ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN"

Transkript

1 FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av innkalling c. Valg av ordstyrer d. Godkjenning av dagsorden e. Valg av referent f. Valg av to representanter til å underskrive møteprotokoll g. Valg av tellekorps 2. Behandle Flint Tønsberg AILs årsberetninger 3. Behandle lagets, herunder gruppenes, årsregnskap for Innkomne Forslag: 4.1 Låneopptak for nytt klubbhus 5. Vedta lagets og herunder gruppenes budsjett Behandle idrettslagets organisasjonsplan 7. Valg 8. Fullmakter FLINT TØNSBERG AIL - HOVEDSTYRET Postboks 150, 3166 Tolvsrød Org.nr: Støtt oss med:

2 SIGN. Leder: Bjørn Bergesen Nestleder: Bjørg Reppen Styremedlem: Gunnar Haraldsen Styremedlem: Per Stjernelund Styremedlem: Jens Kr. Hertel Varamedlem: Marit Hermansen Gruppene: Rep. Fotball: Bjørn Bergesen Rep. Volleyball: Henrik Solgaard Andersen Rep. Allidrett Håkon Hjemly Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 2

3 Innhold 4 Organisasjon Årsberetninger 5 Årsrapport Hovedforeningen 7 Årsrapport Fotball 20 Årsrapport Volleyball 33 Årsrapport Allidrett Regnskaper pr Konsolidert regnskap: Flint HF, FB, VB og AI 35 Balanse, Flint HF 38 Resultatregnskap, Flint HF 39 Resultatregnskap, Flint FB 42 Resultatregnskap, Flint VB 44 Resultatregnskap, Flint AI 45 Revisjonsberetninger Saker til behandling 46 Nytt klubbhus Budsjett 47 Budsjett Hovedforeningen Budsjett gruppene se årsrapporter for gruppene 49 Organisasjonsplan 50 Fullmakter Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 3

4 Organisasjon Hovedforeningens styre har i 2013 bestått av følgende personer: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Rep. Fotball Rep. Volleyball Rep. Allidrett Rep. Håndball Bjørn Bergesen Bjørg Reppen Gunnar Haraldsen Per Stjernelund Jens Kr. Hertel Marit Hermansen Bjørn Bergesen Kjell Anker Worren Håkon Hjemly Tomas Andersson Valgkomite: FB: Alf Løvik AI: Laila Bruskeland VB: NN HB: NN Regnskapsfører: Debet og Kredit v/ Tonje Flisram Bøe Revisor: Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS v/ Nils Petter Håkedal Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 4

5 Årsberetning for hovedforeningen i Flint Tønsberg AIL, driftsåret 2013 Styrets arbeid Hovedstyret (HS) i Flint Tønsberg AIL har i 2013 bestått av gruppelederne for Volleyball, Fotball, Allidrett og Håndball, samt 3 medlemmer og 2 varamedlemmer i Arbeidsutvalget (AU). Det har vært avholdt 5 hovedstyremøter og 5 arbeidsutvalgsmøter i Nestleder i HS har møtt i 4 styremøter i stiftelsen Flinthallen. Spesielle oppgaver Etter klubbhusbrannen i mai 2012 har det vært jobbet hardt med å finne både kortsiktige og langsiktige løsninger. Et brakkebygg ble formelt godkjent for bruk i februar Fotballgruppen har organisert og utført alt arbeid med å flytte og klargjøre brakkene. Det er nedlagt over 1000 dugnadstimer. I tillegg har fotballen skaffet til veie møbler, kjøkken, prosjektorer etc. Prosjektutvalget for nytt klubbhus har vært aktivt i En skissemodell fra arkitektkontoret Spir foreligger. Prosjektutvalget har justert litt på arkitektenes skisser for å få bedre funksjonalitet, samt sørget for tilpasninger for å møte krav til tippemidler. Flere mulige lokaliseringsmuligheter er vurdert. Vi står nå igjen med to alternativer, hvorav det ene er foretrukket. Det skal gjøres grunnundersøkelser for å bekrefte foretrukket alternativ. Det er opprettet komiteer for trafikk/parkering, bruker/drift, seniorgruppe, dugnadsgruppe og sponsorgruppe. Annen aktivitet Det aller meste av aktiviteten i idrettslaget foregår i gruppene. Årsmøtepapirene inneholder egne rapporter fra de ulike gruppene. Organisasjonsmessige forhold Årsmøtet for driftsåret 2012 ble avholdt 20. mars 2013, uten at det ble valgt leder og valgkomite. Årsmøtet kunne derfor ikke anses som formelt avsluttet. I løpet av våren og sommeren ble det jobbet for å finne en ny leder. Bjørn Bergesen tok på seg å utføre de mest presserende lederoppgavene, spesielt det som er knyttet til økonomi. 31. oktober 2013 ble det avholdt avsluttende årsmøte. Bjørn Bergesen ble formelt valgt som leder. Valgkomiteen ble delvis besatt (Laila Bruskeland fra Allidrett og Alf Løvig fra Fotball). Vi mangler fremdeles representanter fra Volleyball og Håndball. Det har fra flere hold vært ytret synspunkter om at hovedstyret ikke fungerer som ønsket og at vår organisasjonsform ikke er hensiktsmessig. Det har vært luftet noen ideer om oppsplitting av idrettslaget, men foreløpig er det ikke lagt fram noen formelle forslag om dette. I praksis ser det ut til at hovedstyret neste driftsår stort sett vil bestå Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 5

6 av gruppelederne. Det er ingenting formelt i veien for dette vedtektene krever leder, nestleder, 2 styremedlem og 1 varamedlem. Administrasjon og økonomi Første halvår 2013 brukte vi innleide administrative tjenester fra TopTemp Bemanning. Avtalen ble ikke forlenget etter 6 mnd. Administrative oppgaver gjøres derfor på dugnad, og mye ekstraarbeid tilfaller leder. Ny regnskapsfører ble engasjert fra januar 2013: Debet & Kredit. Det har tatt tid å få på plass rutiner for regnskap, noe som har gjort det vanskelig å styre økonomien. Likviditet er nå under kontroll bl.a. fordi utbetalinger til gruppene har vært holdt igjen, pluss at hovedstyrets leder har forhandlet med kreditorer. Det er dyrt å bruke et eksternt regnskapsbyrå. Vi har prøvd å se etter interne ressurser, men vi har så langt ikke funnet noen som er villig til å bidra til en rimeligere løsning. Medlemskontingent er en av våre viktigste inntektskilder. Det er derfor viktig at alle grupper sørger for innkreving av kontingent hos sine medlemmer. Anleggsgruppa Anleggsgruppa består av representanter fra Allidretten Johan M. Johansen, Fotballen Thomas Steen Hansen, Volleyballen Tomas Gaarden og Hovedstyret Gunnar Haraldsen. Anleggsgruppa er gruppenes felles forum for saker gjeldende anlegget til Flint og utfordringer knyttet til den felles bruken av anlegget. Det er gruppene som spiller inn saker som skal drøftes - Rollen til Gunnar Haraldsen er å koordinere arbeidet i gruppa, kalle inn til møter og skrive referat. Representantene fra gruppene er selv ansvarlige for evt. å ta sakene med tilbake til gruppene sine. Anleggsgruppa har hatt 2 møter i 2013 og har behandlet disse sakene: Brøyting med påfølgende skader på løpebanen, håndtering av avfall, bruken av rom i Servicebygget, flomlyset som har vært til sjenanse for nabo, planlegging av felles dugnad på anlegget. Medlemstall Ved utgangen av 2013 hadde vi 1974 medlemmer i Flint Tønsberg AIL, en økning på hele 30 % fra utgangen av Det er mange dugnadstimer og mye flott innsats lagt ned på mange forskjellige områder. Vi takker alle som har bidratt. Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 6

7 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE Flint Fotball Årsrapport 2013 Flint Tønsberg AIL - Fotballgruppens Årsmøte Flintbrakka, 19:00 den 17. Mars 2014 Side 1 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 7

8 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE INNLEDNING Fotballåret 2013 er over og vi har hatt mange oppturer og noen nedturer. Først og fremst er det imponerende å se all den frivillge innsatsen som legges ned i klubben. Året 2013 har medført brakketilværelse uten dusj og ikke optimale arbedisforhold. Til tross for dette er det fremtredende hvordan man finner løsninger ved samarbeid, tilpasning og godt humør. Fotballen har vært i førersetet for å få realisert nytt klubbhus og det er gjort gode fremskritt i planleggingen av dette. Sportslig er det nok Interkretsmesterskapet til Gutter 16 laget som kommer ut på topp mens det er skuffende at vårt A-lag måtte ta turen ned i 4. divisjon. Det er mer enn 200 frivillige som bidrar og de legger ned rundt 40 årsverk for at barn og unge skal ha et godt sportslig og sosialt tilbud i «Flint-land». En stor takk til dere alle! Flint Fotball fortsetter å vokse og er Vestfolds desidert største klubb med 98 lag i spill i sesongen. Dette er en økning på 9% og med dette er vi i nærheten av topp 10 i Norge. Side 2 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 8

9 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE HOVEDPUNKTER fra 2013: Flint Fotball har hatt et godt sportslig år i 2013: Som i 2011 og tok vi hjem 3 Kretsmesterskap. Vi fikk dessuten 3 seire og en 2.plass i vinterserien. I Norway Cup var det 2001 årgangen som reiste samlet og hadde en flott uke. INTERKRETSMESTERE 2013: Gutter16 KRETSMESTERE 2013: Jenter 16 7 er Gutter14 Gutter16 AVDELINGSMESTERE 2013: Gutter16 3.div Gutter19 1.div VINTERSERIEMESTERE 2013: Jenter16 Gutter16 Jenter13/14 Tapende finalist: Gutter13 Breddesatsingen gir også resultater der god organisering og mange bidrag rundt alle gruppene gjør at all får et tilpasset tilbud om trening/kamp selv om dette er utfordrende til tider. Det er en fantastisk bredde og mye god jobbing i alle årgangene. Flints A-lag klarte ikke å holde sin plass i 3.divisjon og måtte ta den tunge veien ned i 4. divisjon. Vi har ikke lenger samarbeid med FK Tønsberg og det er besluttet å satse på en rask retur til 3. divisjon og gjerne, på sikt, vurdere høyere ambisjoner. Det vises for øvrig til Sportslig Utvalgs rapport. Arrangementer Flints arrangementer fortsetter å utvikle seg både i antall og kvalitet. BENDIT: Flint er fast arrangør av BenditCup i september som bl.a er avslutning på aktivitetsturneringene for 6 og 7 åringene. Dette er norges største Bendit-turnering og samler over 200 lag, ca 3000 spillere og gjennomfører over 500 kamper på en helg. Det betyr at mer enn 5% av alle barn i Norge som deltok på Bendit i hele Norge, gjorde det på Flint i september. Arrangementet krever god organisering og mange frivillige. Begge disse faktorene har lykkes på Flint og det er høy kvalitet på arrangementet der Fair Play, Flints Klubbdommere og, ikke minst, Espen Wessels «verdensberømte» premieutdeling er noen av de viktige ingrediensene. FOTBALLSKOLEN: Side 3 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 9

10 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE Flints Fotballskole var også i år en fantastisk uke i Juni. I år var antallet større enn noen gang med 315 barn og mange av våre flotte fotballungdommer som instruktører. Også her er en utmerket organisasjon, godt sportslig opplegg og mange frivillige nøklene til suksess. Dette er et av Flints flaggskip og alle kan være stolte av gjennomføringen. TURNERINGER I SLAGENHALLEN Flints tradisjonelle innendørsturneringer i Slagenhallen ble gjennomført med stil også i De er fremdeles populære og organisatorisk er det årgangene som selv har mye av ansvaret. MILJØCUP Miljøcupen er et arrangement som er moro og bringer alle aldersgrupper i klubben nærmere. Konseptet er at alle spiller etter et handicapsystem og dermed skal alle kunne slå alle. MINI- og INVITASJONSTURNERINGER Flere av lagene og årgangene har arrangert mindre turneringer på Flintanlegget som egner seg bra pga stor kunstgresskapasitet. Holdningsskapende arbeid og Fair Play Det holdningsskapende arbeidet gjennom Fair Play konseptet har også i 2013 vært viktig for Flint Fotball. Bare i barnefotballen alene er det over 500 spillere, og Flint Fotball er av den oppfatning at en målrettet satsning på Fair play vil ha en positiv effekt i nærmiljøet, og være et viktig bidrag i kampen mot mobbing. Fair play handler nemlig om respekt og hvordan vi opptrer overfor hverandre. Flint Fotballs spillere, trenere og lagledere skal kjennetegnes ved gode holdninger og adferd både på og utenfor banen. Det skal være hyggelig å spille mot Flint både hjemme og borte. Fair Play arbeidet i Flint har blitt lagt merke til. Organisasjon: Flint Fotball er en stor organisasjon med mange mennesker i sving på ulike arenaer. Vi har meget gode organisasjonsteam på de større arrangementene, Utvalgene gjør en flott jobb på sine områder og styret mener at selv om vi alltid ønsker flere gode hender, har 2013 vist godt arbeid i alle ledd i klubben. Vi har leid inn Administrativ Leder i ca. 50 % stilling i 2013 (Thomas Steen-Hansen). I tillegg var Tor Øyvind Berntsen ansatt på fulltid som Spillerutvikler/Vaktmester. Dette ansettelsesforholdet opphørte i desember 2013 og nå er Kjell Arne Mørk ansatt som Vaktmester i 60% stilling. Stig Arne Skahjem var i 1. halvår 2013 ansatt som FFO-leder i ca. 50 % stilling. FFO ble avviklet sommeren 2013 pga for liten deltakelse og dermed svak økonomi. Stig Arne Skahjems ansettelsesforhold er derfor avsluttet. Vi taker Tor Øyvind og Stig Arne for samarbeidet og øsker lykke til med nye utfordringer. Utstyr: Side 4 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 10

11 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE Flint Fotball har, med virkning fra 1/1-11, en 5 års utstyrsavtale med Diadora via G-Sport på Kilen. Avtalen gir også våre medlemmer fordelaktige priser. Vi jobber for å selge Diadora produkter for at våre medlemmer skal fremstå med en mer enhetlig bekledning samt en mer synliggjøring av våre medlemmer. Sponsorer/Marked: Våre Hovedsponsorer gjennom mange år, Meny og Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg, bidrar på en suveren måte til medlemmenes beste. De skaper muligheter der det er vilje og i Flint Fotball er det stor vilje og pågangsmot for å utvikle klubben videre på alle områder. I 2013 har Motorkompaniet/Auksjonen.no igjen stilt opp for oss med utvidet samarbeid. Først finansierte de vårt kjøp av undervarmeanlegget og oppgraderingen av styringssystemet for dette. De har hjulpet oss med salg av gammel traktor og sist men ikke minst er de nå tungt involvert i vår satsing på A-laget i 2014 sesongen og sesongene som kommer. Av øvrige større sponsorer nevnes:, Bane og Entreprenørservice, Veksthuset og Esso. Klubbhus: Som nevnt er det i fotballen lagt ned et stort arbeid med å etablere et nytt klubbhus på Løveid. Det vil på hovedforeningens årsmøte i mars 2014 fremlegges et forslag til byggeprosjekt for nytt klubbhus. Annet: Kiosken har levert gode resultater og bidrar til et godt miljø rundt anlegget. Takk til Marit Hermansen og hennes Kiosk-komite. Hovedpunktene fra Barnefotballen er redegjort for i vedlagte rapport fra Barneutvalget. Ved utgangen av 2013 er vi mer enn 950 medlemmer i Flint Fotball. Også i 2013 gjennomførte vi obligatorisk Klubbdommerkurs og mange av deltakerne fikk prøve seg i turnerings- og seriespill. Fotballstyret har i 2013 avholdt 7 styremøter Økonomi: 2013 Resultat. Detaljert regnskap er vedlagt. Det har som vanlig vært tett økonomistyring i året. Dette har i deler av året vært krevende fordi vi har fått nytt regnskapsfører og det tok litt tid før vi fikk etablert gode rapporteringsrutiner. Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kroner. Dette er ca mer enn året før og høyere enn budsjettert. På kostnadssiden har vi klart å kompensere andre utgifter med kutt i de ikkeaktivitetsrelaterte kostnadene. Det er derfor hyggelig at det har vært rom for å gi litt mer tilskudd til lagene til sportslig aktivitet (cup-deltakelse etc.) samt brukt noe mer på utstyr enn budsjettert. Kuttene er foretatt på en del planlagt vedlikehold samt administrasjonskostnader. Takk til alle for god kostnadsstyring og fokusering på fornuftig bruk av midlene. Styret foreslår at årets overskudd på kroner går til fri egenkapital. Side 5 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 11

12 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE Flint Fotball Regnskap 2013 / Budsjett 2014 Sammendrag Beskrivelse Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Regnskap 2012 Avvik 2013 vs 12 Budsjett 2014 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre Driftskostnader Finansinntekt og -kostnad Årsresultat Budsjett. Detaljert budsjett er vedlagt. Budsjettet reflekterer en fortsatt nøktern bruk av midler, men tar høyde for bl.a en del kostnader som følge av nytt klubbhus. Netto innbetaling fra medlemmene til Fotballgruppa foreslås økt med i gjennomsnitt 13 %. Styret foreslår et budsjett for 2014 med et overskudd på kroner. Øvrige aktiviteter i 2013 omtales nærmere i rapporter fra Sportslig Utvalg og Barneutvalget. Flint Fotball takker alle spillere, trenere, lagledere, frivillige, komitemedlemmer, foreldre, supportere, naboer, sponsorer og støttespillere for et flott fotballår i 2013 og håper dere og mange fler blir med oss også i Løveid, 17 mars 2014 Bjørn Bergesen Espen H. Wessel Runar Olsen Alf Løvik Espen Røkaas Torunn Bakke Kjell Vidar Berntsen Vedlegg: Årsrapport Sportslig Utvalg 2013 Årsrapport Jenter 13/14 og Jenter 16 Årsrapport Barneutvalget 2013 Regnskap 2013 og budsjett detaljer Side 6 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 12

13 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE Årsrapport for Sportslig Utvalg 2013 Sportslig utvalgs (SU) Innledning Sportselig utvalg (SU) Antall SU møter Sportslig Utvalg er styrets forlengede arm når det gjelder sportslig styring og utvikling i klubben. SU har mandat til å iverksette tiltak basert på klubbens Sportsplan som igjen er godkjent av fotballstyret Flint har hatt en meget god sesongen med interkretsmesterskap til G16 og kretsmestere skap til J16 (7'), G14 og G16. Avdelingsmesterskap til G16 3 div og G19 1. div. Nedrykk for A lag herrer fra 3 div til 4 div og beslutning at A lags satsning for damer vil foregå i regi av TFK til neste år var et sportslig mål som ikke var forusatt. Generelt har klubben hatt god utvikling på spillergrupper, enkeltspillere og lag. Det enkelte lag utarbeider egne årsrapporter. Medlemmer Espen Røkaas Ann Kristin Mbow / Tom Evan Hansen Tom Evan Hansen / Runar Olsen Tore Grødem Ann Kristin Mbow Kjell Christian Andersen Haakon Andersen Lollo Zannas Tommy Nergård Tor Øyvind Berntsen Haukur Sigurdsson 10 stk Funksjon Sportslig leder Sekretær Representant Damer/Jenter Representant G16.1 og G16.2 Representant G16.3 og G16.4 Represetant Veteran, 8 div Representant G14 Representant A lag Junior Representant G13 Spillerutvikler Representant fra Barneutvalget Antall lag i serien 2013 Årsklasse Nivå vår Nivå høst Plassering høst sesong 21 stk Herrer 3 div 3 div 3 div 12. plass. 14 lag i serien Veteran 1. div 4. plass. 9 lag i serien Herrer 8 div 8. div 8. div 4. plass. 6 lag i serien Kvinner 7' 1.div 4. plass. 7 lag i serien Junior 1 Kvalik IK 1.div 1. plass. 6 lag i serien (avd.vinner) Junior 2 BC1 2. div 8. plass. 8 lag i serien G16.1 Kvalik IK IK 1. plass. 12 lag i serien (KM + IKM) G16.2 B 1 div 5. plass. 10 lag i serien G16.3 B 3 div 1. plass. 10 lag i serien (avd.vinner) G16.4-7' 4. plass. 7 lag i serien G14.1 Kvalik IK IK 2. plass. 12 lag i serien (KM) G14.2 B 1. div 8. plass. 9 lag i serien G14.3 C 4. div 8. plass. 8 lag i serien G13/14.4-7' C 2 div 6. plass. 10 lag i serien G13.1 A 1. div 2. plass. 6 lag i serien G13.2 B 2. div 3 plass. 10 lag i serien G13.3 C 4. div 5. plass. 10 lag i serien J16 Kvalik IK IK 2. plass. 9 lag i serien. J16-7' 1. plass. 7 lag i serien (KM) J13/14 AB 1. div 2. plass. 5 lag i serien J13/14-7' AB 1. div 4. plass. 7 lag i serien Vinterserien 2013 Junior 2 lag 8. plass G16 2 lag 1. plass G14 1 lag 3. plass G13 2 lag 2. plass J16 1 lag 1. plass J13/14 1 lag 1. plass Arrangementer i regi av SU RØD tråd Spillere med representasjon utenfor klubben Keepertrening Talenttrening Årsklasse år Trenerforum Keepertrening gjennomført ukentlig i regi av Kim Brodersen Talenttrrening gjennomført ukentlig i regi av Espen Røkaas Trenerforum gjennomført 4 ganger i regi av Espen Røkaas SU arbeider kontinuerlig med Prosjekt RØD TRÅD i samarbeide med SF Fotball som omfatter kontinuerlig arbeide for bedret kvalitet på treningene som skal sikre gode og «standardiserte» treninger for alle spillere i Flint fra barnefotball gjennom ungdomsfotballen og oppi i A-laget. prosjektet fortsetter i Oversikt over representasjon foreligger ikke pr dags dato. Oversikt blir ettersendt. På vegne av SU Tom Evan Hansen Espen Røkaas Side 7 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 13

14 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE Årsrapport Flint Fotball - Jenter 13/14 og Jenter 16 Flint Tønsberg IL har i sesongen 2013 hatt jentelag både for J-14 og J-16. J-15/16 laget bestod av ca.20 spillere. Dette var et samarbeidslag som besto av spillere fra Flint og TFK. Laget ble trent av Kristoffer Barland og Henning Heimtun. Lars Lunde, Mette Stampestuen, Andreas Vegheim og Tomas Nordby har utgjort støtteapparatet. Laget spilte seg fram til 2 plass på vårsesongen i kvalik til IK. I interkrets ble den en sterk 2. plass(bak Teie) Laget deltok på flere cuper der de 2 største var Danacup og Norwaycup Jentene fikk 1. og 2. plass i Sølvcupen i mars Laget gikk i sin helhet over til TFK Høsten 2013, og skal i 2014 danne TFK A-lag senior damer. Flint J-13/14 ble trent av Runar Olsen sammen med Einar Schistad. Magnus Martin har vært lagleder. Laget deltok i flere cuper; bl.a. Slagenhallcup, Danacup, Sandarcup. Flint J-14 fikk 2. plass i 1. div på våren og 2.plass også på høsten (begge ganger bak Teie). Jenter14 laget har hatt en flott sesong i Spillerstallen har vokst fra spillere til spillere i Mars Flint J-14 har hatt 3 spillere på Vestfold kretslag, og 3 spillere på Tønsberg Bylag i sesongen (Maren Rolfsen Aas, Helene Myhre og Tiril Møller Olsen) Side 8 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 14

15 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE Årsrapport 2013 Flint Fotball - Barneutvalget Barneutvalget 2013 Flint Fotballs barneutvalg har i 2013 bestått av: Trond S. Falchener. Leder Ringshaug 2002 Sigurd Jon Foyn Sandeåsen 2005 Glenn Gussiås Husvik 2003 Maria Selfors Jenter 2004 Veronica Larsen Presterød 2001 Lene Stokka Presterød 2004 Cathrine Holbu Husvik 2002 Elin Flittner Nielsen Ringshaug 2004 Haukur Sigurdsson Presterød 2004 Etter lang og tro tjeneste går nå Glenn Gussiås, Veronica Larsen og Cathrine Holbu ut av BU. Vi har klart å få tak i to nye medlemmer, men fortsatt så er vi under det ønskelige antallet som er 10 stk. BU opplever at det er vanskelig å få foreldre til å stille opp i komiteen. Barneutvalget vil i 2014 ha følgende sammensetning: Trond S. Falchener leder Ringshaug 2002 Maria Selfors Jenter 2004 Rannveig B. Bærland Presterød 2007 Elin Flittner Nielsen Ringshaug 2004 Lene Stokka Presterød 2004 Sigurd Jon Foyn Sandeåsen 2005 Morten Hermansen Husvik 2002 Ingvil Andersen Presterød 2004 Utvalget møtes fast én gang i måneden for å sørge for at arbeidsoppgavene i årshjulet blir utført til rett tid. Antall lag og spillere Barnefotballen har i 2013 hatt 453 spillere i aksjon fordelt på 47 lag i serien og 22 lag på aktivitetsturneringer årgangen som startet opp i mai, kom inn med 104 spillere. Dette er en økning fra I tillegg har det vært meldt opp 2 årgangslag fra 02 til 01 serien og 2 skolelag fra 03 opp i 02 serien. I høstsesongen hadde et 02 lag og et 03 lag utfordringer med organisering av ekstralaget, men de klarte å løse dette på en bra måte. Pga en tøff vinter ble åpning av Granøfeltet forsinket i forhold til Dette medførte noen utfordringer på treningssiden de første ukene, men løste seg ganske greit da alle var fleksible og innstilt på å løse utfordringen. Resten av sommersesongen har trenings- og kampforhold for lagene på hhv Granø og kunstgressbanen fungert bra. Barnefotballen i Flint øker fra år til år, noe som vi er veldig fornøyd med. Side 9 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 15

16 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE Jentesatsning Flint har en egen strategi for jentesatsning somstyres av Flint sin jentegeneral, Runar Olsen. Målsettingen er at hvert kull jenter som går ut av barnefotballen skal være store nok til at det kan etableres påfølgende ungdomslag. Ved slutten av sesongen var følgende status for jentene i barnefotballen: 07 årgangen: 15 spillere 06 årgangen: 13 spillere 05 årgangen: 24 spillere 04 årgangen: 14 spillere 03 årgangen: 25 spillere 02 årgangen: 18 spillere Spillerne var fordelt på 4 lag i aktivitetsturneringene og 12 lag i serien Fair Play Barnefotballen har også denne sesongen hatt fokus på Fair Play i alle ledd. Vårsesongen ble sparket i gang med en intern Fair Play turnering på Løveid. Godt vær og mange ivrige barn gjorde dette til en flott opplevelse. Turneringen ble organisert av Barneutvalget, trenere og lagledere. I forbindelse med bevisstgjøring av Fair Play har det vært sendt ut informasjon til spillere, trener og foreldre Etter endt sesong valgte lagene sine Fair Play spiller, som ble feiret med en egen markering i kantinen ved Slagenhallen. Årgangstrening Årgangstreninger er gjennomført for alle årganger, bortsett fra for den yngste årgangen i vinterhalvåret. Det viser seg at ikke årgangstreningen fungerer optimalt i de to nest eldste årgangene. Noe skyldes at det virker litt «skummelt» på spillerne når de blir blandet på tvers av skolene og at komfortsonene blir utfordret. Årgangstrening er viktig for Flint som et ledd i å knytte kjennskap på tvers av skolegrensene i nærmiljøet. BU kommer til å jobbe med dette i løpet av 2014 for å se hvordan vi kan få snudd denne trenden. Lagledermøter Det er gjennomført to trener/lagledermøter, samt et eget foreldremøte for den «nye» årgangen. Det har vært veldig bra oppmøte på samtlige møter, noe som BU er veldig fornøyd med. På trener/lagledermøte hadde vi følgende temaer: Fair Play i fotballen Status nytt klubbhus Informasjon om materiell Årgangstrening Differensiering Påmelding av lag til serie/aktivitetsturneringer Relativ alderseffekt På foreldremøte for «ny» årgang var vi innom hva det innebærer å være medlem i Flint, dugnader, litt om trening og aktivitetsturneringer Side 10 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 16

17 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE Kurs I 2013 har det blitt arrangert trenerkurs, førstehjelpskurs og kostholds kurs. Deltagelsen på disse kursene har ikke vært bra. Kursing av foreldre er viktig for oss i Flint. Et ledd i det å øke deltagelsen i 2014 vil BU utarbeide en kurskalender for hele Målet med dette er å gi alle muligheten til planlegge i god tid. Fotballskolen Fotballskolen ble gjennomført for 9. gang i perioden juni, med instruktører fra FLINT, samt mange frivillige foreldre. Taket på antall deltakere ble oppnådd veldig raskt. Det ble rekorddeltakelse i 2013 med 315 deltagere (80 jenter og 235 gutter). Fotballskolen hadde igjennom hele uken et særskilt fokus på Fair Play. Bendit cup og avslutning av aktivitetsturneringene Flint sto 14. og 15. september som arrangør av Norges største Bendit- Cup, og som teknisk arrangør av kretsens avslutning av aktivitetsturneringene. Det ble gjennomført 280 kamper på lørdagen og 279 kamper på søndagen. Egen komité under ledelse av Glenn Gussiås var ansvarlig for planlegging og gjennomføring. Samtlige lag stilte med dugnadspersonell, og bidro til en fantastisk helg på Flint anlegget. Mål for 2014 Barneutvalgets viktigste oppgaver i 2014 vil være: FORTSATT ØKT fokus på Fair Play med gjennomføring av tiltak ØKT fokus på årgang fremfor lag, med tiltak for å utvikle trenerne og for å få til fornuftig differensiering på treningene. Kompetanseheving på trenersiden Utvikle konseptet årgangstrening Trond S. Falchener Leder FLINT Barnefotball Side 11 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 17

18 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE Resultatregnskap 2013 Flint Fotball Detaljer Beskrivelse 2013 Budsjett Avvik 2012 Avvik 2013 vs 12 Budsjett 2014 FB - Sponsor/samarbeidsavtaler FB - Salgsinntekt FB - Billettinntekter FB - Sponsor-/samarb.avtaler, avg. fritt FB - Salgsinntekter klubbutstyr FB - Medlemsavgift FB - Lisens FB - Treningsavgift FB - Søskenrabatt FB - Trenerrabatt FB - Tilskudd andre idrettsorg FB - Dommer utjamningsmidler FB - Lisensinntekter FB - Leieinntekt baner FB - Provisjonsinntekter (grasrot) FB - Mva komp FB - Spillerinntekter FB - Dugnadsinntekter FB - Papirsalg (dugnad) FB - Aktivitetsavgifter FB - Loddsalg FB - Kakebokssalg FB - Påmeldingsavgift FB - FFO Inntekter FB - Andre inntekter Diverse inntekter FB - Erstatning innbo FB - Div. inntekter utenfor avg.område FB - Innkjøp varer FB - Innkjøp varer FB - Innkjøp varer uteturneringer FB - Innkjøp kakebokser FB - Innkjøp utstyr FB - Andre innkjøpskostnader FB - Andre utgifter FB - Taxiutgifter Lønn Lønn, ikke feriepengegrunnlag Lønn, bilgodtgjørelse Lønn, Diett Feriepenger Tlf/data godtgjørelse Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpte FP FB - Reisegodtgjørelse dommere FB - Honorar dommere FB - Dommerutg turneringer/tr.kamper FB - Utgiftsgodtgjørelse trenere FB - Godtgjørelse andre FB - Refusjon lønn forsikring OTP Side 12 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 18

