Mona Schiefloe

Hallvard F. Svendsen (IKP), Knut Marthinsen (IMT), Turid Rustad (IBT), Randi Holmestad (IFY) Fra adm: Markus Steen, Mona Schiefloe 1 av 31 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Tilstede: Åse Krøkje (IBI), Yngvil Vindenes (IBI), Erlend F. Nordstrand (IMT), Claus Bech (IBI), Hallvard F. Svendsen (IKP), Knut Marthinsen

Detaljer

Trond Amundsen, Eivin Almaas, Gabriella Tranell, Katrine Sandbakk. Følgende fullmaktsaker ble godkjent:

Trond Amundsen, Eivin Almaas, Gabriella Tranell, Katrine Sandbakk. Følgende fullmaktsaker ble godkjent: 1 av 8 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Forfall: Åse Krøkje, Sigurd Skogestad, Per Olof Åstrand, Kåre Olaussen, Marianne Øksnes Fra adm.: Gro Neergård, Bjørn Steinar Tanem

Detaljer

Følgende referatssaker ble godkjent: Referat fra møtet 12.11.08 Reiserapport fra doktorgradsreise Karen de Jong, Institutt for biologi

Følgende referatssaker ble godkjent: Referat fra møtet 12.11.08 Reiserapport fra doktorgradsreise Karen de Jong, Institutt for biologi 1 av 9 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 11.12.2008 Møtereferat 19/08 Til stede: Åse Krøkje, Claus Bech, Hallvard Svendsen, Knut Marthinsen, Kåre Olaussen, Astrid Lund Ramstad (til 15.00), Turid

Detaljer

Anne Sissel Duun (bioteknologi) Innvilget utsettelse med avslutningen til høstsemesteret 2006.

Anne Sissel Duun (bioteknologi) Innvilget utsettelse med avslutningen til høstsemesteret 2006. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Forfall: Gjelder: Åse Krøkje (leder), Turid Rustad, Astrid Lund Ramstad, Knut Martinsen,

Detaljer

Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 17. november og 1. desember 2010

Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 17. november og 1. desember 2010 1 av 14 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 07.12.2010 Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 17. november og 1. desember 2010 Til stede: Forfall: Åse Krøkje (IBI), Claus Bech (IBI), Turid Rustad

Detaljer

Møtereferat 10. oktober 2012

Møtereferat 10. oktober 2012 1 av 15 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat 10. oktober 2012 Til stede: Åse Krøkje, Knut Marthinsen, Turid Rustad, Sigurd Skogestad, Per-Olof Åstrand, Kåre Olaussen Fra adm: Bjørn Steinar

Detaljer

Møtereferat AGENDA. Gabriella Tranell, Per Olof Åstrand

Møtereferat AGENDA. Gabriella Tranell, Per Olof Åstrand 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Tilstede Forfall: Åse Krøkje, Claus Bech, Turid Rustad, Kåre Olaussen, Vassilia Partali, Sigurd Skogestad, Katrine Sandbakk, Marianne Øksnes

Detaljer

Godkjent individuelt lesepensum (DIXIL-01) i Alkalireaksjoner effekt av tilsetningsmaterialer (7,5 sp).

Godkjent individuelt lesepensum (DIXIL-01) i Alkalireaksjoner effekt av tilsetningsmaterialer (7,5 sp). 1 av 9 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Forfall: Åse Krøkje, IBI (leder), Claus Bech (IBI), Yngvil Vindenes (IBI), Turid Rustad (IBT), Per Olof Åstrand (IKJ), Hugo Jakobsen

Detaljer

Åse Krøkje, Claus Bech, Turid Rustad, Hugo Jakobsen, Karen de Jong, Knut Marthinsen Fra adm.: Gro Neergård

Åse Krøkje, Claus Bech, Turid Rustad, Hugo Jakobsen, Karen de Jong, Knut Marthinsen Fra adm.: Gro Neergård 1 av 8 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Forfall: Åse Krøkje, Claus Bech, Turid Rustad, Hugo Jakobsen, Karen de Jong, Knut Marthinsen Fra adm.: Gro Neergård Paul Anton Letnes,

Detaljer

Knut Marthinsen kom til NT/FU-sak 58/07. Kåre Olaussen og Hugo Jakobsen forlot møtet under NT/FU-sak 58/07.

Knut Marthinsen kom til NT/FU-sak 58/07. Kåre Olaussen og Hugo Jakobsen forlot møtet under NT/FU-sak 58/07. 1 av 9 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 15.03.2007 Møtereferat Tilstede: Fra adm: Forfall: Åse Krøkje (leder), Knut Marthinsen, Kåre Olaussen, Astrid Lund Ramstad, Turid Rustad, Claus Bech, Hugo

Detaljer

Emnekode Tittel Studiepoeng Semester KP8135 Videregående kurs i overflate, kolloid 7, Vår

Emnekode Tittel Studiepoeng Semester KP8135 Videregående kurs i overflate, kolloid 7, Vår 1 av 11 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Tilstede Forfall: Åse Krøkje, Claus Bech, Turid Rustad, Kåre Olaussen, Per Olof Åstrand, Sigurd Skogestad, Marianne Øksnes Dalheim, Katrine

Detaljer

Møtereferat. Finn Andrew Tobiesen, Institutt for kjemisk prosessteknologi

Møtereferat. Finn Andrew Tobiesen, Institutt for kjemisk prosessteknologi 1 av 11 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Fra adm.: Åse Krøkje (leder), Claus Bech, Hugo Jakobsen, Knut Marthinsen, Kåre Olaussen, Astrid Lund Ramstad (til 14.30), Sigrun

Detaljer

Åse Krøkje, Claus Bech, Knut Marthinsen, Yngvild Vindenes, Hallvard Svendsen, Astrid Lund Ramstad Mona Schiefloe, Siv Ekra

Åse Krøkje, Claus Bech, Knut Marthinsen, Yngvild Vindenes, Hallvard Svendsen, Astrid Lund Ramstad Mona Schiefloe, Siv Ekra Møtereferat (11/08) Tilstede: Fra adm.: Forfall Åse Krøkje, Claus Bech, Knut Marthinsen, Yngvild Vindenes, Hallvard Svendsen, Astrid Lund Ramstad Mona Schiefloe, Siv Ekra Kåre Olaussen, Erlend Fjøsne Nordstrand,

Detaljer

Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 30. mars 2011

Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 30. mars 2011 1 av 11 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 10.03.2011 Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 30. mars 2011 Til stede: Åse Krøkje, Claus Bech, Turid Rustad, Kåre Olaussen, Per Olof Åstrand, Sigurd

Detaljer

ASTRI BJØRNETUN HAUGEN, INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI

ASTRI BJØRNETUN HAUGEN, INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI 1 av 9 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Tilstede: Åse Krøkje, Claus Bech, Randi Holmestad, Turid Rustad, Gabriella Tranell, Hallvard F. Svendsen, Karen de Jong, Lise Cats Myhre Kopi

Detaljer

Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 9. mars 2011

Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 9. mars 2011 1 av 16 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 10.03.2011 Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 9. mars 2011 Til stede: Åse Krøkje, Claus Bech, Turid Rustad, Randi Holmestad, Per Olof Åstrand, Sigurd

Detaljer

Følgende referatsaker ble godkjent: Referat fra møte 18. mars 2009 Rapport fra doktorgradsreise Trine Aakvik, Institutt for bioteknologi

Følgende referatsaker ble godkjent: Referat fra møte 18. mars 2009 Rapport fra doktorgradsreise Trine Aakvik, Institutt for bioteknologi 1 av 8 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 17.03.2009 Møtereferat Til stede: Åse Krøkje (leder), Claus Bech, Yngvil Vindenes, Turid Rustad, Kåre Olaussen, Per Olof Åstrand, Hugo Jakobsen, Erlend Nordstrand

Detaljer

Møtereferat. Åse Krøkje, Claus Bech, Hugo A. Jakobsen, Turid Rustad, Per-Olof Åstrand, Kåre Olaussen, Marianne Ø. Dalheim Fra adm: Bjørn Steinar Tanem

Møtereferat. Åse Krøkje, Claus Bech, Hugo A. Jakobsen, Turid Rustad, Per-Olof Åstrand, Kåre Olaussen, Marianne Ø. Dalheim Fra adm: Bjørn Steinar Tanem 1 av 3 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato 09.01.2013 Referanse Møtereferat Til stede: Åse Krøkje, Claus Bech, Hugo A. Jakobsen, Turid Rustad, Per-Olof Åstrand, Kåre Olaussen, Marianne Ø. Dalheim

Detaljer

Åse Krøkje, Claus Bech, Knut Marthinsen, Kåre Olaussen, Erlend Fjøsne Nordstrand, Yngvild Vindenes, Hallvard Svendsen Mona Schiefloe, Siv Ekra

Åse Krøkje, Claus Bech, Knut Marthinsen, Kåre Olaussen, Erlend Fjøsne Nordstrand, Yngvild Vindenes, Hallvard Svendsen Mona Schiefloe, Siv Ekra Møtereferat (10/08) Tilstede: Fra adm.: Åse Krøkje, Claus Bech, Knut Marthinsen, Kåre Olaussen, Erlend Fjøsne Nordstrand, Yngvild Vindenes, Hallvard Svendsen Mona Schiefloe, Siv Ekra Om: MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

Detaljer

Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 10. november 2010

Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 10. november 2010 1 av 15 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 10. november 2010 Til stede: Åse Krøkje (IBI), Claus Bech (IBI), Turid Rustad (IBT), Randi Holmestad (IFY), Per

Detaljer

Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 13. april 2011

Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 13. april 2011 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 13.04.2011 Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 13. april 2011 Til stede: Åse Krøkje, Claus Bech, Turid Rustad, Gabriella Tranell, Kåre Olaussen, Per

Detaljer

Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 8. desember 2010

Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 8. desember 2010 1 av 8 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 08.12.2010 Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 8. desember 2010 Til stede: Forfall: Åse Krøkje (IBI), Claus Bech (IBI), Turid Rustad (IBT), Hugo A.

Detaljer

Møtereferat AGENDA

Møtereferat AGENDA 1 av 13 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat 07.03.12 Tilstede Forfall: Åse Krøkje, Trond Amundsen, Kåre Olaussen, Gabriella Tranell, Per Olof Åstrand, Sigurd Skogestad, Marianne Ø. Dalheim,

Detaljer

Møtereferat

Møtereferat 1 av 14 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat 15.02.2012 Tilstede Åse Krøkje, Claus Bech, Turid Rustad, Kåre Olaussen, Gabriella Tranell (f.o.m. sak 7/12), Per Olof Åstrand, Sigurd Skogestad,

Detaljer

Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 20. oktober 2010

Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 20. oktober 2010 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 20. oktober 2010 Til stede: Åse Krøkje (IBI), Claus Bech (IBI), Turid Rustad (IBT), Randi Holmestad (IFY), Per

Detaljer

Møtereferat. Jacob Linder Institutt for fysikk

Møtereferat. Jacob Linder Institutt for fysikk 1 av 13 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje, Claus Bech, Hallvard Svendsen, Kåre Olaussen, Knut Marthinsen, Astrid Lund Ramstad (til 15.00), Turid Rustad, Lars Erik

Detaljer

Møtereferat

Møtereferat 1 av 24 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat 26.9.2012 Til stede: Åse Krøkje, Claus Bech, Kåre Olaussen (fra sak 141/12), Knut Marthinsen, Sigurd Skogestad, Per Olof Åsheim (fra sak 144/12),

Detaljer

Møtereferat. Kåre Olaussen, Sylvi Bjørn. NT/FU-SAK 96/07 REFERATSAKER Vedtak: Referat fra FU-møte 20. juni 2007 ble godkjent.

