Redaktørveiledning for Visit Norway

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redaktørveiledning for Visit Norway"

Transkript

1 Redaktørveiledning for Visit Norway Innledning For å etterstrebe en fast skrivestil og kontinuitet i innholdet trenger Visit Norway en redaktørveiledning. Alle som jobber med én eller flere deler av Visit Norway bør jobbe på samme måte, slik at innholdet får et enhetlig uttrykk. Det vil si at for eksempel overskrifter, avstander og egennavn alltid skrives på samme måte. Alle interne og eksterne bidragsytere til den internasjonale delen av Visit Norway skal tilpasse seg samme mal. Veiledningen skal være dynamisk og under konstant utvikling av dem som bruker den. Mål med innholdet Hensikten med innholdet er å skape reiselyst for brukerne og salgsmuligheter for deltagerne. Visit Norway skal profilere Norge som turistdestinasjon, understøtte merkevaren og være en mest mulig komplett produktkatalog for reiselivet. Visit Norway skal ha dekkende og troverdig informasjon om Norge som reisemål. Målgrupper Det er viktig at alle artikler retter seg mot brukerne våre. Hovedmålgruppe for nettstedet er turister på jakt etter spennende, lærerike, morsomme, unike og overraskende opplevelser når de er på ferie i Norge. Opplevelsesturisten ønsker å se og oppleve veldig mye av det spesielle ved Norge, som unik natur, kultur, attraksjoner og mattradisjoner. For å gjøre skrivejobben lettere har vi utviklet fem tenkte brukere, eller personas. Alle artikler som skrives skal være spisset slik at de er rettet mot én eller flere av de nevnte fem personas. Disse er beskrevet i detalj på slutten av dette dokumentet og gir en god pekepinn på hvordan du bør tilpasse innholdet ditt. Redaktørveiledning for Visit Norway 1

2 Skriveregler for Visit Norway.com Skrivestilen på Visit Norway skal etterstrebe å følge Norges kjerneverdier (friskt, ekte, vennlig, innovativ, utforskende, uformell, ærlig). Språket skal ha en direkte og inkluderende tone, og man skal alltid være ærlig. Man skal henvende seg til bruker, men unngå bruk av ord som oss og vi. Omtaler man en bedrift som tilbyr et produkt skal navnet på bedriften brukes konsekvent og ikke omtale dem i tredje person som de og dem. På den internasjonale delen av Visit Norway skriver vi på britisk, ikke amerikansk. Vi kommuniserer ikke med muntlig språk: Feil: You ll experience Riktig: You will experience Artikler og skrivestil Visit Norway skal markedsføre aktiviteter og destinasjoner for det de er, og ikke noe annet. Ingen steder eller aktiviteter er perfect for everyone no matter who you are. Overskrifter Overskrifter bør helst komme på én linje, maks to. Overskrifter skal ikke inneholde utropstegn, spørsmålstegn, bindestrek eller punktum. Overskrifter skrives med små bokstaver: Riktig: Try swimming with killer whales Feil: Try Swimming with Killer Whales Ingresser Ingresser skal være av en slik lengde at hele ingressen kan vises på seksjons- og subseksjonssider. Hvis dette ikke er mulig skal det som synes på slike sider gi god mening. Unngå bruk av utropstegn og spørsmålstegn. Ingresser skal gi beskrivelser og ikke fortelle hvor fortreffelig ting er. Overskrifter og ingresser skal være tilpasset søkemotorer. Løpende tekst/bodytekst: Skrivestilen og tekstene skal være tilpasset målgruppene og internett, med korte, aktive setninger. Teksten skal - være presise og ærlige, - gi relevant informasjon til brukerne, se personas under. - være aktuelle ved å gi brukeren svar på Hva betyr dette for meg?, Hvordan kan jeg gjøre / utføre det som er beskrevet? - være konkrete i beskrivelser av aktiviteter og attraksjoner. Unngå beskrivelser som verdens beste, unik utsikt etc. - Gi leseren mulighet til å identifisere seg med noen. Det vil si at bruk av sitater er svært kjærkomment. - lenke til relevante steder og produkter aktivt for å få leseren til å utnytte innholdet mest mulig. - gi tydelige kildehenvisninger og lenker når artiklene inneholder topp-ti -lister og anbefalinger fra andre kilder. Gjenbruk gjerne innhold og tekster fra brosjyreproduksjon, men pass på at dette blir godt tilpasset internett. Tilpassingen betyr at teksten må prioriteres godt og selgende formuleringer som egner seg på papir må tas vekk. - Artikler skal være bygget opp slik at den viktigste informasjonen for turisten alltid kommer først. Beskriv lokale forhold og historikk med omhu, dette har ikke alltid like stor interesse for den som kommer på besøk. - Det bør bare presenteres ett poeng i hver setning, og ett tema i hvert avsnitt. - Vurder om noe av innholdet kan presenteres i punktlister. Redaktørveiledning for Visit Norway 2

3 - Mellomtitler benyttes minst etter 2-3 avsnitt. - Mellomtitlene skal være meningsbærende og beskrivende mht hva det skrives om i avsnittet. - Det er mulig å utheve enkeltord og bedriftsnavn/aktiviteter med bolding, riktig bruk av dette øker lesbarhet og gir mer oppmerksomhet til prioritert innhold. - Bruk gjerne sitater og gi bruker mange lenkemuligheter. Bruk av bilder Bilder skal brukes i sammenheng med merkevaren Norge. Sentralt i merkevaren er "friskhet og sterke opplevelser i vakker og ren natur" og bilder skal reflekterer dette. Stikkord for bildene er derfor friskhet, ekte/genuint, vennlighet og innovativt. Bildet skal gjerne overraske og ha en wow-effekt. Visit Norway-redaktøren, eller den han delegerer til, er overordnet ansvarlig billedredaktør, og skal godkjenne all bruk av bilder. Fotorettigheter skal alltid følge med bilder. Det er lagd en egen bildebrief til Visit Norway.com, den finner du her (lenke). Et godt bilde: - Skal kommuniserer et klart budskap - Er levende og ekte - Viser glede og tilgjengelighet - Bør vise aktivitet og opplevelse - Er friskt og fargerikt - Har gjerne folk som del av motivet, men de bør ikke være hovedfokus. - Har få forstyrrende elementer Bruk av lenker Lenker skal være relevante for sluttbruker i den konteksten innholdet er skrevet. Skribent må sjekke at lenkemålet har innhold som er oppdatert og gir sluttbruker reell verdi. - Lenker skal helst komme til slutt i en setning, aldri som første eller andre ord. Lenketeksten skal være meningsbærende. - Alltid (nesten alltid i hvert fall) huske å "skrive til venstre, lenke til høyre". En lenke bør være et flere ord som kommer naturlig i en setning. - Dersom lenken er en url skal ikke www tas med i lenken. - Forbudt å bruke click here eller lignende som lenketekst. Lenketeksten bør være enten beskrivende, eller en nettadresse. - Lenker bør lages med exit tracking. - Lenker i tekst er blå med underlinje. - Når man har skrevet en artikkel med lenke til en ekstern tilbyder, bør man alltid kontakte denne tilbyderen og be om at denne lenker tilbake til Visit Norway. Top 10 lister Visit Norway bruker Topp 10 lister for å fremme enkeltsteder og aktiviteter som turisten anbefales å oppleve. Det må komme tydelig frem hvem som er kilden for listen, Visit Norway-redaksjonen lager i hovedregel ikke egne lister. Det kan lages lister av samme type for å vise hva som skjer i løpet av en sesong innen et geografisk område eller interessefelt/kategori. Topp 10 lister skal alltid begrunnes med tall, en ekspert eller relevant persons meninger. En VN-journalisten skriver en artikkel og kan gjennom intervju med en ekspert eller relevant person lage en slik topp 10 liste. Det kan skje unntak der dette er naturlig. Dersom intervjuobjektet er skrivekyndig (eksempelvis redaktør i et relevant magasin) kan personen skrive saken selv, dersom han eller hun ønsker det. Artikkelen skal kvalitetssikres av redaksjonen. Personen som intervjues kan oppfordres til å tenke på geografisk spredning av sine forslag og vise hensyn til Visit Norways målgrupper, men skal først og fremst foreslå de stedene/aktivitetene han eller hun mener er de beste i Norge. Ved valg av intervjuobjekt bør man lete etter personer man mener har tyngde innen det relevante temaet. For temaet dykking, er for eksempel redaktøren av magasinet Dykking et bra valg. Man kan også velge en person som er kjent, enten innen et spesifikt tema, eller har høy kjendisfaktor generelt. VN-redaksjonen kan gjerne bruke sitatretten og låne saker fra andre medier. Eksempel er Top 10 cycling routes in Norway. Redaktørveiledning for Visit Norway 3

4 Tall Vi skriver tall fra null til ni med bokstaver og fra 10 og oppover med tall. (På norsk skriver vi fra én til ti med bokstaver og fra 11 og oppover med tall). Bruken av tall skal være konsekvent. Riktig: From 3 to 14 Feil: From three to 14 Forkortelser Forkortelser skal ikke forekomme i artikler. Riktig: Kilometre Feil: km Riktig: Six percent Feil: 6 % Unntaket er i tabeller, der forkortelser kan brukes. Klokkeslett Skriv am og pm. For eksempel 10:30 pm Datoer Skriv 30 September 2007 Egennavn Fjorder er blitt et engelsk ord og vi skriver the Sognefjord, the Hardangerfjord osv. Geografiske navn skrives på bokmål og forklares med det eventuelle engelske navnet i parentes, eller med engelsk forklaring, i etterkant. Riktig: Preikestolen (The Pulpit Rock) Feil: Preikestolen Riktig: The Jostedalsbreen Glacier Feil: The Jostedal glacier Riktig: Nordkapp (The North Cape) Riktig: Ålesund Feil: Aalesund Vi skriver Northern Norway, Southern Norway, Eastern Norway og Fjord Norway (selv inne i en setning). Arctic Circle skal alltid ha store forbokstaver. Andre navn (som festivaler, muséer og lignende) skrives først og fremst på engelsk. Riktig: The National Gallery Feil: Nasjonalgalleriet (The national gallery) Riktig: Bergen International Festival Feil: Festspillene i Bergen (the Bergen international festival) Riktig: Hurtigruten (The Norwegian Coastal Voyage) Navn kan skrives på norsk hvis de er selvforklarende, for eksempel Pers Fjord Hotell eller Kjells Camping. Veinavn Redaktørveiledning for Visit Norway 4

5 Begrepet for vei må brukes på de enkelte språkene slik at det ikke er tvil om at det er veier det refereres til, eksemplevis "Follow the E18 road to Drammen". Lokale veinavn brukes slik som reglene er under geografiske navn. Veityper forkortes slik Fv. for fylkesvei (liten f midt i setning) Rv. for riksvei (liten r midt i setning) E18 om Europavei Avstander Avstander skrives helt ut (kilometres), ikke som forkortelser (km). Unntaket er tabeller. Riktig: A two-kilometre long fjord Feil: A two kilometres long fjord Riktig: The fjord is two kilometres long. Feil: kilometre Telefonnr. Use phone E-post: Use . Redaktørveiledning for Visit Norway 5

6 Organisering av redaksjonen Redaksjonsmøter Redaksjonsmøter skjer ukentlig, eller så ofte redaksjonen føler behov for det. Møtene skal ha som mål å oppsummere sist uke og planlegge neste. Hver måned er det et utvidet redaksjonsmøte hvor temaer som statistikk/ brukermønstre, planer på lengre sikt, etc diskuteres. Internasjonal redaksjon samles tre til fire ganger i året med mål generell og spesiell opplæring og deling av erfaringer. Statusmøter Mellom redaksjonsmøtene er det to korte statusmøter (scrum/stand-up) hvor progresjon og prioritering av oppgaver diskuteres. Årshjul Redaksjonen arbeider ut fra et årshjul som prioriterer hvilke aktiviteter og planer som skal gjennomføres i løpet av året. - Årshjulet oppdateres kontinuerlig og er oppdatert med alle kampanjer og andre løpende kommunikasjonstiltak som kan påvirke besøkstrafikken på Visit Norway. - Årshjulet beskriver hvilke erfaringer redaksjonen har med å produsere innhold til de ulike innholdselementene slik at planleggingen går enklere neste gang. - Årshjulet beskriver hvordan og når redaksjonen arbeider med oppdatering og revisjon av eksisterende innhold. Redaksjonen går gjennom alt redaksjonelt innholdet i løpet av året for å sikre at innholdet er oppdatert og relevant. Målet med revisjon er å sørge for at siten får en planmessig utvikling med sluttbruker i fokus. Frister Innhold som skal være på siten må være redaksjonen i hende i rimelig tid slik at kvalitetskontroll, oversettelser og tilpasninger kan gjøres. Når frister ikke overholdes kan konsekvensen være forsinket publisering. Innhold som kommer til redaksjonen vil normalt bli håndtert i løpet av 5 arbeidsdager. Kampanjer Redaksjonen må informeres og involveres så tidlig som mulig mht kampanjer og planlagte hendelser som påvirker innholdet på nettstedet. Redaksjonen trenger oversikt over planlagte kampanjer i de ulike markedene for å kunne styrke planleggingsarbeidet med innholdet på sitene. Alle kampanjer legges inn i årshjulet. Sponsorinnhold og destinasjonssider Redaksjonen skal på vegne av destinasjoner og sponsorer legge til rette det innholdet som kommer fra disse. Innholdsleverandørene leverer innhold etter nærmere avtale og i tråd med beskrivelser fra dokumentene Informasjon om sponsorsider/sponset artikler på Visit Norway og Informasjon om destinasjonspresentasjon på Visit Norway. Kommersialisering og variasjon Visit Norway-redaktører står fritt til å skrive om hva de vil, når de vil, og bør etterstrebe å ha en miks av solgte artikler og egenproduserte artikler. Det bør også etterstrebes å ha en variasjon i innhold, slik at for eksempel ikke alt innholdet på en seksjonsside dreier seg om for eksempel natur eller ski. Målgrupper og personas, i detalj Redaktørveiledning for Visit Norway 6

7 Personas Ko n g re s s tu ris te n Navn: Marc Spencer Alder: 45 Bosted:London Sivilstatus: Gift med 3 barn Yrke: Lege (øre/nese/hals) Situasjon Legekongress i Bergen 3 dager: Ons Fre Blir igjen til søndag/helgen Har fått program Kan velge å være med på fritidsaktiviteter Alt. oppholdssteder? Tar med kona God nettkyndig Rask og effektiv info Vil gjerne ha noe ferdig tenkt Pareet er akademiske Holdning Kjempe fint å få se Norge Nye opplevelser (få) Ønsker å se severdigheter Har mye penger Informasjon på engelsk Sammenligne aktivit Hva skjer i Bergen? Behov Kart Leiebil Hva må jeg se? Hva skal jeg kjøpe med meg hjem? Løsninger for kona Spisesteder Været Bakgrunn/ Historie Andres erfaringer Anbefalinger Laste ned til PC/Mob Info om citypas Planleggingsverkt. Samkjøre med andre kongress deltakere Print Info I etterkant Info om taxi/kredittkort Funksjoner Booking av hotell/bil Karttjeneste Aktivitets kalender Søk Vær Bergen.no Aktuelle Lenker Top 10 Hva har andre gjort? Networking Info om sitt fagområde i denne byen Shoppingoversikt Restaurant oversikt Info om nærområde Transportmuligheter Kart med ruter og reiseplan Planlegger - 1 dag, 2 dager, etc KoPersonas n g re s s tu ris te n Navn: Marc Spencer Beskrivende tittel: Den kvalitietsbevisste Ett sitat: Quality matters (men vil ikke betale så alt for meget) Story: Marc hadde i grunnen ingen planer om å komme til Norge før en konferanse dukket opp, hvor en norsk kollega inviterte han over til Lege-konferanse I Bergen. Han tenker at dette er en once-in-a-lifetime opplevelse å komme til Norge. Han får alt bestilt gjennom konferansearrangøren. Og han vier all sin tid til konferansen fra torsdag til fredag ettermiddag. Da er det bestemt at hans kone skal komme over og de skal ha en alenetid i Bergen uten barn. Kona har gjort litt research på nettet på forhånd, men det meste har konferansearrangøren hjulpet dem med. De har bestemt at de skal spise en bedre middag sammen på fredag som hotellet har hjulpet dem med å finne sted til. Lørdag formiddag skal kona se litt av Bergen sentrum og shoppe litt, mens han drar og spiller golf sammen med noen kollegaer. De har lest om Norway in a nutshell, men finner ut at det blir for dårlig tid. De får med seg noen viktige sverdigheter i Bergen sammen på ettermiddagen og deretter en middag og konsert på kvelden. Søndag tar de en spasertur før de reiser hjem. Redaktørveiledning for Visit Norway 7

8 City B re a k Omdømme drivere for place branding Emotional Physical Leadership Financial Situasjon Funnet en billig billett Trengte Cultural en miniferie Venninnetur Middels Social mye penger God tid til research på jobb/ kveld Aldri vært i Norge før Oslo pga tilfeldigheter Stort informasjonsbehov Veldig bra internettkyndighet Stort pengebruk Navn: Claude Marie Dumas Alder: 30 Bosted: Paris Sivilstatus: Samboer uten barn Yrke: Key Account Manager Holdning Skal ha med seg alt ; Kultur, restauranter, shopping, utesteder Natteliv; Hva er hottest i Oslo? Vite hva som sees Hva skjer denne helgen? Tråkker i oppgåtte spor Anbefalinger Whats hot Whats not? Behov Valutakalkulator Vær Shopping/nattliv Restaurant/Guider Overnattingsoversikt med plassering Tips en venn Booking Transportguide Transport fra flyplass Flybuss Nyttige lenker Fransk Info om citypas Funksjoner Informasjon om taxfree/refund Åpningstider Praktisk informasjon Top 10 Attraksjoner Gå Planlegger Shoppingguide Utelivsguide Redaktørveiledning for Visit Norway 8

9 City Personas B re a k Navn: Claude Marie Dumas Beskrivende tittel: Den trendy Ett sitat: Shop and fill you up Story: Claude har funnet noen billige flybilletter på nettet til Oslo og reisemålet ble bestemt ut i fra dette. Hotell bestilte de også på nett separat. De kommer til Oslo torsdag kveld med tre venninner. De er så vidt innom hotellet før de drar ut på byen for å se litt på livet. De har sjekket litt på forhånd om Oslo og funnet ut noen steder som er in, og tar en tur på Grunerløkka med en gang. Fredagen er satt av til shopping og cafébesøk. Ut fra utelivsguide på nettet har de funnet steder og spise og senere på kvelden barer og nattklubber. Lørdagen skal det tittes litt mer i butikker, men I dag er det også satt av litt tid til sigthseing. De har plukket ut sine besøk fra Ti på topp listen på visitnorway.com/oslo. Stedene som er valgt er Nobel fredspris-senter - båt til Bygdøy og der Vikingerskipet. På søndag blir det sen frokost etter en lang til på byen og hjem til Paris. Naturo pplevelsesturisten Navn: Claas Van Veijs Alder: 62 Bosted: Haag Sivilstatus: Gift med 1 barn, 1 barnebarn Yrke: Regnskap Situasjon Ønsker seg god plass Bedre tid: Se verden Alltid ønsket å se Norge Se mye av Norge Vært her før Ordnet og over middels økonomi Planlegger sammen med kona Middels nettbruker Brosjyre og kart Skriver ut alt Planlagt lenge Kose seg på turen 2 uker Bil og Ferge Disponert ferien på forhånd Flytte på seg Noen faste og noen spontane Holdning Norge er dyrt, men verdt det! Rangerer alt på pris Det er ikke om å gjøre å få med seg flest aktiviteter Ferie er å nyte utsikten og naturen derfor Norge. Bobilen dekker de fleste fysiologiske behov Ferien må planlegges godt for at man skal få maksimalt ut av det Internett brukes hovedsakelig til å hente ut informasjon Det er alltid hyggelig å ha med seg noen gaver/souvernier hjem Behov Oversikt over hytter etc. til leie Veiplanlegger AMB Reiseruter Severdighetsoversikt Forutsigbarhet/ Bekreftelser Booke underveis Anbefalinger Fergesmband Booking Telefonnummer Utprintet reiseplan Funksjoner Brosjyre bestilling Utskriftvennlig Reiseplanlegger Vær Valutakalkulator Aktivitetsoversikt Billedgalleri fra ruta Anbefalte ruter Kart m/elementer Oversikt over egne bookinger Severdigheter Åpningstider og inngangskort Nyheter Praktisk informasjon, som f.eks: Hvor kan jeg tømme bobil-doen min? Hvor kan jeg fiske osv. Redaktørveiledning for Visit Norway 9

10 Naturo Personas pplevelsesturisten Navn: Claas Van Veijs Beskrivende tittel: Den trygghetsorienterte Ett sitat: Hvor kan jeg tømme bobil - doen min? Story: Claes Van Vejjs har vært i Norge noen ganger tidligere og er helt betatt av den vakre naturen. Nå skal han på tur til Norge igjen med kona og har planlagt alt til minste detalj. Claes Van Veijs printer ut alt av informasjon han finner på nett og han har i tillegg kjøpt seg en stor kartbok som han skal ha med seg. Han og kona har med seg bobilen, kjører gjennom Tyskland og tar båten over fra Danmark. De er kun i Oslo en dag før turen bærer videre opp mot Vestlandet hvor de tar en rundtur. De ønsker å spare inn penger der de kan, og har pakket med seg alt de trenger av drikkevarer. De er klar over at det er dyrt i Norge og ønsker derfor å prioritere pengene på opplevelser og gaver/ting de kan ha med seg hjem til barn og barnebarn. I tillegg vil de også bruke penger til noe kultur og noen gode tradisjonsrike måltider på restaurant for å få litt innsikt i den norske matkulturen. De har lagt opp ferieruten ut i fra de naturopplevelsene de ønsker å få med seg. Van Veijs ønsker å fiske litt, nyte naturen fra bobilen og kanskje spandere et besøk i et naturreservat. Han ønsker ikke program hver dag, men ser stor verdi i det å bare sitte å nyte de vakre omgivelsene utenfor bobilen. Aktiv ite ts tu ris te n Navn: Gretchen Meyer Alder: 41 Bosted: Hamburg Sivilstatus: Gift med 2 barn Yrke: Sykepleier Situasjon Planlegge sommerferien 2 aktive gutter trenger utløp Grundig planlegging God tid Aktiv familie Samlet aktiviteter Har med seg mye greier Ganske god økonomi Middels/ Erfaren nettbruker Ikke god i engelsk/ GPS Første gang i Norge Reiser med stor familiebil Ønsker å bo i campinghytter, på gård og på enkle hotell Har med PC Er her i to uker Skal se mye - fjord og fjell Ønsker å se barnas gård Holdning Lurt på hvorfor alle drar til Norge Plass og luft Friskhet Trygt Kan bruke naturen Lager mye mat selv Ønsker å oppleve mye forskjellig Vil lære barna til å bli glad i vakker natur Gi barna gode minner Behov Hva kan man gjøre med barn, og hvor? Trafikkinformasjon Bøter m.m Reiseinformasjon fra A-Å Sykkelmuligheter Campingplass Aktivitetsparker Spisesteder Turforslag/ Reiseruter Hvor får man fisk? Destinasjon info Faste planer Overnatting info Fiskeinfo Sykkelveier Badesteder Funksjoner Hvor er de beste attraksjonene knyttet til reiseruten? Jeg vil se... Reiserute Fortell meg hva jeg vil se Vær/ Valuta/ Kart Helse/ Sykehus Oversikt over aktiviteter m/booking Fergetider/Åpningstider Trafikkinformasjon Print ut- funksjon Overnatting - booking Redaktørveiledning for Visit Norway 10

11 Aktiv Personas ite ts tu ris te n Navn: Gretchen Meyer Beskrivende tittel: Aktiv familie mor Ett sitat: Kontroll og orden Story: Familien Meyer og Gretchen har valgt Norge pga Der infoplakat fra Hamburg. De startet planleggingen av denne turen ett år i forveien. De reiser til Norge for å oppleve flott natur sammen med barna og ønsker å aktivt bruke naturen når de er på ferie. De kommer til Oslo med båt fra Kiel og har to dager i Oslo på Ekeberg camping før de reiser den planlagte turen til Bergen over fjellet; Hallingdalen - Gol - Geilo. Etter Bergen kjører de Trollstigen og deretter ned Gubrandsdalen før hjemreise. De har med seg mye i bilen av utstyr, noe mat og drikke. De har hørt at det er dyrt i Norge, så derfor er det greit å prøve å spare inn der det er mulig. De har derfor tenkt at de skal spise noen enkle måltider ute i det fri innimellom, slik at det ikke bare blir restaurant/kro besøk. Familien er aktiv og har har planer om å bruke syklene sine mye. De har vurdert Rallarvegen som en mulig rute og de planlegger å fiske på fjellet og i små vann i nærheten av campingplassene. De ønsker også å gå småturer i fjellet og har hørt at Hardangervidda er fint for barn. De har også planer om å være på en gård noen dager for å oppleve gårdslivet på nært hold, i tillegg til akvariet i Bergen og en dag på Tusenfryd. De legger opp ferien ut i fra barnas ønsker, men hele familien gleder seg til å være aktive store deler av ferien. Sk itu ris t Navn: Anette Hansen Alder: 26 Bosted: Oslo Sivilstatus: Singel Yrke: Lærer Situasjon Planlegger skitur Skal reise i vinterferien Noe planlegging Reiser sammen med vennegjengen Middels god økonomi Middels/ Erfaren nettbruker Reiser med buss/ evt. bil Ønsker å bo i hytte Ferie i en uke Ønsker å møte nye folk Vært mye på ski i Norge og i utlandet tidligere Prioriterer en fest fremfor bostandard Holdning Vil være der det skjer Elsker å stå på ski Kan gjerne bo primitivt Ønsker utfordringer i bakken Velger skiferie fremfor storbyferie Friskhet Trygt Vil reise mens hun er ung og fri Vil lage minner sammen med vennene Elsker vinter-norge, men ferdes ikke så mye i naturen ut over det Prøver å være litt miljøvennlig, men er ikke konsekvent Behov Hvor er de kuleste skibakkene? Hvordan kommer jeg meg dit uten bil? Hvor kan jeg bo for en billig penge men i nærheten av bakken? Fasiliteter i bakken Hvilke muligheter er det for innkjøp av mat? Campingplass Hva koster ski- pass for en uke? Destinasjon info Hvordan er mulighetene for after - ski? Funksjoner Hvor er de røde, grønne, sorte osv bakkene? Vær Kart Helse/ Sykehus Oversikt over aktiviteter Info om nærområde Bestilling av ski - pass Inspirerende bilder av opplevelser i bakken Åpningstider Trafikkinformasjon Tips en venn - funksjon Redaktørveiledning for Visit Norway 11

12 SkPersonas itu ris t Navn: Annette Hansen Beskrivende tittel: Er med der det skjer 3 bilder: Solbriller, lipgloss og hettegenser Ett sitat: Hvor er det nachspiel? Story: Anette og vennegjengen har som tradisjon å reise på en skitur sammen hvert år. De synes det er kult å oppleve nye bakker og velger derfor ut et nytt reisemål hvert år. De planlegger i god tid og synes litt av kosen er å planlegge og mimre sammen. Gjengen som drar, er single og noe av målet med turen er derfor å møte andre i samme situasjon som de kan feste litt sammen med! Det er derfor viktig for gjengen at det er et sted hvor man kan gå på after ski i nærheten av bakken og der de skal bo. Bortsett fra dette kriterie, er de også meget opptatt av hvordan bakkene er. Litt av poenget med turen er selvfølgelig å bli utfordret i bakken. Anette kjører mest alpint, men er også god på telemark og snowboard. Gjengen har vært på skiferie i både utlandet og i Norge tidligere, men har kommet frem til at de liker turene i Norge best. I år har de derfor lagt turen til Trysil. Anette har satt av en del penger til å bruke på ferien, men ønsker likevel ikke å bruke så mye på overnatting. Gjengen pleier derfor å lete i god tid for å finne ok 2-3 stjerners hoteller eller noen gode campinghytter. Pengene bruker de på heiskort, mat i bakken og fest. Det går også alltid en god del penger til utstyr og klær i forkant av turen. Det gjelder å se bra ut i bakken! Mulighetene for transport, er imidlertid noe gjengen ikke planlegger i så god tid, spesielt ikke når de skal på tur i Norge. Det pleier alltid å ordne seg. Enten får de låne bil av faren til Anette, eller så tar de buss eller tog. Redaktørveiledning for Visit Norway 12