Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye leiligheter midt i Vågsbygd"

Transkript

1 Nye leiligheter midt i Vågsbygd

2 BYGG A 1. etasje Etasjeplan Plan takterrasser Leiligheter etasje Etasjeplan Plan takterrasser Leiligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien består av tre bygg A, B og C som alle har tre etasjer. Byggenes plassering er markert i situasjonsplanen på side 28. I hvert bygg har leilighetene navn etter leilighetstype og etasje. Bokstaven står for leilighetstypen, og tallet står for etasjen den befinner seg i. F.eks.: Leilighet «A1» er leilighetstype A og ligger i 1. etasje. I tillegg til leilighetenes private terrasse har også hver leilighet en egen takterrasse, unntatt leilighetene i 3. etasje. Hvilken takterrasse som hører til hver leilighet ser du på «Plan takterrasser». KJØPSINFORMASJON...4 VELKOMMEN HJEM Om området og standard...8 ORD FRA ARKITEKTEN Om bygget og leilighetene EIERFORM OG FINANSIERING Om Sørlandet Boligbyggelag SITUASJONSPLAN etasje Etasjeplan med terrasser Leiligheter BYGG B 1. etasje Etasjeplan Plan takterrasser Leiligheter etasje Etasjeplan Plan takterrasser Leiligheter etasje Etasjeplan med terrasser Leiligheter BYGG C 1. etasje Etasjeplan Plan takterrasser Leiligheter etasje Etasjeplan Plan takterrasser Leiligheter etasje Etasjeplan med terrasser Leiligheter Byggebeskrivelse...84 Teknisk beskrivelse...86 Romskjema...88 Reguleringsbestemmelser...89 ROLF R. ELIESON RITA OMMUNDSEN TERJE TJELLAND Styrken til å nå flere

3 KJØPSINFORMASJON NØKKELINFORMASJON BROVEIEN SELGER: Broveien 2 AS, Kongensgt. 32, 4610 Kristiansand. Selskapet er eid av Ivar Mjaaland Eiendom AS, Sørlandet Boligbyggelag Utvikling AS m.fl. Alle opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av eier. ADRESSER: Boligene vil bli oppført på adressen Auglandslia 2, 4 og 6, og kan få tildelt ny adresse når bygningene er ferdig oppført. MATRIKKELNUMMER: Prosjektet ligger i dag på gnr/bnr: 12/1009 og 12/1170 i Kristiansand kommune. Før overtakelse vil selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/ fradelinger, og prosjektet vil få et eget gnr/bnr. Leilighetene tildeles andelsnummer Andelsnummer for hver leilighet vil bli fastsatt når borettslaget er stiftet. TOMTE AREAL: Ca. 3 da. Arealet er ikke eksakt, og noe avvik kan komme ved endelig oppmåling. BESKAFFENHET: Tomten leveres pent opparbeidet med plen, prydbusker, bed og øvrig beplantning iht. vedtatt utomhusplan. AREAL BOLIGER: Arealene som oppgitt på tegninger i denne salgsoppgave og i prisliste, er angitt i bruksareal (BRA), som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, vegger og sjakter, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses P-rom dette er (litt forenklet uttrykt) boligens BRA fratrukket innvendige boder og veggene til disse. ENERGIMERKING: Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt vil en havne i energiklasse B, men kan ende opp med en lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel. FERDIGATTEST: Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas 31 holde tilbake et beløp på meglers klient konto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann avgjør rettmessig tilbakehold, og takstmann får fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret. PARKERING: Bruksrett til 1 parkeringsplass i kjeller må kjøpes for kr ,- som kommer i tillegg til kjøpesummen for leiligheten. Tildeling av parkeringsplasser og boder foretas av utbygger før ferdigstillelse. Utbygger vurderer også behovet for tildeling av handicap-plasser. Styret har senere rett til å foreta endringer i parkeringsplanen ved behov, se vedtektene. Overskuddsplasser som ikke er solgt per overtakelse beholdes av selger, som kan selge eller leie disse ut innenfor borettslaget. Egen avtale mellom utbygger og borettslaget inngås før overtakelse. Reguleringsplaner/reguleringsbestemmelser for Vågsbygd Ringvei/Broveien: Regulert til bolig, reguleringsplan nr. 931, Vågsbygd Ringvei Broveien ble godkjent av Bystyret i Kristiansand den som sak 61. Plan og bestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. VEI, VANN OG KLOAKK: Offentlig vann og kloakk. KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. UTLEIE: Utleie av leilighetene vil reguleres av borettslagsloven og borettslagets vedtekter og forvaltes av borettslagets styre. ORGANISERING: Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. Det betyr at beboerne eier bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet «borettslag». Beboerne eier en del av borettslaget derav navnet «andelseier». Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi. Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndighet i borettslaget. Her møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap og beretning samt velger et styre som er ansvarlig for den daglige driften, inkludert økonomien. Styret treffer alle vedtak vedrørende borettslagets drift, men må følge lover, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet. Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget, disse er bindende for kjøper. Vedtektene er en del av salgsprospektet, og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. Utbygger er forpliktet til å betale felleskostnadene for de boligene som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse. Utbygger tar også alt ansvar for eventuelle overskridelser på byggekostnader og merkostnader grunnet prisstigning i byggeperioden, da du som kjøper av bolig har fast pris. Borettslaget løper derfor ingen risiko dersom slike situasjoner oppstår. MEDLEMSKAP I SØRLANDET BOLIGBYGGELAG: Borettslaget vil bli tilknyttet Sørlandet Boligbyggelag. Kjøpere som ikke er medlemmer av Sørlandet Boligbyggelag, må tegne medlemskap før kjøpet. FORKJØPSRETT: Boligbyggelagets medlemmer har forkjøpsrett ved salg av leilighetene. Dersom andel siden skifter eier, har andelseierne i borettslaget, deretter andre medlemmer i Sørlandet Boligbyggelag, forkjøpsrett. Ny andelseier må godkjennes av borettslaget. Se vedtektene for ytterligere informasjon. VEDTEKTER: Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter. Forsikring mot felleskostnader: Gjennom Sørlandet Boligbyggelag som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond. Sikringsfondet dekker tap hvis noen beboere ikke klarer å betale sin del av fellesutgiftene etter nærmere regler. Manglende innbetaling fra en andelseier skal ikke dekkes av øvrige andelseiere. Utbygger har ansvar for usolgte enheter. Sørlandet Boligbyggelag benytter NBBLs fulltegningsforsikring for å avlaste utbyggers risiko ved usolgte leiligheter. For deg som kjøper betyr det en enda større trygghet for at prosjektet blir gjennomført etter planen, og at det ikke blir høyere felleskostnader selv om alle leilighetene ikke er solgt. Fulltegningsforsikringen fra NBBL er et eksklusivt tilbud til bolig byggelag tilsluttet NBBL. TOTALPRIS: Totalprisen på boligen består av innskudd (egenkapital) og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hvert av disse elementene. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert under og i prislisten. Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av omkostningene, utgjør det som kjøper må finansiere på egen hånd. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget, hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader. FELLESLÅN/VILKÅR: Borettslagets fellesgjeld er et annuitetslån i Sparebanken Sør på ca. kr ,-. Maksimal fellesgjeld utgjør ca. 60 % av totalprisen på alle leilighetene. For eksakte tall henvises til prisliste. Det legges opp til 30 års total løpetid på lånet, hvorav de 3 første årene er avdragsfrie. Lånet vil i utgangspunktet ha flytende rente, per 10/1-15 er den flytende renten 2.80 % p.a. Det tas forbehold om endringer i renten da renten vil bli endret i takt med rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten. KAPITALKOSTNADER: Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Rentene på den enkeltes andel av fellesgjelden kan trekkes fra i skattbar inntekt på selvangivelsen i henhold til ordinære regler. MULIGHET FOR INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD: Borettslaget vil inngå en avtale med forretningsfører om individuell nedbetaling av fellesgjeld, under gitte forutsetninger. Andelseier vil ved denne ordningen ha større fleksibilitet til å styre sin egen fellesgjeld og derved finanskostnadene. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres måned lige finans kostnader til borettslaget i henhold til innbetalt beløp. BETALINGSBETINGELSER: Kr ,- innbetales som forskudd 14 dager etter signert kjøpekontrakt. Dette må være såkalt fri egen kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Selger vil stille garantier i henhold til bustadoppføringslovens 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller selger fra det tidspunkt 47 er stilt. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. OMKOSTNINGER: Medlemskap SBBL pr. pers kr 680,- Gebyr for tinglysning av andel kr 430,- Evt. gebyr for tinglysning av pant/ heftelse kr 430,- Gebyr grunnboksutskrift kr 172,- Andelskapital til borettslaget kr 5 000,- Dokumentbehandlingsgebyr kr 3 440,- FELLESKOSTNADER: Estimerte felleskostnader består av borettslagets driftskostnader, samt renter på borettslagets fellesgjeld. Fellesgjelden er avdragsfri i 3 år. Drifts kostnadene dekker blant annet kommunale eiendomsavgifter, eiendomsskatt, forsikring av bygningsmassen, ytre vedlikehold, strøm til fellesanlegg og vaktmestertjenester, samt andel av drift/vedlikehold av felles p-plasser. Felleskostnadene for den enkelte leilighet er stipulert i henhold til budsjett og fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre ved overtakelse. Kostnader til kabel-tv og Internett vil komme i tillegg og vil avhenge av hvilken pakke som blir valgt. 4 5

4 KJØPSINFORMASJON FORTS. KOMMUNALE AVGIFTER, RENO- VASJON OG EIENDOMSSKATT: Eiendomsskatt og avgifter for vann, renovasjon og kloakk er inkludert i de estimerte felleskostnadene til borettslaget, ut fra en foreløpig beregning. ØVRIGE MULIGE KOSTNADER: I tillegg kan det komme andre faste kostnader på leiligheten, for eksempel kostnader knyttet til vann, elektrisitet, TV, innboforsikring m.m. Disse kostnadene beror på den enkeltes avtaler og forbruk. LIGNINGSVERDI: Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert/bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 60 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. I forslag til revidert nasjonalbudsjett er det foreslått å øke disse satsene. Se for mer informasjon. HEFTELSER: Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile andre heftelser eller rådighetsinnskrenkninger på tomten enn følgende: Pantedokument til banken for boretts lagets totale fellesgjeld. Pant for andelseiernes borettsinnskudd. Målebrev. Tgl. bestemmelser vedr. vei, vann og kloakk Kristiansand kommune. Kopi av grunnboksutskrift fås hos megler. FORBEHOLD OM REALISERING: Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Minimum 40 % av leilighetene må forhåndsselges. Igangsettingstillatelse. Forbeholdene skal være avklart av selger innen Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge å ikke realisere prosjektet. Etter har kjøper 2 uker på å skriftlig trekke seg fra avtalen dersom Selger ikke har avklart sine forbehold. Dersom kjøper velger å stå ved avtalen aksepteres også tilsvarende endring i overtakelse BYGGETID/OVERTAGELSE: Ferdigstillelse/innflytting vil være i løpet av 4. kvartal 2016 forutsatt at alle forbehold om realisering er avklart innen Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt/innflyttingspunkt tilsvarende. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 4 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 4 uker før overlevering. SELGERS FORBEHOLD/ FORUTSETNINGER: Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter. ANNET: Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammen føyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og material behandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr. GEBYR VED VIDERESALG: Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr ,- inkl. mva for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper. FORSIKRING: Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom borettslaget, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring. GARANTIER: Boligene selges iht. Bustadoppføringslova, og Selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. KJØPEKONTRAKTER: Avtale om kjøp forutsettes inngått på Selgers standard kjøpekontrakt eller midlertidig kjøpsbekreftelse som vil bli benyttet ved salg. Selgers kontraktsdokument forutsettes gjennomgått før avtale om kjøp inngås. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m. KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT: Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper, på tross av oppfordring, har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås. TILVALG/ENDRINGER: Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/ endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene. SELGERS RETT TIL ENDRINGER: Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere kjøper om slike endringer. LOVVERK/AVTALEBETINGELSER: Boligene selges iht. Bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr 43. Kredittvurdering/hvitvaskingsloven: Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Eiendomsmeglere ble fra underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. BUDREGLER: Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse fra Sørmegleren må benyttes. Regler om budfrister i Eiendoms meglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker og det brukes kjøpsbekreftelse. Alle kjøpsbekreftelser må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. ANSVARLIG MEGLER: Sørmegleren AS, avd. Nybygg, eiendomsmegler MNEF Rolf Elieson Kontaktpersoner i salgsarbeidet hos Sørmegleren AS, avd. Nybygg er: Rita Ommundsen, Megler MNEF, tlf eller mail: og Rolf Elieson, Eiendomsmegler MNEF, tlf eller mail: VISNING/PRESENTASJON: Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/ presentasjon. Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten salgsinformasjon bestående av: Prisliste Leilighetstegninger Etasjetegninger Romskjema Byggeteknisk beskrivelse Situasjonsplan, ikke endelig Reguleringsplan/bestemmelser Vedtekter (fås ved henvendelse megler) Snitt og fasadetegninger (fås ved henvendelse megler) Forslag til driftsbudsjett (fås ved henvendelse megler) Foreløpig kjøpekontrakt (fås ved henvendelse megler) Kjøkkentegninger (fås ved henvendelse megler) Kristiansand

5 VELKOMMEN HJEM ATTRAKTIVT OMRÅDE Broveien ligger i et trivelig boligområde med nærhet til barne hage, skole, butikk og metrobuss. Både sjøen, flotte turområder og kjøpesenteret Amfi Vågsbygd er bare en sykkeleller spaser tur unna. GOD STANDARD Første byggetrinn vil stå innflyttingsklart mot slutten av 2015, og består av 30 solide leiligheter på ca. 75,6 90 kvm BRA fordelt på tre bygg med gjennomgående god standard. Det blir heis i alle bygg samt stor parkeringskjeller. 30 nye borettslags leiligheter midt i Vågsbygd God standard og størrelser på 75,6 90 kvm BRA Private hagesoner på taket i tillegg til egne balkonger Parkeringskjeller og heis Etablert og trivelig boligområde Nærhet til barnehage, skole, butikk og metrobuss Første byggetrinn er planlagt innflyttingsklart første halvår 2016 AMFI VÅGSBYGD AKEBAKKE SYKKELSTI DAGLIG- VAREBUTIKK TRENINGS- SENTER SKOLE GRØNT- OMRÅDER FOTBALL- BANE TRENINGS- SENTER Priser fra kr ,- AUGLANDS- BUKTA BUSS IDRETTS- ANLEGG TURSTI/ SKILØYPE I Broveien bor du i nærheten til det meste. 8 3D-bildene er av illustrativ karakter. Endringer kan forekomme.

6 ORD FRA ARKITEKTEN ET NABOLAG FOR ALLE I Broveien ligger boligene tett opp til friområder og leke plasser, med bussmetroen på forsiden og skogen i ryggen. Byggene er tenkt som små nabolag, med gatetun på taket. Fritt og solrikt kan naboer møtes over en kopp kaffe på takterrassene, hvor tilnærmet alle har sin egen hageparsell. Mellom bygningene er det planlagt hyggelige, grønne møteplasser med benker og beplantning. Leilighetene er utformet med gode borom til mennesker i alle livets faser. Barna vil sette pris på friområdene med lekeplasser og fotballbane, og med heis direkte fra p-kjeller og universelt tilgjengelige boenheter, er leilighetene også egnet til å bli eldre i. Bygningene er formet med livlige fasader ut mot nærområdet. Det veksles mellom mørkere trekledning og lyse fibersementplater. 3. etasje er trukket inn med store takterrasser, slik at deler av bygget fremstår som to etasjer mot veien utenfor. Takterrasser er skjermet mot innsyn ved å bruke hageboder som rekkverk rundt terrassen, og samtlige leiligheter har minimum én balkong + hageparsell eller en større takterrasse. Leilighetene er lyse og lette med store vindusfelt i stuen, og det er trinnfri adkomst til balkong. Kjøkken har åpen løsning mot stue, og prosjektet inneholder leiligheter med både 2 og 3 soverom. Alle hoved soverom er romslige med god plass for garderobe, og bad er tilgjengelig fra soverom gjennom et forrom/gang som er skjermet fra stue og kjøkken. Leilighetene har også en skjermet entre med god skapplass. Jeg håper og tror at Broveien vil bli et godt sted å bo for mennesker i alle aldre, og gleder meg til å se dette nye nabolaget vokse frem. Øystein Myklebust Arkitekt og daglig leder NOVO arkitekter AS 103D-bildene er av illustrativ karakter. Endringer kan forekomme. 11

7 EIERFORM OG FINANSIERING BROVEIEN ER ORGANISERT SOM ET BORETTSLAG Å bo i et borettslag medfører en rekke fordeler for beboerne, blant annet stordrifts fordeler hva gjelder forsikring, finansiering og drift av borettslaget. Borettslagsformen bidrar også til et stabilt bomiljø. Det gis mulighet for beboerne i Broveien til selv å bestemme forholdet mellom innskudd og fellesgjeld. Hver enkelt kjøper kan nedbetale sin andel av fellesgjeld raskere enn forutsatt. Borettslaget har gjennom Sørlandet Boligbyggelag en egen forsikring mot tap på felleskostnader (husleietap) hos Borettslagenes sikringsfond. Der er derfor ingen risiko for at den som kjøper må bære kostnader dersom andre andelseiere ikke klarer å betjene felleskostnadene (husleien). 12

8 14 3D-bildene er av illustrativ karakter. Endringer kan forekomme.

9 16 3D-bildene er av illustrativ karakter. Endringer kan forekomme.

10 18 3D-bildene er av illustrativ karakter. Endringer kan forekomme.

11 20 3D-bildene er av illustrativ karakter. Endringer kan forekomme.

12 22 3D-bildene er av illustrativ karakter. Endringer kan forekomme.

13 24 3D-bildene er av illustrativ karakter. Endringer kan forekomme.

14 26 3D-bildene er av illustrativ karakter. Endringer kan forekomme.

15 Fr.2,5 10 R= 13/839 13/ R=ì SITUASJONSPLAN 13/1183 R= ,5 Del av hage tilhørende gnr/bnr 12/66 R= ì Fr.4 =2 2 12/66 B SNITT ì R= + R=,85 + Trappe h til takte us rasse kt +22, % % Gang/s ykkelst 25 + Takterr a sse + 3 C Takterr a Trappe + h til takte us ra + 34,5 sse 2.85 sse i 2.0% sse Takterr a B1 12/1009 Takterr a Takterr a 5 sse Trappe h til takte us ra + 34,5 sse R= 37 Gje 4 p step ar l. ke 2.35 B sse Takterr a,25 R A Ra 11%mpe stig til P-k nin jell er g sse + 2 va sjo Ne av dgr fal av ls- de co nta ine n re kt +22,3 =ì no Takterr a Re LEK g 2.35 kt +22,3 ygd ri ngve Støyskjerm h=1,5m over planert terreng Natursteinsmur fra ok fortau til ok plen i 12/495 SNITT B 21 12/ rin sse + 3 Vågsb 43m? kt +22,5 sse /1009 Sandlekeplass er regulert på området Fr 5, men kan flyttes til andre deler av tomta hvis hensiktsmessig 1 061, ,5 m2 m ,7 m2 2.2 LEK Takterr a 2, A sse + 2 % SNITT Fr.5 R=ì 2.0% Takterr a Eksist. hekk Del av hage tilhørende gnr/bnr 12/ % 2.8 0% 4.2% % 2.0% Fr % % 2.0% 0.1% 12/ R A 12/108 Situasjonsplan er av illustrativ karakter. Endringer kan forekomme. 20B 28 12/110 29

16 BYGG

17 ETASJEPLAN BYGG A 1. ETASJE PLAN TAKTERRASSER BYGG A Leilighet C1 25,0 m² Leilighet D1 77,8 m² Leilighet C1 81,9 m² Leilighet D2 Leilighet A2 20,8 m² Leilighet D1 24,1 m² Leilighet D1 24,1 m² Leilighet C1 25,0 m² Leilighet D2 Leilighet A2 20,8 m² Leilighet A1 75,6 m² Leilighet B1 82,4 m² Leilighet C2 Leilighet C2 Leilighet B2 21,2 m² Leilighet B2 21,2 m² Leilighet A1 18,9 m² Leilighet A1 18,9 m² Leilighet B1 21,6 m² Leilighet B1 21,6 m² 1m 1m N N 1m 32 33

18 BYGG A 1. ETASJE LEILIGHET A1 BYGG A 1. ETASJE LEILIGHET B1 BRA: 75,6 m² P-Rom: 71 m² Terrasse: 10,5 m² Takterrasse: 20 m² BRA: 82,4 m² P-Rom: 77,7 m² Terrasse: 10,5 m² Takterrasse: 22,9 m² 34 35

19 BYGG A 1. ETASJE LEILIGHET C1 BYGG A 1. ETASJE LEILIGHET D1 BRA: 81,9 m² P-Rom: 77,9 m² Terrasse: 12,1 m² Takterrasse: 25 m² BRA: 77,8 m² P-Rom: 74,8 m² Terrasse: 12,4 m² Takterrasse: 22,7 m² 36 37

20 ETASJEPLAN BYGG A 2. ETASJE PLAN TAKTERRASSER BYGG A Leilighet C1 25,0 m² Leilighet D2 77,8 m² Leilighet C2 81,9 m² Leilighet D2 Leilighet D2 Leilighet A2 20,8 m² Leilighet A2 20,8 m² Leilighet D1 24,1 m² Leilighet D1 24,1 m² Leilighet C1 25,0 m² Leilighet A2 75,6 m² Leilighet B2 82,4 m² Leilighet C2 Leilighet C2 Leilighet B2 21,2 m² Leilighet B2 21,2 m² Leilighet A1 18,9 m² Leilighet A1 18,9 m² Leilighet B1 21,6 m² Leilighet B1 21,6 m² 1m 1m N N 1m 38 39

21 BYGG A 2. ETASJE LEILIGHET A2 BYGG A 2. ETASJE LEILIGHET B2 BRA: 75,6 m² P-Rom: 71 m² Terrasse: 10,5 m² Takterrasse: 20,8 m² BRA: 82,4 m² P-Rom: 77,7 m² Terrasse: 10,5 m² Takterrasse: 20,1 m² 40 41

22 BYGG A 2. ETASJE LEILIGHET C2 BYGG A 2. ETASJE LEILIGHET D2 BRA: 81,9 m² P-Rom: 77,9 m² Terrasse: 12,4 m² Takterrasse: BRA: 77,8 m² P-Rom: 74,8 m² Terrasse: 12,2 m² Takterrasse: 42 43

23 ETASJEPLAN MED TERRASSER BYGG A 3. ETASJE Leilighet F3 90,0 m² Leilighet E3 90,0 m² N 44 1m 45

24 BYGG A 3. ETASJE LEILIGHET E3 BYGG A 3. ETASJE LEILIGHET F3 BRA: 90 m² P-Rom: 86,6 m² Terrasse 1: 49 m² Terrasse 2: 28 m² BRA: 90 m² P-Rom: 86,9 m² Terrasse 1: 67,2 m² Terrasse 2: 15,5 m² 46 47

25 BYGG BYGG B OG C ER IDENTISKE

26 ETASJEPLAN BYGG B 1. ETASJE PLAN TAKTERRASSER BYGG B Leilighet C1 81,9 m² Leilighet D1 77,8 m² Leilighet C1 25,0 m² Leilighet C1 25,0 m² Leilighet D1 24,1 m² Leilighet D1 24,1 m² Leilighet A2 20,8 m² Leilighet A2 20,8 m² Leilighet D2 Leilighet D2 Leilighet B1 82,4 m² Leilighet A1 75,6 m² Leilighet B1 21,6 m² Leilighet B1 21,6 m² Leilighet A1 18,9 m² Leilighet A1 18,9 m² Leilighet B2 21,2 m² Leilighet B2 21,2 m² Leilighet C2 Leilighet C2 S K A P S K A P 1m 1m 1m N N 50 51

27 BYGG B 1. ETASJE LEILIGHET A1 BYGG B 1. ETASJE LEILIGHET B1 BRA: 75,6 m² P-Rom: 71 m² Terrasse: 10,5 m² Takterrasse: 20 m² BRA: 82,4 m² P-Rom: 77,7 m² Terrasse: 10,5 m² Takterrasse: 22,9 m² 52 53

28 BYGG B 1. ETASJE LEILIGHET C1 BYGG B 1. ETASJE LEILIGHET D1 BRA: 81,9 m² P-Rom: 77,9 m² Terrasse: 12,1 m² Takterrasse: 25 m² BRA: 77,8 m² P-Rom: 74,8 m² Terrasse: 12,4 m² Takterrasse: 22,7 m² 54 55

29 ETASJEPLAN BYGG B 2. ETASJE PLAN TAKTERRASSER BYGG B Leilighet C1 25,0 m² Leilighet C1 25,0 m² Leilighet C2 81,9 m² Leilighet D2 77,8 m² Leilighet D1 24,1 m² Leilighet D1 24,1 m² Leilighet A2 20,8 m² Leilighet A2 20,8 m² Leilighet D2 Leilighet D2 Leilighet B2 82,4 m² Leilighet A2 75,6 m² Leilighet B1 21,6 m² Leilighet B1 21,6 m² Leilighet A1 18,9 m² Leilighet A1 18,9 m² Leilighet B2 21,2 m² Leilighet B2 21,2 m² Leilighet C2 Leilighet C2 S K A P S K A P 1m 1m N 1m N 56 57

30 BYGG B 2. ETASJE LEILIGHET A2 BYGG B 2. ETASJE LEILIGHET B2 BRA: 75,6 m² P-Rom: 71 m² Terrasse: 10,5 m² Takterrasse: 20,8 m² BRA: 82,4 m² P-Rom: 77,7 m² Terrasse: 10,5 m² Takterrasse: 20,1 m² 58 59

31 BYGG B 2. ETASJE LEILIGHET C2 BYGG B 2. ETASJE LEILIGHET D2 BRA: 81,9 m² P-Rom: 77,9 m² Terrasse: 12,4 m² Takterrasse: BRA: 77,8 m² P-Rom: 74,8 m² Terrasse: 12,1 m² Takterrasse: 60 61

32 ETASJEPLAN MED TERRASSER BYGG B 3. ETASJE Leilighet F3 90,0 m² Leilighet E3 90,0 m² N 1m 62 63

33 BYGG B 3. ETASJE LEILIGHET E3 BYGG B 3. ETASJE LEILIGHET F3 BRA: 90 m² P-Rom: 86,6 m² Terrasse 1: 49 m² Terrasse 2: 28 m² BRA: 90 m² P-Rom: 86,9 m² Terrasse 1: 67,2 m² Terrasse 2: 15,5 m² t 64 65

34 BYGG BYGG B OG C ER IDENTISKE

35 ETASJEPLAN BYGG C 1. ETASJE PLAN TAKTERRASSER BYGG C Leilighet C1 25,0 m² Leilighet C1 25,0 m² Leilighet C1 81,9 m² Leilighet D1 77,8 m² Leilighet D1 24,1 m² Leilighet D1 24,1 m² Leilighet A2 20,8 m² Leilighet A2 20,8 m² Leilighet D2 Leilighet D2 Leilighet B1 82,4 m² Leilighet A1 75,6 m² Leilighet B1 21,6 m² Leilighet B1 21,6 m² Leilighet A1 18,9 m² Leilighet A1 18,9 m² Leilighet B2 21,2 m² Leilighet B2 21,2 m² Leilighet C2 Leilighet C2 S K A P S K A P 1m 1m N 1m N 68 69

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana -bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå har du muligheten for å sikre deg en nybygd leilighet på Gruben.

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

moderne, lekkert og lettstelt

moderne, lekkert og lettstelt moderne, lekkert og lettstelt Flotte fellesløsninger Lave enhetskostnader 1 VELKOMMEN TIL VOIE ATRIUM! Kjosbukta Foto: Google Stort og flott I Skonnertveien bygger vi 84 leiligheter fordelt på 6 etasjer

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter

Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter På Martodden i Hamar, bygger OBOS og FP Invest nå 71 flotte boliger. For deg som vil bo smart, lekkert og sentralt. Solrike byboliger i strandkanten

Detaljer

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380. Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard ADRESSE Motland 1 Borettslag BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m² INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.000,- FELLESGJELD Statsaut.eiendomsmegler MNEF Kr. 980.000,-

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse:

KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse: C-D Beskrivelse: Kirkegata 2 c-d vil bestå av 21 selveierleiligheter i 1. 4. etasje. Parkeringsplasser og sportsbod til hver leilighet i kjelleretasje. Sykkelparkering i kjeller. Megler: Sørmegleren AS,

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Eiendommen Borettslaget bygges som ett bygg på 4 etasjer og ligger på eiet grunn med betegnelsen gnr.300 bnr.1590 og 1618 i Fredrikstad kommune. I byggets U.etasje etableres

Detaljer

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 SJØGARDEN BOLIGPANORAMA Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 Sjøgarden Bolgpanorama, Eidsvåg Første del av utbyggingen på Sjøgarden Boligpanorama

Detaljer

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Salg: Salg av boligene til forbrukere er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Detaljer

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 SMØRBL MSTVEIEN JUSTNESHALVØYA - KRISTIANSAND 24 LEILIGHETER MED SJØUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD - HEIS OG GARASJE SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger Justneshalvøya

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Heimansåsen Felt B1 er den neste eiendommen på Heimansåsen hvor OBOS Nye Hjem legger ut et

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk 4 nye leiligheter Verningen borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av Norske Boligbyggelag 3D av planlagte

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring Partene (Heretter kalt Kjøper) TØNSBERG-NØTTERØY

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015

Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015 1 Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Buofl) (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Ansvarlig megler (eneboliger) - Byggetrinn 1 - Tore Solberg, (m) 91 64 43 30, epost: tore.solberg@em1.no Eiendommens adresse Nåværende adresse er Iver Hesselbergs

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 11.april 2011

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 11.april 2011 Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 11.april 2011 Eiendommen og utbyggingsprosjektet Borettslaget ligger på eiet grunn skal bestå av 4 bygninger med totalt 63 andeler og tilsvarende antall boliger.

Detaljer

SALVERØDHEIA - PROSJEKTERT ENEBOLIG MED 4 SOV, 2 BAD OG LOFTSTUE.

SALVERØDHEIA - PROSJEKTERT ENEBOLIG MED 4 SOV, 2 BAD OG LOFTSTUE. SALVERØDHEIA - PROSJEKTERT ENEBOLIG MED 4 SOV, 2 BAD OG LOFTSTUE. Status Eieform Boligtype Ledig Eier (Selveier) Enebolig Pris 3 790 000,- Kr. 33 722 Primærrom 126 M² Brukesareal 141 M² Soverom 4 Grunnflate

Detaljer

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Ansvarlig megler (rekkehus og leiligheter) - Byggetrinn 1 - Lars Erik Nordrum, (m:) 478 92 666, e-post: lars.erik.nordrum@garanti.no Ruth Iren Jacobsen,

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

H U S 5. Gartner. Salgsoppgave del 2

H U S 5. Gartner. Salgsoppgave del 2 H U S 5 Gartner K V A R T A L E T Salgsoppgave del 2 1 2 Betalingsbetingelser Før vedtak om byggestart betales kr 100.000, av totalprisen ved kontraktsinngåelse. Etter vedtak om byggestart betales 10 %

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Stilfulle leiligheter der det er lagt vekt på et moderne, lyst preg

Stilfulle leiligheter der det er lagt vekt på et moderne, lyst preg Boråsvegen Terrasse I Boråsvegen Terrasse har vi valgt å fokusere på den vakre utsikten og den ideelle beliggenheten. Her kan du nyte utsikten og tilværelsen i lettstelte leiligheter som gir rom for å

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

PORTALEN LILLESTRØM BYGG A

PORTALEN LILLESTRØM BYGG A PORTALEN LILLESTRØM BYGG A SALGSOPPGAVE del 2 SALG: Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer). SELGER: Portalen Boliger AS. Org.nr:

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

RATVIKA BYGGETRINN II

RATVIKA BYGGETRINN II RATVIKA BYGGETRINN II 12 selveierleiligheter u/oppførelse - BTA 70,5 m2 Vestvendt veranda/terrasse og carport Adresse: Ratvika, 6015 Ålesund Bta./Bra./Boa.: 70,5 m2 / 60,1 m2 / 58,0 m2 Antall soverom:

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

Velkommen til Nystuen Borettslag!

Velkommen til Nystuen Borettslag! Slå deg til ro... ...et fristed for generasjoner Velkommen til Nystuen Borettslag! OBOS eiendomsmeglere Hamar er salgsavdelingen til OBOS Innlandet og omsetter alle typer boliger. Vi er markedsleder på

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

SKRUKKERØDSKRENTEN MEGET TILTALENDE 3 (4) ROMS OMSORGSBOLIG 1.ETG./BAKKEPLAN

SKRUKKERØDSKRENTEN MEGET TILTALENDE 3 (4) ROMS OMSORGSBOLIG 1.ETG./BAKKEPLAN SKRUKKERØDSKRENTEN MEGET TILTALENDE 3 (4) ROMS OMSORGSBOLIG 1.ETG./BAKKEPLAN Adresse: Skrukkerødtunet 2A, 3924 Porsgrunn Etasje: Første Bruksareal: Ca. 86 m 2 Prisvurdering: 750.000,- + eierskiftegebyr

Detaljer

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Felt B8 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Det er gitt rammeløyve for oppføring av to tomannsboliger og én firemannsbolig

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

Hytte til salg på Lohnestrand. Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,-

Hytte til salg på Lohnestrand. Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,- Hytte til salg på Lohnestrand Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,- Eksteriør, fasade Hytta blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys inn i hytta og skaper

Detaljer

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16 GENERELT OM ANDRE BYGGETRINN Salgsobjekt: Boligene inneholder: Arealer: Tre horisontaldelte tomannsboliger med til sammen seks selveierleiligheter på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Disse tomannsboligene

Detaljer

- tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest. stolt historie Pålitelig vi er til å stole

- tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest. stolt historie Pålitelig vi er til å stole - tid til å leve! Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av noe større. Tjøllingveien Haga Nordby Bjørndalen Torstvet

Detaljer

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser. Stiplet linje indikerer fremtidig planlagt bebyggelse. Fredelig. Sentralt.

Detaljer

Storskjæret borettslag

Storskjæret borettslag Storskjæret borettslag Våler i Solør 20 N Storskjæret borettslag Våler sentrum Storskjæret borettslag HASLEMOEN 20 Storskjæret borettslag Beliggenhet Borettslaget ligger på Storskjæret ved Haslemoen i

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,-

SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,- SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,- Megler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF SKIBÅSEN 9 BTA 1.550m² BYGGEÅR 1982 TOMT 11.313 m² Vi har nå for salg en spennende eiendom i Sørlandsparken i Kristiansand.

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

SANDVED TRINN 2 Felt C

SANDVED TRINN 2 Felt C SANDVED TRINN 2 Felt C Kjøper kan trekke ut maler- og gulvleggerarbeid for kr 200 000,- inkl.mva (Våtrom blir levert ferdig fra utbygger) Innflytting: Felt E og F : senest 15.06.2014 Felt B og D : senest

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY)

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) 7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) Fantastisk utsikt i et maritimt miljø. Er du på jakt etter å bo landlig, maritimt, turmuligheter, fiskemuligheter og med god plass rundt deg, men

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Time Bestemmelser til: REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Asplan Viak AS Vedtatt av Time kommunestyre

Detaljer

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3 SALGSPROSPEKT Veslefrikks Vei 3 3 stk. leiligheter Toppleiligheter (2 stk.): Pris kr 3 250 000.- Sokkelleilighet (1 stk): Pris kr 3 500 000.- Toppleiligheter: BRA 134 m2 (Inklusiv innredet ikke målbart

Detaljer

Gladengtunet trinn 4 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Gladengtunet trinn 4 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Gladengtunet trinn 4 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Salg: Salg av boligene til forbrukere er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Prisliste Dato: 04.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus IB1 Krabbavikveien 1 145 m² 388 m² 3 125 m² kr 33 131 Solgt Rekkehus IB1 Krabbavikveien

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

Salgsinformasjon Compact Living

Salgsinformasjon Compact Living Ansvarlig megler Salgsinformasjon Compact Living - BKS 3 - Sondre Henriksen, (m:) 928 46 438, e-post: sondre.henriksen@em1.no Eiendommens adresse Gateadresse er Hølen Verft. Larvik kommune vil gi nummer

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

VELKOmmEN til LyEFJELL

VELKOmmEN til LyEFJELL 1 8 FUNKSJONELLE leiligheter på Lyefjell Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

KJØPSINFORMASJON INNHOLDSFORTEGNELSE. Selveierleiligheter Moltestien 2 6, 4639 Kristiansand. Prospektdato: 06.11.14

KJØPSINFORMASJON INNHOLDSFORTEGNELSE. Selveierleiligheter Moltestien 2 6, 4639 Kristiansand. Prospektdato: 06.11.14 KJØPSIFORMASJO KJØPSIFORMASJO Selveierleiligheter Moltestien 6, 463 Kristiansand Prospektdato: 06.11.14 Eier/utbygger, org.nr.: 14 83 000 v/jørgen Reme Skippergt. 13 17, 4611 Kristiansand Adresse Moltestien

Detaljer

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 Sandved Vest - Stavanger 27.08.12 Bolig BRA Bolig BRA Tomt Antall Pris Tomteverdi nr Carport/Bod Soverom 1 214,5 m² 39,2 m² 340 m² 4 SOLGT! SOLGT! 2 214,5

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Heimansåsen borettslag - Salgstrinn 1 og 2 Salgsprospekt del 2

Heimansåsen borettslag - Salgstrinn 1 og 2 Salgsprospekt del 2 1 Heimansåsen borettslag - Salgstrinn 1 og 2 Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Borettslaget ligger på eiet grunn og består av 4 bygninger med totalt 63 andeler og tilsvarende antall

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Nye leiligheter i firemannsbolig, Ridabu 3 solgt!

Nye leiligheter i firemannsbolig, Ridabu 3 solgt! 1 Nye leiligheter i firemannsbolig, Ridabu 3 solgt! Detaljer Pris: Adresse: By/Sted: Kommune: Fylke: 2 500 000 kr Hjellumvegen 30 A-C Ridabu Hamar Hedmark Postnummer: 2322 Finn kode: 80306102 Bruksareal

Detaljer

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Borettslaget ligger på eiet grunn og skal bestå av 4 bygninger med totalt 63 andeler og tilsvarende antall boliger. Bygningene

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

b o r e t t s l a g Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJEKT

b o r e t t s l a g Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJEKT L Å G R Ø D Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJKT Mange har ventet på utbyggingen av Lågerødåsen i Stokke - og det med god grunn! Stokke har alt vil noen si - det er ikke langt

Detaljer

Beverskaret Terrasse

Beverskaret Terrasse Beverskaret errasse BYGGErinn 2 På toppen av Haugesund I byggetrinn 2 legger vi ut 24 leiligheter for salg. Alle leilighetene ligger høyt og fritt med flott utsikt og stor terrasse på 30 kvm. mot sør/vest.

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. 14 stk. leiligheter 70,6 m² BRA. I tillegg carport + utvendig bod. 1 etasje er tilgjengelig bolig. Leilighetene leveres klar for innflytting. PRISLISTE LYETOPPEN, DELFELT

Detaljer

Heimansåsen borettslag - Salgstrinn 1 og 2 Salgsprospekt del 2

Heimansåsen borettslag - Salgstrinn 1 og 2 Salgsprospekt del 2 1 Heimansåsen borettslag - Salgstrinn 1 og 2 Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Borettslaget ligger på eiet grunn og består av 4 bygninger med totalt 63 andeler og tilsvarende antall

Detaljer

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Bolig Gnr og Bnr Ca. BRA Ca. P - Rom Ca tomtestr. Salgspris * Salpgspris + Omk. Litlabergarmen 5 Gnr : 32 Bnr 1358 163 kvm 155 kvm ca 361 kvm 5 575 000,- 5 628 756,-

Detaljer

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1 Salgsprospekt del 2

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1 Salgsprospekt del 2 HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1 Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Heimansåsen Felt B1 er den neste eiendommen på Heimansåsen hvor OBOS Nye Hjem legger ut et nytt boligprosjekt for

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer