KONSEPT. Rådhus for alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSEPT. Rådhus for alle"

Transkript

1 KONSEPT Samfunnsprosesser skal være fundamentert i klare grunnverdier om et åpent og gjennomsiktig demokrati hvor alle blir sett, hørt og har anledning til å uttrykke seg. gjenspeiler disse verdiene ved å være et åpent, imøtekommende og universelt utformet bygg. Dette oppnås i prosjektet ved å etablere et lett fotavtrykk og med tydelige ganglinjer invitere bylivet inn og aktivisere kvartalet på en måte som fordrer det uprogrammerte å finne sted. I tillegg til det offisielle programmet la vi til en offentlig sti som slanger seg gjennom komplekset og gir publikum en sjelden opplevelse av kommunens bakscene. Nord-Norge og odø har helt spesielle lysforhold med nordlys som bukter seg over himmelen på vinterstid og midnattssolen som gløder om sommeren. Den løftede formen gir optimale utsikts- og lysforhold for eksisterende rådhus og anken som vil ha fortsatt gode utsiktsforhold under det løftede og tilbaketrukkede nye volumet. Når man i Nybygget kommer litt over omkringliggende bygninger vil man få utnyttet utsikten og dagslyset maksimalt. Et harmonisk samspill mellom nytt og gammelt oppnås gjennom at Nybygget gis en balansert volum som komplimenterer de eksisterende samt en material- og fargebruk som binder byggene sammen slik at de fremstår som ett. Sett fra Rådhusparken er Nybygget underordnet det historiske rådhuset og sett fra torget er toppetasjen tilbaketrukket fra fasadelivet. Restauranten/kantinen og takterrassene på toppetasjen fungerer som et offentlig utsiktspunkt over byen med fantastisk utsikt over fjell og hav. Fra sidene skaper Nybygget en livlig kontrast med det eksisterende. Utkragingen skaper kontakt med banken hvor et speil på undersiden av utkragingen viser et speilbilde av taket på banken og bringer inn lys. Atriet knytter de tre byggene sammen i et transparent kontaktpunkt. Glass som materiale skaper en god kontrast som respekterer de gamle byggene. Kontekst: Eksisterende bygningers skala og omkringliggende kvartalsstruktur gir viktige retningslinjer for utformingen. Det nye bygget utgjøres av to rektangulære volum plassert på tvers over hverandre. Nybygget er plassert nordøst på tomten for minst mulig slagskygge på omkringliggende bygninger og seg selv. Utformingen er et resultat av et analytisk studie av odø sentrum, romprogrammet, de mest naturlige atkomstene, samt ønsket om å løfte opp mest mulig av Nybygget for å bevare eksisterende byggs utsikt og å gi lokalene i Nybygget best mulig utsikts- og lysforhold. Eksteriørperspektiv

2 A A Situasjonsplan : Eksteriørperspektiv Oversiktlighet oppnås når avdelingene fordeles etasjevis og gis en logisk plassering. Etasjehøyder sammenfaller mellom Rådhuset og Nybygget, hvilket skaper enhet mellom gammelt og nytt. Hovedinngangen er trukket ut og senket for universell tilgjengelighet og bedre synlighet fra Rådhusparken. Av sikkerhetshensyn og for å heve lesbarheten har vi skapt separate sarealer med tydelig definerte innganger for publikum, ansatte og varemottak. Komplekset er tilrettelagt slik at brukerne likevel kan se hverandre gjennom strategisk plasserte vinduer for å skape et tydelig transparent og åpent bygg. Publikum har direkte adkomst til alle avdelinger med høyt besøkstall rett fra det offentlige atriet i vestlibylen. Etasjebeskrivelse Fleksibilitet er prioritert i utformingen slik at kontorene enkelt skal kunne ominnredes og lettvegger kan flyttes innvendig. Nybygget har hovedsakelig to bredder - én på m. og én på 7 m. med en midtre kjerne som får indirekte dagslys fra begge sider. I den midtre kjernen fins arealer med mindre dagslysbehov enn de faste arbeidsplassene, slik som kopirom, møterom og toaletter. Toaletter og sjakter er plassert over hverandre midt i byggene for enkle føringsveier.. og. et. Sentraladministrasjonen Grunnet tilknytning til ystyresalen og dens historiske verdi plasseres Sentraladmin. på disse etasjene. Avd. for Politisk Sekretariat og Servicetorget er plassert mot atriet for publikums tilgjengelighet. Avdelingens arkiv nås direkte via heis til U. Arealeffektivitet. Netto-brutto faktor er redusert ved å plassere fellesfunksjoner som møterom, pauserom og kopirom i den midtre kjernen og ved at vertikale kjerner som trapperom og toaletter er plassert veldig sentralt i hver etasje med tilgjengelighet fra begge sider. Dette minker også gåavstand mellom funksjonene. Arealeffektivitet oppnås også gjennom maksimal utnyttelse av eksisterende bygninger. De interne broene øker tilgjengeligheten mellom byggene, der avdelingene er plassert etasjevis.. et. Vestibyle og resepsjon Vestibylen fungerer som et bindeledd mellom de tre byggene. Fra vestibylen er Rådhuset og Nybygget koblet sammen via broer i et atrium som gir tilgang til alle avdelinger på hver etasje. anken er det eneste bygget som ikke er tilkoblet atriet. Derfor plasseres Eiendomskontoret her, da det har lite besøkende.. et. Teknisk enhet Teknisk enhet får nær kontakt til vestibylen, da dette er den avdelingen med høyest besøkstall.. et. Helse og sosialavdelingen Tildelingskontoret plasseres mot atriet for offentlig tilgjengelighet. Oppvekst og kultur plasseres lenger inn grunnet færre besøkende og får kontorer på både. og. et.. et. oligkontoret oligkontoret plasseres mot atriet for offentlig tilgjengelighet. 7. et. Kantiné og kafé Tilgang til etasjen er prioritert for alle brukere via offentlig sti, trapperom og heis. Her får alle tilgang til den beste utsikten. En offentlig sti strekker seg fra rådhustårnet, gjennom Rådhuset og til Nybygget. Her kan offentligheten gå usjenert rundt i deler av bygget og se rådhusets drift, politiske prosesser, byggetegninger, reguleringsplaner, fra byggesaksavdelingen, kunst og samtidig få en unik opplevelse fra innsiden av rådhuset. Den offentlige stien ender i den nye kantinen hvor en kan slappe av, nyte god mat og en fantastisk utsikt over byen. Det er viktig at de historiske rommene kan oppleves fra den offentlige stien. Vi må derfor finne balansen mellom stien og de historiske verdier i samarbeid med de antikvariske myndigheter. I parklandskapet i bakgården er det etablert ganglinjer med direkte adkomst til de forskjellige byggene. Mellom gangstiene fins grønne øyer med trær, hekker og blomsterbed. Med det lette fotavtrykket blir byens befolkning trukket inn i vestibylen og parken for rask passasje mellom Dronningens gate i nord, Kongens gate i sør, Havnegata i vest og Torvgata i øst. Langs Torvgata har vi forlenget parkbeltet helt opp til rådhustårnet og vestibylen. Parkbeltet relateres til gangforbindelsen til det fremtidige parkeringshuset. Fra Dronningens gate er det et parkeringsfelt for større varelevering og et lite varemottak som stikker ca. 8 cm over gulvet i vestibylen og hindrer dermed ikke utsikt over bakgården fra vestibylen. Universell utforming sikres fra eksisterende hovedinngang med rampe ned til vestibyle og vertikalkommunikasjon via heiser rasjonelt plassert rundt i bygget. Dermed er det trinnfri adgang til alle rådhusets arealer. Hele kvartalet er universelt utformet med gangstier i bakgården som binder sammen Dronningens gate, Kongens gate, havnegata og torvgata. Gangstiene har faste dekker så rullestolbrukere har tilgang. For synshemmede legges taktile overflater og ledelinjer for orientering fra gata til resepsjonen og innvendig imellom steder i bygget. Ventilasjonssystem og lavemiterende materialer reduserer allergi og astmaplager. Lydabsorberende overflater for lydkomfort. Fasader og materialer er en dynamisk komposisjon av glass og tre for å skape et klart transparent uttrykk som viser til et åpent og gjennomsiktig politisk styringssystem. Spiler i grånet treverk danser over fasaden på. -. og. -. et. og åpner for vindusåpninger eller diffuserer de. I midterste etasjene brukes strukturelt bølgeglass som gir et spektakulært uttrykk, gir luft og åpenhet til bygningsvolumet i byrommet og inviterer til å stifte kjennskap til interiøret. Skråstilt stålbæring, synes gjennom glasset på fasaden og gir den et ytterligere moderne og robust uttrykk. Valget av bruk av tre som et av hovedmaterialene kommer av dens gjenkjennelige taktilitet - det er mykt, velkommende, gjenvinnbart og har en bærekraftig produksjon. Å velge tre i offentlige bygg stemmer overens med den store nasjonale satsningen på dette materialet. Tre er også moderne samtidig som det er tradisjonelt og økonomisk, samt at det elder på en mer erverdig måte enn mange andre moderne fasadematerialer. Fremtidig utvidelse kan enkelt etableres i de eksisterende byggenes disponible arealer i underetasje og loft. Nabobygget på andre siden av Dronningens gate i nord eies av kommunen og bør beholdes for mulig ekspansjon. Kostnadseffektive løsninger med arealeffektivitet og enkle rektangulære former. Kjerner og toaletter er plassert sentralt over hverandre. Det er lagt opp til repetitive kontorløsninger og noe prefabrikering. ærekonstruksjonen tilrettelegger for spennende arealeffektive volum med lave drifts- og brukskostnader igjennom byggets levetid. heiskjernen mellom nybygget og den eksisterende banken bærer det lange overhengende fasadespennet og videre utkraging hvor den armerte heiskjernen bærer overliggende laster i begge retninger hvor lastene føres til fundament. eregnet energiklasse for prosjektet er klasse (8 Kwh/ /år). eregnet formfaktor:,8 Hovedbæresystem er stål og prefabrikkert betonggulv. Selv Passivhusstandard er vanskelig å nå på grunn av det norom bygningen inkluderer noen lange spenn og en utkragdlige klima. Det er også få tilgjengelige klimadata så langt ing over en eksisterende bygning bruker bygningen vanlige nord. byggemetoder som bæresystem og i bygningsdeler. LastTiltak for byggets miljøprofil: bærende triangulære stålrammer er plassert innvendig over. ruke vertikal solavskjerming på øst og vest fasade,. to etasjer i fasaden på utkragingen over eksisterende bygn- ruke horisontal solavskjerming på syd fasade,. Installere ing og i spennet bakenfor mellom den nye heiskjernen i den lightshelves på sydfasaden,. Optimalisere % og U-verdiåpne bakgården og nybygget. Stålrammen pakker seg rundt er av glass på alle fasader,. Redusere U-verdier av hovedforsiden for også å bære fronten på utkragingen. Internt, er konstruksjoner for bedre tilpassing til lokale værforhold,. det plassert flere enkle triangulære stålrammer på tvers av Fornybare ressurser: 8watts (ca. 8% av oslo), 7. Gjenspennet for å binde sammen stålrammene igjennom bygget, bruk av vann er mulig for et gråvannssystem, 8. Reduserte fra ende til ende. Stålrammene bærer innvendige gulvdekkostnader med effektiv bruk av materialer. ker og fører interne nytte og egenlaster tilbake til primærbæresystemet. Prefabrikkerte betongelementer med påstøp spenner mellom stålrammene. Dette holder gulvstrukturen så lett som mulig og tilrettelegger for større grad av prefabrikering under byggingen. Fra kjernen og over til atriet i nybygget er det et frittspennende volum som frigjør offentlig tilgjengelig areal under nybygget og tilrettelegger for enkel gangpasasje. Konseptet med hovedfasaden og innvendig triangulære stålramme som hovedbæresystem fortsetter også her. Stålrammens triangulære form virker også som skråstag mot horisontale laster som vindlast, og skivelaster og fra overliggende etasjer. I nybygget er det flere stive armerte betongkjerner som bæres av solide fundament. Den armerte

3 Oversiktsperspektiv,7,9,7,9,7,,9 Terrengsnitt A-A : Eksteriørperspektiv eplanting på tak for overvannshåndtering, go kan bidra til økt isolasjon. vinduer plssert i retning mot nord gir dagslys av god kvalitet uten behov for solavskjerming. Godt plassert termisk mass i bygget wil bidra til å holde stabil temperatur gjennom sommer og vinter-halvåret ØST Vinduer er plassert på ostfasaden for muligheter for gjennomlufting og naturlig ventialsjon I bygningskroppen er det lagt vekt på samsvaer mellom godt isolerte vegger og vindusplassering beregnet for passivhus, for å oppnå godt daglys, gjennomlys, minimere energietap og øke brukers komfort. SYD Økt glassareal på sydfasaden kombiniert med bruk av "light shelves" bidar til bedre dagslys lenger inn in bygget og minsker behovet for kunstig lys. Gode takhøyder øker termisk komfort. yggets energieforbruk kan redusere ved bruk av teknisk teknisk tak. RUKT LUFT Fjernvarme i samkjør med et teknisk tak for oppvarming og kjøling vil redusere energibruk og effektivisere ventilasjonsanlegg. NORD VEST Redusert glassareal mot nord. ygget viil spare energi og ha muligheten til å ha mer glass på sydfassaden med best daglys. Energi diagram Gjenbruk av vann for en gråvannssystem Rom med funksjoner som ikke krever dagslys er fordelaktig plassert ved fassade mot nord. Miljøbetong bruker lavkaronsement som gir halvert COutslipp under produksjon. FRISK LUFT Interiørperspektiv FJERNVARME

4 ....,.. C+,..,..,.., 8, 9,9. 7,,,,9. 7,..7.. Kommunalteknisk....,8, 8, 8,..,....,.,... skontoret, 8,,. C+ C+ 7.9 Kommunalteknisk 8,. 8,, Toalett Eiendomssjef Samtalerom 8,,. C+,. 9,8 - pers. C+.., 7,. - pers.,. C+.,7, Core 8, Samtalerom C+. C+..9 8, Core,.,8.. A, 7, 7,,9 7, Gard /..8,.8. 7,9,9, C+ Varemottak, Arkiv C ,,, Parkseksjonen..8,.... 9,8. 9, C+ Uteareal.7.. 8,., 7,8 Torvgata Havnegata 7. Vestibyle 8, C C Overbygget C+. C+. Geodata, 7, 8, C+ 7.9 Adm. teknisk WC besøkende..7 7., C+.7,,. 8, 89, Vaktmester Velværerom WC besøkende. Åpent opp,8 Geodata,, C+.8 C+, 9,9 C+.7 C+ Geodata.., Kommunalteknisk Toalett ansatte Plan,.etasje : 8,,, 8, C+.8 Dronningens gate C+ C+ C+.8 Plan,.etasje : Kongens gate Kantine. 7 et. Offentlig Kafe. 7et. 8,9 Ansatte Gard /,9 Offentlig C+.8 Oppvekst/olig. et. C+ Varelevering 7. Trykkeri C+.8,8 Oppvekst/Helse. et. esøkte områder ved atriet Restavfall, Avfall kantine kjølt Papiravfall 9,9, 7.7 ortsettingslager Arbeidsrom verksted Arkivet-Postmottak 9, 9,7,9 Avdeling Sentraladministrasjonen. Rådmann. Politisk sekreteriat. Politisk ledelse. Felles for sentral adm.. eredskap, miljø, helse, international. IKT kontoret Kommunikasjonsenhet.8 Innkjøpskontoret.9 Kommuneadvokaten. Personal- og organisasjon, lønn Servisetorget, resepsjon, sentralbord Økonomitjenesten, regnskap, kemner. Team odø Arkivet Sentraladministrasjonen Sentral admin. et. Lager,,. Sentral admin. et. IKT-Verskted,. Gard toalett drift. Teknisk enhet. et., 7,9 Adkomst til parkeringskjeller IKT-,. IKT-Datarom, Gard toalett drift. Lobby. et. 7,8 Teknisk enhet. skontoret. kontoret. Geodatakontoret. Kommunalteknisk kontor. skontoret. Parkseksjonen.7 Felles adm. Teknisk Teknisk enhet C+.8 Ren. sentral,, Arkivet, Eiendoms. et. Sum nettokvadratmeter Volum Plan, U : diagram Romprogram diagram Arealoversikt Programert Prosjektert Avdeling Avd. for oppvekst og kultur. Avd. For oppvekst og kultur Spes. ped. team, kommune psykolog. Grunnskolekontoret. Kulturkontoret. Felles adm. Oppvekst og kultur Avd. For oppvekst og kultur Programert Prosjektert Helse- og sosialavdelingen. Kommunaldirektør. Staben/ hjemmetjenesten. Tildelingskontor Helse- og sosialavdelingen Eiendomskontoret. Eiendomskontoret Eiendomskontoret oligkontoret. oligkontoret. Fellesfunksjoner 7. Vestibyle 7. Kantine 7. Garderober (wc/ gard besøkende Garderober/ toalett ansatte og drift FDV 7. Trykkeri 7.7 Lager Fellesfunksjoner 7 Programert Prosjektert m

5 . 8,8 9,,..,9. IKT sjef. 9, 9, 9,... / medarb IKT medarbeider, 9,, Toalett ansatte, 8, 8,, 9,,, personer 9,, /.,,,../. IKT møterom,,. personer, 8,,,,./,,,,, Resepjon./. Formannskapssekretær,,., Forrom ordfører+rådmann,,,,.//.. 8,,,. /pauserom C+. C+ C+.7,.8.8 Innkjøpssjef,9,, C personer,8... Garderobe - 7, personer Grupperom Grupperom.. personer personer Grupperom Grupperom,8 personer personer,8 7,,,,. Grupperom -personer.,7,,9 8 C+.8 /,, Toalett ansatte.8 8,,8,,,8, 8, 9,8., Konsulent Konsulent Konsulent,,,,, Sjef Rådgiver Info. personer Felles /Sentraladministasjonen. 8,9 Rådmann 7,7 7,7 7,7 9,, GrupperomGrupperom. personer. personer Grupperom-, Grupperom-, personer personer,, Garderobe 7,,,7.. -pauserom. Lager info materiale,. C+. 8,,,.9... Kommuneadvokat 9,,8 9, 8,.9... Kommuneadvokat 9, 9,,8 8, Plan,.etasje : Plan,.etasje : Utsikts Punkt Kafe ystyresal Formannsskapssal Ut Inn Diagram offentlig sti,9. Varaordfører mot bystyresal,8,9, 7,8 mot odø 7. Kantine. Etasje - Oppvekst og kultur/oligkontoret. Etasje - Helse/Oppvekst og kultur,8 - Kantine OPPV,. Etasje - Oppvekst og kultur/oligkontoret HELSE 7,8. Etasje - Helse/Oppvekst og kultur,9,8,. Etasje - Sentral administrasjonen,7,9, 7,9, Snitt - :,7, U. Etasje. Etasje - Sentral administrasjonen. Etasje - Teknisk enhet SENTR,. Etasje - Sentral administrasjonen SENTR,. Etasje - Sentral administrasjonen TEKN 7,9. Etasje - Teknisk enhet,. Etasje - Sentral administrasjonen Rådhus for Snitt C-C :, U. Etasje

6 .,,.. Kommunaldirektør 8,.,...,,. Spesialpedagog. Undervisningssjef,,., 8,7.,.. 7,... Prosjektmed/Økonomi/Skolefaglig 8, 7,7,.,., 8 87, 7, Observasjonsrom,,.. Prosjektkontor 8,,,8,,. Lekotek 8,7..,,.,,..,..,,,,., 7,,7, Kantine,. arnehagesjef 7. oligkontoret., Foldevegg C+.8.,,...,, Offentlig kafe, e,,. C ,,. Toalett gjester,, 8, 9, Gard /. Kommunaldirektør. 7,,. 7, sareal, 8, 7, 8, C+.8 Kjøkken,8 9,8,.. sareal,, 7.7.,,., Core.,,.,, 8 87, Fagleder 77,,.. Rådgiver. Arkiv,.. 89,., Kultursjef.,,8. C+..,. 7,9, 8 8 8, C+ 7,7,, Plan,.etasje : Plan,.etasje : Plan, 7.etasje : ed tn en Åp,8 Fasade mot sør : 8,,8. Etasje,. Etasje 7,8. Etasje,. Etasje,. Etasje 7,9 8,,8,. Etasje 7,8. Etasje,. Etasje,. Etasje 7,9. Etasje Fasade mot øst : 8,,8. Etasje,. Etasje 7,8. Etasje,. Etasje,. Etasje 7,9. Etasje,7,7,7 Fasade mot nord :,8,. Etasje 7,8. Etasje,. Etasje,. Etasje 7,9. Etasje,7. Etasje 8,,. Etasje 8,,8 Fasade mot vest:

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø edersenaksen skvartalet som og åpen bystruktur Forankring Det eksisterende Rådhuset og Banken kan karakteriseres som enkle, men raffinerte bygg: enkle i deres volumoppbygging, men raffinerte i deres detaljering

Detaljer

BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 01 Arealbehov/ romprogram. Borealis. ARKITEKTERas

BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 01 Arealbehov/ romprogram. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 01 Arealbehov/ romprogram Borealis ARKITEKTERas 5 6 RÅDHUSKVARTALET - BODØ UTKAST TIL ROMPROGRAM BASERT PÅ EKSISTERENDE ORGANISASJONSDIAGRAM 14.05.2012 ALLE

Detaljer

Kolonnade. Kolonnade. Perspektiv fra nord-øst

Kolonnade. Kolonnade. Perspektiv fra nord-øst Perspektiv fra nordøst Lformet bygningsvolum klimatisert gang Inntrukket toppetasje Indre nedsenket gårdsplass Tilkomst til gådsplass Vi foreslår et nybygg med en tredelt løsning: () Et Lformet bygningsvolum

Detaljer

Hulsteinen. Arkitektkonkurranse // Nye Bodø Rådhus. Maksimal utnyttelse av grunnen. Atrium. Skrånede takflater. Fleksibilitet og konstruksjon

Hulsteinen. Arkitektkonkurranse // Nye Bodø Rådhus. Maksimal utnyttelse av grunnen. Atrium. Skrånede takflater. Fleksibilitet og konstruksjon Arkitektkonkurranse // Nye Bodø Rådhus Prosjektet tar utgangspunkt i det eksisterende byggeriets karakteristikk og forbinder de to eksisterende bygningsvolumene med en ny atriumsbygning. Det nye bygningsvolumet

Detaljer

ENSEMBLE. Det nye rådhuskvar talet sett fra Tor vgata

ENSEMBLE. Det nye rådhuskvar talet sett fra Tor vgata E N S E M B L E Bodøs nye rådhus er en åpen, funksjonell og tilgjengelig bygning som blir et selvsagt samlingspunkt for byens ansatte, innbyggere og besøkende. Det nye tilbygget har en tydelig karakter

Detaljer

Netto areal 6700 m2 Brutto areal 11200 m2 Volum (den nye bygningen) 20100 m3

Netto areal 6700 m2 Brutto areal 11200 m2 Volum (den nye bygningen) 20100 m3 Torvgata Dronningens gate +12.70 +13.92 +14.70 Havngata KONKURRNSEOMRÅDE Rådhuskvartalet gjenspeiler byens utvikling fra en liten havneby til et voksende knutepunkt i hele Nord Norge. Det er særlig tre

Detaljer

HELSTØPT. sammen og danne større møterom og griddet fungerer svært godt med tanke på å gi plass til universell utforming.

HELSTØPT. sammen og danne større møterom og griddet fungerer svært godt med tanke på å gi plass til universell utforming. snitt +, +, +, +, snitt +, Situasjonplan : Vårt forslag til odø Rådhus er å skape et samlingspunkt for hele byen og regionen, som tar utgangspunkt i ødøs unike karakter, natur, kultur og historie. Rådhuset

Detaljer

atelier lorentzen langkilde

atelier lorentzen langkilde atelier lorentzen langkilde Kasper Lorentzen Arkitektskolen i Århus 2004 Kristian Langkilde Arkitektskolen i Århus 2001 2001-2014 Udvalgt tegnestueerfaring Arkitektkonkurrencer 1. Præmier Sportsarena 10.000

Detaljer

IMaGO SPEILING AV DET NESTE BODØ

IMaGO SPEILING AV DET NESTE BODØ IMaGO SPEILING AV DET NESTE BODØ D R O N N I N G E N S G A T E H A V N E G A T A T O R V G A T A K O N G E N S G A T E FORSLAGET AVRUNDER RÅDHUSKVARALTET VED Å SAMLE HJØRNET AV DRONNINGENS GATE OG HAVNEGATA.

Detaljer

Naturlig lys Natural Light

Naturlig lys Natural Light Naturlig lys Natural Light Vårt forslag til utforming av tilbygget til odø rådhus med oppussing av eksisterende bygningsmasse vektlegger bruk og kvalitet av Norges naturlige lys. Utformingen gjør at naturlig

Detaljer

Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende

Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende 1 Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende Forholdet til byen kommunikasjon - inngang der menneskene

Detaljer

er laget av lys farget betong med tredetaljering. I kontorene partisjonene er gjørte av tre og glass.

er laget av lys farget betong med tredetaljering. I kontorene partisjonene er gjørte av tre og glass. I S V S H V Ø M I Å H U S P S I U J S P L :5 5. t nytt byrom for odø.. Formell hage knytter rådhuset og parken. 3. antine og terrasse med utsikt i alle retninger. 4. Forsterket forbindelse til byen. 5.

Detaljer

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst Hovedinngang og sett fra øst 1/6 Vitenvågen med omgivelser sett fra høyden i sydøst asaden mot nord og sjøen oajeen med akvariet - og heis til venstre, og adkomst til konferansesenteret til høyre. Kafé

Detaljer

Bystruktur Volumer. Grøntområder/ plasser. Byfornyelse. Byfornyelse. Trafikkårer. Trafikkårer. Fotgjengerårer. Fotgjengerårer. Nordland sentralsykehus

Bystruktur Volumer. Grøntområder/ plasser. Byfornyelse. Byfornyelse. Trafikkårer. Trafikkårer. Fotgjengerårer. Fotgjengerårer. Nordland sentralsykehus Nye odø Rådhus N Gjenreisningsplanen for odø sentrum preges av en strengt definert kvartalstruktur, oppdelt av store åpne plasser og brede gater. Rådhuskvartalet er lokalisert sentralt i denne planen,

Detaljer

NYE BODØ RÅDHUS R E N D E R NY ADRESSE. DEN OVERORDNEDE målsettingen med arkitektkonkurransen

NYE BODØ RÅDHUS R E N D E R NY ADRESSE. DEN OVERORDNEDE målsettingen med arkitektkonkurransen DEN OVERORDNEDE målsettingen med arkitektkonkurransen oppfatter vi som todelt; både gi innbyggerne i Bodø et åpent og publikumsvennlig rådhus, samt optimalisere den økonomiske driften av kommunens administrasjon.

Detaljer

Servicetorget. Medarbeidere/119m2. Sevicetorget. Møterom/20m2. IKT kontoret IKT-sjef/10m2 Servicetorget Arkiv 15m2

Servicetorget. Medarbeidere/119m2. Sevicetorget. Møterom/20m2. IKT kontoret IKT-sjef/10m2 Servicetorget Arkiv 15m2 Nye Bodø Rådhus VIDEREUTVIKLING AV BODØ RÅDHUS Bodøs rådhus er en flott og karakteristisk bygning med særpreg og sjel, som byens borgere er stolte av. Pga. samlokaliseringen av kommunens administration,

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET KONSTRUKSJON Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Veksthus Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 Jobbe med det lette på det massive Lettkonstruksjon, og veksthus.utnytte

Detaljer

Origo Bodø Nye Bodø rådhus

Origo Bodø Nye Bodø rådhus Nye Bodø rådhus Perspektiv fra krysset mellom Dronningens gate og Torvgata. Rådhuset som samlet kvartal og forsterket byrom. Tanker om det opprinnelige rådhusprosjektet. Byparken langs Torvgata ender i

Detaljer

FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS "UNION"

FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS UNION FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT Løsningen er basert på å kombinere det beste av eksisterende forhold - det eksentriske, sjarmerende og sterke arkitektoniske uttrykket fra det opprinnelige Rådhuset-

Detaljer

SIDE VED SIDE NYTT RÅDHUS I BODØ

SIDE VED SIDE NYTT RÅDHUS I BODØ RÅDHUSET, PUBLIKUMSINNGANG /6 Bodø kommune ønsker seg et åpent, innbydende og publikumsvennlig nytt Rådhus. I dag kan ingen gi svar på en slik oppgave uten å vurdere bærekraft i forhold til energi, effektivitet

Detaljer

Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata. Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus - 1. oktober 2013 QUEEN OF DIAMONDS

Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata. Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus - 1. oktober 2013 QUEEN OF DIAMONDS Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus 1. oktober 2013 Terrengsnitt AA 1:500 Terrengsnitt BB 1:500 Bakgrunn Bodø kommune ønsker å samlokalisere

Detaljer

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate SPINN RKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås rkitekt Christies gate PROSJEKTBESKRIVELSE / when simplicity meets complexity - sykkel i Trondheim

Detaljer

situasjonsplan / 1:500

situasjonsplan / 1:500 rådhuset MOT SOLPLASSEN / sør-vest situasjonsplan / 1:500 Vår visjon for et nytt rådhus i Bodø er basert på ønsket om å skape en bedre hverdag for både ansatte og brukere av huset, med gode dagslysforhold

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse.

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. FRAM AD introduksjon Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. Møter skapes; gammelt - nytt, åpent - lukket, vertikalt - horisontalt, fjord - fjell, inne - ute. Møter med

Detaljer

NYTT RÅDHUS I SANDNES

NYTT RÅDHUS I SANDNES NYTT RÅDHUS I SNDNES VI MENER RKITEKTUREN til det nye rådhuset skal: - Uttrykke et klart og gjenkjennelig volum i byen. - Invitere besøkende opp i hjertet av bygningen hvor de viktigste servicefunksjonene

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken FABRIKKGATEN 6 Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken KRONSTADPARKEN BERGENS NYE BYDEL Kronstadparken er lokalisert i den såkalte næringskorridoren rett sør for Danmarksplass. Bara

Detaljer

Åsane senterområde S-3, Felt D plannr. 1819.00.00

Åsane senterområde S-3, Felt D plannr. 1819.00.00 Åsane senterområde S-3, Felt D plannr. 1819.00.00 Orientering ÅSANE NORD REDEGJØRELSE FOR PLAN OG ESTETIKK. Attraksjoner Området er spesielt attraktivt på grunn av direkte kontakt med natur, friluftsområder,

Detaljer

Lovisenberggata 15 m.fl., Lovisenberg sykehus Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Lovisenberggata 15 m.fl., Lovisenberg sykehus Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Saksnr: 201300597-52 Side 1 av 17 Lovisenberggata 15 m.fl., Lovisenberg sykehus Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Vedlegg 16: Forslagsstillers illustrasjoner med forklaringer Forslagsstiller:

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning LANCING... var engang vår nasjons stolteste skute. Stolte var de alle sammen, de hvite svaner, men LANCING står ennu for alle gamle sjømenn som toppen på seilskutekulturen. Den var en av verdens skarpseilere

Detaljer

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola TO FLØYER Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola 19x0,174=3,30 Visjon En hver by trenger et sentrum. Vi ønsker at det nye Rådhuset i Sola skal være hjørnestenen i bydannelsen og dermed også sentrumsdannelsen.

Detaljer

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten.

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten. Ytterst ute mot havet, der hvor Nord-Jæren ender og Boknafjorden begynner, ligger et fyr. Fyret heter Tungenes har vært et peilemerke for sjømenn i over 50 år. Like ved Tungenes fyr er der en liten fiskehavn,

Detaljer

TiND NYE. TiND NYE BODØ BODØ RÅDHUS RÅDHUS. Situasjonsplan. Terrengsnitt 1: m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. Skala 1:500.

TiND NYE. TiND NYE BODØ BODØ RÅDHUS RÅDHUS. Situasjonsplan. Terrengsnitt 1: m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. Skala 1:500. Skala : Skala :2 Situasjonsplan : Terrengsnitt Skala : Skala :2 TiD TiD YE YE OPPTRI 72.8 MM 289.9 MM BUELEGDE 4 EI3C EI3C EI3C B B B B gard Bakkeplan : kjøkken restaurant 7 pers kjøkken kantine 3- pers

Detaljer

Bølgebevegelse som inspirasjon

Bølgebevegelse som inspirasjon 3 4 5 ølgebevegelse som inspirasjon Laks og ørret har en karakteristisk bevegelse kalt "bølgebevegelse". Dette er svigninger som driver gjennom kroppen i motsatt retning av bevegelsen med en hastighet

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

BODØ UNITED BODØ UNITED. Eksisterende situasjon 1:1000 ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS. butikk forretningsbygning. butikk forretningsbygning

BODØ UNITED BODØ UNITED. Eksisterende situasjon 1:1000 ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS. butikk forretningsbygning. butikk forretningsbygning 834 BODØ STASJON RV 80 VÆREØY - BODØ MOSKNES - BODØ BODØ - RØST RV 80 BODØ LUFTHAVN +9.0 BODØ TORG +9.0 +10.0 +10.0 +15.250 RÅDHUSGATA 0 +17.0 +17.0 busstopp norges bank DRONNINGENS GATE Bodø sentrums

Detaljer

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200 Maritimt vitensenter i Tungevågen Fasade mot øst 1:200 forbindelse til fyrtårn A C B Gjenstandsmottak 200 Undervisnings materiell 30 Verksted Teknisk rom 1 c+ 2. Vaskerom 55 Lager 20 wc h 27 wc f 27 garderobe

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

TAJE NYSKAPSENTER. ARK6 Monica Moum og Tori Buaas Austli

TAJE NYSKAPSENTER. ARK6 Monica Moum og Tori Buaas Austli TAJE NYSKAPSENTER ARK6 Monica Moum og Tori Buaas Austli TAJE / en plass i solen, gårdsplass, inngjerding, lekeplass, plass, spillerom, torg, tomleplass, tun Prosjektet Å tegne et nyskapsenter er en stor

Detaljer

Dekningsområdet får en sosial funksjon. Vi lar folket strømme til ved å lage en slags «spansketrapp»... Solen må få komme inn i bygget...

Dekningsområdet får en sosial funksjon. Vi lar folket strømme til ved å lage en slags «spansketrapp»... Solen må få komme inn i bygget... 1/6 Propositi... «Vi ser for oss et rådhus som forsterker idéen om et fellesskap mellom borgere og forvaltningen gjennom inspirerende omgivelser.» 1 Mot sør ligger solen relativt høyt over horisonten.

Detaljer

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen Atlaset har denne dyden: det viser formen til byer som ennå ikke har hverken form eller navn Italo Calvino, Usynlige byer Et så vakkert sted som dette kan vanskelig forbedres ved å bygge noe der. Og når

Detaljer

KUNSTSILO OG DET HORISONTALE MUSEUM

KUNSTSILO OG DET HORISONTALE MUSEUM Historisk har siloen vert, og er den dag i dag, ett vertikalt landemerke i det som skal bli Kanalbyen. Den har stort potensiale til å bli ett symbolsk fyrtårn i området, viss den bare kan beholde sin særegenhet

Detaljer

ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6. gruppenummer - sidetall

ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6. gruppenummer - sidetall ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6 gruppenummer - sidetall ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 MILJØOPPLYSNINGER BYA: 1684 Klimatisert areal:

Detaljer

At her sko stå åkrar og bølga i brisen.

At her sko stå åkrar og bølga i brisen. At her sko stå åkrar og bølga i brisen. 12 Forslagets hovedidé er organiseringen av program rundt den indre hagen, eller gårdsrommet. Utstillingsrommene ligger langs hagen mens tilleggsprogrammene ligger

Detaljer

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten I Utvalg for byutviklings vedtak 09.03.2016 om å legge ut planforslag for det nye rådhuset på høring, blir prosjektet bedt og å vie særlig

Detaljer

SJØLANDSBY TERRENGPROFIL STRØM TERRENGPROFIL FORSLAG TERRENGPROFIL FORSLAG SITUASJONSPLAN 1 : 500 FUGLEPERSPECTIV

SJØLANDSBY TERRENGPROFIL STRØM TERRENGPROFIL FORSLAG TERRENGPROFIL FORSLAG SITUASJONSPLAN 1 : 500 FUGLEPERSPECTIV OVERGANGEN MELLOM SJØ OG JORD HAVNIVÅET Symbiosen mellom natur og land skulle adresseres (løses) i dette nye maritime vitensenter i Tungevågen. Vi søker å skape en dualitet (en balanse eller samspill)

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

VENTILASJON Mekanisk ventilasjonssystem.

VENTILASJON Mekanisk ventilasjonssystem. ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 R T R GRUPPENUMMER / B3 STUDENTER / Maria Pettersen, Astrid Christine Humerfelt, Anette Rudshaug TOMT / Torget BESKRIVELSE/ ROTOR er et sykkelsenter som skal stimulere til økt

Detaljer

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

Fyrtårn. Terrasse. Sykkel p. Rampe. Bådværft. Rampe HAV OG FOLK 1:1000. HAV OG FOLK.1 indd.indd 1 01/12/14 09.14

Fyrtårn. Terrasse. Sykkel p. Rampe. Bådværft. Rampe HAV OG FOLK 1:1000. HAV OG FOLK.1 indd.indd 1 01/12/14 09.14 N Fyrtårn Terrasse Sykkel p HC P Bådværft BEDDIN 0 10 50 100 1:1000 P.1 indd.indd 1 Åpen Arkitektkonkurranse Maritimt vitensenter i Tungevåren, Randaberg Arkitektonisk idé Vitenvågen skal være et markant

Detaljer

Universell utforming. I bevaringsverdige bygningsmiljøer. Risør kommune. v/heidi Rødven

Universell utforming. I bevaringsverdige bygningsmiljøer. Risør kommune. v/heidi Rødven Universell utforming I bevaringsverdige bygningsmiljøer Risør kommune v/heidi Rødven Risør handelsby, treby, empire 1971 Blant Sørlandsbyenes trehusmiljøer står Risør i en særstilling, ingen steder finner

Detaljer

DEG 42. Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB. Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey

DEG 42. Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB. Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey DEG 42 Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey 19 Sett fra sydøst. DEG 42 er den 13. og siste bygningen i Barcode-rekka Branntrappen kan benyttes som uformell

Detaljer

Haakon VII gate 5 er en velkjent adresse og er omgitt av de beste!

Haakon VII gate 5 er en velkjent adresse og er omgitt av de beste! Premium kontorer Haakon VIIs gate 5 3 - et av Pecunias prestisjeprosjekter i Vika. Det er lenge siden det ble bygget nytt i Vika. Bygningen er derved unik, fordi den i 2009 ble strippet inn til råbetongen

Detaljer

D A R K QUALITY POND HOTEL. Hotell UNDER CONSTRUCTION. www.darkarkitekter.no

D A R K QUALITY POND HOTEL. Hotell UNDER CONSTRUCTION. www.darkarkitekter.no D A R K QUALITY POND HOT UNDER CONSTRUCTION www.darkarkitekter.no STAVANGER E39 THE POND@FORUS SOLA FORUS STAVANGER FLYPLASS, SOLA SANDNES QUALITY POND HOT Dark Arkitekter AS THE POND HOTL Et nytt hotell

Detaljer

OPPRISS FASADE SØR M=1:200 (A1)/ M=1:400 (A3) NYTT RÅDHUS I SANDNES S A T U R N SITUASJONSLAN M=1:500 (A1)/ M=1:1000 (A3) +14,6 +10,6 + 6,6 + 2,1

OPPRISS FASADE SØR M=1:200 (A1)/ M=1:400 (A3) NYTT RÅDHUS I SANDNES S A T U R N SITUASJONSLAN M=1:500 (A1)/ M=1:1000 (A3) +14,6 +10,6 + 6,6 + 2,1 +4, +0, +, + 2, OPPI FDE Ø M=:200 ()/ M=:400 (3) Y ÅDH I DE ygget er organisert som en irregulær karre rundt en sentral, sirkulær lysgård. Hovedinngangen er lagt mot syd av klimatiske, lysmessige og byplanmessige

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

"Mær" Maritimt vitensenter i Tungevågen - Åpen arkitektkonkurranse 2014. Situasjon 1:1000. Utstilling. Lager. Kafé. Møteplass. 11 + 7 m.o.

Mær Maritimt vitensenter i Tungevågen - Åpen arkitektkonkurranse 2014. Situasjon 1:1000. Utstilling. Lager. Kafé. Møteplass. 11 + 7 m.o. N Utstilling Lager + 7 m.o.h Kafé + 6.20 m.o.h Foajé + 7.85 m.o.h Møteplass Situasjon :000 5 0 20 50m 4 snitt +2.40 mesanin 3 m 2 3 akvarium r = 6.3 m utstillingslokaler 645 + 29 m 2 2 /+2.60 lager verksted

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

TREKANTTOMTEN. k u n s t r e i s e n

TREKANTTOMTEN. k u n s t r e i s e n TREKANTTOMTEN k u n s t r e i s e n t e n k om en kunstreise kunne være et bindeledd mellom bydeler? Frogner Slottsparken Henrik Ibsensgate Vika Munkedamsveien Sentrum Trekanttomten E18 Aker Brygge Filipstad

Detaljer

HUSEBYBAKKEN. Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong. Oslo PRESENTASJON

HUSEBYBAKKEN. Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong. Oslo PRESENTASJON PRESENTASJON Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong HUSEBYBAKKEN Oslo ARKITEKT: ELTON & ØSTHUS ARKITEKTUR OG DESIGN Tekst: Per Joar Østhus Foto: nispe@datho.no og arkitekten Tomannsboligen på Montebello,

Detaljer

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet oppgave Stavanger eiendom ønsker ideer og alternativer til utvikling av Vålandshaugen i Stavanger. Idéene skal vise en mulig tilkobling mellom Vålandstårnet og vannbassengene og et helhetlig grep for selvet

Detaljer

Åsane senterområde S-3 Felt D plannr. 1819.00.00

Åsane senterområde S-3 Felt D plannr. 1819.00.00 Åsane senterområde S-3 Felt D plannr. 1819.00.00 Innholdsfortegnelse Redegjørelse Konsept Situasjonskart 3 6 9 1:2000 1:1000 Snitt Perspektiv Kommunikasjon Solstudier p-kjeller BRA-etasjer Fotomontasjer

Detaljer

ARKITEKTUR HOVEDINNGANG

ARKITEKTUR HOVEDINNGANG ARKITEKTUR Lysinnfall, funksjonalitet for alle brukergrupper og et bæredyktig bygg for fremtiden er betydelige elementer i konseptet. Med rom for morgendagens puls. Skolens viktigste arealer er fordelt

Detaljer

Kalvild Gård 20.11.2015

Kalvild Gård 20.11.2015 1 Kalvild Gård 20.11.201 KONSEPT Forslaget følger gjeldende reguleringsplan. Det er tatt utgangspunkt i planens yttergrenser for byggehøyder og byggelinjer. I vårt forslag ligger høyeste punkt på nybygget

Detaljer

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1 GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE f a r g e r i k t f e l l e s s k a p Vår hovedintensjon på Stavne har vært å lage et bygg som bidrar til å skape et fellesskap mellom brukerne,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

SKROGET_ Vitensenter Randaberg

SKROGET_ Vitensenter Randaberg SKROGET_ Vitensenter Randaberg Skip og båter har gjennom tidene vært menneskets følgesvenner i møte med elementene, vann og hav. Havet er utgangspunktet for Randaberg vitensenters formidling. Skrogets

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

SMNs nye hovedkvarter: Bankens målsettinger og arkitektoniske konsekvenser. Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate

SMNs nye hovedkvarter: Bankens målsettinger og arkitektoniske konsekvenser. Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate Program for konkurransen Gjør ditt skip vakkert og godt mannskap vil følge deg Program for konkurransen PLANLØSNING GENERALITET FLEKSIBILITET PUBLIKUMSRETTA

Detaljer

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761 Drammen Kommune Engene 1 3008 DRAMMEN Kontortelefon 32 21 09 90 Telefax 32 21 09 91 Mobiltelefon 90 92 11 13 Mobiltelefon 90 15 01 06 Godkjenningsnr. 2001011230 Foretaksnr. NO 960 029 100 MVA Hjemmeside

Detaljer

MARS 2010. Oslo Bergen Trondheim Sandnes Fredrikstad Stord Alta Stockholm Strömstad Falköping Trollhättan Skellefteå Umeå Lidköping LINK landskap

MARS 2010. Oslo Bergen Trondheim Sandnes Fredrikstad Stord Alta Stockholm Strömstad Falköping Trollhättan Skellefteå Umeå Lidköping LINK landskap LINK signatur er blant de ledende arkitektkontorer i Norge. Firmaet har i dag rundt 230 medarbeidere. Hovedtyngden av våre ansatte er sivilarkitekter og har flere andre faggrupper innenfor samlebegrepet

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

GRUPPE 7 LINE MYRENGET, MARIE SÆTRE, AMUND EGGUM WANGEN 7-1

GRUPPE 7 LINE MYRENGET, MARIE SÆTRE, AMUND EGGUM WANGEN 7-1 GRUPPE 7 LINE MYRENGET, MARIE SÆTRE, AMUND EGGUM WANGEN Stavne Gård skal være et forum hvor mennesker i ulike situasjoner møtes. Yrkesstolthet og mestringsfølelse skal gi en solid plattform til å delta

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

Nyskap Johan Martin Haug Ingrid Stenvik Larsen

Nyskap Johan Martin Haug Ingrid Stenvik Larsen Nyskap Johan Martin Haug Ingrid Stenvik Larsen Nyhavna Sted Nyskap ligger på Nyhavna i Trondheim som et er gammelt tomten og området, men likevel har nyskap en fantastisk utsikt og beliggenhet. Nyhavna

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser.

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRAGERNES ATRIUM Gnr/Bnr 114/663, 665, 667, 669, 671, 697 og 700 Drammen kommune. Detaljregulering Dato: 18.10.13, REV. 08.11.13 1. GENERELT 1-1. Området

Detaljer

1. CUMULUS Individuell kritikk

1. CUMULUS Individuell kritikk 1 1. CUMULUS Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Cumulus foreslår 2 alternative måter å videreutvikle eksisterende fylkeshus, uten å disponere parkareal eller eksisterende

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen

ARKITEKTUR 6 / 2014. MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen ARKITEKTUR 6 / 2014 MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen PROSJEKTBESKRIVELSE / Vi har hatt en arkitektonisk intensjon om å skape

Detaljer

Integrerte elektroniske persienner

Integrerte elektroniske persienner Integrerte elektroniske persienner Vinduer med integrerte persienner er mer en skjerming av sjenerende sollys. Produktet i seg selv reduserer energibehovet i bygg gjennom økt isolering i glasset, og redusert

Detaljer

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER 6 ER I KJEDE OG 8 ER HILL Panorama mot sjøen, takterrasse med sol fra morgen til kveld og stor valgfrihet på ulike boligtyper. Velkommen til Botn Hill. Et unikt boligprosjekt midt i hjertet av Selbu. stue/kjøkken

Detaljer

KHK D-1 SFO GNR. 8/5 A 001 B SØKNAD OM TILTAK ARKITEKTHUSET +72, ,85 +73,40 :20 +70,05 3,5 3,5 7,7. Påført ny garasje

KHK D-1 SFO GNR. 8/5 A 001 B SØKNAD OM TILTAK ARKITEKTHUSET +72, ,85 +73,40 :20 +70,05 3,5 3,5 7,7. Påført ny garasje N D-1 9p l HC ing 3,5 14 ing gard erob e,7 ppe n gru ppe rom 72 HC alta 12 gru HC rom SFO HC kjøkk en +71 9 ELP. opph old KK 6,6 SY NY GA par RA JE ker +72,3 SJE ELP. NO RE SY GA 43 R A S pl ker par 1

Detaljer

ROM for NSB. Miljøvennlige. NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland

ROM for NSB. Miljøvennlige. NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland Miljøvennlige ROM for NSB NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland Drammen NSB-kompetansesenter & Sundland i Drammen I FutureBuilt konferansen 11-12.Oktober 2011 Drammen alt.arkitektur as I

Detaljer

I LY. Bussveien plan og designkonkurranse 15/250723 - Februar 2016

I LY. Bussveien plan og designkonkurranse 15/250723 - Februar 2016 I LY Bussveien plan og designkonkurranse 15/25023 - Februar 2016 INNHOLD HOVEDGREP En holdeplass Alternativer Konsept 03 ARKITEKTUR Situasjonsplan - Stokkavik 1:500 Situasjonsplan - Niels Juels gate 1:500

Detaljer

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland Krematorium på Alfaset gravlund Oslo ARKITEKTENE AS - ESPEN ESKELAND og Dyrvik arkitekter as Tekst: Espen Eskeland Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland 14 MUR+BETONG 4 2009 Krematoriet skyter ut av terrenget

Detaljer

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET Justert illustrasjon ned Prinsegata med inntrukket toppetasje REGULERINGSFORSLAGET UTVIKLET ETTER 1. GANGSBEHANDLING OG OFFENTLIG HØRING Reguleringsforslaget

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

Det må investeres i eksisterende attraksjoner for å styrke lokale destinasjoner. shopping. Kjøpesenter. Rådhus. kultur. Kulturhus + Bibliotek

Det må investeres i eksisterende attraksjoner for å styrke lokale destinasjoner. shopping. Kjøpesenter. Rådhus. kultur. Kulturhus + Bibliotek Nye Bodø Plan U2 10000 LENGDESNITT, NYTT OG EKSISTERENDE RÅDHUS MV, 1:200 0 1 5 m Byen henger ikke sammen. Invister i eksisterende atraksjoner Grønne korridorer Bruk Nye Bodø and planlagt parkeringsanlegg

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

STAVNE ARBEIDS- OG KOMPETANSESENTER - NYTT FOTFESTE

STAVNE ARBEIDS- OG KOMPETANSESENTER - NYTT FOTFESTE STAVNE ARBEIDS- OG KOMPETANSESENTER - NYTT FOTFESTE Gruppe 17: Lars Erik, Annhild og Kine Klimatisert areal: 2330 kvm Halvklimatisert areal: 1400 kvm Det nye komplekset på Stavne forsøker å samle alle

Detaljer

Ny og moderne kontorstandard. Velkommen

Ny og moderne kontorstandard. Velkommen Tollbugata 32 Velkommen De ledige lokalene på 592 kvm ligger i byggets 7. etasje og Ny og moderne kontorstandard ligger flott til med tanke på lys og utsyn. Lokalene fremstår i dag som rålokaler hvor leietaker

Detaljer

GULDBERGAUNET IDRETTSPARK

GULDBERGAUNET IDRETTSPARK FORPROSJEKT TEGNINGSHEFTE ILLUSTRASJON FRA SKISSEFASE SOM VISER IDRETTRKEN OG SAMMENHENGEN MED DEN NYE VIDEREGÅENDE SKOLEN OG BYEN. ILLUSTRASJON FRA FORPROSJEKTET, NY STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE. KONTEKST

Detaljer

Elvebredd i endring. Mandal Nedre Malmø

Elvebredd i endring. Mandal Nedre Malmø Elvebredd i endring Mandal Nedre Malmø Situasjonsplan M 1:1000 Mandal Nedre Malmø Mandal har sitt eget særpreg. Dette særpreget er først og fremst bestemt av elva og kan oppsummeres gjennom fi re punkter:

Detaljer

Staup Helsehus. Totalentreprise med løsningsforslag HRTB Arkitekter Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter SKANSKA

Staup Helsehus. Totalentreprise med løsningsforslag HRTB Arkitekter Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter SKANSKA Staup Helsehus Vi er inspirert av Levangers Kommunes visjon om å skape et moderne og fremtidsrettet helsehus på Staup - et attraktivt og forbilledlig sted tuftet på nærhet, åpenhet og med høy miljø- og

Detaljer

COLAB. Situasjonssnitt M 1:1000

COLAB. Situasjonssnitt M 1:1000 COLAB Situasjonssnitt M :000 COLAB BYGG Nyskap - et verksted, et makerspace, en inkubator, en samlingsplass, et dyrkningssenter, en urban mine: et romprogram som ønsker å være mye. den kreative gnisten

Detaljer