19 Årsrapport 2013 ÅRSMØTE Beskrivelse Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Regnskap 2012 Avvik 2013 vs 12 Budsjett 2014 FB - Avskrivning bane FB - Leie lokaler FB - Leie baner FB - Internleie/adm.kost HF Renovasjon, vann, avløp o.l FB - Renhold FB - Kostnadsført datautstyr FB - Rekvisita FB - Utstyr anlegg FB - Rep. og vedlikehold FB - Utstyr Klubbhus FB - Rep. og vedlikehold utstyr FB - Verktøy og forbruksmatr FB - Drift traktor FB - Refusjon andre grupper anleggsdrift Regnskapshonorar Regnskaps- og revisjonshonrar m/mva fradrag FB - Honorar administrasjon FB - Honorar økonomisk rådgivning FB - Honorar juridisk bistand HF - Innleid markedsarbeid FB - Kontorrekvisita FB - Trykksaker Møter, kurs, oppdatering FB - Annen kontorkostnad Telefon FB - Mobiltelefon FB - Datakommunikasjon Porto Bilgodtgjørelse (yrkes-/tjenestereiser) Bilgodtgjørelse (arbeidsreiser) Reisekostnad Diettkostnad, oppgavepliktig Diettkostnad, ikke oppgavepliktig VB/FB/AI - Annonser Gaver/premier FB - Tilskudd Norway Cup FB - Tilskudd lagene Styrets møteutgifter FB - Årsavslutning styre/a-lag FB - Komiteers møteutgifter FB - Div. møter FB - Fairplay kostn FB - Drakter, hansker FB - Baller, treningsutstyr FB - Førstehjelpsutstyr FB - Utstyr dommere FB - Div. utstyr FB - Utstyrskonto A-lag FB - Utstyrskonto trenere FB - Innkjøp sponset utstyr FB - Overgangsgebyrer VFK/NFF FB - Bøter, gebyrer VFK FB - Dommerutviklingsmidler FB - Kostnader overganger FB - Spillerutvikling FB - Akademi FB - Lagsforsikringer FB - Påmeldingsavgifter VFK FB - Kretskontingent VFK FB - Transportutg. lag Bank og kortgebyr Øreavrunding Annen kostnad FB - Tap omløpsmidler FB - Tap på fordringer FB - Endring i avsetning til tap Renteinntekter bank Renteinntekter kunder FB - Renter lån FB - Renter lån FB - Motpost avsatte renter Rentekostnad leverandører Annen rentekostnad Årsresultat Side 13 av 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 19

20 Årsmøte IL Flint, volleyball 12. februar 2014 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 20

21 Agenda Velkommen Valg av ordstyrer, referent Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsberetning Årsregnskap Årsmøtesaker: Treningsavgift Egenandel NM deltakelse Budsjett 2014 Valg av styre år Valg av ny leder - Info om veteran NM 2014 Oppsummering 2 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 21

22 Årsberetning Styret Virksomhetens art Flint Volleyball, som er en undergruppe i Flint Tønsberg AIL, driver organisert idrett innenfor: Volleyball (sesong september - juni) Sandvolleyball (sesong medio mai medio august). Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Økonomien er tilfredstillende. Til tross for underskudd i Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av volleyballgruppas eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Medlemmer: Innmelding NIF : Volleyball: 165 medlemmer Sandvolleyball: 124 medlemmer. Flint var også i fjor en av de største klubbene i Region Øst, med flest deltagende lag på turneringer i ungdomsserien (US). 3 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 22

23 Årsberetning Styret Fortsatt drift Årsregnskapet for 2013 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Miljø Volleyballgruppa har et inkluderende miljø, med fokus på trivsel og sportslig utvikling. Kombinasjonen av motiverte barn og unge, gode trenere og engasjerte og positive foreldre, gir oss et godt miljø. Vi har hatt aktivitet på alle alderstrinn fra U9 opp til senior. Ansatte trenere: 2013 og kontrakt til : Odd Ekerhovd. 4 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 23

24 Årsberetning Styret Sportslige resultater Volleyball Seriespill Flint ble største klubb i ungdomsserien, med flest deltagende lag, og hadde også gode resultater. Fem lag deltok i NM-sluttspill (GU15, GU17, JU17, JU19 og GU19). På seniornivå spiller Flint i 1. divisjon for damer og 2. divisjon for herrer. Flint kvalifiserte seg til NM direkte i klassene GU15, JU15, GU17, JU17 og JU19. GU19 står fortsatt på venteliste. Resultater NM GU15 Ålesund 4. plass GU17 Namsos 10. plass JU17 Namsos 1. plass JU19 Tromsø 9. plass GU19 Tromsø 9. plass Deltagelse på landslag. J19 Norge Resultater: 3. plass NEVZA og EM Kvalifikasjon til 2. runde Spillere: Live Aasbø, Helene Thelle og Kjersti Norveel J17 Norge Resultater: 1. plas NEVZA Spillere: Live Aasbø, Helene Thelle, Anne Semb Christophersen og Amalie Ås. Trener: Odd Ekerhovd Oppmann: Torbjørn Aasbø. Deltagelse på regionslag. J16 Øst Resultat: 5. plass Regions NM Spillere: Sofia Bjerke, Marie Vølstad og Emma Sørensen. G16 Øst Resultat: 1. plass Regions NM Spillere: Magnus Næs, Jakob Thelle og Andreas von Brandis. NM Sandvolleyball Helene Thelle 2. plass i U17 og U18 Jakob Thelle 1. plass U15 Anderas von Brandis 1. plass U15 Guttene historiske, første gang U15 NM ble arrangert. 5 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 24

25 Årsregnskap Driftsregnskap og balanse. Regnskap for 2013 er ikke ferdig. Tabell her baseres på et foreløpig utsendt underlag fra vårt regnskapskontor. Resultatregnskap (1000 KR) år 2009 År 2010 År 2011 år 2012 år 2013 Budsjett år 2014 Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finans: Renter (lån-innskudd) Årsresultat År 2013 gikk med underskudd. Bakgrunn er vår satsing på 1.div kvinner og med ansatt trener. Tross underskudd har vi fremdeles en god og sunn økonomi. Balanse (1000 Kr) år 2009 År 2010 År 2011 år 2012 år 2013 Budsjett år 2014 Anleggsmidler - Sandbaneanlegg Omløpsmidler - Fordrlinger Bank SUM Lån (sandvolleyballanlegg) ble redusert med 23. Gjenværende er 217. Det er ikke (pr ) mottatt noen merknader knyttet til år 2012 fra Økonor eller revisor. Omløpsmidler - Annen egenkapitat Resultat Gjeld - Pantegjeld (byggelån) Kortsiktig gjeld 56 SUM For å vise klubbens utvikling er foregående år tatt med i oppstillingen. 6 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 25

26 Treningsavgift Satser foreslås oppjustert med kr 50,- pr semester. Nye satser blir da: Klasse Treningsavgift pr semester (Kr) pr år (kr) Merknad u Årsklasse ut barneskolen ungdom (13-18) inklusive u19 spillere Senior Treningsavgift sandvolleyball er inklusive i satsene. Treningsavgiften kreves inn vår og høst (semesteravgift). Søskenmoderasjon 50% for barn nr2 og 3. Merk at spillerne i tillegg må innbetale: medlemskap i Flint (hovedforeningen). Denne er p.t. kr. 200,-/ 300, -(under/over 16 år) Lisens. Denne kreves inn av NVBF, se volleyball.no For medlemmer som kun er medlem for sandvolleyball: Klasse Hele sommersesongen (kr) Merknad Medlem (kun sandvolley) 200,- 7 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 26

27 NM deltakelse -egenandeler Egenandeler Senior (videreføres uendret) Seniorlagene må ved reise påse at reisekostnaden blir dekket gjennom egenandel. Klubben betaler lagets turneringsavgift, dommerkostnader samt trenerkostnader. Deltakelse NM for aldersbestemte klasser. (videreføres uendret) NM som medfører kostbar reise (fly / eller leie av buss) gis en egenandel på kr ,- pr aktive utøver. NM på Østlandet (ikke fly/bussleie) har egenandel på kr ,- pr aktive utøver. Søskenmoderasjon som for treningsavgift. (50% ) Ingen rabatt dersom spiller deltar på flere NM for klubben. Klubbfinansiering av reise/opphold for klubbens studenter (som studerer annet sted enn Tønsberg området) gjøres kun etter styrevedtak. Lagets trener betaler ikke egenandel. Leder eller styret i Flint VB gis fullmakt til å innvilge fritak fra egenandel ved spesielle forhold. (f.eks assistentrener, oppmann, fysio, annet) 8 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 27

28 Budsjett 2014 Til budsjett for 2014 har styret lagt til grunn følgende: Treningsavgifter og egenandeler iht. tidligere foiler. NM-veteran arrangør mai Økte inntekter (sponsor) En ansatt trener i hele Vi bli styrebehandlet i juni. Økonomisk bæreevne vil være en nøkkelparameter. Driftsinntekter kr Driftskostnader kr Finanskostnader kr 22 Overskudd kr 1 9 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 28

29 Avtroppende styre Styret i år 2013 har vært: Leder Kjell Anker Worren Sport / trenerleder Asbjørn Vølstad Kasserer Odd Are Olsen Styremedlem Mette Christophersen Styremedlem Jon Norveel Styremedlem Trond Bastiansen (sponsor) Styremedlem Thomas Gaarden(senior gutter repr.) Styremedlem Ingrid Imingen(senior kvinner repr.) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Øvrige ressurspersoner : - Christina Aandal (kiosk) - Bjørnar Ås (sponsor) - Torbjørn Aasbø (oppmann 1.div kv) - Valgkomite: Torbjørn Aasbø 10 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 29

30 Valg av styre Innstilling til nytt styre for 2014 Leder Henrik Solgaard Andersen Sportslig leder Asbjørn Vølstad Kasserer Odd Are Olsen Styremedlem Jon Norveel Styremedlem Mette Christophersen Styremedlem (aktive repr. Herrer) Thomas Gaarden Styremedlem (aktive repr. Kvinner) Helene Melhus Heum Øvrig administrative funksjoner: Kioskkomite ansvarlig p.t. Christina Aandahl Ansvarlig for innkjøp sportsklær: n.n Ansvarlig sponsor Bjørnar Ås Ansvarlig for web Thomas Gaarden Ansvarlig for media Kjell Anker Worren Dommeransvarlig (rekruttere og utdanne dommere) Hoang Nam Le Sandvolleyball anlegget n.n 11 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 30

31 Oppsummering/spørsmål God rekruttering Gode sportslige resultater Sunn økonomi Ønske om å øke aktivitetsnivået i sommerhalvåret Trenger fortsatt engasjerte foreldre i støtteapparatet Trenere / støttetrenere Lagledere/oppmenn Dugnadskrefter sandvolleyanlegget turneringer Innkjøpsansvarlig Styre 12 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 31

32 Referat fra årsmøtet Valgt ordstyrer Kjell A Worren Valgt referent Odd Are Olsen Avtroppende styre (foil 12) Årsberetning (foil 3 6) - Ingen merknader. Årsregnskap (foil 7 8) Foreløpig regnskap presentert. Ingen merknader. Forslag nytt styre (foil 13) Nytt styre enstemmig valgt inn iht. forslag. Klubben takker Kjell spesielt for vel utført jobb som leder gjennom 2 år. Treningsavgift (foil 9) - Ingen merknader. Årsmøtet ønsker det nye styret lykke til i år 2014! Budsjett 2014 (foil 11) - Besluttet uten merknader. 13 Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 32

33 Allidretten Barnegruppen: Vi har hatt stor pågang av nye deltakere, og hatt venteliste med barn som ikke har fått plass. Treningene har foregått på tirsdager mellom 1730 og 1830 på friidrettsbanen i sommerhalvåret, og til samme tid i Slagenhallen om vinteren. Gruppen har som tidligere slitt med dårlige lagerforhold for utstyr, både ved Flintbanen og i Slagenhallen. Mye utstyr er blitt ødelagt og/eller borte som følge av mangel på sikker og skånsom lagermulighet. I løpet av siste år har gruppen arrangert DNB Friidrettsskole og den årlige Nissemarsjen. På trenersiden har gruppen mistet flere av de faste som har vært med fra starten, men det har også kommet til nye. Pr mars 2013 er det registrert 65 aktive barn i gruppen. Faste trenere for tiden; Håkon Hjemly, Kristin Husebo, Håvard Vedvik, Alan Larsen (lagleder) og Rune Sandaker(kasserer). Jens K Hertel, Steinar Høyback og Aage Sørensen har sluttet i løpet av siste år. I tillegg har flere foreldre trått til ved behov. Mars 2014, Håkon Hjemly Dametrimmen: Den trofaste gjengen med trimmere møter fremdeles opp på Husvik skole hver torsdag kl I dag er alle pensjonister som trives med å starte kl 17.00, så får vi kvelden til møter/konserter med mer. Alle stiller hver torsdag uansett vær! Kun turer til varmere strøk, i kalde vintermåneder, benbrudd, eller operasjoner her og der, gis grunn til fravær. Vi øker i alder, men den fysiske aktiviteten intensiveres. Nå legger vi på mer styrke og flere repetisjoner. Balanse og koordinasjon har vi mer og mer fokus på. Musikken er fremdeles fra70-tallet noe vi trives med. Denne gjengen har trimmet sammen i 40 år og jeg har vært sammen med dem i snart 30 år! Da er det vanskelig å slutte. Hadde vi hatt treningstime senere på kvelden, ville nok nye medlemmer ha kommet, men jeg føler det er viktig at dette tilbudet er for damer mellom 65 og 85. Husvik, , Laila Bruskeland Seniorgarden: Seniorgarden i Flint er en uformell undergruppe av Allidrett bestående av veteraner i klubben som fortsatt prøver å holde form ved like og ellers ta del i aktiviteter hvor det er behov for dugnadsinnsats. Det sosiale elementet er høyt prioritert. Garden har base i garasjen nord i anlegget. Den er representert i bygg- og anleggsutvalg, bistår i drift av barneidretten, har kontrolloppgaver ved idrettsmerkeprøver, assisterer ved mosjonsløpet Kystleden og har et hovedansvar for gjennomføringen av Aktivitetsdag for seniorer som kommunen hver høst arrangerer på Flintbanen. I samarbeid med Bydrift, Tbg. kommune, holdes lysløypa i Søndre Slagen i hevd.seniorgarden teller 22 medlemmer i 2013, 7 kvinner og 15 menn. Mars 2014, KGC Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 33

34 Konsolidert regnskap Kontonavn Hovedforeningen Fotball Volleyball Allidrett Totalt Inntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre Driftskostnader Finansinntekt og -kostnad Ordinært resultat før skatt Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 34

35 Balanse - Flint totalt EIENDELER Avvik 2013 vs 12 SUM ANLEGGSMIDLER SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL SUM LANGSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Endring EIENDELER ANLEGGSMIDLER Tomter, bygninger og annen fast eiendom HF - Servicebygg HF - Klubbhus under utførelse HF - Klubbhus ikke dekn forsikring HF - Refusjon forsikring HF - Klubbhuset, branntomt HF - Refusjon forsikring, direkte Crawford HF - Midlertidig drift FB - Hovedbane FB - Hovedsentral Transportmidler, inventar og maskiner o.l VB - Maskiner og Anlegg FB - Fotballmål Finansielle anleggsmidler Innskuddsfond OTP SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Kundefordringer FB - Kasse kiosk HF - Mellomværende lønn VB HF - Mellomværende lønn FB VB - Mellomværende lønn HF FB - Mellomværende lønn HF HF/FB/VB - Andre kortsiktige fordringer HF - Mellomværende Fotball HF - Mellomværende Allidrett HF - Mellomværende Håndball HF - Mellomværende Volleyball VB - Mellomværende HF VB - Påløpte treningsavgifter HF - Tilgode Norsk Tipping Grasrot Forskudd lønn Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 35

36 Endring 1572 VB - Forskudd utlegg AI - Mellomværende HF AI - Grasrot/mva kompensasjon FB - Tilgode innboforsikring VB - Avsatt gruppebetaling/mellomværende HF FB - Avsetning tap på kundefordringer Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l FB - Forskuddsbetalt leie HF - Forskuddsbetalt forsikring Forskuddsbetalte kostnader Interimskonto Kortsiktige finansinvesteringer HF - Stiftelseskapital SFI Bankinnskudd, kontanter og lignende VB - Kontanter FB - Kasse sekreteriat HF - Bank drift HF - Bank medlem HF - Bank refusjon forsikring HF - Bank jubileumsfond HF - Bank Senior Klubbhus AI - Bank FB - Spb1 drift FB - Bank FB - Spb1 cup FB - Spb1 verdi FB - Bank FB - Bank drift FB - Sp1 verdi FB - Bank FB - Spb1 dugnad FB - Bank fskole FB - Spb1 fskole FB - Spb1 FFO FB - Sp1 Klubbhus FB - bankkontoer lag VB - Bank VB - Bank VB - Bank HF -Bank skatt FB - Bank skatt SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Aksjekapital, overkursfond m.m Annen egenkapital Ordinært resultat før skatt Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 36

37 Endring SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser FB - Avsetning vedl.hold anlegg FB - Avsetning anleggsinvesteringer Annen langsiktig gjeld FB - Lån FB - Lån VB - Lån HF - Lån SUM LANGSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Forskuddstrekk Skyldig offentlig avgifter Utgående merverdiavgift Inngående merverdiavgift Oppgjørskonto merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift Annen kortsiktig gjeld FB - Forskuddsbetalt påmeldingsavgift FB - Bankkontoer lag Skyldig lønn Feriepenger HF/FB - Påløpt rente FB - Mellomværende HF HF - Jubileumsfond HF - Fond klubbhus senior HF - Fond ENØK FB - Fond nytt klubbhus FB - Fond Klubbhus/utstyr FB - Forskuddsbetalte inntekter Påløpte kostnader FB - Gjeld til lagene SUM SUM GJELD OG EGENKAPITAL Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 37

38 Resultatregnskap Flint HF - Sammendrag Beskrivelse Avvik Inntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre Driftskostnader Finansinntekt og -kostnad Ordinært resultat før skatt Resultatregnskap Flint HF - Detaljer Kto Beskrivelse Avvik 3005 HF - Sponsorinntekter HF - Bordtennis inntekter HF - Kommunale tilskudd HF - Refusjon strømanlegg HF - Refusjon ENØK tiltak HF - Refusjon NIF/LAM HF - Mva kompensasjon HF HF - Mva kompensasjon gruppene HF - Kostnadsbidrag fra gruppene HF - Grasrotandel til fordeling HF - Leieinntekt Flinthuset HF - Medlemskontingenter Diverse inntekter Andre driftsrelaterte inntekter Avskr. på bygninger og annen fast eiendom HF - Avskr. Servicebygg Renovasjon, vann, avløp o.l HF -Strøm Klubbhus og banene HF - Renhold HF - Vedlikehold Flinthuset Revisjonshonorar Regnskapshonorar Regnskaps- og revisjonshonrar m/mva fradrag HF - Innleid arbeidskraft HF - Innleid markedsarbeid HF - Kontorrekvisita HF - EDB, lisenser, abonnement HF - Parabol/TV-kostn/Internett klubbhus Telefon Porto Bilgodtgjørelse (yrkes-/tjenestereiser) HF - Annonser og web Gaver/premier HF - Tilskudd Fotball HF - Tilskudd Håndball HF - Tilskudd Volleyball HF - Tilskudd Friidrett HF - Forsikring hus/anlegg Styrets møteutgifter HF - Avsetning jubileumsfond Generalforsamling Bank og kortgebyr Øreavrunding Annen kostnad Renteinntekter bank Rentekostnad leverandører Annen rentekostnad HF - Renter lån Ordinært resultat før skatt Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 38

39 Resultatregnskap 2013 Flint Fotball - Sammendrag Beskrivelse 2013 Budsjett Avvik 2012 Avvik Inntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre Driftskostnader Finansinntekt og -kostnad Ordinært resultat før skatt Resultatregnskap 2013 Flint Fotball - Detaljer Kto Beskrivelse 2013 Budsjett Avvik 2012 Avvik 3012 FB - Sponsor/samarbeidsavtaler FB - Salgsinntekt FB - Billettinntekter FB - Sponsor-/samarb.avtaler, avg. fritt FB - Salgsinntekter klubbutstyr FB - Medlemsavgift FB - Lisens FB - Treningsavgift FB - Søskenrabatt FB - Trenerrabatt FB - Tilskudd andre idrettsorg FB - Dommer utjamningsmidler FB - Lisensinntekter FB - Leieinntekt baner FB - Provisjonsinntekter (grasrot) FB - Mva komp FB - Spillerinntekter FB - Dugnadsinntekter FB - Papirsalg (dugnad) FB - Aktivitetsavgifter FB - Loddsalg FB - Kakebokssalg FB - Påmeldingsavgift FB - FFO Inntekter FB - Andre inntekter Diverse inntekter FB - Erstatning innbo FB - Div. inntekter utenfor avg.område FB - Innkjøp varer FB - Innkjøp varer FB - Innkjøp varer uteturneringer FB - Innkjøp kakebokser FB - Innkjøp utstyr FB - Andre innkjøpskostnader FB - Andre utgifter FB - Taxiutgifter Lønn Lønn, ikke feriepengegrunnlag Lønn, bilgodtgjørelse Lønn, Diett Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 39

40 Kto Beskrivelse 2013 Budsjett Avvik 2012 Avvik 5020 Feriepenger Dommerhonorar og annen godtgj, aga pliktig Motkonto dommerhonorar og annen godtgj, aga 89 pl Tlf/data godtgjørelse OTP innberettet Motkonto for gruppe Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpte FP FB - Reisegodtgjørelse dommere FB - Honorar dommere FB - Dommerutg turneringer/tr.kamper FB - Utgiftsgodtgjørelse trenere FB - Godtgjørelse andre FB - Refusjon lønn forsikring OTP FB - Avskrivning bane FB - Leie lokaler FB - Leie baner FB - Internleie/adm.kost HF Renovasjon, vann, avløp o.l FB - Renhold FB - Kostnadsført datautstyr FB - Rekvisita FB - Utstyr anlegg FB - Rep. og vedlikehold FB - Utstyr Klubbhus FB - Rep. og vedlikehold utstyr FB - Verktøy og forbruksmatr FB - Drift traktor FB - Refusjon andre grupper anleggsdrift Regnskapshonorar Regnskaps- og revisjonshonrar m/mva fradrag FB - Honorar administrasjon FB - Honorar økonomisk rådgivning FB - Honorar juridisk bistand HF - Innleid markedsarbeid FB - Kontorrekvisita FB - Trykksaker Møter, kurs, oppdatering FB - Annen kontorkostnad Telefon FB - Mobiltelefon FB - Datakommunikasjon Porto Bilgodtgjørelse (yrkes-/tjenestereiser) Bilgodtgjørelse (arbeidsreiser) Reisekostnad Diettkostnad, oppgavepliktig Diettkostnad, ikke oppgavepliktig VB/FB/AI - Annonser Gaver/premier FB - Tilskudd Norway Cup FB - Tilskudd lagene Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 40

41 Kto Beskrivelse 2013 Budsjett Avvik 2012 Avvik 7700 Styrets møteutgifter FB - Årsavslutning styre/a-lag FB - Komiteers møteutgifter FB - Div. møter FB - Fairplay kostn FB - Drakter, hansker FB - Baller, treningsutstyr FB - Førstehjelpsutstyr FB - Utstyr dommere FB - Div. utstyr FB - Utstyrskonto A-lag FB - Utstyrskonto trenere FB - Innkjøp sponset utstyr FB - Overgangsgebyrer VFK/NFF FB - Bøter, gebyrer VFK FB - Dommerutviklingsmidler FB - Kostnader overganger FB - Spillerutvikling FB - Akademi FB - Lagsforsikringer FB - Påmeldingsavgifter VFK FB - Kretskontingent VFK FB - Transportutg. lag Bank og kortgebyr Øreavrunding Annen kostnad FB - Tap omløpsmidler FB - Tap på fordringer FB - Endring i avsetning til tap Renteinntekter bank Renteinntekter kunder FB - Renter lån FB - Renter lån FB - Motpost avsatte renter Rentekostnad leverandører Annen rentekostnad Ordinært resultat før skatt Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 41

42 Resultatregnskap 2013 Flint Volleyball - Sammendrag Beskrivelse 2013 Budsjett Avvik 2012 Avvik Inntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre Driftskostnader Finansinntekt og -kostnad Ordinært resultat før skatt Resultatregnskap 2013 Flint Volleyball - Detaljer Beskrivelse 2013 Budsjett Avvik 2012 Avvik 3000 VB - Sponsorinntekter VB - Baneleie VB - Trenerhonorar fra Wang VB - Salg kantine/kiosk avg.fritt VB - Salg av klær VB - Støtte/refusjoner VB - Egenandeler fra spillere NM VB - Egenandel 1. div kv.lag VB - Dugnad/bingo VB - Treningsavgifter fra medlemmer VB - Egenandeler/dommerbetalinger ved arr VB - Inntekter arrangement VB - Utgifter kantine/kiosk VB - Utgifter arrangement Lønn Lønn, ikke feriepengegrunnlag Feriepenger Dommerhonorar og annen godtgj, aga pliktig Motkonto dommerhonorar og annen godtgj, aga pl OTP innberettet Motkonto for gruppe Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpte FP VB - Instruktør/trener VB - Honorar dommere VB - Reisekostnader dommere Bilgodtgjørelse (yrkes-/tjenestereiser) Diettgodtgjørelse OTP VB - Husleie Marcelo VB - Avskrivning maskiner og anlegg VB - Halleie VB - Internleie VB - Gruppebetaling/HF bidrag ref VB - Kontingent direkte HF VB - Drift sandanlegg VB - Diverse utstyr/draktsett Regnskapshonorar Regnskaps- og revisjonshonrar m/mva fradrag VB - Kontor/lisense/edb HF - EDB, lisenser, abonnement Møter, kurs, oppdatering VB - Alle Aktivitets deltagelser VB - Cuper/turneringer VB - Samlinger VB - Alle aktivitetsdeltakelser 1. div. kv Reisekostnad VB - Reisekostnader 1. div kvinner Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 42

43 Beskrivelse 2013 Budsjett Avvik 2012 Avvik 7315 VB/FB/AI - Annonser VB - Dommer/trener utvikling Bank og kortgebyr Øreavrunding Renteinntekter bank Annen rentekostnad VB - Renter lån Ordinært resultat før skatt Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 43

44 Resultatregnskap Flint Allidrett - Sammendrag Beskrivelse Avvik Inntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre Driftskostnader Finansinntekt og -kostnad Ordinært resultat før skatt Resultatregnskap Flint Allidrett - Detaljer Kto Beskrivelse Avvik 3100 AI - Treningsavgifter AI - Inntekter arrangementer AI - Salgsinnt handelsvarer utenfor avg.omr AI - Tilskudd AI - Leie lokaler AI - Gruppebetaling/HF bidrag AI - Treningsutstyr Regnskapshonorar Regnskaps- og revisjonshonrar m/mva fradrag VB/FB/AI - Annonser AI - Bevertning AI - Representasjon, ikke fr.berettiget AI - Gaver, ikke fr.berettiget Øreavrunding Annen kostnad AI - Opprydning ihht Revisor Renteinntekter bank Ordinært resultat før skatt Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 44

45 Revisjonsberetninger Se vedlegg Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 45

46 Saker til behandling Bakgrunn: Se egen presentasjon Forslag til vedtak: Årsmøtet i Flint Tønsberg AIL gir sin tilslutning til at Byggekomiteen gjennomfører fremlagte byggeprosjekt for nytt klubbhus på Løveid under førlgende forutsetninger: Totalinvestering: kr inkl. mva Låneopptak: kr totalt; herav er max kr som langsiktig gjeld Gjeld skal alltid reduseres med mottatte spillemidler og mva refusjon for bygget Organsiasjonsmodellen vedtas som vist i forslaget Hovedstyret i Flint Tønsberg AIL gis fullmakt til å avvike totalrammene med inntil 5% Det er en forutsetning for vedtaket at Flint Fotball dekker finansieringskostnadene på ekstern gjeld Hovedstyret gis fullmakt til, sammen med byggekomiteen, å bestemme rapporteringsform og -frekvens Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 46

47 Flint Tønsberg AIL - driftsbudsjett 2014 Konto DKR Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett HF - Sponsorinntekter HF - Bordtennis inntekter HF - Kommunale tilskudd HF - Refusjon strømanlegg HF - Refusjon ENØK tiltak HF - Refusjon NIF/LAM HF - Mva kompensasjon HF HF - Mva kompensasjon gruppene HF - Kostnadsbidrag fra gruppene HF - Grasrotandel til fordeling HF - Leieinntekt Flinthuset HF - Medlemskontingenter Andre driftsrelaterte inntekter Sum driftsinntekter Lønn til gruppene xxxx Lønn til ansatte hovedforening Feriepenger Fri losji og bolig OTP innberettet Motkonto for gruppe Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpte FP HF - Refusjon lønn fra Fotball og Volleyball HF - OTP u/aga Avskr. på bygninger og annen fast eiendom HF - Avskr. Servicebygg Renovasjon, vann, avløp o.l HF -Strøm Klubbhus og banene HF - Renhold HF - Vedlikehold Flinthuset Revisjonshonorar Regnskapshonorar HF - Innleid arbeidskraft HF - Innleid markedsarbeid HF - Kontorrekvisita HF - EDB, lisenser, abonnement HF - Parabol/TV-kostn/Internett klubbhus Telefon Porto Bilgodtgjørelse (yrkes-/tjenestereiser) HF - Annonser og web Gaver/premier xxxx MVA kompensasjon til gruppene HF - Tilskudd Fotball HF - Tilskudd Håndball HF - Tilskudd Volleyball HF - Tilskudd Friidrett xxxx Tilskudd grupper yyyy DEL AV RENTEKOSTNAD KLUBBHUS Forsikring, hus/anlegg Styrets møteutgifter Avsetning til jubileumsfond Generalforsamling Bank og kortgebyrer Øreavrunding Annen kostnad 80 0 Sum driftskostnader Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 47

48 Flint Tønsberg AIL - driftsbudsjett 2014 Konto DKR Regnskap 2012 Budsjett 2013 xxxx Annen renteinntekt Regnskap 2013 Budsjett Renteinntekter bank Rentekostnad leverandører Annen rentekostnad HF - Renter lån Finansinnt. og kostn Årsresultat , fordeling mellom gruppene: Opprinnelig forslag Endr. renter klubbhus Revidert fordeling Fotball Håndball Volleyball AI sum: Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 48

49 Organisasjonsplan Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 49

50 Fullmakter Flint Tønsberg AIL har behov for en rekke verv i komiteer og tillitsvalgte til å representere Flint. Ikke alle disse verv er i dag besatt. Styret ber derfor årsmøtet om fullmakt til å utnevne nødvendige personer til disse verv fortløpende. Flint Tønsberg AIL, Årsmøte Side 50