MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: :15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 11.00 14:15"

Transkript

1 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: :15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Nestleder Allan Johansen Medlem Christine Schybaj Antonsen Medlem Espen Haaland Medlem Dan Erik Kjellnø FO Medlem Tormod Steen Medlem Johan Petter Røssvoll Medlem Geir Waage Medlem Linda Veronika Eide Medlem Nils Notler Medlem Gerd Helene Jakobsen Medlem Trond Ørjan Møllersen Medlem Hilde Birgitte Rønningsen FO Varamedlem Atle Hiller Hilde Birgitte Rønningsen Fra adm.: Rådmann Svenn Harald Johannessen, Teknisk sjef Sverre Selfors, Økonomisjef Linda Løvaas, Controller Torstein Karlsen, Controller Ronny Vassvik, Rådgiver Marianne Kibsgaard, Sekretær Tomas A. Bang og IT-Konsulent Jørgen Sætermo Merkn. Innkalling: Merkn. Saksliste: Merkn. Protokoll fra møte Godkjent Godkjent Godkjent Ordfører forespør formannskapet: Ordfører Kai Henriksen orienterer formannskapet om et brev fra havnestyrets leder. Ordfører ber formannskapet om tillatelse til å videresende brevet til NTP. Formannskapet gir ordfører, sin tilslutning. (Sak: 10/178) Spørsmål og svar: Johan Petter Røssvoll(SP): Kan jeg rydde vekk treet på Prestegårdsjordet? Rådmann Svenn Harald Johannessen: Det er bekreftet at representanten kan fjerne treet. Orienteringer: Orientering ang Pareto forsikringsmegling. Orientering ble lagt ut på Goodreader.

2 Innhabilitet: Christine S. Antonsen(H) ber om å få sin habilitet vurdert i sak 56/12. Formannskapet vedtar enstemmig at Christine S. Antonsen(H) er innhabil. Referatsaken: - Svar på henvendelse om tilbakebetaling av akkumulert overskudd. Referatsaken skal opp som referatsak også i Kommunestyret. Delt ut: Til sak 53/12: Forberedelse til valg av langrettemeddommere og meddommere. - Lister over meddommere/lagrettemedlemmer blir lagt ut på bordet Side 2 av 7

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 53/12 11/1705 FORBEREDELSE TIL VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE 54/12 12/939 SØKNAD OM STØTTE - NORDLÆNDINGERNES FORENING 55/12 12/1033 TUNGMETALLER I MOSE - RAPPORTERING 56/12 12/1047 TILSKUDD TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV PRIVATE VEGER OG SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAGELSE AV STUPFORSMOVEGEN Side 3 av 7

4 53/12 FORBEREDELSE TIL VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE Følgende personer legges ut til alminnelig ettersyn som eventuelle medlemmer i lagretten, meddommere, jordskiftemeddommere og/eller skjønnsmenn: Christine S. Antonsen(H) forslag til navn: Tore Wetting Bystien Fritz Bakken Ida Søfting Berg Rune Johansen Willy Drevland Arne Johan Pettersen Petter Hansen Miljølista Ranas forslag til dommere: Meddommere for både tingrett og lagmannsrett: Børge Henriksen Anne Sofie Urke Inger Dalåsen I tillegg foreslås meddommere for lagmannsretten: Jørn Runar Olsen Trond Briel Meddommere for tingretten: Berit Hagh Maiken Venes Horn Sissel Alterskjær Hilde Kristin Røssvoll Som meddommer for jordskifteretten foreslås: Jørn Runar Olsen Forslag til innstilling, sammen med forslag fra Christine S. Antonsen(H) og Miljølista Rana blir enstemmig vedtatt Side 4 av 7

5 Fremlagt forslag og navn fra Miljølista Rana og Høyres representant Christine S. Antonensen blir oversendt tingretten. Den komplette listen blir vedlagt protokollen. 54/12 SØKNAD OM STØTTE - NORDLÆNDINGERNES FORENING Tormod Steen(V) fremmer følgende forslag: Formannskapet bevilger søknaden 2000,- Forslag fra Tormod Steen(V) ble enstemmig vedtatt, 12-0 Formannskapet bevilger søknaden 2000,- 55/12 TUNGMETALLER I MOSE - RAPPORTERING 1. Rana kommune ser alvorlig på rapporten om nedfall av tungmetaller rundt norske industrier studert ved analyse av mose. 2. Luftkvaliteten i Mo i Rana skal ikke være påvirket av tungmetaller som utgjør helsefare for befolkningen. 3. Rana kommune støtter rapportens anbefaling om at resultatene må vurderes med hensyn til mulige effekter på mennesker ved innånding. 4. Rana kommune ønsker umiddelbar oppfølging fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) for å imøtekomme rapportens anbefaling om at bedrifter med uakseptable utslipp må pålegges rensetiltak for å redusere disse til akseptable nivåer. Side 5 av 7

6 5. Rana kommune vil bruke ressurser framover for å sikre at saken følges opp av forurensningsmyndigheten. Rådmannen i Rana, Trond Møllersen(Ap) kommer med følgende tilleggsforslag: Til punkt 5 tilføyes: Rana kommune vil bruke ressurser framover for å sikre at saken følges opp av forurensningsmyndigheten og helsemyndigheter. Rådmannens forslag til vedtak blir enstemmig vedtatt, 12 0 Tilleggsforslag fra Trond Møllersen(AP) blir enstemmig vedtatt, Rana kommune ser alvorlig på rapporten om nedfall av tungmetaller rundt norske industrier studert ved analyse av mose. 2. Luftkvaliteten i Mo i Rana skal ikke være påvirket av tungmetaller som utgjør helsefare for befolkningen. 3. Rana kommune støtter rapportens anbefaling om at resultatene må vurderes med hensyn til mulige effekter på mennesker ved innånding. 4. Rana kommune ønsker umiddelbar oppfølging fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) for å imøtekomme rapportens anbefaling om at bedrifter med uakseptable utslipp må pålegges rensetiltak for å redusere disse til akseptable nivåer. 5. Rana kommune vil bruke ressurser framover for å sikre at saken følges opp av forurensningsmyndigheten og helsemyndigheter. 56/12 TILSKUDD TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV PRIVATE VEGER OG SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAGELSE AV STUPFORSMOVEGEN 1. Retningslinjene for tilskudd til private veier kap. 1, pkt 3 endres til: Avgreningsvei på 350 m eller mer og som går til fast bosetting, regnes som en vei for seg. Måleregelen er som beskrevet for de øvrige veier. 350 meters veilengde er nedre grense for tildeling av tilskudd. Side 6 av 7

7 2. Med bakgrunn i budsjettsituasjonen for Bydrift og risiko for presedens i lignende saker overtas ikke Stupforsmoveien til kommunalt vedlikehold. Rådmannen i Rana, 30 april 2012 Fellesforslag fra Atle Hiller(RV) og Johan Petter Røssvoll(SP) kommer med følgende forslag: Nytt punkt 2: Det opptas snarest drøftinger med Statskog SF om oppgradering drift vedlikehold av Stupforsmoveien, før en endelig stilling til kommunal overtakelse av vegen. Formannskapet vedtar punktmessig: Punkt 1 blir enstemmig vedtatt, 12 0 Punkt 2 settes opp mot forslag fra Atle Hiller(RV) og Johan Petter Røssvoll(SP). Forslag fra representantene Hiller(RV) og Røssvoll(SP) blir enstemmig vedtatt, Retningslinjene for tilskudd til private veier kap. 1, pkt 3 endres til: Avgreningsvei på 350 m eller mer og som går til fast bosetting, regnes som en vei for seg. Måleregelen er som beskrevet for de øvrige veier. 350 meters veilengde er nedre grense for tildeling av tilskudd. 2. Det opptas snarest drøftinger med Statskog SF om oppgradering drift vedlikehold av Stupforsmoveien, før en endelig stilling til kommunal overtakelse av vegen. Rett utskrift: Side 7 av 7