WORKSHOP FOR NABOMEDVIRKNING I PARADIS 23. JANUAR. WORKSHOP FOR OPPSUMMERING PARADIS-WORKSHOP Stavanger, 23. januar 2019

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WORKSHOP FOR NABOMEDVIRKNING I PARADIS 23. JANUAR. WORKSHOP FOR OPPSUMMERING PARADIS-WORKSHOP Stavanger, 23. januar 2019"

Transkript

1 WORKSHOP FOR NABOMEDVIRKNING I PARADIS 23. JANUAR WORKSHOP FOR OPPSUMMERING PARADIS-WORKSHOP Stavanger, 23. januar 2019

2 WORKSHOP FOR MEDVIRKNING I FORBINDELSE MED VIDEREUTVIKLING AV PARADIS Paradis skal være en attraktiv og stedstilpasset utvidelse av Stavanger sentrum som skal skape stolthet. Bydelen skal være inkluderende, trygg og trivelig. Rom og funksjoner skal invitere til opphold og aktiviteter inne som ute.

3 TEMA: GRØNN OG BLÅ Om grønne lunger, turdrag, naturopplevelser, bærekraft og miljøvennlig energi.

4 GRØNN OG BLÅ; HVA DE SA - Hensyn vind og sol i gateløp - Modellert og behandlet sjøfront, bystrand. Broer - kanaler, vann inn som miljøskapende element - 40 % av bebygd andel må være park og grøntområder og viktig med tilknytning/adkomst til sjø - Sammenhengende turdrag sentrum Stavanger - Sandnes og videre - Safe City! Lys trygghet, boliger også i første etasje - Både tak og første etasjer åpent for allmennheten - Øko- solceller - energi - vannhåndtering - grønn og moderne profil - Rom i rommet, skjermet og intime møteplasser - Grønne mellomrom og grønne tak, Urbane hager, botanisk mangfold - Bedre gang og sykkelforbindelse mellom Storhaug og Våland og langs Hillevågsvannet til Kvalberg - Behold alléen langs Hillevågsvannet - Begrense bil parkering, spesielt nær parkområder - Fellesrom, grillområder, lekeplasser/utendørsbad/innendørsbasseng

5 GRØNN OG BLÅ OPPSUMMERT Knytt sammen sjø, grønne lunger og bebyggelse for å skape en urban men bærekraftig grønn bydel som legger til rette for møter mellom mennesker. Skap møteplasser og gjør grøntområder tilgjengelig for alle. Sørg for botanisk mangfold og beplantning der det lar seg gjøre, over 40 % bør være grønne pusterom. Begrens biltrafikk og parkering til fordel for grønne områder, gående og syklister. Skap en godt belyst, trygg og trivelig bydel med boliger og liv på gateplan. Tenk sol og vindforhold.

6 TEMA: BYBILDET Fortetting, arkitektur, byggtyper og byggmiks, siktlinjer, solforhold og forholdet til nabobydelene.

7 BYBILDET; HVA DE SA - Ta hensyn solforhold/vindforhold/turbulens ved vurdering av høyhus - Gode sykkel/gangstier - skikkelig belysning og attraktive aktiviteter - Bevar gode siktlinjer, Max 8 etasjer hvis høyhusbebyggelse % er for stor utnyttelse - Ingen mur mellom Storhaug og Våland - Inspirasjon fra trehusbyen, innovasjon - Broer/gang/sykkel over jernbane og Hillevågsvannet - Estetikk - Behold landskapstrekkene følg topografien - Tenk langsiktig, tenk 5 generasjoner - Variasjon og materialitet - God bymiks, liv hele døgnet, trygghet, sivilisert og urbant byliv på bakkeplan, boliger mot gateplan - 60 % Næring: 40 % kontor og 20 % service, 40 % bolig mot nord + vannet - Overbygde utearealer hvor alle er velkomne, strandsone - Lavest og åpent mot sjøen, bredsidene av høyhus på tvers av vannet - Miks av bolig/kontor/service i samme bygg - fleksibilitet - Fysisk modell - Tilrettelegge for variert beboersammensetning, studentboliger/bofellesskap/familieboliger

8 BYBILDET OPPSUMMERT Ingen mur mellom Storhaug og Våland, sørg for gode siktlinjer, solforhold og følg topografien. 400% utnyttelse oppleves som for høy og det ønskes ingen høybygg over 8 etasjer. Sørg for en god byggmiks inspirert av trehusbyen, varier materialitet og tilrettelegg for en god balanse mellom bolig, næring og service. Fleksibilitet går igjen som et stikkord. Tilrettelegg for liv hele døgnet. Trygt, sivilisert og urbant byliv på bakkeplan, boliger mot gateplan. Lag gjerne en fysisk modell.

9 TEMA: PULS Om kulturopplevelser, fysisk aktivitet, åpenhet og tilgjengelighet, 24/7-tenkning.

10 - Barnehage/skole - Det må skje noe - Møteplasser både kommersielle og ikke kommersielle - Variasjon mellom små og store kommersielle aktører - Benker og bord, lommer og pusterom - Kontorer som lett kan overtas av andre/fleksibilitet - Klimatilpasset idrettsanlegg uten kunstgress - innendørs? - Lær av Drammen, de har en visjon - Kultur - konsertlokale - Møteplass for ungdom - ute og inne - Idrettshall - Svømmebasseng - Treningsstudio - Bydelshus Våland-Storhaug - Utleielokaler - fest - Kultur og idrettshall i knutepunktet, buss/tog - Liv døgnet rundt PULS!; HVA DE SA

11 PULS! OPPSUMMERT Legg til rette for en variasjon mellom kommersielle og ikke kommersielle aktører, små og store. Sørg for et godt kulturtilbud og arenaer tilknyttet knutepunkt for kollektivtilbudet slik at bydelen også blir attraktiv for besøkende og ikke bare fastboende. 24/7 tilgjengelighet og liv er et ønske og møteplasser er et viktig bidrag for å skape puls i bydelen. Et mangfold i aktivitets- og kulturtilbud blir viktig i denne sammenheng.

12 TEMA: THE NEXT GENERATION Om barn og unges plass i Paradis; tilbud, aktiviteter, tilrettelegging.

13 THE NEXT GENERATION; HVA DE SA - Spør barn og ungdom! - Bydelshus for Paradis/Våland/Storhaug - Idrettshus, flerbrukshus, samlingshus, aktivitetssenter - Felles uteområder med kombinert lekepark og grillområde - Sandstrand innerst i bukta, her er det mest sol og minst vind - Skikkelig god og kreativ belysning - Spennende lekepark på barns premisser - Treningsapparater i parkområder - Samlingssted for ungdom under 18 (alkoholfritt), kinokvelder, fylle huset med tilbud i helgene - Barnehager og barneskoler - Kultur; film, konsert og flerbruk - Møtesteder for ungdom; trygt og lavterskel, sunne verdier. - Skatepark, sandvolley og andre aktiviteter med tilskuerplass - Boliger tilpasset unge - tilrettelegge for førstegangskjøpere - Ungdomsappell, eget sted for ungdom ikke bare flerbrukssteder

14 THE NEXT GENERATION OPPSUMMERT Skap en bydel tilrettelagt for barn og unge. Skap ungdomsappell ved å gi barn og unge et solid tilbud til aktiviteter ute som inne, samlingssteder, lekeparker og flerbruksarenaer der barn og unge kan møtes. Gi barn og unge et kultur- og fritidstilbud som gjør Paradis til en attraktiv bydel både for fastboende og besøkende. God og kreativ belysning er nevnt som et tiltak for å gjøre bydelen trygg for denne gruppen på kveldstid. Sørg for at noe av bebyggelsen tilpasses unge voksne og gjør det mulig for dem å bosette seg her, størrelse, pris osv.

15 TEMA: MØTEPLASSEN Om sosiale møteplasser, folkehelse, integrering, inkludering.

16 MØTEPLASSEN; HVA DE SA - Åpen, tilgjengelig og inviterende - offentlige rom - Programmatisk egenart, bygge funksjoner, virksomhet som bygger på historien, stedegne kvaliteter eller noe som gjør paradis unikt - Aktive førsteetasjer, åpne for besøkende, ingen kantiner - heller kafeer, puber og restauranter med plass til alle (unge, gamle, små) - Sosiale møteplasser, bydelstilbud (jf. Stavanger øst) - Gjør fellesfunksjonene v/ næringsbyggene tilgjengelig for alle (kantine, kafé, idrettsarenaer, basseng, hotell og grøntområder) - Bydelsbibliotek, Kultur- og aktivitetshus, forsamlingshus, bydelshus - Dagligvarebutikker - Utescene, amfiteater - Studentboliger/bofellesskap/familieboliger - Åpen og tilgjengelig for alle, forskjellige kulturelle bakgrunner, minoriteter, ressurssvake bevegelseshemmede - Tilrettelegge sosiale aktiviteter for alle aldre, folkeliv - Utnytte tilknytning til sjø - kajakkutleie, delebåtordning - Klatreparker, treningsparker, akebakke

17 MØTEPLASSEN OPPSUMMERT Legg til rette for en åpen, tilgjengelig og inkluderende bydel med sosiale møteplasser, bydelstilbud (jf. Stavanger øst). Gjør fellesfunksjonene v/ næringsbyggene tilgjengelig for alle. Bydelsbibliotek, Kultur- og aktivitetshus, forsamlingshus, bydelshus, dagligvarebutikker, utescene, amfiteater og andre fasiliteter som tilrettelegger for sosiale aktiviteter er på ønskelisten. Bruk grønne lunger og utnytt åpne plasser og tilknytning til sjøen som samlingspunkt, og skap et yrende liv.

18 TEMA: I BEVEGELSE Om bylogistikk og mobilitet, framkommelighet, tilgjengelighet og kollektivt knutepunkt.

19 - Jobb: Sykkelparkering trygge og større - By-sykkel - Sammenhengende g/s vei Stavanger - Sandnes - Sola - Bil-deling - Næring + boliger - Aktivt byliv ikke kantine men kafé. Med bar og alkohol. - Hjem-jobb-hjem - Koblingspunkter Våland - Storhaug: Enkelt - Internt busstilbud - Løft blikket - dra de store linjene - Så lokale løsninger - trygt og tørt - Ring Marie i Kolumbus - Kollektiv. Deler av det med generasjoner på tvers - Bilfritt gateplan - Kun dele-biler og parkeringsplass for disse I BEVEGELSE; HVA DE SA

20 I BEVEGELSE OPPSUMMERT En bydel som tilrettelegger for enkel og kollektiv transport, by-sykler, sykkelparkering og et bilfritt gateplan. Tilrettelegg for de myke trafikantene med gang og sykkelsti som knytter bydelen sammen med nabobydelene.

21 TEMA: DNA OG IDENTITET Paradis identitet og stedlige kvaliteter - før, nå og i framtiden.

22 DNA OG IDENTITET; HVA DE SA - Kulimport, historisk tyngde, hvordan kan ny byutvikling skape bånd til historien - Jernbanelyd, småbåt (folk & ferie) - Kan den langsmale formen gi en identitet, f.eks knyttet til bevegelse? - Krav til arkitekturens fortelling, egenart som er knyttet til stedet (ikke generisk arkitektur som kunne vært hvorsomhelst - Arkitektur er varig - Ny egen identitet (bygge på/fortolke historien, det man finner) - Ta vare på Buehall - Stavanger - Variert - Gjøre sjøen tilgjengelig fra Våland - offentlig sjøfront

23 DNA OG IDENTITET OPPSUMMERT Bruk arkitektur som en mulighet til å skape en unik identitet for Paradis og se på hvordan ny byutvikling kan knyttes til historien. Skap en egenart.

Nytorget, en kulturell møteplass!

Nytorget, en kulturell møteplass! Visjon, mål og strategi Nytorget, en kulturell møteplass! Gjennom 6 mål og tilhørende strategi styrkes Nytorget som en kulturell møteplass. Dette er sentrale premisser for videre utvikling av Nytorget,

Detaljer

Byutviklingsprosjektet HVORDAN KAN KONGSBERG BLI EN BEDRE BY?

Byutviklingsprosjektet HVORDAN KAN KONGSBERG BLI EN BEDRE BY? Byutviklingsprosjektet HVORDAN KAN KONGSBERG BLI EN BEDRE BY? HVORDAN KAN KONGSBERG BLI EN BEDRE BY? I arbeidet med ny arealdel til kommuneplan skal det inngå et delprosjekt byutvikling. Prosjektets hensikt

Detaljer

Strategisk plan for Hovinbyen. Klimasmart byområde med nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE

Strategisk plan for Hovinbyen. Klimasmart byområde med nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE Strategisk plan for Hovinbyen Klimasmart byområde med 40 000 nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE Tema for presentasjonen Bakgrunn og hovedmål Hovedgrep og gjennomføringsstrategier for klimasmart

Detaljer

H O L M E G ATA F R A BI L G ATE TI L P AR K

H O L M E G ATA F R A BI L G ATE TI L P AR K FREDRIKSTAD KOMMUNE H O L M E G ATA F R A BI L G ATE TI L P AR K OPPSUMMERING WORKSHOP med ungdommer fra Frederik II videregående skole og representanter fra ungdomsrådet 6. november 2014 Workshop den

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER KRONSTADPARKEN Bergen Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyinsprosjekt i Bergen, med en unik beliggenhet i den såkalte næringskorridoren,

Detaljer

BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER. Kongsberg BÆREKRAFTIGE OG ATTRAKTIVE SMÅBYER

BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER. Kongsberg BÆREKRAFTIGE OG ATTRAKTIVE SMÅBYER Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kongsberg 31.05.2017 BÆREKRAFTIGE OG ATTRAKTIVE SMÅBYER BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER KMD- Planavdelingen Byutviklingsseksjonen

Detaljer

Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes. Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging

Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes. Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging Landbruk, tettsted, by, regionalt senter ++ 2 Illustrasjon til detaljplan for Lura bydelsenter

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Orientering om rådmannens forslag Kommunedelplan for Stavanger sentrum Grønn by 5.april 2016 Tilgjengelig på: www.stavanger.kommune.no Fra strategi Til plan HAVNEFRONTEN VERN OG FORNYELSE MOBILITET SENTRUMS

Detaljer

HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER

HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER Kommunal- og moderniseringsdepartementet LEVENDE GRØNNE BYER 23.05.2017 BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER KMD- Planavdelingen Byutviklingsseksjonen Seniorrådgiver

Detaljer

Byrom, uterom og bokvalitet i sentrumsplanen

Byrom, uterom og bokvalitet i sentrumsplanen Byrom, uterom og bokvalitet i sentrumsplanen Hva er en god by? Happy city lab: forskning på folkehelse, fysiologi og psykologi i byer og boligområder Funnet noen fellestrekk som går igjen i alle land og

Detaljer

Hva er viktig for utviklingen av morgendagens Bryne

Hva er viktig for utviklingen av morgendagens Bryne Bykonferansen 2017, Bryne Hva er viktig for utviklingen av morgendagens Bryne Olav Line 10.11.2017 Olav og mor i Arne Garborgs veg 17. mai 1961/62 Familieeid selskap med 150 års historie på området Stabil

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

AGENDA. Presentasjon av prosjektet. Presentasjon av trender for tettstedsutvikling. Fokus i dag: Zoome ut. Aktivitet 1 og presentasjon (30 min)

AGENDA. Presentasjon av prosjektet. Presentasjon av trender for tettstedsutvikling. Fokus i dag: Zoome ut. Aktivitet 1 og presentasjon (30 min) AGENDA Presentasjon av prosjektet Presentasjon av trender for tettstedsutvikling Aktivitet 1 og presentasjon (30 min) Pause (10 min) Fokus i dag: Zoome ut Introduksjon Aktivitet 2 og presentasjon (30 min)

Detaljer

Erfaringer fra Brøset

Erfaringer fra Brøset Idedugnad om transportsystem i østlige bydeler, 17.12.14, Ann-Margrit Harkjerr Erfaringer fra Brøset Illustrasjon: team Cowi Foto: Carl-Erik Eriksson Stedet Brøset Kulturlandskapet, bebyggelsen, lyset

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

BYEN det menneskelige habitat

BYEN det menneskelige habitat BYEN det menneskelige habitat TILHØRIGHET//SAMHOLD//GLEDE//OPPLEVELSE//EIERSKAP//ANSVARSFØLELSE INKLUDERING//INTEGRERING//MANGFOLD//RAUSHET//SAMARBEID TAKTISK URBANISERING/BYGDEUTVIKLING Urban Sjøfront

Detaljer

DOKUMENTASJON, ÅPENT ARBEIDSMØTE, SENTRUMSUTVIKLING NORDFJORDEID 10 SEPTEMBER 2018,

DOKUMENTASJON, ÅPENT ARBEIDSMØTE, SENTRUMSUTVIKLING NORDFJORDEID 10 SEPTEMBER 2018, DOKUMENTASJON, ÅPENT ARBEIDSMØTE, SENTRUMSUTVIKLING NORDFJORDEID 10 SEPTEMBER 2018, 17.30 20.30 SPØRSMÅL: HVA ER GODE KVALITETER SOM ET SENTRUM BØR INNEHOLDE: Opplistingen nedenfor oppsummerer innspill.

Detaljer

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss?

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Bossekop BB_Skisse_storA4 -Steve_2.indd 1 19-05-09 10:18:55 Reisen sta Tenk samlingspunkt. Bossekop ungdomslag

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Romslig Modig Sunn. Boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen - Innsats i Sandnes kommune

Romslig Modig Sunn. Boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen - Innsats i Sandnes kommune Romslig Modig Sunn Boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen - Innsats i Sandnes kommune Kristina Ehrenberg-Rasmussen og Ida Andreassen Fylkesmannen i Rogalands byutviklingsseminar 4.april

Detaljer

Romslig Modig Sunn. Boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen - Innsatsen i Sandnes kommune

Romslig Modig Sunn. Boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen - Innsatsen i Sandnes kommune Romslig Modig Sunn Boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen - Innsatsen i Sandnes kommune Kristina Ehrenberg-Rasmussen, Rådgiver, Samfunnsplan Plankonferansen i Hordaland, Bergen 18.oktober

Detaljer

TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY

TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY TILGJENGELIGE SENTRUM - ER OPPLEVELSESRIK sanselig variasjon attraktiv sjøkant fortelling møteplasser byrom flerkulturelt gjestfrihet sosial temagate intimt fjordbyen

Detaljer

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS 1 2 1. Stedets avgrensning Området avgrenses av: åsen fjorden Elstangen næringsområde Trøgsle 3 2. Sentrum Innspill fra ressursgruppe: Hotellet ses på av mange som Sundvollen sentrum. Sentrum må være det

Detaljer

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 Retningslinjene er utarbeidet i forbindelse med Byplan Sortland B. GENERELT 1. Definisjon Med lekeområder menes både opparbeidede

Detaljer

Rapport fra politisk arbeidsmøte

Rapport fra politisk arbeidsmøte Rapport fra politisk arbeidsmøte 14.03.19 Tema: Kommuneplanens satsingsområder Rapport politisk arbeidsmøte I forbindelse med planarbeidet for kommuneplanens samfunnsdel ble det arrangert et politisk arbeidsmøte.

Detaljer

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER SJØGATA 29-39 PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER 18.09.2015 ANALYSE UTSIKT Fra kaifronten og de lavere delene av tomta er det storslagen utsikt mot hele horisonten fra vest via nord

Detaljer

HVA VIL VI MED SLUPPEN? Anne Torres Mollan, byplankontoret, presentasjon i Ungdommens Bystyre 27.august 2018

HVA VIL VI MED SLUPPEN? Anne Torres Mollan, byplankontoret, presentasjon i Ungdommens Bystyre 27.august 2018 HVA VIL VI MED SLUPPEN? Anne Torres Mollan, byplankontoret, presentasjon i Ungdommens Bystyre 27.august 2018 Sluppen Område for en ny kommunedelplan. Planprogram er på høring nå. Forslag til plan skal

Detaljer

Folkemøte om fremtidig Miljøgate i Stokmarknes

Folkemøte om fremtidig Miljøgate i Stokmarknes Folkemøte om fremtidig Miljøgate i Stokmarknes Folkemøte på Hadsel rådhus 28/2-2017 i kommunestyresalen. Innlegg v/ spesialrådgiver Hans Chr. Haakonsen v/ plan og utviklingsavdelingen Hensikten med innlegget

Detaljer

Arealstrategi for Vågsøy kommune

Arealstrategi for Vågsøy kommune Arealstrategi for Vågsøy kommune Målet vårt er å være en bærekraftig og klimavennlig kommune som legger stor vekt på utvikling av lokale sentre, redusering av bilbruk og skaper arena for mangfold av aktiviteter.

Detaljer

Fillan Mobilitetsvurderinger

Fillan Mobilitetsvurderinger 2016 Fillan Mobilitetsvurderinger Riersen Kai Arne ÅF Reinertsen med Pir II 01.12.2016 Innledning Pir II med ÅF Reinertsen på mobilitet, trafikk og transport har fått i oppdrag å gjennomføre en tettstedsanalyse

Detaljer

VOSS HERAD Bygd for alle

VOSS HERAD Bygd for alle VOSS HERAD Bygd for alle ATTRAKTIV INNOVATIV INKLUDERANDE Sentrumsplanen «Inkluderande Urban Natur Bygd» Inkluderande: TENKING SAMFUNN ROM BRUK Tilgjenge i det fysiske, sosiale og økonomiske = TRIVSEL

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLAID 330 Arkivsaksnr.: 14/347-2 Dato: FJELL SENTRUM OG FJELL SKOLE - RAMMER FOR PARALLELLOPPDRAG

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLAID 330 Arkivsaksnr.: 14/347-2 Dato: FJELL SENTRUM OG FJELL SKOLE - RAMMER FOR PARALLELLOPPDRAG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLAID 330 Arkivsaksnr.: 14/347-2 Dato: 25.02.14 FJELL SENTRUM OG FJELL SKOLE - RAMMER FOR PARALLELLOPPDRAG â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

ULVEN AS - Innovasjonskonkurranse. Generelt om Ulven

ULVEN AS - Innovasjonskonkurranse. Generelt om Ulven ULVEN AS - Innovasjonskonkurranse Generelt om Ulven 29.06.2016 Ulven-området er en del av Hovinbyen Hovinbyen er et prioritert hovedutbyggingsområde i Oslo fram mot 2030 Planer for omfattende utbygging

Detaljer

«Utvikling av Otta som regionsenter»