Møtereferat. Kåre Olaussen, Sylvi Bjørn. NT/FU-SAK 96/07 REFERATSAKER Vedtak: Referat fra FU-møte 20. juni 2007 ble godkjent. 1 av 10 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 26.09.2007 Møtereferat Til stede: Forfall: Åse Krøkje (leder), Claus Bech, Hallvard Svendsen, Knut Marthinsen, Astrid Lund Ramstad, Turid Rustad, Erlend

Detaljer

Knut Marthinsen, Astrid Lund Ramstad, Per Anders Eidem. Emnet MM8200 Ekstrudering/forming 7.5 sp erstattes med emne MT8209 Skadeanalyse 7.5 sp.

Knut Marthinsen, Astrid Lund Ramstad, Per Anders Eidem. Emnet MM8200 Ekstrudering/forming 7.5 sp erstattes med emne MT8209 Skadeanalyse 7.5 sp. 1 av 12 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 15.03.2007 Møtereferat Til stede: Åse Krøkje (leder), Claus Bech, Hugo Jakobsen, Kåre Olaussen, Turid Rustad, Sigrun Skjelseth (til 14.30). Fra administrasjonen:

Detaljer

Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 9. februar 2011

Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 9. februar 2011 1 av 12 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 9. februar 2011 Til stede: Åse Krøkje, Claus Bech, Turid Rustad, Kåre Olaussen, Per Olof Åstrand, Sigurd Skogestad,

Detaljer

Skjema Evalueringskomiteens rapport om gjennomført midtveisevaluering Form Evaluation committee report on completed mid-way evaluation

Skjema Evalueringskomiteens rapport om gjennomført midtveisevaluering Form Evaluation committee report on completed mid-way evaluation Skjema 2.6.1 Evalueringskomiteens rapport om gjennomført midtveisevaluering Form 2.6.1 Evaluation committee report on completed mid-way evaluation Midtveisevaluering av ph.d.-arbeidet bør normalt finne

Detaljer

Møtereferat. Kåre Olaussen. NT/FU-sak 158/06 Referatsaker Vedtak: Følgende saker tas til orientering:

Møtereferat. Kåre Olaussen. NT/FU-sak 158/06 Referatsaker Vedtak: Følgende saker tas til orientering: 1 av 9 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje (leder), Astrid Lund Ramstad, Claus Bech, Knut Marthinsen, Hugo Jacobsen, Turid Rustad, Silje Rodahl, Sigrun Skjelseth

Detaljer

Møtereferat

Møtereferat 1 av 12 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat 12.9.2012 Til stede: Forfall: Åse Krøkje, Claus Bech, Kåre Olaussen (fra sak 117/12), Knut Marthinsen, Per-Olof Åstrand (fra sak 117/12), Sigurd

Detaljer

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Claus Bech, Astrid Lund Ramstad, Turid Rustad

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Claus Bech, Astrid Lund Ramstad, Turid Rustad NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Møte 01-06 Til stede: Åse Krøkje (leder), Knut Martinsen, Kåre Olaussen, Hallvard Svendsen, Tomas

Detaljer

Dr. John Derome, Finnish Forest Research Institute, Rovaniemi Research Unit, Finland

Dr. John Derome, Finnish Forest Research Institute, Rovaniemi Research Unit, Finland Møtereferat (08/08) Tilstede: Fra adm.: Forfall: Åse Krøkje, Claus Bech, Knut Marthinsen, Turid Rustad, Astrid Lund Ramstad, Kåre Olaussen, Erlend Fjøsne Nordstrand, Yngvild Vindenes, Hallvard Svendsen

Detaljer

Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 26. januar 2011

Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 26. januar 2011 1 av 14 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 08.12.2010 Møtereferat fra møte i Forskningsutvalget 26. januar 2011 Til stede: Forfall: Åse Krøkje (IBI), Claus Bech (IBI), Turid Rustad (IBT), Hugo A.

Detaljer

Følgende sak ble tatt til orientering: Notat fra rektor av : Retningslinjer for samarbeid om forskerutdanning med høgskolene

Følgende sak ble tatt til orientering: Notat fra rektor av : Retningslinjer for samarbeid om forskerutdanning med høgskolene av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat fra Forskningsutvalget 8.08.200 Til stede: Åse Krøkje (), Claus Bech (), Turid Rustad (IBT), Randi Holmestad (), Per Olof Åstrand (IKJ), Sigurd

Detaljer

PUHULWELLA GAMACHARIGE RATHNASIRI, HØGSKOLEN I TELEMARK

PUHULWELLA GAMACHARIGE RATHNASIRI, HØGSKOLEN I TELEMARK 1 av 10 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 8. juli 2009 Møtereferat Til stede: Forfall: Åse Krøkje (IBI), Claus Bech (IBI), Turid Rustad (IBT), Kåre Olaussen (IFY), Per Olof Åstrand (IKJ), Hallvard

Detaljer

Søknad om innlevering av doktorgradsavhandling og forslag til bedømmelseskomité Application to submit a PhD thesis and committee proposal form

Søknad om innlevering av doktorgradsavhandling og forslag til bedømmelseskomité Application to submit a PhD thesis and committee proposal form U N IV ER S ITETET I B ER G EN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Søknad om innlevering av doktorgradsavhandling og forslag til bedømmelseskomité Application to submit a PhD thesis and committee

Detaljer

Kine Rautio Øverland, Institutt for biologi Hun har fått tilkjent permisjon i perioden grunnet et midlertidig jobbengasjement.

Kine Rautio Øverland, Institutt for biologi Hun har fått tilkjent permisjon i perioden grunnet et midlertidig jobbengasjement. Møtereferat (06/08) Tilstede: Fra adm.: Forfall: Åse Krøkje, Claus Bech, Knut Marthinsen, Turid Rustad, Astrid Lund Ramstad, Kåre Olaussen, Erlend Fjøsne Nordstrand, Yngvild Vindenes. Sylvi Bjørn, Mona

Detaljer

MØTE I ANSETTELSESUTVALGET (09/08) kl

MØTE I ANSETTELSESUTVALGET (09/08) kl 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 18.12.08 PROTOKOLL FRA MØTE I ANSETTELSESUTVALGET (09/08) 16.12.08 kl. 0815-0845 Tilstede: Dekanus, professor Bjørn Hafskjold Professor Claus Bech Professor

Detaljer

MØTE I ANSETTELSESUTVALGET (02/07) kl

MØTE I ANSETTELSESUTVALGET (02/07) kl 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi PROTOKOLL FRA MØTE I ANSETTELSESUTVALGET (02/07) 13.02.07 kl. 0815 0915 Tilstede: Dekanus, professor Bjørn Hafskjold Professor Hans Jørgen Roven Professor

Detaljer

SERKAN KELESOGLU, INSTITUTT FOR KJEMISK PROSESSTEKNOLOGI

SERKAN KELESOGLU, INSTITUTT FOR KJEMISK PROSESSTEKNOLOGI 1 av 13 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje (leder), Claus Bech, Yngvil Vindenes, Turid Rustad, Kåre Olaussen, Lars Erik Walle, Per Olof Åstrand, Hugo Jakobsen, Knut

Detaljer

Turid Rustad, Yngvild Vindenes, Gro Neergård

Turid Rustad, Yngvild Vindenes, Gro Neergård Fakultet for naturvitenskap og teknologi Deres dato Deres referanse 1 av 14 Møtereferat Tilstede: Forfall: Åse Krøkje, Claus Bech, Hallvard Svendsen, Knut Martinsen, Kåre Olaussen, Astrid Lund Ramstad,

Detaljer

Møtereferat. Knut Marthinsen, Sylvi Bjørn. NT/FU-SAK 78/07 REFERATSAKER Vedtak: Referat fra FU-møte 23. mai 2007 ble godkjent.

Møtereferat. Knut Marthinsen, Sylvi Bjørn. NT/FU-SAK 78/07 REFERATSAKER Vedtak: Referat fra FU-møte 23. mai 2007 ble godkjent. 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje (leder), Claus Bech, Hugo Jakobsen (fra sak 84/07), Kåre Olaussen, Astrid Lund Ramstad, Turid Rustad, Erlend Fjøsne Nordstrand,

Detaljer

1 av 5. Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte. MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE

1 av 5. Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte. MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE Fakultet for naturvitenskap og teknologi Deres dato Deres referanse 1 av 5 Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE Rica Hell hotell - Stjørdal

Detaljer

MØTE I ANSETTELSESUTVALGET (03/09) kl

MØTE I ANSETTELSESUTVALGET (03/09) kl 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 02.04.09 PROTOKOLL FRA MØTE I ANSETTELSESUTVALGET (03/09) 02.04.09 kl. 0815-0930 Tilstede: Frafall: Prodekanus, førsteamanuensis Åse Krøkje Professor Claus

Detaljer

Knut Marthinsen, Astrid Lund Ramstad, Hallvard Svendsen

Knut Marthinsen, Astrid Lund Ramstad, Hallvard Svendsen Møtereferat (17/08) Tilstede: Fra adm.: Forfall Åse Krøkje, Turid Rustad, Kåre Olaussen, Lars Erik Walle, Yngvild Vindenes, Hugo Jakobsen (for Hallvard Svendesen) og Claus Bech. Markus Steen, Karianne

Detaljer

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Møte 04-04 Til stede: Åse Krøkje (leder), Claus Bech, Arne Mikkelsen, Turid Rustad, Hallvard Svendsen,

Detaljer

FU Møtereferat

FU Møtereferat 1 av 18 Fakultet for naturvitenskap og teknologi FU Møtereferat 13.10.2010 Til stede: Åse Krøkje (leder), Claus Bech, Turid Rustad, Randi Holmestad, Per Olof Åstrand, Sigurd Skogestad, Knut Marthinsen,

Detaljer

AU-sak 007/2014 Stilling som stipendiat ved Institutt for teknisk kybernetikk.

AU-sak 007/2014 Stilling som stipendiat ved Institutt for teknisk kybernetikk. 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til stede: Dekan Geir Egil Øien, professor Elena Celledoni, Professor Poul Heegaard, FTR siv.ing Trine Erfjord Meling

Detaljer

NT/FU-sak 260/08 Fullmaktssaker

NT/FU-sak 260/08 Fullmaktssaker Møtereferat (18/08) Tilstede: Fra adm.: Forfall Åse Krøkje, Turid Rustad, Kåre Olaussen, Knut Marthinsen, Erlend Nordstrand (for Lars Erik Walle), Yngvild Vindenes, Hugo Jakobsen (for Hallvard Svendsen)

Detaljer

Åse Krøkje (leder), Turid Rustad, Hugo Jakobsen, Kåre Olaussen, Sigrun Skjelseth, Knut Marthinsen Fra adm. Sylvi Bjørn, Gro Neergård, Siri Bremdal,

Åse Krøkje (leder), Turid Rustad, Hugo Jakobsen, Kåre Olaussen, Sigrun Skjelseth, Knut Marthinsen Fra adm. Sylvi Bjørn, Gro Neergård, Siri Bremdal, 1 av 12 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje (leder), Turid Rustad, Hugo Jakobsen, Kåre Olaussen, Sigrun Skjelseth, Knut Marthinsen Fra adm. Sylvi Bjørn, Gro Neergård,

Detaljer

Vara 1: Instituttnestleder Trond Peder Flaten Vara 2: Administrativ leder Lena Frostad

Vara 1: Instituttnestleder Trond Peder Flaten Vara 2: Administrativ leder Lena Frostad 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato 10.06.2010 Referanse Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Sakskart til møte i ledergruppen torsdag 10.06.2010, kl 0915-1200 Sted:

Detaljer

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi PROTOKOLL Møte i tilsettingsrådet 18.01.08 Møte 01/08 - Tilstede: Fakultetsdirektør Geir Walsø Tilsettingsrådets

Detaljer

Møtereferat AGENDA. NT/FU-sak 5/13: Utstyrssøknader

Møtereferat AGENDA. NT/FU-sak 5/13: Utstyrssøknader 1 av 20 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Forfall: Åse Krøkje, Per-Olof Åstrand, Kåre Olaussen, Sigurd Skogestad, Turid Rustad, Knut Marthinsen, Marianne Ø. Dalheim, Kay Gastinger

Detaljer

Møtereferat. Martin Hohmann-Marriot. Faglærermøte. O-saker:

Møtereferat. Martin Hohmann-Marriot. Faglærermøte. O-saker: 1 av 3 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for bioteknologi Dato 10.02.2015 Referanse Møtereferat Til stede: Kjetil Rasmussen, Finn L. Aachmann, Bjørn E. Christensen Marianne Øksnes Dalheim,

Detaljer

Workshop PhD-utdanning ved nye NTNU Oppdatering om phd programevalueringa Orientering fra sentralt FU

Workshop PhD-utdanning ved nye NTNU Oppdatering om phd programevalueringa Orientering fra sentralt FU 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat FU 15. september 2016 Til stede: Tor Grande, Augustine Arukwe, Catharina de Lange Davies, Kjell Morten Vårum, Marie- Laure Olivier, Sigurd Skogestad,

Detaljer

Professor Paulo von Krüger Bairro Cidade Jardim, Rua Perdigao Malheiros 487/201, Belo Horizonte MG, Brazil

Professor Paulo von Krüger Bairro Cidade Jardim, Rua Perdigao Malheiros 487/201, Belo Horizonte MG, Brazil Møtereferat (16/08) Tilstede: Fra adm.: Forfall Åse Krøkje, Turid Rustad, Knut Marthinsen, Hallvard Svendsen, Kåre Olaussen, Lars Erik Walle, Yngvild Vindenes. Markus Steen, Karianne Franck Claus Bech,

Detaljer

Møtereferat 27. mars 2014

Møtereferat 27. mars 2014 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat 27. mars 2014 Til stede: Tor Grande, Erik Wahlstrøm, Augustine Arukwe, Knut Marthinsen, Kjell Morten Vårum, Marie-Laure Olivier, Sigurd Skogestad,

Detaljer

Åse Krøkje, Claus Bech, Hugo Jakobsen, Kåre Olaussen, Turid Rustad, Silje Rodahl, Sigrun Skjelseth Fra adm. Siri Bremdal, Eli W.

Åse Krøkje, Claus Bech, Hugo Jakobsen, Kåre Olaussen, Turid Rustad, Silje Rodahl, Sigrun Skjelseth Fra adm. Siri Bremdal, Eli W. 1 av 11 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje, Claus Bech, Hugo Jakobsen, Kåre Olaussen, Turid Rustad, Silje Rodahl, Sigrun Skjelseth Fra adm. Siri Bremdal, Eli W.

Detaljer

MØTE I ANSETTELSESUTVALGET (04/08) kl

MØTE I ANSETTELSESUTVALGET (04/08) kl 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 17.06.08 PROTOKOLL FRA MØTE I ANSETTELSESUTVALGET (04/08) 17.06.08 kl. 0915 1000 Tilstede: Dekanus, professor Bjørn Hafskjold Professor Claus Bech Professor

Detaljer

Møtereferat. Fakultet for naturvitenskap og teknologi. 1 av 11. Til stede: Forfall: Gjelder: MØTE I FORSKNINGSUTVALGET 22.

Møtereferat. Fakultet for naturvitenskap og teknologi. 1 av 11. Til stede: Forfall: Gjelder: MØTE I FORSKNINGSUTVALGET 22. 1 av 11 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Åse Krøkje, Claus Bech, Sigurd Skogestad, Turid Rustad, Per Olof Åstrand, Kåre Olaussen, Knut Marthinsen, Marianne Øksnes Dalheim,

Detaljer

Akademiet for yngre forskere søker medlemmer Info fra «Kurs for nyansatte», presenteres i møtet

Akademiet for yngre forskere søker medlemmer Info fra «Kurs for nyansatte», presenteres i møtet 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 8.6.2015 Møtereferat FU 2. juni 2015 Til stede: Tor Grande, Catharina de Lange Davies, Marie-Laure Olivier, Augustine Arukwe, Kjell Morten Vårum, Øyvind

Detaljer