Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke"

Transkript

1 Vardø kommune Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke

2 H Tilstandsrapport Kristian Lauknes Jon Luke Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formål tilsier Side 2 av 46

3 Innhold 1 Innledning 5 2 Grunnlagsdata Beskrivelse av konstruksjon Tilgjengelig dokumentasjon Lokalisering 7 3 Tilstandsbeskrivelse Befaring Visuelle registreringer Målinger 16 4 Vurdering Skadeomfang Skadeårsak Tiltak 19 5 Konklusjon 22 Referanser 24 Vedlegg Side 3 av 46

4 Dokument nr,: RIB01 Sammendrag Norconsult AS har gjennomført en tilstandsanalyse av betongfasadene ved Rapporten er utarbeidet for å kartlegge omfanget av skader og skadeårsaker ved betongfasadene. Områdene med avskallet og delaminert betong er grovt estimert til 190 m 2. Der mulige årsaker til betongskadene kan være: Luftbårne klorider fra havet. Lokale variasjoner i betongkvaliteten kan ha ført til karbonatisering. Mangel på beslag og slitt overflatebehandling som ført til økt fuktinnhold i betongen med påfølgende skader. Frostsprengning ved områder med mye fukt. Norconsult AS anbefaler fullstendig mekanisk reparasjon av skader med regelmessig oppfølgning av nye skadete områder. I tillegg anbefales det generelt at beslag utbedres for å lede fukt bort og ikke inni betongen, samt at fasadene påføres en vannavvisende og dampdiffusjonsåpen overflatebehandling. Disse tiltakene anbefales på bakgrunn av at: Fullstendig mekanisk reparasjon har de laveste estimerte investeringskostnadene. Man unngår vesentlig endring av fasadeuttrykket. Krever ikke armeringskontinuitet. Fukt transporten inn i betongen blir mindre. For å holde skadeomfanget lavest mulig burde arbeidene med reparasjon av skadene igangsettes senest i løpet av Da det flere plasser er løs betong, som potensielt kan falle ned og skade personer Side 4 av 46

5 1 Innledning Norconsult AS har på oppdrag fra Vardø kommune ved rådmann Hans Erik Wilhelmsen gjennomført en tilstandsanalyse av betongfasadene ved Tilstandsrapporten er utarbeidet av sivilingeniør Kristian Lauknes og fagkontrollert av sivilingeniør Jon Luke, og tar for seg skadeomfanget ved betongfasadene. Tidligere tilstandsrapport for Vardø kirke avklarer ikke de bygningsmessige skadene tilstrekkelig, så ved denne kontrollen er det lagt vekt på å sikre en grundig kartlegging av skader og skadeårsaker. Kartlegging av skadeomfanget innebar befaring med visuelle registreringer, målinger og prøvetakinger ved betongfasadene. Ut fra kartleggingen av omfang og skadetype er ulike utbedringsmetoder vurdert Side 5 av 46

6 2 Grunnlagsdata 2.1 BESKRIVELSE AV KONSTRUKSJON Vardø kirke tegnet av arkitekt Eivind Moestue ble bygget i Den har et lavt og smalt kor, høyt saltak og høyt spisset skiveformet tårn i vest, og inntar en markant posisjon i bybildet. Bygningen er en plasstøpt betongkonstruksjon konstruert av ingeniør Chr. P. Grøner. Armeringstegningen, Takplan Forskalling og armering, antyder at det ble brukt glatt armering ved oppføringen av bygget, men forteller ikke noe om betongkvalitet som ble brukt. Ved saltak og tårntak er det brukt henholdsvis skifer og kobberplater til taktekking, og deler av området rundt kirken er i dag avsperret grunnet løs taktekking. Vardø kirke har pr. dags dato vernestatus ikke fredet TILGJENGELIG DOKUMENTASJON Noe dokumentasjon, en konstruksjonstegning og ti arkitekttegninger, fra byggeperioden har vært tilgjengelig for Norconsult AS. Fasadetegninger og tegning over grunnplan fra byggeperioden har dannet grunnlaget for fasadetegningene brukt i tilstandsrapporten. Norconsult AS har hatt tilgang til en tidligere tilstandsrapport; Tilstandsrapport for Vardø kirke Utarbeidet av Rambøll Norge AS, April I rapporten står det "bygningen preges en del av karbonatisering utvendig i form av rustutslag". Rapporten konkluderer med at det er nødvendig med tilleggsrapporter på et høyere nivå for yttervegger og yttertak. 1 19/ Side 6 av 46

7 2.3 LOKALISERING De befarte fasadene ved Vardø kirke er vist i figur 2-1 til figur 2-4. Figur 2-1: Fasade Nord Figur 2-2: Fasade Sør Figur 2-3: Fasade Vest Figur 2-4: Fasade Øst Side 7 av 46

8 3 Tilstandsbeskrivelse 3.1 BEFARING Betongfasadene ved Vardø kirke ble befart tirsdag 6. mai fra klokken av Norconsult AS ved Kristian Lauknes. Ved starten av befaringen var det overskyet og +1,5 C, og i løpet av befaringen forekom det enkelte hagelbyger. Mobilkran med kurv fra Finnmark Entreprenør AS ble brukt for å befare fasaden mot nord, mot sør og mot vest ved kirketårnet opp til nivå med kirkeuret. Fasaden mot øst ved kirketårnet og resterende fasader ble kun befart fra bakkenivå. Befaringen innebar visuelle registreringer, målinger av overdekninger, målinger av trykkfastheter og prøvetakinger for kloridanalyser. 3.2 VISUELLE REGISTRERINGER Det ble registrert delaminering og avskalling av betong ved takutstikk og rundt vinduer, som er områder der fukttilgangen ofte er større og betongoverdekningen til armeringen ofte er mindre enn ellers ved en fasade. Ved takutstikkene og rundt vinduene er det registrert mangler ved beslagene, som gjør at fukt føres inn i betongen istedenfor bort: Ved takutstikkene burde beslagene vært ført lengre ned og forbi betongen. Slik det er utført nå renner fukt fra beslagene og rett inn i betongen. Figur 3-1 viser eksempel på hvordan beslagene ved takutstikkene kunne vært utført. Figur 3-1: Prinsippskisse for beslag ved takutstikk Side 8 av 46

9 Det er ikke registrert beslag med dryppnese ved de øvre vinduskarmene. Dryppnese der ville ha sørget for at fukt som rant langs veggene ikke samlet seg over vinduene, men istedenfor rant langs beslaget og dryppet ned langs veggen. Man ville dermed unngått mye fukt i betongen ved de øvre vinduskarmene og følgeskadene av det. Figur 3-2 viser eksempel på hvordan beslag ved øvre vinduskarm kunne vært utført. Figur 3-2: Prinsippskisse for beslag ved vindu. Rustutslag og delaminering av betong ble også registrert ved veggene der armeringen hadde liten betongoverdekning, som vist i figur 3-10 og figur Overflatebehandlingen ved bygget bar preg av å være slitt, og man kan ved enkelte områder skimte betongoverflaten gjennom overflatebehandlingen, som vist i figur 3-3. Figur 3-3: Slitt overflatebehandling Side 9 av 46

10 Tabell 3-1 til tabell 3-4 viser noen av de registrerte skadene ved fasadene, der skadenr. henviser til fasadetegningene i vedlegg G for lokalisering. Flere bilder av skader ved fasadene er vist i vedleggene A, B, C og D. Tabell 3-1: Skader registrert ved fasade mot vest. Type skade Registrert skade Rustutslag og delaminering av betong. Figur 3-4: Rustutslag og delaminering av betong over hovedinngangen forårsaket av armeringskorrosjon. Mangler beslag med dryppnese over øvre vindus/dørkarm. Skadenr. A-1 Delaminering av betong. Figur 3-5: Delaminering av betong ved hjørnet mot sørvest på kirketårn forårsaket av armeringskorrosjon. Skadenr. A Side 10 av 46

