Store forandringer i Heggedal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Store forandringer i Heggedal"

Transkript

1 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 1 - ONSDAG 8. OKTOBER 2014 Store forandringer i Heggedal Heggedal skal de neste årene gjennomgå store forandringer. Blant annet kommer det et helt nytt innbyggertorg i Heggedal. Side 5, 6 og 7 Kultur i Asker Askers kulturliv har utrolig mye å by på, hver dag skjer det noe. Side 18 og 19 2

2 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 1 - ONSDAG 8. OKTOBER 2014 Asker rådhus er 50 år Side 3 Bruk nettsidene På Asker kommunes nettsider kan du finne svar på alt det kommunen kan hjelpe deg med. Side 17 Gamle klær til gjenbruk Ungdommene i Asker er over gjennomsnittet fornøyd med både lærerne og foreldrene sine, viser den store Ungdataundersøkelsen som ble gjennomført tidligere i år. Maria C. Haraldssøn, Sofie L. Veum og Inger Genberg går på Landøya skole og sammen med sine medelever var de landets beste lesere ved årets nasjonale prøver. Foto: Svein-Ivar Fors. Vi gjør vårt beste! Du kan faktisk levere mer enn du tror til gjenbruk. De gamle gardinene du ble lei av og den gamle skjorta som mangler en knapp. Side 13 Bli bøssebærer 19. oktober Ungdom i Asker har det bra, og de gjør det bra. Askers elever var blant de beste i landet ved eksamen denne våren, og de fleste unge synes det er kult å være smart! Det er bedre å få til ting, enn å la være! sier de. Elevene legger prestisje i skolegangen, de jobber hardt; jeg er nesten litt bekymret for at presset kan bli for stort, sier rektor ved Solvang skole, Harald Skjønsberg i en kommentar. Ikke alt er like bra Den store Ungdataundersøkelsen som ble gjennomført i Asker tidligere i år viser at det går bra med veldig mange unge her i bygda, men at det er noen farlige skjær i sjøen! Det er vår jobb som kommune å bruke Ungdataundersøkelsen til å gjøre det enda bedre for enda flere unge i Asker. Det er spesielt to forhold vi må se nærmere på, og det er rus og psykisk helse, sier prosjektleder og SLT-koordinator Lars Sjøløkken i Asker kommune. Side 8 og 9 Meld deg som bøssebærer på eller ved å ringe Årets aksjon skal gi tilgang på rent vann for 1 million mennesker i verden. Side 11 ipad i barnehagen Side 10 Godt og vondt å være ung i Asker Side 8 3

3 Side 2 AKTUELT Informasjonsavis for ASKER kommune - onsdag 8. oktober 2014 Kjære askerbøring Avisen du nå holder i hånden er første utgave av ASKER-posten en informasjonsavis for Asker kommune. Kommunen skal ha en aktiv og åpen kommunikasjon overfor deg som innbygger basert på Asker kommunes verdier åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt. Vi vil at ASKER-posten skal gjøre det litt enklere å få et jevnlig innblikk i ting som skjer i kommunen din enten det er tjenestetilbudet, lokalpolitiske prosesser og vedtak, kulturarrangementer eller samfunnsutvikling du er interessert i. I ASKER-posten vil du også kunne finne stoff fra kommunens samarbeidspartnere, frivillige organisasjoner, Asker-idretten og kommunens næringspolitikk og næringsliv. Det skal bli enklere å få hjelp Vi vil sette brukeren i sentrum og la ulike fagfolk og tjenester samarbeide tett rundt de familiene vi er i kontakt med, sier Kaja Kierulf, leder i Barne- og familieenheten i Asker. Barne- og familieenheten har fått innvilget 6 millioner kroner til et prosjekt for å gjøre tjenestene overfor brukerne enda bedre enn de er i dag. Prosjektet startet i september i år og varer fram til I prosjektet har viktige stikkord vært brukeren i sentrum, forenkling og effektivitet. Etter en grundig gjennomarbeidet søknad fikk prosjektet i sommer millionstøtte fra Regionalt forskingsfond. Samarbeid Prosjektets hovedmål å kvalitetssikre og effektivisere arbeidet som ytes overfor bruker. Et delmål er å utvikle et elektronisk samtykkesystem som er i overenstemmelse med gjeldende lovverk, og som ivaretar personvern og beskytter sensitive data. En digital samtykkeløsning vil gi brukerne bedre kontroll over samtykkene som gis, og brukerne vil få et større eierforhold til de tjenester som tilbys, sier Kaja Kierulf. Et annet delmål er å kravspesifisere et nytt journalsystem for en mer helhetlig dokumentasjon og koordinering av systemer som brukes av Barne- og familieenheten. Dette vil forenkle rutinene for de ansatte i Barne- og familieenheten. Se også våre nettsider: kommune.no/ barn-unge-ogfamilie Fortsatt vil både Servicetorget og de digitale kanalene Internett, Facebook og Twitter være de viktigste for kommunens utadrettede kommunikasjon. Med ASKER-posten vil vi i tillegg kunne gi alle innbyggerne aktiv og forhåpentlig nyttig informasjon på en litt annen måte og rett i postkassa. ASKER-posten er foreløpig et to-årsprosjekt med minst seks utgivelser i året. Vi begynner med to utgaver i Informasjonsavisen er naturlig nok i utvikling, og redaksjonen tar derfor gjerne imot tips og forbedringsinnspill. Vi håper du leser med interesse og kritisk blikk. God lesning! En dør inn til alle felles tjenester er viktig for Kaja Kierulf og Karianne Stegegjerde i Barne- og familieenheten. De som trenger hjelp kan henvende seg på ett sted! Vi skal ha fokus på brukerne og ønsker å gi en bedre tjeneste til innbyggerne i Asker, i samarbeid mellom alle som arbeider med barn og unge i Asker, sier de. Foto: Svein-Ivar Fors. Nytt veikart for Asker og Bærum Vennlig hilsen Jon Bakkerud, kommunikasjonssjef Et helt «ferskt» kart er i salg nå! Kartet inneholder det du trenger for å finne fram i Asker! På kartet finner du et tydelig hovedveinett, men også mindre, lokale veier, gang- og sykkelveier og stier. Servicetilbud i kommunen finnes både som små figurer på kartet og i en oversikt på siden. Alle veinavn finnes også i et alfabetisk register. Et detaljert kart over Asker sentrum finner du også på kartet. Kartet har en lang historie Allerede i 1949 kom den første utgaven av Veikartet ut, da bare med Bærum. Fra 1958 har Asker og Bærum kommuner samarbeidet om utgivelse av kartet. Det gis ut en oppdatert versjon hvert femte år. Kartet får du kjøpt på Servicetorget, Biblioteket og i utvalgte bokhandlere. Dette nye veikartet for Asker og Bærum er utarbeidet av Geodataseksjonen i Asker kommune. Foto: Asker kommune. ASKER KOMMUNES INFORMASJONSAVIS ASKER-POSTEN Utgitt av Asker kommune, distribueres til alle husstander og næringsdrivende. Redaktør: Svein-Ivar Fors Redaksjon: Eirin Hegdal Sommerseth Elisabeth Løvseth Henrik Slipher Vibeke Lindeberg Sand Øyvind Moen Ansvarlig utgiver: Kommunikasjonssjef Jon Bakkerud Produksjon/trykk: Senter Grafisk AS/Agderposten Telefoner Redaksjonen: E-post Postadresse ASKER-posten, postboks 353, 1372 Asker Besøksadresse Asker rådhus Knud Askers vei 25 Besøksadresse servicetorget Knud Askers vei 24 (over veien fra rådhuset) Asker kommune telefoner: Sentralbord: Servicetorget: E-post Postmottak for dokumenter, brev og offisielle henvendelser. Postadresse Asker kommune, Postboks 353, 1372 Asker Nettprat/chat Chat direkte med Servicetorget i åpningstiden. Askerdialogen Her finner du kontaktskjema, der du kan sende spørsmål, enkle bestillinger og innspill til hvordan vi kan bli bedre. Nettsider: asker.kommune.no Facebook: facebook.com/asker.kommuneside 4

4 Velkommen til ASKER-posten Informasjonsavis for ASKER kommune - onsdag 8. oktober 2014 AKTUELT Side 3 Innbyggerne i Asker er forskjellige noen kommer fra familier som har bodd her i generasjoner, mens mange har flyttet hit fra andre kommuner eller andre land. Min påstand er at uansett hvor langvarig ditt forhold til kommunen har vært, så er det alltid mulig å oppdage noe nytt. For det foregår så mye i Asker. Vårt mål er at ASKER-posten skal gjøre deg enda bedre kjent med kommunen din. Her vil vi vise fram spennende aktiviteter og prosjekter, både pågående og planlagte. De folkevalgte i Asker har vedtatt en kommunikasjonsstrategi. Et viktig mål i denne strategien er at kommunens kommunikasjon skal bidra til dialog og engasjement. ASKER-posten skal gi deg informasjon om kommunens satsningsområder og vise deg hvordan samfunnsutviklingen vil bli. Jeg håper at reportasjene i ASKER-posten vil inspirere deg til å ta del i videreutviklingen av Askersamfunnet. Det er også et mål at ASKER-posten og kommunens nettsider skal utfylle hverandre. Nettsidene har informasjon om kommunens tjenester, offentlige høringer, politisk møtevirksomhet, samfunnsplaner og utviklingsprosjekter. Her finner du også forskjellige elektroniske tjenester og mulighet for direkte nettprat/ chat. Med tjenesten Asker-dialogen kan du sende oss spørsmål, enkle bestillinger og forbedringsforslag. Gi gjerne en tilbakemelding på hva du mener om ASKER-posten også. Jeg håper du finner noe av nytteverdi i denne aller første utgaven. God lesning, hilsen Lene W. Conradi Ordfører Asker på 7. plass i ekommune-nm KS gjennomfører hvert år en undersøkelse om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i alle landets kommuner, og i år viste kartleggingen at Asker ble 7. beste kommune og foran alle andre i Akershus. Vi er best innenfor områdene helse og velferd, strategisk ledelse og IKT, kompetanse og personvern og informasjonssikkerhet, sier utviklingssjef Ole-Kristian Tangen i Asker kommune. Vi har mer å hente innen digital dialog med innbyggere og næringsliv, samt på arkiv og dokumenthåndtering. Vi gjennomfører akkurat nå en større satsning for å bedre nettopp dette, så vi har stor tro på at dette skal gi seg positivt utslag ved neste kartlegging. Asker rådhus under oppføring. Rådhuset ble høytidelig innviet i Asker rådhus fyller 50 år i år og er et hus fylt av mange aktiviteter til beste for askerbøringene.. Foto: Svein-Ivar Fors.. Asker rådhus 50 år 50 år etter at Asker Rådhus ble innviet er det i stadig aktivt bruk, fra tidlig morgen til sen kveld. Rådhuset ble høytidelig innviet i 1964 av kong Olav V og fikk hedersprisen Betongtavlen samme år. Rådhuset ble tegnet av Kjell Lund og Nils Slaatto og er oppført i betong. Rådhuset har i alt 9 etasjer med kontorer, møterom og kantine, og to lavere fløyer som også inneholder representasjonslokaler. Det er beskrevet som «et av de viktigste byggene i Norge fra 1960-tallet, med et senmodernistisk preg og en rustikk norsk holdning i farger og materialer. Det er et usedvanlig konsekvent byggverk. I tillegg til verker av Rolf Nesch, Sigrun Berg og Synnøve Anker Aurdal er en rekke av Askers kunstnere representert i kunstsamlingen. Se filmen om Asker rådhus I en 20 minutter lange dokumentar - filmen møter vi en av rådhusets arkitekter, og vi får se historiske klipp fra selve byggingen. Se filmen på våre nettsider: kommune.no Foredrag om psykisk helse Asker lokallag av Norsk forbund for utviklingshemmede inviterer til møte 30. november klokken i Kunnskapssenteret i det gamle Tomrabygget, Drammensveien 915 på Drengsrud. Trine Lise Bakken holder foredrag over temaet Utviklingshemmede og psykisk helse. Hun har doktorgrad i schizofreni og utviklingshemming med autisme og er en av de få med kompetanse på dette området i Norge. Møtet arrangeres i samarbeid med Asker kommune. Asker Næringsråd og Etablerertjenesten Asker Næringsråd er interesseorganisasjonen for Næringslivet i Asker og deler hus med Asker kommunes kunnskapssenter i Drammensveien 915. Etablerertjenesten i Asker og Bærum holder kurs for kulturnæringer og kreative næringer i Asker kulturhus 14. oktober, temakurs 30. oktober og 27. november i kommunegården i Sandvika og Gründerforum 4. desember på Scandic Hotel i Asker. Påmelding: Se Næringsrådets nettsider: 5

5 Side 4 SAMFUNN OG POLITIKK Informasjonsavis for ASKER kommune - onsdag 8. oktober 2014 Satser på eldreomsorg og psykisk helse De unges kommunestyre sterkt ut mot mobbing Engasjementet er på topp og samarbeidet går fint på tvers av alle skolesoner når De unges kommunestyre møtes i Asker rådhus en gang i halvåret for å prioritere tiltak og bevilge penger til gode tiltak. Neste gang De unges kommunestyre møtes er 25. november. Rådmann Lars Bjerke. Foto: Svein-Ivar Fors. Vi skal jobbe målrettet med økt kvalitet og dekningsgrad innen eldreomsorg, rusforebygging, psykiatri og boliger til vanskeligstilte i årene som kommer, sier rådmann Lars Bjerke. Asker formannskap ble orientert om rådmannens forslag til nytt handlingsprogram i sitt møte 16. september. Gjennom Handlingsprogrammet vil kommunestyret vedta budsjettet for det kommende året, økonomiplanen for de påfølgende tre årene, samt fastsette hvilke mål kommunen skal jobbe mot de neste fire årene. Rådmannen foreslår ingen reduksjoner eller kutt i velferdstjenestene til kommunens innbyggere. Bedre eldreomsorg Forslaget til Handlingsprogram legger opp til etablering av 60 nye boenheter for boligsosiale målgrupper. Eldreomsorgen styrkes gjennom etablering av 60 nye heldøgns omsorgsboliger på Gullhella og 72 nye sykehjemsplasser på Nesbru. I tillegg bygges det nye, moderne skolebygg med idrettshall på Nesøya, Heggedal og Landøya, og Risenga etableres som et investeringsprosjekt på litt lenger sikt. Innen alle våre tjenesteområder skal vi også fortsette vårt systematiske arbeid knyttet til kommunes fire hovedutfordringer, som er forebygging og tidlig innsats, god helhet og samhandling, god kvalitet, samt nødvendig kompetanse, sier Lars Bjerke. Behov for å tenke nytt Samfunnet og lokalsamfunnet er i stadig forandring. Endringer i befolkningssammensetningen, økte forventninger til velferdsstaten og knappere ressurser blir viktige utfordringer framover. For å kunne opprettholde og videreutvikle gode og trygge velferdstjenester, og da særlig overfor vanskeligstilte innbyggere, må vi omstille oss og tenke nytt, sier rådmannen. Høring nå behandling i desember Etter planen blir fellesrådene og velforbundet i Asker invitert til å gi sine synspunkter på forslaget til handlingsprogram. Den endelige behandling av handlingsprogrammet og rådmannens tilleggsinnstilling skjer i formannskapsmøtet den 11. november og i kommunestyret den 9. desember. Rådmannens forslag til handlingsprogram legges nå i første omgang ut på foreløpig høring med høringsfrist 17. oktober. Se også våre nettsider: Mot mobbing: Simen Aaberg Skar, Fredrikke Elseth, Hamed Mousavi, Nora Elseth og Anna Bjelland var med i en arbeidsgruppe som utarbeidet «De unges manifest mot mobbing». Etter at de hadde presentert sitt forslag fra talerstolen i kommunestyresalen, valgte De unges kommunestyre å prioritere disse punktene i det videre arbeidet med manifest mot mobbing. Foto: Svein-Ivar Fors. De unges kommunestyre vedtok å utlyse en designkonkurranse til en egen Manifest-mot-mobbingplakat. Til venstre ser vi juryen i arbeid med å velge ut to plakater en til barnetrinnet og en til ungdomstrinnet. Vinnerne kunngjøres på De unges kommunestyre møte 25. november. Alle møtene i De unges kommunestyre blir filmet og kan sees på Asker kommunes nettsider både direkte og i opptak. Fordelte kroner Sist De unges kommunestyre møttes valgte de å prioritere bruk av i alt kroner til disse tiltakene: Aktivitetspark på Arnestad Bli-kjent-dag på tvers av skolene i Asker Utendørs bordtennis på tre sentrale steder i Asker, samt sjakkbrett ved biblioteket i Asker Badebrygge med stupetårn ved DIF-stranden på Dikemark Den videre behandlingen av handlingsprogrammet Rådmannen la frem sitt forslag til handlingsprogram i september. Fram til midten av oktober ligger forslaget ute til høring, slik at innbyggere, organisasjoner, lag og foreninger kan komme med kommentarer og innspill til handlingsprogrammet. Denne høringen er viktig for politikernes videre arbeid og vurderinger frem mot et endelig vedtak. Formannskapet gir sin innstilling til handlingsprogrammet i november, og også denne innstillingen legges ut på høring. Kommunestyret behandler rådmannens forslag og formann- Manifest mot mobbing Barns bekymringer MÅ tas på alvor Større innsats for å forhindre nettmobbing Videreføre trivselslederprogrammet Bevisstgjøre voksne om hvor stor påvirkningskraft de har Opprette en ressursgruppe sammensatt av ungdom Man skal aldri være på lag med mobberen Kurs/ innføring om nettmobbing for voksne/lærere Forebygging: informasjon og kunnskap er viktig Nettmobbing skal behandles like alvorlig som fysisk mobbing Alle må tenke seg om to ganger før de skriver skapets innstilling i desember. Når kommunestyret har gjort sitt vedtak, er også oppdraget til rådmannen gitt. Det er rådmannens ansvar å iverksette kommunestyrets vedtak og rapportere tilbake om målene i handlingsprogrammet er nådd. 6

6 Informasjonsavis for ASKER kommune - onsdag 8. oktober 2014 HEGGEDAL Side 5 Heggedals nye og flotte uterom Illustrasjon: Jarmund og Vigsnæs. Heggedal er pekt ut som et viktig senter i Asker. Mye har skjedd, og mye kommer til å skje i tiden som kommer. Les mer på neste side. 7

7 Side 6 HEGGEDAL Informasjonsavis for ASKER kommune - onsdag 8. oktober 2014 Heggedal gammelt tettsted i ny drakt «Heggedal torg og park» er et spennende, nytt prosjekt der målet er å skape et attraktivt byrom, en park og en god sammenknytting mellom sentrum, Kistefossdammen og ungdomskolen og kirken. Historisk bakteppe Det legges til rette for aktiviteter rettet mot alle deler av befolkningen. Dette blir Heggedals utvendige storstue og viktigste møteplass. Utviklingen av Heggedal skjer med utgangspunkt i stedets eksisterende elementer, slik som beliggenhet og historie. Prosjektområdet er sørvendt mot det åpne rommet Kistefossdammen danner, og med den historiske fabrikkbygningens fasade som et bakteppe. Utbyggingen på sentrumstomta vil også være med på å danne rammen rundt torget. Store deler av Heggedal sentrum, inkludert Sentrumstomta, vil stå klar i løpet av Fabrikktomta, ombygging av Sentrumsgården og områder opp mot Vikingejordet kommer senere. Heggodden er ferdig utbygget, og nye og gamle Heggedøler har flyttet inn i sine nye leiligheter. Tandberg Eiendom har kjøpt Fakta om Heggedal Heggedal er industristedet som vokste opp og forsvant. Opp gjennom tidene har det vært mange forsøk på stedsutvikling, mange reguleringsplaner og mange ildsjeler. En felles innsats av frivillige, private og offentlige aktører har fått utviklingen i gang igjen. Heggedalsutvalget har pekt ut retningen for utviklingen av Heggedal sentrum. Spikkestad-utvalget har jobbet opp mot transportmyndighetene. Tandberg Eiendom kjøpte seg opp i Heggedal og eier Fabrikken, fabrikktomta, sentrumstomta, Sentrumsgården, hjørneeiendommen nord for Sentrumsgården og Elvely-gården. JM kjøpte opp boligeiendommene på Heggodden. Asker kommunes oppgave har vært å regulere området gjennom planer som tar vare på kulturhistorien og landskapet, og åpner for en ny liten by. Forutsetningene for stedsutviklingen i Heggedal er et opprustet transportsystem. Jernbaneverket og fylkeskommunen har stått for finansiering av kollektivterminal og et ombygget veisystem. Asker kommune har ledet planarbeidet i nært samarbeid med Heggedals beboere. Heggedal er et av Askers fem tettsteder, og vil gjennomgå store forandringer de neste årene. Her kommer det ny kollektivterminal, bebyggelse, nye kontorer og boliger til sammen nye m² næringsdelen av denne bebyggelsen, der de har leid ut næringslokalene, og enkelte næringsdrivende allerede har flyttet inn. Boliger og næringsdrift vokser fram Tandberg Eiendom er i ferd med å utvikle Sentrumstomta. Her kommer det 140 boliger, et 20 talls forretningslokaler og parkeringskjellere. Det er mange som ønsker seg inn i dette prosjektet. Det blir byggestart i løpet av 2015 og hele Sentrumstomta bygges ut i en omgang. Byggingen vil ta minst to år. Heggedal får stadig flere barn, og behovet for barnehageplasser øker. Asker kommune har startet arbeidet med ny barnehage ved siden av Vikingjordet barnehage. Dette blir en FutureBuilt-barnehage, der det legges vekt på miljøvennlige løsninger og lavt energibehov. Asker kommune skal også etablere en sykkel-park ved den gamle transformatoren. Totalt i Heggedal sentrum vil det komme rundt 400 boliger, kontorer, butikker og offentlige servicekontorer. Innbyggertorg Asker kommune etablerer et innendørs innbyggertorg med bibliotek, seniorsenter, helsestasjon, forsamlingssal og andre tilbud i en av bygningene på Sentrumstomta. Samtidig jobber kommunen med planer for utforming av torget og parken ut mot Kistefossdammen. Et forprosjekt med kostnadsoverslag blir ferdigstilt denne høsten, og lagt fram for politisk behandling. Innbyggertorget vil være en selvstendig enhet i Heggedal sentrum og vil ikke redusere behovet for de mange eksisterende møteplassene i Heggedal; Heggedal Hovedgård, Hovedgården skole, idrettsanlegg, menighetshuset og Heggedal fabrikker. Innbyggertorget skal derimot bidra til bedre samarbeid og samspill mellom grupper og aktiviteter ved de ulike møteplassene. Det er også tenkt at innbyggertorget kan fungere som en felles sentral for utleie av lokaler og for å finne informasjon om aktiviteter knyttet til ulike lag, foreninger og møteplasser. Attraktiv møteplass Innbyggertorget skal være med på å gjøre nye Heggedal sentrum til en trygg, aktiv og attraktiv møteplass i hverdagen. Torget skal inneholde café, spiseplass, sitteplasser, avis- og lesehjørne, servicetorg og utstillingsplasser. I direkte tilknytning legges funksjoner som auditorium og foredragsarealer, friskvern som fotpleie og frisør, boksamling og bibliotek, inklusive lokalhistoriske samlinger, møtelokaler, lokaler til leksehjelp, PC, stillerom, aktivitetsrom, administrasjon og lager. Det legges opp til at ulike grupper og foreninger kan låne og bruke arealene til ulike tidspunkter, enten på fast basis eller ved behov. Ny stasjon og ny fylkesvei I 2012 åpnet nye Heggedal stasjon med gang- og sykkelbro, og med heis og trapp til plattformene. Heggedal stasjon ble med dette universelt utformet og tilgjengelig for alle. Veisystemet rundt stasjonen skal legges om og planovergangen i Heggedalsveien vil bli lagt ned. Ombyggingen av veisystemet pågår for fullt, ny kollektivterminal og ny kjørebro skal stå klar høsten Deretter vil Jernbaneverket jobbe videre med å sanere de tre planovergangene sør for stasjonen, slik at sikkerheten blir bedre og togtutingen opphører. Dette krever imidlertid nye sporkryssinger, og det er satt i gang et reguleringsarbeid for å få bilbro over jernbanen sør for Hallenskog. Dette forutsetter reguleringsplaner både i Asker og i Røyken kommuner. Også mellom Heggedal stasjon og Asker skal det settes i verk tiltak med omlegging av spor. Disse planene er allerede ferdig regulert, og innbefatter også første parsell av en framtidig gang- og sykkelvei langs jernbanesporet mellom Heggedal og Asker. Se også våre nettsider: Heggedal fabrikker vil også i framtiden danne den historiske rammen rundt Heggedal. Foto: Tor Arne Midtbø 8

