!::~~ssg~~~f..t "'" "'" "'" "'""'""'""'" "'""'" "'" "'""'""'""'""'" ~ '""" .-.. ~&2:~-~! Do~ ZitZ 0 '" 0) 0 0)'" co 0)'" ~ "'" 0 0) (0) ~ '1 ~ r-.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!::~~ssg~~~f..t "'" "'" "'" "'""'""'""'" "'""'" "'" "'""'""'""'""'" ~ '""" .-.. ~&2:~-~! Do~ ZitZ 0 '" 0) 0 0)'" co 0)'" ~ "'" 0 0) (0) ~ '1 ~ r-."

Transkript

1 - - - \ C', " -,'.. H..."" '0 '.. ;:vc".i..,...,..,tljtljtljtljtljtlj ==>->->- > to!..,..,.., -. = o g==gc,,c,,c,,>f "' o zez.., : = == CD.sA. =:,,--lo-. ",",,'.I:I: I: =:O"O' S C...M.O'H ;;" a a a ",.., 5' f<... r3 '[g.:- s 8 8 s 8. g. & tij : gj " " " CD ;:..si!oj:gs-= o E!oJg:;:. o 'f 'p: g gc,,eo[..;. = 0." v,. "'= -E.O=H"H=H<;="'",.. M ""=.c.'" -,.. 'g 16.. 'g' < to 8 = 0.. A." g = ':"' '0 o' ::?'" = t2j = g 5. c. 5. S'.a." ; tij E-. a =. =- S s: Q m s i : >- ;. : ;..;:,. " : ;t': :=:?'" [ n = -Q.-.. c" co 2 ":3" _0'.. M.'".. - e.. - C _to!....' 'C 2 a!.. " r-y-!. S: ; 5..g ie: g-<g;a..=' S[ s: g[:::: S 5.g.i5.i"g. 6!;';: o' ::. g cc 'o 0 =: '" ':< " c:: a m!" 0; 0 c cn - CO) "OM. M <; " "... a= """"" - o.. - c::..,cg! E g= g. t '" = Z' Eo 'c:::o' ;? :o' E. :o' cn ;- -"' - OJ < c,,-.8 s.. E. (') = :; S'O";: g.::! s: CQ - A. g. - =.6 % c..c' 2:. =- s.. ::. - :.I: ""... " - =- -co' 'i'.. A.. 0 :. -"" a C::c,,. c;: :::0" CD = : e ;: E".. ""r-c" S" E CQ A' I 8 a. S S' o. = 0.. = >- g )10 c.. -, 06";:..,"" -;;g-" c. a. z O':t.. c:: ::. c:: -. ". - M. =- -. '"'- QI =Q..,- ICO 5"S'" "M.M. -.., c" "":t:t-. ;.2 '...,. : o,,- '".=. ""..o v _3' ""', >==..,tjog.=.8':"' ;-=====C < c ::..-. I."M._Q.O'"A.OA.o"'"",,=O' HOC""CI;A.V'..... M- -"r- "M. 0- ;-.. -< -::...,cc r!c.. 0' ::- S 0 M. - = IC 0'.... " " -... A >: C') =a.. o. O"'M.=. '<0!=..'C-c.,,.. M. 0 e ','" l:tij,,-=>- g (/) QI.. -tljf/j=;:.s""""...""'<'<"' O'=.,= = _.<: OH. =>o ;:... "..' " = - >tj f/j"i:3:i:eoe. aoe.oe.a=32=c;"=c: t::ag.g'so"06"'" co ::c g... "tij 1;".0 =' OJ - =0' >A.5"Q.. -"o"'" = I:C "f/ja.=-...,s. g. "CQ - c:: M. Q. >-.. >:>-.6 H M.- (/) ::;; 0'< "';f/j -<"-. -l r"lo-f/j;.c -e o.= =., -f/j:a-<'" '- = ;. g.'" " ;.;: 0 3 s:!.e "it"i"i:f; f.: 'O;:[a[;-sg.>-i 0 ', -:;,g -= g."'i g CO)... io c = "asra M.M. -" - """.M. - M"......::"..- <; M. _M.,.. - " -" -, A' - [. 'go 0 g e... ::.,".. >-; '.. -= -. l [g."' e[ a. g, - ::. 0;:. ['.- :- A. g - = "S '0 0 - c.;. QI Q E...' =!".!' '<... c. Q -,,= ""'...' 9' -.. '<,,=- =. r" - A.M. -" ".I- tij E. =: ",".c. \0 Q. t Q. ;" go " = :: S.Mc. -. = - ' - O I: ' - " \0 c.." Co ; 0 ;-.-.. zpr-f)3sss'lso=== =,,'. - I -L- Co' '""::"".N ft,' =< " 8"- 0) '" "'" "'" (0) (0)'"..,.., ; &2:-! Do ZitZ 0 '" 0) 0 0)'" co 0)'" "'" 0 0) (0) '1 r-. "=.= J.!' CICI I::,-.. 2.:;;'G"a:;""r15" -'"" e Co 'OJ f/j I:: 1::=f/J 1::= - O:E,- I N nn. g:g : =zz=; s.az.5..s; il t'., Co-;'Gcc"... N - ". c "'"..;;. = C = N ".. CD -!::ssgf..t "'" "'" "'" "'""'""'""'" "'""'" "'" "'""'""'""'""'" '""" -t :", Eo;= g e: g. " s = = a g 'S" 2 :: 0. ". ;. So =,,' So 5" c g:. 0' ---"C"'C.- r.r'=>." 0'" _0 ";:.""' o 'CO,,>-- { =::. :;-'f.:1;-'c"'. =". 0::"'C -"N"".. -. c " = 't1. "t::.. Q. 0" tij C... "."."' 0 g co So Or'>C- -".., ;&;g;e.'c.g.;g.g. ="= =z "ca,5."". o g.=,,!:.'< ---r;.z=c CD "". g -e.-" z. I:: "'" 0.. co" 0" =.. e.. 'G-Do_- t=. =&.',,;:::...5..a.'t1 t::;;a!'< "f ; ge;"."'cr ;'" :... & "'.g c.s...s:'f:5'g :t...;c.m-<g.5 g-i3> Q. r Do "'".. n.. - 5" = m 5" a. e: 5..g 5. 0< 0 0' s; co.:f!. = ;: e: ': e: - ;.,, -.0 " ::- -,,?',,;=tg"" "'"O) = ""... "" c: ::." S' g't: - 2.'G!'jcc'z:a. N'" a E:e: 0 e = g-::. 0 g oe '" ':::. ::-t- OQ a.!' ;'2:e.'...!' c... c.;. E a. a "g 0 'C.g I;". $ c. =,.., f, g: ;- a a.06 g.'c" 5" :e:!=-. CD :-!-g ::;Co';; co" N" "[,g 0 i = s 0'.. g F.. :l OJ..... co"'< 5"N >" v... 'C t"" ';,, cc o... e " ". :.- t = E. 0 C 2." ';::,,'.....,.. :t 0-. [..c ". - -,,.. ::. " c. 0 f/j CO) v.. 'C-...CIo;""';;o go.. n="""c"-" "5. " r-" OM."... "A =.. c." 'C= M =-...., c. o>", o --"e.do=a.. r-.. Q... Q -A. =O ; '".c , Co 0 c. CD CoS: c 2:s f. g : s r 'ii g. a 5. E :.: " 2: ;:"" =:: I;" ' " I;" = = " f Q... a g. -- :Qe;[" r c" S:[e :.f r; fr -;g=f..:.,c 't1. 'e..?'>g c -: Co =" Se.c;;.., < " 0 A' f z"s.s:1ns ""r'"," e:..", = 2 ;c."c"t 'O" - to

2 '" -. =. 0. c co <. t: n '"I.. _.... '0 C Cb Ib fi} =- n =-'0 '< Cb n -. n I C" """' =- C" 0 < <=,- "'.-Cb'OCbn ocb C"CbCbCb (boj Cb""'OO.Z Ot: 'O=- t: 00t: Cb'iC'o C" nocdcb "Cj Cb '0 It 0. 0 aq; 0 0. t: =- 'ic Cb."'. 0) 0 < ' S' > e:; s > 0 0 ': 0 -J <= t:j E.; ' aq;... Cb aq;... (b... g. Cb,-,'0 ';; OQ "'Cbn=- O o.ncb...cb ","'n'ot: O 0 =- So.;. Cb g Cb ;- =: 0 'g. <. :g?n =- g- e.. =-: CbO """. Cb=-o.><...Cb=-Itg-Cb_=--- fool C" n Cb t: '< Cb. -..." Cb L aq; Cb 'a t:j c") 0. Cb Cb... =- Cb n 'ic' 0 Cb n =: Cb" : =- 0. 0< t:j c: ". os, ; E s. 1 go :. s' ; ;r; g- 1 2, toj < t!j 8 'co:. g. t: OJv no ---o "'.Cb (b,::,o z - v Cbo.C"Cb-'g ::. _Cbo.n'iC'o toj 8 'oj.,. =" "'."'.Cb 0 " '" 0 '" 0 Z ;: 0. : Cb "=- Cb l s' g- g. S' 0. :; a 0 0 ;. 0< t!j "rj"'" :if 1 =- O<o.o o os'" _o.cb...aq;n CbCb c") = Cb ;. a. g ::" S' ':s.. 0 g- S '<: ; 0. 5 &. S CD "i 0.!. Cb 0 1 ; =-'< g- (b 0 '< g: a ;. n go CD g ;. =- = == g 'ic v S' ;. c os, ;. -- ;. '< 2. ; a : g g- t"' 8 s:. 8 C"... '0 aq; v ::. Cb 0. s: -?;: 'E. =- o. co' = = Cb Cb Cb C S 0 '0 =-: Cb = ;:: 0 n = =- 0. t:j :J. =-,::.::...;,s':a.s=o;os, ;'.Cbo'Og-nt:g.o <:: 0 ::. Cbaoo.a;-'CbCbn CbCbCbS"'<CbSS. ocbn t"' t:j = S Cb g C E.... e: os, 'ic' Cb Cb g- 0.'E. 0.. Cb 3"" d 3" oos,:,,oge..os, n[8goe:3:e.o'scb z ; "'CbCbns...s;, 'icqa,oo.e=-o '::.? 0.. "' " ""..., Cb'" ': Cb "" c... :; 2 s'=-0 co 'icocbaq;ns.aq;"'.ocbo - 08 Cbo'iC2.02.1t o s =- c CD s:. C vcb v v n e.. '0 no.9 ::.'.9.. Cb, =- no.!:='... =... t: t: 0. c,.. ' Cb I..J _..g 'ic go'g 8 ; ;' S. g S. S 0 g'< S ;-. ;: os, n '"I =-:.a 2 - no S o'... 0"". =' e.. Cb 0. o' Q '::' Cb S. ;: C"O ".. 00 C".. Cb-" c..."o "'t:aq;..." =- Cb c. e. fn" - '0 2 -,aq;8 =.aq; 00.2 =- g-. = n '"I Cb 0 0. Cb '"' 0 n OJ OJ - S 0... =. S... =-... '" " " g C" e:g'""'.:;g d C"0.8'-" ;.os, : O' g. g '< 'O'<Cb6CbS--d'::..o. 'ic'cbogoo.non 'g' g g S' ;. 'g 0 'ic: e...:?;: t:j-=- Cb: :. S. S a "'g"'.c.s" '0.Q.'< ;'0. '00"'. 6...Cb0...0""O t2j Y.5--..!J i 5" -:--. 'i;;" '9 g, Q. g '< g r 0 _I"L' --.1_,""I,-c_'.= 11 1.::""" 8. ;. s'g g.go;.g.os,. 8 0.'0 g == s a 0 c. '0 Q. o:=: - g 0 '0 C g"oovfl}t:v!1oo '.2: 2,<0 0C1 0C1.'". s:g:,.oe. o.c"'a =- 0 '< n Q. Cb s: >- 0 0 < 0 v - fi}... '0...,. =- n = ';; 'ic' 0 8 )o. g. s ;' 0C1 ;- g ;-' '< &. E. ] V;. q g g g. go os, 2 i :;. g; : g.?-."" Cb ;. E : a. s!:? ; v '8;;,;.!O: (b ;;. g 0 o ;. [;i ;. :.=:- so Cb "' '0 - _.- 0C1 (b C" Cb 0. ".. '" 10 fjd;v :1gcO;' too -- s...9;."'(b o;.-a. -:,:g-;. ><v 8 e:,::,"'oo.;;')o.,o g.55",:! ; Cb,< Cb _N'<;<,w' " Cb =- Cb 0 '.2: 0... '" OJ 0C1 (b Q.. 0 C"... Cb Cb... v =- '" - rd n 0. 0 g S' 0 '" '< '< S' Z Cb 'g. 0.'0?5 0, i" =- 0.'g.-6" Cb n (I) ",",-aq; '-' - ('\ 0C1 0 c. =-'s. go. - =c. 0 ro =- =;' c :. fi} po.fi}. o"' g-;. g- ';g 'ice..2.e.5.; 3'ti1I;;: os, It ;. g: g. c: :: 9 s 0. g: g. ;. 8.-: -; C" a: 0 v :. g =- Cb 0'" (b (') C'" 0 co <'. = Cb t:' 'ic' 1I; 0."'" (') 0 Cb v Q, =- =:t:... 0 (b Cb OJ"-" =- Ofl} CD.. Cb 'g '3 'ic' c: t: 0. = 9- g :; '0 1 t: '::. "g -< ';;:' 2;' g, =c ':: Cb '<: 0'1. Cb 0' ::. 0)0. '0 '-' n.8 o g. ;, :' ;. 'g [i 3 g. : S' ;..: Ii =- : g. &. - '- oo.< Cb '<",=-fi}"'i (b Cb -'6 Cb'OO 0 s =:... '"I, *C 'C - =0 3 aq;.. 0 OCb<"" OJ"' 0 S'. '0 8 C". Cb;: Q 0. n S < (I) 0. fi} Cb (b 0 cr C'" '< Cb Cb < aq; 0 e: '<. ;: 0. g. s '0 g' i ; ;! & e: ;. g Cb ='OO ""'03 Cbno. (b5" 0 r::'"'ifi}"'i,...cb 0' '::;:'g no '::.Cb;' 3 5 ':: 3 '< 5:gon'iC 't! 'S. 0 s':;.go '" c < oo.c Cb - - 3('\ =.3 Eg.c:e: Cb (b OJ 0 '".. _. OJ -<- =- o wo.e'::. '" =- n " n!l.. g- [ s. '< e:. Q. g '8 g. Q. Cb po. ;..:. : ;" ;. govfl} [ 'ic,. 89-'15: -< g.,8':; o.s..., ; e: - v'" v 0 =- aq; g.'" 'C 0 0 Cb =- Q. g co::. fi} g g. ;aq; o;. 9-,,-.. '"I a:'ic ;'.;.!" -;.Cb a. goge:... &. 0.0 Cb 0. Cb""O' 88. :!....Cb;' -<in fi} Cb t: Q. =;. =;'.. go '. e v '< Cb 0 Q. Q..."... Cb ' n '" Cb... (b - Cb... <... C/) n'oo n Cb!". f!' ';; I I<;' I I n Eo. 0C C'" (b 0 Co _ os, I '::. O w >< "" -'_'"'L'::'-3.. '" L""":_. (b I-" "C " 0 c. C Z '"._", ----

