Hvorfor god virksomhetsstyring forebygger økonomiske misligheter. Advokat Erling Grimstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor god virksomhetsstyring forebygger økonomiske misligheter. Advokat Erling Grimstad"

Transkript

1 Hvorfor god virksomhetsstyring forebygger økonomiske misligheter Advokat Erling Grimstad Nettverksmøte i NIRF, 1. desember 2008

2 Svaret kommer her: "In our view, a corporation is a mechanism established to allow different parties to contribute capital, expertise, and labor, for the maximum benefit of all of them." Kilde: Robert A.G. Monks & Nell Minow

3 Alle selskaper har en kultur, enkelte har disiplin, men få har disiplin som kultur. Når man har disiplinerte mennesker, trenger man ikke hierarki. Når man har disiplinert tenkning, trenger man ikke byråkrati. Når man har disiplinert handling, trenger man ikke særlig mye kontroll. Når man kombinerer en disiplinkultur med foretaksomhetens etikk, får man den magiske alkymien som gir fremragende prestasjoner. Kilde: Jim Collins, GOOD TO GREAT

4 Innholdsfortegnelse 1. Hva er god virksomhetsstyring? 2. Omdømmehensyn 3. Utvalgt tema anskaffelse/innkjøp

5 1. Hva er god virksomhetsstyring? Corporate governance is the system by which companies are directed and controlled, in the interest of shareholders, to sustain and enhance value Kilde: OECD

6 God virksomhetsstyring handler om å gjøre de rette tingene for virksomhetens ulike interessenter.

7 Hvem gjelder rammeverket for? Eiere Styret Administrativ ledelse Andre ledere Komitèer: Revisjonskomite Etikkomite Andre

8 Elementer som inngår i rammeverk for god virksomhetsstyring Lover & regler Etiske retningslinjer Styring & internkontroll Rutiner & prosedyrer Rapportering & kommunikasjon (internt og eksternt)

9 Krav til styrene Basle Committee: Ensuring that board members are qualified for their positions, have a clear understanding of their role in corporate governance and are not subject to undue influence from management or outside concerns. OECD: Board members should act on a fully informed basis, in good faith, with due diligence and care, and in the best interest of the company and the shareholders. The board should be able to exercise objective judgement on corporate affairs independent, in particular, from management.

10

11

12 2. Omdømmehensyn Ett av fem tiltak den nye Yara-sjefen vil ta tak i er Corprorate governance: Og så vil jeg ta tak i dette med corporate governance. Forsikre oss om at vi lever i henhold til regler vi har ute i verden.

13 Er ikke corporate governance blitt et moteord? For meg er det ikke det. Som du vet har jeg sittet i et system som er blitt relativt banket opp når det gjelder disse tingene. Sakene her i Norge er bare peanøtter i forhold. Vi har hatt det som tilsvarer Økokrim i Tyskland, komme inn med bevæpnede styrker 30 mann i hovedkvarteret hos oss på raid i desember Jeg har hatt kontoret mitt tømt to ganger og PCen min og alt renset. Det var overvåkning av telefoner, og vi hadde flere hundre advokater fra USA sittende i systemet. Så for meg er dette mye mer enn et moteord, sier Haslestad bestemt. Simens gjorde det nylig klart at det avsetter én milliard euro for å betale bøter fra amerikanske og tyske myndigheter etter det som er blitt den største korrupsjonsskandalen i tysk næringsliv. Jørgen Ole Haslestad, konsernsjef i Yara til Kapital

14 Adm. dir. måtte ikke gå fordi innkjøpssjefen allerede var anmeldt av bedriftens ledelse for mistanke om korrupsjon etter at økonomisjefen hadde avslørt at innkjøpssjefen hadde mottatt kick back fra en av de største leverandørene som følge av at en av de ansatte i bedriften hadde varslet økonomisjefen om innkjøpssjefens tette bånd til markedssjefen hos samme leverandør.

15 Omdømme er basert på tillit Tillit kommer av: Kompetanse Ressurser Forutsigbarhet

16 Indikasjoner på dårlig virksomhetsstyring Eiere uten strategisk plan for sitt eierskap Styre som unnlater å ivareta sitt påse og kontrollansvar Toppledere som misbruker hersketeknikker Ledelse som ikke kjenner virksomhetens organisasjonskultur Ledelse som mangler fokus på etterlevelse Ledelse som kun fokuserer på økonomisk resultat Mangel på styring & kontroll fra andre enn toppleder Mangel på delegering og fullmaktsstruktur Svak økonomistyring Lukket organisasjon/mangel på innsyn

17

18

19

20

21 Økokrims korrupsjonssaker er alle eksempler på dårlig virksomhetsstyring UNICEF-saken I januar 2002 ble en tidligere innkjøpssjef i UNICEF dømt til fengsel i 5 år og 6 måneder for grov utroskap. Statoil-saken I juni 2004 utferdiget ØKOKRIM forelegg på 20 millioner kroner mot Statoil ASA og forelegg på kroner mot den tidligere direktøren for Statoils internasjonale avdeling. Røde Kors-saken I oktober 2004 ble tre personer dømt til fengsel i henholdsvis 6 år, 4 år og 9 måneder i den såkalte Røde Kors-saken. I desember 2005 ble hovedmannen saken dømt til fengsel i 5 år og 6 måneder. Statoil/Rheinhold og Mahla I januar 2005 ble en overingeniør i Statoil og to tidligere direktører i selskapet Rheinhold og Mahla Industrier AS dømt for korrupsjon. DNV-saken I februar 2005 ble en tidligere prosjektleder i Det Norske Veritas (DNV) dømt til ubetinget fengsel i 30 dager for korrupsjon. Ullevål-saken I august 2005 ble tre personer tiltalt for korrupsjon. To av de tre er tiltalt for overtredelse av straffelovens nye korrupsjonsbestemmelser. Det er første gang ØKOKRIM har tiltalt noen etter disse bestemmelsene, som ble tatt inn i straffeloven i juli 2003.

22 Omdømmerisiko ved økonomiske misligheter Tap for eiere Styremedlemmer som mister sin posisjon Tap av arbeidsplasser Straff mot foretaket, ledere og/eller ansatte Leverandører som kan bli avvist fra offentlige anskaffelser Erstatningskrav etter skadeserstatningsloven 1-6

23 3. Utvalgt tema anskaffelse/innkjøp Konkurranse Uten hensyn til hvilke anskaffelsesprosedyrer som blir benyttet Skal ivareta samfunnsmessige hensyn Forretningsmessige hensyn Likhetsbetraktninger

24 Anbudsrettslige grunnprinsipper Likebehandling Leverandører skal gi lik informasjon om anskaffelsen Kvalifikasjonskrav eller tildelingskriterier skal ikke gi noen leverandører særlige fortrinn Ingen endring etter tilbudsfristen

25 Anbudsrettslige grunnprinsipper Forutberegnelighet Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier skal utformes slik at leverandørene har mulighet til å forstå hva som etterspørres

26 Anbudsrettslige grunnprinsipper Etterprøvbarhet Deltakerne i konkurransen skal ha mulighet til å kontrollere anbudsprosessen i ettertid Krav om skriftlighet Innsynsrett Rett til begrunnelse

27 Anbudsrettslige grunnprinsipper Ikke-diskriminering Utvelgelse på grunnlag av objektive og ikkediskriminerende kriterier Ikke utelukke konkurrenter fra andre nasjoner

28 Anbudsrettslige grunnprinsipper Andre samfunnsmessige hensyn Miljøhensyn

29 Andre krav til gode anskaffelses- og innkjøpssystem Gode beslutningsprosesser frem til kunngjøring Innhabilitetsregler som ivaretas Adgang til partsinnsyn Vern mot påvirkningshandel Krav til bestemte etiske retningslinjer Varsling av kritikkverdige forhold og regelbrudd

30 Avslutning 1. Stadig flere eiere, styremedlemmer og ledere forstår hva god virksomhetsstyring innebærer 2. Det handler om å skape en organisasjonskultur som bidrar til å nå virksomhetens mål 3. Det viktigste tiltaket er å sørge for åpenhet bl.a. gjennom varslingskanaler for ansatte Takk for oppmerksomheten!

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Forord. Utenriksdepartementet Seksjon for næringsfremme og verdiskaping Telefon: 22 24 73 40 E-post: e-nok@mfa.no

Forord. Utenriksdepartementet Seksjon for næringsfremme og verdiskaping Telefon: 22 24 73 40 E-post: e-nok@mfa.no Forord Norge har en klar holdning mot korrupsjon, både nasjonalt og internasjonalt. Korrupsjon undergraver demokratiet, menneskerettigheter og en åpen og effektiv markedsøkonomi. Korrupsjon medfører store

Detaljer

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program

The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program Vedtatt av styret for Havyard Group ASA 26.februar 2015 1. Innledning og formål Kravene til såkalt "compliance" (regel-etterlevelse), herunder særlig

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Sammendrag September 2004/ Oktober 2005 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER. Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet

Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER. Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling Denne rapporten er skrevet av utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp Ansvarlig redaktør: Wenche Fone. Forsidefoto:

Detaljer

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur?

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? En stodie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Forfatter: 0yvind Hagen Karlsen

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Omdømme betydning for andre enn toppledelsen?

Omdømme betydning for andre enn toppledelsen? Omdømme betydning for andre enn toppledelsen? En studie av forholdet mellom omdømmeforsvar og jobbtilhørighet og -tilfredshet i NAV STV-3901 Magnhild Eliassen Mastergradsoppgave i organisasjon og ledelse

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland

Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland Henrik Syse, leder for eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management og forsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært?

Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært? Working Paper Series 4/13 Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært? Arne Jon Isachsen CME/BI April 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY

Detaljer

Etikk: temahefte 1. Varsling av kritikkverdige

Etikk: temahefte 1. Varsling av kritikkverdige Etikk: temahefte 1 Varsling av kritikkverdige forhold Forord Varsling i arbeidslivet er et tema som tiltrekker seg stor oppmerksomhet. Vi kan stadig lese historier i aviser om arbeidstakere som varsler

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

Internkontroll et integrert rammeverk

Internkontroll et integrert rammeverk Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Internkontroll et integrert rammeverk Sammendrag Mai 2013 This project was commissioned by COSO, which is dedicated to providing thought

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer