ARSMELDING FOR DRIFTSAR INNHALD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARSMELDING FOR 1982 21. DRIFTSAR INNHALD"

Transkript

1 NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ARSMELDING FOR DRIFTSAR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidsplan Arbeidet ved kontoret Inko-tenesta Sekretariattenesta Kommunikasjonar Trafikkutvikling Utviklinga i folkesetnaden Næringar og arbeidskraft Arbeidskraftsituasjonen Rafinor Als & Co L~ Skulesektoren 30 Økonomisk utvikling 31 Konklusjon Tabellar Vedlegg: Arsmelding N H I L Vedtekter N T K

2 2 F O R O R D AÆ~me~d~ng 60k 1982 ~om ek det 21.dk~n~åk nok NMdhMd.f.and T«tak.~fwntM vekt med dette nkam.f.agd. AÆdme~d~nga gjev e~ ovek~yn OVek ak.~v~eten ved k.ontme:t ~ åket, ~amt e.c:genekeilt ovek~yn OVek utv~k.~~naa ~ ~eg~onen p~ y~e ne~t, og ~om m.a. ek ilmuekt med kuilekande ~:taruruk. matek~~e og k.ommentmm. Me~d~nga gjev ~k.k.je~n~yn ~ e~~k.il~ak.ek ut nkå om~yn ~~ oppdkag~gjevmen ~~ne y~k.jek. Dette med unnatak.av keg~o~ak.ek ~om ek av ~en k.mak.te./l. og.som ha»:å1.men~nteke~~e. Me~~nga ek.f.agtopp med ~~k.te på at den og~å k.ante~ ~om ke~d~k.ap nm k.ommuneadm~~b!.mjonane, de~ no~k.e- v~e, ~~ng~~~vet, e~~k.ildpek~onm og ~~~jonm ~om ek engmjekte ~ ~amnun~~pøk~m~. S T Y R E T

3 3 MEDLEMER I NORDHORDLAND TILTAKSKONioR PR Austrheim kommune Fedje kommune Gulen kommune Lindås kommune Masfjorden kommune Meland kommune Radøy kommune Alver Hotel Bergen Bank Bergen-Nordhordland Rutelag A/S Blom's Oppmåling Bruknapp, Andreas Bø, Johan Plastindustri Duesund Mek. Industrier A/S Dyrkolbotn Leirskule Eknes, Georg Metallindustri Erstad Trevarefabrikk A/S Fiskeredskap A/S Fjord Instruments A/S Fosse Bruk A/S Frekhaug Servicesenter A/S Frekhaug Støperi A/S Frekhaug Trappeverkstad Frekhaug Trevarefabrikk A/S Giertsen, Tryggve Plastindustri Grindheim, Normann Kjøkkenindustri Grønnevik, Terje Hansen, Johs. Sletten Haugsvær Auto Bil & Mek. Verkstad Hella Betongprodukter v/harald Kvalheim Helland Elektro A/S Hillesvåg Ullvarefabrikk A/S ~jelmås Slipp & Mek. Verksted A/S Høyland Auto Haaland, Wilhelm Adv.

4 4 Jotungruppen AlS Kaland Trelast, Bygningsartikler Kvinge Møbelverkstad AlS Larsen, L. Aug. Lindås Masfjorden Branntrygdelag Lindås Rekneskapsservice v/l.j. Hauge, Manger Fiskemat AlS Marøy, Reidar Mastrevik Slipp & Mek. Verksted AlS Menzi, Ernst Norge AlS Mjanger Trelast Als Mohn, Frank (Flatøy) AlS Myhren, I. Jernindustri Myking, Håkon Metallindustri Møbelproduksjon AlS AlS Nebb Installasjon Nordhordland Elektro v/ldar Kallekleiv Nordhordland Forlag Als Nordhordland Gjensidige Branntrygdelag Nordhordland Kraftlag Nordhordland Regnskapskontor Nordhordland Transportkontor Nordhordland Vaskeri AlS Norges Brannkasse Norsk Hydro AlS Nortrykk Als Olsen's, Theodor Eftf. Prahl, Håkon Glatved Radøy Mekaniske Verksted AlS Rafinor Als & Co. Reikerås Industri AlS Reknes Byggjevarer LIL Rognaldsen Bakeri Sellevold, L.K. Plastindustri Signa Plast AlS Solheim, Reidar

5 5 Sparebanken Vest Sparebanken Vest avd. Austrheim & Fedje Sparebanken Vest avd. Knarvik Sparebanken Vest avd. Lindås Sparebanken Vest avd. Masfjorden Sparebanken Vest avd. Radøy Spenncon Als Strilen Sunnfisk Sætre Vest-Norsk Dørfabrikk Als Vesta Hygea Vestlandsbanken Als Vest Seil Vikebø Strikkevarefabrikk AlS Vill anger, Tore Visted Fabrikker Aase, Gunnar Sølvvarefabrikk Ved utgangen av 1982 har kontoret 88 medlemer. Desse er 7 kommunar, 81 verksemder medrekna bankar og trygdelag, og 1 privatperson. Det har kome til 5 nye medlemer i medlemsverksemder er nedlagde og har gått ut. Netto tilgang er såleis 3 medlemer. * * * * * * * * * * * * * * * *

6 Desse er kommunevalde representantar til årsmøtet i Nordhordland Tiltakskontor~ valbolken 1980/1983: 6 Austrheim kommune: Asbjørn Fjeld, Mastrevik Norleiv Sætre, Austrheim Ole Lysø, Austrheim Knut Risnes, Mastrevik Sverre Kaland, Fonnes Vararepresentantar: Knut Øksnes, Austrheim Ole R. Øksnes, Austrheim Tor Hovda, Mastrevik Fedje kommune: Erling Koppen, Fedje Gisle Handeland, Fedje Olav Kongestøl, Fedje Einar Thomassen, Fedje Svein Tangen, Fedje Vararepresentantar: Svein Hop, Fedje Kåre Thomassen, Fedje Vilgerd Storset Husa, Fedje Thorleif Gullaksen, Fedje Gulen kommune: Ludvik Bruåsdal, 5950 Brekke Ola Byrknes, 5970 Byrknesøy Sølvi Wergeland, 5960 Dalsøyra Magnor Midtun, 5966 Eivindvik Einar Nystrand, 5950 Brekke Olav Solheim, 5960 Dalsøyra. Lindås'kommune: Ivar Veland, Ostereidet Martha Husdal, Hjelmås Johs. Haaland, Alversund Liv Gjerde Eikanger, Hjelmås Torunn Dyrkolbotn, Vikanes Mons Veland, Dalsgren~ Reidar Solheim, Lindås Lindås kommune, Nils Træland,; Vågseidet Håkon Sandvik, Lindås Else Holmås, Vågseidet Peder Tysse, Dalsgrend Kåre Wiik, Vågseidet Kåre Andvik, Dalsgrend Sigmund Rykkje, Seim Asmund Skår, Seim Harald Kleiveland, Myking Øyvind Holsen, Ostereidet Asbjørn Leiknes, Hjelmås Halvard G. Sjurseth, Lindås Masfjorden kommune: Albert A. Kjetland, Matredal Nils Einestrand, Masfjordnes Jon Hope, Matredal Oskar Ingebrigtsen, Matredal Einar Kvinge, Masfjordnes. Meland kommune: Jarle Ohnstad, Flatøy Johs. H. Fosse, Frekhaug. Bjørn Espetvedt, Frekhaug Ingvald Bastesen, Frekhaug Wilhelm Haukedal, Frekhaug Johan Andersen, Flatøy Margrethe Kårbø, Rossland Radøy kommune: Konrad Sylta, Bøvågen Nils Gjerde, Sletta Meinert Helland, Manger Georg Dalland, Sæbøvågen Bjarne Storheim, Sæbøvågen Nils Soltveit, Manger Dagfinn Thomassen, Sletta Håkon Askeland, Manger

7 Radøy kommune Asbjørn Kvalvåg, Bøvågen Vararepresentantar: Petter S. Morken, Manger Martin Tveiten, Manger Arne Villanger, Bøvågen Lars Pletten, Sletta Ragnar Nøttveit, Manger Bertin Olsvoll, Sæbøvågen Mons Marøy, Bøvågen. 7 STYRE: Til årsmøtet for 1981 som vart hal de i Lindås, stod følgjande styremedlemer og.varamedlemer på val: Styremedlem: Frå Austrheim Ole Lysø " Lindås Asmund Skår " Radøy Nils Gjerde " " Konrad Sylta " Verksemdene Ivar Fivelsdal Varamedlem: Idar Kaland Bjarne Foss Bjarne Fjæreide Bjarne Storheim Jarle Ohnstad Styre i 1982 har VOLe: Representant frå: Styremedlem: Varamedlem: Austrheim kommune Ole Lysø Fedje " Karl Storhaug Gulen " Steinar Østerbø Lindås " Asmund Skår " " Mons Vel and " " Turid Wisnes Masfjorden " Einar Kvinge " " Jon Hope Meland " Johs. H. Fosse Radøy " Nils Gjerde " " Konrad Sylta Verksemdene Ivar Fivelsdal Idar Kaland Erling Walderhaug Magne Vesetvik Bjarne Foss Kåre Eikanger Kåre Sletten Hansen Hans G. Dåe Albert Kjetland Bjørn Espetvedt Elsa Jordal Georg Dalland Jarle Ohnstad

8 8 Nils Gjerde vart attvald som styreformann for 1982 og styret valde seinare Jon Hope til varaformann. Kjell Sellevold har vore revisor. Det har i 1982 vore halde 6 styremøter og 28 styresaker er blitt handsama. Administrasjon. Det er to heiltidsstillingar og f.t. to deltidsstillingar ved kontoret. Desse er tiltakssjef Per Fr. Hillestad, konsulent Magne Jordal og kontorassistentane Ingeborg Sperrevik og Inger-Merete Kvingedal. Dei to siste deler ein stilling. Det har i året vore eit sjukefråver med varigheit 5 veker. ARBEIDET VED KONTORET Arsmøtet for 1981 vedtok følgjande arbeidsplan for 1982: a) Få klårlagt resursar og naturlege føremoner i området. b) Hjelpa kommunar, verksemder og einskildpersonar med planleggjing, igangsetjing og utviding av verksemder. c) Driva publisitetsarbeid og søkja kontakta r med det føret målet å få igang tiltak i området. d) Utarbeida og leggja tilrette nærare oppgjevne utbyggingsprosjekt. e) Samarbeida med kommunane om ein aktiv tomtepolitikk, slik at ein m.a. i tide sikrar seg og klårgjer høvelege industriog bustadtomtar for framtidig industri- og bustadreising. f) Leggja tilhøva til rette for ein auke i turistnæringa. Arbeidsplanen er følgd opp så langt det har vore høve til det, og det har vore saker innan dei fleste sektorar. Det har vore lagt større vekt på rettleiingstenesta, og det har vore mykje tidkrevjande arbeid med verksemder som har hatt vanskar. Vidare har kontoret lagt ned tidkrevjande arbeid med å få ei vidare utbygging på Mongstad.

9 9 Det vart i 1982 teke opp 49 nye saker til handsaming~ og dette er 10 fleire enn året før. Ved inngangen av året hadde kontoret 26 saker under arbeid, slik at total saksmengde i året har vare 75 saker, eller 1 sak meir enn året før. Av sakene vart 26 avslutta med positivt resultat, 17 med negativt resultat, og 32 saker var framleis under arbeid då året gjekk ut. Saksmengda ved kontoret dei 5 siste åra har vare: Saker frå tidlegare år Nye saker i året Saker under arbeid i året Avslutta med positivt resultat " " negativt " Ikkje avslutta Saker som vart avslutta med positivt resultat refererer seg til: Nyetableringar Utviding, rasjonalisering m.v. Andre saker 6 saker 8 saker 12 saker 26 saker Dei 26 sakene som vart avslutta positivt representerer eit kapitalbehov på kr ,-. Finansieringa vart ordna slik: Investeringstilskot og anna statstilskot Lån Distriktenes Utbyggingsfond " i statsbankar "." sparebanker- " forretningsbankar " andre kredittinstitusjonar " " Eigenkapital Kr ,- " ,- " ,- " ,- " ,- " ,- " ,- ~!:!.r~!. Z~Q!.2~Q.1= Distriktenes Utbyggingsfond har gjeve garanti med kr ,-.

10 10 Det har vore saker frå alle kommunane, og fordeling av sakene i 1982 var: Avslutta Avslutta Ikkje SUM positivt negativt avslutta Austrheim 2 O 4 6 Fedje O O 1 1 Gulen O O 2 2 Lindås Masfjorden Meland Radøy Andre saker 1 - O - O 1 - SUM Dei positivt avslutta sakene har gjeve i alt 35 nye arbeidsplassar, og til desse er det innvilga kr ,- i opplæringstilskot. Ved utgangen av 1982 hadde kontoret 32 saker under arbeid. Dei prosjekt vi til no har utarbeidt finansieringsplanar 'fo~ utgjer eit kapit~lbehov p[ ca. 8 mill. kroner. Dei siste 10 åra har det vore registrert 398 saker. Av desse er 250 avslutta med positivt resultat, tilsvarande 62,8%, og kapitalråma har vore: 1973 Kr " " " " " " " " " ~!:.!._1Z.!.2~!.2~Q

11 11 Finansieringa fordeler seg såleis: Distriktenes Utbyggingsfond lån og tilskot Statsbankar Sparebankar Forretningsbankar Andre Eigenkapital KR lz ~2f ~ 36,7 14,7 10,3 14,1 10,1 14,1 lqq~q Gjennomsnittleg kapitalbehov for kvar sak er ca. kr INKO-TENESTA Med heimel i St.m. nr. 22 (1977/78) er Inkotenesta etablert i heile landet - førebels som ei prøveordning fram til Inko-tenesta vert utført ved dei 5 interkommunale tiltakskontora som er etablert i fylket og som dekkjer 28 kommunar. Resten av kommunane - 7 i alt vert dekka av U.NoV. Denne desentraliserte ordninga er kalla Hordalandsmodellen, då den skil seg ut frå Inkomønsteret elles, ved at det i dei fleste fylka i landet er etablert sentrale Inko-kontor i kvart fylke. Det har i året vore hal de i alt 8 møter i Inkosamanhang mellom dei regionale tiltakskontora, Industrikonsulenten i Hordaland og avdelingssjefen ved STI, der det har vare drøfta faglege og praktiske sider ved Inkoarbeidet, samt organisatoriske spørsmål for Inko-Hordaland. Det er i desse fora oppnådd eit godt samarbeid, og der har utvikla seg - på det næraste ein lik praksis når det gjeld utføringa av rettleiingstenesta. Det vil også i framtida bli halde slike møter og der er teke sikte på at desse skal vera ambulerande til dei einskilde kontordistrikta, U.N.V. og STI. N.T~K. har, i året registrert 142" Inkoo~pd~ag~ I denn~. samanhang,har det vare føreteke 54 bedriftsbesøk~

12 12 Etter type oppdrag fordeler oppgåvene seg som fylgjer: Antal - Organisasjon, leiing, administrasjon 5 - Etablering 17 - Diverse informasjon og kontaktformidling 9 - Finansiering 36 - Marknadsføring, marknadsvurdering 10 - Kommunale- og samf.messige spørsmål 4 - Samtalepartnar, problemavklåring 15 - Produksjonsutstyr og prod.planleggjing 4 - Samarbeid, leverandør/underleverandør søkjes 3 - Foredrag, m.v. O - Oppfinningar, patentering, lisensering 5 - Eigedom/lokaler - kjøp, sal, leige 18 - Produktutvikling, - vurdering 8 - Opplæring/personalsaker 8 Total 142 Denne rettleiingstenesta er samanfallande med tiltaksarbeidet. Skilnaden frå tidlegare praksis er at rettleiingstenesta no blir meir intensivert, og statistisk blir skild ut som eigen sektor av bedriftsretta tiltaksarbeid. Hordaland modellen i rettleiingstenesta verkar svært effektivt. Rettleiingstenesta vert desentralisert og tenesta er nært knytt til det vanlege tiltaksarbeidet. Kontoret har i året vore sekretariat for: Mongstadutvalet Bompengestyret for Salhusbrua Nemnda for framskunding av Austfjordvegen Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap 1/5 Nordhordland Handverk- og Industrilag Nordhordland Reiselivslag

13 13 MONGSTADUTVALET Mongstadutvalet har i året hatt 4 møter. Formann i Mongstadutvalet Lars Leiro, held nær kontakt med sentralstyresm8ktene, Norsk Hydro, Statoil og vertskommunane vedk. vidare utbygging på Mongstad. - Konkret gjeld dette Statoil sine planar om utviding av oljeraffineriet med auka raffinerikapasitet frå 4 mill. årstonn til 6 ~ mill. årstonn. Prosjektet er kostnadsrekna til 3,8 milliardar kroner og vil gjeva ein topp i sysselsetjinga under anleggsperioden på 2000 personal'. Raffineriet vil etter utbygginga gjeva 160 nye arbeidsplassal' i produksjon. Vidare er det under prosjektering utviding av råoljelageret til ein kostnad av mill. kr. Norsk Hydro har under planlegging eit baseprosjekt på Mongstad med sikte på betjening av Hydro sine aktivitetar på Oseberg og ved evt. tildeling på Trollfeltet. Prosjektet vil på sikt venteleg gjeva 200 arbeidsplassal' under drift. Det har til no synt seg.i.kkjevere'mujleg å få politisk avgjerd til' om' prosjekta skal realiserast, men det må vera,gr-unn for å rekna med postiv avgjerd i NORDHORDLAND OG GULEN INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP l/s Tiltakskontoret har også i 1982 vore sekretariat for NGIR Renovasjonsanlegget ereit ihtetkommunalt fellestiltak der 6 kommunal' er med. Anlegget som er kostnadsrekna til 9 mill. kroner, var ferdig med første byggjesteg ved utgangen av året og sett i drift frå same tid. Forutan å ha utført sekretariatteneste, har tiltakskontoret ordna finansiering til prosjekt, og ført rekneskapen for anlegget. N.G.l.R. I/S har no etablert eigen administrasjon, og NTK er friteken for sekretariattenesta frå 31/12-82.

14 14 NEMNDA FOR FRAMSKUNDING AV AUSTFJORDVEGEN Nemnda hadde 5 møter i 1982 der det vart drøfta status for vegen, finansieringsmåtar og framdriftsplan. Våren 1982 var formannen og 2 andre medlemer saman med tiltakssjefen i Oslo der dei hadde møte med samferdselskomiteen. Formannen, saman med ordførarane, var også ein tur til Oslo der dei møtte samferdselsministeren. Nemnda har heile tida hatt nært samarbeid med vegkontoret, og som har vor e representert på fleire av møta. NORDHORDLAND HANDVERK- OG INDUSTRILAG Aktiviteten i NHIL har vore aukande dei seinare åra, og var sers stor i Laget tok opp arbeid med fleire saker som er viktige både for medlemene og distriktet vårt. Det vart sett ned utval til å arbeida med einskildsaker. Ein kan nemna at utvalet som arbeider for å få etablert baseverksemd i området har gjort eit storarbeid. Den store aktiviteten førde med seg mykje møteverksemd og ein god.del meirarbeid med sekretariattenesta. Samarbeidet mellom NHIL og tiltakskontoret er godt, og interessene er samanfallande. Kontakten tiltakskontoret på denne måten får med næringslivet er ein styrke i tiltaksarbeidet. Det vert vist til årsmeldinga for NHIL bak i ;dette heffet. KOMMUNIKASJONAR SALHUSBRUPROSJEKTET Arsmøtet for 1981 i NTK vart hal de den 1.april Ved det høve var samferdselsminister Inger Koppernæs foredragshaldar. Same dag vart det føreteke offisiell opning av Hagelsund bru, og dermed var første byggjesteg som omfattar tilførselsbruer ferdig. Statsråden gav eit positivt inntrykk til Salhusbruprosjektet, og som gjev grunn til dei beste forhåpningar til at prosjektet vil bli. realisert. Det har i året vore to møter på brukontoret, og Stortinget sitt vedtak om vidareføring av forskningsprosjekta har vore følgd opp. På oppmoding frå NTK har Vegdirektoratets bruavdeling laga eit notat attende frå opptaket til prosjektet vart gjort, og fram til idag og som vi gjentar i si heilheit:

15 15 OM BRU OVER SALHUSFJORDEN BAKGRUNN OG STATUS Forprosjekter Spørsmålet om fast forbindelse over Salhusfjorden ble tatt opp i 1965 av Nordhordland Tiltakskontor, som representant for fem interessentkommuner i distriktet. Tiltakskontoret engasjerte konsulentfirmaet Prosjektering A/S, som i 1966 la fram forprosjekt for flytebru Klauvneset-Flatøy, med et omkostningsoverslag på kr. 70 mill. Konsulentens rapport omfattet også prognose for trafikkutviklingen fram til 1990, med en rentabilitetsberegning. Konklusjonen gikk ut på meget god rentabilitet med forventet nedbetaling av den nedlagte bruttokapital (kr mill) i løpet av år. Forprosjektet ble i 1966 forelagt Vegdirektoratet som ikke fant det mulig å ta stilling til det før videre undersøkelser var foretatt. Midler til slike undersøkelser ble skaffet ved forlenget innkreving av tilleggsavgift på ferjesambandet Steinestø- Knarvik i rvo 14 (vedtatt av Stortinget 5. juni 1968). Undersøkelsene besto vesentlig i videre modellforsøk, utført ved Vassdrags- og Havnelaboratoriet NTH, samt teoretiske undersøkelser angående dynamiske forhold, utført ved Institutt for Statikk NTH. For å sikre en forsvarlig vurdering av forprosjektet oppnevnte Vegdirektoratet i 1971 et ekspertutvalg bestående av: Professor dr. techn. Anton Brandtzæg, NTH Trondheim Siv.ing. Olav Folkestad sen., Ing. Bonde & Co. Oslo Avd.dir. Arnulf Arild, Vegdirektoratet. Konsulentfirmaet Prosjektering A/S, fikk samtidig i oppdrag å revidere det tidligere forprosjekt på grunnlag av det nye rapportmateriale, med sikte på et best mulig underbygget overslag. Det reviderte forprosjekt av 1971 forutsetter som tidligere en ca m lang flytebru i kurve (R = 1500m), bestående av rektangulære pongtongseksjoner satt sammen til en stiv bue i horisontalplanet. Pongtongbredden er 14,0 m og en tofelts kjørebane er lagt på søyler min. 4,5 m over pongtongdekket.. Flytebrua er ved søndre landfeste tilsluttet et fast bru-

16 spenn på ca. 170 m med tilstrekkelig fri høyde for påregnet skipstrafikk i dette løp. Alternativ gjennomseiling er forutsatt gjennom Krossnessund-Haglesund og Bognestraumen- Haglesund. Det oppnevnte utvalg fant det nødvendig å utføre supplerende målinger av vind, strøm etc. på brustedet, samt foreta videre teoretiske undersøkelser angående dynamiske forhold. Utvalget foretok også en reise til Seattle, USA, for å studere flytebruene i området og komme i kontakt med fagfolk der. på grunnlag av disse studiene kom utvalget fram til et beregningsgrunnlag for flytebruas dimensjonering som ansås forsvarlig for et mer.gjennomarbeidet prosjekt. Dette beregningsgrunnlag ble benyttet ved en foreløpig dimensjonering utført ved Institutt for Betongkonstruksjoner NTH. Utvalget satte videre opp et kostnadsoverslag med totalsum for de rene byggeomkostninger (ekskl. mva, renter i byggetiden, administrasjon etc.) på kr. 85 mill pr. desember Det ble antydet at en hengebru med tilsvarende hovedspenn (ca m) ville bli minst 50% dyrere. Utvalget avga rapport i 1974, og dets konklusjon gikk ut på at den foreslåtte flytebrutype ville gi en teknisk og trafikkmessig forsvarlig forbindelse over Salhusfjorden. 16 Hovedplaner Et forslag til hovedplan for bruforbindelse over Salhusfjorden ble utarbeidet av vegsjefen i Hovedplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt berørte kommuner til uttalelse høsten Kommunene Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland og Radøy valgte i sin uttalelse til vegsjens hovedplan i prinsippet flytebru som alternativ for bruforbindelsen, mens Vaksdal, Osterøy, Modalen og Voss kommuner ba om at valg av brutype ikke måtte foretas før konsekvensene for naturgrunnlag, fiske, isdannelse og klima var klarlagt. Hordaland fylkesting behandlet vegsjefens hovedplan med innkomne uttalelser i møte 14. desember 1977 og gjorde følgende vedtak: "Flytebru vert valt som alternativ for bru over Salhusfjorden. Nordhordland tiltakskontor med sine interessentkommunar bør i samråd med Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Statens vegvesen arbeida vidare med planar og finansiering av 2. byggesteg av Salhus-Flatøy bruer med tanke på at prosjektet skal vera ferdig til 1985, at saka kan leggjast fram for fylkestinget i 1979 i samband med Norsk vegplan for og ellers på grunnlag av vegsjefen si utgreiing av 27. oktober 1977.

17 Fylkestinget rår til at bompengeordninga for ferjesambanda Steinestø-Knarvik og Salhus-Frekh~ug held fram etter juli 1979 og fram til Salhusbrua vert ferdig." Vedtaket ble gjort med 61 stemmer for, mens 17 stemte for hengebrua og 4 var imot bru. på denne bakgrunn satte vegsjefen i gang arbeidet med et nytt forslag til hovedplan der bare flytebrualternativet ble behandlet. Hovedplanen inneholdt en beskrivelse av to aktuelle traseer for tilførselsvegen på sørsiden av fjorden, og dessuten en vurdering av de ulike konsekvensene av prosjektet. Vurderingen av miljøkonsekvensene tok utgangspunkt i følgende merknader til hovedplanen av 1977: - Brua ville stenge fjorden for skip over en viss størrelse - Brua ville hindre fisken i å gå inn i fjorden - Brua ville forårsake tykkere ferskvannskikt i fjordene innenfor brua. Dette kunne resultere i økt ismengde innenfor brua. For skipsfartens vedkommende viste hovedplanen til at Kystdirektoratet i 1977 godkjente Bognestraumen- Radøyfjorden-Haglesundet som hovedled tilosterfjorden og Sørfjorden, at kravet om fri seilingshøyde i Haglesundet derfor var satt til 50 m, og at Bognestraumen skulle utvides for å kunne trafikkeres med båter inntil tonn. Fiskerikonsulenten i Vest-Norge uttalte seg om mulige virkninger for laks og sjøaure, mens en uttalelse fra Fiskeridirektoratet om andre fiskeslag måtte utsettes i påvente aven rapport fra Vassdrags- og Havnelaboratoriet (VHL) ved NTH. VHL var bedt om en redegjørelse for mulige virkninger på isforhold 0.1. De fant det imidlertid vanskelig å gi en entydig uttalelse bare på teoretisk grunnlag, og de foreslo derfor å utføre hydrofysiske målinger i fjordene innenfor Salhus. Entreprenørfirmaet Ing. F. Selmer AlS vurderte de tekniske og kostnadsmessige sider av flytebruprosjektet på grunnlag av et revidert forprosjekt fra Vegdirektoratet. Bruas horisontalradius var endret til R = 1700 m og pongtongbredden økt til 17.0 m i midtpartiet. Bakgrunnen for breddeøkningen var at man vurderte påkjenningene pga. strøm og bølger til å kunne bli større enn det Flytebruutvalget hadde forutsatt. Inntil påkjenningene var bedre kartlagt, valgte man derfor å gå ut fra større dimensjoner for ikke å undervurdere kostnadene. F. Selmer AlS foreslo en utførelse med 80 m lange elementer bygd i dokk i Søre Krossnesvika på Flatøy og med mellom-

18 lagring i Flatøyosen. Mon~asjen skulle skje i to etapper - først sammenbygging av elementene til to bruhalvdeler og så ~ntasje av disse på brustedet. For denne utførelsen korn man fram til en kostnad pr. 1/1-79 på 191 mill.kroner. Brua over seilløpet var tenkt bygd som ei skråstagbru med spennvidde på 180 m. Ut fra erfaringene med ei tilsvarende bru i Stavanger, ble kostnadene for denne med tilhørende viadukt beregnet til 33 mill. kroner pr. 1/1-79. Vegsjefen konkluderte med å anbefale flytebrualternativet. Ulempene ble vurdert til ikke å kunne oppveie merkostnadene ved hengebrualternativet, som dessuten ville gi store miljøinngrep på Salhus og Frekhaug. Forslaget til hovedplan fot flytebrua med tilførselsveger ble lagt ut til offentlig ettersyn i januar Det korn inn uttalelser fra berørte kommuner, fagetater, interesseorganisasjoner, aksjonsutvalg, politiske partier, bedrifter, grunneiere og andre private med merknader som dreide seg om: - Valg av brutype - Trasevalg for tilførselsveger - Bygge- og lagringsplass for pongtonger. De vesentligste merknadene gjaldt valg av brutype og fulgte stort sett samme mønster som merknadene til den første hovedplanen fra Stortingsmeldingen Samferdselsmyndighetene bestemte at prosjektet skulle legges fram for Stortinget i form aven egen stortingsmelding: St.meld. nr. 75( ) Om bru over Salhusfjorden. Stortingsmeldingen ga en beskrivelse av prosjektet med en vurdering av de ulike konsekvenser det kunne ha. Nytt i forhold til hovedplanen av 1979, var rapporten fra VHL og uttalelser på grunnlag av denne fra Meteorologisk Institutt og Havforskningsinstituttet. VHL hadde i løpet av vinteren 1979 foretatt hydrofysiske målinger i fjordsystemet innenfor Salhus, og ga ut fra dette en vurdering av mulige endringer i isforholdene. VHL korn til at det er grunn til å vente at ei flytebru vil medføre en viss økning i faren for isdannelse i fjordene med de relativt største innvirkningene like innenfor brustedet, men at utbredelse og hyppighet en vanskelig å fastslå. Meteorologisk Institutt kunne heller ikke si noe eksakt om problemet, men antok at en forverring av værforholdene bare kan skje i ekstreme kaldværeperioder med sammenhengende isdekke over store områder. Havforskningsinstituttet fant at VHL's rapport var et noe spinkelt grunnlag for en biologisk vurdering, og måtte derfor reservere seg i sin oppsummering av mulige virkninger. Vesentlige, negative endringer for fisket i

19 19 området ble ikke påpekt. Kostnadene for det totale prosjektet i priser pr. l. januar 1979 var i stortingsmeldingen beregnet til følgende: Flytebru og skråstagbru mi Il. kroner Tilstøtende veger etc utvidelse av Bognøystraumen 35 Prosjektering og administrasjon, 5 pst Mva. på materialer til bruer, 10 pst Sum mill. kroner De tilsvarende kostnadene for hengebruprosjektet ble anslått til 465 mill. kroner. Prosjekteringen av flytebrua ble antatt å ta 2-3 år og byggingen 3 1/2 år. Anleggskostnadene ble forutsatt delvis finansiert ved bompenger. Med Vegdirektoratets prognoser lagt til grunn og med bompengesatsene holdt konstante på samme nivå som de tilsvarende ferjetakstene i hele bornperioden på 15 år, ville bompengene kunne avdra anslagsvis 55 pst. av kostnadene for flytebrua. Bompengelånet var da forutsatt dekket ved partialobligasjonslån. Stortingsmeldingen konkluderte med at Samferdselsdepartementet tilrådde at flytebruløsningen ble valgt fordi dette ga de laveste kostnadene og også alt i alt de minste miljøinngrepene. Stortingets behandling Stortingsmeldingen ble behandlet av Samferdselskomiteen i vårsesjonen Den sammenfattet sine synspunkter i innstilling S.nr.215 for Komiteen sa seg enig i at hengebrualternativet Salhus- Frekhaug ikke var aktuelt. Ett medlem mente at bruplanene burde skrinlegges, mens flertallet mente undersøkelsene av flytebruas forskjellige virkninger burde gå videre. Det ble påpekt at spørsmålet om konsesjonsplikt burde avklares. Saken ble behandlet i Stortinget i møte 10. april Det korn ikke fram noen nye synspunkter under debatten, og saken ble vedtatt vedlagt protokollen. Videre undersøkelser Etter at Stortingets behandling av flytebruprosjektet var avsluttet og kursen for det videre arbeid dermed staket ut, ble de nødvendige undersøkelser satt i gang.

20 Vassdrags- og havnelaboratoriet ble engasjert til å gjennomføre nye hydcofysiske målinger etter samme opplegg som første gang, slik at de kunne gi en vurdering på et bredere grunnlag. Videre ble forskere ved Institutt for marinbiologi, universitetet i Bergen, engasjert til en undersøkelse av biologiske forhold i fjordene rundt Osterøy. ut fra dette skulle det respektive fag instanser klima og forurensning. stansene på forhånd. så innhentes uttalelser fra de om bruas innvirkning på fiske, Planen ble drøftet med fagin- / I tillegg til undersøkelsene vedrørende de miljømessige sider av prosjektet, fortsatte de undersøkelsene som har sammenheng med prosjekteringen av flytebrua. Det ble satt i gang utfyllende bølgemålinger i regi av Vassdrags- og havnelaboratoriet, og et forskningsprosjekt ved SINTEF om hvordan flytebrua best kan dimensjoneres. Det siste fikk støtte fra Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Forskningsråd fordi det også har interesse for andre konstruksjonstyper. Kostnadsrammen for disse undersøkelsene er ca. 1.5 mill kroner, og de finansieres av tilleggsavgiften som innkreves på ferjesambandet Steinestø-Knarvik. ~pportene fra VHL og marinbiologene var ferdige i oktober VHLs konklusjoner er stort sett de samme som i den første rapporten, men antyder noe større negative virkninger enn først antatt. Marinbiologene konkluderer også med at flytebrua kan gi enkelte skadevirkninger. på grunnlag av disse rapportene skal NIVA, Havforskningsinstituttet og Meteorologisk Institutt vurdere mulige virkninger av flytebrua på forurensning, fiske og klima. Fristen for uttalelsene er utgangen av mars Norsk Vegplan Bruforbindelsen over Salhusfjorden skal vurderes når vegplanen for perioden bestemmes. Vegsjefen i Hordaland vil derfor utarbeide en revidert hovedplan der resultatene fra de siste miljøundersøkelsene skal inngå. Hovedplanen legges ut til offentlig ettersyn på vanlig måte, og behandlingen avsluttes innen,høsten Vegdirektoratets bruavdeling

21 21 AUSTFJORDVEGEN I 1979 vart hovudplan og kostnadsoverslag for Austfjordvegen framlagd, og fylkestinget gjorde same året vedtak om å få den inn som riksveg på Norsk Vegplan. Nemnda for framskunding av Austfjordvegen har sett det som si oppgåve å arbeida for at fylkestinget sitt vedtak vert realisert, og å finna fram til ein finansieringsmåte slik at anlegget kan påbyrjast snarast. Under handsaminga av Norsk Vegplan stilte Stortinget spørsmål ved kva status vegen skal ha, og saka kom i realiteten attende til fylket. Etter møter nemnda har hatt med Samferdselsdepartementet og Vegsjefen, synes det klårt at det er lita von om å oppnå riksvegstatus i komande vegplanperiode. Det er likevel viktig at vegen no får ein status som riks/fylkesveg, for at ein skal kunna arbeida vidare med finansieringa. Nemnda vil koma med tilråding om stabilisog finansiering først i 1983, og vonar at arbeidet kan koma igang straks, ved hjelp av sysselsetjingsmidlar og tilskot frå Masfjorden kommune. BRU OVER FOSENSTRAUMEN Dette prosjektet er enno ikkje teken med i Norsk Vegplan, men det har vore arbeidt med awiratiøyog Austrheim kommunar. Sambandet vil verta sers viktig når det vert vidare utbygging på Mongstad, og prosjektet vil då bli teken opp utanom prioritering. Fedje og Austrheim kommunar har eit nært samarbeid om innkorting av ferjestrekka frå Fedje. Prosjektet omfattar bygging av veg ut til Baløy - alt. Sævrøy. Dette vil korta inn ferjetida med ca. 20 min. Begge dei framanfor nemnde prosjekt er sers viktige for Austrheim, Fedje og Radøy kommunar, og som vil vera sterke verkemidel for evt. ekspansjon i desse kommunane.

22 22 Frå vegkontora i Hordaland og Sogn og Fjordane har ein fått oppgåver over anleggsdrifta på vegsektoren i 1982, og som fylgjer: På riksveg 14 har det i 1982 vore arbeidt både i Meland, Lindås, Masfjorden og Gulen. Hagelsundbrua, som er ein del av denne vegen, vart ferdig i Arbeidet med ferjekai i Knarvik vart påbyrja. Ved Knarvik vart det laga undergang for fotgjengarar. På strekkja Eikanger ~ Ostereidet vart det arbeidt med opprusting til 10 tonns akseltrykk og mellom Ostereidet/Bjørsvik vart arbeidet sett igang på ein ny vegparsell. Denne er på 3600, medrekna tunnel på 840 m, og vil vera ferdig i Mellom Eikefet og Vikanes vart det utført ein del etterarbeid. I Masfjorden var det gjennomslag i tunnelen i den 1300 m lange tunnelen gjennom Matreberget., Tunnelen og ny bru over Matre-elva vil bli tekne i bruk i I Gulen vart det arbeidt med opprusting til 10 tonn akseltrykk mellom fylkesgrensa og Instefjord. Dette arbeidet vil halda fram i Ein kan elles nemna at anlegget Rv.14 Instefjord-Oppedal i Gulen er ført opp i planperioden , og at anlegget Fossesjøen-Mjåtveit i Meland vert påbyrja i På riksveg 57 vart det ved Herland i Lindås foreteke forsterkningsarbeid etter vegstellet sitt 10-tonns program. Liknande arbeid vert sette igang i 1983 i Gulen mellom Leversund og RutledaL På riksveg 565 vart det føreteke forsterkningsarbeid ved Lunde. i Radøy, og på Alversundbrua vart det lysregulering i samsvar med 10-tonns programmet. \ Det vart elles utført ein del utbetringsarbeid på fylkesveg 399 ved Skaug e og Myking i Lindås, og på Fv.409 ved Soltvedt i Radøy. På Sandøy i Gulen tok ein til med arbeidet på veg mellom Sandebygda og Skipavika, der det skal byggjast ferjekai. Veglert;)deer 1,5 km. Det vart i 1982 brukt ca. 34 mill.kroner til vegane i Nordhordland og Gulen, og ein rekna r med at det i 1983 vert brukt ca. 38,5 mill.kroner.

23 23 TRAFIKKUTVIKLINGA Etter kvart som nye kommunikasjonssamband blir etablert eller utbygd, medfører det ofte endring i trafikkmønster og reisevanar. Dette har også vore tilfelle i 1982 for Nordhordland. Ser ein på hovudsambanda Knarvik/Steinestø og Frekhaug/Salhus undereitt,har trafikken med motorkøyrety auka med tilsv. 3,6%. Ser ein på sambanda kvar for seg har det vore auke på sambandet Knarvik/Steinestø med tilsvarande 10,9%,mot nedgang Frekhaug/Salhus med køyrety tilsv. 22,4%. Når det gjeld persontrafikken på desse sambanda, syner Knarvik/ Steinestø auke med personar tilsv. 3,8%,mot Frekhaug/ Salhus nedgang med personar tilsv. 23,5%. Sett begge sambanda under eitt utgjer det ein nedgang i persontrafikken med personar tilsv. 1,9%. Andre samband som merkar seg ut er Fedje som har hatt ein auke på motorkøyrety med 9,3% og personauke på 3%. Sambandet Leirvåg/Sløvåg har hatt auke på køyrety med stk. tilsv. 27,6% og passasjerauke med personar tilsv. 21%. Trafikken over Duesund/Masfjordnes har også auka betrakteleg med køyrety tilsv. 9,}% og persona r tilsv. 8,7% Snøggbåtsambandet Knarvik/Frekhaug/Bergen sett undereitt har gått attende med personar tilsv. 5,6%. Sambanda individuelt syner Knarvik/Bergen ein nedgang på personar tilsv. 3,2% og Frekhaug/Bergen ein nedgang på passasjerar tilsv. 8,9%. \ Total passasjertrafikk over Salhusfjorden (ferge + ~nøggbåt) i 1982, personar og som er færre enn førre år og som tilsv. nedgang med 1,6%. Etter oppgåve frå A/S Bergen - Nordhordland-Rutelag har t ra fikken i 1982 på dei viktigaste sambanda vore: Steinestø-Knarvik Salhus - Frekhaug Køyrety Endring Personar Endring Fergene over Salhusfjorden L~ Samla trafikkauke med fergene over Salhusfjorden var 3,8~~ for køyrety og nedgang 1.9% for passasjerar.

24 24 Døgntrafikken var j gjennomsnitt: Køyrety Steinestø-Knarvik Salhus-Frekhaug Passasjerar PA fetiesambandet over indre del av Fensfjorden, mellom Sævr~sv~q og Duesund/Masfjordnes, har det vare n~dgang dei siste tre ~ra. Arsaka til dette er at alternative samband er kame t"l.1 Trafikken på dette sambandet har dei siste fem åra vare: Køyrety Passasjerar Trafikken med ferjene i indre Osterfjorden viste stor nedgang i Mellom Vikanes og Stamneshella var det køyrety og personar, og mellom Vikanes og Tyssebotn køyrcty og personar. Nedgangen over Vikanes var pa ialt 278 køyrety og personar. Med ferja til Fedje vart det frakta køyrety, auke på 963, og personar, auke Ined Sambandet Hoplandssjøen - Rossnes hadde køyrety og personar, og dette er nedgang på 258 køyrety og personar. Jfr. tabell nr. VI på side 40. UTVIKLINGA I FOLKESETNADEN Folkemengda i Nordhordland og Gulen auka i 1982 med 431 personar, tilsvarande 1,6%. Folketalet totalt har auka kvart år sidan 1970, og utviklinga dei 5 siste åra har vare:

25 25 NORDHORDLAND OG GULEN Innflytta Fødde Tilgang ~89 Utflytta Døde Frågang Netto innflytta Fødselsoverskot Netto auke Området har i tida hatt innflyttaroverskot på 1663 og fødselsoverskot på 593, som tilsaman gjev ein netto folkeauke på 2256 personar eller 9 %. Dei prosentvise endringane i folketalet for dei einskilde medlemskommunane, har dei siste åra vore: Austrheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Radøy Nordhordland Gulen Kontordistriktet + 0,2-0,6 + 3,0 + 0,3 + 4,1 + 1,4 + 2,2-1,2 + 1,8 + 1,0-0,4 + 2,9 + 1,4 + 4,7 + 0,4 + 2,2-0,7 + 2,0 + 1,6-1,8 + 2,4-0,8 + 5,7 + 1,6 + 2,3 + 0,2 + 2,1 + 0,7 + 1,1 + 2,3-1, ,2 + 1,5-1,0 + 1,3 + 0,7-0,6 + 2,6 + 1,0 + 2,2 + 1,1 + 1,8-0,4 + 1,6 Som det framkjem av ovanståande tabell har 6 kommunar hatt auke i folketalet, og med den største prosentvise auke i Lindås kommune. Fedje og Gulen kommunar har hatt nedgang i folketalet. I desse to kommunane har det diverre vore årleg nedgang i folketalet mange år attende, med unnatak for Fedje som hadde ein liten auke i 1981.

26 26 Dei prosentvise endringane i 1982 syner: Innflyttar- Fødselsoverskot overskot Endring Austrheim - 0,1 + 0,8 + 0,7 Fedje - 0,5-0,1-0,6 Lindås + 2,0 + 0,6 + 2,6 Masfjorden - 0,3 +.1,3 + 1,0 Meland + 2,0 + 0,2 + 2,2 Radøy + 0,8 + 0,3 + 1,1 Nordhordland + 1,3 + 0,5 + 1,8 Gulen - 0,4 ~. Kontordistriktet + 1,1 + 0,5 + 1,6 Det er grunn til å merka seg den positive utviklinga regionen har hatt i aldersfordeling sidan 1970 med aukande prosentandel av primærarbeidskraft, aldersgruppa år. Andelen var i ,8 %. I 1981 var den 28,5% for Nordhordland og 27,9% for kontordistriktet. NÆRINGAR OG ARBEIDSKRAFT PRIMÆRNÆRINGANE I 1982 var det auke i talet på mjølkekyr og ungfe i høve til fjoråret. Mjølkeleveransane var 1,8% større enn i Talet på husdyr (pr. 2.februar) for Nordhordland og Gulen har dei siste 5 åra vore: Mjølkekyr Ungdyr Sau Gris Fjørfe

27 27 Mjølkeleveransane til Bergensmeieriet: Ar Liter Tala gjeld leveransar fra Nordhordland og Gulen. Det vart i 1982 fylldyrka 417,5 dekar og overflatedyrka 88,5 dekar, og 375,2 dekar tidlegare dyrka jord vart grøfta. Kostnadsoverslaga for dette var på vel kroner. Det vart også m.a. investert i 89 siloanlegg, samla kostnadsoverslag ca. 3 mill. kroner, og det vart investert i nye driftsbygningar. Dei 5 siste Ara er det fylldyrka vel 1700 dekar og overflatedyrka vel 370 dekar r og omlag 1000 dekar tidlegare dyrka jord er grøfta. Arleg hogst i kubikkmeter fast mål dei siste 5 åra har vare: 1977/ / / / /82 Nordhordland 5570 m m m m m 3 Gulen 300 " 250 " 250 " 200 " 250 " Sum Kontorområdet 5870 m m m m m3 Tilplanta areal Nordhordland 2308 da 2758 da 2218 da 1498 da 1441 da Gulen 480 " 308 " 550 " 320 " 380 " Su IQ; c kontoromradet 2788 da 3066 da 2768 da 1818 da 1821 da Avvirkingai skogen har halde seg nokonlunde jamn dei seinare åra. Det er von om auke. Skogplantinga gjekk sterkt attende i I 1982 var tilplanta areal som året før, og vonleg har nedgangen stogga. Oppal av laks og aure er ei viktig næring i Nordhordland og Gulen. Nye anlegg er under oppbygging, og det vert arbeidt med utviding og rasjonalisering av andre. Kontoret har i Aret hatt ei rekkje saker innan denne næring.

28 28 SEKUNDÆR - OG TERTIÆRNÆRINGANE Nordhordland har ein relativ godt utbygd infrastruktur, med etter kvart ein allsidig industri og servicenæring. Industrien, med unnatak av Rafinor A/S & Co. og Frank Mohn Flatøy A/S, er små og mellomstore verksemder har for mange vore eit vanskeleg år med for lite oppdrag, og som har medført periodevise permitteringar, og nokfe har lagt ned drifta. Serleg har dette gått ut over trevareindustrien som er vorten sterkt redusert i sysselsetjinga, og som spesielt refererer seg til møbelindustrien. Ein stor del av industrien har i dag overkapasitet. Det same gjeld einskilde serviceverksemder. Desse næringane står såleis godt budd til oppdrag om betring i konjukturane kjem snart. Trass i vanskelege konjunkturar er det einskilde verksemder i regionen som har hatt eit godt driftsår i 1982, og som står framfor utvidingar. Innan servicenæringane har det kome til nye etableringar som supplering til bransjar vi ikkje har hatt frå før. Byggeaktiviteten har vore mindre enn tidlegare år, og det same gjeld anleggssektoren. Eit stramt vegbudsjett har medført nedgang på vegsektoren og dei strame kommunebudsjetta har medført nedgang i sysselsetjinga. i kommunale anlegg. Arbeidskraftsituasjonen: I 1982 var det stor arbeidsløyse i Nordhordland. Talet på arbeidslause vert registrert ved utgangen av kvar månad. Høgste tal som var registrert var 696 personar, 8,6% av arbeidsstyrken, og lågaste var 231, 2,8%. Tilsvarande tal for 1981 var 376 og 234 personar. Omlag halvparten av dei ledige var kvinner. Gjennomsnittstal dei siste åra har vore: Nordhordland Hordaland Riket Gulen Sogn og F jordane ,4 Ol 1,4 Ol 1,2 o' 1,0 o' 1,1 o',0,0,0,0, ,8 o- 1,5 Ol 1,3 o' 0,7 Ol 0,8 Ol,0 10,0, ,9 Ol 1,8 Ol 1,7 o- 1,5 Ol 1,0 o>,0,0,0,0, ,9 o/ 2,5 o' 2,4 0/ 1,1 0/ 2,0 Ol,0,0,0,0,0

29 29 GRAfISK FRAMSTELLING AV ARBEIDSLØYSA I SOGN OG FJORDAN[ OG GULEN: SOGN OG FJORDANE GULEN ~. 7~., ~. " -,' 'i I i, li, l' :~~ :' ~ " ~ l i ~ ~ ~ ) ~#ct ~ I': I'. I I, RAFISK FRAMSTELLING AV ARBEIDSLØYSA I HORDALAND OG NORDHORDLAND: HORDALAND NORDHORDLAND I, :..~ I I " /~~. ' '\".: '"", \' f "",' ", />,, \,~,,-, \... _...~\,",., ~..,,, \...,I, \ I ',I r\, ",t / \ ( '\ I : \,, \ I I ', -' ~- ~ ~ ~-----l Det vart i 1982 utbetalt arbeidsløysetrygd med 14,2 mill. kroner i Nordhordland mot 10,0 mill. kroner året før. Dette er ein auke på 42 ~~. Kommunevis fordeling fot dei siste åra var: (i heile 1000 kr.) Austrheim 715, ,1 F~dje 153,0 835,9 Lindås ~.682, ,1 Masfjorden 1.091,6 994,7 Meland 540, ,6 Radøy 1.832, ,8 Nordhordland , ,2 Gulen 745,3 Sum kontordistrikt ,5 Kjelde: Trygdekontora og Arbeidskontoret for Nordhordland

30 30 Den sterke stigninga i utbet alinq av arbeidsløysetrygd (42 ~O gjev ein kl~r indikasjon pa utviklinga i sysselsetjinga i Nordhordland. NAr det gjeld Gulen som har ein relativt l~g arbeidsløyseprosent, skriv det seg fr~ to hovudfaktorar og som g~r p~ næringsstruktur, og relativt lågt innbyggertal i aldersgruppa år (primærarbeidskraft). Distriktet arbeider med sysselsetjingstiltak, og Lindås kommune har teke opp spørsm~let om igangsetting av vaksenopplæringskurs. Det er stilla nødvendige lokale til disposisjon p~ Mongstad, og kursa vil koma igang våren RAFINOR AlS & Co.: Produksjonen ved Rafinor var også i 1982 stabil, og med høg utnytting av kapasiteten. Også dette året har hatt merke av at raffineriet vert utvikla vidare. Etter at dei store energiattvinningsprosjekta er fullførde, er ein no i gang med bygging av eit anlegg for produksjon av bensin med låqt blyinnhald. Anlegget inneber ei investering på over 100 millionar kroner, og skal vera avslutta i juni Anleggsstyrken ved årsskiftet var nær 200. Diverre ser det ut for at leveransane av varer og tenesler frå dislriktet er litt lågare enn ved energiattvinningsprosjekta. ' Rafinor hadde ved årsskiftet 350 fast tilsette. SKULESEKTOREN : Talet på avgangselevar frå ungdomsskulen har dei siste 5 ~ra vore: '1982 Austrheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Radøy Nordhordland TO Gulen 46 Kontoromr~det

31 I 1982 var det 456 elevar som gjekk ut or ungdomsskulen, og dei skal alle ha arbeid eller vidare utdanning. 31 Opptak av elevar i barneskulen: Austrheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Radøy o Nordhordland Gulen 31 Kontorområdet Ved utgangen av 1982 var det elevar i grunnskulen i området. Av desse vil 488 gå ut or ungsomsskulen våren Ved dei vidaregåande skulane i Nordhordland, gymnas, yrkesskular og folkehøgskular, var det ved årsskiftet elever. Avelevane var 739 heimehøyrande i distriktet vårt, og resten, 296 elevar, kom frå andre stader. Ved yrkesskulane var det 197 elevar som gjekk grunnkurs, og 92 elevar som tok vidaregåande kurs. Det er ikkje råd å seia kvar det vert av ungdomen som går ut frå dei vidaregåande skulane. Ein del går vel ut i arbeidslivet, medan andre tek vidare utdanning. DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGA Innskot og utlån åt bankane i Nordhordland var i 1982: (Mill.kroner) Sparebanken Vest, avd. Austrheim og Fedje Innskot 84,8 Utlån 55,0 Sparebanken Sparebanken Sparebanken Vest, Vest, Vest, avd. avd. avd. Knarvik Lindås Masfjorden 96,8 77,7 36,6 77,8 70,4 23,5 Sparebanken Vest, avd. Radøy ~ Sum sparebankar i Nordhordland 369,0,Gulen Sparebank 41,9 Brekke Sparebank 23,5 Sum sparebanker i kontordistriktet 434,4 Bergen Bank 49,7 Vestlandsbanken 46,9 ~ 280,2 22,9 13,5 316,60 97,O 59,

32 32 Alle bankane i området har auka verksemda si i Sum innskot var året før 395,1 mill.kroner og utlån 399,5 mill.kroner. (Gulen Sparebank og Brekke Sparebank her ikkje medrekna). Kommunane i Nordhordland hadde ei samla gjeld på 197,6 mill.kroner pr Dette er nær 9,6 mill.kroner meir enn eit år tidlegare. Gulen hadde ei total gjeld på 13,2 mill.kroner, og kontorområdet hadde såleis ei samla kommunegjeld pr på kr. 210,8 mill.kroner. Kommunegjeld pr. ibuar i medlemskommunane var pr : Austrheim kr Fedje " Gulen " Lindås " Masfjorden " Meland " Radøy " Budsjettertskatteinnkome for kommunane for 1982 var ca. 95,3 mill. kroner. Skatteinngangen var 100,9 mill.kroner, eller omlag 5,6 mill. kroner høgare enn budsjettert. KONKLUSJON NTK sitt kontorområde er i året utvida også til å omfatta Gulen kommune i Sogn og Fjordane. Samarbeidet med Gulen og Nordhordland er ein naturleg fylgje av dei geografiske tilhøva, og det er oppretta god kontakt med dei folkevaide og administrasjonen i Gulen kommune. og som gjev gode voner for positive resultater. Masfjorden kommune har i året tilsett eigen tiltakssjef på åremål, som i samarbeid med tiltakskontoret skal intensivera arbeidet med å få nye arbeidsplassar i kommunen. Vi ser fram til eit framhaldande nært samarbeid i denne samanhang har vare eit hektisk arbeidsår ved tiltakskontoret. Tilgangen på nye saker har vare større enn nokon gong før. Sakene som gjeld nyetableringar og utvidingar har

33 33 vore av mindre omfang, og dei har ikkje vore særleg kapitalkrevjande i høve til tidlegare år. Dei einskilde sakene har likevel vore arbeidskrevjande. Slik den økonomiske stoda er, har det medført større vanskar enn tidlegare med å skaffa midlar til investeringar og drift. Dette har sett større krav til arbeidet med økonomisk vurdering og finansiering av dei einskilde prosjekta. Ein del av sakene det har vore arbeidt med, gjeld verksemder som har vanskar, og diverre har det også i 1982 vore nedleggingar. Det har i året vore arbeidt med organisering av Inko-tenesta, som enno er i prøvestadiet. Tenesta vert no gjennomført i samsvar med tidlegare årsmøtevedtak. Det vert samarbeida med dei andre interkommunale tiltakskontora i Hordaland, Utviklingsselskapet for Næringsliv på Vestlandet, Utbyggingsavdelinga og Statens Teknologiske Institutt. Tenesta i fylket vil få eige styre. Ved kontoret vart det registrert 142 oppdrag i Sekretærarbeidet for andre har i året ført med seg ein god del arbeid og møteverksemd. Særleg gjeld dette Mongstadutvalet, Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap 1/5, Nemnda for framskunding av Austfjordvegen og Nordhordland Handverk- og Industrilag. Dei utval som tiltakskontoret er sekretariat for er samarbeidsorgan som har til siktemål å skapa ei positiv utvikling i området. Det er i årsmeldinga gjeve eit oversyn over arbeidet på samferdselssektoren i året. Det står att mange uløyste oppgåver her. Ein kan nemna interkommunale samband som Austfjordvegen, bru over Fosenstraumen og veg til øyane i Austrheim for innkorting av ferjesambandet til Fedje og bet re samband til øyane i Guleg. Når det gjeld gjennomgangsvegar er dei under utbygging. Området manglar framleis fast vegsamband til resten av landet. Gode kommunikasjonar er eit vilkår for sikring og vidare ekspansjon i næringslivet. Etter som det kjem nye vegsamband, vert det endringar i trafikkmønsteret. Fleire nye samband er oppretta dei seinare åra. Det siste, Hagelsundbrua, kom i Den bind saman Lindås og Meland kommunar, og med det var 1. byggesteg av Salhusbrua ferdig.

34 34 Folketalet i området auka med 1,6 prosent i 1982, og auken skriv seg både frå fødselsoverskot og innflyttaroverskot. Auken har for det meste vore i sentrale stroke I utkantstrok og kommunane Fedje og Gulen er det framleis nedgang. Aldersfordelinga viser positiv utvikling, og er no på det næraste lik aldersfordelinga i Hordaland fylke, jfr. tabell Ill. For mange industriverksemder i distriktet har 1982 vore eit vanskeleg år. Nokre har vorte nøydde til å leggja ned, og andre har gått til innskrenkingar. Ei årsak til dette er svake konjunkturar og vanskelege marknadsforhold. Næringsstrukturen har endr? seg, det kan nemnast at møbelindustrien, som var ei viktig næringsgrein, no er mest beilt borte. Det har også vare mindre å gjera på byggje- og anleggssektoren. Servicenæringane, som har utvikla seg sterkt dei seinare åra, har også for ein del hatt vanskar. Ein må likevel nemna at fleire verksemder i området kan visa til gode resultat i Det har også vare nyetableringar og utvidingar både innan industri og handel. Ein annonsekampanje som tiltakskontoret hadde i lokalavisene syner at inter essa for å etableranye verksemder er stor. Fleire av dei som svara på annonsane har kome igang med småverksemder, og det er von om at fleire andre av dei vil koma igang ~ Vanskane i næringslivet førde til stor arbeidsløyse i Ved utgangen av året hadde Nordhordland ein ledigheitsprosent på 8,6%. Dette er høge tal. Sakene som vart avslutta med positivt resultat i 1982 har gjeve 35 nye arbeidsplassar, og andre er gjort sikrare. Med den folkeauken det er i området burde det i statistisk samanhang skapast 130 nye arbeidsplassar i året. Utviklinga på skulesektoren syner aukande inntak i barneskulen og aukande tal på avgangselevar. Dette indikerer at trongen for nye arbeidsplassar og nye utdanningstilbod vil bli større.

ARSMELDING FOR 1980 19.DRIFTSAR INNHALD

ARSMELDING FOR 1980 19.DRIFTSAR INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ARSMELDING FOR 1980 19.DRIFTSAR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret Kommunikasjonar Trafikkutviklinga Utviklinga i folkesetnaden

Detaljer

NOHDtIOHDLAND TILTAKSKOfJTOH ÅRSMELDING FOR 197'7 I:-JNHALD

NOHDtIOHDLAND TILTAKSKOfJTOH ÅRSMELDING FOR 197'7 I:-JNHALD NOHDtIOHDLAND TILTAKSKOfJTOH ÅRSMELDING FOR 197'7 I:-JNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret Kommunikasjonar Trafikkutviklinga Utviklinga i folkesetnaden

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Regionrådet/Tiltakskontoret si verksemd i 1996.

Regionrådet/Tiltakskontoret si verksemd i 1996. Årsmelding 1996. Regionrådet for Nordhordland og Gulen vart skipa i oktober 1987 og har følgjande medlemskommunar: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland og Radøy. Modalen og Osterøy er assosierte

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 1986 25. DRIFTSÅR INNHALD

ÅRSMELDING FOR 1986 25. DRIFTSÅR INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING FOR 1986 25. DRIFTSÅR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret INKO-tenesta Mongstadutbygginga Salhusbruprosjektet/kommunikasjonar

Detaljer

" 17 " 22 " 24 " 26 " 28 " 31 " 32 " 33 " 34 " 37-42

 17 22 24 26 28 31 32 33 34 37-42 NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ARSMELDING FOR 1983 22. DRIFTSAR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret II\IKO-tenesta Sekretariattenesta KOrnrOCJnikasjonar.

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 04.02.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-2230 Representanten Asbjørn Brandtun gjekk frå møte kl. 2110. Møtedeltakarar Parti Rolle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

" " " " " " " " " " " ARSMELDING FOR 1984 23. DRIFTSAR INNHALD. side 2

      ARSMELDING FOR 1984 23. DRIFTSAR INNHALD. side 2 NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ARSMELDING FOR 1984 23. DRIFTSAR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret INKO-tenesta Mongstadutvalet/Mongstadutbygginga ArbeidsutvaIet

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

ARSMELDING FOR 1985 24. DRIFTSAR INNHALD

ARSMELDING FOR 1985 24. DRIFTSAR INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ARSMELDING FOR 1985 24. DRIFTSAR INNHALD Forord Medl emsli ste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret INKO-tenesta Mongstadutvalet/Mongstadutbygginga ArbeidsutvaIet

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret Møteinnkalling Kraftfondstyret Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 56 16 62 00,

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/166-28 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 03.06.2015 Fylkesutvalet 09.06.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Bompengesøknad

Detaljer

Sysselsette (arbeidsplassar i Nordhordland)

Sysselsette (arbeidsplassar i Nordhordland) Sysselsette i Nordhordland Det er henta ut statistikk frå SSB som viser sysselsette i Nordhordland i perioden 2008 2015 og kor dei som bur i Nordhordland er sysselsatt med omsyn til næring. Har delt det

Detaljer

Møtebok. Vedlegg: 1. Søknad frå Herøysund vassverk m/vedlegg. 2. Kart over leidningsnett som viser leidningar og anlegg som vert overtekne.

Møtebok. Vedlegg: 1. Søknad frå Herøysund vassverk m/vedlegg. 2. Kart over leidningsnett som viser leidningar og anlegg som vert overtekne. Møtebok SAK: Herøysund Vassverk - søknad om kommunal overtaking. Arkivsaksnr.: 97/01734 BEHANDLA AV: Beh.rf. Utval Møtedato Utvalssak X Hovudutval for miljø og kultur 10.12.97 97/078 1 Formannskapet 08.01.98

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste

Møteprotokoll. Sakliste Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Eikum Hotell, Luster Møtedato: 17.06.2016 Tid: 09:30 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/16 16/1581 Nasjonal transportplan 2018-2029

Detaljer

Nordhordland ein kommune 2020?

Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020? 1 Innhald 1. Nordhordland

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 1978 INNHALD

ÅRSMELDING FOR 1978 INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING FOR 1978 INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret Kommunikasjonar Trafikkutviklinga Utviklinga i folkesetnaden Næringar

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 12.12.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Reglar for kommunale tilskot til. næringslivet. i Åseral.

Reglar for kommunale tilskot til. næringslivet. i Åseral. Reglar for kommunale tilskot til næringslivet i Åseral. Reglane utfyller vedtektene for bruk av kraftfondet gjevne av kommunal- og regionaldepartementet Vedtatt i kommunestyret 27.08.2009 2 UTFYLLANDE

Detaljer

Pressemelding 15.10.2013

Pressemelding 15.10.2013 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 15.10.2013 Hordaland fylkesutval sitt møte 15. oktober 2013 i Bergen: Garanterer for Askøypakken Hordaland fylkesting har samrøystes vedteke at

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: 1/2013 Tid: Fredag 25. januar kl. 09:00 13:00 Stad: Nordhordland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 14.03.08 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

Bygging av Fv 107 Jondalstunnelen

Bygging av Fv 107 Jondalstunnelen Fv 107 Jondalstunnelen 1 Bygging av Fv 107 Jondalstunnelen Statens vegvesen har innhenta tilbud på bygging av Fv 107 Jondalstunnelen i samsvar med vedtak i fylkestinget 14.10.2008, avsnitt under. 1. Fylkestinget

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Bompengepakken Stord Vestside Søknad om utviding av bompengeperioden med 2 år

Bompengepakken Stord Vestside Søknad om utviding av bompengeperioden med 2 år Bompengepakken Stord Vestside Søknad om utviding av bompengeperioden med 2 år Prosjektomtale Etter initiativ frå Stord kommune er det utarbeida ein søknad i samarbeid mellom Stord og Fitjar kommunar og

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Frå 17. august 2015 NORDHORDLAND

Frå 17. august 2015 NORDHORDLAND Frå 17. august 2015 NORDHORDLAND MILJØMERKET Trykksak INNHALD Guide til ruteheftet... 3 Ruteendringar... 61 Rutekart og linjekart, sjå omslag bak i ruteheftet Samleruter 320/341/301 Alver Knarvik Frekhaug

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

«Nordhordland kommune»

«Nordhordland kommune» «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy Notat oppsummering av innspel til intensjonsavtale 25.01.16 Side 1 1. Innleiing Dette notatet samanfattar dei innspela som har kome

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer