Modul nr Grotterommet: Geologi over og under jorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modul nr Grotterommet: Geologi over og under jorden"

Transkript

1 Modul nr Grotterommet: Geologi over og under jorden Tilknyttet rom: Newton Beiarn - Grotterommet

2 1329 Newton håndbok - Grotterommet: Geologi over og under jorden Side 2 Kort om denne modulen Her skal elevene få lære om geologi med fokus på grotter, hvordan de dannes og hva som finnes i grottene. Denne modulen har elementer fra flere fag. I fokus står geologi, men vi har også elementer fra matematikk og naturfag. Praktisk informasjon Øvre Rønnåhøla. Foto: Terje Solbakk. Vi anbefaler grupper på maks 20 elever, ved større grupper ta kontakt. For klasser som har lang vei er det mulig å komme dagen før. Klassen vil da bli møtt av Newton-lærere i Gråtadalen for innkvartering. Newton-opplegget er i all hovedsak et utendørs opplegg, og det stiller en del krav til både elever og besøkslærere:

3 1329 Newton håndbok - Grotterommet: Geologi over og under jorden Side 3 Elevene: må være utstyrt for å være ute hele dager og ha med skift.(varme klær) støvler er å foretrekke, fjellsko går også bra må ha med sovepose og underlag ta med en liten tursekk skrivesaker toilettsaker må ikke forlate område uten tillatelse må opptre positivt og bidra til at newtonopplegget går godt ta hensyn til at andre utenforstående kan være brukere av grottene under oppholdet Besøkslærere: passer på at elever er utrustet for 2 dager utendørs passer på at elevene har med det de trenger av mat/drikke passer på at elever med spesielle behov (medisiner) og annen oppfølging, får dette ivaretatt informerer Newton-lærere om spesielle forhold, hvis besøklærer mener det er relevant skal være behjelpelig med å dele inn i egnede grupper hvis Newton-lærer ber om dette skal sørge for at elevene møter til avtalt tid gi Newton-lærer ei liste over alle elevenes navn, og mobilnummer Generelt: Newton-lærere ordner med overnatting i skolehuset og i lavvuer skolehuset er enkelt utstyrt med innlagt vann, WC og strøm det er mulighet for å lage seg varm mat Newton-lærere deler ut nødvendig utstyr og går gjennom sikkerhetsrutiner Newton-lærere deler ut kvitteringsark for lån av utstyr hærverk og ødeleggelser vil bli påkrevd erstattet mobiltelefoner skal ikke være et forstyrrende element det er dårlig mobildekning i området skolens generelle ordensreglement gjelder også ved newtonoppholdet Spesielle forhold: Mulighet til å overnatte i lavvu om det er ønskelig. Til slutt minner vi om at Newton-lærere kun har ansvar for undervisningsopplegget, og ikke korrigering av adferd og orden under oppholdet. Vi forventer at elevene er orientert om hva Newton forventer av dem, og at de følger de retningslinjer vi og besøkslærer gir.

4 1329 Newton håndbok - Grotterommet: Geologi over og under jorden Side 4 Modulplan Forarbeid i skolen I Newton-rommet For klasser som har lang vei er det mulig å komme dagen før. Klassen vil da bli møtt av Newton-lærere for innkvartering. Dag 1 09:00 Oppstart og informasjon om grotterommet vårt. Utlevering av GPS og annet nødvendig utstyr. 09:30 Avgang tur til leirplass, går etter GPS. Henter vannprøver underveis. 10:30 Grottekartlegging 12:00 Lunsj 12:45 Grottekartlegging 15:00 Elevene går ned til skolehuset Elevene skal være ferdigpakket og klar til avreise før start dag 2. Dag 2 09:00 Avgang til leirplass 09:45 Natursti 11:00 Lunsj 11:30 Quiz 13:00 Oppsummering, kåring av vinnere av natursti og quiz Etterarbeid i skolen

5 1329 Newton håndbok - Grotterommet: Geologi over og under jorden Side 5 Didaktisk plan for for- og etterarbeid Forarbeid - Grotterommet Kort beskrivelse På nettsiden til Newton-rommet finner elevene et hefte med informasjon om geologi og grotter. I heftet er det også oppgaver. Kompetansemål med læringsmål - Elevene skal lære om geologi, med fokus på grotter, hvordan de dannes, og hva som finnes i grotter. - Elevene skal få kunnskap om ulike bergarter og hvordan de dannes. - Elevene skal kunne beskrive hvordan ytre krefter former landskapet. - Elevene skal få erfaring med bruk av GPS, lasermåler, digitalt kamera, klinometer, ledningsevnemåler og temperaturloggere. - Elevene skal kunne beskrive erfaringer og kunnskaper fra newtonrommet ved hjelp av digitale hjelpemidler i en presentasjon. - Elevene skal innhente vannprøver og påvise kalkinnhold ved måling av hardhetsgrad. - Elevene skal måle hardhetsgrad/ledningsevne ved bruk av forskjellige indikatorer. - Elevene skal beregne volum av et gitt område i ei grotte. - Elevene skal gjøre målinger ved hjelp av ulike måleredskap. - Elevene skal ved hjelp av lasermåler beregne lengde av ei grotte. - Elevene skal beregne hvor fort rennende vann løser opp marmor. - Elevene skal bruke regnemetoder for å kunne beregne volum, vekt og massetetthet - Elevene skal kunne gjøre rede for målinger fra grotterommet og overføre disse til regneark, grafer og tabeller. - Elevene skal bruke klinometer for å finne helningsgrad og kompassretning. - Elevene skal bruke GPS for å finne ulike poster. - Elevene skal kunne bruke å forstå papirbaserte og digitale berggrunnskart. - Elevene skal lære om hva som finnes i grotter, som strømskåler, dryppstein, månemelk, ulike løsmasser, jettegryte, vannets retning gjennom grotten og aldersbestemming av grotte. - Elevene skal kunne artsbestemme dyreknokler - Elevene skal kunne gjøre rede for hvorfor det er planteliv utenfor og ikke inne i ei grotte. - Elevene skal gjøre rede for forskjeller mellom temperaturer målt inne i ei grotte og utenfor. - Elevene skal kunne bruke forskjellige metoder for å påvise ulike bergarter. Gjennomføring og metodikk

6 1329 Newton håndbok - Grotterommet: Geologi over og under jorden Side 6 Gjennomgå forarbeid med elevene og forberede dem best mulig før besøket. Grottereglene og viktigheten av forsiktighet må repeteres ofte til elevene. Elevene skal: sette seg inn i forarbeidet og jobbe med oppgavene. lære seg grottereglene. Vedlegg til aktivitet forarbeid ny.doc Etterarbeid - Grotterommet Kort beskrivelse Formålet med etterarbeidet er å gi elevene anledning til å reflektere og bearbeide det de har lært i forarbeidet og fra besøket i Newton-rommet. Elevene kan lage en presentasjon basert på det de har gjort i Newton-rommet i Gråtådalen. Vi ønsker at elevene utfører en digital fagprøve. Kompetansemål med læringsmål - Elevene skal lære om geologi, med fokus på grotter, hvordan de dannes, og hva som finnes i grotter. - Elevene skal få kunnskap om ulike bergarter og hvordan de dannes. - Elevene skal kunne beskrive hvordan ytre krefter former landskapet. - Elevene skal få erfaring med bruk av GPS, lasermåler, digitalt kamera, klinometer, ledningsevnemåler og temperaturloggere. - Elevene skal kunne beskrive erfaringer og kunnskaper fra newtonrommet ved hjelp av digitale hjelpemidler i en presentasjon. - Elevene skal innhente vannprøver og påvise kalkinnhold ved måling av hardhetsgrad. - Elevene skal måle hardhetsgrad/ledningsevne ved bruk av forskjellige indikatorer. - Elevene skal beregne volum av et gitt område i ei grotte. - Elevene skal gjøre målinger ved hjelp av ulike måleredskap. - Elevene skal ved hjelp av lasermåler beregne lengde av ei grotte. - Elevene skal beregne hvor fort rennende vann løser opp marmor. - Elevene skal bruke regnemetoder for å kunne beregne volum, vekt og massetetthet - Elevene skal kunne gjøre rede for målinger fra grotterommet og overføre disse til regneark, grafer og tabeller. - Elevene skal bruke klinometer for å finne helningsgrad og kompassretning. - Elevene skal bruke GPS for å finne ulike poster. - Elevene skal kunne bruke å forstå papirbaserte og digitale berggrunnskart. - Elevene skal lære om hva som finnes i grotter, som strømskåler, dryppstein, månemelk, ulike løsmasser, jettegryte, vannets retning gjennom grotten og aldersbestemming av grotte.

7 1329 Newton håndbok - Grotterommet: Geologi over og under jorden Side 7 - Elevene skal kunne artsbestemme dyreknokler - Elevene skal kunne gjøre rede for hvorfor det er planteliv utenfor og ikke inne i ei grotte. - Elevene skal gjøre rede for forskjeller mellom temperaturer målt inne i ei grotte og utenfor. - Elevene skal kunne bruke forskjellige metoder for å påvise ulike bergarter. Gjennomføring og metodikk Legge opp til bearbeiding av det elevene har erfart. Newton-lærere sørge for å sende bilder og dataopplysninger knyttet til temperaturloggere. Elevene kan bearbeide det de har erfart og lage en presentasjon. Presentasjonen kan presenteres for andre gjennom en digital presentasjon. Vedlegg til aktivitet

8 1329 Newton håndbok - Grotterommet: Geologi over og under jorden Side 8 Forankring i læreplanene i Kunnskapsløftet (LK 06) - Elevene skal lære om geologi, med fokus på grotter, hvordan de dannes, og hva som finnes i grotter. - Elevene skal få kunnskap om ulike bergarter og hvordan de dannes. - Elevene skal kunne beskrive hvordan ytre krefter former landskapet. - Elevene skal få erfaring med bruk av GPS, lasermåler, digitalt kamera, klinometer, ledningsevnemåler og temperaturloggere. - Elevene skal kunne beskrive erfaringer og kunnskaper fra newtonrommet ved hjelp av digitale hjelpemidler i en presentasjon. - Elevene skal innhente vannprøver og påvise kalkinnhold ved måling av hardhetsgrad. - Elevene skal måle hardhetsgrad/ledningsevne ved bruk av forskjellige indikatorer. - Elevene skal beregne volum av et gitt område i ei grotte. - Elevene skal gjøre målinger ved hjelp av ulike måleredskap. - Elevene skal ved hjelp av lasermåler beregne lengde av ei grotte. - Elevene skal beregne hvor fort rennende vann løser opp marmor. - Elevene skal bruke regnemetoder for å kunne beregne volum, vekt og massetetthet - Elevene skal kunne gjøre rede for målinger fra grotterommet og overføre disse til regneark, grafer og tabeller. - Elevene skal bruke klinometer for å finne helningsgrad og kompassretning. - Elevene skal bruke GPS for å finne ulike poster. - Elevene skal kunne bruke å forstå papirbaserte og digitale berggrunnskart. - Elevene skal lære om hva som finnes i grotter, som strømskåler, dryppstein, månemelk, ulike løsmasser, jettegryte, vannets retning gjennom grotten og aldersbestemming av grotte. - Elevene skal kunne artsbestemme dyreknokler - Elevene skal kunne gjøre rede for hvorfor det er planteliv utenfor og ikke inne i ei grotte. - Elevene skal gjøre rede for forskjeller mellom temperaturer målt inne i ei grotte og utenfor. - Elevene skal kunne bruke forskjellige metoder for å påvise ulike bergarter.