i Utdanningsforbundets grunnforsikring 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i Utdanningsforbundets grunnforsikring 2014"

Transkript

1 i Utdanningsforbundets grunnforsikring 2014 Følgende er endret i vilkårene for Utdanningsforbundets grunnforsikring i 2014: Utgifter ved ulykkesskade: Kravet om at permanent tannbehandling må skje senest innen 10 år etter skadedagen er fjernet. Ulykke: Unntak for ekspedisjoner under ulykkesdekningen er flyttet til forsikringsbeviset og det er forklart nærmere hva som menes med ekspedisjon. Unntaket forsikringen gjelder ikke i høyder over 4000 meter er fjernet.

2 i Utdanningsforbundets familieulykkesforsikring år 2014 Følgende er endret i vilkårene for Utdanningsforbundets familielykkesforsikring år i 2014: Utgifter ved ulykkesskade: Kravet om at permanent tannbehandling må skje senest innen 10 år etter skadedagen er fjernet. Ulykke: Unntak for ekspedisjoner under ulykkesdekningen er flyttet til forsikringsbeviset og det er forklart nærmere hva som menes med ekspedisjon. Unntaket forsikringen gjelder ikke i høyder over 4000 meter er fjernet.

3 i Utdanningsforbundets innboforsikring 2014 Regler for erstatningsberegning av innbo og løsøre er endret: Sykkel, hvite- og brunevarer, elektriske maskiner og apparater, parabolantenne, datamaskin og utstyr til denne, mobiltelefon og utstyr til denne - vil ikke lenger ha særskilte regler for aldersfradrag. Med hensyn til fradrag for verditap og egenandel vil disse tingene nå bli behandlet likt som øvrig innbo og løsøre. For perler, edelstener, smykker og andre gjenstander av edelt metall har Tryg anledning til å gjøre fradrag for verditap. Erstatningsberegningen ved kontantoppgjør er endret: Endringen medfører at selskapet kan erstatte arbeidspenger i henhold til avtalte timepriser med våre avtalepartnere. I tillegg er det fastsatt en timepris for eget arbeid på 200 kroner.

4 i Utdanningsforbundets studentforsikring 2014 Innboforsikring Regler for erstatningsberegning av innbo og løsøre er endret: Sykkel, hvite- og brunevarer, elektriske maskiner og apparater, parabolantenne, datamaskin og utstyr til denne, mobiltelefon og utstyr til denne - vil ikke lenger ha særskilte regler for aldersfradrag. Med hensyn til fradrag for verditap og egenandel vil disse tingene nå bli behandlet likt som øvrig innbo og løsøre. For perler, edelstener, smykker og andre gjenstander av edelt metall har Tryg anledning til å gjøre fradrag for verditap. Reiseforsikring Forsinkelse: Dekningen for forsinket avgang er utvidet slik at forsikringssummen på kroner per sikret, nå gjelder per overnatting i inntil 5 døgn. Tap av billetter og pass: Tapte billetter og pass, og nødvendige merutgifter til reise og opphold på grunn av tapte reisedokumenter, erstattes nå med inntil kroner per skadetilfelle. Sykkelritt: Unntaket for terrengsykling og trening til konkurransesykling er fjernet. Inntak av skadelige stoffer: Avbestilling: Det er innført nytt unntak ved at det ikke gis erstatning når avbestillingen skyldes at sykehusopphold/utredning/ behandling/rekonvalesens tar lengre tid enn forventet. Tannskader: Tannskader som skyldes spising og tannsykdom er ikke lenger dekket av reiseforsikringen. Presiseringer Hvor forsikringen gjelder: Forsikringen gjelder på arbeids-/undervisningssted/barnehage eller lignende utenfor Norden. Opphold på arbeids-/undervisningssted i Norden dekkes av forsikringen når sikrede deltar i fritidsarrangement på disse stedene. Ekspedisjon: Unntaket for ekspedisjon er flyttet til forsikringsbeviset, og det er forklart nærmere hva som menes med ekspedisjon. Unntaket stod tidligere i vilkårene. Ulykkesforsikring Unntak for ekspedisjoner under ulykkesdekningen er flyttet til forsikringsbeviset og det er forklart nærmere hva som menes med ekspedisjon. Unntaket forsikringen gjelder ikke i høyder over 4000 meter er fjernet.

5 i Utdanningsforbundets reiseforsikring 2014 Følgende er endret i vilkårene for Utdanningsforbundets reiseforsikring i 2014: Forsinkelse: Dekningen for forsinket avgang er utvidet slik at forsikringssummen på kroner per sikret, kroner per familie, nå gjelder per overnatting i inntil 5 døgn. Tap av kontanter: Forsikringssummen er økt til kroner for familie per skadetilfelle. Tap av billetter og pass: Tapte billetter og pass, og nødvendige merutgifter til reise og opphold på grunn av tapte reisedokumenter, erstattes nå med inntil kroner per skadetilfelle. Sykkelritt: Unntaket for terrengsykling og trening til konkurransesykling er fjernet. Inntak av skadelige stoffer: Avbestilling: Det er innført nytt unntak ved at det ikke gis erstatning når avbestillingen skyldes at sykehusopphold/utredning/behandling/ rekonvalesens tar lengre tid enn forventet. Tannskader: Tannskader som skyldes spising og tannsykdom er ikke lenger dekket av reiseforsikringen. Presiseringer Hvor forsikringen gjelder: Forsikringen gjelder på arbeids-/undervisningssted/barnehage eller lignende utenfor Norden. Opphold på arbeids-/undervisningssted i Norden dekkes av forsikringen når sikrede deltar i fritidsarrangement på disse stedene. Ekspedisjon: Unntaket for ekspedisjon er flyttet til forsikringsbeviset, og det er forklart nærmere hva som menes med ekspedisjon. Unntaket stod tidligere i vilkårene.

6 i Utdanningsforbundets barneforsikring 2014 Følgende er endret i vilkårene for Utdanningsforbundets barneforsikring i 2014: Forsikringen gir nå erstatning ved arbeidsuførhet: Fra 1. januar 2014 er den frivillige tilleggsdekningen Erstatning ved arbeidsuførhet inkludert i Utdanningsforbundets barneforsikring. Det betyr at medlemmer som har barneforsikring i dag automatisk får utvidet sin forsikring til også å omfatte erstatning ved minst 50 prosent arbeidsuførhet. Ulykke: Unntak for ekspedisjoner under ulykkesdekningen er flyttet til forsikringsbeviset og det er forklart nærmere hva som menes med ekspedisjon. Unntaket forsikringen gjelder ikke i høyder over 4000 meter er fjernet Utgifter ved ulykkesskade: Krav om at permanent tannbehandling for barn under 18 år må skje senest innen 10 år etter skadedagen er fjernet. Fullle vilkår finner du på våre nettsider