3 -". v...,. '" " '" n "'.. =" Co < - 00 "'..... '" '"".-' v... ='.-. _.c f/} '" 0 '" v' " _ n n <"""'::rcq"''-'...no n"o<oo. ""'on =.:3C!o::r 0"O'" o';"o"'", =':3",_. 0' :":..=";:"" S3 "O" :3"'0.=.00=,... _., '"' _....,.,... 3 '< - - :' os,.e.. 'g' a g d d d : g os,"e. 5' : c,;. "1 _... _. 0 "' < ='.."" v- _. "0 f/} f/},. ::.. - n C!o 33oon=."'00....,<f/} <000"O'(;...Co_""" 0"'-0 "0 S' ::- S' 30 5"' 5: 0. S' - '3 '" - n' 0 ; ':{; ::! 0 0 -< 0 ::r n "1 g. f/} I < 0 0 c.. 0. C f/} 00 u;. g. Co :'< 3....E Q C!o '" 0 -< "'.-. c '....., Co,eo '" ;- co s' o,a _ '" e: ;. z tij ::r _ f/} "... "... s. c:: 'tj... 0 " '<: '" 0... f/} ::r '"' "0 0 _. '< "0...!:! 0- It:: - C!o on... N. :3..., n..., " "0...;: 00 n OJ"... _. '" '" tij ::r os, 0 '" S g '" 0, "'" * 'g' g. g... =" ::.: ,. 00 -:3 0 - < :: ""'" _ "'" v, 0 "'.c... _ t")... 0 _. f/} - "0 _. 00 f/}... Co f/}.-. ;;: S;S'OO 00 :3 g.. ::r.:g.2.;;;-2.;' Co _. =" Co.'" :gg'g:o..ca.cc os,g'- _.'" 0 n n,. c::::. c... _. z 0. : C ::r 3 ; 'io' f/}. "0 :3 'g' 5. ':. a s: R' 3' ;' g 'g'' ""0. '<'<00 3 fi) Co!?.c' ::r00"o g(o(o "'':5-3 "0 o. -...< 300 "'Of/}o- (O"' 0.,v -3 "':3 '"i oo r:; 008:3(Oo. g. S' _. '< <.. (5'. ::, ><.e."1 3. ::3 0. c:30:3 c:: g 8. "O(O tij '" S' 2;'.. 'io' 00 :.. :3 _. 00 :3 '" - Co ::. v "0 n"o... at: at:... "". 00 o' 0... v'" 00 0' =. '" g "0::; 0 '" ::r fi) CI) - ::- Co=" -"'", ",(0 o :: Cl)0... g. '0 S" g. 3" g '0 g 0' os, 5:-;; '(; '0 0.. t") a. : '" 0. 3 "'" 00' Co.f/}...:: > 0. n ft" : c:: '< ':{; 00' 0. 00, (0... "10 ::r::r- C!o o. -n::rn. - "'...,. 000:3'" ","-' ':3 '" "O::ro::r c:: 0... "';""'0.e: > 0. c:' :3 g. :: 6. ;-.., " _. 0 2' 0 F (0 '".!.... S. 8.. g. '0.g' os.;: :. a: fi) os, 0 os, s n"O 'g' -0;"O", :: 0 "'- g. 0.8g.g '=8 0 ::- s.i;t' oo' g 8. "'3...'Coo. [..., 0 -< g. a 0 '<... 0 Co... Co g.., n : <..., '" g.. 0:3 S ;- =...., ::'00 ::r 0....' :::.., r:; ;-!): g. 00' S" S' 3.s ;. 0. at: ;?.. 6. g- 'g' v ; S' '0 :'*" c' O? ;:. 9-< : 0 S. 0. S?: C!o "'. 00 o '" ;:J"" "' n...!:!...,<....,. C,<, rij"" 0 - "0 ;T Co OJ _. oo, n '" t") " f/}", "0 '< 00'" - 00 C ="...", os, :s oo.s.s' 2 ;'.:S' - ':g g g -<;b1 'g' e;; os, 00 rij::r... -:: 00 "O..."'- OJ '<... o.e:o a:.'<'< 5..,<. =" ': m cr '-.! &- Co }.!H c;:.'5".. L_:_! C' 2 ':. <O'> oot S -o t')fi) 3 "O C 0", 0 '<::roo 3 O><;:J"" ><;:J"" '" c. :3. '< '" '<.., :3 "0 g. g. =' 'g 0. (0 ;... _. 8 "0 < t') " 2 '< '0 c P =::I: ca ; O=" ca v =. '" --3 = e:'. o ca 0 ; g """(0 "'"'... : """"' "",,"'oo::r'" -=" fi)"o", c: o...;:,. _. C!o "':3= 0". '.;:J"" :: 0 t") -,fi)::roo o' 'g""oo' U)':{;-:: o'!'b.:3. '" :3...:J.... t") :3:1 f/} - 0'(;;b1 0 oo'g. ;;. :' voo.g.t')n';b1 ;:J""=o. g.="g-' Co 000. ;'0,c :=O"'_"1 :3 "O t"';""'::=".n::r...,c!o : ",., 2. g..e' 3 ; &-. os::r... fi).. 3 g Co fi) 'g'.., ""<c - - C <n=. _. '"" '':"';' ",,""'g'oo(') - o.>< - _., '<"' O... 'n"'o,. 3 n " o. :::. Co 3 f/} 0 '" " '0 '."1-0 f/} n f/} =' "'0'-' Co.C!o;3...,.o"' at:g-., m go; 'g' e. ;- 'g' g-.?:. oil 8. E == g. 5"' g 'g. 0. Eo g; '0 :. -.:3 =.,.... f 00 '" "0 fi). =" '" :3 (0,.... _ '. '0 3 0 :3 0 v 0 n g, 0 O :3 0 n g' _. 00 o' 0 g..oo ;b1 c v.:.. ; ;:- v: 00 (10 at: :. :=0 (IJ<- 2.= """'... ;: "":3 n o :""" = (IJ'" 0 - oooo._. =. 0. n,<oj::. o,':9::ro'"., "0 0 Z:3ooo'",. n '..., 0. Co U) g- OJ :: OJ "'::r..... n 0. n v :!. OJ OJ *...:: '<..., _. :1 2: '(; =" Co... J. 0. c ::r S' ;b1 '< 00 'v; v '< 2. ':{;... Q. 0 (0 : '" "0 :3 :: =".I:? voo:=o', :3 g. 0' Co Co;. '" ::r " 00" : C!o '< 2 '0 0. (0 '0. 8 ;b1 '< "0 a g. =.g. '8 :: '0;' '""" g. s:'s'] 00.g. o g- ;f; s'v"';os, ':. ::... :3; ['(;. -':3 '" 9;.g "n g.-.6..;b1'(; :::.;b1 e:g'::s;, g.::: :... 0.'" " ' ::O'."" 0 'y., c mo.g. g."':3 ':{; Co o.v ;: O'"O 3;=" ::r'f)a..o. = [,g:? g "', g :! a. i ; s. :.: :... _.... ".... '< '.'" n,.... _. _. =" ::, - C!o ' ; "0 [g. 'g' z:.c i. 'g] : 0 -< 0.-< g. g. 5 'O' g, e. S' g _.""" fi)fi)n c::....fi)oo(ij::r 0 t").o'tj... a oo -<o;'g. =" ;.:.O'n <;'"O:!. g-::g s",g....- "O '< ",Co::o.. 2 ;' :3-6',: ;. :3 ; 0' '" 0. 3 :3 _. :: n 5: '" "0... ': "i... ooo o-'ofl)2: 000"..,(JC ='_:3...gg, f/} 3. = :3... < IJ' _. < -",. '"'. 00 '"' U),. OJ - t") - - _. " , :3 e.o.g.g' < ooo.o' s'o':3a ;'ag;a ':3 a. = =' Co t"). -< -< '< 3 '< E' 00' 0"""""" :3... :: o'" oo n... "O...(IJ "'OC:: """::ro c 'g'"""o. o=' 2. 0;' 6.o S"':. c.:. ::re....,. ;. S. s -. n s'-6' g :. ':{;. ="0 : g :3 g'. S' ;. g: 3 E os, g,. O. 8. : 8. : g ,... _. c:: - '< < _. 1i59.., -'o.", f/} v!3'0. 3 g.:3""" - I,a L.:. ' ', ,-,'" : , Co '" L OO. 3! ;.. 0.-

4 -cc---. ::7" ;:-,', -- ",!!!!- - J =:! =:' ri' (') ('J ('J ::.. Q. = 3 ri' 0"... <.Irb"'...C= o><... rb., 03""('J.Iri'...'C =('J('J ==:CIt (')-ri' c S'.I- 'C ri'n30-3 (')(')..., :t. ('J q.::1 ra 2..., -e. 9 g- ra g..o S' S; ::j.j 5' > _. ::....., = ri' c"" (') ('J '" 8 =-... rio < 3 c'" 0 _. N (')......'-' ri) t:. 0!2. 0 (") =-. Q. (') :s:: tb n' 0 Q. C rb ('J. tb g-oq::, Co 3 < '< C fi' 0"., == '(0 tb o' : (t =- OQ =to (t., ('J tb 3 > - o-i - 'C "i ri) g. C ri' ; - Q. -.,? c: ::j'.; '.< =- tb ('J. 0 E'.Q. ('J 3 '::';- ('J = =- tb ;' :t _.,,- fi' '" "i ri'(')- """' < ' ('J (')""'" 0 ""tb<.... = "::' 3 o ('J,,",('J ;jri""'- -'('J". ",... < Q.O--", "" =-. fi' -,., tb 0 It 0 "" cc:..., "':. CD.. '(0 '" Q. 0 ri' '" =-. rio < ('). ri) _.. - '... 0 '::' a. 0 - rb., g- S 'C 2. So E e; ri'.? S s:- ('J S' c: (") Q.... ('J 0 (') tb : '< 'C tc:;' So ('J E' Q. _. (") s ;;!OJ 5' ' '::'=fi' '" "1 :... (")' tb ;,('J.., =.rb_(.q,::,fi' g-2:':'. tb :0- tbq.o tbtb...tb ib' == 3-00 _ri'rb o., g.ri) o""g- ('JrIO. "1 E.3(') o"" fi'"'- =.. ('J SQ.tbtb ::=- t:1 ('J (') ' Q. '" >< =- [ ;;' z s: T 8. g :.& 2 [ : [ So [ fi' g g Z OQtb- ib'.fi'8."'... Q. 0 '<';:s 3('J.('J '".. 35'<'< (")'<=... =- " 't:1... "1 ('J tb ('J., = < 0 ;. 3' 0"" g- :s 3 :g... -e. 8 ('J'..g, S' g, 9: 'E:.:: e't tb "i 0... e. fi'" ('J ('J Q. =: It '" tb ('J t"" (')... rb ('J S3 -'<!OJ :: ':.E =. ('J 0 e; 'C. 0 S' 0 fi' ib' (') 8 So. :0- "'0...>< ('J tb Q."""'1f1' """'- o(.q('j3 ;'O"c : tb g, (') g- e. 3 s:-]. fi'. 3 8.e't 8. = g,. g. -c; 0 2. '; :t :- ["*" = e; g s:-& a 8 g g. 3 g'"c- g 'i = 8. : ;. 0('J... :('JO" =- rb-3=o' CfI'.('Jc,..,('J =- e. < (") fi' 'C = ('J _. (') 0" 0 = = L,. 0 -<'< C tb tc: = '::'. = - C 'C 0 S' (') :: Q.:: ('J 0 S' = 0 fi' ;' a0 3..tb ;8.3s.. 'p;;-q. -- :::s: 0 '" '::'0 'O('JO".':":: 0('J fi' Q. ib"<=q. co o=: ('J 0 8 '8. '= OQ.....,'g. Q. 3 -< ('J _0-: < g,... '" = = <.., 0'" 3 a; -'.:: 8 a. 6: ';.: ib'. g g, a;' g- 8 s: S; 0 ; 3 '-' So = '" = '< rb - 5. S, : g, (") 3 '::' ('J" C Q... C 0. c Q.. S: g ;; 8 3. ;. : cn g,... 0 g, - " = 'I' fi' '::' < ri) ri) :3S:-fI' - '::'... ('JS:- =('J"' ('J(') tb::' q 0 ;' rb c; 0 I ('J ('J (") 0 _. Q. (!> '0. >< 0 0" 0 =- =;; C" g g- 8 g' g op!.;' S, z g. fi''=c "'fi'<c; 0:(") «') s:- ('JQ.=. So e. g [ ' "a- :: 8. g. S' 2 S' ;0 Q. '",('J...,<Q."1. tb ('J ('Jo';;'Jq =u: 0' "'--J.--- _T , --- g- : 8 g' g.g go g- 1f; g s: a z Q.... cn = '< ('J [It.,... ;.... n = Q. g..('j Q. = = Z Q. '<. s:-.co' t;i 8 3., g g. g > fi' ;-. t%j fi' --. " ;- : 5".. Q.OQ So ('J 0" 0 = ('J ('J n C C fi' Q. 3 >< S, 3 C = =... '< ('J 8 0 "'" c::.., =... c - ('J " :...::1.-1g:() (')'.-1" > Q.3.('Je;=g"'==3!?.S;02:"'=og...,ggo ==-.;.('J 0 :53 "< gq.o-<-fi'co=e;c('j3cfi'...,(')(')., s;q.z.: s;..;..; 5; g... 3 E: C. C S c. "< (') Q...., :;.:. ('J S r6 &. 'C s; s:- C 'C $. 3 ; E g s:- s:- g; S' e E e- S, g t") 0""""" fi'"="""""" 0""1"'='::''('J""".. '::' s:- = ('J 0 ('J!?. 0 Q. 'g... ('J '?-..., = ('J Q. 0 (') fi' '::' fi'.,. (') 8 t21 " =('J Q,c n., = == C 0(')., ofi'ri'c:-"" -('J-<'" fi'(') -('J rb"' c, -gc s'8.., '...fi'q.('jg;(')e.;-3c=-.s:-g; Q. e;...[ 5e;Q.;3'C030 ;- fi';-ib'8.g('j 0 i 3'0!D S' =g,('j-<g''c 8"s:-!?,,p;':S:-e;i '2j ""'!Do =r/j('j :('Jo Q.';7:.0"0"a3'::'(') 3 ('J,=ib' rb(') (')., fi' <!:!.., 0"... =., '::"" = fi' '" = <t ('J - fi' '" - 0" '< 0 Q. '::' o Q.5 ';J"" c('j Q'2 Q.('JS:- ('J(,)Q."83"1,«'Jo==z.. a. & E. 5' g. O: :0.. S, s:- ('J. "ij" s;?,!d 5'..., fi' 8 s; 1 -!os >< '< Q. C fi' = (.Q 'C ; ';7:. =::- ('J Q S:-':::' = ':< c. >., 0 ('J 2.3 C!:!. 2- C = ('J fi'., ('J ""'fi""....., "..('J...,<= -""';J"".",, - (') (') go 0" o. ('J ;- Q..' C" s:- g =' 3 Q. ('J -< 3 a ('J 3 Q. o-i g. 0- c..., fl'q.()('j-0""q."" 'C'::' 3 fi'= ""Q. e. ;; -e. s. S' 8 3. e. 3' d &. " 0 g.,:. - "g (') Q. (')('J ('J ==, 8 0"0c"" "fi'o"=t21 Q. 'O= 3 s: (') g 8. i 2. g Q. ('J ('J 0 : 'C s:- e... fi' cn g 8.s S,g: g.'ft"fi'::: rt-::-:: '" fi' Q Q. 0" 0" Q. S - "C.... c = S:-"i " 0 Q. CIO O,. '= "1. ('J ('J t") '"...; -... fi'... """" '" < " '" " -., S:-C/}""rboib""'<o ('J"'" ('Jo. O" S:< 3 Q. : 1\ 3 'C Q.. 0.,.... 0" "... _. j;.. n = >< Q. "1... s: C ('J 0 2!:!. '= OQ ';; p;: c > 0, e... 0" = 'Cc So o' Q. Q. ('J= 3 "'= <.';J""(') ",-('),,::,w,-, (')fi'c-..<t 0... Q. 50 ('J c; ('J ib' ('J fi'., 0 - = ('J : -. ' 8 ('J fi' 0< '<= s'(')"' o.!d= :('J o s- 'g;-< ':. 8 3 S 8 ;- 0" os' E. <. : S' g, & g W 'C.., Q.= fi'q.3e:q.s"8.0"g,('j3t<6g o' 5' 3'::; :;; e; 2.;' o' "J: g..." ;. "*" 0 : t '-- I "1.....fI' rb.,?;; fi' fi'.... = -. fi"<'< 0 ('J ('J, '::'fi' = CJ1

5 ii,y."" "'"'?"-' ".. t 'ie0--i..n..... g",=,:;.o='o. <'" --OCD>.. Q.n I = CD",O"CO"CCD"' ='00,;c'". 9..p;-iP"5. '<"' 3 «. m.o.o!(iosn.o. _CD(QC",CD=,. 3.>"' <CD.. "''" ",G'.- -3 CD_.CD-<- (1)Q. <.-:<:(1)p;",(Qco =- P; "Eo 3 ='CD5'. C o. <» :-", "' 2'cc <»='",O(1)C,<0- o."co.<»'id.- "'oo3"'3=. -(Q="C-i -.-(1)' -- ",'",.' l\)idc. "'","'8'<z.: cg =-5'. ",o.cdocd Sn (X)","C c.-(1) - id c - CD0-3<»x=,-c:;;- 8 Q. "Coa"C "'.. =' c "C - 0. o.<»o CD 3,:;:.", w-<»o.'" "CCDCD=,'=' "'cco - 50;:0 3'" """=0 "CO<»CD. co_.o -= coo"cp; CD c='. o.- -.5"CDCD=,O"'_. c <»<»=3 3 CDCn ",0 m=-. "'3"'-='.:s-0.. <» -10- o "' <» =' co"," " 0 C. n.=' - ",."'='o -.",;j;oo<»o=oo.'a g 3 0 'a3 J ' " < =' =: '" c 0. =' 0. =," '".- '" 0" - ",CD". 0 w C N-. <» CD ""'_. 0.«<» c 0 o=:o "' ='. CD <». CD,.- CD 'a- '" -.", 0 <» - '" 0-0'< -. '" 0 - '<."".,; <».-:<:-. =' "' -=-- -",c- -c"'. c '" CD =,CD _",cn =' 0= "'='0-'" 9;5. 0.", o",idl ogcag. m"c'" 00 (;)0.80 n.:]:,< =,:g ",=,0.., <,!!1.;!-o.o", - "'- CD- o.",: "'CDO",co=' oe I 0.0", ",0 c<»" 0 OCD- "'=' -. <»0. I\) o. ;:9. ='. c 0.'< 0-9..g."C 0.D>.3- CD =' W", "'< o -D> "C.- "C"C '" Cf>c - ",o=- "'-.O-a:OCD CD c c: <» 'ie o' - ip" ip" =' 0..":i =' - =' -c <»<»"2. ' - =' - -' '" =','" o.cd",<»","",=',..0- (x)cf>e "'o 0;:,- m -" :Q..:! 0... 'C-.-, -Ioc. D> 'a O-4 m. _.- 0 o c. >o.z 3.:... m- < CD 0.oCc 'CD" m ='0--. 'C c- -. CDD>r- Q. -..,;c- CD c Z ai '"... CDO: Q zo Z : -<"'G) Q. 9;C) CD i:?'"o 0".... c: Q..i i [[ " -. i --. ' h, :g tii C ;-ti1; Q.gi ;-- "...S:: "'g.t.oe :c ( = 0- &5=:c::e06."og,Z";'=a=IO== i;;:.c.>n':"'="'> o;. S'"==;:6-3g.i"a...>=g;s.-e- co...g.:!c?:>... i g. a. :0;" - i. ; S: =- =.?- = = : ;; 2,.. 0:: e: Q. ';" > g..:...,. '"':C'"' co "'Q '"J [I:'-'"n '" "::,,=- - - O"'.;, 7"'".". =- "."'--";3 ;:-.! r;; 8.::::.n =-., ;; F =. 0 E a F:.'!. F. r 5 i. E.?' ;.!-' c"c c ",Q... >.,.. - w o"-c-o)c')::= =.0' '".,..,,"'0 It ti).,:., r-.!'j OJ S = ;=.= 2 ;- "? ;: ;; g = 0 e to :- =!-' -.n.,.. Z'. fi) '... (!> - ;',,=-., O)a to Q.&': =" 8"" 0 - o 10".ni.n.n :z :g ;::S'.n.co ;.2.,. g. :n 'f. : -: S'o<; :; g:-:::!-'. r--.. = =- 3q.-;'s > S'"a O'::O'c.g (10" - [., =.= g, ; - c:. >-" It.6'i.. ';" r-:- S'" E.. 8-;:::g:.,; 8.[g...g:> cae. ; =.CII.... C:>," fj)' c8-.:<.,- '<"'<..u.. E>-oo... c= =. ::=. S' :g "". UI; Q.5.e.0-"-3e: -i"jof c:g::: e.n -,.. g g;-. -at;:e.!.=--n =Q.. i" ic;.a. e.;'e. ic>-q.e: ;'s: e. ē. s 6g fj) a-=g :g=;-=..,,r- a."' i"j0:. Q.. = '<t,:c..,,=..., "co- "-"' tt_q,_w "'""O- 8'" -....' " -...Q.=-. -. "';'" co! '.. - g. ;..! = = =10. 0 :=-. "". Q.,:.,E:-,._, 9".2='i' -., IO.,-.,.6".. o...tt =- -<.o.,....6==...",.,." " 6 0 =..., Q=..... = Q ic>-o".,o=- =., o-" -=. "-3 fi)-" " ; t, Q. go (!> " =:. = 6".. c' ;. =... 0.;-. to.. 0-,,::.. Q. S'" g a 8 =-"="_:E:?e.;a=; :? R ; : g. g, g : ; [. 'i.'! o : go "'Ec.e -.e>i.a:::gg.:o'f;:!q..=i.=c: :c [ l. i=gg'!g';;.:g'.=g,--q.' ;g.ggg: " S... ". c=c "to"., -to_=--= -"'" -'. o Q...,, - =" (!> "1 "'-o > "0 0_.,- = '."'."'=:>" <'-"".., to....".o-.."'.'.o_c_._-..=- O. Q." '" o 0. Q.. c. _.'-..,,- W...,. c_,,- i;.. Z 10.' 'g ;- 0" 2.'ga;. oaa=;. ;.o;--=- ;.:5;S':c.=g.2,.-< : " "1 =';"e -<gf[. ;::,,. e...a g Q. s =" "":c'" -,, "-ce: )a "o""co&" 'i 0<..;: g, [;.: i; s: =;; i 'f<' : 5'. ; :: i". ;. - (!> :;..",. c=e: "'" <00""...,g '1:.' = 0 -,,tt ;:- "", "'<Q...o Q. = tljgo,,==;.; """'o;- c",-.g:.o" "-30 Q.:: "... "'-..., "-;T C e o. -,..=:.:!... "'. o"e 0 ::.;CQ.O i" c,.".::. ;;., tii )alta -;'g.> :<-t.;c _::.,!. g.. S". g Q.6 =: 0 ::;:!..".. =..:;=;.;.. g"as;.=-'" "Q.!.o==--a coe:to E,,:...-< _t': =- ==- ce. g" I'.) :::.,., a. E ;.. S'";. ; a "' 8 c.2 ;- 0 CIi =. g : g 0)., _.",-."'-, '"._,.,,,.,,,,'-"". -,,-.. co <\'

r lg. g., ~ :1.' ';1. ~ (I

r lg. g., ~ :1.' ';1. ~ (I G- ''- - 'O 'OO' e:o', 'O_B N 2- a a '«: e8' ''B:I:S'8 B 3 B :g- - g Q 8 os! g- 3, '' r!-< B co(\

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

A ft tt * 1 ^ an T ii ft. *< X IP * ft ii l> ff ffl *> (2 # * X fa c, * M L 7 ft tf ;U -h h T T* L /< ft * ft 7 g $ /i & 1 II tz ft ft ip ft M.

A ft tt * 1 ^ an T ii ft. *< X IP * ft ii l> ff ffl *> (2 # * X fa c, * M L 7 ft tf ;U -h h T T* L /< ft * ft 7 g $ /i & 1 II tz ft ft ip ft M. Pal 77»_ a< IP ft A 6 * *' -5 m y, m *J 7 7 t< m X D $ ^ 7 6 X b 7 X X * d 1 X 1 v_ y 1 ** 12 7* y SU % II 7 li % IP X M X * W 7 ft 7r SI & # & A #; * 6 ft ft ft < ft *< m II E & ft 5 t * $ * ft ft 6 T

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

s Ss H= ul ss i ges su Es $ ieig *isx E i i i * r $ t s$ F I U E,EsilF'Ea g g EE $ HT E s $ Eg i i d :; il N SR S 8'i R H g i,he$r'qg5e 3

s Ss H= ul ss i ges su Es $ ieig *isx E i i i * r $ t s$ F I U E,EsilF'Ea g g EE $ HT E s $ Eg i i d :; il N SR S 8'i R H g i,he$r'qg5e 3 "t q) )t 9q ) nf;'=i \0.l.j >, @ N c\, l'1 { rrl r) cg K X (), T t'1 s Ss q r' s S i i * r $ t s$ iig *isx i i gs su s $ Ss N SR S f, S = ul ss i? X $ $ g $ T s i :; il \ei V,t. =R U {N ' r 5 >. ct U,sil'

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

:sg~ 0. ~ a. c 0. 3 ~ g. g ~ Q1 ~ 2. (:;. G G. 3.., n N ~!! "':s C;' (); ~ ---~ -.(") = 0 0- n a" ~ C (") -'" OQ _.C '< OQ :1" 1-4 -'-'

:sg~ 0. ~ a. c 0. 3 ~ g. g ~ Q1 ~ 2. (:;. G G. 3.., n N ~!! ':s C;' (); ~ ---~ -.() = 0 0- n a ~ C () -' OQ _.C '< OQ :1 1-4 -'-' Sandig, Barbara (Hrsg.): EUROPHRAS 92. Tendenzen der Phraseologieforschung. Bochum 1994 (Studien zur Phraseologie und Paromiologie; I), S. 175-21. N- OQ

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Case 1:11-cr RNS Document 781 Entered on FLSD Docket 03/27/2013 Page 1 of M a u u - g u 'a M M M u..a u i < < < < < < < < <.Q? <.t!

Case 1:11-cr RNS Document 781 Entered on FLSD Docket 03/27/2013 Page 1 of M a u u - g u 'a M M M u..a u i < < < < < < < < <.Q? <.t! Cas :2033RNS Dun 78 End n FLSD Dk 03/27/203 Pag f 6 i I jj @ :j j j C I i!, I I! l I : I l!! I ;, ;!, ; 4 k! @ j j ; ;, I I, jji l i I! I j I; l i! l ; : i I I! v z l! l g U U J B g g 6 q; J Y I : 0 ;

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

(((5( *, (( (*(5((,5( +! "# " #$% & ' % & "! & & ((()!"#)((( $%&'!$%*(((!" # $% " & ' ((()& # & " & )(((& $( # & " ) # & $( *+& ((,*()* ((,**! "# $%&'

(((5( *, (( (*(5((,5( +! # #$% & ' % & ! & & ((()!#)((( $%&'!$%*(((! # $% & ' ((()& # & & )(((& $( # & ) # & $( *+& ((,*()* ((,**! # $%&' (((5( *, (( (*(5((,5( +! "# " #$% & ' % & "! & & ((()!"#)((( $%&'!$%*(((!" # $% " & ' ((()& # & " & )(((& $( # & " ) # & $( *+& ((,*()* ((,**! "# $%&'&%!!""!!()!*++,!!*!*! % -''&. /'& 0 + -. /.0.10' 1.0

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

~~d Sog~ V~d~~~gå~~d~ Skol~_

~~d Sog~ V~d~~~gå~~d~ Skol~_ ( (.' MEDLEMSBLD FOR NFO, ORGNISSJONEN FOR DEN SERTI FISERTE FLYTEKNIKER. V INNOLDET: R. - 8 Ptst d dglt d ts scl csqcs th l dsty_ BOEING -767 Nytt fly tl flymkkel d Sg Vdgåd Skl_ URUM -t ytt OB0L? bl

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KMMUE 09/9782 I I Arki JuralpstID: sakid.: 0912633 I Saksbehandler: Frde Raskjell Sluttbehandlede edtaksinstans: Kunestye Sak nr.: 082/09 DRIFTSUT ALG Dat: 25.11.29 ELDRERÅDET 26.11.29

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS KJ EMISI(-TE KNIS KE FORSKNINGSINSTITUTT. Rapport-fra prøve med Westfalia store slamseparator. (sesongen 1956) Ved Einar Sola.

FISKERIDIREKTORATETS KJ EMISI(-TE KNIS KE FORSKNINGSINSTITUTT. Rapport-fra prøve med Westfalia store slamseparator. (sesongen 1956) Ved Einar Sola. FISKERIDIREKTORATETS KJ EMISI(-TE KNIS KE FORSKNINGSINSTITUTT Rapport-fra prøve med Westfalia store slamseparator. (sesongen 956) Ved Einar Sola. R~nr. 32/57~ A.h..7/6 ~ ES/ET, BERGEN Rapport fra prøve

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

!"" #$ % <'/ & ' & & " E*.E *N 9 " 9 ) $ 9 ' &" )*./W BN 9 '" 9E * )* * 9 '" \./W 45 J = [\ T [\ > NO 1Z % H & 9: TG 23 Y*[\ $ * '

! #$ % <'/ & ' & & E*.E *N 9 9 ) $ 9 ' & )*./W BN 9 ' 9E * )* * 9 ' \./W 45 J = [\ T [\ > NO 1Z % H & 9: TG 23 Y*[\ $ * ' !"" #$ %1 21+ 3 1 NO 1Z % H & 9: TG 23 Y*[\ $ * ' =N> Y* TG *! > " 9: 23J #$%&' F '3 * (23 )* +0,-G.0XO/0

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

Sex Offender Residency Restriced Areas

Sex Offender Residency Restriced Areas Mp Pi G Di c Hp Ri k T P Li pc c Bb Bi. J c G Bic Yk C G M M Bc k M Pic L Oc F P Hig Bk C Db Pk M V Ppc Cick P C L Ci F Qib k P N Mp Ck' C C M P C A Lci A. Db Pk C P C M V Mi Pk C BH Aic Fi ii A.,. Fi

Detaljer

r r F r r pram de har tatt. yin -

r r F r r pram de har tatt. yin - j C c1 C j 0 C,, () c, 0 H 0 C 0 nj me du du du den et le 2 Sommenatt ved foden Dt maj7 G7sus4 G7 C m B1 9 Dt /Et E1 Dt fe, El 2Sopa 4 pam som de ha tatt. leg sta ved yin du i natt og en fi pam de ha tatt.

Detaljer

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ -

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ - I Tillatte 0900 "'_! 6 høgsklen i sl I Emne: I Emnekde: I Faglig veileder: Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) S0262B Hans J Berge Gruppe(r): Dat: EksamenstJd: [3 BK IOq I'l 03, 1200 I Eksamensppgaven

Detaljer

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistore, ;j'1.}~0['l.:mrwn for ei 'lnne1 Flen,tV :!'J.~ o SNO. - l/~ 4... ,!j.';;'; - 45.

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistore, ;j'1.}~0['l.:mrwn for ei 'lnne1 Flen,tV :!'J.~ o SNO. - l/~ 4... ,!j.';;'; - 45. l..;j'1.}~0['l.:mrwn for ei 'lnne1 Flen,tV :!'J.~ o, :J 6. 7. - l/~ 4...,!j.';;'; - 45. .~~- ~,,: fc:c'.,.f., ~,.,;:.,,' ;,,' c, '.-. \'... -...,; 'y:~:,'... ~... -. '.,,,,\, ~ :.' ~'I' l ~'.. _. ~ '...,

Detaljer

s^\ \) ss' i 1::iT E e; se -a ; i F; x st r E $;Egf;e:E' ? 3 H i3; X E E i rye [# q: ? qoe+ 9 2_ I E 6 F i g = { E ; F F

s^\ \) ss' i 1::iT E e; se -a ; i F; x st r E $;Egf;e:E' ? 3 H i3; X E E i rye [# q: ? qoe+ 9 2_ I E 6 F i g = { E ; F F '!. ^ ) '.? qoe+ 9 2_ i 1::iT e; ; ; } 9 }:; ;: i e ' e ' G + r n? : ; 4o ; T ; fr i if i ; x T r $;gf;e:' 6 i g {? 3 i3; X J P ( r Y, i ry [# q: ; : g b e f r, i ' J!! J +r V b0 {l Y *) $ :4 ( L,, r *J

Detaljer

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen?

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen? Iskutlti Søker Tela/ tlg Mobiltelefon Postnr. ^ Poststed E-postadresse Se tilskuddsbrevet / _ I Prosjektnavn Saksnummer 7oo TilskudQkbeløp Kodtnader oppgitt i tilskuddsbrev K4tlnaderRied søknad om utbetaling

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

oeg::h~t 1 [g ~cy'ul:c\i?'o')osor"lp: ~ ~,~ ~o.~os20~311 (o~g::>y~s I 3daS2tJG33d'joS ::> JII) (::>~G::>y~SI fdca co J7 'las) (m)

oeg::h~t 1 [g ~cy'ul:c\i?'o')osorlp: ~ ~,~ ~o.~os20~311 (o~g::>y~s I 3daS2tJG33d'joS ::> JII) (::>~G::>y~SI fdca co J7 'las) (m) J~ oeg::h~t 1 [g ~cy'ul:c\i?'o')osor"lp: ~ ~,~ ~o.~os20~311 (o~g::>y~s I 3daS2tJG33d'joS ::> JII) (::>~G::>y~SI fdca co J7 'las) (m) .. (c) J~ kl :.q: n.q, [d 8 ~o ~'~. 8 ~ n " ~,, T 8 w is') 8 d? 8 C;"

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

- '" 0 c (D ~ I'.> (D

- ' 0 c (D ~ I'.> (D I Oc:;Ic,!"," a ;:+> 2 ::r 5' 5" g @ ' _O@v> ;t:o@fs (D c ::r &' 5' n '' O5'og o g,j (D id VI (D 3 II> r+ + oa', affic if::roj!j ', (II ::r XI III (D =' 5 a r or+ ot!'::r n o(du" (p O"' o ' II> en "" c,

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

!!" " #$ ! ' ' ( . / 22 / ' ( ' (

!! #$ ! ' ' ( . / 22 / ' ( ' ( !!" " #$!!" " #$ %!!" #$!! ' '! +,-! % +)"*. '$ '$.1! +,-! +) #0 +)00 22 ' '. #! +) 5 4444444 4 %!!" #$!)*$ %"* %-. #$!)%,$ + 7 8 1 12 '6 ' 9:# % $0 )$0 ",0 )",0 4!5! 6 ) 7 % 1 1) 12 12) 11 1 1) 8#$!%'$

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

2 He F Ne Cl Ar Br Kr Lv Ts. 118 Og. 69 Tm. 70 Yb. 71 Lu. 102 No. 101 Md. 103 Lr

2 He F Ne Cl Ar Br Kr Lv Ts. 118 Og. 69 Tm. 70 Yb. 71 Lu. 102 No. 101 Md. 103 Lr g Væske Gass e 9 0 0 Ca 9 0 3 4 5 6 7 9 30 3 3 4 4 44 45 46 47 4 49 50 5 5 Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn 7 73 0 3 f Ta g Tl 53 I 04 05 06 07 0 09 s Mt 0 3 4 5 6 7 *Melk er bygd opp av disse grunnstoffene

Detaljer

REGNSRApSrøREpsELsF~Ap. øko~i.1or RAPPORT

REGNSRApSrøREpsELsF~Ap. øko~i.1or RAPPORT AU1OFHSR1 RGNSRApSrøRpsLsF~Ap øko~.1or SAMT KVKN FJLLSTU 2512 KVKN Periode: Pr. 3.9.21. RAPPORT POST DATO SPØRSMÅL KOMMNTARSVAR i Hei!! 2 Oversender regnskapsrapport pr 3.9.21. Denne viser et underskudd

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

! " #"$ %&!! "!'( '/ 0 2 *#(6 " *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.!" *#! "5$

! #$ %&!! !'( '/ 0 2 *#(6 *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.! *#! 5$ ! " #"$ %&!! "!'( #! ')!*#!$' #!$*"&")#! &! ( "!+&#,"$ #$ -!'$ &)$.!)"/01& 2#345"',$.%&!5 '*46 # )! '! #5 *".! "*'$ #.' 7. 7!*#$ 7* #+"! 7 $ *" # ) 8 ""9 &" #"7!:"&! +(;2!5#$ &"5)# "#'$ %&!' +&)..

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

VEDLEGG 5. 1 Støy og skyggekast. 1.1 Resultater støy

VEDLEGG 5. 1 Støy og skyggekast. 1.1 Resultater støy VEDLEGG 5 Ifølge regelverket skal støynivået ved helårsboliger og fritidsboliger ikke overstige den anbefalte grenseverdien på Lden 45 db. Dersom det vurderes som nødvendig for vindkraftverkets realiserbarhet

Detaljer

Emnenavn: Faglærer: Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen.

Emnenavn: Faglærer: Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen. Høgskolen i østfold EKSAMEN Emnekode: ITD12011 Dato: Emnenavn: Fysikk og kjemi Eksamenstid: 6.5.2016 9.00 til 13.00 Hjelpemidler: Faglærer: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Erling Strand Ikke-kommuniserende

Detaljer

TILLER IL. Saksliste KI.: 19:00. Tid: Torsdag 29. August. Sted: Tiller Videregaende Skole. 1. Godkjenning av stemmeberettigede

TILLER IL. Saksliste KI.: 19:00. Tid: Torsdag 29. August. Sted: Tiller Videregaende Skole. 1. Godkjenning av stemmeberettigede TILLER IL Innkalling Arsmte Tiller IL Tid: KI.: Trsdag 29. August 19: Sted: Tiller Videregade Skle Saksliste 1. Gdkjning av stemmeberettigede 2. Gdkjning av meteinnkalling g saksliste 3. Valg av meteleder

Detaljer

SNO. f' :).~ (~i..:;... '-, '.. : ;.:. 2,. ~ 'L; :.> j.';'~:'[l.:; ') :..; l Q ~_<:~r.v~ [H} t~ trt0 \t;.:~t t~.:~. J. . :..~...".~. ;..,.'. C~.

SNO. f' :).~ (~i..:;... '-, '.. : ;.:. 2,. ~ 'L; :.> j.';'~:'[l.:; ') :..; l Q ~_<:~r.v~ [H} t~ trt0 \t;.:~t t~.:~. J. . :..~....~. ;..,.'. C~. .. l v v., '''....-vv ---- -.---.-- V.!'. ',~."" ~_',-.,~ t"" "l ~..:.'...,.. ~ ;..:. ~." j.'. ',l', ", ~.:. / ;..: J.._... ~:j-,-''''').1l~t 103716 i..;':,... kl. S. satto ut tysko kri3sakip VOlln, fabrikkeior

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R M E D B U D S J E T T F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R M E D B U D S J E T T F O R S a m e i e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5, a v h o l d e s t o r s d

Detaljer

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing / f I f I ff f W Y / H H H J c wc I c H J j H j f f ( f )! Pj @f f j j f jf f ff Ø ff - f wwwf j f f f f j f f j f - j f j f f f j j f f j f f f f f f f f f ff f f j j f f f f é j f P f j f () f f jf j

Detaljer

Sk ie n ko mm une. R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g

Sk ie n ko mm une. R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g K j ø r b ekk d a l en 12 D 220 / 211 m. fl R e g u l e r i n g s be s te mm e ls e r sist date r t 27.09.17. P l an k a r t sist

Detaljer

Figurer o *

Figurer o * 19 Norske ftdselsrater for ettrive aldersklasser, 1968-1972 av jan M. Hoem, Er1mn Berge o7 Liv Hanson K NNHOLD L nnledning o 00000 0004 006 0* 2. Bereningsmatoder... 3. Karakteristiske trekk vej kurvene

Detaljer

! "#!" #$%&'! %()*+,- ## ### # ## # ##! ' (!" #./"#$%&' ()*+,-./ : ; < B * CDE ( FGHIJ KL CDM NO PQR( S TL CD UVJ QRO W XY (P R - Z 1

! #! #$%&'! %()*+,- ## ### # ## # ##! ' (! #./#$%&' ()*+,-./ : ; < B * CDE ( FGHIJ KL CDM NO PQR( S TL CD UVJ QRO W XY (P R - Z 1 ! "#!" #$%&'!%()*+,- ## #########! '(!" #./"#$%&'()*+,-./0123456789:; ?@A$B *CDE(FGHIJKL CDM NOPQR(STL CDUVJQROWXY(PR- Z 1!.+1. [\]^X _CDE`abcK,,,2,,CD BL(X ", 0#1#E8 3 ##234 4 "#$#%$ &&'# #!#$ 567&"#5"*$%."*

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i K o l b ot n To r g B s, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 i K o l b e n. D e t v i l a v h o

Detaljer

Hus 1, fasade s0r. Hus 1, fasade nord. Hus 1, fasade 0st. Hus 1, fasade vest. r +1. Morbergtoppen Hus 1, fasadetegninger. A V Copyright 20IOJMNor^e AS

Hus 1, fasade s0r. Hus 1, fasade nord. Hus 1, fasade 0st. Hus 1, fasade vest. r +1. Morbergtoppen Hus 1, fasadetegninger. A V Copyright 20IOJMNor^e AS totntegrense tomlegrense fur bygging av gang-/ ykkelvei) lerreng gang-/ sykkelvei Hus 1, fasade nord Hus 1, fasade s0r gang-/ sykkelvei" r +1 i Hus 1, fasade vest Hus 1, fasade 0st REV DTO REVISJON GJELDER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

R2 kapittel 1 Vektorer Løsninger til kapitteltesten i læreboka

R2 kapittel 1 Vektorer Løsninger til kapitteltesten i læreboka R kapittel 1 Vektorer Løsninger til kapitteltesten i læreboka 1.A a Punktet P har koordinatene P = (,, 5). Det gir PQ = [1,, 3 5] = [1,, 8] b PQ = [1,, 8] = 1 + ( ) + ( 8) = 69 8, 3 c OR = OQ + QR = [1,,

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

! # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR 5% 39 o. 79,/ F ø, f f, æfoho 53% 39 o. 85,/ Soo f f V foho o yf o j. T j.6-3.6. No o yhø x-x- H o, f o ø Tx-Mx o «Tx» o «Mxco». Tx-Mx o j USA jo Mxco. Sø o cy, o ø o, o, ø o ch. F of o å MENY.o! Foø hj

Detaljer

SPARBU 1731 FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresuitater Tilbakegående tail - Prognoser. IN; si )na!biblioteket De )o.

SPARBU 1731 FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresuitater Tilbakegående tail - Prognoser. IN; si )na!biblioteket De )o. SENTRALADMINISTRASJONENS BIBLIOTEKTJENESTT FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 / Tellingsresuitater Tilbakegående tail - Prognoser SPARBU 1731 P ffll IN; si )na!biblioteket De )o.biblioteket STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

fti /å Ø/h/,/* /,/ å +rv t'ør, l/r'^ t/z Jl /*7jy #fur^ K**t r"ååo/,l//,r"^-tj T.-rÅt^, u å /-rå 6onuua.& Lr,/J 3O.^ -fl J tulrj bffi rtla,unk

fti /å Ø/h/,/* /,/ å +rv t'ør, l/r'^ t/z Jl /*7jy #fur^ K**t rååo/,l//,r^-tj T.-rÅt^, u å /-rå 6onuua.& Lr,/J 3O.^ -fl J tulrj bffi rtla,unk E*E Dokid: 19010143 (19/45å1) Dispersesjonssøtnad bffi 3O.^ -fl J rtla,unk t'ør, a T.-rÅt^, u å /-rå 6onuua.& l. o /å Ø/h/,/* /,/ å +rv l/r'^ t/z Jl "/ a0,/ r"ååo/,l//,r"^-tj Lr,/J o d/y1,. ca" i /C7O'r,-

Detaljer

-.~ februar februar , 09 " 1 1 " 10:00 Mal- og resultats tjj) 15:00. Oystein :23

-.~ februar februar , 09 1 1 10:00 Mal- og resultats tjj) 15:00. Oystein :23 2. februar 208-8. februar 208 5 6 7 8 9 februar 208 ma ti on to fr lo so 2 3 4 9 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 n 9 20 2 22 23 24 25 7 26 27 28 3 mars 208 ma ti on to fr lo so 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

)\' a m -J. 1'l. 2 n. -r'l. : n. m f. _-l. n m. P oo I oo. (.t (rl (rl. (tl. (rl (rl. (rl. -o o -oo. oct. oc) ar) I oo. o o. "9o o. l.) (rt. q).

)\' a m -J. 1'l. 2 n. -r'l. : n. m f. _-l. n m. P oo I oo. (.t (rl (rl. (tl. (rl (rl. (rl. -o o -oo. oct. oc) ar) I oo. o o. 9o o. l.) (rt. q). O ; q,,,, 1? :S : ir i, U, ' r h, ; ) Q _< i i i' 4 0 i9 r r r 0 (, ( ) (r C r ( (,, (r) S) ( (' ( ( " "(, ( 9,, i) C,) (j) : S,) ) (' (r r, CL 4, CL 0: q 0,, ) () S) ) (r (r ( (r (r )' 1',, ) : ( (r )

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

!"#$%&'()'*+%,-+.+,+'()'/$.0)+!"#$%&'()'*+, 1'*&,,"2&'3',&!%)!"!"/)+ "..&,,"! "-.'"/01)2' '7'899:';'<=>%:

!#$%&'()'*+%,-+.+,+'()'/$.0)+!#$%&'()'*+, 1'*&,,2&'3',&!%)!!/)+ ..&,,! -.'/01)2' '7'899:';'<=>%: !"#$%&'()'*+%,-+.+,+'()'/$.0)+!"#$%&'()'*+, 1'*&,,"2&'3',&!%)!"!"/)+ (4546789:;8?@'A4B'CDE>FECF>D "..&,,"! "-.'"/01)2'345673434'7'899:';'%:9?)#:'>:11@)9?#/A)$>:B'>:112' C$#D2A)$>:':'>:11@2EE#:>()D:>?$'E:#D2>:>?:F'7'8A)$>:'54&G'

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniør- og realfag EKSAMENSOPPGAVE Fag: IRK104 Grunnleggende kjemi Sensurfrist : tirsdag 23. september 28 Lærer : Birte J. Sjursnes Grupper : K3A Dato : 02.09.28 Tid

Detaljer

C$! %!" T$K %!" F$"$ %

C$! %! T$K %! F$$ % ! " # $%&'%'!"#!"#$% &' %(( )&*+ ),-. &,*/ &),0% 1 1 ( )*+,--. /0 1 0 / 2 3456789 :;,--./ )*,- -.0/ 0 =?$ @AB-C;D-C E- - AB-C E- - FG HIJ KL0 IM1( N = U V W @ - ;D-CAB-CE-

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

si1, }ll :i tl .nn -{i q il th; !9ft $.\ l l.i t- -l s i l l)l\ _1 L _!.1 '{'- l s -,,

si1, }ll :i tl .nn -{i q il th; !9ft $.\ l l.i t- -l s i l l)l\ _1 L _!.1 '{'- l s -,, .L q,. -, + s. :.nn = -,, _. ''- ' ' } 3, _ L ' s, - - s :,34 : q )L 9 h;,u 9 r c ( ( q ( : - ' -' D,T -a 4 : n,r 3' -r 3?' - : '?:). L '29_ 'r }5. r's '_, T e: 'a...nn. 2 T ' 3, Z ',, . ; :.,,r.' - *

Detaljer

RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13]

RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13] RAPPORT [2012/13] Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård "#$%'()(*+,-.. "#$%'(%)*#+', -%../0$(122+034536578"#$%'(%)*#+ -%../0$$"$$+) 9:%)"$+$##";0"(

Detaljer

SEKTOR FOR PETROLEUMSTEKN&IQGJ

SEKTOR FOR PETROLEUMSTEKN&IQGJ V-bO 1 SEKTOR FOR PETROLEUMSTEKN&IQGJ Rapport xxx. PROLAB j i Kopi nr, ] Anta!! kopier 89.87! 13 PRODUKSJGNS- LABORATORIUM 0 u > Gradering Ingen r i It ei "1~^ Fingerprint?ralyse-av*hydrokarboner!rd tre

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

t ifi i ~ t '!)~ f iii ~~~ ~ ~ ~ ~ tt i t' it ~ij ;.~f "'i' X~~~, ~ t' ~ i ~ l vi) 1 il - J I. ~~ rf ~! ~ ~ ! ~~~ j ~. ~ ~ ~ k ~~~ il' ::r1~ t~ ;,~

t ifi i ~ t '!)~ f iii ~~~ ~ ~ ~ ~ tt i t' it ~ij ;.~f 'i' X~~~, ~ t' ~ i ~ l vi) 1 il - J I. ~~ rf ~! ~ ~ ! ~~~ j ~. ~ ~ ~ k ~~~ il' ::r1~ t~ ;,~ f f ;--' :w E>. f-.. c G X l ) ;. rf! & E> a! -. (X)._._ -. e?/ -.. :w E>.!:l{! '!) f 2 f -! ;.f k l' ::r '?:l> o' f r.;;l.!: f..all - 3p E> ' ' o l -. : g 'o '.g_ N ; q' >

Detaljer

!"#"#$% L%0+4!"M8!F.7!NO"N!!!! G'7)7!P.2*'! ! "!

!##$% L%0+4!M8!F.7!NON!!!! G'7)7!P.2*'! ! ! !"#"#$% #$!%&'(('()'!&*+%,'-$!./%01$$'%!2')!)'(('!+&&3./'(4!2'(!$5*%$'(!'$$'*!2'*! -1((%-.&!+3!(6'!%/.*4!'*!7--'!%01--'$8!9!.*:'7)'$!2')!+&&3./'(!;.*!,'3!'*

Detaljer

' r.tift{_ A-e 1 53(t--& ,4-B,Lo e. L <,L»ile- t $6 k 41. : <f 4.'.- 'A> «A.''Li«S«-.d.,,,L, 00 1 A, I

' r.tift{_ A-e 1 53(t--& ,4-B,Lo e. L <,L»ile- t $6 k 41. : <f 4.'.- 'A> «A.''Li«S«-.d.,,,L, 00 1 A, I 4. ' * -9 n., fr i b ' r.if{_ A-e 53(--&459 2..L- +.- i.=m "a==.'»20. Alub ** ; 2 4«ge«L'.. E # :46. e,e A';i:38 A 7 A-#"S,-(.,(- '6.,4 ' f caaa 08'.(-3-4, 4..4,,-i,4 9.0 (*0.0 0 6 le, 0 2-4 &.>,6... an-=.

Detaljer

ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам

ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам Предельные значения удельной и объемной активности радионуклидов в отходах ---- -------------- ------------------

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

$ ( 8 " 7 6 / 6* 6 -!" #$% & ' ()* +, ( -!"#$%&' ()* +,-./01 * :!"# ; $% +! :& $% AB9C D E 2 F G HIJK LMN=O ' # $% $ # L 8 PQ RSTUG V

$ ( 8 7 6 / 6* 6 -! #$% & ' ()* +, ( -!#$%&' ()* +,-./01 * :!# ; $% +! :& $% AB9C D E 2 F G HIJK LMN=O ' # $% $ # L 8 PQ RSTUG V $( 8"7 6/6*6-!" #$% & ' ()* +, ( -!"#$%&' ()*+,-./01*2 345678 9:!"# ;$% +!:&?@ $% AB9C D E2 FGHIJK LMN=O '# $% $ # L8PQRSTUG V $% %()* WXY WAZW[\4 +,*-./.*./0((*1./( ]^_WY *.(-/- V 1/- `a bctu $% %()*

Detaljer