Redaktørveiledning for Visit Norway

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redaktørveiledning for Visit Norway"

Transkript

1 Redaktørveiledning for Visit Norway Innledning For å etterstrebe en fast skrivestil og kontinuitet i innholdet trenger Visit Norway en redaktørveiledning. Alle som jobber med én eller flere deler av Visit Norway bør jobbe på samme måte, slik at innholdet får et enhetlig uttrykk. Det vil si at for eksempel overskrifter, avstander og egennavn alltid skrives på samme måte. Alle interne og eksterne bidragsytere til den internasjonale delen av Visit Norway skal tilpasse seg samme mal. Veiledningen skal være dynamisk og under konstant utvikling av dem som bruker den. Mål med innholdet Hensikten med innholdet er å skape reiselyst for brukerne og salgsmuligheter for deltagerne. Visit Norway skal profilere Norge som turistdestinasjon, understøtte merkevaren og være en mest mulig komplett produktkatalog for reiselivet. Visit Norway skal ha dekkende og troverdig informasjon om Norge som reisemål. Målgrupper Det er viktig at alle artikler retter seg mot brukerne våre. Hovedmålgruppe for nettstedet er turister på jakt etter spennende, lærerike, morsomme, unike og overraskende opplevelser når de er på ferie i Norge. Opplevelsesturisten ønsker å se og oppleve veldig mye av det spesielle ved Norge, som unik natur, kultur, attraksjoner og mattradisjoner. For å gjøre skrivejobben lettere har vi utviklet fem tenkte brukere, eller personas. Alle artikler som skrives skal være spisset slik at de er rettet mot én eller flere av de nevnte fem personas. Disse er beskrevet i detalj på slutten av dette dokumentet og gir en god pekepinn på hvordan du bør tilpasse innholdet ditt. Redaktørveiledning for Visit Norway 1

2 Skriveregler for Visit Norway.com Skrivestilen på Visit Norway skal etterstrebe å følge Norges kjerneverdier (friskt, ekte, vennlig, innovativ, utforskende, uformell, ærlig). Språket skal ha en direkte og inkluderende tone, og man skal alltid være ærlig. Man skal henvende seg til bruker, men unngå bruk av ord som oss og vi. Omtaler man en bedrift som tilbyr et produkt skal navnet på bedriften brukes konsekvent og ikke omtale dem i tredje person som de og dem. På den internasjonale delen av Visit Norway skriver vi på britisk, ikke amerikansk. Vi kommuniserer ikke med muntlig språk: Feil: You ll experience Riktig: You will experience Artikler og skrivestil Visit Norway skal markedsføre aktiviteter og destinasjoner for det de er, og ikke noe annet. Ingen steder eller aktiviteter er perfect for everyone no matter who you are. Overskrifter Overskrifter bør helst komme på én linje, maks to. Overskrifter skal ikke inneholde utropstegn, spørsmålstegn, bindestrek eller punktum. Overskrifter skrives med små bokstaver: Riktig: Try swimming with killer whales Feil: Try Swimming with Killer Whales Ingresser Ingresser skal være av en slik lengde at hele ingressen kan vises på seksjons- og subseksjonssider. Hvis dette ikke er mulig skal det som synes på slike sider gi god mening. Unngå bruk av utropstegn og spørsmålstegn. Ingresser skal gi beskrivelser og ikke fortelle hvor fortreffelig ting er. Overskrifter og ingresser skal være tilpasset søkemotorer. Løpende tekst/bodytekst: Skrivestilen og tekstene skal være tilpasset målgruppene og internett, med korte, aktive setninger. Teksten skal - være presise og ærlige, - gi relevant informasjon til brukerne, se personas under. - være aktuelle ved å gi brukeren svar på Hva betyr dette for meg?, Hvordan kan jeg gjøre / utføre det som er beskrevet? - være konkrete i beskrivelser av aktiviteter og attraksjoner. Unngå beskrivelser som verdens beste, unik utsikt etc. - Gi leseren mulighet til å identifisere seg med noen. Det vil si at bruk av sitater er svært kjærkomment. - lenke til relevante steder og produkter aktivt for å få leseren til å utnytte innholdet mest mulig. - gi tydelige kildehenvisninger og lenker når artiklene inneholder topp-ti -lister og anbefalinger fra andre kilder. Gjenbruk gjerne innhold og tekster fra brosjyreproduksjon, men pass på at dette blir godt tilpasset internett. Tilpassingen betyr at teksten må prioriteres godt og selgende formuleringer som egner seg på papir må tas vekk. - Artikler skal være bygget opp slik at den viktigste informasjonen for turisten alltid kommer først. Beskriv lokale forhold og historikk med omhu, dette har ikke alltid like stor interesse for den som kommer på besøk. - Det bør bare presenteres ett poeng i hver setning, og ett tema i hvert avsnitt. - Vurder om noe av innholdet kan presenteres i punktlister. Redaktørveiledning for Visit Norway 2

3 - Mellomtitler benyttes minst etter 2-3 avsnitt. - Mellomtitlene skal være meningsbærende og beskrivende mht hva det skrives om i avsnittet. - Det er mulig å utheve enkeltord og bedriftsnavn/aktiviteter med bolding, riktig bruk av dette øker lesbarhet og gir mer oppmerksomhet til prioritert innhold. - Bruk gjerne sitater og gi bruker mange lenkemuligheter. Bruk av bilder Bilder skal brukes i sammenheng med merkevaren Norge. Sentralt i merkevaren er "friskhet og sterke opplevelser i vakker og ren natur" og bilder skal reflekterer dette. Stikkord for bildene er derfor friskhet, ekte/genuint, vennlighet og innovativt. Bildet skal gjerne overraske og ha en wow-effekt. Visit Norway-redaktøren, eller den han delegerer til, er overordnet ansvarlig billedredaktør, og skal godkjenne all bruk av bilder. Fotorettigheter skal alltid følge med bilder. Det er lagd en egen bildebrief til Visit Norway.com, den finner du her (lenke). Et godt bilde: - Skal kommuniserer et klart budskap - Er levende og ekte - Viser glede og tilgjengelighet - Bør vise aktivitet og opplevelse - Er friskt og fargerikt - Har gjerne folk som del av motivet, men de bør ikke være hovedfokus. - Har få forstyrrende elementer Bruk av lenker Lenker skal være relevante for sluttbruker i den konteksten innholdet er skrevet. Skribent må sjekke at lenkemålet har innhold som er oppdatert og gir sluttbruker reell verdi. - Lenker skal helst komme til slutt i en setning, aldri som første eller andre ord. Lenketeksten skal være meningsbærende. - Alltid (nesten alltid i hvert fall) huske å "skrive til venstre, lenke til høyre". En lenke bør være et flere ord som kommer naturlig i en setning. - Dersom lenken er en url skal ikke www tas med i lenken. - Forbudt å bruke click here eller lignende som lenketekst. Lenketeksten bør være enten beskrivende, eller en nettadresse. - Lenker bør lages med exit tracking. - Lenker i tekst er blå med underlinje. - Når man har skrevet en artikkel med lenke til en ekstern tilbyder, bør man alltid kontakte denne tilbyderen og be om at denne lenker tilbake til Visit Norway. Top 10 lister Visit Norway bruker Topp 10 lister for å fremme enkeltsteder og aktiviteter som turisten anbefales å oppleve. Det må komme tydelig frem hvem som er kilden for listen, Visit Norway-redaksjonen lager i hovedregel ikke egne lister. Det kan lages lister av samme type for å vise hva som skjer i løpet av en sesong innen et geografisk område eller interessefelt/kategori. Topp 10 lister skal alltid begrunnes med tall, en ekspert eller relevant persons meninger. En VN-journalisten skriver en artikkel og kan gjennom intervju med en ekspert eller relevant person lage en slik topp 10 liste. Det kan skje unntak der dette er naturlig. Dersom intervjuobjektet er skrivekyndig (eksempelvis redaktør i et relevant magasin) kan personen skrive saken selv, dersom han eller hun ønsker det. Artikkelen skal kvalitetssikres av redaksjonen. Personen som intervjues kan oppfordres til å tenke på geografisk spredning av sine forslag og vise hensyn til Visit Norways målgrupper, men skal først og fremst foreslå de stedene/aktivitetene han eller hun mener er de beste i Norge. Ved valg av intervjuobjekt bør man lete etter personer man mener har tyngde innen det relevante temaet. For temaet dykking, er for eksempel redaktøren av magasinet Dykking et bra valg. Man kan også velge en person som er kjent, enten innen et spesifikt tema, eller har høy kjendisfaktor generelt. VN-redaksjonen kan gjerne bruke sitatretten og låne saker fra andre medier. Eksempel er Top 10 cycling routes in Norway. Redaktørveiledning for Visit Norway 3

4 Tall Vi skriver tall fra null til ni med bokstaver og fra 10 og oppover med tall. (På norsk skriver vi fra én til ti med bokstaver og fra 11 og oppover med tall). Bruken av tall skal være konsekvent. Riktig: From 3 to 14 Feil: From three to 14 Forkortelser Forkortelser skal ikke forekomme i artikler. Riktig: Kilometre Feil: km Riktig: Six percent Feil: 6 % Unntaket er i tabeller, der forkortelser kan brukes. Klokkeslett Skriv am og pm. For eksempel 10:30 pm Datoer Skriv 30 September 2007 Egennavn Fjorder er blitt et engelsk ord og vi skriver the Sognefjord, the Hardangerfjord osv. Geografiske navn skrives på bokmål og forklares med det eventuelle engelske navnet i parentes, eller med engelsk forklaring, i etterkant. Riktig: Preikestolen (The Pulpit Rock) Feil: Preikestolen Riktig: The Jostedalsbreen Glacier Feil: The Jostedal glacier Riktig: Nordkapp (The North Cape) Riktig: Ålesund Feil: Aalesund Vi skriver Northern Norway, Southern Norway, Eastern Norway og Fjord Norway (selv inne i en setning). Arctic Circle skal alltid ha store forbokstaver. Andre navn (som festivaler, muséer og lignende) skrives først og fremst på engelsk. Riktig: The National Gallery Feil: Nasjonalgalleriet (The national gallery) Riktig: Bergen International Festival Feil: Festspillene i Bergen (the Bergen international festival) Riktig: Hurtigruten (The Norwegian Coastal Voyage) Navn kan skrives på norsk hvis de er selvforklarende, for eksempel Pers Fjord Hotell eller Kjells Camping. Veinavn Redaktørveiledning for Visit Norway 4

5 Begrepet for vei må brukes på de enkelte språkene slik at det ikke er tvil om at det er veier det refereres til, eksemplevis "Follow the E18 road to Drammen". Lokale veinavn brukes slik som reglene er under geografiske navn. Veityper forkortes slik Fv. for fylkesvei (liten f midt i setning) Rv. for riksvei (liten r midt i setning) E18 om Europavei Avstander Avstander skrives helt ut (kilometres), ikke som forkortelser (km). Unntaket er tabeller. Riktig: A two-kilometre long fjord Feil: A two kilometres long fjord Riktig: The fjord is two kilometres long. Feil: kilometre Telefonnr. Use phone E-post: Use . Redaktørveiledning for Visit Norway 5

