Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet."

Transkript

1 Fana/Steinsvikskrenten Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet.

2 Nesttun Lagunen Sentrum Åsane Straume

3 Steinsvikskrenten Betegnelse Eierform Eier Byggeår Areal fra/til (bra) Tomteareal Priser fra/til Omkostninger Totale utgifter* Fellesutg. Saksnummer Gnr 39, Bnr 476 Selveier seksjoner under oppføring Steinsvikskrenten utbyggingsselskap AS. Org nr / kvm til 106 kvm 7864 kvm felles eiet tomt Kr ,- til kr ,2,5% dok avgift til staten av andel tomteverdi ca kr ,- + kr 172,(Panteattest) + kr 1 060,- (Tingl.gebyr obligasjon) + kr 1 060,- (Tingl. gebyr skjøte) Kr ,-Se eget punkt i salgsoppgaven vedr fellesutgifter *NB! Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon. Oppdragsansvarlig: Jan Erik Guldbrandsen E T M Fana Sparebank Eiendom Org.nr.:

4 Beliggenhet Prosjektet ligger meget flott til med utsikt over nærområdet og har meget gode solforhold. Her er det kort gangavstand til planlagt bybanestopp (ca 400 meter), bussholdeplass og nærbutikk (KIWI). Steinsviken er i de senere år blitt et av de mest populære boområdene i Fana pga den gode beliggenheten med kort vei til store arbeidsplasser på Sandsli/Kokstad som er hjemsted for mer enn arbeidsplasser, og den planlagte bybanen. Når bybanen er ferdig iløpet av 2015 vil det være bybanespor fra Bergen Flyplass via Stensviken til Lagunen, Nesttun og til Bergen sentrum. Effektive veier til både Kokstad, Sandsli og Sentrum. Ca. 3 min kjøring til Lagunen kjøpesenter. Avstander: Bergen sentrum ca. 12 km. Sandsli / Kokstad ca. 5 km. Området er i dag bebygget med eneboliger, rekkehus og leiligheter. Flotte turmuligheter i nærområdet (Siljustøl) i forbindelse med Fana golfklubb sine flott bane som strekker seg fra området Grimseidvegen til området rundt Sandsli/Steinsviken. Området er opparbeidet med flotte turstier. Det er ca 15 min rask gangavstand til klubbhuset til Fana Golfklubb fra Steinsvikskrenten. Skoler og barnehager i nærhet til området. Se nabolagsprofil i salgsoppgaven. Innhold Steinsvikskrenten vil bestå av 3 hus med til sammen 31 leiligheter. Alle leilighetene vil ha egen parkeringsplass i felles garasje. Garasjen blir lokalisert under byggene og det vil være heisadkomst til de ulike leilighetsplan. Bygg 1: 8 leiligheter over 3 etasjer. Bra. 77 kvm til 106 kvm. Pris fra kr ,- til kr ,- Bygg 2: 12 leiligheter over 3 etasjer. Bra. 81 kvm til 101 kvm. Pris fra kr ,- til kr ,- Bygg 3: 11 leiligheter over 3 etasjer. Bra. 41 kvm til 102 kvm. Pris fra kr ,- til kr ,- Muligheter for husbankfinansiering for alle leilighetene under kr 5 millioner. Utbygger vil bistå kjøpere med søknaden til Husbanken. Forutsetning for husbankfinansiering er at lånesøker blir godkjent av Husbanken

5 Standard Prosjektet vil få høy standard med gjennomgående god kvalitet på utstyr og innredning. Kjøkken og innredning på bad leveres fra Sigdal av type Uno Palett. Parkett på alle gulv med unntak av bad og bad/vaskerom som leveres helfliset med keramiske fliser av type Marazzi Easy, valgfritt av 5 forskjellige farger. Betongdekke mellom leiligheter fores ned med lekter og gips som sparkles og males. Det blir muligheter å bestille down-light i alle nedforete tak. Alle leilighetene vil få installert balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Bygget skal ha fasader bestående av glatte pussete flater og liggende trekledning Møre Royal RB10 eller tilsvarende. De pussete partiene lages enten av betong, som pusses eller males hvit, eller av STO-fasadesystem eller liknende som er en luftet pusset kledning som gir en moderne homogen og jevn overflate. Prosjektering og utførelse av arbeid skal gjennomføre etter TEK 10 (byggeteknisk forskrift). Se leveransebeskrivelse i prospekt for detaljert utførelse. Det er muligheter for oppgradering av invitar og utstyr. Dette tas på endringsmøte med utbygger. Loven gir rett til forandring/oppgradering for opptil 15% av kjøpesum innenfor gjeldene rettningslinjer. Konferer megler. Tomt/beskaffenhet Utenomhusareal vil bli opparbeidet med lekeplass bak leilighetsbyggene og felles uteopphold mellom bygningene. Interne veier og plasser opparbeides med asfalt og grus. Parkering Parkering i lukket garasjeanlegg under byggene med faste plasser og felles gjesteparkering. Adkomst Fra Fana ved Lagunen kjører du Steinsvikveien forbi Harald Sæverudsvei og Steinsvikskrenten kommer som første vei til høyre etter Rimi. Byggemåte Byggets bæresystemer utføres i en kombinasjon av betong- og stålkonstruksjoner med rammer/vegger, søyler og bjelker. Etasjeskillere utføres i betong. Se leveransebeskrivelse for detaljert byggemåte og leveranse. Energimerking Energimerket med lys grønn A. Oppvarming Nilan ventilasjonsaggregat med varmepumpe som brukar avtrekksluft til å varme opp varmtvatn via akkumulatortank. Gulv varme på bad. Ellers kan det også benyttes elektrisk oppvarming, men dette kommer da som tilvalg. Ligningsverdi For boligen du bor i blir ligningsverdien satt til 25 prosent av antatt markedsverdi. For alle andre boliger du eier (sekundærboliger) skal ligningsverdien settes til 40 prosent av den antatte markedsverdien

6 Forsikring Felles byggforsikring av sameiet. Innboforsikring må de respektive leilighetseiere selv besørge. Vann, vei og kloakk Privat over i offentlig. Reguleringsforhold Regulert til boliger med felles utenomhusarealer. Arealplanid: , plannavn:ytrebyda, gnr 39, bnr 476 m.fl. Steinsvikskrenten. Dat Tinglyste bestemmelser Det er tinglyst 16 parkeringsrettigheter for noen av naboene til prosjektet, samt adkomsvei for en nabo gjennom sameiet sitt parkeringsanlegg. Ellers ingen servitutter av betydning. Vedlegg til salgsoppgaven Takst, egenerklæring og situasjonskart. Kjøpesum og omkostninger Det betales et forskudd på kr ,- på forskudd ved kontraktsignering. Resterende del av kjøpesum og omkostninger betales ved overtakelse. Kommunale avgifter Ikke fastsatt p.t. Kommunale avgifter blir beregnet av Bergen kommune etter overtakelse. Ferdigattest Det vil bli utarbeidet midelertidig brukstillatelse/ferdigattest før innflyttning. Felles forpliktelser Ingen p.t. Dette bestemmes av sameiet. Areal Arealer oppgitt i prisliste og ellers i salgsoppgaven er bruksareal (BRA) Pris + omkostninger Priser oppgitt i prisliste er eks. omkostninger. Omkostninger: Kr 1060,- (Tinglysing av skjøte) Kr 1060,- (Tinglysing av pantobligasjon) Kr 172,- (Pantattest til långivers bank) --- Kr ,-,- (2,5% dok.avgift av andel tomteverdi) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon. Pris/totale omkostninger Pris + Kr ,

7 Fellesutgifter Fellesutgifter er stipulert til ca kr 15,- pr kvm som vil dekke utvendig forsikring av bygningsmassen, grunnpakke kabel-tv, internett, fellesvask, vedlikehold og drift av fellesarealer, og vaktmester/gartner/driftstjeneste. I prislisten er felleskostnadene stipulert etter eierbrøk. Det er BOB som er utnevnt til forretningsfører og de har laget et forslag til driftsbudsjett. Det er styret i sameiet som fastsetter riktige/forsvarlige felleskostnader som sikrer god økonomisk drift av sameiet. Dette styret blir valgt på stiftelsesmøte i sameiet. I prislisten i salgsoppgaven vil fellesutgiftene være oppgitt på alle leilighetene. Dette er ca beløp og vil ikke være retningsgivende for endelige felleskostnader. Diverse Boligene vil bli solgt etter bustadsoppføringsloven ( lov om salg av boliger under oppføring). Utbygger tar forbehold om 60% salg av leilighetene og endelige offentlige godkjenninger før igangsettelse. Dette forbeholdet står til 01. april Planlagt byggestart er april 2014 og byggetid er satt til 18 mnd. Igangsettelse kan ved et raskere salg starte tidligere enn antatt enn planlagt. Utbygger forbeholder seg retten til å justere prisene på usolgte leiligheter. Illustrasjonsbilder i salgsoppgaven er ikke retningsgivende for endelig resultat. Megler anbefaler alle å lese salgsoppgaven med vedlegg før kjøp av leilighet. Videre fordeles felleskostnadene i et sameie etter eierbrøk. Styret blir valgt på et stiftelsesmøte for sameiet. Alle leilighetseiere har en stemme hver pr leilighet i generalforsamling. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov å eie mer enn 2 leiligheter i et sameie. jmf lov om eierseksjoner. Dersom kjøper ikke er forbruker vil det ikke bli gitt garanti etter bustadsoppføingsloven 12. Prisliste, plantegninger og andre vedlegg Etasje og leilighetstegninger er et eget vedlegg og salgsoppgaven er ikke komplett uten dette vedlegget. Husbankfinansiering Steinsvikskrenten har fått aksept for husbankfinansiering for leiligheter under 5 millioner kroner,. Lånet kan maksimalt utgjøre 80% av salgspris. De som ønsker husbankfinansiering må selv søke om dette, men utbygger kan være behjelpelig med søknaden

8 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Steinsvikskrenten Ytrebygda Innledning: All videre prosjektering og utførelse av arbeid skal gjennomføres etter: - For nr489, Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk forskrift TEK 10), sist endret , og med veiledning VTEK (2.utg.mars 2011). - Lavenergibygning klasse 1 - NEK 400:2010 Elektriske lavspenningsinstallasjoner Utgave 4.0 ( ) - NS 8175:2010. Minimums krav er lydklasse C - Våtromsnormen Ved avvik mellom tekninger og beskrivelse så er det denne beskrivelsen som gjeld. Mange av tekningene er av en illustrativ karakter. 22 BÆRESYSTEMER Byggets bæ resystemer utføres i en kombinasjon av betong- og stålkonstruksjoner med rammer/vegger, dekker, søyler og bjelker. 23 YTTERVEGGER 231 Primærkonstruksjoner 1. Vegger mot/under terreng (tilfylte vegger): - vegger utføres i betong. 2. Vegger over terreng (ikke tilfylte vegger): - vegger utføres i betong med utvendig isolasjon og tettesjikt, eller som bindingsverk/stålstenderverk med isolasjon og tetningssjikt. - vegger mot leiligheter/boligrom får i tillegg til utvendig isolering, også innvendig isolering som montert i utlekting av stenderverk med platekledning på innsiden 233 Vinduer, dører m.m. 1. Vinduer i leiligheter/boligrom: - karmer og rammer utføres som aluvinduer med innvendig karm av trevirke, type H-vinduet Magnor S teinsvikskrenten Ytrebygda LE VE RANS E BE S KRIVE LS E S ide 1 av

9 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Steinsvikskrenten Ytrebygda - glass av energispareglass. S amlet U-verdi glass/vindu/dør inkludert karm/ramme skal væ re lik eller mindre enn 1,0 W/(m2). Vinduer utføres med støydempende glass der dette er nødvendig. Vinduer mot åpen felles sva l- gang skal tilfredsstille brannkrav/lydkrav. - vinduer skal leveres ferdig behandlet fra fabrikk med farge utvendig i RAL farge 9007 og innvendig farge hvit. - innvendig listefri overgang. Der som vindu møter gulv vil det i overgang vindu og gulv monteres gulvlist. - gardinbrett og blomsterbrett er ikke medtatt i leveransen. - utvendig beslag som avdekningsbeslag og sålebenkbeslag i lakkert aluminium i RAL Balkong/skyvedører i leiligheter/boligrom (mot terrasse eller balkong): - karmer og rammer utføres med lakkert alubekledning utvendig og kvitmalt trevirke innvendig type H-vinduet Magnor. - glass av 2-lags energispareglass. Utføres med samme krav som beskrevet for vinduer (se foran) - Dørene leveres ferdig behandlet fra fabrikk med RAL farge 9007 utvendig og innvendig farge hvit. - innvendig listefri overgang. Der som dør møter gulv vil det i overga ng vindusdør og gulv monteres gulvlist. - utvendig beslag som avdekningsbeslag og sålbenkbeslag i aluminium som vinduer 4. Ytterdører leiligheter - Type: S wedoor Bering brann- og lyddør. Tett dør med slett overflate. Dørvrider i matt krom. - Dører leveres ferdig behandlet fra fabrikk med farge hvit utvendig og innvendig. Terskel i lakkert hardtre, karm i hvitmalt treverk. - innvendig blir det listefri overgang vegg-dørka rm S teinsvikskrenten Ytrebygda LE VE RANS E BE S KRIVE LS E S ide 2 av

10 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Steinsvikskrenten Ytrebygda 5. Dører mot fellesarealer (garasje): - karmer og rammer med tette fyllinger på gangdør utføres i lakkert aluminium/stål. 6. P ort mot garasje: - P ort i lakkert aluminium eller stål med standard RAL- farge innvendig og utvendig. P ort manøvreres med motordrift med fjernkontroll. F or hver garasjeplass medfølger 1 stk. fjernkontroll. P ort kan også i tillegg til fjernkontroll betjenes manuelt. - Garasjeport skal ha adgangskontroll med porttelefonanlegg fra hver enkelt leilighet. 234 Utvendig kledning og overflate Bygget skal ha fasader bestående av glatte pussete flater og liggende dobbelfalset trekledning Møre Royal RB10. De pussete partiene lages enten av betong, som pusses eller males hvit, eller av S TO-fasadesystem eller lignende som er en luftet pusset kledning som gir en moderne homogen og jevn overflate. 235 Innvendig kledning og overflate 1. Kledning av betong: - vegger av betong sparkles og males med unntak av vegger i garasje, carport og underordnete rom (teknisk rom, trapperom, heissjakt, boder og øvrige fellesarealer) der betongvegger støvbindes uten forbehandling av overflaten. 2. Kledning av gipsplate. - gipsplatevegger sparkles og males. - Tak i våtrom våtromsbehandles S teinsvikskrenten Ytrebygda LE VE RANS E BE S KRIVE LS E S ide 3 av

11 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Steinsvikskrenten Ytrebygda 237 Utstyr - veggventiler og rister av metall 24 INNERVEGGER 241 Primærkonstruksjoner 1. Vegger som utføres av betong: - bæ rende vegger - heissjakt 2. Vegger utført som stenderverksvegg: - skillevegger mellom leilighet og korridor/fellesarealer med isolasjon og gipsplatekledning som ivaretar brann- og lydkra v. - sjaktvegger for tekniske føringer med isolasjon og gipsplatekledning som ivaretar brann- og lydkra v. - skillevegg i leiligheter mellom rom med isolasjon og gipsplatekledning. 3. Bodvegg: - veggene til sportsboder utførest som stålnettingvegger. Låsbar dør som integrert i veggsystemet for låsing med hengelås. Hengelås leveres ikke. 4. Våtrom (bad): -Vegger utført som stendervegger. Kledd med gipsplate (der det er brannkrav), nødvendige spikerslag, våtromsplate og membran. -Våtrom utføres iht. tekniske krav. 243 Innvendige dører 2. Innerdører i leiligheter: - glatte, malte dører uten glass i hvit farge, type Bygg1 S letten. Dørvrider i matt krom. F lat terskel i lakkert hardtre. Karm hvitmalt furu S teinsvikskrenten Ytrebygda LE VE RANS E BE S KRIVE LS E S ide 4 av

12 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Steinsvikskrenten Ytrebygda 245 Innvendig kledning og overflate (overflatebehandling innervegger) 1. Kledning av betong: 1. Kledning av betong: - vegger av betong støvbindes uten forbehandling av overflaten i garasje, ca r- port og underordnete rom (teknisk rom, trapperom, heissjakt, boder og øvrige fellesarealer) 2. Kledning av gipsplate (I leiligheter): - generelt sparkles og males gipsplatevegger. Listefri overgang mellom tak og vegg og mellom vindu/skyvedører og vegg. - på bad utføres vegger med keramiske fliser type S erenety format 20x40cm, farge hvit. Det er medtatt fliser til 135,-/m2 inkl. mva. Ved endring vil vi kunne tilby uttrekk eller pristilbud på ny type flis Ved endring blir det avregnet iht. denne prisen. Merk at arealer regnes som rene arealer + svinn. S vinn vil variere ut ifra størrelse og leggemønster. Merk også at det ved endring av flisstørrelse/type kan tilkomme et tillegg grunnete økt arbeidsmengde ved legging og fuging. 247 Utstyr - veggventiler og rister a v metall. 25 DEKKER 251 Primærkonstruksjoner 1. Gulv på grunn i boder garasje: - utføres i stålglattet betong P arkeringsgarasje - gulv i garasje blir av belegningsstein, og oppmerking av parkeringsplasser males S teinsvikskrenten Ytrebygda LE VE RANS E BE S KRIVE LS E S ide 5 av

13 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Steinsvikskrenten Ytrebygda 2. E tasjeskille over garasje - utføres med betongdekke tykkelse ca. 250 mm, overliggende isolasjon av polystyren 250mm, dampsperre og påstøp ca. 70 mm med stålglattet overflate klart for parkett/flis 3. E tasjeskille mellom leiligheter: - etasjeskille utføres med betongdekke 250 mm og gulvavretting ca. 10 mm. Gulv i bad utføres med nedsenket dekke og bygg es opp med tettesjikt/lydisolasjon og påstøp med stålglattet overflate klart for fliser med fall til sluk. - generelt skal betongdekker i rom; hall, entre, gang, bad/vaskerom og bod nedfores med rammeverk som plates med gipsplate for skjult fremføring av tekniske installasjoner som ventilasjon og sanitæ r. Omfang av nedforet himling tilpasses den enkelte leilighet ut fra nødvendig behov for å skjule fremføring av tekniske installasjoner. 4. E tasjeskille i fellesarealer/fellesrom: - generelt utføres etasjeskiller/svalganger og balkonger med betongdekke 254 Gulv og overflate 1. Leiligheter: - Alle gulv i leiligheter, med unntak av våtrom og entré, utføres som flytende gulv parkett type Boen E ik City click til en verdi av Kr. 250,-/m2. Ved endring av type blir det motregnet mot denne prisen. - Gulvlister type 12x58mm. F erdig malt fra fabrikk med synlig innfesting. - P å gulv bad og bod skal det legges keramiske fliser type Imola E co format 20x20cm valgfritt i 5 farger, el tilsvarende innenfor samme prisklasse. Bod får også sokkelflis på ca.10cm. Det er medtatt fliser på gulv på bad og i bod til en verdi av Kr. 160/m2 Inkl. mva. - P å gulv i entré skal det legges keramiske fliser type Imola Habitat 30x60cm Det er medtatt fliser i entré til en verdi av kr. 200/m2 inkl. mva S teinsvikskrenten Ytrebygda LE VE RANS E BE S KRIVE LS E S ide 6 av

14 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Steinsvikskrenten Ytrebygda Ved endring blir det avregnet iht. disse prisene. Merk at arealer regnes som rene arealer + svinn. S vinn vil variere ut ifra størrelse og leggemønster. Merk også at det ved endring av flisstørrelse/type kan tilkomme et tillegg grunnete økt arbeidsmengde ved legging og fuging. 2. S portsboder v/parkeringskjeller: - Bodene i kjelleren får stålglattet betonggulv som støvbindes. 3. Tekniske rom: - Overflate av betong som støvbindes uten øvrig forbehandling. 4. F ellesrom: - S valganger og balkonger får stålglattet betongoverflate. 255 Himling og overflate 1. Leiligheter: - Betongdekket mellom leiligheter fores ned med lekter og gips som sparkles og males. - Yttertak fores ned med lekter og gipsplater som sparkles og males. 257 Utstyr - takventiler og rister a v metall 26 YTTERTAK 261 Primærkonstruksjoner 1. Yttertak: - utføres som lettakkonstruksjon med tettesjikt og overliggende isolasjon av polystyren og/eller steinull med fall til innvendig taknedløp. 2. Yttertak i heissjakt: - Utføres som lettakkonstruksjon, tettesjikt og overliggende isolasjon med fall til taknedløp. Takhette for ventilasjon S teinsvikskrenten Ytrebygda LE VE RANS E BE S KRIVE LS E S ide 7 av

15 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Steinsvikskrenten Ytrebygda 265 Taktekking 1. Yttertak: - F olie av P VC 1,2 mm med farge antrasitt/mørk grå. 267 Utstyr 1. Takhetter for tekniske installasjoner: - hetter og rister av metall. 27 FAST INVENTAR 271 Kjøkkeninnredning - kjøkkeninnredning fra S igdal. Innredning med standard høyde på overskap på ca mm. Type Uno P alett. Velg fritt mellom 18 fargevalg. - Det tas med vaskekum 1½-kums, type Intra universo. - håndtak, type Hekken - Det leveres hvitevarer fra S iemens. 60cm keramisk platetopp, stekeovn stål og helintegrert oppvaskmaskin. 272 Garderobeskap - som standard leveres kombiskap på 1,0 m med 2 dører med standard høyde på 2062mm. S kap leveres i hvit melamin med glatte dørblad. - som prosjektstandard leveres ett garderobeskap per soverom, type Vario 273 Baderomsinnredning - baderomsmøbel fra S igdal, type Uno P alett 274 Postkasser - låsbare postkasser type S andberg Robust, eller tilsvarende, av lakkert stål monteres utenpå vegg ved hovedinngangen. F arge i henhold til leverandørens sortiment, bestemmes av arkitekt S teinsvikskrenten Ytrebygda LE VE RANS E BE S KRIVE LS E S ide 8 av

16 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Steinsvikskrenten Ytrebygda 274 Solavskjerming - det leveres ikke sol- og lysa vskjerming. 28 TRAPPER, BALKONGER M.M. 281 Trapper og svalganger - trappeløp og mellomrepos utføres i betong plasstøpt eller som betongelement. Overflate stålglattet betong. - Rømningstrapp i stål - rekkverk mot frie trappekanter, reposkanter og svalganger som spilerekkverk med håndløper på begge sider. Galvanisert utførelse. 284 Balkonger - utføres i betong plasstøpt eller som betongelement med stålglattet overflate. Rekkverk/brystning på balkonger av herdet/laminert glass festet til balustre og håndlist av rustfritt børstet stål. Terrasser på bakkeplan får ikke rekkverk. 285 Terrasser på bakkenivå - Utføres som bjelkelag med terrassegulv av Møre Royal 3 VVS-INSTALLASJONER 31 SANITÆR 311 Bunnledninger S pillvannsledninger og vannledninger blir ført fra/til offentlig anlegg. Det anlegges nødvendige kummer med tilbehør i tilknytning til anlegget. Grunnledninger utføres i P VC og vannledninger av P E L. 312 Ledningsnett Det leveres rør i rør system fra skap og fram til utstyr. F ra stigeledning og fram til fordelerskap leveres rør i rør system S teinsvikskrenten Ytrebygda LE VE RANS E BE S KRIVE LS E S ide 9 av

17 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Steinsvikskrenten Ytrebygda 314 Utstyr Det leveres og monteres i hver leilighet: Baderom 1 stk. servantbatteri Grohe E urosmart 1 stk. dusjbatteri Grohe Groheterm stk. hånddusjgarnityr Grohe 1 stk. 90 x 90 A-Collection dusjdører. Bua slagdører som går inn og ut. 1 stk. opplegg med vatn og avløp til vaskemaskin 1 stk. hvit vegghengt wc med Grohe innbyggingsdel og Ifø sign 6875 veggskål med hardt sete. 1 stk. baderomsmøbel. Type Uno P alett fra S igdal. 1stk sluk i gulv. Bod 1stk sluk i gulv. E vt. opplegg for vaskemaskin om det ønskes flyttet fra baderom. Tilkobling og klargjøring av Nilan Compact P ventilasjonsanlegg med integrert VV-bereder. Kjøkken 1 stk. ettgreps benkebatteri Grohe E urosmart Tilkobling for oppvaskmaskin Utvendig 1 stk. frostfri utekran i tilknytning til kvar blokk og en i parkeringskjeller Totalt 4stk. 316 Isolasjon - all nødvendig isolering av type Armaflex eller tilsvarende. 32 Sprinkleranlegg Leiligheter og parkeringskjeller får sprinkelanlegg. Rør blir skjult i nedsenket himling og lettvegger i leiligheter, men med synlige sprinklehoder i tak eller vegg. Kvit utførelse. S ynlig fremføring i parkeringskjeller og boder S teinsvikskrenten Ytrebygda LE VE RANS E BE S KRIVE LS E S ide 10 av

18 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Steinsvikskrenten Ytrebygda 36 LUFTBEHANDLING 361 Kanalnett - Utføres primæ rt med Nilair kanaler. 365 Ventilasjonsanlegg - Nilan Compact P. S e eget vedlegg for utfyllende beskrivelse. 366 Isolasjon - i den grad det er nødvendig, skal kanaler isoleres. 4 ELKRAFTINSTALLAJONER - i hver leilighet leveres antall punkter iht. NE K 400:2010 utgave installasjoner i leilighetene utføres som skjult anlegg i størst mulig grad. Ved inngåelse av kontrakt vil eksakt antall punkt for aktuell leilighet bli angitt. I punkt er inkludert brytere, stikkontakter, lampepunkter, telefonuttak, antenneuttak for radio og TV etc. - det vil bli mulighet for downlight i alle nedforete tak som kundetilvalg. - det etableres en hovedsentral med fordelingssentral (sikringsskap) i hver leilighet. S ikringsskapet leveres i berøringssikker utførelse med automatsikringer. - E lektriske varmekabler på bad og i entré. - følgende belysningsutstyr leveres: Bad: 1 x 15W lysrørarmatur m/stikk i Baderomsinnredning og fire Downlight i himling. Kjøkken: benkarmatur montert oppunder overskap Boder: Rondo takbeslag eller tilsvarende. Det leveres dørsignalanlegg til hver leilighet ved siden av ytterdør. Fellesanlegg - kabel-tv-anlegg for radio og TV leveres med 1 uttak per leilighet. P unktene inngår i totalt antall punkter, samt mulighet for trådløs aksess-oppkobling mot data (kundetilvalg). - i fellesrom, trapperom og øvrige fellesarealer leveres allmennbelysning S teinsvikskrenten Ytrebygda LE VE RANS E BE S KRIVE LS E S ide 11 av

19 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Steinsvikskrenten Ytrebygda - det leveres nødvendig utvendig belysning foran ytterdør samt altaner. - rør settes for terrassevarmer. - Canal Digital leverer kabel tv. S jå eigen vedlagt beskrivelse. 6 ANDRE INSTALLASJONER 62 HEISER - det leveres 3 stk. maskinromsløs båreheis/og i henh. til Universell Utforming med plass til 8 personer (630 kg) med hastighet på 1 m/s og 2 bladet teleskopdører. 65 AVFALL BOSS - Husholdningenes restavfall, og eventuell papirresirkulering, tømmes i felles inngjerdet område for bosskontainere 7 UTENDØRS ARBEID 76 VEIER, PLASSER - opparbeides og asfalteres/gruses. 77 PARK, HAGE - det vil bli opparbeidet felles uterom med lekeplass bak leilighetsbyggene og felles uteopphold mellom bygningene S teinsvikskrenten Ytrebygda LE VE RANS E BE S KRIVE LS E S ide 12 av

20 STEINSVIKSKRENTEN UTBYGGINGSSELSKAP AS Compakt P Funksjonsbeskrivelse Ventilasjon, oppvarming og tappevann. Generelt. Compakt P varmesentral består av et balansert ventilasjonsanlegg, varmtvannsbereder og en varmepumpe. Anlegget har ingen utedel, og avgir derfor ikke støy til omgivelsene. E n effektiv varmegjenvinner overfører varmen fra avtrekkluften til den nye luften som tilføres rommene. E tter varmegjenvinneren sitter det en varmepumpe som tar restvarmen fra avkastluften og fører den over til varmtvannsberederen. Når varmtvannsberederen er ladet blir overskuddsvarmen ved behov overført til rommene via tilluftsventilene. Oppvarming av bad og flislagt entrè er basert på elektrisk gulvvarme. Oppvarming. Husets oppvarming er basert på elektrisk gulvvarme i gulv i entré og på bad, i tillegg til elektriske panelovner i stue. Ved ønske om periodisk oppvarming på soverom, stue eller kontor kan det benyttes panelovner; Disse blir styrt manuelt. Væ r oppmerksom på at en panelovn prøver å opprettholde innstilt temperatur selv ved vindus lufting, hvis den ikke er avslått. I tillegg vil varmepumpen i ventilasjonsaggregatet avg i overskuddsvarme til tilluften, noe som reduserer behovet for bruk av panelovner. Ventilasjon. Huset er levert med et balansert ventilasjonsanlegg, hvor filtrert uteluft blir tilført oppholds- og soverom, mens den brukte avtrekksluften blir fjernet fra kjøkken og våtrom. Anlegget har ikke mekanisk kjøling, og det kan væ re behov for lufting med vinduer på varme sommerdager. Anlegget er innregulert i henhold til prosjektering og tegning, og utført etter dagens forskrifter. Innreguleringen er foretatt ved at ventiler er riktig innstilt og aggregatet er justert ihht riktig luftmengde. Det er viktig med rett luftmengde for å opprettholde godt inneklima og rett fuktighet i boligen. F or best mulig komfort og energiøkonomi bør du sette deg inn i brukerveiledningen, samt drift og vedlikehold av anlegget. Det viktig å ikke stoppe anlegget da dette kan medføre kondens skader og dårlig inneklima. Det er spesielt viktig å ventilere riktig og godt det første året når boligen er ny. E t nytt bygg inneholder fuktighet og avgassing fra materialer og overflatebehandling

21 STEINSVIKSKRENTEN UTBYGGINGSSELSKAP AS Anlegget har filter som må skiftes minst en gang pr. år. F ilter hindrer støv fra å komme inn i boligen. Det er mulig å velge annen filterkvalitet om ønskelig. Gamle og tette filter vil føre til redusert luftmengde og kan føre til fukt og kondensskader. Ved ikke å bytte filter kan det påvirke garantiansvaret og skader på boligen.(s e egen filter/service avtale). Det er viktig å holde anlegget i orden og rengjort for å opprettholde riktig energieffektivitet. Bruk av kjøkkenventilator. Kjøkkenhette er et eget system med egen kanal som går rett ut av vegg/tak i egen ventil. Bruk kjøkkenhetten kun ved koking / steking. F or å få tilstrekkelig tilluft til kjøkkenventilatoren ved bruk, når det skapes et undertrykk i boligen, er det viktig at et vindu åpnes. Det er også mulig å innregulere ventilasjonsanlegget til å gå i tillufts forsering ved bruk av kjøkkenhetten. HUSK! Rengjøring a v filter i kjøkkenhetten er viktig for å opprettholde effektiviteten. Anbefalt intervall for rengjøring er minst en gang i mnd. eller etter behov. S e også kjøkkenhettens egen brukermanual for vedlikehold. Sommerdrift. Anlegget kan gå i sommermodus. Anlegget vil da tilføre kjøligere luft til rommene. Dette gjøres ved at va rmepumpen produserer varmt tappevann ved å ta varmen ut av tilluften istedenfor avkastluften. Dette er en tilgjengelig funksjon i anlegget, som kun kan brukes dersom varmtvannet er fulladet. Aggregatet kan stå i sommermodus hele året, idet det vil veksle mellom riktig driftsform automatisk. P anelovner vil automatisk regulere seg når aggregatet leverer sval luft. NB! Anlegget er ikke dimensjonert for å ivareta boligens kjølebehov. Lufting via vinduer er et godt alternativ på de varmeste dagene. Oppvarming av tappevann. Tappevannet produseres av anleggets varmepumpe. P roduksjon av varmtvann har prioritet foran romoppvarming. Det er tillegg et elektrisk varmeelement i bereder som ekstra sikring i tilfelle varmepumpen ikke klarer å levere nok varmt vann. NB! For å oppnå best mulig energieffektivitet, er tappevannet innstilt på 55º Ved ønske om høyere tappevannstemperatur, kan dette justeres på aggregatets styrepanel under varmtvann. Høyere temperatur på vannet krever høyere energiforbruk. Det presiseres at innstilt temperatur ved levering er anbefalt av energiøkonomiske årsaker. Tabell nedenfor viser gjeldene temperaturer ved de ulike trinn

22 STEINSVIKSKRENTEN UTBYGGINGSSELSKAP AS «Kapasitetstrinn»: S td T11 (el-kolbe), C T12 (kompressor), C Økning i kapasitet av dusjvann % 0 2,4 5,1 7,5 12,6 15,0 17,7 Valg av dusjhoder/ Sparedusj: Det anbefales å bruke sparedusj da det leveres lavenergihus med lavere energibruk enn forskriftene. S kal dette oppnås er det viktig å bruke rett regulering a v vannmengde i dusjen, sparedusj er en forutsetning for å bruke mindre varmtvann. Brukes ikke sparedusj bør temperaturen på vannet sette opp. S e pk. over. Styring av temperatur. I en moderne bolig bør vinduer væ re lukket om dagen i vinterhalvåret. Hvis du ønsker å ha det kaldt på soverommet når du legger deg, kan du lufte med åpent vindu. F or høy innetemperatur fører til at luften kjennes tørr. F orebygg tørr luft ved å holde jevn og ikke for høy temperatur. I fyringssesongen anbefales innetemperatur på º i oppholdsrom. I perioder med høy utetemperatur og mye sol kan det bli for varmt i boligen. Det kan væ re behov for gjennomlufting via åpne vinduer og dører. Det mest effektive er å åpne på to sider av boligen for gjennomlufting. E n eventuell utvendig solavskjerming vil bidra til effektivt å redusere innetemperaturen. Anleggets temperaturregulering. Temperaturen på bad og i entré styres og reguleres fra egne separate romtermostater. Temperaturen i stue. S tyres fra både anlegget via tilluftstemperaturen og fra panelovner med termostater. Tilluftstemperaturen reguleres fra styrepanelet. Anbefalt temperatur er ca º.* ( se aggregates brukerveileding for regulering.) P anelovner bør settes til 1 2 º høyere enn innstilt tilluftstemperaturen. Nattsenking: F or at aggregatet ikke skal levere for varm tilluftstemperaturen om natten, er det satt til å senke temperaturen om natten. Dette gjøres ved at innstilt temperatur settes ned om natten. Denne temperaturen anbefales satt til 17 C

23 STEINSVIKSKRENTEN UTBYGGINGSSELSKAP AS Ukeprogram: Normaltemperatur og natt-temperatur kan styres fra et ukeprogram. Det anbefales å sette tiden for nattsenking til 1-2 timer før normal sengetid, idet det vil ta noe tid før temperaturene synker. Og normaltemperatur settes til 1-2 timer før man står opp. Maksimums- og minimums-temperaturer på tilluft. Aggregatets tilluftstemperatur vil væ re avhengig a v varmebehov. Det er imidlertid mulig å begrense denne til en minimum og maksimumstemperatur. Dette reguleres via styrepanelet. Fukt Aggregatet er utstyrt med fuktføler. Det vil si at hvis luftfuktigheten øker, f.eks. ved dusj, eller av andre årsaker vil anlegget gå i forsert drift d.v.s at ventileringen økes automatisk. Det anbefales å tørke klæ r med kondenstørketrommel. Dette fordi fuktigheten da blir kondensert som vann som føres til sluk, og ikke bidrar til økt luftfuktighet. I tillegg er dette mer energiøkonomisk. Ventilasjonsanlegget er tilpasset normale fuktighetsnivåer i boliger. Ved ekstra høy fuktighet på innelufta vil det i kalde perioder kunne dannes frost, vann/is i anlegget. Dette kan gå ut over funksjonen til ventilasjonsanlegget, og i verste fall også kunne føre til skader. Det er derfor viktig med forsert drift ved høy fuktighet. Dette kan også styres manuelt. Kanalanlegg: Ved ombygging/endringer av anlegget vil det væ re behov for ny innregulering. Kanalanlegg bør rengjøres ca. hvert 10. år. Ved å skifte filter regelmessig er muligheten for tilsmussing veldig liten. Anbefalt av Ventistål AS

24 Rentevilkår Fast eller flytende rente Du kan velge fast eller flytende rente eller en kombinasjon av disse. Alle lån utbetales med flytende rente. Flytende rente Flytende rente endrer seg i forhold til endringer i det generelle rentenivået. Renten kan reguleres hver 2 måned. Husbanken informerer om ny rentesats minst seks uker før endringen. Fordeler med flytende rente Du får lavere rente hvis rentenivået beveger seg nedover. Du står friere til å endre betalingsplanen. Du kan når som helst endre til fast rente, se unntak under Brudd på fastrenteavtalen. Ulemper Du får høyere rente hvis rentenivået beveger seg oppover. Du har liten oversikt over framtidige renteutgifter. Fast rente Hvis du velger fast rente, betyr det at du binder rente og betalingsplan i hele bindingsperioden. Valgt bindingsperiode kan ikke være lengre enn gjenværende løpetid på lånet. Husbanken vil senest seks uker før utløpet av bindingsperioden varsle om at fastrenten opphører. Hvis du ønsker fastrenteavtale, må tilsendt avtale være underskrevet og returnert innen de frister banken setter. Fordeler med fast rente Du har full oversikt over renteutgiftene gjennom hele bindingsperioden. Selv om rentenivået beveger seg oppover, beholder du den lavere renten gjennom hele bindingsperioden. Ulemper Hvis rentenivået beveger seg nedover, beholder du likevel den høyere renten gjennom hele bindingsperioden. Du har begrensete muligheter til å endre betalingsplanen. Du kan risikere å betale overkurs hvis du bryter avtalen om fast rente. Brudd på fastrenteavtalen Hvis du bryter fastrenteavtalen vil lånet ditt bli belastet med overkurs eller godskrevet med underkurs. Som brudd på fastrenteavtalen regnes førtidig innfrielse, ekstraordinære delinnbetalinger, overføring av lånet til ny lånetaker og omgjøring fra fast til flytende rente i bindingsperioden. Ved delvis innfrielse beregnes bare over-/underkurs på den ekstraordinære innbetalingen, mens fastrenteavtalen fortsetter uendret for gjenstående del av lånet. Ved beregning av over-/underkurs brukes den årlige effektive renten før gebyr, som fremgår av låneavtalen. Denne renten sammenlignes med en rente, som beregnes ved å ta et veid gjennomsnitt av rentene på innfrielsestidspunktet for to tilsvarende lån med kortere og lengre rentebindingstid som ligger nærmest gjenværende bindingstid på lånet (som skal innfris). Hvis lånet som skal innfris har kortere gjenstående bindingstid enn 3 år, beregnes renten ved å ta et veid gjennomsnitt av tilsvarende lån med flytende rente og tre års fastrente. Hvis den beregnete renten er høyere enn den årlige effektive renten før gebyr, vil det bli en underkurs som godskrives kunden. Hvis den beregnete renten blir lavere enn den årlige effektive renten før gebyr, vil det påløpe en overkurs som kunden må betale. Over-/underkurs beregnes i henhold til 9 i forskrift av 7. mai 2010 nr 654 om kredittavtaler mv. Ved overgang til flytende rente i bindingsperioden er det en sperrefrist på 6 måneder før lånet igjen kan få fastrente. Hva skal du velge? Du må selv ta et valg ut fra en vurdering av din egen situasjon og av renteutviklingen de nærmeste årene. Fastrentelån gir deg oversikt over låneutgiftene i hele bindingsperioden. Som regel vil den flytende renten være lavere enn fastrentetilbudet på samme tidspunkt, men den kan variere over tid. Nominell og effektiv rente Den nominelle renten er den rentesatsen som oppgis på et lån. Den effektive renten fremkommer når også andre kostnader ved lånet enn den nominelle renten tas med, blant annet gebyrer. Nedbetalingsvilkårene påvirker også den effektive renten. Derfor blir den effektive renten høyere enn den nominelle. Renten betales etterskuddsvis. Se for utdypende informasjon

25 Andre lånevilkår Husbanken gir deg flere valgmuligheter innenfor bankens regelverk, slik at du kan få nedbetalingsvilkår som passer for deg. Se mer under Lån/lånevilkår på Gebyrer Husbanken kan endre og innføre nye gebyrer når det er gitt varsel om det. Gjeldende gebyrer, se lån/lånevilkår Betaling av lån Hvis terminbeløpet ikke er mottatt av Husbanken innen betalingsfristens utløp, blir det belastet forsinkelsesrente. Husbanken dekker alltid først opp eldste forfalte terminer ved innbetaling. Husbanken tilbyr AvtaleGiro og efaktura Mitt kundeforhold På Mitt kundeforhold kan du til enhver tid holde god oversikt over låneforholdet ditt og selv utføre enkelte tjenester. Du bestiller selv passord på HB 4.E.7 September 2013 Layout: Forvaltningskontoret Husbanken Husbanken Forvaltningskontoret Grønland 1 Postboks Drammen Tlf Region øst Støperigata 1 Postboks OSLO Tlf Region sør Kystveien 2 Postboks 787 Stoa 4809 Arendal Tlf Region vest Solheimsgaten BERGEN Tlf Region Midt-Norge Peter Egges plass 2 Postboks 2438 Sluppen 7005 TRONDHEIM Tlf Region Bodø Torvgata BODØ Postboks BODØ Tlf Region Hammerfest Sjøgata 6 Postboks HAMMERFEST Tlf Renteinformasjon Oktober 2013 Fast Fast Fast Fast Flytende 3 år 5 år 10 år 20 år Månedlige terminer 2,276 2,570 3,251 3,445 2,080 Kvartals terminer 2,280 2,575 3,260 3,455 2,084 Halvårs terminer 2,287 2,583 3,273 3,470 2,089 Effektiv rente vil normalt være 0,1-0,2 prosentpoeng høyere avhengig av lånets størrelse og nedbetalingsvilkår. I beregning av effektiv rente inngår for tiden etableringsgebyr kr 600 og termingebyr kr 30. Du kan beregne ulike nedbetalingsalternativ på under Tjenester / Beregn lån. Hva skal du gjøre for å binde renten? Du som har løpende lån med flytende rente må kontakte Husbanken ( min side ) og underskrevet avtale må være mottatt innen den 24. i måneden før renten gjelder. Eksempel: Skal du binde renten for mai må du ha sendt inn underskrevet avtale før 24. april. Du som har fast rente på lånet vil 6 uker før utløp av bindingsperioden motta et varsel om at perioden utløper. Nytt tilbud om fast rente vil bli sendt ut ca 3 uker før utløp av bindingsperioden. Ny underskrevet avtale må være mottatt hos Husbanken innen den 24. i måneden før utløpsdato. Du som ennå ikke har fått utbetalt eller overdratt lån og har bedt om fastrente, vil få lånet utbetalt med flytende rente. Du vil få tilsendt tilbud om fastrenteavtale og må sende inn underskrevet avtale innen den 24. måneden før renten gjelder