ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN"

Transkript

1 FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av innkalling c. Valg av ordstyrer d. Godkjenning av dagsorden e. Valg av referent f. Valg av to representanter til å underskrive møteprotokoll g. Valg av tellekorps 2. Behandle Flint Tønsberg AILs årsberetninger 3. Behandle lagets, herunder gruppenes, årsregnskap for Innkomne Forslag: 4.1 Låneopptak for nytt klubbhus 5. Vedta lagets og herunder gruppenes budsjett Behandle idrettslagets organisasjonsplan 7. Valg 8. Fullmakter FLINT TØNSBERG AIL - HOVEDSTYRET Postboks 150, 3166 Tolvsrød Org.nr: Støtt oss med:

2 SIGN. Leder: Bjørn Bergesen Nestleder: Bjørg Reppen Styremedlem: Gunnar Haraldsen Styremedlem: Per Stjernelund Styremedlem: Jens Kr. Hertel Varamedlem: Marit Hermansen Gruppene: Rep. Fotball: Bjørn Bergesen Rep. Volleyball: Henrik Solgaard Andersen Rep. Allidrett Håkon Hjemly Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 2

3 Innhold 4 Organisasjon Årsberetninger 5 Årsrapport Hovedforeningen 7 Årsrapport Fotball 20 Årsrapport Volleyball 33 Årsrapport Allidrett Regnskaper pr Konsolidert regnskap: Flint HF, FB, VB og AI 35 Balanse, Flint HF 38 Resultatregnskap, Flint HF 39 Resultatregnskap, Flint FB 42 Resultatregnskap, Flint VB 44 Resultatregnskap, Flint AI 45 Revisjonsberetninger Saker til behandling 46 Nytt klubbhus Budsjett 47 Budsjett Hovedforeningen Budsjett gruppene se årsrapporter for gruppene 49 Organisasjonsplan 50 Fullmakter Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 3

4 Organisasjon Hovedforeningens styre har i 2013 bestått av følgende personer: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Rep. Fotball Rep. Volleyball Rep. Allidrett Rep. Håndball Bjørn Bergesen Bjørg Reppen Gunnar Haraldsen Per Stjernelund Jens Kr. Hertel Marit Hermansen Bjørn Bergesen Kjell Anker Worren Håkon Hjemly Tomas Andersson Valgkomite: FB: Alf Løvik AI: Laila Bruskeland VB: NN HB: NN Regnskapsfører: Debet og Kredit v/ Tonje Flisram Bøe Revisor: Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS v/ Nils Petter Håkedal Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 4

5 Årsberetning for hovedforeningen i Flint Tønsberg AIL, driftsåret 2013 Styrets arbeid Hovedstyret (HS) i Flint Tønsberg AIL har i 2013 bestått av gruppelederne for Volleyball, Fotball, Allidrett og Håndball, samt 3 medlemmer og 2 varamedlemmer i Arbeidsutvalget (AU). Det har vært avholdt 5 hovedstyremøter og 5 arbeidsutvalgsmøter i Nestleder i HS har møtt i 4 styremøter i stiftelsen Flinthallen. Spesielle oppgaver Etter klubbhusbrannen i mai 2012 har det vært jobbet hardt med å finne både kortsiktige og langsiktige løsninger. Et brakkebygg ble formelt godkjent for bruk i februar Fotballgruppen har organisert og utført alt arbeid med å flytte og klargjøre brakkene. Det er nedlagt over 1000 dugnadstimer. I tillegg har fotballen skaffet til veie møbler, kjøkken, prosjektorer etc. Prosjektutvalget for nytt klubbhus har vært aktivt i En skissemodell fra arkitektkontoret Spir foreligger. Prosjektutvalget har justert litt på arkitektenes skisser for å få bedre funksjonalitet, samt sørget for tilpasninger for å møte krav til tippemidler. Flere mulige lokaliseringsmuligheter er vurdert. Vi står nå igjen med to alternativer, hvorav det ene er foretrukket. Det skal gjøres grunnundersøkelser for å bekrefte foretrukket alternativ. Det er opprettet komiteer for trafikk/parkering, bruker/drift, seniorgruppe, dugnadsgruppe og sponsorgruppe. Annen aktivitet Det aller meste av aktiviteten i idrettslaget foregår i gruppene. Årsmøtepapirene inneholder egne rapporter fra de ulike gruppene. Organisasjonsmessige forhold Årsmøtet for driftsåret 2012 ble avholdt 20. mars 2013, uten at det ble valgt leder og valgkomite. Årsmøtet kunne derfor ikke anses som formelt avsluttet. I løpet av våren og sommeren ble det jobbet for å finne en ny leder. Bjørn Bergesen tok på seg å utføre de mest presserende lederoppgavene, spesielt det som er knyttet til økonomi. 31. oktober 2013 ble det avholdt avsluttende årsmøte. Bjørn Bergesen ble formelt valgt som leder. Valgkomiteen ble delvis besatt (Laila Bruskeland fra Allidrett og Alf Løvig fra Fotball). Vi mangler fremdeles representanter fra Volleyball og Håndball. Det har fra flere hold vært ytret synspunkter om at hovedstyret ikke fungerer som ønsket og at vår organisasjonsform ikke er hensiktsmessig. Det har vært luftet noen ideer om oppsplitting av idrettslaget, men foreløpig er det ikke lagt fram noen formelle forslag om dette. I praksis ser det ut til at hovedstyret neste driftsår stort sett vil bestå Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 5

6 av gruppelederne. Det er ingenting formelt i veien for dette vedtektene krever leder, nestleder, 2 styremedlem og 1 varamedlem. Administrasjon og økonomi Første halvår 2013 brukte vi innleide administrative tjenester fra TopTemp Bemanning. Avtalen ble ikke forlenget etter 6 mnd. Administrative oppgaver gjøres derfor på dugnad, og mye ekstraarbeid tilfaller leder. Ny regnskapsfører ble engasjert fra januar 2013: Debet & Kredit. Det har tatt tid å få på plass rutiner for regnskap, noe som har gjort det vanskelig å styre økonomien. Likviditet er nå under kontroll bl.a. fordi utbetalinger til gruppene har vært holdt igjen, pluss at hovedstyrets leder har forhandlet med kreditorer. Det er dyrt å bruke et eksternt regnskapsbyrå. Vi har prøvd å se etter interne ressurser, men vi har så langt ikke funnet noen som er villig til å bidra til en rimeligere løsning. Medlemskontingent er en av våre viktigste inntektskilder. Det er derfor viktig at alle grupper sørger for innkreving av kontingent hos sine medlemmer. Anleggsgruppa Anleggsgruppa består av representanter fra Allidretten Johan M. Johansen, Fotballen Thomas Steen Hansen, Volleyballen Tomas Gaarden og Hovedstyret Gunnar Haraldsen. Anleggsgruppa er gruppenes felles forum for saker gjeldende anlegget til Flint og utfordringer knyttet til den felles bruken av anlegget. Det er gruppene som spiller inn saker som skal drøftes - Rollen til Gunnar Haraldsen er å koordinere arbeidet i gruppa, kalle inn til møter og skrive referat. Representantene fra gruppene er selv ansvarlige for evt. å ta sakene med tilbake til gruppene sine. Anleggsgruppa har hatt 2 møter i 2013 og har behandlet disse sakene: Brøyting med påfølgende skader på løpebanen, håndtering av avfall, bruken av rom i Servicebygget, flomlyset som har vært til sjenanse for nabo, planlegging av felles dugnad på anlegget. Medlemstall Ved utgangen av 2013 hadde vi 1974 medlemmer i Flint Tønsberg AIL, en økning på hele 30 % fra utgangen av Det er mange dugnadstimer og mye flott innsats lagt ned på mange forskjellige områder. Vi takker alle som har bidratt. Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 6

7 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE Flint Fotball Årsrapport 2013 Flint Tønsberg AIL - Fotballgruppens Årsmøte Flintbrakka, 19:00 den 17. Mars 2014 Side 1 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 7

8 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE INNLEDNING Fotballåret 2013 er over og vi har hatt mange oppturer og noen nedturer. Først og fremst er det imponerende å se all den frivillge innsatsen som legges ned i klubben. Året 2013 har medført brakketilværelse uten dusj og ikke optimale arbedisforhold. Til tross for dette er det fremtredende hvordan man finner løsninger ved samarbeid, tilpasning og godt humør. Fotballen har vært i førersetet for å få realisert nytt klubbhus og det er gjort gode fremskritt i planleggingen av dette. Sportslig er det nok Interkretsmesterskapet til Gutter 16 laget som kommer ut på topp mens det er skuffende at vårt A-lag måtte ta turen ned i 4. divisjon. Det er mer enn 200 frivillige som bidrar og de legger ned rundt 40 årsverk for at barn og unge skal ha et godt sportslig og sosialt tilbud i «Flint-land». En stor takk til dere alle! Flint Fotball fortsetter å vokse og er Vestfolds desidert største klubb med 98 lag i spill i sesongen. Dette er en økning på 9% og med dette er vi i nærheten av topp 10 i Norge. Side 2 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 8

9 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE HOVEDPUNKTER fra 2013: Flint Fotball har hatt et godt sportslig år i 2013: Som i 2011 og tok vi hjem 3 Kretsmesterskap. Vi fikk dessuten 3 seire og en 2.plass i vinterserien. I Norway Cup var det 2001 årgangen som reiste samlet og hadde en flott uke. INTERKRETSMESTERE 2013: Gutter16 KRETSMESTERE 2013: Jenter 16 7 er Gutter14 Gutter16 AVDELINGSMESTERE 2013: Gutter16 3.div Gutter19 1.div VINTERSERIEMESTERE 2013: Jenter16 Gutter16 Jenter13/14 Tapende finalist: Gutter13 Breddesatsingen gir også resultater der god organisering og mange bidrag rundt alle gruppene gjør at all får et tilpasset tilbud om trening/kamp selv om dette er utfordrende til tider. Det er en fantastisk bredde og mye god jobbing i alle årgangene. Flints A-lag klarte ikke å holde sin plass i 3.divisjon og måtte ta den tunge veien ned i 4. divisjon. Vi har ikke lenger samarbeid med FK Tønsberg og det er besluttet å satse på en rask retur til 3. divisjon og gjerne, på sikt, vurdere høyere ambisjoner. Det vises for øvrig til Sportslig Utvalgs rapport. Arrangementer Flints arrangementer fortsetter å utvikle seg både i antall og kvalitet. BENDIT: Flint er fast arrangør av BenditCup i september som bl.a er avslutning på aktivitetsturneringene for 6 og 7 åringene. Dette er norges største Bendit-turnering og samler over 200 lag, ca 3000 spillere og gjennomfører over 500 kamper på en helg. Det betyr at mer enn 5% av alle barn i Norge som deltok på Bendit i hele Norge, gjorde det på Flint i september. Arrangementet krever god organisering og mange frivillige. Begge disse faktorene har lykkes på Flint og det er høy kvalitet på arrangementet der Fair Play, Flints Klubbdommere og, ikke minst, Espen Wessels «verdensberømte» premieutdeling er noen av de viktige ingrediensene. FOTBALLSKOLEN: Side 3 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 9

10 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE Flints Fotballskole var også i år en fantastisk uke i Juni. I år var antallet større enn noen gang med 315 barn og mange av våre flotte fotballungdommer som instruktører. Også her er en utmerket organisasjon, godt sportslig opplegg og mange frivillige nøklene til suksess. Dette er et av Flints flaggskip og alle kan være stolte av gjennomføringen. TURNERINGER I SLAGENHALLEN Flints tradisjonelle innendørsturneringer i Slagenhallen ble gjennomført med stil også i De er fremdeles populære og organisatorisk er det årgangene som selv har mye av ansvaret. MILJØCUP Miljøcupen er et arrangement som er moro og bringer alle aldersgrupper i klubben nærmere. Konseptet er at alle spiller etter et handicapsystem og dermed skal alle kunne slå alle. MINI- og INVITASJONSTURNERINGER Flere av lagene og årgangene har arrangert mindre turneringer på Flintanlegget som egner seg bra pga stor kunstgresskapasitet. Holdningsskapende arbeid og Fair Play Det holdningsskapende arbeidet gjennom Fair Play konseptet har også i 2013 vært viktig for Flint Fotball. Bare i barnefotballen alene er det over 500 spillere, og Flint Fotball er av den oppfatning at en målrettet satsning på Fair play vil ha en positiv effekt i nærmiljøet, og være et viktig bidrag i kampen mot mobbing. Fair play handler nemlig om respekt og hvordan vi opptrer overfor hverandre. Flint Fotballs spillere, trenere og lagledere skal kjennetegnes ved gode holdninger og adferd både på og utenfor banen. Det skal være hyggelig å spille mot Flint både hjemme og borte. Fair Play arbeidet i Flint har blitt lagt merke til. Organisasjon: Flint Fotball er en stor organisasjon med mange mennesker i sving på ulike arenaer. Vi har meget gode organisasjonsteam på de større arrangementene, Utvalgene gjør en flott jobb på sine områder og styret mener at selv om vi alltid ønsker flere gode hender, har 2013 vist godt arbeid i alle ledd i klubben. Vi har leid inn Administrativ Leder i ca. 50 % stilling i 2013 (Thomas Steen-Hansen). I tillegg var Tor Øyvind Berntsen ansatt på fulltid som Spillerutvikler/Vaktmester. Dette ansettelsesforholdet opphørte i desember 2013 og nå er Kjell Arne Mørk ansatt som Vaktmester i 60% stilling. Stig Arne Skahjem var i 1. halvår 2013 ansatt som FFO-leder i ca. 50 % stilling. FFO ble avviklet sommeren 2013 pga for liten deltakelse og dermed svak økonomi. Stig Arne Skahjems ansettelsesforhold er derfor avsluttet. Vi taker Tor Øyvind og Stig Arne for samarbeidet og øsker lykke til med nye utfordringer. Utstyr: Side 4 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 10

11 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE Flint Fotball har, med virkning fra 1/1-11, en 5 års utstyrsavtale med Diadora via G-Sport på Kilen. Avtalen gir også våre medlemmer fordelaktige priser. Vi jobber for å selge Diadora produkter for at våre medlemmer skal fremstå med en mer enhetlig bekledning samt en mer synliggjøring av våre medlemmer. Sponsorer/Marked: Våre Hovedsponsorer gjennom mange år, Meny og Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg, bidrar på en suveren måte til medlemmenes beste. De skaper muligheter der det er vilje og i Flint Fotball er det stor vilje og pågangsmot for å utvikle klubben videre på alle områder. I 2013 har Motorkompaniet/Auksjonen.no igjen stilt opp for oss med utvidet samarbeid. Først finansierte de vårt kjøp av undervarmeanlegget og oppgraderingen av styringssystemet for dette. De har hjulpet oss med salg av gammel traktor og sist men ikke minst er de nå tungt involvert i vår satsing på A-laget i 2014 sesongen og sesongene som kommer. Av øvrige større sponsorer nevnes:, Bane og Entreprenørservice, Veksthuset og Esso. Klubbhus: Som nevnt er det i fotballen lagt ned et stort arbeid med å etablere et nytt klubbhus på Løveid. Det vil på hovedforeningens årsmøte i mars 2014 fremlegges et forslag til byggeprosjekt for nytt klubbhus. Annet: Kiosken har levert gode resultater og bidrar til et godt miljø rundt anlegget. Takk til Marit Hermansen og hennes Kiosk-komite. Hovedpunktene fra Barnefotballen er redegjort for i vedlagte rapport fra Barneutvalget. Ved utgangen av 2013 er vi mer enn 950 medlemmer i Flint Fotball. Også i 2013 gjennomførte vi obligatorisk Klubbdommerkurs og mange av deltakerne fikk prøve seg i turnerings- og seriespill. Fotballstyret har i 2013 avholdt 7 styremøter Økonomi: 2013 Resultat. Detaljert regnskap er vedlagt. Det har som vanlig vært tett økonomistyring i året. Dette har i deler av året vært krevende fordi vi har fått nytt regnskapsfører og det tok litt tid før vi fikk etablert gode rapporteringsrutiner. Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kroner. Dette er ca mer enn året før og høyere enn budsjettert. På kostnadssiden har vi klart å kompensere andre utgifter med kutt i de ikkeaktivitetsrelaterte kostnadene. Det er derfor hyggelig at det har vært rom for å gi litt mer tilskudd til lagene til sportslig aktivitet (cup-deltakelse etc.) samt brukt noe mer på utstyr enn budsjettert. Kuttene er foretatt på en del planlagt vedlikehold samt administrasjonskostnader. Takk til alle for god kostnadsstyring og fokusering på fornuftig bruk av midlene. Styret foreslår at årets overskudd på kroner går til fri egenkapital. Side 5 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 11