6 Organisering av redaksjonen Redaksjonsmøter Redaksjonsmøter skjer ukentlig, eller så ofte redaksjonen føler behov for det. Møtene skal ha som mål å oppsummere sist uke og planlegge neste. Hver måned er det et utvidet redaksjonsmøte hvor temaer som statistikk/ brukermønstre, planer på lengre sikt, etc diskuteres. Internasjonal redaksjon samles tre til fire ganger i året med mål generell og spesiell opplæring og deling av erfaringer. Statusmøter Mellom redaksjonsmøtene er det to korte statusmøter (scrum/stand-up) hvor progresjon og prioritering av oppgaver diskuteres. Årshjul Redaksjonen arbeider ut fra et årshjul som prioriterer hvilke aktiviteter og planer som skal gjennomføres i løpet av året. - Årshjulet oppdateres kontinuerlig og er oppdatert med alle kampanjer og andre løpende kommunikasjonstiltak som kan påvirke besøkstrafikken på Visit Norway. - Årshjulet beskriver hvilke erfaringer redaksjonen har med å produsere innhold til de ulike innholdselementene slik at planleggingen går enklere neste gang. - Årshjulet beskriver hvordan og når redaksjonen arbeider med oppdatering og revisjon av eksisterende innhold. Redaksjonen går gjennom alt redaksjonelt innholdet i løpet av året for å sikre at innholdet er oppdatert og relevant. Målet med revisjon er å sørge for at siten får en planmessig utvikling med sluttbruker i fokus. Frister Innhold som skal være på siten må være redaksjonen i hende i rimelig tid slik at kvalitetskontroll, oversettelser og tilpasninger kan gjøres. Når frister ikke overholdes kan konsekvensen være forsinket publisering. Innhold som kommer til redaksjonen vil normalt bli håndtert i løpet av 5 arbeidsdager. Kampanjer Redaksjonen må informeres og involveres så tidlig som mulig mht kampanjer og planlagte hendelser som påvirker innholdet på nettstedet. Redaksjonen trenger oversikt over planlagte kampanjer i de ulike markedene for å kunne styrke planleggingsarbeidet med innholdet på sitene. Alle kampanjer legges inn i årshjulet. Sponsorinnhold og destinasjonssider Redaksjonen skal på vegne av destinasjoner og sponsorer legge til rette det innholdet som kommer fra disse. Innholdsleverandørene leverer innhold etter nærmere avtale og i tråd med beskrivelser fra dokumentene Informasjon om sponsorsider/sponset artikler på Visit Norway og Informasjon om destinasjonspresentasjon på Visit Norway. Kommersialisering og variasjon Visit Norway-redaktører står fritt til å skrive om hva de vil, når de vil, og bør etterstrebe å ha en miks av solgte artikler og egenproduserte artikler. Det bør også etterstrebes å ha en variasjon i innhold, slik at for eksempel ikke alt innholdet på en seksjonsside dreier seg om for eksempel natur eller ski. Målgrupper og personas, i detalj Redaktørveiledning for Visit Norway 6

7 Personas Ko n g re s s tu ris te n Navn: Marc Spencer Alder: 45 Bosted:London Sivilstatus: Gift med 3 barn Yrke: Lege (øre/nese/hals) Situasjon Legekongress i Bergen 3 dager: Ons Fre Blir igjen til søndag/helgen Har fått program Kan velge å være med på fritidsaktiviteter Alt. oppholdssteder? Tar med kona God nettkyndig Rask og effektiv info Vil gjerne ha noe ferdig tenkt Pareet er akademiske Holdning Kjempe fint å få se Norge Nye opplevelser (få) Ønsker å se severdigheter Har mye penger Informasjon på engelsk Sammenligne aktivit Hva skjer i Bergen? Behov Kart Leiebil Hva må jeg se? Hva skal jeg kjøpe med meg hjem? Løsninger for kona Spisesteder Været Bakgrunn/ Historie Andres erfaringer Anbefalinger Laste ned til PC/Mob Info om citypas Planleggingsverkt. Samkjøre med andre kongress deltakere Print Info I etterkant Info om taxi/kredittkort Funksjoner Booking av hotell/bil Karttjeneste Aktivitets kalender Søk Vær Bergen.no Aktuelle Lenker Top 10 Hva har andre gjort? Networking Info om sitt fagområde i denne byen Shoppingoversikt Restaurant oversikt Info om nærområde Transportmuligheter Kart med ruter og reiseplan Planlegger - 1 dag, 2 dager, etc KoPersonas n g re s s tu ris te n Navn: Marc Spencer Beskrivende tittel: Den kvalitietsbevisste Ett sitat: Quality matters (men vil ikke betale så alt for meget) Story: Marc hadde i grunnen ingen planer om å komme til Norge før en konferanse dukket opp, hvor en norsk kollega inviterte han over til Lege-konferanse I Bergen. Han tenker at dette er en once-in-a-lifetime opplevelse å komme til Norge. Han får alt bestilt gjennom konferansearrangøren. Og han vier all sin tid til konferansen fra torsdag til fredag ettermiddag. Da er det bestemt at hans kone skal komme over og de skal ha en alenetid i Bergen uten barn. Kona har gjort litt research på nettet på forhånd, men det meste har konferansearrangøren hjulpet dem med. De har bestemt at de skal spise en bedre middag sammen på fredag som hotellet har hjulpet dem med å finne sted til. Lørdag formiddag skal kona se litt av Bergen sentrum og shoppe litt, mens han drar og spiller golf sammen med noen kollegaer. De har lest om Norway in a nutshell, men finner ut at det blir for dårlig tid. De får med seg noen viktige sverdigheter i Bergen sammen på ettermiddagen og deretter en middag og konsert på kvelden. Søndag tar de en spasertur før de reiser hjem. Redaktørveiledning for Visit Norway 7

8 City B re a k Omdømme drivere for place branding Emotional Physical Leadership Financial Situasjon Funnet en billig billett Trengte Cultural en miniferie Venninnetur Middels Social mye penger God tid til research på jobb/ kveld Aldri vært i Norge før Oslo pga tilfeldigheter Stort informasjonsbehov Veldig bra internettkyndighet Stort pengebruk Navn: Claude Marie Dumas Alder: 30 Bosted: Paris Sivilstatus: Samboer uten barn Yrke: Key Account Manager Holdning Skal ha med seg alt ; Kultur, restauranter, shopping, utesteder Natteliv; Hva er hottest i Oslo? Vite hva som sees Hva skjer denne helgen? Tråkker i oppgåtte spor Anbefalinger Whats hot Whats not? Behov Valutakalkulator Vær Shopping/nattliv Restaurant/Guider Overnattingsoversikt med plassering Tips en venn Booking Transportguide Transport fra flyplass Flybuss Nyttige lenker Fransk Info om citypas Funksjoner Informasjon om taxfree/refund Åpningstider Praktisk informasjon Top 10 Attraksjoner Gå Planlegger Shoppingguide Utelivsguide Redaktørveiledning for Visit Norway 8

9 City Personas B re a k Navn: Claude Marie Dumas Beskrivende tittel: Den trendy Ett sitat: Shop and fill you up Story: Claude har funnet noen billige flybilletter på nettet til Oslo og reisemålet ble bestemt ut i fra dette. Hotell bestilte de også på nett separat. De kommer til Oslo torsdag kveld med tre venninner. De er så vidt innom hotellet før de drar ut på byen for å se litt på livet. De har sjekket litt på forhånd om Oslo og funnet ut noen steder som er in, og tar en tur på Grunerløkka med en gang. Fredagen er satt av til shopping og cafébesøk. Ut fra utelivsguide på nettet har de funnet steder og spise og senere på kvelden barer og nattklubber. Lørdagen skal det tittes litt mer i butikker, men I dag er det også satt av litt tid til sigthseing. De har plukket ut sine besøk fra Ti på topp listen på visitnorway.com/oslo. Stedene som er valgt er Nobel fredspris-senter - båt til Bygdøy og der Vikingerskipet. På søndag blir det sen frokost etter en lang til på byen og hjem til Paris. Naturo pplevelsesturisten Navn: Claas Van Veijs Alder: 62 Bosted: Haag Sivilstatus: Gift med 1 barn, 1 barnebarn Yrke: Regnskap Situasjon Ønsker seg god plass Bedre tid: Se verden Alltid ønsket å se Norge Se mye av Norge Vært her før Ordnet og over middels økonomi Planlegger sammen med kona Middels nettbruker Brosjyre og kart Skriver ut alt Planlagt lenge Kose seg på turen 2 uker Bil og Ferge Disponert ferien på forhånd Flytte på seg Noen faste og noen spontane Holdning Norge er dyrt, men verdt det! Rangerer alt på pris Det er ikke om å gjøre å få med seg flest aktiviteter Ferie er å nyte utsikten og naturen derfor Norge. Bobilen dekker de fleste fysiologiske behov Ferien må planlegges godt for at man skal få maksimalt ut av det Internett brukes hovedsakelig til å hente ut informasjon Det er alltid hyggelig å ha med seg noen gaver/souvernier hjem Behov Oversikt over hytter etc. til leie Veiplanlegger AMB Reiseruter Severdighetsoversikt Forutsigbarhet/ Bekreftelser Booke underveis Anbefalinger Fergesmband Booking Telefonnummer Utprintet reiseplan Funksjoner Brosjyre bestilling Utskriftvennlig Reiseplanlegger Vær Valutakalkulator Aktivitetsoversikt Billedgalleri fra ruta Anbefalte ruter Kart m/elementer Oversikt over egne bookinger Severdigheter Åpningstider og inngangskort Nyheter Praktisk informasjon, som f.eks: Hvor kan jeg tømme bobil-doen min? Hvor kan jeg fiske osv. Redaktørveiledning for Visit Norway 9

10 Naturo Personas pplevelsesturisten Navn: Claas Van Veijs Beskrivende tittel: Den trygghetsorienterte Ett sitat: Hvor kan jeg tømme bobil - doen min? Story: Claes Van Vejjs har vært i Norge noen ganger tidligere og er helt betatt av den vakre naturen. Nå skal han på tur til Norge igjen med kona og har planlagt alt til minste detalj. Claes Van Veijs printer ut alt av informasjon han finner på nett og han har i tillegg kjøpt seg en stor kartbok som han skal ha med seg. Han og kona har med seg bobilen, kjører gjennom Tyskland og tar båten over fra Danmark. De er kun i Oslo en dag før turen bærer videre opp mot Vestlandet hvor de tar en rundtur. De ønsker å spare inn penger der de kan, og har pakket med seg alt de trenger av drikkevarer. De er klar over at det er dyrt i Norge og ønsker derfor å prioritere pengene på opplevelser og gaver/ting de kan ha med seg hjem til barn og barnebarn. I tillegg vil de også bruke penger til noe kultur og noen gode tradisjonsrike måltider på restaurant for å få litt innsikt i den norske matkulturen. De har lagt opp ferieruten ut i fra de naturopplevelsene de ønsker å få med seg. Van Veijs ønsker å fiske litt, nyte naturen fra bobilen og kanskje spandere et besøk i et naturreservat. Han ønsker ikke program hver dag, men ser stor verdi i det å bare sitte å nyte de vakre omgivelsene utenfor bobilen. Aktiv ite ts tu ris te n Navn: Gretchen Meyer Alder: 41 Bosted: Hamburg Sivilstatus: Gift med 2 barn Yrke: Sykepleier Situasjon Planlegge sommerferien 2 aktive gutter trenger utløp Grundig planlegging God tid Aktiv familie Samlet aktiviteter Har med seg mye greier Ganske god økonomi Middels/ Erfaren nettbruker Ikke god i engelsk/ GPS Første gang i Norge Reiser med stor familiebil Ønsker å bo i campinghytter, på gård og på enkle hotell Har med PC Er her i to uker Skal se mye - fjord og fjell Ønsker å se barnas gård Holdning Lurt på hvorfor alle drar til Norge Plass og luft Friskhet Trygt Kan bruke naturen Lager mye mat selv Ønsker å oppleve mye forskjellig Vil lære barna til å bli glad i vakker natur Gi barna gode minner Behov Hva kan man gjøre med barn, og hvor? Trafikkinformasjon Bøter m.m Reiseinformasjon fra A-Å Sykkelmuligheter Campingplass Aktivitetsparker Spisesteder Turforslag/ Reiseruter Hvor får man fisk? Destinasjon info Faste planer Overnatting info Fiskeinfo Sykkelveier Badesteder Funksjoner Hvor er de beste attraksjonene knyttet til reiseruten? Jeg vil se... Reiserute Fortell meg hva jeg vil se Vær/ Valuta/ Kart Helse/ Sykehus Oversikt over aktiviteter m/booking Fergetider/Åpningstider Trafikkinformasjon Print ut- funksjon Overnatting - booking Redaktørveiledning for Visit Norway 10

11 Aktiv Personas ite ts tu ris te n Navn: Gretchen Meyer Beskrivende tittel: Aktiv familie mor Ett sitat: Kontroll og orden Story: Familien Meyer og Gretchen har valgt Norge pga Der infoplakat fra Hamburg. De startet planleggingen av denne turen ett år i forveien. De reiser til Norge for å oppleve flott natur sammen med barna og ønsker å aktivt bruke naturen når de er på ferie. De kommer til Oslo med båt fra Kiel og har to dager i Oslo på Ekeberg camping før de reiser den planlagte turen til Bergen over fjellet; Hallingdalen - Gol - Geilo. Etter Bergen kjører de Trollstigen og deretter ned Gubrandsdalen før hjemreise. De har med seg mye i bilen av utstyr, noe mat og drikke. De har hørt at det er dyrt i Norge, så derfor er det greit å prøve å spare inn der det er mulig. De har derfor tenkt at de skal spise noen enkle måltider ute i det fri innimellom, slik at det ikke bare blir restaurant/kro besøk. Familien er aktiv og har har planer om å bruke syklene sine mye. De har vurdert Rallarvegen som en mulig rute og de planlegger å fiske på fjellet og i små vann i nærheten av campingplassene. De ønsker også å gå småturer i fjellet og har hørt at Hardangervidda er fint for barn. De har også planer om å være på en gård noen dager for å oppleve gårdslivet på nært hold, i tillegg til akvariet i Bergen og en dag på Tusenfryd. De legger opp ferien ut i fra barnas ønsker, men hele familien gleder seg til å være aktive store deler av ferien. Sk itu ris t Navn: Anette Hansen Alder: 26 Bosted: Oslo Sivilstatus: Singel Yrke: Lærer Situasjon Planlegger skitur Skal reise i vinterferien Noe planlegging Reiser sammen med vennegjengen Middels god økonomi Middels/ Erfaren nettbruker Reiser med buss/ evt. bil Ønsker å bo i hytte Ferie i en uke Ønsker å møte nye folk Vært mye på ski i Norge og i utlandet tidligere Prioriterer en fest fremfor bostandard Holdning Vil være der det skjer Elsker å stå på ski Kan gjerne bo primitivt Ønsker utfordringer i bakken Velger skiferie fremfor storbyferie Friskhet Trygt Vil reise mens hun er ung og fri Vil lage minner sammen med vennene Elsker vinter-norge, men ferdes ikke så mye i naturen ut over det Prøver å være litt miljøvennlig, men er ikke konsekvent Behov Hvor er de kuleste skibakkene? Hvordan kommer jeg meg dit uten bil? Hvor kan jeg bo for en billig penge men i nærheten av bakken? Fasiliteter i bakken Hvilke muligheter er det for innkjøp av mat? Campingplass Hva koster ski- pass for en uke? Destinasjon info Hvordan er mulighetene for after - ski? Funksjoner Hvor er de røde, grønne, sorte osv bakkene? Vær Kart Helse/ Sykehus Oversikt over aktiviteter Info om nærområde Bestilling av ski - pass Inspirerende bilder av opplevelser i bakken Åpningstider Trafikkinformasjon Tips en venn - funksjon Redaktørveiledning for Visit Norway 11

12 SkPersonas itu ris t Navn: Annette Hansen Beskrivende tittel: Er med der det skjer 3 bilder: Solbriller, lipgloss og hettegenser Ett sitat: Hvor er det nachspiel? Story: Anette og vennegjengen har som tradisjon å reise på en skitur sammen hvert år. De synes det er kult å oppleve nye bakker og velger derfor ut et nytt reisemål hvert år. De planlegger i god tid og synes litt av kosen er å planlegge og mimre sammen. Gjengen som drar, er single og noe av målet med turen er derfor å møte andre i samme situasjon som de kan feste litt sammen med! Det er derfor viktig for gjengen at det er et sted hvor man kan gå på after ski i nærheten av bakken og der de skal bo. Bortsett fra dette kriterie, er de også meget opptatt av hvordan bakkene er. Litt av poenget med turen er selvfølgelig å bli utfordret i bakken. Anette kjører mest alpint, men er også god på telemark og snowboard. Gjengen har vært på skiferie i både utlandet og i Norge tidligere, men har kommet frem til at de liker turene i Norge best. I år har de derfor lagt turen til Trysil. Anette har satt av en del penger til å bruke på ferien, men ønsker likevel ikke å bruke så mye på overnatting. Gjengen pleier derfor å lete i god tid for å finne ok 2-3 stjerners hoteller eller noen gode campinghytter. Pengene bruker de på heiskort, mat i bakken og fest. Det går også alltid en god del penger til utstyr og klær i forkant av turen. Det gjelder å se bra ut i bakken! Mulighetene for transport, er imidlertid noe gjengen ikke planlegger i så god tid, spesielt ikke når de skal på tur i Norge. Det pleier alltid å ordne seg. Enten får de låne bil av faren til Anette, eller så tar de buss eller tog. Redaktørveiledning for Visit Norway 12

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Laget mitt: Hvordan skrive for innhold. Skriv for effekt!

Laget mitt: Hvordan skrive for innhold. Skriv for effekt! Laget mitt: Hvordan skrive for innhold Skriv for effekt! 1 Skriv for effekt Det er ikke alltid så lett å finne de rette ordene når man skal skrive om noe som virkelig engasjerer deg. Spesielt ikke hvis

Detaljer

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2. Hva er hovedformålet med denne reisen

Detaljer

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN. BLI MED TIL MATERA CITTA DEI

Detaljer

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE.

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE. BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI

Detaljer

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009 Salg og markedsføring på internett Børre Berglund 8.12.2009 Det er mange gode tilbud, ikke alle når markedet Side 2 Børre Berglund 2005 Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) 2004 Divisjonsdirektør branding,

Detaljer

AMSTERDAM. Signaturreise leverer reiser med kvalitet. Din reise, vår signatur!

AMSTERDAM. Signaturreise leverer reiser med kvalitet. Din reise, vår signatur! AMSTERDAM Signaturreise leverer reiser med kvalitet. Din reise, vår signatur! VELKOMMEN TIL KØBENHAVN København også kalt Kongens by, er kanskje den mest pulserende byen i Skandinavia. Å vandre på Strøget

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING)

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING) FILTRERINGSSPØRSMÅL Sp. 1: Hvilken av følgende påstander passer best for deg? SINGLE (ett svar mulig) 1. Jeg pleier å reise på ferie i vinterhalvåret til steder med snø 2. Det hender jeg reiser på ferie

Detaljer

Norge i ny drakt. Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november

Norge i ny drakt. Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november Norge i ny drakt Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november Norge i ny drakt 1) Innledning og bakgrunn. Trenger vi ny drakt? 2) Hvordan oppfattes Norge som reisemål i dag

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

fin, og de har den i mannens størrelse

fin, og de har den i mannens størrelse PRØVE 2 Del I: Lytteforståelse A: Lars Iversen Lytt til teksten og svar på spørsmålene. Du får høre teksten to ganger. 1 Hvilken by kommer Lars Iversen fra? 2 Hvor bor han? 3 Er Lars gift? 4 Hva heter

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia Til info før vi drar nedover. Denne turen er lagt opp slik at alle som vil være med bestiller sin egen flybillett. Det er svært mange muligheter for å komme seg til og fra Tyrkia, og forskjellige priser.

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

VANDRETUR CINQUE TERRE

VANDRETUR CINQUE TERRE VANDRETUR CINQUE TERRE Bli med langs klippene ved Middelhavet, forbi maleriske landsbyer, gjennom olivenlunder og vinranker. Liguria byr uten tvil på en av Europas vakreste kyststrekninger, ikke minst

Detaljer

EXPLORE. Actionfylte opplevelser. Det fine Vestlandet. 5 plasser å besøke denne sommeren NORWAY

EXPLORE. Actionfylte opplevelser. Det fine Vestlandet. 5 plasser å besøke denne sommeren NORWAY Det fine Vestlandet EXPLORE NORWAY 5 plasser å besøke denne sommeren Actionfylte opplevelser INNHOLD Om oss, informasjon 1-2 Turheisa i Spjelkavik 3-6 Vardane, Sulafjellet 7-10 Wild Life Sea Safari,

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss!

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! SORRENTOS PERLER Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! Få områder byr på så flotte og varierte opplevelser som Sorrento-halvøya i det sørlige Italia. Olivenlunder, vinstokker og velduftende krydderurter,

Detaljer

Lorem Ipsum Dolor. [Insert Date] PÅ SYKKEL I PROVENCE. Overnatting. Reisefakta. Sykkelreiser 2011. Vin & mat. Kort beskrivelse av området

Lorem Ipsum Dolor. [Insert Date] PÅ SYKKEL I PROVENCE. Overnatting. Reisefakta. Sykkelreiser 2011. Vin & mat. Kort beskrivelse av området PÅ SYKKEL I PROVENCE Lorem Ipsum Dolor [Insert Date] Sykkelreiser 2011 Overnatting Reisefakta Vin & mat Kort intro om reisen Hva er inkludert i turen? Kort beskrivelse av området Kort om reisen: La reisen

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

En samarbeidspartner på vegen året rundt

En samarbeidspartner på vegen året rundt Budapest 6/9 10/9-15 Dag 1, søndag 6. September. Fra avtalt sted går bussen til Gardermoen hvor vi flyr med Norwegian til Budapest. Her møtes vi av vår guide som gir oss en liten «smak» av Budapest, både

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Sannsynligheten for å reise på ferie neste 3 år

Sannsynligheten for å reise på ferie neste 3 år Hvorfor Optima? Mer kunnskap om konkurransesituasjonen Mer kunnskap om reisemålet Norges styrker og svakheter Mer kunnskap om hvem som er potensielle Norgesturister Mer kunnskap om hva som er viktig for

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Dag 1, fredag 20. april 2007

Dag 1, fredag 20. april 2007 20. - 23. april 2007 Etter vel tre og en halv times flytur får vi den gode følelsen av å plante våre ben på sydelige breddegrader - Marbella! Spanias svar på Frankrikes St. Tropez. I Marbella er det varmere

Detaljer

GARDASJØEN I PÅSKEN 25.MARS 1. APRIL 2018

GARDASJØEN I PÅSKEN 25.MARS 1. APRIL 2018 1 GARDASJØEN I PÅSKEN 25.MARS 1. APRIL 2018 En storslått reise til et av Europas mest naturskjønne områder - Gardasjøen. Mot syd strekker vinmarker og olivenlunder seg ut til sjøen og mot nord reiser høye

Detaljer

Opptur i Alpene. www.epic-adventure.no. Epic Adventure AS Org. Nr. 995 748 592 MVA Bank: 9041.23.83094

Opptur i Alpene. www.epic-adventure.no. Epic Adventure AS Org. Nr. 995 748 592 MVA Bank: 9041.23.83094 Opptur i Alpene Dette er den ultimate fjellturen for de som liker fordige daler med blomster i alle slags farger, morenerygger, brefall, spisse tinder godt over 4000m, fantastisk utsikt og lange dager.

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Vakre Gardasjøen. Velkommen på tur med Aller travel og Pensjonisforbundet! Høydepunkt:

Vakre Gardasjøen. Velkommen på tur med Aller travel og Pensjonisforbundet! Høydepunkt: 1 Vakre Gardasjøen En flott reise til et av Europas mest naturskjønne områder - Gardasjøen. Mot syd strekker vinmarker og olivenlunder seg ut til sjøen og mot nord reiser høye fjell seg som om man var

Detaljer

MARIBOR- VED DRAVAS BREDDER

MARIBOR- VED DRAVAS BREDDER 1 MARIBOR- VED DRAVAS BREDDER Vi har gleden av å invitere deg til en spesielt utvalgt destinasjon Maribor i Slovenia. Byen mellom Zjubliana og Zagreb. Her skal vi bare nye i fantastiske omgivelser. Slovenia

Detaljer

Opplevelsestur til Tyskland, Belgia og Nederland!!

Opplevelsestur til Tyskland, Belgia og Nederland!! Opplevelsestur til Tyskland, Belgia og Nederland!! 4.- 12. september 2015 9 dager Dag 1 4. september (natt til fredag) Med avreise fra Trondheim kl 02:00 går ferden nedover Gudbrandsdalen og til Oslo hvor

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

KROATIA TU SKULEKORPS Program 2012

KROATIA TU SKULEKORPS Program 2012 KROATIA TU SKULEKORPS Program 2012 25. juni GRUPPE 1: Frammøte Sola lufthavn seinest kl. 10.00 30 pers innsjekking KLM. NB: kan sjekke inn på nettet ca 24 timer før avreise Alle må ha gyldig pass Billetter

Detaljer

Norsk konsulentselskap Alt innen brukeropplevelse på nett

Norsk konsulentselskap Alt innen brukeropplevelse på nett Norsk konsulentselskap Alt innen brukeropplevelse på nett Innhold Grafisk design Måling Søkemotoroptimalisering Informasjonsarkitektur Interaksjonsdesign Navn: Silja Mustaparta Liker: Klatring, kommunikasjon

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15

Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15 Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15 Gardasjøen er den største innsjøen i Italia, og et yndet feriested for italienere og turister fra europa og resten av verden. Gardasjøen ligger i

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Erlend Thingvold Østgård, Edvard Solbak Simonsen - Norway. Tyrkia tur dagbok: Dag 1:

Erlend Thingvold Østgård, Edvard Solbak Simonsen - Norway. Tyrkia tur dagbok: Dag 1: Erlend Thingvold Østgård, Edvard Solbak Simonsen - Norway Tyrkia tur dagbok: Dag 1: Den følelsen når man ligger i en fremmed seng, i et fremmed hus, hos er fremmed familie, i en ny by og et veldig spesielt

Detaljer

BIENVENUE EN NORVÈGE!

BIENVENUE EN NORVÈGE! Oppsal skole Fra læreren: Jeg sender rollekortene og oppgavene mine ("Un bon copain"-oppgaven (s.2) er for to veldig svake elever) BIENVENUE EN NORVÈGE! Comment [s1]: Nivåforskjell på oppgavene. Begge

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Norway Tourism - NW D Hva er din alder? (NOTER - HVIS "NEKTER", KODE 99) D Registrer kjønn Mann Kvinne TIL

Detaljer

The big adventure. Sør-Afrika, Botswana, Zambia og Namibia.???? til?????

The big adventure. Sør-Afrika, Botswana, Zambia og Namibia.???? til????? The big adventure. Sør-Afrika, Botswana, Zambia og Namibia.???? til????? Kontakt Vidar. Mobil: + 47 90884658 Email: vidar@mcadventure.no Informasjon om motorsykkel tur fra Johannesburg i Sør-Afrika til

Detaljer

KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager

KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager På denne reisen skal vi oppleve det sydlige Polen, som rommer den gamle kongeby Krakow og naturperlen Zakopane. Vi skal oppleve den

Detaljer

Program for SFO august

Program for SFO august Program for SFO 1.-16. august Generell informasjon - NB! Dette programmet gjelder i første rekke elever som går på 2.-4. trinn. Enkelte dager er lettere å få med de nye førsteklassingene på, men stort

Detaljer

SINGELTUR VANDRING I DOLOMITTENE

SINGELTUR VANDRING I DOLOMITTENE 1 SINGELTUR VANDRING I DOLOMITTENE Bli med på vandreturer i de naturskjønne Dolomittene, med storslagne utsikter, spisse tinder og frodige alpeenger. Med kabelbaner går turene opp i fjellene i et imponerende

Detaljer

Skrive for WEB 9. juni 2016

Skrive for WEB 9. juni 2016 Skrive for WEB 9. juni 2016 Innhold Hvordan leser du på nett? Hvorfor skriver du på nett? Hvem skriver du for? Hvordan lage gode titler og ingresser Lenker Lettleste tekster Hvordan leser vi på nett? Se

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli - tur til cognac 4. til 7. juni 2010 Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli FREDAG 4. juni: Vi startet tidlig om morgenen 4. juni på Rygge med Ryan Air med

Detaljer

Frankrike Tyskland Norge

Frankrike Tyskland Norge Frankrike Tyskland Norge 2012 2013 2014 Hva skjer? Ungdommer fra Stjørdal kommune reiser sommeren 2012, i regi av Ungdommens Hus og Ungdomskontakten, på utveklingstur til Frankrike. Turen er et utvekslingssamarbeid,

Detaljer

Brukerveiledning i Siteman CMS for Godt Vann Drammensregionen

Brukerveiledning i Siteman CMS for Godt Vann Drammensregionen BrukerveiledningiSitemanCMSforGodtVannDrammensregionen HMO06.08.10 Innhold 1. Pålogging...2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Velkomstside...2 2.1.Forskjellenside artikkel...2 Nyside...3 Redigereside...5

Detaljer

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE Bli med på en fantastisk tur til det sydlige Italia og opplev noen unike dager i et landskap som er ukjent for de fleste nordmenn. Nyt vakker natur, god mat og deilig vin og den berømte Italienske gjestfriheten.

Detaljer

Kurs. Høgskolestudier. Kurspakker. Programvarekurs. Skreddersyr bedriftsinterne kurs. Hel- og deltid 30 studiepoeng

Kurs. Høgskolestudier. Kurspakker. Programvarekurs. Skreddersyr bedriftsinterne kurs. Hel- og deltid 30 studiepoeng Kurs Programvarekurs Kurspakker Skreddersyr bedriftsinterne kurs Høgskolestudier Hel- og deltid 30 studiepoeng Konferanser 2015 Making Design konferansen, 9-10. juni MakingWeb_2.15, 14-15. oktober Magasindesignkonferansen,

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5%

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% Sjekkliste for Konvertering besøkende Bounce 30-70% Kikkere 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% kunder Crevita Marketing AS Kanalveien 62, N-5068 Bergen Tel +47 55 55 77 40 @: kontakt@crevita.no

Detaljer

Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com

Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com RANDI RANSET INNHOLD Kvalitet på informasjon litt historie 3 Konsekvenser som følge av lav kvalitet på informasjon 3 Bakgrunn for analysen 4 Analysen

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

ROMANTISKE NORD-ITALIA

ROMANTISKE NORD-ITALIA ROMANTISKE NORD-ITALIA En storslått reise til et av Europas mest naturskjønne områder - Gardasjøen. Mot syd strekker vinmarker og olivenlunder seg ut til sjøen og mot nord reiser høye fjell seg som om

Detaljer

PLACIDO DOMINGO I VERONA

PLACIDO DOMINGO I VERONA 1 PLACIDO DOMINGO I VERONA Vin i Valpolicella, en verdensstjerne i Verona og Vivaldi i Venezia! I juli oppfører Arena di Verona en gallaforestilling med Placido Domingo, og vi har sikret oss gullbilletter!

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Klart du kan! Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Denne kokeboka er laget for deg som skal gå igjennom og forbedre tekster du bruker i jobben din. Du som bør bruke den er Vegvesenansatt,

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Muligheter, tilrettelegging og inspirasjon fra andre

Muligheter, tilrettelegging og inspirasjon fra andre Muligheter, tilrettelegging og inspirasjon fra andre Motforestillinger: Mørkt og kaldt Lite sikre sykkelveier, mange tunneler og oppoverbakker Høye priser f.eks. på service som bagasjetransport Hvis Norge

Detaljer

Er alle norske menn KJØTTHUER?

Er alle norske menn KJØTTHUER? Er alle norske menn KJØTTHUER? Vi starter uken med en biff. Rett og slett fordi du er en mann og menn spiser ting som blør. Du skal ikke ha noe Grete Roede salat til biffen din. Vi lærte tidlig på 80-tallet

Detaljer

OPERA I HAMBURG. På denne reisen skal vi nyte og oppleve! Filharmonisk kammerkonsert i selve Elbphilharmonie og operaen Fidelio på Staatsoper Hamburg.

OPERA I HAMBURG. På denne reisen skal vi nyte og oppleve! Filharmonisk kammerkonsert i selve Elbphilharmonie og operaen Fidelio på Staatsoper Hamburg. 1 OPERA I HAMBURG På denne reisen skal vi nyte og oppleve! Filharmonisk kammerkonsert i selve Elbphilharmonie og operaen Fidelio på Staatsoper Hamburg. Havnebyen Hamburg byr på gotisk arkitektur, gamle

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet September 2014 Heisann! Vi er enda en måned inn i barnehageåret allerede, og kommer stadig fremover med tanke på innsetting av rutiner og forberedelser til prosjektet. Prosjektet

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Informasjon om destinasjonspresentasjon på visitnorway.com

Informasjon om destinasjonspresentasjon på visitnorway.com Informasjon om destinasjonspresentasjon på visitnorway.com En destinasjonspresentasjon består av et varierende antall artikler, som vil vises som previews på destinasjonens forside på visitnorway.com Vi

Detaljer

Sykkel og vandring på Mallorca i påsken 2-9 April 2015

Sykkel og vandring på Mallorca i påsken 2-9 April 2015 Sykkel og vandring på Mallorca i påsken 2-9 April 2015 Port de pollenca er en perle som ligger i en bukt helt nord på øya Mallorca. Stedet byr på flott natur og har et fantastisk terreng både for vandring

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2017 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF MEDIEHÅNDTERING Arbeidsdokument for NBLF Dokumentet er i hovedsak utarbeidet for den mediehåndtering som sentralstyret til NBLF utover i forbindelse med saker som ligger innenfor NBLF s strategidokument.

Detaljer

Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???.

Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???. Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???. Informasjon om motorsykkel tur T/R Johannesburg via Drakensberg, Durban, Richards

Detaljer

Stavkirken fra Strandheim «Heimatt» til Orkanger

Stavkirken fra Strandheim «Heimatt» til Orkanger Stavkirken fra Strandheim «Heimatt» til Orkanger Dag 1 Torsdag, 3. september Orkanger Værnes - København Chicago, IL Bussen går fra Orkanger kl. 03:00. Vi kjører til Værnes og tar flyet til København kl.

Detaljer

Normisjon inviterer til Spa og aktivitetsferie i Krakow 28. sept. 3. okt. 2012

Normisjon inviterer til Spa og aktivitetsferie i Krakow 28. sept. 3. okt. 2012 Normisjon inviterer til Spa og aktivitetsferie i Krakow 28. sept. 3. okt. 2012 Har du lyst til å unne deg en liten stans før høstmørket setter inn? Turen er for voksne som savner et tilbud som ikke retter

Detaljer

Internasjonale Messetjenester

Internasjonale Messetjenester . Internasjonale Messetjenester Internasjonale Messetjenester Postboks 46 N-2024 Gjerdrum Tel.: 0047 63990799 Fax: 0047 63991477 E-mail: post@int-messe.no http://www.int-messe.no Org.no. 982905389 mva

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Sorrentos perler Pensjonistforbundet

Sorrentos perler Pensjonistforbundet Sorrentos perler Pensjonistforbundet Få områder i Europa har så flott natur som Sorrentohalvøya sør i Italia. Sorrento møter oss med et majestetisk landskap bestående av fjell, dype daler og vakker flora.

Detaljer

Bjørgvin Seniorklubb CINQUE TERRE. 6.-10.mai 2013

Bjørgvin Seniorklubb CINQUE TERRE. 6.-10.mai 2013 Bjørgvin Seniorklubb CINQUE TERRE 6.-10.mai 2013 Dette området har fått sitt navn etter 5 landsbyer som ligger ut mot havet på en vild kyststrekning syd for Genova. Her er det bratte fjell og klipper som

Detaljer

Opp nord Europas lengste trapp og tur til Kjerag

Opp nord Europas lengste trapp og tur til Kjerag Opp nord Europas lengste trapp og tur til Kjerag Etter å ha fått flere meldinger fra personer som ikke kunne være med på turen reiste jeg opp til Harebakken med litt uro i kroppen og følte at turen måtte

Detaljer

EN SMAKEBIT AV PORTUGAL

EN SMAKEBIT AV PORTUGAL EN SMAKEBIT AV PORTUGAL Portugal er et av de rimeligste og mest fascinerende land i Europa. Hyggelige landsbyer, praktfulle strender, vakkert landskap spekket med vingårder og olivenmarker, samt storbyer

Detaljer

Europas ukjente Mat & vintur til Budapest og Eger

Europas ukjente Mat & vintur til Budapest og Eger Europas ukjente pe Mat & vintur til Budapest og Eger 20. 24. september 2016 Ungarn & Budapest Ungarn er et vakkert land i hjertet av Europa. Landet kan by på spennende kunst og kultur, og er kjent for

Detaljer

SINGELTUR VANDRING I DOLOMITTENE

SINGELTUR VANDRING I DOLOMITTENE 1 SINGELTUR VANDRING I DOLOMITTENE Bli med på vandreturer i de naturskjønne Dolomittene, med storslagne utsikter, spisse tinder og frodige alpeenger. Med kabelbaner går turene opp i fjellene i et imponerende

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer