WORKSHOP FOR NABOMEDVIRKNING I PARADIS 23. JANUAR. WORKSHOP FOR OPPSUMMERING PARADIS-WORKSHOP Stavanger, 23. januar 2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WORKSHOP FOR NABOMEDVIRKNING I PARADIS 23. JANUAR. WORKSHOP FOR OPPSUMMERING PARADIS-WORKSHOP Stavanger, 23. januar 2019"

Transkript

1 WORKSHOP FOR NABOMEDVIRKNING I PARADIS 23. JANUAR WORKSHOP FOR OPPSUMMERING PARADIS-WORKSHOP Stavanger, 23. januar 2019

2 WORKSHOP FOR MEDVIRKNING I FORBINDELSE MED VIDEREUTVIKLING AV PARADIS Paradis skal være en attraktiv og stedstilpasset utvidelse av Stavanger sentrum som skal skape stolthet. Bydelen skal være inkluderende, trygg og trivelig. Rom og funksjoner skal invitere til opphold og aktiviteter inne som ute.

3 TEMA: GRØNN OG BLÅ Om grønne lunger, turdrag, naturopplevelser, bærekraft og miljøvennlig energi.

4 GRØNN OG BLÅ; HVA DE SA - Hensyn vind og sol i gateløp - Modellert og behandlet sjøfront, bystrand. Broer - kanaler, vann inn som miljøskapende element - 40 % av bebygd andel må være park og grøntområder og viktig med tilknytning/adkomst til sjø - Sammenhengende turdrag sentrum Stavanger - Sandnes og videre - Safe City! Lys trygghet, boliger også i første etasje - Både tak og første etasjer åpent for allmennheten - Øko- solceller - energi - vannhåndtering - grønn og moderne profil - Rom i rommet, skjermet og intime møteplasser - Grønne mellomrom og grønne tak, Urbane hager, botanisk mangfold - Bedre gang og sykkelforbindelse mellom Storhaug og Våland og langs Hillevågsvannet til Kvalberg - Behold alléen langs Hillevågsvannet - Begrense bil parkering, spesielt nær parkområder - Fellesrom, grillområder, lekeplasser/utendørsbad/innendørsbasseng

5 GRØNN OG BLÅ OPPSUMMERT Knytt sammen sjø, grønne lunger og bebyggelse for å skape en urban men bærekraftig grønn bydel som legger til rette for møter mellom mennesker. Skap møteplasser og gjør grøntområder tilgjengelig for alle. Sørg for botanisk mangfold og beplantning der det lar seg gjøre, over 40 % bør være grønne pusterom. Begrens biltrafikk og parkering til fordel for grønne områder, gående og syklister. Skap en godt belyst, trygg og trivelig bydel med boliger og liv på gateplan. Tenk sol og vindforhold.

6 TEMA: BYBILDET Fortetting, arkitektur, byggtyper og byggmiks, siktlinjer, solforhold og forholdet til nabobydelene.

7 BYBILDET; HVA DE SA - Ta hensyn solforhold/vindforhold/turbulens ved vurdering av høyhus - Gode sykkel/gangstier - skikkelig belysning og attraktive aktiviteter - Bevar gode siktlinjer, Max 8 etasjer hvis høyhusbebyggelse % er for stor utnyttelse - Ingen mur mellom Storhaug og Våland - Inspirasjon fra trehusbyen, innovasjon - Broer/gang/sykkel over jernbane og Hillevågsvannet - Estetikk - Behold landskapstrekkene følg topografien - Tenk langsiktig, tenk 5 generasjoner - Variasjon og materialitet - God bymiks, liv hele døgnet, trygghet, sivilisert og urbant byliv på bakkeplan, boliger mot gateplan - 60 % Næring: 40 % kontor og 20 % service, 40 % bolig mot nord + vannet - Overbygde utearealer hvor alle er velkomne, strandsone - Lavest og åpent mot sjøen, bredsidene av høyhus på tvers av vannet - Miks av bolig/kontor/service i samme bygg - fleksibilitet - Fysisk modell - Tilrettelegge for variert beboersammensetning, studentboliger/bofellesskap/familieboliger

8 BYBILDET OPPSUMMERT Ingen mur mellom Storhaug og Våland, sørg for gode siktlinjer, solforhold og følg topografien. 400% utnyttelse oppleves som for høy og det ønskes ingen høybygg over 8 etasjer. Sørg for en god byggmiks inspirert av trehusbyen, varier materialitet og tilrettelegg for en god balanse mellom bolig, næring og service. Fleksibilitet går igjen som et stikkord. Tilrettelegg for liv hele døgnet. Trygt, sivilisert og urbant byliv på bakkeplan, boliger mot gateplan. Lag gjerne en fysisk modell.

9 TEMA: PULS Om kulturopplevelser, fysisk aktivitet, åpenhet og tilgjengelighet, 24/7-tenkning.

10 - Barnehage/skole - Det må skje noe - Møteplasser både kommersielle og ikke kommersielle - Variasjon mellom små og store kommersielle aktører - Benker og bord, lommer og pusterom - Kontorer som lett kan overtas av andre/fleksibilitet - Klimatilpasset idrettsanlegg uten kunstgress - innendørs? - Lær av Drammen, de har en visjon - Kultur - konsertlokale - Møteplass for ungdom - ute og inne - Idrettshall - Svømmebasseng - Treningsstudio - Bydelshus Våland-Storhaug - Utleielokaler - fest - Kultur og idrettshall i knutepunktet, buss/tog - Liv døgnet rundt PULS!; HVA DE SA

11 PULS! OPPSUMMERT Legg til rette for en variasjon mellom kommersielle og ikke kommersielle aktører, små og store. Sørg for et godt kulturtilbud og arenaer tilknyttet knutepunkt for kollektivtilbudet slik at bydelen også blir attraktiv for besøkende og ikke bare fastboende. 24/7 tilgjengelighet og liv er et ønske og møteplasser er et viktig bidrag for å skape puls i bydelen. Et mangfold i aktivitets- og kulturtilbud blir viktig i denne sammenheng.

12 TEMA: THE NEXT GENERATION Om barn og unges plass i Paradis; tilbud, aktiviteter, tilrettelegging.

13 THE NEXT GENERATION; HVA DE SA - Spør barn og ungdom! - Bydelshus for Paradis/Våland/Storhaug - Idrettshus, flerbrukshus, samlingshus, aktivitetssenter - Felles uteområder med kombinert lekepark og grillområde - Sandstrand innerst i bukta, her er det mest sol og minst vind - Skikkelig god og kreativ belysning - Spennende lekepark på barns premisser - Treningsapparater i parkområder - Samlingssted for ungdom under 18 (alkoholfritt), kinokvelder, fylle huset med tilbud i helgene - Barnehager og barneskoler - Kultur; film, konsert og flerbruk - Møtesteder for ungdom; trygt og lavterskel, sunne verdier. - Skatepark, sandvolley og andre aktiviteter med tilskuerplass - Boliger tilpasset unge - tilrettelegge for førstegangskjøpere - Ungdomsappell, eget sted for ungdom ikke bare flerbrukssteder

14 THE NEXT GENERATION OPPSUMMERT Skap en bydel tilrettelagt for barn og unge. Skap ungdomsappell ved å gi barn og unge et solid tilbud til aktiviteter ute som inne, samlingssteder, lekeparker og flerbruksarenaer der barn og unge kan møtes. Gi barn og unge et kultur- og fritidstilbud som gjør Paradis til en attraktiv bydel både for fastboende og besøkende. God og kreativ belysning er nevnt som et tiltak for å gjøre bydelen trygg for denne gruppen på kveldstid. Sørg for at noe av bebyggelsen tilpasses unge voksne og gjør det mulig for dem å bosette seg her, størrelse, pris osv.

15 TEMA: MØTEPLASSEN Om sosiale møteplasser, folkehelse, integrering, inkludering.

16 MØTEPLASSEN; HVA DE SA - Åpen, tilgjengelig og inviterende - offentlige rom - Programmatisk egenart, bygge funksjoner, virksomhet som bygger på historien, stedegne kvaliteter eller noe som gjør paradis unikt - Aktive førsteetasjer, åpne for besøkende, ingen kantiner - heller kafeer, puber og restauranter med plass til alle (unge, gamle, små) - Sosiale møteplasser, bydelstilbud (jf. Stavanger øst) - Gjør fellesfunksjonene v/ næringsbyggene tilgjengelig for alle (kantine, kafé, idrettsarenaer, basseng, hotell og grøntområder) - Bydelsbibliotek, Kultur- og aktivitetshus, forsamlingshus, bydelshus - Dagligvarebutikker - Utescene, amfiteater - Studentboliger/bofellesskap/familieboliger - Åpen og tilgjengelig for alle, forskjellige kulturelle bakgrunner, minoriteter, ressurssvake bevegelseshemmede - Tilrettelegge sosiale aktiviteter for alle aldre, folkeliv - Utnytte tilknytning til sjø - kajakkutleie, delebåtordning - Klatreparker, treningsparker, akebakke

17 MØTEPLASSEN OPPSUMMERT Legg til rette for en åpen, tilgjengelig og inkluderende bydel med sosiale møteplasser, bydelstilbud (jf. Stavanger øst). Gjør fellesfunksjonene v/ næringsbyggene tilgjengelig for alle. Bydelsbibliotek, Kultur- og aktivitetshus, forsamlingshus, bydelshus, dagligvarebutikker, utescene, amfiteater og andre fasiliteter som tilrettelegger for sosiale aktiviteter er på ønskelisten. Bruk grønne lunger og utnytt åpne plasser og tilknytning til sjøen som samlingspunkt, og skap et yrende liv.

18 TEMA: I BEVEGELSE Om bylogistikk og mobilitet, framkommelighet, tilgjengelighet og kollektivt knutepunkt.

19 - Jobb: Sykkelparkering trygge og større - By-sykkel - Sammenhengende g/s vei Stavanger - Sandnes - Sola - Bil-deling - Næring + boliger - Aktivt byliv ikke kantine men kafé. Med bar og alkohol. - Hjem-jobb-hjem - Koblingspunkter Våland - Storhaug: Enkelt - Internt busstilbud - Løft blikket - dra de store linjene - Så lokale løsninger - trygt og tørt - Ring Marie i Kolumbus - Kollektiv. Deler av det med generasjoner på tvers - Bilfritt gateplan - Kun dele-biler og parkeringsplass for disse I BEVEGELSE; HVA DE SA

20 I BEVEGELSE OPPSUMMERT En bydel som tilrettelegger for enkel og kollektiv transport, by-sykler, sykkelparkering og et bilfritt gateplan. Tilrettelegg for de myke trafikantene med gang og sykkelsti som knytter bydelen sammen med nabobydelene.

21 TEMA: DNA OG IDENTITET Paradis identitet og stedlige kvaliteter - før, nå og i framtiden.

22 DNA OG IDENTITET; HVA DE SA - Kulimport, historisk tyngde, hvordan kan ny byutvikling skape bånd til historien - Jernbanelyd, småbåt (folk & ferie) - Kan den langsmale formen gi en identitet, f.eks knyttet til bevegelse? - Krav til arkitekturens fortelling, egenart som er knyttet til stedet (ikke generisk arkitektur som kunne vært hvorsomhelst - Arkitektur er varig - Ny egen identitet (bygge på/fortolke historien, det man finner) - Ta vare på Buehall - Stavanger - Variert - Gjøre sjøen tilgjengelig fra Våland - offentlig sjøfront

23 DNA OG IDENTITET OPPSUMMERT Bruk arkitektur som en mulighet til å skape en unik identitet for Paradis og se på hvordan ny byutvikling kan knyttes til historien. Skap en egenart.