Se for øvrig vedlagte kart. Området er skiltet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Se for øvrig vedlagte kart. Området er skiltet."

Transkript

1 Oppdragsnummer Eiendomstype Adresse Selger Beliggenhet Adkomst 102 borettslagsleiligheter som vil bli fordelt på 3 borettslag, Hvervenbakken borettslag, Hvervenenga borettslag og Hverventunet borettslag. For ytterligere beskrivelse om å bo i borettslag se eget vedlegg. Hvervenenga, 3511 Hønefoss Leilighetene vil få tildelt gateadresse underveis i byggeprosessen. Hvervenenga borettslag og Hvervenbakken borettslag Hvervenenga ligger ca 2 km fra Hønefoss sentrum ved Hvervenkastet i innkjøringen til Hønefoss fra Oslo. Boligområdet vil bli et nytt boligområde som blir etablert inntil eksisterende bebyggelse i området. Det vil være gangavstand til offentlig kommunikasjon, legesenter, treningssenter, barnehage og kafé. Med kort avstand til skoler, barnehage og Hønefoss sentrum ligger området gunstig til for de som ønsker å bo i nærhet av byen og i landlige omgivelser. Området ligger meget bra til for pendling til hovedstaden på jobb eller skole. Barneskole: Kirkeskolen Ungdomsskole: Haugsbygd. Fra Hønefoss kjører man til Hvervenkastet. Ta til høyre i første rundkjøring mot Oslo, ta så første til høyre i neste rundkjøring mot Monserud. Følg veien og boligfeltet vil ligge på høyre side av veien. Kommer man fra Oslo følger man E16 mot Hønefoss. Når man tar av hovedveien og inn mot Hønefoss (ved Gjestegården og Skeidar) kjører man rundt i første rundkjøring mot Oslo igjen, ta så første til høyre i neste rundkjøring mot Monserud. Følg veien og boligfeltet vil ligge på høyre side av veien. Se for øvrig vedlagte kart. Området er skiltet. Tomt Alle de 102 leilighetene vil være medlem av henholdsvis Hvervenbakken borettslag, Hvervenenga borettslag og Hverventunet borettslag. Alle leilighetene vil i den forbindelse ha en andel av fellesarealer som tilhørerer borettslaget. Leilighetene i 1. etg. i fire-mannsboliger og to.mannsboliger vil disponere det som hører naturlig til enheten (som skissert på situasjonskartet.) Alle utomhusarealer som tilhørerer leilighetene i fire og åttemannsboliger vil bli levert ferdig tilsådd og beplantet i henhold til beplantningsplan. I tillegg leveres lekeplass ferdig opparbeidet med lekestativer som vist på vedlagte plankart for utomhusareal. Felles lekeplass 4 (kvartalslekeplass) blir opparbeidet med felles ballplass og lekestativer.

2 Diverse vedrørende tomtebeskrivelse: I Hvervenbakken borettslag, leilighet 9-16 vil det bli bygget støttemur tilpasset terrenget i bakkant av tomten, ca 1 meter høy. Leilighetene 29 og 30 i Hvervenbakken borettslag, vil tomten bli fylt opp og det vil bli bygget støttemur i skråning ned mot bebyggelse mot Hvervenenga borettslag. Øverste rekker av tomannsboliger vil få mindre plen i bakkant av husene enn det illustrasjonen viser I bakkant av bygg med leilighetene i Hvervenenga borettslag blir det satt opp støttemur tilpasset terrenget. Utbygger forbeholder seg også rett til å bruke støttemur andre steder der det viser seg å være nødvendig. Fellesområder: Fellesområder som lekeplasser og veier som er utenfor grensene til de enkelte borettslag vil bli organisert i en velforening hvor alle tre borettslag har pliktig medlemskap. De enkelte borettslag vil da få bruksrett og driftsplikt på områdene. Forkjøpsrett Andelseiere i RINGBO, Ringerike og Omegn Boligbyggelag A/L, har forkjøpsrett ved salg. Andelseiere i RINGBO som ønsker å benytte forkjøpsrett må melde seg skriftlig til RINGBO innen tirsdag kl Tildelingsmøte: For at man skal kunne bli tildelt bolig etter ansiennitet må man delta på tildelingsmøte onsdag kl i Ringbo s lokaler i Ankersgate 10, Hønefoss Salgsstart Hvervenbakken borettslag 1. mars 2005 Hvervenenga borettslag 1. mars 2005 Hverventunet borettslag antatt sommeren 2005 Ferdigstillelse Hvervenbakken borettslag juni - august 2006 Hvervenengen borettslag januar - februar 2007 Hverventunet borettslag sommer/høst 2007 Areal/ Rominndeling Bebyggelse Se prisliste og planskisser for arealer og rominndeling av de forskjellige typer leiligheter Byggetrinn 1 Hvervenbakken borettslag: I byggetrinn 1 skal det bygges totalt 42 leiligheter, fordelt på 21 stk. tomannsboliger. Leilighetene vil være fra BRA 70 kvm. til BRA 90 kvm. Det skal bygges 6 stk. leiligheter med BRA 70 kvm. og 36 leiligheter ned BRA 90 kvm. Alle leilighetene vil få integrert carport og utebod. Planlagt byggestart mai Planlagt ferdigstillelse juni - august ALT UTSOLGT Byggetrinn 2 Hvervenenga borettslag: I byggetrinn 2 skal det bygges totalt 32 leiligheter fordelt på 8 stk. firemannsboliger. Det skal bygges 12 stk. leiligheter med BRA 55 kvm og 20 stk. leiligheter med BRA 70 kvm. Leilighetene vil i tillegg leveres med utebod. Det kan bestilles garasje i rekke mot pristillegg.

3 Planlagt byggestart oktober Planlagt ferdigstillelse januar februar Byggetrinn 3 Hverventunet borettslag: Hverventunet borettslag vil bestå av 28 leiligheter beliggende i kjedede tomannsboliger. Leilighetene blir på BRA 90 kvm. I tillegg leveres utebod og carport. Planlagt byggestart august Planlagt ferdigstillelse sommer/ høst 2007 Fra før er det solgt i Hvervenenga: Standard Felles for alle leilighetene er at de får en god standard med bl.a. flislagt bad m/varmekabler, malte sparklede gipsplater på alle vegger (med tre fargevalg; cafe latte, lys toscana og latte), Pergo gulv, Norema kjøkkeninnredning, Foss baderomsinnredning, balansert ventilasjon m/varmegjenvinning, felles parabolanlegg, sentralstøvsuger, hvitmalt listverk/utforinger/vinduer, profilerte hvitmalte dører og mulighet for ildsted i alle leiligheter. Impregnerte terrasseplattinger utenfor stue i alle leiligheter på bakkeplan samt utenfor inngangsdører. Alle leilighetene er radonsikret. Se for øvrig vedlagte leveransebeskrivelse. Oppvarming Leilighetene leveres med pipe ferdig pusset og malt. Leilighetene i 1. etg har varmekabler i alle gulv. Leilighetene i 2. etg har varmekabler på badet og forøvrig panelovner. Parkering Integrert carport og biloppstillingsplass for tomannsboliger. For leiligheter i fire-mannsboliger vil det bli levert asfalterte biloppstillingsplasser. For leilighetene i fire-mannsboliger kan det leveres garasje i rekke mot et tillegg på kr pr garasjeplass. Garasjen blir da levert med dobbelt stikkontakt og utelys med egen strømmåler. Reguleringsplaner Vann/kloakk Vei Lign. Verdi Regulert til boligformål. Offentlig Privat vei inne på boligfeltet. Vedlikehold og brøyting av veien driftes av de respektive borettslag. Ikke fastsatt, vil normalt være ca 30% av verdi.

4 Diverse utgifter Hver leilighet vil ha sin respektive andel av fellesutgifter som fremkommer i prislisten. Andel fellesutgifter dekker: Renter på andel fellesgjeld, bygningsforsikring, renovasjon, feieavgift, avsetning til utvendig vedlikehold, totaldrifting og forretningsførsel. Etter 5 års avdragsfrihet på felleslånet tilkommer avdrag på lån og andel fellesutgifter vil øke. Se vedlagte spesifikasjon for hver type leilighet. I tillegg betales vann og kloakkavgift etter forbruk med kr. 40,50 pr. kbm. (pris pr. 2005) Normalt forbruk pr. husstandsmedlem er 50 kbm. Omkostninger I tillegg til kjøpesummen kommer kjøpsomkostninger for registrering av eierskap for leiligheten/ adkomstdokumentene ca kr 5.000,- I tillegg kommer ev. registrering av pant for lån med kr ,-. Dersom man ikke er medlem i Ringerike og Omegn Boligbyggelag, må kjøper betale et innmeldingsgebyr med kr. 300,-. Omkostninger til megler betales av selger. Priser Se vedlagte prisliste. Finansiering Borettslaget har fått tilsagn på 90 % finansiering gjennom Sparebank 1 Ringerike til en rente som for tiden er på 3,05 %. Dette er en meget gunstig finansiering i forhold til belåningsgrad. Det gjøres spesielt oppmerksom på at renten på fellesgjelden vil endre seg i takt med endring i rentemarkedet og at andel fellesutgifter vil da endre seg tilsvarende. Det gis mulighet til individuell nedbetaling av fellesgjeld. Dette har direkte innvirkning på husleien og som medlem i borettslaget forplikter andelseier seg til å medvirke til at borettslaget inngår avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld. Det tas forbehold om at lånegiver aksepterer avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld. Videre er andelseier kjent med at ordningen kun kan benyttes dersom borettslagets felleslån løper med flytende rente eller i forbindelse med oppgjør og overtakelse av leiligheten. Videre forutsetning for individuell nedbetaling er at alle leilighetene i borettslaget er solgt og at borettslaget er med i NBBL s husleiegarantifond. Oppgjør Besiktigelse Kr ,- betales ved underskrift av midlertidig kontrakt. Resten innen overtagelsesdato. Tomtene kan besiktiges på egenhånd eller sammen med megler/ utbygger. Tomtene er merket. Endringer Endringer/ tillegg gjøres direkte med entreprenør Tømrermester G Setheren As. Forbehold: Husleien er stipulert med den kjennskap man har til kostnader pr. dags dato. Det må være forhåndssolgt minst 50 % av boligene i hvert byggetrinn før

5 byggestart. Det tas forbehold om endelig byggetillatelse fra Ringerike kommune og tilfredsstillende rammeavtale for utbygger. Det tas forbehold om at vei som binder sammen Hvervenbakken og Hvervenenga borettslag blir bygget. Det tas forbehold om uforutsette hindringer og en senere oppstart/ ferdigstillelse. Utbygger forbeholder seg retten til å gjøre mindre vesentlige endringer i prosjektet. Videre presiseres det at bilder og illustrasjoner som er brukt i markedsføringen er ment som illustrasjoner og vil derfor kunne avvike noe fra endelig produkt. Det gjøres også oppmerksom på at det i perspektivtegninger av boligfeltene ikke er tatt hensyn til terrenghøyder. Tomtene tilhørende de enkelte boliger kan derfor være misvisende i forhold til det virkelige terrenget. For en bedre illustrasjon av høyder og fall i terrenget se situasjonskar med coter der en strek utgjør en meter. Prospektets innhold Dette prospektet består av følgende elementer: - Omslagsbrosjyre - Salgsoppgavens tekst - Leveransebeskrivelse - Plantegninger - Fasadetegninger - Kjøkkentegninger - Situasjonskart over de forskjellige byggetrinn - Prisliste med husleie samt informasjon til prisliste - Beskrivelse av fellesareal - Økonomi, husleieberegning med dagens rente - Vedtekter - Midlertidig kontrakt. - Innmeldingsblanket til Ringbo Saksbehandler Hønefoss Eiendom AS Morten Pettersen Telefon direkte: / Stein Bakken Telefon direkte: / Lars Balstad Karlsen Telefon direkte: / Garanti Eiendomsmegling Trine Engnestangen Telefon direkte: / Marit Engensbakken Telefon direkte: /

6 Noen opplysninger om å bo i borettslag. Beboerne eier bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Som andelseier har du rett til å være med å bestemme og du er medansvarlig i driften av borettslaget. Det er styret som er ansvarlig for den daglige driften, for økonomi og utvendig vedlikehold. Styret skal velges av andelseiere på generalforsamlingen. Beboere blir invitert til generalforsamlingen som vanligvis holdes en gang i året. Hver andelseier har en stemme. Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet. Forretningsfører For Borettslagene er det Ringerike Boligbyggelag som er forretningsfører. Ringerike Boligbyggelag fører regnskap, krever inn husleie/felleskostnad og gir råd når det gjelder økonomi og vedlikehold. Felles gjeld Fellesgjeld er fordelt pr leilighet, se prisliste. Ligningsoppgave Borettshaverne blir lignet på lik linje med selveiere. Det vil si at du får fradrag for rentene du betaler i husleie / felleskostnaden, og du får formuesfradrag for andel av fellesgjeld. I forbindelse med selvangivelsen vil du motta oversikt fra forretningsfører. Husleie/fellesutgifter går til å dekke utgiftene som borettslaget har i fellesskap. Den største delen er renter på fellesgjeld. Husleien dekker også bygningsforsikring, ytre vedlikehold, renovasjon, feieavgift, eiendomsskatt (borettslaget er fritatt for eiendomsskatt i de 6 første årene), honorar til styret m.m. Felleskostnader fordeles etter areal. Vann og kloakk beregnes etter forbruk og faktureres direkte den enkelt beboer fra kommune. Plikter og rettigheter Borettslaget blir kontorstiftet av Ringbo, Første ordinære generalforsamling blir etter innflytting. Alle andelseiere må være tilstede på dette møtet. Borettslagsloven fra 1960 og i fremtiden den nye borettslagsloven som sannsynligvis trer i kraft 1.juli 2005, inneholder bestemmelser om dine og borettslagets plikter og rettigheter. Andelseieren har selv ansvar for innvendig vedlikehold av boligen. Forsikring Bygningene forsikres gjennom borettslaget. OBS! Hver andelseier sørger selv for egen innboforsikring. Bomiljø Det er viktig å skape et godt bomiljø i borettslaget. Alle andelseiere har mulighet til å påvirke bomiljøet for å skape gode og trygge forhold for alle.

7 INFO TIL PRISLISTE FOR HVERVENENGA BOA Boligareal er innvendig areal innenfor omsluttende vegger boder ikke medregnet 2* BRA Bruksareal er boligareal med tillegg av boder 3* Innskudd / egenandel Egenandel for hver kjøper. Dette beløpet med tillegg av eventuelle tilvalg iht.egen liste, er kjøpers innskudd / egenandel Summen av dette fratrukket kr ,- som betales ved kontraktsinngåelse betales ved overtakelse av boligen. 4* Andel fellesgjeld Er borettslagets totale lån som viser stipulert fordeling på hver enhet. Rente av fellesgjeld er fradragsberettiget ved skatteberegningen. Andel av fellesgjeld gir fradrag på formuen. 5* Husleie = Finanskostn. +fellesutgifter 6* Husleie etter skattefordel Finanskostnad er basert på et annuitetslån over 25 år med 5 års avdragsfrihet. Felleskostnad dekker for øvrig kostnader til drift av borettslaget, utvendig vedlikehold, renovasjon, feieavgift og forsikring. (Merk - ikke innboforsikring- denne ordnes av den enkelte. I tillegg betales vann- og kloakkavgift etter forbruk pr. kbm. ) Det gjøres spesielt oppmerksom på at felleskostnader er stipulerte. Beregning er basert på 3,2 % rente. Som er rente pr 9/9-05. Det 6. året stiger husleie med avdrag pr mnd før skatt - se prisliste og husleieoversikt Ved endring i rentenivået/øvrige kostnader vil husleie måtte justeres. Det gjøres oppmerksom på at det i et nyetablert borettslag kan bli endringer i andel felleskostnader innen overtagelse da det i tidsperspektivet frem til overtagelse kan skje endringer i rentenivå og andre kostnader. Det er styret i borettslaget i samråd med forvalter for drift som til enhver tid bestemmer felleskostnadene. Strømforbruk er ikke inkludert i husleie. Dette betales av den enkelte. Den del av felleskostnad som er renter på felles lån, er fradragsberettiget med 28% på skatteligningen. Dette er basert på dagens skatteregler. Betalingsplan Innskuddet / egenkapitalen betales etter følgende modell: Det betales ved kontrakts inngåelse. Kr ,- I tillegg innbetales det for stiftelsen av borettslaget kr 2 500,- pr. andel til borettslagets investeringer. Denne sum går til å betale borettslags andelen på kr. 100,-, kostnader og gebyrer for opprettelse av borettslaget og driftskapital for borettslaget i startfasen Kr ,- Sum som betales ved kontraktsinngåelse Kr ,- Resten av innskuddet med tillegg av eventuelle tilvalg iht. egen liste, betales innen før overtakelse. Eks , ,- = , - som betales, samt tillegg for evt. endringer. Renter av innbetalt forskudd tilfaller selger.

8 TILLEGGSPRISER HVERVENENGA BORETTSLAG Garasje pr. oppstillingsplass kr ,- Fliser over kjøkkenbenk hvit 15x15 kr 5 000,- Tillegg fliser lagt diagonalt på badegulv kr 2 500,- Tillegg bordflis bad kr 3 000,- Tillegg fargevalg utover standardfarger pr. farge kr 1 000,- Pris ferdig tilsådd utenfor tomannsbolig pr. del kr ,- Tilleggspris for Parkett Eik 14 mm Rustikk kr 130,- pr. kvm. Tillegg malt lavstruktur glasfiberstrie leil. 55 kvm. kr 6 500,- Tillegg malt lavstruktur glasfiberstrie leil. 70 kvm. kr 9.000,- Tillegg malt lavstruktur glasfiberstrie leil. 90 kvm. kr ,-

9 Her er prosjektet

10 LEVERANSEBESKRIVELSE: Her følger en kortfattet leveransebeskrivelse for hva vi mener er viktig for deg som kjøper av leiligheter på Hvervenenga. Fullstendig leveransebeskrivelse kan ses på meglers kontor og vil vise full leveranse fra entreprenør. GENERELT: Boligene er tegnet av sivilarkitekt Claus Svanstrøm og skal oppføres av Hønefoss firmaet Tømrermester G. Sætheren AS som er forhandler for Mesterhus. Tømrermester G. Sætheren har lang erfaring fra prosjektbygging i Hønefoss og omegn og har bygget boliger av tilsvarende utførelse. Bl.a. kan det nevnes 28 leiligheter på Hallingby utenfor Hønefoss, 20 leiligheter på Baskerudberget i Hole og flere mindre prosjekter. Byggene vil bli oppført på plate på mark med såle/ringmur armert og isolert, i tillegg leveres radonsikring i grunnen. Boligene vil videre bli oppført i reisverk med isolasjon i yttervegg med utvendig panel som er fabrikkbeiset to strøk. Fargene på huset vil være som på perspektivtegning. Som tak leveres saltak lagt med betongstein i høstrød farge og 30 cm isolasjon mot yttertak med diffusjonssperre. Alle boligene vil få elementpiper slik at det er muligheter for installasjon av vedovn. Mellom leilighetene leveres det brann og lydskiller etter forskriftene. INNVENDIG LEVERANSE: GULV: Badegulv leveres med standard flislagt grå overflate (20x20cm flis). Alle øvrige beboelsesrom leveres med Pergo laminatgulv. VEGGER: Baderomsvegger leveres flislagt 20/20 hvite boklede fliser. Alle øvrige veggoverflater leveres malt med 2 strøk (det er her standard fargevalg: Cafe Latte, Lys Toscana og Latte. Fargeprøver kan ses på meglers kontor). HIMLINGER: Ferdigbehandlede himlingsplater i hvit utførelse i alle rom. INNVENDIGE DØRER, YTTERDØRER OG VINDUER: Ytterdører leveres sporfrest i hvit utførelse med glass og vrider i forkrommet messing. Boddører til utvendig bod leveres i hvit utførelse uten glass. Innvendige dører leveres av type formpressede med messing krom vrider, alle dører levers videre med flat terskel. Vinduer og balkongdører leveres i hvit fabrikkmalt furu. Alle glass leveres av type to lags energiglass U= 1,4. Foringer for dører og vinduer leveres ferdig malt i hvit utførelse.

11 LISTVERK: Det leveres profilert listverk i furu fabrikkmalt 2 strøk i hele boligen. Listverket vil ikke bli malt ytterligere på byggeplass. KJØKKEN: Kjøkken leveres som vist på vedlagte kjøkken tegning. Kjøkken leveres av Norema kjøkken og er av type Hvit Form med grep/bøyle i stål som standard. Videre leveres laminat benkplate i steinmønster. Standard høyde på kjøkken er 212. Det kan og velges Norema Hvit Profil uten pristillegg. Alle kjøkken levers med oppvaskbenk, uttak til oppvaskmaskin og 100 liter benkebereder. GARDEROBER: Det leveres garderobe fra Norema i type Hvit standard. Det leveres 1 stk 100 cm kombi garderobe, 1 stk 100 cm garderobe hengeskap og 2 stk 50 cm garderobeskap med hyller i alle leiligheter, foruten i 2 roms leiligheter som vil få levert 2 meter med garderobeinnredning. BAD: Bad leveres flislagt med varmekabler i gulv. Hvert bad vil bli levert med et stk vannbesparende toalett. Foss badinett 95 cm baderomsinnredning med heldekkende servant og et greps blandebatteri. 1 stk termostatstyrt dusjbatteri med garnityr. I tillegg leveres komplett opplegg for vaskemaskin. TRAPPER: Det leveres lakkert furutrapp i bolig CS033 (tomannsbolig på 90 kvm). OPPVARMING: Alle boliger leveres med elementpipe, ferdig pusset og malt 2 strøk i samme farge som farge i rommet. Feieluke leveres ubehandlet. Det blir levert varmekabler i alle beboelsesrom i 1. etg. I 2. etg. leveres termostatstyrte panelovner. SENTRALSTØVSUGER: Alle leiligheter leveres med sentralstøvsuger. VENTILASJON: Det leveres luftbehandlingsaggregat med varmegjenvinning i alle boenheter. TV/TELEFON: Det vil bli levert felles parabolanlegg med uttak i stue. Man holder selv tuner og abonnement. Det levers et telefonuttak i hver boenhet. DIVERSE UTSTYR: Alle boenheter med utgang til bakkeplan vil få levert et stk. frostsikker utekran. Alle leiligheter vil bli levert med en stk. ringeklokke.

12 Det leveres et stk brannslokkingsapparat med pulver til hver boenhet samt røykvarsler. DIVERSE: I forbindelse med ventilasjonsframføring må det påregnes noe innkledninger og nedforinger som ikke fremkommer av tegninger. UTVENDIG: BALKONGER/ TERRASSER: Alle leiligheter i 2. etg vil bli levert med balkong med rekkverk. Alle leiligheter i 1. etg. leveres med platting. UTVENDIGE TRAPPER: Leveres med impregnerte vanger og stål i trinn. GARASJER: Tomannsboliger leveres med carport i tilknytning til boligen. For leiligheter kan garasje leveres mot tillegg i prisen på kr ,- Garasjer blir levert på asfaltert plate med nedstøpte pilarer under asfaltnivå. Det er beregnet et minimum 4 stk. garasjer i en utbygging. UTEBOD: Det blir levert utebod på 5 kvm til hver leilighet med ett el. punkt. For leiligheter nr i fire-mannsbolig med 70 kvm leiligheter i Hvervenenga vil utebodene bli bygget som frittstående boder. På de øvrige blir det som vist på skisse TOMTEN: Hvervenbakken: Veien blir levert ferdig asfaltert med gatelys. Stikkveier til hus og felles parkeringsplass blir levert ferdig oppgruset. Tomtene blir levert grovplanert klart for tilsåing. Felles/lekeareal leveres ferdig tilsådd med lekeapparater/utstyr etter vedlagte plankart og leveransebeskrivelse.. Hvervenenga/Hverventunet: Veier og felles parkeringsplasser blir levert ferdig asfaltert. Øvrig areal leveres ferdig tilsådd. Felles/lekeareal ferdig tilsådd med lekeapparater/utstyr etter vedlagte plankart og leveransebeskrivelse. Boligen leveres i ordentlig stand, ryddet og rengjort. For komplett leveransebeskrivelse og byggetegninger ta kontakt med Hønefoss Eiendom AS eller Garanti Eiendomsmegling.

13 Hvervenenga borettslag

14 Hvervenenga fire-mannsbolig 70 kvm

15 Kjøkkentegninger Hvervenenga fire-mannsbolig 70 kvm

16 Prisliste Hvervenenga fire-mannsbolig 70 kvm 2* 3* 4* 5* 6* 7* Leilighets Antall Bra Etasje Total pris Egenkapital Andel Husleie Husleie Husleie Husleie rom fellesgjeld etter år 6 år 6 Nr pr mnd skatt før skatt etter skatt SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT

17 Hvervenenga fire-mannsbolig 55 kvm

18 Kjøkkentegninger Hvervenenga fire-mannsbolig 55 kvm

19 Prisliste Hvervenenga fire-mannsbolig 55 kvm 2* 3* 4* 5* 6* 7* Leilighets Antall Bra Etasje Total pris Egenkapital Andel Husleie Husleie Husleie Husleie rom fellesgjeld etter år 6 år 6 Nr pr mnd skatt før skatt etter skatt SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT

20 Skisser over fellesområder

21 LEVERANSEBESKRIVELSE AV LEKEOMRÅDER HVERVENENGA Felles lekeplass 1: 2 stk. Hinder art. nr fra Lek og Sikkerhet 2 stk. Robustbord art. nr fra Lek og Sikkerhet 2 stk. sandkasser 3x3 meter 1 stk. Vippehuske art. nr fra Lek og Sikkerhet 1 stk. robåt i tre Vegetasjon beholdes i størst mulig grad slik den er. Det blir tilsådd ballslette 20 x 10 meter. Felles lekeplass 2: Akebakke Vegetasjon beholdes Vegetasjon beholdes i størst mulig grad slik den er. Det vil bli ryddet plass til akebakke, bredde 10 meter. BK 1: 1 stk. robustbord art. nr fra Lek og Sikkerhet Felles lekeplass 3: 1 stk. Robustbord art. nr fra Lek og Sikkerhet 1 stk. Vippesykkel art. nr fra Lek og Sikkerhet 1 stk. sandkasse 3x3 meter 1 stk. Hinder art. nr fra Lek og Sikkerhet Vegetasjon beholdes i størst mulig grad slik den er. Det blir tilsådd ballslette 15 x 8 meter. Felles lekeplass 4: 2 stk. Flerbruksmål art. nr fra Lek og Sikkerhet Oppgruset ballslette 1 stk. Robustbord art. nr fra Lek og Sikkerhet Vegetasjon rundt ballplass beholdes Vegetasjon for øvrig i SF-1 tynnes og beholdes slik den er.

22

23 BEREGNING AV HUSLEIE rentefot Pr leilighet renter første 5 år 55 m renter første 5 år 70m2 3,20 % P. Mnd Andre utg. løpende Pr.mnd Stipulert husleie 3,20 % pr. mnd Skattefordel første 5 år 55 m Skattefordel første 5 år 70 m Netto husleie første år Byggelånsrente Det sjette året Renter 55m renter 70m2 3,05 % pr.lel/mnd Avdrag 55m Avdrag 70m pr.lel/mnd Andre utg. løpende pr.lel/mnd Stipulert husleie 3,05 % pr. mnd Skattefordel 6. år 55 m Skattefordel 6. år 70 m Netto husleie første år

24 Forslag til likviditetsbudsjett for Hvervenenga borettslag pr ant. Leil fellesutg ant leil Inntekter: Sagatun 70 m m Sum inntekter Utgifter Kabel-TV-avgift 0 0 Vann og kloakk 0 0 Renovasjon Eiendomsskatt Feieavgift Strømutgifter Forsikring Forretningsførsel Årskontingent Revisjonshonorar Totaldrifting Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Drifts og vedlikehold Sum utgifter Overskudd før finansielle inn og utbetalinger Finansielle inn- og utbetalinger Avdrag lån Sparebank 1 Ringerike Renter lån Sparebank 1 Ringerike Endring i disponible midler 0

25 Vedtekter for Hvervenenga borettslag org nr tilknyttet RINGBO Ringerike og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den , sist endret den Innledende bestemmelser 1-1 Formål Hvervenenga borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Ringerike kommune og har forretningskontor i Ringerike kommune. (2) Borettslaget er tilknyttet RINGBO Ringerike og Omegn Boligbyggelag som er forretningsfører. 2. Andeler og andelseiere 2-1 Andeler og andelseiere (1) Andelene skal være på kroner 100,- (2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel. (3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte. (4) I tillegg har - rett til å eie inntil - av andelene. (5) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter. 2-2 Sameie i andel (1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel. (2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier (1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget. (2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene. (3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt. (4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen. (5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Haukedalen Borettslag org nr 946975974 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. oktober 1971, med endringer 26. mai 1983, 25. mai 2000, 7. mai

Detaljer

Skrenten Borettslag. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov trer i kraft 15.8.2005.

Skrenten Borettslag. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov trer i kraft 15.8.2005. Vedtekter Skrenten Borettslag for Skrenten borettslag org nr 948 793 539 tilknyttet Møre og Romsdal boligbyggelag Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011. VEDTEKTER for Klyve I borettslag, org nr. 933860140 tilknyttet Skien Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987,

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004.

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004. Vedtekter Vedtekter for Hovly borettslag org nr 853 954 292. Tilknyttet Hovly boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011.

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. Vedtekter Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Storholtan borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Vedtekter. for. Skauen borettslag org nr 948 677 202. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24.

Vedtekter. for. Skauen borettslag org nr 948 677 202. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24. Vedtekter for Skauen borettslag org nr 948 677 202 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24. mai 2005 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Skauen borettslag

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

VEDTEKTER. VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968

VEDTEKTER. VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968 VEDTEKTER for VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968 sist endret den 16.06.2008 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Voldsdalsberga borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne

Detaljer

Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649

Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649 Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649 vedtatt på ordinær generalforsamling den 30.mai 2007. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Haraløkka borettslag er et frittstående borettslag

Detaljer

1. Innledende bestemmelser

1. Innledende bestemmelser VEDTEKTER FOR A.S. SOMMERFRYDLØKKEN Vedtatt på generalforsamling 19.03.1945, 30.03.1960, 29.03.1979, 24.04.1987, 10.03.1993, 07.03.1995, 07.03.1997, 26.03.1998, 29.03.2001, 21.04.05, 4.4.2006 og endret

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag som er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag som er forretningsfører. Vedtekter for Othilienborg Borettslag org nr. 950.373.520 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling 28.05.1965, sist endret 12.06.2006. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Elgfaret borettslag org nr 953 748 525. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20.04.1971, sist endret den 15/04 2004. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Lenvik kommune og har forretningskontor i Lenvik kommune.

(1) Borettslaget ligger i Lenvik kommune og har forretningskontor i Lenvik kommune. Vedtekter for Lundhaugen borettslag, SUS tilknyttet Boligbyggelaget Nord 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Lundhaugen borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett

Detaljer

Vedtekter for Sentralbadet borettslag

Vedtekter for Sentralbadet borettslag Vedtekter for Sentralbadet borettslag Vedtekter for Sentralbadet borettslag org.nr. 986 593 403. Vedtatt på ordinær generalforsamling 21.06.2006. Ved ordinær generalforsamling 31.05.2011 ble det vedtatt

Detaljer

Vedtekter for Kråkåsen borettslag. Org. nr 952103059 - Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl.

Vedtekter for Kråkåsen borettslag. Org. nr 952103059 - Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtekter for Kråkåsen borettslag. Org. nr 952103059 - Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på generalforsamling 16.04.2013. Vedtatt på generalforsamlingen 05.05.2008. (Ifbm. sammenslåing av med Follo

Detaljer

org nr 948122561 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike

org nr 948122561 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike Vedtekter for LUNDSLØKKA Borettslag org nr 948122561 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike Vedtektene er vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.06.1961 og sist endret i ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Solvangen Borettslag I AL

Vedtekter for Solvangen Borettslag I AL Vedtekter for Solvangen Borettslag I AL (Vedtatt på konstituerende generalforsamling 30.12.1972 med endring vedtatt på generalforsamling 18.12.1975, 12.05.1998, 15.05.2001 og 10.05.06). 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. for B/L Tjensås III, org nr , tilknyttet Stavanger Boligbyggelag vedtatt på generalforsamling den

Vedtekter. for B/L Tjensås III, org nr , tilknyttet Stavanger Boligbyggelag vedtatt på generalforsamling den Vedtekter for B/L Tjensås III, org nr 951 412 201, tilknyttet Stavanger Boligbyggelag vedtatt på generalforsamling den Innhold 1 Innledende bestemmelser... 2 1-1 Formål... 2 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Kongsberg kommune og har forretningskontor i Kongsberg kommune.

(1) Borettslaget ligger i Kongsberg kommune og har forretningskontor i Kongsberg kommune. NBBL-dok nr 2.02 Vedtekter For Solkollen borettslag org nr 912351637 Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på stiftelsesmøtet den 24.06.2013. * Sist endret etter ekstraordinær generalforsamling 07.05.2014.

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. mars 1987, endret 4. april 1995 og sist endret på ordinær generalforsamling den 19. april 2007.

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. mars 1987, endret 4. april 1995 og sist endret på ordinær generalforsamling den 19. april 2007. Vedtekter for Mårskrenten borettslag org nr 947 714 643 tilknyttet Møre og Romsdal boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. mars 1987, endret 4. april 1995 og sist endret på ordinær

Detaljer

Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag

Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag 1. Innledene bestemmelser Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 28.11.2005. 1.1 Formål Tillertunet 3 Borettslag er et andelslag bestående av i alt 20 andeler som

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Gjøvik kommune og har forretningskontor i Gjøvik kommune.

(1) Borettslaget ligger i Gjøvik kommune og har forretningskontor i Gjøvik kommune. NBBL-dok nr 2.02 Sist revidert 23.08.2006 Vedtekter for tilknyttede borettslag Vedtekter for Greina borettslag (under oppføring) tilknyttet Gjøvik og Omegn boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøtet den

Detaljer

Vedtekter. for. Bjørnefaret borettslag

Vedtekter. for. Bjørnefaret borettslag Vedtekter for Bjørnefaret borettslag Org nr 954 356 051 tilknyttet ROBO (Romerike Boligbyggelag), vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.5.1976, sist endret den 05/06 2012. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtekter For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.09.65, sist endret den 20.05.15. 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Vedtekter for frittstående borettslag

Vedtekter for frittstående borettslag Klientnr. 1261 Vedtekter for frittstående borettslag For INDRE HAVNEBY BORETTSLAG stiftet 29.09.17. Organisasjonsnummer XXX XXX XXX Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.03.1969, sist endret den 17.3.

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.03.1969, sist endret den 17.3. Vedtekter for Dyrgrav borettslag org nr 953 413 590. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.03.1969, sist endret den 17.3.2015 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER. For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008

VEDTEKTER. For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008 VEDTEKTER For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008 Endret 16.3.2009, sist endret 18.04.2012. Borettslagets navn skal være Løvåshagen

Detaljer

Vedtekter. for. Klosterenga Borettslag org nr 946 738 808

Vedtekter. for. Klosterenga Borettslag org nr 946 738 808 Vedtekter for Klosterenga Borettslag org nr 946 738 808 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6. november 1987, med endringer 19. april 2005, sist endret den 28. mai 2015 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLINKEN TJØME BORETTSLAG (UNDER STIFTELSE) org. nr: XXXXXXXXXX. tilknyttet

VEDTEKTER FOR BLINKEN TJØME BORETTSLAG (UNDER STIFTELSE) org. nr: XXXXXXXXXX. tilknyttet VEDTEKTER FOR BLINKEN TJØME BORETTSLAG (UNDER STIFTELSE) org. nr: XXXXXXXXXX tilknyttet TØNSBERG NØTTERØY BOLIGBYGGELAG vedtatt på konstituerende generalforsamling den XXXXXXXXX, sist endret den XXXXXXXXXXX,

Detaljer

Vedtekter for. Borettslaget Christian Kroghs gate 30

Vedtekter for. Borettslaget Christian Kroghs gate 30 Vedtekter for Borettslaget Christian Kroghs gate 30 (etter endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14.05.2008) 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Christian Kroghs gate 30, gnr. 208

Detaljer

Vedtekter. For. Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845

Vedtekter. For. Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845 Vedtekter For Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 18. desember 1973, sist endret den 26. april 2005 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Borettslaget

Detaljer

Vedtekter. For. Kantarellen borettslag org nr 947 138 081

Vedtekter. For. Kantarellen borettslag org nr 947 138 081 Vedtekter For Kantarellen borettslag org nr 947 138 081 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. februar 1988, sist endret den 4. juni 2013 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Kantarellen borettslag

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune.

(1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune. Vedtekter for Storaneset borettslag org nr. 00950796316 tilknyttet Stor-Bergen boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.desember 1971, revidert den 11. mai 2002. Endringen gis virkning

Detaljer

Vedtekter. for Søndre Flatåsen Borettslag Borettslag org nr tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag

Vedtekter. for Søndre Flatåsen Borettslag Borettslag org nr tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag Vedtekter for Søndre Flatåsen Borettslag Borettslag org nr. 953 358 263 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling 14.05.1980 sist endret 24.05.2005 (ikrafttredelse

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388

Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388 Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388 Vedtatt på ordinær generalforsamling den 13.06.2006. Endret ordinær generalforsamling 13.06.2007. Endret ordinær generalforsamling 10.06.2008.

Detaljer

Vedtekter for Einerhålå Borettslag org nr tilknyttet Sandnes Boligbyggelag vedtatt på ekstraordinærgeneralforsamling den

Vedtekter for Einerhålå Borettslag org nr tilknyttet Sandnes Boligbyggelag vedtatt på ekstraordinærgeneralforsamling den Vedtekter for Einerhålå Borettslag org nr. 947 181 408 tilknyttet Sandnes Boligbyggelag vedtatt på ekstraordinærgeneralforsamling den 12.12.2006 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål (1) Einerhålå borettslag

Detaljer

Side 24. Vedtekter. For. Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

Side 24. Vedtekter. For. Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Side 24 Vedtekter For Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på generalforsamling den 16. oktober 1970, sist endret den 25. mai 2004 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Moss kommune og har forretningskontor i Moss kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Moss kommune og har forretningskontor i Moss kommune. Mønsterdokument fra NBBL 19.01.2004 Vedtekter for Skredderåsen borettslag org nr 948 863 057 tilknyttet Moss Boligbyggerlag vedtatt på generalforsamling den 29/4-2004 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål

Detaljer

vedtatt på stiftelsesmøtet den , sist endret den

vedtatt på stiftelsesmøtet den , sist endret den NBBL-dok nr 2.03 Sist revidert 05.11.2015 Vedtekter for frittstående borettslag Vedtekter for Strømmen Studio borettslag org nr 991 075 941 vedtatt på stiftelsesmøtet den 28.02.2007, sist endret den 05.11.2015.

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29. mai 1990, sist endret den 27. mars 2012

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29. mai 1990, sist endret den 27. mars 2012 Vedtekter for Kronstad Borettslag org nr 859 335 152 tilknyttet Stor-Bergen Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29. mai 1990, sist endret den 27. mars 2012 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Glostrupveien Borettslag

Vedtekter for Glostrupveien Borettslag Vedtekter for Glostrupveien Borettslag org nr 948 414 929 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike Vedtektene er vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.august 1971 og sist endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Boxbo

Vedtekter for Borettslaget Boxbo Vedtekter for Borettslaget Boxbo Org.nr.: 987 142 731 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Boxbo gnr. 53 bnr. 203 snr: 104 i Trondheim kommune er et samvirkeforetak som har til formål å gi

Detaljer

Vedtekter for Lørenkvartalet Borettslag. Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2008

Vedtekter for Lørenkvartalet Borettslag. Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2008 Vedtekter for Lørenkvartalet Borettslag. Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2008 Endret i e.o. generalforsamling 03.09.09. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NAVN, LAGSFORM, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR...1 1.1 Formål...1

Detaljer

Vedtekter for Sletta Borettslag

Vedtekter for Sletta Borettslag Vedtekter for Sletta Borettslag org. nr 948534320. tilknyttet Boligbyggelaget Romerike sist endret den 29.03.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Sletta Borettslag er et samvirkeforetak som har

Detaljer

VEDTEKTER. for. A/L NYBORG BORETTSLAG Org.nr. 855003252

VEDTEKTER. for. A/L NYBORG BORETTSLAG Org.nr. 855003252 VEDTEKTER for A/L NYBORG BORETTSLAG Org.nr. 855003252 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. mai 1962 sist endret den 22. mars 2006 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Nyborg Borettslag

Detaljer

Vedtekter. for. Nebbejordet Borettslag org nr Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

Vedtekter. for. Nebbejordet Borettslag org nr Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtekter for Nebbejordet Borettslag org nr 950 280 166 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 28. desember 1982, med senere endringer og sist endret 27. mars 2012.

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Stavanger kommune og har forretningskontor i Stavanger kommune.

(1) Borettslaget ligger i Stavanger kommune og har forretningskontor i Stavanger kommune. Vedtekter for borettslaget Auklend Vest org nr 955 044 894. Vedtatt på generalforsamling den 24.05.04. Sist endret 07.03.16. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Brl. Auklend Vest er et samvirkeforetak

Detaljer

Vedtekter. for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag

Vedtekter. for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag Vedtekter for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling 05.05.1977 sist endret 28.04.2005 (ikrafttredelse fra 15.08.05).

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Olsgård II Borettslag, org nr. 950221933 tilknyttet Tromsø BBL vedtatt på konstituerende generalforsamling den 26.juni 1969, sist endret den 28.04.11. Ikrafttredelse fra samme dato Lov om

Detaljer

VEDTEKTER. for Bodøsjøen borettslag ( org nr. 851916822 ) tilknyttet Bodø boligbyggelag.

VEDTEKTER. for Bodøsjøen borettslag ( org nr. 851916822 ) tilknyttet Bodø boligbyggelag. VEDTEKTER for Bodøsjøen borettslag ( org nr. 851916822 ) tilknyttet Bodø boligbyggelag. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 28.12.1972, endret 28.04.05, 26.04.12, sist endret 29.05.13. Vedtektene

Detaljer

Vedtekter for Alaskasvingen borettslag

Vedtekter for Alaskasvingen borettslag Vedtekter for Alaskasvingen borettslag 1. Innledende bestemmelser 1-1 Navn 1-2 Formål Borettslaget skal hete Alaskasvingen borettslag. Alaskasvingen borettslag er et andelslag som har til formål å gi andelseierne

Detaljer

Vedtekter. for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 25.02.1975, sist endret den 19.03.2014. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Myra borettslag

Vedtekter for Myra borettslag Vedtekter for Myra borettslag Org nr 947 122 363, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6.3.1985, sist endret den 10.04.2010. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Myra borettslag er et samvirkeforetak

Detaljer

skredbakka Vedtekter

skredbakka Vedtekter skredbakka BORETTSLAGET http://www.borettslag.net/skredbakka Vedtekter for B/L Skredbakka, org nr 951 271 470, tilknyttet Stavanger Boligbyggelag, vedtatt på generalforsamling den 08.04.2010. (1) Innledende

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6.juni 1951, sist endret den 28.april 2005

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6.juni 1951, sist endret den 28.april 2005 Vedtekter for Fløenmarken Boliglag AS, org nr 930558664 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6.juni 1951, sist endret den 28.april 2005 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Fløenmarken Boliglag

Detaljer

Innledende bestemmelser... 1 Aksjekapital og aksjeeiere... 1 Borett og bruksoverlating... 2 Vedlikehold... 2 Pålegg om salg og fravikelse...

Innledende bestemmelser... 1 Aksjekapital og aksjeeiere... 1 Borett og bruksoverlating... 2 Vedlikehold... 2 Pålegg om salg og fravikelse... VEDTEKTER a/s SOMMERFRYDLØKKEN 1. Innledende bestemmelser... 1 1-1 Formål... 1 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold... 1 2. Aksjekapital og aksjeeiere... 1 2-1 Aksjer og aksjeeiere...

Detaljer

Vedtekter. for Fløentoppen Borettslag org nr 887402612. tilknyttet. Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Fløentoppen Borettslag org nr 887402612. tilknyttet. Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Fløentoppen Borettslag org nr 887402612 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 7. oktober 2004, sist endret den 10.6.2008 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. juni 1976, , , , , , sist endret den

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. juni 1976, , , , , , sist endret den Vedtekter for Bekkjarvikveien borettslag org nr 951658502 tilknyttet Vestlandske boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. juni 1976, 20.6.78, 27.5.91, 14.6.93, 14.04.05, 22.04.14,

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling dd.mm.åååå

Vedtatt på konstituerende generalforsamling dd.mm.åååå VEDTEKTER FOR Skipperhuset borettslag Org. nr. SUS Vedtatt på konstituerende generalforsamling dd.mm.åååå 1. Innledende bestemmelser 1-1 Navn 1-2 Formål Borettslaget skal hete Skipperhuset borettslag.

Detaljer

- 1 - 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Selskapet ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune.

- 1 - 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Selskapet ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune. - 1 - Vedtekter for Nygårdkollen Boligaksjeselskap, org nr 933 200 000 Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 5. september 2007 Endret på ordinær generalforsamling 26.05.2009 Endret på ordinær

Detaljer

Vedtekter for Neslia Borettslag

Vedtekter for Neslia Borettslag Vedtekter for Neslia Borettslag org nr 968 597 531. tilknyttet Boligbyggelaget Romerike vedtatt på konstituerende generalforsamling 26.mars 1998, sist endret på ordinær generalforsamling den 13.mars 2012.

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Svartås borettslag org nr 954 057 844. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.04.1971, sist endret den 26.03.2014. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Trondheim kommune og har forretningskontor i Trondheim kommune.

(1) Borettslaget ligger i Trondheim kommune og har forretningskontor i Trondheim kommune. VEDTEKTER Vedtekter for borettslaget Innherredsveien 58-60 org.nr. 976 002 008. Vedtatt på ordinær generalforsamling 04.12.2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 29.10.2009. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. for Tagtvedt II borettslag org. nr tilknyttet Larvik boligbyggelag,

Vedtekter. for Tagtvedt II borettslag org. nr tilknyttet Larvik boligbyggelag, Vedtekter for Tagtvedt II borettslag org. nr. 953 361 582 tilknyttet Larvik boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 05.021981, sist endret 29.08.2016 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE HANSMARK BORETTSLAG ORG. NR Vedtatt dato: Endret dato: pkt. 3

VEDTEKTER FOR VESTRE HANSMARK BORETTSLAG ORG. NR Vedtatt dato: Endret dato: pkt. 3 VEDTEKTER FOR VESTRE HANSMARK BORETTSLAG ORG. NR. 985 862 338 Vedtatt dato: 02.05.06 Endret dato: 27.06.06 10.06.09 pkt. 3 1. Innledende bestemmelser 1.1 Navn 1.2 Formål Borettslaget skal hete Vestre Hansmark

Detaljer

TRONDHJEMS KOOPERATIVE BOLIGSELSKAP BORETTSLAG

TRONDHJEMS KOOPERATIVE BOLIGSELSKAP BORETTSLAG Vedtekter Vedtekter for Trondhjems Kooperative Boligselskap Borettslag org.nr. 953 683 636. Vedtatt på ordinær selskapsforsamling 5 juni 2014. 1. Innledende bestemmelser 1 1 Formål (1) Trondhjems Kooperative

Detaljer

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Vedtekter for Spoven borettslag org nr 950285036 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling, sist endret den 11. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Spoven

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØREN TORG BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR LØREN TORG BORETTSLAG VEDTEKTER FOR LØREN TORG BORETTSLAG vedtatt på stiftelsesmøtet den 08.02.08, med endringer i ekstraordinær generalforsamling 7. september 2011. Endringer på generalforsamling 7.mai 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Riegelsbakken borettslag org nr 953 609 363. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 15.08.1963, sist endret den 12/4 2012. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. for Utsikten borettslag org nr Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. for Utsikten borettslag org nr Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Utsikten borettslag org nr 954 112 705. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20.04.1971, sist endret den 21.03.2013. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. for. Ryenberget borettslag org nr Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

Vedtekter. for. Ryenberget borettslag org nr Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtekter for Ryenberget borettslag org nr 950 285 125 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20.april 1978, sist endret den 22. mai 2008 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for B/L Frostaveien 1 borettslag org nr vedtatt på konstituerende generalforsamling den , sist endret den

Vedtekter for B/L Frostaveien 1 borettslag org nr vedtatt på konstituerende generalforsamling den , sist endret den Vedtekter for B/L Frostaveien 1 borettslag org nr 984063350 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 04.12.2001, sist endret den 24.06.2004 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål (1) B/L Frostaveien

Detaljer

070 Brøttet borettslag, vedtatt på generalforsamlingen 19.mai 2010

070 Brøttet borettslag, vedtatt på generalforsamlingen 19.mai 2010 Vedtekter for Brøttet borettslag org nr 950 245 573. tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag Vedtatt på generalforsamling den 19.mai 2010 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Brøttet borettslag er et

Detaljer

VEDTEKTER FURUHEIM BORETTSLAG

VEDTEKTER FURUHEIM BORETTSLAG VEDTEKTER FURUHEIM BORETTSLAG 10.07.2017 1. Innledende bestemmelser VEDTEKTER VEDTEKTER FURUHEIM BORETTSLAG Vedtatt 1-1 Formål Furuheim borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Nymoen borettslag org nr 965 763 406. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.12.1992, sist endret den 06.05.2015. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

Vedtekter. For. Grøntulien Borettslag

Vedtekter. For. Grøntulien Borettslag Vedtekter For Grøntulien Borettslag Organisasjonsnummer: 951528145 tilknyttet Stor-Bergen Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 5. mai 1975, siste endret på ekstraordiner generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Sandefjordgata 3 Borettslag Org. nr

Vedtekter for Sandefjordgata 3 Borettslag Org. nr Vedtekter for Sandefjordgata 3 Borettslag Org. nr. 951921181 Endret på ordinær generalforsamling 15.04.2013 Vedtatt navneendring på generalforsamling den 20. mai 2008 Revidert på ordinær generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLYSTADRINGEN BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLYSTADRINGEN BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLYSTADRINGEN BORETTSLAG Org nr 945 639 288 tilknyttet BORI (Boligbyggelaget Romerike), vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20.2.1975, sist endret den 19.03.2015. Innholdsfortegnelse

Detaljer

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 VEDTEKTER for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslagets navn er Borettslaget Professor Hansteensgt. 70. Lagets forretningskontor er i Bergen kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET BAGLERBYEN ORG. NR

VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET BAGLERBYEN ORG. NR VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET BAGLERBYEN ORG. NR. 990 469 369 Vedtatt på stiftelsesmøte den 22.09.2006. Endret på ekstraordinær generalforsamling 19.01.2007. Endret på ordinær generalforsamling 26.02.2008.

Detaljer

VEDTEKTER for Ringgatens Byggeselskap II A/S. Gnr. 227, Bnr. 76, Oslo org nr sist endret på ordinær generalforsamling den 23.

VEDTEKTER for Ringgatens Byggeselskap II A/S. Gnr. 227, Bnr. 76, Oslo org nr sist endret på ordinær generalforsamling den 23. VEDTEKTER for Ringgatens Byggeselskap II A/S Gnr. 227, Bnr. 76, Oslo org nr 933 774 988 sist endret på ordinær generalforsamling den 23. mai 2016 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ringgaten Byggeselskap

Detaljer

Vedtekter for Ammerudsletta Borettslag Org. nr

Vedtekter for Ammerudsletta Borettslag Org. nr 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Vedtekter for Ammerudsletta Borettslag Org. nr. 955362128 Vedtatt på generalforsamling den 06.04.2006 Endret på generalforsamling 12.04.2007 Endret på generalforsamling

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006. Vedtekter for Renovasjonsarbeidernes byggeaksjeselskap (RABS AS), org nr 833 058 452 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

V E D T E K T E R F O R

V E D T E K T E R F O R V E D T E K T E R F O R BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. II A Org. nr. 953475294 Endret på ordinær generalforsamling 28.04.1992 Endret på ordinær generalforsamling 04.05.2004 Endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. )

V E D T E K T E R. for. Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet, sist endret på ekstra ordinært sameiermøte 17.04.2012

Detaljer

Vedtekter for Ullern Park Borettslag Org. nr

Vedtekter for Ullern Park Borettslag Org. nr Vedtekter for Ullern Park Borettslag Org. nr. 987979291 Vedtatt på ordinær generalforsamling den 29.5.2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 09.05.2012 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ullern

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører. Vedtekter for Vestskrenten Borettslag org nr. 848205052 vedtatt på ordinær generalforsamling den 15.mai 2006 med endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 3. juni 2013 og på ordinær generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER. for AS Kampens Byggeselskap org nr 921104219 Sist endret 22. april 2010.

VEDTEKTER. for AS Kampens Byggeselskap org nr 921104219 Sist endret 22. april 2010. VEDTEKTER for AS Kampens Byggeselskap org nr 921104219 Sist endret 22. april 2010. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål AS Kampens Byggeselskap er et boligaksjeselskap som har til formål å opprettholde

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune. Vedtekter for Solheimslien borettslag org nr 948 115 700. vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. april 1966, endret på generalforsamling den 1. oktober 1968, 17. mars 1969, 16. april 1970,

Detaljer

VEDTEKTER. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

VEDTEKTER. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold VEDTEKTER for Høglia borettslag org nr 954 183 203 tilknyttet Bodø Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 04.11.82, endret 11.05.04, 04.05.11, endret 16.06.15 og sist endret 08.06.16.

Detaljer

Vedtekter. for Garaas borettslag, org nr Frittstående borettslag,

Vedtekter. for Garaas borettslag, org nr Frittstående borettslag, Vedtekter for Garaas borettslag, org nr 943 067 066. Frittstående borettslag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 26.02.1987, sist endret den 03.05.2016. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune. Vedtekter For VESTSKOGEN borettslag org nr 948 010 070 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. februar 1965 med endringer vedtatt på generalforsamling den 9. juni 2005 og 5. mai 2010. Revidert

Detaljer

VEDTEKTER for A/L LØVENSTAD BORETTSLAG

VEDTEKTER for A/L LØVENSTAD BORETTSLAG VEDTEKTER for A/L LØVENSTAD BORETTSLAG Org nr 953 303 787 tilknyttet Bori (Boligbyggelaget Romerike), vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 9. Mars 2006, senere endret av generalforsamlingen hhv.

Detaljer

Vedtekter for Engelsborg borettslag. Vedtatt på generalforsamling

Vedtekter for Engelsborg borettslag. Vedtatt på generalforsamling Vedtekter for Engelsborg borettslag Vedtatt på generalforsamling 20.05.2015 Vedtekter for Engelsborg borettslag Organisasjonsnummer 948 322 536, vedtatt på ordinær generalforsamling den 20.05.2015. 1.

Detaljer

Vedtekter t Ny Lov for Skolegata 4 ABC borettslag Org. nr. 993305707

Vedtekter t Ny Lov for Skolegata 4 ABC borettslag Org. nr. 993305707 Vedtekter t Ny Lov for Skolegata 4 ABC borettslag Org. nr. 993305707 1. Innledende bestemmelser Vedtatt i stiftelsesmøtet den 15.10.08. 1-1 Formål Skolegata 4 ABC borettslag er et samvirkeforetak som har

Detaljer

Vedtekter. For Fuglemyra borettslag org nr vedtatt på generalforsamling den og

Vedtekter. For Fuglemyra borettslag org nr vedtatt på generalforsamling den og Vedtekter For Fuglemyra borettslag org nr. 952358154. vedtatt på generalforsamling den 04.05.2006 og 02.05.2013 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Fuglemyra borettslag er et samvirkeforetak som har

Detaljer

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27. november 1945, sist endret den 27. august 2008. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ålesund

Detaljer

V E DT E K T E R. For. GRANLUND BORETTSLAG (org. nr. 976 119 142)

V E DT E K T E R. For. GRANLUND BORETTSLAG (org. nr. 976 119 142) V E DT E K T E R For GRANLUND BORETTSLAG (org. nr. 976 119 142) vedtatt på generalforsamling 22.mars 2006 gjeldende fra ikrafttredelse av ny borettslov vedtatt 06.06.2003 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

VEDTEKTER for KLOSTERHAGEN BORETTSLAG Org. nr. 990 930 775

VEDTEKTER for KLOSTERHAGEN BORETTSLAG Org. nr. 990 930 775 1. Innledende bestemmelser VEDTEKTER for KLOSTERHAGEN BORETTSLAG Org. nr. 990 930 775 Vedtatt på stiftelsesmøtet den 25.01.07. Oppdatert på ekstraordinær generalforsamling 25.04.07 og ordinær generalforsamling

Detaljer