INNLEDNING **************************************************

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEDNING **************************************************"

Transkript

1 ÅRSBERETNING

2 INNLEDNING Idrettslaget Drammen Strong har hatt et utfordrende år med høy aktivitet både på idrettsarenaen og rundt Stronghytta. Det utvises et stort engasjement fra mange av våre frivillige både trenere, lagledere, medhjelpere og styremedlemmer. Men vi ønsker gjerne enda flere frivillige velkommen! Vårt lille idrettslag er et viktig tilskudd til et godt nærmiljø. Hos oss er alle velkomne, men Strong rekrutterer primært medlemmer fra Bragernes skole. Det styrker kjennskap og vennskap blant både barn og voksne i skolekretsen. Styret vil takke for innsatsen til alle som bidrar hver på sin måte. Det er ikke mulig å drive et lite idrettslag uten engasjerte voksne, og vi ser frem til videre samarbeid med alle som støtter opp om klubben. En spesiell takk rettes til våre samarbeidspartnere og støttespillere som bidrar til å muliggjøre all aktiviteten som drives i regi av Drammen Strong. Takk for at dere støtter oss! STYRET Styret har i år hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Fotballstyret Hilde Aurora Onseng John Atle Eckhoff Bjørn Jacobsen Elisabeth Jane Knight Knutsen Sondre Smedsrud Bekk Tommy Olanger Simonsen, Eirik Martens Meyer og Rune Kval Valgkomiteen har bestått av: Andreas Fuglesang og Ingvild Mehren Revisor har vært Cecilie Grøsland og Hans Jørgen Paulsen MØTER Det har siden forrige årsmøte vært avholdt 3 styremøter i klubbens hovedstyre. Det er skrevet og distribuert møtereferater til styremedlemmer i etterkant av møtene. Det er også avholdt en rekke møter i forbindelse med prosjektet Nye Stronghytta. 2

3 Styret har i tillegg brukt FB aktivt og hatt løpende dialog gjennom året. Dette har ført til kontinuitet og effektivisering av styrets arbeid. Det har også vært dialog med: - Drammen kommune om prosjekt Nye Stronghytta - Lier kommune om prosjekt Nye Stronghytta - Drammen Idrettsråd om tilskuddsordning inkludering i idrettslag - Strømsgodset toppfotball om GA-ordning i klubben. - Drammens Ballklubb om samarbeid GA KOMMUNIKASJON Facebook er klubbens viktigste kommunikasjonskanal. De enkelte lagene oppretter sine egne lukkede sider for hvert årskull. Dette er en effektiv måte å holde kontakten mellom lagledere og foreldre. Drammen Strong har over flere år hatt sin egen FB-side. I tillegg har Stronghytta egen FB- og Instagram-side. Sidene oppdaters hyppig og skaper engasjement rundt klubbens digitale markedsføring. Hjemmesiden ( brukes til større nyheter. Dette året har vi også fått en del spalteplass både i DT og Byavisa. Dette er med på å markedsføre klubben vår og særlig Stronghytta på en positiv måte. MEDLEMMER Oversikt over antall registrerte medlemmer per : Antall medlemmer Kvinner Menn Totalt år år år år Per utgangen av 2018 hadde foreningen 341 registrerte medlemmer. Dette er en økning med 11 medlemmer fra året før. Økningen er jevnt fordelt mellom gutter og jenter. 3

4 Systemet Min Idrett / Klubbadmin benyttes fremdeles selv om vi opplever noen ulemper med systemet. Vi er i dialog med leverandør for å utbedre mailkommunikasjonen til medlemmene. Ellers fungerer systemet greit og sikrer ajourholdt medlemsregister. ØKONOMI Foreningens totale økonomi er bra, og driften av de ulike gruppene har hatt utgifter i tråd med budsjettet. Driftsresultatet for 2018 er? med kr.?. Klubben har mottatt støttemidler og hatt en positiv verdistigning på investeringsfondet. Dugnadsinntekter har imidlertid vært fraværende dette året. Siden taket på Stronghytta raste i mars 2018 har hytta vært stengt. Dette innebærer at klubben ikke har hatt dugnadsinntekter fra kiosksalg, og både skiskyting og fotball har derfor gått i minus. Hovedforeningen har hatt mulighet til å rette opp dette ved å tildele høyere tilskudd til gruppene. Klubben har arbeidet aktivt for å få inn midler til Nye Stronghytta. Vi har mottatt mye støtte, men har fortsatt en vei å gå for å få prosjektet gjennomført. Klubben vil ha store utgifter på hytta neste år, og må se aktivt på muligheten til å få inn mer penger fra sponsorer i SOSIALE ARRANGEMENTER Drammen Strong har ikke gjennomført store arrangementer i Vi har hatt fokus på Stronghytta, og har i den forbindelse gjennomført Vaffeldag utenfor hytta. Det ble en hyggelig dag i skogen, med strålende sol, hyggelig selskap og hinderløype for de minste. I tillegg arrangerte vi «siste-liten-dugnad» høsten 2018, da vi var så heldige å få overta alt av innbo etter LaVida og måtte tømme lokalet innen få dager. En fin gjeng ivrige hyttetilhengere stilte opp! Tusen takk for innsatsen! 4

5 Vi har også arrangert Strong-disco med dans og moro på Bragernes skole. Kvelden er først og fremst ment å være et sosialt arrangement for barna i nærmiljøet. En ekstern arrangør ordner det praktiske og sitter igjen med inntektene mens Drammen Strong får profileringen. I henhold til handlingsplanen ble det også i år arrangert en sosial samling for støtteapparatet med følge. Det var meget bra oppmøte og god stemning veldig hyggelig å kunne gjøre stas på mange an dem som legger ned utallige timer med frivillig innsats i klubben. STRONGHYTTA Etter at forrige årsmøte ga sin tilslutning til å se nærmere på mulighetene for Stronghytta, ble det utarbeidet en rapport for å se på mulighetene med «profesjonelle-øyne». Det fremsto etter hvert som mest fornuftig å rive den gamle og bygge ei ny hytte. En rekordstor tildeling fra Sparebanken Øst - Spire på 2,9 millioner kroner sikret byggestart, og hytta ble revet i november Parallelt er det jobbet med nye tegninger og søknader. Alt ligger til rette for bygging av ny hytte med byggestart våren Det er verdt å understreke at klubben har mottatt svært mange positive tilbakemeldinger på avgjørelsen om å bygge ei ny hytte. Velviljen vi har møtt er helt overveldede, blant annet ved at Øst-Riv rev hytta gratis med viktige bidrag fra Lindum avfallsdeponi og Utleiesenteret. Tegningene til arkitekt Anders Granli ble offentliggjort i desember, til unison begeistring. Nå skal hytta opp og det er viktig at lokalsamfunnet også støtter opp med økonomiske bidrag og at klubbens medlemmer stiller på dugnad. 5

6 ANLEGG Kjappen har blitt flittig brukt i hele Alle våre lag gjennomfører primært sine treninger på Kjappen i sommerhalvåret. Treningstidene på Brakerøyabanen deles med SpaBra og DBK, i tillegg til at banen har tilrettelagt for bedre mulighet til uorganisert trening for andre også utenom disse klubbene. Styret fikk i 2017 gjennomslag for mer tid i gymsalen på Bragernes skole. Hovedutfordringen i 2018 var ikke lenger tid i gymsalen, men plass. Flere av lagene våre er av en slik størrelse at antall barn i gymsalen på en gang gjør det utfordrende å gjennomføre fornuftige treninger. Plassmangelen førte til et tettere samarbeid med DBK -Drammens Ballklub- som igejn har gitt oss muligheten til å gjennomføre treninger i Øren Flerbrukshall hele vinteren. HELSE, MILJØ og SIKKERHET Det er ikke rapportert om ekstraordinære situasjoner i sportslige sammenhenger i FOTBALL Fotballstyret besto i 2018 av Eirik Martens Meyer, Rune Roland Kval og Tommy Olanger Simonsen. Fotballstyret gjennomfører egne styremøter etter behov, samt deltar på hovedstyremøtene. I tillegg organiserer fotballstyret minimum ett årlig møte med trenere og lagledere i fotballgruppa. Møtene avholdes i tradisjonen tro hos vår mangeårige støttespiller og draktsponsor, Jonas B. Gundersen. Det avholdes klubbuker vår og høst i samarbeid med Diadora og Intersport Torget Vest, med ekstra gode tilbud på rabattert klubbutstyr. Klubbukene startet i sin tid som handlekvelder på skolen, men er etter hvert blitt utvidet for å gi et enda bedre tilbud til medlemmene i fotballgruppa Høsten 2018 gikk vi i forhandlinger med ny leverandør, og fra vil klubben samarbeide med Torshov Sport og bekle oss i utstyr fra NIKE. Nye drakter er bestilt og vil komme før sesongstart Fotballgruppa hadde i 2018 aktive lag for barn født 2011 til og med 2006, det vil si totalt 6 årganger og ca. 130 aktive gutter og jenter. I tillegg ble det startet opp egne treninger for 2012 barna. 6

7 Hver årgang deltar på inntil 5 fotballcuper i sesongen, og utviklingen de siste årene har vært at vi har måttet melde på flere lag per årgang enn tidligere. Dette er en veldig gledelig utvikling, og en stor anerkjennelse til alle de som legger ned til og krefter i å skape idrettsglede for barn og unge i Drammen Strong. Fotballgruppas treninger foregår ute på Kjappen i sommerhalvåret og inne på Bragernes skole om vinteren. Anledningen til å bruke Brakerøyabanen til treninger som planlagt for de eldste lagene har dessverre vært relativt liten pga kapasitetsbegrensninger som følge av veldig mange seriekamper på banen I 2018 inngikk vi samarbeid med DBK rundt Godsetakademiet. Dette har for flere av kullene medført et treningssamarbeid også utenom GA. Flere av lagene har gjennom vinteren trent i Ørenhallen fremfor på Bragernes skole. Samarbeidet videreføres i DRAMMEN STRONG SUPERGIRLS JENTEFOTBALL Drammen Strong har de siste årene hatt fokus på å inkludere jenter i idretten. Høsten 2015 inngikk vi et inkluderingssamarbeid med Drammen idrettsråd og fikk støtte til å starte egne jentelag i fotball/håndball for 1. og 2. klasse. Jentene trener sammen med guttene de første årene, men stiller med rene jentelag i seriespill og på cuper. Jentene har fått eget utstyr og er lett synlige på Kjappen i sommerhalvåret med sine rosa vester og egne jente-fotballer. Tiltaket har vært en suksess og vi ønsker å bygge videre på denne oppskriften i årene som kommer. Ved utgangen av 2018 var klubben registrert med egne jentelag på 2008, 2009, 2011 og jentene inngikk vinteren 2018 et tettere samarbeid med DBK og stiller i 2019sesongen som «hjelpespillere» på DBKs serielag «Drammen BK/Strong Supergirls». 7

8 HÅNDBALL I 2018 har vi ikke klart å gjennomføre håndball for de minste alderstrinnene. Dette håper vi å få på plass igjen i løpet av 2019, med bistand fra og et tettere samarbeid med FAU på Bragernes skole. Håndballen er, som fotballen, avhengig av å ha engasjerte foreldre og uten dette blir klubbens tilbud til aktiviteter innskrenket. Drammen Strong damelag spiller fortsatt i bedriftserien. Damelaget er et godt alternativ for de som har lyst til å spille håndball, men som ikke har tid til flere treninger i uken. Laget har ingen felles treninger sammen, men spiller kamp hver torsdag i Berskaughallen. Totalt er det 22 damer på laget, men på grunn av skader og graviditeter blir det mye utskiftninger gjennom sesongen. Damelaget dekker selv alle utgifter til kamper og utstyr. SKI Drammen Strong etablerte egen skigruppe for langrenn høsten Siden høsten 2005 har treningene vært organisert sammen med skigruppa i DBK. Samarbeidet ble formalisert med en egen avtale mellom de to klubbene høsten 2009, og Sturla sluttet seg til avtalen i Revidert avtale mellom de tre klubbene ble vedtatt i respektive hovedstyrer i Alle de tre klubbene er tilsluttet Norges Skiforbund og følger Skiforbundets og idrettens lover og regler. Hensikten med samarbeidet er å skape og videreutvikle et livskraftig skimiljø for barn og unge på Bragernes-siden av Drammenselven. Klubbene er siden høsten 2011 samlet under fellesskapet Drammen Ski. Hovedfokuset for Drammen ski er bredde. Målet er å skape skiglede for alle, men det er også et ønske om å legge forholdene til rette for utøvere som ønsker å stase og konkurrere. Treningene foregår for det meste i lysløypene innover fra Spiralen, samt rundløypa rundt Hvalsdammen (skøyting). I tillegg benytter vi oss av rulleskianlegget og kunstsnøanlegget på Konnerud, samt områdene rundt Martinsløkka/Eiksetraområdet i Lier. 8

9 SKISKYTING 9