Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 9. april 2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 9. april 2019"

Transkript

1 Dagsorden Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 9. april 2019 Landsstyremøtet vart avvikla i NJs lokaler i Brugata 19, kl Sak 1 Landsstyresak 1 Opning og godkjenning av innkalling og dagsorden (V) Sak 2 Landsstyresak 2 Protokoll (V) Protokoll frå landsstyremøtet (V) Protokoll frå NJs landsmøte 2019 (O) Sak 3 Landsstyresak 3 Gjennomgang av lønnsutvalgets oppgaver og mandat (V) Sak 4 Landsstyresak 4 Oppnevninger ved starten av en ny landsmøteperiode (V) Sak 5 Landsstyresak 5 Ny representant i FriStup-styret (V) Sak 6 Landsstyresak 6 Tarifforberedelser 6.01 Oppnevning streikekomite i NRK (V) 6.02 Oppnevning streikekomite i MBL (V) 6.03 B-sak: NJs konfliktplan for tarifforhandlingene 2019 (O) 6.04 B-sak: Fastsettelse av streikebidrag 6.05 B-sak: Gjennomgang av krav i NRK-området 6.06 B-sak: Gjennomgang av krav i MBL-området 6.07 B-sak: Frilanserne i en streikesituasjon Sak 7 Landsstyresak 7 NJs verveprosjekt en gjennomgang (V) Sak 8 Landsstyresak 8 NJs politikk for Meld. St. 17 ( ) Mangfald og armlengds avstand Mediepolitikk for ei ny tid (O) Sak 9 Landsstyresak 9 Eventuelt Til stades Landsstyret: Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes, Kjersti Fikse, Dennis Ravndal, Britt-Ellen Negård, Kyrre Lien, Christer Pedersen, Marita E. Valvik, Even Skårberg Aarnes, Silje Bratland Roksvåg, Lars Døvle Larssen (frå 10.30), Rolf Johansen, Henrikke Helland (frå 11.10). Vara med røysterett: Tor-Erling Thømt Ruud, Ann-Kristin Hanssen (til 11.10), Hege Fagerheim (til 10.30). Vara utan røysterett: Ann-Kristin Hanssen (frå 11.10), Hege Fagerheim (frå 10.30), Brian Cliff Olguin, Jathushiga Bridget Rajah, Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll, Margrethe Håland Solheim, Guro Gulstuen Nordhagen. Forfall: Sonja Nordanger (heile møtet) Tilsette: Sekretariatsleiar Hilde Tretterud, Mari Hauge, Ståle Lidsheim (heile møtet), Anne Hilde Thue (sak 6), Marius Steen (sak 6), August Ringvold (sak 6), Mads Backer-Owe (sak 6), Ketil Heyerdahl (sak 6), Knut Skaslien (sak 6). A-protokoll frå landsstyremøte 9. april 2019, side 1 av 7

2 Sak 1 Landsstyresak 1 Opning og godkjenning av innkalling og dagsorden (V) Innkalling og dagsorden vart godkjent. Sak 2 Landsstyresak 2 Protokoll (V) 2.01 Protokoll frå landsstyremøte 26. mars 2019 Protokollen vart godkjent Protokoll frå landsmøtet 2019 Protokollen er enno ikkje klar. Sak 3 Landsstyresak 3 Gjennomgang av lønnsutvalgets oppgaver og mandat Sakspapir: Notat Gjennomgang av lønnsutvalgets oppgaver og mandat til landsstyret frå politisk leiing, Framlegg til vedtak: Landsstyret setter ned et utvalg som skal gjennomgå mandatet til NJs lønnsutvalg og vurdere om det skal foreslå endringer. Utvalget bes spesielt se på hvordan arbeidsgiveransvaret for politisk ledelse skal praktiseres i det daglige. Utvalget består av Sven Arne Buggeland, Finn Våga, Jan Børge Leirvik, Kjersti Fikse og Pål Hellesnes. Sven Arne Buggeland leder utvalget. Frist: 1. september Frem til utvalget har levert sin rapport fungerer utvalget også som lønnsutvalg under ledelse av Kjersti Fikse. Landsstyret setter ned et utvalg som skal gjennomgå mandatet til NJs lønnsutvalg og vurdere om det skal foreslå endringer. Utvalget bes spesielt se på hvordan arbeidsgiveransvaret for politisk ledelse skal praktiseres i det daglige. Utvalget består av Sven Arne Buggeland, Finn Våga, Jan Børge Leirvik, Kjersti Fikse og Pål Hellesnes. Sven Arne Buggeland leder utvalget. Frist: 1. september Frem til utvalget har levert sin rapport fungerer utvalget også som lønnsutvalg under ledelse av Kjersti Fikse. Vedtaket var samrøystes. A-protokoll frå landsstyremøte 9. april 2019, side 2 av 7

3 Sak 4 Landsstyresak 4 Oppnevninger ved starten av en ny landsmøteperiode Sakspapirer: Notat Oppnevninger ved starten av en ny landsmøteperiode til landsstyret frå politisk leiing, Framlegg til vedtak: I NJs arbeidsutvalg sitter Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes og Kjersti Fikse på fast plass. 1. vara: Dennis Ravndal og 2. vara: Britt-Ellen Negård I NJs forsikringsutvalg sitter Hilde Tretterud (leder), Bente Sjaavik, Brian Cliff Olguin og Guro Gulstuen Nordhagen. NJs representanter i styret for Institutt for Journalistikk er: Hege Iren Frantzen og Christer Pedersen. Vara: Dag Idar Tryggestad og Hege Fagerheim. NJs representanter i styret for Norsk Presseforbund er Hege Iren Frantzen og Dag Idar Tryggestad. Vara er Pål Hellesnes. Styret for Journalisten skal i perioden bestå av: Sven Arne Buggeland (leder), Marita Valvik, Rolf Johansen og Grethe Brandsø. Vara: Paal Svendsen, Sonja Nordanger og Lars Døvle Larsen. Endringsframlegg frå Hilde Tretterud: Ståle Lidsheim erstattar Bente Sjaavik som medlem av forsikringsutvalet. I NJs arbeidsutvalg sitter Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes og Kjersti Fikse på fast plass. 1. vara: Dennis Ravndal og 2. vara: Britt-Ellen Negård I NJs forsikringsutvalg sitter Hilde Tretterud (leder), Ståle Lidsheim, Brian Cliff Olguin og Guro Gulstuen Nordhagen. NJs representanter i styret for Institutt for Journalistikk er: Hege Iren Frantzen og Christer Pedersen. Vara: Dag Idar Tryggestad og Hege Fagerheim. NJs representanter i styret for Norsk Presseforbund er Hege Iren Frantzen og Dag Idar Tryggestad. Vara er Pål Hellesnes. Styret for Journalisten skal i perioden bestå av: Sven Arne Buggeland (leder), Marita Valvik, Rolf Johansen og Grethe Brandsø. Vara: Paal Svendsen, Sonja Nordanger og Lars Døvle Larsen. Vedtaket var samrøystes Sak 5 Landsstyresak 5 Ny representant i FriStup-styret. Sakspapirer: Notat Ny representant i FriStup-styret frå Ståle Lidsheim til landsstyret, Forslag til vedtak: Anne-Lise Aakervik oppnevnes som styrerepresentant i FriStup Lisbet Jære oppnevnes som vara til styret for FriStup Begge velges for perioden A-protokoll frå landsstyremøte 9. april 2019, side 3 av 7

4 Anne-Lise Aakervik oppnevnes som styrerepresentant i FriStup Lisbet Jære oppnevnes som vara til styret for FriStup Begge velges for perioden Vedtaket var samrøystes. Sak 6 Landsstyresak 6 Tarifforberedelser Sak Oppnevning av streikekomite i NRK Sakspapirer: Notat Tariff 2019 Streikekomite NRK-oppgjøret frå Rolf Johansen, leiar i NJ i NRK, til landsstyret, Forslag til vedtak: Streikekomiteen for NRK-området består av: Lars Toverud, 2. nestleder NRKJ Hilde Tretterud, NJ Ståle Lidsheim, NJ Aslaug Watten, NJ, booking, tillatelser, logistikk Hans Christian Eide, adm.sjef (inkl lister og økonomi) Arild Jonsjord, mellomlederkontakt Helene Amlie, Strategi/kommunikasjon Marit Holmquist Fenne, Strategi/kommunikasjon Stian Malme, Underholdning, eventansvarlig Knut Knudsen Eigeland, Sørlandet, DK-kontakt Jørgen Aune Hagen, Tyholt, DK-kontakt Kent-Amar Eriksen, Dokumentar og samfunn (SoMe-ansvarlig) Laila Bakken, Nyhetene/sentralredaksjonen (korrespondentkontakt) Frode Søreide, Sporten (Marienlystansvarlig) Christian Kråkenes, Finnmark (Profilansvarlig) Lars Toverud leder streikekomiteen. Streikekomiteen får følgende mandat: Streikekomiteen skal drive streiken etter at landsstyret har vedtatt konflikt i organisasjonen. Streikekomiteens arbeid og kommunikasjonsarbeidet under streik skal bygge opp under forhandlingsutvalgets arbeid. Streikekomiteen leder medlemmer som er i streik innenfor tariffområdet og har all beslutningsmyndighet knyttet til driften av streiken, med unntak av behandling av dispensasjonssøknader. Streikekomiteen har fullmakt til å avgjøre løpende spørsmål knyttet til disponeringen av ressurser i en konfliktsituasjon innenfor landsstyrets vedtak om bruk av konfliktfondet. Streikekomiteens leder disponerer den sentrale streikekomiteen. A-protokoll frå landsstyremøte 9. april 2019, side 4 av 7

5 Streikekomiteens leder har fullmakt til å utvide streikekomiteen under streiken. Streikekomiteens leder beslutter rammene for daglig drift av streiken, herunder møteaktiviteter. Streikekomiteen skal sikre løpende informasjon om driften av streiken til medlemmer, tillitsvalgte og offentligheten. Representantene fra sekretariatet i streikekomiteen oppnevnes av sekretariatsleder, de øvrige oppnevnes av landsstyret. Framlegget til vedtak vart samrøystes vedteke. Sak 6.02 Oppnevning streikekomite i MBL Sakspapirer: Notat Tariff 2019 Streikekomite MBL-oppgjøret frå Hilde Tretterud til landsstyret, , saksnummer Framlegg til vedtak: Streikekomiteen for MBL-området består av: Hilde Tretterud, sekretariatsleder Gunn Kari Hegvik, VG Elisabeth Dalseg, Dagbladet Christian Sørgjerd, Aftenposten, Schibsted, Oslo Margrethe Håland Solheim, TV 2, Oslo Lars Richard Olsen, Harstad Tidende, Polaris og Hålogaland Janne B. Prestvold, Fædrelandsvennen, Schibsted, Agder Fredrik Nordahl, Varden, Telemark Marie De Rosa, Dagsavisen, Oslo Terje Eidsvåg, Adresseavisen, Polaris, Trondheim Oddgeir Isaksen, Finnmark Dagblad, Amedia Marita Ramsvik, student, Bergen Grethe Brandsø, NTB Hilde Tretterud leder streikekomiteen. Streikekomiteen får følgende mandat: Streikekomiteen skal drive streiken etter at landsstyret har vedtatt konflikt i organisasjonen. Streikekomiteens arbeid og kommunikasjonsarbeidet under streik skal bygge opp under forhandlingsutvalgets arbeid. Streikekomiteen leder medlemmer som er i streik innenfor tariffområdet og har all beslutningsmyndighet knyttet til driften av streiken, med unntak av behandling av dispensasjonssøknader. Streikekomiteen har fullmakt til å avgjøre løpende spørsmål knyttet til disponeringen av ressurser i en konfliktsituasjon innenfor landsstyrets vedtak om bruk av konfliktfondet. Streikekomiteens leder disponerer den sentrale streikekomiteen. Streikekomiteens leder har fullmakt til å utvide streikekomiteen under streiken. Streikekomiteens leder beslutter rammene for daglig drift av streiken, herunder møteaktiviteter. Streikekomiteen skal sikre løpende informasjon om driftenav streiken til medlemmer, tillitsvalgte og offentligheten. A-protokoll frå landsstyremøte 9. april 2019, side 5 av 7

6 Representantene fra sekretariatet i streikekomiteen oppnevnes av sekretariatsleder, de øvrige oppnevnes av landsstyret. Framlegget til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtaket var samrøystes. Sak 6.03 B-sak: NJs konfliktplan for tarifforhandlingene 2019 Sak 6.04 B-sak: Fastsettelse av streikebidrag Sak 6.05 B-sak: Gjennomgang av krav i NRK-området Sak 6.06 B-sak: Gjennomgang av krav i MBL-området Sak 6.07 B-sak: Frilanserne i en streikesituasjon Sak 7 Landsstyresak 7 NJs vervearbeid en gjennomgang Sakspapir: Notat NJs vervearbeid en gjennomgang frå Aslaug Watten til landsstyret, Forslag til vedtak: Til orientering. Gjennomgangen ble tatt til orientering. Sak 8 Landsstyresak 8 NJs politikk for «Meld. St. 17 ( ) Mangfald og armlengds avstand - Mediepolitikk for ei ny tid» A-protokoll frå landsstyremøte 9. april 2019, side 6 av 7

7 Sakspapir: Meld. St. 17 ( ) Melding til Stortinget - Mangfald og armlengds avstand - Mediepolitikk for ei ny tid Forslag til vedtak: Utformes i møtet Diskusjonen fortsetter på neste landsstyremøte. Sak 9 Landsstyresak 9 Eventuelt Sak Permisjon fra verv i landsstyret Permisjonssøknaden er trekt. Sak B-sak: Tariff 2019 Økonomistrømmer Protokoll ved Mari Hauge, Oslo 9. april A-protokoll frå landsstyremøte 9. april 2019, side 7 av 7