Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling."

Transkript

1 Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i avholdes Torsdag 10.mai.2012 kl i Haugen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2011 A) Årsberetning og regnskap for 2011 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser, prosjektarbeid 4. INNKOMNE FORSLAG A) Avvikling av vaskeriene B) Bevegelsessensorer i garasjene C) Komprimatorbil D) Felling av trær E) Bredbånd Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Valg av 1 delegert(e) med vara til Oppsal Vaktmestersentral for 1 år Oslo, Styret i Jan-Erik Halvorsen /s/ Tove Forseth /s/ Bjørn Justad /s/ Willy Kingswick /s/ Bjørnar Kristiansen /s/

3 Side 3 ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Leder Jan-Erik Halvorsen Maria Dehlis Vei 31 B Nestleder Tove Forseth Maria Dehlis Vei 15 Styremedlem Bjørn Justad Maria Dehlis Vei 29 A Styremedlem Willy Kingswick Maria Dehlis Vei 37 Styremedlem Bjørnar Kristiansen Maria Dehlis Vei 35 Varamedlem Karin Austad Maria Dehlis Vei 17 A Varamedlem Øyvind Myhre Maria Dehlis Vei 19 B Varamedlem Ragnhild Rivertz Maria Dehlis Vei 27 B Delegert til OBOS generalforsamling Delegert Jan-Erik Halvorsen Maria Dehlis Vei 31 B Varadelegert Tove Forseth Maria Dehlis Vei 15 Valgkomiteen Valgkomite Ragnar Johannesen Maria Dehlis Vei 23A Valgkomite Berit Merg Maria Dehlis Vei 15 Valgkomite Lisbet Veiby Maria Dehlis Vei 21 B Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 4 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

4 Side 4 Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 293 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 12 Alna i Oslo kommune og har adresse: Maria Dehlis Vei Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2. Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer: Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har forenklet forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. STYRET Styret har kontor i Maria Dehlisvei 37 med kontortid tirsdager mellom kl og kl Styrerommet har faks Se borettslagets e-post er: RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. VAKTMESTERTJENESTE Vaktmester S/E Furuset Vaktmestersentral ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret har adresse i Gransdalen 29 og er åpent hverdager mellom kl og kl Vaktmester kan også kontaktes på telefon eller faks En må påregnes å betale for tjenesten selv om det ikke er avtalt med styret på forhånd. Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i 2011.

5 Side 5 PARKERING Borettslaget har parkerings- og garasjeplasser i garasjehus. NØKLER/SKILT Nøkler kan kjøpes/bestilles ved henvendelse til Furuset vaktmestersentral. Nøkler kan også kjøpes på styrerommet hver tirsdag mellom og VASKERI Fellesvaskeriet er i Maria Dehlis vei 15, 23,35 og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Polletter fås kjøpt på styrerommet hver tirsdag mellom og RENHOLD Borettslaget har avtale med Adamstuen Renhold AS om vask av trappeoppganger og fellesarealer. Kabel-TV Get er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS har fremforhandlet en kollektiv avtale med Get som gir alle beboere forvaltet av OBOS rabatt på digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste via telefon 02123, eller via deres hjemmeside Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget. Telefoni / bredbånd Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år fremforhandlet ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se

6 Side 6 Kraftleveranse til selskapets fellesanlegg OBOS har fremforhandlet en ny kraftavtale på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Borettslaget er tilsluttet avtalen. Den nye avtalen er videreført med Alpiq Norway AS som rådgiver og forvalter og LOS (Agder Energi AS) som står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Den nye avtaler løper til OBOS har lagt vekt på å fremforhandle et produkt som både gir forutsigbarhet, lav risiko og gode strømpriser. Det nye produktet er Alpiq Index. Alpiq Index er et produkt for prissikring av et gitt kraftvolum for en bestemt leveringsperiode. Kraftavtalen gir følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,775 øre pr. kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med daglig prissikring av et fastsatt volum som gir gunstige strømpriser. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS. Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS. Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. For 2011 har tidligere kraftforvaltningsportefølje fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 2011 kan sammenlignes med en spotprisavtale. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Bruksoverlating (fremleie) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av boligen. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS.

7 Side 7 Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil normalt være minst fem hverdager etter at boligen er kunngjort på Hvis OBOS mottar meldingen om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan man ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Den som tar forkjøpsretten i bruk trer inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig innen fristen. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon Forsikringer Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. OBOS Skadeforsikring AS krever differensiert egenandel. Ved vannskader er egenandelen kr og ved øvrige skader er egenandelen på kr Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Innboforsikring Den enkelte andelseier må ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. For OBOS-medlemmer vil det være gunstig å kontakte OBOS Forsikring for tilbud på innboforsikring med lav pris og tilpassede vilkår. OBOS Forsikring har også gode tilbud på øvrige forsikringsprodukter som den enkelte andelseier kan ha behov for. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret.

8 Side 8 HMS- Internkontroll Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. Rehabilitering og større vedlikehold 2006: Rehabilitering av balkongfronter/ betongelementer herunder: Utskifting av veggplater på høyblokkene. Beising av trepanelet på lavblokkene 2007 Rensing av ventilasjonsanlegg 2010 Nytt utendørs avfallsystem og oppgradering av grønt arealer samt Utbedring av garasjedekket Utskifting av stigrør i de 4 høyblokkene

9 Side 9 STYRETS ARBEID ØVRE HAUGEN BORETTSLAG Telefon : Fax Vakttelefon Organisasjonsnummer: Maria Dehlisvei OSLO I siste årsmøteperiode er det avholdt 10 styremøter og regelmessige møter i arbeidsutvalget. Det har vært avholdt 2 beboermøter i perioden. Vi har gjennomført 2 HMS runder. Informasjons til beboere gjøres nå fortrinnsvis på borettslagets internettsider, samt ved oppslag i oppgangene. Vårdugnaden ble avholdt 9.mai. Julegrantenningen var første søndag i advent. Sameiet Furuset Vaktmestersentral utfører vaktmestertjenestene. Våre beboere har en god rutine på å bruke vakttelefonen når de har spørsmål eller behov for hjelp. Vakttelefonen har hatt i gjennomsnitt ca. 3-4 henvendelser pr. mnd. Vi har avtale om vedlikehold av grøntområdene/beplantningen med gartnerfirmaet Anlegg for Grønt. Rosing foretar ettersyn og vedlikehold av garasjeporter. Dette utføres to ganger pr. år. Securitas Bomiljøtjeneste har regelmessig døgnvakthold/kontroll av oppganger og fellesarealer. Det er videoovervåkning i garasjene. Alle Tiders Rørleggerbedrift foretar utskifting av sluk i forbindelse med baderomsrehabilitering og bytting av stoppekraner (Ballofix). De utfører for øvrig nødvendige rørleggerarbeider ved behov. Borettslaget har avtale om elektrikertjenester med Holmsen A/S. Lekeplassinspektørene har ansvar for kontroll og ettersyn av lekeplassene. Vi får en rapport etter sikkerhetskontroll hvert år. Vi har ansvar for at påpekte feil og mangler blir utbedret. I tillegg etterfylles eller skiftes sandkassesanden ut. Vårt borettslag deltar i Borettslagsprosjektet som er en del av Groruddals satsningen. Alle stigerør ( gjennomgående vannrør) i våre fire høyblokker er skiftet ut. Styret har avtale med OBOS om tjenesten Elektronisk Fakturering. Dette innebærer en betydelig mer rasjonell fakturabehandling for oss. Styret har avtale med OBOS om Energiregnskap. Dette betyr at alt forbruk av energi i fellesarealer/vaskerier/varmtvannsberedere/garasjeanlegg osv. vil bli overvåket og innrapportert til oss. Styret har etablert samarbeid med Stovner Politistasjon/Samfunnskontaktene. Disse jobber med preventive tiltak i bomiljøene i Groruddalen for å minske skade på eiendommer og eiendeler.

10 Side 10 Styret får fra tid til annen henvendelser og forslag til utbedringer fra beboerne. Styret legger nå stor vekt på å ha en vedlikeholdsplan der alle nødvendige oppgaver blir utført uten ytterligere låneopptak. Dette krever planlegging og disiplin. Vi er av den oppfatning at våre fellesutgifter er på et akseptabelt nivå. Vi har hatt en flereårig vedlikeholdsplan der store oppgaver er utført. Vi ønsker å holde husleien på dagens nivå. Dette innebærer at vi ikke planlegger nye, store investeringer. Vi har ivaretatt vår boligmasse godt. Vi håper og tror derfor at vi ikke skal oppleve nye, uforutsette vedlikeholdsoppgaver. Oppgaver som nå er planlagt de kommende årene er: Fullføre utbedring av alle skader i garasjeplan 2 og en : 2012 Nye takbelegg i MDV. 19 og 15 : Tidlig 2013 Nye stigerør i alle lavblokkene : Tidlig 2014 Øvrige oppgaver vi ikke har tidfestet, men som planlegges: Utskifting av belysning i trappeganger Nye garasjeporter Utskifting av postkasser Asfaltering av bakken opp til bommen Nye inngangsdører i lavblokkene Utskifting av ringetablåer Vi har i tillegg fått informasjon om at de elektriske hovedledningene inn i blokkene må etterses. Dersom noe påkrevet avdekkes her, må vi planlegge nødvendige tiltak. Vi har også en dreneringsproblematikk rundt noen lavblokker. Dette følger vi med på, og vi vurderer fortløpende om dette vil kreve tiltak. Disse to siste punktene kan få innvirkning på prioriteringene ovenfor. Vi ønsker med dette å vise at det fortsatt er store oppgaver foran oss. Styret legger vekt på å ha en langsiktig plan der boligmassen ivaretas tilfredsstillende. Dette er styrets aller viktigste oppgave. ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet.

11 Side 11 Inntekter Driftsinntekter i 2011 var totalt kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av automatpenger. Kostnader Driftskostnadene i 2011 var totalt kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak merutgifter i forbindelse med rørutskiftingen samt utbedring av garasjeanlegg. Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr ,- og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler pr utgjorde kr ,-. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

12 Side 12 BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til ordinært vedlikehold samt fullføre det planlagte vedlikeholdet av garasjene. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 9 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 3 %. Feieravgiften øker med 18 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2012 øker ikke til tross for at byggekostnadsindeksen øker med 6,9 %. Lån Borettslaget har lån i OBOS med flytende rentesats. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,55 % for innskudd fra kr til kr ,60 % for innskudd over kr Forretningsførerhonoraret Det vil ikke bli økning av forretningsførerhonoraret, og honoraret forblir uforandret for Medlemskontingenten Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader Driften i 2012 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

13 Side 13 SAMEIET FURUSET VAKTMESTERSENTRAL Borettslaget er medeier i sameiet Furuset Vaktmestersentral. Som en orientering er resultatregnskap og balanse pr inntatt bakerst i årsberetningsheftet. De som ønsker ytterligere informasjon om sameiet, kan henvende seg til forretningsfører for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap. Oslo, Styret i Jan-Erik Halvorsen /s/ Tove Forseth /s/ Bjørn Justad /s/ Willy Kingswick /s/ Bjørnar Kristiansen /s/

14 Til generalforsamlingen i Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for, som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til per 31. desember 2011, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. PricewaterhouseCoopers AS, T:, Org.no.: MVA, Medlem av Den norske Revisorforening

15 Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 22. mars 2012 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor PricewaterhouseCoopers AS, T:, Org.no.: MVA, Medlem av Den norske Revisorforening

16 Side 16 INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag for gjennomført påkostn Økning annen langsiktig gjeld Fradrag for avdrag på langs lån Red. annen langs. gjeld Utlån langsiktig fordring Reduksjon langsiktig fordring B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

17 Side ØVRE HAUGEN BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Antenne anlegg Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

18 Side ØVRE HAUGEN BORETTSLAG BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Rehabilitering Tomt Andel anleggsmidler i fellesanlegg Varige driftsmidler Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 293 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld Andel langsiktig gjeld i fellesanlegg SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar OSLO STYRET FOR ØVRE HAUGEN BORETTSLAG JAN-ERIK HALVORSEN BJØRN JUSTAD WILLY KINGSWICK BJØRNAR KRISTIANSEN TOVE FORSETH

19 Side 19 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Lokaler Kabel TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Lokaler Kabel TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Automatpenger Diverse viderefakturerte kostnader Adgangskort Salg av nøkler Lokalleie SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2010/2011, og er på kr I tillegg har styret fått dekket møtemat for kr jfr. note 11

20 Side 20 NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS OBOS Prosjekt AS Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Prosjektledelse Bygningsgebyr Rivekostnader Hovedentreprenør NVS SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Strøm oljefyr el.bereder SUM ENERGI / FYRING

21 Side 21 NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Gaver -884 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter sparekonto i OBOS Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER OBOS lån OBOS lån Renter overtrekk -90 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.104/bnr.73 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold.

22 Side 22 NOTE: 15 REHABILITERING AV UTEAREALER (AVFALLSBRØNNER) Prosjektledelse Andre konsulenthonorar Hovedentreprenør Steinbakken Entreprenør AS Offentl.tilskudd (Husbanken) SUM REHABILITERING NOTE: 16 VARIGE DRIFTSMIDLER Oppvask-maskin Tilgang Avgang Avskrevet tidligere PC med utstyr Tilgang Tilgang Avgang Avskrevet tidligere PCDELL Tilgang Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 1 NOTE: 17 LANGSIKTIGE FORDRINGER Furuset vaktmestersentral (finansiering driftsmidler) SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 18 KORTSIKTIGE FORDRINGER Utlegg skadesaker Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte Furuset vaktmestersentral SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

23 Side 23 NOTE: 19 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN OBOS lån 1 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,15%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS lån 2 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,15%, løpetid 10 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 20 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 21 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum parkeringsplasser Depositum leligheter SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 22 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 23 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 24 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr ,.- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-

24 Side 24 NOTE: 25 GARANTIANSVAR / ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG Selskapet eier 12,30 % / deler av Furuset vaktmestersentral. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i Furuset vaktmestersentral og garantiansvar refererer seg til den samlede gjeld i Furuset vaktmestersentral, og utgjør kr Selskapets andel i Furuset vms vises i balansen både under eiendels- og gjeldssiden under posten "andel anleggsmidler i fellesanlegg" og "andel langsiktig gjeld i fellsanlegg". Selskapet andel av driftkostnader i Furuset vms er inntatt i resultatregnskapet under posten "kostnader sameie".

25 FURUSET VAKTMESTERSENTRAL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Innbetalinger Salg anleggsmidler Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT

26 FURUSET VAKTMESTERSENTRAL BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Depositum Varige driftsmidler Aksjer og andeler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Beholdninger Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, STYRET FOR FURUSET VAKTMESTERSENTRAL TERJE ANDERSEN/S/ WILLIE ERIKSEN/S/ GUNNAR KAPPE/S/ MARIT JOHANNESSEN/S/ HELGE ROGNAN/S/

27 27 SAK 3 B) Det foreslås budsjettert med kr ,- til diverse type prosjektarbeid som skal dekke tapt arbeidsfortjeneste. SAK 4 A) AVVIKLING AV VASKERIENE. Styret foreslår å avvikle driften av de tre gjenstående vaskeriene fra Begrunnelsen er tredelt: Vaskeriene brukes i mindre og mindre grad. Driftsutgiftene, inkludert strømutgifter belastes alle beboere gjennom fellesutgiftene. Bruken av vaskeriene har gått gradvis ned de siste årene. I dagens samfunn ser vi at det ikke lenger er behov for denne typen felles tilbud, da de aller fleste har egen vaskemaskin. Vaskeriene er svært nedslitte, og maskinene er gamle og trenger mye vedlikehold. I vår nåværende økonomiske situasjon er det ikke mulig å gjøre noe med dette uten låneopptak. Dette vil innebære økt husleie, noe styret ønsker å unngå. Styret sliter med å få de beboerne som benytter vaskeriene til å følge reglene for bruk. Maskinene brukes også hyppig til vask av tekstiler som ikke skal vaskes i disse maskinene. Dette påfører andre brukere mye irritasjon. Og borettslagets vedlikeholdsutgifter øker som et resultat av dette. FORSLAG TIL VEDTAK. De tre vaskeriene våre avvikles innen I avviklingsperioden vil det ikke bli utført større reparasjoner.

28 28 B) BEVEGELSESSENSORER LYS I GARASJENE Styret kan ikke gå inn for å skifte ut det elektriske anlegget i garasjene. Borettslaget har et tett og godt samarbeid med Stovner politistasjon Politiet anbefaler, av preventive årsaker, at lys står på hele døgnet. I tillegg vil lyssensorer gjøre det lettere å manipulere lyset slik at vårt kameraovervåkingssystem derved vil fungere dårligere. Styret viser for øvrig til oversikten over vedlikeholdsoppgaver i årene framover. Forslag til vedtak: Saken avvises.

29 29 C) KOMPRIMATORBIL I STEDET FOR CONTAINER D) Styret har ved flere anledninger vurdert og diskutert komprimatorbil. Vi har også hatt en dialog med Oslo brann- og redningsetat om dette. Vi anbefaler ikke dette fordi det innebærer en økt brannrisiko når store mengder søppel og avfall settes utenfor inngangene. I tillegg vil dette medføre et økt problem med hensetting av søppel utenfor oppgangene. Dette vil være vanskelig å håndtere, og medfører stor sjenanse og vil være et stort miljøproblem for alle beboere. Forslag til vedtak: Vi opprettholder å ha container en gang i mnd.

30 30 Styrets innstilling: Generalforsamlingen kan ikke vedta rutiner for behandling av saker i styret. Styret ønsker å informere generalforsamlingen om hvordan saker behandles i styret. Alle saker skal meldes skriftlig. Skriftlige henvendelser besvares skriftlig. Sakene settes opp i styremøter og behandles fortløpende. Vedlikehold og vurdering av behov for beskjæring/felling av trær gjøres i samarbeid med anleggsgartner. Berørte parter kan innkalles når det anses nødvendig. E) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar styrets redegjørelse til etterretning.

31 31 Styrets innstilling: Borettslaget har en forpliktende kontrakt med Get som leverandør av bredbånd, telefoni og TV. Avtalen er framforhandlet av OBOS. Ut over dette har OBOS framforhandlet en god avtale med Telio. Ut over dette står den enkelte beboer fritt til å inngå avtale med annen leverandør av bredbånd. Forslag til vedtak: Saken avvises.

32 32 VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styreleder for 2 år foreslås: Jan Erik Halvorsen Maria Dehlisvei 31 B B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Tove Forseth Maria Dehlisvei 15 Bjørn Justad Maria Dehlisvei 29 A Styremedlemmer som ikke er på valg: Bjørnar Kristiansen Maria Dehlisvei 35 Willy Kingswick Maria Dehlisvei 37 C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 1. Karin Austad Maria Dehlisvei 17 A 2. Ragnhild Rivertz Maria Dehlisvei 27 B 3. Sivarajah Chandrasegaram Maria Dehlisvei 23 A D. Som valgkomité for 1 år foreslås: Lisbet Veiby Berit Merg Bjørg Selbekk Maria Dehlisvei 31 B Maria Dehlisvei 31 B Maria Dehlisvei 31 B E. Som delegert til obos generalforsamling foreslås: Jan Erik Halvorsen Maria Dehlisvei 31 B Som vara for delegert til obos generalforsamling foreslås: Tove Forseth Maria Dehlisvei 15 F. Som delegert til Furuset vaktmestersentral foreslås: Jan Erik Halvorsen Maria Dehlisvei 31 B Som vara for delegert til Furuset vaktmestersentral foreslås: Tove Forseth Maria Dehlisvei 15 Oslo, mars.2012 I valgkomiteen for Valgkomite Ragnar Johannesen Valgkomite Berit Merg Valgkomite Lisbet Veiby Maria Dehlis Vei 23A, 1084 Oslo Maria Dehlis Vei 15, 1084 Oslo Maria Dehlis Vei 21 B, 1084 Oslo