Tilstandsrapport. over andel i NYE SKANSEN 13 A BORETTSLAG NEDRE ILA 13 A 7018 TRONDHEIM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport. over andel i NYE SKANSEN 13 A BORETTSLAG NEDRE ILA 13 A 7018 TRONDHEIM"

Transkript

1 Tilstandsrapport over andel i NYE SKANSEN 13 A BORETTSLAG NEDRE ILA 13 A 7018 TRONDHEIM To- roms leilighet. Gnr. 416 Bnr. 92 Leilighet nr. 1 Andelsnr.: Andel nr 1. TRONDHEIM KOMMUNE Utført av: Sertifisert takstmann Eivind Frost- Nordhagen Nils Uhlin Hansens vei Trondheim Organisasjon nr , postboks 9227, Byåsen, 7424 Trondheim Oppdrag 2198 Befaringsdato:

2 Tilstandsrapport over andel i NYE SKANSEN 13 A BORETTSLAG NEDRE ILA 13 A 7018 TRONDHEIM To- roms leilighet. Gnr. 416 Bnr. 92 Leilighet nr. 1 Andelsnr.: Andel nr 1. TRONDHEIM KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Foreta åstedsbefaring for grunnlag å utarbeide takst, dagens markedsverdi - på objektet. Samtidig foreta gjennomgang av våte rom samt arealmålinger. Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Denne tilstandsrapporten er en tilstandsbeskrivelse utført iht. NTFs regler og NS 3424/3451. "Nivå 1" er registreringsnivået, basert på kun visuelle observasjoner uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger. NS 3424 (1995-utgaven) angir at Tilstandsgrader (Tg) fra 0-3 skal benyttes for å angi grader av tilstandssvekkelse. 0: ingen symptomer, 1: svake symptomer, 2: middels kraftige symptomer, 3: kraftige symptomer. Tilstandssvekkelser angis ikke for bygningsdeler hvor Tg 0 er registrert. Takstmannen kan ikke gjøres ansvarlig for manglende eller feil opplysninger om skader som bare kan avdekkes ved inngrep i bygningsdeler eller komponenter. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil eller mangler som bør rettes opp. Hvis dokumentet er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for oppdatering. Sammenfattet beskrivelse Sydvent leilighet beliggende i boligkompleks på Nedre Ila. Sentralt beliggende til offentlig kommunikasjon, til skolesentra og til barnehagesenter. Sentral beliggenhet også til flere store kjøpesentra. Fin beliggenhet til friområder / turområder med blant strandlinje og båthavn. Flat pent opparbeidet tomt beplantet med busker og trær, basis i plenområder og asfalterte stikk veger. Fellesarealer med lekeplass for barn. Vedlikehold administrert av borettslaget. Typisk fortettet boligblokk område med asfalterte stikk / hovedveger, begrenset trafikkområder med egne parkeringsplasser. Området har store områder med fellesarealer. Organisert sykkelparkering. Ingen gjennomgangstrafikk. Andelsleiligheten har en gjennomgående god standard med flere gode tekniske løsninger. Arbeidene synes å være utført i solid handverk. Det er ikke foretatt undersøkelser om det hviler servitutter eller andre verdireduserende faktorer over eiendommen. Fakta i taksten bygger på egen besiktigelse og opplysninger gitt av representant for hjemmelshaver på stedet. Tilstandsrapport konklusjon Andelsleilighet på 1. etasjeplan med beliggenhet ut mot lekeplass og lite friområde. Bygningsteknisk er leiligheten i gjennomgående god stand. Det er anmerket noen poster på våtrom som bør gjennomgåes. Mulig parkering i eget anlegg. Sykkelparkering. Eivind Frost -Nordhagen Org.nr mva av 6

3 God sikring av inngangsparti og sykkelparkering. Leilighetens arealer er lasermålt og har marginer til oppgitte arealer. Andelsleiligheten er beregnet slik: Byggekostnader: 40 m2 + egen balkong, bod og andel fellesarealer a kr oo pr m2. = KR oo Andel teknisk einstallasjoner, varme og felles parkeringsanlegg: = KR oo Andel tomteinvesteringer = KR oo Teknisk verdi andel nr 1. = KR oo ==================== Takstverdi andel nr 1. = KR oo Andel fellesgjeld = KR oo Markedsverdi, avrundet. = KR oo ===================== Trondheim, Sertifisert takstmann Eivind Frost- Nordhagen Nils Uhlin Hansens vei Trondheim (sign) Eivind Frost -Nordhagen Org.nr mva av 6

4 Rekvirent Rekvirert av: Marius Møllersen Besiktigelse, tilstede Dato: Sertifisert takstmann Eivind Frost- Nordhagen Takstmann Tlf.: Telefon Dokumentkontroll Andre dok./kilder: Eier Forretningsfører Vedlegg Nr Dokument/beskrivelse Ant. sider 1 Eiendomsdata Eiendomsdata Matrikkeldata: To- roms leilighet. Gnr. 416 Bnr. 92 Leilighet nr.: Leilighet nr. 1 Etasje 1 Eier adkomstdok.: Hans Magnus Møllersen Selskap/borettslag: NYE SKANSEN 13 A BORETTSLAG Leilighetstype: Andelsleilighet Andelsnr.: Andel nr 1. Obligasjonsnummer: 1 Tomt: Eiet tomt. Areal 719,5 m² Gjelder hele borettslaget. Adkomst: Adkomst fra offentlig vei. Kjøpesum: Kr År/dato: 2005 Ervervet i det frie / åpne marked. Forsikringsforhold Forsikringsselskap: Kommentar: Bygninger på eiendommen Aksje/andelsleilighet Byggeår: Ikke oppgitt Fellesforsikring. Avtalenummer: Ikke oppgitt Andel forsikring inngår i fellesutgiftene. Arealer og anvendelse AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. Eivind Frost -Nordhagen Org.nr mva av 6

5 For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Aksje/andelsleilighet - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Kjeller Bod i fellesanlegg. 1. etasje Fellesarealer, entre med garderober, 1. soverom, kombinert vaskerom og bad m wc. Mellomgang, stue og kjøkken med åpen løsning og med glassdør til delvis overbygget balkong på ca 12m2. Loft Tilgang til fellesarealer. Sum bygning Aksje/andelsleilighet - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom Kjeller Bod 1. etasje Gang, entré, bad/wc/vaskerom, soverom, kjøkken, stue Loft Trapperom Felles uteareal. KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Aksje/andelsleilighet Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse T.grad Kjeller 200 Bygning, generelt Større boligblokk på 5 etasjer samt kjeller. Basis oppført i betong med heis. 210 Grunn og fundamenter, generelt Banketter og grunnmur oppført på armert betong med puss på begge sider. 220 Primære bygningsdeler, generelt Byggekonstruksjon er plass støpt betong, stenderverk og fasader forbelendet med spekket tegl. Vinduer i energiglass, hoveddør i aluminium. 227 Takkonstruksjoner Prefabrikerte takstoler belagt med sperre, lekter og tekket med betongstein. Renner og beslag i stål. 1. etasje 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Basis merbau parkett i alle rom utenom baderommet som har keramiske fliser. Vanlig vedlikehold er gjennomført. Andlesleiligheten har livsløpstandard hvorfor terskel til TG: 1 baderommet er tilpasset dette - flat terskel med elsatisk fuge. 254 Overflater på innvendige vegger Basis vegger er malte flater i gips. Baderom har keramiske fliser på vegger. Vanlig vedlikehold er gjennomført. Eivind Frost -Nordhagen Org.nr mva av 6

6 Alle elastiske fuger er gjennomgått uten kommentarer. Gjennomføringer til dusjbatteri er kontrollert, her anbefales tetting da blandebatteriet står i selve dusjnisja. Anbefaler elestisk fuge i overgangen flis / røropplegg. TG: 2 Leiligheten er utstyrt med rør i rør system med utkast i baderommet. To av rørene var frakoblet uten plugging. Hvorfor vites ikke, men plugging / tetting anbefales. Slukpotte kontrollert uten kommentarer. 272 Kjøkkeninnredning Kjøkken i laminert utgave med edeltre fronter. Benkeplate i laminert utgave og nedfelt vask i benk. Påkostninger: Stoppekran i benken. Vanlig vedlikehold er gjennomført. Alle elastiske fuger er kontrollert uten kommentar. TG: 1 Det anbefales montasje av waterstopp til oppvaskmaskin. 273 Innredning og garnityr for våtrom Vask i benk og duskabinett som glassvegger. Montert direkte i vegg. Bør kontrolleres. Gjennomgående i god stand. TG: Varme, generelt Basis oppvarming er tilkobling fjernvarmesystem med eget anlegg for hele borettslaget. Påkostninger: Kostnader og vedlikehold inngår i fellesturgiftene. Eivind Frost -Nordhagen Org.nr mva av 6