OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: ca. 12:30 (Etter administrasjonsutvalgets møte!!) Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e- post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr PS 117/07 PS 118/07 PS 119/07 PS 120/07 PS 121/07 PS 122/07 PS 123/07 PS 124/07 PS 125/07 Innhold Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 19. november Møteplan Levanger kommune Torgsatsningen Raud Vinter og videre arbeid med strategisk kulturplanlegging. Marsimartnan - Organisering Tildeling av enerett - Innherred Renovasjon AS Byggeregnskap for nybygg med gymsal ved Frol oppvekstsenter. Nye veiledende satser for økonomisk sosialhjelp i Levanger kommune fra Haugatjønnvegen - søknad om økte bomvegtakster Søknader om økonomisk støtte PS 126/07 Avgiftsgrunnlaget for feiing PS 127/07 Budsjett levanger kommune Levanger, den 22. november 2007 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 PS 117/07 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 19. november av 49

3 Levanger kommune Sakspapir MØTEPLAN LEVANGER KOMMUNE Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås Arkivref: 2007/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /07 Rådmannens forslag til vedtak: Vedlagte forslag fastsettes som møteplan for Vedlegg: 1 Forslag til møteplan Levanger kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Forslag til møteplan for 2008 har vært drøftet med politisk og administrativ ledelse. Vurdering: Rådmannen har i hovedsak satt opp et forslag som bygger på mønsteret for inneværende år. I tillegg til onsdagsmøter for formannskapet er det foreslått et budsjettmøte en mandag i november slik vi har hatt de senere årene. Det er avmerket dager for dialogseminar i februar. Dette seminaret er meningen skal avvikles sammen med Verdal kommune og Innherred samkommune, så datoene vil også bli fremmet som en del av møteplanen for samkommunestyret. I tillegg foreslås det at det i april holdes et eget dialogseminar for Levanger kommune i forbindelse med kommunestyremøte. Det forutsettes at møteplanen blir fulgt så godt som mulig. En må likevel ta forbehold om at det kan oppstå situasjoner som fører til at det må kalles inn til ekstraordinære møter. 3 av 49

4 LEVANGER KOMMUNE - MØTEKALENDER JUNI ma ti on to fr lø sø MAI 2008 ma ti on to fr lø sø Dialogsem ma ti on to fr lø sø APRIL Administrasjonsutv. Samkommunestyret MARS 2008 ma ti on to fr lø sø Dialog sem. Dialog sem. JANUAR 2008 FEBRUAR 2008 Uke ma ti on to fr lø sø ma ti on to fr lø sø JULI 2008 uke ma ti on to fr lø sø AUGUST 2008 ma ti on to fr lø sø SEPTEMBER 2008 ma ti on to fr lø sø OKTOBER 2008 ma ti on to fr lø sø NOVEMBER 2008 ma ti on to fr lø sø DESEMBER 2008 ma ti on to fr lø sø av 49

5 Levanger kommune Sakspapir TORGSATSNINGEN RAUD VINTER OG VIDERE ARBEID MED STRATEGISK KULTURPLANLEGGING. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Odd S Håpnes Arkivref: 2007/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /07 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Foreløpig rapportering og regnskap for Raud Vinter tas til etterretning. 2. Den gjenværende delen av den vedtatt 3-årige kultursatsingen på Levanger Torg for endres til å omfatte 2009 og Rådmannen får fullmakt til å starte planleggingen av Torgsatsingen for Det disponeres kr av fond avsatt til utviklingsarbeid til forberedelse og planlegging av Torgsatsingen for Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Program Raud Vinter 2007 Elevhefte Raud Vinter 2007 Saksopplysninger: Iverksetting av Raud Vinter 2007 ble vedtatt i sak 77/06 i Kommunestyret Samtidig ble det vedtatt en 3-årig satsing på større oppsetninger på Levanger Torg for Nypremieren på friluftsteatret Raud Vinter med manus av Torvald Sund og musikk av Knut Anders Vestad, ble gjennomført 6. september 2007 med offisiell åpning av statsråd Bjarne Håkon Hanssen. Torvald Sund har gjennom sin tekst Raud Vinter skapt et sterkt drama med rot i vår forholdsvis nære historie (Levangeropprøret i 1851) med kamp for rettigheter som senere har blitt en naturlig del av det demokratiske Norge. Oppsetningen i 2007 år var en nypremiere (10 forestillinger) under ledelse av regissør Arnulf Haga og dirigent Asgeir Skrove som sammen med høg grad av profesjonalitet på koreografi- og scenografisida, bidrar til en betydelig kompetanseutvikling på teatersida i Levangerområdet. 5 av 49

6 Forestillingen ble muliggjort gjennom en meget stor frivillig innsats fra samlede kulturkrefter i Levanger, organisert gjennom Torvteateret, i samarbeid med aktører, barn, ungdom og voksne, fra kor- og teatermiljø langt sør og nord for Levanger. Positivt samarbeid mellom kommune, Innspæll og Torvteatret. Raud Vinter 2007 har en sterkere historisk ramme, et videreutviklet manus og en ytterligere fokusering på historia, på sang og musikk. De profilerte sangerne og skuespillerne Erik Wenberg Jacobsen og Tone Søyset Døving hadde hovedrollene i årets oppsetning. Årets oppsetning er i sterkere grad tilrettelagt for ungdom i og med at det er lagt ned et stort arbeid for å gi ungdom innsikt i tiden rundt 1850 for å gjøre den historiske rammen tydeligere. Dette er gjort gjennom å utarbeide egne elev- og lærerhefter knyttet til forestillingen som obligatorisk del av Den kulturelle skolesekken (DKS) i Levanger, Frosta, Verdal og Inderøy kommuner. På denne måten ble forestillingen Raud Vinter og kunnskap om de historiske rammene en del av pensum for omlag 1000 ungdommer fra flere kommuner. Årets oppsetning ble en stor kunstnerisk suksess. Trønder-Avisa skriver 7. sept 2007: Årets oppsetning av Raud Vinter tar et kvalitetsmessig kvantesprang framover Det deltok totalt mellom 300 og 350 personer på og utenfor scenen (inkludert vakter på forestillingene) 110 aktører på scenen, derav ca 30 barn og unge. Et orkester bestående både av profesjonelle og frivillige musikere. KLP la sin årskonferanse til Levanger i begynnelsen av september 2007 for å få med seg Raud Vinter. Raud Vinter ble sett av i alt 4470 personer i 2007 fordelt på 10 forestillinger sammenlignet med 9176 tilskuere i 2006 fordelt på 15 forestillinger. Dette er betydelig lavere enn forventet publikumstall, men kan i hovedsak forklares med uvanlig dårlig vær i spilleperioden. At publikum i 2006 ville stå over 2007-utgaven av Raud Vinter kan ha vært en medvirkende, men mindre viktig årsak. Foreløpig regnskap Endelig regnskap foreligger ikke, men det opereres pr 19.november med totale utgifter på kr og samla inntekter på kr Det forventes dermed en underbalanse i størrelsesorden ca kr Årsaken til dette todelt: Hovedgrunn er en inntektssvikt på billettinntekter på ca betydelig lavere besøk enn forventet pga uvanlig dårlig vær i spilleperioden. Dette tydeliggjøres ved at de to siste forestillingene gikk for fullsatte tribuner samtidig som det da var de 2 første dagene i spilleperioden med rimelig brukbart høstvær. En annen årsak til underskuddet var samtidig noe lavere tilskudd fra samarbeidspartnere i næringslivet enn budsjettert. Samla utgifter er samtidig noe lavere enn i opprinnelig budsjett. 6 av 49

7 Budsjett og foreløpig regnskap Levanger kommune Formannskapet Møteinnkalling Utgifter Budsjett Foreløpig regnskap Pr Kunstnerisk: Regi, dirigent, koreografi, skuespillere, musikere, kostymer, scenografi, produksjon lyd/lys Teknisk: Produksjonsleder, inspisient, korinstruksjon, leie lyd/lys, øvingslokaler, tribuner, dekor, leie instrumenter, hår/sminke Markedsføring: Annonsering, plakater, program, markedssjef, stand Administrasjon: Prosjektleder, Torvteateret, bespisning ensemble, premierearrangement, reiseutgifter Sum utgifter budsjett Sum foreløpig resultat utgifter Kr kr Kr kr Kr kr Kr kr Kr kr Inntekter Budsjett Foreløpig regnskap Billettsalg: 6000 billetter Kr kr Tilskudd: Levanger kommune N-T Fylkeskommune LO Andre tilskudd Sponsorer: Trønder-Avisa NTE Sparebank 1 Midt Norge Andre sponsorer Salg av program: Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr kr kr kr Kr Kr Kr Kr kr Kr Sum inntekter budsjett Sum inntekter foreløp regnskap Sum foreløpig resultat Kr Kr av 49

8 Videreføring av torgsatsingen planlegging av arrangement i 2008 I Kommunestyresak 77/06 ( ) står det i saksutredningen: For 2008 kan det være naturlig å legge opp arbeidet mot 100-årsjubileet for Paul Okkenhaugs fødsel. Det er under planlegging er betydelig markering av Paul Okkenhaug som komponist og musiker som skal gjennomføres i 2008 i tilknytning til at det da er 100 år siden han ble født. Det blir en markering på hans fødselsdag 30. juni, det blir konsert med Olsokorkesteret 19. juli under ledelse av Ole Kristian Ruud og det planlegges Paul Okkenhaugdager 23. til 26. oktober som åpnes med konsert i Olavshallen med Trondheim Symfoniorkester 23. oktober. Resten av arrangementene blir i Levanger, ikke minst i Levanger kirke, der Paul Okkenhaug var organist i en årrekke. Som en del av markeringen har det vært under planlegging en torgsatsing i september 2008 i et samarbeid mellom Nord-Trøndelag Teater, Musikktjenesten i Nord-Trøndelag (MiNT) og Levanger kommune. Planen var en sceneproduksjon en større musikalsk forestilling - med profesjonelle sangere/skuespillere, kor i Levanger, dansere mv som tok utgangspunkt i, presenterte og var inspirert av Paul Okkenhaug sin musikalske produksjon. Det har vært god dialog med familien til Paul Okkenhaug i dette arbeidet, men vi har ikke kommet i land med denne produksjonen innenfor rammer som både familien, Nord-Trøndelag Teater og kommunen finner akseptable. Det betyr at det i 2008 ikke vil bli gjennomført en større sceneproduksjon på torget som en forlengelse av Raud Vinter, men at vi foreslår at den vedtatt torgsatsingen i 2008 og 2009 forskyves til 2009 og Det gir kommunen og samarbeidspartnere bedre muligheter for evaluering av gjennomført arbeid og langsiktig planlegging. Det vil fortsatt bli en betydelig og verdig markering av Paul Okkenhaug i jubleumsåret der hans musikalske produksjon vil få stort fokus. En markering som vil forsterke hans posisjon som Nord-Trøndelags største komponist og synliggjøre hans store innsats som komponist, arrangør, musiker og improvisator. Vurdering: Raud Vinter 2007 ble den største teaterproduksjonen i Levanger noen sinne og den ble en kunstnerisk suksess. Forestillingen ble muliggjort gjennom en stor frivillig innsats fra sterke kulturkrefter i Levanger, organisert gjennom Torvteateret, i samarbeid med aktører fra teatermiljø langt sør og nord for Levanger og det profesjonelle teaterselskapet InnSpæll A/S. Raud vinter manifesterer dermed to av Nord-Trøndelags spesielle fortrinn på teatersiden friluftsteatret og et fruktbart samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og amatører. Levanger kommune har vært en sentral samarbeidspartner og prosjekteier. Produksjonen ble en stor kunstnerisk suksess og bidrog til å gi Levanger positivt omdømme bla gjennom media og positiv oppmerksomhet i regionen. Arbeidet ble muliggjort med betydelig støtte fra det offentlige og fra samarbeidspartnere i næringslivet. Økonomisk sett i forhold til balanse mellom utgifter og inntekter, viser foreløpig regnskap en underbalanse på ca kr Dette er et resultat som vi ikke kan være fornøyd med. 8 av 49

9 Til tross for et dårlig økonomisk resultat, har det også foregått en betydelig verdiskaping på andre områder enn de som er målbare gjennom umiddelbar økonomisk gevinst mer langsiktige effekter: Stolthet over å få fram ei forestilling av så høg kvalitet i alle ledd, sette Levanger på kulturkartet regionalt, økt samhandling i kulturlivet, kompetanseheving i det frivillige kulturlivet mv. Det er gjort få studier for å beregne den rene økonomiske gevinsten på større kulturarrangement, men en studie av effekter fra Quartfestivalen i Kristiansand (Agderforskning, 2006) - viser at en investering på 1 krone gir mer enn det dobbelte tilbake i form av flere overnattinger på hoteller, campingplasser, -økt omsetning i diverse næringer, (matbutikker, utesteder, servicenæringer m.v) Også målbar gevinst på noen områder resten av året bla i form av at Kristiansand som merkevare fikk mye omtale. Man har sett betydelige nyskapninger i forhold til kulturplanlegging og næringsutvikling i området. Raud Vinter har, både i øveperioden på torget og i spilleperioden, bidratt til økt omsetning både på kiosken på torget og nærliggende etablissementer, ikke minst Backlund Hotell og restaurant, Orion og andre. Hvordan kan Raud Vinter og andre større teaterbegivenheter på torget bidra til positiv by- og samfunnsutvikling? - Større kulturarrangement kan inngå i en helhetlig kulturplanlegging der det blir klarere sammenhenger mellom kulturaktiviteter og næringsutvikling. Forfatteren og byplanleggeren Charles Laundry beskriver i boka The Art of City Making (2006) flere områder som kan inngå i en større kulturstrategi for by- og samfunnsutvikling. Disse er: Kunst, lokalt håndverk, bygningsarv og kulturhistorie Arkitektur og lyssetting Landskap og landemerker Handel, produksjon og service Idrett og fritidsaktiviteter, festivaler, konserter, teateroppsetninger mv Nye kulturindustrier og kreative næringer I Levanger ligger det allerede betydelige kvaliteter og aktiviteter på flere av disse områdene. Her nevnes: Levanger by har en unik bygningsmasse. Marsimartnan står i en særstilling i dag mht. omfang og engasjement i det frivillige kulturlivet (Fakkelnatta). Levanger Fritidspark har en betydelig helårig idrettsvirksomhet som når svært mange barn og unge. Levanger Håndballklubb i eliteserien som gir idrettsglede og positiv fokus på Levanger. Glasskunstnere og kunsthåndverkere i sentrum, utvikling av Fenka og Kirkegt 11 (tidligere Levanger skole) bidrar til økende optimisme. Paul Okkenhaugjubileet 2008 Levanger kommune deltar i betydelig grad i planleggingen av Paul Okkenhaugjubileet Vi samarbeider med HiNT, familien og SNK for å få til en mest mulig helhetlig og verdig markering der også frivillig kulturliv vil delta. Hovedmarkeringer vil bli 30. juni, olsokkonsert på Stiklestad og ikke minst hovedsatsningen - Paul Okkenhaugdagene oktober. (Eies av Levanger kommunen og HiNT) 9 av 49

10 Større teateroppsetninger på torget 2009 og 2010 I kjølvatnet av Raud Vinter er det viktig at det kommer ny type produksjon på torget i Det anbefales at det igangsettes forberedelse til torgsatsing i For 2009 foreligger muligheten for et større prosjekt som har et stort publikumspotensiale, som er samtidsteater og som er spesielt godt egnet til å settes opp på torget i Levanger. Med dette 3-årige perspektivet på bruk av torget som teaterarena, har man det beste grunnlaget for å se torget og sentrum i et mer langsiktig kulturpolitisk perspektiv. Dette arbeidet må sammen med resten av det mangfoldige kulturlivet i kommunen - samlet sett betraktes som en investering i bolyst og bidrag til økt verdiskaping og utvikling av Levanger sentrum, Levanger kommune og regionen. I forbindelse med kommunestyrets behandling av regnskap for 2006 ble det avsatt et fond på 1 mill kr til utviklingsarbeid. Rådmannen tilrår at av dette disponeres til planleggingsarbeidet. 10 av 49

11 Levanger kommune Sakspapir MARSIMARTNAN - ORGANISERING Saksbehandler: E-post: Tlf.: Alf Birger Haugnes Arkivref: 2007/ /C00 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /07 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til vedtak: 1. Ansvaret for Marsimartnan overføres fra Levanger Næringsselskap til Levanger kommune fra For framtida velges Hovedkomiteen av Formannskapet. 3. Budsjett for Marsimartnan forelegges formannskapet for godkjenning. Arrangementet skal ha som mål å gå i økonomisk ballanse hvert år. 4. Egen rapport med regnskap fremlegges for formannskapet senest hvert år. 5. Opparbeidet overskudd på tidligere arrangement overføres til eget fond for Marsimartnan. Vedlegg: 1 Evalueringsrapport for Marsimartnan 2007 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Sluttrapport Marsimartnan et utviklingsprosjekt. Saksopplysninger: Ansvaret for Marsimartnan har de senere årene vært lagt til Levanger Næringsselskap AS. Næringsselskapet har lagt ansvaret videre til en Hovedkomite for Marsimartnan. I 2005 ble det gjennomført et prosjekt som så på Utviklingen av Marsimartnan. Egen rapport ble framlagt årsskifte 2005/2006. En av anbefalingene i denne rapporten var at kommunens eierrolle og hvem som skulle ha ansvaret for gjennomføring måtte avklares. I vedlagte Evalueringsrapport for Marsimartnan 2007 ble utviklingen av Marsimartnan vurdert opp mot de 8 strategier som næringsselskapet vedtok for utvikling av martnan (iht. prosjektrapporten). Lista for dette arbeidet var lagt høyt med målet om at Marsimartnan skal bli det største og beste vinterarrangement i Trøndelag og skal befeste Levanger som tradisjonelt handelssted og kulturbærer. 11 av 49

12 Hovedkomiteen har vurdert årets Marsimartna slik: (side 7 og 8) Hovedkomiteens (subjektive) oppfatning er at årets Marsimartna ble en suksess. Med en svært vellykket åpningsseremoni, mange kulturarrangement for barn, ungdom og voksne, en fakkelnatt som også er under en fin utvikling, mye folk, god handel i martnasområdet, i sentrumsbutikkene og på Magneten, føler vi at arrangementet er på vei i riktig retning. Av aktiviteter som er i gangsatt i 2007 kan nevnes: Ny hjemmeside er laget Utarbeidet en database over bodholdere. Avtale med Levanger Bymuseum om utvidet bruk av Dampskipsbrygga. Fakkeltoget er videreutviklet. Tablåene er løftet. Utvidet tilbud til barn, ungdom og familier etter Fakkeltoget Utviklet torsdag til kulturnatt. Det er utarbeidet en disignhåndbok for Marsimartnan. Det er søkt om beskyttelse av merkevaren Marsimatnan (logoen), Fakkelnatt og Martnasnatt. Det er inngått flere sponsoravtaler. De lengste går over 3 år. Det vises her til rapporten og de vurderinger som er gjort for å utvikle Marsimartnan videre i Av evalueringsrapporten går det også klart fram at kommunen har tatt et større ansvar i forhold til forberedelse og gjennomføring av martnan. Initiativ ble tatt både for motivasjon og tilrettelegging. De aller fleste enhetene har stilt velvillig opp med folk, maskiner og utstyr. Som et tiltak for 2008 foreslår hovedkomiteen at. Marsimartnan bør organiseres direkte under Formannskapet. Dette vil sannsynligvis styrke eierforholdet og skape korte og tydelige kommunikasjonsveier. De stiller også spørsmål om at martnaslunsjen bør være kommunens lunsj slik det bl.a. er på Rørosmartnan. De mener at dette klart vil styrke vertsrollen. Styret i Levanger Næringsselskap AS sluttet seg til forslaget om at Marsimartnan for framtida ble organisert direkte under formannskapet. Regnskapet for 2007 viste et underskudd på ca kr. Underskuddet skyldes bl.a.: Sviktende innbetaling fra utelivsbransjen Sviktende salg på Dampskipsbrygga (Marsimartnan måtte betale avtalt differanse i forhold til fjoråret.) Lavt fakkelsalg Produksjon av banner etc. (kan benyttes til neste år). Fosen Folkehøgskole måtte fraktes med buss da været ikke tillot å ro til Levanger. Marsimartnan har egen konto og belaster ikke næringsselskapets regnskap. Pr har denne en saldo på kr. 12 av 49

13 Vurdering: Rådmannen er enig i de vurderinger som gjøres mht. forankring av martnan i kommunen. Dette er et av de større arrangement kommunen eier på lik linje med bl.a. Raud Vinter/torgarrangementet. Det er heller ikke holdbart at regnskapet for martnan føres på siden av det kommunale regnskapet så lenge kommunen eier arrangementet. Rådmannen slutter seg derfor til at arrangementet legges inn under formannskapets ansvarsområde og at regnskapet dermed legges inn i det kommunale regnskapet. Gjenstående overskudd fra Marsimartnan legges da inn i et eget fond. Eventuelle framtidige overskudd settes også av på dette fondet eventuelle underskudd dekkes opp av fondet. Revisjonen har også ovenfor rådmannen påpekt det uheldige med at Marsimartnan har levd sitt eget liv på siden av organisasjonen og da med eget regnskap og bankkonti. Som det framgår av rapporten, har Marsmartnan tatt et viktig steg framover iht. de strategier utviklingsprosjektet la opp til. Som hovedkomiteen peker på, er utviklingspotensialet fremdeles stort. Forslagene for 2008 er derfor omfattende. En slik utvikling krever nok mer ressurser ut over den fenomenale dugnadsinnsatsen som i dag legges ned i arrangementet. Dette setter igjen krav til økte inntekter som igjen krever en mer profesjonell markedsføring av arrangementet. Etter rådmannens vurdering bør Marsimatnas-arrangementet benyttes mer aktivt av både kommunen og næringslivet. Martnan har en meget høy kvalitet og en bredde som få andre martnaer har. En er her i fred med å bygge opp en merkevare. For å knytte eierforholdet ytterligere opp mot kommunen, skal representanter for enhetene Kultur og Kommunalteknikk sitte i Hovedkomiteen. I tillegg vedtok også næringsselskapet at daglig leder/næringssjefen skulle tiltre hovedkomiteen fra i år. 13 av 49

14 14 av 49 Levanger kommune Formannskapet Møteinnkalling

15 15 av 49 Levanger kommune Formannskapet Møteinnkalling

16 16 av 49 Levanger kommune Formannskapet Møteinnkalling

17 17 av 49 Levanger kommune Formannskapet Møteinnkalling

18 18 av 49 Levanger kommune Formannskapet Møteinnkalling

19 19 av 49 Levanger kommune Formannskapet Møteinnkalling

20 20 av 49 Levanger kommune Formannskapet Møteinnkalling

21 21 av 49 Levanger kommune Formannskapet Møteinnkalling

22 22 av 49 Levanger kommune Formannskapet Møteinnkalling

23 23 av 49 Levanger kommune Formannskapet Møteinnkalling

24 24 av 49 Levanger kommune Formannskapet Møteinnkalling

25 25 av 49 Levanger kommune Formannskapet Møteinnkalling

26 Levanger kommune Sakspapir TILDELING AV ENERETT - INNHERRED RENOVASJON IKS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Petter Salberg Arkivref: 2007/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /07 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Innherred Renovasjon IKS gis enerett til å behandle utsortert våtorganisk avfall fra husholdninger og kloakkslam fra Levanger kommune. 2. Det forutsettes at Innherred Renovasjon skal følge selvkostprinsippet ved utøvelse av eneretten. 3. Eneretten kunngjøres på Levanger kommunes hjemmeside. Vedlegg: Representantskapet i Innherred Renovasjon har den 27. april i sak nr 4 / 2007 besluttet å gi Ecopro enerett til å behandle våtorganisk avfall og kloakkslam. Det følger av anskaffelsesforskriften at særrett/enerett må være gitt av en kompetent myndighet i form av lov, forskrift eller administrativt vedtak som må være kunngjort. Dette igjen betyr at eneretten må kunngjøres. Innherred Renovasjon har i tillegg til utsending av referat valgt å benytte hjemmesiden til kunngjøring av denne eneretten. (se også veileder for tildeling av enerett) Representantskapets enstemmige vedtak: 1. Ecopro AS gis enerett til å behandle Innherred Renovasjon IKS sitt utsorterte våtorganiske avfall fra husholdningene og det kloakkslammet IR er gitt ansvaret for fra medlemskommunene. 2. Det forutsettes at Ecopro as for mottak og behandling av dette avfallet skal følge selvkostprinsippet. 3. Eneretten gjelder i 15 år regnet fra Forøvrig vises til leveringsavtale mellom IR iks og Ecopro as. 26 av 49

27 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Levanger kommune Formannskapet Møteinnkalling Saksopplysninger: Levanger kommune ønsker å tildele Innherred Renovasjon IKS enerett til å behandle utsortert våtorganisk avfall fra husholdninger og kloakkslam fra Levanger kommune. Representantskapet i Innherred Renovasjon IKS har videre den 27. april i sak nr 4 / 2007 besluttet å gi Ecopro AS enerett til å behandle våtorganisk avfall og kloakkslam jf vedlegg. Tildeling av enerett er et unntak fra reglene om offentlige anskaffelser med forutgående anbudskonkurranse. Levanger kommune hjemler en direkte tildeling i Forkrift om offentlige anskaffelser (heretter FOA) sine bestemmelser om kunngjort enerett. Fra KS-advokat Torkelsens artikkel vedrørende tildeling av enerett kunngjort på hitsettes følgende: Enerett er en eksklusiv rett og plikt til å utføre visse nærmere definerte tjenester. Anbudsregelverket åpner for direkte tildeling av kontrakter i medhold av en enerett, så fremt tildelingen skjer til et offentligrettslig organ og det ikke er i strid med EØS-avtalen. Offentligrettslig organ er kort sagt et selskap som er kontrollert av det offentlige og som utfører tjenester som tjener allmennhetens behov (typisk renovasjonsoppgaver). Praksis i EF-domstolen viser at det kan tildeles enerett dersom det er nødvendig for å oppnå viktige miljøtiltak, for eksempel avfallsgjenvinning og reduksjon av klimagasser. Innherred Renovasjon og Ecopro AS er å anse som et organ som selv er en offentlig oppdragsgiver. For å kvalifisere som offentlig oppdragsgiver må det offentlige eierskapet være over 50 %, og organet må utføre tjenester som tjener allmennhetens behov jf ovenfor. Med hjemmel i enerett, legges det heller ingen begrensninger på mht å tilby tjenester mot markedet. Den delen av virksomheten som selskapet driver på basis av enerett, må imidlertid holdes atskilt, og baseres på selvkost. Adv. Torkilsen skriver videre i sin artikkel: Kommunene står overfor store utfordringer når varslet deponiforbud for blant annet våtorganisk avfall/slam trer i kraft i Forurensningsloven pålegger kommunene å ha opplagsplass eller behandlingsanlegg for husholdningsavfall og slam og plikt til å ta imot slikt avfall og slam. SFT har uttalt at nedbrytbart avfall inneholder verdifulle material- og energiressurser og at deponeringsforbudet er et viktig ledd i norsk klimaog energipolitikk, der det legges opp til at avfall skal være med å erstatte fossilt brensel i produksjon av energi, eller material gjenvinnes, for eksempel ved å tilbakeføre organisk materiale til jord. Dette er nettopp et av formålene med å etablere Ecopro, og fullt i samsvar med de forpliktelser EUs regelverk og strategier legger opp til. Foruten å bidra til energi- og materialgjenvinning og reduksjon av klimagasser, har biogassanlegget også andre miljø- og hygienemessige fordeler i form av sjenerende lukt fra komposteringsanlegg. Alt dette er legitime hensyn som kan tilsi at eierkommunene kan tildele enerett på leveranse av husholdningsavfall og slam uten anbudskonkurranse, forutsatt at selskapet ikke tar fortjeneste, men leverer til selvkost. Dersom man ikke skulle tillate at kommuner uten anbudskonkurranse tildeler kontrakter om behandling av husholdningsavfall/slam til selskaper som de har etablert for å løse oppgaven, vil SFT s målsetting neppe kunne realiseres. 27 av 49

28 Direkte tildeling er nødvendig av hensynet til oppbygging av behandlingskapasitet og de store investeringer etableringen av Ecopro AS innebærer, og som skal tilfredsstille myndighetenes krav til miljømessig avfallsbehandling når deponiforbudet inntrer i Videre siteres Nærings- og Handelsdepartementets veileder til forskrift om offentlige anskaffelser vedrørende enerett. Fra veilederens side 15 hitsettes følgende: Det er et krav at eneretten til å yte tjenester skal følge av lov, forskrift eller administrativt vedtak. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig at organet har en faktisk monopolstilling i markedet. Eksempel: Forurensningsloven 30 gir kommunene enerett til avfallsinnsamling. Dersom det opprettes et selskap som skal håndtere avfallsinnsamlingen på vegne av kommunen, og det fattes et vedtak om at selskapet skal ha enerett til å yte denne tjenesten, kan kontrakten tildeles direkte. For Levanger kommune sin del betyr dette vedtak i kommunestyret, som deretter offentliggjøres Vurdering: På bakgrunn av ovennevnte forhold og redegjørelsen fra KS-advokaten, anbefales at Levanger kommune baserer sin tildeling av oppgaver til Innherred Renovasjon på bestemmelsene i FOA om enerett. Innherred Renovassjon IKS ønsker videre å delegere oppgaven til Ecopro AS. 28 av 49

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/4483 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/4483 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Innhold PS 26/12 Godkjenning av protokoll fra møte Budsjett 2013 og Økonomiplan Levanger kommune Møteplan Eldres råd

Innhold PS 26/12 Godkjenning av protokoll fra møte Budsjett 2013 og Økonomiplan Levanger kommune Møteplan Eldres råd Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Rom 2040, 2. etg. Rådhuset Dato: 12.12.2012 Tid: 10:00 NB! Merk møtested Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 24.11.2011

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av saken,

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 02.12.2015 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 23.11.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Orienteringer: Orientering/drøfting av formannskapets arbeidsform framover. Arbeidet med budsjett og økonomiplan v/rådmannen.

Orienteringer: Orientering/drøfting av formannskapets arbeidsform framover. Arbeidet med budsjett og økonomiplan v/rådmannen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.10.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.09.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 30.05.2007 Tid: 13:00 14:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 Merk møtetid!!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 06.12.2006 Tid: 10:00 11:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger Rådhus, formannskapssalen Dato: 04.11.2011 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.11.2007 Tid: 13:10 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: SÆTHER GÅRD Dato: 19.11.2007 Tid: 10:00 12:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva Ordfører DNA/SP/KRF

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.03.2015 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 19.12.2012 Tid: 15:00 Merk! Tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Invitasjon til Eldrerådskurs, januar 2017, Nestor utvikling - deltakelse fra Levanger seniorråd

Invitasjon til Eldrerådskurs, januar 2017, Nestor utvikling - deltakelse fra Levanger seniorråd Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: Formannskapssalen, 3. etg., Levanger rådhus Dato: 22.11.2017 Tid: 09:30 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 (før formannskapets møte)

Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 (før formannskapets møte) Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 08.02.2017 Tid: 13:00 (før formannskapets møte) Faste medlemmer er med dette kalt

Detaljer

Innherred Samkommune Møteinnkalling

Innherred Samkommune Møteinnkalling Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Sykehuset Levanger - Psykiatrisk avdeling, gymsalen Merk!! Møtested Dato: 01.12.2005 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt

Detaljer

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: (OBS Mandag) Tid: 10:00

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: (OBS Mandag) Tid: 10:00 Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: 07.09.2015 (OBS Mandag) Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Justering av Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Berit Hakkebo berit.hakkebo@innherred-samkommune.no 74048222 Arkivref: 2009/9127

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Det vil i starten av kommunestyrets møte bli gitt følgende orientering: Status Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS v/direktør Turid Hofstad 30 min.

Det vil i starten av kommunestyrets møte bli gitt følgende orientering: Status Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS v/direktør Turid Hofstad 30 min. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.09.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger - Partnerskapsavtale Nord-Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren, lokalt næringsliv og Levanger kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.:

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 01.12.04 Møtetid: Kl. 13:00 14:05 Fra saksnr. 129/04-137/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.12.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.10.2005 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Det vil etter formannskapets møte bli avviklet møte i klageorgan. Verdal, 9. desember Bjørn Iversen ordfører(s)

Det vil etter formannskapets møte bli avviklet møte i klageorgan. Verdal, 9. desember Bjørn Iversen ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.12.2011 Tid: 09:00 Møtet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 18.04.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 27.11.2013 Tid: 13:00 14:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.10.2011 Tid: 14:00 16:40 Til stede: 9 representanter. Kristin Hildrum forlot møtet under behandling

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2012

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015 Arkivsaksnr.: 14/1398-1 Arkivnr.: Saksbehandler: controller, Rosenberg Maria Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 07.10.2015 Tid: 13:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

TID: Kl. 13:00 NB! Ordinært Formmannskapsmøte starter rett etter møtet Administrasjonsutvalget. STED: Formannskapssalen, rom 3008

TID: Kl. 13:00 NB! Ordinært Formmannskapsmøte starter rett etter møtet Administrasjonsutvalget. STED: Formannskapssalen, rom 3008 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 03.12.2003 Kl. 13:00 NB! Ordinært Formmannskapsmøte starter rett etter møtet Administrasjonsutvalget. STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 25.08.2010 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 021/ Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 021/ Kommunestyret LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 021/15 KONTROLL OG TILSYN - FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 2016 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 08.09.15 Paul Stenstuen 021/15

Detaljer

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s)

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Orientering: Sivilarbeider Vigleik Aaring, Kulturkontoret orienterte om planer om Et midlertidig ungdomssted i Gjensidige gården for 2004.

Orientering: Sivilarbeider Vigleik Aaring, Kulturkontoret orienterte om planer om Et midlertidig ungdomssted i Gjensidige gården for 2004. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 03.12.2003 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Fra saksnr. 108/03-112/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 +

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Trøite MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Trøite MEDL SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.11.2010 Tid: 13:00-14:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.02.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksframlegg. Enslige personer under 25 år uten barn Akseptert boutgift,

Saksframlegg. Enslige personer under 25 år uten barn Akseptert boutgift, Saksframlegg ØKONOMISK SOSIALHJELP - SATSER FOR 2008 Arkivsaksnr.: 08/6127 Forslag til innstilling: 1. Satser for økonomisk sosialhjelp per 1 april 2008. Sats per 01.04. 2008 Enslige kr 4 720 Ektepar /

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse Saksframlegg HØRING OM LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Arkivsaksnr.: 09/5676 Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 26. januar 2012 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Namsos Samfunnshus, formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 11.11.2016 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Astrid Stubbe Unni Bragstad

Detaljer

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/2209-1 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: 09.04.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 18.05.2011 Tid: 12:15 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Magnar Reberg Varaordfører AP/SP/KRF Ina Helen Kollerud Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Magnar Reberg Varaordfører AP/SP/KRF Ina Helen Kollerud Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 30.11.2016 Tid: 13:00 14:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Magnar

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 4. februar 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/08 TID: 20.02.08 Kl. 09.30 STED: Kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 01/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 23.09.2009 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 012/08 FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT FOR 2009 FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET I INNHERRED SAMKOMMUNE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 06.09.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER MED VEDTAK DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/11 11/641 HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT TIL

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Trude Holm MEDL AP/SP Lise Heggdal MEDL FAG-V Ihna Waade MEDL UTD-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Trude Holm MEDL AP/SP Lise Heggdal MEDL FAG-V Ihna Waade MEDL UTD-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2009 Tid: 09:00 11:50 Til stede: 13 representanter. Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer