TILSTANDSRAPPORT. Rehabilitering av kunstgressdekket. Stamnes Kunstgressbane UTARBEIDET AV: Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks Bodø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDSRAPPORT. Rehabilitering av kunstgressdekket. Stamnes Kunstgressbane UTARBEIDET AV: Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks 973 8001 Bodø"

Transkript

1 Rehabilitering av kunstgressdekket Stamnes Kunstgressbane UTARBEIDET AV: SVEN AUNE AS Rådgivende ingeniar idrettsanlegg Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks Bodø PÅ OPPDRAG FRA: Sandnessjøen Idrettslag Fotballavdelingen Postboks Sandnessjøen

2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sivilingeniør SVEN AUNE AS - Rådgivende Ingeniør Idrettsanlegg - Postboks Bodø Telefon

3 2 FORORD Rådgivende Ingeniør Sven Aune AS er engasjert av Sandnessjøen Idrettslag Fotball til å utarbeide en tilstandsrapport med tanke på rehabilitering av kunstgressdekket på Stamnes Kunstgressbane. Tilstandsrapporten omfatter et detaljert kostnadsoverslag og et forslag til gjennomføring av rehabiliteringen. Befaring på Stamnes Kunstgressbane ble gjennomført den 30. juni Rapporten er utarbeidet av sivilingeniør Sven Aune. Tilstandsrapporten må sees i sammenheng med idrettslagets planer for utvikling av Stamnes Kunstgressbane med blant annet nytt lysanlegg og undervarme. Det vil bli utarbeidet et forprosjekt for en samlet utbygging av anlegget. Bodø 11. august 2010 Sven Aune 1. INNLEDNING 1.1 Stamnes Kunstgressbane Stamnes Kunstgressbane ligger rett sør for Sandnessjøen Sentrum i Alstadhaug Kommune. Stamnes Idrettsbane ble anlagt som en grusbane i 1954 og ombygd til bane med kunstgressdekke i Kunstgressbanen har et lysanlegg bestående av 4 gittermaster med 2 lysarmaturer i hver mast. Banen har ikke undervarme. Grunneier er Sandnessjøen Idrettslag og eiendommen har gårds- og bruksnummer 37/ Baneoppbygging Stamnes Kunstgressbane ble anlagt på en gammel grusbane som ble stod ferdig i Opprinnelig drenering besto av steinsatte grøfter. Da banen ble ombygd til kunstgressbane, ble banen avrettet med stedlige masser til et gjennomgående takfall på 1 %. Deretter ble det lagt ca m drensrør på tvers av banen med avstand 4 m og med samme fall som ferdig baneoverflate. Deretter ble det tilført et bærelag og et avrettingslag av ukjent tykkelse og kvalitet. Sugedrens mot sørøst ble tilknyttet eksisterende samledrens og ledet ut av banen mot sørvest. På nordvest siden av banen ble sugedrensledningen ledet ut til terreng utenfor banen. Rundt banen ble det lagt et asfaltdekke med bredde 2 m. I ytterkant asfaltdekket ble det i etterkant satt på en betongkantstein. Mellom reklamegjerdet og kantsteinen er det lagt grov grus. Kunstgress er lagt på grus. 1.3 Kunstgresset Kunstgresset er et 3. generasjons gummifylt kunstgress uten støtdempingssjikt. Kunstgressarealet er på totalt 68 x 106 m (7.208 m2) med en spillebane på 64 x 100 m. Banen er anlagt med permanent oppmerking av hvitt kunstgress ved at kunstgresset er skjært inn og limt fast til en underliggende tape. Kunstgresset er lagt på tvers av banen med en rullbredde på 5 m og med en rullelengde lik spillebanens bredde. 1.4 Bruk av banen Banen benyttes både til kamp og trening for alle alderstrinn for Sandnessjøen Idrettslag. I tillegg benytter skolene i området banen hver skoledag. A-laget spiller i dag alle sine hjemmekamper på banen (3.divisjon; HESA-serien). På ettermiddag og kveldstid er banen fullt bortleid til kamper og trening. Brukstiden for organisert aktivitet pr. år er stipulert til ca timer fordelt på: Telefon

4 3 1.5 Vedlikehold Det er utført hovedvedlikehold ved innleid firma som har luftet og renset kunstgresset både i 2006 og Etterfylling av gummigranulat ble gjort de første 3 driftsårene. Det er ikke etterfylt gummi siden Banen er ellers vedlikeholdt ved at en børsteslådd kjøres over banen etter behov ca en gang pr. uke. Fjerning av søppel og avfall utføres manuelt ved behov. Skader på kunstgresset er utbedret etter hvert som de har oppstått og er utført i egen regi. 1.6 Spillemidler til anlegget Sandnessjøen Idrettslag har mottatt til sammen kr i spillemidler til anlegget. Midlene er fordelt på: kr til bygging av grusbanen i perioden 1952 til 1961, kr til lysanlegg i 1986 og kr i perioden 2002 til 2005 fordelt på kr i 2002, kr og kr i 2003 og kr i Kunstgresstype Kunstgressdekket er et 3. generasjons gummifylt system uten støtdempingssjikt som er lagt direkte på et avrettet grusunderlag. Kunstgressdekket ble lagt i 2002 og er av typen Soccergrass PRO 60 som består av 60 mm lange fiber med tykkelse 120 type HPF Crown, produsert av DESSO DLW i Holland. Norsk forhandler og ansvarlig leverandør i 2002 var Syntec AS. Kunstgresset består av polypropylenfiber (homogen fiber) som er tuftet til en "backing" og forseglet med latex. Kunstgresset var opprinnelig fylt med ca 15 mm (22 kg/m2) ensgradert kvartssand med fraksjon 0,4 0,8 mm med % kvarts, og 30 mm (14,5 kg/m2) gummigranulat med fraksjon 0,5 2,0 mm. Total fyllhøyde i gresset var opprinnelig 45 mm. Skjøtene i kunstgresset ble limt til en underliggende PVC tape. Noen linjer er vevd inn i kunstgresset fra fabrikk, mens resten er skjært inn og limt til en underliggende PVC-tape. Selve kunstgresset har en vekt på 2,05 kg/m2 mens fyllmaterialene veier hele 36,5 kg/m2 noe som gir en totalvekt på hele 38,55 kg/m2 eller totalt 278 tonn for hele installasjonen. 2.2 Tilstandsvurdering Banens tilstand er vurdert ved en befaring på banen den 30. juni Det ble tatt målinger av sandfyllingen i 49 punkter fordelt over hele banen (se vedlegg 2). I tillegg ble det utført målinger ved begge straffesparkmerkene. Fyllhøyden ble målt med måleinstrumentet FLOORTEST FT 3. Fyllhøyden varierte fra 20 mm (5 mm gummi) til 31 mm (16 mm gummi). Minst fyllhøyde var det i østre målfelt (nærmest P-plassen). Gjennomsnittlig fyllhøyde ble målt til 28,7 mm (13,7 mm gummi). Målinger ved straffesparkmerkene viste en fyllhøyde på 0 mm (nordøstre) og 13 mm (sørvestre). Disse to målingene er ikke tatt med i gjennomsnittet. Det ble ved befaringen foretatt en visuell kontroll av limskjøter samt en generell vurdering av dekkets tilstand (se vedlegg 1: foto fra befaringen). Denne type kunstgress slites dels ved at fiberen blir tynnere (mer "vissen") og legger seg over sandfyllingen og dels ved at kunstgressfiberen etter hvert slites av (kuttes av) i høyde med gummifyllingen. Når fiberen legger seg over gummifyllingen blir ballrullen svært høy. Det samme skjer når fiberen slites av i toppen av gummifyllingen. Fyllhøyden for gummi er redusert fra 30 mm til i gjennomsnitt 13,7 mm, en reduksjon på mer enn 50 %. Det er med andre ord bare 13,7 mm sviktmateriale igjen i kunstgresset. Dette gjør at banen nå er vesentlig mye hardere enn da banen var ny. Banen føles også hard og har liten deformasjon, høy ballsprett, høy ballrulle og unormal ballstuss. Banen slåddes nå rett før alle kamper i et forsøk på å bedre spilleegenskapene noe. Når banen er fuktig, føles banen noe bedre enn når den er tørr. Banen har ikke undervarme og vanningsanlegg.