11 Avskalling av betong. Figur 3-6: Avskalling av betong og synlig armering ved takutstikk på gavelfasade forårsaket av armeringskorrosjon. Manglende beslag over takutstikk gjør at fukt føres inn i betongen istedenfor bort. Beslagsskjørt burde vært ført lengre ned og forbi betongkanten til takutstikket. Skadenr. A-8 Tabell 3-2: Skader registrert ved fasade mot sør. Type skade Registrert skade Delaminering av betong. Figur 3-7: Delaminering av betong ved hjørnet mot sørvest forårsaket av armeringskorrosjon. Mangel på takutstikk gjør at øvre del av fasaden er eksponert for fukt. Skadenr. B Side 11 av 46

12 Avskalling av betong. Figur 3-8: Avskalling av betong ved takutstikk forårsaket av armeringskorrosjon. Manglende beslag/dryppnese ved takutstikk gjør at fukt ledes inn i betongen istedenfor bort. Beslag burde vært ført lengre ned og forbi betongkanten til takutstikket. Skadenr. B-4 Delaminering og avskalling av betong. Figur 3-9: Delaminering og avskalling av betong rundt vinduer forårsaket av armeringskorrosjon. De øvre vinduskarmene mangler beslag med dryppnese. Skadenr. B Side 12 av 46

13 Tabell 3-3: Skader registrert ved fasade mot nord. Type skade Registrert skade Rustutslag og delaminering av betong. Figur 3-10: Rustutslag og delaminering av betong ved fasade forårsaket av armeringskorrosjon. Beslag ved takutstikket i figuren burde vært ført lengre ned og forbi betongkanten. Skadenr. C-1 Rustutslag og avskalling av betong. Figur 3-11: Rustutslag og avskalling av betong ved takutstikk forårsaket av armeringskorrosjon. Manglende beslag/dryppnese ved takutstikk gjør at fukt ledes inn i betongen istedenfor bort. Beslag og beslagsskjørt burde vært ført lengre ned og forbi betongkanten til takutstikket. Skadenr. C Side 13 av 46

14 Delaminering av betong. Figur 3-12: Delaminering av betong rundt vinduer forårsaket av armeringskorrosjon. De øvre vinduskarmene burde hatt beslag med dryppnese. Skadenr. C-5 Tabell 3-4: Skader registrert ved fasade mot øst. Type skade Registrert skade Rustutslag og delaminering av betong. Figur 3-13: Rustutslag og delaminering av betong ved takutstikk på gavelfasade forårsaket av armeringskorrosjon. Manglende beslag/dryppnese ved takutstikk gjør at fukt ledes inn i betongen istedenfor bort. Beslag burde vært ført lengre ned og forbi betongkanten til takutstikket. Skade nr. D Side 14 av 46

15 Delaminering av betong. Figur 3-14: Delaminering av betong på bakfasade forårsaket av armeringskorrosjon. Skadenr. D-4 Avskalling av betong. Figur 3-15: Avskalling av betong ved takutstikk forårsaket av armeringskorrosjon. Manglende beslag/dryppnese ved takutstikk gjør at fukt ledes inn i betongen istedenfor bort. Beslag og beslagsskjørt burde vært ført lengre ned og forbi betongkanten til takutstikket. Skadenr. D Side 15 av 46

16 3.3 MÅLINGER Armeringsoverdekninger, trykkfastheten, karbonatiseringsdybden og kloridinnhold ble målt ved sju lokasjoner. De ulike lokasjonene er markert på fasadetegningene i vedlegg G. Tabell 3-6 angir de minste armeringsoverdekningene målt ved hver lokasjon, og figurene i vedlegg E viser målte armeringsoverdekninger ved hver lokasjon. For kloridanalysene ble det samlet betongstøv fra tre borehull ved alle sju lokasjonene, to sjikt med betongstøv ved hver lokasjon, 0-20 mm og mm. Rapporten for kloridanalysene er vedlagt i vedlegg F. Tabell 3-5 angir vanlige grenseverdier for kloridinnhold i % av sementvekt for vurdering av sannsynligheten for kloridinitiert armeringskorrosjon, og tabell 3-6 oppsummerer resultatene fra de ulike målingene ved lokasjonene. Tabell 3-5: Grenseverdier Grenseverdi Vurdering <0,4 Ingen 0,4-1,0 Mulig 1,0-2,0 Sannsynlig >2,0 Sikker Side 16 av 46

17 Tabell 3-6: Måleresultater. Lokasjon Armerings- Trykkfasthet 3 Karbonatiserings- Kloridinnhold 5 overdekning 2 MPa (N/mm 2 ) dybde mm mm L1 Ved uret på kirketårnet, fasade mot vest. 21 mm 36,5 2-3 mm 0,6 1,4 L2 Kirketårn, fasade mot sør. 21 mm 56 0 mm 0,9 0,9 L3 Kirketårn, fasade mot nord. 23 mm 41 0 mm 0,6 0,9 L4 1,2 m over bakkeplan på kirketårn, fasade mot nord. 18 mm 41 0 mm 0,6 0,2 L5 Fasade mot nord. 28 mm 23 >40 mm 0,3 0,3 L6 Gavelvegg, bakfasade. 32 mm 33,5 0 mm 0,9 0,6 L7 Fasade mot sør. 14 mm 46,5 0 mm 1,3 0,3 2 Elcometer 331 Model BH med standard søkehode brukt ved målingene. Armering Ø10 ble antatt. 3 Silver Schmidt prellhammer brukt ved målingene. 4 Fenolaftaleinløsning kosentrasjon lik 1,0 g pr. 100 ml (50 ml vann, 50 ml etanol) brukt ved målingene. 5 Kloridinnholdet er angitt i % av sementvekt. Antatt sementvekt og betongvekt er satt lik henholdsvis 390 kg/m 3 og 2390 kg/m Side 17 av 46

18 4 Vurdering 4.1 SKADEOMFANG De registrerte betongskadene ved fasadene dreier seg hovedsakelig om delaminering og avskalling av betong ved takutstikk og rundt vinduer. Tabell 4-1 viser estimert areal av fasadene og en grov estimering av skadeomfang ved fasadene. Fasadearealene er tatt ut fra DAK tegninger av fasadene vist i figur 2-1 til figur 2-4. Ved estimering av skadeomfang er det rundt av til nærmeste 10 m 2. Tabell 4-1: Estimerte arealer. Fasade Areal Skadeandel Estimert skadet areal Vest 290 m 2 20 % 60 m 2 Sør 310 m 2 15 % 50 m 2 Nord 280 m 2 15 % 40 m 2 Øst 260 m 2 15 % 40 m 2 Totalt 1140 m m SKADEÅRSAK Resultatene i tabell 3-6 viser at karbonatiseringsdybden generelt er liten ved de ulike lokasjonene, og at eneste lokasjon med karbonatiseringsdybe av betydning er lokasjon 5. Prellhammermålingene antyder at trykkfastheten ved lokasjon 5 er noe lavere enn ved de resterende lokasjonene. Det kan tyde på at det har blitt brukt mindre sement i betongen ved denne lokasjonen, og dermed gitt en mer porøs betong. Den store karbonatiseringsdybden ved lokasjon 5 kan trolig relateres til den noe dårligere betongkvaliteten der. Karbonatiseringshastigheten øker med økende CO 2 tilgang og er optimal ved en relativ fuktighet rundt 50% - 60%. Diffusjon av CO 2 og diffusjon/kapillært sug av vann inn i betongen øker med økende porøsitet, som vil si med dårligere betongkvalitet (Bertolini, Elsener, Pedeferri, Redaelli, & Polder, 2013) Side 18 av 46

19 Bortsett fra lokasjon 5 viser tabell 3-5 og tabell 3-6 at kloridinnholdet i betongen ved armeringen er på et nivå som gjør at kloridinitiert armeringskorrosjon er mulig eller sannsynlig. Fasaden ved lokasjon 5 er vendt mot nord, som er den mest vindutsatte retningen ifølge arbeidere i Finnmark Entreprenør AS, og vil av den grunn være mest utsatt for slagregn. Kloridinnholdet ved lokasjonene mot nord er generelt lavere enn ved lokasjonene mot de andre retningene. Dette kan tyde på at kloridinnholdet i fasadene skyldes luftbårne klorider fra havet, og i så fall vil kloridinnholdet være lavest der det vaskes bort av regn, som er ved fasadene mot nord. Manglende beslag med dryppnese ved områder utsatt for mye fukt har ført til at fukt har blitt ledet inn i betongen istedenfor bort. Tilgangen til fukt har dermed gjort at skadeutviklingen har gått fortere ved disse områdene enn ellers ved fasaden. Figur 3-1 og figur 3-2 viser eksempler på hvordan beslagene kunne vært utført ved takutstikk og rundt vinduer. Figur 3-9 og figur 3-11 viser skader der mangel på beslag med dryppnese har vært en medvirkende årsak. De områdene der betongen har hatt et høyt fuktinnhold kan frostsprengning ha vært en medvirkende årsak til skadene. Dette gjelder blant annet for områder nær bakkeplan, rundt vinduer og ved takutstikk. Slitt overflatebehandling har gjort at transport av fukt inn i betongen har gått fortere enn ved tilsvarende ny overflatebehandling. Det kan dermed ha virket akselererende på armeringskorrosjon frostsprengning. 4.3 TILTAK Tre utbedringstiltak vurderes som aktuelle for skadene ved bygget. De ulike utbedringstiltakene blir forklart nærmere nedenfor. Utbedring av beslag for områder med mye fukt bør utføres uavhengig av reparasjonsmetode. Ved takutstikkene kan dette utføres med å føre beslagene forbi betongkanten til takutstikket, som vist i figur 3-1. For de øvre vinduskarmene kan det utføres med beslag som illustrert i figur 3-2, men det kan føre til en endring av fasadeuttrykket til bygget, og må avklares med aktuell myndighetsperson. Mekanisk reparasjon Påføring av ny vannavvisende og dampdiffusjonsåpen overflatebehandling ved fasaden inngår som en del av dette tiltaket, og i tillegg må eksisterende skader repareres ved mekanisk reparasjon. Mekanisk reparasjon er en metode der man fjerner skadet betong og erstatter den med ny reparasjonsmørtel. Ved fullstendig mekanisk reparasjon må kloridholdig betong inntil 30 mm bak armeringen fjernes. Ved kun mekaniske reparasjon av de skadete områdene. Kan man forvente at det i nærheten av enkelte skader som utbedres vil oppstå nye skader etter ca. 10 år. Katodisk beskyttelse Ved katodisk beskyttelse av betong monteres en anode, for eksempel i form av et MMO-aktivert titannett, på betongens overflate. Det etableres en krets ved at en likeretter kobles til armeringen og anoden, og ved at det pågår en ioneutveksling i betongen mellom anoden og armeringen. På Side 19 av 46

20 denne måten kan armeringens potensial bli tilstrekkelig negativt til at armeringen blir immun mot korrosjon. Katodisk beskyttelse er et tiltak som gir lang levetid for reparasjon, og påføring av ny overflatebehandling er ikke nødvendig ved dette tiltaket. Metoden forutsetter at betongen er rehabilitert ved forenklet mekanisk reparasjon, slik at betongen er homogen, og at det er armeringskontinuitet i betongen. Forenklet mekanisk reparasjon vil si at delaminert betong inntil armeringen må fjernes, og innebærer dermed mindre meisling enn ved fullstendig mekanisk reparasjon. Ved en eventuell katodisk beskyttelse ved bygget burde det brukes bånd /nett som sprøytes på overflaten i en tykkelse på 20 mm. Dette kan endre fasadeuttrykket på bygget noe og er i tillegg kostbart. Kloriduttrekk Kloriduttrekk gjøres omtrent på samme måte som for katodisk beskyttelse, og de samme forutsetningene gjelder. Hovedforskjellen er at anoden som monteres ikke er permanent, men fjernes etter kort tid. Kloriduttrekk fungerer ved at den samme ioneutvekslingen som ved katodisk beskyttelse oppstår. Som ved katodisk beskyttelse er likeretterens positive pol koblet til anoden, og den negative er koblet til armeringen. Derfor vil de negativt ladde kloridionene vandre mot anoden. Slik fjernes kloridene fra armeringen. Kloriduttrekk innebærer en fare for at kloridene med tiden vil kunne diffundere tilbake til armeringen. Ved kloriduttrekk kan det være aktuelt å påføre ny vannavvisende og dampdiffusjonsåpen overflatebehandling for å hindre at fukt transportens inn i betongen og bidrar til transport av klorider inntil armeringen. Betongskadene repareres ved forenklet mekanisk reparasjon som for katodisk beskyttelse Side 20 av 46

21 Fordeler og ulemper for de aktuelle rehabiliteringstiltakene er vist nedenfor i tabell 4-2. Tabell 4-2: Fordeler og ulemper ved aktuelle rehabiliteringstiltak. Metode Fordeler Ulemper Kostnader Fullstendig mekanisk reparasjon. Lave investeringskostnader Kan forvente at nye skader oppstår etter ca. 10 år. 2,1 MNOK Katodisk beskyttelse med forenklet mekanisk reparasjon av skadete områder. Lang levetid, ca. 25 år Korrosjon stoppes, kan dokumenteres og kontrolleres. Høyere investeringskostnader enn ved fullstendig mekanisk reparasjon. Endret fasadeuttrykk. 3,6 MNOK Krever jevnlig oppfølging og styring, vedlikeholdsavtale med utførende entreprenør. Trenger en permanent strømkilde. Krever armeringskontinuitet. Kloriduttrekk med forenklet mekanisk reparasjon av skadete områder. Forventet levetid mellom år. Trenger ikke en permanent strømkilde. Høyere investeringskostnader enn ved fullstendig mekanisk reparasjon. Krever armeringskontinuitet. 3,4 MNOK En mulighet kan være å kartlegge fasadene med høyest og lavest kloridverdier nøyere. En slik undersøkelse kan være et verktøy for å velge det mest kostnadseffektive rehabiliteringstiltaket for hver enkelt fasade, men det kan fort bli kostbart å gjøre dette veldig nøyaktig Side 21 av 46

22 5 Konklusjon Betongskadene antas på bakgrunn av registreringer og måleresultatene i tabell 3-6 å skyldes: Luftbårne klorider fra havet. Lokale variasjoner i betongkvaliteten kan ha ført til karbonatisering. Manglende beslag med dryppnese ved takutstikk og vinduer gjør at fukt ikke har blitt ledet bort fra betongen, men istedenfor ledet inn i betongen. Tilgangen til fukt har gjort at skadeutviklingen har gått fortere ved disse områdene enn ellers ved fasaden. Figur 3-1 og figur 3-2 viser eksempler på hvordan beslagene kunne vært utført ved takutstikk og rundt vinduer. Frostskader kan også være en aktuell skademekanisme i betongen, der fuktinnholdet har vært høyt, som for eksempel ved takutstikk, rundt vinduer og ved bakkeplan. Slitt overflatebehandling har ført til større transport av fukt inn i betongen. Økt tilgang til fukt i betongen gjør at armeringskorrosjon går fortere samt at betongen blir mere utsatt for frostskader. Norconsult AS anbefaler fullstendig mekanisk reparasjon av skader med regelmessig oppfølgning av nye skadete områder. I tillegg anbefales det generelt at beslag utbedres for å lede fukt bort og ikke inni betongen, samt at fasadene påføres en vannavvisende og dampdiffusjonsåpen overflatebehandling. Disse tiltakene anbefales på bakgrunn av at: Fullstendig mekanisk reparasjon har de laveste estimerte investeringskostnadene. Man unngår vesentlig endring av fasadeuttrykket ved fullstendig mekanisk reparasjon. Noe forskjell i struktur på reparasjonsmørtel og opprinnelig betong kan man forvente å få. Krever ikke armeringskontinuitet. Fukt transporten inn i betongen blir mindre med beslag utført med dryppnese. Vannavvisende og dampdiffusjonsåpen overflatebehandling gjør fukt transporten inn i betongen lavere, og dermed senkes går de nedbrytende mekanismene saktere Side 22 av 46

23 Den fullstendige mekaniske reparasjon for skadene anbefales mer detaljert utført på følgende måte: Meisling 30 mm bak armeringen, og minst 100 mm inn på ikke-korrodert del av armeringen. Erstatning av armering med tverrsnittsreduksjon. Sandblåsing av armering til Sa 2.0 Rengjøring ved høytrykksspyling av vann Påføring av heftbro på eksisterende betong Oppmørtling Påføring av vannavvisende og dampdiffusjonsåpen overflatebehandling. For å holde skadeomfanget minst mulig anbefales det at reparasjon av skadene igangsettes senest i løpet av Inntil utbedring av skadene finner sted bør områder under takutstikk avsperres for alminnelig ferdsel. Da det flere plasser er løs betong, som potensielt kan falle ned og skade personer Side 23 av 46

24 Referanser Bertolini, L., Elsener, B., Pedeferri, P., Redaelli, E., & Polder, R. (2013). Corrosion of Steel in Concrete. Singapore: Wiley-VCH Side 24 av 46

25 Vedlegg VEDLEGG A: Skader registrert ved fasade mot vest. VEDLEGG B: Skader registrert ved fasade mot sør. VEDLEGG C: Skader registrert ved fasade mot nord. VEDLEGG D: Skader registrert ved fasade mot øst. VEDLEGG E: Karbonatiseringsmålinger og overdekningsmålinger VEDLEGG F: Rapport kloridanalyse VEDLEGG G: Fasadetegninger med stipulert skadeomfang Side 25 av 46

26 VEDLEGG A: Skader registrert ved fasade mot vest. Tabell A-1: Skader registrert ved fasade mot vest. Figur A-1: Delaminering av betong og rustutslag over hovedinngangen forårsaket av armeringskorrosjon. Figur A-2: Delaminering av betong ved takutstikk på kirketårnet forårsaket av armeringskorrosjon Side 26 av 46

27 Figur A-3: Delaminering av betong ved hjørnet mot sørvest på kirketårnet forårsaket av armeringskorrosjon. Figur A-4: Delaminering av betong på kirketårnet forårsaket av armeringskorrosjon Side 27 av 46

28 Figur A-5: Støpeskjøt ved utsmykking på kirketårnet. Figur A-6: Delaminering av betong ved takutstikk på kirketårnet forårsaket av armeringskorrosjon Side 28 av 46

29 Figur A-7: Avskallet betong og synlig armering ved takutstikk forårsaket av armeringskorrosjon. Figur A-8: Avskallet betong og synlig armering ved takutstikk forårsaket av armeringskorrosjon Side 29 av 46

30 Figur A-9: Delaminering av betong og rustutslag ved takutstikk forårsaket av armeringskorrosjon. Figur A-10: Avskalling av betong og synlig armering ved takutstikk forårsaket av armeringskorrosjon Side 30 av 46

31 VEDLEGG B: Skader registrert ved fasade mot sør Tabell B-1: Skader registrert ved fasade mot sør. Figur B-1: Delaminering av betong og synlig armering ved hjørnet mot sørvest på kirketårnet forårsaket av armeringskorrosjon. Figur B-2: Delaminering av betong på vegg forårsaket av armeringskorrosjon Side 31 av 46

32 Figur B-3: Delaminering av betong og rustutslag ved takutstikk forårsaket av armeringskorrosjon. Figur B-4: Avskallet betong og rustutslag ved takutstikk forårsaket av armeringskorrosjon Side 32 av 46

33 Figur B-5: Delaminering av betong rundt vindu forårsaket av armeringskorrosjon. Figur B-6: Delaminering og avskalling av betong med synlig armering rundt vinduer forårsaket av armeringskorrosjon Side 33 av 46

34 Figur B-7: Delaminering av betong rundt vindu forårsaket av armeringskorrosjon Side 34 av 46

35 VEDLEGG C: Skader registrert ved fasade mot nord Tabell C-1: Skader registrert ved fasade mot nord. Figur C-1: Delaminering av betong og rustutslag på vegg forårsaket av armeringskorrosjon. Figur C-2: Delaminering av betong på vegg forårsaket av armeringskorrosjon Side 35 av 46

36 Figur C-3: Avskallet betong og synlig armering ved takutstikk forårsaket av armeringskorrosjon. Figur C-4: Delaminering av betong ved vindu forårsaket av armeringskorrosjon Side 36 av 46

37 Figur C-5: Delaminering av betong rundt vinduer forårsaket av armeringskorrosjon. Figur C-6: Rustutslag ved takutstikk forårsaket av armeringskorrosjon Side 37 av 46

38 Figur C-7: Delaminering av betong på vegg forårsaket av armeringskorrosjon Side 38 av 46

39 VEDLEGG D: Skader registrert ved fasade mot øst Tabell D-1: Skader registrert ved fasade mot øst. Figur D-1: Delaminering av betong og rustutslag ved takutstikk forårsaket av armeringskorrosjon. Figur D-2: Delaminering av betong på vegg forårsaket av armeringskorrosjon Side 39 av 46

40 Figur D-3: Delaminering av betong og rustutslag ved takutstikk forårsaket av armeringskorrosjon. Figur D-4: Delaminering av betong på vegg forårsaket av armeringskorrosjon Side 40 av 46

41 Figur D-5: Avskalling og synlig armering ved takutstikk forårsaket av armeringskorrosjon Side 41 av 46

42 VEDLEGG E: Karbonatiseringsmålinger Tabell E-1: Karbonatiseringsmålinger Figur E-1: Karbonatiseringsdybde ved lokasjon 1, 2-3 mm Figur E-2: Karbonatiseringsdybde ved lokasjon 2, 0 mm Figur E-3: Karbonatiseringsdybde ved lokasjon 3, 0 mm Figur E-4: Karbonatiseringsdybde ved lokasjon 4, 0 mm Side 42 av 46

43 Figur E-5: Karbonatiseringsdybde ved lokasjon 5, >40 mm Figur E-6: Karbonatiseringsdybde ved lokasjon 6, 0 mm Figur E-7: Karbonatiseringsdybde ved lokasjon 7, 0 mm Side 43 av 46

44 Tabell E-2: Overdekningsmålinger Figur E-8: Overdekninger ved lokasjon 1, Minste overdekning lik 21mm Figur E-9: Overdekninger ved lokasjon 2, Minste overdekning lik 21 mm Side 44 av 46

45 Figur E-10: Overdekninger ved lokasjon 3, Minste overdekning lik 23 mm Figur E-11: Overdekninger ved lokasjon 4, Minste overdekning lik 18 mm Side 45 av 46

46 Lokasjon 5: 28 mm målt ved en plass rundt lokasjon 5, varierte ellers mellom mm. Figur E-12: Overdekninger ved lokasjon 6, Minste overdekning lik 32 mm Figur E-13: Overdekninger ved lokasjon 7, Minste overdekning lik 14 mm Side 46 av 46

47 Cl- i % av sementvekt Quantab kloridanalyse Side: 1 Prøvetaking utført av: Dato: Oppdragsgiver: Referansenr.: Kristian Lauknes Prosedyre for prøvetaking: SVV Håndbok 015, prosedyre Statsbygg Analysen utført av: Dato: Prosjekt: Oppdragsnr.: Steffen Johansen Prosedyre for analysering: Vardø kirke SVV Håndbok 014, prosedyre Konstruksjonsdata og veiledende terskelverdier med vurderinger Konstruksjon: Betong Sement Grenseverdier i % Grenseverdier i % kg/m3 kg/m3 av betongvekt av sementvekt Vurdering Byggeår: under 0,07 under 0,4 Ingen 0,07 til 0,16 0,4 til 1,0 Mulig Kontrollert av: Dato: Sementfaktor 0,16 til 0,33 1,0 til 2,0 Sannsynlig 6,1 over 0,33 over 2,0 Sikker Resultater Løsningsforhold Grenseverdier i % Grenseverdier i % Prøvenr Sjikt Lokasjon og avlest Cl ppm av betongvekt av sementvekt Vurdering L ,09 0,6 Mulig ,23 1,4 Sannsynlig L ,14 0,9 Mulig ,15 0,9 Mulig L ,09 0,6 Mulig ,14 0,9 Mulig L ,10 0,6 Mulig ,04 0,2 Ingen L ,05 0,3 Ingen ,05 0,3 Ingen L ,15 0,9 Mulig ,09 0,6 Mulig L ,21 1,3 Sannsynlig ,05 0,3 Ingen ,6 1,4 0,9 0,9 0,6 0,9 0,6 0,2 0,3 0,3 0,9 0,6 1,3 0,3 Prøvenummer Kloridanalyser.xls - 1 Utskrift: :32

48

49

50

51

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader INNHOLD 1. INNLEDNING Side 2 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side 3 3. REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD På befaringen 10.01.13

Detaljer

Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø. Norsk Betongforening - 9. oktober 2014

Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø. Norsk Betongforening - 9. oktober 2014 Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø Norsk Betongforening - 9. oktober 2014 Innhold Kaienes oppbygging og funksjon Skader og skadeårsaker Vurdering

Detaljer

Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler. Presentasjon av rapporten, av Jon Luke, Norconsult

Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler. Presentasjon av rapporten, av Jon Luke, Norconsult Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler Presentasjon av rapporten, av Jon Luke, Norconsult Om rapporten Norconsult har gjennomført en undersøkelse av miljøbetingelser i Helltunnelen, Ekebergtunnelen

Detaljer

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB Rapport Oppdragsnavn: 1400262 Gruben Kirke Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner Dokumentkode: Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Høyer Finseth.

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: 22 72 12 60, Telefax: 22 72 12 61 e. mail: olbetong@online.no.

Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: 22 72 12 60, Telefax: 22 72 12 61 e. mail: olbetong@online.no. 1 0. OPPDRAGSOVERSIKT RAPPORTENS TITTEL: Øvre Sogn Borettslag RAPPORT NR.: Ø.L. 1832 Tilstandsanalyse av P-hus i armert betong OPPDRAGSGIVER: SAKSBEHANDLER: FAGANSVARLIG: Øvre Sogn Borettslag v. styreleder

Detaljer

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918 Vardø kommune Vardø kirke Tilstandsrapport med kostnader 2014-06.20 0 20.01.14 Eli Hansen Svein-Are Hansen Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien

Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien Kirkenes Havn Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien 2015-05-29 J02 2015-05-29 Rapport JoLuk MLEng TI A01 2015-05-25 Rapport for intern kontroll JoLuk MLEng TI Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN

BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN RAPPORT BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN OPPDRAGSGIVER Kirkevergen i Narvik EMNE DATO / REVISJON: 30. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 713209-RIB-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Armeringskorrosjon i betong HVA ER BETONG OG HVORFOR BRUKES ARMERING Betong består av hovedkomponentene: Sand / stein Sement Vann Når

Detaljer

Beregnet til. Prestsletta Huseierforening. Dokument type. Tilstandsvurdering. Dato TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG

Beregnet til. Prestsletta Huseierforening. Dokument type. Tilstandsvurdering. Dato TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG Beregnet til Prestsletta Huseierforening Dokument type Tilstandsvurdering Dato 30.10.2015 TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG Revisjon 0 Dato 2015/10/30

Detaljer

TORFINN HAVN: Materialteknologisk utvikling gjennom 40 år offshore Side 12

TORFINN HAVN: Materialteknologisk utvikling gjennom 40 år offshore Side 12 Nr. 3 oktober 2016 10. årgang KATRINE DRETVIK SANDBAKK: Inspeksjon av betongkonstruksjoner Side 4 TORFINN HAVN: Materialteknologisk utvikling gjennom 40 år offshore Side 12 LEIF SANDE: Nedgangstider, økt

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

ØDEGÅRD OG LUND AS Konsulenttjenester innen betongrehabilitering

ØDEGÅRD OG LUND AS Konsulenttjenester innen betongrehabilitering ØDEGÅRD OG LUND AS Konsulenttjenester innen betongrehabilitering BAKEROVNGRENDA HUSEIERFORENING BEGRENSET TILSTANDSANALYSE AV GARASJE I ARMERT BETONG OPPDRAGSGIVER: BAKEROVNGRENDA HUSEIERFORENING HØST

Detaljer

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Teknologidagene 2011 Jan-Magnus Østvik Dr. Ing Sjefsingeniør TMT Tunnel- og betongseksjonen Betong er evigvarende, eller? Armerte

Detaljer

JONSRUDVEIEN 1 A-F SAMEIET

JONSRUDVEIEN 1 A-F SAMEIET S.nr. 995535 JONSRUDVEIEN 1 A-F SAMEIET BETONGUNDERSØKELSE utarbeidet av: Desember 2015 Betongundersøkelse Side 1.2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1.3 1.1 Formål... 1.3 1.2 Prosjektorganisasjon... 1.3 1.3 Eiendom

Detaljer

Fundamentering av nordre hjørne av bygg

Fundamentering av nordre hjørne av bygg Til: Fra: Harstad havn KF v/lennart Jensen Norconsult v/maiken Eng Dato 2015-11-30 Fundamentering av nordre hjørne av bygg Innledning Terminalbygget er hovedsakelig fundamentert på berg og/eller en steinmur

Detaljer

ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG

ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG Oppdragsgiver Fredensborg Norge as Rapporttype Tilstandsvurdering 2014-08-30 ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG TILSTAND BETONG 2 (17) TILSTAND BETONG Oppdragsnr.: 1120438 Oppdragsnavn: Ullevålsalleen 2

Detaljer

Stavanger kommune. Spesialinspeksjon Betongelementer Øvrige elementer RAPPORT NR: Klubben kai

Stavanger kommune. Spesialinspeksjon Betongelementer Øvrige elementer RAPPORT NR: Klubben kai Betongelementer RAPPORT NR: 58 16 November 2016 Rapport spesialinspeksjon Betongelementer Stålelementer TYPE OBJEKT: Betongkai Kubben kai Konstruksjons nr. K 028 INSPEKSJON UTFØRT PÅ VEGNE AV: RAPPORT

Detaljer

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Til: Vann og avløpsetaten, Oslo i kommune v/marcus Svensson Fra: Norconsult AS v/morten Lian Dato: 2013-09-27 Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Bakgrunn Norconsult har fått i oppdrag

Detaljer

Den eksakte levetidsmodellen

Den eksakte levetidsmodellen Den eksakte levetidsmodellen Gro Markeset, Dr. ing. Leder for COIN-prosjekt: OPERASJONELL LEVETIDSDESIGN For tidlig nedbrytning kan gi uønsket konsekvenser: Estetiske missfarging, oppsprekking og avskalling

Detaljer

Hovedkontor. Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6 2120 Sagstua, Norway. Tel.: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99 post@resconmapei.no www.resconmapei.

Hovedkontor. Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6 2120 Sagstua, Norway. Tel.: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99 post@resconmapei.no www.resconmapei. Hovedkontor Produksjon: Gandalf Kommunikasjon AS, www.gandalf.as. Trykk: Grafisk Senter Grøset Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6 2120 Sagstua, Norway Tel.: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99 post@resconmapei.no

Detaljer

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg.

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg. Sjekkliste for prosjekterende av KB Dette er en sjekkliste for prosjekterende av katodisk beskyttelse av betong ved påtrykt strøm. Sjekklisten gjelder katodisk beskyttelse av betong eksponert mot atmosfæren

Detaljer

Kartlegging av miljøbetingelser

Kartlegging av miljøbetingelser Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Tunnel og betong Dato: Juli 2013 Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 STATENS VEGVESENS

Detaljer

Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft. Betongkai ved Tromsø Skipsverft

Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft. Betongkai ved Tromsø Skipsverft Rapport Oppdragsgiver: Vervet AS Oppdrag: Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft Emne: Betongkai ved Tromsø Skipsverft Dato: 8. desember 2004 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. n200127-1 Oppdragsleder:

Detaljer

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Beregnet til AS Sandakerveien 11 Dokument type Rapport Dato Sep 2013 SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Revisjon 2013/09/26 Dato 2013/09/05 Utført av EAL Kontrollert

Detaljer

Rehabilitering av svømmehaller. Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS

Rehabilitering av svømmehaller. Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS Rehabilitering av svømmehaller Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS 1 Tenk totaløkonomi når ny svømmehall skal planlegges eller eksisterende rehabiliteres! Investeringskostnad +

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Statsbygg Nord Miljøsaneringsbeskrivelse Fasadeutbedring Vardø Politihus 2015-05-07 J01 2015-05-07 Intern gjennomgang bakil kmull Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger

Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger Januar 2004 Jan Lindland, Stærk & co Forord Utbedring av betongskader på verneverdige betongkonstruksjoner reiser en

Detaljer

Elektrokjemi og armeringskorrosjon nasjonalt og internasjonalt. Øystein Vennesland NTNU

Elektrokjemi og armeringskorrosjon nasjonalt og internasjonalt. Øystein Vennesland NTNU Elektrokjemi og armeringskorrosjon nasjonalt og internasjonalt Øystein Vennesland NTNU Tidligere Informasjonsdager Armeringskorrosjon har vært framme som tema flere ganger Senest i 2003 ved spørsmålet:

Detaljer

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg.

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg. Sjekkliste for prosjekterende av KB Dette er en sjekkliste for prosjekterende av katodisk beskyttelse av betong ved påtrykt strøm. Sjekklisten gjelder katodisk beskyttelse av betong eksponert mot atmosfæren

Detaljer

RAPPORT. Rogaland Teater - Betong og tegl ROGALAND TEATER SVG BYGG-BRANN OPPDRAGSNUMMER NILS FÆRING. repo001.

RAPPORT. Rogaland Teater - Betong og tegl ROGALAND TEATER SVG BYGG-BRANN OPPDRAGSNUMMER NILS FÆRING. repo001. ROGALAND TEATER Rogaland Teater - Betong og tegl OPPDRAGSNUMMER 18143003 SVG BYGG-BRANN NILS FÆRING Sammendrag Sweco Norge AS er engasjert av Rogaland Teater ved Øystein Næss for å kartlegge skadeomfang

Detaljer

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj. Rapport Oppdrag: PUNKTVEIEN 1 Emne: Rapport: Oppdragsgiver: TILSTANDSRAPPORT PUNKTVEIEN BORETTSLAG Dato: 25.august 2003 Oppdrag / Rapportnr. 410 007 / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Leif H.

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

Weber Betongrehabilitering

Weber Betongrehabilitering Weber Betongrehabilitering 1 Hvorfor skades betong Armeringskorrosjon Det er mange årsaker til skade på betong. Her kan du lese om skadene og hvordan de oppstår. Betong utsettes for mange typer mekanismer

Detaljer

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie Oslo, 6. januar 2016 Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag Gimle Terrasse Sameie har engasjert Oslo Prosjektadministrasjon as til å forestå

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL

KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL Oppdragsgiver RØYKEN KOMMUNE Rapporttype SKADEREGISTRERING OG VURDERING AV SKADEUTVIKLING 2011-05-26 KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL TILSTANDSKONTROLL 2 (11) KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL Oppdragsnr.:

Detaljer

Asplan Viak AS er engasjert av Mandal kommune Teknisk Forvaltning for å utarbeide tilstandsanalyse for Buhallene på Nedre Malmø i Mandal kommune.

Asplan Viak AS er engasjert av Mandal kommune Teknisk Forvaltning for å utarbeide tilstandsanalyse for Buhallene på Nedre Malmø i Mandal kommune. II FORORD er engasjert av Mandal kommune Teknisk Forvaltning for å utarbeide tilstandsanalyse for Buhallene på Nedre Malmø i Mandal kommune. Tilstandsanalyse er utført ihht NS 3424 nivå 1. Det er fortatt

Detaljer

Elektrokjemiske metoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner. Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Tunnel og betongseksjonen

Elektrokjemiske metoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner. Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Tunnel og betongseksjonen Elektrokjemiske metoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Tunnel og betongseksjonen Agenda Hvorfor KB? Hva er KB? Hvordan virker KB? Dette

Detaljer

Densitop /Densiphalt. P-hus - Skansen Borettslag OSLO NYE P-HUS EKSISTERENDE P-HUS. P-hus Sandvika

Densitop /Densiphalt. P-hus - Skansen Borettslag OSLO NYE P-HUS EKSISTERENDE P-HUS. P-hus Sandvika P-hus Sandvika Tett belegg Nye P-hus bør ha vanntette, frostsikre og slitesterke belegg på dekkene. Dette hindrer nedbrytning og reduserer vedlikeholdskostnadene med i størrelsesorden kr 50,- pr. m 2 pr.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE

TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE 1 Oppdragsgiver Tromsø kommune Rapporttype Tilstandsrapport 2015-08-14 TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE FUNDAMENTER Ramboll 2 (10) BRENSHOLMEN SKOLE Oppdragsnr.: 1350011004 Oppdragsnavn: Tilstandsvurdering

Detaljer

Vedlegg 4. OPPDRAGSGIVER Bodø Havn KF. OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Per Erik Melgård. Tor Berg SAMMENDRAG

Vedlegg 4. OPPDRAGSGIVER Bodø Havn KF. OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Per Erik Melgård. Tor Berg SAMMENDRAG Norconsult AS, Hovedkontor Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.no www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687 MVA Vedlegg 4 RAPPORT TITTEL

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

05 Betongarbeid Reparasjon av søyler i betong

05 Betongarbeid Reparasjon av søyler i betong Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 05-1 05 Betongarbeid 05.03 Reparasjon av søyler i betong 05.03.1 LY2.212122 (2013) FJERNING AV BETONG AREAL Meislingsmetode: Håndmeisling Meislingsdybde: 21-40 mm Lokalisering:

Detaljer

Vestre Jong Huseierforening Rehabiliteringspakke garasjer til behandling på generalforsamling 14. mars 2017

Vestre Jong Huseierforening Rehabiliteringspakke garasjer til behandling på generalforsamling 14. mars 2017 Vestre Jong Huseierforening Rehabiliteringspakke garasjer til behandling på generalforsamling 14. mars 2017 Innledning Styret fremlegger herved en rehabiliteringspakke bestående av 4 tiltak for garasjeanleggene

Detaljer

Tiltak for å unngå skader fra vibrasjonsinduserende arbeid

Tiltak for å unngå skader fra vibrasjonsinduserende arbeid Rastarkalv Eiendom AS Tiltak for å unngå skader fra vibrasjonsinduserende arbeid Ådalsgrenda boligfelt Frei, Kristiansund kommune Oppdragsnr.: 5172917 Dokumentnr.: RIG01 Versjon: J01 2017-05-02 Oppdragsgiver:

Detaljer

Alkalireaksjoner skader bruer og dammer

Alkalireaksjoner skader bruer og dammer Side 1 av 5 Alkalireaksjoner skader bruer og dammer Svein Tønseth/Gemini Foto: SINTEF og Gøril Klemetsen Kjemiske reaksjoner mellom sement og visse typer sand og stein er i ferd med å skade betongen i

Detaljer

TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT

TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT C:\ProBygg AS\0076.6001.doc Toppen Borettslag, Narvik Styret v/ Yngve Torbergsen E-post: yngvetorgeir@netscape.net Vår ref.: ingar.haakestad@probygg.com Dato: 19.10.2010 TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING

Detaljer

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008-2011 Bestandighet sprøytebetong Ringnestunnelen Statens vegvesens rapporter Nr. 160 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Tunnel og betong

Detaljer

Kristiansand Kommune, Ingeniørvesenet. Hellemyr, betongteknologisk undersøkelse av høydebasseng. Utgave: 1 Dato:

Kristiansand Kommune, Ingeniørvesenet. Hellemyr, betongteknologisk undersøkelse av høydebasseng. Utgave: 1 Dato: Hellemyr, betongteknologisk undersøkelse av høydebasseng Utgave: 1 Dato: 2012-06-01 Hellemyr, betongteknologisk undersøkelse av høydebasseng 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hellemyr,

Detaljer

Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB

Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB RAPPORT Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB OPPDRAGSGIVER Sameiet Vei 210 EMNE DATO / REVISJON: 10. februar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 713283-RAP-RIB-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato:

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 602749-01 Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: 18.06.2015 Skrevet av: Kenneth O. Westeng Kvalitetskontroll: Stein Rydningen MOHOLMEN FYR INNHOLD Innledning...

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Levetidsprosjektering av betongkonstruksjoner i marint miljø

Levetidsprosjektering av betongkonstruksjoner i marint miljø Levetidsprosjektering av betongkonstruksjoner i marint miljø Gro Markeset COIN- Concrete Innovation Centre SINTEF Betongforeningen, Universitetet i Stavanger, 18.11.08 Innhold: Generelt om bestandighet

Detaljer

Del 2 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon:

Del 2 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon: Del 2 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon: Reparasjon av rekkverk på Baklia bru i Susendalen. Hattfjelldal Kommune er eier av brua som ligger på kommunal veg med avkjøring fra riksvei 290 og er av

Detaljer

PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT

PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT C:\ProBygg AS\0050.6010.doc Punktveien Borettslag, Narvik Styret v/ Dag Andre Jensen E-post: dagandre@borettslaget.com Oslo, 29.04.2008 Ref.: ingar.haakestad@probygg.com PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.04 Leca Fasadeblokk 09.23.04.1 NB1.2133423A (2009) FORBLENDING UTEN ISOLASJON MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Visuell framstilling av planlagt tiltak

Visuell framstilling av planlagt tiltak Til: Fra: Sauherad kommune v/ Øyvind Dag Dahle Kristoffer Rein Dato 20170320 Visuell framstilling av planlagt tiltak 1. Innledning Notatet inneholder visualiseringer av gjenvinningsstasjonen som planlegges

Detaljer

Inspeksjon av bruer på landbruksveger. Truls-Erik Johnsrud

Inspeksjon av bruer på landbruksveger. Truls-Erik Johnsrud Inspeksjon av bruer på landbruksveger Truls-Erik Johnsrud Definisjoner - Bruer Bærende konstruksjoner i vegnettet som omfatter: Alle typer veg- og gangbruer med spennvidde større eller lik 2,50m og med

Detaljer

Estimert utskiftningskostnad pr rute er kr

Estimert utskiftningskostnad pr rute er kr Estimert utskiftningskostnad pr rute er kr. 85 000 1 Glass tåler mye - men ikke alt! 2 Glass tåler mye - men ikke alt! 3 Veileder fra Glass og Fasadeforenigen 4 Overflateskader på glass Produksjonsfeil

Detaljer

ELEKTRO PULS TEKNOLOGIER AS. SPESIALISTER I FLYTTING AV VÆSKER I KAPILLÆRER Og. Elektro- Osmose. Pilotprosjekt no 2.

ELEKTRO PULS TEKNOLOGIER AS. SPESIALISTER I FLYTTING AV VÆSKER I KAPILLÆRER Og. Elektro- Osmose. Pilotprosjekt no 2. Og Elektro- Osmose Pilotprosjekt no 2 Nummer: P-01-060-R Gjennomført av IKM Laboratorium AS I samarbeid med Elektro Puls Teknolier as. Formåler med denne installasjon av EPS Systemet er å kunne garantere

Detaljer

(R1) Betongrehabilitering metoder og utførelse MB/16jan13

(R1) Betongrehabilitering metoder og utførelse MB/16jan13 (R1) Betongrehabilitering metoder og utførelse MB/16jan13 Tirsdag 9. april fredag 12. april 2013 1. Omtale "(R1) - Betongrehabilitering - utførelse for produksjonsleder, kontrolleder, formann og bas" er

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag avholdes Mandag 22 mai 2017 kl. 19:00 på Engelsborg seniorsenter i Helgesens

Detaljer

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei.

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 2: Forslag til plassering av eventuelt nytt redskapshus. Bilde 3: Originalt søylefundament, bestående av stein lagt på

Detaljer

OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK

OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK s.1 Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 Oslo Tlf: 22721260 bjorn.lund@olbetong.no Prosjekt: Trolldalen 1 Borettslag. Betongrehabilitering av balkonger, terrasser og

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

Fuktmåling i kjellerlokale Bygg 5461 Nygårdsgata 55, Fredrikstad

Fuktmåling i kjellerlokale Bygg 5461 Nygårdsgata 55, Fredrikstad Oppdragsgiver Vital eiendom Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7 Postboks 123 Blindern 7491 Trondheim 0314 Oslo Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning.

Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning. Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning. Christine E. R. Skogli, SVV Tunnel og betong. Hans Stemland, SINTEF. 16.11.2015 Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Alkalireaksjoner i betong Varige

Detaljer

10.2 NEDBRYTING AV ARMERT BETONG Publikasjon nr. 31 \3\ gir en god oversikt over mulige skadeårsaker, og inneholder en nyttig referanseoversikt.

10.2 NEDBRYTING AV ARMERT BETONG Publikasjon nr. 31 \3\ gir en god oversikt over mulige skadeårsaker, og inneholder en nyttig referanseoversikt. D10 BESTANDIGHET AV BETONG OG STÅL 51 10.2 NEDBRYTING AV ARMERT BETONG Publikasjon nr. 31 \3\ gir en god oversikt over mulige skadeårsaker, og inneholder en nyttig referanseoversikt. 10.2.1 Armeringskorrosjon

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

Kartlegging av eksternstøy fra Rørosmeieriet

Kartlegging av eksternstøy fra Rørosmeieriet Rørosmeieriet Kartlegging av eksternstøy fra Rørosmeieriet 2015-01-28 Oppdragsnr.: 5144932 Dokument nr.: Aku01 0 28.01.2015 Rapport som levert oppdragsgiver PRAND ADSUL PESIM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling Torshov kirke 15. september 2014

Ekstraordinær generalforsamling Torshov kirke 15. september 2014 Ekstraordinær generalforsamling Torshov kirke 15. september 2014 www.sondreasen.no Vedlikeholdsplikt og styrets oppgaver Vedtektene 5-2, første ledd Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for

Detaljer

Stokke Kommune. Betongkontroll høydebasseng Kihlås. Utgave: 1 Dato:

Stokke Kommune. Betongkontroll høydebasseng Kihlås. Utgave: 1 Dato: Betongkontroll høydebasseng Kihlås Utgave: 1 Dato: 2013-09-11 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Betongkontroll høydebasseng Kihlås Utgave/dato: 1 /

Detaljer

VARDØ KOMMUNE. Konkurransegrunnlag. for. prosjektering tekniske rådgivere: PGL ARK RIE RIV RIB RI Brann Miljøkartlegging. Rehabilitering.

VARDØ KOMMUNE. Konkurransegrunnlag. for. prosjektering tekniske rådgivere: PGL ARK RIE RIV RIB RI Brann Miljøkartlegging. Rehabilitering. VARDØ KOMMUNE Konkurransegrunnlag for prosjektering tekniske rådgivere: PGL ARK RIE RIV RIB RI Brann Miljøkartlegging Rehabilitering Vardø kirke Innhold 1. ANBUDSINNBYDELSE... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2

Detaljer

Silikonhartspuss for fasader. StoSilco MP

Silikonhartspuss for fasader. StoSilco MP Sto Norge AS Silikonhartspuss for fasader StoSilco MP StoSilco MP En pålitelig puss det kan stilles store krav til StoSilco MP Egnet for alle typer pussede fasader, teglstensfasader og betongfasader Meget

Detaljer

Workshop Maling av betongoverflater Per F. Rismark. Byggutengrenser 15.02.2012. Sika Norge AS PFR/BS 15.02.2012

Workshop Maling av betongoverflater Per F. Rismark. Byggutengrenser 15.02.2012. Sika Norge AS PFR/BS 15.02.2012 Workshop Maling av betongoverflater Per F. Rismark 15.02.2012 NS EN 1504 Overflatebeskyttelsessystemer for betong Begrensninger - Nybygg - Vertikale betongoverflater utendørs og innendørs - Estetisk etterbehandling

Detaljer

NOTAT SKADER PÅ MURVERK VED THORVALD MEYERS MINDE

NOTAT SKADER PÅ MURVERK VED THORVALD MEYERS MINDE NOTAT Oppdrag Thorvald Meyers Minde skade på mur Kunde Nord-Odal kommune Notat nr. 001 Til Nord-Odal kommune v./morten Raaden Fra Kopi Vegard Haugen SKADER PÅ MURVERK VED THORVALD MEYERS MINDE Dato 2011-12-09

Detaljer

Bergen Bolig og Byfornyelse KF REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29

Bergen Bolig og Byfornyelse KF REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29 Bergen Bolig og Byfornyelse KF REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29 B E S K R I V E L S E M U R O G P U S S A R B E I D E R Utarbeidet av: ABO Plan & Arkitektur AS Mars 2012 Tilbudsgrunnlag/beskrivelse Mur-og

Detaljer

A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar

A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar NIKU Oppdragsrapport 188/2009 A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Mille Stein Tromøy kirkes altertavle trenger behandling. Foto: Iver Schonhowd, Riksantikvaren 2009. Befaringsrapport. Bakgrunn

Detaljer

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandskontroll av konstruksjoner Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne 03.09.2003 1 Kort om krav i lov og forskrift 1924-1997 Lov av 1924: Fokus på styrke og brann,

Detaljer

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen www Boligbyggelaget Usbl Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger 15.06.2016 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen Halvor Mohagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt-

Detaljer

Undersøkelse av borkjerner og bestemmelse av kloridprofiler tatt fra prøveblokker på Østmarkneset

Undersøkelse av borkjerner og bestemmelse av kloridprofiler tatt fra prøveblokker på Østmarkneset SINTEF Byggforsk ola skjølsvold Undersøkelse av borkjerner og bestemmelse av kloridprofiler tatt fra prøveblokker på Østmarkneset Resultater fra prøving etter 21,5 års eksponering Prosjektrapport 29 2008

Detaljer

Teknisk faktablad StoCryl V 450

Teknisk faktablad StoCryl V 450 Belegg, transparent, matt Karakteristikk Anvendelse som stivt belegg for beskyttelse av bærende betongkonstruksjoner ved etterfølgende laserende utforming som grunnmaling for laserende forsegling StoCryl

Detaljer

E39 Klettelva - Otneselva

E39 Klettelva - Otneselva Statens Vegvesen og Halsa kommune E39 Klettelva - Otneselva Reguleringsplan - detaljregulering Støyrapport 30.01.2014 Oppdragsnr.: 5130975 Reguleringsplan - detaljregulering Oppdragsnr.: 5130975 Dokument

Detaljer

Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering

Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering 1.1 Bakgrunn og innledning Sameiet Grefsen Terrassehus (SGT) nærmer seg 30 år uten at det er foretatt noe større vedlikehold eller oppussing av fasadene.

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

3 2012 ur + m betong 4

3 2012 ur + m betong 4 4 Selvika Nasjonal Turistveg Havøysund Reiulf Ramstad Arkitekter AS Tekst og foto: Reiulf Ramstad Arkitekter AS 5 6 Rasteplassen ligger i Måsøy kommune i Finnmark og er en del av utviklingen av veistrekningen

Detaljer

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm 09a.03.1 NB2.2233322A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner Totalentreprise Rehabilitering tak Kapp Melkefabrikk Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING 3 2 BYGGING 3 2.1 Generelt 3 2.1.1 Høy arkitektonisk-, bygnings- og

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424:2012

NORSK STANDARD NS 3424:2012 NORSK STANDARD NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og

Detaljer

KLP - prosjekt for reduksjon av risiko og mindre skader på kommunale bygninger

KLP - prosjekt for reduksjon av risiko og mindre skader på kommunale bygninger KLP - prosjekt for reduksjon av risiko og mindre skader på kommunale bygninger PROSJEKTDELTAKERE: Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP skadeforsikring Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Dr.ing

Detaljer

Tilstandsanalyse som arbeidsverktøy

Tilstandsanalyse som arbeidsverktøy Tilstandsanalyse som arbeidsverktøy Foreleser: Seniorforsker Arne Nesje Badeteknisk 2011 Sarpsborg 1 Tilstandsanalyse for hvem og av hvem? Ekstern undersøkelse Undersøkelse av driftspersonalet av eget

Detaljer

Gimsøystraumen bru oppfølgningsprosjektet Status pr

Gimsøystraumen bru oppfølgningsprosjektet Status pr Gimsøystraumen bru oppfølgningsprosjektet Status pr. 2010. Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet, TMT (Trafikksikkerhets-, Miljø og Teknologiavdelingen) Tunnel- og betongseksjonen Agenda

Detaljer

R4 Reparasjonsmørtel for armerte konstruksjoner med korrosjonsinhibitor.

R4 Reparasjonsmørtel for armerte konstruksjoner med korrosjonsinhibitor. Produktdatablad Dato: 08/2013 01 03 02 04 001 0 000066 Feil! Fant ikke referansekilden. Sika MonoTop -412 NFG R4 Reparasjonsmørtel for armerte konstruksjoner med korrosjonsinhibitor. Construction Produktbeskrivelse

Detaljer

JACKON PUSSGUIDE Ì PUSS PÅ FASADER AV JACKON EPS. jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON PUSSGUIDE Ì PUSS PÅ FASADER AV JACKON EPS. jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON PUSSGUIDE Ì PUSS PÅ FASADER AV JACKON EPS 05-2016 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! Puss på fasader av Jackon EPS Ekspandert polystyren (EPS) er den vanligste polystyren-isolasjonen

Detaljer