D&B Firmafakta. Rapport den for. KLIMA OG BYGGSERVICE AS 1 Identifikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "D&B Firmafakta. Rapport den 03-07-2013 for. KLIMA OG BYGGSERVICE AS 1 Identifikasjon 2 3 4 5 6"

Transkript

1 D&B Firmafakta Rapport d for KLIMA OG BYGGSERVICE AS 1 Idtifikasjon Rating Ratinghistorikk Ratingfordeling konkursrisiko Grunnfakta Ei/Juridisk Produst Dibuco AS -

2 1. IDENTIFIKASJON Selskapsinformasjon Besøksadresse Trollåsvei Trollås Postadresse KLIMA OG BYGGSERVICE AS Organisasjonsnumm D-U-N-S numm Telefon (+ 47 ) Telefax Selskapsform Privat aksjeselskap

3 2. RATING Rating AA - God kredittvdighet Limit (i 1000) 170 Aktuell hdelse NEI Grunnfakta Ei/Juridisk * Betalingsfaring Veletablt Meget Bra Stk Upåklagelig Etablt Bra God Akseptabel Nyetablt Svak Tilfredsstillde Meget Svak Ukjt Meget Svak Svak Dårlig Likvidt Negativ Dårlig Insolvt Ing info Konkurs Revisoranmkning For gammelt regnskap * Er et selskap psoneid, vil det ikke kunne oppnå Meget bra med mindre det et konsnforhold (dattselskap).

4 3. RATINGHISTORIKK AA A AN - B C Endr.dato Regn.år Rating Limit (i 1000) Aktuell hdelse AA 170 NEI AA 130 NEI AA 260 NEI NEI AA 100 NEI A 50 NEI AA 150 NEI A 150 NEI AA 150 NEI AA 100 NEI A 65 NEI AN 0 NEI

5 4. RATINGFORDELING OG KONKURSRISIKO D&B RATING NORGE -- D&B RATING NORGE - Dun Dun & Bradstreet s Bradstreet's ratingsystem ratingsystem ble ble lanst lanst i i januar januar Dette Dette et et kunnskapsbast kunnskapsbast eksptsystem eksptsystem som som laget laget for for å å få Dun få hetlig & hetlig Bradstreet's kredittvurding kredittvurding ratingsystem norske norske ble foretak. lanst foretak. Tilsvar i Tilsvarde januar system Dette finnes et kunnskapsbast så hos våre søstselskap eksptsystem som i Svige, laget Danmark ark for å Finland. få Finland. hetlig Et felles Et kredittvurding felles nordisk nordisk rating-system rating-system norske foretak. tilgjgelig tilgjgelig Tilsvarde på Intnett. på Intnett. system finnes så hos våre søstselskap i Svige, Danmark Finland. Et felles nordisk rating-system tilgjgelig på Intnett. D&B's rating har opparbeidet seg et rnomé ankjnelse i det norske kredittmarkedet, byttes i dag som kredittvurdingsvktøy et stort antall norske bedrift. D&B s rating har opparbeidet seg et rnomé ankjnelse i det norske kredittmarkedet, byttes i dag som kredittvurdingsvktøy D&B's rating har opparbeidet et stort seg antall et rnomé norske bedrift. ankjnelse i det norske kredittmarkedet, byttes i dag som kredittvurdingsvktøy et stort antall norske bedrift. Følgde selskapsform blir ratet: Allmt aksjeselskap (ASA), privat aksjeselskap (AS), keltpsonforetak (ENK), begrset Følgde selskapsform blir ratet: Allmt aksjeselskap (ASA), privat aksjeselskap (AS), keltpsonforetak (ENK), begrset ansvar (BA), foring, lag innretning (FL), samt norsk deling utlandsk foretak (NUF). ansvar Følgde (BA), selskapsform foring, lag blir innretning ratet: Allmt (FL), samt aksjeselskap norsk deling (ASA), privat utlandsk aksjeselskap foretak (AS), (NUF). keltpsonforetak Alle øvrige selskapsform (ENK), begrset rates ansvar (BA), foring, lag innretning (FL), samt norsk deling utlandsk foretak (NUF). OPPBYGGINGEN AV RATINGSYSTEMET OPPBYGGINGEN AV RATINGSYSTEMET OPPBYGGINGEN AV RATINGSYSTEMET Ratingsystemet meget dynamisk vis til hv tid nykalkult rating ved et online-søk. Dette innebær at rating Ratingsystemet på et foretak kan dres meget dynamisk i løpet dag, vis dsom til hv nye tid informasjonselemt nykalkult rating ved blir et registrt online-søk. inn. Dette En rating innebær fra vårt at online rating system på Ratingsystemet et foretak dfor kan alltid dres meget fskvare. i løpet dynamisk Ratingkod dag, vis dsom til hv blir bestemt nye informasjonselemt tid nykalkult rating på grunnlag bedømmels blir ved registrt et online-søk. på de inn. 4 delområde: En Dette rating innebær fra vårt online at rating system på dfor et foretak alltid kan fskvare. dres Ratingkod i løpet dag, blir bestemt dsom på nye grunnlag informasjonselemt bedømmels blir på registrt de 4 delområde: inn. En rating fra vårt online system dfor alltid fskvare. Ratingkod blir bestemt på grunnlag bedømmels på de 4 delområde: Grunnfakta Grunnfakta Ei/juridisk Ei/juridisk Grunnfakta Ei/juridisk Betalingsfaring Betalingsfaring Betalingsfaring De 4 delområde vil bli nærme beskrevet nedfor. De De Følgde 4 delområde delområde rating-kod vil vil bli bli blir nærme nærme byttet, beskrevet beskrevet med fordeling nedfor. nedfor. norske aksjeselskap pr Følgde rating-kod blir byttet, med fordeling norske aksjeselskap pr Følgde rating-kod blir byttet, Høyeste med kredittvdighet fordeling norske aksjeselskap pr Høyeste God kredittvdighet 8,7 % AA A God Kredittvdig kredittvdighet 25,2 % AAN Kredittvdig Nyetablt 34,6 % AN Ing Rating Nyetablt Rating ikke fastsatt 6,1 % Ing B Rating Rating Kredittikke motfastsatt sikkhet 2,5 % BC C Kreditt mot frarådes sikkhet Kreditt frarådes 19,3 % 100 3,6 % 100 % Grunnfakta Grunnfakta Und Grunnfakta Und grunnfakta grunnfakta foretar foretar modell modell analyse analyse vedrørde vedrørde formell formell registring registring foretaket, foretaket, status, status, vurding vurding ald ald, aksjekapitals aksjekapitals Und grunnfakta størrelse størrelse. foretar om En analyse dne modell fullt grunnfakta innbetalt. analyse gir vedrørde En analyse følgde formell grunnfakta bedømmels: registring gir foretaket, følgde status, bedømmels: vurding ald, aksjekapitals størrelse om dne fullt innbetalt. En analyse grunnfakta gir følgde bedømmels: Veletablt Veletablt Etablt Etablt Veletablt Nyetablt Nyetablt Etablt Ukjt Ukjt Nyetablt Likvidt Likvidt Ukjt Likvidt Ei/Juridisk Ei/Juridisk Ved analyse ei/juridisk foretar modell test på om det finnes negativ informasjon (betalingsanmkning) på Ved Ei/Juridisk daglig analyse led, styreformann, ei/juridisk morselskap foretar modell dattselskap. test på Selskapets om eistruktur gjørde for hvilke informasjonselemt på Ved daglig analyse som led, blir styreformann, ei/juridisk vektlagt. Und morselskap foretar modell ei/juridisk dattselskap. test på om gis følgde Selskapets det finnes bedømmels: eistruktur negativ informasjon gjørde (betalingsanmkning) for hvilke informasjons- på elemt daglig led, som styreformann, blir vektlagt. morselskap Und ei/juridisk dattselskap. gis følgde Selskapets bedømmels: eistruktur gjørde for hvilke informasjonselemt som blir vektlagt. Und ei/juridisk gis følgde bedømmels: Siøs Meget Bra bra Bra Siøs Svak Svak Bra Tvilsom Meget Svak Negativ svak Negativ Tvilsom Negativ Er området selskap psoneid, har vil meget det ikke stral kunne plass oppnå i rating-modell Meget bra med mindre det gjnomføres det et konsnforhold dfor grundig (dattselskap). analyse siste års området regnskap kontroll har meget utvikling stral sett plass i forhold i rating-modell til foregåde det års gjnomføres regnskap. Sid dfor regnskapet grundig allede analyse historie siste når års vi regnskap mottar et regnskap, kontroll har vi utvikling valgt å kun sett foreta i forhold bedømmelse til foregåde regnskap års regnskap. hvor det Sid mindre regnskapet n 22 allede måned historie sid det når ble vi mottar et regnskap, har vi valgt å kun foreta bedømmelse regnskap hvor det mindre n 22 måned sid det ble

6 4. RATINGFORDELING OG KONKURSRISIKO D&B RATING NORGE - området har meget stral plass i rating-modell det gjnomføres dfor grundig analyse siste års regnskap Dun & Bradstreet's kontroll utvikling ratingsystem sett i ble forhold lanst til foregåde i januar års Dette regnskap. etsid kunnskapsbast regnskapet allede eksptsystem historie som når laget vi mottar for å et få regnskap, hetlig har kredittvurding vi valgt å kun foreta norske bedømmelse foretak. Tilsvarde regnskap system hvor det finnes mindre så hos n våre 22 måned søstselskap sid forrige i Svige, slutning. Danmark Finland. Et felles nordisk rating-system tilgjgelig på Intnett. Dette betyr at et regnskap som sluttet pr kan byttes som grunnlag for fastsettelse rating-kode inntil D&B's Inn rating dne har opparbeidet dato skal seg regnskap et rnomé for 2009 ankjnelse innleves til regnskapsregistet i det norske kredittmarkedet, være innregistrt byttes i vår dag database. som kredittvurdingsvktøy selskap som på tidspunktet stort hvor antall rating-kod norske bedrift. oppgis har et regnskap som m n 22 måned gammelt, vil få del- Et bedømmels For gammelt regnskap und økonomiområdet. Følgde selskapsform blir ratet: Allmt aksjeselskap (ASA), privat aksjeselskap (AS), keltpsonforetak (ENK), begrset Rating-modell ansvar (BA), foring, foretar lag som innretning nevnt omfattde (FL), samt norsk analyse deling regnskape, utlandsk hvor foretak vi fokus (NUF). på lønnsomhet, likviditet finansiing. Det blir foretatt analyse begnede nøkkeltall som vestlig betydning for å vurde d økonomiske stilling. I tillegg til å vektlegge de statiske talle ved siste tilgjgelige årsoppgjør, s vi så på utvikling fra foregåde år, OPPBYGGINGEN for på et tidlig tidspunkt AV RATINGSYSTEMET å dekke positive ell negative trd i d økonomiske stilling. En slik nøkkeltalls analyse tar imidltid ikke hsyn til de nominelle beløpe, m s på forholde mellom de kelte tallstørrelse fra nøkkeltallsbegning. Ratingsystemet Dette meget innebær dynamisk at selv foretak vis til med hv relativt tid l nykalkult omsetning rating balansesum ved et online-søk. kan oppnå Dette innebær god rating. rating på et foretak kan dres i løpet dag, dsom nye informasjonselemt blir registrt inn. En rating fra vårt online system imidltid dfor alltid fastsatt fskvare. kelte Ratingkod minstekr blir til størrels bestemt på på grunnlag omsetning bedømmels egkapital på for de å kunne 4 delområde: oppnå ell AA rating. Det Et våre argumt for å kunne gi selv små selskap kredittvdig rating har vært at så disse selskape drives med lønnsom Grunnfakta god økonomi at de på sitt nivå driv sunn virksomhet som fortj god rating. Mange selskap kan være lykkelige Ei/juridisk som lit. Våre maks kredittanbefaling tar dimot hsyn til selskapes størrelse. Et foretak med negativ egkapital vil aldri kunne få bedre rating n B. Betalingsfaring Følgde nøkkeltall med tilhørde definisjon byttes i rating-modell: De 4 delområde vil bli nærme beskrevet nedfor. Nøkkeltall Definisjon Følgde rating-kod blir byttet, med fordeling norske aksjeselskap pr Totalrtabilitet ordinært resultat før skattekostnad + finanskostnad x 100 Høyeste kredittvdighet gjnomsnittlig totalkapital Rtedekningsgrad AA God kredittvdighet rtekostnad + ordinært resultat før skattekostnad x 100 A Kredittvdig rtekostnad Likviditetsgrad AN 1 Nyetablt omløpsmidl Ing Rating Rating ikke kortsiktig fastsatt gjeld Likviditetsgrad B 2 Kreditt mot omløpsmidl sikkhet - varelag C Kreditt frarådes kortsiktig gjeld Langsiktig lagfinansiing omløpsmidl - kortsiktig gjeld 100 x 100 % varelag Tapsbuff egkapital x 100 totale inntekt Grunnfakta Egkapitalandel Und grunnfakta foretar modell egkapital analyse vedrørde x 100 formell registring foretaket, status, vurding ald, aksjekapitals størrelse om dne fullt innbetalt. totalkapital En analyse grunnfakta gir følgde bedømmels: Aksjekapital aksjekapital x 100 Veletablt egkapital Etablt Nyetablt Vis evt. hvor stor del aksjekapital som tapt Ukjt Likvidt området i rating-modell tar så hsyn til revisors betning. Ved innregistring regnskape, blir alle revisjonsbetning Ei/Juridisk gjnomgått evtuelle revisoranmkning blir registrt. I de tilfell hvor revisor ikke kan uttale seg Ved om selskapets analyse årsoppgjør, ei/juridisk får foretar selskapetbedømmels modell test på Revisoranmkning om det finnes negativ und informasjon økonomiområdet. (betalingsanmkning) Et selskap med på dne daglig bedømmels led, styreformann, vil ikke morselskap få kredittvdig dattselskap. ratingkode Selskapets (A, AA, ). eistruktur gjørde for hvilke informasjonselemt som blir vektlagt. Und ei/juridisk gis følgde bedømmels: Følgde bedømmels blir byttet und økonomiområdet: Siøs Stk Bra God Svak Tilfredsstillde Tvilsom Svak Negativ Dårlig Ing-info (regnskap mangl) Revisoranmkning området har meget stral plass i rating-modell det gjnomføres dfor grundig analyse siste års For regnskap gammelt regnskap kontroll (m utvikling n 22 måned sett i forhold gammelt til regnskap) foregåde års regnskap. Sid regnskapet allede historie når vi mottar et regnskap, har vi valgt å kun foreta bedømmelse regnskap hvor det mindre n 22 måned sid det ble

7 4. RATINGFORDELING OG KONKURSRISIKO Betalingsfaring D&B RATING NORGE - Und dette delområdet foretar rating-modell undsøkelse på om selskapet har betalingsanmkning registrt i Dun vår database. & Bradstreet's Dsom dette ratingsystem tilfelle blir ble det lanst foretatt i januar omfattde Dette analyse et kunnskapsbast vurding eksptsystem de aktuelle anmkninge. som laget for å Vår få database hetlig med kredittvurding betalingsanmkning norske foretak. innehold Tilsvarde informasjon system fra et finnes stort antall så hos inkassobyrå våre søstselskap forliksråd i Svige, i tillegg Danmark til fullstdig Finland. informasjonstilgang Et felles nordisk rating-system fra løsøregistet tilgjgelig by- på Intnett. sorskrive. Modell foretar vurding betalingsfaring med kontroll på type anmkning, anmknings ald, antall anmkning beløpes størrelse. En slik omfattde D&B's analyse rating har vurding opparbeidet seg vestlig et rnomé betydning ankjnelse for å gi et selskap i det norske korrekt kredittmarkedet, rating. Som eksempel byttes kan et i dag stort som solid kredittvurdingsvktøy oppnå kredittvdig et stortrating-kode antall norske til tross bedrift. for at det har kelte betalingsanmkning. Et foretak som klært selskap insolvt får automatisk C-rating. Følgde selskapsform blir ratet: Allmt aksjeselskap (ASA), privat aksjeselskap (AS), keltpsonforetak (ENK), begrset Følgde ansvar (BA), bedømmels foring, lag blir byttet innretning und (FL), betalingsfaring: samt norsk deling utlandsk foretak (NUF). Upåklagelig Akseptabel OPPBYGGINGEN AV RATINGSYSTEMET Tvilsom Dårlig Ratingsystemet meget dynamisk vis til hv tid nykalkult rating ved et online-søk. Dette innebær at rating Insolvt på et foretak kan dres i løpet dag, dsom nye informasjonselemt blir registrt inn. En rating fra vårt online system dfor alltid fskvare. Ratingkod blir bestemt på grunnlag bedømmels på de 4 Konkurs delområde: NYETABLERTE Grunnfakta FORETAK Ei/juridisk En de unike fordele med rating-modell hvordan nyetablte foretak blir ratet. På nyetablte foretak finnes ikke regnskapstall Betalingsfaring før ett nærme to års drift. Modell bygget slik at d tar hsyn til størrels på registrt aksjekapital om dne innbetalt ell ikke. D vestligste fordel i modell at d vurd nøkkelpsone bak foretaket (styreformann De 4 delområde daglig led). vil bli Et nærme nyetablt beskrevet foretak nedfor. får i utgangspunktet rating AN, m dsom vi har registrt betalingsmislighold på d e ell begge nøkkelpsone, vil foretaket bli ratet til B ell C. Følgde rating-kod blir byttet, med fordeling norske aksjeselskap pr RATING AV ENKELTPERSONFORETAK Høyeste kredittvdighet Dun AA& Bradstreet har utviklet God eg kredittvdighet modell for keltpsonforetak. Modell bygget opp på samme struktur som modell A for aksjeselskap, m Kredittvdig på grunn forskjellig tilgang til informasjonselemt, har modelle del forskjellige regl. For keltpsonforetak tar vi blant annet hsyn til innehs psonlige skatteligning de siste 2 åre. Modell AN Nyetablt tar så hsyn til innehs egne betalingsanmkning, betalingsanmkning på andre keltpsonforetak han involvt Ing i Rating om inneh har Rating vært ikke involvt fastsatt i et aksjeselskap som har gått konkurs. Enkeltpsonforetak kan ikke få. B Kreditt mot sikkhet KREDITT-LIMIT C Kreditt frarådes 100 % D&B`s anbefalte kreditt-limit ble innført for del år tilbake fordi det var ettspørsel ett det fra våre kund. Man har tatt utgangspunkt i at dette skal være normal 30 dags varekreditt. De to regnskapsposte som påvirk limit, omsetning egkapitalandel, dvs. størrels på virksomhet hvor stor buff man har for å tåle vanskelige tid. Jo større omsetning egkapital, Grunnfaktajo høye limit. Limit begning veldig skjematisk tar ikke høyde for ulikhet i bransj osv. Und grunnfakta foretar modell analyse vedrørde formell registring foretaket, status, vurding ald, aksjekapitals satt størrelse del absolutte om dne kr for fullt å få innbetalt. begnet En limit: analyse grunnfakta gir følgde bedømmels: Det Rating må være A ell bedre Veletablt Omsetning må være min. 1. mill. kr. Etablt Selskapet må ikke være i bransje shipping ell eidom Nyetablt Hell ikke managemt- holdingselskap får begnet limit På Ukjt grunn manglde regnskapsgrunnlag på Enkeltpsonforetak, har vi lagt inn faste grs, som kr for AA ratede Likvidt kr for A ratede. MINIMUMSKRAV Ei/Juridisk FOR Å OPPNÅ - OG AA-RATING Ved analyse ei/juridisk foretar modell test på om det finnes negativ informasjon (betalingsanmkning) på Vi daglig har i rating-modell led, styreformann, lagt morselskap inn absolutte minimumskr dattselskap. Selskapets for å oppnå eistruktur ell AA gjørde rating. Dette for hvilke kriti informasjonselemt til størrels på driftsinntekt som blir vektlagt. sum egkapital. Und ei/juridisk Et foretak gis som følgde kvalifist bedømmels: til å få rating må ha omsetning på m n kr. 1 mill. m n kr ,- i egkapital, ms et foretak som skal oppnå AA rating må ha omsetning på m n Siøs kr ,- m n kr ,- i egkapital. I tillegg til små selskap, påvirk dette bedømmels negativt på holding- Bra investingsselskap, som ofte har 0 i driftsinntekt. Svak Tvilsom KJENNETEGN FOR ET FORETAK INNENFOR DE ENKELTE RATING-KODENE Negativ Rating blir bestemt ut fra kombinasjon de fire delbedømmelse. Det mange forskjellige kombinasjon som før til d kelte rating-kod. Und har vi forsøkt å gi kort beskrivelse hvordan et gjnomsnittsforetak med de kelte området har meget stral plass i rating-modell det gjnomføres dfor grundig analyse siste års rating-kode regnskap kan kontroll se ut. utvikling sett i forhold til foregåde års regnskap. Sid regnskapet allede historie når vi mottar et regnskap, har vi valgt å kun foreta bedømmelse regnskap hvor det mindre n 22 måned sid det ble

8 4. RATINGFORDELING OG KONKURSRISIKO D&B RATING NORGE - : Dette foretaket har stk økonomi, veletablt det ikke registrt betalingsanmkning betydning på foretaket. Dun & Bradstreet's ratingsystem ble lanst i januar Dette et kunnskapsbast eksptsystem som laget for å AA: få Kjnetegnet hetlig kredittvurding ved et foretak med norske AA rating foretak. et Tilsvarde veletablt system foretak med finnes så god ell hos våre tilfredsstillde søstselskap økonomi. i Svige, Det Danmark ikke nott Finland. negativ Et informasjon felles nordisk rating-system betydning på foretaket. tilgjgelig på Intnett. A: D&B's Et A-ratet rating foretak har har opparbeidet normalt seg noe et svak rnomé økonomi, m ankjnelse kan fortsatt i det betraktes norske kredittmarkedet, som et kredittvdig byttes foretak. Det i dag som registrt kredittvurdingsvktøy ell kun uvestlig etnegativ stort antall informasjon norske bedrift. på ing foretaket. AN: Følgde Dette selskapsform et nyetablt blir foretak ratet: 0-2 Allmt år, hvor aksjeselskap det nå ikke (ASA), kommet privat aksjeselskap inn noe regnskap. (AS), keltpsonforetak Det ikke registrt (ENK), betalingsmislighold ansvar på foretaket (BA), foring, det lag ing innretning negative (FL), anmkning samt norsk deling på daglig led utlandsk ell styreformann. foretak begrset (NUF). Ing Rating: På dette foretaket det ofte registrt kreditorvarsl ell andre aktuelle hdels som vestlig betydning OPPBYGGINGEN for d AV vide RATINGSYSTEMET drift foretaket. Det kan så mangle vestlig informasjon på foretaket, som gjør at vi ikke i stand til å foreta kvalifist kredittvurding foretaket. Ratingsystemet meget dynamisk vis til hv tid nykalkult rating ved et online-søk. Dette innebær at rating B: på Et et B-ratet foretak foretak kan dres har i løpet svak ell dårlig dag, økonomi. dsom nye Man informasjonselemt har gjne drevet med blir undskudd registrt inn. egkapital En rating fra vårt delvis online ell system tapt. dfor Det alltid ikke fskvare. nott negativ Ratingkod informasjon blir bestemt i form på betalingsanmkning. grunnlag bedømmels på de 4 helt delområde: C: Dette foretaket Grunnfakta har svak ell dårlig økonomi det registrt alvorlige betalingsanmkning. Det kan så være et nyetablt Ei/juridisk foretak ut regnskap, m hvor det registrt negativ informasjon på foretaket, daglig led ell styreformann. Det finnes Betalingsfaring mange unntak fra dne oppstilling, m de mest vanlige forholde blitt beskrevet. For eksempel kan foretak med akutte økonomiske problem ha tilfredsstillde økonomi på bakgrunn siste års regnskap, m nye betalingsanmkning De 4 delområde kan medføre vil bli nærme at rating beskrevet blir satt nedfor. til B ell C. Foretak Følgde med rating-kod et dårlig regnskap blir byttet, vil ikke med automatisk fordeling få bedre norske rating aksjeselskap dsom ny pr. kapital blir skutt inn. Dette vil først få sin innvirkning ved innregistring neste års regnskap, hvor d nye kapital bokført. Høyeste kredittvdighet KONKURSRISIKO AA God kredittvdighet A Kredittvdig Fle års faring med bruk rating-systemet har gjort oss i stand til å uttale oss om konkursrisiko. Vi har kontinulig AN Nyetablt oppfølging alle foretak som går konkurs for å se hva slags rating disse foretake hadde 12 måned før konkurs på konkurstidspunktet. Ing Rating Rating ikke fastsatt B Kreditt mot sikkhet Bast C på konkurs-statistikk, Kreditt har vi begnet frarådes hvor stor sannsynlighet det for at et aksjeselskap med bestemt rating-kode går konkurs inn ett år. Oppstilling nedfor vis blant annet at 100 ca hvt % 6. C-ratede foretak vil gå konkurs i løpet ett år. Rating-kategori Konkurs-sannsynlighet (i %) 0,20 AA Grunnfakta 0,50 A Und grunnfakta foretar modell 0,70 analyse vedrørde formell registring foretaket, status, vurding ald, aksjekapitals størrelse om dne 2,10 fullt innbetalt. En analyse grunnfakta gir følgde bedømmels: AN Ing rating 1,90 B Veletablt 3,50 C Etablt 15,60 Nyetablt Ukjt Likvidt Ei/Juridisk Ved analyse ei/juridisk foretar modell test på om det finnes negativ informasjon (betalingsanmkning) på daglig led, styreformann, morselskap dattselskap. Selskapets eistruktur gjørde for hvilke informasjonselemt som blir vektlagt. Und ei/juridisk gis følgde bedømmels: Siøs Bra Svak Tvilsom Negativ området har meget stral plass i rating-modell det gjnomføres dfor grundig analyse siste års regnskap kontroll utvikling sett i forhold til foregåde års regnskap. Sid regnskapet allede historie når vi mottar et regnskap, har vi valgt å kun foreta bedømmelse regnskap hvor det mindre n 22 måned sid det ble

