NORGES RØDE KORS INTERNGJENNOMGANG AV BRUKEN AV TERRENGGÅENDE M6 LASTEBILER I NØDHJELPSOPERASJONER.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES RØDE KORS INTERNGJENNOMGANG AV BRUKEN AV TERRENGGÅENDE M6 LASTEBILER I NØDHJELPSOPERASJONER."

Transkript

1 Norges Røde Kors NORGES RØDE KORS INTERNGJENNOMGANG AV BRUKEN AV TERRENGGÅENDE M6 LASTEBILER I NØDHJELPSOPERASJONER. BAKGRUNN: Norges Røde Kors bruk av M6 terrenggående lastebiler i nødhjelpsoperasjoner har den siste tiden blitt gjenstand for omtale og debatt i media. At media fokuserer på humanitær bistand og starter offentlig debatt syntes vi er bra. Norges Røde Kors har foretatt en grundig intern gjenomgang av alle ni Transport Support Unit (TSU) operasjonene med spesiell fokus på å kunne identifisere hva som har fungert bra og for å forbedre svake sider ved prosjektene. Det er produsert en rapport per operasjon og et overordnet fakta ark for alle operasjonene, i tillegg til dette overordnede notatet som oppsummerer funnene fra den interne gjennomgangen. Norges Røde Kors redegjør også for hvordan våre tidligere erfaringer vil integreres i våre planleggingsverktøy for mulige framtidige operasjoner. Resultatet fra gjennomgangen er med på å danne grunnlaget for eventuelle fremtidige transportoperasjoner. Det vises for øvrig til mandat for denne rapporten, gitt av Generalsekretæren i Norges Røde Kors 15. mars KORT OPPSUMMERING AV RAPPORTEN: Transport Support Unit,TSU, er en transportpakke med spesialkjøretøy som er del av Røde Kors kriseberedskap. M6 terrenggående lastebiler er en del av TSU. M6 er velegnet i spesielt vanskelig terreng, TSU-konseptet har så langt blitt benyttet i ni operasjoner på tre kontinenter. 527 lastebiler har til sammen transportert omlag tonn mat/vann og nødhjelpsutstyr 1. I 2005 ble flyktninger transportert i sikkerhet fra grensen mot Sudan til flyktningleirer i Tsjad. Til sammen har TSU-operasjonene til nå kostet 146,5 millioner kroner, hvor av 87,5 millioner har 1 Tallene er noe justert fra forrige utkast av rapporten etter at vi har fått ny justert informasjon og etter at kontroller har dobbeltsjekket alle utregninger. D:\havarn\profilseksjon\070509_internrapport_terrenglastebiler.doc

2 kommet som tilskudd fra UD, og 59 millioner er fra egne midler, både innsamlede midler og egenkapital. Det operative ansvaret ligger hos den implementerende partner som drifter operasjonen og har det operative arbeidsgiveransvaret. Norges Røde Kors stiller TSU til rådighet og betaler transport og personalkostnader 2. Norges Røde Kors har vært aktivt med å utvikle TSU konseptet i Røde Kors bevegelsen og finansiert store deler av utviklingen og operasjonene. Beredskapsavdelingens gjennomgang viser at bilene har og har hatt en betydelig nytteverdi i ulike katastrofer rundt om i verden hvor det har vært behov for transport under spesielt vanskelige forhold. Når den er riktig brukt fyller M6 en nisje i transportbehovet i en nødhjelpsoperasjon. Beredskapsavdelingen mener samtidig at transportoperasjonene, har forbedringspotensialer både hos Norges Røde Kors og våre implementerende partnere: o Norges Røde Kors burde ha foretatt grundigere studier av apellene før utsendelser av M6ene i en del operasjoner, for å unngå at man sendte ut for mange biler i forhold til behovet, og at operasjonene ble unødig kostbare. o Bedre forstudier kunne også, i noen prosjekter, ha ført til et mer korrekt valg av fraktmetode i forhold til hasteaspektet i prosjektet og hvor raskt man realistisk kunne forvente oppstart i arbeidet. o Miljøhensyn burde vært inne i vurderingene og prosedyrene før utsendelse av M6er. o Norges Røde Kors burde hatt større fokus på god prosjektledelse både ved hovedkontoret og i felt. o Vi burde ha vist større evne til institusjonell læring, og evne til å justere arbeidsmetoder underveis. Arbeidet med utarbeidelse av en TSU håndbok har tatt for lang tid. o Det har ikke blitt gitt tilstrekkelig støtte til kapasitetsbygging av nasjonale Røde Kors/Røde Halvmåne foreninger og for liten deltagelse av lokale nasjonalforeninger i programmene. o Det er ikke foretatt kost-nytte analyser som dekker de spesielle forholdene M6 arbeider under 2 Hva Norges Røde Kors finansierer og hva implementerende partner finansierer vil variere noe fra operasjon til operasjon. Detaljert oversikt over hva Norges Røde Kors har finansiert i hver enkelt operasjon, inkludert finansieringskilder, er i punkt 3. i hver enkelt operasjons rapport. 2

3 o Implementerende partnere burde ha sørget for bedre internkommunikasjon og kunnskap om TSU konseptet innad i egen organisasjon. Følges økte kvalitetskrav og strengere kriterier for utsendelse som beskrevet i rapporten, mener Norges Røde Kors at TSU og M6 terrenggående lastebiler er noe Norges Røde Kors bør forsette å tilby våre partnere. De hevede kvalitetskravene er bl.a.: o Utsendelseskriteriene i IFRC s nye TSU håndbok, Standard Operating Procedures, skal følges. o Lokale Røde Kors/Røde Halvmåne foreningen og den berørte lokalbefolkningen vil delta så langt det lar seg gjøre i kartlegging av behov, utforming, gjennomføring og evaluering av innsats og tiltak. o M6 vil kun brukes i nødhjelpsoperasjoner hvor det er spesifikt behov for terrenggående lastebiler. o Tiltak og innsats vil bli evaluert og fulgt opp. o Miljøhensyn vil inkorporeres i relevante prosedyrer. o Norges Røde Kors vil følge SPHERE standarder, som er internasjonalt anerkjente standarder for humanitær bistand. o Prosjektene skal følge vår prosjektmonitoreringssystem Beredskapsavdelingen anbefaler videre bruk av TSU og M6 ved at: Fremtidige TSU utsendelser skal tilfredstile kvalitetskravene i denne rapporten og SOPen. M6, som en del av TSU konseptet, vil vurderes særskilt og fortløpende. Det er imidlertid sannsynlig å tro at M6 kjøretøy, som en del av TSU, over tid, fases ut. Dette på grunn av høy og økende alder, samt tekniske ulemper, som er omtalt i rapporten. Uavhengig av vurdering i forhold til utfasingstakt av M6 lastebiler, anbefaler vi at Norges Røde Kors fortsatt tilby TSU ved nødhjelpsoperasjoner til våre partnere. Om disse TSUene vil inneholde andre typer terrenggående lastebiler vil avhenge av hvordan Røde Kors bevegelsen vurderer behovene og kost-nytten ved videre utvikling av TSU konseptet. Vi søker alltid å forbedre våre løsninger og komme opp med bedre alternativer i dette, og våre øvrige, nødhjelpskonsepter. 3

4 INNHOLDSFORTEGNELSE NORGES RØDE KORS INTERNGJENNOMGANG AV BRUKEN AV TERRENGGÅENDE M6 LASTEBILER I NØDHJELPSOPERASJONER...1 BAKGRUNN:...1 KORT OPPSUMMERING AV RAPPORTEN:...1 HVA ER EN TRANSPORT SUPPORT UNIT OG EN M6 TERRENGGÅENDE LASTEBIL?...5 ORGANISERING OG OPERATIVT ANSVAR:...6 ANVENDELSE:...7 LAGRING:...8 NI 0PERASJONER PÅ TRE KONTINENTER. ERFARINGER. KOMPARATIV KOSTNAD....9 POSITIVE ERFARINGER:...9 KOMPARATIV KOSTNAD:...10 OPERASJONELLE UTFORDRINGER OG VÅRT FORBEDRINGSPOTENSIAL FORSTUDIER: HVILKE ANALYSER BLE EVENTUELT FORETATT I FORKANT? RESULTAT/MÅLSETNING. HVORDAN VURDERES RESULTATENE I HVER ENKELT OPERASJON I FORHOLD TIL MÅLSETNINGENE OG I FORHOLD TIL KJØP AV EVENTUELLE LOKALE TRANSPORTMIDLER ELLER TRANSPORTTJENESTER? ULYKKER MED PERSONSKADER ØKONOMISK OVERSIKT: AVSLUTNINGSPLANER OG INVOLVERING AV NASJONALFORENINGENE. BLE DET TATT MILJØHENSYN? ER BÆREKRAFTIG LOKALT GJENBRUK VURDERT? (IFBM EVT SANERING, RESIRKULERING AV RESERVEDELER)...17 AVSLUTNINGSPLANER:...17 INVOLVERING AV NASJONALFORENINGENE:...18 MILJØHENSYN: TRANSPORT.: EVALUERINGER. HVILKE EVALUERINGER BLE FORETATT UNDERVEIS OG I HVILKEN GRAD FØRTE DETTE TIL ENDRINGER I KONSEPTET? I HVILKEN GRAD ER EVALUERINGENE DOKUMENTERT?...21 KVALITETSKRAV SOM VIL BLI STILT TIL FREMTIDIGE M6-OPERASJONER: ANBEFALING. SKAL NORGES RØDE KORS FORTSETTE Å BRUKE M6 SOM DEL AV TSU? HVIS JA, HVILKE KRAV BØR STILLES TIL FREMTIDIGE OPERASJONER?