«Utvikling av Otta som regionsenter» «Utvikling av Otta som regionsenter» Bakgrunn Styrke Otta som et attraktivt og levende regionsenter for Nord-Gudbrandsdal Tilgang til et sterkt regionsenter gjør det mer attraktivt for bosetting og etableringer

Detaljer

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Velkommen! Byplan og byanalyse Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Parallelle planprosesser skal settes sammen som et puslespill Sentrumsplanen 2001 Bygater og kvartaler Boliger

Detaljer

Idékonkurranse: Lek i sentrum. Presentasjon av vinner-forslagene. Høsten 2011

Idékonkurranse: Lek i sentrum. Presentasjon av vinner-forslagene. Høsten 2011 Idékonkurranse: Lek i sentrum Presentasjon av vinner-forslagene Høsten 2011 Lek i sentrum Bidragene: 23 innsendere ca. 100 ideer. Bidrag fra: Familier, voksne, ungdom og barn (profesjonelle og amatører).

Detaljer

MOBILITET OG BEVEGELSE

MOBILITET OG BEVEGELSE MOBILITET OG BEVEGELSE DAGENS REGIONALE KOLLEKTIVtilbud Oslo 21 min Oslo S. Asker Aker Brygge 9 min 44 min 46 min 31 min 30 min Blakstad 36 min Heggedal stasjon 25 min 7 min Slemmestad 700 meter MORGENDAGENS

Detaljer

Sentralt i Nydalen. Sandakerveien Nydalen

Sentralt i Nydalen. Sandakerveien Nydalen V.2 2016 Sentralt i Nydalen Sandakerveien 138 - Nydalen God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Flott personalrestaurant Eget kundesenter 126-588 m 2 BTA 4 NPRO Sandakerveien 138 NPRO

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg VINKELBYGGET - nytt kontorbygg Kronstadparken har en unik beliggenhet med nærhet til alt! KRONSTADPARKEN - et mangfoldig Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyingsprosjekt i Bergen,

Detaljer

Mandag 12. juni 2017 arrangerte vi åpent møte om planen for Lund torv. Det var godt oppmøte, med ca 65 engasjerte deltakere.

Mandag 12. juni 2017 arrangerte vi åpent møte om planen for Lund torv. Det var godt oppmøte, med ca 65 engasjerte deltakere. Lund Torv åpent møte Mandag 12. juni 2017 arrangerte vi åpent møte om planen for Lund torv. Det var godt oppmøte, med ca 65 engasjerte deltakere. På møtet innledet plan-, bygg- og oppmålingsetaten med

Detaljer

PARALLELLOPPDRAG SYKEHUSOMRÅDET I DRAMMEN

PARALLELLOPPDRAG SYKEHUSOMRÅDET I DRAMMEN PARALLELLOPPDRAG SYKEHUSOMRÅDET I DRAMMEN 10 punkter for mer vellykket byutvikling i Drammen! Einar Lunøe, alt.arkitektur as PARALLELLOPPDRAG SYKEHUSOMRÅDET I DRAMMEN Sentrale tema for oppgaven: Byform,

Detaljer

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling.

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling. SAMLENDE Campus bidrar til felleskap Campus samler fagmiljø Campus er konsentrert Campus har synlige og lett tilgjengelige møteplasser Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk

Detaljer

Attraktive steder for mennesker som ikke kjører bil. Øystein Bull-Hansen arkitekt og byplanlegger MNAL

Attraktive steder for mennesker som ikke kjører bil. Øystein Bull-Hansen arkitekt og byplanlegger MNAL Attraktive steder for mennesker som ikke kjører bil Øystein Bull-Hansen arkitekt og byplanlegger MNAL Et senter for bærekraftig by- og stedsutvikling Menneskevennlig planlegging Få stedene til å henge

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER HVOR ER VI OG HVA HAR FRAMKOMMET SÅ LANGT I PROSJEKTET P R O S J E K T L E D E

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

https://www.youtube.com/watch?v=xtf08tkjtzc Etat for plan og geodata

https://www.youtube.com/watch?v=xtf08tkjtzc Etat for plan og geodata https://www.youtube.com/watch?v=xtf08tkjtzc v/ BBU Etat for plan og geodata PLANOMRÅDET er 2800 daa stort (uten sjø), mens området for den mer detaljerte planleggingen (Indre deler Laksevåg) er 550 daa

Detaljer

P R E S E N T A S J O N H U R D A L S E N T R U M 2 2. 1 0. 2 0 1 5 B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y

P R E S E N T A S J O N H U R D A L S E N T R U M 2 2. 1 0. 2 0 1 5 B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y R E S E N T A S J O N H U R D A L S E N T R U M 2 2. 0. 2 0 5 Æ R E K R A F T I G U R A N L A N D S Y TEAM/RESSURSERSONER rosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt Arkitektteam: Helen & Hard:

Detaljer

ENDELIG MØRKVED! Områdeplan for Mørkved Bydelssenter. Folkemøte Mørkved. 04.juni 2019

ENDELIG MØRKVED! Områdeplan for Mørkved Bydelssenter. Folkemøte Mørkved. 04.juni 2019 ENDELIG MØRKVED! Områdeplan for Mørkved Bydelssenter Folkemøte Mørkved 04.juni 2019 Planprogrammet ut på høring! Innhold i planprogram Mål for planleggingen Hvorfor lage plan for Mørkved? Hva har vi gjort

Detaljer

John Sigurd Tolo Innspill kommundedelplan stavanger sentrum.pdf

John Sigurd Tolo Innspill kommundedelplan stavanger sentrum.pdf Fra: John Sigurd Tolo Sendt: 30. september 2016 08:14 Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Felles Postmottak for KBU Maria til Kommunedelplan for Stavanger Sentrum kommundedelplan stavanger

Detaljer

Skadberg, Sola. Tidsriktige rekkehus i frodige omgivelser

Skadberg, Sola. Tidsriktige rekkehus i frodige omgivelser Skadberg, Sola Tidsriktige rekkehus i frodige omgivelser Nye boliger med regionens kanskje mest sentrale beliggenhet! Kort vei til både Sandnes, Stavanger og Forus. Alt du trenger i nærheten. Strategisk

Detaljer

Kongsvinger 2050 strategier for fremtidig byutvikling KONGSVINGER KOMMUNE

Kongsvinger 2050 strategier for fremtidig byutvikling KONGSVINGER KOMMUNE Kongsvinger 2050 strategier for fremtidig byutvikling KONGSVINGER KOMMUNE KONGSVINGER 2050 KONGSVINGER 2050 Som alle byer er Kongsvinger i konstant utvikling. En målrettet og langsiktig strategi er viktig

Detaljer

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Mobilitetsplan Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Formål: Bedriftsidrettsarena og hotell Planen er utarbeidet av Hallinglos AS v/ragnhild Halbjørhus i sambarbeid med oppdragsgiver v/ Torger Været

Detaljer

Gevinster ved gåvennlige steder for alle Porsgrunn 13. juni

Gevinster ved gåvennlige steder for alle Porsgrunn 13. juni Gevinster ved gåvennlige steder for alle Porsgrunn 13. juni 2019 Agenda FN mål i by og bygdeby Gåvennlig byscenografi og gåstrategi En dialog om mål, muligheter og forventa virkning 13. Juni 2019 BYSCENOGRAFI

Detaljer

Fortetting med kvalitet. «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå

Fortetting med kvalitet. «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå Fortetting med kvalitet «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå «Utvikling av Otta som regionsenter» Regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen Kommunene Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå og

Detaljer

Kriminalitetsforebygging Utredningstema 17

Kriminalitetsforebygging Utredningstema 17 Kriminalitetsforebygging Utredningstema 17 Registreringer og analyser av dagens situasjon: Utredningsbehov: Beskrive dagens situasjon for planområdet og influensområde. Metodikk: Innhente data fra levekårsundersøkelse,

Detaljer

BERGERVEIEN 15 MANSTAD MULIGHETSSTUDIE: UTBYGGING AV BERGERVEIEN - DEL 1

BERGERVEIEN 15 MANSTAD MULIGHETSSTUDIE: UTBYGGING AV BERGERVEIEN - DEL 1 BERGERVEIEN 15 MANSTAD MULIGHETSSTUDIE: UTBYGGING AV BERGERVEIEN - DEL 1 INNLEDNING PÅ VEGNE AV DAHLE EIENDOM HOLDING AS BLE DET FREMMET INNSPILL OM FORMÅLSENDRING PÅ DELER AV EIENDOMMEN 120/1, BERGERVEIEN

Detaljer

B i l f r i t t b y l i v h a n d l i n g s p r o g r a m o g o m r å d e r e g u l e r i n g Ida Hanna Ørnhøi

B i l f r i t t b y l i v h a n d l i n g s p r o g r a m o g o m r å d e r e g u l e r i n g Ida Hanna Ørnhøi Bilfritt byliv handlingsprogram og områderegulering Ida Hanna Ørnhøi Hva er Bilfritt byliv? «Målsettingen med program for Bilfritt byliv er å skape et bedre bymiljø og økt byliv innenfor Ring 1 i løpet

Detaljer

Skadbergtunet B1, Sola. Store familieboliger med meget sentral beliggenhet

Skadbergtunet B1, Sola. Store familieboliger med meget sentral beliggenhet Skadbergtunet B1, Sola Store familieboliger med meget sentral beliggenhet Stavanger Visste du at Skadberg på Sola bare er 8 minutter unna - på sykkelsetet? Sola golfklubb Faktisk så er det aller meste

Detaljer

Samfunnsverksted Fornebu

Samfunnsverksted Fornebu Samfunnsverksted Fornebu 4. april 2017 Møteplass Fornebu Oppsummering av innspill fra verkstedet til videre oppfølging Sandvika 27.april 2017 1 Kultur og fritid Om møteplasser Kultur og fritid kan handle

Detaljer

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015 MULIGHETSTUDIE BØVEIEN 11 OVERORDNETE FØRINGER Randaberg ligger i et åpent jordbrukslandskap med svak topografi og høy himmel. Fra planområdet er det utsikt over det store landskap samtidig som kontakt

Detaljer

Kvalitet i bygde omgivelser

Kvalitet i bygde omgivelser Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kvalitet i bygde omgivelser Berit Skarholt Planavdelingen Forum for stedsutvikling 07.12.2017 4. Bærekraftig arealbruk og transportsystem Fortetting i knutepunkt,

Detaljer

KDP 3 Fornebu Utkast til byplangrep. Kommunaldirektør Arthur Wøhni

KDP 3 Fornebu Utkast til byplangrep. Kommunaldirektør Arthur Wøhni KDP 3 Fornebu Utkast til byplangrep Kommunaldirektør Arthur Wøhni 20.09.2017 Byplangrep Overordnede målsettinger Definerte senterdannelse ved t-banestasjonen Fra «ett land» til 3 områdetyper Variert bebyggelse

Detaljer

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Trondheim i vekst Byomforming og fortettingspolitikk i praksis Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen Trondheim er attraktiv! Rangeres høyt internasjonalt

Detaljer

Følgende punkt vektlegges spesielt i utformingen av kommuneplanens arealdel:

Følgende punkt vektlegges spesielt i utformingen av kommuneplanens arealdel: Prinsippsak. Bergensk byskikk og byggehøyder Bergen bystyre behandlet saken i møtet 250117 sak 22-17 og fattet følgende vedtak: 1. Prinsippene i Bergensk byskikk og byggehøyder sammen med de kommentarer

Detaljer

OPPSTARTSMØTE - PLANSAK

OPPSTARTSMØTE - PLANSAK OPPSTARTSMØTE - PLANSAK 1. Forslagstillers redegjørelse for ønsket tiltak Planinitiativ a) Formålet med planen Næring i form av hotell, med annen næring mot miljøgaten i første etasje. Det er planlagt

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Må l og retningslinjer for plånlegging åv den nye bydelen

Må l og retningslinjer for plånlegging åv den nye bydelen Må l og retningslinjer for plånlegging åv den nye bydelen Hensikt Som et tidlig ledd i arealplanleggingen av den nye bydelen der det i dag er flyplassdrift, er det formulert mål og retningslinjer som gir

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Lynghaugtjernet Kommuneplanens arealdel om bydelssentrene: «Attraktivt, mangfoldig og urbant møtested for bydelen»

Detaljer

Nordbyen områderegulering. Ressursgruppa

Nordbyen områderegulering. Ressursgruppa Nordbyen områderegulering Ressursgruppa 4 24.02.16 24.02.16 Agenda 1. Innledning 2. Stadfesting av planprogrammet 3. Status analyser (inkl spørsmål, men drøfting etterpå): a. Visjon og scenarier b. KU

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Avdeling for skolelanlegg Skolens uteareal. Om skolens utearealer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Avdeling for skolelanlegg Skolens uteareal. Om skolens utearealer Oslo kommune Utdanningsetaten Avdeling for skolelanlegg 19.02.2019 Skolens uteareal Om skolens utearealer Stort byggevolum i Oslo De neste ti årene: Mange store byutviklingsprosjekter Utvidelse/rehabilitering

Detaljer

LEVANGER SØR. MULIGHETSSTUDIE - Nyskapning og utvikling. Arkidéco AS

LEVANGER SØR. MULIGHETSSTUDIE - Nyskapning og utvikling. Arkidéco AS LEVANGER SØR MULIGHETSSTUDIE - Nyskapning og utvikling INTRO Arkidèco as har på oppdrag av Berg Eiendom as utarbeidet en Mulighetstudie for eiendommene gnr./bnr.315/317,338,375, Moafjæra, Levanger kommune.

Detaljer

WORKSHOP UNGDOM 11.03.2015 - MEDVIRKNING V/UF OG METROPOLIS

WORKSHOP UNGDOM 11.03.2015 - MEDVIRKNING V/UF OG METROPOLIS WORKSHOP UNGDOM 11.03.2015 - MEDVIRKNING V/UF OG METROPOLIS Onsdag 11. mars inviterte Stavanger kommune ungdom til en workshop om ungdomshus 2025 og. Etter en orientering om planene for Nytorget og konsekvensene

Detaljer

REISEBREV BERLIN, TYSKLAND OKTOBER Thea Marum Kvarme & Kjersti Skjelbreid Landskapsarkitektstudenter, 5 året NMBU

REISEBREV BERLIN, TYSKLAND OKTOBER Thea Marum Kvarme & Kjersti Skjelbreid Landskapsarkitektstudenter, 5 året NMBU REISEBREV BERLIN, TYSKLAND OKTOBER 2018 Thea Marum Kvarme & Kjersti Skjelbreid Landskapsarkitektstudenter, 5 året NMBU Kanalen som renner igjennom Kreuzberg er et vitkig element både for planter, dyr og

Detaljer

Næringslokale/kontor med god eksponering. Gå til innholdsfortegnelse

Næringslokale/kontor med god eksponering. Gå til innholdsfortegnelse Næringslokale/kontor med god eksponering Gå til innholdsfortegnelse INNHOLD 03 Vålerenga 05 Område 06 Utleieareal 07 Illustrasjoner 11 Kontakt VÅLERENGA Vålerenga kultur- og idrettspark AS bygger ny fotballstadion

Detaljer

Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstreparti S Sosialistisk Venstreparti sv.no For de mange ikke for de få Sagene SV vil føre en politikk som bygger på små forskjeller og sterke fellesskap. Helse og skole til folk flest må settes foran skattekutt

Detaljer

Mulighetsstudie Bærheim

Mulighetsstudie Bærheim Sola kommune har forpliktet seg til byvekstavtalen Dette innebærer blant annet: Redusere veksten i transportarbeidet Øke andelen reiser med kollektivtransport, på sykkel og til fots Styrke byenes og tettstedenes

Detaljer

HELSEFREMMENDE STEDSUTVIKLING

HELSEFREMMENDE STEDSUTVIKLING HELSEFREMMENDE STEDSUTVIKLING Hvem er jeg? Hilde Finess Evensmo Samfunnsgeograf MSc, Københavns Universitet Prosjektleder og konsulent: Helsedirektoratets prosjekt Nærmiljø som fremmer folkehelse (Buskerud,

Detaljer

Utbygging, transformasjon og fortetting i knutepunkt og langs kollektivstrenger

Utbygging, transformasjon og fortetting i knutepunkt og langs kollektivstrenger TEKNISK Plan-, bygg- og oppmålingsetaten Utbygging, transformasjon og fortetting i knutepunkt og langs kollektivstrenger Utfordringer og forslag til løsninger å bygge tett med kvalitet Case Marviksletta

Detaljer

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE utført av FORMLØS architecture for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 Tøyens virkelig potensiale er innbyggerne. Vi vil gjerne bidra til en utvikling som kan komme

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Når nesten alle norske byer er for små, hvor blir det da av småbyen?

Når nesten alle norske byer er for små, hvor blir det da av småbyen? Når nesten alle norske byer er for små, hvor blir det da av småbyen? Om handlingsrom, muligheter og et blikk på årets Attraktiv bynominerte. Erling Dokk Holm, Høgskolen Kristiania. Strategier for byvekst

Detaljer

Miljøavtale. mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene

Miljøavtale. mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene Miljøavtale mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene for perioden 2015-2019 Denne avtalen beskriver de miljø- og klimatiltak disse partiene er enige om å jobbe for

Detaljer

ARENDAL KUNNSKAPSHAVN ARENDAL KUNNSKAPSHAVN

ARENDAL KUNNSKAPSHAVN ARENDAL KUNNSKAPSHAVN GRUNNLAG FORUTSETNINGER PROJEKT BEGRUNNELSE PROJEKT ETAPPER ALTERNATIV UTFORMING GRUNNLAG FORUTSETNING LANDSKAP UTSIKT VIKTIGE STEDER LANDSKAPELIGE FORUTSETNINGER LANDSKAP UTSIKT VIKTIGE STEDER KOMMUNEPLANEN

Detaljer

Estetikk og kvalitet i Randaberg sentrum. Tonje K. Doolan, plan- og miljøsjef Randaberg kommune

Estetikk og kvalitet i Randaberg sentrum. Tonje K. Doolan, plan- og miljøsjef Randaberg kommune Estetikk og kvalitet i Randaberg sentrum Tonje K. Doolan, plan- og miljøsjef Randaberg kommune Agenda Randaberg kommune Sentrumsplaner Sentrumsutvikling Plan og miljø Veien videre Randaberg kommune Areal

Detaljer

Surnadal sentrum. Jostein Bjørbekk 1. Desember 2011

Surnadal sentrum. Jostein Bjørbekk 1. Desember 2011 Surnadal sentrum Jostein Bjørbekk 1. Desember 2011 Surnadal sentrum 4 SKEIVEGEN SENTRUM PRESENTERER SEG SENTRUM ROMSLIG - MULIGHETER FOR FORTETTING V I S J O N: Surnadal sentrum skal bli et STED med LANDSBYENS

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

Levanger havn Forslag til reguleringsplan

Levanger havn Forslag til reguleringsplan Levanger havn Forslag til reguleringsplan Orienteringsmøte i Levanger kommune 22. april 2009 LEVANGER HAVN REGULERING LEVANGER SENTRUM EN VAKKER BY Levanger ble kjøpstad i 1836 og det oppsto en uregelmessig

Detaljer

Strategisk plan for Hovinbyen. Silje Hoftun, prosjektleder for strategisk plan Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Strategisk plan for Hovinbyen. Silje Hoftun, prosjektleder for strategisk plan Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune Strategisk plan for Hovinbyen Silje Hoftun, prosjektleder for strategisk plan Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune Tema for presentasjonen Bakgrunn for planen Prosess Strategier for utvikling Veien videre

Detaljer

Framtidens byer. Klimavennlig byutvikling. Bedre bymiljø

Framtidens byer. Klimavennlig byutvikling. Bedre bymiljø Framtidens byer Klimavennlig byutvikling Bedre bymiljø Workshop 6.februar 2012 LITTERATURHUSET I OSLO Inviterte aktører: Framtides byer: 1-3 representanter for Bedre bymiljø Departementer: MD (SD, KRD

Detaljer

Torsdag 17. mars arrangerte vi åpent møte om planen for Lund torv. Det var godt oppmøte, med 85-90 engasjerte deltakere.

Torsdag 17. mars arrangerte vi åpent møte om planen for Lund torv. Det var godt oppmøte, med 85-90 engasjerte deltakere. Lund Torv åpent møte Torsdag 17. mars arrangerte vi åpent møte om planen for Lund torv. Det var godt oppmøte, med 85-90 engasjerte deltakere. Møtet ble arrangert med følgende dagsorden: I tillegg til innlederne

Detaljer

FORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

FORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL FORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2019-2030 Vedtatt for utleggelse til offentlig ettersyn av formannskapet 11.12.18, sak nr. 187/18 Datert: 15.11.18 Innhold Bakgrunn... 3 Om arbeidet...

Detaljer

INNOV ASJON JØRPE LAND

INNOV ASJON JØRPE LAND INNOV JØRPE LAND INNOV! Innovasjon Jørpeland AS Børge Oanes, styrets leder Tore Bakken, daglig leder/breeze EiendomAS Kåre Nygård/Skom Holding AS Jan Jansen/Janja Eiendom AS Steinar Skjervik/Steinar Skjervik

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling?

Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling? Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-HiOA Bylivkonferansen, Haugesund, 2017 Bakgrunn: Arealutviklingen i Norge er ikke bærekraftig Siden 1960tallet har utviklingen fulgt

Detaljer

Fortetting i kommuneplanens arealdel. Kjersti Finholt John H. Fylling Ålesund kommune

Fortetting i kommuneplanens arealdel. Kjersti Finholt John H. Fylling Ålesund kommune Fortetting i kommuneplanens arealdel Kjersti Finholt John H. Fylling Ålesund kommune Plannettverkssamling 3. februar 2016 Føringer om fortetting - statlige Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-,

Detaljer

God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 OMRÅDET BYGGET PLANLØSNINGER

God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 OMRÅDET BYGGET PLANLØSNINGER NORBYGATA No1 INNHOLD No1 God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 Kvaliteter og utforming 11 Inngangsparti 13 Situasjonsplan 15 Snitt og arealtabell 16 Planløsninger 19 Kontakt 28 OMRÅDET

Detaljer

Figur 72 Klubbgata i dag

Figur 72 Klubbgata i dag 3.3.1.6.3 Klubbgata Klubbgata i dag Klubbgata er en av Stavanger sentrum sine mest markante forretningsgater og en av de få, om ikke den eneste, som har karakter av storbygate med lineær struktur i indre

Detaljer