Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering"

Transkript

1 Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg 2014_2015.doc

2 side 2 Innhold GENERELLE OPPLYSNINGER...3 PROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING...4 VALG AV FAG...4 FELLESFAG...5 PROGRAMFAG...6 PROGRAM FOR IDRETTSFAG...7 FELLESFAG OG PROGRAMFAG I TREÅRIG LØP...7 FELLESFAG OG PROGRAMFAG I FIREÅRIG LØP...8 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV VALGENE...9 BESKRIVELSE AV FAGENE...9 BIOLOGI...9 BREDDEIDRETT...9 ENGELSK...10 GEOFAG...11 KJEMI...11 MARKEDSFØRING OG LEDELSE...12 MATEMATIKK...12 MEDIE- OG INFORMASJONSKUNNSKAP...14 MUSIKAL...14 PSYKOLOGI...15 POLITIKK, INDIVID OG SAMFUNN...15 TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE...16 TOPPIDRETT...16 EKSEMPLER PÅ VALG AV FAG...18 TILLEGGSPOENG...18 NOEN SPESIELLE OPPTAKSKRAV PER. NOV

3 side 3 GENERELLE OPPLYSNINGER Denne teksten gjelder for elever på første og andre årstrinn i program for idrettsfag og program for studiespesialisering skoleåret 2013/14. Med en time menes i denne teksten en skoletime på 45 minutter. Fellesfag er fag som elevene må ta. Programfag er fag som i noen grad kan velges fritt, men det stilles bestemte krav til mengde og kombinasjon. De fleste valgfrie programfag har 5 timer i uken, unntatt noen realfag med X i navnet, som har 3 timer, og musikalfagene, som har 2,5. Programfag tilsvarer det som tidligere ble kalt studieretningsfag. Beslektede fag er samlet i fagområder(se s.6). Det kan bli endringer i tilbudet av programfag. Beslutning om dette blir tatt vinteren 2014 og avhenger av oppslutningen om de forskjellige fagene i prøvevalget. Det finnes ikke lenger noe som heter valgfag. Alle elever må lese et fremmedspråk i tillegg til engelsk. Språk I er et språk som eleven starter med på Vg1 og fortsetter med i Vg2. Språk II er et språk som elevene fortsetter med fra ungdomskolen i Vg1 og Vg2. Språk I+II er betegnelsen på språkfaget for de som ikke har ekstra fremmedspråk fra ungdomsskolen, og som dermed må ha språk over 3 år i videregående skole. Fullført og bestått utdanning gir generell studiekompetanse, dvs. mulighet til å starte studier ved universiteter og høyskoler. Noen studiesteder har spesielle opptakskrav. Bakerst i heftet finnes spesielle opptakskrav for noen studier. Fullstendig oversikt finnes på Detaljert informasjon om struktur i videregående skole og regler for valg av fag finnes i utdanningsdirektoratets Rundskriv Udir Skrivet finnes på Læreplaner med detaljerte opplysninger om de enkelte fag finnes på Andre nyttige adresser:

4 side 4 PROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING VALG AV FAG Krav til valg av programfag Alle Vg1-elever må velge ett av følgende to programområder for Vg2 og Vg3: - realfag - språk, samfunnsfag og økonomi Elever i Vg1 velger fag for Vg2 og Vg3 samtidig. Elever i Vg2 har i prinsippet allerede valgt, men de får anledning til å justere valgene så langt det er mulig. Innenfor valgt programområde må alle elever velge to programfag fra forskjellige fagområder som leses med 5 timer i uken i både Vg2 og Vg3. Det vil si at de velger to fag i Vg2 som de fortsetter med i Vg3, til sammen 20 uketimer. Det er i prinsippet ikke noe i veien for å ta to fag fra samme fagområde med til sammen 10 timer i uken på ett år, men dette er bare unntaksvis mulig. I tillegg må de velge enda to 5-timers programfag, vanligvis ett i Vg2 og ett i Vg3. Disse kan velges fra eget programområde, andre programområder eller andre programmer. Det er tillatt å bytte dette faget fra Vg2 til Vg3, men bare hvis reglene i de enkelte fag gjør det mulig. I Vg2 må alle dessuten velge et fjerde programfag på 3 eller 5 timer. Reglene for dette er gitt i avsnittet Regler for valg av matematikk, se nedenfor. Regler for valg av matematikk Alle elever må velge minst 3 timer matematikk på Vg2. Det er to 5-timerskurs å velge mellom, R1 og S1, og dessuten ett 3-timerskurs, 2P. Elever som har tatt matematikk 1P i Vg1 kan fortsette med 2P eller S1. Elever med matematikk 1T fra Vg1 kan fortsette med 2P, S1 eller R1. Elever som tar R1 eller S1 kan ikke samtidig ta 2P. Elever med R1 eller S1 må i stedet velge et annet 3-timers eller et 5-timers fag. Dette faget kan velges fritt fra skolens tilbud. Regler for valg av språk I og språk II på Vg2 og Vg3 Elever med språk I og språk II fra Vg1 må fortsette med språket på Vg2. Elever med språk 1 som ikke hadde ekstra fremmedspråk i ungdomskolen må dessuten fortsette med språket i Vg3. Dette språket er på fem timer i uken og kommer i stedet for et av de valgfrie programfagene. Oppsummering av reglene for valg av fag Alle velger til sammen syv fag for Vg2 og Vg3. For elever som valgte toppidrett eller breddeidrett som fag i Vg1 kan det gå inn som ett av de syv fagene, men det kan også komme i tillegg. Elever som ikke hadde ekstra fremmedspråk i ungdomsskolen må lese språk I+II i Vg3. Dette regnes som et av de syv fagene.

5 side 5 De syv fagene fordeler seg med fire fag i Vg2 og tre fag i Vg3. Alle disse fagene har fem timer i uken unntatt ett av fagene i Vg2, som kan ha tre. På visse vilkår kan 3- timersfaget flyttes til Vg3, men det vil ikke alltid være mulig. I Vg2 må derfor alle velge fire 5-timersfag eller tre 5-timersfag og ett 3-timersfag. Vi anbefaler alle å ta minst tre 5-timersfag fra eget programområde, selv om kravet formelt er to, for dette gir best valgfrihet ved overgangen fra Vg2 til Vg3. I Vg3 må alle velge tre 5-timersfag. To av disse må være fortsettelse av tilsvarende fag fra eget programområde på Vg2. Med tilsvarende fag menes at fagene må være fra samme fagområde. De som har fire 5-timersfag i Vg2 kan i Vg3 i prinsippet erstatte ett av fagene med et 3-timersfag. Kravet om et fag fra samme fagområde over to år kan i visse tilfelle erstattes med to fag fra samme fagområde på ett år. FELLESFAG FAG Vg1 Vg2 Vg3 Norsk Engelsk Samfunnsfag Matematikk 5 3-5* 0 Naturfag Religion Geografi Historie Språk 1/språk (5)** Kroppsøving Sum fellesfag * 15 (20)** Timer til programfag 0 15 (17) * 15 (10)** TOTALSUM * 30 *: Se Regler for valg av matematikk på Vg2, side 4. **: Se Regler for valg av språk I og språk II på Vg2 og Vg3, side 4.

6 side 6 PROGRAMFAG De fleste fagene på Vg3 bygger på tilsvarende fag på Vg2, men ikke alltid. Noen av fagene kan velges av elever både på Vg2 og Vg3. Opplysninger om fagene finnes fra side 9 og utover. FAGOMRÅDER Vg2 Vg3 Programområder Matematikk* R1,R2: realfagsmatematikk S1,S2: samfunnsfagsmatematikk Matematikk X R1 5t R2 5t S1 5t S2 5t MaX 3t Fysikk FY1** 5t FY2 5t Biologi BI1** 5t BI2 5t Kjemi KJ1 5t KJ2 5t Geofag GF1** 5t/GFX** 3t Teknologi og forskningslære TF1 5t/TFX 3t 3t Engelsk ENI: internasjonal engelsk ENS: samfunnsfaglig engelsk ENI 5t ENS 5t Markedsføring og ledelse ML1** 5t ML2 5t Medie- og informasjonskunnskap MI1 5t MI2 5t Psykologi PS1 5t PS2 5t SO** 5t Politikk, individ og samfunn SO: sosiologi og sosialantropologi GES** 5t GES: samfunnsgeografi PM: Poltikk og menneskerettigheter PM SK: Sosialkunnskap SK *: Se også Regler for valg av matematikk på Vg2, side 4. **: Tilbys både i Vg2 og Vg3. 5t 5t Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi I tillegg kan elevene velge Breddeidrett eller Toppidrett fra Program for idrettsfag, og de kan delta i skolens musikal. Musikal som programfag gjøres ved å velge ett av følgende fag: FAG Vg2/Vg3 Program/programområde Scenografi og kostyme 2SC/3SC 5t Studiespes. med formgivningsfag Teaterensemble 2TE/3TE 5t Musikk, dans, drama Musikk 2MU/3MU 5t Musikk, dans, drama For at faget skal telle som ett av programfagene, må det velges både i Vg2 og Vg3. Nærmere opplysninger på side 14.