5 HVA ER EN TRANSPORT SUPPORT UNIT OG EN M6 TERRENGGÅENDE LASTEBIL? Transport Support Unit, TSU, er en transportpakke med spesialkjøretøy, som er del av Røde Kors kriseberedskap. En transportpakke er et konsept som leverer ekspertise (personell) og transportmidler for transport av nødhjelpsartikler fra kai/flyplass til den enkelte mottaker i et nødhjelpområde. En TSU kan også innebære transport av flyktninger. En TSU skal settes inn etter en nøye vurdering og klare kriterier som ender opp med en enhet tilpasset behovet. Denne enheten kan bestå av kun personell for transportledelse om alle transportbehov kan dekkes lokalt. TSU kan også være en kombinasjon av innkjøpt lastekapasitet, innleid lokal transportkapasitet og/eller for eksempel M6 lastebiler om terrenggående kapasitet er nødvendig og annen ekvivalent transport er utilgjengelig. I tillegg har TSU mobile verksteder for de kjøretøyer som enheten består av. TSU er et beredskapsverktøy for katastroferespons. M6 lastebilen eller som den riktige betegnelsen er; M-621 Cargo truck - er en amerikanskprodusert lastebil for militært bruk og har vært produsert siden Den typen som Det norske forsvaret fikk er bygd i 1968 og Den er enkel i sin oppbygning, har høy bakkeklaring, drift på alle 6 hjul (innsjaltbar) på 3 aksler, reduksjonsgear (krabbegir) og en lastekapasitet på 3 tonn i terreng og opp til 5 tonn på vei. Motoren er en 6 sylindret dieselmotor med en effekt på 140 Hk, grovt boret (stort sylindervolum) motor med høyt kompresjonsforhold som gjør at den kan operere på forskjellige typer drivstoff eller blandinger av disse (multifuel). Kjøretøyene består av relativt enkel mekanikk, få elektroniske komponenter, og er derfor svært enkle å reparere. Videre kan kjøretøyene enkelt utstyres med vanntanker, for transport av vann, kjøretøyene er også utstyrt med nedfellbare sittebenker på lasteplan, for transport av mennesker. M6en er bygd for bruk i alle typer terreng (all-terrain vehicle). De M6 lastebilene Norges Røde Kors disponerer fikk vi i gave av Forsvaret. Det koster kroner å oppgradere hver enkelt M6 slik at den er klar til bruk. Det koster 75 kroner per måned å lagre en M6 i Norge i dag.. Det finnes også enkelte andre terrenggående lastebiler på markedet i dag. UNIMOG U3000/4000 er en lastebil som er 2 akslet, har drift på alle hjul, nyttelast kg og med pris på kroner. Det er også større 5

6 kjøretøyer som for eksempel Scania P124 med drift på seks hjul, nyttelast mellom og kg, og med en pris fra kroner. MAN produserer en 4-hjulsdrevet terrenggående lastebil for det afrikanske markedet i Sør Afrika. Den omtrent tilsvarende bilen koster NOK og har en nyttelast på kg. Ved kjøp av lastebiler må også fraktkostnader til katastrofested taes med i beregningen. M6ens drivstofforbruk er relativt høyt, noe som ikke er uvanlig for terrenggående kjøretøy, da fremkommelighet er viktigere enn antall kjørte kilometer. Tekniske sett er hovedproblemet med M6 at den er tatt ut av produksjon og nye reservedeler kan være vanskelig å finne på det åpne markedet. I de operasjoner der M6en har vært/er i bruk sendes det alltid ut flere lastebiler enn behovet tilsier slik at kjøretøyer som ikke lengre er reparerbare kan brukes som delebiler for de gjenværende bilene. Dette er en klar policy og del av konseptet. En annen ulempe med M6ene er at de er gamle og har en noe kortere gjennomsnittlig levetid enn ett nytt kjøretøy. Det er vanskelig å anslå eksakt gjennomsnittlig levetid for et nytt terrenggående kjøretøy. Uansett type kjøretøy, vil levetiden for kjøretøyet være avhengig av vedlikehold, service og bruk. Gjennomsnittlig levetid i prosjektperioden i Afrika for M6 lastebiler har vært to og et halvt år. Den korte levetiden skyldes ikke nødvendigvis at kjøretøyene brøt sammen etter to og et halvt år, men at det ofte ble besluttet at bilene skulle hugges opp for å skaffe reservedeler etter endt prosjektperiode som et ledd i avslutningsplanen. ORGANISERING OG OPERATIVT ANSVAR: Det operative ansvaret ligger hos den implementerende partner som drifter operasjonen og har det operative arbeidsgiveransvaret. Det operative ansvaret er regulert ved skriftlige avtaler for syv land, Tsjad, Niger, Libanon, Kenya, Pakistan, sørlige Afrika og Haiti. I to land, Nord-Korea og Indonesia er ikke det operative ansvaret regulert med skriftlige avtaler. 3 Norges Røde Kors stiller TSU til rådighet og betaler transport og 3 Følgende kontrakter foreligger mellom Norges Røde kors og implementerende partnere i de enkelte operasjonene: Tsjad: En MoU mellom NRX og IFRC. Den kopien vi har her er verken datert eller underskrevet. Niger:En MoU mellom NRX og IFRC datert 26. august En Letter of Agreement mellom NRX, WFP og IFRC datert 22. august 2005 Libanon:En Service Level Agreement mellom NRX, IFRC og ICRC dater 10. august Et Donation Certificate der biler doneres til det Libanesiske Sivilforsvaret datert 1. mars 2007.Kenya:En MoU mellom NRX, Kenya RK og IFRC datert 29. mai Leiekontrakter for 4 landcruisere mellom NRX og IFRC, datert 21. juni 6

7 personalkostnader 4 5. Norges Røde Kors har vært aktivt med å utvikle TSU konseptet i Røde Kors bevegelsen og finansiert store deler av utviklingen og utsendelsene. TSU ledelsen er ofte sekondert internasjonal stab. Hoveddelen av staben er sjåfører som med få unntak, er lokalt ansatte. De lokalt ansatte blir lært opp av den sekonderte internasjonale staben. Hvem den implementerende partner er, varierer fra operasjon til operasjon. Det kan være den Internasjonale Røde Kors bevegelsen, som i Afghanistan, Libanon, Niger, Nord-Korea, Tsjad (IFRC, ICRC,), lokale Røde Kors nasjonalforeninger i samarbeid med IFRC, som i Kenya, eller FN (Verdens matvareprogram, WFP), som i sørlige Afrika og Haiti. Spesialkjøretøyene sendes ut med støtteinfrastruktur som mobile verksteder, reservedeler, støttekjøretøy, kommunikasjonsmateriell, opplæringspersonell og transportledere. Slik støtteinfrastruktur er nødvendig i enhver transportoperasjon, enten det dreier seg om nye eller brukte lastebiler. ANVENDELSE: I nye eller pågående katastrofer vil det alltid oppstå et transportbehov. I noen tilfeller er bruk av lokale lastbiler ikke tilstrekkelig på grunn av ødelagte eller dårlige veier. Ved forespørsel fra en av våre internasjonale partnere vurderer Norges Røde Kors henvendelsen, og i de katastrofeområder der det vurderes som formålstjenelig, fatter Norges Røde Kors en beslutning om å låne ut kjøretøy og stab. I alle operasjonene ble bilene formelt sett sendt ut etter forespørsel fra 2006.Pakistan: En MoU mellom NRX og IFRC datert 15. februar 2006.Sørlige Afrika:En Operational Partnership Agreement mellom NRX og WFP datert 17. oktober En avtale mellom NRX og WFP Malawi om dekommisjonering av 52 M6 er brukt i Malawi, datert 21. november 2006.Gift Sertificate/Hand over note på 47 M6 er og 2 landcruisere til WFP Malawi, datert 15. februar 2007.Haiti:Addendum til Letter of Agreement av 11. mars 2004, datert 28. mai Indonesia:Ingen avtaler.nord-korea:ingen avtaler. 4 Hva Norges Røde Kors finansierer og hva implementerende partner finansierer vil variere noe fra operasjon til operasjon. Detaljert oversikt over hva Norges Røde Kors har finansiert i hver enkelt operasjon, inkludert finansieringskilder, er i punkt 3. i hver enkelt operasjons rapport. 5 Hva Norges Røde Kors finansierer og hva implementerende partner finansierer vil variere noe fra operasjon til operasjon. Detaljert oversikt over hva Norges Røde Kors har finansiert i hver enkelt operasjon, inkludert finansieringskilder, er i punkt 3. i hver enkelt operasjons rapport. 7

8 implementerende partner. 6 Men i enkelte operasjoner, som for eksempel sørlige Afrika og Niger, kom forespørselen etter initiativ fra Norges Røde Kors. Norges Røde Kors har i alle TSU operasjonen vært en stor bidragsyter til implementerende partner. LAGRING: De fleste av lastebilene, dvs. 445, som ikke er operative, er lagret i Norge. 14 biler er lagret i IFRC kriseberedskapslager i Dubai, og 60 er lagret i Røde Kors nasjonalforeningers kriseberedskapslager 7. Årsaken til at noen av bilene blir lagret i felt, etter endt bruk, er at de er et ledd i Røde Kors bevegelsens kriseberedskap. Bilene kan på den måten gjøres tilgjengelige raskere og 6 Haiti Forespørsel fra WFP, skriftlig dokumentert i Faks fra WFP 3. mars 2004: Request for Transport Support Package for Haiti. Indonesia Forespørsel fra IFRC. Ikke godt skriftlig dokumentert, men i brev av 1. januar 2005 bekrefter vi at vi vil svare på forespørselen med 80 M6 er (60 til Indonesia og 20 til Sri Lanka). I mail av 3. januar 2005 skriver Rob McConnell fra IFRC at felt i Indonesia har gått med på å motta 60 M6 er. I mail fra Josse Gillijins i IFRC 2. november 2005 blir det fremsatt en forespørsel om ytterligere 35 M6 er til Banda Aceh. Kenya Initiativ fra generalsekretæren i Kenya RK. Assessment gjennomført av vår WatSan-delegat februar Libanon ICRC vurderte fremkommeligheten i Sør-Libanon slik at det kun ville være mulig for terrenggående lastebiler. Norges Røde Kors informerte ICRC om tilgjengeligheten av en TSU. Forespørslene er skriftlig dokumentert ved en offisiell forespørsel fra ICRC datert 31. juli Niger Forespørsel fra IFRC om 70 M6 er, dokumentert skriftlig i appellen. Denne kom på bakgrunn av initiativ fra Norges Røde Kors. Vi kontaktet IFRC via brev 5. juli 2005 og uttrykte bekymring over situasjonen i Niger og IFRC s manglende respons på den. Logistikk assessment ble gjort av Norges Røde Kors i begynnelsen av juli Nord-Korea Forespørsel fra Nord-Korea Røde Kors i januar 2004 om å motta 5 M6 er.pakistan Forespørsel fra IFRC Pakistan, dokumenter i mail fra IFRC datert Sørlige Afrika Situasjonsvurderinger av IFRC, TSP inkludert i revidert appell 12/02 fra 22. juli Norges Røde Kors kontaktet WFP i Roma med forespørsel om eventuelt behov for M6 er som vi var tilbudt av Forsvaret. Dette resulterte i en total forespørsel fra WFP om 200 M6 er. Disse forespørslene er ikke direkte skriftlig dokumentert, men det finnes flere brev der dette refereres til, blant annet takkebrev fra WFP av 8. juli 2002 og brev fra WFP av 10. juli I henhold til landrapporten ble det også holdt et møte i Roma 3. juli 2002 mellom representanter fra Norges Røde Kors, WFP og IFRC der Norges Røde Kors ble forespurt om å påta seg ansvaret for oppsett og drift av en TSP som støtte til WFP. Tsjad Forespørsel fra IFRC. Denne er dokumentert både i rapporten IFRC Chad Assessment Team, Mission to Chad 31. oktober 16. november 2003 og i den resulterende appellen av 2. desember lastebiler er lagret i et kriseberedskapslager i Niger. 30 vil bli lagret i et kriseberedskapslager i Indonesia, etter endt operasjon. 8

9 billigere, hvis katastrofen oppstår i området de er lagret. For de bilene som har vært operative og hvor prosjektet er avsluttet, foreligger det avslutningsplaner. Avslutningsplaner inkluderer enten gjenbruk, opphugging for bruk som reservedeler, eller nedsmelting hvor stålet blir brukt til andre formål. Det er IFRC, støttet av Norges Røde Kors, som bistår implementerende partner med å utarbeide en bærekraftig avslutningsplan, men arbeidet finansieres av Norges Røde Kors med assistanse fra en sekondert norsk IFRC TSU-ekspert. NI 0PERASJONER PÅ TRE KONTINENTER. ERFARINGER. KOMPARATIV KOSTNAD. POSITIVE ERFARINGER: TSU-konseptet har så langt blitt benyttet i ni operasjoner på tre kontinenter. 527 lastebiler har til sammen transportert omlag tonn mat/vann og nødhjelpsutstyr. I 2005 ble flyktninger transportert i sikkerhet fra grensen mot Sudan til flyktningleirer i Tsjad. Lastebilene har så langt blitt brukt i nødhjelpsoperasjoner i det sørlige Afrika, Tsjad, Niger, Kenya, Indonesia, Pakistan, Libanon, Haiti og Nord-Korea. Det er mange forskjellige årsaker til at det i de enkelte operasjonene oppsto behov for spesialkjøretøy, alt fra flom/tørke i Kenya, tsunami i Indonesia og konflikt i Libanon. For tilnærmet alle operasjonene var bakgrunnen for beslutningen om å bruke spesialkjøretøy at veiene i deler av landet var så dårlige at det ikke var mulig å nå fram med vanlige kjøretøy. M6 lastebilene har og har hatt en stor nytteverdi i pågående og tidligere operasjoner. M6 lastebilene har bidratt til å transportere nødhjelpsutstyr til områder utilgjengelig med lokale transportmidler. De har dermed bidratt til å hindre og lindre menneskelige lidelser i katastroferammede land og regioner som for eksempel i det sørlige Afrika, hvor tonn mat og såkorn ble distribuert og sannsynligvis bidro til å avverge en sultekatastrofe. Årsaken til at lokale transportmidler ikke var tilgjengelig var enten grunnet sterkt redusert fremkommelighet, slik som i Indonesia etter tsunamien hvor de terrenggående lastebilene distribuerte tonn nødhjelpsmateriale til mennesker, eller at bilene har kjørt der lokale aktører av sikkerhetsgrunner ikke ønsket å kjøre, slik som i Haiti hvor bilene bisto WFP med å distribuere tonn mat til mennesker. 9

10 KOMPARATIV KOSTNAD: Hvis riktig brukt er M6 lastebilene i første rekke et alternativ til helikopter, fly eller flydropp, i nødhjelpsoperasjoner. Gjennomsnittkostnaden for M6 er 0,50 til 1 krone 8 per kilo nødhjelpsutstyr transportert. Dersom helikopter benyttes vil kostnaden være 7-10 ganger høyere 9. Ved kjøring i vanskelig terreng som sand og gjørme, har M6 lastebilen spesielle egenskaper som gjør det mulig å komme frem i terreng ufremkommelig med annet kjøretøy. Videre er M6 lastebilene enkle i bruk og lette å vedlikeholde. OPERASJONELLE UTFORDRINGER OG VÅRT FORBEDRINGS- POTENSIAL. 1. FORSTUDIER: HVILKE ANALYSER BLE EVENTUELT FORETATT I FORKANT? Avgjørelsen om å sende ut bilene ble foretatt på basis av implementerende partneres (IFRC, ICRC eller WFP) analyser. IFRCs behovskartlegging og analyse ved en katastrofe er appellen som er et produkt av FACT 10 teamets arbeid. Appellen ser på skadeomfang og behov som er oppstått for nødhjelp. Appellen tar også for seg logistikken og redegjør for eventuelle behov for spesialtransport. I appellen for Tsjad, Niger og Kenya (watertrucks), ber IFRC om en TSU og M6 terrengående lastebiler. I IFRC appellen for det sørlige Afrika nevnes det at Norges Røde Kors vil støtte WFP med en TSP/TSU. TSP er ikke spesifikt nevnt i IFRC appellene for Nord-Korea, Haiti, Libanon, Pakistan og Indonesia. I Haiti er M6 ikke nevnt i IFRC appellen på grunn av at vår implementerende partner der var WFP. I Libanon er M6 ikke nevnt i IFRC appellen på grunn av at ICRC var implementerende partner. Norges Røde Kors foretok kun egne forstudier i forkant av utsendelse av M6 lastebiler til Niger og Kenya. PROSEDYRER FOR UTSENDELSE: I de operasjoner der våre internasjonale partnere mente å kunne ha nytte av spesialkjøretøy, ble bruken av M6 lastebilene vurdert etter forespørsel eller dialog, og sendt ut for bruk i ni ulike operasjoner i Libanon, Pakistan, Indonesia, Tsjad, Nord-Korea, Haiti, Niger, det sørlige Afrika og Kenya. Forespørselen kom enten fra våre partnere, eller etter dialog og 8 Ifølge Norges Røde Kors egne kostnadsberegninger i et overordnet TSU faktaark og i landrapportene. 9 Ifølge IFRC s kostnadsoversikt for helikoptertransport. 10 FACT er forkortelse for Field Asessment Co-ordination Team. 10

11 initiativ fra Norges Røde Kors. Ved alle nye katastrofer sender Norges Røde Kors ut en liste, som heter capacity statement, over hva vi har av tilgjengelig nødhjelpsmateriell til IFRC. IFRC sender sammen med appellen ut en oversikt, som heter mobilization table over hva de trenger av nødhjelpsutstyr. Appellene til IFRC inneholder ingen detaljert topografisk oversikt eller kartlegging av lokal transportkapasitet. Norges Røde Kors har også mottatt forespørsler om utsendelse av M6 lastebiler til ytterligere seks andre operasjoner, men valgte etter vurdering av ulike grunner å avslå forespørselen for følgende land: Afghanistan, Liberia, Burundi, Haiti, DR Kongo og Etiopia. Utsendelse av en M6 TSU er en stor og kostnadskrevende operasjon. I etterkant kan man påpeke at Norges Røde Kors i større grad også burde etterprøvd implementerende partners analyser i forkant av utsendelser av TSU. En slik etterprøving ville trolig bidratt til å forbedre enkelte av operasjonene. Norges Røde Kors foretok kun egne forstudier i forkant av utsendelse av M6 lastebiler til Niger og Kenya. I forkant av alle de andre syv operasjonene ble det derimot ikke foretatt egne forstudier. Dersom anbefalingene i egne forstudier ikke tas til etterretning bør dette i fremtiden begrunnes og dokumenteres bedre. I Kenya ønsket Kenya Røde Kors opprinnelig 100 lastebiler, mens vår egen forstudie anbefalte å sende 25 i første pulje, og ved ytterligere behov, ytterligere 25 biler. Denne anbefalingen ble delvis fulgt av Beredskapsavdelingen som besluttet å først sende 25 biler, så ytterligere 25 biler. Man ventet for kort tid mellom de to utsendelsene. Når pulje to ble sendt ned, var opprinnelige 25 lastebiler ennå ikke deployert for å utføre vanndistribusjon som var intensjonen, og det var derfor fortsatt ikke klart om det var behov for ytterligere 25. I ettertid har det vist seg at, i likhet med Pakistan og Niger, ble det til Kenya i første omgang sendt ned for mange biler i forhold til behovet. Dette resulterte i at utnyttelsesgraden for samtlige tre overnevnte operasjoner var lav og at prosjektet derfor var lite kostnadseffektivt RESULTAT/MÅLSETNING. HVORDAN VURDERES RESULTATENE I HVER ENKELT OPERASJON I FORHOLD TIL MÅLSETNINGENE OG I FORHOLD TIL KJØP AV EVENTUELLE LOKALE TRANSPORTMIDLER ELLER TRANSPORTTJENESTER? ULYKKER MED PERSONSKADER. 11 Ifølge IFRC s globale TSU ekspert, som har base i ved IFRCs Logistikk enhet i Dubai. 11

12 Målsetningen for alle ni M6 operasjoner var å bistå våre internasjonale partnere (IFRC, ICRC eller WFP), med å distribuere nødhjelp og transportere flyktninger ved katastrofesituasjoner enten på grunn av naturkatastrofer eller konflikt. Disse oppgavene ble utført i alle operasjonene 12, men de terrenggående bilene kom mindre til nytte enn forventet i enkelte av operasjonene. 13 Årsaken til at bilene kom mindre til nytte enn forventet, eller kom senere til nytte enn planlagt, begrunnes bl.a. med: - Mangel på kunnskap hos implementerende parter (Pakistan) - Forventet snø uteble (Pakistan). Hvis det hadde blitt som forventet en snørik vinter ville det ha blitt mye større behov for de terrengående M6 lastebilene. - Våpenhvile inngått før bilene ankom bestemmelsessted (Libanon) - Sen tollklarering (det sørlige Afrika og Indonesia) Lav gjennomsnittlig utnyttelsesgrad skyldtes også at Norges Røde Kors enkelte ganger sendte for mange biler i forhold til behovet (Pakistan, Niger og Kenya). Årsaken til at det ble sendt ut for mange biler i forhold til behovet, kan sees i forhold til mangelen på gode nok forstudier som for eksempel i Pakistan. Forsinkelser i startfasen kunne skyldes tollklarering som i det sørlige Afrika, eller mangel på kunnskap hos implementerende partner, som for eksempel i Pakistan. Vi ser i etterkant at Norges Røde Kors burde vært mer kritiske til implementerende partners forstudier. Dersom Norges Røde Kors vurderte forstudier av implementerende partner som mangelfulle burde disse vært komplimentert med egne forstudier av Norges Røde Kors. KJØP ELLER LEIE AV LOKALE TRANSPORTMIDLER ET ALTERNATIV? Våre implementerende partnere har i vekslende grad evaluert det lokale markedet for leietransport, før forespørsel har vært sendt. I det sørlige Afrika ble det lokale transportmarkedet vurdert før utsendelse, og det ble konkludert med at det lokale markedet ikke kunne dekke behovet. Lokale lastebileiere er ofte ikke interessert i denne type oppdrag da det medfører kjøring i konfliktområder eller stor slitasje på kjøretøyene. Det er bare militæret som har lager av tilsvarende terrenggående kjøretøyer med egenskaper som M6en. Det er derfor ikke mulig å leie denne type kjøretøyer. Kjøp av denne type terrengående kjøretøyer har vært vurdert som for kostbart. Kjøp av en ny tilsvarende bil ville kostet mellom og millioner kroner, avhengig av hvilken type terrenggående lastebil som velges. Det er viktig å understreke at når det gjelder stab, er mannskap i alle operasjoner lokal stab, 12 For mer detaljert oversikt over målsetning og resultatoppnåelse for de enkelte operasjonene, se de 9 landrapportene. 13 Ifølge IFRC s egen globale TSU ekspert, som også er tidligere TSU koordinator for Pakistan. 12

13 med unntak av TSU ledelsen som består av internasjonal sekondert stab. Totalt omlag 750 lokal stab, både sjåfører og mekanikere har fått opplæring. 14 ULYKKER MED PERSONSKADER M6 lastebilene har vært involvert i relativt få ulykker med personskader, når man ser det i sammenheng med antall kilometer kjørt, og antall kjøretøy og sjåfører som har vært involvert. I løpet av alle operasjonene med M6 lastebilene har det vært 4 dødsulykker. To av disse var i Lesotho. Det er mistanke om teknisk svikt i lastebilen ved en av disse ulykkene. Sjåføren mistet kontrollen over bilen i en nedoverbakke. Lastebilen gikk rundt, og sjåføren ble kastet ut av førerhuset og ble knust av lastebilen. Dette var en erfaren sjåfør og TSU koordinator i Lesotho mente at ulykken skyldtes bremsesvikt eller svikt i bakre fjæring/hjuloppheng. Lastebilen var totalskadet og reell årsak ikke funnet. I den andre ulykken med dødelig utfall i Lesotho, døde passasjeren etter at en M6 kjørte av veien. Høy hastighet er antatt som grunnen for ulykken. Bilen falt i en ravine og var totalskadet, slik at skadeårsak ikke kunne bli funnet. Begge sjåførene var ansatt i et firma som het Capital Outsourcing Group, som var leverandør av personell (sjåfører og mekanikere) til IFRC, senere WFP. Dette firmaet har gitt økonomisk støtte til de etterlatte, etter den sats som er gjeldede etter landets lover. I Malawi ble en syklist kjørt ned og drept. Denne ulykken skyldes menneskelig svikt. Den siste dødsulykken skjedde i Tsjad der en motorsyklist ble påkjørt og drept. I følge UNHCR, som opererte kjøretøyet, og politiets rapport skyldtes denne ulykken stor fart av motorsyklisten. I tillegg til dødsulykkene var det en tredje ulykke i Lesotho med personskade, ulykken skyldtes materialtretthet i lastebilens styrearm. Dette ble fastslått etter at styrearmen var analysert i et laboratorium ved universitetet i Bloemfontein i Sør-Afrika. Etter at materialtrettheten ble påvist sendte WFP s regionalkontor ut en sjekkliste for TSU, og servicerutinene ble innskjerpet. Det er også rapportert om ulykker med personskader i Kenya og Pakistan. En av disse var alvorlig, der en gutt hoppet av en buss rett foran en lastebil og ble påkjørt. Gutten ble sendt på sykehus med skader i begge bena. IFRC og Pakistan Red Crescent Society har betalt erstatning til guttens familie. I de andre ulykkene har den skadede vært sjekket av lege, og ingen alvorlige skader har vært rapportert. I all opplæring av de lokale sjåførene etterstrebes det å lære dem sikker kjøring, slik at ulykker kan unngås. 14 Kilde: IFRC Fleet base Dubai i mail av

14 IFRCs prosedyrer krever at sjåføren fyller ut en rapport ved skade. Rapporten skal inneholde informasjon om sjåfør, dato, sted, forhold ved/rundt ulykken, data om kjøretøyet og sjåførens rapport. Head of Delegation og Regional Fleet Coordinator mottar rapporten. 3. ØKONOMISK OVERSIKT TSU- operasjonene har så langt kostet totalt 146,5 millioner kroner, hvorav 87,5 millioner er bevilget fra UD, og 59 millioner av egne midler. 127,7 millioner er forbrukt på aktiviteter tilknyttet M6 lastebiler. Lastebilene ble gitt som en gave fra Forsvaret og har en kostnad på kroner per bil i forbindelse med klargjøring for utsendelse. Tallene er hentet fra vårt regnskapssystem hvor alle kostnader og inntekter føres på de ulike aktivitetene knyttet til operasjonene. Det har ikke vært lagt opp til et skille mellom Transport Support Unit og Transport Support Package (TSU/TSP) - og M6-relaterte aktiviteter og dette har gjort det vanskelig i ettertid å skille ut kostnadene tilknyttet kun M6 lastebilene. Hver føring på hver aktivitet er derfor blitt gjennomgått og definert som M6-kostnad hvis dette på noen måte har hatt tilknytning til M6 ene. Ved tvil har man valgt å inkludere det som en M6-kostnad. Dette er en manuell metode som ikke er optimal og som derfor kan medføre noen feil Tabell 1 er en oversikt over alle kostnadene per operasjon og samlet. Kostnadene er fordelt i forhold til våre ordinære kostnadsgrupper. Varekostnad er alle kostnader i forhold til varekjøp inkludert transportmidler (kan også inkludere frakt hvis dette var inkludert i prisen). Personalkostnader inkluderer lønn, forsikringer og andre personalkostnader for delegatene. Fraktkostnader ligger vanligvis inn under driftskostnader, men er her skilt ut som egen gruppe da denne kostnaden representerer en betydelig andel av totalkostnadene 10. Driftskostnader inkluderer reiser, kostnader i forhold til transportmidler som oppgraderinger, klargjøringer, drivstoff, forsikring, vedlikehold og service, lokalleie, kontorholdskostnader, utstyrsforsikring, konsulentbistand etc. Kontante bidrag er bidrag til IFRC for å drive TSU/TSP-operasjonene. 10 Lastebilene er blitt fraktet med båt, fly eller langs vei. Fraktkostnadene avviker derfor stort per operasjon. Fly ble benyttet i Tsjad og Pakistan; båt ble benyttet i Sørlige Afrika, Kenya, Nord-Korea og Haiti; kombinasjon av fly og båt ble benyttet i Indonesia og Niger, og til Libanon ble de fraktet langs vei. 14

15 Andel M6 av Totale kostnader inkluderer alle Norges Røde Kors kostnader som direkte og indirekte kan tilknyttes M6 lastebilene; dvs. frakt, forsikringer, drivstoff, reservedeler, verkstedmoduler, presenninger, palletanker, radioer, datautstyr, lagerhaller, tepper, vannkanner, telt, generatorer, delegatkostnader og kontante bidrag til IFRC tilknyttet TSP/TSU. Tabell 1 KOSTNADER OPERASJON VARE- KOSTNAD PERSONAL- KOSTNAD FRAKT- KOSTNAD 11 DRIFTS- KOSTNAD KONTANTE BIDRAG TOTALE KOSTNADER Andel M6 av Totale kostnader Haiti Indonesia Kenya Libanon Niger Nord Korea Pakistan Sørlige Afrika Tsjad Oppgradering M6 lastebiler TOTALT Lastebilene er blitt fraktet med båt, fly eller langs vei. Fraktkostnadene avviker derfor stort per operasjon. Fly ble benyttet i Tsjad og Pakistan; båt ble benyttet i Sørlige Afrika, Kenya, Nord-Korea og Haiti; kombinasjon av fly og båt ble benyttet i Indonesia og Niger, og til Libanon ble de fraktet langs vei. I tillegg har Høegh gitt Norges Røde Kors deler av frakten til Kenya og Indonesia gratis, og hele frakten til sørlige Afrika gratis, til sammen av verdi av 6 millioner kroner. 15

16 Tabell 2 er en oversikt over inntektene (finansieringskildene) per operasjon og samlet. Statsinntekter er bevilget av UD. Bunden egenkapital (også kalt B-avsetninger) er midler fra innsamlingsaksjoner, gaver eller arv fra private givere eller næringsliv til spesifikke formål og som må brukes innenfor gitte rammer. Øremerket egenkapital er egenkapital øremerket av Landsstyret til spesifikke formål. Tabell 2 INNTEKTER STATS- INNTEKT BUNDEN ØREMERKET ANNEN TOTALT Operasjon ER EK EK FRI EK INNTEKT Haiti Indonesia Kenya Libanon Niger Nord Korea Pakistan Sørlige Afrika Tsjad Oppgradering M Totalt Tabell 3 er en oversikt over alle operasjonene og samlet i forhold til antall tonn varer distribuert, antall M6 lastebiler som ble sendt, operative/ i beredskap i dag og som er skrapet Tabell 3 DISTRIBUERT/ ANTALL LASTEBILER Antall tonn Antall M6 Antall M6 Antall M6 Operasjon distribuert sendt operative/ skrapet 12 I 2006 fikk vi en UD-bevilgning på 5,3 mill til Oppgradering M6, foreløpig er det brukt ca kr av denne bevilgningen som inngår i både inntekter og kostnader i tabellene. Det er derfor 5,2 mill av UDs bevilgning som ikke er inkludert i statsinntekter i og med at de foreløpig er ubrukt. 13 IFRC betalte frakten for ett av to fly 14 Høegh støttet frakt av lastebilene (pro bono) 16

17 I beredskap Haiti Indonesia Kenya Libanon Niger Nord Korea Pakistan Sørlige Afrika Tsjad Totalt For detaljert kostnadsoversikt over hver enkelt operasjon, vennligst se vedlagte landrapporter. 4. AVSLUTNINGSPLANER OG INVOLVERING AV NASJONALFORENINGENE. BLE DET TATT MILJØHENSYN? ER BÆREKRAFTIG LOKALT GJENBRUK VURDERT? (IFBM EVT SANERING, RESIRKULERING AV RESERVEDELER). AVSLUTNINGSPLANER: Det foreligger forslag til avslutningsplaner for alle ni M6 operasjonene. Bilene vil enten bli gjenbrukt (lastebilene fra Pakistan ble gjenbrukt i Libanon), resirkulert som reservedeler (det sørlige Afrika, Nord-Korea og Haiti), eller smeltet om til skrapjern (Mosambik) som vil bli brukt til andre formål. I flere av operasjonene, som f.eks Indonesia og Niger, er avslutningsplanen at noen av bilene blir igjen som katastrofeberedskap, noen av bilene blir skrapet for å gjøre nytten som reservedeler og de øvrige blir skrapet. Norges Røde Kors burde fulgt opp partnerens implementering av avslutningsplanen på en bedre måte. 15 Totalt 527 lastebiler er sendt ut, men av dem er 27 lastebiler brukt i 2 operasjoner. Lastebilene som ble sendt til Libanon kom fra beredskapslageret i Dubai hvor de var fraktet etter endt operasjon i Pakistan 17

18 INVOLVERING AV NASJONALFORENINGENE: Både når det gjelder prosjektimplementeringsperioden og i avslutingsplaner har man vært for dårlige til å involvere den lokale nasjonalforeningen i Pakistan, Zambia, Mosambik og Libanon. Dette gjelder ikke Kenya, Niger, Indonesia, Tsjad, Nord-Korea, Lesotho og Malawi, der nasjonalforeningene har både vært involvert i prosjektimplementeringsperioden og i valg av en plan for avslutning. I Kenya er det Kenya Røde Kors som nå disponerer bilene, og som vil disponere bilene når de etter endt bruk vil lagres i landet som beredskap til bruk i fremtidige katastrofer. MILJØHENSYN: Norges Røde Kors erkjenner at vi og de implementerende partnerne ikke har tatt tilstrekkelige miljøhensyn, verken i forstudier eller under prosjektimplementeringsperioden. Dette tar Norges Røde Kors nå tak i og gjennomfører en ekstern vurdering av miljøkonsekvensene med anbefalinger for videre drift. Miljøhensyn skal være med som en standard del av vurderingen før en ny TSU utsendelse og i de pågående operasjoner. Når det gjelder miljøaspektene ved pågående M6 operasjoner sendte Norges Røde Kors ut miljøinstrukser i mars 2007, som bl.a. tar for seg håndtering av helseskadelig materiell, som asbest, og miljøskadelig avfall. Det Norske Veritas (DNV) har etter oppdrag fra Norges Røde Kors foretatt en kartlegging av miljøfarlige stoffer, samt utarbeidet generelle prosedyrer for behandling av eventuelle miljøfarlige stoffer i M6en. I tillegg har Norges Røde Kors bedt om en sammenligning av luftutslipp fra en M6 lastebil i forhold til et tilsvarende moderne kjøretøy. En slik sammenligning vil gi ytterligere informasjon om den påvirkning M6en har på miljøet sammenlignet med et moderne lastekjøretøy. En liste over mulige farlige stoffer og materialer er laget for å undersøke om disse finnes i M6en. Listen er utarbeidet av DNV etter en grundig gjennomgang av Norges og EUs lover og regelverk. Annet underlagsmateriell for listen er for eksempel retningslinjer for demontering gjeldende for bilindustrien, toksikologiske evalueringer og foreslåtte prosedyrer fra US Environmental Protection Agency og Statens Forurensningstilsyn (SFT). Basert på DNVs kartleggingen av M6 lastebilene finnes følgende miljøfarlige stoffer og materialer i M6en: Metaller: Bly, kadmium og nikkel samlet utgjør 19 tonn (15 tonn bly, 2 tonn kadmium og 2 tonn nikkel). Dette metallet finnes hovedsakelig i batteriene. Balanservekter av bly 18

19 forekommer også, men i små mengder. Andre metaller kan også forekomme, men i veldig små mengder. Krom finnes i korrosjonshemmende belegg. Mengden, om det overhodet finnes, er liten og kan måles i gram. PCB: Det er ikke bevist at PCB forekommer i M6 lastebilene, men det kan forekomme i maling, kabler, isolasjon og forskjellig plast materialer. Erfaring fra miljøanalyser av skip viser at det er sjelden å finne konsentrasjoner av PCB som er høyere enn 50 mg/ kg. Under forutsetning at det er 5 10 kg med ledninger og 5 kg maling per bil vil gi et estimat på 0 60 gram PCB per kjøretøy. For alle lastebilene blir det et totalestimat på 0 30 kg PCB. Asbest: Det er stor sannsynlighet for at bremsebånd og eksosmanifold pakninger på M6en inneholder asbest. Det eksisterer ingen data som kan verifisere mengden asbest på lastebilene, derfor er det anbefalt at bremsbånd og pakning til eksosmanifold behandles som om de innholder asbest. Mengden asbest per lastebil er estimert til 100 gram, som gir et totalestimat på 50 kg asbest. PAH og andre hydrokarbon forbindelser: PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner, tjærestoff ) kan forekomme i dekk og filtre. Hovedsakelig et problem relatert til slitasje (som støv), brenning av dekk og håndtering av filtre. Mengder er ikke estimert i DNVs rapport Plastikk og gummi materiale. Plastikk og gummi forekommer på M6en som kabel isolasjon, hydrauliske slanger, annen isolasjon og i elektrisk utstyr. Det anslås å være et par tonn av disse stoffene. Mengden av de forskjellige materialene er ikke vurdert eller estimert. Andre kjemikalier og væsker. Alle kjemikalier og væsker som er brukt i M6en er vurdert som forbruksartikler (diesel, olje, bremsevæske, smørefett og smøreoljer). Mange av disse kjemikaliene/væskene er klassifisert som giftige og prosedyrer for håndtering, lagring og fjerning skal følges. Røde Kors bør, hvis mulig, erstatte disse farlige kjemikaliene/væskene med miljøvennlige alternativer. Et totalt estimat for mengden kjemikalier og væsker er beregnet i rapporten. 19

20 Alle prosedyrer for håndtering, lagring og fjerning av potensielle miljøfarlige stoffer nevnt ovenfor vil bli forsøkt implementert, og fulgt av Røde Kors. Stoffer som er klassifisert som giftige skal behandles etter gjeldende norske og internasjonale (EU) regler uansett totalmengde. Sammenlignet med en moderne lastebil (data fra Volvo Trucks AB) har M6en en klart dårligere miljøprofil. Høyt drivstoff-forbruk. M6en kan bruke forskjellige former for drivstoff som diesel, lav oktan bensin, jet bensin og en kombinasjon av disse. Drivstoff forbruket er rapportert å være 3,8 l/10 km. M6 motoren er gammel teknologi og når kun 25 % i effektiv utnyttelse av drivstoffet., sammenlignet med 45% i en moderne lastebil. Dette gir 10 ganger høyere utslipp av nitrogenoksider (NOx), karbonoksid (CO), støv/damp og hydrokarboner, og dobbelt så store utslipp av svovel oksider (SOx) i forhold til en moderne lastebil. ASBEST. Ledelsen i Norges Røde Kors visste ikke om at det var asbest i bilene ved utsendelse. Når det gjelder miljøaspektene ved de pågående M6 operasjonene har Norges Røde Kors informert våre implementerende partnere om de miljø- og helsefarlige stoffer som finnes i M6en i et notat av mars Norges Røde Kors vil også oversende DNVs detaljerte håndteringsprosedyrer for miljøfarlige stoffer og materialer. 15 Håndteringen av asbest og helseskadelig avfall blir også nå inkorporert i TSU Standard Operating Procedures (SOP) og vil være en sentral del av forskriftene for implementering av samtlige framtidige M6 operasjoner. 15 DNVs endelige rapport er enda ikke overgitt. 20

DSBs innsats på Filippinene

DSBs innsats på Filippinene DSBs innsats på Filippinene Jørn Atle Moholdt Avdelingsleder DSB 1 Konsepter På slutten av 1990-tallet etablerte DSB, med bakgrunn i Sivilforsvaret, to operative humanitære internasjonale konsepter: Norwegian

Detaljer

Budsjettforslag 2016 - Konsekvenser for forskning om utvikling? Inger-Ann Ulstein spesialrådgiver/norglobal-koordinator

Budsjettforslag 2016 - Konsekvenser for forskning om utvikling? Inger-Ann Ulstein spesialrådgiver/norglobal-koordinator Budsjettforslag 2016 - Konsekvenser for forskning om utvikling? Inger-Ann Ulstein spesialrådgiver/norglobal-koordinator Kuttene i budsjettforslaget for 2016 Konsekvenser for forskning om utvikling og for

Detaljer

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013 Filippinene 1. desember 2013 Hjelpen kommer frem! ShelterBox Norway sender ut dette nyhetsbrevet til de som velvillig har bidratt med donasjoner. Forrige nyhetsbrev var datert 22. november. Dette er tilgjengelig

Detaljer

Oppsummering. Kværners granskningsrapport. Dødsulykke på Stord 7. mars 2015 1 / 5

Oppsummering. Kværners granskningsrapport. Dødsulykke på Stord 7. mars 2015 1 / 5 Oppsummering Kværners granskningsrapport Dødsulykke på Stord 7. mars 2015 1 / 5 Oppsummering av Kværners interne granskningsrapport i forbindelse med dødsulykken på Stord 7. mars 2015 Bakgrunn Kværner

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Notat. Oppfølgingsplan for følgeevalueringen av klima- og skoginitiativet

Notat. Oppfølgingsplan for følgeevalueringen av klima- og skoginitiativet Notat Til: Via: Kopi: Fra: Personalseksjonen Seksjon for klima, global helse og bærekraftig utvikling Seksjon for budsjett og forvaltning Seksjon for etatsstyring, budsjett og forvaltning Seksjon for multilateral

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/4257-9 Arkiv: K20 Sakbeh.: Ragnhild Willersrud Sakstittel: VEDTAK ETTER FORURENSNINGSLOVEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/4257-9 Arkiv: K20 Sakbeh.: Ragnhild Willersrud Sakstittel: VEDTAK ETTER FORURENSNINGSLOVEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/4257-9 Arkiv: K20 Sakbeh.: Ragnhild Willersrud Sakstittel: VEDTAK ETTER FORURENSNINGSLOVEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring, drift og miljø Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 1. Mål og målgrupper 1.1. Formål Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke

Detaljer

VOLVO LASTEBILER Energi- og utslippsvirkninger av produksjon av Volvo FH og FM lastebiler

VOLVO LASTEBILER Energi- og utslippsvirkninger av produksjon av Volvo FH og FM lastebiler VOLVO LASTEBILER Energi- og utslippsvirkninger av produksjon av Volvo FH og FM lastebiler Morten Simonsen Vestlandsforsking 22/7/2009 Contents Innledning... 3 Materialsammensetning og energibruk... 3 CO2-utslipp...

Detaljer

DSBs operative, humanitære innsats 2004-2014, en oversikt.

DSBs operative, humanitære innsats 2004-2014, en oversikt. DSBs operative, humanitære innsats 2004-2014, en oversikt. Bakgrunn: DSB har siden slutten av 1990-tallet hatt to humanitære konsepter, med finansiering fra Utenriksdepartementet.: Norwegian Support Team

Detaljer

Mulige løsninger for Ruters båttilbud

Mulige løsninger for Ruters båttilbud Mulige løsninger for Ruters båttilbud Dialogkonferanse om båtsamband på fornybar energi 12. november 2015 Anita Eide, prosjektleder strategi, Ruter As Oversikt over presentasjonen Presentasjonen består

Detaljer

bestevenn av viking hvis du har bil

bestevenn av viking hvis du har bil bestevenn av viking hvis du har bil Ingenting er verre enn å stå i veikanten og vente på hjelp som aldri kommer. Det er ikke bare irriterende, det kan også i noen tilfeller utgjøre fare for deg og andre

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Eksplosjonsulykken i MEMU på Drevja 17.12.2013. Farlig godskonferansen

Eksplosjonsulykken i MEMU på Drevja 17.12.2013. Farlig godskonferansen Eksplosjonsulykken i MEMU på Drevja 17.12.2013 Farlig godskonferansen Gry Haugsnes, EKS 20.05.2015 Mobil enhet for produksjon av sprengstoff Definisjon ADR kap. 1.2.1 MEMU betyr en enhet, eller ett kjøretøy

Detaljer

Sorte svaner Hvordan håndterer vi usikkerhet? Terje Aven Universitetet i Stavanger

Sorte svaner Hvordan håndterer vi usikkerhet? Terje Aven Universitetet i Stavanger Sorte svaner Hvordan håndterer vi usikkerhet? Terje Aven Universitetet i Stavanger Risikostyring Det arbeid vi gjør og hvilke beslutninger vi tar Hindre ulykker, skader og tap Balansere ulike hensyn Risikostyring

Detaljer

Smart Farms syn på muligheter i Asia og Afrika. av Bjørn Aspøy

Smart Farms syn på muligheter i Asia og Afrika. av Bjørn Aspøy Smart Farms syn på muligheter i Asia og Afrika av Bjørn Aspøy 1 Historie Smart Farm ble etablert i 2001 og har sitt kontor i Stavanger hvor det er lang erfaring og høy kompetanse innen akvakultur utvikling.

Detaljer

Gravferdsbransjen som ressurs ved store ulykker og katastrofer

Gravferdsbransjen som ressurs ved store ulykker og katastrofer Gravferdsbransjen som ressurs ved store ulykker og katastrofer Direktør i Virke Gravferd Gunnar Hammersmark 27.03.2012 Gravferdsbransjen som ressurs ved store ulykker og katastrofer Historisk tilbakeblikk

Detaljer

Bruk av Mini Bulk over jord, er det mulig? Petter Jensen Daglig leder Austin Norge

Bruk av Mini Bulk over jord, er det mulig? Petter Jensen Daglig leder Austin Norge Bruk av Mini Bulk over jord, er det mulig? Petter Jensen Daglig leder Austin Norge Innehold Definisjoner Bakgrunn minibulk i tunnel Opplæringsprogram tunnel Ansvarsforhold tunnel Logistikk tunnel Over

Detaljer

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no Vedlegg 2: Beregning av samfunnsøkonomiske r for trafikant og miljø med et effektivt innfartsparkeringssystem langs hovedårene inn til Oslo Medlem av: Noen forutsetninger:

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

VOLVO 8500 Energi- og utslippsvirkninger av produksjon av Volvo 8500 busser

VOLVO 8500 Energi- og utslippsvirkninger av produksjon av Volvo 8500 busser VOLVO 8500 Energi- og utslippsvirkninger av produksjon av Volvo 8500 busser Morten Simonsen Vestlandsforsking Januar 2010 Endret: Februar 2012. 1 2 Innhold Innledning... 4 Materialsammensetning og energibruk...

Detaljer

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil Versjon: 1.00 Opprettet: 07.06.2012 Skrevet av: PWN Godkjent av: KRR Gjelder fra: 25.04.2013 Ref.id.: KS&SMS.6.5-01 Standard Sidenr: 1 av 5 1. Hensikt Denne prosedyren for bruk av HI/Rederiavdelingens

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

4. møte i økoteam Torød om transport.

4. møte i økoteam Torød om transport. 4. møte i økoteam Torød om transport. Og litt om pleieprodukter og vaskemidler Det skrives mye om CO2 som slippes ut når vi kjører bil og fly. En forenklet forklaring av karbonkratsløpet: Olje, gass og

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Jan Helge Kaiser Enhet for brann og redning DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Erfaringer etter

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder av Bjørn Aspøy 1 Historie Smart Farm ble etablert i 2001 og har sitt kontor i Stavanger hvor det er lang erfaring og høy kompetanse innen akvakultur

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Ferjerederienes håndtering av ulykker og hendelser Sjøsikkerhetskonferansen 24. september 2015. Per Christian Stubban

Ferjerederienes håndtering av ulykker og hendelser Sjøsikkerhetskonferansen 24. september 2015. Per Christian Stubban Ferjerederienes håndtering av ulykker og hendelser Sjøsikkerhetskonferansen 24. september 2015 Per Christian Stubban NHO SJØFART Bransje- og arbeidsgiverforening tilknyttet NHO Ca. 30 medlemsrederier Ca.

Detaljer

Beerenberg Corp. AS. Læring av uønskede hendelser. Det handler om respekt. Respekt for liv. Derfor er skader på mennesker uakseptabelt.

Beerenberg Corp. AS. Læring av uønskede hendelser. Det handler om respekt. Respekt for liv. Derfor er skader på mennesker uakseptabelt. Beerenberg Corp. AS Læring av uønskede hendelser. Visjon Beyond expectations Sammenheng mellom visjon og verdier, og betydning for HMS/K politikk Konsernvisjon: Verdier: Beyond Expectations Inkluderende,

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Vårt skip er lastet med

Vårt skip er lastet med Vårt skip er lastet med NHO Sjøfart organiserer 30 rederier som opererer 420 fartøyer i norsk innenriksfart. Fartøyene er hurtigruteskip, ferger, hurtigbåter, slepebåter, skoleskip, lasteskip og redningsskøyter.

Detaljer

Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design

Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design Bakgrunnen for møte 14 I forrige episode av Tertitten Contractors (episode 5) så vi nærmere på hvordan vi kan lære mest mulig av feilhandlinger begått

Detaljer

Rapport om samarbeid mellom de nordiske landene ved kriser og katastrofer i utlandet

Rapport om samarbeid mellom de nordiske landene ved kriser og katastrofer i utlandet Rapport om samarbeid mellom de nordiske landene ved kriser og katastrofer i utlandet Bakgrunn rapport Utenriksministermøtet 26. august 2005 - beslutning om å styrke samarbeidet mellom nordiske land ved

Detaljer

Høringsnotat Til: Fra: Kopi: Dato: Sak: Sammendrag og konklusjon merkostnadene for Helse Midt-Norge Revisjon ambulanseplan 2010

Høringsnotat Til: Fra: Kopi: Dato: Sak: Sammendrag og konklusjon merkostnadene for Helse Midt-Norge Revisjon ambulanseplan 2010 Høringsnotat Til: Styret og administrasjonen i Helse Midt-Norge Fra: NHO Service Kopi: Dato: 13.04.2011 Sak: Evaluering av dagens ambulansedrift og kostnadsbildet i Helse Midt-Norge NHO Service er den

Detaljer

Beredskap for transportsektoren

Beredskap for transportsektoren Beredskap for transportsektoren Lastebiler, trucker, drivstoffanlegg, lagerhaller og farlig gods som f. Eks oljefat og andre kjemikalier er typiske risikoområder for utslipp og lekkasjer i transportsektoren.

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Klasse 9 Miljøfarlige stoffer

Klasse 9 Miljøfarlige stoffer Klasse 9 Miljøfarlige stoffer Kapittel 2.2.9.1.10 Store endringer for klassifisering av miljøfarlige stoffer. Kapittel 2.1.3.8 Stoffer i klassene 1 9, unntatt de som er tilordnet UN 3077 eller UN 3082,

Detaljer

Konferanse om bærekraftig utvikling

Konferanse om bærekraftig utvikling Konferanse om bærekraftig utvikling Finansdepartementet 20.2.03 Adm.dir. Per Terje Vold Prosessindustriens Landsforening (PIL) Bærekraftig økonomisk utvikling (2) Oljefond Olje Verdigap Trad. industri

Detaljer

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage Tilsynsrapport Vår ref.: Saksbehandler.: Dato: 2011/00505/425.1/HNA Henning Natvig 24.september 2015 Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage 1. Innledning Dato for tilsynet: 8. 9. 11. 9. 2015 Kontaktpersoner

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Innledende ROS-analyser for Vervet

Innledende ROS-analyser for Vervet Innledende ROS-analyser for Vervet 1. Innledning Under utredningsprogrammets kapittel E Analyse av konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, er det et punkt beskrevet som Beredskap. Konsekvenser

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Aimee Larsen Forfall Inger-Lise Magnussen Nestleder distriktsråd

Detaljer

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON SAMMENDRAG 24 private og offentlige virksomheter i Trondheim fra 8 ulike bransjer deltok i perioden mai oktober 2014

Detaljer

Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Host Nation Support Veileder for vertsnasjonstøtte Tonje Espeland 4. november 2014 Innhold 1. Vertsnasjonstøtte 2. Veileder for vertsnasjonstøtte 2014 3.

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Bilavgiftene fra kjøp til bruk

Bilavgiftene fra kjøp til bruk Bilavgiftene fra kjøp til bruk BILs forslag til en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpolitikk At forurenser skal betale for sine utslipp, er riktig og viktig. Dessverre er ikke det norske bilavgiftssystemet

Detaljer

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy.

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Ref. Forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Veiledningen

Detaljer

Sluttrapport Ren barnehagejord i Fredrikstad kommune

Sluttrapport Ren barnehagejord i Fredrikstad kommune Sluttrapport Ren barnehagejord i Fredrikstad kommune November 2010 Innhold Innledning... 3 Kommunens organisering av prosjektet... 4 Undersøkelser... 4 Gjennomføring/resultater... 4 Økonomi... 5 Opprydding...

Detaljer

Lang tradisjon i Norge

Lang tradisjon i Norge 1 Lang tradisjon i Norge Etablert i 1945 Privateid til 1999 46 servicepunkt Ca. 1 000 ansatte Omsetning 2014: 3774 mill EBIT: 8,7% 2015 Norsk Scania Presentasjon 2 3 regioner 3 regioner Region Nord Region

Detaljer

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Dual Fuel-teknologien: Tomas Fiksdal, 04. november 2008 Introduksjon Begreper Dual Fuel Utfordringer Våre planer Introduksjon Hvorfor er alternative drivstoff til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling med prekvalifisering om konsulenttjenester i forbindelse med en tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt. Anskaffelsen var etter

Detaljer

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Utkast til nytt partnerskapsprogram Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Disposisjon Formål Omfang og utlysninger Institusjonssamarbeid Aktiviteter, med vekt på mobilitet

Detaljer

TS-inspeksjon med NMCU på fv 24 i Hedmark

TS-inspeksjon med NMCU på fv 24 i Hedmark TS-inspeksjon med NMCU på fv 24 i Hedmark Region øst Resssursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:5.oktober 2012 Innhold 1.Innledning... 2 1.1 Definisjoner... 3 2 GJENNOMFØRING AV INSPEKSJONEN...

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2619 2010 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Endring av ny energimelding

Endring av ny energimelding Olje og Energi Departementet Endring av ny energimelding 15.12.2015 Marine Wind Tech AS Jan Skoland Teknisk idè utvikler Starte Norsk produsert marine vindturbiner Nå har politikerne muligheten til å få

Detaljer

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 HP1 Levetidsforlengelse HP2 Ledelse og storulykkesrisiko HP3 Teknisk og operasjonell sikkerhet HP4 Risikoutsatte grupper HP5 Forebygging

Detaljer

Miljørapport 2005. Innledning

Miljørapport 2005. Innledning Innledning Selskapets hovedmål i 25 var å oppdatere vårt system i forhold til ny utgave av ISO141. I tillegg etablere fokus på miljø også hos våre underleverandører og samarbeidspartnere gjennom endringer

Detaljer

[17.04.12] BILREGLEMENT SERVICE. Storfjord kommune

[17.04.12] BILREGLEMENT SERVICE. Storfjord kommune [17.04.12] SERVICE Bilreglement ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse Ny Bilkjøring og risiko Denne håndboken er utarbeidet som et ledd i det skadeforebyggende arbeid i Storfjord

Detaljer

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift Ta ansvar for FARLIG AVFALL i din bedrift Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø. I bilbransjen oppstår det mange typer

Detaljer

Maritimt næringsliv skaper reinare miljø. Kva krav kan vi vente oss?

Maritimt næringsliv skaper reinare miljø. Kva krav kan vi vente oss? Maritimt næringsliv skaper reinare miljø. Kva krav kan vi vente oss? Quality Hotel Ulstein, 16.oktober Hanna Lee Behrens Principal consultant, DNV Maritime Solutions Leder Styringsgruppe for Forum for

Detaljer

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa. Solakonferansen 2012 Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

Energieffektivisering og CO 2 -utslipp for innenlands transport 1994-2050

Energieffektivisering og CO 2 -utslipp for innenlands transport 1994-2050 TØI-rapport 1047/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen, Rolf Hagman, Inger Beate Hovi, Knut Sandberg Eriksen Oslo 2009, 64 sider Sammendrag: Energieffektivisering og CO 2 -utslipp for innenlands transport

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/183. Innklagede: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/183. Innklagede: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt konkurranse for innsamling og behandling av farlig avfall. Klagenemnda kom til at innklagedes nærmere begrunnelse ikke tilfredsstilte kravene i forskriften

Detaljer

Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016

Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016 Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016 31 FAGKONKURRANSER Klimanøytral politisk agenda Grønn innkjøpsmuskel Er klimapartnerne

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang

Detaljer

Nye brygger Informasjon & valg. Ekstraordinært årsmøte 2015

Nye brygger Informasjon & valg. Ekstraordinært årsmøte 2015 Nye brygger Informasjon & valg Ekstraordinært årsmøte 2015 Bakgrunn Langøen båtforening besluttet på årsmøtet høsten 2014 å nedsette en brygge komité for utredelse av hva som må gjøres med brygge anlegget

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Foreløpig ulykkesstatistikk 2013

Foreløpig ulykkesstatistikk 2013 Foreløpig ulykkesstatistikk 2013 10.01.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Forklaring til statistikken... 3 3 Ordinær jernbanevirksomhet... 4 3.1 Trafikktall 2013... 4 3.2 Oversikt over jernbaneulykker...

Detaljer

Uten diesel stopper Norge. Scania Miljøseminar 2013

Uten diesel stopper Norge. Scania Miljøseminar 2013 Uten diesel stopper Norge Scania Miljøseminar 2013 Classification: Status: Våre produkter og tjenester Bensinstasjoner Truckstasjoner Drivstoff i bulk Fyringsprodukter Nettbutikk Spesialprodukter Tekniske

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Hva kan vi gjøre for å få til bærekraftig transport og hva kan vi gjøre for miljøets beste?

Hva kan vi gjøre for å få til bærekraftig transport og hva kan vi gjøre for miljøets beste? Miljøvennlig transport Ny teknologi og alternative drivstoffer Samferdselsdepartementes presseseminar 22 mai 2007 Rolf Hagman (rha@toi.no) Side 1 Hva kan vi gjøre for å få til bærekraftig transport og

Detaljer

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Myrefjell og omegn hytteforening (MOH) og Vegglifjell Utmarkslag (VU) har som formål med dette dokumentet å beskrive en felles forventning

Detaljer

Brønnbyggingen i Mali er en del av flere aktiviteter som CARE gjennomfører i de ulike områdene i samarbeid med lokalbefolkningen.

Brønnbyggingen i Mali er en del av flere aktiviteter som CARE gjennomfører i de ulike områdene i samarbeid med lokalbefolkningen. Spørsmål og svar: Vanntanken Skatval Utvelgelse av brønnene? - Får de lokale selv delta i beslutningen, slik at man vet at det er den riktige brønnen som bygges? CARE har arbeidet i Mali siden 1975, og

Detaljer

Nemndsvedtak i sak 10/2008. Bolga Velforening v/ miljøgruppa Postboks 108 6520 FREI. Region Nord Vest Postboks 8043 Spjelkavik 6022 ÅLESUND

Nemndsvedtak i sak 10/2008. Bolga Velforening v/ miljøgruppa Postboks 108 6520 FREI. Region Nord Vest Postboks 8043 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Nemndsvedtak i sak 10/2008 Klager: Bolga Velforening v/ miljøgruppa Postboks 108 6520 FREI Innklaget: Kolo Veidekke AS Region Nord Vest Postboks 8043 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Saken gjelder: Bolga Velforening

Detaljer

A/B: spesifikasjoner for bensin- og lette dieselmotorer

A/B: spesifikasjoner for bensin- og lette dieselmotorer Spesifikasjons forklaringer Spesifikasjoner for motoroljer Kvalitetsspesifikasjoner for motoroljer angir et minimum ytelsesnivå for oljene. Disse spesifikasjonene fastsettes av internasjonale organisasjoner,

Detaljer

Skaden har skjedd Hva nå?

Skaden har skjedd Hva nå? Skaden har skjedd Hva nå? Vedlagt følger skademeldingsskjema som vi ønsker utfylt og returnert så snart som mulig, gjerne pr. e-post eller faks. Sørg for å sikre båten og gjør alle forhåndsregler for å

Detaljer

UNDP - Crisis Prevention and Recovery CPR Procurement Workshop 3. 5. november i København

UNDP - Crisis Prevention and Recovery CPR Procurement Workshop 3. 5. november i København UNDP - Crisis Prevention and Recovery CPR Procurement Workshop 3. 5. november i København Bakgrunn UNDPs avdeling for Crisis Prevention and Recovery som har hovedsete i København tilrettela og gjennomførte

Detaljer

Trafikksikkerhetskonferansen 2014

Trafikksikkerhetskonferansen 2014 Trafikksikkerhetskonferansen 2014 Yara: En Bedrift, 24-timers mennesket Stein Rune Sakshaug, Regional HESQ Manager, Industrial Nordic Yara leverer bærekraftige løsninger for landbruk og miljø Landbruks

Detaljer

Frivillighet gir samfunnsutviklingen grobunn for nye former for frivillighet?

Frivillighet gir samfunnsutviklingen grobunn for nye former for frivillighet? Frivillighet gir samfunnsutviklingen grobunn for nye former for frivillighet? Sven Mollekleiv President Norges Røde Kors 12.06.13 Det personlige humanitære initiativ 1 Frivillighetens avgjørende rolle

Detaljer

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Dagens tema Deponiets rolle etter 2009 Deponiavgiftens «historie» Miljøkostnader fra sigevann

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.03.2011 Møtetid: Kl. 16.00

Detaljer

«Purse Seine Catch Control»

«Purse Seine Catch Control» «Purse Seine Catch Control» Innovative løsninger for forbedret bærekraft og effektivitet i dagens notfiske Oslo, 4. November, 2014 Agenda Problemene Løsningene Kommersielt potensial Aktivitetene og fremdriftsplan

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Brannvesenets tilsynsaksjon 2012

RAPPORT VEILEDNING. Brannvesenets tilsynsaksjon 2012 12 RAPPORT VEILEDNING Brannvesenets tilsynsaksjon 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-295-2 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien Brannvesenets

Detaljer

Hvordan velge en leverandør for cloud backup

Hvordan velge en leverandør for cloud backup Hvordan velge en leverandør for cloud backup WHITEPAPER Hvorfor bør du beskytte dine data? Før eller senere via skade, uhell eller feil er det statistisk sannsynlig at du vil miste verdifull data. Flere

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer