Hole kommune. Publikumskontoret: Telefon Sentralbord/Publikumskontor har begrenset ekspedisjonstid i juli: Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hole kommune. Publikumskontoret: Telefon 32 16 11 10. Sentralbord/Publikumskontor har begrenset ekspedisjonstid i juli: Kl. 09.00-15.00."

Transkript

1 Hole kommune Gjelder fra august Kontoradresse: Hole herredshus, Pb 14, 3529 Røyse. Ekspedisjonstid: Kl alle hverdager. Publikumskontoret: Telefon Sentralbord/Publikumskontor har begrenset ekspedisjonstid i juli: Kl Internett adresse: Kommunens offisielle telefax og e-post: Telefax: Telefonnummer ORDFØRER Moi, Per E Mobil e-post: ØKONOMIAVDELINGEN Skatt/regnskap mobil: Andresen,Tore Økonomileder (fratrer ) e-post: Andersen, Vidar Torp Regnskapskontroll/skatt/ innfordring/purring kom.avgifter. (Kun tir./ons fram til ) e-post: Bentsen, Torgeir Økonomirådgiver e-post: Kværnstrøm, Berit Sekretær. Regnskap e-post: Laurhammer, Anne Sekretær. (tor. fre. og annh. man) e-post: Olsen, Liv Øverby Avd.leder. Skatt, innbet. av kommunale avgifter. e-post: ORGANISASJONSAVDELINGEN Organisasjons- og personalsaker, sysselsettingstiltak, lærlinger, forsikringer av skole-/barnhagebarn, beredskap. Nereng, Anne Organisasjonsleder. Beredskap, organisasjons-/personalsaker e-post: Berg, Elmer Personalkonsulent Mobil Organisasjons-/personalsaker, lærlinger, sysselsettingstiltak, forsikringer. e-post: Langslet, Astrid Lønn,organisasjons-/personalsaker e-post: Tips Legg denne brosjyren i telefonkatalogen. - lett å finne, lett å bruke! RÅDMANNSKONTORET Hammerstad, Roar Rådmann Mobil e-post: Andresen, Tore Ass.rådmann /controller (tiltrer ) e-post: IT- OG INFORMASJONSAVD. Overordnet informasjonsarbeid, kommunens internett-sider, kontakt mot presse, kommunens EDB-systemer. Mandt, Per Aa IT- og informasjonsleder Mobil Overordnet info-arb., komm.internett-sider, kontakt mot presse. e-post: Gjerdingen, Joost IT-konsulent e-post: Hval, Elisabeth IT-ansvarlig e-post:

2 SEKRETARIATET Publikumskontor, arkiv, politisk og administrativt sekretariat. Holen, Ragnhild Sekretariatsleder. Sekr. for folkevalgte e-post: Andresen, Inger Johanne Sekretær. Publikumskontor. Generell info om kommunale tjenester, brosjyrer/skjemaer, kopiering, utleie av krykker. e-post: Bjerke, Tommy Kontorlærling e-post: Fabini, Johannes Sekretær. Publikumskontor. Verneleder. Generell info om kommunale tjenester, brosjyrer/skjemaer, kopiering, utleie av krykker. e-post: Hansen, Inger Sekretær. Publikumskontor. Generell info om kommunale tjenester, brosjyrer/skjemaer, kopiering, utleie av krykker. e-post: Høgevold, Harald Intern transportservice Karlsen, Bjørg Sekretær. Sekr. for administrasjon. e-post: Solheim, Gunhild Konsulent. Arkivansvarlig. e-post: Syversen, Kari Konsulentfullmektig. Arkiv. e-post: Du har tilgang til kommunens offisielle dokumenter på kommunens internettsider adr.: Har du spørsmål om konkrete saker kontakt saksbehandler direkte på telefon, eller send melding via kommunens offisielle e-postadr.: Spørsmål/bekreftelse på at søknader/brev er registrert i kommunen, eller om du ønsker tilgang til eldre saker, - ta kontakt med arkivet. FYSISK SEKSJON Byggesak/oppmåling, plan/næring, teknisk/eiendom, friluftsliv/miljø, jordbruk, kultur. Ingebrigtsen, Jens Seksjonsleder Mobil Overordnet planlegging, næring. E-post: Lauritsen, Magnhild Sekretær. Eiendomsforv., husleieavtaler, grunnlag komm.avg., kart, byggesøkn., spørsmål om gnr./bnr. e-post: samfunnsutvikling Plan, næring, miljø, friluftsliv, landbruk. Løset, Frode Leder samfunnsutvikling. Plansaker,miljøvern, friluftsliv, Lokal Agenda 21, Steinsfjorden/Tyrifjorden, vilt- og fiskesaker. e-post: Bendz, Hilde Plankonsulent Plan, regulering, friluftsliv, motorferdsel i utmark. e-post: Strøm, Leif Riis Jordbrukssjef Jordbruk, konsesjoner,næring. e-post: oppmåling/byggesak. Melding om arbeid. Søknad om byggetillatelse. Kart- og delingsforretninger. Dæhli, Per Leder oppmåling/byggesak e-post: Blakkisrud, Ivar Avd.ing. byggesak/fradelinger e-post: Halden, Hans Henrik Ing. oppmåling e-post: Meinich, Marianne Avd.ing. oppmåling e-post: Byggesaksbehandling Avd.ing. Per Dæhli tlf og avd.ing. Ivar Blakisrud tlf forestår byggesaksbehandling og kontroll etter plan og bygningsloven. Det skal tas kontakt for forhåndskonferanse for å avklare krav til byggesøknaden. Oppmåling Avd.ing. Marianne Meinich tlf og ing. Hans Henrik Halden tlf utfører kart og delingsforretninger etter delingsloven og seksjonering i.h.t. seksjoneringsloven. Herunder hører også ansvar for vedlikehold av adresser/husnr, utarbeidelse av situasjonskart,og eiendomskart. teknisk/eiendom Vakttelefon Benyttes utenom ordinær arbeidstid. Drift og vedlikehold av kommunale veier, vann- og kloakkanlegg, gjenvinningsstasjon, friluftsarealer/ idrettsanlegg, bygg, eiendomsforvaltning. Jensen, Steinar Leder teknisk/eiendom Mobil e-post: Langvandsbråten, Steinar Leder drift/vedlikehold bygg Mobil e-post: Munkhaugen, Svein Eiendomsforvaltning e-post: Asp, Gunnar Ingeniør e-post: 2

3 drift vei, vann og avløp (Borgeng) Frydenberg, Roar Driftsansvarlig vannverk Løken, Finn Tlf./Fax Driftsansvarlig avløp/renseanlegg Mobil e-post: Hole renseanlegg Orebråten, Jan Driftsansvarlig vei Selte, Roy Arne Lehne, Arne drift og vedlikehold bygg Fægri, Lasse Driftstekniker, Vikstunet. (Man., tor., fre. kl ) Henriksen, Rolf Driftstekniker, Hole ungdomsskole Kravik, Arne Driftstekniker Røyse skole, Røyse familiebarnehage. Lauritzen, Svein Driftstekniker, Vik skole Nystad, John Driftstekniker, Hole herredshus Mobil Thoresen, Karl H Vikar driftstekniker, Hole sykehjem, Sundjordet. Westereng, Svein Driftstekniker, Løken-, Sollihøgda-, Sundvollen- og Naturbarnehagen, trygdeboliger. Drift og vedlikehold av kommunale veier Henvendelser vedr. problemer knyttet til kommunale veier som bl.a. overvann, snø og is rettes til kommunens sentralbord på hverdager fra kl Tlf Utenom ordinær arbeidstid ring vakttelefon gjennvingsstasjonen, Svingerud Telefon Gunnar Selte Åpningstider: Mandag stengt Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Det står container for glass ved Vik Senter. renovasjon Administreres av Hadeland og Ringerike Avfallsselskap A/S (HRA). Bergermoen, 3520 Jevnaker. Tlf Husholdningsrenovasjonen i kommunen utføres av Renovatøren A/S - tlf Spørsmål vedr. renovasjonsregningen, bestilling av renovasjon, adresseforandringer og klager rettes til HRA, tlf Brune avfallsposer deles ut 2 ganger i året. For 1999 deles de ut i uke 10 og uke 36. Det kan kjøpes ekstra poser på Gjenvinningsstasjonen til kr.1,- pr. stk. kultur Bibliotek, kulturvern, kulturminner, reiseliv, arrangement, lag/foreninger, idrett. Næssan, Rita Kulturleder Støtte til kulturformål/spillemidler, idrett/anlegg, utleie skolelokaler, kontakt vennskapskommuner,kulturvern,kulturminner, reiseliv, arrangementer, kontakt med lag/foreninger. e-post: Bakke, Gudmund Bygdebokforfatter e-post: Borch, Ellen Pauline Biblioteksjef (vikar t.o.m ) e-post: Bentsen, Oddveig Sekretær. Biblioteket e-post: Lønnum, Cecilie Biblioteksjef (perm. t.o.m ) E-post: oversikt over frister Forslag til Kulturpriskandidater: 1.mars. Forslag til Barnas kulturpris: 1.mars. Forslag til Byggeskikkprisen: 1.mars. Leie av skolelokaler: 1.juli. Melding om nye anlegg/idrett/ foreninger: 1.september. Statlige tilsk.til anl.for idrett/friluftsliv/miljø (spillemidler): 15.november. Kommunale tilskudd Søknadsfrist 1.mars: Tilskudd til kulturformål "kulturmidler" Tilskudd til partienes ungdomsorganisasjoner Tilskudd til idrettsarbeid - fordeles av Idrettsrådet 3

4 biblioteket, Vikstunet sosial/barnevern Økonomisk sosialhjelp, økonomisk råd og veiledning, råd og veiledning overfor familier, fosterhjem, besøkshjem, adopsjon, rus, flyktninger, psykiatri. Bikset, Maria Sosialleder Telefon Telefax e-post: Åpningstider: Man/tir/ons kl Tor/lør kl Fredag stengt. Kommunal informasjon, utstillinger, utlån, lydbøker m.m. HUMANITÆR SEKSJON Sosial/barnevern, pleie/omsorg, tiltak flyktninger, tiltak funksjonshemmede, psykologi, logopedi, psykiatri, fysioterapi, hjelpemidler, helsestasjon, miljørettet helsevern, skole/barnehage, musikk-/ kulturskole, voksenopplæring, skoleskyss. Humanitær seksjon: e-post: Bosåen, Jan-Tore Seksjonsleder Mobil e-post: Lian, Britt Sekretær. Husbankens låne- /tilskuddsordninger, parkeringstillatele for bevegelseshemmede, husleieberegninger for omsorg-/ trygdeboliger og for opphold i institusjoner, salgs- serveringsog skjenkebevillinger. husbankens låne- og tilskuddsordninger BOSTØTTE er en statlig økonomisk støtte som tar sikte på å redusere boutgifter for husstander med lave inntekter og/eller høye boutgifter etter nærmere fastsatte regler. Søknadsfrister: 10/2, 10/6, 10/10. TILSKUDD TIL UTBEDRING/ TILRETTELEGGING kan dekke godkjente kostnader inntil ca. kr , beregnet på utbedring/tilpassing av boliger for eldre over 60 år, funksjonshemmede og økonomisk vanskeligstilte. TILSKUDD TIL ETABLERING Boligtilskudd til etablering er ment å hjelpe vanskeligstilte grupper med svak økonomi til å få en egnet bolig. Tilskudd kan gis til enkeltpersoner, stiftelser og selskap. Nærmere informasjon om ordningene samt søknadsskjema fås v/henvendelse til Britt Lian tlf eller Publikumskontoret. Damhaug, Sara Barnevernkonsulent Evensen, Mailis Miljøarb./psykiatri. v/regnbuen dagsenter, Hønefoss. (interkom. samarb. m/ring.kommune). Falkheim, Stina (Permisjon t.o.m ) Psykiatrikoordinator/flyktningekonsulent Foslien, Sissel Sosialkonsulent Grina, Åse Grethe Barnevern- og sosialkonsulent Hovde, Solbjørg Aune Psykiatrikoordinator/flyktningkonsulent (vikar t.o.m ) Lundal, Bjørn Sosialkonsulent helse Fysioterapi, tekniske hjelpemidler, helsestasjon, miljørettet helsevern. Børja, Beate Fysioterapeut. (Perm. 6/ til 4/9-2000). Bådstøløkken, Magnhild Fysioterapeut Eid, Idun Ledende fysioterapeut Mobil Hagert, Elisabet Vikar helseleder 16/8 til 24/ (Man. tor.) Hovland, Toril Wenche Helsesøster Næstvold, Alf Helseleder (man, tir, tor) (Perm. 16/8 til 24/ ). Skjedsvold, Marit Ann Ledende helsesøster Steffensrud, Bente Jordmor (tir. tor). 4

5 Helsesøstertjenesten Ved helsestasjonen utføres hjemmebesøk etter fødsel, barselgrupper, sped- og småbarnsundersøkelser, foreldreforberedende kurs, vaksinasjonstilbud og skolehelsetjeneste samt inneklimamålinger av barnehager/skoler. Ekspedisjonstid Helsestasjon Mandag Øvrige dager: Henvendelse direkte til helsesøstrene. Jordmor Jordmor utfører svangerskapskontroll. Tir/tor utlån av tekniske hjelpemidler På det kommunale hjelpemiddellagret kan man låne tekniske hjelpemidler for å dekke midlertidige behov. Dette gjelder hjelpemidler som f.eks. rullestol, rullator, toalettforhøyer osv. Tidsbegrenset lånetid ca. 3 mnd. Utlånet er gratis. Krykker kan man leie på Publikumskontoret. Tidsbegrenset lånetid ca. 3 mnd. Depositum kr 200,-. Fysio- og ergoterapitjenesten er behjelpelig med utprøving og søknad på tekniske hjelpemidler til varig utlån. Hver torsdag leverer Hjelpemiddelsentralen i Buskerud hjelpemidler til det kommunale lageret i herredshuset. Kontakt fysioterapeutene Idun Eid tlf , Beate Børja/Magnhild Bådstøløkken tlf eller ergoterapeuten på tlf tiltak funksjonshemmede Myhre, Marit Virksomhetsleder Arbeidssenteret Leder Svend Otto Sundby Gamleveien Boveileder Runar Grønvold Gamleveien Boveileder Reidun Næsbø Bagaasen pleie/omsorg Hjemmehjelpstjenesten, hjemmesykepleien, ambulerende vaktmester, avlastningsordning, rehabilitering, trygde-/omsorgsboliger, syn-/hørselkontakt. TELEFON / TELEFAX Johansen, Arild Pleie og omsorgsleder Arnesen, Nina (tor, fre) Kontorfullmektig Sand, Wenche (man tir ons) Sekretær Bråthen, May Britt Hjemmehjelpsformidler Rognlien, Janne Leder hjemmetjenestene Fægri, Lasse Ambulerende vaktmester (man, tor, fre - kl ) Hole sykehjem Rehabiliteringsavd., Langtidsavd. Carlsen, Torill Sekretær. Hole sykehjem Flotve, Margrethe Ergoterapeut, Rehabiliteringsavd. Sundjordet bofellesskap Vikstunet omsorgsleiligheter, vaktrom frivillighetssentralen, Vikstunet Telefon Etter 10/10-99 kan mobil også benyttes. Ekspedisjonstid: Tirsdag og torsdag kl Frivillighetssentralen tilbyr gratis hjelp til eldre i Hole kommune til bl.a.: snømåking, hagearbeid o.a. forefallende arbeid. KPPT Pedagogisk Psykologisk tjeneste. Rasmussen, Marianne Spesialpedagog Wahlstrøm, Berit Logoped Huseby, Trine Konsulent barnehager Generell info vedr. kommunens barnehager, barnehageopptak, barnehageutbygging. Spørsmål om tilsendte fakturaer, kan rettes til den enkelte barnehage eller Bjørg Karlsen Rødskog, Sofie Barnehageleder e-post: Løken barnehage Naturbarnehagen Mobil Røyse familiebarnehage Sollihøgda barnehage Sundvollen barnehage Vik barnehage

6 skole Generell info vedr. skole, skoleskyss, voksenopplæring, musikk/kulturskole. Spørsmål vedr. skolefritidsordningen (SFO) rettes direkte til skolene: Vik - tlf / Røyse - tlf Spørsmål om tilsendte fakturaer, kan rettes til den enkelte skole el. Bjørg Karlsen Henriksen, Marit Skolefaglig ansvarlig Musikk-/Kulturskolen (Alexandergården) Voksenopplæringen Gjesvik Hundstadtunet Røyse treningssenter Høyenhall Vik skole Telefax Kontoret Rektor Undervisningsinspektører Personalrommet Kontor - lærere i 1.klasse Arbeidsrom lærere team I klasse Arbeidsrom lærere team II klasse Arbeidsrom lærere team III og 7. klasse SFO leder 1.-2.klasse SFO leder 3.-4.klasse IT-ansvarlig Mobil IT-ansvarlig Røyse skole Telefax Kontoret Rektor SFO IT-ansvarlig Hole ungdomsskole Telefax Kontoret/rektor IT-ansvarlig MIDTRE BUSKERUD REVISJONSDISTRIKT Fleten, Kaare Distriktsrevisor (annenh. onsdag) e-post: Haugen, Kristin Revisor (annenh. ons., tors. og fre) e-post: (Perm. 13/ til 10/8-2000). Skjærmoen, Elin Revisjon (man., tirs. og annenh. ons.) e-post: ANDRE AKTUELLE TELEFONNUMMER Apotek, Vik torg Alle hverd /lør Dyrevernnemnda v/tore Ellingsen Feiervesenet for Hole og Ringerike (Mob ) Forliksrådet v/john Holten, 3530 Røyse Fylkeshuset, Drammen (Busk. Fylkeskommune adm.) Hole ASVO A/S Vikstunet Konfliktrådet for Hole og Ringerike telefonnummer forts. Landbrukskontoret, skogbruksetaten Hønefoss Lensmannen/Namsmannen, Vik Torg Legevakt, Ring.sykehus Ligningskontoret/Folkeregisteret, Hole herredshus Næringsmiddeltilsynet for Ring.regionen, Hønefoss Overformynderiet v/adv. Annie Braseth, Hønefoss Ringerike brannvesen Hønefoss Ringerike septikservice Ask Ringeriks-Kraft AS Hønefoss Røyse postkontor Vik Torg Tannhelsetjenesten (den offentlige) Vik senter Sorenskriveren i Ringerike Hønefoss. Telefax Tinglysing Sparebanken Nor Vik senter (alle hverd /tors. kl ) Statens Hus, Drammen Fylkesmannen, Fylkeslegen, Statens utdanningsktr., Fylkesnemnda for sos.saker, Fylkesjordskiftektr./Jordskifterett, Fylkesveterinæren, Sivilforsvaret. Trygdekontor Vik senter Viltnemnda v/ø.langslet Mobil

7 ÅPNE MØTER Humanitært styre Formannskapssalen. Mandager kl : 16/8, 27/9, 1/11, 29/11. Plan- og ressursstyret Formannskapssalen. Tirsdager kl : 17/8, 28/9, 2/11, Formannskapet Formannskapssalen. Onsdager kl 17.00: 18/8, 8/9, 29/9, 3/11, 17/11, 1/12, 15/12. Kommunestyret Samfunnssalen. Mandager kl : 30/8, 20/9 (Heldagsmøte/økonomiplan), 4/10 (Konst. av nytt kommunestyre), 18/10, 15/11, 13/12. Eldrerådet Vikstunet. Torsdager kl : 12/8, 16/9, 21/10, 18/11, 16/12. MANDAGS-CAFE HOLE SYKEHJEM Kl august september september oktober oktober november november HOLE MEDISINSKE SENTER, VIK Sentralbord Nyquist (man. ons. fre.) Flokkmann (man. tir. tor. fre.) Steffensrud (man. tir. ons. tor.) Næstvold (Permisjon 16/8-28/11-99, men fortsatt åpent man. kveld etter avtale. (Etter permisjonen: Man. kveld, ons., fre). Hagert Vikar 15/7-24/ (tir., ons., fre) KIRKEN Dugstad, Tore (Hole herredshus) Kapellan/kirkeverge (tir.,ons., tor., kl ) Mobil e-post: Downey, Peter Organist Finstad, Stein Sogneprest Hammersbøen, Stein Kirkegårdsarbeider Mobil Hoel, Marie Sekretær Herredshuset ons kl Presteboligen tir/tor kl Sogneprestkontoret (Presteboligen tir/tor kl. 9-13) Solheim Vera Sidler Kirketjener Sollihøgda kapell Ullern, Elsa Kirketjener Hole kirke Ullern Paul Kirkeverge Bønsnes kirke Solberg Ingrid Formann Menighetsrådet GUDSTJENESTE 2. HALVÅR 1999 September: 5/9 Kl Hole kirke v/dugstad. 19/9 Kl Bønsnes kirke v/finstad. 26/9 Kl Sollihøgda kapell v/dugstad. Oktober: 3/10 Kl Hole kirke v/finstad. 10/10 Kl Hole kirke v/finstad. 17/10 Kl Hole kike v/dugstad. 24/10 Kl Hole kirke v/finstad. 31/10 Kl Hole kirke v/ Finstad. November: 6/11 Kl Hole kirke v/finstad. Minnegudstjeneste. 7/11 Kl Hole kirke v/finstad. 14/11 Kl Hole kirke v/dugstad. 21/11 Kl Sollihøgda kapell v/dugstad. Desember: 5/12 Kl Hole kirke v/dugstad. Høymesse. 12/12 Kl Hole kirke v/finstad. Høymesse. Lucia. 24/12 Kl Hole sykehjem. Andakt v/finstad. Kl Kl Kl Kl Hole kirke v/dugstad. Hole kirke v/dugstad. Sollighøgda kapell v/finstad. Bønsnes kirke v/finstad. Midtnattsmesse. 25/12 Kl Hole kirke v/finstad. KONFIRMASJONSDAGER I HOLE ÅR 2000 Søndag 28/5 Torsdag 1/6 Søndag 4/6 Hole kirke Sollihøgda kapell Bønsnes kirke 7