ST-nytt. Ny labb i Porsgrunn. Først på enøk-attest. Få kommune- bøter. Doktorgrad på kreft...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Ny labb i Porsgrunn. Først på enøk-attest. Få kommune- bøter. Doktorgrad på kreft..."

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 Mars 2012 Notodden utvider STs strategi : 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling innen sykehusområdet og mellom Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark 5. mars var en merkedag på en av operasjonstuene på Notodden. Da utførte et lokalt operasjonsteam sammen med en plastikk-kirurg fra Skien den første av 100 post-bariatriske operasjoner som er planlagt utført ved lokalsykehuset.st i Skien utførte ifjor 125 av de hudstrammende operasjonene som er et kjærkomment tilbud til overvektige som har vært gjennom en slankeoperasjon. Det er lange ventelister for å få strammet opp overflødig hud- og nå har ST sagt ja til en henvendelse fra Helse Sør Øst om å øke fra 125 til 225 operasjoner i Går alt som det skal, kan ST øke til 300 operasjoner i Utvikle organisasjon- ledelse og arbeidsmiljø. Få kommune- bøter I januar hadde 32 pasienter ligget på overtid på ST- flest fra Grenland. Så langt ser det ut til at bøtene som ST sender til kommunene blir færre enn ST har budsjettert med... -Dette er en merkedag for oss på Notodden, sier klinikksjef Ivar Dahl. Forberedelsene til å utvide postoperative operasjoner til Notodden har pågått et års tid bl.a med undervisning og hospitering ved plastikk-kirurgisk enhet i Skien. Fram til sommerferien skal det kjøres to-tre operasjoner annenhver uka på Notodden. Planen er å doble operasjonsaktiviteten til høsten. Doktorgrad på kreft... Ny labb i Porsgrunn Først på enøk-attest ST-legen Alexander Vigen har tatt doktorgrad på kreft ved NTNU Porsgrunn har fått ny moderne røntgenlabb som skal ta unna... ST tester ut energimerking av bygningene for Helse Sør Øst.

2 Tok doktorgrad på kreft Alexander Vigen sikret seg ifjor høst en doktorgrad ved NTNU på et viktig tema: LIS-legen som jobber på plastikkirurgisk avdeling har forsket på kreft hos rotter og mus: For å se om de samme faktorene også gjelder for mennesker. Håpet er at forskningen kan bidra i det store puslespillet som kan føre til bedre diagnostikk og behandling av kreft på sikt... Den 33 år gamle NTNU-doktoren er nå sammen med seksjonsleder Alf Tore Aas den andre med doktorgrad blant plastikkirurgene på ST. Han trives i plastikkirurgimiljøet på ST og forteller at avdelingen under kirurgisk høstmøte ifjor fikk honnør for å stille med flest forskningsforedrag flere år på rad. I tillegg hentet overlege Gunnarsson med seg prisen for beste fagpresentasjon. - Det er moro å jobbe med så mange faglig flinke folk, konstaterer Alexander Vigen. Begynte først å operere rotter Interessen for kirurgisk forskning ble vakt etter at han bestemte seg for å bli kirurg på slutten av legestudiet:- Som medisinstudent var det vanskelig å slippe til på operasjonsstuen. Det var først etter at jeg skjønte at det var lettere å få lov til å operere på rotter at forskningsinteressen for alvor ble vakt, forklarer Vigen med glimt i øyet. Han skjønte raskt at for å bli en god kirurg, bør man trene mye og tidlig. Den lange marsjen mot doktorgrad startet i Arbeidet gjorde han ved siden av studiene og på deltid mens han jobbet med kirurgi -før han tok seg fri og gjorde unna innspurten på et drøyt år for å få doktorgraden ferdig. Ifjor høst disputerte han på Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin på NTNU. Lang veg mot doktorgrad I dag er han takknemlig for veiledning og inspirasjon fra professor og mikrokirurg Duan Chen som leder enhet for eksperimentell kirurgi i Trondheim. Her var det lange arbeidsdager og mange som sluttet underveis- både på grunn av arbeidsmengden og at teorien de forsket 2 på ikke holdt vann. Her så Vigen klart verdien i å ha en god veileder som vet hva det lønner seg å forske på. Avhandlingen er en sammenfatning av seks forskningsartikler med tittelen: Pathobiology of gastric carcinoids and adenocarcinomas in rodent models and patients. Vigen ser at molekylærbiologien har bidratt med mye ny kunnskap og han håper mer av den kan tas i bruk bl.a klinisk gjennom translasjonsforskning: Det handler om at funn som gjøres eksperimentelt på dyr seinere kan studeres nærmere på mennesker: -Et eksempel er at tradisjonell cellegift hemmer alle celler som deler seg - og ikke bare kreftcellene- noe som gir negative bivirkninger. Forskere jobber med å identifisere prosesser som bare skjer i kreftcellene og ikke i andre celler -først og fremst for å drepe kreftcellene, men også for å gi mindre bivirkninger. Her er det viktig å studere prosessene i cellene og finne flere angrepspunkter. Vi har også noen års forsinkelse fra noe oppdages til det blir prøvd ut og kan vise seg effektivt, sikkert og kan komme pasientene til gode. Først de siste årene begynner vi å se mer målrettet kreftbehandling i klinikken, forteller Vigen. Har studert celler i elektronmikroskop Etter at han hadde skrvet seks artikler var det først på slutten han gjorde de oppsiktsvekkende funnene. De første arbeidene i mikrokirurgi studerte blærerekonstruksjoner i rotter og kreft hos dyrene. I de siste eksperimentene studerte Vigen indre prosesser i cellene med et elektronmikroskop. Her var det celler fra rotter, mus og andre gnagere- med og uten kreft- i forhold til tilsvarende menneskeceller som var i fokus: - Hva var ditt hovedfunn? Alexander Vigen har tatt doktorgrad på et viktig tema: Kreft... Drahjelp fra prosess i cellene -Jeg så på faktorer som spiller inn i kreftutviklingen hos gnagere med ondartet eller mer godartet svulst i magesekken. Det viktigste funnet var at en prosess som normalt tar hånd om avfall i cellene og som tar knekken på muterte celler og tidlig kreft, fungerte i det friske vevet rundt, men ikke i kreftcellene. Prosessen som kalles autofagi, fungerte ikke i kreftcellene fra hverken dyr eller mennesker, oppsummerer Vigen. Akkurat det funnet var vist molekylærbiologisk, og for noen få andre svulster. Men ingen hadde tidligere studert nærmere på svulster i mage-tarm kanalen. Her samarbeidet STlegen med Yale university i USA som gjesteforsker i sluttfasen av avhandlingen. Det syntes han var særdeles faglig givende. Her fikk Vigen anledning til å holde foredrag om forskningsresultatene på verdens største gastrokongress i Chicago i USA ifjor. - Hva er nytteverdien av slike funn? Mer målretta kreftbehandling - Hvis forskningen vår kan være til hjelp i forhold til å finne en mekanisme som kan skru på autofagiprosessen i kreftcellene, så kan det være et skritt videre mot mer målrettet kreftbehandling, svarer Vigen. - Hvordan kan forskere bruke funn fra mus og rotter overført til mennesker? -Det er faktisk vanskelig å se forskjeller på cellenivå. Under elektronmikroskopet var det umulig for meg å se forskjell på mus, rotte og mennesker. Og fenomenet med manglende autofagi i kreftcellene var det samme i alle cellene, forklarer Alexander Vigen.

3 Færre bøter enn ventet To måneder etter at samhandlingsreformen trådte i kraft, er meldingen klar fra de medisinske sengepostene. Samarbeidet med de store kommunene om å få ut utskrivningsklare pasienter, ser ut til å gå greit så langt, oppsummerer Per Urdahl. Ved utgangen av januar hadde 32 pasienter ligget over avtalt frist for utskrivningsdag på ST. -Tilbakemeldingene fra de medisinske sengepostene er at de store kommunene som Skien, Porsgrunn, Kragerø og Bamble stort sett har klart å ta unna de ferdigbehandlede pasientene. Det utgjorde drøyt i fakturaer til kommunene etter januar. Flest overliggere har naturlig nok Grenlandskommunene. Nå ser Per Urdahl fram til at sykehusene gjennom Meldingsløftet og ny plattform/ikt-system får en elektronisk kommunikasjon istedenfor dagens telefon-og telefax-teknologi.lederen for Medisinsk klinikk er foreløpig avventende i forhold til samhandlingsreformens praktiske effekt på sykehushverdagen. Men det som er sikkert er at det nå er laget økonomiske mekanismer som styrer pasient- Ingrid Narum og Lars Hamborg jobber for å hjelpe ferdigbehandlede pasienter tilbake til eget hjem eller over i kommunalt tilbud i Skien kommune. flyten i langt større grad enn tidligere og som virker for å få oppfylt den delen av intensjonen bak reformen.urdahl understreker at det er ST-legenes ansvar å gjøre en klar vurdering av når en pasient vurderes som utskrivningsklar. Færre bøter enn budsjettert - Pengene kommunene må betale til oss, er ikke dagbøter. Det handler om penger som i utgangspunktet er trukket ut av sykehusets ramme. Vi får noen av disse pengene tilbake når ferdigbehandlede pasienter må benytte sykehussenger fordi kommunen mangler tilbud. ST har, basert på sentrale erfaringsdata, budsjettert med å få inn ca 20 millioner fra kommunene i 2012 på grunn av overliggere. Kommunene ser ut til å klare å skaffe plasser eller andre tiltak raskt for ferdigbehandlede pasienter. Holder prognosen basert på erfaringene så langt, lander kommunenes betaling til ST for pasienter som ligger for lenge på fra fem til syv millioner i år, konstaterer Urdahl. Må unngå re-innleggelser Han håper pasientene får et godt nok tilbud i kommunene: - Får de ikke det, kan vi oppleve at sykehuset får flere reinnleggelser på grunn av utilstrekkelig oppfølging. Urdahl er opptatt av at pasienter fra ST ikke må føre til at det blir vanskeligere å få en sterkt tiltrengt institusjonsplass for de mange som står på venteliste ute i kommunene. Du kan bruke de tillitsvalgte... -Her er vi bruk oss, oppfordrer tre av STs hovedtillitsvalgte. De tilbyr seg å stille som støtte : For ansatte som søker ny jobb på ST og skal til intervju for å se om de slipper gjennom nåløyet Tidligere var det lovpålagt at tillitsvalgte skulle være tilstede når nyansettelser skulle foretas på sykehuset. Etter 2002 har det vært frivillig å ta med tillitsvalgte: Nå byr de tillitsvalgte på sin ekspertise som støttespillere for ansatte som har søkt en intern lederjobb og skal på intervju i forhold til lederjobben:det bør ikke oppfattes negativt at en tillitsvalgt er med under intervjuet. Det er ikke bare når det er konflikter vi tillitsvalgte kan bidra, understreker NSF-tillitsvalgt Ann Iserid Vik-Jo- hansen. De tillitvalgte har ellers mer enn nok å gjøre, men samtidig ønsker de å være litt på tilbudssida til kolleger som søker interne lederjobber og trenger litt moralsk og tilliitsvalgtstøtte under intervjurunden. Tilbyr støtte under intervjet - Vi kan kan nøye oss med å sitte og lytte og gi en trygghet for at ting blir gjort riktig. Vi har erfaring og kunnskaper som tilsier at vi tror vi kan være en ressurs for ansatte i en slik situasjon, forsikrer Deltatillitsvalgt Ellen Årøen og NSFtillitsvalgt Inger Ann Aasen.De tilbyr seg også i samme åndedrag å stille - etter avtale- hvis det passer sånn når ST f. esk skal tilsette nye mennesker i enhets- og Ann Iserid Vik -Johansen, Inger Ann Asen og Ellen Årøen: - Bruk oss! seksjons-lederstillinger: - Vi kan bidra bl.a ved at vi kan se kandidatene litt mer fra de ansattes perspektiv. Det kan jo være nyttig når viktige lederstillinger skal fylles, mener de tre tillitsvalgte. 3

4 Historisk stor IKT-satsing Skal ST satse på en nyutviklet versjon av pasientjournalprogrammet DIPS -slik tre norske helseregioner har gjort? Før sommeren skal ST-styret ta stilling til den største IKT-investeringen noensinne. - Dette blir krevende. Men når alt er på plass om to-tre år, vil ST igjen være i front når det gjelder IKT-løsninger i Helse-Norge, hevder IKT-sjef Harald Strøm.Dagens pasientadministrative system- IMX Classic- og legenes pasientjournal IMX-lege er nå overmoden for å skiftes ut. Spørsmålet er om ST skal benytte seg av en rammeavtale Helse Sør Øst har med leverandøren av DIPS. Pasientjournalprogrammet er valgt av Helse Vest, Helse Nord og alle helseforetakene i Helse Sør Øst-bortsett fra Oslo universitetssykehus og ST.- Innen første halvdel av mai skal vi ha ferdig et forprosjekt som har kartlagt arbeidsflyt, rutiner økonomi og andre forhold knyttet til innføring av DIPS på ST. Sier styret ja i vår, kan vi starte innføring av DIPS fra september. Dersom alt går på skinner, kan DIPS settes i drift innen utgangen av Det vil bli et uhyre krevende hovedprosjekt å gjennomføre. Basert på erfaringer fra andre HF som har innført DIPS snakker vi om en IKT-investering i størrelsesorden rundt 100 millioner kroner pluss frikjøp av arbeidskraft og tap på grunn av lavdrift i periode. Vi må være forberedt på at klinikkene må frigi nøkkelpersoner fra de fleste yrkesgrupper for å sikre en god innføring av det nye IKT-programmet. Første fase vil ta et år, men vi snakker om to-tre år før alt er på plass, understreker IKT-sjefen: Han er tydelig på at storsatsingen er mye mer enn et rent IKT-prosjekt: Vil gi mer rasjonell arbeidsform - Dette blir krevende for mange på Sykehuset Telemark. Her handler det først og fremst om organisasjonutvikling som hvis vi lykkes kan gi store gevinster i form av mer effektiv drift og bedre kvalitet for pasientene, hevder IKT-sjefen. Han vet at det å løfte ST i front på IKT og arbeidsformer vil koste mye penger og bli smertefullt- slik all endring er. Men han er overbevist om at det vil gjøre hverdagen enklere og gi mer fornuftige og rasjonelle arbeidsformer enn i dag. Kan utvikle nye løsninger Vi vil få nye løsninger som f. eks program for sykepleiedokumentasjon som har vært etterspurt av sykepleierne lenge. Det er stor sannsynlighet for at også Oslo universitetssykehus vil satse på DIPSløsningen.Her vil ST og OUS kunne samarbeide om nye løsninger som IKTleverandøren er innstilt på å utvikle for å imøtekomme de tre helseregionene som har valgt DIPS. De ruller ut ny IT-plattform Etter påske kommer IT-konsulenter for å sikre ST-ansatte den nye IKTplattformen. Utrullingen starter med administrasjonen i Skien.I løpet av få måneder skal 4000 ansatte få tilgang til Windoms 7-platt-formen som åpner nye teknologiske muligheter. PCer som er gode nok trenger bare oppgradering. Men så mye som 700 PCer vil være byttet ut med nye etter at mellom seks og åtte Sykehuspartnerkonsulenter har vært rundt på alle sykehusene for å skifte ut den utdaterte XPplattformen.Før jul fikk Telemark rehabiliteringssenter windows 7-plattformen installert 4 som første instistusjon i STHF.Rett etter påske starter utrullingen av plattformen: Først i ST-administrasjonen i Skien- deretter står administrasjonen i Kragerø for tur. Den videre utrullingen legger foreløpig opp til å ta psykiatrien i Skien og Porsgrunn- deretter kommer Kragerø. Så følger klinikk Notodden og Rjukan i sin helhet. Først når det er gjort, skal den somatiske delen av ST få ny plattform-teknologi: Ferdig før sommeren -Rekkefølgen er ikke helt spikret, men målet er at utrullingen skal være gjort helst før sommeren, sier IKT-rådgiver Øyvind Hauknes. Også laboratoriene og røntgenmiljøene skal tas før ferien Men blir det for knapt med tid, må IT-folkene utsette de driftsstedene de ikke rekker til august-september.. IKT-konsulent Ragnhild Eliassen vil lede uttesting av de nye applikasjonene fra en test-lab i bygg 6- for å være sikker på at alt fungerer- før ny plattform rulles ut på stadig nye driftssteder. Viktig å møte på kursene Hun oppfordrer ansatte til å melde seg på når sykehuspartners folk tilbyr kurs for å håndtere den nye plattform-teknologien. Når Windows 7 er på plass, vil ST-ansatte ha den nyeste office-pakka. Etterhvert vil det bli mulig f. eks å synkronisere e-post og kalenderfunksjonen på jobb- PCen med mobilen. ST-ansatte kan etter hvert også se fram til å kunne sitte på hver sin PC ulike steder i Helse Sør Øst og snakke sammen med levende lyd og bilde på skjermen. Det gir mindre behov for reising.

5 Nytt apparat i Porsgrunn I slutten av februar ble en ny røntgenlab til ca 4 millioner innstallert i Porsgrunn. Nå har vi to moderne apparater som gjør at vi øker kapasiteten og kan få topp bildekvalitet, sier seksjonsleder Fredrik Paulsen. -Det er veldig fint å få et nytt apparat til erstatning for det gamle som er fra 90-tallet. Det nye digitale apparatet gir lavere stråledoser enn det gamle og det er mer pasientvennlig på den måten at vi kan ta det meste av røntgenbilder uten at pasienten behøver å skifte stilling. Denne maskinen tar det meste av undersøkelserbortsett fra de store traumepasientene, forklarer fagradiograf Marianne Bjørge. Multi-apparat Den nye Decotron- Swing røntgen-labben er et multi-apparat som kan ta stort sett alle typer røntgenundersøkelserogså gjennomlysning. Men i hverdagen på dagsykehuset i Porsgrunn handler det om å ta unna hovedsakelig behovet for skjelett-og thorax-bilder som rekvireres av poliklinikkene. Det er de som nå utgjør hovedaktiviteten for de to radiografene som jobber i Porsgrunn fem dager i uka. Fredrik Paulsen forklarer bakgrunnen for nyanskaffelsen slik: I 2009 var planen at de tre gamle røntgenapparatene i Porsgrunn skulle erstattes av kun et nytt moderne røntgenapparat og i januar 2011 var det nye røntgenapparatet i drift. Men det viste seg raskt at poliklinikkaktiviteten i Porsgrunn var for høg til at den kunne betjenes med en røntgen-lab- dermed ble et av de gamle labbene fortsatt beholdt for å dekke behovet:- Derfor har vi nå gått til innkjøp av et nytt. Det betyr økt kapasitet i forhold til røntgenundersøkelser i Porsgrunn, understreker seksjonsleder Fredrik Paulsen. Løft for fagmiljøet Enhetsleder Siri Linheim som har ledet prosjektet er opptatt av at lokalene i en ellers noe nedslitt avdeling nå er pusset opp og at det å få mer varierte undersøkelser og drift på to maskiner i Porsgrunn, kan bedre trivselen i det lille fagmiljøet.- Jeg synes det nye røntgenapparatet hever sek- Ny røntgenlabb : Inger Wahlstrøm, Marianne Bjørge, Fredrik Paulsen, Ida Bakken og Ane Selliseth Bakken sjon for radiologi og bedrer muligheten for effektiv drift ved sykehuset i Porsgrunn, sier Linheim.-De første pasientene ble røntgenfotografert 27. februar, men med behov for en viss innkjøring i startfasen regner Marianne Bjørge med full drift først etter påske. Ny ambulansestasjon i Vinje Onsdag 1. februar var en god dag for de åtte ambulansearbeiderne i Vinje. Da var det offisiell åpning for den nye ambulansestasjonen i Åmot. Den moderne ambulansestasjonen ligger nå i en ombygget 2.etasje i lokalene til Åmot bilservice i bygdesenteret Åmot i Vinje. Der var leder for prehospital klinikk Jørgen Einerkjær og beredskapsleder Leif Røsholt på plass for å markere en viktig begivenhet for de private ambulansearbeiderne i Vinje. De har i årevis jobbet for å få garasje og gode oppholdsrom som utgangspunkt for virksomheten som dekker store områder av Telemark: - Det har ikke vært gode forhold for ambulansevirksomheten i Vinje tidligere. Men nå når vi først satser - så gjør vi det skikkelig. Dette er et nytt skritt på vegen mot å få oppgradert de ambulansestasjonene som ikke holder mål lenger. Tidligere har vi oppgradert ambulansestasjonen i Drangedal og i Skien. Nå er det gode forhold i Vinje- og neste stasjon som skal få bedre arbeidsforhold er Kragerø, forteller klinikksjef Jørgen Einerkjær. Tar stasjon etter stasjon... Han er glad for hver gang han kan åpne en stasjon som innfrir dagens krav til en moderne ambulansestasjon i forhold til garasje- og arbeidsmiljøkrav for ambulansearbeiderne som jobber døgnskift for å sikre ambulanseberedskapen i Telemark.Tidligere var det bare en enkel åpen kald-garasje og mer kummerlige forhold på stasjonen i Åmot: Daglig leder Jostein Sandvik er helt klar på at de nå endelig etter mange år har fått gode arbeidsforhold: - Nå er vi kjempefornøgde. Vi har fått ein skikkeleg garasje til dei to bilane med blant anna vaskefasilitetar. Og vi har auka frå to til fem soverom og også fått flotte opphaldsrom med kjøkken, stuge, trimrom, bad WC og ei garderobe for jenter og ei for gutar, konstaterer Jostein Sandvik. De åtte ambulansearbeiderne dekker geografisk et område som er halvannet ganger så stort som Vestfold fylke. 5

6 Milepæl på Notodden 5. mars var en liten milepæl for Notodden sykehus. En plastikkkirurg fra Skien utførte sammen med et team av leger og spesialsykepleiere de to første postbariatriske operasjonene på Notodden. Etter planen skal Notodden bidra til at ST øker fra 125 til 225 fedmeoperasjoner i år. - Dette er en merkedag for oss på Notodden, sier klinikksjef Ivar Dahl. Etter en del forberedelser ble første fase i arbeidet med å utvide de krevende fedmeoperasjonene som STs plastikk-kirurgiske enhet utfører for Helse Sør Øst, innledet 5. mars: Notodden bidrar til operasjonsløft Da utførte operasjonsteamet fra Notodden med lege, operasjonssykepleiere og anestesisykepleier/lege de to første postbariatriske operasjonene på Notodden. Notoddenteamet som fikk hjelp fra en plastikk-kirurg fra Skien, har fått undervisning og hospitert på plastikk-kirurgisk enhet i Skien som en del av forberedelsene til den nye operasjonsaktiviteten. I fase en legges det opp til to til tre operasjoner annen hver uke fram til sommerferien. I fase to som skal starte etter sommerferien, er planen å utvide til å ta 5. mars ble de to første postbariatriske operasjonene gjennomført på Notodden sykehus. Plast-kirurger fra ST opererer sammen med et team på Notodden. (arkivbilder) to til tre fedmeoperasjoner to dager i uka. Ivar Dahl understreker at Notodden har lang erfaring med å fjerne fettforkle etter at pasienter har slanket seg, men at de har gjort lite av de såkalte postbariatriske operasjonene. Lange og krevende operasjoner I fjor gjorde ST 125 av de krevende og langvarige operasjonene som strammer opp overflødig hud hos pasienter som har gått kraftig ned i vekt etter først slanking og deretter en slankeoperasjon i Tønsberg. I dag er det lange ventelister og stort behov for å få gjort postbariatrisk operasjon i Norge. Nå har ST-ledelsen sagt ja til en henvendelse fra Helse Sør Øst om å øke med ytterligere 100 oper- asjoner i Og fra og med 2013 skal samlet antall operasjoner økes til Det er hyggelig å få denne type operasjoner lagt til Notodden sykehus. Det viser at Sykehuset Telemark prøver å desentralisere det som kan desentraliseres, sier Ivar Dahl. Han er glad for at plastikk-kirugisk enhet i Skien har sett en åpning for å avse kirurgisk ekspertise til Notodden. Det har vært et fruktbart samarbeid mellom plastikk-kirurgisk enhet i Skien og Notodden sykehus i denne saken. Det gir nå praktiske resultater. Fram til høsten skal det kjøres et forprosjekt som skal avklare hva som trengs av utstyr og lokaler for å øke operasjonene på Notodden, understreker Ivar Dahl. Kick-off for rehabilitering To måneder år etter sammenslåingen der LMS og fysikalsk-medisin og rehabilteringsmiljøene ble samlet i seksjon for rehabilitering,var det kick-offseminar for et 40-talls-medarbeidere i konferansesenteret i Skien. Her fikk de fire enhetene med felles utfordringer i forhold til bl.a nye krav i kjølvannet av samhandlingsreformen mulighet til å presentere seg for hverandre. Klinikksjef Per Urdahl åpnet kick off-samlingen som skal bidra til at de ulike tverrfaglige miljøene blir bedre kjent med hverandres fagområder: Fra 1. januar i år består som kjent seksjonen av Lærings og mestringssenteret, Fysikalsk medisinsk poliklinikk,reh 6 abiliteringspoliklinikken i Porsgrunn, enhet for Fysio-ergoterapi og ambulant slagteam pluss legegruppen innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering. Samle fagressursene Tanken er å samle ressursene innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering for å sikre et mer robust fagmiljø:- Vi hadde en bra samling der enhetene fikk presentert seg selv på en informativ og morsom måte. Samtidig fikk vi mange innspill til hvordan vi kan jobbe bedre sammen. Rehabilitering er et fag som er tverrfaglig. Da må vi jobbe godt på tvers. I forbindelse med samhandlingsreformen står rehabiliteringsfeltet foran krevende utfordringer. Reformen innebærer at kommunene nå skal overta den enkle rehabiliteringen, mens sykehusene skal ha ansvar for og bli flinke på kompleks rehabilitering. Vi må bli kjent med hverandre når vi nå skal spisse kompetansen vår. Nå skal vi jobbe med å lage en god strategisk plan for de neste årene. Vi har også utlyst en konkurranse i forhold til å finne det beste slagordet røper seksjonsleder Gro Aasland.

7 Først ut med energimerking STHF har som første sykehus i Helse Sør Øst fått energimerkeattest av bygninger. Kartlegging av energibruken på sykehusene skal gi tiltakslister som åpner for å investere i de mest lønnsomme enøk-tiltakene først. - ST bruker energi for ca 35 millioner årlig. Målretta enøk-tiltak er både miljøpositivt og sparer penger for sykehuset på sikt, konstaterer bygg og eiendomssjef Einar Ramsli. Innen to år skal alle bygninger over tusen kvadratmeter i Sykehuset Telemark være energimerket.37 bygninger fordelt på kvadratmeter skal få en gyldig energiattest. Det betyr at dokumentasjon på alt fra strømforbruk til areal, skal oversendes til vår konsulen -GK-Norge- som hjelper oss med energimerkingen. Rådgivningsfirmaet kommer så til bake med en energiattest og forslag til hvilke enøk-tiltak som vil være mest kostnadseffektive. De siste månedene har ST vært med på et pilotprosjekt for Helse Sør Øst: Det innebærer at sykehuset har innarbeidet rutiner på det arbeidet som skal til for å Simon Tangen og Christian Borchgrevink-Lund Andersen viser fram den første bygningen som har fått en godkjent energimerkeattest- bygg 3-sikkerhetsposten. tildele bygninger en energiattest. En bygning som får en A- har oppnådd beste karakter i energiøkonomi- mens bygninger med karakteren G- er de som fyrer mest for kråkene. 1.februar fikk prosjektleder Christian Borchgrevink Lund Andersen inn den første energiattesten for Bygg 3 i Skien. Bygningen der Sikkerhetsposten holder til, fikk karakteren F- den nest-laveste energiklassen med årlige energiutgifter på kroner. Sparer strøm og penger -Med enøk-tiltak som får ned forbruket med f. eks 15-prosent, kan vi spare mye penger og sløse mindre med energien, konstaterer Borchgrevink Lund Andersen. Han er fornøyd med at ST er første HF i Helse Sør Øst som nå har fått registrert sin første energimerkeattest. Det er et tiltak for å følge opp en endring i energiloven fra 2010 som slår fast at alle yrkesbygg skal energimerkes. Med en energimerket bygning har vi sikret nødvendig dokumentasjon på hvor god eller dårlig bygningen er i forhold til energiøkonomi. Når vi oversender dokumentasjonen til GK Norge, kan de utarbeide en tiltaksliste for hvilke enøk-investeringer som er mest lønnsomme i forhold til å få bygningen opp i en høyere energiklasse. Det betyr at ST kan legge en plan for å ta de mest lønnsomme enøk-tiltakene først, forklarer Christian Borchgrevink Lund Andersen. - Sykehuset har mange bygninger som ble bygget på tallet. Det betyr at vi må påregne mange dårlige resultater. Det innebærer at vi har stort potensial for energibesparelser sier eiendomssjef Einar Ramsli. ST vert for flått-konferanse Etter knallsommeren i 2006 fikk et 70-talls telemarkinger den alvorlige borrelia-diganosen etter flått-bitt. Etter den våte sommeren i fjor var det bare 16 som ble alvorlig syke av borrelia.. 8. og 9. februar var det regional flåttkonferanse på ST i Skien med fagfolk fra store deler av Sør Øst-Norge.Leger, veterinærer, biologer og andre yrkesgrupper fra Sør-Norge var på plass i storsalen i STs konferansesenter i Skien. De årlige fagsamlingene som går på omgang mellom sykehusene, var i år lagt til ST. Overlege Yngvar Tveten var spesielt interessert i presentasjonen av en svensk studie der pasienter med flåttbitt skal inkluderes. Her har forskerne sikret seg flåtten for å kunne undersøke hva slags smitte den lille blodsugeren fører med seg: Få smittes av borrelia - Det var spennende å høre hvor få som egentlig blir smittet av borrelia til tross for at flåtten inneholder smittestoffet. Det viser seg i tillegg at enda færre blir syke. Her får vi svar på mange viktige spørsmål. Og vi vil antagelig få bekreftet at et flåttbitt ikke er så farlig som vi mange ganger kan få inntrykk av fra avisene. Konferansen er viktig for at ulike faggrupper som kommer i kontakt med flått-båren smitte både hos dyr og mennesker får utveksle erfaringer. Konferansen er også viktig i forhold til å komme i gang med nye flåttprosjekter, understreker smittevernoverlegen på ST. Tveten viser til at møtet formidlet ny kunnskap om andre flåttbårne sykdommer som Anaplasmose og -hjernebetennelse- TBEV-encephalitt som førte til innleggelse av to pasienter i medisinsk klinikk i fjor høst:-det er viktig å følge med i utbredelsen av TBEV for å kunne gi råd om vaksine.det er mulig at hjortelusflua også kan overføre smitte til mennesker. Her er en bakterie som heter Bartonella aktuell, men det kreves ytterligere studier på dette feltet, påpeker smittevernoverlegen. 7

8 Ett røntgen-st ST står nå foran tre krevende røntgenprosjekter. Innen 14. mai skal klinikere og radiologimiljøene på de fem sykehusene over på samme database og bruke samme PACS-RIS-system. Det kan gi flere faglige og driftsmessige fordeler. -Faglig, økonomisk og driftsmessig gir dette store samarbeidsmuligheter, mener konsulent på Radiologisk i Skien -Gunnar Ringdal. Når dette er gjennomført vil alle sykehusene ha de samme røntgensystemene med de fordeler det kan åpne for.det blir krevende måneder for mange på ST- både klinikere og radiologimiljøene på ST. Spesielt blir det krevende for miljøene på Notodden og Rjukan som skal lære seg å bruke AGFAs røntgeninformasjons-program- Karianne Hansen i kirurgisk klinikk kommer vitsespalten til unnsetning med en søt liten humørspreder... Er det andre som har en morsom vits på lager, så send den gjerne til e-post jorn. Damen dro til den årlige legesjekken. Sykepleieren spurte: - Hvor mye veier du? - 65 kilo. Damen måtte opp på vekta, og populært forkortet til RIS og AGFAs PACS-program. De to lokalsykehusene har i dag et annet røntgensystem som fungerer bra. Helga fra 11. til 13. mai skal overgangen til AGFA RIS-og PACSprogrammet skje, forteller IKT-rådgiver Gunnar Wergeland Aas, Gunnar Ringdal og PACS-RIS-konsulent Terje Holm- Johnsen ved ST i Skien. Tre tunge prosjekter... De får travle dager når tre tunge radiologiprosjekter som er avhengig av hverandre, skal innføres i en hektisk driftshverdag.det samme gjelder klinikerne på Notodden og Rjukan som skal lære seg AGFA-versjonen av røntgendataprogrammene RIS og PACS. Gunnar Wergeland Aas leder ROSrekvisjons og svar-prosjektet som skal lukke et avvik ST fikk av helsetilsynet i fjor. Hittil har røntgenrekvisisjoner internt blitt sendt via skrivere rundt om. Men det er ikke trygt nok i forhold til at f. eks at informasjon kan komme på avveie- eller ikke nå fram. Nevrologisk seksjon starter 19. mars et pilotprosjekt som skal teste ut det nye elektroniske røntgen-rekvisisjons-og svar programmet før det blir innført over hele ST etter sommerferien. I tillegg skal RIS-programmet oppgraderes for å håndtere et nytt kodeverk fra Helfo. Nå er jeg liten og feit der sto det 74 kg. - -Og hvor høy er du? cm. Damen måtte måles, og resultatet ble 168 cm. Så tok sykepleieren blodtrykket, og sa: - Blodtrykket ditt er altfor høyt. - Ja, det skjønner jeg jo, skrek damen. Da jeg kom hit var jeg høy og slank, og nå er jeg liten og feit!! Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Arne Johannesen overtar som psykiatrifagsjef Tidligere fylkeslege i Telemark Arne Johannesen som i dag har en lederjobb nasjonalt innenfor rus og psykiatri- kommer nå tilbake til ST. - Jeg har i dag inngått avtale med Arne Johannesen om at han tiltrer som fagsjef når vår nåværende fagsjef -Halvor Kjølstad- går over i pensjonistenes rekker. Når han kan begynne, er ennå ikke helt avklart, men jeg antar at han vil være på plass senest innen 1. juni. Kommer fra toppjobb i Oslo. Den nye fagsjefen kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet med ansvar for psykisk helsevern og rus. -Jeg er veldig godt fornøyd med å få Arne Johannesen og hans kompetanse inn i ledelsen for psykiatrisk klinikk, konstaterer klinikksjef for Psykitarisk klinikk Jostein Todal. Arne Johannesen har tidligere vært leder for rehabiliteringssekjsonen i Psykiatrisk klinikk. Porsrgrunn får arbeidsmiljøprisen Endelig har juryen kåret avdelingen som fortjener Sykehuset Telemarks arbeidsmiljøpris: - I år er det Kirurgiske poliklinikker ved ST i Porsgrunn som får prisen, røper hovedverneombud Heidi Thoresen.Hun vil fortelle fyldig og detaljert hvorfor nettopp den avdelingen får prisen og de kronene under den tradisjonelle prismarkeringenstraks dato, tid og sted er fastsatt... Ansvarlig utgiver: Adm. dir. Bess Margrethe Frøyshov Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Erik Tanche Nilssen A/S Tekst og foto: Jørn Ertsaas

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Anskaffelse av CT til Skien Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 23-2016 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 06.04.2016 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN Vi jubilerer - Venner i 25 år Støtt sykehusets venner Notodden sykehus Notodden sykehus tilbyr de 9 kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Bø,

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser Rus og psykiske lidelser Roller, ansvar og samhandling. På system og individnivå. Får vi det til?? Fagsjef Arne Johannesen Klinikksjef Jostein Todal Stabsenheter: Fagavdelingen Arne Johannesen Adm. fellesfunksjoner

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 23. mai 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Per Anders Oksum Styreleder Marit Kasin

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.30 15.45 Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari Dalen

Detaljer

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS Nye Rjukan Sykehus OPS (offentlig / privat samarbeid) BAKGRUNN Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014-2016 og nye helsepolitiske

Detaljer

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Hva er rehabilitering? Google Bilder og rehabilitering

Detaljer

Høstkonferansen 2013

Høstkonferansen 2013 Høstkonferansen 2013 Det må to til tango Hvorfor har vi fått denne reformen Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Pasientens behov for koordinerte og sammenhengende

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 21. juni 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Kari Dalen Folke

Detaljer

Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07

Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07 Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07 Kl 12.15 Programmet ledes av Anette Strømsbo Gjørv og forskningsleder Sissel er vertinne i timen 11. 30 12.15 og tar ansvar

Detaljer

Genitalkirurgi i Beograd!

Genitalkirurgi i Beograd! Dr. Miro i blå skjorte, her omringet av kirurger fra hele verden som kommer for å lære teknikkene hans. Journalisten snek seg med på bildet. Genitalkirurgi i Beograd! Dr. Miro er viden kjent for de fleste

Detaljer

Standardisering i Helse Sør-Øst på vei mot Én innbygger én journal

Standardisering i Helse Sør-Øst på vei mot Én innbygger én journal Standardisering i Helse Sør-Øst på vei mot Én innbygger én journal 04.05.2017 Hilde Myhren Lege, PhD Oslo universitetssykehus Ass.programleder Regional klinisk løsning RKL et program mange prosjekt Program

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet.

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet. Godkjent 12.10.11 Møtereferat Møtetema: Brukerrådet Dato møte: 22. september 2011 Tid og sted: Kl. 09.00-13.00, Søsterhjemmet, Ullevål Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF IKT i hverdagen Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF Bruker Carestream i dag Valgt som regional RIS/PACS-leverandør i HSØ vinteren 2013 Carestream valgt som RIS/PACS leverandør

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/00033-6 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 01.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 09/01316-12 Tilbud om

Detaljer

VEDLEGG Organisering av medisinsk biokjemi og radiologi i STHF

VEDLEGG Organisering av medisinsk biokjemi og radiologi i STHF VEDLEGG Organisering av medisinsk biokjemi og radiologi i STHF Medisinsk biokjemi RoS analyse Medisinsk Serviceklinikk Postadresse: Ulefossveien 3701 Skien Beskrivelse Ansvarlig Utført av: Risikovurdering

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 8. MAI 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Regionale ehelse-seminarer 2008 Haugesund, 21. oktober 2008 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Nøkkeltall: Etablert 01.11.2004 Aksjeselskap

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00932-10 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 12.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/01250-22 Tilsagn

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 10/00223-12 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 03.01.2017 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 10/00225-7 Vedtak -

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Torsdag 13. februar 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Torsdag 15. desember 2016 kl. 09.30 14.00 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00189-24 Svar på fast 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04043-15 Svar på midlertidig

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Status og erfaringer samhandlingsarbeidet i Telemark Høstkonferansen 2015

Status og erfaringer samhandlingsarbeidet i Telemark Høstkonferansen 2015 Status og erfaringer samhandlingsarbeidet i Telemark Høstkonferansen 2015 Samhandlingskoordinator Johannes Haukaas, Midt- og Øst-Telemark og STHF Sissel Jacobsen Bitustøyl, Vest-Telemark og STHF Avtaler,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/00849-26 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 18.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 06/01207-22 Korrigert tilbud - Personalmappe

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10.

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen Haugesund 0. november 206 Riksrevisjonen Stortingets kontrollorgan Forvaltningsrevisjon:

Detaljer

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte Faglige utfordringer i SI Politisk referansegruppemøte 08.01.2016 Medisinsk utvikling Økt befolkningstall i Norge; estimert til ca. 1 mill. frem mot 2030 Økt andel eldre; økt antall pasienter med comorbiditet;

Detaljer

Bedre helse og sikkerhet med EPJ

Bedre helse og sikkerhet med EPJ Bedre helse og sikkerhet med EPJ Helsit, 27. september 2007 Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Mine tema Noen ord om hvem vi er Datasikkerheten med og uten EPJ Tilgangskontrollen i DIPS En kronikk i Aftenposten

Detaljer

Reformen fritt behandlingsvalg

Reformen fritt behandlingsvalg Reformen fritt behandlingsvalg Helse- og omsorgsminister Bent Høie Pressekonferanse 23. januar 2015 For mange venter på behandling Sannhetsvitne. 2 Fritt behandlingsvalg 23. januar 2015 Reformen fritt

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

MetaVision på Rikshospitalet Status 2009

MetaVision på Rikshospitalet Status 2009 MetaVision på Rikshospitalet Status 2009 Ingrid Heitmann medforfatter Eirik Nikolai Arnesen Oslo Universitetssykehus HF, enhet Rikshospitalet IT-avdelingen, Seksjon Kliniske tjenester. Hva sa vi på HelsIT

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Inger Skjæveland Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01901-43 Tilbud om midlertidig stilling - Personalmappe - Dok. dato: 17.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10287-7 Tjenestebevis - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01187-142 Påminnelse - tilsagn - Tilsagn - NAV Telemark Seksjon akuttmottak Skien 159 Inngående eksternt produsert, 14/01481-26 Erstatningssak 2011/01398 - utbetaling av

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00464-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 21.09.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 10/00010-17 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Pasientorientert organisering

Pasientorientert organisering Pasientorientert organisering Administrerende direktør Torbjørn Aas Helse Nord Trøndelag 24. oktober 2017 Min bakgrunn Noen ord om ledelse Utfordringsbilde Pasientorientert organisering i Helse Nord Trøndelag

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Radiologisk samhandling i Helse Sør-Øst

Radiologisk samhandling i Helse Sør-Øst Radiologisk samhandling i Helse Sør-Øst Prekonferanse HelsIT 22.09.2009 Håvard Roterud, Radiograf, OUS, enhet Rikshospitalet havard.roterud@rikshospitalet.no Åge Sjåfjell, Seniorrådgiver, HSØ IKT aagsja@sykehuspartner.no

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 04.12.2014 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 09:00) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00829-9 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 17.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00604-21 Tilbud om fast

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

TALEGJENKJENNING. Hva er det og hvordan kan vi høste it-gevinster? Klinikksjef Per Urdahl Sykehuset Telemark HF

TALEGJENKJENNING. Hva er det og hvordan kan vi høste it-gevinster? Klinikksjef Per Urdahl Sykehuset Telemark HF TALEGJENKJENNING Hva er det og hvordan kan vi høste it-gevinster? Klinikksjef Per Urdahl Sykehuset Telemark HF PAPIRJOURNALEN Imx DIPS Doculive PACS TQM Flexilab Sympathy Datavarehus ASLgrouper Diabase

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent.

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent. Møteprotokoll Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark, Rjukan Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: Kl 1100 Følgende medlemmer møtte: Stein-Are Agledal Elisabeth A. Nilsen Ellen Årøen Thor Helge

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 20. september 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Ulefoss møterom, konferansesenteret i Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 03/00001-8 Sier opp sin stilling Personalmappe - Poliklinikk Seljord DPS Dok. dato: 14.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 14/01305-8 Svar - erstatningssak

Detaljer

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF Tilstede: Forfall: PROTOKOLL BRUKERUTVALGET MØTE 27. OKTOBER 2008 Sted: Klinikk Hammerfest, Fagbiblioteket Kl. 10.00-13.45 Werner Johansen Anne Fredriksen Åge Driveklepp Anne Lise Moe Samuel Anders Guttorm

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Medisinsk klinikk Klinikksjef

Medisinsk klinikk Klinikksjef Medisinsk klinikk Klinikksjef Per Urdahl Klinikksekretær Unni Taraldlien Turnusleger Avdeling medisin øvre Telemark Anne Olaug Aase Avdeling A hjerte-/nyre-, hormonsykdommer og akuttgeriatri Kristian Heldal

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport. Vedlegg B - Møteplan

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport. Vedlegg B - Møteplan Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport - Møteplan Side 2 av 8 Versjonshistorikk Versjon Dato påbegynt Revidert av Beskrivelse Status 0.8 28.11.2014 Edvard

Detaljer

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år?

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Helseledersamling 9-10/6 2016 Ørland Kysthotell Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital HF Mål og følge-evaluering

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Erfaringer med elektronisk pasientjournal

Erfaringer med elektronisk pasientjournal Erfaringer med elektronisk pasientjournal Harald Noddeland Medisinsk fagsjef, Klinikk for prehospitale tjenester Ambulanseforum, Gardermoen 01.10.2012 Innhold 1. Hvorfor EPJ? 2. Fakta 3. Erfaringer 4.

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

Bruk av MinJournal ved planlagt kirurgi et prosjekt i OUS. HelsIT Marit Aakvik Sønstebø spesialrådgiver

Bruk av MinJournal ved planlagt kirurgi et prosjekt i OUS. HelsIT Marit Aakvik Sønstebø spesialrådgiver Bruk av MinJournal ved planlagt kirurgi et prosjekt i OUS 1 2 MinJournal En kommunikasjonskanal mellom pasient og sykehus i Helse Sør-Øst 3 Tjenester i MinJournal Innsyn Forberedelse og oppfølging Selvbetjening

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 5 4 3. Pasientadm. arbeid 5. Kreftbehandling 16. Planlagt kirurgi 7. Kultur for helhet 12. Støttefunksjoner 14. Driftsøkonomi

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Tove Sørensen, prosjektleder Regional brukerkonferanse, Bodø, 19 mai 2015 Takk og takk for sist! 14. Mai 2014: Skisser, innspill, diskusjoner og forslag

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Bakvakt i norsk helsetjeneste Bildene er hentet fra sykehusets presentasjon Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler

Detaljer

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

praksiskonsulentordningen videre

praksiskonsulentordningen videre -Status for overføring av polikliniske pasienter i Vestre Viken -Hvordan utvikle praksiskonsulentordningen videre Trygve kongshavn avd sjef PKO Vestre Viken, Fastlege Fjell legesenter Drammen Status for

Detaljer

FORSKNING. Hundeforskning gir. Labradoren Maja (9) har en svulst i brystet. Den kan gi svar som kan redde kvinner fra brystkreft.

FORSKNING. Hundeforskning gir. Labradoren Maja (9) har en svulst i brystet. Den kan gi svar som kan redde kvinner fra brystkreft. Hundeforskning gir Labradoren Maja (9) har en svulst i brystet. Den kan gi svar som kan redde kvinner fra brystkreft. 4 VG Fredag kreftsvar VG Fredag 5 SMERTEFRITT: For at Maja ikke skal våkne og ha et

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011 Risikovurdering LGG. tertial 011 Konsekvens 1 3 4 Brudd på arbeidstidbestemmelsene 4 innen TSB Ventetid/ kapasitet Sannsynlighet 3 innen Pasientadministrative rutiner 1 Risikovurdering LGG 1. tertial 011

Detaljer