8 Informasjonsavis for ASKER kommune - onsdag 8. oktober 2014 HEGGEDAL Side 7 Slik kan Heggedal se ut i år 2020: Til høyre på bildet ser vi jernbanen og veien som slynger seg rundt stasjonsområdet, forbi de nye husene på Fabrikktomta og videre gjennom Heggedal sentrum. Fremst i bildet ser vi husene på Heggodden, med utsikt over Gjellumvannet. Midt i Heggedal ligger Sentrumstomta, sørvendt mot det åpne rommet Kistefossdammen og med den historiske fabrikkbygningens fasade som et bakteppe. Her kommer det 140 boliger, et 20 talls forretningslokaler og parkeringskjellere og et innbyggertorg med bibliotek, seniorsenter, helsestasjon, forsamlingssal og flere andre tilbud. Illustrasjon: Jarmund og Vigsnæs. Kveldsstemning på indre torg på sentrumstomta i Heggedal. Illustrasjon: Jarmund og Vigsnæs. Heggedal park og torg. Illustrasjon: Asplan Viak. 9

9 Side 8 OPPVEKST Informasjonsavis for ASKER kommune - onsdag 8. oktober 2014 Godt og vondt å være ung i Asker Ungdataundersøkelsen ble gjennomført på alle ungdomsskoler og videregående skoler i Asker. Selv om det går bra med veldig mange, er det viktig å se nærmere på spesielt psykiske helseproblemer og rus blant de unge. Foto: Sandra Thoen. La meg si det først som sist det går bra med veldig mange unge her i bygda sier Lars Sjøløkken i Asker kommune. Han har ansvar for å følge opp den store ungdomsundersøkelsen som ble gjennomført i Asker og Bærum i våres. Sjøløkken leser av undersøkelsen at ungdom trives på skolen, har ambisjoner for fremtiden, er aktive på fritiden, er mindre ute om kvelden og bruker mindre tid foran dataen enn landsgjennomsnittet. Ungdomsundersøkelsen 2075 elever fra ungdomsskolene og 1203 elever fra videregående skoler i Asker deltok i en stor ungdomsundersøkelse forrige skoleår 87 % av ungdomsskoleelevene og 66 % av videregående elevene deltok Elevene ble stilt en rekke spørsmål om det å være ung i Asker Undersøkelsen gir Asker kommune kunnskap til bruk i utformingen av en god ungdomspolitikk, og den enkelte skole grunnlagsdata arbeidet med bedre læringsmiljø Likevel er det vår jobb som kommune å bruke kunnskapen vi får gjennom Ungdataundersøkelsen til å gjøre det enda bedre for enda flere unge i Asker. Det er spesielt to forhold vi må se nærmere på rus og psykisk helse. Problematisk rusmisbruk Ungdom i Asker bruker mer alkohol og cannabis enn landsgjennomsnittet. Bruk av cannabis er etablert i et bredere samfunnslag, ikke bare i marginaliserte grupper. Dette gjelder spesielt ungdom på videregående skole. Asker-ungdom i ungdomsskolealder drikker seg oftere beruset enn vanlig ellers i landet. Her ser vi en tydelig sammenheng mellom foreldrenes holdning om de unge får lov til å drikke av mor og far og de unges alkoholvaner. Vi ønsker ikke å svartmale situasjonen, men vi har opplysningsplikt når det gjelder å vise sammenhengen mellom bruk av alkohol og bruk av cannabis. Dette bør foreldre være klar over. Ungdom sliter psykisk Flere jenter enn gutter sier at de har en høy grad av depressivt stemningsleie. Kanskje er det slik at jenter i større grad enn guttene er flinke til å sette ord på at de kjenner seg nedfor? Uansett skal man ta det på alvor, både for jentene og for guttene, sier han. I høstens første møte i De unges kommunestyre skal representantene få si sine meninger. Deres stemme er viktig. Med utgangspunkt i ungdomsundersøkelsen vet vi hvor skoen trykker i dag, og sammen med de unge skal vi finne løsninger på utfordringene i årene som kommer, lover Lars Sjøløkken i Asker kommune. Nødvendig med gode tilbud Denne undersøkelsen var noe vi hadde ønsket oss, og som vi selv hadde bestilt, sier direktør for oppvekst i Asker, Jo Fiske. Det er viktig å understreke at det undersøkelsen viser er veldig positivt, det står bra til med ungdommene i Asker! To problemområder er identifisert rus og psykisk helse og her jobber vi målrettet. Vi ser også at det er nødvendig med gode tilbud til ungdom utenfor alle de organiserte aktivitetene som tilbys. Se også våre nettsider: barn-unge-og-familie Lars Sjøløkken er SLT-koordinator i Asker kommune. Jo Fiske er direktør for oppvekst i Asker. Begge foto: Svein-Ivar Fors Jente-coach på Solvang skole Som et tiltak i etterkant av ungdomsundersøkelsen fikk jentene på Solvang skole besøk av coachen Anicken Wigdahl Sveia fra jentecoachen.no. Sammen med henne jobbet ungdomsskolejentene klassevis med å se seg selv med positivt fortegn. De øvde på oppmerksomhet og konsentrasjon, stressmestring og indre I følge jentene som deltok var dette veldig nyttig og bra, alle burde få prøve dette, sier rådgiver Therese K. Roberts (t.v.) på Solvang skole, her sammen med coach Anicken Wigdahl Sveia. Foto: Svein-Ivar Fors. dialog. Samlingene la vekt på undring, refleksjon og oppdagelse, med utgangspunkt i jentenes egne erfaringer. Mellom hver samling fikk elevene i oppgave å prøve ut stressmestringsteknikkene de hadde lært. 10

10 Informasjonsavis for ASKER kommune - onsdag 8. oktober 2014 OPPVEKST Side 9 Mange flinke og ambisiøse elever Jeg vil først og fremst gratulere alle elever og lærere med fantastiske resultater, sier Marianne Knarud, kommunestyremedlem og leder av komité for oppvekst, i en kommentar til at Askers 10. klassinger fikk så gode eksamensresultater i år. Dette viser at retningen vi har valgt gir resultater. Kvalitetsplanen som ble laget for fire år siden er gjennomført, og det har gitt effekt. Så skal vi ikke glemme at vi har mange flinke og ambisiøse elever i Asker-skolen med foreldre som støtter opp om skolearbeidet, sier hun. Hun mener også at gode pedagogiske tiltak i barnehagen gir gevinster på lang sikt i form av bedre skoleresultater. At vi har jobbet aktivt med å samkjøre hjelpeapparatet og satset stort på tidlig innsats gir en bedre faglig og helhetlig hjelp til de som trenger det. Siste elevundersøkelse viser at elevene i Asker trives godt på skolen, er motiverte og at det mobbes mindre. Dette, sammen med gode resultater, gjør oss politikere veldig stolte av Asker-skolen, sier Knarud. Marianne Knarud er leder for komité for oppvekst. Foto: Svein-Ivar Fors. Vi gjør vårt beste! Eksamensresultatene i 2014 viste at Asker-elevene var blant landets beste ved skriftlig eksamen i grunnskolen. Samtidig viser resultatene at det er ting å ta tak i, både faglig og knyttet til elevenes læringsmiljø. Det er Solvang skole som får de aller beste resultatene, Borgen og Hovedgården viser størst framgang. Hvorfor er det slik? spør vi rektor ved Solvang skole, Harald Skjønsberg. Svaret er sammensatt og komplekst, svarer han. På Solvang legger vi stor vekt på struktur og forutsigbarhet. God organisering av spesialundervisningen er viktig. Vi har dyktige lærere som trives, og skolen har tillit i lokalmiljøet. Elevene legger prestisje i skolegangen, de jobber hardt; jeg er nesten litt bekymret for at presset kan bli for stort, sier han. Godt læringsmiljø Ved Hovedgården skole forteller 10. klassingene Pernille Sophie Westlund og Hannah M. Fagerbakk at det er kult å være smart. Det er bedre å få til ting, enn å la være! På skolen har vi det veldig fint sammen, og når vi har det bra jobber vi bedre også, sier de. Vi har et godt læringsmiljø, slår Pernille fast. Og så kan dere etter hvert mye om ulike læringsstrategier, legger assisterende rektor Kirsti Grana Winsvold til, dere vet å velge de beste måtene å tilegne dere nytt stoff på. Ønsker å finne ut hva som kan bli bedre Asker kommune har over flere år vært opptatt av både kvalitet og læringsmiljø. Læringsmiljøet er viktig for 10. klassingene Pernille Sophie Westlund og Hannah M. Fagerbakk er fornøyde med skolen sin og glade for at både elever og lærere på Hovedgården synes det er viktig med et godt læringsmiljø. Bak dem ser vi assisterende rektor Kirsti Grana Winsvold og noen av Pernille og Hannahs medelever. Foto: Svein-Ivar Fors Rektor Harald Skjønsberg ved Solvang skole har et stabilt lærerpersonale, mange arbeidsomme elever og god støtte fra foreldrene. Det gir gode resultater til eksamen. Foto: Svein-Ivar Fors elevenes resultater. Hvert år gjennomfører skolene en elevundersøkelse hvor elevene fra på 6. til 10. trinn forteller om hvordan de opplever læringsmiljøet på skolen. Skoleledelsen, lærerne, elevrådene og eventuelt også FAU ved den enkelte skole kartlegger og analyserer resultatene fra undersøkelsen for å finne ut om det er behov for å gjøre tiltak. God støtte fra Askers folkevalgte Kommunestyret bevilget for tre år siden midler til kvalitetsutvikling i askerskolen. Det ble ansatt pedagogiske veiledere i klasseledelse og læringsmiljø, i lesing og skriving, regning, samt i pedagogisk bruk av IKT. Kommunestyret bevilget også en million kroner til etter- og videreutdanning. Askerskolen har over tid jobbet med vurdering for læring, klasseledelse og grunnleggende ferdigheter. De har lenge jobbet målbevisst med dette for å kunne lage en bedre skole. Tverrfaglig samarbeid Kommunestyret vedtok også opprettelsen av Barne- og familieenheten. I denne forbindelse er det innført et tverrfaglig samarbeidssystem TFS en møteplass for enkeltforeldre som ønsker å snakke med skolens ansatte, lege og helsesøster, barnevern og andre gode hjelpere samlet, for å finne fram til best mulig hjelp til nettopp deres barn. Disse møtene er med på å styrke samhandlingen og arbeidet for å styrke kvaliteten på tjenester til barn, ungdom og familiene deres. 11

