Konstant Endring Konstant Sårbar. Teknologi som premissgiver for endring, men samtidig også for økt risiko og sårbarhet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konstant Endring Konstant Sårbar. Teknologi som premissgiver for endring, men samtidig også for økt risiko og sårbarhet."

Transkript

1 Konferanse Konstant Endring Konstant Sårbar Teknologi som premissgiver for endring, men samtidig også for økt risiko og sårbarhet. Teknologi skaper spillerom for endring. Teknologi i seg selv skaper ikke endringer, og den skaper heller ikke verdier. Organisasjonen skaper verdier. Endringsprosesser og resultat påvirkes gjennom vår forståelse og kunnskap, og hvordan vi anvender IT. ØYSTEIN MOAN IT virksomheten er i sterk endring Behersker bransjen sin egen medisin? OLE RUGLAND IT rollen Strategisk vesentlig eller uvesentlig i forretningsutvikling ASLE BERGER Tilpasningsdyktige selskaper overlevelsesegenskaper i volatile markeder A.M. SØRVIG Metodikk for endringstilpassing og standardisering av IT driftsprosesser PER HELGE SVENSSON Organisasjonsutvikling og outsourcing To sider av samme sak KJELL INGE OLSEN Prestasjonsledelse og målekriterier MARIE SMITH-SOLBAKKEN Endringsprosesser og organisasjonen Det finnes aldri lettvinte løsninger PER SAKSVIK «Monsterbedriften» egoismens betydning i endringsprosesser EIRIK IRGENS Implementering og medvirkning om å være blind på et øye og halt på en fot GEORG APENES Personvern mønster eller punktmarkeringer Konferansevert: KARL KVERNELAND SUMMIT 03 En konferanse for mennesker om «organisasjonen og IT» Torsdag 30. oktober 2003, Radisson SAS Atlantic Hotel, Stavanger

2 Konferansens målgruppe: Konferansen er rettet mot alle som praktiserer sin kunnskap og sitt fag, og som ønsker å forstå markedet, trender og de endringer som skjer. Mennesket og kunnskapen representerer verdien, IT representerer et virkemiddel. Programkomité Svein A. Arnesen, NITH; Paul R. Carr, sjefskonsulent, Cap Gemini Ernst & Young; Olav Rhune Olsen, Eskaler; Asbjørn Josdal, Dataforeningen; Ellen Kristoffersen, Statoil; Jarle Soland, Allianse; Per Helge Svensson, IT Broker og Reidar B. Kalvig, Dataforeningen, i nært samarbeid med foredragsholdere og ressurspersoner i fagmiljøet Øystein Moan Ole Rugland Konstant Endring Konstant Sårbar Teknologi er en premissgiver for endring, men samtidig også for økt risiko og sårbarhet. Asle Berger Teknologi skaper spillerom for endring. Men teknologien i seg selv skaper ingen endringer, og den skaper heller ingen verdier. Organisasjonen skaper verdier. Endringsprosesser og resultat påvirkes av vår forståelse og kunnskap, og hvordan vi anvender IT A. M. Sørvig Kunnskapsarbeideren, ledelsen og bedriften står hele tiden overfor overfor valg som vil ha ulik betydning for framtiden. Det skjer endringer hele tiden, og endringene krever bevisst ledelse. Endringsprosessene gir nye muligheter men også uønskede konsekvenser for bedriften, kundene og de ansatte. Per Helge Svensson Strategisk informasjonsledelse forstår vi rollen, og hvem har den? Kjell Inge Olsen Årets konferanse setter fokus på teknologi som premissgiver for endring, og vår evne og forståelse til å forvalte kunnskap og anvendelse av IT. Vi har sett at endring og endringsledelse utkrystalliseres i ulike former, strategier og konsekvenser. Mulighetene er store, og konsekvensene ved feil kan bli katastrofale. Vår rolle er å tilrettelegge for effektive endringsprosesser gjennom bruk av teknologi, og derigjennom bidra til økt verdiskaping i forretningsprosessene. Et suksesskriterie er evnen til å forstå organisasjonens opplevelse av forutsigbarhet og trygghet i endringsprosessene. Viktige stikkord her er implementering, involvering og kommunikasjon. Prosesser kan være riktige, men uten effekt dersom motivasjon og fokus i organisasjon er feil. Marie Smith-Solbakken Per Saksvik Målsettingen med Summit konferansen, er å skape økt kunnskap om samspillet mellom teknologianvendelse, endringsprosesser og organisasjon. Vi har invitert sentrale representanter fra forskningsmiljøer, kunde- og leverandørsiden som vi vet har et viktig budskap å formidle. Du er invitert til å høre på og å mene noe om det du hører. Eirik Irgens Umiddelbart etter det faglige programmet, fortsetter konferansen i tradisjonell stil med sosialt samvær, benchmarking, diskusjoner og underholdning i regi av vinekspert Nils Nærland og konferansevert Karl N. Kverneland. Georg Apenes

3 Konferanseprogram Tidspunkt 0800 Registrering 0850 Introduksjon av dagens program, faglig sosialt og musikalt Konferansevert Karl N. Kverneland 0900 IT-BRANSJEN I ENDRING VINN ELLER FORSVINN! Øystein Moan, adm. direktør, Visma ASA Hva skaper en endringsdynamisk IT-bedrift? Hvordan posisjonere seg i markedet for å lykkes? Et perspektiv på fremtiden på hva fremtiden bringer basert på historien Kaffepåfyll 0945 IT-ROLLEN STRATEGISK VESENTLIG OG UVESENTLIG I FORRETNINGSUTVIKLING Ole Rugland, konserndirektør, Skanem AS 1015 Pause 1035 TILPASNINGSDYKTIGE SELSKAPER SUKSESSKRITERIER I VOLATIVE MARKEDER? Asle Berger, sjefskonsulent, Cap Gemini Ernst & Young Hvordan videreutvikle selskaper for å kunne overleve i volatile globale markeder med realtids informasjon som drivere for produkter, prosesser og organisasjonsnettverk, samt å ta i bruk og skreddersy teknologier og organisasjonsformer som gjør dette mulig METODIKK FOR STANDARDISERING OG ENDRINGSTILPASSET IT-DRIFT A. M. Sørvig, Statoil 1150 OUTSOURCING SOM VIRKEMIDDEL I ORGANISASJONSUTVIKLING Per Helge Svensson, adm. direktør, IT Broker AS 1220 Lunch 1320 INDRE DRIVKRAFT SOM BASIS FOR ØKTE PRESTASJONER Kjell Inge Olsen, trener, Viking Fotball 1350 Kaffepåfyll 1400 ENDRINGSPROSESSER DESSVERRE FINNES ALDRI LETTVINTE LØSNINGER Marie Smith-Solbakken, daglig leder, Igor AS 1430 EGOISMEN RÅR I ET ARBEIDSLIV I ENDRING Per Saksvik, professor psykologi, NTNU 1510 Pause 1530 TEORIER OG OPPSKRIFTER FOR EN DYNAMISK PRAKSIS Om å være blind på et øye og halt på en fot Eirik Irgens, førsteamanuensis, HiT 1615 DATATILSYNETS VIRKSOMHET: PUNKT-MARKERINGER ELLER ET MØNSTER? Personvern i nasjonalt og internasjonalt perspektiv Georg Apenes, adm. direktør, Datatilsynet 1700 Konferanseverten Karl N. Kverneland tar tonen på ordet Aperitiff 1750 Vinsmaking 1900 Buffet Benchmarking, diskusjoner og underholdning i regi av vinekspert Nils Nærland og konferansevert Karl N. Kverneland

4 SUMMIT 03 Foredragsholdere Direktør Georg Apenes Datatilsynet Hans seneste bok «Panoptikon. Vårt gjennomsiktige samfunn» er et forsøk på å gi personvernet en ideologisk begrunnelse. Apenes har i mange år vært fast kommentator i norske aviser og har skrevet artikler for tidsskrifter, essaysamlinger, lærebøker og antologier. Han har skrevet seks bøker, de fleste med kulturhistorisk innhold i populærform. Hans seneste bok, «Panoptikon. Vårt gjennomsiktige samfunn», utkom vinteren 2000 og er et forsøk på å gi personvernet en ideologisk begrunnelse. Per Saksvik, professor psykologi, NTNU Har vært med på å skrive boka: «Ny personalpsykologi for et arbeidsliv i endring» Nye perspektiver på samspillet organisasjon og mennesket. Boka analyserer og utfordrer etablerte forestillinger om personalarbeid i organisasjoner. Forfatterne utfordrer leseren til å være med på en diskusjon om utviklingstrender vi ser i dag, gjennom å presentere nye perspektiver på personal- og organisasjonspsykologi. Eirik J. Irgens Høyskolen i Nord-trøndelag Førsteamanuensis og fagansvarlig for studiet i Strategi og Organisasjonsutvikling. Har skrevet boken «DEN DYNAMISKE ORGANISASJON - Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i forandring» Den dynamiske organisasjon retter seg mot såvel studenter som praktiserende ledere og utviklingsagenter. Den kan brukes som pensumbok i høyere utdanning eller leses av en hver som ønsker å utvikle å reflektere over egen (og andres!) praksis. Øystein Moan, adm.direktør, Visma ASA Øystein Moan er en av de mest profilerte IT lederne i Norge som har vært med lengst og som har suksess. Fra sitt perspektiv vil han gi oss innsikt i hva fremtiden bringer basert på historien. Kjell Inge Olsen, trener, Viking Fotball Vikingtrener fra januar Har D-trenerutdanning, og har tidligere ledet og trent Vidar. Har annen yrkeserfaring som rådgiver blant annet innen ledelses- og rekrutteringsprosesser. Per Helge Svensson, adm.direktør, IT Broker AS Grunder og daglig leder for et nytt IT selskap med fokus på IT rådgivning og IT drift (ASP). Tidligere vært IT-sjef, Navion AS. I Saga Petroleum har han vært IT driftsleder, Prosjektleder/rådgiver og leder av planseksjon. Før dette har han jobbet som ITsjef i Hetland Sparebank og vært IT konsulent i ELF Petroleum. Marie Smith-Solbakken, Fagleder og daglig leder i IGOR Partner AS Dr. art., historie med avhandlingen Oljearbeiderkulturen. 10 år som forsker ved Rogalandsforskning innen fagfeltene arbeidsmiljø og rus. Har undervist på HiS i Historie mellomfag og kulturanalyse. 4 år som personaldirektør i Eurest. Dr. Asle K. Berger, Sjefskonsulent, Consulting Services, Cap Gemini Ernst & Young Mer enn 30 års erfaring (hvorav 10 år i Sydøst-Asia, Midt-Østen og Afrika) som prosjektleder, rådgiver og konsulent innen endringsledelse med strategi, ledelsesutvikling, virksomhetsomstilling, organisasjonstilpasning, kunnskaps- forvaltning, samt anvendelse av løsninger innen teknologi og IKT for bank og finans, industri, olje- og energi, shipping, transport og logistikk samt offentlig virksomhet. A.M. Sørvig, Statoil Kvalitetssikringsleder for IT Drift & Infrastruktur i Statoil, og ansvarlig for innføringen av ITIL. Arbeidet innen databransjen siden 1982, og har tidligere jobbet med programvareutvikling, prosjektleder for infrastrukturprosjekter og systemansvarlig for basis programvare. IT Sivilingeniør fra HIS.

5 AVSENDER: Dataforeningen Rogaland, Postboks 8034, 4068 Stavanger KONFERANSEN STØTTES AV: Påmelding SUMMIT 03 konferansen innen tirsdag 21. oktober Tid og sted Torsdag 30. oktober 2003 Radisson SAS Atlantic Hotel, Stavanger Deltakeravgift Betaling Avbestilling Påmelding NOK for medlemmer av Dataforeningen. For øvrige deltakere NOK Avgiften inkluderer konferansemateriell, lunch, aperitiff, vinsmaking og buffet om kvelden. Deltakerbekreftelse og faktura sendes ved mottatt påmelding Ved skriftlig avbestilling mottatt senest 10 dager før konferansen, belastes et gebyr kr ,- Etter dette tidspunkt må hele konferanseavgiften betales. Annen person kan møte i stedet for en påmeldt, når endringen er meddelt oss skriftlig. Påmelding kan sendes pr. e-post internett eller telefax til Rogaland Kunnskapspark. Påmelding innen tirsdag 21. oktober. NettSpesialisten TELEFAKS Faksnr.: Navn 1:... dir. tlf.... Tittel:... Avd.:... Navn 2:... dir. tlf.... Tittel:... Avd.:... Bedrift:... Adresse:... Postnr./sted: Vennligst kryss av; ønsker å delta på sosial aften og vinsmaking om kvelden ønsker ikke å delta er ikke medlem i DND er DND-medlem ønsker info om DND dato/sted underskrift