2015 STRESSMESTRING MINDFULNESS - instruktørutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2015 STRESSMESTRING MINDFULNESS - instruktørutdanning"

Transkript

1 Nordlandssykehuset 2015 STRESSMESTRING MINDFULNESS - instruktørutdanning Vinter/vår 2015, Festsalen Nordlandssykehuset Rønvik STUDIEPLAN HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering

2 Illustrasjonsfotoer:

3 HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering Utdanningsprogram i stressmestring er et tilbud til ansatte som ønsker å øke sin kompetanse i møte med pasienter der det er behov for hjelp til håndtering av blant annet depresjon og angst, kreft, diabetes og høyt blodtrykk, så vel som for søvnløshet. Metoden kan òg anvendes i veiledning, egen stressmestring og pårørendearbeid. Programmet er tverrfaglig, og vil gi både teoretisk og praktisk kunnskap om mindfulness. Det kreves trening mellom samlingene, samt at du har intensjon om å bruke det du lærer. Utdanningen består av 3 samlinger og gjennomføres i løpet av vinter/vår Da vi har begrenset antall plasser vil det bli foretatt en prioritering etter påmeldingsfrist. Det utstedes vitnemål etter fullført utdanning. Seksjon for kunnskapsbygging, herunder også Lærings- og mestringssentret, har sammen med instruktør Silje Fredheim hatt ansvaret for at utdanningen kommer på plass. Inger Simonsen HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering Desember 2014

4 Hva er Mindfulness? Mindfulness oversettes til norsk med oppmerksomt nærvær, og kjennetegnes av en vennlig, ikkereaktiv oppmerksomhet på det som skjer i øyeblikket (Kabat-Zinn, 1990). Den siste tiden har oppmerksomt nærvær fått en viktig plass i diskusjonen blant klinikere, forskere og blant befolkningen for øvrig. Vitenskapen har tatt dette på alvor, og flere studier har fokusert på effekten av ulike typer oppmerksomhetstrening. Forskning tyder på at behandlingsprogrammer basert på systematisk oppmerksomhetsstrening har en rekke gunstige effekter både for kliniske og ikke-kliniske popula sjoner (Niazi et al, 2011; Grossman et al, 2003). Oppmerksomt nærvær betegnes gjerne som en sinnstilstand, og man bruker oppmerksomhetstrening for å bevege seg mot denne tilstanden. Teknikkene har en dokumentert stressdempende effekt, som kan bidra til bedre helse og økt velvære. Øvelsene har ikke som hensikt å fjerne personen fra verden. Snarere er målet å kunne være tilstede i det konkrete her og nå uten å la seg fange i sterke følelser, kroppslig ubehag eller grubling. Oppmerksomt nærvær er ikke en ideologi, tro eller religion, men en menneskelig egenskap og kvalitet som eksisterer på tvers av kultur og filosofisk doktrine. Hvorfor Mindfulness i NLSH? Oppmerksomt nærvær innebærer en mulig ressurs for profesjonsutøvere på ulike felt. For det første har oppmerksomt nærvær en helsefremmende effekt for profesjonsutøveren, ved at det bidrar positivt i forhold til stress, utbrenthet og uro. Videre viser forskning at oppmerksomt nærvær fremmer grunnleggende relasjonsferdigheter, som evne til tilstedeværelse og empati. Også kognitive aspekter som konsentrasjon styrkes. En norsk metastudie viser at mindfulness bidrar positivt i forhold til helse, livskvalitet og sosial fungering (de Vibe et al, 2012). Å kunne instruere pasienter i oppmerksomhetstrening vil kunne komme mange ulike pasientgrupper til gode. Studier viser effekt i forhold til smertehåndering, depresjon og angst, samt håndtering av kreft, diabetes og høyt blodtrykk (Niazi et al, 2011; Marchand, 2012; Asmaee et al, 2012), så vel som for søvnløshet (Gross et al, 2011).

5 Program Samling 1: mars Presentasjon av grunnleggende teori og teknikker. Trening i å praktisere kroppsscanning, sittende meditasjon, mindful yoga, gående meditasjon og oppmerksom spising. Presentasjon av grunnleggende begreper, metode og holdning. Stressfysiologi. Samling 2: april Å instruere ulike former for oppmerksomhetstrening. Trening i å lede og presentere de ulike formene for oppmerksomhetstrening. Inndeling i grupper. Motstand og hindringer i meg selv og andre og hvordan forholde seg til det. Fordypning i Jon Kabat-Zinns syv ulike holdninger. Oppmerksom lytting. Metameditasjon Samling 3: mai Mindfulness i en klinisk setting. Innblikk i hvordan mindfulness kan brukes på sykehus. Å integrere de sentrale begrepene og holdningene innenfor mindfulness i arbeid og hverdag. Å håndtere og møte eget og andres stress. Å skape balanse mellom egne og andres behov. Videre praksis på å instruere teknikker lik samling 2. Instruktør Silje Fredheim er spesialist i klinisk psykologi, yogalærer og mindfulnessinstruktør, og har brukt ti år på å integrere mindfulness og yoga med annen behandling på psykiatrisk sykehus. Hun jobber som konstituert seksjonsleder på Regionalt senter for spiseforstyrrelser i Bodø, der yoga og mindfulness er en naturlig del av behandlingsprogrammet. Silje har 20 års erfaring med meditasjon og yoga, og er lidenskapelig opptatt av at den praksisen man setter av tid til på egenhånd, skal komme familie og kollegaer til gode. Silje har undervist i mindfulness og yoga i form av kurs, festivaler og faglige kongresser flere steder i verden. Hun skriver om temaer relatert til yoga og psykologi på MED KUNNSKAP UTEN KUNNSKAP

6 Mål Å kunne instruere ulike former for oppmerksomhetstrening, så som liggende veiledet meditasjon, sittende meditasjon og enkel yoga. Å ha en klar teoretisk bakgrunn for teknikkene. Å få dempet eget stress gjennom egenpraksis. Å få en klar formening om hvordan oppmerksomt nærvær kan dras inn i hverdagen. Å ha en klar formening om hvordan oppmerksomt nærvær kan brukes på pasientgrupper man har kontakt med i jobben sin. Målgruppe Ledere som har behov for økt stressmestringskompetanse. Helsearbeidere som jobber med pasientpopulasjoner som kan ha dokumentert effekt av oppmerksomhetstrening. Veiledere. Kursledere og forelesere i lærings- og mestringstilbud som vil praktisere oppmerksomt nærvær i sine grupper. Kriterier for deltakelse Du må forplikte deg til å praktisere en halv time med oppmerksomhetstrening hver dag mellom samlinger. Du vil få utdelt en CD med instruksjon som du kan følge. Du må ha en klar intensjon om å bruke teknikkene i ditt virke som helsearbeider eller leder. Det må legges til rette på ditt arbeidssted for å bruke teknikken. Det kreves 100% tilstedeværelse for å få utstedt vitnemål. Litteraturliste: Jon Kabat-Zinn: Mindfulness for nybegynnere Mark Williams og Danny Penman: Å finne fred og ro i din hektiske hverdag. Referanser Asmaee Majid S, Seghatoleslam T, Homan H, Akhvast A, Habil H. Iran (2012). Effect of mindfulness based stress management on reduction of generalized anxiety disorder. J Public Health. 41(10):24-8. Gross CR, Kreitzer MJ, Reilly-Spong M, Wall M, Winbush NY, Patterson R, Mahowald M, Cramer-Bornemann M.(2011). Mindfulness-based stress reduction versus pharmacotherapy for chronic primary insomnia: a randomized controlled clinical trial. Explore (NY). 7(2): Grossman et al (2004). Journal of Psychosomatic Research Marchand, W. R. (2012). Mindfulness-based stress reduction, mindfulness-based cognitive therapy, and zen meditation for depression, anxiety, pain, and psychological distress. Journal of Psychiatric Practice, 18(4), 233 Niazi AK, Niazi SK. (2011). Mindfulnessbased stress reduction: a nonpharmacological approach for chronic illnesses. N Am J Med Sci. 3(1):20-3. de Vibe, M., Bjørndal, A., Tipton, E., Hammerstrøm, K. T., & Kowalski, K. (2012). Mindfulness based stress reduction (MBSR) for improving health, quality of life, and social functioning in adults. The Campbell Collaboration, 3.

7 Påmelding elektronisk på Påmeldingsfrist 20. januar 2015 Søknaden må være godkjent av nærmeste overordnet. Tilbakemelding om plass gis etter påmeldingsfristen NB! Begrenset antall plasser Deltakeravgift for deltakere som ikke er ansatt i Nordlandssykehuset er kr ,- HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering Kontaktperson på HR - seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering Inger Simonsen tlf

8