11 Side 10 BORGEN Informasjonsavis for ASKER kommune - onsdag 8. oktober 2014 Bruker ipad i språkundervisningen I Søndre Borgen barnehage har flere av barna og de voksne andre morsmål enn norsk. Dette er fint og kjempespennende, sier barnehagelærer Wenche Berg Knudsen. De minoritetsspråklige voksne og barna gir oss mange muligheter til å styrke utviklingen av morsmålene deres, sier mellomleder Fredrik Ekren. ipad som verktøy Søndre Borgen bruker ipad-er som verktøy for å få kartlagt den samlede språkkompetansen til barna. I et av prosjektene bruker barna ipad-en til å ta bilder av forskjellige ting, og deretter forklarer de hva de ser. Vi snakker om bildene, helst også på morsmålet deres, forteller Wenche Berg Knudsen. Så mange som mulig skal få utvikle både morsmålet sitt og norsk. Barn lærer å snakke hjemme. Derfra har de mange «hjemmeord»; slik som hårføner, tannbørste og tannkrem. I barnehagen bruker vi andre ord, ikke så mye tannbørste og tannkrem her, men helt andre ord. Til sammen får barna etter hvert mange ord og begreper. Dette utgjør den samlede språkkompetanse hos barna. Det tar lang tid å lære seg ett språk, og det å lære seg to språk tar enda lengre tid. Men, når barna våre er 10 år gamle har de blitt tospråklige, og dette har en verdi av en annen verden! sier Wenche Berg Knudsen. Se også våre nettsider: borgenprosjektet Søndre Borgen barnehage legger stor vekt på språkutvikling og tar i bruk teknologiske hjelpemidler. Her forteller Kunwar Vijay Singh Grewal og Samuel Essayas Hailemariam om et bilde de nettopp har tatt med ipad. Foto: Svein-Ivar Fors Områdeutvikling for Borgen Borgenprosjektet startet opp med et vedtak i Asker kommunestyre 14. mai Prosjektet omfatter hele lokalsamfunnet og har som formål å styrke leve- og oppvekstsvilkårene, bomiljøet, kultur- og fritidstilbudet og kvaliteten i barnehager og skoler på Borgen. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunen, frivilligheten, næringslivet og innbyggerne selv. Innbyggermedvirkning er viktig. Borgenprosjektet sees i sammenheng med blant annet folkehelsearbeidet, boligsosialt utviklingsprogram, reguleringen av Drengsrud idrettspark og etablering av et nytt nærsenter. Prosjektet er delt inn i to faser Fase 1 omfatter umiddelbare tiltak, særlig i barnehager, skole og SFO. Fase 2 er en langsiktig områdeutvikling. Kommunestyret bevilget 1,5 millioner kroner pr. år til umiddelbare tiltak i fase 1. Fase 1 i Borgenprosjektet: Satt i gang etter 1. august 2013: Ekstra lærer som følger barna i overgangen mellom barnehage og skole. Ekstra lærer ved Hagaløkka skole for å styrke språk- og leseopplæringen. Utvidet leksehjelp for trinn på Hagaløkka skole. Avtale med Asker Aliens om gratistilbud for alle i SFO-tid. Ekstra svømmeopplæring for personer s om ikke kan svømme. Sommerjobb for ungdom. Ny barnehage på Søndre Borgen. Igangsatt forskning ved Universitetet i Oslo med kartlegging av 4-åringers språkutvikling. Fem skoler og barnehager i Borgensonen deltar i det nasjonale opplegget «Kompetanse for mangfold» med hovedvekt på flerkulturell pedagogikk, språkutvikling og flerkulturell forståelse. Fase 2 i Borgenprosjektet: Langsiktig samfunnsutvikling: Beskrivelse av situasjonen i dag på Borgen. Beskrivelse av hva innbyggerne sammen med kommunen ønsker å oppnå på Borgen. Det skal utarbeides prosjektforslag med anbefaling om hva som skal gjøres på Borgen, i samarbeid mellom innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner, kommune og politikere. Planlegging og gjennomføring av tiltak for samfunnsutvikling på Borgen. Her på Borgen kan vi få til mye bra, sier prosjektleder Gyrid Mangersnes. Dette er et av de mest spennende prosjektene i Asker for tiden. Å få være med på dette er et privilegium og veldig inspirerende. Foto: Svein-Ivar Fors. Ta gjerne kontakt med prosjektleder Gyrid Mangersnes, mobil , 12

12 Informasjonsavis for ASKER kommune - onsdag 8. oktober 2014 TV-AKSJON Side 11 Bli bøssebærer 19. oktober Søndagen før TV-aksjonen kan turgåere komme innom dette tomme bassenget for et lydbad med 20 sekunders etterklang. Foto: Asker kommune. «Vanndring» på Sem En uke før TV-aksjonen kan du ta med deg familien eller en god venn og legge søndagsturen til Sem. Her blir det aktiviteter og kulturopplevelser som skal gi etterklang for årets TV-aksjon «Vann forandrer alt». Tid: Søndag 12. oktober, klokken Sted: Fra NaKuHel på Sem via Skaugum høydebasseng til Furubakken pumpestasjon Området åpnes og her kan du vente deg en helt spesiell akustisk opplevelse. Bassenget er tømt for vann og blir fylt med dans og levende musikk. Du får oppleve et «lydbad» med 20 sekunders etterklang i en bassengkonsert med fiolinist Stig Roar Wigestrand, som har doktorgrad i improvisasjon, Trude Eidtang på vokal og lydeffekter, samt dansere fra Dansesonen. Utendørs blir det levende jazzmusikk ved Blended Horns og andre kulturopplevelser og aktiviteter underveis på turen. Arrangementet er i regi av Asker kommune i samarbeid med Kirkens nødhjelp, NaKuHel og Asker jazz. Se også våre nettsider: asker.kommune.no/ vanndring Registrer deg som bøssebærer ved å gå inn på nettsiden eller ring Foto: Stian Lysberg Solum/ Scanpix Vann-fakta I 2007 bygde Asker kommune og Glitrevannverket en ny reservevannforsyning. For cirka 400 millioner kroner fikk mennesker en ny reservekilde. I 2014 går TV-aksjonen til bygging av ny vannforsyning i land i Afrika, Asia og Mellom Amerika. For 200 millioner kroner vil 1 million mennesker få rent vann. I Asker bruker hver person i gjennomsnitt cirka 200 liter vann pr. døgn. I flere Afrikanske land bruker hver person under 10 liter pr døgn. En Askerbøring som tar en 5 minutters dusj bruker mer vann enn en gjennomsnittsperson i et utviklingsland bruker på en hel dag. I Asker tar det bare noen minutter å skaffe 20 liter rent vann. I mange land må jentene bruke flere timer på å skaffe tilsvarende mengde vann, og vannet er ikke nødvendigvis rent. Søndag 19. oktober kan du gå årets viktigste søndagstur til inntekt for TV-Aksjonen. I år går pengene til Kirkens Nødhjelp for å skaffe varig tilgang til rent vann for over en million mennesker. Vann er grunnlag for alt Tilgang til rent vann gjør at mennesker overlever og holder seg friske. Kvinner og barn trenger ikke gå i flere timer hver dag for å hente vann, og dermed får de tid til å gå på skole og arbeid, noe som igjen utvikler hele samfunn. Pengene går til Pengene går til vannprosjekter i åtte land: Haiti, Afghanistan, Pakistan, Somalia, Sør-Sudan, Sudan, Etiopia og Tanzania. Kirkens Nødhjelp er allerede i disse landene og vil støtte lokalsamfunnene med å bore brønner, installere håndpumper, lage systemer for oppsamling av regnvann, avsalting av grunnvann og andre tiltak som er mest effektive gitt de lokale forholdene. Å skaffe mennesker tilgang til rent vann er mulig, og det får enorme positive ringvirkninger i menneskers liv og for hele lokalsamfunn. TV-aksjonen trenger deg TV-aksjonen er helt avhengig av vår innsats. I Asker trenger vi 560 bøssebærere. I fjor ga vi nesten 3 millioner kroner til Nasjonalforeningen for folkehelsen. Bli bøssebærer TV-aksjon 2014 inviterer barn og voksne til å bli med på årets viktigste søndagstur 19. oktober fra klokken 16 til 18. Meld deg som bøssebærer på eller ved å ringe Næringslivet har sin egen giverportal på Årets aksjon skal gi tilgang på rent vann for 1 million mennesker i verden. 13

13 Side 12 MILJØ Informasjonsavis for ASKER kommune - onsdag 8. oktober 2014 Vi kaster miljøfarlig avfall rett i søpla De siste ti årene har mengden miljøfarlig avfall blitt doblet. Lyspærer, malingsspann, batterier, mobiltelefoner, ledninger, pader og poder alle inneholder de miljøfarlige stoffer og skal sorteres. Likevel er det mange av oss som ikke sorterer riktig. Kampanjen «Miljøgifter angår oss alle» har som mål å spre kunnskap og entusiasme om hva som er miljøfarlig avfall, og hvordan man sorterer det riktig. Kampanjen er allerede godt i gang og vil holde på ut Vi kaster store mengder miljøfarlig avfall rett i søpla hvert år. For eksempel kjøper vi 50 millioner lyspærer i året, mens bare 5 millioner leveres inn. Her kan vi bli bedre, sier Dan Kristofer Ree, ingeniør i Asker kommune. 71 prosent nordmenn vet at lyspærer inneholder miljøgifter. Likevel oppgir 1 av 4 at de kaster lyspærer i restavfallet. Dette er bekymringsverdig, siden sparepærer inneholder miljøverstingen kvikksølv. Når vi vet at en teskje med kvikksølv kan forurense en middels stor innsjø, er det foruroligende at så mange kaster lyspærer og sparepærer i restavfallet, sier Dan Kristofer Ree El-sykler til utlån På biblioteket i Asker kan du låne en el-sykkel en hel dag gratis. Etter en populær prøveordning i sommer står det nå sykler klare til utlån, både på Asker bibliotek og ved Heggedal nærmiljøsentral. Tilbudet om utlån av el-sykler var svært populært blant lånerne våre i sommer. Mange benyttet seg av muligheten til å komme seg rundt i bygda på en litt annerledes måte. Nå gleder vi oss til å fortsette med utlån av el-sykler, sier utviklingsbibliotekar Frid Feyling ved Asker bibliotek. Hvordan låner man en el-sykkel? I Asker sentrum kan du låne syklene en hel dag i bibliotekets åpningstid ved å vise frem lånekort og legitimasjon. I Heggedal får du låne en el-sykkel over flere døgn ved å kontakte Heggedal nærmiljøsentral ved Heggedal bibliotek. Gjør det lettere å la bilen stå Vi ser at mange benytter sykkel til butikken, jobben eller togstasjonen. Med en el-sykkel vil flere kunne sykle dit de skal uten å bli svette, og det kan være lettere å sette fra seg en sykkel enn en bil ved reisemålet, sier Mari Gabrielsen, samferdselskoordinator i Asker kommune. Elektrisk sykkel En elektrisk sykkel er en tråsykkel med elektrisk hjelpemotor. Hjelpemotoren kan gi en maksimal hastighet på 25 km/t. Du kan sykle fortere, men da må du trå selv. Effekten av en elsykkel er betydelig ved akselerasjon, når du sykler oppover bakker, eller ved høy gjennomsnittsfart på flat vei. Det kreves ingen spesielle ferdigheter utover å kunne mestre vanlig tråsykler, og det er det samme regelverket for sykkel og el-sykkel. Mange er ikke klar over hva som er farlig avfall Mange vanlige produkter inneholder miljøfarlige stoffer og skal ikke kastes som restavfall, sier Ree. Det kan være elektriske togbaner og hylende brannbiler, spraybokser med såkalt verktøy på boks, lyspærer eller batterier, for å nevne noe. Store mengder miljøfarlig avfall Mye farlig avfall kastes feilaktig i restavfallet, helles i avløpet eller dumpes i naturen. Estimater viser at det hvert år kastes mellom og tonn småelektrisk avfall i restavfallet. - Den store mengden miljøfarlig avfall som ikke blir samlet inn er bekymringsverdig. Med kampanjen «Miljøgifter angår oss» alle håper vi at mange får øynene opp for hvor enkelt det egentlig er å sortere miljøfarlig avfall riktig. Målet er at vi sammen samler inn mer miljøfarlig avfall i 2014, avslutter Ree. Følg kampanjen i sosiale medier #AngårOssAlle. Kom og lån elsykkel hos oss sier samferdselskoordinator Mari Gabrielsen i Asker kommune og utviklingsbibliotekar Frid Feyling ved Asker bibliotek. Foto: Lilly Krohn-Nydal Sykkelbyen Asker Overalt rundt oss finnes det batterier i fjernkontroller, i blinkesko, i lommelykter og i kameraer, for å nevne noe. Alle batterier skal sorteres som farlig avfall og samles inn, ettersom flere typer batterier inneholder miljøgiftene kadmium, kvikksølv eller bly. Foto: Åsa Maria Mikkelsen SYKKELBYEN ASKER Asker kommunestyre vedtok en sykkelstrategi i 2009 Asker kommune ble utnevnt til sykkelby av Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen i Kriteriene for å bli sykkelby er at kommunen har en godkjent plan for det overordnede sykkelvegnettet og at kommunen er aktiv deltaker i prosjektet, også økonomisk. Kommunen forplikter seg til å gjennomføre tiltak for å gjøre det lettere å være syklist i Asker. 14

14 Informasjonsavis for ASKER kommune - onsdag 8. oktober 2014 MILJØ Side 13 Gamle klær til gjenbruk INNSAMLINGSORDNINGEN Vi tar gjerne imot sengetøyet du aldri bruker I Asker kommune ble det i fjor samlet inn 470 tonn tekstiler. Noe av klærne kan fint brukes om igjen. Foto: Asker kommune. Du kan faktisk levere mer enn du tror til gjenbruk. De gamle gardinene du ble lei av og den gamle skjorta som mangler en knapp. Alt av klær, fottøy og tekstiler kan leveres til Fretex og UFF, så lenge det ikke er helt tilgriset eller vått, sier Dan Kristofer Ree i Asker kommune. Hva kan jeg levere? Vi tar imot klær, fottøy og tilbehør som luer, votter, skjerf og vesker, tekstiler som sengetøy, håndklær, duker, puter, gardiner med mer. Vi ønsker alt av klær og tekstiler, så lenge det er noenlunde rent og tørt. Klærne du leverer trenger ikke være hele; knapper, glidelåser og hull kan repareres, sier han. Hvor kan jeg levere det? Du kan levere alt av klær, fottøy og tekstiler på flere returpunkter i Asker kommune. Du legger alt i en lukket pose og putter den i ett av tekstiltårnene fra Fretex eller UFF. Hva skjer med det jeg leverer? Det du leverer blir i stor grad sendt utenlands for sortering, fordi det er et mye større marked for brukt tøy i andre deler av verden. Cirka 20 prosent av det som ansees som salgbart blir solgt i butikker i Norge, mens resten blir solgt i butikker i utlandet. Cirka fem prosent av det som leveres ansees som ikke salgbart, dette blir gjenvunnet som andre ting. For eksempel tilbyr både FRETEX og UFF filler til industrien, og en bukse med hull på kneet fungerer fint som shorts. En gammel skinnjakke blir fort en kul veske, og selv den gamle ullgenseren kan bli raknet opp og strikket om til nye plagg. Overskuddet fra både Fretex og UFF går til veldedig arbeid verden over, så ved å levere alt, alltid, bidrar du på flere måter. Se også våre nettsider: asker.kommune.no/returpunkter Innsamlingsordningen I 2012 ble det utlyst ny kontrakt om innsamling av klær, fottøy og tekstiler og etter en omfattende anbudskonkurranse ble det inngått avtale med to aktører, Foreningen UFF-Butikkene i Norge og Fretex Øst-Norge AS. I Asker samlet vi i fjor inn 470 tonn tekstiler. Dette tilsvarer vekten til mer enn 17 fullastede renovasjonsbiler! Ved å kjøpe et brukt klesplagg i stedet for et nytt hver måned, bidrar du til å spare utslipp av omtrent 20 kilo CO2 i løpet av ett år. Sortér plast vinn kroner Hjelp Asker kommune til å bli landets beste kildesorteringskommune! oppfordrer Sven Moe Bjørnson. Alle barn kan øve hjemme og samtidig passe på at de voksne gjør det riktig, sier Sven Moe Bjørnson, faggruppeleder for avfall og gjenvinning i Asker kommune. Han ber alle skolebarn i Asker bli med på den nye, store plastjakten. Bjørnson inviterer Askers barne- og ungdomsskoler til å delta i konkurransen «Reinholdt og den store plastjakten». Den skolen som er best til bare å kaste helt ren og riktig sortert plastemballasje vinner en flott pokal og kroner. Det eneste elevene skal gjøre er å kildesortere plasten riktig, sier Sven Moe Bjørnson. Det er bare helt ren plastemballasje som skal i sekken eller beholderen når vi sorterer plast. Dette er en del av kildesorteringen som askerbøringer kan bli enda bedre på. Et yoghurtbeger eller lignede som ikke er rengjort kan spre mugg og ødelegge større mengder av annen plastemballasje. Det er derfor viktig at alle produktrester må fjernes, med for eksempel brukt oppvaskvann eller kaldt vann. Rengjør du plasten med nytt varmtvann forsvinner mye av miljøgevinsten ved gjenvinningen. Besøk av kommunens plastinspektører Det er også viktig at det kun er emballasje av plast som skal kastes i sekken eller beholderen. Dette er for eksempel plastposer, yoghurtbegre, plastflasker, omslagsplast med mer. Eksempler på ting som ikke er plastemballasje er plastleker, kjøkkenredskaper, plastmøbler, CD-omslag og lignende. Det er også viktig at papir og andre typer avfall ikke blandes i plastemballasjen. Konkurransen er et frivillig tilbud, og bare de skolene som ønsker å delta er med. De skolene som melder seg på den store jakten vil få et uanmeldt besøk av kommunens plastinspektører som sjekker innholdet i beholderen for plastemballasje i løpet av skoleåret. Vinneren blir kåret nærmere sommeren 2015 og får besøk av Reinholdt som overrekker pokal og sjekk som synlige bevis på at de var de beste til å sortere plastemballasjen sin riktig i skoleåret 2014/15. Reinholdt synes det er viktig med plastsortering og tøyinnsamling. Plast sorteres, og du kan levere alt av klær, fottøy og tekstiler til tekstiltårnene fra Fretex eller UFF, sier Reinholdt. 15

15 Side 14 ELDRE Informasjonsavis for ASKER kommune - onsdag 8. oktober 2014 Illustrasjonsfoto Seniorsentrene i Asker Seniorsentrene er et tilbud til alle Askers alderspensjonister fra fylte 62 år. Seniorsentrene har som mål å stimulere til helsefremmende og forebyggende aktivitet blant seniorer i Asker. Sentrene er en naturlig arena for å utøve aktiviteter, som fremmer helse og trivsel, i stor grad basert på egeninnsats og frivillighet. Sentrene tilbyr: En sosial møteplass i nærmiljøet Foredrag, kurs, hobbyaktiviteter og trening i grupper. Kafeteria - noen har også servering av middag. Det arrangeres også turer og ulike tilstelninger. Det koster ikke noe å besøke seniorsentrene, men for enkelte aktiviteter må man betale en egenandel. Asker seniorsenter ligger sentralt til i Asker kulturhus. Lokalene rommer en kafeteria og flere aktivitetsrom. Det finnes et rikholdig aktivitetstilbud ved senteret. Man kan delta på trimgruppe, bridge, malergruppe, håndarbeidsgruppe og mye mer. Borgen seniorsenter kan by på en hyggelig kafeteria, snekkerverksted og et stort aktivitetsrom. Du kan delta i trimgruppe, boccia, bingo og treskjæring. Du kan også delta på diverse kurs i regi av Folkeuniversitetet. Mange av disse aktivitetene drives av frivillige hjelpere. Heggedal seniorsenter holder til i romslige og hyggelige lokaler i sentrum av Heggedal. Vi har et variert aktivitetstilbud der man kan delta i trimgruppe, treskjæring, datakurs og mye annet. Holmen seniorsenter har en hyggelig kafeteria samt grupperom og internettkafe. Man kan delta i dans, trim, allsang, bridge og flere andre aktiviteter. Mange av disse aktivitetene drives av frivillige hjelpere. Man kan også ta ulike kurs i regi av Folkeuniversitetet. Vollen seniorsenter ligger naturskjønt til i Vollen sentrum og har et variert aktivitetsprogram der man kan delta i trimgruppe, bridge, datagruppe og mye annet. Mange av disse aktivitetene drives av frivillige hjelpere. Vollen har et tett samarbeid med Vollen helselag og Vollen og Bjerkås Pensjonistforening. Oppsøkertjenesten for eldre Dette er en forebyggende og helsefremmende tjeneste for hjemmeboende eldre, som ikke har omfattende omsorgstjenester fra kommunen. Alle eldre gis tilbud om et hjemmebesøk det året de fyller 80 år og året de fyller 85 år, for informasjon, samtale og veiledning. Formålet er å bevare og styrke den enkeltes evne til gode og trygge hverdager. Alle over 80 år og deres nærmeste kan ta kontakt med tjenesten ved spørsmål eller behov for hjemmebesøk. For mer informasjon kontakt geriatrisk sykepleier Ellen Berner på telefon Oppsøkertjenesten kan treffes på Asker seniorsenter og Holmen seniorsenter en onsdag i måneden fra klokken Se også våre nettsider: Helse-og-omsorg/Seniorsenter/ To nye rektorer i Asker Ved Hvalstad skole er Marika Stojcevska ny rektor. Hun bor på Haslum i Bærum og kommer fra stillingen som avdelingsleder ved Rykkinn skole. Hun har jobbet 20 år i skolen, mest i Bærum ved Mølladammen ungdomsskole og Evje skole. Hun har også vært innom Lilleaker skole i Oslo. Ved Solberg skole er Nicklas Fronth ny rektor. Han er fra Narvik og bor på Vøyenenga i Bærum. Han har blant mye annet vært lærer og undervisningsinspektør på Hauger ungdomsskole og karriereveileder i Drammen og på Gol. 16

16 Informasjonsavis for ASKER kommune - onsdag 8. oktober 2014 HELSE Side 15 Idretts- og friluftsliv for de store SFO-barna Asker kommune har et eget idretts- og friluftslivtilbud til de eldste SFO-barna, og tilbudet er inkludert i den ordinære oppholdsbetalingen. For tiden er det ni skoler i Asker som har dette tilbudet, sier prosjektleder Morten Håland, men neste skoleår håper jeg at alle skolene er med. Idretts- og frilufts-sfo er et tilbud for SFObarna på 3. og 4. trinn. Barna får prøve friluftsliv og mange forskjellige idretter gjennom hele skoleåret. Aktivitetene følger årstidene og gjennomføres i skolens nærmiljø. Mestringsglede På Idretts- og frilufts-sfo får barna oppleve glede og mestring. De utvikler sosial kompetanse og vennskap gjennom ulike idretter og deltakelse i friluftsliv. De utvikler dessuten sine fysiske ferdigheter, får bedre koordinasjon, utholdenhet, styrke og bevegelighet og forhåpentligvis også lyst til å bruke nærmiljøet som ressurs utenom skoletid. Det er gøy å se aktivitetsgleden og engasjementet hos barna rundt om på skolene, sier Morten Håland. Jentene på Drengsrud skole leker og boltrer seg på idretts- og frilufts-sfo. Vi har det kjempegøy! sier de. Foto: Svein-Ivar Fors Ny kommuneoverlege Meera Grepp er ny kommuneoverlege i Asker. Hun er en del av rådmannens stab og har kontor i rådhuset. Hun har vært i stillingen siden 1. april i år og gleder seg over å arbeide i en kommune som er opptatt av folkehelse. Hva gjør en kommuneoverlege? Min hovedoppgave er å gi kommunen medisinskfaglige råd på et overordnet nivå, forteller Meera Grepp. Jeg arbeider med folkehelseplanen, beredskap og samhandling og med helseforetakene. Vi er fire leger som gir medisinskfaglig rådgivning til kommunen på ulike områder. For selv om Meera er kommuneoverlege, deles selve kommuneoverlegefunksjonen i Asker mellom henne og de tre andre samfunnsmedisinere som er ansatt i kommunen: Kjetil Andreas Nesland har ansvar for fastleger, eldre, funksjonshemmede og miljørettet helsevern. Sigrid Helgebostad har ansvar for smittevern og vaksinasjon. Anne Grete Westly har ansvar for psykisk helse, rus og barn og unge. Vi kan alle kontaktes i forbindelse med samfunnsmedisinske saker, og vil formidle videre ved behov, sier Meera Grepp. Mange forskjellige oppgaver Skulle det oppstå kompliserte saker i helse- og omsorgstjenestene blir vi kontaktet for å bidra i videre oppfølging. Om noen er alvorlig bekymret for en innbyggers psykisk helse, og lurer på om vedkommende bør legges inn på sykehuset, kan vi kontaktes for å vurdere saken. Er det spørsmål om støy, radon, forurensing eller andre miljørettede helsevernspørsmål, kan konsulenten for miljørettet helsevern, Hjørdis Sæther, kontaktes hun vil rådføre seg med kommuneoverlege ved behov. Vi bidrar med faglig rådgivning for å sikre at kommunens tjenester er medisinsk forsvarlige. Vi følger opp og sikrer samarbeid med fastlegene. Fylkesmannen er ansvarlig for tilsyn av den enkelte fastleges utøvelse av yrket. Mistanke om utbrudd av smittsomme sykdommer skal meldes til smittevernoverlegen, som også gir råd ved vaksinasjonskontoret, forteller Meera Grepp. Kommuneoverlege Meera Grepp. Foto: Svein-Ivar Fors Asker kommune Vaksinering mot sesonginfluensa i Asker Vaksinasjons- og Smittevernkontoret, Kirkeveien 206A (Kulturhuset, inngang Kirkeveien) tilbyr influensavaksine til Askers befolkning. Vi har timebestilling på tlf Hvem bør vaksineres mot sesonginfluensa? Personer som er 65 år eller eldre Beboere i omsorgsbolig og sykehjem Voksne og barn med kronisk luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og 2) Voksne og barn med kronisk nyresvikt eller leversvikt Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2 Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1.trimester med annen tilleggs-risiko kan vurderes for vaksinasjon Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter. Helsepersonell med pasientkontakt Svinerøktere Årets influensavaksine beskytter mot tre influensatyper inkludert svineinfluensa. Den er laget som en vanlig influensavaksine (ikke som pandemivaksinen i 2009) Influensavaksine bør tas hvert år. Vaksine mot pneumokokk bør tas hvert 10. år. Kr 150 for influensavaksine, kr 250 for pneumokokkvaksine. Betaling med kort. Vaksinen kan også fås hos din fastlege Vaksinasjons- og Smittevernkontoret i Asker ASKER MULIGHETENES KOMMUNE 17

17 Side 16 INFORMASJON Informasjonsavis for ASKER kommune - onsdag 8. oktober 2014 Asker kommune Hvem fortjener Frivillighetsprisen 2014? Vi oppfordrer privatpersoner og organisasjoner til å komme med forslag til kandidater for årets frivillighetspris. Prisen skal gå til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn. Fyr riktig - unngå brann Skriftlig forslag sendes innen 17. november 2014 til: Asker kommune, Postboks 353, 1383 Asker. Merkes: Frivillighetspris Eller på e-post kommune.no Forslaget skal inneholde: 1. Kandidatens navn, adresse, alder og eventuelle andre aktuelle opplysninger. 2. Begrunnelse for utmerkelsen. 3. Hvem forslaget til nominasjon kommer fra - kontaktperson for juryen. Les mer om tidligere vinnere på Prisen deles ut av Ordfører Lene Conradi i Asker kulturhus lørdag 6. desember under årets frivillighetskonferanse. ÆSJ Asker kommune Det er tryggest, billigst og varmest med korrekt fyring. Her får du noen gode råd og tips fra brannvesenet. Vedfyring gir oss både hygge og varme, men det er viktig å tenke på at vi faktisk har et bål midt i stua. Tørr ved og riktig fyring gir lite sot i ildsted og skorstein, og er dessuten mest miljøvennlig. Fyringstips BÆSJ Fyring med tørr ved gir størst varmeutbytte. Tørr ved gir to til tre ganger så mye varme som rå ved. Tørr ved gir samtidig lite sot i ildsted og skorstein, og er mest miljøvennlig. Ikke bruk TISS ISS Lokal forskrift for Asker kommune om DOPAPIR utslipp av sanitært BÆSJ avløpsvann fra bolighus, OPAPIR hytter, bedrifter og andre virksomheter. Kommunestyret i Asker har i møte 9. september 2014 vedtatt Lokal forskrift for Asker kommune om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, bedrifter og andre virksomheter. Forskriften kan leses på Asker kommunes hjemmesider. TISS ER ALT SOM SKAL I DO. Å kaste matrester, q-tips, snus og kaffegrut Asker i do er enkelt. Hver gang inviterer kommune du rottene hjem til deg. Psykologteamet VIS i Asker DOVETT.NO kommune tilbyr kortvarig samtalebehandling uten henvisning og lang ventetid. Tilbudet er rettet mot innbyggere bosatt i Asker kommune over 18 år med lette til moderate psykiske helseutfordringer. Kontakt oss på tlf eller ER ALT SOM SKAL I DO. Å kaste matrester, q-tips, snus og kaffegrut i do er enkelt. Hver gang inviterer du rottene hjem til deg. VIS DOVETT.NO #dovett bensin, parafin eller andre brannfarlige væsker til opptenning, men bruk gjerne opptenningsbriketter. Plasser veden liggende i ovnen eller peisen, ikke stående. Da utnyttes brennverdien bedre. Det trengs mye luft til god forbrenning. Ha alle trekkventilene åpne ved opptenning. Når det er god varme i ovnen kan du regulere trekken ned til det brenner med rolige flammer. La veden brenne helt ut til det bare er glør igjen i bunnen, før du legger i ny ved. Det blir lite varme og mye forurensing når ovnen fylles med store mengder ved og det fyres med lite trekk. Slik rundfyring danner DOPAPIR ER ALT SOM SKAL I DO. Å kaste matrester, q-tips, snus og kaffegrut i do er enkelt. Hver gang inviterer du rottene hjem til deg. #dovett VIS DOVETT.NO beksot i skorsteinen. Beksoten kan ta fyr og gi pipebrann. En slik brann kan skade skorsteinen og i verste fall føre til brann i boligen. Vedovnens overflate må ikke bli så varm at den antenner bygningsdeler og annet brennbart materiale i nærheten. Dersom treverk nær ildstedet er misfarget, er det et tegn på at temperaturen er for høy. Ovnen må ikke tømmes for aske mindre enn 24 timer etter at den har vært i bruk. Et rent ildsted gir bedre varme. Fei ovnen regelmessig. #dovett Se også brannvesenets nettsider: Semiaden 2014 Asker kommune deltok på Semiaden 2014, og slo samtidig et slag for TV-aksjonen 19. oktober, der temaet er vann. Foto: Hilde Wahl mennesker, hovedsakelig barnefamilier, besøkte årets Semiaden. Det er ny rekord! Foruten de 6 Rotaryklubbene i Asker, Røyken og Hurum og NaKuHel-senteret, som arrangerte Semiaden for 8. gang, er også et 20-tall andre, stort sett frivillige, organisasjoner med. Asker kommune støtter Semiaden. Semiaden 2014 viste at når mange jobber sammen er det mulig å lage flotte arrangement. Det nedlegges nærmere dugnadstimer i planlegging og gjennomføring av Semiaden. 250 frivillige i alle aldre opp til 93 år, bidro til et 20-tall aktiviteter og poster rundt Semsvannet og servering fra 5 steder. 18

18 Informasjonsavis for ASKER kommune - onsdag 8. oktober 2014 Side 17 INFORMASJON Raske svar med QR kvikk respons På Asker kommunes nettsider kan du finne svar på alt det kommunen kan hjelpe deg med. Er det en tjeneste du ønsker å vite mer om? Finn ut hva Asker kommune kan hjelpe deg med ved å bruke SØK-funksjonen på www. asker.kommune.no. Sidene er like lette å lese om du går inn på en PC med stor skjerm, eller om du bruker en mobiltelefon eller et nettbrett nettsidene tilpasser seg automatisk til det utstyret du bruker. Du kan lett komme til forskjellige steder på Asker kommunes nettsider ved hjelp av QR-kodene du finner i denne avisen prøv selv ved å starte QRleseren på din mobile enhet og holde den over dette symbolet: Du finner oss på våre nettsider SOS still oss spørsmål Plagsom støy i nabolaget Vi er svært plaget av støy fra en utbygger i nærheten av der vi bor. Er det noe vi kan gjøre med det? Dersom du er plaget av støy fra byggeplasser i nabolaget, og lurer på hva du kan gjøre med det, eller har du andre spørsmål vedrørende støy og hvilke regler som gjelder for dette, kan du ta kontakt med kommuneingeniøren som jobber med miljørettet helsevern på telefon eller , eller med Helseavdelingen på telefon Se også våre nettsider: Parkering og lading av elbil Er det mulig å parkere gratis med elbil i Asker sentrum, og er det noe sted hvor elbilen kan lades? Har du elbil, kan du parkere gratis på offentlige avgiftsbelagte plasser i Asker sentrum. Der private firmaer håndhever parkeringsbestemmelsene, gjelder ikke retten til gratis parkering med elbil, med mindre det er presisert i skiltingen. Parkering med tidsbegrensning På noen av parkeringsplassene i Asker sentrum kan man stå i inntil tre timer, mens andre plasser gir mulighet for døgnparkering. I veitrafikkloven heter det at om man parkerer elmotorvogn på en plass med tidsbegrensning, må urskive brukes for å dokumentere at parkeringen skjer i henhold til tidsbegrensningen. I Asker aksepteres det en tydelig skrevet lapp i ruten, der det er angitt dato og tidspunkt for når parkeringen startet. Parkering med lademulighet Elbiler er velkomne til å benytte parkeringsplasser med ladestasjoner i Asker sentrum. Disse er reservert og skiltet særskilte for elmotorvogn. Det er fire parkeringsplasser i Torvveien vis-á-vis drosjeholdeplassen og to parkeringsplasser på Venskaben. Parkering og lading er gratis og uten tidsbegrensning. Vi oppfordrer alle med elbiler som parkerer i sentrum til å benytte disse parkeringsplassene. Bruken av disse synliggjør et eventuelt behov for ytterligere parkeringsplasser for elbiler. Se også våre nettsider: Skadedyr Vi har oppdaget at stokkmaur har gått løs på isolasjonsmateriale i huset vårt. Hjelp! Har du fått skadedyr i huset eller i hagen din og trenger hjelp til å bli kvitt dette, kan du ta kontakt med kommuneingeniøren som jobber med miljørettet helsevern på telefon eller eller med Helseavdelingen på telefon Se også våre nettsider: Politiske møter i Asker Møtene starter i hovedsak klokken 18:00 i rådhuset. Formannskapet 21. okt., 11. og 25. nov., 2. des. Kontrollutvalget 3. nov. og 8. des. Plan, samferdsel og næring 6. nov., 11. des. Andre møtetidspunkter: Eldrerådet klokken... 10:00 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne klokken... 16:00 Plan-, samferdselsog næringsutvalg klokken...17:00 Økonomi-, eiendomog eierstyring klokken... 16:00 De unges kommunestyre klokken.09:00 Kommunestyret 14. okt., 18. nov., 9. des. Komité for helse og omsorg 29. okt., 3. des. Komité for oppvekst 28. okt., 2. des. Komité for teknikk, kultur og fritid 30. okt., 4. des. Bygningsrådet 8. og 22. okt., 5. og 19. nov., 3. og 17. des. De unges kommunestyre Eldrerådet Partssammensatt utvalg 25. nov. 22. okt., 26. nov. 4. nov. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22. okt., 26. nov. Klageutvalget 29. okt., 26. nov., 17. des. Økonomi-, eiendom- og eierstyring 10. nov., 1. des. Bruk denne QRkoden for å finne møtekalender og sakspapirer på Asker kommunes nettsider: 19

19 Side 18 KULTUR Informasjonsavis for ASKER kommune - onsdag 8. oktober 2014 Nytt tilbud i Asker bibliotek Ny i Asker Er du nyinnflyttet i Asker, eller har du bare lyst til å bli bedre kjent med biblioteket? Velkommen til Da kan du bli med på omvisning i biblioteket hver søndag klokken Vi møtes ved inngangen og tar en runde hvor vi viser frem det aller beste biblioteket kan by på. Visste du for eksempel av Asker bibliotek har en av Norges beste filmsamlinger? Eller at vi har en barneavdeling barna ikke vil forlate når de først har oppdaget den? Den lokalhistoriske samlingen vår er også verd et besøk. Asker bibliotek har et variert arrangementsprogram, og som deltaker på omvisningen, får du en gratisbillett til et arrangement. Velkommen skal du være! Du finner oss i kulturhuset. Språkkaféen utvides igjen nå hver tirsdag klokken 18. Asker bibliotek startet opp med en Språkkafé i januar i år. Språkkaféen er et tilbud til fremmedspråklige som ønsker et sted hvor de kan komme sammen for å snakke norsk. Tilbudet ble umiddelbart en suksess. Etter bare én gang, utvidet vi det fra én gang i måneden til annenhver uke. Nå har vi igjen utvidet, slik at det er språkkafé hver tirsdag klokken 18 i Asker bibliotek. Vi serverer kaffe, kjeks og te. Hjertelig velkommen. Biblioteket anbefaler bok: Manilahallen eit dikt, eit liv av Ruth Lillegraven Da fjorårets Brageprisvinner Ruth Lillegraven møtte Berit Bjerke, bestemte hun at hun ville skrive om Berits liv i diktform. Resultatet har blitt en bok som ikke unngår å røre ved deg. «Jeg har valgt å ikke bli et offer», sier Berit Bjerke selv. Som 33-åring var hun innlagt på Modum bad med en kroppsvekt på 38 kilo. Forfatter og hovedperson har møttes gjennom et helt år, og valgt ut de delene av livet som måtte bli med. Ruth Lillegraven har et nydelig, poetisk språk, og til sammen har denne boka rett og slett blitt en skinnende perle av en bok. Manilahallen bringer noe helt nytt inn i litteraturen. Den er rå, nyskapende og umulig å få ut av hodet når en først har lest den. Ruth Lillegraven debuterte i 2005 og har senere skrevet diktsamlinger, en roman og tre barnebøker. Vi gleder oss til flere utgivelser av denne forfatteren. Frid Feyling Biblioteket anbefaler film: Goodbye, First Love Mia Hansen-Løve, ei dame med det skandinaviskklingende navnet kommer egentlig fra det frankofile filmuniverset. Hun er ei ung og dyktig regissør og skuespillerinne, men ikke bare det hun har også mastergrad i tysk filosofi. Og det er noe man merker i hennes filmer, både når det gjelder de filmatiske virkemidlene hun velger å bruke og måten hun forteller sine historier på. Det virker utrolig at Mia Hansen-Løves filmer fikk aldri den oppmerksomheten de fortjener i Norge en begavet regissør som sin tilknytting til Skandinavia ofte viser i sine filmer for eksempel ved å gi noen av sine filmkarakterer skandinavisk bakgrunn. Hennes tredje og siste langfilm i en slags trilogi om tre unge kvinner hvis menn forsvinner eller dør, er filmen Goodbye, First Love. Dette er hommage til den store kjærligheten og det å gå videre etter den. En uforglemmelig (film)opplevelse. Azer Pehilj 20

20 Informasjonsavis for ASKER kommune - onsdag 8. oktober 2014 KULTUR Side 19 KULTUR i Asker bibliotek og Asker kulturhus i oktober og november Klassisk i Multisalen følgende onsdager kl Pris kr 270,- Onsdag 8. oktober: Engegårdkvartetten med Susanne Lundeng Onsdag 19. november: Håkon Kornstad Ensemble Onsdag 17. desember: Ensemble Odd Size Torsdag 9. oktober kl Asker bibliotek Teaterstykket Torbjørn Teater og debatt: Forestillingen handler om en eldre mann som er i ferd med å utvikle en demenssykdom. Fredag 10. oktober kl på Radar Pris kr. 50,- Vegas party. Party i ekte Vegas-stil. Fra 8. trinn. Fredag 10. oktober kl Asker bibliotek God bok: Helge Istad Spesialist i indremedisin, Helge Istad, forfatteren bak «Hjerteboka», gir oss råd om alt som har med hjertet å gjøre. Fredag 10. oktober kl Asker bibliotek Nina Emilie Ørbech holder foredrag som sitt liv som psykisk syk Lørdag 11. oktober kl i Multisalen Pris kr. 230,- Frikk Heide-Steen & the Evening Band Young at Heart - en kveld med Frank Sinatra Søndag 12. oktober på Radar scene Pris kr. 85,- kl. 1030, 1100, 1130, 1230, 1300, 1330 Barnas kultursøndag: Toddlernes rom Vi ønsker de minste velkommen til en forunderlig og morsom oppdagelsesreise. Passer for barn 0-3 år. Søndag 12. oktober kl Asker bibliotek. Film- / lesesirkel for ungdom. Lyst å snakke med andre om gode filmer og bøker? Matiné kl i Multisalen Pris kr. 100,- Mandag 13. oktober: «Livets dans» om Inger Hagerup med Kristi Kinsarvik Mandag 3. november: Bobbi & Trond Kabaret, revy, filmschlagere og dansemusikk fra 20, 30- og 40-tallet. Mandag 1. desember: Per Edgar Kokkvold Foredrag: «Retten til å si det andre ikke liker å høre». Torsdag 16. oktober kl Asker bibliotek Fotballkveld i biblioteket! Denne kvelden får dere møte journalist Marius Lien og filosof Øyvind Kvalnes. Begge snakker om fotball, den ene fra et historisk perspektiv, den andre fra et filosofisk. NAM kl i Multisalen Pris kr. 370,- Torsdag 16. oktober: Akevittsmaking Aldersgrense 20 år Fredag 14. november: Juleølsmaking med Nøgne Ø Aldersgrense 18 år oktober kl i Teatersalen Pris kr. 340,- Spelemann på taket med Askers Øystein Skre som Tevye Engegårdkvartetten Teaterstykket Torbjørn Vegas party Helge Istad Nina Emilie Ørbech Frikk Heide-Steen Toddlernes rom Inger Hagerup Bobbi & Trond Per Edgar Kokkvold Fotballkveld Akevittsmaking Spelemann på taket Lørdag 18. oktober kl Asker bibliotek Lær sirkuskunster! Vi lærer sjongleringskunster Søndagsjazz kl på Radar Scene Søndag 19. oktober: Steen-Vidar Larsen & venner med inspirasjon fra Cornelis Vreeswijk kr 200 Søndag 9. november: Pixel et av landets «hotteste» jazzband Kr 190 Søndag 19. oktober kl i Multisalen Pris kr. 160,- Asker Bel Canto Jubileumskonsert - det sprudlende damekoret fra Asker fyller 5 år! Mandag 20. oktober kl Heggedal bibliotek Mandagskveld i Heggedal. Togtur og foredrag ved Terje Martinsen 22. oktober, 19. november Jamsession kl 1700 på Radar Gratis I samarbeid med Muno musikkskole inviterer vi til Jamsession og samspilløving. Onsdag 22. oktober kl i Teatersalen Pris kr. 395,- Lill Lindfors Vi ønsker hele skandinavias showdronning velkommen tilbake til Asker kulturhus Fredag 24. oktober kl Asker bibliotek SVORSK om svensk og norsk litteratur En samtale om samtidslitteratur med Marta Norheim og Peter Frôberg Idling Lill Lindfors Fredag 24. oktober kl i Multisalen. Pris kr. 295,- Oslo Ess m/ OnklP & De Fjerne Slektningene. Norges mest hardtarbeidende rockeband og Norges farligste boyband med turnestopp i Asker! Lørdag 25. oktober kl Asker bibliotek. Lørdagsscenen: Caroline Eugenie Groth Søndag 26. oktober kl Asker bibliotek Kunstvandring - Bjørn Carlsen i samtale med professor Øivind Storm Bjerke Tirsdag 28. oktober kl i Multisalen Pris kr. 270,- Come Shine Den suksessfulle jazzkvartetten er nå tilbake Torsdag 30. oktober kl Asker bibliotek Fransk aften Møt forfatter Margit Walsø og reisekonsulent Jeanette Drageset. Temaet i kveld er Frankrike. Fredag 31. oktober kl på Radar Pris kr. 50,- Halloween party. Velkommen til den «grusomme» Halloween-festen på Radar! Fra 8. trinn Søndag 2. november kl i Teatersalen Pris kr. 200 Carmina Burana Asker Musikkorps og Bærumkoret fyller Teatersalen med Carl Orrfs mektige verk Lær sirkuskunster! Steen-Vidar Larsen Pixel Asker Bel Canto Jamsession Oslo Ess Caroline Eugenie Groth Kunstvandring Come Shine Fransk aften Halloween party Torsdag 06. november kl Asker bibliotek Åpen lesesirkel: Kvinner om natten Vi snakker om «Kvinner om natten» av Tove Nilsen Fredag 7. og lørdag 8. november i Multisalen Pris kr. 500,- festivalpass Asker kammermusikkfestival Søndag 9. november kl i Multisalen Pris kr. 95,- Barnas kultursøndag: Finagel felespiller. En løssluppen forestilling med én skuespiller, én amerikakoffert og to dukker. Passer for barn fra 4 år. Fredag 14. november kl på Radar. Gratis Askerfestivalen - Konsertkveld med lokale band, dansere og en headliner. Søndag 16. november kl i Multisalen Pris kr. 95,- Barnas kultursøndag: Geitekillingen som kunne telle til ti. Alf Prøysens historie fortelles og illustreres musikalsk i denne artige forestillingen for hele familien. Passer for barn fra 2 år. Håkon Kornstad Ensemble Fredag 21. november kl i Multisalen. Pris kr. 230,- Valkyrien Allstars Plateaktuelle Valkyrien Allstars tilbake i Asker kulturhus med morderne folkemusikk av høy klasse. Lørdag 22. november kl i Multisalen. Pris kr. 175,- Figurteatret ZAPP Hvis du liker å zappe mellom katastrofefilm, dommedagsfilm, Lost Highway, Kruttrøyk, Matrix og Pompel & Pilt, så vil du sette pris på ZAPP. Dukketeater for voksne. Torsdag 27. november kl i Multisalen. Pris kr. 200,- Poetisk Pause med Ingebjørg Bratland Tilbake på egne ben etter suksessen sammen Odd Nordstoga i prosjektet Heimafrå. Fredag 28. november kl i Teatersalen. Pris kr. 390,- The Beatles it was 50 years ago En hyllest til The Beatles med Atle Pettersen, Eirikur Hauksson og Trond Granlund. Lørdag 29. november og søndag 30. november kl og 1700 Pris kr. 185,- i Teatersalen Det magiske loftet. Elevene ved Asker dans og ballettskole viser flott dans. Onsdag 3. desember kl i Teatersalen Pris kr. 450,- «GU KOR GØY!» med Bjarte Hjelmeland. Gjør deg klar til å le igjen! Humorshowet «GU KOR GØY! er allerede sett av Fredag 5. desember kl i Multisalen Pris kr. 270,- Iver Kleive - Hyrdenes tilbedelse 15 av de vakreste julesalmene og sangene nydelig tolket av Iver Kleive ved flygelet. Kvinner om natten Kammermusikkfestival Askerfestivalen Valkyrien Allstars Figurteatret ZAPP Ingebjørg Bratland Det magiske loftet. Bjarte Hjelmeland Iver Kleive Se også Kulturhusets nettsider: Mer informasjon om forestillingene og billetter kjøper du på og Carmina Burana 21

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Ungdata i Vestfold 2013 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Innhold Om Ungdata i Vestfold Konferansen Ung i Vestfold 2013 Eksempler på oppfølgingstiltak Vestfold fylke Landets

Detaljer

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..]

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre - Folk Først. [..] Det er ingen tvil om at vi står overfor store utfordringer i kommende 4 års periode. Da er det viktig å ikke glemme at

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Innbyggertorg i Heggedal Arealer og driftskonsept

Innbyggertorg i Heggedal Arealer og driftskonsept Innbyggertorg i Heggedal Arealer og driftskonsept Bakgrunn og premisser Vedtak fra FSK Utvikling Heggedal sentrum - kommunale tjenester, 23.10.13 Ideen om etablering av et funksjonsbasert, innendørs innbyggertorg

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&&

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Borgenprosjektet, status og fremdrift

Borgenprosjektet, status og fremdrift Orientering for virksomhetslederne Borgenprosjektet, status og fremdrift 31.10.2014 Agenda 1. Sammenheng: Planprosesser og føringer 2. Borgenprosjektet; status og fremdrift 3. Eksempler fra tjenesteområdenes

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014 Øyer 22. januar 2014 Til Øyer kommunestyre Da elevene på ungdomsskolen startet på skolen igjen etter nyttår, fikk vi beskjed om at tilbudene Åpen skole, samtalegrupper og basistrening var blitt stoppet.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Jo Fiske og Torgunn Skaaland Asker kommune i Utdanningsdirektoratet 26. januar 2015 Asker kommune i tall > Ca 58 000 innbyggere

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal Handlingsprogram For ungdommens bystyre i Arendal 2013-2014 Om UB Ungdommens Bystyre (UB) ble etablert i 1997 og består av medlemmer fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Arendal. Mål for ungdommens

Detaljer

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune 2015 2018 God på SFO Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fokusområder... 5 2.1 Leik... 6 2.2 Nærmiljøet... 7 2.3

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Mars 2009: Framtidig utvikling av Holmen - Slependen området. Kommuneplanens forutsetninger

Mars 2009: Framtidig utvikling av Holmen - Slependen området. Kommuneplanens forutsetninger Mars 2009: Framtidig utvikling av Holmen - Slependen området Kommuneplanens forutsetninger 65 000 innbyggere i 2030? Høyt anslag 75 000 Middels 65 000 Lavt 55 000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000

Detaljer

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Ungdommens kommunestyre. Møtetid: 01.04.2014 kl. 9:00 12:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Ungdommens kommunestyre. Møtetid: 01.04.2014 kl. 9:00 12:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset Frogn kommune Møtetid: 01.04.2014 kl. 9:00 12:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 17. Møtende medlemmer: Dal skole: Arne Herman Halle Heer skole:

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

2013-14. Haugjordet ungdomsskole VALGFAG. 9.trinn

2013-14. Haugjordet ungdomsskole VALGFAG. 9.trinn 2013-14 Haugjordet ungdomsskole VALGFAG 9.trinn Informasjonshefte om valgfag. Høsten 2012 ble det innført valgfag på ungdomsskolen for 8. trinn. Bakgrunnen for nye valgfag er at de skal bidra til økt motivasjon

Detaljer

VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune

VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune side 1 Innledning Vi vil rose administrasjonen for et godt forslag til budsjett og handlingsplan for 2015-2018. Det gjennomgående

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

Svelvik en attraktiv perle

Svelvik en attraktiv perle Temamøter Det ble arrangert fire temamøter i kommuneplanens høringsperiode; 1. Svelvik en attraktiv perle 2. God oppvekst i Svelvik 3. God alderdom i Svelvik 4. Vekst og gode bomiljøer Hovedmålet med temamøtene

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Tematime sykkel- og litt kollektiv

Tematime sykkel- og litt kollektiv Tematime sykkel- og litt kollektiv Plan, samferdsel og næringsutvalget 15. Januar 2015 Sykkelbygruppen Hvem er vi? - Mari Gabrielsen, kommunalteknisk avdeling - Lars Eskeland, kommunalteknisk avdeling

Detaljer

Digital mobbing -nei takk!

Digital mobbing -nei takk! ROMSLIG MODIG SUNN Sandnes - i sentrum for fremtiden Digital -nei takk! Barn og unges forslag til tiltak for å i Sandnes 12 Forord av Sandnes ungdomsråd Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø

Detaljer

Trivselsplan For Løpsmark skole

Trivselsplan For Løpsmark skole Trivselsplan For Løpsmark skole 9a-1: Elevene sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Opplæringsloven

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 i 1962 E18 dagsorden har endret karakter Argumentene for ny E18 har utviklet seg fra et ensidig hensyn til bilen, til et helhetlig

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 FORELDREKONTAKTER 2012/2013 Klasse Foreldrekontakt Foreldrekontakt 1.klasse 2.klasse Tonje Kristin Hagen Mob: 91 59 17 58 e-post: tonjehagen@live.no Vidar J. Larsen Mob:

Detaljer

Frivillighet ved Heggedal SFO

Frivillighet ved Heggedal SFO Frivillighet ved Heggedal SFO Bakgrunn Kommunal SFO i Asker drives etter selvkost prinsippet, det vil si at etter faste utgifter så er det ikke mye igjen. Dette gjorde at vi måtte tenke kreativt i forhold

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Fakta Asker - 2015 > 60 000 innbyggere > Bygd med storbyutfordringer, 2 mil utenfor Oslo > Antall lag og organisasjoner=362

Detaljer

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hvordan er hverdagen til ungdommen i Sunndal? Er vi i dag sosial eller asosial? I dagens samfunn kommer man ikke vekk fra internett. Internett har blitt en viktig

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1 Enhet skole Hemnes kommune Strategisk plan 2014-2022 1 Innhold 3. Skoleeiers verdigrunnlag 4. Kvalitetsvurdering 5. Styringsdialog om kvalitet. 6. Tydelig ledelse 7. Klasseledelse 8. Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Ås ungdomsskole sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf Valgfag 8. og 9. trinn ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018.

Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018. Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018. Innhold: Side 1 Forside Side 2 Skolen / visjon Side 3 Grunnleggende ferdigheter Side 4 Organisering og forankring Side 5 God vurderingskultur / Prioriterte

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Overhalla kommune 27. mars 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill

Detaljer

Sluttrapport Beintøft ungdom

Sluttrapport Beintøft ungdom Sluttrapport Beintøft ungdom prosjektleder: Beate Fiszkal, Klimaalliansen prosjektperiode: 02.07.13 01.06.14 prosjektet ble støttet av Transnova 1 forside av nettsiden Beintoft-ung.no Den grafiske utviklingen

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer