TILSTANDSRAPPORT. Rehabilitering av kunstgressdekket. Stamnes Kunstgressbane UTARBEIDET AV: Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks Bodø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDSRAPPORT. Rehabilitering av kunstgressdekket. Stamnes Kunstgressbane UTARBEIDET AV: Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks 973 8001 Bodø"

Transkript

1 Rehabilitering av kunstgressdekket Stamnes Kunstgressbane UTARBEIDET AV: SVEN AUNE AS Rådgivende ingeniar idrettsanlegg Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks Bodø PÅ OPPDRAG FRA: Sandnessjøen Idrettslag Fotballavdelingen Postboks Sandnessjøen

2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sivilingeniør SVEN AUNE AS - Rådgivende Ingeniør Idrettsanlegg - Postboks Bodø Telefon

3 2 FORORD Rådgivende Ingeniør Sven Aune AS er engasjert av Sandnessjøen Idrettslag Fotball til å utarbeide en tilstandsrapport med tanke på rehabilitering av kunstgressdekket på Stamnes Kunstgressbane. Tilstandsrapporten omfatter et detaljert kostnadsoverslag og et forslag til gjennomføring av rehabiliteringen. Befaring på Stamnes Kunstgressbane ble gjennomført den 30. juni Rapporten er utarbeidet av sivilingeniør Sven Aune. Tilstandsrapporten må sees i sammenheng med idrettslagets planer for utvikling av Stamnes Kunstgressbane med blant annet nytt lysanlegg og undervarme. Det vil bli utarbeidet et forprosjekt for en samlet utbygging av anlegget. Bodø 11. august 2010 Sven Aune 1. INNLEDNING 1.1 Stamnes Kunstgressbane Stamnes Kunstgressbane ligger rett sør for Sandnessjøen Sentrum i Alstadhaug Kommune. Stamnes Idrettsbane ble anlagt som en grusbane i 1954 og ombygd til bane med kunstgressdekke i Kunstgressbanen har et lysanlegg bestående av 4 gittermaster med 2 lysarmaturer i hver mast. Banen har ikke undervarme. Grunneier er Sandnessjøen Idrettslag og eiendommen har gårds- og bruksnummer 37/ Baneoppbygging Stamnes Kunstgressbane ble anlagt på en gammel grusbane som ble stod ferdig i Opprinnelig drenering besto av steinsatte grøfter. Da banen ble ombygd til kunstgressbane, ble banen avrettet med stedlige masser til et gjennomgående takfall på 1 %. Deretter ble det lagt ca m drensrør på tvers av banen med avstand 4 m og med samme fall som ferdig baneoverflate. Deretter ble det tilført et bærelag og et avrettingslag av ukjent tykkelse og kvalitet. Sugedrens mot sørøst ble tilknyttet eksisterende samledrens og ledet ut av banen mot sørvest. På nordvest siden av banen ble sugedrensledningen ledet ut til terreng utenfor banen. Rundt banen ble det lagt et asfaltdekke med bredde 2 m. I ytterkant asfaltdekket ble det i etterkant satt på en betongkantstein. Mellom reklamegjerdet og kantsteinen er det lagt grov grus. Kunstgress er lagt på grus. 1.3 Kunstgresset Kunstgresset er et 3. generasjons gummifylt kunstgress uten støtdempingssjikt. Kunstgressarealet er på totalt 68 x 106 m (7.208 m2) med en spillebane på 64 x 100 m. Banen er anlagt med permanent oppmerking av hvitt kunstgress ved at kunstgresset er skjært inn og limt fast til en underliggende tape. Kunstgresset er lagt på tvers av banen med en rullbredde på 5 m og med en rullelengde lik spillebanens bredde. 1.4 Bruk av banen Banen benyttes både til kamp og trening for alle alderstrinn for Sandnessjøen Idrettslag. I tillegg benytter skolene i området banen hver skoledag. A-laget spiller i dag alle sine hjemmekamper på banen (3.divisjon; HESA-serien). På ettermiddag og kveldstid er banen fullt bortleid til kamper og trening. Brukstiden for organisert aktivitet pr. år er stipulert til ca timer fordelt på: Telefon

4 3 1.5 Vedlikehold Det er utført hovedvedlikehold ved innleid firma som har luftet og renset kunstgresset både i 2006 og Etterfylling av gummigranulat ble gjort de første 3 driftsårene. Det er ikke etterfylt gummi siden Banen er ellers vedlikeholdt ved at en børsteslådd kjøres over banen etter behov ca en gang pr. uke. Fjerning av søppel og avfall utføres manuelt ved behov. Skader på kunstgresset er utbedret etter hvert som de har oppstått og er utført i egen regi. 1.6 Spillemidler til anlegget Sandnessjøen Idrettslag har mottatt til sammen kr i spillemidler til anlegget. Midlene er fordelt på: kr til bygging av grusbanen i perioden 1952 til 1961, kr til lysanlegg i 1986 og kr i perioden 2002 til 2005 fordelt på kr i 2002, kr og kr i 2003 og kr i Kunstgresstype Kunstgressdekket er et 3. generasjons gummifylt system uten støtdempingssjikt som er lagt direkte på et avrettet grusunderlag. Kunstgressdekket ble lagt i 2002 og er av typen Soccergrass PRO 60 som består av 60 mm lange fiber med tykkelse 120 type HPF Crown, produsert av DESSO DLW i Holland. Norsk forhandler og ansvarlig leverandør i 2002 var Syntec AS. Kunstgresset består av polypropylenfiber (homogen fiber) som er tuftet til en "backing" og forseglet med latex. Kunstgresset var opprinnelig fylt med ca 15 mm (22 kg/m2) ensgradert kvartssand med fraksjon 0,4 0,8 mm med % kvarts, og 30 mm (14,5 kg/m2) gummigranulat med fraksjon 0,5 2,0 mm. Total fyllhøyde i gresset var opprinnelig 45 mm. Skjøtene i kunstgresset ble limt til en underliggende PVC tape. Noen linjer er vevd inn i kunstgresset fra fabrikk, mens resten er skjært inn og limt til en underliggende PVC-tape. Selve kunstgresset har en vekt på 2,05 kg/m2 mens fyllmaterialene veier hele 36,5 kg/m2 noe som gir en totalvekt på hele 38,55 kg/m2 eller totalt 278 tonn for hele installasjonen. 2.2 Tilstandsvurdering Banens tilstand er vurdert ved en befaring på banen den 30. juni Det ble tatt målinger av sandfyllingen i 49 punkter fordelt over hele banen (se vedlegg 2). I tillegg ble det utført målinger ved begge straffesparkmerkene. Fyllhøyden ble målt med måleinstrumentet FLOORTEST FT 3. Fyllhøyden varierte fra 20 mm (5 mm gummi) til 31 mm (16 mm gummi). Minst fyllhøyde var det i østre målfelt (nærmest P-plassen). Gjennomsnittlig fyllhøyde ble målt til 28,7 mm (13,7 mm gummi). Målinger ved straffesparkmerkene viste en fyllhøyde på 0 mm (nordøstre) og 13 mm (sørvestre). Disse to målingene er ikke tatt med i gjennomsnittet. Det ble ved befaringen foretatt en visuell kontroll av limskjøter samt en generell vurdering av dekkets tilstand (se vedlegg 1: foto fra befaringen). Denne type kunstgress slites dels ved at fiberen blir tynnere (mer "vissen") og legger seg over sandfyllingen og dels ved at kunstgressfiberen etter hvert slites av (kuttes av) i høyde med gummifyllingen. Når fiberen legger seg over gummifyllingen blir ballrullen svært høy. Det samme skjer når fiberen slites av i toppen av gummifyllingen. Fyllhøyden for gummi er redusert fra 30 mm til i gjennomsnitt 13,7 mm, en reduksjon på mer enn 50 %. Det er med andre ord bare 13,7 mm sviktmateriale igjen i kunstgresset. Dette gjør at banen nå er vesentlig mye hardere enn da banen var ny. Banen føles også hard og har liten deformasjon, høy ballsprett, høy ballrulle og unormal ballstuss. Banen slåddes nå rett før alle kamper i et forsøk på å bedre spilleegenskapene noe. Når banen er fuktig, føles banen noe bedre enn når den er tørr. Banen har ikke undervarme og vanningsanlegg.

5 4 2.3 Kunstgresset Bilde nr. 4 viser et område ved vestre hjørneflagg med "elefanthud". Dette fenomenet er også registrert på andre baner med denne typen kunstgress. Banen føles her hard og ujevn. Bilde nr. 7 viser hvordan fiberen er slitt av mens noe fiber med opprinnelig lengde fortsatt stikker opp over gummigranulaten. Bilde nr. 8 viser hvordan avslitt fiber har samlet seg i nordre banehjørne. Bilde nr. 9 viser i detalj hvordan avslitt fiber ser ut; tynn, delvis splittet og helt uten spenst. Bilde nr. 10 viser nedslitt fiber og gummigranulat i baneoverflaten. Med så mye gummigranulat i toppen av kunstgresset, ser banen lite innbydende ut og har fått en grønnsvart farge. 2.4 Sikkerhetssoner NFF's krav til banens sikkerhetssoner er ikke endret side kunstgresset ble installert i Kravet om at det skal være samme dekke som spillebanen 3 m utenfor banens kortsider og 2 m utenfor banens langsider er oppfylt. Kantsteinen som i etterkant er satt som en avgrensning av asfaltdekket, er imidlertid satt litt innenfor sikkerhetssonen. Mellom reklamegjerdet og asfaltdekket er det lagt grov grus som til dels dras inn på banen (se bilde nr. 1, 2 og 3). Det nye reklamegjerdet rundt banen er plassert ca 5 m utenfor nordvestre langside. Avstanden til tribunene påmotsatt langside er noe mindre. Innbytterbenkene er i dag plassert innenfor reklamegjerdet på nordvestre langside. Ved rehabilitering av anlegget bør baneplasseringen justeres litt mot nordvest og det bør legges asfaltdekke helt ut til reklamegjerdet og tribunen rundt hele banen. Innbytterbenkene bør plasseres minimum 4 m utenfor banens nordvestre sidelinje, utenfor reklamegjerdet. 2.5 Straffesparkmerke Det er i dag lagt inn markeringer for straffesparkmerke på banen. Ved nordøstre straffesparkmerke er fiberen nesten helt nedslitt (se bilde nr. 6). Ved sørvestre straffesparkmerke er fyllhøyden 13 mm; det vil si at en har kommet helt ned i sandsjiktet (uten gummigranulat). Ved rehabilitering av kunstgresset anbefales det å ikke merke opp for straffespark. 2.6 Oppmerking Kvaliteten på kunstgressfiberen i de hvite linjene synes å være av samme kvalitet som selve kunstgressdekket. Oppmerkingen har heller ikke løsnet. 2.7 Banens hardhet/mykhet Banen føles relativt hard, noe som primært skyldes at det i gjennomsnitt bare er igjen 13,7 mm gummigranulat eller bare 45,7 % av de opprinnelig 30 mm med sviktsjikt. I tillegg er trolig underliggende sandsjikt på 15 mm relativt hardpakket. For å kunne beholde de idrettsfunksjonelle egenskapene, er en avhengig av at fyllhøyden med gummigranulat holdes på de opprinnelige 30 mm siden banen ikke er anlagt med støtdempingssjikt. Når fiberhøyden reduseres på grunn av at fiberen slites og kuttes av, så er det ikke mulig å opprettholde fyllhøyden. Jo kortere fiberen blir, jo mindre gummigranulat blir igjen i banen og banen blir hardere. 2.8 Banens jevnhet Banens jevnhet er god, bortsett fra en slak setning midt på sørøstre banehalvdel. Det ble ikke registrert større ujevnheter i banen bortsett fra denne setningen. Det er imidlertid telehiv i banen om våren, noe som skyldes drensgrøftene. Drensgrøftene er fylt med singel og telefrie masser, mens området mellom grøftene består av telefarlige masser som blir eksponert for frost. Ved rehabilitering av banen vil det bli vurdert å isolere grunnen, alternativt å legge undeivarme, noe som vil redusere faren for telehiv om våren. En kombinasjon av disse løsningene vil også bli vurdert. 2.9 Banens dreneringsevne Det er lagt sugedrens på tvers av banen med c c 4 m. Banen har en tilfredsstillende drenering bortsett fra at det blir vannansamling i kunstgressdekket mot asfaltdekket spesielt ved banens

6 5 sørøstre langside. Dette vil bli gjort tiltak ved rehabilitering av banen ved at det legges en pukkgrøft langs asfaltkanten. Det ble ikke foretatt testing av dekkets vanngjennomslippelighet Fotballmål Kunstgressbanen har løse fotballmål. Fotballmålene er festet med en karabinkrok til en wire som er festet i asfaltkanten i sikkerhetssonen (se bilde nr. 12). Denne innfestingen må flyttes utenfor sikkerhetssonen (5 m ut fra kortlinjen) eller ved nedsetting av fundamenter for faste mål når banen rehabiliteres Lysanlegg Banen har et lysanlegg bestående av 4 fagverksmaster med en mastehøyde på m. Hver mast er utstyrt med 2 lysarmaturer med en antatt effekt på 400 W. Anleggets belysningsstyrke er ikke kjent, men gir trolig knapt nok tilstrekkelig lys til treningslys (75 lux). Lysanlegget må skiftes og tilpasses kravet til den nye 3. divisjon som trolig blir det samme som for dagens 2. divisjon; en belysningsstyrke på 500 lux med en jevnhet på 0,7. Detter er beskrevet i forprosjektet for utvikling av Stamnes Kunstgressbane. 3. KUNSTGRESSDEKKER GENERELT 3.1 Banestørrelser For 2. divisjon er det ønskelig med en spillebane på 68 x 105 m, men det gis dispensasjon for en spillebane på 64 x 100 m. For nye 3. divisjon vil trolig NFF stille krav om en spillebane på minimum 64 x 100 m. For lavere divisjoner vil det fortsatt være fotballkretsene som stiller krav til spillebanens størrelse. Siden det er arealbegrensninger i området, anbefales det å beholde dagens spillebanens på 64 x 100 m. En utvidelse med 5 m i lengderetningen og 4 m i bredden vil bare være mulig dersom banen flyttes mot nordøst. Dette vil medføre redusert antall parkeringsplasser, problemer i forhold til trafikkarealer i vestre hjørne og en bane som ligger skjevt i forhold til den nye tribunen. 3.2 Nye normer NFF NFF's Forbundsstyre har i 2003 truffet følgende vedtak vedr. spill på kunstgress: Forbundsstyret mener kunstgress har så mange klare fordeler for norske klubber, og at utviklingen og den internasjonale anerkjennelsen av kunstgress nå har kommet så langt, at det fra og med sesongen 2003 åpnes for bruk av kunstgress også i Tippeligaen. Vilkårene for spill i Tippeligaen, 1. divisjon menn og 2. divisjon menn, samt Toppserien og 1. divisjon kvinner er: Kun kunstgress som tilfredsstiller FIFAVUEFA sin standard kan benyttes Spilleflaten skal godkjennes av NFF før hver sesong Kunstgresset skal ligge på klubbens hovedbane, og skal benyttes i alle hjemmekamper. 3.3 Kunstgress for topp- og breddefotball Kunstgressbaner som skal benyttes til toppfotball (tre øverste divisjoner for menn og de to øverste divisjon for kvinner) skal ha FIFA 2 star godkjenning. Kunstgress som skal benyttes til breddefotball har ikke så strenge krav til de idrettsfunksjonelle egenskapene og skal tilfredsstille kravene til FIFA 1 star eller "Nordic Norm". Stamnes Kunstgressbane skal være hjemmearena for Sandnessjøen IL's A-lag som har ambisjoner om å hevde seg i den nye 3. divisjonen og skal også være hjemmearena dersom laget rykker opp til 2. divisjon. Banen skal imidlertid fortsatt benyttes til trening og kamper for breddefotball og vil også bli benyttet av skolene i området. Banen vil derfor få en meget stor bruksbelastning. Ved valg av kunstgress, bør en derfor legge vekt på velge et kunstgress med garantert SMIingeniør SVEN AUNE AS Rådgivende Ingeniør Idrettsanlegg Postboks Bodø

7 6 lang levetid. Kunstgresset må ved installasjon tilfredsstille kravene til FIFA 2-star dersom banen senere skal benyttes i 2. divisjon. 3.4 Gummifylt kunstgress Gummifylt kunstgress er utviklet på slutten av 90-tallet og ble først lagt i Norge i 1999 (Abrahallen i Malvik utenfor Trondheim). I gummifylte kunstgress benyttes primært bare homogen fiber. Systemet kan enten legges direkte på et avrettet grusunderlag, eller det kan legges på et prefabrikkert eller plasstøpt støtdempingssjikt av gummigranulat. NFF anbefaler at anlegg for toppfotball anlegges med støtdempingssjikt. Kunstgressfiberen i gummifylte systemer er lengre enn i sandfylte systemer (30 35 mm i sandfylte systemer og mm i gummifylte systemer lagt uten pad). I kunstgresset legges det som regel først et lag med sand med varierende tykkelse (0 15 mm) for å få en viss tyngde og stabilitet i kunstgresset. Deretter fylles det opp med mm gummigranulat (SBR) eller annet elastisk materiale (TPE) som gir kunstgresset de riktig idrettsfunksjonelle egenskapene (støtdemping, deformasjon, ballrefleksjon, ballstuss, rotasjonsmotstand, friksjon og lignende). 3.5 Kunstgressets levetid Levetiden for gummifylte kunstgress er fra leverandørenes side oppgitt til år. Levetiden er avhengig av bruksfrekvensen og annen mekanisk belastning. Stamnes Kunstgressbane har meget stor bruksbelastning. Det anbefales derfor å velge en kunstgresstype med stor slitestyrke og en seriøs leverandør som kan garantere at de idrettsfunksjonelle egenskapene opprettholdes i minimum 10 år. Levetid bør vektlegges ved valg av leverandør og kunstgresstype, siden det normalt ikke tildeles spillemidler til banen før det igjen er gått 10 år. 4. FORUTSETNINGER FOR REHABILITERING 4.1 Generelle bestemmelser Generelle og spesielle bestemmelser om rehabilitering av anlegg er gitt i kulturdepartementets retningslinjer V-0823 B. Rehabilitering av et idrettsanlegg defineres som: "...en istandsetting av anlegget som skal gi en vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon. Rehabilitering kan bety et inngrep i anleggets struktur og utforming for å tilpasse det til nye funksjoner og bruksområdet". En forutsetning for å yte stønad til rehabilitering/ombygging av eldre anlegg, er at tiltaket gir større og bedre forhold for idrettsutøvelse og at ombyggingen ikke skyldes feil ved planlegging, utførelse eller manglende vedlikehold fra anleggseiers side. 4.2 Grunnlag for tilskudd til rehabilitering av kunstgressdekket Banen skal benyttes som hjemmebane for idrettslagets seniorlag, trening og kamper for aldersbestemt fotball samt av tilliggende skoler. Følgende forhold gir grunnlag for å kunne søke om spillemidler til rehabilitering av det gamle kunstgressdekket på Stamnes Kunstgressbane: Kunstgressdekket er et 3. generasjons kunstgress fylt med sand og gummigranulat som er svært slitt. Kunstgressfiberen er avkuttet i de mest belastede områdene og fiberen har lagt seg over stor deler av banen. Dette har gjort at de idrettsfunksjonelle egenskapene har endret seg (liten støtdemping og liten deformasjon, høy ballrulle og høy ballsprett samt større rotasjonsmotstand). Dette vil kunne føre til skader på utøverne På grunn av at fiberen kuttes av når den slites, er fyllhøyden for gummigranulaten redusert fra 30 mm til i gjennomsnitt 13,7 mm. Dette har gjort banen har blitt svært hard og de idrettsfunksjonelle egenskapene har endret deg dramatisk siden banen var ny Anlegget har vært benyttet i 8 år med en registrert organisert brukstid på timer pr. år

8 7 I tillegg til trening for idrettslagets fotballag, benyttes banen også som kamparena for idrettslagets fotballag samt at banen benyttes av tilliggende skoler på dagtid Rehabilitering av banen vil gi en vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon. 5. PLAN FOR REHABILITERING 5.1 Fjerning eksisterende kunstgress Det er viktig at så mye som mulig av gummi- og sandfyllingen fjernes fra kunstgresset før kunstgresset demonteres; enten med en spesialmaskin som fierner gummi og sand samtidig som kunstgresset rulles av, eller ved at fyllmaterialet suges opp med en suge-/feiemaskin. Dette krever imidlertid av fyllmaterialene ikke er fuktig. Det sikreste er å overlate dette arbeidet til kunstgressleverandørene, som har utviklet spesialmaskiner som fjerner kunstgresset. Dersom kunstgresset skal benyttes om igjen på andre fotballanlegg, bør kunstgresset skjæres opp i håndterbar størrelse (vekt). Med en resterende fyllhøyde på 28,7 mm, er den totale vekten pr. m2 av kunstgressdekket på ca 31 kg/m2 eller en total vekt på ca 225 tonn fordelt på 15 tonn kunstgress, 158 tonn sand (tømmeplassavgift kr eks. mva.) og 52 tonn gummigranulat. I tillegg kommer vekten av fuktigheten i sanden som kan være betydelig dersom banen er våt! 5.2 Gjenbruk av eksisterende kunstgress Kunstgresset kan gjerne benyttes om igjen på mindre balløkker eller "binger". Kunstgresset kan også benyttes som "fiberduk/geonett" over myrpartier i lysløyper. Gjenbruk av kunstgresset vil gi en vesentlig besparelse da dette vil redusere tømmeplassavgiften. Ved henvendelse til Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL) opplyses det at kunstgress betraktes som restavfall og at avgiften for levering er kr pr. tonn eks. mva. (totale avgifter på kr eks. mva dersom fyllmaterialene ikke fiernes). En bør derfor legge en del arbeid i å undersøke om det er noen som ønsker å overta det gamle kunstgresset eller finne metoder for fjerning av mest mulig av fyllmaterialet før kunstgresset leveres tømmeplass. Det antas at sanden kan transporteres til deponi eller fyllplass mot en vesentlig lavere avgift eller kan benyttes til andre formål (sandvolleyball, dekke på stier, lekeplasser eller lignende). Gummigranulat og sand kan også vurderes benyttet om igjen ved installasjon av nytt kunstgress (utfordring: mellomlagring av fyllmateriale). Dersom gresset leveres avfallplass, er det viktig at mest mulig av fyllmaterialet er fiernet, da det må betales tømmeplassavgift pr. kg som for restavfall ved levering på tømmeplass (fuktig sand er svært tungt). 5.3 Kantavgrensning kunstgressdekke Rundt kunstgressdekket bør det vurderes å legge drensasfalt helt ut til reklamegjerdet. Asfaltdekket rundt banen sages til rett kant mot kunstgressdekket. Alternativt kan det vurderes kjøresterke betongheller (30 x 30 cm) lagt i forband. Dette dekket vil ha to funksjoner; en god kantavgrensning å legge an kunstgressdekket mot og et areal som reduserer muligheten for å dra uønskede partikler inn på kunstgressdekket. 6. FUNKSJONSKRAV 6.1 Topp- og breddefotball Norges Fotballforbund har innført to godkjenningsklasser for kunstgress; strenge krav til kunstgress for toppfotball og noe mildere krav til kunstgress for breddefotball. For begge klassene kan det søkes om spillemidler:

9 8 Klasse 2 for breddefotball: Kunstgress som skal benyttes til breddefotball skal tilfredsstille kravene til Nordisk Norm inntil CEN (Comitå Europåen de Normalisation) kommer med sitt endelige forslag til nye testkriterier. Kunstgresset skal kun testes en gang etter installasjon; innen 10 måneder etter at det er lagt. Klasse 1 for to fotball: Kunstgress som skal benyttes som underlag for kamper i toppfotballen, må tilfredsstille kravene til FIFA 2-star. For tippeligaen, 1. divisjon menn og toppserien kvinner, skal det utstedes et sertifikat som må fornyes ved felttest hvert år. For 2. divisjon menn og 1. divisjon kvinner må kunstgresset tilfredsstille kravene til FIFA 2-star etter installasjon. Det må ikke utstedes sertifikat og anlegget må ikke testes hvert år. 6.2 ldrettsfunksjonelle krav til kunstgress I det etterfølgende er noen av de idrettsfunksjonelle kravene for topp- og breddefotball satt opp: For at banen eventuelt skal blir godkjent til bruk i 2.divisjon, må det velges et kunstgress som til 6.3 Offentlig innkjøp Når det offentlige står som byggherre eller dersom prosjektet finansieres med spillemidler og de offentlige tilskuddene utgjør mer enn 50 % av finansieringen, skal "Forskrift om offentlig anskaffelse" følges ved innhenting av tilbud. Standard konkurransegrunnlag for innhenting av tilbud, utarbeidet av kulturdepartementet, skal da alltid benyttes. 7. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 7.1 Vedlikeholdsrutiner Kunstgressbaner er ikke vedlikeholdsfrie, men krever langt mindre arbeidsinnsats enn tradisjonelle fotballbaner med grus eller gressdekke. 3. Generasjons kunstgress (med gummifylling) bør slåddes en til to ganger i uken. Leverandøren av kunstgresset vil levere nødvendig vedlikeholdsutstyr (børsteslådd og oppsamler for rask). Gummigranulat må etterfylles regelmessig i de mest belastede områdene (hjørnespark- og straffesparkområdene) for å opprettholde riktig fyllingsnivå. Slådding av banen gjøres for å jevne ut overflaten og for å hindre at gummigranulat forflytter seg. Børsteslådden kan trekkes av en mindre traktor med plendekk eller en liten bil. Det må påregnes etterfylling av 5-6 tonn gummigranulat pr. år for å opprettholde gummifyllingen (1-2 mm gummi vil gjennom bruk forsvinne fra kunstgressarealet hvert år). Etterfyllingen bør gjøres med sandeller gjødselspreder slik at massen fordeles jevnt over banen. Erfaringen viser at gummigranulat pakker seg over tid og bør løsgjøres årlig med en spesialmaskin for at banen skal opprettholde de idrettsfunksjonelle egenskapene. Banen bør ryddes for rask en gang hver 2. eller 3. uke (tape, snus, rask o.i.). Det finnes i dag spesialutviklede oppsamlere som kan gjøre denne jobben (pris ca kr). Videre må limskjøtene gås over en gang i måneden. Dersom åpne skjøter oppdages må leverandøren kontaktes for utbedring. Mindre åpninger i limskjøtene kan repareres av baneansvarlig etter opplæring fra leverandøren.

10 9 Oljelekkasjer fra maskiner og redskaper må ikke forekomme da dette løser opp innfestingen av gresset slik at fiberen løsner fra "backingen". Ved oljelekkasjer må leverandøren kontaktes. Dette er viktige rutiner som sikrer en optimal kvalitet i banens levetid. Riktig fyllhøyde gir minst belastning på kunstgressfiberen og forlenger levetiden for banen. Ved vinterdrift må en påregne langt større kostnader til etterfylling av gummigranulat. Det må utvises stor forsiktighet ved snørydding slik at ikke kunstgressdekke blir skadet (flenger eller rifter). 7.2 Driftskostnader Kostnader for vedlikehold av gummifylte kunstgressbaner, omfatter levering og utlegging av gummigranulat samt nødvendige materialer for vedlikehold og småreparasjoner av kunstgressdekket. Tilførsel av gummigranulat, ca 5-6 tonn pr. år, koster ca kr inkl. frakt. Regelmessig vedlikehold med slådding av kunstgresset, inspeksjon av skjøter samt mindre reparasjoner samt rydding av rusk og rask, vil ta ca 4 5 timer pr. uke. Det bør etter 2 3 år foretas en årlig rensing og løsgjøring med spesialmaskin. Erfaringen har vist at gummigranulat pakker seg over tid. Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader for tilrettelegging for fotballaktiviteten, vil erfaringsmessig utgjøre ca kr pr. år. I tillegg kommer eventuelt kostnader til vinterdrift (snørydding). Sivilingeniør SVEN AUNE AS Rådgivende Ingeniør Idrettsanlegg Postboks Bodø

11 10 8. KOSTNADSOVERSLAG 8.1 Forutsetninger Det er i kostnadsoverslaget forutsatt at det gamle kunstgresset leveres mottak på Strendene ca 4 km fra Stamnes mot en avgift på kr pr. tonn. Det antas at all gummigranulat er fjernet men at 50 % av sanden fortsatt ligger i kunstgressdekket (vekt av kunstgress + gjenværende sand = 94 tonn). Dersom kunstgresset gis bort til bruk på balløkker, vil dette gi en stor besparelse (ca kr inkl. mva.). For transport av kunstgressdekketil Strendene, er det benyttet en transportkostnad på 48 kr/m3. Avstanden til mottaket er ca 4 km. Prisgrunnlag pr Kostnadsoverslagets nøyaktighet er +/- 10 %. 8.2 Kostnadsoverslag rehabilitering Det forutsettes at det gamle kunstgressdekket leveres SHMIL på Strendene som restavfall mot en avgift på kr/tonn. Dersom det blir aktuelt med levering av det gamle kunstgresset til SHMIL, bør det kunne forhandles frem en bedre pris. 8.3 Spillemiddeltilskudd Ved rehabilitering av eksisterende kunstgressbaner gis det et tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnadsoverslag begrenset oppad til 1 mill. kr. I tillegg kommer for tiden Nord-Norge tillegget som for Alstahaug Kommunes vedkommende er på 20 %. Dette gir et tilskudd fra spillemidlene på kr. Netto anleggskostnad vil da bli 3,0 mill, kr inkl. mva. Kompensasjon for merverdiavgift vil også komme som fradrag. Merverdiavgiften utgjør ca kr. Netto anleggskostnader vil da kunne bli ca 2,16 mill kr.

12 11 9. ANLEGGSFASEN 9.1 Avfall Kunstgressdekket kan leveres Søndre Helgeland Miljøverk på Strendene ca 4 km fra Stamnes Kunstgressbane som brennbart restavfall mot en avgift på kr/tonn eks. mva. I tillegg kommer kostnader for transport til avfallsplassen. Kunstgressdekket vil bli veid ved ankomst mottak. Prisen på levering av restavfall er høy, og det er derfor mulig å oppnå en vesentlig besparelse dersom vekten av kunstgresset reduseres (fyllmateriale fjernes) eller ved at så mye som mulig av det gamle kunstgresset gjenbrukes (balløkker) eller at det gis bort til andre formål. 9.2 Anleggsperiode Arbeidet med fjerning av det gamle kunstgressdekket med fyllmateriale vil ta 4-6 arbeidsdager. Ansvaret for fjerning av det gamle kunstgressdekket bør vurderes overlatt til leverandøren av det nye kunstgresset. Utlegging av nytt kunstgressdekke inklusiv oppmerking og oppfylling av sand/gummi, vil ta dager. Dette er avhengig av valg av type støtdempingssjikt (plasstøpt eller prefabrikkert). Asfaltdekke eller belegningsstein rundt kunstgressarealet vil ta 1-2 dager. Dersom det ikke gjøres tiltak i baneoppbyggingen (isolasjon eller undervarme), vil anleggsperioden strekke seg over arbeidsdager.

13 SANDNESSJØEN IDRETTSLAG - FOTBALL 12 Bilde nr. 1: Kunstgress, asfalt, kantstein, grus og nytt gjerde Bilde nr. 3; Sluk utenfor asfaltareal. Stein og jord utenfor kantstein Bilde nr. 2: Spylekum? Grus og jord utenfor kantsteinen Bilde nr. 4: Merkelige folder i kunstgresset flere steder SVEN AUNE AS

14 SANDNESSJØEN IDRETTSLAG - FOTBALL 13 Bilde nr. 5: Straffesparkmerket mot sør er nesten nedslitt; 13 mm Bilde nr. 7: Svært slitt fiber. Enkelte strå står igjen.4 Bilde nr. 6: Straffesparkmerke mot nord er helt nedslitt Bilde nr. 8: Avkuttet kunstgressfiber samlet seg i nordvestre hjørne SVEN AUNE AS

15 SANDNESSJØEN IDRETTSLAG - FOTBALL 14 Bilde nr. 9: Avslitt kunstgressfiber, tynn og slitt fiber fra banen Bilde nr. 11: Liten avstand til hovedvegen i nordvestre hjørne Bilde nr. 10: Område med svært slitt kunstgress Bilde nr. 12: Fotballmålet er festet med wire i asfaltkanten SVEN AUNE AS

Åset Kunstgressbane TILSTANDSRAPPORT

Åset Kunstgressbane TILSTANDSRAPPORT Rehabilitering av kunstgressdekket på Åset Kunstgressbane UTARBEIDET AV: Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks 973 8001 Bodø PÅ OPPDRAG FRA: Åfjord Kommune 7170 Åfjord ÅSET KUNSTGRESSBANE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forprosjekt REINEN KUNSTGRESSBANE REINEN IDRETTSLAG UTARBEIDET AV: PÅ OPPDRAG FRA: Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks 973 8001 Bodø

Forprosjekt REINEN KUNSTGRESSBANE REINEN IDRETTSLAG UTARBEIDET AV: PÅ OPPDRAG FRA: Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks 973 8001 Bodø REINEN IDRETTSLAG REINEN KUNSTGRESSBANE UTARBEIDET AV: Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks 973 8001 Bodø PÅ OPPDRAG FRA: Postboks 5203 9285 Tromsø 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 Side 1. EKSISTERENDE

Detaljer

Hva bør vektlegges ved anskaffelse ny bane? Ole Myhrvold, NFF

Hva bør vektlegges ved anskaffelse ny bane? Ole Myhrvold, NFF Hva bør vektlegges ved anskaffelse ny bane? Ole Myhrvold, NFF FIFA-systemet NORGES NORGES NFF er opptatt av: Kunstgressbaner, for å kunne tilby de som vil spille fotball nok baner. at fotballen skal vise

Detaljer

Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 17. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 17. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Havstad Kunstgressbane for 7-er fotball, Entreprise 2: Kunstgressdekke Side 17 Kapittel: 2 STØTDEMPINGSSJIKT 2 STØTDEMPINGSSJIKT GENERELT På et underlag, som før installasjonene begynner skal

Detaljer

Forprosjekt for HASUNDGOT KUNSTGRESSBANE

Forprosjekt for HASUNDGOT KUNSTGRESSBANE for HASUNDGOT KUNSTGRESSBANE UTARBEIDET AV: Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks 973 8001 Bodø PÅ OPPDRAG FRA: Fotball 6065 Ulsteinvik Hasundgot Kunstgressbane Side 1 Innholdsfortegnelse Side FORORD...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT OG FORSLAG TIL REHABILITERING

TILSTANDSRAPPORT OG FORSLAG TIL REHABILITERING KUNSTGRESSBANE ØKSNES IDRETTSPARK Side 1 TILSTANDSRAPPORT OG FORSLAG TIL REHABILITERING ØKSNES IDRETTSPARK KUNSTGRESSBANE ØKSNES KOMMUNE UTARBEIDET AV: Norges Fotballforbund v/ove Halvorsen i samarbeid

Detaljer

Kunstgressbaner Skov & Landskab

Kunstgressbaner Skov & Landskab Kunstgressbaner Skov & Landskab 550 000 medlemmer...hvor av 105 000 er jenter nesten 350 000 fotballkamper pr år nesten 2000 klubber 393 801 aktive spillere 25 084 lag 90 000 tillitsvalgte 450 000 400

Detaljer

Kunstgressbaner en stor suksess

Kunstgressbaner en stor suksess Kunstgressbaner en stor suksess København 2013 Ib Mikkelsen Bakgrunn Utdannet gartneriteknikker med anleggsteknisk spesiale i 2000. Var ansatt som avdelingsingeniør ved Statens vegvesen i Sogn og Fjordene.

Detaljer

Oslo 12.10.11. Rehabilitering av kunstgressbaner

Oslo 12.10.11. Rehabilitering av kunstgressbaner Oslo 12.10.11 Rehabilitering av kunstgressbaner Lillehammer vinter 2008 HIAS- banen juli 2009 Ove Halvorsen Anleggskonsulent NFF Fotballkretsene: Østfold, Akershus, Oslo, Indre Østland og Rogaland Oslo

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT OG FORSLAG TIL REHABILITERING

TILSTANDSRAPPORT OG FORSLAG TIL REHABILITERING TILSTANDSRAPPORT OG FORSLAG TIL REHABILITERING LEKNES SENTRALIDRETTSANLEGG KUNSTGRESSBANE VESTVÅGØY KOMMUNE UTARBEIDET AV: Norges Fotballforbund v/ove Halvorsen i samarbeid med Lofothallen. 19. november

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE KUNSTGRESSBANE STOKKE IDRETTSPARK. 2008prosjektbeskrivelse_kunstgressbane_Stokke.doc Side 1 av 13

PROSJEKTBESKRIVELSE KUNSTGRESSBANE STOKKE IDRETTSPARK. 2008prosjektbeskrivelse_kunstgressbane_Stokke.doc Side 1 av 13 PROSJEKTBESKRIVELSE KUNSTGRESSBANE STOKKE IDRETTSPARK 2009 2008prosjektbeskrivelse_kunstgressbane_Stokke.doc Side 1 av 13 01.10.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. KLUBBPRESENTASJON... 3 2 BEHOVSVURDERING...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT OG FORSLAG TIL REHABILITERING

TILSTANDSRAPPORT OG FORSLAG TIL REHABILITERING TILSTANDSRAPPORT OG FORSLAG TIL REHABILITERING LOFOTHALLEN 7er KUNSTGRESSBANE VESTVÅGØY KOMMUNE UTARBEIDET AV: Norges Fotballforbund v/ove Halvorsen i samarbeid med Lofothallen. 19. november KUNSTGRESSBANE

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Nettverksgruppe for kunstgress

Nettverksgruppe for kunstgress Nettverksgruppe for kunstgress et kommunalt samarbeide ERFA seminar 2014, Ib Mikkelsen, Stavanger kommune Stavanger kommune Norges fjerde største by i Norge Norges tredje største byregion. Ca. 130.000

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TILLEGG 67/09 09/1729 KUNSTGRESSBANE SØNDRE LAND IDRETTSLAG - ORIENTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TILLEGG 67/09 09/1729 KUNSTGRESSBANE SØNDRE LAND IDRETTSLAG - ORIENTERING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 19.10.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

FLORØ STADION KUNSTGRESSBANE FLORA KOMMUNE

FLORØ STADION KUNSTGRESSBANE FLORA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FLORØ STADION KUNSTGRESSBANE FLORA KOMMUNE UTARBEIDET AV: Norges Fotballforbund v/geirfinn Kvalheim, i samarbeid med Flora kommune. Sandefjord, 11. januar 2013 FLORØ STADION KUNSTGRESS

Detaljer

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Kunstgressboka Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Forord Norges Fotballforbund og Kultur- og kirkedepartementet har tidligere utgitt publikasjoner om bygging og drift av kunstgressbaner.

Detaljer

Per Ulseth Desso Sports Systems Scandinavia

Per Ulseth Desso Sports Systems Scandinavia Kurs 11.10.2011 Per Ulseth Desso Sports Systems Scandinavia Hva skjer i kunstgressmarkedet? Kvalitet på kunstgress Fiberform Lengde på fiber Type gummigranulat Pad/ikke pad Ny oppbygging med drenspad Ny

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2014/824-3 Arkiv: D11 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 09.10.2014 Tilskudd til kunstgressbane med undervarme - søknad fra Risør Fotballklubb Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Nettverksgruppe for kunstgress

Nettverksgruppe for kunstgress Nettverksgruppe for kunstgress GAD seminar 2014 Ib Mikkelsen, Stavanger kommune Min bakgrunn Utdannet gartneriteknikker med anleggsteknisk spesiale i 2000. Var ansatt som avdelingsingeniør ved Statens

Detaljer

Etterfylling. Dyprens

Etterfylling. Dyprens Dyprens Etterfylling En myk og optimal kunstgressbane trenger godt vedlikehold og en årlig dyprens. Et langt liv i kunstgressbransjen har fortalt oss at ikke alle er klar over dette og muligens ikke har

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT OG FORSLAG TIL REHABILITERING

TILSTANDSRAPPORT OG FORSLAG TIL REHABILITERING TILSTANDSRAPPORT OG FORSLAG TIL REHABILITERING RAKKESTAD STADION KUNSTGRESSBANE RAKKESTAD KOMMUNE UTARBEIDET AV: Norges Fotballforbund v/geirfinn Kvalheim, i samarbeid med Rakkestad IF og Rakkestad kommune.

Detaljer

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2013 81882/2013 2013/6330 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/2 Formannskapet 29.1.2014 14/8 Bystyret 13.2.2014 Finansiering av rehabiliteringer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.2012 059/12 Kommunestyret 27.06.2012

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.2012 059/12 Kommunestyret 27.06.2012 Hattfjelldal kommune Fotballbanen i Hattfjelldal - fase 2 kunstgress Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-D11 09/330 12/4045 Karl-Olav Bostad 11.06. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

VEDLIKEHOLD & TILBEHØR FOTBALLMÅL INNBYTTERBENKER NETT VEDLIKEHOLDSMASKINER

VEDLIKEHOLD & TILBEHØR FOTBALLMÅL INNBYTTERBENKER NETT VEDLIKEHOLDSMASKINER VEDLIKEHOLD & TILBEHØR FOTBALLMÅL INNBYTTERBENKER NETT VEDLIKEHOLDSMASKINER VEDLIKEHOLD & SERVICE Godt vedlikehold av kunstgress forlenger levetiden på kunstgressbanen betydelig. Fordelen ved at banen

Detaljer

Håndtering av gummigranulat fra kunstgressbaner Levanger stadion

Håndtering av gummigranulat fra kunstgressbaner Levanger stadion Håndtering av gummigranulat fra kunstgressbaner Levanger stadion Foto:? Levanger stadion - pilotprosjekt - håndtering av granulat fra kunstgressbaner - 13.11.17 Levanger kommune Bakgrunn og politisk vedtak

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.2012 059/12 Kommunestyret 27.06.2012

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.2012 059/12 Kommunestyret 27.06.2012 Hattfjelldal kommune Fotballbanen i Hattfjelldal - fase 2 kunstgress Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 6 FA-D11 09/330 12/4045 Karl-Olav Bostad 11.06. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Rehabilitering/ombygging av eldre idrettsanlegg

Rehabilitering/ombygging av eldre idrettsanlegg Rehabilitering/ombygging av eldre idrettsanlegg Bestemmelser for tilskudd fra spillemidlene V-0823 B 2 INNHOLD 1. Generelt om rehabilitering av anlegg... 3 2. Rehabilitering av flerbrukshaller... 4 3.

Detaljer

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG FORSLAG TIL OPPARBEIDELSE AV NY KUNSTGRESSBANE OSLO KOMMUNE - IDRETTSETATEN 1 FORORD Det ble i Oslo kommunes budsjett for 2008 bevilget 8,5 mill. kroner til etablering

Detaljer

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Rådhuset Håkon den Godes gate 30 Postboks 130 7601 Levanger Bestemmelser om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Detaljer

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 8.4.2015 25665/2015 2014/1751 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/66 Formannskapet 13.05.2015 15/71 Bystyret 18.06.2015 Kunstgressløkker ved Rønvik

Detaljer

TILBUDSSKJEMA/PRISTABELL. Alt. 1 Spilleflate 64x100m med PAD - Hovedalternativ

TILBUDSSKJEMA/PRISTABELL. Alt. 1 Spilleflate 64x100m med PAD - Hovedalternativ TILBUDSSKJEMA/PRISTABELL Kunstgressdekket skal være forhåndsgodkjent for FIFA*, for ferdig bane skal dette dokumenteres ved felttest. Det skal gis pris på 4 forskjellige alternativer mht banestørrelse

Detaljer

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Kunstgressboka Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Forord Norges Fotballforbund og Kultur- og kirkedepartementet har tidligere utgitt publikasjoner om bygging og drift av kunstgressbaner.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055

Saksframlegg. Trondheim kommune. Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055 Saksframlegg Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055 Forslag til vedtak/innstilling: Rådmannen kan omdisponere inntil kr. 1,0 mill. av midler tidligere budsjettert

Detaljer

Vedlikehold av kunstgressbaner

Vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet i samarbeid med Norges Fotballforbund Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Veileder. Kunstgressboka

Veileder. Kunstgressboka Veileder Kunstgressboka Forsidefoto: Jonas Frøland/Samfoto/NTB scanpix Foto side 41: Johnny Syversen Andre bilder: Morten Roa, Ole Myhrvold, Geirfinn Kvalheim, Bane og Entreprenørservice AS, Leif Grimsrud

Detaljer

20.01.2016 VISJON. Norges Fotballforbund vil: VISJON. Norges Fotballforbund vil: Handlingsplan 2012 2015. Utendørsanlegg skal prioriteres:

20.01.2016 VISJON. Norges Fotballforbund vil: VISJON. Norges Fotballforbund vil: Handlingsplan 2012 2015. Utendørsanlegg skal prioriteres: VISJON Norges Fotballforbund Anleggsstrategi Norges Fotballforbund vil: Være blant de fremste breddenasjoner i verden Utvikle høy kompetanse i alle ledd innen toppfotballen som medfører at vi kan konkurrere

Detaljer

Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner ved Grønnåsen og Bodøsjøen

Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner ved Grønnåsen og Bodøsjøen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.3.2011 12959/2011 2011/2117 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/42 Formannskapet 23.03.2011 11/46 Bystyret 14.04.2011 Finansiering, bygging og drift

Detaljer

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg Høringsforslag Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg Basert på Norsk standard 3420- NS 3420- ZJ4.2121 Grasbane for fotball - Gjelder treningsfelt Arnestad

Detaljer

Røros Idrettslag Hovedlaget

Røros Idrettslag Hovedlaget Røros Idrettslag Hovedlaget Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Org.nr: NO 965 144 099 MVA Postboks 27 Oslovn. 14 40 01 39 74 72 40 64 01 Bankgiro: 4280.0550178 7361 RØROS 7374 RØROS E-post: ril-hovedlag@roros.net

Detaljer

Kunstgressdekke til fotballbane for toppfotball på Jorekstad

Kunstgressdekke til fotballbane for toppfotball på Jorekstad VEDLEGG B KRAVSPESIFIKASJON Kunstgressdekke til fotballbane for toppfotball på Jorekstad Faaberg Allianseidrettlag 2011 1 1 FORUTSETNINGER FOR OG KRAV TIL ENTREPRISEN 3 1.1 Orientering 3 1.2 Fremdrift

Detaljer

Per Ulseth Saltex. Kurs 11.09.2012

Per Ulseth Saltex. Kurs 11.09.2012 Per Ulseth Saltex Kurs 11.09.2012 Hva skjer i kunstgressmarkedet? På norske markedet Eier Merkenavn i markedet Produsent av fiber Fieldturf Tarkett Fieldturf Tarkett 100% Knut Kaspersen FT Prosport 100%

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON NS 8407

KRAVSPESIFIKASJON NS 8407 INNHOLD 1 GENERELLE YTELSER... 2 1.1 GENERELT... 2 1.1.1 Omfang... 2 1.1.2 Definisjoner... 2 1.1 TOTALENTREPRENØRENS ANSVAR... 2 1.2 OFFENTLIGE MYNDIGHETER... 2 1.2.1 Lover, forskrifter, standarder, normer,

Detaljer

Nettverksgruppe kunstgress. Kommunalt samarbeid

Nettverksgruppe kunstgress. Kommunalt samarbeid Nettverksgruppe kunstgress Kommunalt samarbeid Fotballbaner Idrettsservice drifter 68 kunstgressbaner (små og store) 28 Nærmiljøanlegg 10 naturgress fotball 12 grusbaner Nettverksgruppe kunstgress Bakgrunn

Detaljer

3. Merverdikompensasjon knyttet til kommunal bevilgning til kunstgressfond skal inngå i finansieringen av prosjektet.

3. Merverdikompensasjon knyttet til kommunal bevilgning til kunstgressfond skal inngå i finansieringen av prosjektet. Byrådssak 341/13 Etablering av investeringsfond for kunstgressbaner GENI ESARK-6622-201300520-14 Hva saken gjelder: Det foreslås i saken å etablere et «Kunstgressfond» for å finansiere et årlig utskiftingsprogram

Detaljer

GRANULAT I OG UTENFOR KUNSTGRESSBANEN GRANULAT I OG UTENFOR KUNSTGRESSBANEN

GRANULAT I OG UTENFOR KUNSTGRESSBANEN GRANULAT I OG UTENFOR KUNSTGRESSBANEN GRANULAT I OG UTENFOR KUNSTGRESSBANEN 1 INNHOLD Innledning... 3 Helsefare... 5 Miljø... 6 Hensikten... 7 Forskjellige typer granulat... 7 Granulat på avveie... 8 INNLEDNING Det har i den senere tid vært

Detaljer

Byrådssak 1559 /13. Utskifting av kunstgress på eksisterende kommunale baner ESARK-6622-201300520-1

Byrådssak 1559 /13. Utskifting av kunstgress på eksisterende kommunale baner ESARK-6622-201300520-1 Byrådssak 1559 /13 Utskifting av kunstgress på eksisterende kommunale baner RKTI ESARK-6622-201300520-1 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder forslag til videre håndtering av «føre var prinsippet» som

Detaljer

KUNSTGRESS TRENGER OGSÅ VEDLIKEHOLD. Frans Rønning, Fredrikstad 27.03.2012

KUNSTGRESS TRENGER OGSÅ VEDLIKEHOLD. Frans Rønning, Fredrikstad 27.03.2012 KUNSTGRESS TRENGER OGSÅ VEDLIKEHOLD Frans Rønning, Fredrikstad 27.03.2012 til kunstgress Fra naturgress. kunstgresset mister sine egenskaper og ikke lenger er så bra som tidligere? Men hva skjer når Hva

Detaljer

FAGDAG KUNSTGRESS Oslo, 14. oktober 2015

FAGDAG KUNSTGRESS Oslo, 14. oktober 2015 FAGDAG KUNSTGRESS Oslo, 14. oktober 2015 NFFs anleggsstrategi Oslo, 14.10.15 Handlingsplan 2012-2015 Hovedelementer: Fremme aktivitet gjennom å gi tilgang til nye kunstgressflater. Grusbaner legges om

Detaljer

FREDRIKSTAD

FREDRIKSTAD FREDRIKSTAD 27.03.12 NFF s Kunstgressatsning Ove Halvorsen Anleggskonsulent NFF Fotballkretsene: Østfold, Akershus, Oslo, Indre Østland og Rogaland Ersfjordeidet i Troms Vår oppgave Bistå klubber, lag

Detaljer

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Orientering vedrørende velforeningens planer for ballbinge på Vikhammeråsen Innhold: 1. Utbedringer av grusbanen på Vikhammeråsen

Detaljer

Entreprenør må ta med i sitt tilbud å holde rigg for seg selv og sine underentreprenører.

Entreprenør må ta med i sitt tilbud å holde rigg for seg selv og sine underentreprenører. PROSJEKTBESKRIVELSE 1. Orientering om prosjektet. 1.1 Eksisterende anlegg Myrdal gressbane Myrdal gressbane ble bygget i 1993 og har en spilleflate på 68 m x 105 m. Banen brukes i dag til OBOS ligaen av

Detaljer

Utbyggingsenheten. Dalgård idrettsanlegg nytt kunstgressdekke - toppdekke

Utbyggingsenheten. Dalgård idrettsanlegg nytt kunstgressdekke - toppdekke Utbyggingsenheten BILAG A ARBEIDSOMFANG Trondheim Eiendom Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 1. ARBEIDSOMFANG ANSKAFFELSE KUNSTGRESSDEKKE... 3 1.1 ORIENTERING... 3 1.2 KVALIFIKASJONSKRAV TIL TILBYDER...

Detaljer

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler»

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Støtteordninger og søkeprosess Stein Cato Røsnæs Rådgiver Østfold fylkeskommune Ingen idrett uten anlegg 1946 ca. 2.000 anlegg 2011 ca.

Detaljer

Fra: Dato: 22. november 2010

Fra: Dato: 22. november 2010 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201016198-3 Saksbehandler: CHRL Emnekode: SARK-1642 Til: Fra: Dato: 22. november 2010 Notat prosjektbeskrivelse kunstgress Ytrebygda

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON SPESIFISERING

KRAVSPESIFIKASJON SPESIFISERING Konkurransegrunnlag innkjøp av kunstgras til Klepp Sentralidrettsanlegg Side 1 av 5 KRAVSPESIFIKASJON SPESIFISERING Generelt Oppdragsgiver ønsker tilbud på et kunstgressprodukt for breddefotball minimum

Detaljer

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen.

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. Arbeidet omfatter foruten grunn-, terreng- og plassarbeider

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

KUNSTGRESS FOR FOTBALL STANDARD KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INNHENTING AV TILBUD

KUNSTGRESS FOR FOTBALL STANDARD KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INNHENTING AV TILBUD KUNSTGRESS FOR FOTBALL STANDARD KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INNHENTING AV TILBUD V-0857 B Kultur- og kirkedepartementet, 2003 1. INNBYDELSE TIL ANBUDSKONKURRANSE...3 1.1 Orientering...3 1.2 Kvalifikasjonskrav

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Spilleunderlag Brann Stadion. Forslag 1 Sportslig organisering

Spilleunderlag Brann Stadion. Forslag 1 Sportslig organisering Forslag 1 Sportslig organisering Bakgrunn og hensikt med diskusjon om spilleunderlag Spilleunderlaget på Stadion var første gang oppe til vurdering før 2009-sesongen. Den gang var det Norges Fotballforbund

Detaljer

Veirehabilitering. Slottsberget, Dikemark Asker kommune. Beskrivelse

Veirehabilitering. Slottsberget, Dikemark Asker kommune. Beskrivelse Veirehabilitering Slottsberget, Dikemark Asker kommune Beskrivelse Innledning Oslo kommune v/eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) ønsker å rehabilitere Slottsberget veien som ligger i Dikemark, Asker

Detaljer

FAGDAG KUNSTGRESS Oslo, 27. april 2015

FAGDAG KUNSTGRESS Oslo, 27. april 2015 FAGDAG KUNSTGRESS Osl, 27. april 2015 Geirfinn Kvalheim Anleggsknsulent Nrges Ftballfrbund Mbil: 906 80006 Email: geirfinn.kvalheim@ftball.n Status, frventninger g fremtiden Status per 31.12.14 Hva gjør

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Kapittel: 00 GENERELT ENDRING: RIA-01 Konsekvens av endring: Supplering av tilbudsgrunnlag Årsak til endring: Tillegg

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Rehabilitering Garnes og Ådnamarka kunstgressbaner

Rehabilitering Garnes og Ådnamarka kunstgressbaner Rehabilitering Garnes og Ådnamarka kunstgressbaner Foto: Ådnamarka kunstgressbane PROSJEKTBESKRIVELSE Entreprise for rehabilitering av kunstgressbane. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Pkt. Tekst Side 1. Organisering

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT 01.1 RIGG Posten skal omfatte alle riggkostnader av generell art som ikke naturlig går inn i senere spesifisert arbeidsytelser eller materialleveranser. Det

Detaljer

Rehabilitering lysanlegg Vadmyra kunstgressbane

Rehabilitering lysanlegg Vadmyra kunstgressbane Rehabilitering lysanlegg Vadmyra kunstgressbane Kravspesifikasjon Entreprise for rehabilitering av lysanlegg. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Pkt. Tekst Side 1. Organisering av prosjektet 1.1. Orientering om

Detaljer

Prosjekt: Aspmyra Stadion, rehabilitering av Kunstgressdekket Side 12. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Aspmyra Stadion, rehabilitering av Kunstgressdekket Side 12. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Aspmyra Stadion, rehabilitering av Kunstgressdekket Side 12 Kapittel: 1 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING 1 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING GENERELT NS 3420, 4. utgave

Detaljer

STEMMEMYREN FOTBALLANLEGG I0221 KUNSTGRESSBANE

STEMMEMYREN FOTBALLANLEGG I0221 KUNSTGRESSBANE STEMMEMYREN FOTBALLANLEGG I0221 KUNSTGRESSBANE PROSJEKTBESKRIVELSE ANSKAFFELSE AV KUNSTGRESS Bergen 02.05.2016 Side 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Pkt. Tekst 1. Informasjon om prosjektet 1.1. Eksisterende

Detaljer

Trenermøte - Fotball Fjellsdalen

Trenermøte - Fotball Fjellsdalen Trenermøte - Fotball Fjellsdalen 29.04.2014 Agenda Supplering av materiell til de enkelte lag Utstyr til trenere Forsikringsordninger / spillerregistreringer Dugnadsprosjekt 2014 Annet Banesituasjon Generell

Detaljer

Pedagogiske figurer. opsjon Hvite bokstaver, teksthøyde 100mm Pris stk kr 52,

Pedagogiske figurer. opsjon Hvite bokstaver, teksthøyde 100mm Pris stk kr 52, Ringer, farge hvit RAL 9016, linjebredde 50mm 7 stk ringer diameter=500mm 5 stk ringer diameter = 800mm 2 stk ring diameter= 1100mm 46 stk sirkel, fylt RAL1023, diameter=200mm 7 stk sirkel, fylt RAL 1023,

Detaljer

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus!

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus! Isola Selvbygger 3 For tak- og terrasse Sterkt, sikkert - enkelt å montere Tørre og sunne hus! Sikker tekking med lang levetid Isola Selvbygger 3 er et moderne takbelegg med stor fleksibilitet og styrke.

Detaljer

Rehabilitering Fjellsdalen kunstgressbane

Rehabilitering Fjellsdalen kunstgressbane Rehabilitering PROSJEKTBESKRIVELSE Entreprise for rehabilitering av kunstgressbane. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Pkt. Tekst Side 1. Organisering av prosjektet 1.1. Orientering om prosjektet 3 1.1.1 Eksisterende

Detaljer

DEL II KRAVSPESIFIKASJON

DEL II KRAVSPESIFIKASJON DEL II KRAVSPESIFIKASJON Utomhusanlegg i Vollen idrettspark: Kunstgressbane, grasbane m.m. Driftsperiode: 01.04 31.10 Basert på Norsk standard NS 3420- Side 1 KRAVSPESIFIKASJON Norsk standard 3420- legges

Detaljer

GNEIST SPESIALUTGAVE. Fotballbanen vi trener på mangler lys, så når det er mørkt kan vi ikke trene der...

GNEIST SPESIALUTGAVE. Fotballbanen vi trener på mangler lys, så når det er mørkt kan vi ikke trene der... en GNEIST SPESIALUTGAVE Vi skulle gjerne ha trent mer, men det helt fullt på alle banene. Kristian 11 år Kunstgresskampanjen Fotballbanen vi trener på mangler lys, så når det er mørkt kan vi ikke trene

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012 058/12 Formannskapet 27.06.2012 062/12

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012 058/12 Formannskapet 27.06.2012 062/12 Hattfjelldal kommune Prosjekt Famnvassveien Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR- 12/646 12/4352 Karl-Olav Bostad 21.06.2012 Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012

Detaljer

Ny aktivitetspark Vikåsen skole

Ny aktivitetspark Vikåsen skole Ny aktivitetspark Vikåsen skole Anleggsutvikling 2017-2018 Mål og hensikt Etabler tilstrekkelig baneflate i egen klubb, for å sikre gode treningsforhold og kamparena for alle lagceller og spillere i Ranheim

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

GRANULAT I OG UTENFOR KUNSTGRESSBANEN GRANULAT I OG UTENFOR KUNSTGRESSBANEN

GRANULAT I OG UTENFOR KUNSTGRESSBANEN GRANULAT I OG UTENFOR KUNSTGRESSBANEN GRANULAT I OG UTENFOR KUNSTGRESSBANEN 1 INNHOLD Innledning...3 Helsefare...5 Miljø...6 Hensikten...7 Forskjellige typer granulat...7 Granulat på avveie...8 Planlegging...9 Hvilke forberedende tiltak kan

Detaljer

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! 1 INNHOLD 3 Innledning 4 Fasade 5 Ensidig Redi Støttemur 6 Tosidig Redi Støttemur / Redi Topplate 7 Redi Portstolpe

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Revidert 11.02.2013

Innholdsfortegnelse. Revidert 11.02.2013 Revidert 11.02. Dette dokumentet inneholder retningslinjer for banen til Jæren GK på Grødem og vil danne grunnlaget for videre utvikling av banen og med de forandringer som kan/vil komme i fremtiden. Innholdsfortegnelse

Detaljer

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL.

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10.1 Alminnelig bestemmelse: Der hvor intet annet er bestemt, gjelder det vanlige reglement for fotball. Dispensasjon av etterfølgende regler kan

Detaljer

Bærum kommune. Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier, Hovedprosess 9 -Vinterarbeider

Bærum kommune. Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier, Hovedprosess 9 -Vinterarbeider Vedlegg 1 Bærum kommune. Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier, Hovedprosess 9 -Vinterarbeider 92 Brøyting 92.1 Snøbrøyting på gater og veier Prosessen omfatter brøyting av gater, gang og

Detaljer

Bjørn Vidar Faaren Forprosjekt

Bjørn Vidar Faaren Forprosjekt Kunstgressbane ``Oasen`` Kroppanmarka Bjørn Vidar Faaren Forprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. PRESENTASJON AV SJETNE IL... 4 3. BEHOVET FOR KUNSTGRESSBANE.... 5 3.01 Konklusjon. 6 4. GRUNNLAGSDATA.

Detaljer

Fredrikstad Stadion - overdragelse av anlegg til Fredrikstad kommune

Fredrikstad Stadion - overdragelse av anlegg til Fredrikstad kommune Saksnr.: 2013/13768 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 169439/2013 Klassering: U70 Saksbehandler: Tom Hermansen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret Fredrikstad Stadion - overdragelse

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2012/1315-0 Arkiv: Q52 Saksbeh: Einar Werner Frøyna Dato: 15.02.2013 Utbedring av parkeringsplassen på Tjenna Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon Anleggsutvikling i ØHIL 2014-2020 Sverre Nordby Versjon 15.12.2017 ØHIL-land Prosess anleggsutvikling Kostnader for godkjente, prioriterte anlegg finansieres gjennom Spillemidler (1/3 + 15% (Bærum=presskommune)

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

A.2 BESKRIVELSE AV GRUNNARBEID

A.2 BESKRIVELSE AV GRUNNARBEID Utbyggingsenheten TRONDHEIM KOMMUNE Ombygging av Eberg Grusbane Bilag A.2 Beskrivelse av grunnarbeider Trondheim kommune - Utbyggingsenheten Side 2 av 6 Innhold 1. Anbudsinnbydelse.... 3 2. ORIENTERING...

Detaljer

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt ...fra avfall til verdi Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt Avfallsbeholderne utenfor huset ditt setter preg på nærmiljøet. Med enkle løsninger kan du skjerme avfallsbeholderne dine

Detaljer

KUNSTGRESSBANE I SILJAN

KUNSTGRESSBANE I SILJAN KUNSTGRESSBANE I SILJAN Rapport forprosjekt kunstgressbane Siljan 07.02.2008 Rapport forprosjekt kunstgrass Innledning Undertegnede tok i oktober 2007 på seg ansvaret for å utrede mulighetene for en kunstgrassbane

Detaljer

Merverdiavgift idrettsanlegg

Merverdiavgift idrettsanlegg Regnskapstjenesten Merverdiavgift idrettsanlegg Foto: Carl-Erik Eriksson Hvorfor merverdiavgift som tema? Rett bruk av momsreglene kan delfinansiere idrettsanlegget Mva som betales på kostnader knyttet

Detaljer

Gummigranulat. Oversikt. Avrenning til natur og vassdrag Terje Laskemoen Bymiljøetaten, Oslo kommune. Gummigranulat hva er det?

Gummigranulat. Oversikt. Avrenning til natur og vassdrag Terje Laskemoen Bymiljøetaten, Oslo kommune. Gummigranulat hva er det? Gummigranulat Avrenning til natur og vassdrag Terje Laskemoen Bymiljøetaten, Oslo kommune Oversikt Gummigranulat hva er det? Alternativer til gummigranulat Hva vet vi om avrenning til vassdrag? Løsninger?

Detaljer

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon anskaffelse av rammeavtale for gravetjenester

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon anskaffelse av rammeavtale for gravetjenester Vedlegg 1. Kravspesifikasjon anskaffelse av rammeavtale for gravetjenester Beskrivelse av oppdraget Rammeavtalen skal omfatte graveoppdrag forbundet med graving av sjakter for miljøtekniske undersøkelser

Detaljer

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD 40N (GRP) minirenseanlegg for i

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD 40N (GRP) minirenseanlegg for i Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD 40N (GRP) minirenseanlegg for i Goodtech Environmenttal Technology AS Farexvegen 19 NO-2016 Frogner Norway Tlf: +47 63 86 64 60 NO 985 660 492 MVA kontakt@biovac.no

Detaljer

Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag

Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag 1. versjon våren 2013 Innhold 1 Innledning... 3 2 Asfaltering av gangveier og parkeringsplasser... 3 3 Utbedring eller gjenoppbygging av utvalgte garasjerekker...

Detaljer

BRUK AV STEINBELEGNINGER I TRAFIKKAREALER MED STERKE PÅKJENNINGER

BRUK AV STEINBELEGNINGER I TRAFIKKAREALER MED STERKE PÅKJENNINGER Kommunevegdager 2012-05-23 BRUK AV STEINBELEGNINGER I TRAFIKKAREALER MED STERKE PÅKJENNINGER Grunnforhold Oppbygging Gatevarme Steinens egnethet Avstivning Ole Rydningen Landskapsarkitekt MLA Historisk

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD15N GRP. minirenseanlegg for i. Revidert

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD15N GRP. minirenseanlegg for i. Revidert Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD15N GRP minirenseanlegg for i Revidert 14.12.2017 1. Generelt Bestemte krav stilles til installasjon av glassfibertanker. Ved nedgraving kan uforsiktig nedlegging

Detaljer