NANNESTAD MENIGHETSBLAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NANNESTAD MENIGHETSBLAD"

Transkript

1 NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 4 - OKTOBER ÅRGANG Halvard Hansen, Bjørn Slattum og Aud Elisabeth Engelsrud i fullt arbeid med å plante nye trær på Nannestad kirkegård. Foto: Øyvind Sandholt

2 Tanker fra prestegården Tekst: Svein Filtvedt Elgvin Å flytte inn på et nytt sted er en spennende prosess. I skrivende stund holder vi på å komme oss i orden i prestegården på Holter, og det er litt av en overgang å flytte fra leilighet i byen til prestegård på landet. Det vi har vært mest overrasket over er hvor mye vi faktisk har klart å presse inn av ting og gjenstander på relativt få kvadratmeter i en liten leilighet i byen. Nå blir ting fordelt på et litt større område, og brikkene faller stadig mer på plass, og det er godt å se. Resultatet ser heller ikke ser så verst ut. Man kan si mye om det å flytte, men gøy når det står på, er det i hvert fall ikke. Men heldigvis så har livets mange aktiviteter et høyere mål og mening, og det er godt å kunne se frem mot at kasser tømmes og at rom fylles opp. Det er nok mange som har kjent på hvordan det er å flytte, og hva det innebærer å skifte bosted. Også Gud har kjent på et slikt klimaskifte. Paulus skriver om dette i Filipperbrevet: «Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.» Flytteprosessen fra «Guds skikkelse» til det skjøre menneskelivet med alt som det innebærer, er nødt til å ha skapt tidvis hodebry og frustrasjon hos Jesus. Om sin egen situasjon uttalte Jesus en gang: «Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men Menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på». Guds flytteprosess hadde høyere mål enn frustrasjonen over å mangle hodepute. Målet var å åpne opp Guds hus, og flytteprosessens frustrasjoner og kostander tok Jesus på seg. Og kostnadene var store. Og på en måte er flytteprosessen for Gud ferdig nå. Gud vandrer ikke lenger på jordens overflate. Jesus har betalt alle omkostningene, og sitter tett ved Guds side der han hører hjemme. Flytteprosessens mål ble nådd ved at Guds hus nå er åpnet for alle som ønsker å være der. Men på den annen side ble ikke Gud ferdig med flyttingen. Gud ble værende i sitt skaperverk, og vil stadig flytte inn hos oss i våre hus og hjem og være en del livets oppturer og nedturer. Akkurat det er en oppmuntrende tanke når livet butter litt, høstmørket kommer og jeg lurer på i hvilken flyttekasse barbermaskinen ble lagt. Også her har Gud en plass! 2

3 Ny sokneprest i Holter og Bjørke Sokn Tekst: Rigmor Lerengen Søndag 1. september var en stor festdag i Holter og Bjørke menigheter. Da ble Svein Filtvedt Elgvin innsatt som sokneprest i våre to menigheter. Svein er 29 år gammel, gift med Trine og de har en sønn, Gabriel som er 1 ½ år. Han er utdannet Cand. theol ved Det Teologiske Menighetsfakultet. Ved felles gudstjeneste i Holter kirke og med prost Bjarne Olav Weider som foretok innsettelsen. Arne Torkild Aasen medvirket også og vår nye sokneprest Svein holdt dagens preken. Siden det nå er blitt tre Sveiner på kirkekontoret velger jeg å videreføre forgjengers kallenavn og kalle soknepresten i Bjørke og Holter for Svein prest. Svein prest er godt i gang med sitt virke i våre menigheter men vi lurer jo litt på hva som fikk deg til å søke på stillingen som sokneprest langt ute på landet når du egentlig er bygutt? I og med at jeg har bodd i byen så å si hele livet har jeg lenge hatt lyst til å komme meg til litt mer landlige omgivelser. Kona mi kommer fra et mindre sted øverst i Østfold, så sånn sett var vi samstemte om at dette var en god plan. Jeg liker mindre forhold hvor det er lettere å komme innpå mennesker, og naturen her var også en medvirkende faktor til at jeg søkte stilling her. Vi vet jo at du er opp vokst i Israel kan du fortelle litt om det? Ja, det kan jeg. Jeg bodde i Israel i åtte år som barn fordi mine foreldre var misjonærer der. Jeg hadde gode år der, og ble glad i både land, kultur og natur. Så jeg føler Midtøsten har satt et visst preg på meg som person. Hva synes du om at det er boplikt i forbindelse med soknepreststillingen - og hvordan synes du det er å bo i en så stor og gammel prestegård? Turen fra en treromsleilighet i Oslo, til en stor prestegård på landet kan vel beskrives som en opptur. Boplikten oppleves for oss som et gode, og det er jo deilig å slippe å ha vedlikeholdsansvar for en stor prestegård av den gamle sorten. Det er mange unge familier i både Holter og Bjørke sokn hvordan stiller du deg til å være prest for både eldre og også barn og unge? Det er noe av det jeg liker ved å være sokneprest. Jeg ønsker å være en prest for alle generasjoner, og ikke være «øremerket» en bestemt gruppe. Selv er vi i småbarnsfasen med en liten kar på halvannet, og ei liten jente i magen. Vi håper å bli kjent med noen av de andre som befinner seg i samme fase. Nannestad har jo mye å tilby innbyggerne når det gjelder friluftsområder - hva liker du å drive med på fritida? Fritid har det ikke vært så mye av den siste tiden, med oppstart og flytting, men jeg håper etter hvert å komme meg ut i skogen og bli litt kjent der. Ellers har jeg en jaktinteresse jeg håper kan få utvikle seg. Men er i utgangspunktet glad i idrett, fotball spesielt, og liker å lytte til musikk, og spiller litt gitar, sånn til husbruk. Og nå på sommeren kjører du motorsykkel på jobben? Jeg jobbet som prest i Enebakk ett års tid for 4-5 år siden, og da kjøpte jeg meg en eldre motorsykkel for den første lønningen. Følte meg kanskje litt religiøs og prestete, og måtte finne på noe sprell. Den ruller fremdeles, og håper den virker i mange år til. Vi vet at du er gift med Trine og at dere har en sønn som heter Gabriel og på nyåret blir det enda en liten. Hva driver Trine med utenom å være mamma? Trine har gått seks år på en skole i Oslo, og tatt en utdannelse innenfor kunst og tegning. I forbindelse med fødsel har hun vært hjemme, men tatt fulle studier og er nå godt i gang med en bachelorgrad i Kristendom og religion. Men det er vel kunsten som er hovedinteressen hennes, og vi håper det kan bli en jobb innenfor skoleverket i Nannestad på sikt. Ellers kjenner jeg ingen mennesker som sluker skjønnlitteratur som henne. Vi i menighetene i Holter og Bjørke er glade for at Svein søkte på stillingen som sokneprest hos oss og vi håper han og familien vil finne seg til rette og trives hos oss. Vi ønsker Svein prest, Trine og Gabriel hjertelig velkommen til våre to menigheter og gleder oss til å samarbeide med han. 3

4 Belgetrederen Bertha Skjennum ( ),forteller: Vi har også hatt en annen tro tjener, Gustav Olaf Olsen, ( ). Gustavs mor ble enke da Gustav var mindreårig, og hun var bl a budeie på Nannestad prestegård. Gustav hadde små resurser, og det var ikke noe videre greie på ham. Da han var i 13-års alderen fikk pastor Stabell ordnet det slik at han kom på en skole for mindre begavede. Der var han til han var omtrent 17 år og ble konfirmert. Det var nok en utmerket skole, for det som han hadde lært der satt som spikret fast, og høsten 1917 kom han hit til oss på Skjennum. Han var ikke av de sværeste arbeiderne, men han stelte fjøset her i 20 år, og etter at han sluttet på fjøset var det så mange ting han kunne gjøre. Han hugget all veden her og bar inn, og han stelte for det meste hestene. Vi hadde i mange år en hest som het Laila som jeg alltid kjørte med. Jeg behøvde aldri å bekymre meg for hvem som skulle sette inn hesten for meg, for alltid var Gustav på pletten. Ja det hendte også at han møtte meg på hagan, så kjørte vi hjem sammen. Like før jul i 1954 fikk han hjerneblødning og døde etter 4 dagers forløp. Vi savner ham så ofte. Han hadde Selskapet for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Bak på det gamle orgelet var det et håndtak, og et lite lodd som hang i ei snor. I loddelinja var det en strek nede og en oppe. Belgetrederens ansvar var å passe på at loddet befant seg mellom de 2 strekene. Hvis ikke, var det ikke mulig for organisten å lokke fram en eneste tone. Dette hadde Gustav forstått, og utviste ansvar og alvor deretter. En gang før krigen skal bestemor ha vært sjukmeldt, og en vikar skulle spille ved helgens messe. Den gangen var styringa fra sentralt hold om hvordan messa skulle forgå nokså streng. Og denne gangen ble det avvik, som ble iherdig kommentert. Men det er også, som dere straks skal få høre, en fortelling om at en av dem som ikke har fått så mye med seg i ryggsekken som oss, både kan bidra til løsning av en konkret oppgave, og med hjelp av sin gode replikk kan medvirke til at vi mer velutrustede av og til med rette litt ydmykt kan senke vårt blikk. Diktet Belgetrederen har hele historien, som lyder slik: Haagen Skjennum (1940-),forteller: Bestemor Bertha Skjennum var organist i Bjerke og Steinsgård fra ca 1915 og fram til andre verdenskrig. Jeg veit ikke når Gustav Olaf Olsen tiltrådte som belgetreder, men så vidt jeg veit var han det fram til Hammondorgelet kom.(tidlig på 50-tallet?). For Gustav var dette et alvorlig verv. Han hadde alle alterbøkene, som ble sirlig lagt i ei svart dokumentveske. I mørk dress, stiv snipp og skyggelue med blank skygge, med dokumentveska under armen, møtte han til messa i god tid, og inntok sin plass på galleriet på baksiden av orgelet. Han tok av sitt yttertøy, la alterbøkene utover i nærmeste benk, fant fram i dem og bladde opp på de riktige sidene i forhold til hvor en var i kirkeåret. 4

5 Ord jeg er glad i BELGETREDEREN Bestemor hun var organist i kirken vi ser på som vår. Dette er både sant og visst stammer fra mine barneår. De fleste orgler bruker luft, for at tonene vakkert skal lyde. Strømvifte brukes nå med fornuft, for at tonene sangen skal pryde. Bak på gamle orgler var det et skaft som var montert på en belg. Beveget en det med passelig kraft, ble det luft til gravferd, bryllup og helg. Den som lufta til tonen betjente bar tittelen belgetreder. Organisten og han var oftest bekjente godt samarbeid ga begge heder. Vår belgetreder, var nok blant dem som ikke var den skarpeste kniven i skuffen. Han møtte alltid med stolthet frem, til å skjøtte sitt verv var han uovertruffen. PILEGRIMSSANG Fra Erik Byes Pilegrimssang mot år 2000 Svøp kappen din om skuldrene og ta din vandringsstav, så søker vi de gamle, glemte stier som hvisker mellom steiner under kratt og lyng og lav, og kanskje kan vi høre vi hva de sier: Vi skaptes til å søke, vi fødtes til å gå, mot mål som vi kan ane, men aldri helt forstå, og stien må vi alle gå alene. Men ennå lever drømmen om et fjernt og hellig sted langt bakom svarte berg og svidde sletter, der hjertet kan få visdom og hver sjel finne fred og lønn for våre hvileløse netter. Nå dages det i dalen, det tindrer over tind. Det går en pilegrimssti gjennom hvert menneskesinn, og stien må vi alle gå alene. Hilsen Berit Skjennum (Bjørke) En gang bestemor sykevikar hadde kom messa litt galt i gang. Vikaren elegant forbi Preludium bladde, og startet rett på salmesang! Vår belgetreder han stammet, han etterpå feilen forsto. Han følte sitt ansvar rammet, og syntes han måtte si no. Jeg utfordrer Sidsel Bakken, Maura ANNONSE Ved slike høve han var ikke dum. Han sa da han reiste seg: Ha- hadde jeg vi-visst at han i-itte spelte prelledum, Sku-sku n i-itte fått noe lu-luft av meg! HGS

6 Olsokmesse på Kjerkehaugen Tekst og foto: Rigmor Lerengen 29. juli 2013 Til tross for litt vind - værgudene var absolutt på vår side under Olsokmessen på Kjerkehaugen i Holter. Dette er tradisjon så intet unntak i 2013 heller. Med et fast program ledet prestevikar Rune Gustavsen oss gjennom messen med stø hånd og vi startet med å synge Gud signe Noregs land. Svein Tormod spilte på sitt el-orgel og dette fungerte utmerket som alltid når Svein Tormod slipper fingrene løs på tangentene. Et 30-talls personer hadde funnet veien til Kjerkehaugen denne kvelden hvor det var «bjørkesus» og Norwegian-flyene gjorde alt de kunne for å døyve både prest og kantor. Men her var kraften større enn lyden av flyene prestevikar Rune hevet stemmen og det virket som om alle fikk med seg både tekst og tone. Rune Prest talte over teksten fra Lukas Evangelium som handler om Hersker eller tjener. Messen ble avsluttet ved at alle gikk opp til Minnesteinen på toppen av Kjerkehaugen og sto i ring hvor Syndsbekjennelse, forbønn og Fader Vår ble lest. Avslutningssalmen Å, hvor salig å få vandre ble sunget og til slutt Velsignelsen. Postludium het Summer morning. Tekst og tone var av kantor Svein Tormod. Han sang og spilte flott å lytte til blant høye bjørker og vakker natur. Etter messen var det kaffe og kaker og sosialt samvær. Folk fra nabokommunen Ullensaker som hadde røtter i Holter mimret om det folk fra Stensgård som hadde flyttet fra Holter traff igjen gamle kjente og ellers gikk praten livlig og lun på Kjerkehaugen denne kvelden. Folk tok seg god tid mange var der for første gang og ville absolutt komme igjen neste år. Slikt er koselig å høre. En stor takk til familien Rønneseth på gården Foss for at Holter Menighet får anledning til å benytte denne fredede haugen i Holter for å feire det som Olsok handler om nemlig Olav den hellige som falt i Slaget på Stiklestad i 1030 og at fra denne datoen blir Norge regnet som et kristent land. 6

7 Konfirmantleir på Fossheim 2013 Helgen 30. august til 1. september reiste en forventningsfull gjeng med konfirmanter og ledere til Fossheim. Leirstedet eies og drives av Normisjon, region øst, og ligger fredfullt og vakkert til ved vannet Fosser i Høland. Et flott sted for konfirmantleir! Selve bussturen tok 75 minutter og i løpet av helgen var vi til sammen 20 konfirmanter og 12 ledere. Med oss hadde vi også nystekte boller og kaker fra menighetsrådene til stor glede for konfirmanter og ledere. Tusen hjertelig takk! Fredagskvelden hadde vi Bli kjent kveld hvor det var om å gjøre å lære hverandre å kjenne og bli trygge på hverandre. Navneleken, «molekyl-leken», avisleken og «knutemor» ble tatt i bruk. Kåring av kveldens kule ble foretatt på høytidelig vis, saft, boller og kaker fortært. Kvelden ble avsluttet med kveldsbønn, der konfirmantene lærte sanger og fikk ta del i en bønnevandring som bestod av 3 stasjoner : lystenning, takkehjerte og bønneperler som ble lagt i bønnekrukken. Lørdag morgen ble alle vekket av ivrige ungdomsledere med tilbud om morgentrim i form av joggetur og morgenbad. Spreke konfirmanter og ungdomsledere deltok. Etterpå smakte det ekstra godt med frokost og med bordverset «Thank you Lord». Deretter hadde vi morgensamling ved Arne Torkild (prest) og inndeling i grupper med tanke på undervisning med temaene: Dåp og Nattverd, Bibelen og Jesus. Ungdomslederne forberedte underholdningskveld. Heldigvis ble det også mulighet for litt fritidsaktiviteter (Bading, lek og ballspill og handling i kiosken). Konfirmanter og ungdomslederne stod for underholdningen på kvelden og deltok også aktivt under kveldsbønnen. Søndagen bestod av forberedelser til gudstjeneste og til avreise. I selve gudstjenesten deltok konfirmantene aktivt med dramatisering av dagens tekst: Den bortkomne sønnen (Luk ). De deltok også med tekstlesing, syndsbekjennelse og bønner. Spennende var det også med nattverd for første gang. Leiren ble avsluttet med middag (vi hørte ingen klager på maten) og samling i ring hvor alle takket hverandre for en fin leir og vi sitter igjen med følgende opplevelse: Flotte og greie konfirmanter, våkne og nysgjerrige, aktivt deltakende og med hjertet på rette plassen. Flotte ungdomsledere (Ruben, Caroline, Kamilla, Veronica, Tonje, Emilie, Inger Mathilde og Johan) som både tok ansvar og utførte det med stil. Til slutt: Tusen takk for en super leir! Vi gleder oss til å bli enda bedre kjent med dere ut over høsten. Vennlig hilsen Arne Torkild, Svein Tormod, Anne Louise og Svein ANNONSE 7

8 Konfirmanter i Bjørke kirke 2013 Konfirmanter i Holter kirke

9 Konfirmanter i Nannestad kirke 2013 Konfirmanter i Stensgård kirke 2013 Fotograf: Fovea AS 9

10 Konfirmasjon i Holter Kirke Tekst og foto: Rigmor Lerengen 17. august En vakker høstdag med klar himmel og sol ble 5 unge konfirmert i Holter kirke. Været kunne ikke bli bedre. Det var pyntet vakkert inne og ute og siden konfirmasjonen handler om dåpen pynters døpefonten i særdeleshet. Ute stilte de villig opp for fotografering både prester og konfirmanter. En vakker og høytidsfylt dag var bare så vidt begynt men det var mer i vente - selskap god mat og presanger. ANNONSE Prosesjonen kommer inn i kirken og stolte foreldre og familie tar i mot dem. Prestevikar Rune holder dagens preken over denne teksten for en lydhør menighet. Diakon Svein Arne taler om en Påminnelse om dåpen mens Thomas heller vann i døpefonten. Elisabeth Hammersbøen Rustad sang vakkert først Amazing Grace og avsluttet Velkommen hjem. 10

11 Konfirmasjon i Nannestad kirke Søndag 18. august var det to konfirmasjonsgudstjenester i Nannestad kirke. Her venter noen av konfirmantene spent før de skal gå i prosesjon inn i kirken. Holter Menighet og Overraskelse på Holterdagen! Tekst og foto: Rigmor Lerengen Lørdag 24. august var det duket for den tradisjonelle Holterdagen. Det var 2. året at Holter Menighet ble presentert sammen med Overraskelse. Eva Østrem Eik hadde laget en flott blomsterdekorasjon til standen vår. I år var vi så heldige å få besøk av Grethe Matre fra Misjonsalliansen misjonsprosjektet Fotball krysser grenser i Equador som Holter Menighet støtter. Trosopplærer Anne Louise var på plass både med såpebobler og perler som ungene kunne lage armebånd av. Karin sørger for at brosjyrer og salgsvarer er godt synlig. Her var det absolutt noe for enhver smak. 11

12 Historiske stener BERTHE OG AMUND MELBYSETER (GULLIKSEN) Tekst: Bosse Tangen På kirkegårdene i Nannestad finner vi flere gravminner etter personer som har betydd litt ekstra for vår bygds historie. Dette bildet viser oss gravminnet etter Berthe og Amund Gulliksen fra Lundby i Hurdal. Berthe og Amund kom til Nannestad i 1883, de forpaktet eiendommen Øversetra i Melbysetra av cand.tehol. Fredrik Oskar Guldberg. Oskar Guldberg var sønn av presten Carl August Guldberg som ble ansatt i Holter kapelani i Oskar Guldberg var bror av Cathinka Guldberg født i Famlien Guldberg var de første årene bosatt på Austad, den gården som å eies av Karen og Thor Aanesrud, dette var presteboligen for Holter før den nåværende presteboligen ble bygget. Ved siden av å være forpaktere, drev Berthe og Amund et lite serveringssted i Øversetra, det kunne stå nesten hundre «gamp» ute på lykkja, det var neste dobbelt så mange hester som kjørekarer da mange hadde laushest «hest uten kjørekar». Det var både ved og tømmer som ble kjørt. Mange kjøpte kaffe både på oppovertur om morgenen, de første kom ved 5-tida, og på nedovertur med fulle lass seinere på dagen. Til å begynne med kostet spilkomen 7 øre senere ble det 10 øre. I det lille rommet Berthe disponerte var det ikke plass til alle, mange måtte drikke kaffen ute til medbrakt mat. Amund var ansatt som «skaufut» i Nannestad Almenning. Som skogvokter hadde han med å vise ut og blinke ved og tømmer. Det som har gjort Amund «Melbyseter» som ble navnet, mest kjent er hans jakthistorier og som jaktkamerat for Oskar Guldberg. Guldberg utgav et tidsskrift om jakt og han skrev også boken «Kringom peisen». Her skildrer han en jegers liv i skog og fjell. Amund vare en stor jeger og i boken til Guldberg blir han kaldt Anders. Berthe og Amund fikk 6 barn, de arbeidet for almenningen i 25 år. Svigersønnen til Berthe og Amund, Ole Hoff, født i 1885 tok over plassen og ble «skaufut» i Han blinket ut både ved og tømmer alene til 1942, da ble almenningsbestyrer Bråstad ansatt, Ole Hoff sluttet i Gravstedet til Berthe og Amund er festet av Nannestad almenning og Nannestad historielag har plantet en liten gran på graven. Er det noen som vil vite mer om denne historien kan boken «Kringom peisen» lånes på biblioteket, og jeg har mer utfyllende stoff. ANNONSE 12

13 Nye kirketekstiler til Holter kirke Tekst: Liv Stokstad Holter kirke fullfører nå fornyelsen av kirketekstilene med rød messehagel og rødt lesepultklede. Holter kirkering har vært, og er, hovedansvarlig for finansieringen av de nye kirketekstilene. Det dreier seg alt i alt om betydelige summer, og det ligger et stort og langvarig arbeid bak. Holter menighet skylder Holter kirkering stor takk for dette. Det er en stor glede og et privilegium å ha tekstiler av så god kvalitet, tilpasset vår egen kirke. Kirketekstilkunstneren Kirsten Irgens, som også har vevd stolaene og den fiolette messehagelen, har laget et forslag til rød messehagel. Den er tenkt i damaskvev med bomull renning og innslag i ull og silke. Rødfargen og kvaliteten er den samme som i den røde stolaen som hun har vevd før. Mønstringen i flaten har et firkløver som utgangspunkt, og er det samme som i den fiolette messehagelen. På ryggsida skal det veves inn ei due i gull som symbol på den hellige ånd. Den ligger i ei korsform markert med tynne gullstriper. Messehagelens front har flammer i gull vevd inn en sirkel på brystet. Flammer er også symbol på den hellige ånd. Om kløverbladssymbolikken sier Kirsten Irgens at kløverbladet med kors og ring ofte forekommer i kirkelig kunst, f. eks. i Sofiakirken i Konstantinopel. Korssymbolet er jo kjent. Ring er et evighetssymbol. Hvert blad ligner et hjerte, og hvis man tar en fjerdedel av hele kløverbladet, får man alfa og omega. Man kan også lett få et anker. De nye tekstilene skal etter planen bli ferdige i løpet av vinterhalvåret. Vi gleder oss til enda et vakkert stykke kirketekstil i Holter kirke. ANNONSE 13

14 Innsettelse av ny sokneprest i Bjørke og Holter menigheter Tekst og foto: Rigmor Lerengen En vakker høstdag med sol kunne en fullsatt Holter kirke ta imot Bjørke og Holter s nye sokneprest Svein Filtvedt Elgvin. Prosesjon inn i kirken hvor Morgan Ruste, bærer korset og dåpsfølge fire i alt følger etter. En storesøster bærer dåpsvannet inn. Prost Bjarne Olaf Weider holder innsettelsestalen til Svein Filtvedt Elgvin. Nannestad Kammerkor åpnet med Mitt hjerte er ditt med sin nye dirigent, Mari Moe. Sokneprest Svein Filtvedt Elgvin holder dagens preken over teksten fra Ruth, 1, a. En noe uvant gjest hadde funnet veien inn i kirken dørene sto åpne og kanskje var det vakker korsang eller salmesang som fristet til å gå inn i kirken den var i alle fall herreløs!! Etter gudstjenesten var det kirkekaffe. Dagen og sola var så fin at den ble servert utendørs her var det litt for en hver smak. Roy Lerberg, Pinsemenigheten, ønsker Svein Prest hjertelig velkommen til samarbeid over misjonsgrensene og overrekker blomster. En festdag i Holter og Bjørkes historie var snart over vår nye sokneprest gleder seg til å ta fatt på sitt virke. ANNONSE PIANO Stemming - Reparasjon - Instrumenter Trenger pianoet å bli stemt? Ring pianostemmeren på Jessheim Eget verksted for reparasjon av alle instrumenter Bent Dynesen Mob epost: 14

15 Håndverksgrupper og Familieverksted Kirka i Holter inviterer til Håndverksgrupper og Familieverksted! Kirka i Holter etablerer håndverksgrupper som arbeider mot et marked på Familieverkstedet Dette er en videreføring av Kirkeringens arbeid, vi ønsker å gi det en ny drakt. Silje Mjelde Refsum, tlf: e-post: Ellers er alle velkommen til familieverksted 23.november på Eltonåsen skole! Vil du bli med og utvikle dette arbeidet? I fjor arrangerte vi Familieverksted på Eltonåsen skole med fokus på gjenbruk og redesign. Aktivitetene var i hovedsak basert på ombruk og verdiløst materiale. Vi tilbød: - verksted i omsøm og redesign - smiing av skrapjern (!) - dypping av trearma lys av lysstumper fra kirka - snekring og maling med utgangspunkt i plankerester - klipping og liming for de minste - leik i gymsalen - bakst og suppe på kjøkkenet av årets grøde Det siste resulterte i et godt og hyggelig felles måltid til slutt. I år vil vi utvikle arrangementet med et marked og samle inn penger til et mikrokredittprosjekt og menighetsarbeidet. Vi ønsker å sette i gang håndverksgrupper som jobber opp mot dette markedet. Vi planlegger tre økter, ei i hver måned fram til 23. november. Vi tenker oss i første omgang ei mannsgruppe, ei kvinnegruppe og ei generasjonsgruppe med unger. Blir du med? Vi har forslag om å lage kort av kirketekstilrester, engler av gamle salmebøker, lysdypping, smiing og adventskranser, men ønsker innspill og deltakelse! Vi ønsker fortsatt å satse på gjenbruk og verdiløst materiale, og mulighetene er mange. Det kan være strikking av restegarn/opprekk, lapper, filler, bær-og vedsanking, spikking, matter og sopelimer, restaurering av gamle møbler osv. ANNONSE Er du interessert eller har tanker omkring dette, ta kontakt med: Eva eller Alf Østrem Eik, tlf: og e-post: Liv Stokstad, tlf: og e-post: 15

16 Trosopplæringstilbud i Nannestad BABYSANGKURS Babysang er rettet mot barn i første leveår. Babysangen inneholder vuggesanger, bevegelsessanger, rim og regler. Sted: Salen, Nannestad kirkekontor Tid: Onsdag kl Pris: 400,- pr. semester Oppstart: 4.september Kontakt: Anne Louise Bogetvedt Bjerke Tlf / epost: Babysanggudstjeneste: Holter kirke Tid: Søndag 10.nov. kl BARNEKLUBB Hovedsakelig for deg mellom 4 og 7 år (litt eldre eller yngre er helt greit) Vi synger, leker, hører historier fra Bibelen og har forskjellige morsomme aktiviteter. Sted: Salen, Nannestad kirkekontor Tid: Mandag kl Oppstart: 9.september Kontakt: Turid Nordskag, Tlf For dere som allerede er med eller ønsker å bli med på barneklubb en har vi opprettet en facebook side: Barneklubben Nannestad. Her blir det lagt ut info osv. BTWEENSKLUBB For deg mellom 11 og 13 år! Vi har aktiviteter, spill, lek, Ord for kvelden, kiosk, musikk og samtale rundt bordene. Sted: Salen, Nannestad kirkekontor Tid: Onsdag kl Oppstart: 4.september Kontakt: Anne Louise Tlf FAMILIEMIDDAG Datoer for familiemiddagene denne høsten er 14 okt. 11.nov og 16.des! Familiemiddagene er et tilbud for deg/dere med småbarn. Her spiser vi middag sammen kl 17.00, etterfulgt av en familie aktivitet, lek og andakt med sangstund. Påmelding til Trosopplærer Anne Louise, tlf innen dagen før hver familiemiddag! Pris: 20,- barn 30,- voksne 100,- for hele familien Håper vi ses! Velkommen! KRIK NANNESTAD For deg fra 14 år og oppover! Sted: Gymsalen, Nannestad ungdomsskole Tid: Onsdager kl Kontakt: Svein Arne, Tlf ANNONSE OVERRASKELSE Overraskelser for hele familien! Sted: Klippen, Åsgreina Tid: Søndag 20.okt. kl.17 Kontakt: Svein Arne Bergli, Tlf

17 TWEENACTION Viktig info til deg som går i 5.kl, 6. kl og 7.kl: Lørdag den 9. november er det TWEENACTION fra kl til på Evangeliehuset i Åsgreina! Her blir det en dag/kveld full av action med spill, lek og konkurranser, show, disko stikkball, mat, kiosksalg m.m. Dette må DU ikke gå glipp av! Påmelding til Barnediakon Marita Winge (sms) innen 6.nov. Vi er også glade for om det er noen voksne/ungdommer som vil være med å hjelpe til denne dagen! Dette er et tverrkirkelig samarbeid mellom menighetene i Nannestad og evangeliehuset. Pris: 100,- per barn (Betales når du kommer) Prisen inkluderer: TACO, T-shorte, Fruktbreak, Sjokoladekake BETWEENS ER I GANG IGJEN! MIN KIRKEBOK FOR 4ÅRINGER Til deg som er født i I år er det fire år siden du ble døpt. Kanskje har du allerede fylt 4 år, eller kanskje blir du fire år snart. Vi ønsker å invitere akkurat deg til kirken og gi deg ei fin bok. Holter kirke 13. oktober kl Bjørke kirke 13. oktober kl Nannestad kirke 20. oktober kl Stensgård kirke 1. desember kl Det er lurt om du kommer litt tidlig til kirken. Da får vi skrevet opp navnet ditt, slik at du blir ropt opp og kan komme frem og få boka. Du kan gjerne ta med deg mamma, pappa, besteforeldre eller en fadder hvis du ikke vil gå frem alene. Men før dette vil vi gjerne treffe deg for å bli kjent med deg, og du kan bli kjent med oss! Derfor inviterer vi til: HEI PÅ DEG SAMLING Når: Torsdag 1o. oktober, kl Hvor: Nannestad Kirkekontor på Salen i andre etasje Onsdag 4. september startet vi opp Btweensklubben igjen etter sommeren til 7. klassinger var klare for moro på Salen på Kirkekontoret i Nannestad. Det var strålende vær, god stemning og mange nye fjes. Vi hadde ulike aktiviteter på programmet; som fotogruppe, kortlaging, airhockey og en stor gjeng vår ute og lekte titten på hjørnet. Det var lang kø i kiosken hvor vi hadde salg av pizza og snop. Mens vi koste oss med pizza rullet dagnes blinkskudd som fotogruppa hadde tatt på storskjerm. Vi hadde andakt og avsluttet med lystenning. Vi hadde en super kveld, og gleder oss til å se dere igjen utover høsten! Hilsen oss lederne Vi skal Bli kjent med hverandre Spise middag sammen. Vi håper du liker tomatsuppe! Synge og høre en fortelling fra bibelen. Gå ned i kirken og blir litt kjent der. Tenne lys Har du lyst til å komme? Meld deg på! Påmelding innen onsdag 10.okt på epost til Eller ring kirkekontoret tlf: Vennlig hilsen oss på menighetskontoret Ved Anne Louise Bjerke Trosopplærer 17

18 Overraskelse av en bil, er det også bare å kontakte oss. Grunnene kan være mange til å gi bort en slik gave: Til noen som har dårlig råd, Til noen du er glad i, noen du setter pris på, noen som trenger en oppmuntring, noen du vil takke. Sett gjerne ord på hvorfor du ønsker å gi denne gaven; enten muntlig eller skriftlig eller begge deler. Ønsker du å bruke denne muligheten, kan du kontakte kirkekontoret i Nannestad på e-post eller eller ringe: «Låner ut bil og hytte gratis» Slik stod det skrevet i Romerikes blad Torsdag 30.mai. Årsaken er et samarbeid mellom Overraskelse AS og kirkekontoret i Nannestad og er et diakonalt tiltak rettet mot dem som kanskje ikke har muligheten til dette selv. (se nedenfor) Responsen har vært stor og hytter og bil har vært lånt ut hele sommeren til mange takknemlige mennesker. OVERRASKELSESBIL Trenger du bil, kan du nå få låne en bil helt gratis. Sliter du med økonomien, og trenger en bil? Ta i så fall kontakt med oss. En bil kan nå lånes helt gratis. Bilen er stilt til disposisjon for alle som står uten bil for en lengre eller kortere periode. Hvor lenge bilen kan lånes ut, avtales i hvert enkelt tilfelle. Ønsker du å overraske noen ved å gi bort gratis bruk Med vennlig hilsen «Overraskelse» (se og staben ved kirkekontoret i Nannestad SAMARBEID OVERRASKELSE OG NANNESTAD KIRKELIGE FELLESRÅD I forbindelse med samarbeidet mellom Overraskelse AS og Nannestad kirkelige fellesråd vedr gratis utleie av hytte og bil, er det greit å informere om at fellesrådet ikke er involvert i økonomiske forhold rundt dette. Det økonomiske står Overraskelse for ene og alene. Vårt bidrag er å stå for det praktiske ved utlevering av nøkler til både bil og hytter, og at bilen står parkert ved vårt kontor. Kirkeverge Øyvind Sandholt ANNONSE 18

Kulturuker i Nannestad

Kulturuker i Nannestad www.nannestad.k 21.-27. oktober Kulturuker i Nannestad 24. oktober 10. november 2013 www.nan Velkommen til og! Høst i Nannestad betyr stor aktivitet blant Nannestadsokninger. Nytt av året er en egen litteraturfestivaluke

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

MAI program 2014. www.nannestad.kommune.no Nannestad kommune

MAI program 2014. www.nannestad.kommune.no Nannestad kommune www.nannestad.kommune.no Nannestad kommune Velkommen til feiringen av grunnlovsjubileet i Nannestad! Grunnlovsjubileet 1814- er en stor begivenhet vi markerer på en verdig måte i Nannestad. Vi har avholdt

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 Når mai er forbi, så ta deg en tur til steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Nyhetsbrev for november

Nyhetsbrev for november Nyhetsbrev for november Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Grenene på trærne utenfor Sofienbergsenteret

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana MÅNEDSBREV DESEMBER Grana Det er desember! Og vi gjør oss klare til pepperkaker, julesanger, lussekatter, julegaver og masse julekos. Men først en liten oppsummering av november. Vi har fått gjort masse

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer