Se for øvrig vedlagte kart. Området er skiltet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Se for øvrig vedlagte kart. Området er skiltet."

Transkript

1 Oppdragsnummer Eiendomstype Adresse Selger Beliggenhet Adkomst 102 borettslagsleiligheter som vil bli fordelt på 3 borettslag, Hvervenbakken borettslag, Hvervenenga borettslag og Hverventunet borettslag. For ytterligere beskrivelse om å bo i borettslag se eget vedlegg. Hvervenenga, 3511 Hønefoss Leilighetene vil få tildelt gateadresse underveis i byggeprosessen. Hvervenenga borettslag og Hvervenbakken borettslag Hvervenenga ligger ca 2 km fra Hønefoss sentrum ved Hvervenkastet i innkjøringen til Hønefoss fra Oslo. Boligområdet vil bli et nytt boligområde som blir etablert inntil eksisterende bebyggelse i området. Det vil være gangavstand til offentlig kommunikasjon, legesenter, treningssenter, barnehage og kafé. Med kort avstand til skoler, barnehage og Hønefoss sentrum ligger området gunstig til for de som ønsker å bo i nærhet av byen og i landlige omgivelser. Området ligger meget bra til for pendling til hovedstaden på jobb eller skole. Barneskole: Kirkeskolen Ungdomsskole: Haugsbygd. Fra Hønefoss kjører man til Hvervenkastet. Ta til høyre i første rundkjøring mot Oslo, ta så første til høyre i neste rundkjøring mot Monserud. Følg veien og boligfeltet vil ligge på høyre side av veien. Kommer man fra Oslo følger man E16 mot Hønefoss. Når man tar av hovedveien og inn mot Hønefoss (ved Gjestegården og Skeidar) kjører man rundt i første rundkjøring mot Oslo igjen, ta så første til høyre i neste rundkjøring mot Monserud. Følg veien og boligfeltet vil ligge på høyre side av veien. Se for øvrig vedlagte kart. Området er skiltet. Tomt Alle de 102 leilighetene vil være medlem av henholdsvis Hvervenbakken borettslag, Hvervenenga borettslag og Hverventunet borettslag. Alle leilighetene vil i den forbindelse ha en andel av fellesarealer som tilhørerer borettslaget. Leilighetene i 1. etg. i fire-mannsboliger og to.mannsboliger vil disponere det som hører naturlig til enheten (som skissert på situasjonskartet.) Alle utomhusarealer som tilhørerer leilighetene i fire og åttemannsboliger vil bli levert ferdig tilsådd og beplantet i henhold til beplantningsplan. I tillegg leveres lekeplass ferdig opparbeidet med lekestativer som vist på vedlagte plankart for utomhusareal. Felles lekeplass 4 (kvartalslekeplass) blir opparbeidet med felles ballplass og lekestativer.

2 Diverse vedrørende tomtebeskrivelse: I Hvervenbakken borettslag, leilighet 9-16 vil det bli bygget støttemur tilpasset terrenget i bakkant av tomten, ca 1 meter høy. Leilighetene 29 og 30 i Hvervenbakken borettslag, vil tomten bli fylt opp og det vil bli bygget støttemur i skråning ned mot bebyggelse mot Hvervenenga borettslag. Øverste rekker av tomannsboliger vil få mindre plen i bakkant av husene enn det illustrasjonen viser I bakkant av bygg med leilighetene i Hvervenenga borettslag blir det satt opp støttemur tilpasset terrenget. Utbygger forbeholder seg også rett til å bruke støttemur andre steder der det viser seg å være nødvendig. Fellesområder: Fellesområder som lekeplasser og veier som er utenfor grensene til de enkelte borettslag vil bli organisert i en velforening hvor alle tre borettslag har pliktig medlemskap. De enkelte borettslag vil da få bruksrett og driftsplikt på områdene. Forkjøpsrett Andelseiere i RINGBO, Ringerike og Omegn Boligbyggelag A/L, har forkjøpsrett ved salg. Andelseiere i RINGBO som ønsker å benytte forkjøpsrett må melde seg skriftlig til RINGBO innen tirsdag kl Tildelingsmøte: For at man skal kunne bli tildelt bolig etter ansiennitet må man delta på tildelingsmøte onsdag kl i Ringbo s lokaler i Ankersgate 10, Hønefoss Salgsstart Hvervenbakken borettslag 1. mars 2005 Hvervenenga borettslag 1. mars 2005 Hverventunet borettslag antatt sommeren 2005 Ferdigstillelse Hvervenbakken borettslag juni - august 2006 Hvervenengen borettslag januar - februar 2007 Hverventunet borettslag sommer/høst 2007 Areal/ Rominndeling Bebyggelse Se prisliste og planskisser for arealer og rominndeling av de forskjellige typer leiligheter Byggetrinn 1 Hvervenbakken borettslag: I byggetrinn 1 skal det bygges totalt 42 leiligheter, fordelt på 21 stk. tomannsboliger. Leilighetene vil være fra BRA 70 kvm. til BRA 90 kvm. Det skal bygges 6 stk. leiligheter med BRA 70 kvm. og 36 leiligheter ned BRA 90 kvm. Alle leilighetene vil få integrert carport og utebod. Planlagt byggestart mai Planlagt ferdigstillelse juni - august ALT UTSOLGT Byggetrinn 2 Hvervenenga borettslag: I byggetrinn 2 skal det bygges totalt 32 leiligheter fordelt på 8 stk. firemannsboliger. Det skal bygges 12 stk. leiligheter med BRA 55 kvm og 20 stk. leiligheter med BRA 70 kvm. Leilighetene vil i tillegg leveres med utebod. Det kan bestilles garasje i rekke mot pristillegg.

3 Planlagt byggestart oktober Planlagt ferdigstillelse januar februar Byggetrinn 3 Hverventunet borettslag: Hverventunet borettslag vil bestå av 28 leiligheter beliggende i kjedede tomannsboliger. Leilighetene blir på BRA 90 kvm. I tillegg leveres utebod og carport. Planlagt byggestart august Planlagt ferdigstillelse sommer/ høst 2007 Fra før er det solgt i Hvervenenga: Standard Felles for alle leilighetene er at de får en god standard med bl.a. flislagt bad m/varmekabler, malte sparklede gipsplater på alle vegger (med tre fargevalg; cafe latte, lys toscana og latte), Pergo gulv, Norema kjøkkeninnredning, Foss baderomsinnredning, balansert ventilasjon m/varmegjenvinning, felles parabolanlegg, sentralstøvsuger, hvitmalt listverk/utforinger/vinduer, profilerte hvitmalte dører og mulighet for ildsted i alle leiligheter. Impregnerte terrasseplattinger utenfor stue i alle leiligheter på bakkeplan samt utenfor inngangsdører. Alle leilighetene er radonsikret. Se for øvrig vedlagte leveransebeskrivelse. Oppvarming Leilighetene leveres med pipe ferdig pusset og malt. Leilighetene i 1. etg har varmekabler i alle gulv. Leilighetene i 2. etg har varmekabler på badet og forøvrig panelovner. Parkering Integrert carport og biloppstillingsplass for tomannsboliger. For leiligheter i fire-mannsboliger vil det bli levert asfalterte biloppstillingsplasser. For leilighetene i fire-mannsboliger kan det leveres garasje i rekke mot et tillegg på kr pr garasjeplass. Garasjen blir da levert med dobbelt stikkontakt og utelys med egen strømmåler. Reguleringsplaner Vann/kloakk Vei Lign. Verdi Regulert til boligformål. Offentlig Privat vei inne på boligfeltet. Vedlikehold og brøyting av veien driftes av de respektive borettslag. Ikke fastsatt, vil normalt være ca 30% av verdi.

4 Diverse utgifter Hver leilighet vil ha sin respektive andel av fellesutgifter som fremkommer i prislisten. Andel fellesutgifter dekker: Renter på andel fellesgjeld, bygningsforsikring, renovasjon, feieavgift, avsetning til utvendig vedlikehold, totaldrifting og forretningsførsel. Etter 5 års avdragsfrihet på felleslånet tilkommer avdrag på lån og andel fellesutgifter vil øke. Se vedlagte spesifikasjon for hver type leilighet. I tillegg betales vann og kloakkavgift etter forbruk med kr. 40,50 pr. kbm. (pris pr. 2005) Normalt forbruk pr. husstandsmedlem er 50 kbm. Omkostninger I tillegg til kjøpesummen kommer kjøpsomkostninger for registrering av eierskap for leiligheten/ adkomstdokumentene ca kr 5.000,- I tillegg kommer ev. registrering av pant for lån med kr ,-. Dersom man ikke er medlem i Ringerike og Omegn Boligbyggelag, må kjøper betale et innmeldingsgebyr med kr. 300,-. Omkostninger til megler betales av selger. Priser Se vedlagte prisliste. Finansiering Borettslaget har fått tilsagn på 90 % finansiering gjennom Sparebank 1 Ringerike til en rente som for tiden er på 3,05 %. Dette er en meget gunstig finansiering i forhold til belåningsgrad. Det gjøres spesielt oppmerksom på at renten på fellesgjelden vil endre seg i takt med endring i rentemarkedet og at andel fellesutgifter vil da endre seg tilsvarende. Det gis mulighet til individuell nedbetaling av fellesgjeld. Dette har direkte innvirkning på husleien og som medlem i borettslaget forplikter andelseier seg til å medvirke til at borettslaget inngår avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld. Det tas forbehold om at lånegiver aksepterer avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld. Videre er andelseier kjent med at ordningen kun kan benyttes dersom borettslagets felleslån løper med flytende rente eller i forbindelse med oppgjør og overtakelse av leiligheten. Videre forutsetning for individuell nedbetaling er at alle leilighetene i borettslaget er solgt og at borettslaget er med i NBBL s husleiegarantifond. Oppgjør Besiktigelse Kr ,- betales ved underskrift av midlertidig kontrakt. Resten innen overtagelsesdato. Tomtene kan besiktiges på egenhånd eller sammen med megler/ utbygger. Tomtene er merket. Endringer Endringer/ tillegg gjøres direkte med entreprenør Tømrermester G Setheren As. Forbehold: Husleien er stipulert med den kjennskap man har til kostnader pr. dags dato. Det må være forhåndssolgt minst 50 % av boligene i hvert byggetrinn før

5 byggestart. Det tas forbehold om endelig byggetillatelse fra Ringerike kommune og tilfredsstillende rammeavtale for utbygger. Det tas forbehold om at vei som binder sammen Hvervenbakken og Hvervenenga borettslag blir bygget. Det tas forbehold om uforutsette hindringer og en senere oppstart/ ferdigstillelse. Utbygger forbeholder seg retten til å gjøre mindre vesentlige endringer i prosjektet. Videre presiseres det at bilder og illustrasjoner som er brukt i markedsføringen er ment som illustrasjoner og vil derfor kunne avvike noe fra endelig produkt. Det gjøres også oppmerksom på at det i perspektivtegninger av boligfeltene ikke er tatt hensyn til terrenghøyder. Tomtene tilhørende de enkelte boliger kan derfor være misvisende i forhold til det virkelige terrenget. For en bedre illustrasjon av høyder og fall i terrenget se situasjonskar med coter der en strek utgjør en meter. Prospektets innhold Dette prospektet består av følgende elementer: - Omslagsbrosjyre - Salgsoppgavens tekst - Leveransebeskrivelse - Plantegninger - Fasadetegninger - Kjøkkentegninger - Situasjonskart over de forskjellige byggetrinn - Prisliste med husleie samt informasjon til prisliste - Beskrivelse av fellesareal - Økonomi, husleieberegning med dagens rente - Vedtekter - Midlertidig kontrakt. - Innmeldingsblanket til Ringbo Saksbehandler Hønefoss Eiendom AS Morten Pettersen Telefon direkte: / Stein Bakken Telefon direkte: / Lars Balstad Karlsen Telefon direkte: / Garanti Eiendomsmegling Trine Engnestangen Telefon direkte: / Marit Engensbakken Telefon direkte: /

6 Noen opplysninger om å bo i borettslag. Beboerne eier bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Som andelseier har du rett til å være med å bestemme og du er medansvarlig i driften av borettslaget. Det er styret som er ansvarlig for den daglige driften, for økonomi og utvendig vedlikehold. Styret skal velges av andelseiere på generalforsamlingen. Beboere blir invitert til generalforsamlingen som vanligvis holdes en gang i året. Hver andelseier har en stemme. Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet. Forretningsfører For Borettslagene er det Ringerike Boligbyggelag som er forretningsfører. Ringerike Boligbyggelag fører regnskap, krever inn husleie/felleskostnad og gir råd når det gjelder økonomi og vedlikehold. Felles gjeld Fellesgjeld er fordelt pr leilighet, se prisliste. Ligningsoppgave Borettshaverne blir lignet på lik linje med selveiere. Det vil si at du får fradrag for rentene du betaler i husleie / felleskostnaden, og du får formuesfradrag for andel av fellesgjeld. I forbindelse med selvangivelsen vil du motta oversikt fra forretningsfører. Husleie/fellesutgifter går til å dekke utgiftene som borettslaget har i fellesskap. Den største delen er renter på fellesgjeld. Husleien dekker også bygningsforsikring, ytre vedlikehold, renovasjon, feieavgift, eiendomsskatt (borettslaget er fritatt for eiendomsskatt i de 6 første årene), honorar til styret m.m. Felleskostnader fordeles etter areal. Vann og kloakk beregnes etter forbruk og faktureres direkte den enkelt beboer fra kommune. Plikter og rettigheter Borettslaget blir kontorstiftet av Ringbo, Første ordinære generalforsamling blir etter innflytting. Alle andelseiere må være tilstede på dette møtet. Borettslagsloven fra 1960 og i fremtiden den nye borettslagsloven som sannsynligvis trer i kraft 1.juli 2005, inneholder bestemmelser om dine og borettslagets plikter og rettigheter. Andelseieren har selv ansvar for innvendig vedlikehold av boligen. Forsikring Bygningene forsikres gjennom borettslaget. OBS! Hver andelseier sørger selv for egen innboforsikring. Bomiljø Det er viktig å skape et godt bomiljø i borettslaget. Alle andelseiere har mulighet til å påvirke bomiljøet for å skape gode og trygge forhold for alle.

7 INFO TIL PRISLISTE FOR HVERVENENGA BOA Boligareal er innvendig areal innenfor omsluttende vegger boder ikke medregnet 2* BRA Bruksareal er boligareal med tillegg av boder 3* Innskudd / egenandel Egenandel for hver kjøper. Dette beløpet med tillegg av eventuelle tilvalg iht.egen liste, er kjøpers innskudd / egenandel Summen av dette fratrukket kr ,- som betales ved kontraktsinngåelse betales ved overtakelse av boligen. 4* Andel fellesgjeld Er borettslagets totale lån som viser stipulert fordeling på hver enhet. Rente av fellesgjeld er fradragsberettiget ved skatteberegningen. Andel av fellesgjeld gir fradrag på formuen. 5* Husleie = Finanskostn. +fellesutgifter 6* Husleie etter skattefordel Finanskostnad er basert på et annuitetslån over 25 år med 5 års avdragsfrihet. Felleskostnad dekker for øvrig kostnader til drift av borettslaget, utvendig vedlikehold, renovasjon, feieavgift og forsikring. (Merk - ikke innboforsikring- denne ordnes av den enkelte. I tillegg betales vann- og kloakkavgift etter forbruk pr. kbm. ) Det gjøres spesielt oppmerksom på at felleskostnader er stipulerte. Beregning er basert på 3,2 % rente. Som er rente pr 9/9-05. Det 6. året stiger husleie med avdrag pr mnd før skatt - se prisliste og husleieoversikt Ved endring i rentenivået/øvrige kostnader vil husleie måtte justeres. Det gjøres oppmerksom på at det i et nyetablert borettslag kan bli endringer i andel felleskostnader innen overtagelse da det i tidsperspektivet frem til overtagelse kan skje endringer i rentenivå og andre kostnader. Det er styret i borettslaget i samråd med forvalter for drift som til enhver tid bestemmer felleskostnadene. Strømforbruk er ikke inkludert i husleie. Dette betales av den enkelte. Den del av felleskostnad som er renter på felles lån, er fradragsberettiget med 28% på skatteligningen. Dette er basert på dagens skatteregler. Betalingsplan Innskuddet / egenkapitalen betales etter følgende modell: Det betales ved kontrakts inngåelse. Kr ,- I tillegg innbetales det for stiftelsen av borettslaget kr 2 500,- pr. andel til borettslagets investeringer. Denne sum går til å betale borettslags andelen på kr. 100,-, kostnader og gebyrer for opprettelse av borettslaget og driftskapital for borettslaget i startfasen Kr ,- Sum som betales ved kontraktsinngåelse Kr ,- Resten av innskuddet med tillegg av eventuelle tilvalg iht. egen liste, betales innen før overtakelse. Eks , ,- = , - som betales, samt tillegg for evt. endringer. Renter av innbetalt forskudd tilfaller selger.

8 TILLEGGSPRISER HVERVENENGA BORETTSLAG Garasje pr. oppstillingsplass kr ,- Fliser over kjøkkenbenk hvit 15x15 kr 5 000,- Tillegg fliser lagt diagonalt på badegulv kr 2 500,- Tillegg bordflis bad kr 3 000,- Tillegg fargevalg utover standardfarger pr. farge kr 1 000,- Pris ferdig tilsådd utenfor tomannsbolig pr. del kr ,- Tilleggspris for Parkett Eik 14 mm Rustikk kr 130,- pr. kvm. Tillegg malt lavstruktur glasfiberstrie leil. 55 kvm. kr 6 500,- Tillegg malt lavstruktur glasfiberstrie leil. 70 kvm. kr 9.000,- Tillegg malt lavstruktur glasfiberstrie leil. 90 kvm. kr ,-

9 Her er prosjektet

10 LEVERANSEBESKRIVELSE: Her følger en kortfattet leveransebeskrivelse for hva vi mener er viktig for deg som kjøper av leiligheter på Hvervenenga. Fullstendig leveransebeskrivelse kan ses på meglers kontor og vil vise full leveranse fra entreprenør. GENERELT: Boligene er tegnet av sivilarkitekt Claus Svanstrøm og skal oppføres av Hønefoss firmaet Tømrermester G. Sætheren AS som er forhandler for Mesterhus. Tømrermester G. Sætheren har lang erfaring fra prosjektbygging i Hønefoss og omegn og har bygget boliger av tilsvarende utførelse. Bl.a. kan det nevnes 28 leiligheter på Hallingby utenfor Hønefoss, 20 leiligheter på Baskerudberget i Hole og flere mindre prosjekter. Byggene vil bli oppført på plate på mark med såle/ringmur armert og isolert, i tillegg leveres radonsikring i grunnen. Boligene vil videre bli oppført i reisverk med isolasjon i yttervegg med utvendig panel som er fabrikkbeiset to strøk. Fargene på huset vil være som på perspektivtegning. Som tak leveres saltak lagt med betongstein i høstrød farge og 30 cm isolasjon mot yttertak med diffusjonssperre. Alle boligene vil få elementpiper slik at det er muligheter for installasjon av vedovn. Mellom leilighetene leveres det brann og lydskiller etter forskriftene. INNVENDIG LEVERANSE: GULV: Badegulv leveres med standard flislagt grå overflate (20x20cm flis). Alle øvrige beboelsesrom leveres med Pergo laminatgulv. VEGGER: Baderomsvegger leveres flislagt 20/20 hvite boklede fliser. Alle øvrige veggoverflater leveres malt med 2 strøk (det er her standard fargevalg: Cafe Latte, Lys Toscana og Latte. Fargeprøver kan ses på meglers kontor). HIMLINGER: Ferdigbehandlede himlingsplater i hvit utførelse i alle rom. INNVENDIGE DØRER, YTTERDØRER OG VINDUER: Ytterdører leveres sporfrest i hvit utførelse med glass og vrider i forkrommet messing. Boddører til utvendig bod leveres i hvit utførelse uten glass. Innvendige dører leveres av type formpressede med messing krom vrider, alle dører levers videre med flat terskel. Vinduer og balkongdører leveres i hvit fabrikkmalt furu. Alle glass leveres av type to lags energiglass U= 1,4. Foringer for dører og vinduer leveres ferdig malt i hvit utførelse.

11 LISTVERK: Det leveres profilert listverk i furu fabrikkmalt 2 strøk i hele boligen. Listverket vil ikke bli malt ytterligere på byggeplass. KJØKKEN: Kjøkken leveres som vist på vedlagte kjøkken tegning. Kjøkken leveres av Norema kjøkken og er av type Hvit Form med grep/bøyle i stål som standard. Videre leveres laminat benkplate i steinmønster. Standard høyde på kjøkken er 212. Det kan og velges Norema Hvit Profil uten pristillegg. Alle kjøkken levers med oppvaskbenk, uttak til oppvaskmaskin og 100 liter benkebereder. GARDEROBER: Det leveres garderobe fra Norema i type Hvit standard. Det leveres 1 stk 100 cm kombi garderobe, 1 stk 100 cm garderobe hengeskap og 2 stk 50 cm garderobeskap med hyller i alle leiligheter, foruten i 2 roms leiligheter som vil få levert 2 meter med garderobeinnredning. BAD: Bad leveres flislagt med varmekabler i gulv. Hvert bad vil bli levert med et stk vannbesparende toalett. Foss badinett 95 cm baderomsinnredning med heldekkende servant og et greps blandebatteri. 1 stk termostatstyrt dusjbatteri med garnityr. I tillegg leveres komplett opplegg for vaskemaskin. TRAPPER: Det leveres lakkert furutrapp i bolig CS033 (tomannsbolig på 90 kvm). OPPVARMING: Alle boliger leveres med elementpipe, ferdig pusset og malt 2 strøk i samme farge som farge i rommet. Feieluke leveres ubehandlet. Det blir levert varmekabler i alle beboelsesrom i 1. etg. I 2. etg. leveres termostatstyrte panelovner. SENTRALSTØVSUGER: Alle leiligheter leveres med sentralstøvsuger. VENTILASJON: Det leveres luftbehandlingsaggregat med varmegjenvinning i alle boenheter. TV/TELEFON: Det vil bli levert felles parabolanlegg med uttak i stue. Man holder selv tuner og abonnement. Det levers et telefonuttak i hver boenhet. DIVERSE UTSTYR: Alle boenheter med utgang til bakkeplan vil få levert et stk. frostsikker utekran. Alle leiligheter vil bli levert med en stk. ringeklokke.

12 Det leveres et stk brannslokkingsapparat med pulver til hver boenhet samt røykvarsler. DIVERSE: I forbindelse med ventilasjonsframføring må det påregnes noe innkledninger og nedforinger som ikke fremkommer av tegninger. UTVENDIG: BALKONGER/ TERRASSER: Alle leiligheter i 2. etg vil bli levert med balkong med rekkverk. Alle leiligheter i 1. etg. leveres med platting. UTVENDIGE TRAPPER: Leveres med impregnerte vanger og stål i trinn. GARASJER: Tomannsboliger leveres med carport i tilknytning til boligen. For leiligheter kan garasje leveres mot tillegg i prisen på kr ,- Garasjer blir levert på asfaltert plate med nedstøpte pilarer under asfaltnivå. Det er beregnet et minimum 4 stk. garasjer i en utbygging. UTEBOD: Det blir levert utebod på 5 kvm til hver leilighet med ett el. punkt. For leiligheter nr i fire-mannsbolig med 70 kvm leiligheter i Hvervenenga vil utebodene bli bygget som frittstående boder. På de øvrige blir det som vist på skisse TOMTEN: Hvervenbakken: Veien blir levert ferdig asfaltert med gatelys. Stikkveier til hus og felles parkeringsplass blir levert ferdig oppgruset. Tomtene blir levert grovplanert klart for tilsåing. Felles/lekeareal leveres ferdig tilsådd med lekeapparater/utstyr etter vedlagte plankart og leveransebeskrivelse.. Hvervenenga/Hverventunet: Veier og felles parkeringsplasser blir levert ferdig asfaltert. Øvrig areal leveres ferdig tilsådd. Felles/lekeareal ferdig tilsådd med lekeapparater/utstyr etter vedlagte plankart og leveransebeskrivelse. Boligen leveres i ordentlig stand, ryddet og rengjort. For komplett leveransebeskrivelse og byggetegninger ta kontakt med Hønefoss Eiendom AS eller Garanti Eiendomsmegling.

13 Hvervenenga borettslag

14 Hvervenenga fire-mannsbolig 70 kvm

15 Kjøkkentegninger Hvervenenga fire-mannsbolig 70 kvm

16 Prisliste Hvervenenga fire-mannsbolig 70 kvm 2* 3* 4* 5* 6* 7* Leilighets Antall Bra Etasje Total pris Egenkapital Andel Husleie Husleie Husleie Husleie rom fellesgjeld etter år 6 år 6 Nr pr mnd skatt før skatt etter skatt SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT

17 Hvervenenga fire-mannsbolig 55 kvm

18 Kjøkkentegninger Hvervenenga fire-mannsbolig 55 kvm

19 Prisliste Hvervenenga fire-mannsbolig 55 kvm 2* 3* 4* 5* 6* 7* Leilighets Antall Bra Etasje Total pris Egenkapital Andel Husleie Husleie Husleie Husleie rom fellesgjeld etter år 6 år 6 Nr pr mnd skatt før skatt etter skatt SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT

20 Skisser over fellesområder

21 LEVERANSEBESKRIVELSE AV LEKEOMRÅDER HVERVENENGA Felles lekeplass 1: 2 stk. Hinder art. nr fra Lek og Sikkerhet 2 stk. Robustbord art. nr fra Lek og Sikkerhet 2 stk. sandkasser 3x3 meter 1 stk. Vippehuske art. nr fra Lek og Sikkerhet 1 stk. robåt i tre Vegetasjon beholdes i størst mulig grad slik den er. Det blir tilsådd ballslette 20 x 10 meter. Felles lekeplass 2: Akebakke Vegetasjon beholdes Vegetasjon beholdes i størst mulig grad slik den er. Det vil bli ryddet plass til akebakke, bredde 10 meter. BK 1: 1 stk. robustbord art. nr fra Lek og Sikkerhet Felles lekeplass 3: 1 stk. Robustbord art. nr fra Lek og Sikkerhet 1 stk. Vippesykkel art. nr fra Lek og Sikkerhet 1 stk. sandkasse 3x3 meter 1 stk. Hinder art. nr fra Lek og Sikkerhet Vegetasjon beholdes i størst mulig grad slik den er. Det blir tilsådd ballslette 15 x 8 meter. Felles lekeplass 4: 2 stk. Flerbruksmål art. nr fra Lek og Sikkerhet Oppgruset ballslette 1 stk. Robustbord art. nr fra Lek og Sikkerhet Vegetasjon rundt ballplass beholdes Vegetasjon for øvrig i SF-1 tynnes og beholdes slik den er.

22

23 BEREGNING AV HUSLEIE rentefot Pr leilighet renter første 5 år 55 m renter første 5 år 70m2 3,20 % P. Mnd Andre utg. løpende Pr.mnd Stipulert husleie 3,20 % pr. mnd Skattefordel første 5 år 55 m Skattefordel første 5 år 70 m Netto husleie første år Byggelånsrente Det sjette året Renter 55m renter 70m2 3,05 % pr.lel/mnd Avdrag 55m Avdrag 70m pr.lel/mnd Andre utg. løpende pr.lel/mnd Stipulert husleie 3,05 % pr. mnd Skattefordel 6. år 55 m Skattefordel 6. år 70 m Netto husleie første år

24 Forslag til likviditetsbudsjett for Hvervenenga borettslag pr ant. Leil fellesutg ant leil Inntekter: Sagatun 70 m m Sum inntekter Utgifter Kabel-TV-avgift 0 0 Vann og kloakk 0 0 Renovasjon Eiendomsskatt Feieavgift Strømutgifter Forsikring Forretningsførsel Årskontingent Revisjonshonorar Totaldrifting Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Drifts og vedlikehold Sum utgifter Overskudd før finansielle inn og utbetalinger Finansielle inn- og utbetalinger Avdrag lån Sparebank 1 Ringerike Renter lån Sparebank 1 Ringerike Endring i disponible midler 0

25 Vedtekter for Hvervenenga borettslag org nr tilknyttet RINGBO Ringerike og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den , sist endret den Innledende bestemmelser 1-1 Formål Hvervenenga borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Ringerike kommune og har forretningskontor i Ringerike kommune. (2) Borettslaget er tilknyttet RINGBO Ringerike og Omegn Boligbyggelag som er forretningsfører. 2. Andeler og andelseiere 2-1 Andeler og andelseiere (1) Andelene skal være på kroner 100,- (2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel. (3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte. (4) I tillegg har - rett til å eie inntil - av andelene. (5) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter. 2-2 Sameie i andel (1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel. (2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier (1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget. (2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene. (3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt. (4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen. (5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.