Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 9. april 2019

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 9. april 2019"

Transkript

1 Dagsorden Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 9. april 2019 Landsstyremøtet vart avvikla i NJs lokaler i Brugata 19, kl Sak 1 Landsstyresak 1 Opning og godkjenning av innkalling og dagsorden (V) Sak 2 Landsstyresak 2 Protokoll (V) Protokoll frå landsstyremøtet (V) Protokoll frå NJs landsmøte 2019 (O) Sak 3 Landsstyresak 3 Gjennomgang av lønnsutvalgets oppgaver og mandat (V) Sak 4 Landsstyresak 4 Oppnevninger ved starten av en ny landsmøteperiode (V) Sak 5 Landsstyresak 5 Ny representant i FriStup-styret (V) Sak 6 Landsstyresak 6 Tarifforberedelser 6.01 Oppnevning streikekomite i NRK (V) 6.02 Oppnevning streikekomite i MBL (V) 6.03 B-sak: NJs konfliktplan for tarifforhandlingene 2019 (O) 6.04 B-sak: Fastsettelse av streikebidrag 6.05 B-sak: Gjennomgang av krav i NRK-området 6.06 B-sak: Gjennomgang av krav i MBL-området 6.07 B-sak: Frilanserne i en streikesituasjon Sak 7 Landsstyresak 7 NJs verveprosjekt en gjennomgang (V) Sak 8 Landsstyresak 8 NJs politikk for Meld. St. 17 ( ) Mangfald og armlengds avstand Mediepolitikk for ei ny tid (O) Sak 9 Landsstyresak 9 Eventuelt Til stades Landsstyret: Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes, Kjersti Fikse, Dennis Ravndal, Britt-Ellen Negård, Kyrre Lien, Christer Pedersen, Marita E. Valvik, Even Skårberg Aarnes, Silje Bratland Roksvåg, Lars Døvle Larssen (frå 10.30), Rolf Johansen, Henrikke Helland (frå 11.10). Vara med røysterett: Tor-Erling Thømt Ruud, Ann-Kristin Hanssen (til 11.10), Hege Fagerheim (til 10.30). Vara utan røysterett: Ann-Kristin Hanssen (frå 11.10), Hege Fagerheim (frå 10.30), Brian Cliff Olguin, Jathushiga Bridget Rajah, Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll, Margrethe Håland Solheim, Guro Gulstuen Nordhagen. Forfall: Sonja Nordanger (heile møtet) Tilsette: Sekretariatsleiar Hilde Tretterud, Mari Hauge, Ståle Lidsheim (heile møtet), Anne Hilde Thue (sak 6), Marius Steen (sak 6), August Ringvold (sak 6), Mads Backer-Owe (sak 6), Ketil Heyerdahl (sak 6), Knut Skaslien (sak 6). A-protokoll frå landsstyremøte 9. april 2019, side 1 av 7

2 Sak 1 Landsstyresak 1 Opning og godkjenning av innkalling og dagsorden (V) Innkalling og dagsorden vart godkjent. Sak 2 Landsstyresak 2 Protokoll (V) 2.01 Protokoll frå landsstyremøte 26. mars 2019 Protokollen vart godkjent Protokoll frå landsmøtet 2019 Protokollen er enno ikkje klar. Sak 3 Landsstyresak 3 Gjennomgang av lønnsutvalgets oppgaver og mandat Sakspapir: Notat Gjennomgang av lønnsutvalgets oppgaver og mandat til landsstyret frå politisk leiing, Framlegg til vedtak: Landsstyret setter ned et utvalg som skal gjennomgå mandatet til NJs lønnsutvalg og vurdere om det skal foreslå endringer. Utvalget bes spesielt se på hvordan arbeidsgiveransvaret for politisk ledelse skal praktiseres i det daglige. Utvalget består av Sven Arne Buggeland, Finn Våga, Jan Børge Leirvik, Kjersti Fikse og Pål Hellesnes. Sven Arne Buggeland leder utvalget. Frist: 1. september Frem til utvalget har levert sin rapport fungerer utvalget også som lønnsutvalg under ledelse av Kjersti Fikse. Landsstyret setter ned et utvalg som skal gjennomgå mandatet til NJs lønnsutvalg og vurdere om det skal foreslå endringer. Utvalget bes spesielt se på hvordan arbeidsgiveransvaret for politisk ledelse skal praktiseres i det daglige. Utvalget består av Sven Arne Buggeland, Finn Våga, Jan Børge Leirvik, Kjersti Fikse og Pål Hellesnes. Sven Arne Buggeland leder utvalget. Frist: 1. september Frem til utvalget har levert sin rapport fungerer utvalget også som lønnsutvalg under ledelse av Kjersti Fikse. Vedtaket var samrøystes. A-protokoll frå landsstyremøte 9. april 2019, side 2 av 7

3 Sak 4 Landsstyresak 4 Oppnevninger ved starten av en ny landsmøteperiode Sakspapirer: Notat Oppnevninger ved starten av en ny landsmøteperiode til landsstyret frå politisk leiing, Framlegg til vedtak: I NJs arbeidsutvalg sitter Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes og Kjersti Fikse på fast plass. 1. vara: Dennis Ravndal og 2. vara: Britt-Ellen Negård I NJs forsikringsutvalg sitter Hilde Tretterud (leder), Bente Sjaavik, Brian Cliff Olguin og Guro Gulstuen Nordhagen. NJs representanter i styret for Institutt for Journalistikk er: Hege Iren Frantzen og Christer Pedersen. Vara: Dag Idar Tryggestad og Hege Fagerheim. NJs representanter i styret for Norsk Presseforbund er Hege Iren Frantzen og Dag Idar Tryggestad. Vara er Pål Hellesnes. Styret for Journalisten skal i perioden bestå av: Sven Arne Buggeland (leder), Marita Valvik, Rolf Johansen og Grethe Brandsø. Vara: Paal Svendsen, Sonja Nordanger og Lars Døvle Larsen. Endringsframlegg frå Hilde Tretterud: Ståle Lidsheim erstattar Bente Sjaavik som medlem av forsikringsutvalet. I NJs arbeidsutvalg sitter Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes og Kjersti Fikse på fast plass. 1. vara: Dennis Ravndal og 2. vara: Britt-Ellen Negård I NJs forsikringsutvalg sitter Hilde Tretterud (leder), Ståle Lidsheim, Brian Cliff Olguin og Guro Gulstuen Nordhagen. NJs representanter i styret for Institutt for Journalistikk er: Hege Iren Frantzen og Christer Pedersen. Vara: Dag Idar Tryggestad og Hege Fagerheim. NJs representanter i styret for Norsk Presseforbund er Hege Iren Frantzen og Dag Idar Tryggestad. Vara er Pål Hellesnes. Styret for Journalisten skal i perioden bestå av: Sven Arne Buggeland (leder), Marita Valvik, Rolf Johansen og Grethe Brandsø. Vara: Paal Svendsen, Sonja Nordanger og Lars Døvle Larsen. Vedtaket var samrøystes Sak 5 Landsstyresak 5 Ny representant i FriStup-styret. Sakspapirer: Notat Ny representant i FriStup-styret frå Ståle Lidsheim til landsstyret, Forslag til vedtak: Anne-Lise Aakervik oppnevnes som styrerepresentant i FriStup Lisbet Jære oppnevnes som vara til styret for FriStup Begge velges for perioden A-protokoll frå landsstyremøte 9. april 2019, side 3 av 7

4 Anne-Lise Aakervik oppnevnes som styrerepresentant i FriStup Lisbet Jære oppnevnes som vara til styret for FriStup Begge velges for perioden Vedtaket var samrøystes. Sak 6 Landsstyresak 6 Tarifforberedelser Sak Oppnevning av streikekomite i NRK Sakspapirer: Notat Tariff 2019 Streikekomite NRK-oppgjøret frå Rolf Johansen, leiar i NJ i NRK, til landsstyret, Forslag til vedtak: Streikekomiteen for NRK-området består av: Lars Toverud, 2. nestleder NRKJ Hilde Tretterud, NJ Ståle Lidsheim, NJ Aslaug Watten, NJ, booking, tillatelser, logistikk Hans Christian Eide, adm.sjef (inkl lister og økonomi) Arild Jonsjord, mellomlederkontakt Helene Amlie, Strategi/kommunikasjon Marit Holmquist Fenne, Strategi/kommunikasjon Stian Malme, Underholdning, eventansvarlig Knut Knudsen Eigeland, Sørlandet, DK-kontakt Jørgen Aune Hagen, Tyholt, DK-kontakt Kent-Amar Eriksen, Dokumentar og samfunn (SoMe-ansvarlig) Laila Bakken, Nyhetene/sentralredaksjonen (korrespondentkontakt) Frode Søreide, Sporten (Marienlystansvarlig) Christian Kråkenes, Finnmark (Profilansvarlig) Lars Toverud leder streikekomiteen. Streikekomiteen får følgende mandat: Streikekomiteen skal drive streiken etter at landsstyret har vedtatt konflikt i organisasjonen. Streikekomiteens arbeid og kommunikasjonsarbeidet under streik skal bygge opp under forhandlingsutvalgets arbeid. Streikekomiteen leder medlemmer som er i streik innenfor tariffområdet og har all beslutningsmyndighet knyttet til driften av streiken, med unntak av behandling av dispensasjonssøknader. Streikekomiteen har fullmakt til å avgjøre løpende spørsmål knyttet til disponeringen av ressurser i en konfliktsituasjon innenfor landsstyrets vedtak om bruk av konfliktfondet. Streikekomiteens leder disponerer den sentrale streikekomiteen. A-protokoll frå landsstyremøte 9. april 2019, side 4 av 7

5 Streikekomiteens leder har fullmakt til å utvide streikekomiteen under streiken. Streikekomiteens leder beslutter rammene for daglig drift av streiken, herunder møteaktiviteter. Streikekomiteen skal sikre løpende informasjon om driften av streiken til medlemmer, tillitsvalgte og offentligheten. Representantene fra sekretariatet i streikekomiteen oppnevnes av sekretariatsleder, de øvrige oppnevnes av landsstyret. Framlegget til vedtak vart samrøystes vedteke. Sak 6.02 Oppnevning streikekomite i MBL Sakspapirer: Notat Tariff 2019 Streikekomite MBL-oppgjøret frå Hilde Tretterud til landsstyret, , saksnummer Framlegg til vedtak: Streikekomiteen for MBL-området består av: Hilde Tretterud, sekretariatsleder Gunn Kari Hegvik, VG Elisabeth Dalseg, Dagbladet Christian Sørgjerd, Aftenposten, Schibsted, Oslo Margrethe Håland Solheim, TV 2, Oslo Lars Richard Olsen, Harstad Tidende, Polaris og Hålogaland Janne B. Prestvold, Fædrelandsvennen, Schibsted, Agder Fredrik Nordahl, Varden, Telemark Marie De Rosa, Dagsavisen, Oslo Terje Eidsvåg, Adresseavisen, Polaris, Trondheim Oddgeir Isaksen, Finnmark Dagblad, Amedia Marita Ramsvik, student, Bergen Grethe Brandsø, NTB Hilde Tretterud leder streikekomiteen. Streikekomiteen får følgende mandat: Streikekomiteen skal drive streiken etter at landsstyret har vedtatt konflikt i organisasjonen. Streikekomiteens arbeid og kommunikasjonsarbeidet under streik skal bygge opp under forhandlingsutvalgets arbeid. Streikekomiteen leder medlemmer som er i streik innenfor tariffområdet og har all beslutningsmyndighet knyttet til driften av streiken, med unntak av behandling av dispensasjonssøknader. Streikekomiteen har fullmakt til å avgjøre løpende spørsmål knyttet til disponeringen av ressurser i en konfliktsituasjon innenfor landsstyrets vedtak om bruk av konfliktfondet. Streikekomiteens leder disponerer den sentrale streikekomiteen. Streikekomiteens leder har fullmakt til å utvide streikekomiteen under streiken. Streikekomiteens leder beslutter rammene for daglig drift av streiken, herunder møteaktiviteter. Streikekomiteen skal sikre løpende informasjon om driftenav streiken til medlemmer, tillitsvalgte og offentligheten. A-protokoll frå landsstyremøte 9. april 2019, side 5 av 7

6 Representantene fra sekretariatet i streikekomiteen oppnevnes av sekretariatsleder, de øvrige oppnevnes av landsstyret. Framlegget til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtaket var samrøystes. Sak 6.03 B-sak: NJs konfliktplan for tarifforhandlingene 2019 Sak 6.04 B-sak: Fastsettelse av streikebidrag Sak 6.05 B-sak: Gjennomgang av krav i NRK-området Sak 6.06 B-sak: Gjennomgang av krav i MBL-området Sak 6.07 B-sak: Frilanserne i en streikesituasjon Sak 7 Landsstyresak 7 NJs vervearbeid en gjennomgang Sakspapir: Notat NJs vervearbeid en gjennomgang frå Aslaug Watten til landsstyret, Forslag til vedtak: Til orientering. Gjennomgangen ble tatt til orientering. Sak 8 Landsstyresak 8 NJs politikk for «Meld. St. 17 ( ) Mangfald og armlengds avstand - Mediepolitikk for ei ny tid» A-protokoll frå landsstyremøte 9. april 2019, side 6 av 7

7 Sakspapir: Meld. St. 17 ( ) Melding til Stortinget - Mangfald og armlengds avstand - Mediepolitikk for ei ny tid Forslag til vedtak: Utformes i møtet Diskusjonen fortsetter på neste landsstyremøte. Sak 9 Landsstyresak 9 Eventuelt Sak Permisjon fra verv i landsstyret Permisjonssøknaden er trekt. Sak B-sak: Tariff 2019 Økonomistrømmer Protokoll ved Mari Hauge, Oslo 9. april A-protokoll frå landsstyremøte 9. april 2019, side 7 av 7

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 15-05-2006 kl. 1000 til 1300. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 148 Åpning Sak 2 Landsstyresak 149 Politisk situasjonsrapport

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg AU-møte 8. mars 2017 Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve Sekretariatsleder Torbjørn Brenna og Hilde Tretterud

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 26. mars 2019

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 26. mars 2019 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 26. mars 2019 Landsstyremøtet vart avvikla på Quality Hotel Expo, Fornebu, tysdag 26. mars 2019 kl. 9.00-11.10. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 178 Opning og godkjenning

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag mars 2016

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag mars 2016 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16.-17. mars 2016 Landsstyremøte ble avviklet i Torggata 5, kl. 10.00-17.00 16. mars og kl. 09.30-14.30 17. mars. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 60 Åpning og godkjenning

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 21. mars 2017

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 21. mars 2017 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 21. mars 2017 Landsstyremøtet ble avviklet på Quality Hotel Expo, Fornebu, 21. mars klokken 10-12. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 150 Åpning og godkjenning av innkalling

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag september 2017

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag september 2017 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 27.-28. september 2017 Landsstyremøte ble avviklet på Hotel Victoria på Hamar, 27. september kl.10.15-16.45 og 28. september kl. 08.30-14.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg AU-møte 15. februar 2018, kl. 10-16.30, Torggata 5. Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes og Kjersti Fikse Ness.

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. og 12. juni 2014

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. og 12. juni 2014 Dagsorden Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. og 12. juni 2014 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler fra kl. 1030 til kl. 1700 den 11. juni og fra kl. 9.00 til 14.30 den 12. juni. Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 23. februar 2015 kl. 10-16 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen deltok på

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag juni 2017

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag juni 2017 Dagsorden Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 7.-8. juni 2017 Landsstyremøte ble avviklet på Holmsbu Bad & Fjordhotell, 7. juni klokken 13.30-18.30 og 8. juni kl. 09.00-16.00 Sak 1 Landsstyresak 09 Åpning

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Til stede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mars 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 3. februar 2016

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 3. februar 2016 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 3. februar 2016 Landsstyremøte ble gjennomført i NJs møterom Kantarellen i Torggata 5, 3. februar kl. 10.00-17.00 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 51 Åpning og godkjenning

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag desember 2016

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag desember 2016 Dagsorden Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8.-9. desember 2016 Landsstyremøtet ble avviklet i Akersgata 55, 8. desember kl. 10.00-17.00 og 9. desember kl. 09.30-15.30 Sak 1 Landsstyresak 120 Åpning

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.-15. oktober 2015

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.-15. oktober 2015 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.-15. oktober 2015 Landsstyremøte ble gjennomført på Villa Grande (Bygdøy) kl. 10.00-18.00 14.oktober/ Torggata 5 kl. 09.00-10.15 15. oktober. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. mars 2013

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. mars 2013 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. mars 2013 Landsstyremøtet ble avviklet på Scandic Hotell Oslo Airport 11. mars 2013 kl. 12.30 til 16.05. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 166 Åpning og godkjenning

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg AU-møte 29.-31. mai 2017 Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes, Britt-Ellen Negård, Anette Andresen (ikke sak 7)

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg AU-møte 12. september 2018, kl. 09-17, Brugata 19. Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes og Britt-Ellen Negård

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag februar 2009

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag februar 2009 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10.- 11. februar 2009 Dagsorden Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 10.2.09 kl. 1100 til 11.2.08 kl 1600 Sak 1 Landsstyresak 157 Åpning ved Kjetil Haanes Sak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15.-16.02.2011 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 15.02. 10:00 til 16.02. 13:30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 154 Åpning av landsstyremøtet ved Elin Floberghagen

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler fra kl. 1030 til kl. 1730 den 16. september og fra kl. 9.00 til 12.30 den 17.september. Dagsorden

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag september 2018

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag september 2018 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25.-27. september 2018 Landsstyremøtet vart avvikla i Klassekampen sine lokale, Grønland 4, 25. september kl. 11.00-16.30 og i NJ sine lokale i Brugata 19, 26. september

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag [møtedato]

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag [møtedato] Landsstyremøte i Norsk Journalistlag [møtedato] Landsstyremøtet ble avviklet på Garnberget, Hvaler 09.06.09 kl. 13:00 til 11.06.09 kl. 14:00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 3 Åpning av landsstyret ved Elin

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 28.mars 2012

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 28.mars 2012 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 28.mars 2012 Dagsorden Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 28.mars kl. 1000 til kl. 1630. Sak 1 Landsstyresak 74 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 21. oktober 2016

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 21. oktober 2016 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 21. oktober 2016 Landsstyremøte ble avviklet ved Hotel Clarion Bergen Airport 21. oktober, kl. 10-18. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 109 Åpning og godkjenning av innkalling

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. og 3. april 2008

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. og 3. april 2008 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. og 3. april 2008 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 2. april kl. 16.15 til 18 og 3.april kl. 09 til 15.40 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 84 Åpning av Landsstyret

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 23. februar 2015 kl. 10-16 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen deltok på

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag februar 2012

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag februar 2012 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15.-16. februar 2012 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 15.-16. februar kl. 1000 til 1400 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning og godkjenning av innkalling

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. oktober 2011 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet.

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg AU-møte 20. desember 2017, kl. 10-16, Torggata 5. Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes og Britt-Ellen Negård.

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6.12 kl 10.00-17.30 og 7.12.2006 kl. 9.30 til 14.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 225 Åpning av landsstyret

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25. og 26. september 2008

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25. og 26. september 2008 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25. og 26. september 2008 Landsstyremøtet ble avviklet på hotell Neptun i Bergen 25. september 2008 kl. 11.10 til 26. september 2008 kl 15:00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 27. november 2013 i NJs lokaler Til stede: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Katrine Strøm, Finn Våga (forlot møtet 13.30) og Stein Sneve. Sekretariatet: Jahn-Arne

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 28.10.2008 Landsstyremøtet ble avviklet på Hurdalsjøen Hotel 28.10.2008 kl. 0900 til 15. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 132 Opning ved Kjetil Haanes Sak 2 Landsstyresak

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 7. april 2010 kl 10.00 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga og Hege Iren Frantzen. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 13. januar 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 23.-25. november 2010 Obrestad fyr Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Jørn Wad. Jahn-Arne

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag september 2012

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag september 2012 Dagsorden Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 18.-19.september 2012 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 18.-19.september kl. 1000 til 1500. Sak 1 Landsstyresak 109 Åpning og godkjenning av innkalling

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 29. mai 2015

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 29. mai 2015 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 29. mai 2015 Landsstyreseminar og landsstyremøte ble holdt ved Son Spa, Son 27.-29. mai. Landsstyremøtet ble avviklet 29. mai kl. 09.00 til 12.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag des. 08

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag des. 08 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 9.- 10. des. 08 Dagsorden Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 9.12.08 kl. 1000 til 10.12.08 kl. 1500 Sak 1 Landsstyresak 143 Åpning ved Elin Floberghagen Sak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. juni 2013

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. juni 2013 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. juni 2013 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 17.-18. juni. Dagsorden: Sak 1 Landsstyresak 8 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag november 2018

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag november 2018 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 20.-22. november 2018 Landsstyremøtet vart avvikla i Aller, Karvesvingen 1, Hasle, 20. november 2018 kl. 11.00-16.30 og 21. november 2018, kl.09.00-16:15, og hjå Norsk

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 06. og

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 06. og Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 06. og 07.12.2005 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 06.12. 10:00-17:00 og 07.12. kl. 09:30-14:30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 60 Behandlet Åpning av landsstyret

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10. og 11. juni 2008

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10. og 11. juni 2008 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10. og 11. juni 2008 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 10. juni 2008 kl. 10.00 til 11. juni 2008 kl 15.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 101 Opning av landsstyremøtet

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 14. februar kl. 10:00 til [møteslutt]. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 81 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit Austenå

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 28.mai 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 8. november kl. 10.00 til 17.00 og 9. november kl. 10.00 til kl. 14.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg 17. juni 2015 kl. 10-14 videokonferanse/njs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Stein Sneve og Britt-Ellen Negård. Sekretariatsleder

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007 Landsstyremøtet ble avviklet på Clarion Hotell Oslo Airport 23. april 2007 kl. 13.00 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 265 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg AU-møte 14. september 2017, kl. 10-17, Torggata 5. Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes, Britt-Ellen Negård. Sekretariatsleder

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag september 2016

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag september 2016 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 21.-22. september 2016 Dagsorden Landsstyremøte ble avviklet i Torggata 5, 21. september kl. 10.00-17.15 og 22. september kl. 09.00-15.30. Sak 1 Landsstyresak 95 Åpning

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 17.2.2010 kl. 10.00 til 18.2.2010 kl 14.15. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 71 Åpning av landsstyremøtet

Detaljer

Delegatfordeling til landsmøtet 2017

Delegatfordeling til landsmøtet 2017 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Trine Frydenlund og Anne Hilde Thue Dato: 21. september 2016 Saksnummer: 16-751 Delegatfordeling til landsmøtet 2017 Fordelingen av landsmøtedelegater skal skje iht. vedtektenes

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 12. september kl 1000 til kl. 1700, og 13. september kl. 0930 til 1445. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. mars 2005 kl. 10-16.15 i NJs lokaler Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 24. november 2011 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg AU-møte 15. juni kl. 10.00-13.00 Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Stein Sneve, Finn Våga, Britt-Ellen Negård og Toralf Sandåker

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mai 2015 kl. 10-16 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Stein Sneve, Britt-Ellen Negård og Toralf Sandåker

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg AU-møte 8. november 2017, kl. 09-18, Torggata 5. Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes, Britt-Ellen Negård. Sekretariatsleder

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. oktober 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga og Åsne Haugli. Hege Iren Frantzen hadde meldt sykdomsforfall.

Detaljer

Sak 1 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden, ( ) V. Sak 2 Protokoll 11:10

Sak 1 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden, ( ) V. Sak 2 Protokoll 11:10 Innkalling til landsstyremøte i Norsk Journalistlag Når: 8. mars kl 10:30-17:00-9. mars 08:30-15:00 Hvor: Media City Bergen, Møterom «Sporten», underetasjen. Innkalt: Samtlige faste medlemmer samt 1. vara

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 10. juni 2010 kl 08.30 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Hilde Tretterud deltok under

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. og 14. desember 2012

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. og 14. desember 2012 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. og 14. desember 2012 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 13. desember 2012 kl. 10.00 til 16.00 og 14. desember 2012 kl. 10.30 til 11.30. Dagsorden Sak 1

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: Telefonmøte 11. april 2008 kl. 11.00-12.00 Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Pål Hansen (på telefon) og Terje Eidsvåg (på telefon) Deltok på

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag oktober 2013

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag oktober 2013 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 28.-29.oktober 2013 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 28. 29. oktober kl. 10.30 til kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 55 Åpning og godkjenning av innkalling

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13-06-2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13-06-2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13-06-2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 13-06-2006 kl. 10:00 til 14:30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 173 Åpning Sak 2 Landsstyresak 174 Politisk situasjonsrapport

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11.og 12. desember 2014

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11.og 12. desember 2014 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11.og 12. desember 2014 Dagsorden Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler fra kl. 1030 til kl. 16.30 den 11. og fra kl. 9.30 til 14.30 den 12.desember. 1 139 Åpning

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8-9. januar 2015 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: 13. mars 2008 kl. 10.00-16.00 Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Åsne Haugli. Forfall: Pål Hansen Deltok på hele møtet: Jahn-Arne

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 27. november 2013 i NJs lokaler Til stede: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Katrine Strøm, Finn Våga (forlot møtet 13.30) og Stein Sneve. Sekretariatet: Jahn-Arne

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 15. mars 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16.september 2015

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16.september 2015 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16.september 2015 Landsstyremøte ble gjennomført som videokonferanse/ deltagelse fra NJs møterom i Torggata 5, 16. september kl. 10.00-14.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg AU-møte 31. august 10.00-16.00 Deltok: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen (deltok på sak 7,8,9 og 14), Stein Sneve, Finn Våga og Britt-Ellen Negård Sekretariatet:

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 27. april 2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 27. april 2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 27. april 2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 27. april 2006 kl. 10.00 til 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 124 Åpning Sak 2 Landsstyresak 125 Politisk

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsutvalgets seminar

Referat fra arbeidsutvalgsutvalgets seminar Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra arbeidsutvalgsutvalgets seminar 22.-24. september 2014 i Palermo, Sicilia Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Stein Sneve, Britt Ellen Negård og

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag des 09

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag des 09 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10.-11. des 09 Landsstyremøtet ble avviklet i NRKs lokaler 10. 11. desember 2009. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 58 Åpning Sak 2 Landsstyresak 59 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. september 2009 kl. 9 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Sekretariat: Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag januar 2019

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag januar 2019 Dagsorden Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 30.-31. januar 2019 Landsstyremøtet vart avvikla hjå LO Media i Storgata 33, 30. januar kl. 10.00-17.00 og i Brugata 19, 31. januar kl. 09.00-16.00. Sak 1

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. oktober 2012

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. oktober 2012 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. oktober 2012 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 17. oktober kl. 10.00 til 17.10 og 18. oktober 2012 kl. 09.00 til 14.20. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 15. mars 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14. juni 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14. juni 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14. juni 2007 Landsstyremøtet ble avviklet på Holmsbu 14. juni 2007 kl. 09.30 til 15.20. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 10 Åpning av landsstyremøtet Sak 2 Landsstyresak

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 22. mai 2014 i NJs lokaler Til stede: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen og Finn Våga. Sekretariatet: Jahn-Arne Olsen (unntatt punkt 10) og Hilde Tretterud (unntatt

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2009 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Åsne Haugli. Sekretariat: Hilde Tretterud deltok på hele møtet. Jahn-Arne

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25.04.2005

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25.04.2005 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25.04.2005 Landsstyremøtet ble avviklet på Sandefjord Park hotell 25. april 2005 kl. 15-19. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 139 Åpning av landstyremøtet Sak 2 Landsstyresak

Detaljer

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: 12.05.2015 Saksnummer: 15-334 Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg AU-møte 17.18. januar 2017 Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga (deltok ikke under sak 11 og 19) og Stein Sneve. Britt-Ellen

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 16. oktober 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. januar 2007 kl. 10.00-15.00 Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Eva Stabell. Forfall: Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne

Detaljer

Delegater til landsmøtet

Delegater til landsmøtet Delegater til landsmøtet Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lokallag 40 Klubber 40 Konsernlag 12 NJ Frilans 2 Frilansere Student 7 2 Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lag 56 Klubber 40 Frilansere 7 Klubber

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg AU-seminar på Preikestolen fjellstue 7.-9. oktober 2009 Tilstede: Sekretariat: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga og Hege Iren Frantzen deltok på hele møtet.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 27. februar 2007 kl. 10.00-15.00 Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. februar 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. februar 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. februar 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 13. februar kl. 10:00 til 15:05. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 237 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit

Detaljer

Foreløpig protokoll (ikke formelt godkjent av landsstyret)

Foreløpig protokoll (ikke formelt godkjent av landsstyret) Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. september 2005 Foreløpig protokoll (ikke formelt godkjent av landsstyret) Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. september kl. 10.00 til 7. september

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag sept. 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag sept. 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. 12. sept. 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 11.sept. 2007 kl. 10:30 til 12.sept. kl.15 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 27 Åpning av landsstyremøtet

Detaljer

Sak 1 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden, ( ) V. Sak 2 Protokoll 10:30

Sak 1 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden, ( ) V. Sak 2 Protokoll 10:30 Innkalling til landsstyremøte i Norsk Journalistlag Når: 27.september kl 10:15-17:00-28.september 08:30-16:00 Hvor: First Hotel ictoria, Strandgata 21, Hamar. Innkalt: Samtlige faste medlemmer samt 1.

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 31. jan-1.feb. 2017

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 31. jan-1.feb. 2017 Dagsorden Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 31. jan-1.feb. 2017 Landsstyremøte ble avviklet i Torggata 5, 31. januar kl. 10-17 og 1. februar kl. 09-15.30. Sak 1 Landsstyresak 134 Åpning og godkjenning

Detaljer