12 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE Flint Fotball Regnskap 2013 / Budsjett 2014 Sammendrag Beskrivelse Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Regnskap 2012 Avvik 2013 vs 12 Budsjett 2014 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre Driftskostnader Finansinntekt og -kostnad Årsresultat Budsjett. Detaljert budsjett er vedlagt. Budsjettet reflekterer en fortsatt nøktern bruk av midler, men tar høyde for bl.a en del kostnader som følge av nytt klubbhus. Netto innbetaling fra medlemmene til Fotballgruppa foreslås økt med i gjennomsnitt 13 %. Styret foreslår et budsjett for 2014 med et overskudd på kroner. Øvrige aktiviteter i 2013 omtales nærmere i rapporter fra Sportslig Utvalg og Barneutvalget. Flint Fotball takker alle spillere, trenere, lagledere, frivillige, komitemedlemmer, foreldre, supportere, naboer, sponsorer og støttespillere for et flott fotballår i 2013 og håper dere og mange fler blir med oss også i Løveid, 17 mars 2014 Bjørn Bergesen Espen H. Wessel Runar Olsen Alf Løvik Espen Røkaas Torunn Bakke Kjell Vidar Berntsen Vedlegg: Årsrapport Sportslig Utvalg 2013 Årsrapport Jenter 13/14 og Jenter 16 Årsrapport Barneutvalget 2013 Regnskap 2013 og budsjett detaljer Side 6 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 12

13 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE Årsrapport for Sportslig Utvalg 2013 Sportslig utvalgs (SU) Innledning Sportselig utvalg (SU) Antall SU møter Sportslig Utvalg er styrets forlengede arm når det gjelder sportslig styring og utvikling i klubben. SU har mandat til å iverksette tiltak basert på klubbens Sportsplan som igjen er godkjent av fotballstyret Flint har hatt en meget god sesongen med interkretsmesterskap til G16 og kretsmestere skap til J16 (7'), G14 og G16. Avdelingsmesterskap til G16 3 div og G19 1. div. Nedrykk for A lag herrer fra 3 div til 4 div og beslutning at A lags satsning for damer vil foregå i regi av TFK til neste år var et sportslig mål som ikke var forusatt. Generelt har klubben hatt god utvikling på spillergrupper, enkeltspillere og lag. Det enkelte lag utarbeider egne årsrapporter. Medlemmer Espen Røkaas Ann Kristin Mbow / Tom Evan Hansen Tom Evan Hansen / Runar Olsen Tore Grødem Ann Kristin Mbow Kjell Christian Andersen Haakon Andersen Lollo Zannas Tommy Nergård Tor Øyvind Berntsen Haukur Sigurdsson 10 stk Funksjon Sportslig leder Sekretær Representant Damer/Jenter Representant G16.1 og G16.2 Representant G16.3 og G16.4 Represetant Veteran, 8 div Representant G14 Representant A lag Junior Representant G13 Spillerutvikler Representant fra Barneutvalget Antall lag i serien 2013 Årsklasse Nivå vår Nivå høst Plassering høst sesong 21 stk Herrer 3 div 3 div 3 div 12. plass. 14 lag i serien Veteran 1. div 4. plass. 9 lag i serien Herrer 8 div 8. div 8. div 4. plass. 6 lag i serien Kvinner 7' 1.div 4. plass. 7 lag i serien Junior 1 Kvalik IK 1.div 1. plass. 6 lag i serien (avd.vinner) Junior 2 BC1 2. div 8. plass. 8 lag i serien G16.1 Kvalik IK IK 1. plass. 12 lag i serien (KM + IKM) G16.2 B 1 div 5. plass. 10 lag i serien G16.3 B 3 div 1. plass. 10 lag i serien (avd.vinner) G16.4-7' 4. plass. 7 lag i serien G14.1 Kvalik IK IK 2. plass. 12 lag i serien (KM) G14.2 B 1. div 8. plass. 9 lag i serien G14.3 C 4. div 8. plass. 8 lag i serien G13/14.4-7' C 2 div 6. plass. 10 lag i serien G13.1 A 1. div 2. plass. 6 lag i serien G13.2 B 2. div 3 plass. 10 lag i serien G13.3 C 4. div 5. plass. 10 lag i serien J16 Kvalik IK IK 2. plass. 9 lag i serien. J16-7' 1. plass. 7 lag i serien (KM) J13/14 AB 1. div 2. plass. 5 lag i serien J13/14-7' AB 1. div 4. plass. 7 lag i serien Vinterserien 2013 Junior 2 lag 8. plass G16 2 lag 1. plass G14 1 lag 3. plass G13 2 lag 2. plass J16 1 lag 1. plass J13/14 1 lag 1. plass Arrangementer i regi av SU RØD tråd Spillere med representasjon utenfor klubben Keepertrening Talenttrening Årsklasse år Trenerforum Keepertrening gjennomført ukentlig i regi av Kim Brodersen Talenttrrening gjennomført ukentlig i regi av Espen Røkaas Trenerforum gjennomført 4 ganger i regi av Espen Røkaas SU arbeider kontinuerlig med Prosjekt RØD TRÅD i samarbeide med SF Fotball som omfatter kontinuerlig arbeide for bedret kvalitet på treningene som skal sikre gode og «standardiserte» treninger for alle spillere i Flint fra barnefotball gjennom ungdomsfotballen og oppi i A-laget. prosjektet fortsetter i Oversikt over representasjon foreligger ikke pr dags dato. Oversikt blir ettersendt. På vegne av SU Tom Evan Hansen Espen Røkaas Side 7 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 13

14 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE Årsrapport Flint Fotball - Jenter 13/14 og Jenter 16 Flint Tønsberg IL har i sesongen 2013 hatt jentelag både for J-14 og J-16. J-15/16 laget bestod av ca.20 spillere. Dette var et samarbeidslag som besto av spillere fra Flint og TFK. Laget ble trent av Kristoffer Barland og Henning Heimtun. Lars Lunde, Mette Stampestuen, Andreas Vegheim og Tomas Nordby har utgjort støtteapparatet. Laget spilte seg fram til 2 plass på vårsesongen i kvalik til IK. I interkrets ble den en sterk 2. plass(bak Teie) Laget deltok på flere cuper der de 2 største var Danacup og Norwaycup Jentene fikk 1. og 2. plass i Sølvcupen i mars Laget gikk i sin helhet over til TFK Høsten 2013, og skal i 2014 danne TFK A-lag senior damer. Flint J-13/14 ble trent av Runar Olsen sammen med Einar Schistad. Magnus Martin har vært lagleder. Laget deltok i flere cuper; bl.a. Slagenhallcup, Danacup, Sandarcup. Flint J-14 fikk 2. plass i 1. div på våren og 2.plass også på høsten (begge ganger bak Teie). Jenter14 laget har hatt en flott sesong i Spillerstallen har vokst fra spillere til spillere i Mars Flint J-14 har hatt 3 spillere på Vestfold kretslag, og 3 spillere på Tønsberg Bylag i sesongen (Maren Rolfsen Aas, Helene Myhre og Tiril Møller Olsen) Side 8 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 14

15 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE Årsrapport 2013 Flint Fotball - Barneutvalget Barneutvalget 2013 Flint Fotballs barneutvalg har i 2013 bestått av: Trond S. Falchener. Leder Ringshaug 2002 Sigurd Jon Foyn Sandeåsen 2005 Glenn Gussiås Husvik 2003 Maria Selfors Jenter 2004 Veronica Larsen Presterød 2001 Lene Stokka Presterød 2004 Cathrine Holbu Husvik 2002 Elin Flittner Nielsen Ringshaug 2004 Haukur Sigurdsson Presterød 2004 Etter lang og tro tjeneste går nå Glenn Gussiås, Veronica Larsen og Cathrine Holbu ut av BU. Vi har klart å få tak i to nye medlemmer, men fortsatt så er vi under det ønskelige antallet som er 10 stk. BU opplever at det er vanskelig å få foreldre til å stille opp i komiteen. Barneutvalget vil i 2014 ha følgende sammensetning: Trond S. Falchener leder Ringshaug 2002 Maria Selfors Jenter 2004 Rannveig B. Bærland Presterød 2007 Elin Flittner Nielsen Ringshaug 2004 Lene Stokka Presterød 2004 Sigurd Jon Foyn Sandeåsen 2005 Morten Hermansen Husvik 2002 Ingvil Andersen Presterød 2004 Utvalget møtes fast én gang i måneden for å sørge for at arbeidsoppgavene i årshjulet blir utført til rett tid. Antall lag og spillere Barnefotballen har i 2013 hatt 453 spillere i aksjon fordelt på 47 lag i serien og 22 lag på aktivitetsturneringer årgangen som startet opp i mai, kom inn med 104 spillere. Dette er en økning fra I tillegg har det vært meldt opp 2 årgangslag fra 02 til 01 serien og 2 skolelag fra 03 opp i 02 serien. I høstsesongen hadde et 02 lag og et 03 lag utfordringer med organisering av ekstralaget, men de klarte å løse dette på en bra måte. Pga en tøff vinter ble åpning av Granøfeltet forsinket i forhold til Dette medførte noen utfordringer på treningssiden de første ukene, men løste seg ganske greit da alle var fleksible og innstilt på å løse utfordringen. Resten av sommersesongen har trenings- og kampforhold for lagene på hhv Granø og kunstgressbanen fungert bra. Barnefotballen i Flint øker fra år til år, noe som vi er veldig fornøyd med. Side 9 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 15

16 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE Jentesatsning Flint har en egen strategi for jentesatsning somstyres av Flint sin jentegeneral, Runar Olsen. Målsettingen er at hvert kull jenter som går ut av barnefotballen skal være store nok til at det kan etableres påfølgende ungdomslag. Ved slutten av sesongen var følgende status for jentene i barnefotballen: 07 årgangen: 15 spillere 06 årgangen: 13 spillere 05 årgangen: 24 spillere 04 årgangen: 14 spillere 03 årgangen: 25 spillere 02 årgangen: 18 spillere Spillerne var fordelt på 4 lag i aktivitetsturneringene og 12 lag i serien Fair Play Barnefotballen har også denne sesongen hatt fokus på Fair Play i alle ledd. Vårsesongen ble sparket i gang med en intern Fair Play turnering på Løveid. Godt vær og mange ivrige barn gjorde dette til en flott opplevelse. Turneringen ble organisert av Barneutvalget, trenere og lagledere. I forbindelse med bevisstgjøring av Fair Play har det vært sendt ut informasjon til spillere, trener og foreldre Etter endt sesong valgte lagene sine Fair Play spiller, som ble feiret med en egen markering i kantinen ved Slagenhallen. Årgangstrening Årgangstreninger er gjennomført for alle årganger, bortsett fra for den yngste årgangen i vinterhalvåret. Det viser seg at ikke årgangstreningen fungerer optimalt i de to nest eldste årgangene. Noe skyldes at det virker litt «skummelt» på spillerne når de blir blandet på tvers av skolene og at komfortsonene blir utfordret. Årgangstrening er viktig for Flint som et ledd i å knytte kjennskap på tvers av skolegrensene i nærmiljøet. BU kommer til å jobbe med dette i løpet av 2014 for å se hvordan vi kan få snudd denne trenden. Lagledermøter Det er gjennomført to trener/lagledermøter, samt et eget foreldremøte for den «nye» årgangen. Det har vært veldig bra oppmøte på samtlige møter, noe som BU er veldig fornøyd med. På trener/lagledermøte hadde vi følgende temaer: Fair Play i fotballen Status nytt klubbhus Informasjon om materiell Årgangstrening Differensiering Påmelding av lag til serie/aktivitetsturneringer Relativ alderseffekt På foreldremøte for «ny» årgang var vi innom hva det innebærer å være medlem i Flint, dugnader, litt om trening og aktivitetsturneringer Side 10 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 16

17 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE Kurs I 2013 har det blitt arrangert trenerkurs, førstehjelpskurs og kostholds kurs. Deltagelsen på disse kursene har ikke vært bra. Kursing av foreldre er viktig for oss i Flint. Et ledd i det å øke deltagelsen i 2014 vil BU utarbeide en kurskalender for hele Målet med dette er å gi alle muligheten til planlegge i god tid. Fotballskolen Fotballskolen ble gjennomført for 9. gang i perioden juni, med instruktører fra FLINT, samt mange frivillige foreldre. Taket på antall deltakere ble oppnådd veldig raskt. Det ble rekorddeltakelse i 2013 med 315 deltagere (80 jenter og 235 gutter). Fotballskolen hadde igjennom hele uken et særskilt fokus på Fair Play. Bendit cup og avslutning av aktivitetsturneringene Flint sto 14. og 15. september som arrangør av Norges største Bendit- Cup, og som teknisk arrangør av kretsens avslutning av aktivitetsturneringene. Det ble gjennomført 280 kamper på lørdagen og 279 kamper på søndagen. Egen komité under ledelse av Glenn Gussiås var ansvarlig for planlegging og gjennomføring. Samtlige lag stilte med dugnadspersonell, og bidro til en fantastisk helg på Flint anlegget. Mål for 2014 Barneutvalgets viktigste oppgaver i 2014 vil være: FORTSATT ØKT fokus på Fair Play med gjennomføring av tiltak ØKT fokus på årgang fremfor lag, med tiltak for å utvikle trenerne og for å få til fornuftig differensiering på treningene. Kompetanseheving på trenersiden Utvikle konseptet årgangstrening Trond S. Falchener Leder FLINT Barnefotball Side 11 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 17

18 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE Resultatregnskap 2013 Flint Fotball Detaljer Beskrivelse 2013 Budsjett Avvik 2012 Avvik 2013 vs 12 Budsjett 2014 FB - Sponsor/samarbeidsavtaler FB - Salgsinntekt FB - Billettinntekter FB - Sponsor-/samarb.avtaler, avg. fritt FB - Salgsinntekter klubbutstyr FB - Medlemsavgift FB - Lisens FB - Treningsavgift FB - Søskenrabatt FB - Trenerrabatt FB - Tilskudd andre idrettsorg FB - Dommer utjamningsmidler FB - Lisensinntekter FB - Leieinntekt baner FB - Provisjonsinntekter (grasrot) FB - Mva komp FB - Spillerinntekter FB - Dugnadsinntekter FB - Papirsalg (dugnad) FB - Aktivitetsavgifter FB - Loddsalg FB - Kakebokssalg FB - Påmeldingsavgift FB - FFO Inntekter FB - Andre inntekter Diverse inntekter FB - Erstatning innbo FB - Div. inntekter utenfor avg.område FB - Innkjøp varer FB - Innkjøp varer FB - Innkjøp varer uteturneringer FB - Innkjøp kakebokser FB - Innkjøp utstyr FB - Andre innkjøpskostnader FB - Andre utgifter FB - Taxiutgifter Lønn Lønn, ikke feriepengegrunnlag Lønn, bilgodtgjørelse Lønn, Diett Feriepenger Tlf/data godtgjørelse Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpte FP FB - Reisegodtgjørelse dommere FB - Honorar dommere FB - Dommerutg turneringer/tr.kamper FB - Utgiftsgodtgjørelse trenere FB - Godtgjørelse andre FB - Refusjon lønn forsikring OTP Side 12 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 18

19 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE Beskrivelse Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Regnskap 2012 Avvik 2013 vs 12 Budsjett 2014 FB - Avskrivning bane FB - Leie lokaler FB - Leie baner FB - Internleie/adm.kost HF Renovasjon, vann, avløp o.l FB - Renhold FB - Kostnadsført datautstyr FB - Rekvisita FB - Utstyr anlegg FB - Rep. og vedlikehold FB - Utstyr Klubbhus FB - Rep. og vedlikehold utstyr FB - Verktøy og forbruksmatr FB - Drift traktor FB - Refusjon andre grupper anleggsdrift Regnskapshonorar Regnskaps- og revisjonshonrar m/mva fradrag FB - Honorar administrasjon FB - Honorar økonomisk rådgivning FB - Honorar juridisk bistand HF - Innleid markedsarbeid FB - Kontorrekvisita FB - Trykksaker Møter, kurs, oppdatering FB - Annen kontorkostnad Telefon FB - Mobiltelefon FB - Datakommunikasjon Porto Bilgodtgjørelse (yrkes-/tjenestereiser) Bilgodtgjørelse (arbeidsreiser) Reisekostnad Diettkostnad, oppgavepliktig Diettkostnad, ikke oppgavepliktig VB/FB/AI - Annonser Gaver/premier FB - Tilskudd Norway Cup FB - Tilskudd lagene Styrets møteutgifter FB - Årsavslutning styre/a-lag FB - Komiteers møteutgifter FB - Div. møter FB - Fairplay kostn FB - Drakter, hansker FB - Baller, treningsutstyr FB - Førstehjelpsutstyr FB - Utstyr dommere FB - Div. utstyr FB - Utstyrskonto A-lag FB - Utstyrskonto trenere FB - Innkjøp sponset utstyr FB - Overgangsgebyrer VFK/NFF FB - Bøter, gebyrer VFK FB - Dommerutviklingsmidler FB - Kostnader overganger FB - Spillerutvikling FB - Akademi FB - Lagsforsikringer FB - Påmeldingsavgifter VFK FB - Kretskontingent VFK FB - Transportutg. lag Bank og kortgebyr Øreavrunding Annen kostnad FB - Tap omløpsmidler FB - Tap på fordringer FB - Endring i avsetning til tap Renteinntekter bank Renteinntekter kunder FB - Renter lån FB - Renter lån FB - Motpost avsatte renter Rentekostnad leverandører Annen rentekostnad Årsresultat Side 13 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 19

20 Årsmøte IL Flint, volleyball 12. februar 2014 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 20

21 Agenda Velkommen Valg av ordstyrer, referent Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsberetning Årsregnskap Årsmøtesaker: Treningsavgift Egenandel NM deltakelse Budsjett 2014 Valg av styre år Valg av ny leder - Info om veteran NM 2014 Oppsummering 2 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 21

22 Årsberetning Styret Virksomhetens art Flint Volleyball, som er en undergruppe i Flint Tønsberg AIL, driver organisert idrett innenfor: Volleyball (sesong september - juni) Sandvolleyball (sesong medio mai medio august). Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Økonomien er tilfredstillende. Til tross for underskudd i Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av volleyballgruppas eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Medlemmer: Innmelding NIF : Volleyball: 165 medlemmer Sandvolleyball: 124 medlemmer. Flint var også i fjor en av de største klubbene i Region Øst, med flest deltagende lag på turneringer i ungdomsserien (US). 3 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 22

23 Årsberetning Styret Fortsatt drift Årsregnskapet for 2013 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Miljø Volleyballgruppa har et inkluderende miljø, med fokus på trivsel og sportslig utvikling. Kombinasjonen av motiverte barn og unge, gode trenere og engasjerte og positive foreldre, gir oss et godt miljø. Vi har hatt aktivitet på alle alderstrinn fra U9 opp til senior. Ansatte trenere: 2013 og kontrakt til : Odd Ekerhovd. 4 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 23

24 Årsberetning Styret Sportslige resultater Volleyball Seriespill Flint ble største klubb i ungdomsserien, med flest deltagende lag, og hadde også gode resultater. Fem lag deltok i NM-sluttspill (GU15, GU17, JU17, JU19 og GU19). På seniornivå spiller Flint i 1. divisjon for damer og 2. divisjon for herrer. Flint kvalifiserte seg til NM direkte i klassene GU15, JU15, GU17, JU17 og JU19. GU19 står fortsatt på venteliste. Resultater NM GU15 Ålesund 4. plass GU17 Namsos 10. plass JU17 Namsos 1. plass JU19 Tromsø 9. plass GU19 Tromsø 9. plass Deltagelse på landslag. J19 Norge Resultater: 3. plass NEVZA og EM Kvalifikasjon til 2. runde Spillere: Live Aasbø, Helene Thelle og Kjersti Norveel J17 Norge Resultater: 1. plas NEVZA Spillere: Live Aasbø, Helene Thelle, Anne Semb Christophersen og Amalie Ås. Trener: Odd Ekerhovd Oppmann: Torbjørn Aasbø. Deltagelse på regionslag. J16 Øst Resultat: 5. plass Regions NM Spillere: Sofia Bjerke, Marie Vølstad og Emma Sørensen. G16 Øst Resultat: 1. plass Regions NM Spillere: Magnus Næs, Jakob Thelle og Andreas von Brandis. NM Sandvolleyball Helene Thelle 2. plass i U17 og U18 Jakob Thelle 1. plass U15 Anderas von Brandis 1. plass U15 Guttene historiske, første gang U15 NM ble arrangert. 5 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 24

25 Årsregnskap Driftsregnskap og balanse. Regnskap for 2013 er ikke ferdig. Tabell her baseres på et foreløpig utsendt underlag fra vårt regnskapskontor. Resultatregnskap (1000 KR) år 2009 År 2010 År 2011 år 2012 år 2013 Budsjett år 2014 Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finans: Renter (lån-innskudd) Årsresultat År 2013 gikk med underskudd. Bakgrunn er vår satsing på 1.div kvinner og med ansatt trener. Tross underskudd har vi fremdeles en god og sunn økonomi. Balanse (1000 Kr) år 2009 År 2010 År 2011 år 2012 år 2013 Budsjett år 2014 Anleggsmidler - Sandbaneanlegg Omløpsmidler - Fordrlinger Bank SUM Lån (sandvolleyballanlegg) ble redusert med 23. Gjenværende er 217. Det er ikke (pr ) mottatt noen merknader knyttet til år 2012 fra Økonor eller revisor. Omløpsmidler - Annen egenkapitat Resultat Gjeld - Pantegjeld (byggelån) Kortsiktig gjeld 56 SUM For å vise klubbens utvikling er foregående år tatt med i oppstillingen. 6 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 25

26 Treningsavgift Satser foreslås oppjustert med kr 50,- pr semester. Nye satser blir da: Klasse Treningsavgift pr semester (Kr) pr år (kr) Merknad u Årsklasse ut barneskolen ungdom (13-18) inklusive u19 spillere Senior Treningsavgift sandvolleyball er inklusive i satsene. Treningsavgiften kreves inn vår og høst (semesteravgift). Søskenmoderasjon 50% for barn nr2 og 3. Merk at spillerne i tillegg må innbetale: medlemskap i Flint (hovedforeningen). Denne er p.t. kr. 200,-/ 300, -(under/over 16 år) Lisens. Denne kreves inn av NVBF, se volleyball.no For medlemmer som kun er medlem for sandvolleyball: Klasse Hele sommersesongen (kr) Merknad Medlem (kun sandvolley) 200,- 7 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 26

27 NM deltakelse -egenandeler Egenandeler Senior (videreføres uendret) Seniorlagene må ved reise påse at reisekostnaden blir dekket gjennom egenandel. Klubben betaler lagets turneringsavgift, dommerkostnader samt trenerkostnader. Deltakelse NM for aldersbestemte klasser. (videreføres uendret) NM som medfører kostbar reise (fly / eller leie av buss) gis en egenandel på kr ,- pr aktive utøver. NM på Østlandet (ikke fly/bussleie) har egenandel på kr ,- pr aktive utøver. Søskenmoderasjon som for treningsavgift. (50% ) Ingen rabatt dersom spiller deltar på flere NM for klubben. Klubbfinansiering av reise/opphold for klubbens studenter (som studerer annet sted enn Tønsberg området) gjøres kun etter styrevedtak. Lagets trener betaler ikke egenandel. Leder eller styret i Flint VB gis fullmakt til å innvilge fritak fra egenandel ved spesielle forhold. (f.eks assistentrener, oppmann, fysio, annet) 8 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 27

28 Budsjett 2014 Til budsjett for 2014 har styret lagt til grunn følgende: Treningsavgifter og egenandeler iht. tidligere foiler. NM-veteran arrangør mai Økte inntekter (sponsor) En ansatt trener i hele Vi bli styrebehandlet i juni. Økonomisk bæreevne vil være en nøkkelparameter. Driftsinntekter kr Driftskostnader kr Finanskostnader kr 22 Overskudd kr 1 9 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 28

29 Avtroppende styre Styret i år 2013 har vært: Leder Kjell Anker Worren Sport / trenerleder Asbjørn Vølstad Kasserer Odd Are Olsen Styremedlem Mette Christophersen Styremedlem Jon Norveel Styremedlem Trond Bastiansen (sponsor) Styremedlem Thomas Gaarden(senior gutter repr.) Styremedlem Ingrid Imingen(senior kvinner repr.) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Øvrige ressurspersoner : - Christina Aandal (kiosk) - Bjørnar Ås (sponsor) - Torbjørn Aasbø (oppmann 1.div kv) - Valgkomite: Torbjørn Aasbø 10 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 29

30 Valg av styre Innstilling til nytt styre for 2014 Leder Henrik Solgaard Andersen Sportslig leder Asbjørn Vølstad Kasserer Odd Are Olsen Styremedlem Jon Norveel Styremedlem Mette Christophersen Styremedlem (aktive repr. Herrer) Thomas Gaarden Styremedlem (aktive repr. Kvinner) Helene Melhus Heum Øvrig administrative funksjoner: Kioskkomite ansvarlig p.t. Christina Aandahl Ansvarlig for innkjøp sportsklær: n.n Ansvarlig sponsor Bjørnar Ås Ansvarlig for web Thomas Gaarden Ansvarlig for media Kjell Anker Worren Dommeransvarlig (rekruttere og utdanne dommere) Hoang Nam Le Sandvolleyball anlegget n.n 11 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 30

31 Oppsummering/spørsmål God rekruttering Gode sportslige resultater Sunn økonomi Ønske om å øke aktivitetsnivået i sommerhalvåret Trenger fortsatt engasjerte foreldre i støtteapparatet Trenere / støttetrenere Lagledere/oppmenn Dugnadskrefter sandvolleyanlegget turneringer Innkjøpsansvarlig Styre 12 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 31

32 Referat fra årsmøtet Valgt ordstyrer Kjell A Worren Valgt referent Odd Are Olsen Avtroppende styre (foil 12) Årsberetning (foil 3 6) - Ingen merknader. Årsregnskap (foil 7 8) Foreløpig regnskap presentert. Ingen merknader. Forslag nytt styre (foil 13) Nytt styre enstemmig valgt inn iht. forslag. Klubben takker Kjell spesielt for vel utført jobb som leder gjennom 2 år. Treningsavgift (foil 9) - Ingen merknader. Årsmøtet ønsker det nye styret lykke til i år 2014! Budsjett 2014 (foil 11) - Besluttet uten merknader. 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 32

33 Allidretten Barnegruppen: Vi har hatt stor pågang av nye deltakere, og hatt venteliste med barn som ikke har fått plass. Treningene har foregått på tirsdager mellom 1730 og 1830 på friidrettsbanen i sommerhalvåret, og til samme tid i Slagenhallen om vinteren. Gruppen har som tidligere slitt med dårlige lagerforhold for utstyr, både ved Flintbanen og i Slagenhallen. Mye utstyr er blitt ødelagt og/eller borte som følge av mangel på sikker og skånsom lagermulighet. I løpet av siste år har gruppen arrangert DNB Friidrettsskole og den årlige Nissemarsjen. På trenersiden har gruppen mistet flere av de faste som har vært med fra starten, men det har også kommet til nye. Pr mars 2013 er det registrert 65 aktive barn i gruppen. Faste trenere for tiden; Håkon Hjemly, Kristin Husebo, Håvard Vedvik, Alan Larsen (lagleder) og Rune Sandaker(kasserer). Jens K Hertel, Steinar Høyback og Aage Sørensen har sluttet i løpet av siste år. I tillegg har flere foreldre trått til ved behov. Mars 2014, Håkon Hjemly Dametrimmen: Den trofaste gjengen med trimmere møter fremdeles opp på Husvik skole hver torsdag kl I dag er alle pensjonister som trives med å starte kl 17.00, så får vi kvelden til møter/konserter med mer. Alle stiller hver torsdag uansett vær! Kun turer til varmere strøk, i kalde vintermåneder, benbrudd, eller operasjoner her og der, gis grunn til fravær. Vi øker i alder, men den fysiske aktiviteten intensiveres. Nå legger vi på mer styrke og flere repetisjoner. Balanse og koordinasjon har vi mer og mer fokus på. Musikken er fremdeles fra70-tallet noe vi trives med. Denne gjengen har trimmet sammen i 40 år og jeg har vært sammen med dem i snart 30 år! Da er det vanskelig å slutte. Hadde vi hatt treningstime senere på kvelden, ville nok nye medlemmer ha kommet, men jeg føler det er viktig at dette tilbudet er for damer mellom 65 og 85. Husvik, , Laila Bruskeland Seniorgarden: Seniorgarden i Flint er en uformell undergruppe av Allidrett bestående av veteraner i klubben som fortsatt prøver å holde form ved like og ellers ta del i aktiviteter hvor det er behov for dugnadsinnsats. Det sosiale elementet er høyt prioritert. Garden har base i garasjen nord i anlegget. Den er representert i bygg- og anleggsutvalg, bistår i drift av barneidretten, har kontrolloppgaver ved idrettsmerkeprøver, assisterer ved mosjonsløpet Kystleden og har et hovedansvar for gjennomføringen av Aktivitetsdag for seniorer som kommunen hver høst arrangerer på Flintbanen. I samarbeid med Bydrift, Tbg. kommune, holdes lysløypa i Søndre Slagen i hevd.seniorgarden teller 22 medlemmer i 2013, 7 kvinner og 15 menn. Mars 2014, KGC Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 33

34 Konsolidert regnskap Kontonavn Hovedforeningen Fotball Volleyball Allidrett Totalt Inntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre Driftskostnader Finansinntekt og -kostnad Ordinært resultat før skatt Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 34

35 Balanse - Flint totalt EIENDELER Avvik 2013 vs 12 SUM ANLEGGSMIDLER SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL SUM LANGSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Endring EIENDELER ANLEGGSMIDLER Tomter, bygninger og annen fast eiendom HF - Servicebygg HF - Klubbhus under utførelse HF - Klubbhus ikke dekn forsikring HF - Refusjon forsikring HF - Klubbhuset, branntomt HF - Refusjon forsikring, direkte Crawford HF - Midlertidig drift FB - Hovedbane FB - Hovedsentral Transportmidler, inventar og maskiner o.l VB - Maskiner og Anlegg FB - Fotballmål Finansielle anleggsmidler Innskuddsfond OTP SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Kundefordringer FB - Kasse kiosk HF - Mellomværende lønn VB HF - Mellomværende lønn FB VB - Mellomværende lønn HF FB - Mellomværende lønn HF HF/FB/VB - Andre kortsiktige fordringer HF - Mellomværende Fotball HF - Mellomværende Allidrett HF - Mellomværende Håndball HF - Mellomværende Volleyball VB - Mellomværende HF VB - Påløpte treningsavgifter HF - Tilgode Norsk Tipping Grasrot Forskudd lønn Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 35

36 Endring 1572 VB - Forskudd utlegg AI - Mellomværende HF AI - Grasrot/mva kompensasjon FB - Tilgode innboforsikring VB - Avsatt gruppebetaling/mellomværende HF FB - Avsetning tap på kundefordringer Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l FB - Forskuddsbetalt leie HF - Forskuddsbetalt forsikring Forskuddsbetalte kostnader Interimskonto Kortsiktige finansinvesteringer HF - Stiftelseskapital SFI Bankinnskudd, kontanter og lignende VB - Kontanter FB - Kasse sekreteriat HF - Bank drift HF - Bank medlem HF - Bank refusjon forsikring HF - Bank jubileumsfond HF - Bank Senior Klubbhus AI - Bank FB - Spb1 drift FB - Bank FB - Spb1 cup FB - Spb1 verdi FB - Bank FB - Bank drift FB - Sp1 verdi FB - Bank FB - Spb1 dugnad FB - Bank fskole FB - Spb1 fskole FB - Spb1 FFO FB - Sp1 Klubbhus FB - bankkontoer lag VB - Bank VB - Bank VB - Bank HF -Bank skatt FB - Bank skatt SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Aksjekapital, overkursfond m.m Annen egenkapital Ordinært resultat før skatt Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 36

37 Endring SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser FB - Avsetning vedl.hold anlegg FB - Avsetning anleggsinvesteringer Annen langsiktig gjeld FB - Lån FB - Lån VB - Lån HF - Lån SUM LANGSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Forskuddstrekk Skyldig offentlig avgifter Utgående merverdiavgift Inngående merverdiavgift Oppgjørskonto merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift Annen kortsiktig gjeld FB - Forskuddsbetalt påmeldingsavgift FB - Bankkontoer lag Skyldig lønn Feriepenger HF/FB - Påløpt rente FB - Mellomværende HF HF - Jubileumsfond HF - Fond klubbhus senior HF - Fond ENØK FB - Fond nytt klubbhus FB - Fond Klubbhus/utstyr FB - Forskuddsbetalte inntekter Påløpte kostnader FB - Gjeld til lagene SUM SUM GJELD OG EGENKAPITAL Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 37

38 Resultatregnskap Flint HF - Sammendrag Beskrivelse Avvik Inntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre Driftskostnader Finansinntekt og -kostnad Ordinært resultat før skatt Resultatregnskap Flint HF - Detaljer Kto Beskrivelse Avvik 3005 HF - Sponsorinntekter HF - Bordtennis inntekter HF - Kommunale tilskudd HF - Refusjon strømanlegg HF - Refusjon ENØK tiltak HF - Refusjon NIF/LAM HF - Mva kompensasjon HF HF - Mva kompensasjon gruppene HF - Kostnadsbidrag fra gruppene HF - Grasrotandel til fordeling HF - Leieinntekt Flinthuset HF - Medlemskontingenter Diverse inntekter Andre driftsrelaterte inntekter Avskr. på bygninger og annen fast eiendom HF - Avskr. Servicebygg Renovasjon, vann, avløp o.l HF -Strøm Klubbhus og banene HF - Renhold HF - Vedlikehold Flinthuset Revisjonshonorar Regnskapshonorar Regnskaps- og revisjonshonrar m/mva fradrag HF - Innleid arbeidskraft HF - Innleid markedsarbeid HF - Kontorrekvisita HF - EDB, lisenser, abonnement HF - Parabol/TV-kostn/Internett klubbhus Telefon Porto Bilgodtgjørelse (yrkes-/tjenestereiser) HF - Annonser og web Gaver/premier HF - Tilskudd Fotball HF - Tilskudd Håndball HF - Tilskudd Volleyball HF - Tilskudd Friidrett HF - Forsikring hus/anlegg Styrets møteutgifter HF - Avsetning jubileumsfond Generalforsamling Bank og kortgebyr Øreavrunding Annen kostnad Renteinntekter bank Rentekostnad leverandører Annen rentekostnad HF - Renter lån Ordinært resultat før skatt Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 38

39 Resultatregnskap 2013 Flint Fotball - Sammendrag Beskrivelse 2013 Budsjett Avvik 2012 Avvik Inntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre Driftskostnader Finansinntekt og -kostnad Ordinært resultat før skatt Resultatregnskap 2013 Flint Fotball - Detaljer Kto Beskrivelse 2013 Budsjett Avvik 2012 Avvik 3012 FB - Sponsor/samarbeidsavtaler FB - Salgsinntekt FB - Billettinntekter FB - Sponsor-/samarb.avtaler, avg. fritt FB - Salgsinntekter klubbutstyr FB - Medlemsavgift FB - Lisens FB - Treningsavgift FB - Søskenrabatt FB - Trenerrabatt FB - Tilskudd andre idrettsorg FB - Dommer utjamningsmidler FB - Lisensinntekter FB - Leieinntekt baner FB - Provisjonsinntekter (grasrot) FB - Mva komp FB - Spillerinntekter FB - Dugnadsinntekter FB - Papirsalg (dugnad) FB - Aktivitetsavgifter FB - Loddsalg FB - Kakebokssalg FB - Påmeldingsavgift FB - FFO Inntekter FB - Andre inntekter Diverse inntekter FB - Erstatning innbo FB - Div. inntekter utenfor avg.område FB - Innkjøp varer FB - Innkjøp varer FB - Innkjøp varer uteturneringer FB - Innkjøp kakebokser FB - Innkjøp utstyr FB - Andre innkjøpskostnader FB - Andre utgifter FB - Taxiutgifter Lønn Lønn, ikke feriepengegrunnlag Lønn, bilgodtgjørelse Lønn, Diett Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 39

40 Kto Beskrivelse 2013 Budsjett Avvik 2012 Avvik 5020 Feriepenger Dommerhonorar og annen godtgj, aga pliktig Motkonto dommerhonorar og annen godtgj, aga 89 pl Tlf/data godtgjørelse OTP innberettet Motkonto for gruppe Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpte FP FB - Reisegodtgjørelse dommere FB - Honorar dommere FB - Dommerutg turneringer/tr.kamper FB - Utgiftsgodtgjørelse trenere FB - Godtgjørelse andre FB - Refusjon lønn forsikring OTP FB - Avskrivning bane FB - Leie lokaler FB - Leie baner FB - Internleie/adm.kost HF Renovasjon, vann, avløp o.l FB - Renhold FB - Kostnadsført datautstyr FB - Rekvisita FB - Utstyr anlegg FB - Rep. og vedlikehold FB - Utstyr Klubbhus FB - Rep. og vedlikehold utstyr FB - Verktøy og forbruksmatr FB - Drift traktor FB - Refusjon andre grupper anleggsdrift Regnskapshonorar Regnskaps- og revisjonshonrar m/mva fradrag FB - Honorar administrasjon FB - Honorar økonomisk rådgivning FB - Honorar juridisk bistand HF - Innleid markedsarbeid FB - Kontorrekvisita FB - Trykksaker Møter, kurs, oppdatering FB - Annen kontorkostnad Telefon FB - Mobiltelefon FB - Datakommunikasjon Porto Bilgodtgjørelse (yrkes-/tjenestereiser) Bilgodtgjørelse (arbeidsreiser) Reisekostnad Diettkostnad, oppgavepliktig Diettkostnad, ikke oppgavepliktig VB/FB/AI - Annonser Gaver/premier FB - Tilskudd Norway Cup FB - Tilskudd lagene Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 40

41 Kto Beskrivelse 2013 Budsjett Avvik 2012 Avvik 7700 Styrets møteutgifter FB - Årsavslutning styre/a-lag FB - Komiteers møteutgifter FB - Div. møter FB - Fairplay kostn FB - Drakter, hansker FB - Baller, treningsutstyr FB - Førstehjelpsutstyr FB - Utstyr dommere FB - Div. utstyr FB - Utstyrskonto A-lag FB - Utstyrskonto trenere FB - Innkjøp sponset utstyr FB - Overgangsgebyrer VFK/NFF FB - Bøter, gebyrer VFK FB - Dommerutviklingsmidler FB - Kostnader overganger FB - Spillerutvikling FB - Akademi FB - Lagsforsikringer FB - Påmeldingsavgifter VFK FB - Kretskontingent VFK FB - Transportutg. lag Bank og kortgebyr Øreavrunding Annen kostnad FB - Tap omløpsmidler FB - Tap på fordringer FB - Endring i avsetning til tap Renteinntekter bank Renteinntekter kunder FB - Renter lån FB - Renter lån FB - Motpost avsatte renter Rentekostnad leverandører Annen rentekostnad Ordinært resultat før skatt Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 41

42 Resultatregnskap 2013 Flint Volleyball - Sammendrag Beskrivelse 2013 Budsjett Avvik 2012 Avvik Inntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre Driftskostnader Finansinntekt og -kostnad Ordinært resultat før skatt Resultatregnskap 2013 Flint Volleyball - Detaljer Beskrivelse 2013 Budsjett Avvik 2012 Avvik 3000 VB - Sponsorinntekter VB - Baneleie VB - Trenerhonorar fra Wang VB - Salg kantine/kiosk avg.fritt VB - Salg av klær VB - Støtte/refusjoner VB - Egenandeler fra spillere NM VB - Egenandel 1. div kv.lag VB - Dugnad/bingo VB - Treningsavgifter fra medlemmer VB - Egenandeler/dommerbetalinger ved arr VB - Inntekter arrangement VB - Utgifter kantine/kiosk VB - Utgifter arrangement Lønn Lønn, ikke feriepengegrunnlag Feriepenger Dommerhonorar og annen godtgj, aga pliktig Motkonto dommerhonorar og annen godtgj, aga pl OTP innberettet Motkonto for gruppe Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpte FP VB - Instruktør/trener VB - Honorar dommere VB - Reisekostnader dommere Bilgodtgjørelse (yrkes-/tjenestereiser) Diettgodtgjørelse OTP VB - Husleie Marcelo VB - Avskrivning maskiner og anlegg VB - Halleie VB - Internleie VB - Gruppebetaling/HF bidrag ref VB - Kontingent direkte HF VB - Drift sandanlegg VB - Diverse utstyr/draktsett Regnskapshonorar Regnskaps- og revisjonshonrar m/mva fradrag VB - Kontor/lisense/edb HF - EDB, lisenser, abonnement Møter, kurs, oppdatering VB - Alle Aktivitets deltagelser VB - Cuper/turneringer VB - Samlinger VB - Alle aktivitetsdeltakelser 1. div. kv Reisekostnad VB - Reisekostnader 1. div kvinner Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 42

43 Beskrivelse 2013 Budsjett Avvik 2012 Avvik 7315 VB/FB/AI - Annonser VB - Dommer/trener utvikling Bank og kortgebyr Øreavrunding Renteinntekter bank Annen rentekostnad VB - Renter lån Ordinært resultat før skatt Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 43

44 Resultatregnskap Flint Allidrett - Sammendrag Beskrivelse Avvik Inntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre Driftskostnader Finansinntekt og -kostnad Ordinært resultat før skatt Resultatregnskap Flint Allidrett - Detaljer Kto Beskrivelse Avvik 3100 AI - Treningsavgifter AI - Inntekter arrangementer AI - Salgsinnt handelsvarer utenfor avg.omr AI - Tilskudd AI - Leie lokaler AI - Gruppebetaling/HF bidrag AI - Treningsutstyr Regnskapshonorar Regnskaps- og revisjonshonrar m/mva fradrag VB/FB/AI - Annonser AI - Bevertning AI - Representasjon, ikke fr.berettiget AI - Gaver, ikke fr.berettiget Øreavrunding Annen kostnad AI - Opprydning ihht Revisor Renteinntekter bank Ordinært resultat før skatt Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 44

45 Revisjonsberetninger Se vedlegg Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 45

46 Saker til behandling Bakgrunn: Se egen presentasjon Forslag til vedtak: Årsmøtet i Flint Tønsberg AIL gir sin tilslutning til at Byggekomiteen gjennomfører fremlagte byggeprosjekt for nytt klubbhus på Løveid under førlgende forutsetninger: Totalinvestering: kr inkl. mva Låneopptak: kr totalt; herav er max kr som langsiktig gjeld Gjeld skal alltid reduseres med mottatte spillemidler og mva refusjon for bygget Organsiasjonsmodellen vedtas som vist i forslaget Hovedstyret i Flint Tønsberg AIL gis fullmakt til å avvike totalrammene med inntil 5% Det er en forutsetning for vedtaket at Flint Fotball dekker finansieringskostnadene på ekstern gjeld Hovedstyret gis fullmakt til, sammen med byggekomiteen, å bestemme rapporteringsform og -frekvens Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 46

47 Flint Tønsberg AIL - driftsbudsjett 2014 Konto DKR Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett HF - Sponsorinntekter HF - Bordtennis inntekter HF - Kommunale tilskudd HF - Refusjon strømanlegg HF - Refusjon ENØK tiltak HF - Refusjon NIF/LAM HF - Mva kompensasjon HF HF - Mva kompensasjon gruppene HF - Kostnadsbidrag fra gruppene HF - Grasrotandel til fordeling HF - Leieinntekt Flinthuset HF - Medlemskontingenter Andre driftsrelaterte inntekter Sum driftsinntekter Lønn til gruppene xxxx Lønn til ansatte hovedforening Feriepenger Fri losji og bolig OTP innberettet Motkonto for gruppe Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpte FP HF - Refusjon lønn fra Fotball og Volleyball HF - OTP u/aga Avskr. på bygninger og annen fast eiendom HF - Avskr. Servicebygg Renovasjon, vann, avløp o.l HF -Strøm Klubbhus og banene HF - Renhold HF - Vedlikehold Flinthuset Revisjonshonorar Regnskapshonorar HF - Innleid arbeidskraft HF - Innleid markedsarbeid HF - Kontorrekvisita HF - EDB, lisenser, abonnement HF - Parabol/TV-kostn/Internett klubbhus Telefon Porto Bilgodtgjørelse (yrkes-/tjenestereiser) HF - Annonser og web Gaver/premier xxxx MVA kompensasjon til gruppene HF - Tilskudd Fotball HF - Tilskudd Håndball HF - Tilskudd Volleyball HF - Tilskudd Friidrett xxxx Tilskudd grupper yyyy DEL AV RENTEKOSTNAD KLUBBHUS Forsikring, hus/anlegg Styrets møteutgifter Avsetning til jubileumsfond Generalforsamling Bank og kortgebyrer Øreavrunding Annen kostnad 80 0 Sum driftskostnader Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 47

48 Flint Tønsberg AIL - driftsbudsjett 2014 Konto DKR Regnskap 2012 Budsjett 2013 xxxx Annen renteinntekt Regnskap 2013 Budsjett Renteinntekter bank Rentekostnad leverandører Annen rentekostnad HF - Renter lån Finansinnt. og kostn Årsresultat , fordeling mellom gruppene: Opprinnelig forslag Endr. renter klubbhus Revidert fordeling Fotball Håndball Volleyball AI sum: Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 48

49 Organisasjonsplan Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 49

50 Fullmakter Flint Tønsberg AIL har behov for en rekke verv i komiteer og tillitsvalgte til å representere Flint. Ikke alle disse verv er i dag besatt. Styret ber derfor årsmøtet om fullmakt til å utnevne nødvendige personer til disse verv fortløpende. Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 50

Flint Fotball. Årsrapport 2013. Flint Tønsberg AIL - Fotballgruppens Årsmøte

Flint Fotball. Årsrapport 2013. Flint Tønsberg AIL - Fotballgruppens Årsmøte Flint Fotball Årsrapport 2013 Flint Tønsberg AIL - Fotballgruppens Årsmøte Flintbrakka, 19:00 den 17. Mars 2014 Side 1 av 13 INNLEDNING Fotballåret 2013 er over og vi har hatt mange oppturer og noen nedturer.

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Sagene IF Postboks 3488 Bjølsen 0406 OSLO Att.: Vibeke Thiblin Økonomirapport pr 30.06.2016 Oslo, 15.08.2016 Noen kommentarer vedrørende

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Trenings og medlemsavgifter 407 066 333 351 Offentlig støtte 276 161 237 925 Inntekter ifm egne arrangement 173 398 265 350 Reklameinntekter 166

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013 ØKONOMI I denne beretningen er både regnskap for året 2013 og for sesongen 2013/2014 medtatt. For året 2013 viser breddes regnskap en omsetning på kr 2 458 196 og et overskudd på kr 163.414,- Vi er pliktige

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.:

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Furnes Fotball Org.nr.: 983 040 136 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2016 2015 Medlemskontingent 2 159 588,08 143.600,00 Treningsavgifter 589.197,61 465.868,00 Sponsorinntekter 190.300,00

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Budsjett 2011 og regnskap 2010

Budsjett 2011 og regnskap 2010 Budsjett 2011 og regnskap 2010 Regnskap 2010 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig 31250,00 40000,00 31250,00

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet -30 000,00 0,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 3300

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 280 275 306 900 Annen driftsinntekt 375 057 309 370 Sum driftsinntekter 655 332 616 270 Driftskostnader Varekostnad 69 502 82 688 Lønnskostnad

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 12. april 2016 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2015 5. april

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Utarbeidet av: Økonomisenteret Molde AS Fannestrandveien 55 6415 Molde Tlf. 71 24 15 00 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: (Alle) Realisert 2013 Realisert 2012 Budsjett 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3020 Sponsorinntekter 242 006 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie-matriell

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

Flint Tønsberg Håndball IL

Flint Tønsberg Håndball IL 1. Introduksjon 2. Grunner til vår økonomiske situasjon 3. Budsjett 2017 4. Innkomne spørsmål / åpning for spørsmål 5. De viktigste sponsorer og våre plikter 6. Styrets hovedoppgaver 2017 7. Hvor må det

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3005 Salg kiosk 19 879,00 22 338,00 3010 Vedsalg 48 831,00 45 752,54 3015 Salg stadionreklame inkl.mva 410 722,00 0,00 3200 Medlemskontingent

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte Hasle Løren Ishockey Junior avdeling. Torsdag 16. Febr. Kl 19.00

Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte Hasle Løren Ishockey Junior avdeling. Torsdag 16. Febr. Kl 19.00 Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte 2017 Hasle Løren Ishockey Junior avdeling Torsdag 16. Febr. Kl 19.00 i ishallens VIP - rom 1 Resultatmessig har 2016 gitt tilfredsstillende resultat med driftsresultat

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf:

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: Stiftelsen Lions Førerhundskole 13.05.2013 14:50:50 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer