NORGES RØDE KORS INTERNGJENNOMGANG AV BRUKEN AV TERRENGGÅENDE M6 LASTEBILER I NØDHJELPSOPERASJONER.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES RØDE KORS INTERNGJENNOMGANG AV BRUKEN AV TERRENGGÅENDE M6 LASTEBILER I NØDHJELPSOPERASJONER."

Transkript

1 Norges Røde Kors NORGES RØDE KORS INTERNGJENNOMGANG AV BRUKEN AV TERRENGGÅENDE M6 LASTEBILER I NØDHJELPSOPERASJONER. BAKGRUNN: Norges Røde Kors bruk av M6 terrenggående lastebiler i nødhjelpsoperasjoner har den siste tiden blitt gjenstand for omtale og debatt i media. At media fokuserer på humanitær bistand og starter offentlig debatt syntes vi er bra. Norges Røde Kors har foretatt en grundig intern gjenomgang av alle ni Transport Support Unit (TSU) operasjonene med spesiell fokus på å kunne identifisere hva som har fungert bra og for å forbedre svake sider ved prosjektene. Det er produsert en rapport per operasjon og et overordnet fakta ark for alle operasjonene, i tillegg til dette overordnede notatet som oppsummerer funnene fra den interne gjennomgangen. Norges Røde Kors redegjør også for hvordan våre tidligere erfaringer vil integreres i våre planleggingsverktøy for mulige framtidige operasjoner. Resultatet fra gjennomgangen er med på å danne grunnlaget for eventuelle fremtidige transportoperasjoner. Det vises for øvrig til mandat for denne rapporten, gitt av Generalsekretæren i Norges Røde Kors 15. mars KORT OPPSUMMERING AV RAPPORTEN: Transport Support Unit,TSU, er en transportpakke med spesialkjøretøy som er del av Røde Kors kriseberedskap. M6 terrenggående lastebiler er en del av TSU. M6 er velegnet i spesielt vanskelig terreng, TSU-konseptet har så langt blitt benyttet i ni operasjoner på tre kontinenter. 527 lastebiler har til sammen transportert omlag tonn mat/vann og nødhjelpsutstyr 1. I 2005 ble flyktninger transportert i sikkerhet fra grensen mot Sudan til flyktningleirer i Tsjad. Til sammen har TSU-operasjonene til nå kostet 146,5 millioner kroner, hvor av 87,5 millioner har 1 Tallene er noe justert fra forrige utkast av rapporten etter at vi har fått ny justert informasjon og etter at kontroller har dobbeltsjekket alle utregninger. D:\havarn\profilseksjon\070509_internrapport_terrenglastebiler.doc

2 kommet som tilskudd fra UD, og 59 millioner er fra egne midler, både innsamlede midler og egenkapital. Det operative ansvaret ligger hos den implementerende partner som drifter operasjonen og har det operative arbeidsgiveransvaret. Norges Røde Kors stiller TSU til rådighet og betaler transport og personalkostnader 2. Norges Røde Kors har vært aktivt med å utvikle TSU konseptet i Røde Kors bevegelsen og finansiert store deler av utviklingen og operasjonene. Beredskapsavdelingens gjennomgang viser at bilene har og har hatt en betydelig nytteverdi i ulike katastrofer rundt om i verden hvor det har vært behov for transport under spesielt vanskelige forhold. Når den er riktig brukt fyller M6 en nisje i transportbehovet i en nødhjelpsoperasjon. Beredskapsavdelingen mener samtidig at transportoperasjonene, har forbedringspotensialer både hos Norges Røde Kors og våre implementerende partnere: o Norges Røde Kors burde ha foretatt grundigere studier av apellene før utsendelser av M6ene i en del operasjoner, for å unngå at man sendte ut for mange biler i forhold til behovet, og at operasjonene ble unødig kostbare. o Bedre forstudier kunne også, i noen prosjekter, ha ført til et mer korrekt valg av fraktmetode i forhold til hasteaspektet i prosjektet og hvor raskt man realistisk kunne forvente oppstart i arbeidet. o Miljøhensyn burde vært inne i vurderingene og prosedyrene før utsendelse av M6er. o Norges Røde Kors burde hatt større fokus på god prosjektledelse både ved hovedkontoret og i felt. o Vi burde ha vist større evne til institusjonell læring, og evne til å justere arbeidsmetoder underveis. Arbeidet med utarbeidelse av en TSU håndbok har tatt for lang tid. o Det har ikke blitt gitt tilstrekkelig støtte til kapasitetsbygging av nasjonale Røde Kors/Røde Halvmåne foreninger og for liten deltagelse av lokale nasjonalforeninger i programmene. o Det er ikke foretatt kost-nytte analyser som dekker de spesielle forholdene M6 arbeider under 2 Hva Norges Røde Kors finansierer og hva implementerende partner finansierer vil variere noe fra operasjon til operasjon. Detaljert oversikt over hva Norges Røde Kors har finansiert i hver enkelt operasjon, inkludert finansieringskilder, er i punkt 3. i hver enkelt operasjons rapport. 2

3 o Implementerende partnere burde ha sørget for bedre internkommunikasjon og kunnskap om TSU konseptet innad i egen organisasjon. Følges økte kvalitetskrav og strengere kriterier for utsendelse som beskrevet i rapporten, mener Norges Røde Kors at TSU og M6 terrenggående lastebiler er noe Norges Røde Kors bør forsette å tilby våre partnere. De hevede kvalitetskravene er bl.a.: o Utsendelseskriteriene i IFRC s nye TSU håndbok, Standard Operating Procedures, skal følges. o Lokale Røde Kors/Røde Halvmåne foreningen og den berørte lokalbefolkningen vil delta så langt det lar seg gjøre i kartlegging av behov, utforming, gjennomføring og evaluering av innsats og tiltak. o M6 vil kun brukes i nødhjelpsoperasjoner hvor det er spesifikt behov for terrenggående lastebiler. o Tiltak og innsats vil bli evaluert og fulgt opp. o Miljøhensyn vil inkorporeres i relevante prosedyrer. o Norges Røde Kors vil følge SPHERE standarder, som er internasjonalt anerkjente standarder for humanitær bistand. o Prosjektene skal følge vår prosjektmonitoreringssystem Beredskapsavdelingen anbefaler videre bruk av TSU og M6 ved at: Fremtidige TSU utsendelser skal tilfredstile kvalitetskravene i denne rapporten og SOPen. M6, som en del av TSU konseptet, vil vurderes særskilt og fortløpende. Det er imidlertid sannsynlig å tro at M6 kjøretøy, som en del av TSU, over tid, fases ut. Dette på grunn av høy og økende alder, samt tekniske ulemper, som er omtalt i rapporten. Uavhengig av vurdering i forhold til utfasingstakt av M6 lastebiler, anbefaler vi at Norges Røde Kors fortsatt tilby TSU ved nødhjelpsoperasjoner til våre partnere. Om disse TSUene vil inneholde andre typer terrenggående lastebiler vil avhenge av hvordan Røde Kors bevegelsen vurderer behovene og kost-nytten ved videre utvikling av TSU konseptet. Vi søker alltid å forbedre våre løsninger og komme opp med bedre alternativer i dette, og våre øvrige, nødhjelpskonsepter. 3

4 INNHOLDSFORTEGNELSE NORGES RØDE KORS INTERNGJENNOMGANG AV BRUKEN AV TERRENGGÅENDE M6 LASTEBILER I NØDHJELPSOPERASJONER...1 BAKGRUNN:...1 KORT OPPSUMMERING AV RAPPORTEN:...1 HVA ER EN TRANSPORT SUPPORT UNIT OG EN M6 TERRENGGÅENDE LASTEBIL?...5 ORGANISERING OG OPERATIVT ANSVAR:...6 ANVENDELSE:...7 LAGRING:...8 NI 0PERASJONER PÅ TRE KONTINENTER. ERFARINGER. KOMPARATIV KOSTNAD....9 POSITIVE ERFARINGER:...9 KOMPARATIV KOSTNAD:...10 OPERASJONELLE UTFORDRINGER OG VÅRT FORBEDRINGSPOTENSIAL FORSTUDIER: HVILKE ANALYSER BLE EVENTUELT FORETATT I FORKANT? RESULTAT/MÅLSETNING. HVORDAN VURDERES RESULTATENE I HVER ENKELT OPERASJON I FORHOLD TIL MÅLSETNINGENE OG I FORHOLD TIL KJØP AV EVENTUELLE LOKALE TRANSPORTMIDLER ELLER TRANSPORTTJENESTER? ULYKKER MED PERSONSKADER ØKONOMISK OVERSIKT: AVSLUTNINGSPLANER OG INVOLVERING AV NASJONALFORENINGENE. BLE DET TATT MILJØHENSYN? ER BÆREKRAFTIG LOKALT GJENBRUK VURDERT? (IFBM EVT SANERING, RESIRKULERING AV RESERVEDELER)...17 AVSLUTNINGSPLANER:...17 INVOLVERING AV NASJONALFORENINGENE:...18 MILJØHENSYN: TRANSPORT.: EVALUERINGER. HVILKE EVALUERINGER BLE FORETATT UNDERVEIS OG I HVILKEN GRAD FØRTE DETTE TIL ENDRINGER I KONSEPTET? I HVILKEN GRAD ER EVALUERINGENE DOKUMENTERT?...21 KVALITETSKRAV SOM VIL BLI STILT TIL FREMTIDIGE M6-OPERASJONER: ANBEFALING. SKAL NORGES RØDE KORS FORTSETTE Å BRUKE M6 SOM DEL AV TSU? HVIS JA, HVILKE KRAV BØR STILLES TIL FREMTIDIGE OPERASJONER?

5 HVA ER EN TRANSPORT SUPPORT UNIT OG EN M6 TERRENGGÅENDE LASTEBIL? Transport Support Unit, TSU, er en transportpakke med spesialkjøretøy, som er del av Røde Kors kriseberedskap. En transportpakke er et konsept som leverer ekspertise (personell) og transportmidler for transport av nødhjelpsartikler fra kai/flyplass til den enkelte mottaker i et nødhjelpområde. En TSU kan også innebære transport av flyktninger. En TSU skal settes inn etter en nøye vurdering og klare kriterier som ender opp med en enhet tilpasset behovet. Denne enheten kan bestå av kun personell for transportledelse om alle transportbehov kan dekkes lokalt. TSU kan også være en kombinasjon av innkjøpt lastekapasitet, innleid lokal transportkapasitet og/eller for eksempel M6 lastebiler om terrenggående kapasitet er nødvendig og annen ekvivalent transport er utilgjengelig. I tillegg har TSU mobile verksteder for de kjøretøyer som enheten består av. TSU er et beredskapsverktøy for katastroferespons. M6 lastebilen eller som den riktige betegnelsen er; M-621 Cargo truck - er en amerikanskprodusert lastebil for militært bruk og har vært produsert siden Den typen som Det norske forsvaret fikk er bygd i 1968 og Den er enkel i sin oppbygning, har høy bakkeklaring, drift på alle 6 hjul (innsjaltbar) på 3 aksler, reduksjonsgear (krabbegir) og en lastekapasitet på 3 tonn i terreng og opp til 5 tonn på vei. Motoren er en 6 sylindret dieselmotor med en effekt på 140 Hk, grovt boret (stort sylindervolum) motor med høyt kompresjonsforhold som gjør at den kan operere på forskjellige typer drivstoff eller blandinger av disse (multifuel). Kjøretøyene består av relativt enkel mekanikk, få elektroniske komponenter, og er derfor svært enkle å reparere. Videre kan kjøretøyene enkelt utstyres med vanntanker, for transport av vann, kjøretøyene er også utstyrt med nedfellbare sittebenker på lasteplan, for transport av mennesker. M6en er bygd for bruk i alle typer terreng (all-terrain vehicle). De M6 lastebilene Norges Røde Kors disponerer fikk vi i gave av Forsvaret. Det koster kroner å oppgradere hver enkelt M6 slik at den er klar til bruk. Det koster 75 kroner per måned å lagre en M6 i Norge i dag.. Det finnes også enkelte andre terrenggående lastebiler på markedet i dag. UNIMOG U3000/4000 er en lastebil som er 2 akslet, har drift på alle hjul, nyttelast kg og med pris på kroner. Det er også større 5

6 kjøretøyer som for eksempel Scania P124 med drift på seks hjul, nyttelast mellom og kg, og med en pris fra kroner. MAN produserer en 4-hjulsdrevet terrenggående lastebil for det afrikanske markedet i Sør Afrika. Den omtrent tilsvarende bilen koster NOK og har en nyttelast på kg. Ved kjøp av lastebiler må også fraktkostnader til katastrofested taes med i beregningen. M6ens drivstofforbruk er relativt høyt, noe som ikke er uvanlig for terrenggående kjøretøy, da fremkommelighet er viktigere enn antall kjørte kilometer. Tekniske sett er hovedproblemet med M6 at den er tatt ut av produksjon og nye reservedeler kan være vanskelig å finne på det åpne markedet. I de operasjoner der M6en har vært/er i bruk sendes det alltid ut flere lastebiler enn behovet tilsier slik at kjøretøyer som ikke lengre er reparerbare kan brukes som delebiler for de gjenværende bilene. Dette er en klar policy og del av konseptet. En annen ulempe med M6ene er at de er gamle og har en noe kortere gjennomsnittlig levetid enn ett nytt kjøretøy. Det er vanskelig å anslå eksakt gjennomsnittlig levetid for et nytt terrenggående kjøretøy. Uansett type kjøretøy, vil levetiden for kjøretøyet være avhengig av vedlikehold, service og bruk. Gjennomsnittlig levetid i prosjektperioden i Afrika for M6 lastebiler har vært to og et halvt år. Den korte levetiden skyldes ikke nødvendigvis at kjøretøyene brøt sammen etter to og et halvt år, men at det ofte ble besluttet at bilene skulle hugges opp for å skaffe reservedeler etter endt prosjektperiode som et ledd i avslutningsplanen. ORGANISERING OG OPERATIVT ANSVAR: Det operative ansvaret ligger hos den implementerende partner som drifter operasjonen og har det operative arbeidsgiveransvaret. Det operative ansvaret er regulert ved skriftlige avtaler for syv land, Tsjad, Niger, Libanon, Kenya, Pakistan, sørlige Afrika og Haiti. I to land, Nord-Korea og Indonesia er ikke det operative ansvaret regulert med skriftlige avtaler. 3 Norges Røde Kors stiller TSU til rådighet og betaler transport og 3 Følgende kontrakter foreligger mellom Norges Røde kors og implementerende partnere i de enkelte operasjonene: Tsjad: En MoU mellom NRX og IFRC. Den kopien vi har her er verken datert eller underskrevet. Niger:En MoU mellom NRX og IFRC datert 26. august En Letter of Agreement mellom NRX, WFP og IFRC datert 22. august 2005 Libanon:En Service Level Agreement mellom NRX, IFRC og ICRC dater 10. august Et Donation Certificate der biler doneres til det Libanesiske Sivilforsvaret datert 1. mars 2007.Kenya:En MoU mellom NRX, Kenya RK og IFRC datert 29. mai Leiekontrakter for 4 landcruisere mellom NRX og IFRC, datert 21. juni 6

7 personalkostnader 4 5. Norges Røde Kors har vært aktivt med å utvikle TSU konseptet i Røde Kors bevegelsen og finansiert store deler av utviklingen og utsendelsene. TSU ledelsen er ofte sekondert internasjonal stab. Hoveddelen av staben er sjåfører som med få unntak, er lokalt ansatte. De lokalt ansatte blir lært opp av den sekonderte internasjonale staben. Hvem den implementerende partner er, varierer fra operasjon til operasjon. Det kan være den Internasjonale Røde Kors bevegelsen, som i Afghanistan, Libanon, Niger, Nord-Korea, Tsjad (IFRC, ICRC,), lokale Røde Kors nasjonalforeninger i samarbeid med IFRC, som i Kenya, eller FN (Verdens matvareprogram, WFP), som i sørlige Afrika og Haiti. Spesialkjøretøyene sendes ut med støtteinfrastruktur som mobile verksteder, reservedeler, støttekjøretøy, kommunikasjonsmateriell, opplæringspersonell og transportledere. Slik støtteinfrastruktur er nødvendig i enhver transportoperasjon, enten det dreier seg om nye eller brukte lastebiler. ANVENDELSE: I nye eller pågående katastrofer vil det alltid oppstå et transportbehov. I noen tilfeller er bruk av lokale lastbiler ikke tilstrekkelig på grunn av ødelagte eller dårlige veier. Ved forespørsel fra en av våre internasjonale partnere vurderer Norges Røde Kors henvendelsen, og i de katastrofeområder der det vurderes som formålstjenelig, fatter Norges Røde Kors en beslutning om å låne ut kjøretøy og stab. I alle operasjonene ble bilene formelt sett sendt ut etter forespørsel fra 2006.Pakistan: En MoU mellom NRX og IFRC datert 15. februar 2006.Sørlige Afrika:En Operational Partnership Agreement mellom NRX og WFP datert 17. oktober En avtale mellom NRX og WFP Malawi om dekommisjonering av 52 M6 er brukt i Malawi, datert 21. november 2006.Gift Sertificate/Hand over note på 47 M6 er og 2 landcruisere til WFP Malawi, datert 15. februar 2007.Haiti:Addendum til Letter of Agreement av 11. mars 2004, datert 28. mai Indonesia:Ingen avtaler.nord-korea:ingen avtaler. 4 Hva Norges Røde Kors finansierer og hva implementerende partner finansierer vil variere noe fra operasjon til operasjon. Detaljert oversikt over hva Norges Røde Kors har finansiert i hver enkelt operasjon, inkludert finansieringskilder, er i punkt 3. i hver enkelt operasjons rapport. 5 Hva Norges Røde Kors finansierer og hva implementerende partner finansierer vil variere noe fra operasjon til operasjon. Detaljert oversikt over hva Norges Røde Kors har finansiert i hver enkelt operasjon, inkludert finansieringskilder, er i punkt 3. i hver enkelt operasjons rapport. 7

8 implementerende partner. 6 Men i enkelte operasjoner, som for eksempel sørlige Afrika og Niger, kom forespørselen etter initiativ fra Norges Røde Kors. Norges Røde Kors har i alle TSU operasjonen vært en stor bidragsyter til implementerende partner. LAGRING: De fleste av lastebilene, dvs. 445, som ikke er operative, er lagret i Norge. 14 biler er lagret i IFRC kriseberedskapslager i Dubai, og 60 er lagret i Røde Kors nasjonalforeningers kriseberedskapslager 7. Årsaken til at noen av bilene blir lagret i felt, etter endt bruk, er at de er et ledd i Røde Kors bevegelsens kriseberedskap. Bilene kan på den måten gjøres tilgjengelige raskere og 6 Haiti Forespørsel fra WFP, skriftlig dokumentert i Faks fra WFP 3. mars 2004: Request for Transport Support Package for Haiti. Indonesia Forespørsel fra IFRC. Ikke godt skriftlig dokumentert, men i brev av 1. januar 2005 bekrefter vi at vi vil svare på forespørselen med 80 M6 er (60 til Indonesia og 20 til Sri Lanka). I mail av 3. januar 2005 skriver Rob McConnell fra IFRC at felt i Indonesia har gått med på å motta 60 M6 er. I mail fra Josse Gillijins i IFRC 2. november 2005 blir det fremsatt en forespørsel om ytterligere 35 M6 er til Banda Aceh. Kenya Initiativ fra generalsekretæren i Kenya RK. Assessment gjennomført av vår WatSan-delegat februar Libanon ICRC vurderte fremkommeligheten i Sør-Libanon slik at det kun ville være mulig for terrenggående lastebiler. Norges Røde Kors informerte ICRC om tilgjengeligheten av en TSU. Forespørslene er skriftlig dokumentert ved en offisiell forespørsel fra ICRC datert 31. juli Niger Forespørsel fra IFRC om 70 M6 er, dokumentert skriftlig i appellen. Denne kom på bakgrunn av initiativ fra Norges Røde Kors. Vi kontaktet IFRC via brev 5. juli 2005 og uttrykte bekymring over situasjonen i Niger og IFRC s manglende respons på den. Logistikk assessment ble gjort av Norges Røde Kors i begynnelsen av juli Nord-Korea Forespørsel fra Nord-Korea Røde Kors i januar 2004 om å motta 5 M6 er.pakistan Forespørsel fra IFRC Pakistan, dokumenter i mail fra IFRC datert Sørlige Afrika Situasjonsvurderinger av IFRC, TSP inkludert i revidert appell 12/02 fra 22. juli Norges Røde Kors kontaktet WFP i Roma med forespørsel om eventuelt behov for M6 er som vi var tilbudt av Forsvaret. Dette resulterte i en total forespørsel fra WFP om 200 M6 er. Disse forespørslene er ikke direkte skriftlig dokumentert, men det finnes flere brev der dette refereres til, blant annet takkebrev fra WFP av 8. juli 2002 og brev fra WFP av 10. juli I henhold til landrapporten ble det også holdt et møte i Roma 3. juli 2002 mellom representanter fra Norges Røde Kors, WFP og IFRC der Norges Røde Kors ble forespurt om å påta seg ansvaret for oppsett og drift av en TSP som støtte til WFP. Tsjad Forespørsel fra IFRC. Denne er dokumentert både i rapporten IFRC Chad Assessment Team, Mission to Chad 31. oktober 16. november 2003 og i den resulterende appellen av 2. desember lastebiler er lagret i et kriseberedskapslager i Niger. 30 vil bli lagret i et kriseberedskapslager i Indonesia, etter endt operasjon. 8

9 billigere, hvis katastrofen oppstår i området de er lagret. For de bilene som har vært operative og hvor prosjektet er avsluttet, foreligger det avslutningsplaner. Avslutningsplaner inkluderer enten gjenbruk, opphugging for bruk som reservedeler, eller nedsmelting hvor stålet blir brukt til andre formål. Det er IFRC, støttet av Norges Røde Kors, som bistår implementerende partner med å utarbeide en bærekraftig avslutningsplan, men arbeidet finansieres av Norges Røde Kors med assistanse fra en sekondert norsk IFRC TSU-ekspert. NI 0PERASJONER PÅ TRE KONTINENTER. ERFARINGER. KOMPARATIV KOSTNAD. POSITIVE ERFARINGER: TSU-konseptet har så langt blitt benyttet i ni operasjoner på tre kontinenter. 527 lastebiler har til sammen transportert omlag tonn mat/vann og nødhjelpsutstyr. I 2005 ble flyktninger transportert i sikkerhet fra grensen mot Sudan til flyktningleirer i Tsjad. Lastebilene har så langt blitt brukt i nødhjelpsoperasjoner i det sørlige Afrika, Tsjad, Niger, Kenya, Indonesia, Pakistan, Libanon, Haiti og Nord-Korea. Det er mange forskjellige årsaker til at det i de enkelte operasjonene oppsto behov for spesialkjøretøy, alt fra flom/tørke i Kenya, tsunami i Indonesia og konflikt i Libanon. For tilnærmet alle operasjonene var bakgrunnen for beslutningen om å bruke spesialkjøretøy at veiene i deler av landet var så dårlige at det ikke var mulig å nå fram med vanlige kjøretøy. M6 lastebilene har og har hatt en stor nytteverdi i pågående og tidligere operasjoner. M6 lastebilene har bidratt til å transportere nødhjelpsutstyr til områder utilgjengelig med lokale transportmidler. De har dermed bidratt til å hindre og lindre menneskelige lidelser i katastroferammede land og regioner som for eksempel i det sørlige Afrika, hvor tonn mat og såkorn ble distribuert og sannsynligvis bidro til å avverge en sultekatastrofe. Årsaken til at lokale transportmidler ikke var tilgjengelig var enten grunnet sterkt redusert fremkommelighet, slik som i Indonesia etter tsunamien hvor de terrenggående lastebilene distribuerte tonn nødhjelpsmateriale til mennesker, eller at bilene har kjørt der lokale aktører av sikkerhetsgrunner ikke ønsket å kjøre, slik som i Haiti hvor bilene bisto WFP med å distribuere tonn mat til mennesker. 9

10 KOMPARATIV KOSTNAD: Hvis riktig brukt er M6 lastebilene i første rekke et alternativ til helikopter, fly eller flydropp, i nødhjelpsoperasjoner. Gjennomsnittkostnaden for M6 er 0,50 til 1 krone 8 per kilo nødhjelpsutstyr transportert. Dersom helikopter benyttes vil kostnaden være 7-10 ganger høyere 9. Ved kjøring i vanskelig terreng som sand og gjørme, har M6 lastebilen spesielle egenskaper som gjør det mulig å komme frem i terreng ufremkommelig med annet kjøretøy. Videre er M6 lastebilene enkle i bruk og lette å vedlikeholde. OPERASJONELLE UTFORDRINGER OG VÅRT FORBEDRINGS- POTENSIAL. 1. FORSTUDIER: HVILKE ANALYSER BLE EVENTUELT FORETATT I FORKANT? Avgjørelsen om å sende ut bilene ble foretatt på basis av implementerende partneres (IFRC, ICRC eller WFP) analyser. IFRCs behovskartlegging og analyse ved en katastrofe er appellen som er et produkt av FACT 10 teamets arbeid. Appellen ser på skadeomfang og behov som er oppstått for nødhjelp. Appellen tar også for seg logistikken og redegjør for eventuelle behov for spesialtransport. I appellen for Tsjad, Niger og Kenya (watertrucks), ber IFRC om en TSU og M6 terrengående lastebiler. I IFRC appellen for det sørlige Afrika nevnes det at Norges Røde Kors vil støtte WFP med en TSP/TSU. TSP er ikke spesifikt nevnt i IFRC appellene for Nord-Korea, Haiti, Libanon, Pakistan og Indonesia. I Haiti er M6 ikke nevnt i IFRC appellen på grunn av at vår implementerende partner der var WFP. I Libanon er M6 ikke nevnt i IFRC appellen på grunn av at ICRC var implementerende partner. Norges Røde Kors foretok kun egne forstudier i forkant av utsendelse av M6 lastebiler til Niger og Kenya. PROSEDYRER FOR UTSENDELSE: I de operasjoner der våre internasjonale partnere mente å kunne ha nytte av spesialkjøretøy, ble bruken av M6 lastebilene vurdert etter forespørsel eller dialog, og sendt ut for bruk i ni ulike operasjoner i Libanon, Pakistan, Indonesia, Tsjad, Nord-Korea, Haiti, Niger, det sørlige Afrika og Kenya. Forespørselen kom enten fra våre partnere, eller etter dialog og 8 Ifølge Norges Røde Kors egne kostnadsberegninger i et overordnet TSU faktaark og i landrapportene. 9 Ifølge IFRC s kostnadsoversikt for helikoptertransport. 10 FACT er forkortelse for Field Asessment Co-ordination Team. 10

11 initiativ fra Norges Røde Kors. Ved alle nye katastrofer sender Norges Røde Kors ut en liste, som heter capacity statement, over hva vi har av tilgjengelig nødhjelpsmateriell til IFRC. IFRC sender sammen med appellen ut en oversikt, som heter mobilization table over hva de trenger av nødhjelpsutstyr. Appellene til IFRC inneholder ingen detaljert topografisk oversikt eller kartlegging av lokal transportkapasitet. Norges Røde Kors har også mottatt forespørsler om utsendelse av M6 lastebiler til ytterligere seks andre operasjoner, men valgte etter vurdering av ulike grunner å avslå forespørselen for følgende land: Afghanistan, Liberia, Burundi, Haiti, DR Kongo og Etiopia. Utsendelse av en M6 TSU er en stor og kostnadskrevende operasjon. I etterkant kan man påpeke at Norges Røde Kors i større grad også burde etterprøvd implementerende partners analyser i forkant av utsendelser av TSU. En slik etterprøving ville trolig bidratt til å forbedre enkelte av operasjonene. Norges Røde Kors foretok kun egne forstudier i forkant av utsendelse av M6 lastebiler til Niger og Kenya. I forkant av alle de andre syv operasjonene ble det derimot ikke foretatt egne forstudier. Dersom anbefalingene i egne forstudier ikke tas til etterretning bør dette i fremtiden begrunnes og dokumenteres bedre. I Kenya ønsket Kenya Røde Kors opprinnelig 100 lastebiler, mens vår egen forstudie anbefalte å sende 25 i første pulje, og ved ytterligere behov, ytterligere 25 biler. Denne anbefalingen ble delvis fulgt av Beredskapsavdelingen som besluttet å først sende 25 biler, så ytterligere 25 biler. Man ventet for kort tid mellom de to utsendelsene. Når pulje to ble sendt ned, var opprinnelige 25 lastebiler ennå ikke deployert for å utføre vanndistribusjon som var intensjonen, og det var derfor fortsatt ikke klart om det var behov for ytterligere 25. I ettertid har det vist seg at, i likhet med Pakistan og Niger, ble det til Kenya i første omgang sendt ned for mange biler i forhold til behovet. Dette resulterte i at utnyttelsesgraden for samtlige tre overnevnte operasjoner var lav og at prosjektet derfor var lite kostnadseffektivt RESULTAT/MÅLSETNING. HVORDAN VURDERES RESULTATENE I HVER ENKELT OPERASJON I FORHOLD TIL MÅLSETNINGENE OG I FORHOLD TIL KJØP AV EVENTUELLE LOKALE TRANSPORTMIDLER ELLER TRANSPORTTJENESTER? ULYKKER MED PERSONSKADER. 11 Ifølge IFRC s globale TSU ekspert, som har base i ved IFRCs Logistikk enhet i Dubai. 11

12 Målsetningen for alle ni M6 operasjoner var å bistå våre internasjonale partnere (IFRC, ICRC eller WFP), med å distribuere nødhjelp og transportere flyktninger ved katastrofesituasjoner enten på grunn av naturkatastrofer eller konflikt. Disse oppgavene ble utført i alle operasjonene 12, men de terrenggående bilene kom mindre til nytte enn forventet i enkelte av operasjonene. 13 Årsaken til at bilene kom mindre til nytte enn forventet, eller kom senere til nytte enn planlagt, begrunnes bl.a. med: - Mangel på kunnskap hos implementerende parter (Pakistan) - Forventet snø uteble (Pakistan). Hvis det hadde blitt som forventet en snørik vinter ville det ha blitt mye større behov for de terrengående M6 lastebilene. - Våpenhvile inngått før bilene ankom bestemmelsessted (Libanon) - Sen tollklarering (det sørlige Afrika og Indonesia) Lav gjennomsnittlig utnyttelsesgrad skyldtes også at Norges Røde Kors enkelte ganger sendte for mange biler i forhold til behovet (Pakistan, Niger og Kenya). Årsaken til at det ble sendt ut for mange biler i forhold til behovet, kan sees i forhold til mangelen på gode nok forstudier som for eksempel i Pakistan. Forsinkelser i startfasen kunne skyldes tollklarering som i det sørlige Afrika, eller mangel på kunnskap hos implementerende partner, som for eksempel i Pakistan. Vi ser i etterkant at Norges Røde Kors burde vært mer kritiske til implementerende partners forstudier. Dersom Norges Røde Kors vurderte forstudier av implementerende partner som mangelfulle burde disse vært komplimentert med egne forstudier av Norges Røde Kors. KJØP ELLER LEIE AV LOKALE TRANSPORTMIDLER ET ALTERNATIV? Våre implementerende partnere har i vekslende grad evaluert det lokale markedet for leietransport, før forespørsel har vært sendt. I det sørlige Afrika ble det lokale transportmarkedet vurdert før utsendelse, og det ble konkludert med at det lokale markedet ikke kunne dekke behovet. Lokale lastebileiere er ofte ikke interessert i denne type oppdrag da det medfører kjøring i konfliktområder eller stor slitasje på kjøretøyene. Det er bare militæret som har lager av tilsvarende terrenggående kjøretøyer med egenskaper som M6en. Det er derfor ikke mulig å leie denne type kjøretøyer. Kjøp av denne type terrengående kjøretøyer har vært vurdert som for kostbart. Kjøp av en ny tilsvarende bil ville kostet mellom og millioner kroner, avhengig av hvilken type terrenggående lastebil som velges. Det er viktig å understreke at når det gjelder stab, er mannskap i alle operasjoner lokal stab, 12 For mer detaljert oversikt over målsetning og resultatoppnåelse for de enkelte operasjonene, se de 9 landrapportene. 13 Ifølge IFRC s egen globale TSU ekspert, som også er tidligere TSU koordinator for Pakistan. 12

13 med unntak av TSU ledelsen som består av internasjonal sekondert stab. Totalt omlag 750 lokal stab, både sjåfører og mekanikere har fått opplæring. 14 ULYKKER MED PERSONSKADER M6 lastebilene har vært involvert i relativt få ulykker med personskader, når man ser det i sammenheng med antall kilometer kjørt, og antall kjøretøy og sjåfører som har vært involvert. I løpet av alle operasjonene med M6 lastebilene har det vært 4 dødsulykker. To av disse var i Lesotho. Det er mistanke om teknisk svikt i lastebilen ved en av disse ulykkene. Sjåføren mistet kontrollen over bilen i en nedoverbakke. Lastebilen gikk rundt, og sjåføren ble kastet ut av førerhuset og ble knust av lastebilen. Dette var en erfaren sjåfør og TSU koordinator i Lesotho mente at ulykken skyldtes bremsesvikt eller svikt i bakre fjæring/hjuloppheng. Lastebilen var totalskadet og reell årsak ikke funnet. I den andre ulykken med dødelig utfall i Lesotho, døde passasjeren etter at en M6 kjørte av veien. Høy hastighet er antatt som grunnen for ulykken. Bilen falt i en ravine og var totalskadet, slik at skadeårsak ikke kunne bli funnet. Begge sjåførene var ansatt i et firma som het Capital Outsourcing Group, som var leverandør av personell (sjåfører og mekanikere) til IFRC, senere WFP. Dette firmaet har gitt økonomisk støtte til de etterlatte, etter den sats som er gjeldede etter landets lover. I Malawi ble en syklist kjørt ned og drept. Denne ulykken skyldes menneskelig svikt. Den siste dødsulykken skjedde i Tsjad der en motorsyklist ble påkjørt og drept. I følge UNHCR, som opererte kjøretøyet, og politiets rapport skyldtes denne ulykken stor fart av motorsyklisten. I tillegg til dødsulykkene var det en tredje ulykke i Lesotho med personskade, ulykken skyldtes materialtretthet i lastebilens styrearm. Dette ble fastslått etter at styrearmen var analysert i et laboratorium ved universitetet i Bloemfontein i Sør-Afrika. Etter at materialtrettheten ble påvist sendte WFP s regionalkontor ut en sjekkliste for TSU, og servicerutinene ble innskjerpet. Det er også rapportert om ulykker med personskader i Kenya og Pakistan. En av disse var alvorlig, der en gutt hoppet av en buss rett foran en lastebil og ble påkjørt. Gutten ble sendt på sykehus med skader i begge bena. IFRC og Pakistan Red Crescent Society har betalt erstatning til guttens familie. I de andre ulykkene har den skadede vært sjekket av lege, og ingen alvorlige skader har vært rapportert. I all opplæring av de lokale sjåførene etterstrebes det å lære dem sikker kjøring, slik at ulykker kan unngås. 14 Kilde: IFRC Fleet base Dubai i mail av