Hvordan få eierskap til klimaarbeidet i hele kommunen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan få eierskap til klimaarbeidet i hele kommunen?"

Transkript

1 Hvordan få eierskap til klimaarbeidet i hele kommunen? Parallellsesjon BEST Kristin Ulsrud Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Oslo kommune

2 Organisering av klimaarbeidet

3 Styringssystem og budsjettprosess år 1 Budsjettvedtak i bystyret Budsje<nstruksjoner Byrådets budsjettkonferanse 1 Byrådets budsjettforslag Virksomhetenes budsjettforslag Byrådets budsjettkonferanse 3 Byrådets budsjettkonferanse 2

4 Utslippssektor Utslippskilde Nr. Tiltak og virkemidler Ansvarlig avdeling og virksomheter (rapporteringsansvar for felles tiltak i parentes) Effekt* (tonn CO2- ekv.) Klimabudsjett 2019 Oppvarming Kommunale bygg 1 Utfasing av oljefyring - Statlig forbud fra 1. jan Alle () 500 Energiforsyning Veitrafikk Private og næringsbygg Fjernvarme, unntatt avfallsforbrenning Lette og tunge kjøretøy 2 Utfasing av oljefyring - Statlig forbud fra 1. Jan Informasjon om statlig tilskuddsordning (ENOVA) 3 Utfasing av fossil olje og gass i fjernvarme (spisslast) - Målsetting Fortum Oslo Varme AS 4 Trafikantbetalingssystem i bompengeringen, med tilhørende forutsettende tiltak: - Etablere tilstrekkelig ladeinfrastruktur for personbiler - Videreføring av lokale og regionale virkemidler for å fremme nullutslippsbiler. - Videreføring av nasjonale virkemidler for å fremme nullutslippsbiler. - Øke kapasitet i kollektivtrafikken for å dekke befolkningsvekst og redusert bilbruk. - «Kraftfulle fremkommelighetstiltak». 5 Statlig omsetningskrav om 20 % biodrivstoff i 2020 Stat NOE / Stat Ruter Stat Avfall og avløp Veitrafikk Utslippskilde Nr. Tiltak og virkemidler Ansvar Utslippssektor Avfallsdeponigass Energiforsyning Avfallsforbrenning Lette kjøretøy 16 Uttak av deponigass - Grønmo - Rommen - Stubberud (utredning) 17 Økt utsortering av plast i husholdningsavfall - Avfallsstrategien 18 Tiltakspakke klimavennlige jobbreiser - Støtteordning for tiltak ved kommunale virksomheter - Dialog med arbeidstakernes organisasjoner - Tilskuddsordning for tiltak i private bedrifter - Næring for klima Veitrafikk Lette kjøretøy 19 Tiltakspakke klimavennlig varetransport Varetransport - Laste-/losselommer - Samlastsenter - Ladeinfrastruktur - Kravstilling i kommunen - Tilskuddordning REN EGE EBY REN EGE -, FIN FIN, FIN UKE Lette kjøretøy 6 Bedre tilrettelegging for syklende - Sykkelprosjektet - Tilskuddsordning 7 Nytt løyvereglement for drosje. Nullutslipp innen Ladeinfrastruktur - Tilskuddsordning 8 Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i kommunens lette kjøretøyspark 9 Tiltakspakke klimavennlig varetransport Nyttetransport - Dedikerte parkeringsplasser for utslippsfrie vare-/nyttebiler - Ladeinfrastruktur - Kravstilling i kommunen - Tilskuddsordning Nasjonal tilskuddsordning: bytte av varebil fra fossil til elektrisk Alle (UKE) FIN UKE Stat Tunge kjøretøy 10 Fossilfri kollektivtrafikk innen Veitrafikk Lette kjøretøy 20 Parkeringstiltak (bl.a. beboerparkering) - Beboerparkering implementeres innen I underkant av 200 parkeringsplasser innenfor ring 3 forutsettes fjernet i 2019 i forbindelse med sykkeltiltak, kraftfulle framkommelighetstiltak, andre kollektivprosjekter og bilfritt byliv - Veitrafikk Tunge kjøretøy 21 Tiltakspakke klimavennlig tungtransport - Pilotprosjekt massetransport - Kravstilling ved anskaffelser - Pilot for utslippsfri transporttrase Vurdere, og evt. gjennomføre, styrking av eksisterende tiltak for å øke klimaeffekt, herunder: - Muligheter for reduserte takster i bomringen for utslippsfrie eller lavutslipps vare- og nyttekjøretøy - Muligheter for utvidet utrulling av beboerparkering i bydelene. - Muligheter for å oppnå større utslippskutt innen avfallshåndtering. - Muligheter for ytterligere opptrapping av innsatsen for å bruke innkjøpsmakt til å stille klimakrav, inspirert av satsningen på seriøst arbeidsliv., FIN UKE

5 Styringssystem og budsjettprosess år 2 Rapport 3 - årsberetning Tildelingsbrev Rapport 1-1. kvartal Rapport 2 2. tertial

6 Hva er viktig for å sikre eierskap? Klima legges inn som føring i alle relevant førende/styrende dokumenter Tydelige indikatorer og måltall Tid til å følge opp rapporteringen i etterkant Alle ledd må ansvarliggjøres, men særlig viktig med forankring hos øverste ledelse

7 Takk for oppmerksomheten! Her finner dere mer informasjon: Oslo kommunes klimabudsjett for 2019: administrasjon/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/byradets-budsjettforslag-2019-og-okonomiplan /?del=2-8 De faglige vurderingene som ligger til grunn for effektvurderingene er tilgjengelige i rapporten «Faggrunnlag for Oslos klimabudsjett 2019», tilgjengelig på

Utvikling av klimagasstatistikk for kommuner Webinar Nina Holmengen, Miljødirektoratet

Utvikling av klimagasstatistikk for kommuner Webinar Nina Holmengen, Miljødirektoratet Utvikling av klimagasstatistikk for kommuner Webinar 13.03.2018 Nina Holmengen, Miljødirektoratet Overordnede rammer for klimagasstatistikken for kommuner Direkte utslipp Geografisk avgrensning- utslippene

Detaljer

Klimabudsjett Kapittel 2 i Byrådets forslag til budsjett 2020 med vedlegg.

Klimabudsjett Kapittel 2 i Byrådets forslag til budsjett 2020 med vedlegg. Klimabudsjett 2020 Kapittel 2 i Byrådets forslag til budsjett 2020 med vedlegg. 2 Klimabudsjett 2.1 Innledning Byrådet og bystyret har fastsatt ambisiøse klimamål som foreslås videreført i byrådets forslag

Detaljer

Oslo kommune. Nivå 3. Klimabudsjett Faggrunnlag og vurdering av potensiale for reduksjon av klimagassutslipp

Oslo kommune. Nivå 3. Klimabudsjett Faggrunnlag og vurdering av potensiale for reduksjon av klimagassutslipp Oslo kommune Nivå Klimaetaten 2 Nivå 3 Klimabudsjett 2018 Faggrunnlag og vurdering av potensiale for reduksjon av klimagassutslipp 2 Oslo kommune Innhold 1 INNLEDNING 4 2 OSLO KOMMUNES KLIMAGASSUTSLIPP

Detaljer

Lokale klimatiltak skaper global endring. Camilla S. Skriung, ZERO Scope 3-samling, Halden,

Lokale klimatiltak skaper global endring. Camilla S. Skriung, ZERO Scope 3-samling, Halden, Lokale klimatiltak skaper global endring Camilla S. Skriung, ZERO Scope 3-samling, Halden, 06.09.17 Hvem er vi? 1750 2017 2040 Gass 19 % Olje 21 % Annet (Landbruk, avskoging og prosesser) 35 % Kull 25

Detaljer

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum 03.05.16 Klima og energiplanlegging i Tidlig ute: Klima og energiplan

Detaljer

Klimaetaten. Klimabarometeret. Andre tertial Foto: Fartein Rudjord

Klimaetaten. Klimabarometeret. Andre tertial Foto: Fartein Rudjord Klimaetaten Klimabarometeret Andre tertial 2019 Foto: Fartein Rudjord Innhold 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4 3. USIKKERHET 6 4. PERSONBILER 7 4.1 Markedsandel for drivstoffteknologier av nye registreringer

Detaljer

Det grønne skifte i Hamar og konsekvenser for VAR område. Kjetil Wold Henriksen, Teknisk sjef, Hamar kommune ÅPEN MODIG PÅLITELIG HELHETLIG

Det grønne skifte i Hamar og konsekvenser for VAR område. Kjetil Wold Henriksen, Teknisk sjef, Hamar kommune ÅPEN MODIG PÅLITELIG HELHETLIG Det grønne skifte i Hamar og konsekvenser for VAR område Kjetil Wold Henriksen, Teknisk sjef, Hamar kommune Hva er «det grønne skiftet»? Generelt forandring i mer miljøvennlig retning Omstilling til et

Detaljer

KLIMAGASSUTSLIPP S TAT U S F O R K L I M A G A S S R E G N S K A P O G P R O S J E K T

KLIMAGASSUTSLIPP S TAT U S F O R K L I M A G A S S R E G N S K A P O G P R O S J E K T KLIMAGASSUTSLIPP S TAT U S F O R K L I M A G A S S R E G N S K A P O G P R O S J E K T Valg av energibærer i kommunale bygg Energikonsept omsorgshjem- Plusshus EPC, energisparekontrakt, ENØK Miljømerking

Detaljer

OSLO KOMMUNE ERFARINGER MED VARELEVERINGER I OSLO SENTRUM VED BRUK AV EL- VAREBILER STURE PORTVIK

OSLO KOMMUNE ERFARINGER MED VARELEVERINGER I OSLO SENTRUM VED BRUK AV EL- VAREBILER STURE PORTVIK OSLO KOMMUNE ERFARINGER MED VARELEVERINGER I OSLO SENTRUM VED BRUK AV EL- VAREBILER STURE PORTVIK VERDENS ELBILHOVEDSTAD Oslo regnes i dag som verdens ubestridte elbilhovedstad med langt flere elbiler

Detaljer

- BEDRE BYER FOR INNBYGGERNE

- BEDRE BYER FOR INNBYGGERNE RAMBØLL - BEDRE BYER FOR INNBYGGERNE Management Consulting Energi Bygg og arkitektur Samferdsel Miljø og helse Vann KLIMABUDSJETT HVA OG HVORFOR? Klimabudsjett som verktøy Øvre ramme for klimagassutslipp

Detaljer

Klimagasstatistikk og beregningsverktøy hvordan kan kommunene bruke tallene? Marit Hepsø, Miljødirektoratet. Nettverksmøte Sogndal 21.

Klimagasstatistikk og beregningsverktøy hvordan kan kommunene bruke tallene? Marit Hepsø, Miljødirektoratet. Nettverksmøte Sogndal 21. Klimagasstatistikk og beregningsverktøy hvordan kan kommunene bruke tallene? Marit Hepsø, Miljødirektoratet. Nettverksmøte Sogndal 21. september 2018 Miljødirektoratets verktøykasse 1. Veiledning 2. Klimagasstall

Detaljer

KLIMABUDSJETT NOEN ERFARINGER TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

KLIMABUDSJETT NOEN ERFARINGER TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE KLIMABUDSJETT NOEN ERFARINGER TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE KLIMABUDSJETT - TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Allerede i Fellesnemda 2016 ble det vedtatt at vi skal ha klimabudsjett Virkning fom. 2018 (første år for Trøndelag

Detaljer

Klimaetaten. Klimabarometeret. Klimabarometeret. Årsrapport Første kvartal. Publisert: Foto: VisitOSLO/Florian Frey

Klimaetaten. Klimabarometeret. Klimabarometeret. Årsrapport Første kvartal. Publisert: Foto: VisitOSLO/Florian Frey Klimaetaten Klimabarometeret Klimabarometeret Årsrapport 2019 Første kvartal 2019 Publisert: 2.5.2019 Foto: VisitOSLO/Florian Frey Innhold 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4 3. USIKKERHET 6 4. PERSONBILER 7

Detaljer

Prosjektet: Klima- og energistrategi for Oslo Presentasjon for OREEC Holmsbu, 18.-19.11. 2014

Prosjektet: Klima- og energistrategi for Oslo Presentasjon for OREEC Holmsbu, 18.-19.11. 2014 Oslo kommune Klima- og energiprogrammet Prosjektet: Klima- og energistrategi for Oslo Presentasjon for OREEC Holmsbu, 18.-19.11. 2014 Klima- og energiprogrammet Øystein Ihler Oslo en smart by i endring

Detaljer

Om ny kommuneplan for Bergen, arealbruk og bestemmelser/retningslinjer for å nå klimamål. Eva Britt Isager

Om ny kommuneplan for Bergen, arealbruk og bestemmelser/retningslinjer for å nå klimamål. Eva Britt Isager Om ny kommuneplan for Bergen, arealbruk og bestemmelser/retningslinjer for å nå klimamål Eva Britt Isager KLIMASJEF Kommuneplanens samfunnsdel Vår strategi og våre virkemidler Grønt næringsliv Transport

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Elbilhovedstaden. elbil.no

Elbilhovedstaden. elbil.no 2019 Elbilhovedstaden elbil.no 2 FOTO: : JORG GREUEL / DIGITAL VISION : -June 26, 2015. JRD3295 by J R Dawson is licensed under CC BY-NC-ND 2.0 : kommune : kommune Hvem blir årets Elbilhovedstad? Fossilt

Detaljer

Klimagasstatistikk og Klimasats hva skjer? Marit Hepsø, Miljødirektoratet. Klimaomstillingskonferanse Sogndal 25. april 2018

Klimagasstatistikk og Klimasats hva skjer? Marit Hepsø, Miljødirektoratet. Klimaomstillingskonferanse Sogndal 25. april 2018 Klimagasstatistikk og Klimasats hva skjer? Marit Hepsø, Miljødirektoratet. Klimaomstillingskonferanse Sogndal 25. april 2018 Hva kan vi hjelpe dere med? «Alle» kommuner har klimaplan Hvordan gå fra plan

Detaljer

Klima og energi i Trondheim kommune

Klima og energi i Trondheim kommune Nettverkssamling Grønt flagg, 17. oktober 2017 Klima og energi i Trondheim kommune Foto: Carl Erik Eriksson Gisle Bakkeli, Klima og samfunn, Trondheim kommune Presentasjonsoversikt 1. Hvorfor har vi en

Detaljer

Klima- og miljøplan Fagseminar sirkulær økonomi og gjenbruksasfalt Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef

Klima- og miljøplan Fagseminar sirkulær økonomi og gjenbruksasfalt Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef Klima- og miljøplan 2018-2030 Fagseminar sirkulær økonomi og gjenbruksasfalt 6.6.2019 Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef Klima- og miljøplan 2018-2030 Ny klima- og miljøplan vedtatt av Bystyret 26.11.2018

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012 Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017 Vedtatt 30. august 2012 Innledning og status Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen

Detaljer

Klimabudsjett Hamar kommune. Lise Urset ÅPEN MODIG PÅLITELIG HELHETLIG

Klimabudsjett Hamar kommune. Lise Urset ÅPEN MODIG PÅLITELIG HELHETLIG Klimabudsjett Hamar kommune Lise Urset 07.02.19 Hva er et klimabudsjett? Som et vanlig budsjett, men man regner med CO2-ekvivalenter i stedet for kr Og som i et vanlig budsjett så er det lurt å ta utgangspunkt

Detaljer

GRØNN STRATEGI FOR BERGEN HVORDAN NÅ MÅLENE FOR Å REDUSERE KLIMAGASSUTSLIPP FRA TRANSPORTSEKTOREN?

GRØNN STRATEGI FOR BERGEN HVORDAN NÅ MÅLENE FOR Å REDUSERE KLIMAGASSUTSLIPP FRA TRANSPORTSEKTOREN? GRØNN STRATEGI FOR BERGEN HVORDAN NÅ MÅLENE FOR Å REDUSERE KLIMAGASSUTSLIPP FRA TRANSPORTSEKTOREN? 13.11.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Grunnlag: Byrådsplattformen, Kommuneplanens samfunnsdel

Detaljer

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KOMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Grønn strategi har følgende satsinger: 1. Bergen skal ha en bærekraftig vekst som ivaretar klima og miljøhensyn 2.

Detaljer

Klimabudsjett for Hamar kommune vedlegg til handlings- og økonomiplanen

Klimabudsjett for Hamar kommune vedlegg til handlings- og økonomiplanen Klimabudsjett for Hamar kommune 2019-2022 vedlegg til handlings- og økonomiplanen Bakgrunn Hamar kommunes første klimabudsjett ble vedtatt i desember 2017. Dette dokumentet er kommunens andre klimabudsjett.

Detaljer

Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag

Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag Nina Strøm Christensen Seminar om gass som drivstoff for kjøretøy Gardemoen, 10 november 2015 Sund Energy helps navigate into the energy future

Detaljer

Oslo kommune. Klimabarometeret første halvår 2017

Oslo kommune. Klimabarometeret første halvår 2017 Oslo kommune Klimabarometeret første halvår 217 Innhold 1. SAMMENDRAG 3 2. PERSONBILER 5 2.1. Markedsandel for drivstoffteknologier av nye registreringer av personbiler i Norge 5 2.2. Markedsandel for

Detaljer

Transport og lavutslippssamfunnet. SVV Teknologidagene 8.oktober 2014 Siri Sorteberg, Miljødirektoratet

Transport og lavutslippssamfunnet. SVV Teknologidagene 8.oktober 2014 Siri Sorteberg, Miljødirektoratet Transport og lavutslippssamfunnet SVV Teknologidagene 8.oktober 2014 Siri Sorteberg, Miljødirektoratet Hva sier FNs klimapanel om klimaet? Menneskers påvirkning er hovedårsaken til den globale oppvarmingen

Detaljer

Oslo kommune. Klimabarometeret tredje kvartal 2017

Oslo kommune. Klimabarometeret tredje kvartal 2017 Oslo kommune Klimabarometeret tredje kvartal 2017 Innhold 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4 3. USIKKERHET 6 4. PERSONBILER 7 4.1 Markedsandel for drivstoffteknologier av nye registreringer av personbiler i

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Brann- og redningsetaten Arne Garborgs plass 1 0179 OSLO Dato: 15.01.2019 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201807841-3 Helle Winge Løken

Detaljer

PNM-avdelingsmøtet Bærekraftrapport for Akershus fylkeskommune 2017 med klimaregnskap metodenotater

PNM-avdelingsmøtet Bærekraftrapport for Akershus fylkeskommune 2017 med klimaregnskap metodenotater PNM-avdelingsmøtet 06.11. 2018 Bærekraftrapport for Akershus fylkeskommune 2017 med klimaregnskap 2017 +metodenotater Bærekraftrapport for Akershus fylkeskommune Politisk bestilling nær oppfylt 2. utgave:

Detaljer

Bedriftsledere

Bedriftsledere 2019-05-27 Dashboard Har bedriften blitt påvirket Har bedriften kjennskap Hva bedriften har gjort 2 Klimapolitikk - betydning for bedriften 3 Hovedaktiviteter berørt av omstilling til lavutslippssamfunn

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /16 VENNESLA KOMMUNE SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/02636-2 Arkivkode. --- Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget 24.11.2016 103/16 Vedr. høring av forslag om forbud

Detaljer

Støtteordning for nullutslippskjøretøy, elbuss, og ladeinfrastruktur. Arnt-Gunnar Lium, Seniorrådgiver Transport

Støtteordning for nullutslippskjøretøy, elbuss, og ladeinfrastruktur. Arnt-Gunnar Lium, Seniorrådgiver Transport Støtteordning for nullutslippskjøretøy, elbuss, og ladeinfrastruktur Arnt-Gunnar Lium, Seniorrådgiver Transport Bring fikk Norges første store el-varebiler Bilene er produsert av Iveco, og er de første

Detaljer

Klimasats og klimagasstatistikk hva skjer? Marit Hepsø, Miljødirektoratet. Klimakonferanse Rogaland 7. februar 2018

Klimasats og klimagasstatistikk hva skjer? Marit Hepsø, Miljødirektoratet. Klimakonferanse Rogaland 7. februar 2018 Klimasats og klimagasstatistikk hva skjer? Marit Hepsø, Miljødirektoratet. Klimakonferanse Rogaland 7. februar 2018 Hva kan vi hjelpe dere med? «Alle» kommuner har klimaplan Hvordan gå fra plan til handling?

Detaljer

Oslo kommune. Klimabarometeret årsrapport 2018

Oslo kommune. Klimabarometeret årsrapport 2018 Oslo kommune Klimabarometeret årsrapport 2018 Publisert: 1.2.2019 Sist oppdatert: 1.2.2019 Innhold 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4-5 3. USIKKERHET 6 4. PERSONBILER 7 4.1 Markedsandel for drivstoffteknologier

Detaljer

Grønn byutvikling i Bergen Elektrifisering av transport og lokale energisamfunn. Harm-Christian Tolden

Grønn byutvikling i Bergen Elektrifisering av transport og lokale energisamfunn. Harm-Christian Tolden Grønn byutvikling i Bergen Elektrifisering av transport og lokale energisamfunn Harm-Christian Tolden KOMMUNALDIREKTØR Strategi Grønn strategi: Klima- og energihandlingsplan Vedtatt 21.9.2016 2020: 30%

Detaljer

Klima og energiplan. «Det grønne skiftet i praksis»

Klima og energiplan. «Det grønne skiftet i praksis» Klima og energiplan «Det grønne skiftet i praksis» Planprogram klima- og energiplan Første klima- og energiplan vedtatt i 2010 Ny statusgjennomgang i 2013 Ny gjennomgang ved revisjon av Kommuneplanen 2014

Detaljer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Katrine Erikstad, miljøkoordinator 08.01.09 12.01.2009 1 Klimaplanarbeid Nordland fylkeskommunes rolle og planer Utfordringer for Nordland - Klimameldingen

Detaljer

Oslo kommune. Klimabarometeret august 2018

Oslo kommune. Klimabarometeret august 2018 Oslo kommune Klimabarometeret august 2018 Publisert: 3.10.2018 Sist oppdatert: 3.10.2018 Innhold 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4-5 3. USIKKERHET 6 4. PERSONBILER 7 4.1 Markedsandel for drivstoffteknologier

Detaljer

Oslo kommune. Klimabarometeret fjerde kvartal 2017

Oslo kommune. Klimabarometeret fjerde kvartal 2017 Oslo kommune Klimabarometeret fjerde kvartal 2017 Publisert: 1.2.2018 Sist oppdatert: 1.2.2018 Innhold 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4-5 3. USIKKERHET 6 4. PERSONBILER 7 4.1 Markedsandel for drivstoffteknologier

Detaljer

Klimaundersøkelsen 2019

Klimaundersøkelsen 2019 Klimaundersøkelsen 2019 Holdninger til klimatiltak blant bergensere Bergen skal være fossilfri i 2030. Det vil gjøre byen bedre å bo i, mener bergenserne. Grønn strategi, som er klima- og energihandlingsplanen

Detaljer

Statistikk for klimagassutslipp i Oslo,

Statistikk for klimagassutslipp i Oslo, Oslo kommune Klimaetaten Notat Fra: Klimaetaten, v/fagavdelingen Statistikk for klimagassutslipp i Oslo, 2009-2017 Dette notatet er Klimaetatens statistikk for klimagassutslipp i Oslo fra 2009-2017. Hensikten

Detaljer

Svar på skriftlig spørsmål om «Klimagassutslipp fra Kristiansand»

Svar på skriftlig spørsmål om «Klimagassutslipp fra Kristiansand» Mira Svartnes Thorsen Tutalmoen 28 4619 Mosby Kristiansand, 2. april 2019 Svar på skriftlig spørsmål om «Klimagassutslipp fra Kristiansand» Jeg viser til ditt spørsmål som lød (lett omskrevet): Kan dere

Detaljer

Klima- og miljøplan Næringsforeningen, Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef

Klima- og miljøplan Næringsforeningen, Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef Klima- og miljøplan 2018-2030 Næringsforeningen, 12.03.2019 Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef Klima- og miljøplan 2018-2030 Ny klima- og miljøplan vedtatt av Bystyret 26.11.2018 Planen beskriver viktige

Detaljer

BEST I NORGE PÅ SMART CITY KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BEST I NORGE PÅ SMART CITY KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BEST I NORGE PÅ SMART CITY 04.09.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Smart byutvikling er grønn byutvikling! Utslipp av klimagasser fra samferdsel (1000 tonn CO 2 -ekvivalenter) «Det grønne

Detaljer

Bergen en klimasmart by

Bergen en klimasmart by Bergen en klimasmart by GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 1. Grønn strategi for Bergen Kommuneplanen legger føringer sterk forankring i samfunnsdelen der hovedmålet Grønn har

Detaljer

Klima- og energiplanlegging - oppdatert veileder og nye tall Vilde Haarsaker, seksjon for transport og energi, Miljødirektoratet Klimatilpasning i

Klima- og energiplanlegging - oppdatert veileder og nye tall Vilde Haarsaker, seksjon for transport og energi, Miljødirektoratet Klimatilpasning i Klima- og energiplanlegging - oppdatert veileder og nye tall Vilde Haarsaker, seksjon for transport og energi, Miljødirektoratet Klimatilpasning i Nordland, 7. april 2016 Agenda Oppdatert og utvidet veileder

Detaljer

«Ønsker å sikre utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, og klimasmart transport av avfall og øvrig transport. Slik jobber vi og dette ønsker vi»

«Ønsker å sikre utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, og klimasmart transport av avfall og øvrig transport. Slik jobber vi og dette ønsker vi» «Ønsker å sikre utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, og klimasmart transport av avfall og øvrig transport. Slik jobber vi og dette ønsker vi» Bjørn Nordby, miljøleder, Asker kommune Kommunedelplan for

Detaljer

Fossilfrie anleggsplasser

Fossilfrie anleggsplasser Fossilfrie anleggsplasser STATUS I DAG FOR VEIEN MOT UTSLIPPSFRIE ANLEGGSPLASSER Emilie Kolstø Strømøy, Miljøringen temamøte 7.3.2019 Golder Associates AS H V E M E R V I? 6 500 ansatte ved 165 kontorer

Detaljer

Klima- og energifondet

Klima- og energifondet Klima- og energifondet - En portefølje av virkemidler for energieffektivisering og ny miljøvennlig energi Trond Moengen Operatør FoU og pilotprosjekter KLIMA- OG ENERGIFONDET I OSLO Bakgrunn Ulike virkemidler

Detaljer

Revisjon av regional klimaplan

Revisjon av regional klimaplan Revisjon av regional klimaplan Charlotte Lassen 30. April 2019 Foto: Susanne Forsland Revisjon av regional plan Fylkestinget har, som del av regional planstrategi, vedtatt at gjeldende plan Regional plan

Detaljer

Lansering av støtte til utslippsfrie kjøretøy

Lansering av støtte til utslippsfrie kjøretøy Lansering av støtte til utslippsfrie kjøretøy Zero Åpent informasjonsmøte utslippfrie nyttekjøretøy, torsdag 2. mars 2017 Petter Hersleth, Markedssjef Transport, Enova Bring fikk Norges første store el-varebiler

Detaljer

Fra ord til handling. Kristian Marstrand Pladsen, Energi Norge

Fra ord til handling. Kristian Marstrand Pladsen, Energi Norge Fra ord til handling Kristian Marstrand Pladsen, Energi Norge Klimapolitisk kurs mot 2020 Fundamentet: EU 202020-vedtaket: 20% økt energieffektivitet, 20% lavere utslipp, 20% av all energi skal være fornybar

Detaljer

Hvordan skal vegvesenet møte sine miljøforpliktelser?

Hvordan skal vegvesenet møte sine miljøforpliktelser? Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Hvordan skal vegvesenet møte sine miljøforpliktelser? Nasjonal transportplan 2018-2029 Overordnet, langsiktig mål «Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning

Detaljer

Oslo kommune. Nivå 3. Årsberetning 2018

Oslo kommune. Nivå 3. Årsberetning 2018 Oslo kommune Nivå Klimaetaten 2 Nivå 3 Årsberetning 2018 ÅRSBERETNING 2018 Lederens beretning Oslo et internasjonalt klimaforbilde Klimaarbeidet Oslos innbyggere gjør blir lagt merke til internasjonalt.

Detaljer

Elbilhovedstaden. elbil.no/elbilhovedstaden

Elbilhovedstaden. elbil.no/elbilhovedstaden 2018 Elbilhovedstaden elbil.no/elbilhovedstaden Foto: Bård Bredesen/ Naturarkivet 2 Hvem blir årets Elbilhovedstad? Forurensing fra transport og veitrafikk er et alvorlig problem for byene våre. Stortingets

Detaljer

KLIMAGASSUTSLIPP FOR OSLOREGIONEN FREMSKRIVINGER UTFORDRINGER MULIGHETER. THEMA Consulting Group

KLIMAGASSUTSLIPP FOR OSLOREGIONEN FREMSKRIVINGER UTFORDRINGER MULIGHETER. THEMA Consulting Group KLIMAGASSUTSLIPP FOR OSLOREGIONEN FREMSKRIVINGER UTFORDRINGER MULIGHETER 1 Landets klimagassutslipp 2017. Vegtrafikk = 8,79 mill tonn 2 REDUKSJON SIDEN 2015 Fra 10,2 mill tonn i 2015 til 8,79 i 2017 3

Detaljer

BERGEN BEST I NORGE PÅ SMART CITY KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BERGEN BEST I NORGE PÅ SMART CITY KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN BEST I NORGE PÅ SMART CITY 04.09.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Smart transport i by? Gå og sykle det enkleste er det smarteste Dele kollektiv, bildeling, samkjøring, nyttetransport

Detaljer

Klimapolitikk vedtatte mål og virkemidler. Teknologiseminar ifb. m. NTP-arbeidet, 8.april 2014 Audun Rosland, Miljødirektoratet

Klimapolitikk vedtatte mål og virkemidler. Teknologiseminar ifb. m. NTP-arbeidet, 8.april 2014 Audun Rosland, Miljødirektoratet Klimapolitikk vedtatte mål og virkemidler Teknologiseminar ifb. m. NTP-arbeidet, 8.april 2014 Audun Rosland, Miljødirektoratet Agenda Norges klimamål og status Dagens virkemidler og dems effekt Vedtatte

Detaljer

Oslo kommune. Klimabarometeret første kvartal 2018

Oslo kommune. Klimabarometeret første kvartal 2018 Oslo kommune Klimabarometeret første kvartal 2018 Publisert: 1.5.2018 Sist oppdatert: 1.5.2018 Innhold 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4-5 3. USIKKERHET 6 4. PERSONBILER 7 4.1 Markedsandel for drivstoffteknologier

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Klimaundersøkelsen 2017

Klimaundersøkelsen 2017 Oslo kommune Klimaetaten Klimaundersøkelsen 2017 Atferd og holdninger blant Oslos innbyggere Om undersøkelsen Klimamål og utslipp Oslo skal kutte 50 prosent av utslippene innen 2020. Det kommer til å forandre

Detaljer

HVORDAN BLIR KOMMUNEN EN KLIMASPYDSPISS? Kim Øvland Klimakurs Agder 15. mars 2017

HVORDAN BLIR KOMMUNEN EN KLIMASPYDSPISS? Kim Øvland Klimakurs Agder 15. mars 2017 HVORDAN BLIR KOMMUNEN EN KLIMASPYDSPISS? Kim Øvland Klimakurs Agder 15. mars 2017 HVA MÅ VI FORHOLDE OSS TIL? DET GRØNNE SKIFTET (ÅRETS ORD I 2015) «De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling

Detaljer

Klarer vi målet om 0-utslipp i bydistribusjon innen 2030? Teknologidagene 2018 Toril Presttun Vegdirektoratet

Klarer vi målet om 0-utslipp i bydistribusjon innen 2030? Teknologidagene 2018 Toril Presttun Vegdirektoratet Klarer vi målet om 0-utslipp i bydistribusjon innen 2030? Teknologidagene 2018 Toril Presttun Vegdirektoratet EU Essentially CO2-free city logistics in major urban centres by 2030 City logistics: The movement

Detaljer

Klimavennlig transport ladepunkter for el bil

Klimavennlig transport ladepunkter for el bil KLIMASATS SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2018 Organisasjonsnummer: 964963193 Foretaksnavn: Hurum kommune Navn: Linn Grønseth Kontonummer: 15037679531 Adresse: Nordre Sætrevei 1 Postnr.:

Detaljer

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KORTVERSJON

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KORTVERSJON GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KORTVERSJON Grønn strategi for Bergen Grønn strategi Klima- og energihandlingsplan for Bergen bygger på Bergen 2030 Kommuneplanens samfunnsdel

Detaljer

Innspill til behandling av Meld. St. 33 ( ) Nasjonal transportplan

Innspill til behandling av Meld. St. 33 ( ) Nasjonal transportplan Transport- og kommunikasjonskomiteen Stortinget Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 3282/EG 22.05.17 Innspill til behandling av Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 Norsk petroleumsinstitutt

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep Kongens gate 20 0030 OSLO Dato: 16.01.2017 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201605082-6

Detaljer

Kan hyttebygging bli bærekraftig? Løsninger for det grønne skiftet

Kan hyttebygging bli bærekraftig? Løsninger for det grønne skiftet Kan hyttebygging bli bærekraftig? Løsninger for det grønne skiftet Gardermoen, 19. september 2018 «Grønt skifte» én etablert og seks nye miljøutfordringer Fossilfrie byggeplasser Livsløpsregnskap (LCA)

Detaljer

Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken. Energi 2009,17. november 2009

Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken. Energi 2009,17. november 2009 Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken Energi 2009,17. november 2009 Sigrun Vågeng, KS Framtidig klimautvikling + 3.6-4.0 ºC med dagens utslipp + 3 ºC: Uopprettelige endringer nb! + 2 ºC

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 2 Prosess fram til endelig NTP 2018-2029 Grunnlagsdokumentet ble overlevert statsråden 29. februar 2016 Høringsfrist:

Detaljer

Grønn byutvikling i Bergen elektrifisering av transport og lokale energisamfunn Eva Britt Isager

Grønn byutvikling i Bergen elektrifisering av transport og lokale energisamfunn Eva Britt Isager Grønn byutvikling i Bergen elektrifisering av transport og lokale energisamfunn Eva Britt Isager KLIMASJEF Vår strategi og våre virkemidler Grønt næringsliv Transport og mobilitet Energi i bygg Forbruksmønster,

Detaljer

HVA ER GALT MED OLJEFYRING? Informasjonsmøte Nesodden Martin Leander Brandtzæg Naturvernforbundet/Oljefri

HVA ER GALT MED OLJEFYRING? Informasjonsmøte Nesodden Martin Leander Brandtzæg Naturvernforbundet/Oljefri HVA ER GALT MED OLJEFYRING? Informasjonsmøte Nesodden 23.11.2017 Martin Leander Brandtzæg Naturvernforbundet/Oljefri NATURVERNFORBUNDET Norges største og eldste miljøvernorganisasjon 100 år i 2014 Naturvernforbundet

Detaljer

Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra. Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen

Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra. Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 Kommuneplanen legger føringer Kommuneplanens samfunnsdelen

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Forum for fossilfri plast

Forum for fossilfri plast Forum for fossilfri plast ZERO 12. des. 2017 Geir Rossebø, fagkonsulent klima og miljø Konserninnkjøp (UKE) Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) Kommunens kompetansesenter innen anskaffelser Rådgivning

Detaljer

Utslippsfrie og avfallsfrie bygg- og anleggsplasser

Utslippsfrie og avfallsfrie bygg- og anleggsplasser Utslippsfrie og avfallsfrie bygg- og anleggsplasser Cecilie Møller Endresen, Leverandørutviklingsprogrammet Torsdag 6.Juni 2019 Innovative, klimasmarte bygganskaffelser Innovative bygganskaffelser Tidlig

Detaljer

Bransjedagen Jane Bordal Vegavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet

Bransjedagen Jane Bordal Vegavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Bransjedagen 2019 Jane Bordal Vegavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Bransjedagen 2019 Tema: Omorganisering Klima og miljø Kort presentasjon av prosjektene som skal presenteres på standen Pågående

Detaljer

SKOG22 Energi. Skogdag på Honne 5. november 2014. Helhetlig strategi for å bidra til kort- og langsiktig utvikling av en konkurransedyktig skognæring

SKOG22 Energi. Skogdag på Honne 5. november 2014. Helhetlig strategi for å bidra til kort- og langsiktig utvikling av en konkurransedyktig skognæring SKOG22 Energi Skogdag på Honne 5. november 2014 Helhetlig strategi for å bidra til kort- og langsiktig utvikling av en konkurransedyktig skognæring Visjon 2050 Bioenergi fra skogen vil spille en viktig

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Klimasats og tilskudd til klimatilpasning

Klimasats og tilskudd til klimatilpasning Samling for kommuner i Telemark og Vestfold 11. jan. 2019 Klimasats og tilskudd til klimatilpasning Marit Hepsø, Miljødirektoratet Foto: Paul Dodd Kommunene har en nøkkelrolle Kommunene bør bidra Betydelige

Detaljer

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer.

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. HVORDAN ER MILJØUTVIKLINGEN I FRAMTIDENS BYER? Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. Figur 1.1. Fremtidens

Detaljer

Sak 444 Handlingsplan for effektivisering og omlegging av stasjonær energibruk i Oslo kommune - Byrådsak 243 av 13.12.2007

Sak 444 Handlingsplan for effektivisering og omlegging av stasjonær energibruk i Oslo kommune - Byrådsak 243 av 13.12.2007 [200702469] Sak 444 Handlingsplan for effektivisering og omlegging av stasjonær energibruk i Oslo kommune - Byrådsak 243 av 13.12.2007 Sendt til byrådet. FORSLAG: Forslag fremsatt i komiteen: Bystyret

Detaljer

Oslo kommune Klimaetaten. Klimabudsjett Faggrunnlag. Foto: NTB Scanpix/Helge Sauber

Oslo kommune Klimaetaten. Klimabudsjett Faggrunnlag. Foto: NTB Scanpix/Helge Sauber Oslo kommune Klimaetaten Klimabudsjett 2019 Faggrunnlag Foto: NTB Scanpix/Helge Sauber Innhold 1 INNLEDNING 4 1.1 Oslos klimamål i 2020 4 1.2 Klimabudsjettets rammer 5 1.3 Klimabudsjettets avgrensninger

Detaljer

Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark

Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark MILJØFAGKONFERANSEN 09.11.17 Prosjektleder: Marianne Haukås Team Næring og innovasjon HVORDAN EN REGIONAL PLAN BLIR TIL Planstrategi Planprogram

Detaljer

Klima- og energistrategi for Oslo

Klima- og energistrategi for Oslo Oslo kommune Klima- og energistrategi for Oslo Behandlet av Oslo bystyre 22.06.2016 (sak 195/16) KAPITTEL 1 Introduksjon Som en ressurssterk by i et land med rik tilgang til fornybar energi er Oslo i en

Detaljer

Statsbudsjettet 2019 Et budsjett for en mer bærekraftig verden?

Statsbudsjettet 2019 Et budsjett for en mer bærekraftig verden? CENTRE FOR GREEN GROWTH Statsbudsjettet 2019 Et budsjett for en mer bærekraftig verden? Jorgen Randers Professor emeritus Klimastrategi Handelshøyskolen BI J Randers 1 BI-Nydalen 10. oktober 2018 Hva kan

Detaljer

STATI STI KKGRU N N LAG F OR KLI M A - OG E N E RGI ARB EI D E T

STATI STI KKGRU N N LAG F OR KLI M A - OG E N E RGI ARB EI D E T Regional plan 2015-2020 Klima og energi Sør - Trøndelag STATI STI KKGRU N N LAG F OR KLI M A - OG E N E RGI ARB EI D E T Oppdatert februar 2016 Datakilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) ENERGIPRODUKSJON

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

Forslag kommunedelplan KLIMA- OG ENERGI Arendal 2018

Forslag kommunedelplan KLIMA- OG ENERGI Arendal 2018 SAMFUNNSUTVIKLING - Klima og energiplan 2018 Arendal kommune 2018 Forslag kommunedelplan KLIMA- OG ENERGI Arendal 2018 GRØNN STRATEGI KORTVERSJON ARENDAL KOMMUNE Januar.2018 1 Grønn strategi for Arendal

Detaljer

Kristiansand kommune på vei til et lavutslippssamfunn Elizabeth Rojas

Kristiansand kommune på vei til et lavutslippssamfunn Elizabeth Rojas TEKNISK Avdeling Kristiansand kommune på vei til et lavutslippssamfunn Elizabeth Rojas 23.05.2018 Klimamål Kristiansand skal redusere klimagassutslippene med 40 % innen 2030 og 80 90 % innen 2050». Omstilling

Detaljer

Kommunedelplan Klima og energi i Trondheim kommune

Kommunedelplan Klima og energi i Trondheim kommune Nettverkssamling Grønt flagg, 30. oktober 2017 Kommunedelplan Klima og energi 2017-2030 i Trondheim kommune Foto: Carl Erik Eriksson Gisle Bakkeli, avdelingsleder Klima og samfunn. Hvorfor har vi en klimaplan

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen Høringskonferanse NTP, Hordaland Vegdirektør Terje Moe Gustavsen 1 Prosess fram til endelig NTP 2018-2029 Grunnlagsdokumentet

Detaljer

Belønningsordningen 2013-2016 Innspill til Oslo kommunes søknad

Belønningsordningen 2013-2016 Innspill til Oslo kommunes søknad Belønningsordningen 2013-2016 Innspill til Oslo kommunes søknad 6.12.2012 Plandirektør Tore Kåss Dobbel oppfordring til søknad 2 25 % økt kollektivtrafikk, 2 % redusert biltrafikk 130 125 Indeksutvikling

Detaljer

Kommunedelplan for klima, energi og miljø (KEM-planen) TKF

Kommunedelplan for klima, energi og miljø (KEM-planen) TKF Kommunedelplan for klima, energi og miljø (KEM-planen) TKF 31.5.18 Innhold/struktur 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Kunnskapsgrunnlag klima og energi Rammer og føringer Roller og virkemidler Status for

Detaljer

Klimabudsjett for Hamar kommune vedlegg til handlings- og økonomiplanen

Klimabudsjett for Hamar kommune vedlegg til handlings- og økonomiplanen Klimabudsjett for Hamar kommune 2018-2021 vedlegg til handlings- og økonomiplanen Bakgrunn I protokollen fra saken om Handlings- og økonomiplanrammer 2018-2021, behandlet i Kommunestyret 21.6.17, står

Detaljer

Mellom drøm og virkelighet en gradvis mer klimavennlig vegtransport

Mellom drøm og virkelighet en gradvis mer klimavennlig vegtransport Mellom drøm og virkelighet en gradvis mer klimavennlig vegtransport Lasse Fridstrøm, Transportøkonomisk institutt (TØI) Transport & Logistikk, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 23.10.2017 Framskrivingsmodellen

Detaljer

HVA ER GALT MED OLJEFYRING? Informasjonsmøte Lier Martin Leander Brandtzæg Naturvernforbundet/Oljefri

HVA ER GALT MED OLJEFYRING? Informasjonsmøte Lier Martin Leander Brandtzæg Naturvernforbundet/Oljefri HVA ER GALT MED OLJEFYRING? Informasjonsmøte Lier 12.09.2018 Martin Leander Brandtzæg Naturvernforbundet/Oljefri NATURVERNFORBUNDET Norges største og eldste miljøvernorganisasjon 100 år i 2014 Naturvernforbundet

Detaljer