NANNESTAD MENIGHETSBLAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NANNESTAD MENIGHETSBLAD"

Transkript

1 NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 4 - OKTOBER ÅRGANG Halvard Hansen, Bjørn Slattum og Aud Elisabeth Engelsrud i fullt arbeid med å plante nye trær på Nannestad kirkegård. Foto: Øyvind Sandholt

2 Tanker fra prestegården Tekst: Svein Filtvedt Elgvin Å flytte inn på et nytt sted er en spennende prosess. I skrivende stund holder vi på å komme oss i orden i prestegården på Holter, og det er litt av en overgang å flytte fra leilighet i byen til prestegård på landet. Det vi har vært mest overrasket over er hvor mye vi faktisk har klart å presse inn av ting og gjenstander på relativt få kvadratmeter i en liten leilighet i byen. Nå blir ting fordelt på et litt større område, og brikkene faller stadig mer på plass, og det er godt å se. Resultatet ser heller ikke ser så verst ut. Man kan si mye om det å flytte, men gøy når det står på, er det i hvert fall ikke. Men heldigvis så har livets mange aktiviteter et høyere mål og mening, og det er godt å kunne se frem mot at kasser tømmes og at rom fylles opp. Det er nok mange som har kjent på hvordan det er å flytte, og hva det innebærer å skifte bosted. Også Gud har kjent på et slikt klimaskifte. Paulus skriver om dette i Filipperbrevet: «Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.» Flytteprosessen fra «Guds skikkelse» til det skjøre menneskelivet med alt som det innebærer, er nødt til å ha skapt tidvis hodebry og frustrasjon hos Jesus. Om sin egen situasjon uttalte Jesus en gang: «Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men Menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på». Guds flytteprosess hadde høyere mål enn frustrasjonen over å mangle hodepute. Målet var å åpne opp Guds hus, og flytteprosessens frustrasjoner og kostander tok Jesus på seg. Og kostnadene var store. Og på en måte er flytteprosessen for Gud ferdig nå. Gud vandrer ikke lenger på jordens overflate. Jesus har betalt alle omkostningene, og sitter tett ved Guds side der han hører hjemme. Flytteprosessens mål ble nådd ved at Guds hus nå er åpnet for alle som ønsker å være der. Men på den annen side ble ikke Gud ferdig med flyttingen. Gud ble værende i sitt skaperverk, og vil stadig flytte inn hos oss i våre hus og hjem og være en del livets oppturer og nedturer. Akkurat det er en oppmuntrende tanke når livet butter litt, høstmørket kommer og jeg lurer på i hvilken flyttekasse barbermaskinen ble lagt. Også her har Gud en plass! 2

3 Ny sokneprest i Holter og Bjørke Sokn Tekst: Rigmor Lerengen Søndag 1. september var en stor festdag i Holter og Bjørke menigheter. Da ble Svein Filtvedt Elgvin innsatt som sokneprest i våre to menigheter. Svein er 29 år gammel, gift med Trine og de har en sønn, Gabriel som er 1 ½ år. Han er utdannet Cand. theol ved Det Teologiske Menighetsfakultet. Ved felles gudstjeneste i Holter kirke og med prost Bjarne Olav Weider som foretok innsettelsen. Arne Torkild Aasen medvirket også og vår nye sokneprest Svein holdt dagens preken. Siden det nå er blitt tre Sveiner på kirkekontoret velger jeg å videreføre forgjengers kallenavn og kalle soknepresten i Bjørke og Holter for Svein prest. Svein prest er godt i gang med sitt virke i våre menigheter men vi lurer jo litt på hva som fikk deg til å søke på stillingen som sokneprest langt ute på landet når du egentlig er bygutt? I og med at jeg har bodd i byen så å si hele livet har jeg lenge hatt lyst til å komme meg til litt mer landlige omgivelser. Kona mi kommer fra et mindre sted øverst i Østfold, så sånn sett var vi samstemte om at dette var en god plan. Jeg liker mindre forhold hvor det er lettere å komme innpå mennesker, og naturen her var også en medvirkende faktor til at jeg søkte stilling her. Vi vet jo at du er opp vokst i Israel kan du fortelle litt om det? Ja, det kan jeg. Jeg bodde i Israel i åtte år som barn fordi mine foreldre var misjonærer der. Jeg hadde gode år der, og ble glad i både land, kultur og natur. Så jeg føler Midtøsten har satt et visst preg på meg som person. Hva synes du om at det er boplikt i forbindelse med soknepreststillingen - og hvordan synes du det er å bo i en så stor og gammel prestegård? Turen fra en treromsleilighet i Oslo, til en stor prestegård på landet kan vel beskrives som en opptur. Boplikten oppleves for oss som et gode, og det er jo deilig å slippe å ha vedlikeholdsansvar for en stor prestegård av den gamle sorten. Det er mange unge familier i både Holter og Bjørke sokn hvordan stiller du deg til å være prest for både eldre og også barn og unge? Det er noe av det jeg liker ved å være sokneprest. Jeg ønsker å være en prest for alle generasjoner, og ikke være «øremerket» en bestemt gruppe. Selv er vi i småbarnsfasen med en liten kar på halvannet, og ei liten jente i magen. Vi håper å bli kjent med noen av de andre som befinner seg i samme fase. Nannestad har jo mye å tilby innbyggerne når det gjelder friluftsområder - hva liker du å drive med på fritida? Fritid har det ikke vært så mye av den siste tiden, med oppstart og flytting, men jeg håper etter hvert å komme meg ut i skogen og bli litt kjent der. Ellers har jeg en jaktinteresse jeg håper kan få utvikle seg. Men er i utgangspunktet glad i idrett, fotball spesielt, og liker å lytte til musikk, og spiller litt gitar, sånn til husbruk. Og nå på sommeren kjører du motorsykkel på jobben? Jeg jobbet som prest i Enebakk ett års tid for 4-5 år siden, og da kjøpte jeg meg en eldre motorsykkel for den første lønningen. Følte meg kanskje litt religiøs og prestete, og måtte finne på noe sprell. Den ruller fremdeles, og håper den virker i mange år til. Vi vet at du er gift med Trine og at dere har en sønn som heter Gabriel og på nyåret blir det enda en liten. Hva driver Trine med utenom å være mamma? Trine har gått seks år på en skole i Oslo, og tatt en utdannelse innenfor kunst og tegning. I forbindelse med fødsel har hun vært hjemme, men tatt fulle studier og er nå godt i gang med en bachelorgrad i Kristendom og religion. Men det er vel kunsten som er hovedinteressen hennes, og vi håper det kan bli en jobb innenfor skoleverket i Nannestad på sikt. Ellers kjenner jeg ingen mennesker som sluker skjønnlitteratur som henne. Vi i menighetene i Holter og Bjørke er glade for at Svein søkte på stillingen som sokneprest hos oss og vi håper han og familien vil finne seg til rette og trives hos oss. Vi ønsker Svein prest, Trine og Gabriel hjertelig velkommen til våre to menigheter og gleder oss til å samarbeide med han. 3

4 Belgetrederen Bertha Skjennum ( ),forteller: Vi har også hatt en annen tro tjener, Gustav Olaf Olsen, ( ). Gustavs mor ble enke da Gustav var mindreårig, og hun var bl a budeie på Nannestad prestegård. Gustav hadde små resurser, og det var ikke noe videre greie på ham. Da han var i 13-års alderen fikk pastor Stabell ordnet det slik at han kom på en skole for mindre begavede. Der var han til han var omtrent 17 år og ble konfirmert. Det var nok en utmerket skole, for det som han hadde lært der satt som spikret fast, og høsten 1917 kom han hit til oss på Skjennum. Han var ikke av de sværeste arbeiderne, men han stelte fjøset her i 20 år, og etter at han sluttet på fjøset var det så mange ting han kunne gjøre. Han hugget all veden her og bar inn, og han stelte for det meste hestene. Vi hadde i mange år en hest som het Laila som jeg alltid kjørte med. Jeg behøvde aldri å bekymre meg for hvem som skulle sette inn hesten for meg, for alltid var Gustav på pletten. Ja det hendte også at han møtte meg på hagan, så kjørte vi hjem sammen. Like før jul i 1954 fikk han hjerneblødning og døde etter 4 dagers forløp. Vi savner ham så ofte. Han hadde Selskapet for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Bak på det gamle orgelet var det et håndtak, og et lite lodd som hang i ei snor. I loddelinja var det en strek nede og en oppe. Belgetrederens ansvar var å passe på at loddet befant seg mellom de 2 strekene. Hvis ikke, var det ikke mulig for organisten å lokke fram en eneste tone. Dette hadde Gustav forstått, og utviste ansvar og alvor deretter. En gang før krigen skal bestemor ha vært sjukmeldt, og en vikar skulle spille ved helgens messe. Den gangen var styringa fra sentralt hold om hvordan messa skulle forgå nokså streng. Og denne gangen ble det avvik, som ble iherdig kommentert. Men det er også, som dere straks skal få høre, en fortelling om at en av dem som ikke har fått så mye med seg i ryggsekken som oss, både kan bidra til løsning av en konkret oppgave, og med hjelp av sin gode replikk kan medvirke til at vi mer velutrustede av og til med rette litt ydmykt kan senke vårt blikk. Diktet Belgetrederen har hele historien, som lyder slik: Haagen Skjennum (1940-),forteller: Bestemor Bertha Skjennum var organist i Bjerke og Steinsgård fra ca 1915 og fram til andre verdenskrig. Jeg veit ikke når Gustav Olaf Olsen tiltrådte som belgetreder, men så vidt jeg veit var han det fram til Hammondorgelet kom.(tidlig på 50-tallet?). For Gustav var dette et alvorlig verv. Han hadde alle alterbøkene, som ble sirlig lagt i ei svart dokumentveske. I mørk dress, stiv snipp og skyggelue med blank skygge, med dokumentveska under armen, møtte han til messa i god tid, og inntok sin plass på galleriet på baksiden av orgelet. Han tok av sitt yttertøy, la alterbøkene utover i nærmeste benk, fant fram i dem og bladde opp på de riktige sidene i forhold til hvor en var i kirkeåret. 4

5 Ord jeg er glad i BELGETREDEREN Bestemor hun var organist i kirken vi ser på som vår. Dette er både sant og visst stammer fra mine barneår. De fleste orgler bruker luft, for at tonene vakkert skal lyde. Strømvifte brukes nå med fornuft, for at tonene sangen skal pryde. Bak på gamle orgler var det et skaft som var montert på en belg. Beveget en det med passelig kraft, ble det luft til gravferd, bryllup og helg. Den som lufta til tonen betjente bar tittelen belgetreder. Organisten og han var oftest bekjente godt samarbeid ga begge heder. Vår belgetreder, var nok blant dem som ikke var den skarpeste kniven i skuffen. Han møtte alltid med stolthet frem, til å skjøtte sitt verv var han uovertruffen. PILEGRIMSSANG Fra Erik Byes Pilegrimssang mot år 2000 Svøp kappen din om skuldrene og ta din vandringsstav, så søker vi de gamle, glemte stier som hvisker mellom steiner under kratt og lyng og lav, og kanskje kan vi høre vi hva de sier: Vi skaptes til å søke, vi fødtes til å gå, mot mål som vi kan ane, men aldri helt forstå, og stien må vi alle gå alene. Men ennå lever drømmen om et fjernt og hellig sted langt bakom svarte berg og svidde sletter, der hjertet kan få visdom og hver sjel finne fred og lønn for våre hvileløse netter. Nå dages det i dalen, det tindrer over tind. Det går en pilegrimssti gjennom hvert menneskesinn, og stien må vi alle gå alene. Hilsen Berit Skjennum (Bjørke) En gang bestemor sykevikar hadde kom messa litt galt i gang. Vikaren elegant forbi Preludium bladde, og startet rett på salmesang! Vår belgetreder han stammet, han etterpå feilen forsto. Han følte sitt ansvar rammet, og syntes han måtte si no. Jeg utfordrer Sidsel Bakken, Maura ANNONSE Ved slike høve han var ikke dum. Han sa da han reiste seg: Ha- hadde jeg vi-visst at han i-itte spelte prelledum, Sku-sku n i-itte fått noe lu-luft av meg! HGS

6 Olsokmesse på Kjerkehaugen Tekst og foto: Rigmor Lerengen 29. juli 2013 Til tross for litt vind - værgudene var absolutt på vår side under Olsokmessen på Kjerkehaugen i Holter. Dette er tradisjon så intet unntak i 2013 heller. Med et fast program ledet prestevikar Rune Gustavsen oss gjennom messen med stø hånd og vi startet med å synge Gud signe Noregs land. Svein Tormod spilte på sitt el-orgel og dette fungerte utmerket som alltid når Svein Tormod slipper fingrene løs på tangentene. Et 30-talls personer hadde funnet veien til Kjerkehaugen denne kvelden hvor det var «bjørkesus» og Norwegian-flyene gjorde alt de kunne for å døyve både prest og kantor. Men her var kraften større enn lyden av flyene prestevikar Rune hevet stemmen og det virket som om alle fikk med seg både tekst og tone. Rune Prest talte over teksten fra Lukas Evangelium som handler om Hersker eller tjener. Messen ble avsluttet ved at alle gikk opp til Minnesteinen på toppen av Kjerkehaugen og sto i ring hvor Syndsbekjennelse, forbønn og Fader Vår ble lest. Avslutningssalmen Å, hvor salig å få vandre ble sunget og til slutt Velsignelsen. Postludium het Summer morning. Tekst og tone var av kantor Svein Tormod. Han sang og spilte flott å lytte til blant høye bjørker og vakker natur. Etter messen var det kaffe og kaker og sosialt samvær. Folk fra nabokommunen Ullensaker som hadde røtter i Holter mimret om det folk fra Stensgård som hadde flyttet fra Holter traff igjen gamle kjente og ellers gikk praten livlig og lun på Kjerkehaugen denne kvelden. Folk tok seg god tid mange var der for første gang og ville absolutt komme igjen neste år. Slikt er koselig å høre. En stor takk til familien Rønneseth på gården Foss for at Holter Menighet får anledning til å benytte denne fredede haugen i Holter for å feire det som Olsok handler om nemlig Olav den hellige som falt i Slaget på Stiklestad i 1030 og at fra denne datoen blir Norge regnet som et kristent land. 6

7 Konfirmantleir på Fossheim 2013 Helgen 30. august til 1. september reiste en forventningsfull gjeng med konfirmanter og ledere til Fossheim. Leirstedet eies og drives av Normisjon, region øst, og ligger fredfullt og vakkert til ved vannet Fosser i Høland. Et flott sted for konfirmantleir! Selve bussturen tok 75 minutter og i løpet av helgen var vi til sammen 20 konfirmanter og 12 ledere. Med oss hadde vi også nystekte boller og kaker fra menighetsrådene til stor glede for konfirmanter og ledere. Tusen hjertelig takk! Fredagskvelden hadde vi Bli kjent kveld hvor det var om å gjøre å lære hverandre å kjenne og bli trygge på hverandre. Navneleken, «molekyl-leken», avisleken og «knutemor» ble tatt i bruk. Kåring av kveldens kule ble foretatt på høytidelig vis, saft, boller og kaker fortært. Kvelden ble avsluttet med kveldsbønn, der konfirmantene lærte sanger og fikk ta del i en bønnevandring som bestod av 3 stasjoner : lystenning, takkehjerte og bønneperler som ble lagt i bønnekrukken. Lørdag morgen ble alle vekket av ivrige ungdomsledere med tilbud om morgentrim i form av joggetur og morgenbad. Spreke konfirmanter og ungdomsledere deltok. Etterpå smakte det ekstra godt med frokost og med bordverset «Thank you Lord». Deretter hadde vi morgensamling ved Arne Torkild (prest) og inndeling i grupper med tanke på undervisning med temaene: Dåp og Nattverd, Bibelen og Jesus. Ungdomslederne forberedte underholdningskveld. Heldigvis ble det også mulighet for litt fritidsaktiviteter (Bading, lek og ballspill og handling i kiosken). Konfirmanter og ungdomslederne stod for underholdningen på kvelden og deltok også aktivt under kveldsbønnen. Søndagen bestod av forberedelser til gudstjeneste og til avreise. I selve gudstjenesten deltok konfirmantene aktivt med dramatisering av dagens tekst: Den bortkomne sønnen (Luk ). De deltok også med tekstlesing, syndsbekjennelse og bønner. Spennende var det også med nattverd for første gang. Leiren ble avsluttet med middag (vi hørte ingen klager på maten) og samling i ring hvor alle takket hverandre for en fin leir og vi sitter igjen med følgende opplevelse: Flotte og greie konfirmanter, våkne og nysgjerrige, aktivt deltakende og med hjertet på rette plassen. Flotte ungdomsledere (Ruben, Caroline, Kamilla, Veronica, Tonje, Emilie, Inger Mathilde og Johan) som både tok ansvar og utførte det med stil. Til slutt: Tusen takk for en super leir! Vi gleder oss til å bli enda bedre kjent med dere ut over høsten. Vennlig hilsen Arne Torkild, Svein Tormod, Anne Louise og Svein ANNONSE 7

8 Konfirmanter i Bjørke kirke 2013 Konfirmanter i Holter kirke

9 Konfirmanter i Nannestad kirke 2013 Konfirmanter i Stensgård kirke 2013 Fotograf: Fovea AS 9

10 Konfirmasjon i Holter Kirke Tekst og foto: Rigmor Lerengen 17. august En vakker høstdag med klar himmel og sol ble 5 unge konfirmert i Holter kirke. Været kunne ikke bli bedre. Det var pyntet vakkert inne og ute og siden konfirmasjonen handler om dåpen pynters døpefonten i særdeleshet. Ute stilte de villig opp for fotografering både prester og konfirmanter. En vakker og høytidsfylt dag var bare så vidt begynt men det var mer i vente - selskap god mat og presanger. ANNONSE Prosesjonen kommer inn i kirken og stolte foreldre og familie tar i mot dem. Prestevikar Rune holder dagens preken over denne teksten for en lydhør menighet. Diakon Svein Arne taler om en Påminnelse om dåpen mens Thomas heller vann i døpefonten. Elisabeth Hammersbøen Rustad sang vakkert først Amazing Grace og avsluttet Velkommen hjem. 10

11 Konfirmasjon i Nannestad kirke Søndag 18. august var det to konfirmasjonsgudstjenester i Nannestad kirke. Her venter noen av konfirmantene spent før de skal gå i prosesjon inn i kirken. Holter Menighet og Overraskelse på Holterdagen! Tekst og foto: Rigmor Lerengen Lørdag 24. august var det duket for den tradisjonelle Holterdagen. Det var 2. året at Holter Menighet ble presentert sammen med Overraskelse. Eva Østrem Eik hadde laget en flott blomsterdekorasjon til standen vår. I år var vi så heldige å få besøk av Grethe Matre fra Misjonsalliansen misjonsprosjektet Fotball krysser grenser i Equador som Holter Menighet støtter. Trosopplærer Anne Louise var på plass både med såpebobler og perler som ungene kunne lage armebånd av. Karin sørger for at brosjyrer og salgsvarer er godt synlig. Her var det absolutt noe for enhver smak. 11

12 Historiske stener BERTHE OG AMUND MELBYSETER (GULLIKSEN) Tekst: Bosse Tangen På kirkegårdene i Nannestad finner vi flere gravminner etter personer som har betydd litt ekstra for vår bygds historie. Dette bildet viser oss gravminnet etter Berthe og Amund Gulliksen fra Lundby i Hurdal. Berthe og Amund kom til Nannestad i 1883, de forpaktet eiendommen Øversetra i Melbysetra av cand.tehol. Fredrik Oskar Guldberg. Oskar Guldberg var sønn av presten Carl August Guldberg som ble ansatt i Holter kapelani i Oskar Guldberg var bror av Cathinka Guldberg født i Famlien Guldberg var de første årene bosatt på Austad, den gården som å eies av Karen og Thor Aanesrud, dette var presteboligen for Holter før den nåværende presteboligen ble bygget. Ved siden av å være forpaktere, drev Berthe og Amund et lite serveringssted i Øversetra, det kunne stå nesten hundre «gamp» ute på lykkja, det var neste dobbelt så mange hester som kjørekarer da mange hadde laushest «hest uten kjørekar». Det var både ved og tømmer som ble kjørt. Mange kjøpte kaffe både på oppovertur om morgenen, de første kom ved 5-tida, og på nedovertur med fulle lass seinere på dagen. Til å begynne med kostet spilkomen 7 øre senere ble det 10 øre. I det lille rommet Berthe disponerte var det ikke plass til alle, mange måtte drikke kaffen ute til medbrakt mat. Amund var ansatt som «skaufut» i Nannestad Almenning. Som skogvokter hadde han med å vise ut og blinke ved og tømmer. Det som har gjort Amund «Melbyseter» som ble navnet, mest kjent er hans jakthistorier og som jaktkamerat for Oskar Guldberg. Guldberg utgav et tidsskrift om jakt og han skrev også boken «Kringom peisen». Her skildrer han en jegers liv i skog og fjell. Amund vare en stor jeger og i boken til Guldberg blir han kaldt Anders. Berthe og Amund fikk 6 barn, de arbeidet for almenningen i 25 år. Svigersønnen til Berthe og Amund, Ole Hoff, født i 1885 tok over plassen og ble «skaufut» i Han blinket ut både ved og tømmer alene til 1942, da ble almenningsbestyrer Bråstad ansatt, Ole Hoff sluttet i Gravstedet til Berthe og Amund er festet av Nannestad almenning og Nannestad historielag har plantet en liten gran på graven. Er det noen som vil vite mer om denne historien kan boken «Kringom peisen» lånes på biblioteket, og jeg har mer utfyllende stoff. ANNONSE 12

13 Nye kirketekstiler til Holter kirke Tekst: Liv Stokstad Holter kirke fullfører nå fornyelsen av kirketekstilene med rød messehagel og rødt lesepultklede. Holter kirkering har vært, og er, hovedansvarlig for finansieringen av de nye kirketekstilene. Det dreier seg alt i alt om betydelige summer, og det ligger et stort og langvarig arbeid bak. Holter menighet skylder Holter kirkering stor takk for dette. Det er en stor glede og et privilegium å ha tekstiler av så god kvalitet, tilpasset vår egen kirke. Kirketekstilkunstneren Kirsten Irgens, som også har vevd stolaene og den fiolette messehagelen, har laget et forslag til rød messehagel. Den er tenkt i damaskvev med bomull renning og innslag i ull og silke. Rødfargen og kvaliteten er den samme som i den røde stolaen som hun har vevd før. Mønstringen i flaten har et firkløver som utgangspunkt, og er det samme som i den fiolette messehagelen. På ryggsida skal det veves inn ei due i gull som symbol på den hellige ånd. Den ligger i ei korsform markert med tynne gullstriper. Messehagelens front har flammer i gull vevd inn en sirkel på brystet. Flammer er også symbol på den hellige ånd. Om kløverbladssymbolikken sier Kirsten Irgens at kløverbladet med kors og ring ofte forekommer i kirkelig kunst, f. eks. i Sofiakirken i Konstantinopel. Korssymbolet er jo kjent. Ring er et evighetssymbol. Hvert blad ligner et hjerte, og hvis man tar en fjerdedel av hele kløverbladet, får man alfa og omega. Man kan også lett få et anker. De nye tekstilene skal etter planen bli ferdige i løpet av vinterhalvåret. Vi gleder oss til enda et vakkert stykke kirketekstil i Holter kirke. ANNONSE 13

14 Innsettelse av ny sokneprest i Bjørke og Holter menigheter Tekst og foto: Rigmor Lerengen En vakker høstdag med sol kunne en fullsatt Holter kirke ta imot Bjørke og Holter s nye sokneprest Svein Filtvedt Elgvin. Prosesjon inn i kirken hvor Morgan Ruste, bærer korset og dåpsfølge fire i alt følger etter. En storesøster bærer dåpsvannet inn. Prost Bjarne Olaf Weider holder innsettelsestalen til Svein Filtvedt Elgvin. Nannestad Kammerkor åpnet med Mitt hjerte er ditt med sin nye dirigent, Mari Moe. Sokneprest Svein Filtvedt Elgvin holder dagens preken over teksten fra Ruth, 1, a. En noe uvant gjest hadde funnet veien inn i kirken dørene sto åpne og kanskje var det vakker korsang eller salmesang som fristet til å gå inn i kirken den var i alle fall herreløs!! Etter gudstjenesten var det kirkekaffe. Dagen og sola var så fin at den ble servert utendørs her var det litt for en hver smak. Roy Lerberg, Pinsemenigheten, ønsker Svein Prest hjertelig velkommen til samarbeid over misjonsgrensene og overrekker blomster. En festdag i Holter og Bjørkes historie var snart over vår nye sokneprest gleder seg til å ta fatt på sitt virke. ANNONSE PIANO Stemming - Reparasjon - Instrumenter Trenger pianoet å bli stemt? Ring pianostemmeren på Jessheim Eget verksted for reparasjon av alle instrumenter Bent Dynesen Mob epost: 14

15 Håndverksgrupper og Familieverksted Kirka i Holter inviterer til Håndverksgrupper og Familieverksted! Kirka i Holter etablerer håndverksgrupper som arbeider mot et marked på Familieverkstedet Dette er en videreføring av Kirkeringens arbeid, vi ønsker å gi det en ny drakt. Silje Mjelde Refsum, tlf: e-post: Ellers er alle velkommen til familieverksted 23.november på Eltonåsen skole! Vil du bli med og utvikle dette arbeidet? I fjor arrangerte vi Familieverksted på Eltonåsen skole med fokus på gjenbruk og redesign. Aktivitetene var i hovedsak basert på ombruk og verdiløst materiale. Vi tilbød: - verksted i omsøm og redesign - smiing av skrapjern (!) - dypping av trearma lys av lysstumper fra kirka - snekring og maling med utgangspunkt i plankerester - klipping og liming for de minste - leik i gymsalen - bakst og suppe på kjøkkenet av årets grøde Det siste resulterte i et godt og hyggelig felles måltid til slutt. I år vil vi utvikle arrangementet med et marked og samle inn penger til et mikrokredittprosjekt og menighetsarbeidet. Vi ønsker å sette i gang håndverksgrupper som jobber opp mot dette markedet. Vi planlegger tre økter, ei i hver måned fram til 23. november. Vi tenker oss i første omgang ei mannsgruppe, ei kvinnegruppe og ei generasjonsgruppe med unger. Blir du med? Vi har forslag om å lage kort av kirketekstilrester, engler av gamle salmebøker, lysdypping, smiing og adventskranser, men ønsker innspill og deltakelse! Vi ønsker fortsatt å satse på gjenbruk og verdiløst materiale, og mulighetene er mange. Det kan være strikking av restegarn/opprekk, lapper, filler, bær-og vedsanking, spikking, matter og sopelimer, restaurering av gamle møbler osv. ANNONSE Er du interessert eller har tanker omkring dette, ta kontakt med: Eva eller Alf Østrem Eik, tlf: og e-post: Liv Stokstad, tlf: og e-post: 15

16 Trosopplæringstilbud i Nannestad BABYSANGKURS Babysang er rettet mot barn i første leveår. Babysangen inneholder vuggesanger, bevegelsessanger, rim og regler. Sted: Salen, Nannestad kirkekontor Tid: Onsdag kl Pris: 400,- pr. semester Oppstart: 4.september Kontakt: Anne Louise Bogetvedt Bjerke Tlf / epost: Babysanggudstjeneste: Holter kirke Tid: Søndag 10.nov. kl BARNEKLUBB Hovedsakelig for deg mellom 4 og 7 år (litt eldre eller yngre er helt greit) Vi synger, leker, hører historier fra Bibelen og har forskjellige morsomme aktiviteter. Sted: Salen, Nannestad kirkekontor Tid: Mandag kl Oppstart: 9.september Kontakt: Turid Nordskag, Tlf For dere som allerede er med eller ønsker å bli med på barneklubb en har vi opprettet en facebook side: Barneklubben Nannestad. Her blir det lagt ut info osv. BTWEENSKLUBB For deg mellom 11 og 13 år! Vi har aktiviteter, spill, lek, Ord for kvelden, kiosk, musikk og samtale rundt bordene. Sted: Salen, Nannestad kirkekontor Tid: Onsdag kl Oppstart: 4.september Kontakt: Anne Louise Tlf FAMILIEMIDDAG Datoer for familiemiddagene denne høsten er 14 okt. 11.nov og 16.des! Familiemiddagene er et tilbud for deg/dere med småbarn. Her spiser vi middag sammen kl 17.00, etterfulgt av en familie aktivitet, lek og andakt med sangstund. Påmelding til Trosopplærer Anne Louise, tlf innen dagen før hver familiemiddag! Pris: 20,- barn 30,- voksne 100,- for hele familien Håper vi ses! Velkommen! KRIK NANNESTAD For deg fra 14 år og oppover! Sted: Gymsalen, Nannestad ungdomsskole Tid: Onsdager kl Kontakt: Svein Arne, Tlf ANNONSE OVERRASKELSE Overraskelser for hele familien! Sted: Klippen, Åsgreina Tid: Søndag 20.okt. kl.17 Kontakt: Svein Arne Bergli, Tlf

17 TWEENACTION Viktig info til deg som går i 5.kl, 6. kl og 7.kl: Lørdag den 9. november er det TWEENACTION fra kl til på Evangeliehuset i Åsgreina! Her blir det en dag/kveld full av action med spill, lek og konkurranser, show, disko stikkball, mat, kiosksalg m.m. Dette må DU ikke gå glipp av! Påmelding til Barnediakon Marita Winge (sms) innen 6.nov. Vi er også glade for om det er noen voksne/ungdommer som vil være med å hjelpe til denne dagen! Dette er et tverrkirkelig samarbeid mellom menighetene i Nannestad og evangeliehuset. Pris: 100,- per barn (Betales når du kommer) Prisen inkluderer: TACO, T-shorte, Fruktbreak, Sjokoladekake BETWEENS ER I GANG IGJEN! MIN KIRKEBOK FOR 4ÅRINGER Til deg som er født i I år er det fire år siden du ble døpt. Kanskje har du allerede fylt 4 år, eller kanskje blir du fire år snart. Vi ønsker å invitere akkurat deg til kirken og gi deg ei fin bok. Holter kirke 13. oktober kl Bjørke kirke 13. oktober kl Nannestad kirke 20. oktober kl Stensgård kirke 1. desember kl Det er lurt om du kommer litt tidlig til kirken. Da får vi skrevet opp navnet ditt, slik at du blir ropt opp og kan komme frem og få boka. Du kan gjerne ta med deg mamma, pappa, besteforeldre eller en fadder hvis du ikke vil gå frem alene. Men før dette vil vi gjerne treffe deg for å bli kjent med deg, og du kan bli kjent med oss! Derfor inviterer vi til: HEI PÅ DEG SAMLING Når: Torsdag 1o. oktober, kl Hvor: Nannestad Kirkekontor på Salen i andre etasje Onsdag 4. september startet vi opp Btweensklubben igjen etter sommeren til 7. klassinger var klare for moro på Salen på Kirkekontoret i Nannestad. Det var strålende vær, god stemning og mange nye fjes. Vi hadde ulike aktiviteter på programmet; som fotogruppe, kortlaging, airhockey og en stor gjeng vår ute og lekte titten på hjørnet. Det var lang kø i kiosken hvor vi hadde salg av pizza og snop. Mens vi koste oss med pizza rullet dagnes blinkskudd som fotogruppa hadde tatt på storskjerm. Vi hadde andakt og avsluttet med lystenning. Vi hadde en super kveld, og gleder oss til å se dere igjen utover høsten! Hilsen oss lederne Vi skal Bli kjent med hverandre Spise middag sammen. Vi håper du liker tomatsuppe! Synge og høre en fortelling fra bibelen. Gå ned i kirken og blir litt kjent der. Tenne lys Har du lyst til å komme? Meld deg på! Påmelding innen onsdag 10.okt på epost til Eller ring kirkekontoret tlf: Vennlig hilsen oss på menighetskontoret Ved Anne Louise Bjerke Trosopplærer 17

18 Overraskelse av en bil, er det også bare å kontakte oss. Grunnene kan være mange til å gi bort en slik gave: Til noen som har dårlig råd, Til noen du er glad i, noen du setter pris på, noen som trenger en oppmuntring, noen du vil takke. Sett gjerne ord på hvorfor du ønsker å gi denne gaven; enten muntlig eller skriftlig eller begge deler. Ønsker du å bruke denne muligheten, kan du kontakte kirkekontoret i Nannestad på e-post eller eller ringe: «Låner ut bil og hytte gratis» Slik stod det skrevet i Romerikes blad Torsdag 30.mai. Årsaken er et samarbeid mellom Overraskelse AS og kirkekontoret i Nannestad og er et diakonalt tiltak rettet mot dem som kanskje ikke har muligheten til dette selv. (se nedenfor) Responsen har vært stor og hytter og bil har vært lånt ut hele sommeren til mange takknemlige mennesker. OVERRASKELSESBIL Trenger du bil, kan du nå få låne en bil helt gratis. Sliter du med økonomien, og trenger en bil? Ta i så fall kontakt med oss. En bil kan nå lånes helt gratis. Bilen er stilt til disposisjon for alle som står uten bil for en lengre eller kortere periode. Hvor lenge bilen kan lånes ut, avtales i hvert enkelt tilfelle. Ønsker du å overraske noen ved å gi bort gratis bruk Med vennlig hilsen «Overraskelse» (se og staben ved kirkekontoret i Nannestad SAMARBEID OVERRASKELSE OG NANNESTAD KIRKELIGE FELLESRÅD I forbindelse med samarbeidet mellom Overraskelse AS og Nannestad kirkelige fellesråd vedr gratis utleie av hytte og bil, er det greit å informere om at fellesrådet ikke er involvert i økonomiske forhold rundt dette. Det økonomiske står Overraskelse for ene og alene. Vårt bidrag er å stå for det praktiske ved utlevering av nøkler til både bil og hytter, og at bilen står parkert ved vårt kontor. Kirkeverge Øyvind Sandholt ANNONSE 18