5 4 2.3 Kunstgresset Bilde nr. 4 viser et område ved vestre hjørneflagg med "elefanthud". Dette fenomenet er også registrert på andre baner med denne typen kunstgress. Banen føles her hard og ujevn. Bilde nr. 7 viser hvordan fiberen er slitt av mens noe fiber med opprinnelig lengde fortsatt stikker opp over gummigranulaten. Bilde nr. 8 viser hvordan avslitt fiber har samlet seg i nordre banehjørne. Bilde nr. 9 viser i detalj hvordan avslitt fiber ser ut; tynn, delvis splittet og helt uten spenst. Bilde nr. 10 viser nedslitt fiber og gummigranulat i baneoverflaten. Med så mye gummigranulat i toppen av kunstgresset, ser banen lite innbydende ut og har fått en grønnsvart farge. 2.4 Sikkerhetssoner NFF's krav til banens sikkerhetssoner er ikke endret side kunstgresset ble installert i Kravet om at det skal være samme dekke som spillebanen 3 m utenfor banens kortsider og 2 m utenfor banens langsider er oppfylt. Kantsteinen som i etterkant er satt som en avgrensning av asfaltdekket, er imidlertid satt litt innenfor sikkerhetssonen. Mellom reklamegjerdet og asfaltdekket er det lagt grov grus som til dels dras inn på banen (se bilde nr. 1, 2 og 3). Det nye reklamegjerdet rundt banen er plassert ca 5 m utenfor nordvestre langside. Avstanden til tribunene påmotsatt langside er noe mindre. Innbytterbenkene er i dag plassert innenfor reklamegjerdet på nordvestre langside. Ved rehabilitering av anlegget bør baneplasseringen justeres litt mot nordvest og det bør legges asfaltdekke helt ut til reklamegjerdet og tribunen rundt hele banen. Innbytterbenkene bør plasseres minimum 4 m utenfor banens nordvestre sidelinje, utenfor reklamegjerdet. 2.5 Straffesparkmerke Det er i dag lagt inn markeringer for straffesparkmerke på banen. Ved nordøstre straffesparkmerke er fiberen nesten helt nedslitt (se bilde nr. 6). Ved sørvestre straffesparkmerke er fyllhøyden 13 mm; det vil si at en har kommet helt ned i sandsjiktet (uten gummigranulat). Ved rehabilitering av kunstgresset anbefales det å ikke merke opp for straffespark. 2.6 Oppmerking Kvaliteten på kunstgressfiberen i de hvite linjene synes å være av samme kvalitet som selve kunstgressdekket. Oppmerkingen har heller ikke løsnet. 2.7 Banens hardhet/mykhet Banen føles relativt hard, noe som primært skyldes at det i gjennomsnitt bare er igjen 13,7 mm gummigranulat eller bare 45,7 % av de opprinnelig 30 mm med sviktsjikt. I tillegg er trolig underliggende sandsjikt på 15 mm relativt hardpakket. For å kunne beholde de idrettsfunksjonelle egenskapene, er en avhengig av at fyllhøyden med gummigranulat holdes på de opprinnelige 30 mm siden banen ikke er anlagt med støtdempingssjikt. Når fiberhøyden reduseres på grunn av at fiberen slites og kuttes av, så er det ikke mulig å opprettholde fyllhøyden. Jo kortere fiberen blir, jo mindre gummigranulat blir igjen i banen og banen blir hardere. 2.8 Banens jevnhet Banens jevnhet er god, bortsett fra en slak setning midt på sørøstre banehalvdel. Det ble ikke registrert større ujevnheter i banen bortsett fra denne setningen. Det er imidlertid telehiv i banen om våren, noe som skyldes drensgrøftene. Drensgrøftene er fylt med singel og telefrie masser, mens området mellom grøftene består av telefarlige masser som blir eksponert for frost. Ved rehabilitering av banen vil det bli vurdert å isolere grunnen, alternativt å legge undeivarme, noe som vil redusere faren for telehiv om våren. En kombinasjon av disse løsningene vil også bli vurdert. 2.9 Banens dreneringsevne Det er lagt sugedrens på tvers av banen med c c 4 m. Banen har en tilfredsstillende drenering bortsett fra at det blir vannansamling i kunstgressdekket mot asfaltdekket spesielt ved banens

6 5 sørøstre langside. Dette vil bli gjort tiltak ved rehabilitering av banen ved at det legges en pukkgrøft langs asfaltkanten. Det ble ikke foretatt testing av dekkets vanngjennomslippelighet Fotballmål Kunstgressbanen har løse fotballmål. Fotballmålene er festet med en karabinkrok til en wire som er festet i asfaltkanten i sikkerhetssonen (se bilde nr. 12). Denne innfestingen må flyttes utenfor sikkerhetssonen (5 m ut fra kortlinjen) eller ved nedsetting av fundamenter for faste mål når banen rehabiliteres Lysanlegg Banen har et lysanlegg bestående av 4 fagverksmaster med en mastehøyde på m. Hver mast er utstyrt med 2 lysarmaturer med en antatt effekt på 400 W. Anleggets belysningsstyrke er ikke kjent, men gir trolig knapt nok tilstrekkelig lys til treningslys (75 lux). Lysanlegget må skiftes og tilpasses kravet til den nye 3. divisjon som trolig blir det samme som for dagens 2. divisjon; en belysningsstyrke på 500 lux med en jevnhet på 0,7. Detter er beskrevet i forprosjektet for utvikling av Stamnes Kunstgressbane. 3. KUNSTGRESSDEKKER GENERELT 3.1 Banestørrelser For 2. divisjon er det ønskelig med en spillebane på 68 x 105 m, men det gis dispensasjon for en spillebane på 64 x 100 m. For nye 3. divisjon vil trolig NFF stille krav om en spillebane på minimum 64 x 100 m. For lavere divisjoner vil det fortsatt være fotballkretsene som stiller krav til spillebanens størrelse. Siden det er arealbegrensninger i området, anbefales det å beholde dagens spillebanens på 64 x 100 m. En utvidelse med 5 m i lengderetningen og 4 m i bredden vil bare være mulig dersom banen flyttes mot nordøst. Dette vil medføre redusert antall parkeringsplasser, problemer i forhold til trafikkarealer i vestre hjørne og en bane som ligger skjevt i forhold til den nye tribunen. 3.2 Nye normer NFF NFF's Forbundsstyre har i 2003 truffet følgende vedtak vedr. spill på kunstgress: Forbundsstyret mener kunstgress har så mange klare fordeler for norske klubber, og at utviklingen og den internasjonale anerkjennelsen av kunstgress nå har kommet så langt, at det fra og med sesongen 2003 åpnes for bruk av kunstgress også i Tippeligaen. Vilkårene for spill i Tippeligaen, 1. divisjon menn og 2. divisjon menn, samt Toppserien og 1. divisjon kvinner er: Kun kunstgress som tilfredsstiller FIFAVUEFA sin standard kan benyttes Spilleflaten skal godkjennes av NFF før hver sesong Kunstgresset skal ligge på klubbens hovedbane, og skal benyttes i alle hjemmekamper. 3.3 Kunstgress for topp- og breddefotball Kunstgressbaner som skal benyttes til toppfotball (tre øverste divisjoner for menn og de to øverste divisjon for kvinner) skal ha FIFA 2 star godkjenning. Kunstgress som skal benyttes til breddefotball har ikke så strenge krav til de idrettsfunksjonelle egenskapene og skal tilfredsstille kravene til FIFA 1 star eller "Nordic Norm". Stamnes Kunstgressbane skal være hjemmearena for Sandnessjøen IL's A-lag som har ambisjoner om å hevde seg i den nye 3. divisjonen og skal også være hjemmearena dersom laget rykker opp til 2. divisjon. Banen skal imidlertid fortsatt benyttes til trening og kamper for breddefotball og vil også bli benyttet av skolene i området. Banen vil derfor få en meget stor bruksbelastning. Ved valg av kunstgress, bør en derfor legge vekt på velge et kunstgress med garantert SMIingeniør SVEN AUNE AS Rådgivende Ingeniør Idrettsanlegg Postboks Bodø

7 6 lang levetid. Kunstgresset må ved installasjon tilfredsstille kravene til FIFA 2-star dersom banen senere skal benyttes i 2. divisjon. 3.4 Gummifylt kunstgress Gummifylt kunstgress er utviklet på slutten av 90-tallet og ble først lagt i Norge i 1999 (Abrahallen i Malvik utenfor Trondheim). I gummifylte kunstgress benyttes primært bare homogen fiber. Systemet kan enten legges direkte på et avrettet grusunderlag, eller det kan legges på et prefabrikkert eller plasstøpt støtdempingssjikt av gummigranulat. NFF anbefaler at anlegg for toppfotball anlegges med støtdempingssjikt. Kunstgressfiberen i gummifylte systemer er lengre enn i sandfylte systemer (30 35 mm i sandfylte systemer og mm i gummifylte systemer lagt uten pad). I kunstgresset legges det som regel først et lag med sand med varierende tykkelse (0 15 mm) for å få en viss tyngde og stabilitet i kunstgresset. Deretter fylles det opp med mm gummigranulat (SBR) eller annet elastisk materiale (TPE) som gir kunstgresset de riktig idrettsfunksjonelle egenskapene (støtdemping, deformasjon, ballrefleksjon, ballstuss, rotasjonsmotstand, friksjon og lignende). 3.5 Kunstgressets levetid Levetiden for gummifylte kunstgress er fra leverandørenes side oppgitt til år. Levetiden er avhengig av bruksfrekvensen og annen mekanisk belastning. Stamnes Kunstgressbane har meget stor bruksbelastning. Det anbefales derfor å velge en kunstgresstype med stor slitestyrke og en seriøs leverandør som kan garantere at de idrettsfunksjonelle egenskapene opprettholdes i minimum 10 år. Levetid bør vektlegges ved valg av leverandør og kunstgresstype, siden det normalt ikke tildeles spillemidler til banen før det igjen er gått 10 år. 4. FORUTSETNINGER FOR REHABILITERING 4.1 Generelle bestemmelser Generelle og spesielle bestemmelser om rehabilitering av anlegg er gitt i kulturdepartementets retningslinjer V-0823 B. Rehabilitering av et idrettsanlegg defineres som: "...en istandsetting av anlegget som skal gi en vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon. Rehabilitering kan bety et inngrep i anleggets struktur og utforming for å tilpasse det til nye funksjoner og bruksområdet". En forutsetning for å yte stønad til rehabilitering/ombygging av eldre anlegg, er at tiltaket gir større og bedre forhold for idrettsutøvelse og at ombyggingen ikke skyldes feil ved planlegging, utførelse eller manglende vedlikehold fra anleggseiers side. 4.2 Grunnlag for tilskudd til rehabilitering av kunstgressdekket Banen skal benyttes som hjemmebane for idrettslagets seniorlag, trening og kamper for aldersbestemt fotball samt av tilliggende skoler. Følgende forhold gir grunnlag for å kunne søke om spillemidler til rehabilitering av det gamle kunstgressdekket på Stamnes Kunstgressbane: Kunstgressdekket er et 3. generasjons kunstgress fylt med sand og gummigranulat som er svært slitt. Kunstgressfiberen er avkuttet i de mest belastede områdene og fiberen har lagt seg over stor deler av banen. Dette har gjort at de idrettsfunksjonelle egenskapene har endret seg (liten støtdemping og liten deformasjon, høy ballrulle og høy ballsprett samt større rotasjonsmotstand). Dette vil kunne føre til skader på utøverne På grunn av at fiberen kuttes av når den slites, er fyllhøyden for gummigranulaten redusert fra 30 mm til i gjennomsnitt 13,7 mm. Dette har gjort banen har blitt svært hard og de idrettsfunksjonelle egenskapene har endret deg dramatisk siden banen var ny Anlegget har vært benyttet i 8 år med en registrert organisert brukstid på timer pr. år

8 7 I tillegg til trening for idrettslagets fotballag, benyttes banen også som kamparena for idrettslagets fotballag samt at banen benyttes av tilliggende skoler på dagtid Rehabilitering av banen vil gi en vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon. 5. PLAN FOR REHABILITERING 5.1 Fjerning eksisterende kunstgress Det er viktig at så mye som mulig av gummi- og sandfyllingen fjernes fra kunstgresset før kunstgresset demonteres; enten med en spesialmaskin som fierner gummi og sand samtidig som kunstgresset rulles av, eller ved at fyllmaterialet suges opp med en suge-/feiemaskin. Dette krever imidlertid av fyllmaterialene ikke er fuktig. Det sikreste er å overlate dette arbeidet til kunstgressleverandørene, som har utviklet spesialmaskiner som fjerner kunstgresset. Dersom kunstgresset skal benyttes om igjen på andre fotballanlegg, bør kunstgresset skjæres opp i håndterbar størrelse (vekt). Med en resterende fyllhøyde på 28,7 mm, er den totale vekten pr. m2 av kunstgressdekket på ca 31 kg/m2 eller en total vekt på ca 225 tonn fordelt på 15 tonn kunstgress, 158 tonn sand (tømmeplassavgift kr eks. mva.) og 52 tonn gummigranulat. I tillegg kommer vekten av fuktigheten i sanden som kan være betydelig dersom banen er våt! 5.2 Gjenbruk av eksisterende kunstgress Kunstgresset kan gjerne benyttes om igjen på mindre balløkker eller "binger". Kunstgresset kan også benyttes som "fiberduk/geonett" over myrpartier i lysløyper. Gjenbruk av kunstgresset vil gi en vesentlig besparelse da dette vil redusere tømmeplassavgiften. Ved henvendelse til Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL) opplyses det at kunstgress betraktes som restavfall og at avgiften for levering er kr pr. tonn eks. mva. (totale avgifter på kr eks. mva dersom fyllmaterialene ikke fiernes). En bør derfor legge en del arbeid i å undersøke om det er noen som ønsker å overta det gamle kunstgresset eller finne metoder for fjerning av mest mulig av fyllmaterialet før kunstgresset leveres tømmeplass. Det antas at sanden kan transporteres til deponi eller fyllplass mot en vesentlig lavere avgift eller kan benyttes til andre formål (sandvolleyball, dekke på stier, lekeplasser eller lignende). Gummigranulat og sand kan også vurderes benyttet om igjen ved installasjon av nytt kunstgress (utfordring: mellomlagring av fyllmateriale). Dersom gresset leveres avfallplass, er det viktig at mest mulig av fyllmaterialet er fiernet, da det må betales tømmeplassavgift pr. kg som for restavfall ved levering på tømmeplass (fuktig sand er svært tungt). 5.3 Kantavgrensning kunstgressdekke Rundt kunstgressdekket bør det vurderes å legge drensasfalt helt ut til reklamegjerdet. Asfaltdekket rundt banen sages til rett kant mot kunstgressdekket. Alternativt kan det vurderes kjøresterke betongheller (30 x 30 cm) lagt i forband. Dette dekket vil ha to funksjoner; en god kantavgrensning å legge an kunstgressdekket mot og et areal som reduserer muligheten for å dra uønskede partikler inn på kunstgressdekket. 6. FUNKSJONSKRAV 6.1 Topp- og breddefotball Norges Fotballforbund har innført to godkjenningsklasser for kunstgress; strenge krav til kunstgress for toppfotball og noe mildere krav til kunstgress for breddefotball. For begge klassene kan det søkes om spillemidler:

9 8 Klasse 2 for breddefotball: Kunstgress som skal benyttes til breddefotball skal tilfredsstille kravene til Nordisk Norm inntil CEN (Comitå Europåen de Normalisation) kommer med sitt endelige forslag til nye testkriterier. Kunstgresset skal kun testes en gang etter installasjon; innen 10 måneder etter at det er lagt. Klasse 1 for to fotball: Kunstgress som skal benyttes som underlag for kamper i toppfotballen, må tilfredsstille kravene til FIFA 2-star. For tippeligaen, 1. divisjon menn og toppserien kvinner, skal det utstedes et sertifikat som må fornyes ved felttest hvert år. For 2. divisjon menn og 1. divisjon kvinner må kunstgresset tilfredsstille kravene til FIFA 2-star etter installasjon. Det må ikke utstedes sertifikat og anlegget må ikke testes hvert år. 6.2 ldrettsfunksjonelle krav til kunstgress I det etterfølgende er noen av de idrettsfunksjonelle kravene for topp- og breddefotball satt opp: For at banen eventuelt skal blir godkjent til bruk i 2.divisjon, må det velges et kunstgress som til 6.3 Offentlig innkjøp Når det offentlige står som byggherre eller dersom prosjektet finansieres med spillemidler og de offentlige tilskuddene utgjør mer enn 50 % av finansieringen, skal "Forskrift om offentlig anskaffelse" følges ved innhenting av tilbud. Standard konkurransegrunnlag for innhenting av tilbud, utarbeidet av kulturdepartementet, skal da alltid benyttes. 7. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 7.1 Vedlikeholdsrutiner Kunstgressbaner er ikke vedlikeholdsfrie, men krever langt mindre arbeidsinnsats enn tradisjonelle fotballbaner med grus eller gressdekke. 3. Generasjons kunstgress (med gummifylling) bør slåddes en til to ganger i uken. Leverandøren av kunstgresset vil levere nødvendig vedlikeholdsutstyr (børsteslådd og oppsamler for rask). Gummigranulat må etterfylles regelmessig i de mest belastede områdene (hjørnespark- og straffesparkområdene) for å opprettholde riktig fyllingsnivå. Slådding av banen gjøres for å jevne ut overflaten og for å hindre at gummigranulat forflytter seg. Børsteslådden kan trekkes av en mindre traktor med plendekk eller en liten bil. Det må påregnes etterfylling av 5-6 tonn gummigranulat pr. år for å opprettholde gummifyllingen (1-2 mm gummi vil gjennom bruk forsvinne fra kunstgressarealet hvert år). Etterfyllingen bør gjøres med sandeller gjødselspreder slik at massen fordeles jevnt over banen. Erfaringen viser at gummigranulat pakker seg over tid og bør løsgjøres årlig med en spesialmaskin for at banen skal opprettholde de idrettsfunksjonelle egenskapene. Banen bør ryddes for rask en gang hver 2. eller 3. uke (tape, snus, rask o.i.). Det finnes i dag spesialutviklede oppsamlere som kan gjøre denne jobben (pris ca kr). Videre må limskjøtene gås over en gang i måneden. Dersom åpne skjøter oppdages må leverandøren kontaktes for utbedring. Mindre åpninger i limskjøtene kan repareres av baneansvarlig etter opplæring fra leverandøren.

10 9 Oljelekkasjer fra maskiner og redskaper må ikke forekomme da dette løser opp innfestingen av gresset slik at fiberen løsner fra "backingen". Ved oljelekkasjer må leverandøren kontaktes. Dette er viktige rutiner som sikrer en optimal kvalitet i banens levetid. Riktig fyllhøyde gir minst belastning på kunstgressfiberen og forlenger levetiden for banen. Ved vinterdrift må en påregne langt større kostnader til etterfylling av gummigranulat. Det må utvises stor forsiktighet ved snørydding slik at ikke kunstgressdekke blir skadet (flenger eller rifter). 7.2 Driftskostnader Kostnader for vedlikehold av gummifylte kunstgressbaner, omfatter levering og utlegging av gummigranulat samt nødvendige materialer for vedlikehold og småreparasjoner av kunstgressdekket. Tilførsel av gummigranulat, ca 5-6 tonn pr. år, koster ca kr inkl. frakt. Regelmessig vedlikehold med slådding av kunstgresset, inspeksjon av skjøter samt mindre reparasjoner samt rydding av rusk og rask, vil ta ca 4 5 timer pr. uke. Det bør etter 2 3 år foretas en årlig rensing og løsgjøring med spesialmaskin. Erfaringen har vist at gummigranulat pakker seg over tid. Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader for tilrettelegging for fotballaktiviteten, vil erfaringsmessig utgjøre ca kr pr. år. I tillegg kommer eventuelt kostnader til vinterdrift (snørydding). Sivilingeniør SVEN AUNE AS Rådgivende Ingeniør Idrettsanlegg Postboks Bodø

11 10 8. KOSTNADSOVERSLAG 8.1 Forutsetninger Det er i kostnadsoverslaget forutsatt at det gamle kunstgresset leveres mottak på Strendene ca 4 km fra Stamnes mot en avgift på kr pr. tonn. Det antas at all gummigranulat er fjernet men at 50 % av sanden fortsatt ligger i kunstgressdekket (vekt av kunstgress + gjenværende sand = 94 tonn). Dersom kunstgresset gis bort til bruk på balløkker, vil dette gi en stor besparelse (ca kr inkl. mva.). For transport av kunstgressdekketil Strendene, er det benyttet en transportkostnad på 48 kr/m3. Avstanden til mottaket er ca 4 km. Prisgrunnlag pr Kostnadsoverslagets nøyaktighet er +/- 10 %. 8.2 Kostnadsoverslag rehabilitering Det forutsettes at det gamle kunstgressdekket leveres SHMIL på Strendene som restavfall mot en avgift på kr/tonn. Dersom det blir aktuelt med levering av det gamle kunstgresset til SHMIL, bør det kunne forhandles frem en bedre pris. 8.3 Spillemiddeltilskudd Ved rehabilitering av eksisterende kunstgressbaner gis det et tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnadsoverslag begrenset oppad til 1 mill. kr. I tillegg kommer for tiden Nord-Norge tillegget som for Alstahaug Kommunes vedkommende er på 20 %. Dette gir et tilskudd fra spillemidlene på kr. Netto anleggskostnad vil da bli 3,0 mill, kr inkl. mva. Kompensasjon for merverdiavgift vil også komme som fradrag. Merverdiavgiften utgjør ca kr. Netto anleggskostnader vil da kunne bli ca 2,16 mill kr.

12 11 9. ANLEGGSFASEN 9.1 Avfall Kunstgressdekket kan leveres Søndre Helgeland Miljøverk på Strendene ca 4 km fra Stamnes Kunstgressbane som brennbart restavfall mot en avgift på kr/tonn eks. mva. I tillegg kommer kostnader for transport til avfallsplassen. Kunstgressdekket vil bli veid ved ankomst mottak. Prisen på levering av restavfall er høy, og det er derfor mulig å oppnå en vesentlig besparelse dersom vekten av kunstgresset reduseres (fyllmateriale fjernes) eller ved at så mye som mulig av det gamle kunstgresset gjenbrukes (balløkker) eller at det gis bort til andre formål. 9.2 Anleggsperiode Arbeidet med fjerning av det gamle kunstgressdekket med fyllmateriale vil ta 4-6 arbeidsdager. Ansvaret for fjerning av det gamle kunstgressdekket bør vurderes overlatt til leverandøren av det nye kunstgresset. Utlegging av nytt kunstgressdekke inklusiv oppmerking og oppfylling av sand/gummi, vil ta dager. Dette er avhengig av valg av type støtdempingssjikt (plasstøpt eller prefabrikkert). Asfaltdekke eller belegningsstein rundt kunstgressarealet vil ta 1-2 dager. Dersom det ikke gjøres tiltak i baneoppbyggingen (isolasjon eller undervarme), vil anleggsperioden strekke seg over arbeidsdager.

13 SANDNESSJØEN IDRETTSLAG - FOTBALL 12 Bilde nr. 1: Kunstgress, asfalt, kantstein, grus og nytt gjerde Bilde nr. 3; Sluk utenfor asfaltareal. Stein og jord utenfor kantstein Bilde nr. 2: Spylekum? Grus og jord utenfor kantsteinen Bilde nr. 4: Merkelige folder i kunstgresset flere steder SVEN AUNE AS

14 SANDNESSJØEN IDRETTSLAG - FOTBALL 13 Bilde nr. 5: Straffesparkmerket mot sør er nesten nedslitt; 13 mm Bilde nr. 7: Svært slitt fiber. Enkelte strå står igjen.4 Bilde nr. 6: Straffesparkmerke mot nord er helt nedslitt Bilde nr. 8: Avkuttet kunstgressfiber samlet seg i nordvestre hjørne SVEN AUNE AS

15 SANDNESSJØEN IDRETTSLAG - FOTBALL 14 Bilde nr. 9: Avslitt kunstgressfiber, tynn og slitt fiber fra banen Bilde nr. 11: Liten avstand til hovedvegen i nordvestre hjørne Bilde nr. 10: Område med svært slitt kunstgress Bilde nr. 12: Fotballmålet er festet med wire i asfaltkanten SVEN AUNE AS