9 5. GRUNNFAKTA Delbedømmelse: Veletablt Firmann KLIMA OG BYGGSERVICE AS Selskapsform Privat aksjeselskap Aksjekapital Fullt innbetalt EiStruktur Psoneid ov 50 % Konsntilknytning NEI Etablingsår 2003 Stiftelsesdato Registringsdato Registringssted Foretaksregistet Revisor Vidi Revisjon AS Hovedbransje Formål Antall ansatte Kommune Fylke Rørlegg- vtilasjonsarbeid Svice drift bygning bygnings tekniske allme installasjon, samt tilhørde tjest, handel treprørdrift OPPEGÅRD AKERSHUS Daglig led Signatur Prokura ØSTLI KENNET STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG STYRETS FORMANN ALENE

10 6. EIER/JURIDISK Delbedømmelse: Bra Vv F.dato Nn Postadresse Kode Daglig led ØSTLI KENNET 1407 VINTERBRO Styreformann SØRLIE ALF OSVALD 0372 OSLO Styremedlem HAAGENRUD PETTER 0198 OSLO Styremedlem ØSTLI KENNET 1407 VINTERBRO Forklaringstabell represtantkod Represtant for A-aksjonær Represtant for B-aksjonær Represtant for C-aksjonær Ansattes represtant Kode A B C R Aksjonær Nn Orgnr Født Dato Postadresse Eiandel ØSTLI KENNET VINTERBRO 20 % GAARDER TOR OPPEGÅRD 17 % ADIANTE AS OSLO 17 % STENERUD THOR LØRENSKOG 6 %

D&B Firmafakta. Rapport den 15-06-2011 for

D&B Firmafakta. Rapport den 15-06-2011 for D&B Firmafakta Rapport den 15-06-2011 for A1 ABS SKADEDYRKONTROLL AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Ei/Juridisk 7 - sammendrag 8 - oppstilling

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 05-02-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 05-02-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 05-02-2013 for PER KRISTIAN SCHARNING 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Næringsinteresser 7 Eier/Juridisk 8 Økonomi

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 18-10-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 18-10-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 18-10-2012 for GRAFISKE INGENIØR TJENESTER OLIVER WOLD 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Næringsinteresser 7 Eier/Juridisk

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 08-06-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 08-06-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 08-06-2012 for NORGES PARKINSONFORBUND 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 24-03-2011 for

D&B Firmafakta. Rapport den 24-03-2011 for D&B Firmafakta Rapport den 24-03-2011 for VERKTØYPARTNER AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 26-04-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 26-04-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 26-04-2012 for TÅSEN & GREFSEN SELSKAPSMAT AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 07-04-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 07-04-2010 for NORDBOHUS MODUM AS ØST-MODUMVEIEN 3370 VIKERSUND Att.: KLEIV JAN HENNING D&B Firmafakta Rapport den 07-04-2010 for NORDBOHUS MODUM AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 18-08-2011 for

D&B Firmafakta. Rapport den 18-08-2011 for D&B Firmafakta Rapport den 18-08-2011 for WILLIS AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi - oppstilling

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 27-05-2013 for FORAAS OMRÅDESIKRING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 11-06-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 11-06-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 11-06-2012 for HELGESEN TEKNISKE BYGG AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 12-11-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 12-11-2009 for NUSTAD & PARTNERS AS STORTINGSGATA 10 0161 OSLO Att.: NUSTAD ØYVIND D&B Firmafakta Rapport den 12-11-2009 for NUSTAD & PARTNERS AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 14-12-2011 for

D&B Firmafakta. Rapport den 14-12-2011 for D&B Firmafakta Rapport den 14-12-2011 for HELGESEN TEKNISKE BYGG AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 14-05-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 14-05-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 14-05-2012 for KIMEN SÅVARELABORATORIET AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 20-04-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 20-04-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 20-04-2012 for SAGUTSTYR AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi - oppstilling

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 22-05-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 22-05-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 22-05-2012 for MOSS ELEKTRO AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi -

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 16-10-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 16-10-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 16-10-2012 for Produsert av Dibuco AS - www.dibuco.no NORAUTRON AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 30. SEPTEMBER 2014 FOR TORP BJØRN

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 30. SEPTEMBER 2014 FOR TORP BJØRN D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 30. SEPTEMBER 2014 FOR TORP BJØRN 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Næringsinteresser 7. Eier/Juridisk 8. Økonomi

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 28-06-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 28-06-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 28-06-2013 for Produsert av Dibuco AS - www.dibuco.no DATA DESIGN SYSTEM ASA 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 22-02-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 22-02-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 22-02-2013 for Produsert av Dibuco AS - www.dibuco.no COMPELLO AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 5. JUNI 2015 FOR OKB SERVICE O K BLOMDAL

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 5. JUNI 2015 FOR OKB SERVICE O K BLOMDAL D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 5. JUNI 2015 FOR OKB SERVICE O K BLOMDAL 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Næringsinteresser 7. Eier/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 07-05-2014 S.A. BYGGSERVICE AS Org. nr. 987788917 Brusetsvingen 57 1395 HVALSTAD Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for THORSTEIN LUND AS BJØDNABEEN 16 4033 STAVANGER Att.: MYHRE GEIR PAWELLS D&B Firmafakta Rapport den 25-10-2010 for MALERFIRMAET LUND & VAALAND AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 16-03-2015 JPS CONSULTING AS Org. nr. 989747983 Bjørnveien 15 a 0774 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 20-01-2015 LØRENSKOG RENHOLD & SERVICE AS Org. nr. 940762642 M Thranesv 7 1470 LØRENSKOG Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

Kredittvurderinger på web

Kredittvurderinger på web Kredittvurderinger på web Ta kontroll på kundene dine med CreditControl fra Soliditet. Finn ut hvem av dine kunder som er: Utsatt for stor konkursrisiko Sliter med å betale sine regninger Og ikke minst

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 06-06-2014 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 11-02-2015 FLIS & INTERIØREXPERTEN AS Org. nr. 914021065 Trondheimsveien 189 0570 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 12-06-2013 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 22-08-2013 STIFTELSEN KLAR Org. nr. 990065365 Dronningensgate 75/77 4608 KRISTIANSAND S Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 25-08-2014 H-VINDUET BAUGE AS Org. nr. 956574854 Nyheimsv 27 6900 FLORØ Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10 Aksjonærer

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 04-07-2012 H-VINDUET BAUGE AS Org. nr. 956574854 Nyheimsv 27 6900 FLORØ Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10 Aksjonærer

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 29-10-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 29-10-2009 for UTESPESIALISTEN ANLEGGSGARTNAR HENNING HUSE KJERRINGKLEIV 15 5610 ØYSTESE Att.: HUSE HENNING D&B Firmafakta Rapport den 29-10-2009 for UTESPESIALISTEN ANLEGGSGARTNAR HENNING HUSE 1 Identifikasjon 2 Rating

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 20-05-2014 ENERGIA AS Org. nr. 966033789 7. Etasje Storgata 112 3921 PORSGRUNN Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 12-03-2013 KNEM OG NÆSVIK AS Org. nr. 982409829 Jerikoveien 26 1067 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap Bisnode Totalrapport Organisasjonsnummer 997097270 Dunsnummer 671368237 Firmanavn EASYWEB NORGE Gateadresse Nordre Fokserød 13 Gate Postnr Poststed 3241 Sandefjord Postboksadresse C/o Bk Grafisk As Postboks

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 19-04-2012 ULLSTRØM FEPO AS Org. nr. 940794927 Østre Aker vei 99 0596 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 16-03-2015 TVERLI AUT SVEISESERVICE AS Org. nr. 982582482 Gneisveien 2E 1914 YTRE ENEBAKK Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 13-09-2013 KANDA AS Org. nr. 915739334 Hegdalveien 81 3261 LARVIK Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10 Aksjonærer

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 31-08-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 31-08-2010 for ANDRESEN OG SØNN AS NILS HANSENS VEI 14 0667 OSLO Att.: ANDRESEN JOHN ARNE D&B Firmafakta Rapport den 31-08-2010 for ANDRESEN OG SØNN AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. JUNI 2016 FOR UNIBUSS TUR AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. JUNI 2016 FOR UNIBUSS TUR AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. JUNI 2016 FOR UNIBUSS TUR AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 03-08-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 03-08-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 03-08-2012 for INMENTE AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi - oppstilling

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. AUGUST 2014 FOR TELLEFSDAL AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. AUGUST 2014 FOR TELLEFSDAL AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. AUGUST 2014 FOR TELLEFSDAL AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 30-08-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 30-08-2010 for ØKONOR NORGE AS Postboks: 376, VESTFJORDGATA 42 8301 SVOLVÆR Att.: HEGDAHL JOHAN THOMAS D&B Firmafakta Rapport den 30-08-2010 for ØKONOR NORGE AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. MAI 2015 FOR DIG PLAN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. MAI 2015 FOR DIG PLAN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. MAI 2015 FOR DIG PLAN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 21-11-2013 ØSTLANDSKE BYGGPARTNER AS Org. nr. 996496236 Rypelia 7 2032 MAURA Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 31. MARS 2014 FOR EXTEND AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 31. MARS 2014 FOR EXTEND AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 31. MARS 2014 FOR EXTEND AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. DESEMBER 2015 FOR ANBUDSTORGET.NO AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. DESEMBER 2015 FOR ANBUDSTORGET.NO AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. DESEMBER 2015 FOR ANBUDSTORGET.NO AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 08-06-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 08-06-2009 for HARTING AS ØSTENSJØV 36 0667 OSLO Att.: RUGE OLE CHRISTIAN D&B Firmafakta Rapport den 08-06-2009 for HARTING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 3. APRIL 2014 FOR MALERFIRMAET LUND & VAALAND AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 3. APRIL 2014 FOR MALERFIRMAET LUND & VAALAND AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 3. APRIL 2014 FOR MALERFIRMAET LUND & VAALAND AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Totalrapport IQUBES AS 992853905 22.jul.2014 Firmainformasjon IQUBES AS Overvåk firma Orgnr.: 992853905 D-U-N-S: 671149365 Telefon: 95758727 Hjemmeside: www.iqubes.no Epostadresse: sigbjorn.tveit@iqubes.no

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 14-05-2013 EXTEND AS Org. nr. 977049318 Leiv Eiriksson Senter 7462 TRONDHEIM Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 11. AUGUST 2014 FOR ANLEGGSGARTNER ARNESEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 11. AUGUST 2014 FOR ANLEGGSGARTNER ARNESEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 11. AUGUST 2014 FOR ANLEGGSGARTNER ARNESEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. JUNI 2015 FOR ECOHZ AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. JUNI 2015 FOR ECOHZ AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. JUNI 2015 FOR ECOHZ AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport LØVLIEN GEORÅD AS 995442086 24.nov.2016 Firmainformasjon LØVLIEN GEORÅD AS Overvåk firma Orgnr.: 995442086 D-U-N-S: 671287673 Telefon: 95485000 Epostadresse: pl@georaad.no Juridisk adresse:

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. SEPTEMBER 2015 FOR PILOTENE TRANSPORT AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. SEPTEMBER 2015 FOR PILOTENE TRANSPORT AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. SEPTEMBER 2015 FOR PILOTENE TRANSPORT AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 18-06-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 18-06-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 18-06-2013 for 3ESS KONSULENTSELSKAP AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 4. NOVEMBER 2015 FOR NORDIC SPORTSMASTER AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 4. NOVEMBER 2015 FOR NORDIC SPORTSMASTER AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 4. NOVEMBER 2015 FOR NORDIC SPORTSMASTER AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 30-05-2008 for

D&B Firmafakta. Rapport den 30-05-2008 for AMENDE AS ARBEIDERSAMFUNNETS PLASS 1 0181 OSLO Att.: EILERTSEN BJØRN D FRØSØYE D&B Firmafakta Rapport den 30-05-2008 for AMENDE AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 7. JANUAR 2016 FOR ALFA INKASSO AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 7. JANUAR 2016 FOR ALFA INKASSO AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 7. JANUAR 2016 FOR ALFA INKASSO AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 19. FEBRUAR 2015 FOR MO FJERNVARME AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 19. FEBRUAR 2015 FOR MO FJERNVARME AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 19. FEBRUAR 2015 FOR MO FJERNVARME AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 03-06-2008 for KONTOR DESIGN AS

D&B Firmafakta. Rapport den 03-06-2008 for KONTOR DESIGN AS KONTOR DESIGN AS Postboks: 1253, 9326 BARDUFOSS Att.: SLETBAKK CHRISTIAN D&B Firmafakta Rapport den 03-06-2008 for KONTOR DESIGN AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 7. AUGUST 2014 FOR MARINOR AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 7. AUGUST 2014 FOR MARINOR AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 7. AUGUST 2014 FOR MARINOR AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 07-09-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 07-09-2009 for BOMEK CONSULTING AS Postboks: 453, TOLLBUGATA 9 8001 BODØ Att.: SAMUELSEN GEIR-OTTO D&B Firmafakta Rapport den 07-09-2009 for BOMEK CONSULTING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den for

D&B Firmafakta. Rapport den for D&B Firmafakta Rapport den 17-02-2011 for BORG INVENTAR & MONTASJE KAI OVE BOGETVEIT 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Næringsinteresser 7 Eier/Juridisk

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 30-04-2009 for TRØNDELAG ISOLERING AS

D&B Firmafakta. Rapport den 30-04-2009 for TRØNDELAG ISOLERING AS TRØNDELAG ISOLERING AS NEDRE ILA 20 7018 TRONDHEIM Att.: GJESTAD JOSTEIN HELGE D&B Firmafakta Rapport den 30-04-2009 for TRØNDELAG ISOLERING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 01-07-2014 SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 Org. nr. 982795796 V/obos Eiendomsforvaltning As Hammersborg Torg 1 0179 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 1. JULI 2016 FOR SONANS KARRIERE AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 1. JULI 2016 FOR SONANS KARRIERE AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 1. JULI 2016 FOR SONANS KARRIERE AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 03-11-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 03-11-2009 for HUBRO A/S ARABERGVEGEN 6 4050 SOLA Att.: HANA SJUR ELLING D&B Firmafakta Rapport den 03-11-2009 for HUBRO A/S 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 29. MAI 2016 FOR SUBMET CONSTRUCTION AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 29. MAI 2016 FOR SUBMET CONSTRUCTION AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 29. MAI 2016 FOR SUBMET CONSTRUCTION AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 26-06-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 26-06-2009 for TVERLI AUT SVEISESERVICE AS ANOLITVEIEN 6 1400 SKI Att.: ELLEN CLAUSEN D&B Firmafakta Rapport den 26-06-2009 for TVERLI AUT SVEISESERVICE AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 20-01-2015 KLIMACONTROL AS Org. nr. 979122314 Ole Deviks Vei 46 0668 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 25-11-2008 for AGDERFORSKNING AS

D&B Firmafakta. Rapport den 25-11-2008 for AGDERFORSKNING AS AGDERFORSKNING AS GIMLEMOEN 19 4630 KRISTIANSAND S Att.: TORE HEIDENREICH D&B Firmafakta Rapport den 25-11-2008 for AGDERFORSKNING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 19. JUNI 2016 FOR JOHN GALTEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 19. JUNI 2016 FOR JOHN GALTEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 19. JUNI 2016 FOR JOHN GALTEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 29-05-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 29-05-2009 for NORBASE AS Postboks: 3132, STANGNESTERMINALEN 6 9498 HARSTAD Att.: BJØRNÅ TORE D&B Firmafakta Rapport den 29-05-2009 for NORBASE AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 20-08-2008 for

D&B Firmafakta. Rapport den 20-08-2008 for AUDI BRUKTBIL AS Postboks: 164, LENSMANNSLIA 30 3421 LIERSKOGEN Att.: ROGNE MORTEN ANDRE D&B Firmafakta Rapport den 20-08-2008 for AUDI BRUKTBIL AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ACRO BYGG AS Org.nr 986678166 CASPAR STORMS VEI 12 0664 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 20-10-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 20-10-2009 for TEMP TEAM AS Postboks: 86, STENERSGATA 1 E 0050 OSLO Att.: QVIST JACOBSEN DAN D&B Firmafakta Rapport den 20-10-2009 for TEMP TEAM AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse H-VINDUET BAUGE AS Org.nr 956574854 NYHEIMSV 27 6900 FLORØ Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 27-10-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 27-10-2010 for AVONLYD AS IVERGÅRDEN PIR 2 NR 1 7010 TRONDHEIM Att.: LIEN EDGAR ANDRAA D&B Firmafakta Rapport den 27-10-2010 for AVONLYD AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 13-02-2014 H-VINDUET BAUGE AS Org. nr. 956574854 Nyheimsv 27 6900 FLORØ Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10 Aksjonærer

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den for

D&B Firmafakta. Rapport den for D&B Firmafakta Rapport den 31-05-2013 for ADVOKATENE LEIROS & OLSEN AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse KVARBERG AS Org.nr 993971413 ÅSMARKVEGEN 1855 2365 ÅSMARKA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 29-10-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 29-10-2009 for BIO ENERGY AS STRANDVEIEN 37 1366 LYSAKER Att.: REINÅS ODD EGIL D&B Firmafakta Rapport den 29-10-2009 for BIO ENERGY AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 11-06-2007 for FRIISCO BILSKADESENTER AS

D&B Firmafakta. Rapport den 11-06-2007 for FRIISCO BILSKADESENTER AS FRIISCO BILSKADESENTER AS Postboks: 437, INDUSTRIVEGEN 1 8651 MOSJØEN Att.: GJERSTAD KYRRE JARL D&B Firmafakta Rapport den 11-06-2007 for FRIISCO BILSKADESENTER AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk

Detaljer