Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg"

Transkript

1 Kommandanten 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg

2 Nesttun Lagunen Sentrum Åsane Straume

3 Kommandanten Betegnelse Gnr 146, Bnr 300 Eierform Eierseksjon Eier Kommandanten AS Organisasjonsnummer: Byggeår 2014/2015 Areal (bra/p-rom) 50,5m² til 100,5m² Tomteareal Felles eiet tomt. Pris fra/til kr ,- til ,- Omkostninger kr ,- Kom.avg.: Ikke fastsatt. Totalpris* Pris + kr ,- Fellesutg. Se prisliste. Saksnummer Oppdragsansvarlige: Jan Erik Guldbrandsen E T M Alexander Tvedt E M T Fana Sparebank Eiendom Org.nr.:

4 Kortfattet arkitektbeskrivelse for boligprosjektet Kommandanten Gravdal i Laksevåg bydel representerer en av de få gjenværende utbyggingsområder som kombinerer muligheten for å bo sentrumsnært men samtidig naturskjønt. Utsikt over byjorden og Gravdalsvannet, gode solforhold og et variert og småkupert turterreng rett utenfor de kommende boliger er viktige kvaliteter som vil prege det fremtidige bomiljøet. Ved planlegging og utforming av boligområdet har det vært viktig å verne om naturkvalitetene slik at fremtidige beboere kan dra nytte av miljøet og gjøre det til sitt eget. Det er derfor lagt vekt på å utvikle et moderne og fremtidsrettet boligprosjekt som harmonerer med den omliggende naturen. Ved å plassere brorparten av parkeringen i egne anlegg under bebyggelsen skjermes uteområdene for biltraikk samtidig som en enkel adkomst til den enkelte bolig er ivaretatt. Boligene organiseres som et tun rundt en felles og bilfri naturhage. Naturhagen samler boligområdet og skaper en trygg og solrik ramme for lek og rekreasjon. I tillegg er det lagt vekt på at den enkelte bolig skal ha gode private uteoppholdsarealer som tilbyr skjermede og solfylte uterom. Flere av de private uteoppholdsarealene på bakkeplan er forholdsvis store, og muligheten for å etablere mindre private hager er derfor tilstede. Ved å organisere boligområdet som et tun, bestående av lere enkeltstående bygg, rundt et felles uterom, tas det utgangspunkt i tradisjonell vestlandsk byggetradisjon. Dette understrekes i arkitekturen, hvor eksempelvis bruk av saltak og naturmaterialer i fasadene understreker boligområdets forankring i lokal byggetradisjon. Samtidig har det vært viktig å tilføre bebyggelsen en estetikk som samsvarer med de ønsker og behov vi stiller til nye og fremtidsrettede boliger. Til dels store glasspartier og variert material - og fargebruk signaliserer at også dagens krav til et åpent og imøtekommende bomiljø er ivaretatt. Samlet sett har vi ønsket å utvikle et boligområdet med utgangspunkt i verdier som vi tror på og som vi mener har fremtiden for seg. Ved å kombinere tradisjon og innovasjon skapes rammene for et levende bomiljø, hvor sol, utsikt og nærhet til naturen vil være kjerneverdier. Det er derfor med stor glede at vi ønsker alle fremtidige beboere velkommen til Gravdal og boligområdet Kommandanten

5 Prosjektet Kommandanten Det er med glede at vi nå kan presentere prosjektet Kommandanten for salg. På en naturtomt med nydelig utsikt over Gravdalsvannet og videre mot den ærverdige kommandantboligen, samt innseilingen til Bergen, vil det bli bygget 6 bygg med 52 leiligheter. Tomten har sol fra tidlig morgen til ca. kl sommerstid. Prosjektet vil få en helt ny adkomstvei med fortau som begynner fra nordsiden av plantasjen sitt anlegg. Husenes form er et resultat av at utsikt er mot øst og at solen går ned i vest. Bebyggelsen er enkel og rene i uttrykket mens leilighetene er arealeffektive og vil bli gjennomført i lyse og tidsriktige farger. Spesielt bør nevnes de store uteplassene/terrasser som blir tilhørende til leilighetene i 1. og 2. etasje i bygg 1 og 2, hvor den største er på hele 74 kvm. Navnet på prosjektet Kommandanten ble et naturlig valg da det ligger like ovenfor den gamle og ærverdige Kommandantboligen som eies av forsvaret og brukes av Bergen Militære Samfunn til selskaps- og kursdrift. Dette prosjektet er en del av en større utbygging i Gravdal i årene fremover og Fana Sparebank Eiendom er stolt over å være megler på dette prosjektet som vil være på den beste tomten i populære Gravdal. Innhold Vi legger nå ut byggetrinn 1 for salg som består av bygg 1 og 2 med priser fra Kr ,- til Kr ,-. Bygg 1 inneholder 11 leiligheter over 3 etasjer med arealer fra 50,5 kvm BRA til 95,1 kvm BRA. Bygg 2 inneholder 9 leiligheter over 3 etasjer med arealer fra 56 kvm BRA til 100,5 kvm BRA Standard Leilighetene vil få normal god standard på innvendig utstyr, overflater og innredning. Innvendige vegger og himlinger sparkles og males i lyse og tidsriktige farger (her kan en velge også egne farger). Kjøkken leveres fra Sigdal etter tegning og leveres med hvitevarer. Badene blir helfliset med vannboren varme i gulv. Innredning etter tegning. Det henvises til detaljert leveransebeskrivelse lengre bak i salgsoppgaven. Videre gjøres det oppmerksom på at en kan gjøre endringer på utstyr og innredning etter avtale og gjeldene regelverk. Beliggenhet Nydelig beliggenhet i Gravdal med utsikt mot innseilingen til Bergen, over Gravdalsvannet og ned mot Kommandantboligen. Gravdal er et meget populært boligområde i Laksevåg bydel og ligger i dalføret mellom Damsgårdsfjellet i øst og Lyderhorn i vest. Området har en meget sentral beliggenhet i form av nærhet til Bergen sentrum med god offentlig kommunikasjon og et effektivt veinett. I underkant av 10 min kjøring til Bergen sentrum.

6 Videre byr Gravdal på helt unike tur/ rekreasjonsmuligheter med Kvarven og Lyderhornsfjellet i umiddelbar nærhet. Kvarven er et Skogkledd turområde med krigsminner og fine utsiktspunkter som ble høytidelig åpnet som frilufts- og krigsminneområde den 8. mai Kvarven er også et viktig utgangspunkt for turer til Lyderhorn og er hvert år start for 7-fjellsturen. Kvarven fort var en del av Bergens indre befestninger, bygget mellom 1895 og Flere bunkere og forsvars-stillinger ble også bygget av tyskerne under 2. verdenskrig. Nede ved sjøen ligger restene etter det gamle torpedobatteriet, her er det også populært å fiske. Det er også kort vei til Kanadaskogen som byr på en eventyrlig skog med gode turveier og flotte bademuligheter. Nærbutikk i nærområde (Rema 1000) og innen få minutter kjøring ligger også Laksevåg senter med de fleste servicetilbud. Det er gode oppvekstsvilkår for unge med Laksevåg Turn- og Idrettslag med et bredt aktivitetstilbud og Lyngbø Sportsklubb like i nærhet. Flere fotballbaner innen kort gang/sykkelavstand. Kort vei til skoler og barnehager. Tomt/beskaffenhet Tomten vil bli opparbeidet med asfalterte adkomstveier. Utearealer som fellesområde og lekeområde vil bli med grus/singel, tilsådd jord og busker. Private utearealer for leilighetene i 1.etg. leveres med betongheller eller tilsvarende. Felles eiet tomt. Det er søkt om fradeling for et areal tilsvarende kvm. Parkering Parkering til leilighetene vil bli under bygg 1 og 2 med heisadkomst til alle leilighetsplan og enkel adkomst til sportsboder. Gjesteparkering vil bli utenfor bygg 3 og ved innkjørselen til prosjektet. Det er 1 ekstra biloppstillingsplass i garasjenalegg som selges for kr ,- etter prinsippet "første mann til mølla". Adkomst Fra Bergen sentrum kjører du riksvei 555 mot Sotra. Ta av mot høyre rett etter Damsgårdstunnelen og ta deretter høyre inn i Lyderhornsveien. Kjør noen hundre meter opp forbi Bensinstasjon (Shell). Ta så til venstre inn i Gravdalsveien og følg denne til ende. Du kommer da til en stor snuplass hvor Plantasjen har et stort utsalg. Prosjektet ligger da opp i åssiden (baksiden av Plantasjen). Det vil bli bygget en helt ny vei opp til prosjektet med enkel adkomst fra Nordsiden av Plantasjen

7 Byggemåte Bygninger, veier, p- plasser bygges opp med sprengstein på stabil telefri grunn. Forstøtningsmurer i terrenget utføres som natursteinmur, betongmur eller geomur. Såler, fundamenter, garasjeanleggets vegger og murer mot terreng utføres i plasstøp betong. Etasjeskiller mot garasjeanlegg utføres i spenndekke eller i betong. Etasjeskillere forøvrig utføres i betong. Utvendige vegger utføres med stående kledning med enkelte felt utført med fasadeplater. Utvendig tak tekkes med Planja moderne takplater. Se leveransebeskrivelse for detaljert byggemåte og leveranse. Leveransebeskrivelse i salgsoppgaven vil være retningsgivende, det taes forbehold om mindre endringer. Oppvarming Radiatorsystem som er koblet opp mot sentral varmepumpe. Det vil bli vannboren varme i badegulv. Vannboren gulvvarme kan bestilles i alle rom som en oppgradering. Reguleringsforhold Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr , Gravdalsfeltet, ikrafttredelsesdato: , og reguleringsendring med reguleringsplan nr ikrafttredelsesdato: Reguleringsformål er boligbebyggelsefrittliggende-småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. I kommuneplanens arealdel er eiendommen vist som boligområde. Tinglyste bestemmelser Ingen servitutter av betydning. Ligningsverdi For boligen du bor i blir ligningsverdien satt til 25 prosent av antatt markedsverdi. For alle andre boliger du eier (sekundærboliger) skal ligningsverdien settes til 40 prosent av den antatte markedsverdien. Kommunale avgifter Ikke fastsatt av Bergen kommune. Energimerking Boligene er energiberegnet til energiklasse C. Farge gul. Vann, vei og kloakk Privat over i offentlig. Areal Arealer i salgsoppgaven er oppgitt i BRA = Bruksareal. Forsikring Sameiet vil ha en felles forsikring av utvendig bygg. Innboforsikring må de respektive seksjonseiere selv besørge. Ferdigattest Det vil bli utarbeidet enten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest ved innflytning

8 Diverse Utbygger tar forbehold om nødvendige kommunale godkjenninger og at minst 75 % av boligene i byggetrinn 1 er solgt innen før igangsettelse. Fra bortfall av forbehold er produksjonstid estimert til 17 måneder for byggetrinn 1. Ved nok salg og endelige kommunale godkjenninger kan forbeholdet trekkes før Boligene vil bli solgt etter bustadsoppføringsloven ( lov om salg av boliger under oppføring). Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov å eie mer enn 2 leiligheter i et sameie. jmf lov om eierseksjoner. Dersom kjøper ikke er forbruker vil det ikke bli gitt garanti etter bustadsoppføingsloven 12. Illustrasjonsbilder i salgsoppgaven er ikke retningsgivende for endelig resultat. Megler anbefaler alle å lese salgsoppgaven med vedlegg før kjøp av leilighet. Utbygger forbeholder seg retten til å justere prisene på usolgte leiligheter. Kjøpesum og omkostninger Kr ,- av kjøpesummen forfaller til betaling etter inngåelse av kontrakt når utbyggers bank har stilt bankgaranti etter bustadsoppføringsloven, resterende del av kjøpesummen og omkostninger forfaller ved overtakelse. Pris/omkostninger Priser fra Kr ,- til Kr ,- Omkostninger utover kjøpesum: Kr ,- i dokumentavgift (2,5 % av andel tomteverdi) Kr. 172,- (Pantattest) Kr ,- (Tingl.gebyr obligasjon) Kr ,- (Tingl.gebyr skjøte) Kr ,- (Omkostninger totalt) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon. Det tas forbehold om endringer av satsene for offentlige avgifter og gebyrer frem til hjemmelsovergang finner sted. Fellesutgifter I utkast til driftsbudsjett vil fellesutgifter dekke forretningsfører, revisjon, styrehonorar, bygningsforsikring, fellesstrøm, heis, kabel tv, internett, renhold og drift/vedlikehold. Fellesutgifter er stipulert til kr. 10,- pr. kvm pr mnd. Fellesutgiftene dekkes etter sameiebrøk / areal. Felleskostnader er stipulert og er ikke endelig før styret har godkjent hva som skal dekkes av sameiet. Styret blir valgt på et stiftelsesmøte for sameiet. Alle leilighetseiere har en stemme hver pr leilighet i generalforsamling. Vedlegg til salgsoppgaven Prisliste, tegninger og reguleringskart er lagt i eget vedlegg. Salgsoppgaven er ikke komplett uten vedlegget

9 PRISER KOMMANDANTEN Bygg nr: Etasje: Bolignr: BRA Antall Pris 1 1 soverom L1-1 81,9 2 kr L2-1 84,5 2 kr L3-1 53,5 1 kr L4-1 95,4 2 (3) kr L5-1 70,4 2 kr L6-1 62,2 1 kr L7-1 95,4 2 (3) kr L8-1 95,1 3 kr L9-1 70,4 2 kr L ,5 1 kr L ,1 3 kr L1-2 81,1 2 kr L2-2 55,9 1 kr L3-2 83,4 2 kr L kr L5-2 64,6 1 kr L6-2 99,1 2 kr L7-2 90,7 3 kr L8-2 64,2 1 kr L ,5 2 kr

10 Nydelig utsikt over innseilingen til Bergen.

11

12 Utsikt over Gravdalsvannet. Sol fra tidlig morgen.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Teknisk beskrivelse Kommandanten Gravdalsfeltet KS 6 og KS 7, Laksevåg. GENERELT Boligene oppføres i henhold til TEK 10. Alle arbeider utføres etter gjeldende plan- og bygningslov, bustadoppføringslova, Bergen kommunes forskrifter og NBI s detaljer etter ansvarlig prosjekterende og utbyggers valg. Arbeidene utføres ihht Norsk standard 3420 fra 1994, toleranse klasse 2. GRUNNARBEIDER, VEIER, P- PLASSER OG LEDNINGER Bygninger, veier, p- plasser og ledninger bygges opp med sprengstein på stabil telefri grunn. Vann og avløpsledninger legges på forskriftsmessig dybde eller isoleres. Overvann, drensvann og takvann føres til terreng eller til overvannssystem. Kjøreveier og felles biloppstillingsplasser asfalteres. Det legges grus ca. 70 cm fra yttervegg. Vann- og spillvannsledninger føres til offentlige ledninger. UTEAREALER Uteområdet opparbeides med grus/singel, tilsådd jord og busker. Private utearealer for leilighetene i 1 etg. leveres med betongheller/tredekke eller tilsvarende. For øvrig leveres naturtomt. LEKEOMRÅDE/BALLPLASS Over bygningsområdet vil det bli levert en ballplass i tråd med reguleringsplan. Ballplassen vil bli opparbeidet og utstyrt slik at den kan benyttes til flere ulike ballspill. Lekeområde utstyres med benk, sandkasse og dissestativ. TERRENGMURER Forstøtningsmurer i terrenget utføres som natursteinmur, betongmur eller geomur. Det kan her også forekomme kombinasjoner av disse. Der forskriftene krever sikringsgjerde, monteres det flettverksgjerde etter utbyggers sitt valg. BETONGARBEIDER Såler, fundamenter, garasjeanleggets vegger og murer mot terreng utføres i plass støpt betong. Videre utføres lydskillevegger i 1 etg og 2 etg i betong. Etasjeskille mot garasjeanlegget utføres enten som spenndekke eller i betong. Etasjeskille mellom 1etg og 2 etg, 2 etg og 3 etg utføres i betong. Vegger i

27 boligareal slipes, sparkles og males. Vegger i annet areal males direkte i lyse farger etter arkitektens valg. GARASJE Det medfølger 1 biloppstillingsplass i lukket garasjeanlegg for samtlige boliger. Garasjene er plassert i byggets underetasje i bygg 1 og 2. Fra garasje vil det bli direkte tilkomst til sportsbod. Det monteres leddport i garasje. Port leveres ferdigbehandlet. Port leveres med portåpner og fjernkontroll. HEIS Hus 1,2 og 4 vil ha installert heis som betjener samtlige etasjer. GJESTEPARKERING Det er avsatt 20 stk parkeringsplasser i prosjektet som skal brukes til gjesteparkering. Gjesteparkering er plassert utenfor hus 3 og ved innkjørselen til prosjektet. Parkeringsplassene asfalteres og merkes før overlevering. FELES TRAPPEROM/GANGAREAL Bærekonstruksjon utføres i betong. Vegger males i lyse farger etter arkitektens valg. Det monters belysning i arealene. Gulv males. MURERARBEIDER Bad Badegulv påsmøres membran og det legges keramiske fliser. På vegger påsmøres membran i plateskjøter og i våte soner, og keramiske fliser limes på gipsplater eller tilsvarende. Alle våtromsarbeider utføres etter NBI`s byggdetaljer og produsentens spesifikasjoner. Det er her inkludert fliser til kr 250pr m2. For baderomsinnredning se punkt for rørleggerarbeider. WC Badegulv påsmøres membran og det legges keramiske fliser. På vegger monteres det sokkelsflis langs alle vegger. Alle våtromsarbeider utføres etter NBI`s byggdetaljer og produsentens spesifikasjoner. Det er her inkludert fliser til kr 250pr m2. For baderomsinnredning se punkt for rørleggerarbeider

28 OPPVARMING I hver leilighet leveres det radiatorsystem som er koplet opp mot sentral varmepumpe. I badegulvet legges det vannboren gulvvarme. Vannboren gulvvarme kan også bestilles ekstra i alle rom. Varmepumpen vil bli plassert i teknisk rom. I leilighet L 9-2 vil det bli montert pipe og peisovn som vist på plantegning. TØMMERARBEIDER Tak - Utvendig tekkes yttertak med Planja moderne plater. - Undertaket tekkes med membran belegg. - Det nyttes takkonstruksjon i stål eller tre mm isolasjon. - Diffusjonssperre mm nedforing for el, tele og rør. - Himling i 13mm gipsplate, sparklet og malt. Yttervegger - Stående 22 mm kledning med forskjellig bredde etter arkitektens valg. Kledningen leveres fabrikkgrunnet og malt. Etter montering vil det bli påført 1 toppstrøk med farge etter arkitektens valg. - Enkelte felt i fasaden vil bli utført med fasadeplater av typen Equitone Natura eller lignede. Dette er en gjennomfarget fibersementplate hvor strukturen er lett synlig. Platene festes med nagler eller skjult innfestning. - Kryss utlekting for stående kledning og fasadeplater. - Vindtette gipsplater 9 mm GU. - Mineralullisolasjon 150mm A- kvalitet. - Stenderverk 48x148 mm. - Diffusjonssperre. - Ekstra utlekting med stålstendervegger 70mm. - Ekstra Mineralull 70 mm A - kvalitet. - Gipsplater 13mm. Innvendige vegger - Stål stenderverk 70 og 100mm. Bærevegger utføres i trekonstruksjon, 48x98mm. - 50mm mineralull A-kvalitet. - 13mm gipsplate på hver side

29 Etasjeskille - 14mm eike parkett. - Parkettunderlag. - 6mm trinnlydplater - Betong dekke. - 30x48mm lekter. - Eventuell nedforing for tekniske installasjoner. - 50mm isolasjon. - 13mm gipsplate som himling, sparklet og malt. Gulv Gulv i alle tørre rom vil bli utført av 14mm eikeparkett. Listverk Alt listverk levers som glatt listverk. Gulvlist leveres i eik med synlig innfesting. Dør og vinduslist leveres som ferdigmalt glattkant trelist, med synlig innfesting. Det leveres listfri overgang mellom tak og vegger. Listfrie overganger kan også bestilles på dør og vind som tilleggs leveranse. Innkassinger Rør for vann, avløp og ventilasjon føres skjult i vegger og under dekket. Enkelte innkassinger må påregnes. Innvendig bæring I 1 etg og 2 etg består bæresystemet av betong dekke. I 3 etg vil det bli noen bærevegger for å ta opp taklastene. Bæresystemet består her av søyler og dragere. Bæresystemet vil i all hovedsak bli skult i vegger og tak. Der hvor det eventuelt blir synlig kles bæresystemet med gips og males i samme farge som omliggende overflater. Blikkenslagerarbeider For å få et helhetlig uttrykk utføres taktekking, takbeslag, nedløp og takhatter etter arkitektens spesifikasjoner

30 Snekkerarbeider Vinduer Vinduer leveres som 2 og 3 lags energiglass med Argongass. Der det er skyvedør til altan, leveres denne i tilsvarende utførelse. Vinduer leveres som aluminiums bekledde vinduer med treverk innvendig. Alle vinduer leveres ferdig behandlet fra fabrikk. Dører Inngangsdør leveres som ytterdør uten glass. Innerdører leveres som glatte hvite dører m/skilt og vrider. Det leveres nøkkelsystem for alle låser og dører som går til fellesarealer samt inngangsdør. Dører i fellesareal levers i forskjellig utførelse og materialer. Dette pga lyd og brannkrav. Dørene leveres ferdig behandlet med dørpumper og låssystem. Garasjeporter Det leveres og monteres åpen leddport i aluminiums utførelse med motorstyring. Det brukes leddport i åpen utførelse pga ventilasjon i garasjeanlegget. Kjøkken- garderobe og baderomsinnredning Kjøkkeninnredning levers og monteres etter egen spesifikasjon fra kjøkkenleverandør. På bad leveres cm baderomsinnredning med nedfelt vask, speil og belysning. Leveranse av baderomsmøbler håndteres av kjøkkenleverandør. Videre leveres heve/senk dusjbue, dusj m/komplett garnityr og batteri. Toalettet blir levert som veggmontert, plassert i tråd med gjeldende plantegning. Se rørleggerarbeider for utstyrsbeskrivelse. VENTILAJSON Balansert ventilasjon Det installeres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner. Innblåsing av frisk luft til oppholdsrom og avtrekk fra bad, wc og vaskerom. Avtrekk fra kjøkken via egen ventilator levert fra kjøkkenleverandør. Støvsuger Det leveres 1 stk. sentralstøvsuger pr. bolig. Kontakt for støvsuger plasseres sentralt i boligen slik at den dekker hele boenheten

31 RØRLEGGERARBEIDER Utvendig Utvendige ledninger med stakekummer utføres i PVC. Ledningene legges på frostfri dybde i telefrie masser. På vannledning monteres stoppekran for hvert hus. Det monteres likeledes utvendig spylekran for hvert hus. Innvendig Vannledning legges som rør i rør system for å forhindre skader ved vannlekkasje. Sentral plasseres innfelt i vegg. Anlegget utføres skult i vegger og etasjeskille. Mindre strekk kan bli lagt synlig frem til den enkelte installasjon. All synlig ledning skal utføres som krommet stål. Ustyr på bad - Veggmontert heve/senk dusjbue - Dusjbatteri, komplett med garnityr - Veggmontert toalett m/sete - Baderomsmøbel cm med nedfelt servant og ettgreps blandebatteri, speil og belysning - Avløp for vaskemaskin - Vannuttak for vaskemaskin - Sentral for rør i rør system - Gulvsluk med rist - Hjelpesluk - Utstyr på wc gjelder seksjons nr: L2-1, L4-2, L4-1, L7-1, L7-2, L8-1, L9-2 og L11-1. (jmf. Salgstegninger) - Toalett m/sete - Servant m/underskap og speil - Ettgreps blandebatteri for servant Utstyr i entre eller bod lites varmtvannsbereder Utstyr på kjøkken - Dobbel oppvaskekum - Ettgreps blandebatteri for vaskekum - Avløp for oppvaskemaskin - Vannuttak for oppvaskemaskin - Integrerte hvitevarer

32 ELEKTRO Fellesbelysning I garasje og fellesarealer monteres belysning og ledelys. Hvert hus blir utstyrt med belysning ved inngangsparti. Belysning/lamper i den enkelte leilighet er begrenset til lys ved speil i baderomsmøbel. Belysning utover dette er ikke inkludert i leveransen, men kan bestilles direkte fra elektriker. Innvendig Det elektriske anlegget omfatter minimum 35 punkter og ihht TEK 10. Som et punkt regnes lampepunkt inkl. Bryter. Det leveres ringeklokke. Det leveres trekkerør for fremføring av kabel tv. Det samme gjelder for telefon. Det leveres her 1 stk kontakt pr. bolig. Sikringsskap plasseres synlig innfelt i vegg fortrinnsvis i gang/bod. Det leveres seriekoblede røykvarslere med kopling mot fast strønmforsyning. MALERARBEIDER Utvendig Utvendig kledning og listverk leveres ferdig grunnet og beiset fra fabrikk. Etter montering vil kledning og listverk påføres ett toppstrøk etter arkitektens fargevalg. Innvendig Innvendige vegger og himlinger sparkles og males. På våtrom der det ikke legges fliser benyttets våtromssystem i NBI`s byggdetaljer. Listverk leveres ferdig behandlet med synlig innfesting. Kunde selv kan velge farge på innvendige vegger. Det kan her kostnadsfritt velges inntil 3 forskjellige farger innenfor den enkelte leilighet. RENGJØRING Alle rom ryddes, kostes og grovvaskes som byggvask før overlevering. Før bruk bør kjøper foreta finvask av boligen. Utvendige private arealer og felles arealer ryddes for byggavfall. Mindre gjenstander som spiker, skrues mm må rakes/pukkes vekk av kjøper. EIENDOMSFORHOLD Angjeldende eiendom utgjør deler av G nr. 146, B nr Eiendommen er under fradeling. Endelig matrikkel identitet er derav ikke kjent pr. dags dato. Endelige eiendomsgrenser vil bli ihht reguleringsgrenser for områdene KS6 og KS 7. Eiendommen utgjør ca 8060 m2. Det foreligger ikke målebrev for eiendommen pr. dags dato. Boligene innenfor KS 6 og KS 7 vil bli organisert som et selvstendig sameie. Tomten vil bli felleseid av kjøperne. Garasjeplass og sportsboder vil seksjoneres som tilleggsareal til den enkelte seksjon

33 ENERGIMERKING: Boligene er energiberegnet til energiklasse C. Farge gul. BYGGETID: Fra bortfall av forbehold er produksjonstid estimert til 17 måneder for byggetrinn 1. FELLESUTGIFTER: I utkast til driftsbudsjett vil fellesutgifter dekke forretningsfører, revisjon, styrehonorar, bygningsforsikring, fellesstrøm, heis, kabel tv, internett, renhold og drift/vedlikehold. Fellesutgifter er stipulert til kr. 10,- pr. kvm pr mnd. Fellesutgiftene dekkes etter sameiebrøk / areal. FORBEHOLD: Selger tar forbehold om at minst 75 % av boligene i det enkelte byggetrinn er solgt før oppstart. Selger tar forbehold om nødvendige kommunale godkjenninger for utbygging av prosjektet. REGULERINGSFORHOLD Eiendommen er regulert til boligformål i plan Reguleringskart med bestemmelser kan besiktiges hos megler. UTBYGGER Komandanten AS. Totlandsv. 2, 5224 Nesttun. Org. Nr ARKIEKT 3RW Arkitekter AS. Pb Sentrum, 5809 Bergen PROSJEKTERINGS KONSULENT. Stracon AS. Temahuset, 5353 Straume

34 Orangeriet.no Foto: FredJonny Boligfinansiering! Fana Sparebank hjelper deg med finansiering av din bolig. Hos oss får du konkurransedyktige betingelser og din egen personlige kunderådgiver. Vi tilbyr følgende lån: Boliglån 80% av boligens verdi Fleksilån - 70% av boligens verdi BSU - inntil 85% av forsvarlig kjøpesum Fastrentelån mellom 3 og 10 års bindingstid Prøv også vår lånekalkulator og se hvor mye lånet vil koste deg. Vi forsikrer også boligen din! Vi tilbyr alle typer forsikringer via vårt eget forsikringsselskap Frende Forsikring: Boligforsikring Innboforsikring Fritidsboligforsikring Frende har ingen gebyrer eller grunnpremie på skadeforsikringer Ta kontakt! Ønsker du tilbud på finansiering/forsikring? Ta kontakt med oss på telefon eller besøk våre nettsider. T:

35 Tegningsskjema Undertegnede binder seg for kjøp av leilighet nr i prosjektet: Kommandanten Kjøpesum: Eventuelle forbehold:. FINANSIERINGSPLAN Egenkapital salg av egen bolig eller fast eiendom kr. disponibelt kontantbeløp kr. Låneistitusjon m/referanse og tlf.nr. kr. SUM FINANSIERING kr. Ønskes tilbud om finansiering fra Fana Sparebank Ja Nei Tegners navn: Tegners navn: Adresse: Person nr.: Person nr.: Tlf. privat: Sted: Tlf. Mobil : Undertegnede bekrefter med sin underskrift at han/de har forstått at kjøp av bolig er inngått når bekreftelse på dette tegningsskjema blir gitt av megler. På ett senere tidspunkt vil avtalen bli formalisert ved underskrift av kjøpekontrakt. STED/DATO: STED/DATO: BYDERS SIGN.: BYDERS SIGN.: Telefaks: Nesttun Mail:

36 Nesttun Lagunen Sentrum Åsane Straume