3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler:"

Transkript

1 3 Teknikk For å få en forståelse av hvordan en vindmølle fungerer, hva reaktiv effekt er og hvorfor det må fasekompenseres må den grunnleggende teorien om møllenes komponenter være på plass. Tallene som det refereres til i dette kapittelet er tatt fra Smøla1[3, 25, 37] og delvis fra produsenten Vestas[5, 24]. Vindmøllenes komponenter er bygget for å leve i ca. 20 år. Det innebærer at de skal holde i mer enn driftstimer under stormfulle værforhold. Bare for å få et perspektiv på hvor slitesterkt utstyret må være, kan det sammenliknes med en normal bilmotor. Den kjører, i motsetning til vindmølla, bare timer i løpet av sin levetid. 3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler: 1. Fundament 2. Tårn 3. Nacelle 4. Rotor 5. Transformator Fundament Fundamentet er foten til mølla, det som skal sørge for at den store og tunge møllen holder seg oppreist. Det er meget viktig at konstruksjonen er riktig dimensjonert og solid nok til å stå imot de sterke påkjenningene vindmølla blir utsatt for gjennom sitt produktive liv. Vindmølleparker er bygget slik at når den tid kommer at konsesjonen er utgått og parken ikke lenger er i drift, skal de kunne fjernes slik at alt blir som det en gang var. Inngrepene i naturen er reversible. Møllene ute på Smøla har hvert sitt fundament, støpt av 80m 3 betong og 12 tonn armeringsjern. Fundamentets diameter er på 4m, betongkonstruksjonen er sikret med 12 forankringsstag som er sprengt 13m ned i berget. Figur 8 - Ferdig støpt fundament Hvert av disse stagene er strammet opp med 250 tonn. På bildet (figur 8) vises boltene som stikker opp av fundamentet, disse skrues fast på den nederste delen av tårnet. Det kreves millimeternøyaktighet når bunnseksjonen løftes på plass.

2 3.1.2 Tårn Tårnets oppgave er å bære nacellen og rotoren. Generelt lønner det seg å ha et så høyt tårn som mulig, dette fordi vindhastigheten øker med avstanden fra jorden. Men med tanke på at dette koster penger, for hver 10. meter må man ut med anslagsvis kroner, så gjelder det å finne den optimale høyden til tårnet. Her er det mange faktorer som spiller inn, men en tommelfingerregel er at tårnhøyden er ca. det samme som vingespennets diameter. Tårnet kan ha varierende utforming, men det som brukes mest er rørformet tårn av stål eller gittertårn. Et gittertårn lages av stenger som settes sammen til et gitter, disse er billige og sterke. Men når møllene begynner å komme opp i størrelse, så er det rørformete tårn som er best egnet. Disse er enda Figur 9 - Frakt av en av tårnseksjon, tatt fra Vestas sitt sterkere, mer solid og ikke minst sikrere med tanke på vedlikehold, siden det her finnes en innvendig stige som brukes til å komme seg opp til toppen. En annen fordel er at det blir mindre turbulens rundt et rørtårn enn et gittertårn. Rørtårnene er konisk formet, dvs. at det smalner mot toppen. Dette har både en styrkende effekt og en besparende i og med at det går med mindre materiale. Tårnene blir levert i tre seksjoner, hver av dem på en høyde på meter. Bonus sine møller på Smøla ble levert i en bunnseksjon (vekt 60 tonn og diameter 4,2m), en mellomseksjon (40 tonn) og en toppseksjon (vekt 30 tonn og diameter på 2,4m) Den totale høyden på tårnet er 70m og vekten er 130 tonn Nacelle Nacellen er hodet på mølla, her er nøkkelkomponentene plassert. Nacellen er bygd opp av: A B C D E F G H I J Hovedaksel Girkasse Mekanisk brems Lilleaksel Generator Kjølesystem Vindmåler og vindfane Elektronisk styresystem Hydraulikksystem og Aerodynamiskbremsesystem Krøjemotor og Krøjekrans Figur 10 - Skjematisk bilde av en nacelle og rotoren [1] A Hovedaksel (lavhastighetsaksel) Hovedakselen forbinder rotoren med girkassen. Denne er meget kraftig og skal tåle påkjenningene som de forskjellige vindhastighetene påfører rotoren. Møllene på Smøla roterer relativt langsomt, med omdreiningshastigheter fra 11 til 17 omdreininger per minutt. Inne i akselen går det rør som forbinder rotoren opp mot vindmøllens hydrauliksystem.

3 3.1.3B Girkasse Girkassen er montert mellom rotor og generator. Dens oppgave er å sørge for at generatoren får et omdreiningstall den kan jobbe med. Lavhastighetsiden (rotorsiden) løper med en hastighet på ca. 17 o /min, mens på høyhastighetssiden arbeider generatoren med et turtall på 1500 o /min. Girkassen omdanner den lave rotasjonshastigheten med høyt moment over til en høy rotasjonshastighet med lavt moment som generatoren takler. Girkassen i en vindmølle skifter ikke gir, den har normalt et konstant girforhold mellom høy- og lavhastighetssiden. Dette gir, i Bonus 2MW, en utveksling på 88:1. Giret er absolutt nødvendig for at mølla skal kunne fungere. Hvis det skulle kunne brukes en vanlig hurtiggående 4-polt generator som kobler rotoren rett mot et 50 Hz trefase vekselstrømsnett, måtte vindmøllen ha en ekstremt høy rotasjonshastighet, i overkant av 1500 o /min. Og når en tenker på at vingespennets diameter er 76m, ville det bety at vingetuppens hastighet ville bli over dobbelte av lydens hastighet, noe som er helt urealistisk. Variasjoner i vindhastigheten, og dermed i rotasjonshastigheten, gir girkassen store påkjenninger, og den er dermed et meget kritisk punkt i møllen. Bonus dimensjonerer sine girkasser ganske mye større enn det som er strengt tatt nødvendig, og på denne måten vil treghetsmomentet i girkassen motvirke veldig raske variasjoner i rotasjonshastigheten, og dermed spare generatoren for disse påkjenningene. Figur 11 - Bilde fra mølle 13 på Smøla, viser deler av giret og den mekaniske bremsen 3.1.3C Mekanisk brems Vindmøllene har to forskjellige typer bremser, den ene er vingebremsen (Se Hydraulikksystem og Aerodynamiske bremser pkt I) og den andre er den mekaniske bremsen. Den mekaniske skivebremsen sitter på lilleakselen, på den hurtiggående siden av giret, mot generatoren. Den brukes kun i nødssituasjoner eller hvis den aerodynamiske vingebremsen skulle svikte. Dessuten brukes den som parkeringsbrems under reparasjoner ved at den låser akslingen slik at møllen ikke plutselig skal begynne å gå D Lilleaksel (høyhastighetsaksel) Lilleakselen er forbindelsesleddet mellom giret og generatoren. Denne akselen skal, i motsetning til hovedakselen, ikke overføre et stort moment, noe som gir den en betydelig slankere utforming. Dette med tanke på at den skal kunne rotere med en omløpshastighet på 1500 o /min E Generator Generatoren som sitter oppe i ei vindmølle har i oppgave å omdanne den mekaniske energien til elektrisk energi. For å klare denne oppgaven må den være bygd for å tåle den meget varierende effekten som utvinnes fra vinden. Det som blir brukt i vindturbiner er stort sett asynkronmaskiner, også kalt induksjonsmaskiner. Hovedsakelig høyhastighetsgeneratorer med 4- eller 6-poler. Disse er meget solide, pålitelige og

4 de er relativt billige sammenliknet andre generatortyper. Et stort pluss er at denne teknologien har en velprøvd konstruksjon, som motor er den ledende på markedet innen store deler av industrien. Asynkronmaskiner har også et par andre egenskaper som gir den et klart fortrinn innen vindkraft i forhold andre maskintyper, nemlig sakking og overbelastningskapasitet. En generator som er direkte koblet til trefasenettet har normalt konstant omløpshastighet som er bestemt av nettfrekvensen. Hvis antallet poler på statoren fordobles så vil magnetfeltet rotere med den halve hastigheten. Strømmen i statorviklingen fremkaller et felt som roterer med synkron hastighet. Når det roterende statorfeltet/magnetfeltet får en relativ bevegelse i forhold til rotoren, induseres det spenninger og strømmer i rotorlederen. Den elektromagnetiske interaksjonen mellom det roterende statorfeltet og de induserte strømmene i rotoren danner et moment på rotoren. Dette er det fundamentale prinsippet som asynkronmaskinene bygger på. Rotoren i en asynkrongeneratoren (AG) består av et antall kobber- eller aluminiumsstenger, som er bundet sammen av en aluminiumsring i begge endene, se figur 12. Rotoren er plassert i midten av statoren, som er direkte forbundet til det overliggende trefasenettet. Når en 4 polt asynkronmaskin fungerer som en generator i ei mølle, blir rotoren drevet rundt av den mekaniske effekten som vingene henter ut av vinden. Giret gjør at omdreiningshastigheten er akseptabel for generatoren, ca o /min. Dvs. omkring synkront turtall, den samme hastigheten som det induserte Figur 12 Rotoren i en AG [1] magnetfeltet i stator. Så lenge rotorfeltet har nøyaktig samme hastighet som det induserte magnetfeltet i statoren (sakkingen=0) så skjer det ingen ting, maskinen går i tomgang. Men hvis hastigheten økes til mer enn 1500 omdreininger i minuttet, det vil si at rotoren beveger seg raskere enn magnetfeltet i statoren, blir det indusert en strøm i rotoren. Jo raskere rotoren dreier jo mer effekt blir overført som elektromagnetisk kraft, som igjen dannes om til elektrisitet i statoren og ledes ut på nettet. AGs hastighet varierer med det tilførte dreiemomentet, det vil si det varierer ut fra vindforholdene. I virkeligheten er forskjellen mellom rotasjonshastigheten ved maksimal produksjon og ved tomgang ganske liten, vel 1 %. Det er denne lille prosenten over synkron hastighet som kalles sakking. Sakkingen er kort sagt rotorens rotasjonshastighet i forhold til det induserte magnetfeltet i stator. En generator som har 4 poler løper i tomgang med 1500 omdreininger i minuttet, hvis nettet den er tilkoblet har en frekvens på 50Hz. Ved maksimal produksjon vil omdreiningshastigheten øke til 1515 o /min. Det er en meget nyttig egenskap for AG, at den kan øke eller senke farten litt hvis dreiemomentet varierer. Dette gjør at den egner seg godt til å ta opp vindstøt og sparer dermed giret for en del av på kjenningene. AG er også en solid og slitesterk maskin som tåler å kjøres med overbelasting i korte perioder. Figur 13 - Standard asynkrongenerator brukt i vindturbiner [1]. En bakdel ved bruk av AG er at den er avhengig av at statoren blir magnetisert av det overliggende nettet. Et annet alternativ er at man kan bruke AG i et stand-alone -system, der

5 generatoren er utstyrt med en kondensator som leverer strømmen til magnetiseringen. Det må også være noe magnetisme i rotoren når mølla skal startes, hvis ikke må det brukes et ekstra batteri og kraftelektronikk, evt. en ekstra dieselgenerator til å få systemet i gang. AG produserer altså ikke den reaktive effekten den trenger selv, så denne må trekkes fra nettet. Dette er deler av opphavet til problematikken som gav grunnlag for denne oppgaven. I framtiden kan det bli et alternativ å bruke multipolte synkrongeneratorer. Disse opererer med så lav hastighet at de kan kobles rett på rotoren, og man unngår det store og tunge giret. Men for at denne generatoren skal kunne kobles direkte til vekselstrømsnettet på 50Hz, må den ha fra poler for å oppnå en tilfredsstilende omløpshastighet. Denne teknologien er foreløpig på forsøkstadiet, og de første møllene utstyrt med multipolte generatorer er først satt i drift i den senere tid. Per dags dato baserer konstruksjonsmetodene seg på at massen til generatorens motor skal være tilnærmet proporsjonal med det momentet som den skal arbeide med. Dette medfører at generatorene av denne typen blir meget tunge og dyre. Når det gjelder valg av turbinstørrelser må man tenke på at små generatorer krever langt mindre moment enn de store enhetene for å starte og rotere. Dette gjør at små generatorer er bedre egnet til effektproduksjon ved lave vindhastigheter enn de store, men de små vil nå sin effekttopp veldig tidlig. Her i Norge er vindforholdene veldig variable, det forekommer relativt høye vindhastigheter ganske ofte, noe som gjør at små generatorer ikke klarer å utnytte det fulle potensialet i vinden. Dette løses ved å Figur 14 - Puschwitz-parken i Tyskland, V80-2MW, gjengitt med tillatelse fra Vestas bruke en totrinns løsning, i all enkelhet to generatorer i samme turbin. En stor og en liten, det kan enten være to separate generatorer eller en og samme generator kan være utstyrt med to sett poler i statoren. Bonusmøllene på Smøla har den sistnevnte løsningen. En 4-polt og 6-polt 400kW og 2MW. Dette gir møllen et optimalt utgangspunkt til å utnytte alt fra de laveste vindhastighetene til vind opp mot storm i kastene. Ut fra de gunstige vindforholdene langs norskekysten, er det de større vindturbinene som er det beste alternativet. Nybygde og planlagte parker blir bygget med de største turbinene på 2-2,5 MW, figur 14. I framtiden er det ventet at enhetene blir større. Vestas har allerede kommet på markedet med den første turbinen på 3 MW og rotordiameter 90m. Disse er foreløpig på teststadiet, men er ventet å komme i serieproduksjon fra 2004.

6 3.1.3F Kjølesystem Når generatoren arbeider stiger temperaturen. Dersom temperaturen blir for høy kan det få følger for flere av komponentene i maskinen. For å sikre seg imot overoppheting er generatoren utstyrt med et kjølesystem. På noen møller er dette løst ved at generatoren er innkapslet i en luftekanal, hvor en elektrisk ventilator luftkjøler den. Men det som blir mer og mer brukt etter hvert som turbinene blir større og større er væskekjølte generatorer. Disse tar mindre plass og er mer effektive, men trenger i tillegg en innebygd kjøler som avkjøler væsken, noe som ofte løses ved bruk av luftkjøling. Kjølesystemet inneholder også en enhet som avkjøler oljen i girkassen G Vindmåler og vindfane Vindmåleren blir også kalt anemometer, se figur 14. Måleren registrerer antall omdreininger i minuttet elektronisk. Disse signalene sendes til styresystemet hvor møllens driftssituasjon fortløpende vurderes. Møllene på Smøla settes i drift allerede ved en svak vind på 2,5 m/s, mens generatorene ikke starter produksjonen før ved lett bris ca. 3-4 m/s. Maksimal produksjon nåes ved Figur 15 - liten kuling, rundt 11,5 m/s. Over denne vindstyrken ligger styresystemet og Anemometer kontrollerer driften. Hvis vinden oppnår en styrke på full storm dvs. 25 m/s stoppes møllene automatisk for å beskytte utstyret fra større påkjenninger og slitasje. Vindfanen registrer hvilken retning vinden kommer fra. Den er plassert sammen med vindmåleren bakerst oppe på nacellen. Signalene som registreres blir overført til styresystemet som videre gir krøjemotoren beskjed om å krøje, dvs. å dreie rotoren opp mot vinden H Elektronisk styresystem Den elektroniske styringen består av et datastyrt program, som til enhver tid overvåker vindmøllens tilstand og samler opp statistikk om driften. Dette er en meget viktig del av møllen, siden det er kritisk at systemet er nøyaktig og reagerer raskt når feil oppstår. Som navnet sier så styrer enheten det meste som foregår i møllen på alle plan. Det er mulig å overvåke og stille inn rundt 500 parametre i de nye og moderne møllene. Som eksempel kan nevnes kontroll av både rotorens og generatorens omdreiningshastighet, spenningen og strømstyrken. Dessuten kan eventuelle lynnedslag og styrken av disse registreres. Utetemperatur, temperatur i fordelingsskapene, oljetemperaturen i girkassen, viklingstemperaturen i generatoren, hydraulikken, pitchvinkelen for hver vinge, krøjevinkelen, antall kabelsnurrer, vindretning, vindhastighet, innbruddsalarm osv. er andre eksempler på målbare parametre. Styringen kommuniserer med omverdenen ved at den sender ut alarmer ved feil og gir direkte beskjed til driftssentralen via Figur 16 - Styringen i en mølle telefonnettet eller radiosignaler. Dette er en toveiskommunikasjon, slik at de driftsansvarlige også kan ringe opp møllen og innhente statistikker og overvåke driftsituasjoner.

7 3.1.3I Hydraulikksystem og Aerodynamiskbremsesystem Hydrauliksystemet brukes til å styre vindmøllens aerodynamiske bremser. Slike bremser er det primære bremsesystemet i de fleste moderne møller. Utstyret fungerer slik at rotorbladene dreies ca. 90 grader langs lengdeaksen slik at vingene mister oppdriften. Dette er nærmere beskrevet i kapittelene om rotor og effektregulering. Systemet er konstruert slik at det fungerer like godt om det oppstår feiltilfeller, som strømbrudd eller trykktap i hydraulikken. Hydraulikksystemet brukes til å styre vingene tilbake i riktig posisjon etter at den farlige situasjonen er over. Erfaringer som er gjort viser at de aerodynamiske bremsene er meget sikre. Disse stanser møllen etter høyst et par omdreininger. Dessuten sliter ikke denne måten å stoppe møllen på noe særlig på tårn og annet maskineri J Krøjemotor og Krøjekrans Vindmøllene er utrustet med en anordning som kalles krøjemekanisme, krøjing er et dansk ord som betyr dreining av møllehatten. Det norske språket har ikke noe ord som tilsvarer dette, så krøjing blir brukt. Denne teknikken gjør at møllen har evnen til å stå rett mot vinden til enhver tid. Krøjemotorene mottar signaler fra styresystemet om hvilken retning vinden har. Motorene følger med hele tiden slik at nacellen alltid står med rett vinkel mot vinden. Denne egenskapen er meget viktig for møllen, fordi det er en kjent sak at vinden blåser fra alle kanter. En skjev angrepsvinkel mot vinden betyr at møllen får fanget opp Figur 17 - Krøjekransen sett nedenfra, med motorene festet på på oversiden. Hentet fra en 750kW mølle en lavere andel av den optimale bevegelsesenergien som kan løpe gjennom rotorarealet. Hvis vinden får ta med forskjellig styrke på vingene blir møllen utsatt for unødig påkjenning og slitasje. Strømmen som generatoren produserer ledes i kabel fra toppen av tårnet og ned til transformatoren i foten av møllen. Hvis møllen tilfeldigvis skulle ha krøjet i lengre tid i samme retning vil de strømførende kablene bli tvinnet. For å unngå dette er møllen utstyrt med kabelsnurrteller, som forteller styringen når det er på tide å rette ut kablene igjen. Dette er forklaringen på at en tid til annen kan se møller som snurrer opp til fem ganger rundt sin egen akse før den igjen når nøytral posisjon. Deretter vil den på nytt stille seg inn mot vinden Rotor Rotoren består av navet og vingene. Vingenes oppgave er å fange opp vinden og overføre kraften videre til navet. Rotornavet er solid festet i møllens hovedaksel. Utformingen av rotoren kan være forskjellig, men den som er funnet til å være den mest effektive, og derfor mest i bruk, er den trebladete, horisontalakslede løsningen. I utforming av dagens moderne vindmøllevinger er det tatt i bruk teknologi som er utviklet innen fly- og helikopterindustrien. I tillegg er det utviklet en del løsninger som er spesielle for vindkraftteknikken, i og med at vindmøllens arbeidsforhold er ganske så forskjellige fra flyets, med tanke på de stadig skiftende vindforhold og -retninger. Formen på vingen er bygd opp etter prinsippet om oppdrift. Tanken er at luften som beveger seg på oversiden av vingen beveger seg hurtigere enn den som glir på undersiden. Dette skaper lavere trykk på oversiden, som videre fører til oppdrift, med andre ord det dannes en kraft som trekker vingen oppover. Denne oppdriften står vinkelrett på vindretningen.

8 Hvis vinkelen på vingen blir brattere så øker oppdriften helt til luftstrømmen på oversiden ikke lenger klarer å opprettholde trykket, og den begynner å bevege seg i små virvelstrømmer og danner turbulens på baksiden av vingen. Nå er det kun tyngdekraften som arbeider. Dette fenomenet, som innebærer at oppdriften forsvinner, kalles stall. Stall inntreffer altså hvis vingens angrepsvinkel i forhold til luftens strømretning blir for stor, men det kan også oppstå hvis vingens overflate ikke er fullstendig jevn og glatt. Vinden er en kraftfull energikilde, så vingene blir utsatt for store påkjenninger, derfor må vingene ha en kraftig konstruksjon. Selv om de møllene som settes opp nå er saktegående møller, har vingetippen en hastighet på et par hundre kilometer i timen. Inni hver vinge ligger det en helstøpt glassfiberforsterket polyesterbjelke, som et støpt lagvis. Bjelken er like lang som vingen selv og er forsterket med stål de første meterne inn mot navet. Rundt denne bjelken er det støpt sammen to halvskall av glassfiber mot hverandre, disse fylles med en lim-masse. Som nevnt tidligere er det meget viktig at vingene er glatte slik at vinden ikke blir bremset når den griper fatt i vingen, derfor er utformingen og finpussen meget viktig, figur 18. Ved siden av å være formet som en flyvinge har vindmøllevingene alltid en liten vridning. Sett fra rotorbladet så er vindens angrepsvinkel mye steilere jo nærmere sentrum av rotornavet en Figur 18 - Pussing og polering av en ferdig vinge, gjengitt med tillatelse fra Vestas. kommer. Ut fra det som ble nevnt over om stall, så forsvinner oppdriften hvis vinkelen blir for stor, og dette er ugunstig med tanke på utnyttelsen av vinden. Derfor har vingekonstruksjonen fått en aldri så liten vridning for å oppnå optimal angrepsvinkel i hele vingens lengde. Et annet fenomen som må taes hensyn til under vingekonstruksjonen er luftmotstand, eller drag, som det heter på fagspråket. Draget vil normalt økes når det arealet som vender mot vindretningen blir større. Rotoren på møllene på Smøla veier totalt 53 tonn, den har tre vinger som hver veier rundt 3 tonn og er 38m lange. Dette gir mølla et sveipareal på A=πr 2 = 4537m 2, det vil si på størrelse med en liten fotballbane. Nyere vindmøllemodeller kommer gjerne med løsninger som innebærer at hver vinge har individuelle innstillinger. Rotornavet inneholder tre hydrauliske sylindere som hver styrer pitchingen på hver sin vinge. Pitchregulering blir nærmere beskrevet i kapittel om effektregulering.

9 3.1.5 Transformator I foten av tårnet står det en transformator som transformerer opp spenningen fra 690V opp til 22kV, før den sendes ut på det interne distribusjonsnettet i parken. Vestas sine møllemodeller har transformatoren plassert bakerst i nacellen, noe som gjør at man slipper unna tapene som det medfører å overføre 690V ned i møllefoten. Det kan da prosjekteres med mindre kabledimensjon, som bidrar til å gjøre løsningen billigere. 3.2 Effektregulering av vinden Pitchregulering (bladvinkelregulering) På en pitchregulert vindmølle overvåker kontrollsystemet effektproduksjonen og vindhastigheten til enhver tid. Hvis produksjonen blir for høy sender kontrollsystemet beskjed til vingens hydrauliske pitchmekanisme, som øyeblikkelig justerer vingebladenes angrepsvinkel ut av vinden slik at produksjonen går ned. Møllene på Smøla når som nevnt maks produksjon rundt 11,5 m/s, over denne vindstyrken ligger mølla og justerer slik at angrepsvinkelen blir mindre, og når vinden når en hastighet på 25 m/s er vingene justert helt ut av vinden og møllen stopper. Når vinden avtar pitches vingene inn i vinden igjen. Vingene har altså den egenskapen at de kan dreies omkring sin egen lengdeakse. Det kreves stor nøyaktighet når det skal designes en pitchregulert vindmølle, da pitchmekanismen må være meget presis. Under vanlig drift vil vingene bli regulert noen få grader hver gang vindhastigheten endrer seg. På denne måten står vingene hele tiden med den optimale vinkelen i forhold til vindens retning og hastighet. Dette gjør at produksjonen til en hver tid er optimalisert. Hver vinge har en selvstendig, hydraulisk pitch-sylinder som regulerer vingene individuelt og uavhengig i forhold til hverandre. De individuelle pithcsylindrene medfører at møllen får en 3-dobbel bremsesikkerhet, fordi det er nok at en av vingene pitches ut av vinden for å få møllen til å stanse Stallregulering På en passiv stallregulert vindmølle er vingene fastmontert på navet med en bestemt vinkel. Vingene er aerodynamisk utformet slik at løftet avtar når vindhastigheten øker. Dette betyr at når vinden når en bestemt hastighet oppstår det turbulens på baksiden av vingen og oppdriften forsvinner. Vingene til møllene som er stallregulert har en liten vridning langs lengdeaksen, dette gjør at vi får en gradvis stalleffekt, og ikke plutselig. Fordelen med denne effektreguleringen er at man unngår den bevegelige delen i navet og det kompliserte styresystemet. Men på en annen side så kreves det en veldig nøyaktig utforming og konstruksjon av vingene. Fram til i dag har dette vært det mest dominerende møllekonseptet på mindre møller, men stadig utvikling av pitchmekanismen og de etter hvert meget effektive styresystemene har gitt stallreguleringen god konkurranse. Grunnen til at denne reguleringsmåten ikke egner seg på store møller og - vindhastigheter, er at elektrisitetsproduksjonen går ned i takt med stallingen for høyere hastigheter. Møllen klarer altså ikke å holde en stabil produksjon rundt merkeeffekt Aktiv stallregulering Aktiv-stall er en effektregulering som de større møllene, 1MW og oppover, utrustes med. I utforming ligner disse møllene mye på de pitchregulerte møllene. Felles for dem er at de har de regulerbare vinger. Ved lave vindhastigheter programmeres vingenes angrepsvinkel slik at de til enhver tid står optimalt opp mot vindretningen. Det er først når møllen når sin merkeeffekt at den aktive stallreguleringen skiller seg fra pitchreguleringen. Når generatoren begynner å nærme seg grensen til å bli overbelastet, vil styresystemet kjøre vingene i den motsatte retningen av det

10 som pitchmekanismen gjør i den samme situasjonen. Med andre ord så stilles vingene inn slik at angrepsvinkelen blir enda større. Oppdriften blir da større, noe som medfører at møllen begynner å stalle. Ved vindhastigheter over møllens optimale produksjon, justeres vingene slik at den overflødige effekten fra vinden blir sluppet forbi. Når møllen blir utsatt for full storm, en vindhastighet på 25 m/s, oppnår møllen så kraftig stall at all oppdrift er borte, og vindmøllen stopper. Fordelen med denne effektreguleringsmetoden er at styringen av elektrisitetsproduksjonen blir mer nøyaktig, noe som beskytter mølla mot å gå over merkeeffekten i forbindelse med vindstøt. Ved å benytte denne metoden klarer møllen å ligge mer eller mindre konstant på merkeeffekt produksjon for alle høye vindhastigheter, se figur 19. Figur 19 - Effektkurve for 2000kW turbin [1]. 3.3 Nettilkobling En vindturbin genererer som oftest ei spenning på 690V i trefase og med varierende frekvens. Denne må gis en fast frekvens og transformeres opp til en spenning som kan sendes ut på det lokale elektrisitetsnettet. Det er to måter å gjøre dette på: Direkte nettilkobling Ved direkte nettilkobling er generatoren, som navnet sier, direkte koblet opp mot det overliggende trefase vekselstrømsnettet. Det gjør at generatorene må gå med fast omdreiningstall og dermed fast frekvens. Dette stiller store krav til effektreguleringen, da den må sørge for det konstante omdreiningstallet. De fleste vindmøller har denne oppkoblingen Indirekte nettilkobling Ved indirekte nettilkobling går generatorene med variabelt omdreiningstall. Den vekselstrømmen som her genereres kan ikke uten videre gå ut på vekselstrømsnettet. For at det skal gå må den gis en fast frekvens. Vekselstrømmen med variabel frekvens omdannes til likestrøm ved hjelp av en tyristorlikeretter eller en krafttransistorlikeretter. Videre skal denne likestrømmen omformes til en ny vekselstrøm med samme frekvens som det overliggende nettet har. Dette skjer ved hjelp av tyristorer eller transistorer. Disse hakker opp spenningen og danner en lite pen vekselpenning med fast frekvens. For å få en glattere sinuskurve brukes et vekselstrømsfilter bestående av spoler og kondensatorer som fjerner de overharmoniske elementene fra strømmen. Resultatet som kommer ut er en akseptabel sinusformet vekselstrømsspennig med riktig frekvens som kan gå videre ut på nettet.

11 Fordelen med denne nettilkoblingen er at den gir generatoren mulighet til å arbeide med variabelt turtall. Det gjør at vindstøt kan tas opp uten altfor store konsekvenser. En annen fordel ved å bruke kraftelektronikk er at den reaktive effekten kan reguleres, noe som forbedrer strømkvaliteten. Dette er spesielt nyttig på steder der nettet er svakt. Den største ulempen ved bruk av indirekte nettilkobling er prisen. Kraftelektronikk er dyrt, pluss at erfaringer viser at feil oppstår hyppigere i denne type utstyr enn for konvensjonelt utstyr. I tillegg er faren for interne energitap og generering av overharmoniske strømmer mot nettet faktorer som gjør omformerteknikk mindre fordelaktig.

12 4 Fasekompensering 4.1 Faseforskyvning og innvirkende komponenter For å kunne forstå begrepet faseforskyvning og hvorfor det må fasekompenseres, bør forståelsen for hvordan komponentene i elektriske systemer fungerer være på plass. Et system består hovedsaklig av tre grunntyper komponenter; motstand (resistans), spole og kondensator. Disse har tre forskjellige egenskaper når de blir tilkoblet vekselspenningsnettet. Videre må en også forstå hva reaktiv effekt er. Hvis en resistans kobles til nettet, det kan være for eksempel ei enkel lyspære, begynner det å gå en strøm i pæren. Denne strømmen følger nettspenningen, dvs. når spenningen har størst verdi, er også strømmen størst. Man sier at spenningen og strømmen er i fase. Effekten er spenningen ganger strømmen, den er positiv hele tiden. Effekten er null bare når strømmen og spenningen er null. Hvis en ideell spole kobles til nettet får vi et helt annet resultat. Strømmen følger ikke spenningen lenger, den er nå kommet på etterskudd. Når spenningen nå er høyest, er strømmen null. Strømmen og spenningen er ikke lenger i fase og vi har fått en negativ faseforskyvning. Effekten ligger nå og pendler opp og ned fra null, noe som fører til at gjennomsnittseffekten er null. Strømmen i spolen gjør ikke noe arbeid. Når en ideell kondensator kobles til nettet, får vi et nytt resultat. I dette tilfellet er heller ikke strøm og spenning i fase. Strømmen oppnår nå sitt maksimum før spenningen når sin største verdi. Dvs. strømmen ligger foran spenningen, altså positiv faseforskyvning. Også effekten til kondensatoren ligger og pendler rundt null, det vil si at heller ikke her gjør strømmen noe arbeid. Forklaringen på dette er at komponenter som spoler og kondensatorer har egenskapen til å lagre energien for et lite øyeblikk. Denne energien leveres tilbake igjen når spenningen og strømmen skifter retning. Dette kan gi store øyeblikksverdier for effekten, men det at den skifter retning to ganger for hver periode gjør at middelverdien er null. Faseforskyvning er altså vinkelen mellom retningen for spenningen og strømmen. For å forstå bruken av vinkelen φ (phi) her er det lettest å se for seg forløpet av vekselspenningens periode angitt i grader, og ikke i tid, langs x-aksen, figur 19. En hel sinusbølge fordeles da på 360 grader. Den aktive middeleffekten beregnes som strømmen ganger spenningen ganger cosinus til fasevinkelen φ. Og ved å bruke sin φ får en ut den reaktive effekten. Det er fra dette at uttrykket for effektfaktoren, cos φ, kommer. 4.2 Reaktiv effekt Som ble nevnt ovenfor er reaktiv effekt spenningen ganger strømmen ganger sinus til φ, (Q=UI*sin φ). På figur 18 ser man at det er ønskelig at den reaktive effekten, altså fasevinkelen er minst mulig, for å få ut en størst mulig andel aktiv effekt. I eldre litteratur refereres det til reaktiv effekt som unyttig kraft, beskrivelsen er for øvrig ganske treffende. Oppgaven reaktiv effekt har er at den skal hjelpe til å bygge opp magnetfelter, ellers har den ingen praktisk nytte. Men akkurat denne egenskapen er nødvendig for at maskiner og andre apparater som er avhengig av magnetfelt skal fungere. Sett bort fra denne nødvendigheten er reaktiv effekt bare til bry, den tar opp plass i ledninger og overføringer og fører til tap i maskiner og komponenter samtidig som det svekker virkningsgraden til elektrisk utstyr. Den reaktive effekten har også en forstyrrende innvirkning på spenningsstabiliteten.

13 Innmating av reaktiv effekt fører til at spenningen stiger, mens uttak fører til lavere spenningsverdi. I forbindelse med reaktiv effekt brukes formuleringer som produksjon og forbruk, induktive laster forbruker reaktiv effekt og kapasitive laster produserer reaktiv effekt. Tidligere ble nevnt at induktive laster skaper en positiv faseforskyvning mellom strøm og spenning, og at kapasitive laster skaper en negativ faseforskyvning. Så egentlig er det ikke snakk om forbruk eller produksjon av reaktiv effekt, det er bare en fase forskjell mellom strøm og spenning. Faseforskyvning er et uønsket fenomen som kan bekjempes på en relativt enkel måte. Som beskrevet ovenfor forårsaker både spoler og kondensatorer faseforskyvning, men det er en vesentlig forskjell på de to komponentene. Faseforskyvningen går i hver sin retning. Spolen forsinker strømmen i forhold til spenningen, mens kondensatoren fungerer omvendt. Den fremskynder strømmen. Da er det nærliggende å tro at dersom det er en spole som forårsaker faseforskyvningen så kan den utjevnes ved å sette inn en kondensator, og motsatt. Det er altså ideen bak det som kalles fasekompensering. Figur 20 - PQ-diagram. P er aktiv effekt, Q er reaktiv effekt, ϕ er fasevinkelen Konsekvensene ved at det blir satt inn store reaktive komponenter i nettet, som medfører større eller mindre faseforskyvninger, er at belastningen på nettet blir større for å opprettholde den samme spenningsstabiliteten. Ved en faseforskyvning i nettet, må det tilføres en større strøm for å få ut den samme effekten som en hadde fått om strøm og spenning var i fase. Verst er det hvor faseforskyvningen skjer langt ute i nettet, da blir den samlede motstand summert helt fra generatoren på kraftverket, gjennom høyspentlinjene, store og små trafostasjoner og fram til forbruksstedet. Den totale motstanden og den store strømmen som nettet må levere utfører da et arbeid. Høyere strøm fører til unødige tap i linjene. Siden de fleste lastene som brukes er induktive vil det dannes en negativ faseforskyvning i nettet For å kompensere bort dette setter man inn kapasitive komponenter som produserer reaktiv effekt. Det er to måter å produsere kapasitiv reaktiv effekt på, den ene måten er synkronmaskiner og den andre er kondensatorer. Synkronmaskiner kan styres via magnetiseringen, til enten å trekke eller mate reaktiv effekt inn på nettet, den kan med andre ord brukes til å stabilisere spenningen. Bakdelen med disse er at de sitter i kraftstasjoner langt fra forbruker, så den reaktive effekten må transporteres over nettet, noe som fører til tap og dårligere overføringskapasitet. Kondensatorer plasseres gjerne nær forbruker, slik at en slipper unna de store problemene med beslaglagt linjekapasitet.

14 4.3 Kompensering ved vindpark Asynkrongeneratoren i vindmøller kan sammenliknes med store spoler, ergo den medfører en kraftig faseforskyvning. Det er ved innkobling, såkalt synkronkjøring, av maskinen at påkjenningen er størst på nettet. I en slik situasjon verken forbrukes eller avleveres effekt, og strømmen blir hele 40-50% større enn ved full effekt. Denne tomgangsstrømmen har en faseforskyvning lik en ideell spole (Bortsett fra noen små tap i generatoren). Så store strømmer medfører betydelige tap i nettet. Det at vinden er en variabel energikilde byr på problemer når det skal avgjøres hvor mye som skal kompenseres. Tomgangsforbruket er greit, når generatoren er innkoblet trekkes det en fast reaktiv effekt fra nettet og denne krever en fast kompensering. Men i forhold til det lastavhengige forbruket er det bruk for en variabel type kompensering, denne varierer i forhold til generatorens produksjon som igjen er avhengig av vinden. Enkelte deler av nettet kan være mer belastet en andre deler, eksempelvis der hvor det er mange elektromotorer som er koblet opp mot nettet. Disse gir på lik linje med vindmøllene en faseforskyvning som det må kompenseres for. Noen netteiere sørger selv for kompensasjon av denne faseforskyvning ved å sette inn kondensatorbatterier i enkelte transformatorstasjoner. Mens i andre sammenhenger som for eksempel i forbindelse med drift av vindparker, hvor er det snakk om en betydelig andel reaktiv effekt som det må kompenseres for. Stiller netteierne krav om fasekompensering fra elektrisitetsprodusentene. Det settes grenser på hvilken cos φ de har lov til å sende ut på nettet. Kravene som stilles kan variere ut fra stabiliteten som er i det eksisterende nettet, men både i Danmark og Sverige er det normalt krav at det reaktive effektforbruket i tomgang blir kompensert for. Noe som gir en cos φ fra 0,90 til 0,95. Dette innebærer at det blir satt inn en kondensator som gir en faseforskyvning i samme størrelsesorden som den faseforskyvningen generatorens spoler gir, men motsatt rettet. Enkelte steder er ikke dette nok. Stor produksjon medfører høy effektleveranse og faseforskyvningen blir enda større. Dette må også kompenseres for, hvis innvirkningene på nettet blir for store. Enten i selve anlegget eller ved å betale netteier for forbruk av reaktiv effekt. Situasjonen i Norge er at nettet er forholdsvis ustabilt og at kompensering kun ved tomgang ofte ikke er tilstrekkelig. Krav og anbefalinger tilsier at effektfaktoren ikke bør komme under 0,95. Men omstendighetene og behovet må vurderes individuelt for hvert enkelt tilfelle.

15 5 Nettpåvirkning 5.1 Asynkronmaskinens bidrag Bruken av asynkronmaskiner i vindkraftsammenheng er utbredt på grunn av deres hardførhet og relativt lave kostnad. Ved å kjøre maskinen med oversynkron hastighet, det vil si med negativ sakking, virker den som generator. Aggregat av denne typen fører likevel med seg åpenbare ulemper. Variasjoner i det mekaniske pådraget på turbinen overføres direkte til turbinakslingen, videre til generatoren og fører til slutt til svingninger i spenningen ut fra kraftverket. Dette kommer tydelig fram ved å se på formelen for det elektriske momentet M e som settes opp i statoren 2 M kru s = e R + (1) X s der U er generatorens tilkoplingsspenning til nettet, s er sakkingen og R og X betegner rotorimpedansen. Ut fra likningen ser man tydelig at sakkingen utgjør et stort påvirkningselement på momentet, og dermed også på maskinens effekt. Statorens frekvens er fortrinnsvis låst av det overliggende nettets frekvens, mens rotorfrekvensen er gitt ved vindens påvirkning. Som følge av dette vil sakkingen, og dermed også det elektriske momentet, bli en funksjon av vindhastigheten, figur 21. Figur 21 - Momentkarakteristikk for asynkrongeneratoren, hentet fra [42] Oppstart av en vindturbin foregår ved at bremsene slippes og generatoren dras opp mot synkront turtall og generatoren koples til nettet, som oftest via en mykstartsmekanisme. Ved synkront turtall er sakkingen lik null, noe som gjør at R 2 /s (Figur 22) kan erstattes med en kortslutning. All strøm dirigeres derfor gjennom magnetiseringsimpedansen, X m og R m. Når belastningen på generatoren stiger, øker også sakkingen, og en del av strømmen går gjennom rotorens impedans, X 2 og R 2 /s. Figur 22 - Ekvivalentskjema for asynkrongeneratoren, hentet fra [33] På bakgrunn av dette resonnementet kommer det klart fram at asynkrongeneratoren alltid vil trekke reaktiv effekt, siden strømmen, uavhengig av driftsforhold, vil gå gjennom induktanser i maskinen. Asynkronmaskinens største innvirkning på nettet skjer likevel ved oppstart, når store mengder reaktiv effekt må tilføres magnetiseringskretsen. Denne effektflyten fører til et kortvarig, men forholdsvis drastisk spenningsfall ut fra generatorklemmene, og kan i verste fall gi merkbare spenningsdrop i parkens samleskinne..

16 5.2 Nettets egenskaper Flere forhold i det overliggende nettet har betydning for nettpåvirkningen fra en vindpark. De viktigste er nettets kortslutningseffekt og X/R-forhold. Kortslutningseffektens innvirkning på spenningen ved oppstart av en vindturbin kommer til syne i formelen 2 S U = I (2) s S k der U er spenningsendring ved start, I s er startstrømmen, S er generatorens merkeeffekt og S k er kortslutningseffekten i tilkoplingspunktet. Forholdet mellom nettets resistive og induktive del, X/R-forholdet, bidrar også til å bestemme nettets spenningsstabilitet. Som vist i figur 23 vil et rent resistivt nett medføre større spenningsendring enn et rent induktivt nett, dersom kortslutningseffekten er konstant i de to tilfellene. Figur 23 - Spenningspåvirkning for ulike X/R-forhold, hentet fra [35] 5.3 Feiltilfeller Årsaken til at det vanligvis bare kompenseres for den reaktive effekten som brukes i tomgang er de betydelige problemene som kan oppstå i feiltilfeller. Dersom en fullt kompensert vindturbin plutselig isoleres fra resten av systemet, f.eks. som følge av utkopling ved lynnedslag, kortslutninger eller liknende, kan den interne spenningen og frekvensen øke mot uakseptable nivå. Et slikt tilfelle er kjent som øydrift, og medfølger selvmagnetisering av generatoren. Dette kan føre til store skader på det berørte utstyret, som følge av spenninger flere ganger høyere enn merkespenningsnivå. På grunn av at momentan utkopling av vindturbiner ikke er mulig kan overspenninger få bygge seg opp. Den største overspenningen vil opptre dersom vindkraftverket produserer for fullt, det trekkes minimalt med last fra systemet, samt at de berørte turbinene er fullt kompensert. Ved å benytte kun tomgangskompensering vil et slikt tilfelle unngås, siden generatoren ikke vil kunne selvmagnetiseres, uansett last- og produksjonsnivå. Skulle en feil oppstå i et tomgangskompensert anlegg vil turbinen stoppes, og spenningen gå mot null.

17 For å unngå overspenninger ved et fullkompensert anlegg som går i øydrift, er det nødvendig at all intern produksjon av reaktiv effekt avbrytes eller kompenseres bort på svært kort tid. Dette kan oppnås ved bruk av dynamisk kompensering [], for eksempel en SVC utstyrt med induktive kompenseringsmidler (TCR, TSR), eller ved bruk av omformerteknikk, se kapittel 6.2. Dersom det oppstår en feil i nettet som fører til reduksjon i systemspenningen, vil sakkingen i de berørte vindmøllene øke, jf. likningen for asynkronmaskinens elektriske moment, del 5.1. En økning i sakkingen vil føre til stigende statorstrøm og derfor også økende forbruk av reaktiv effekt. En slik situasjon med underskudd av reaktiv effekt i nettet vil akselerere på grunn av de stadig stigende spenningsreduksjonen. Dersom systemspenningen senkes til et nivå der kippmomentet for generatoren faller under det mekanisk påtrykte momentet, vil turbinen akselerere til vernet for omdreiningshastighet løser ut. I mellomtiden kan såkalt spenningskollaps ha oppstått på grunn av overforbruk av reaktiv effekt. Også spenningskollaps kan unngås ved bruk av riktig kompenseringsutstyr. En SVC kan dimensjoneres med tanke på kortvarig dynamisk ytelse for korte perioder, og med lavere ytelse for stasjonær drift [42]. 5.4 Andre Spenningspåvirkninger En rekke andre forhold spiller også inn på stabiliteten i systemet. Endringer i effektproduksjonen som følge av variasjoner i vindhastigheten innenfor et tidsperspektiv på minutter ned til et par sekunder, er en faktor som ikke kan unngås. Slike langsomme endringer bør ikke forårsake større spenningsendring enn 2-5% i tilkoplingspunktet, avhengig av det overliggende nettets spenningsnivå og om det finnes sluttbrukere koplet til nettet i umiddelbar nærhet. Spenningsdropp i det interne nettet er den hurtigste, og derfor mest kritiske påvirkningen i en vindpark. Slike dropp har en varighet på et par perioder av vekselspenningen, og kan forårsakes av motorstarter eller kortslutninger. Mottiltak mot dette kan være mykstartsutrustning av asynkronmaskinene, og tilstrekkelig vern mot kortslutninger. Lavfrekvente endringer i spenningsforholdene som følge av tårnskygge og endring av vindhastigheten over møllas sveipareal, kjent som vindgradienten, blir ofte betegnet som blafring eller flimring. Figur 24 viser grenseverdikurven for blafring fra et vindkraftverk, der godkjente spenningsvariasjoner ligger under kurven. Figur 24 - Grenseverdikurve for spenningsflimmer fra vindkraftproduksjon, hentet fra [35]

18 Problemer med overharmoniske elementer oppstår av og til i forbindelse med vindparker, spesielt dersom omformere er brukt i frekvensstyring og eventuelt fasekompensering. Men også i mer tradisjonelle parker kan det forekomme innslag av slike uønskede bidrag, avhengig av generatorutforming og mulig bruk av mykstartsutstyr. Det er rapportert enkelte tilfeller der asynkrongenererte vindturbiner uten frekvensomformer har vært opphav til 3.- og 5.-harmoniske strømmer som et resultat av et presset generatordesign [40]. Siden mykstartere er bygd opp av kraftelektronikk vil disse være opphav til relativt kortvarige overharmoniske strømmer. Strømmer av en slik art anses som ubetydelige for spenningsstabiliteten. Endringer i impedansforhold i nettet som følge av en vindkraftutbygging kan derimot få mer alvorlige konsekvenser. Impedanspåvirkninger kan resultere i interne resonansfenomener, og kan være spesielt skadelige dersom det oppstår svingninger mot ubeskyttede kondensatorbatteri. Resonansproblemer løses effektiv ved bruk av filterteknikk.

19 6 Forskjellige fasekompenseringsalternativer 6.1 Shuntkompensering Statisk shuntkompensering kompensering betyr i hovedsak forskjellige metoder for kopling av kondensatorbatterier eller spoler til nettet, avhengig av om man er ute etter kapasitiv eller induktiv reaktiv effekt. Når det gjelder vindparker er det den kapasitive delen som er mest interessant, og dermed de kondensatorbaserte løsningene som blir lagt mest vekt på. Induktiv kompensering er kun aktuelt i vindkraftsammenheng for å forhindre overkompensering og medfølgende øydrift i parken. Kondensatorene kan stå fast koplet til nettet, eller de kan koples ved hjelp av kontaktorer eller tyristorer. Figur 25 - ABB Kondensator Figur 26 - ABB Kondensatorbatteri

20 En viktig faktor i forbindelse med fasekompensering av vindkraftproduksjon er plasseringen av kompenseringsutstyret. Lokaliseringen kan deles i tre hovedtyper; lokal-, gruppe- og sentralkompensering, se figur 27. I tillegg kommer sentralkompensering på høgspenningssiden, men dette er en variant som utelukker seg selv ved å være begrenset til å koples bare et fåtall ganger pr. døgn for å unngå slitasje på høgspenningsutstyr. 1. Sentralkompensering, høgspent 2. Sentralkompensering, lavspent 3. Gruppekompensering 4. Lokalkompensering Figur 27 - Ulike plasseringer for fasekompensering [35] Sentral kompensering på lavspenningssiden er en vanlig løsning ved varierende reaktivt effektbehov. Fordelen her er at varianter av kompenseringsutstyr som krever en viss størrelse for å bli lønnsomme kan brukes til å dekke hele eller deler av en vindpark. Minuset er at plasseringen av kompenseringen er helt avgjørende for de interne tapene. Dersom avstanden mellom generator og kompensator blir store, kan det få uakseptable følger for ledningsevnen innad i parken. Disse ulempene kan likevel veies opp ved riktig dimensjonering av kabler, hvis dette bidrar til en helhetlig kostnadssenkning. Gruppekompensering er spesielt interessant med tanke på vindkraftparker der flere maskiner med samme karakteristikk har samme tilkoplingspunkt (pcc). Nye vindparker designes ofte med en utpreget avgrensning av et visst antall møller innefor et hensiktsmessig geografisk område. Dette gjør at det er mulig å benytte flere pcc som lokaliseringspunkt for gruppekompensering. Tapene internt bør kunne holdes relativt begrensede, avhengig av utformingen av parken. Lokal kompensering er den mest brukte lokaliseringen per dags dato, der kondensatorbatterier eller VSC er montert enten i nacellen eller i sokkelen av mølla. Den mest gunstige egenskapen ved denne løsningen er de lave tapene som følger av den korte avstanden mellom generatoren og kompensatoren. Samtidig kan den være vanskelig å forsvare dersom hensynet til transiente egenskaper veier tungt. Montering av store mengder avansert materiell i hver eneste mølle kan bli meget kostbart, dersom ikke utstyret kan dekke flere bruksområder enn bare fasekompensering.

21 6.2 SVC Figur 28 - SVC-stasjon ved Sylling utenfor Oslo [47] SVC er en generell betegnelse for ulike metoder for statisk shuntkompensering som kan benyttes hver for seg, eller i mer eller mindre komplekse kombinasjoner. SVC-teknikk kjennetegnes ved meget rask reaksjonstid, der kopling skjer i løpet av millisekunder. På denne måten kan en oppnå alt fra en til- og frakoplingsbar kondensator, til trinnløse system med avansert styring som gir mulighet til å både oppta og avgi reaktiv effekt. Kondensatorene avgir reaktiv effekt og øker spenningen, mens reaktorene opptar reaktiv effekt og senker spenningen ved innkopling. Slik kan både dynamisk og stasjonær stabilitet i overføringen forbedres, ved at overføringskapasiteten økes og spenningsvariasjoner dempes. I tillegg til spenningsstabilisering bidrar SVC til å forbedre den synkrone stabiliteten, samt til dynamisk lastbalansering og spenningsstøtte under stasjonær drift. Samtidig kan utstyret brukes til å kontrollere spenningsamplitude, ledningsreaktans og fasevinkel mellom spenningen i forsynings- og mottakerenden. Figur 29 - Strøm-spenningskarakteristikk for en SVC [42].

22 Figur 29 viser typisk V-I karakteristikk for en SVC. Klemmespenningen tillates vanligvis å variere proporsjonelt med kompenseringsstrømmen, i samsvar med et gitt fall, på figuren angitt ved linjestykket AB. Nullpunktet på figuren er den spenningen der SVC en verken opptar eller avgir reaktiv effekt, V ref. Karakteristikkens helling representerer en spenningsendring gitt kompenseringsstrømmen, og kan derfor anses som en hellingsreaktans, X h. SVC ens respons i forhold til en spenningsendring er gitt ved V = V + X I (3) T ref SL SVC Hovedformålet med SVC ens kontrollsystem er å fastslå susceptansen som trengs i tilkoplingspunktet til systemet for å holde systemspenningen innenfor angitte grenser. Dette oppnås ved å måle systemspenningen og deretter sammenlikne den med en referanseverdi. Ved et eventuelt avvik vil kontrollsystemet utføre et pådrag i susceptansen og sørge for en innsvingning mot referansen. SVC omfatter bryterkoplede kondensatorer, tyristorkoplede kondensatorer, tyristorkontrollerte reaktorer og tyristorkoplede reaktorer, og opptrer som regel som en kombinasjon av disse. Figur 30 viser en av de vanligste konfigurasjonene. Figur 30 - TCR/TSC-konfigurasjon [42] Bryterkoplede kondensatorer (MSC) MSC, kapasitiv kompensering, er en eller flere separate grener som består av et kondensatorbatteri og en spole i serie. Koplingen av kondensatorbatteriet til nettet utføres av effektbrytere, noe som begrenser antallet inn- og utkoplinger kraftig, til maksimalt et par ganger pr. døgn. Denne åpenbare ulempen gjør at mekanisk koplede kondensatorer egner seg kun til stasjonær kompensering eller grunnkompensering. I tillegg fører inn- og utkopling av slike batterier til transiente strømmer som kan være uheldige både for vindparkens komponenter, men også for berørte installasjoner lenger ute i nettet. Utviklet reaktiv effekt i et shuntkoplet kondensatorbatteri er gitt ved formelen Q ωcu 2 = (4)

23 6.2.2 Tyristorkoplede kondensatorer (TSC) TSC, kapasitiv kompensering, bygges vanligvis opp av et antall parallellkoplede enheter av varierende størrelse, der hver enhet består av et kondensatorbatteri i serie med et par antiparallellkoplede tyristorer. Hvert enkelt batteri koples til og fra nettet uavhengig av andre enheter, og den automatiske, trinnvise styringen av tyristorene gjør at man hele tiden kan holde en optimal kompenseringssituasjon. Figur 31 - Funksjonsprinsipp, TSC hentet fra [42] Styringen av tyristorene utføres av en mikroprosessorbasert, programmerbar kontrollenhet, for eksempel en PLS. Denne regulerer ventilene slik av man unngår transiente strømmer ved både inn- og utkopling. I et trefasesystem betyr dette at hver fase koples inn for seg for å få minst mulig koplingstransient. All kopling foregår når spenningen over tyristoren er lik null, noe som gir en tilnærmet transientfri kopling. Tyristorene virker slik at kondensatoren koples til og fra et heltall antall halvperioder av klemmespennningen. TSC utstyres ofte med reaktorer eller spoler i kombinasjon med kondensatorbatteriene. Slike reaktorer virker som et filter mot overharmoniske strømmer som eksisterer i nettet og beskytter kondensatorene mot resonansfenomener som kan forekomme mellom nettet og kondensatorbatteriene. Dersom det lykkes å beskytte kondensatorene tilstrekkelig kan et slikt system uten mekanisk bevegelige deler ha en tilnærmet uendelig levetid, og gjøre batteriene praktisk talt vedlikeholdsfrie Tyristorkontrollerte reaktorer (TCR) TCR, induktiv kompensering, består som TSC av et par antiparallellkoplede tyristorer, men kondensatorbatteriet er byttet ut med en spole av en gitt størrelse for å dekke induktivt effektbehov. Koplingen mot nettet styres kontinuerlig ved å forsinke tennpulsene med en tennvinkel α. Dette innebærer at innkoplingen ikke skjer når strømmen har sin nullgjennomgang, noe som gjør at det genereres overharmoniske strømmer. For å unngå dette problemet tilsluttes som regel et filter i forbindelse med en TCR-installasjon. I likhet med TSC bidrar tyristorene til at man unngår ulemper med transiente strømmer. Figur 32 - Funksjonsprinsipp, TCR [42]

24 6.2.4 Tyristorstyrte reaktorer (TSR) TSR, induktiv kompensering, bygges opp på samme måte som TCR, med en reaktor i serie med antiparallellkoplede tyristorer. Forskjellen er at med en TSR-konfigurering koples reaktoren trinnvis til nettet ved hjelp av tyristorene, i stedet for med fasekontroll av strømmen. Figur 33 - Prinsippskisse av TSR Dersom inn- og utkopling skjer når nettspenningen har sin toppverdi, får man ideelt sett en transientfri strøm gjennom reaktoren. Om koplingen styres slik at alle koplinger foregår når nettspenningen har sin toppverdi og strømmen sin nullgjennomgang, vil det heller ikke genereres overharmoniske strømmer i systemet. 6.3 Synkronmaskin Synkronkompensering ved hjelp av en synkronmaskin er en lite utprøvd løsning i forbindelse med vindparker. Årsaken til dette kan være at synkronmaskiner anses for å være for langsomme i vindkraftsammenheng, der det kan oppstå hyppige og meget raske frekvensvariasjoner. Uansett burde dette være en aktuell metode med tanke på grunnkompensering av en vindpark av en viss størrelse, der synkronmaskinen kan gå i tomgang og bruke svingmassen til å levere reaktiv effekt opp mot grensen for stasjonær kompensering. Styringen av en slik maskin foregår ved å regulere magnetiseringsstrømmen. Kjøres den overmagnetisert vil maskinen levere reaktiv effekt, undermagnetisert vil den forbruke. Ved å ta i bruk tyristorteknikk på samme måte som i SVC kan en slik enhet koples til nettet uten at det oppstår problemer med transiente strømmer, kompensatoren vil faktisk opptre på samme måte som en stor trefasekondensator. Figur 33 viser ekvivalentskjema for en synkrongenerator, der E q er tomgangsspenning, I a er ankerstrøm, U f er klemmespenning og X d er magnetiseringsinduktans. Av figur 35 ser man at dersom magnetiseringsstrømmen overskrider tomgangsmagnetiseringsstrømmen vil tomgangsspenningen øke, og sette opp en ankerstrøm. Ettersom denne strømmen ligger 90 etter klemmespenningen vil generatoren avgi reaktiv effekt til nettet.

25 Figur 34 - Kretsskjema for synkrongenerator, hentet fra [35] Figur 35 - Fasediagram for synkronmaskin i generatordrift [35] Samtidig er denne løsningen avhengig av å skulle dekke store reaktive effektbehov innenfor et forholdsvis begrenset geografisk område for å kunne være økonomisk konkurransedyktig, slik at synkronmaskinen taper terreng i forhold til kondensatorbatterier dersom man kun tar hensyn til den stasjonære kompenseringen. Fordelen med en synkronkompensator er at teknologien er velkjent fra tradisjonell kraftproduksjon og distribusjon. De fleste eksisterende kraftselskap og andre aktuelle kunder sitter inne med kompetanse på området. Synkronmaskiner kjennetegnes også ved sin lange levetid og begrensede behov for vedlikehold. I og med at vindkraftutstyr har en forventet levetid på bare 20 år, kunne det muligens vært interessant å anskaffe brukte maskiner som fases ut av ordinær produksjon. Når det gjelder synkronmaskinen er som nevnt plasseringen avgjørende for lønnsomheten. Et alternativ som det kanskje bør forskes på er muligheten for å benytte synkrongenerator i en av møllene i en forgreining av en vindpark. Dersom parken utformes riktig kan dette bidra til at én synkrongenerator pr asynkrongeneratorer gjør vindkraftverket selvforsynt med reaktiv effekt.

26 6.4 Voltage Source Converter (VSC), SVC Light Selvkommuterende omformere som benytter Puls-Bredde-Modulering er i dag en ofte brukt metode for styring av vekselstrømsmotorer, i tillegg til å være et anvendelig verktøy med flere bruksområder innen transmisjon og distribusjon, som like- og vekselretter i HVDC-system, som reaktiv effektkompensator og for å kople ulike typer laster eller spenningskilder til nettet. Flere leverandører tar også i bruk omformerteknikk som et middel I en slik omformer vil den påtrykte likespenningen være konstant. Dersom den benyttes til kompensering av reaktiv effekt vil den ofte ha en kondensator som likespenningskilde, og koples til nettet gjennom en spole, som fungerer som et filter mot overharmoniske forstyrrelser. Utspenningen kan formes til for eksempel en sinusformet vekselspenning, der amplitude, frekvens og fasevinkel kan endres ved å skifte på ventilenes switchemønster. Dette mønsteret bygger som oftest på PBM-teknikk. Figur 36 viser en 6-puls omformer med kondensator som likespenningskilde. Figur 36 - Sekspuls-omformer [35] For å kunne benytte VSC på høgspenningsnivå må flere ventiler i hver fasegren seriekoples, slik at spenningen over hver komponent ikke blir for høy. På denne måten kan man slippe å bruke transformator mellom omformeren og nettet. Som tyristorer i omformeren benyttes ofte IGBT-ventiler, som har flere positive egenskaper, herunder bl.a toleranse for høye switchefrekvenser og enkel seriekopling. En ødelagt IGBT opptrer i tillegg som en kortslutning, noe som gjør at den fungerer selv etter et havari. Ved seriekopling er det viktig at alle ventilene som inngår i koplingen tennes og slukkes samtidig for å oppnå en tilstrekkelig spenningsfordeling. Reaktiv effektkompensering ved hjelp av selvkommuterende omformere er kjent som en meget rask metode, noe som gjør den fordelaktig i vindkraftsammenheng. Responstiden begrenses hovedsaklig av switchefrekvensen og størrelsen på en eventuell spole. Problemet med et slikt system er at det kan være sensitivt i forhold til nettpåvirkninger. Selv korte forstyrrelser kan føre til ustabilitet i svake nett.

27 6.5 Seriekompensering Seriekompensering kan oppnås på forskjellige måter, for eksempel ved hjelp av en enkel seriekoplet kondensator, eller ved bruk av mer avansert utstyr som tyristorstyrte seriekondensatorer. Seriekompensering er kjent fra både overføringssystem, der det oppnås lavere effektiv reaktans, og dermed økt overføringsevne og reduserte tap, og i distribusjonssystem, der seriekompensering først og fremst står for forbedring av spenningsstabiliteten i nettet. For fasekompensering av vindkraftverk er det den reaktive effekten som produseres av en seriekondensator som er interessant. En stor fordel ved seriekompensering er såkalt selvregulering. Avgitt reaktiv effekt fra en seriekondensator er gitt ved 2 I Q = (5) ω C der den reaktive effekten Q er proporsjonell med kvadratet av strømmen I. Dette gir en selvregulering som gjør metoden uavhengig av reguleringsutstyr, og dermed vesentlig mer kostnadseffektiv. ω er vinkelhastigheten og C er kapasitansen i seriekondensatoren. På grunn av at en seriekondensator bidrar til å øke spenningen i mottakerenden, og på grunn av dette må kjøres med begrenset spenningsnivå, kan den ikke alltid på egen hånd opprettholde den ønskede effektfaktoren. I en slik situasjon må det resterende reaktive effektbehovet produseres i shuntkondensatorer. I vindkraftsammenheng vil det være uproblematisk å dimensjonere parallellkoplede kondensatorer som kompenserer bort den reaktive tomgangseffekten, og dekke det resterende behovet med seriekondensatorer. En tomgangsdimensjonert parallellkondensator kan også være fast tilkoplet nettet på grunn av at faren for selvmagnetisering ikke er tilstede. Figur 37 - Enlinjeskjema for kombinert serie- og shuntkompensering [35] Styring av seriekondensatorer kan gjøres dersom man ønsker å tillate den totale impedansen å variere innen et større område. Såkalt Vernier-styring innebærer at tyristorer og spoler parallellkoples med seriekondensatorene og styrer induktansenes effektive reaktans ved hjelp av tyristorenes ledeperioder. Figur 38 - Enlinjeskjema for Vernier-styring av seriekondensator. X a «X c [35]

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...7 1.1 INNFØRING AV LOKAL PRODUKSJON MEDFØRER ENDRINGER I NETTET...7 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...8 1.3 BAKGRUNN...8 1.4 ANSVARSFORHOLD...9 1.5 BEGRENSNINGER...9 1.6

Detaljer

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndbok Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndboken Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrenommerte agenturer på energiverksmateriell og

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes 36 2012 R A P P O R T Tid for ny markedsdesign? Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 36 Tid for ny markedsdesign?

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen

Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen Innsikt gir utsikter Informasjonshåndbok fra RP-foreningen 1 INNHOLD DEL I HVA ER RETINITIS PIGMENTOSA (RP)? 1.1 Hva er retinitis pigmentosa (RP)?...7 1.2 Hvorfor degenererer fotoreseptorene?...8 1.3

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

og Elektronikkprodukter

og Elektronikkprodukter Innføring i Analog Signalbehandling og Elektronikkprodukter Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Teknisk support:

Detaljer

TREN MOT TOPPEN I PISTOLSKYTING

TREN MOT TOPPEN I PISTOLSKYTING 1 1 TREN MOT TOPPEN I PISTOLSKYTING Denne oppgaven tar utgangspunkt i et utvalg av aktuell litteratur om pistolskyting og utdyper sider ved sentral skyteteknikk. Den viser hvilke utfordringer pistolskyting

Detaljer

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren)

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Short English summary This document is a short introduction to the concepts of work, heat, and energy. It starts with the industrial

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

Betydningen av ulike vertikale relasjoner på konkurranseforhold i verdikjeden for mat. Rapport avlevert matkjedeutvalget

Betydningen av ulike vertikale relasjoner på konkurranseforhold i verdikjeden for mat. Rapport avlevert matkjedeutvalget Betydningen av ulike vertikale relasjoner på konkurranseforhold i verdikjeden for mat. Rapport avlevert matkjedeutvalget Professor Tommy Staahl Gabrielsen, Universitetet i Bergen 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20 Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Tiltaksplan for sikker og Forord Statnett skal sørge for sikker og. I rollen som systemansvarlig

Detaljer

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

matematikk, teknologi og design

matematikk, teknologi og design X cm matematikk, teknologi og design???! Hva betyr vingeareal, vingespenn og design for flyets fart og glideevne? Rundskjerm eller firkantskjerm hvilken form bør en fallskjerm ha? Hvordan kan du forandre

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring Utgiver: Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31 N 8002 Bodø Tlf. (+47) 06640 E-post: firmapost-nord@vegvesen.no Prosjektleder: Kristian Øvernes,

Detaljer