7 side 7 PROGRAM FOR IDRETTSFAG De fleste elever gjennomfører idrettsfag på tre år, dvs. i det som kalles treårig løp. Vi har også et fireårig løp for toppidrettsutøvere, hvor inntak gjøres etter innstilling fra skolen i samarbeid med idretten og både idrettsresultater og skoleresultater legges til grunn. Sluttkompetansen for de to løpene er den samme, men fireårig løp gir bedre muligheter for trening. Nærmere opplysninger om fireårig løp fås hos avdelingsleder Berit Grøtte. FELLESFAG OG PROGRAMFAG I TREÅRIG LØP FAG Vg1 Vg2 Vg3 Norsk Engelsk Samfunnsfag Geografi Matematikk 5 3-5* 0 Fellesfag Naturfag Religion og etikk Språk I/språk II** ** Historie Aktivitetslære Treningslære Idrett og samfunn Felles programfag Treningsledelse Toppidrett 5 Breddeidrett 5 0-5** Valgfrie programfag Andre programfag*** 0 Timetall i uken *: Se Regler for valg av matematikk på Vg2, side 4. Reglene gjelder for også idrettsfagselever. **: Se Regler for valg av språk 1 og språk 2 på Vg2, side 4. Reglene gjelder også for idrettsfagselever. ***: Programfag fra andre program.

8 side 8 FELLESFAG OG PROGRAMFAG I FIREÅRIG LØP I stedet for å si at en elev går på fireårig løp sier vi ofte at eleven går på spisset toppidrett. Det er imidlertid ikke helt korrekt, for det hender at elever slutter med toppidrettsatsingen, men likevel må fortsette på fireårig løp for å få full fagkrets. Dette vil si at alle elever på spisset toppidrett går på fireårig løp, men ikke nødvendigvis omvendt. FAG 1. ÅR 2. ÅR 3. ÅR 4. ÅR Norsk Religion og etikk Engelsk Språk I/språk II** ** 0 Matematikk* 5 3-5* 0 0 Naturfag Historie Geografi Samfunnsfag Treningslære Aktivitetslære Idrett og samfunn Treningsledelse Toppidrett*** Andre programfag 0 Etter avtale**** Timetall i uken *: Se Regler for valg av matematikk på Vg2, side 4. Reglene gjelder for også idrettsfagselever. **: Se Regler for valg av språk 1 og språk 2 på Vg2, side 4. Reglene gjelder også for idrettsfagselever. ***: Faget er obligatorisk for elevene på spisset toppidrett. Elevene går i egne grupper og bare delvis sammen med elevene på treårig løp. ****: Strinda vgs legger til rette for at elevene kan ta matematikkfagene R1 og R2 i henholdsvis 2. og 3. år og fysikk 1 i 4. år. Dette tilfredsstiller de spesielle opptakskrav som kreves f. eks. ved teknologistudiene ved NTNU. Om vi kan tilby andre programfag vil bli vurdert fra år til år.

9 side 9 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV VALGENE I november besøker rådgivere og avdelingsledere alle klasser på Vg1 og Vg2 for å orientere om de ulike programfagene og om regler for fagvalg. Deretter blir det foretatt et foreløpig fagvalg (prøvevalg), med frist 9.desember. På grunnlag av dette bestemmes fagtilbudet for 2014/15. I januar 2014 vil rådgiverne/avdelingslederne besøke klassene på nytt. Det endelige valget foregår deretter ved at elevene fyller ut et nytt skjema med innlevering senest fredag 31.januar. Skjemaene fås av rådgiver, og de finnes på skolens hjemmeside. Ved fravær kan valgene sendes på e-post til Elever som får oppfylt sine ønsker fra det foreløpige valget, kan ikke regne med å få velge annerledes ved det endelige valget. De som leverer etter fristens utløp kan ikke regne med å få plass hvis et fag blir fulltegnet. BESKRIVELSE AV FAGENE Skrivemåten forteller hvor mange timer et fag har på hvert trinn betyr f. eks at faget leses med 5 timer i uken i Vg2. BIOLOGI Biologi handler om alt som skjer fra cellebiologisk og biokjemisk mikronivå inne i cellene til samspillet i økosystemene på jorda. Mengden av kunnskap øker raskt, og det er viktig å kunne bruke kjent fagkunnskap til å beskrive og forstå nye fenomener, skape ny kunnskap og delta med faglig kompetanse i samfunnsdebatten. Programfaget gir grunnlag for videre studier i biologi, men samtidig legges stor vekt på de allmenndannende sidene ved faget. Faget er preget av vekselvirkning mellom teori, praktisk arbeid i laboratoriet og feltarbeid. Biologi 1 (BI1) eller Kurset bygger på naturfag fra Vg1. Viktige emner er cellebiologi, menneskets fysiologi, biologisk tilpassing og mangfold. Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Biologi 2 (BI2) Kurset kan tas av alle, også de som ikke har tatt BI1. Viktige emner er energi i biokjemiske prosesser, genetikk, bioteknologi, økologi og evolusjon. Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen. BREDDEIDRETT Dette er et tilbud til elever som ønsker allsidig aktivitet der de kan tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i flere forskjellige idretter og aktiviteter. Faget har tre hovedelementer: idrettsaktiviteter, basistrening og fysisk aktivitet og helse. Aktiviteter kan være ulike typer ballspill, stuping, kampsport, kajakk og klatring, - disse varierer noe fra år til år.

10 side 10 Breddeidrett 1 (BID1) 5-0-0, eller Kurset kan tas av alle. Breddeidrett 2 (BID2) eller Kurset bygger på BID1. Breddeidrett 3 (BID3) Kurset bygger på BID2. Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen (gjelder både BID1, BID2 og BID3) ENGELSK Engelsk brukes over hele verden. Økende internasjonalisering gjør at stadig flere må kunne engelsk for å klare seg i jobb, studier og på reiser. Engelsk er framfor alt blitt et hovedspråk for fag og kunnskapsformidling på akademisk og vitenskapelig nivå, i data- og mediesammenheng, i internasjonal handel og politikk, i sport og idrett, i ulike kultursammenhenger og på svært mange andre felt. Uansett hvilken utdanning du velger er det stor sjanse for at du før eller senere møter engelsk som fagspråk. Internasjonal engelsk (ENI) ENI bygger på engelsk fra Vg1. I dagens internasjonale samfunn er det viktig å videreutvikle engelskferdighetene. Derfor passer dette faget både for deg som allerede er dyktig i faget, og for deg som synes du trenger å styrke ferdighetene dine med tanke på videre studier og arbeidsmuligheter senere i livet. I dette faget får du blant annet lære om internasjonale utdanningstilbud og om medias rolle i samfunnet. Vi lærer også om flerkulturelle samfunn, globale utfordringer og hvordan kulturforskjeller kan påvirke kommunikasjon. Arbeid med ulike tekster og film står sentralt i faget. Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen. Samfunnsfaglig engelsk (ENS) Faget bygger på og er en videreutvikling av ENI fra VG2 og kan velges på VG3. Det passer for den som er interessert i samfunnsfag og politikk. Faget legger opp til at du skal øke din kunnskap om britisk og amerikansk politikk, sosiale og økonomiske forhold i andre engelsktalende land og historiske hendelser i den britiske og amerikanske verden. Dersom du ser for deg et studium eller en karriere hvor det engelske språk eller god kjennskap til den engelskspråklige verden kan bli en nødvendighet, så er dette faget for deg. Som ENI legger dette faget også opp til arbeid med ulike tekster og film. Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen. FYSIKK Fysikken skal bidra til forståelse av både natur, teknologi og fenomener i dagliglivet. I programfaget fysikk brukes matematikk til å lage beskrivelser av virkeligheten og det

11 side 11 legges stor vekt på å knytte teori og beregninger til observasjoner og praktisk laboratoriearbeid, men samtidig skal opplæringen legge vekt på de allmenndannende sidene ved faget. Hovedemnene er krefter og bevegelse, bølger, elektriske og magnetiske felt, atomfysikk, astrofysikk, kvanteteori, relativitetsteori, beskrivelse av naturen med matematikk, den unge forskeren og fysiske prinsipper som ligger til grunn for komponenter i moderne teknologi. FY2 er stort sett en videreutvikling av FY1 på alle områder, men FY2 er mer matematisk preget. Fysikk 1 (FY1) 0-5-0, FY1 bygger på naturfag fra Vg1. Det er en fordel at elever som tar FY1, samtidig tar matematikk R1. Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen Fysikk 2 (FY2) FY2 bygger på FY1. Det er en stor fordel at man samtidig tar matematikk R2. Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen. GEOFAG Geofag passer for alle som er interessert i fysisk natur og hvilke grenser den setter for menneskelig virksomhet. Undervisningen er i stor grad IKT-basert. Vi planlegger å tilby GFX/GF1 og GF2 annethvert år. I 2013/14 vil vi tilby GF2. Geofag X (GFX) eller (tilbys ikke i 2013/14) Geofag 1 (GF1) eller (tilbys ikke i 2013/14) I faget jobbes det mye med vær og klima, men også med bla. isbreer, vulkaner, jordskjelv og tsunamier. Varsling og forebygging er sentralt, dessuten hvordan mediene dekker de forskjellige sakene. GFX og GF1 har samme innhold, men GF1 inneholder et stort prosjektarbeid i tillegg. GFX og GF1 vil undervises i samme gruppe, men slik at de som skal ha GFX slutter i mars. GFX kan bare velges i kombinasjon med matematikkfagene R1 eller S1. Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Geofag 2 (GF2) eller GF2 kan velges av alle, også de som ikke har GFX eller GF1. Viktige emner er vær og værvarsling, ozonlaget, klima og klimaendringer, energikilder og ferskvannsressurser. Det legges vekt på praktisk arbeid som observasjoner og presentasjoner. Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen. KJEMI Kjemikere utforsker, bestemmer og beskriver hvordan stoffer oppbygd på mikronivå, og forklarer på dette grunnlaget stoffenes egenskaper og reaksjoner. Kjemikere er viktige bidragsytere i utviklingen av bioteknologi, nanoteknologi, medisin, farmasi, miljøfag, nye materialer og energikilder. Faget passer for de som er interessert kjemi og naturvitenskap, og samtidig for de som ønsker kunnskaper som er nødvendige for å delta i samfunnsdebatten.

12 side 12 I kjemi er det en stadig vekselvirkning mellom teori og praksis. Planlegging og gjennomføring av forsøk, med vurdering og presentasjon av resultater, er viktig. Kjemi 1 (KJ1) Kurset bygger på naturfag fra Vg1. Viktige emner er kjemisk språk og reaksjonsligninger, syrer og baser, vannkjemi og organisk kjemi. Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Kjemi 2 (KJ2) Kurset bygger på KJ1. Viktige områder er forskningslære, kjemisk analyse, mer organisk kjemi, redoksreaksjoner og materiallære. Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen. MARKEDSFØRING OG LEDELSE Markedsføring handler både om en tankemåte og om ulike teknikker. Tankemåten er å sette kunden i fokus, forstå kunden og forstå markedet. Teknikkene dreier seg om å handle deretter. Markedsføringens midler oppsummeres ofte i de fem P-er: prissetting, plassering, produktegenskaper, påvirkning eller personale. Ledelse handler om å forstå oppbygningen av organisasjoner, og hvordan en bør oppføre seg som leder i forhold til de mennesker man leder, for å få det beste ut av folk. Markedsføring og ledelse 1 (ML1) Kurset er en innføring i grunnleggende begreper, tenkemåter og teknikker. Du lærer å forstå mennesket som forbruker, og hvordan bedrifter tenker og handler når de skal legge opp sin markedsføring. Du lærer å tenke effektiv markedsføring som du kan bruke i ulike sammenhenger senere. Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Markedsføring og ledelse 2 (ML2) ML2 bygger på ML1. Kurset går videre i bruk og vurdering av systematisk markedsføring. Du lærer også å kritisk vurdere virkningen dette har på en organisasjon og på samfunnet. Etiske vurderinger er en sentral del av dette. Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. MATEMATIKK Opp gjennom tidene har matematikk og samfunnsutviklingen påvirket hverandre, bl.a. innen områder som jordbruk, handel og transport. I våre dager er det umulig å tenke seg en utvikling innen vitenskap og teknikk uten bruk av matematikk. Matematikken spiller også en stor rolle i dagliglivet. Matematiske modeller gjør for eksempel at vi kan varsle været mer nøyaktig enn tidligere, at vi kan beregne korrekte forsikringspremier og at vi kan beregne antall skoleplasser som blir nødvendig om 30 år. Derfor vil det alltid være bruk for personer med gode matematikk-kunnskaper.

13 side 13 Legg merke til at matematikk for samfunnsfag, S1 og S2, er programfag i programområdet for realfag, ikke i området for språk, samfunnsfag og økonomi. Se også avsnittet Regler for valg av matematikk på Vg2 på side 4. 2P er et fellesfag og ikke et programfag, men dette får ingen betydning for valgene. 2P Kurset bygger på 1P, men kan også tas av elever med 1T. Nye emner er potenser, standardform og eksponentiell vekst; planlegging, gjennomføring og presentasjon av problemstillinger innen statistikk og utforsking av matematiske modeller. Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. R Kurset bygger på 1T og er beregnet primært på realfagselever og andre som tenker på videre studier i realfag eller f eks økonomi. I R1 arbeider elevene videre med algebra, funksjonslære og sannsynlighetsregning. Nytt emne er utforsking av geometri, både i form av analyse, konstruksjon og bruk av dynamisk programvare. Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. R Kurset bygger på R1 og er obligatorisk for opptak ved studier i bl.a. teknologiske fag. Det arbeides videre med algebra, geometri og funksjoner. Et nytt emne er differensialligninger. Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. S Kurset bygger på 1P, men kan også tas av elever med 1T. Kurset er beregnet på elever som vil bruke matematikk til å støtte opp under samfunnsfagene. I S1 arbeides det videre med sannsynlighetsregning og funksjoner. Nye emner er algebra og lineær optimering. Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. S S2 bygger på S1 og er beregnet på elever som vil bruke matematikk til å støtte opp under samfunnsfagene. Det arbeides videre med emnene fra S1, unntatt lineær optimering. Et nytt emne er statistikk. Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. S1 og S2 til sammen kan for enkelte studier gi samme kompetanse som R1

14 side 14 Matematikk X MaX Matematikk X er et ekstra matematikkurs med 3 timer per uke for elever som tar R1, eller det kan velges som ett av de obligatoriske programfagene. Faget har tre tema, tallteori, komplekse tall og statistikk. I tallteori lærer vi om de hele tallene og ender opp med hvordan vi kan sende avlyttingssikre meldinger. Komplekse tall er en utviding av tallmengden slik at alle andregradslikninger er løsbare, også likningen x2 = 1. Statistikk bygger på sannsynlighetsregning. Der finner vi blant annet ut hvor sikre meningsmålinger er. Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. MEDIE- OG INFORMASJONSKUNNSKAP Makt og påvirkningsmuligheter er nært knyttet til massemediene nasjonalt og internasjonalt. I faget studerer vi blant annet dette forholdet mellom medier og samfunn. I faget skal også den enkelte få trening i å uttrykke sine egne meninger og delta aktivt i demokratiske prosesser. Det er viktig å ta imot, håndtere, integrere og evaluere informasjon som basis for egne uttrykksformer i tekst-, lyd- og bildemedium. Det legges derfor vekt på medieproduksjon og journalistisk metode. Medie- og informasjonskunnskap 1 (MI1) Det arbeides med uttrykksformer og medium, individ og samfunn og om medieutvikling i Norge Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Medie- og informasjonskunnskap 2 (MI2) MI2 bygger på MI1. Vi arbeider videre med de samme emnene, men MI2 har et mer internasjonalt fokus Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. MUSIKAL Hvert år setter Strinda vgs opp en musikal. Elevene må velge ett av de tre fagene som er nevnt samtidig for Vg2 og Vg3. Etter Vg3 teller faget som et vanlig 5- timersfag. Elever som velger faget for bare ett år kan delta på lik linje med andre, men faget teller ikke og de får ikke avsluttende karakter. Scenografi og kostyme (2SC, 3SC) 0-2,5-2,5 er faget for de som ønsker å arbeide med den tekniske delen av musikalen. Elever som søker faget får ansvar for å lage kostymer, kjøre lys og lyd, og å konstruere musikalens scenografi. Elevene spesialiserer seg innenfor ett av disse områdene i løpet av 1. termin i Vg2. Elevene kan trekkes ut til praktisk eksamen Teaterensemble (2TE, 3TE) 0-2,5-2,5 er faget for de som ønsker å prøve seg som skuespillere i musikalen. Elevene må igjennom en tredelt audition bestående av sang, dans og skuespill før de blir tatt inn. Elevene kan trekkes ut til praktisk-muntlig eksamen.

15 side 15 Musikk (2MU, 3MU) 0-2,5-2,5 er faget for de som ønsker å være musikere. Elever som søker faget må beherske et instrument tilfredsstillende. Musikken blir spesialarrangert til hver musikal, så alle typer instrumenter er interessante. Elevene kan trekkes ut til praktisk-muntlig eksamen. PSYKOLOGI Programfaget psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste samfunnsmessige og mellommenneskelige sammenhenger. Du vil kunne møte noe psykologi i flere fag også, men her kan du få en innføring i sentrale psykologiske emner og gi en orientering om viktige psykologiske forskningsog anvendelsesområder og trekk ved den moderne psykologiens historie. Psykisk helse er i fokus både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og programfaget har som mål å gi basiskunnskaper om hva som hemmer og fremmer psykisk helse. Du utfordres i faget på evne til samarbeid, kreativitet og analytisk refleksjon. Videre skaffer du deg kunnskap om begreper, modeller og teorier i psykologien som grunnlag for å utvikle egen og andres tenkning. Psykologi 1 (0-5-0) Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Psykologi 2 (0-0-5) Psykologi 2 bygger på psykologi 1 Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. POLITIKK, INDIVID OG SAMFUNN Møtet mellom samfunnets krav og individets ønsker utløser ofte spørsmål om hvordan et samfunn skal organiseres. Politikk, individ og samfunn skal gi kunnskap om slike spørsmål, samtidig som det skal trene opp evnen til å forstå og tenke over samspillet mellom individ og samfunn. Fagene kan tas uavhengig av hverandre. Sosiologi og sosialantropologi (SO) eller Emner som tas opp er sosialisering, kulturforståelse, produksjon og arbeid, fordeling av goder og samfunnsvitenskaplige tenkemåter. Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen Samfunnsgeografi (GES) eller Samfunnsgeografi er faget for deg som er interessert i det som skjer i samfunnet, både lokalt og globalt. Faget fokuserer mye på aktuelle hendelser, og en god del av undervisningen skjer i form av utflukter og besøk på ulike bedrifter og institusjoner. Tema som inngår i faget: forskjeller i verden, fattige og rike land, befolkning, flytting, globalisering, næringsliv og forholdet mellom mennesker og miljø. Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Politikk og menneskerettigheter (PM) Faget tar for seg politiske prosesser og institusjoner, demokrati og medborgerskap, internasjonale politiske systemer og aktører, internasjonale samarbeidsforhold og

16 side 16 konflikter, menneskerettighetenes verdigrunnlag og menneskerettighetene i politisk praksis. Det legges opp til arbeid med dagsaktuelle problemstillinger. Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Sosialkunnskap (SK) Faget tar for seg de fem hovedområdene i læreplanen for faget. Hovedtema er: Sosiale problemer, samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder, livsfasene, velferdsstat og menneskerettigheter, velferdsforskjeller. Hvorfor blir man akkurat slik man er? Naturforskerne vil kanskje hevde at forklaringen ligger i genene dine, men det er ikke hele forklaringen. Miljøet vi vokser opp i og lever i, påvirker oss og former oss. Sosialkunnskap gir deg temaer som psykiske kriser, omsorgssvikt, barnemishandling, samlivsproblemer, aldring, kriminalitet og rusmiddelmisbruk. Hvorfor klarer ikke Norge, som et av verdens rikeste land, å ta vare på sine eldre, syke og mennesker i en vanskelig livssituasjon? Hvordan kan samfunnet bli mer inkluderende og mindre utstøtende og utestengende når det gjelder grupper i samfunnet som har det vanskelig? Har du noen gang lurt på hvor all informasjon i samfunnet kommer fra, hvordan den lages og hvem som lager den? Mye av dette er resultatet av samfunnsvitenskapelig forskning, og den bør være troverdig og pålitelig. I dette faget vil du kanskje få prøve deg i forskerrollen ved at du skal planlegge, gjennomføre og analysere egne undersøkelser om faglige problemstillinger og tolke resultatene. Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE Teknologi og forskningslære er to ulike kunnskapsområder som er nært knyttet sammen. Opplæringen tar utgangspunkt i realfag og prøver å skape kontakt mellom skole på den ene siden og forskning og næringsliv på den andre siden. Teknologi og forskningslære 1 (TFX) Teknologi og forskningslære X (TFX) I TFX jobber vi prosjektbasert. Hovedprosjektet går ut på å bygge en CanSat en satellitt i en brusboks som består av en mikroprosessor og forskjellige sensorer, som kan måle f.eks. temperatur, lufttrykk, CO 2 innhold mm. Satellitten heises opp i luften i en heliumballong for så å slippes i fallskjerm. Underveis i fallet sender den data fra sensorene via radio. Av mindre prosjekter som gjennomføres, er bla. å besøke og undersøke en teknologisk bedrift, samt undersøke en teknologisk oppfinnelse, eksempelvis bilen. TFX og TF1 undervises i samme gruppe. Forskjellen er at de som velger TF1 har i tillegg Design og produktutvikling som tema. Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. TFX/TF1 er beregnet på elever som tar matematikk R1 eller S1. TOPPIDRETT Opplæringen i programfaget toppidrett skal bidra til at Norge får bevisste idrettsutøvere som kan oppnå gode resultater både regionalt, nasjonalt og

17 side 17 internasjonalt. Det kreves at elevene er aktive utøvere av konkurranseidrett i en klubb med en trener eller kontaktperson som lærerne kan samarbeide med. Hovedmomentene i hvert kurs er treningsplanlegging, basistrening og ferdighetsutvikling. Vi tilbyr grupper i håndball, fotball, ishockey, kjelkehockey, friidrett og ei gruppe Toppidrett/andre idretter bestående av elever som driver ulike andre idretter. I gruppa Toppidrett/andre idretter legger vi hovedsakelig til rette for idretter som er tatt opp i Norges Idrettsforbund. I to av fagets fem timer er det basistrening med Toppidrett friidrett og i tre-timers økta er det egentrening på eller utenfor skolen etter avtale med gruppas faglærer. Toppidrett 1 (TID1) 5-0-0, 0-5-0, Kurset kan tas av alle elever som tilfredsstiller kravene. Toppidrett 2 (TID2) eller Kurset bygger på TID1. Toppidrett 3 (TID3) Kurset bygger på TID2. Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen (gjelder både TID1, TID2 og TID3)

18 side 18 EKSEMPLER PÅ VALG AV FAG Ett av musikalfagene kan velges i tillegg på Vg2 i alle eksemplene og kan, såfremt kravene til fordypning oppfylles, erstatte et fag på Vg3. Realfag: Eksempel 1 Eksempel 2 Vg2 R1 FY1 KJ1 TFX S1 BI1 GF2 ENI Vg3 R2 FY2 BI2 S2 SO GF1 Språk, samfunnsfag og økonomi: Eksempel 3 Eksempel 4 Vg2 MI1 SO ENI 2P ML1 SO S1 MI1 Vg3 MI2 SP II ENS ML2 GES S2 Idrettsfag, treårig løp: Eksempel 5 Eksempel 6 Eksempel 7 Vg2 TID2 2P S1 BID1 R1 FY1 Vg3 TID3 S2 SP II Idrettsfag, fireårig løp: Eksempel 8 Eksempel 9 2. år TID2 2P TID2 R1 3. år R2 4. år TID3 TID3 FY1 TILLEGGSPOENG Noen fagkombinasjoner gir tilleggspoeng ved opptak til høyskoler og universitet: Realfagspoeng 0,5 poeng for hvert 5-timerskurs i realfag unntatt Fysikk 2 og R2 som gir 1 poeng Maks 4 realfagpoeng totalt Språkpoeng Engelsk regnes i denne sammenheng ikke som fremmedspråk: Språkpoengene er: 1 poeng for fremmedspråk III (f.eks. Tysk III, Fransk III, Spansk III) Språkpoengene er innenfor den samme rammen på 4 poeng som gjelder for realfagspoeng, slik at ingen kan få mer enn 4 poeng til sammen for realfag og fremmedspråk.

19 side 19 NOEN SPESIELLE OPPTAKSKRAV PER. NOV Noen studier har spesielle opptakskrav. Nedenfor er et utvalg kravkoder hentet fra ARKN Du må ha Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2. Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende (R1+R2) og FYS1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole. BIOI Du må ha Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2 og enten Fysikk 1 eller Kjemi 1 eller Biologi 1. FLYFAG Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og FYS1. Du må også bestå en opptaksprøve, se uit.no/luftfartsfag. HING Du må ha Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Har du bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning er du kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk1. ING4R2 Du må ha Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Du må ha karakteren 4 eller bedre i R2. Har du bestått 1-årig forkurs for ingeniør (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) er du kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2 med karakteren 4 eller bedre Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole. LÆREAL Du må ha gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk hovedmål, sidemål og muntlig minst 35 skolepoeng, og matematikk R1/(S1 og S2) og enten matematikk R1 og R2 eller fysikk 1 og 2 eller

20 side 20 kjemi 1 og 2 eller biologi 1 og 2 eller informasjonsteknologi 1 og 2 eller geofag 1 og 2 eller teknologi og forskningslære 1 og 2 LÆRER Du må ha gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i studiekompetansefaget matematikk, eller bestått matematikk på høyere nivå gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk hovedmål, sidemål og muntlig, og minst 35 skolepoeng MATRS Du må ha Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2. MEROD Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2. ORTO Du må ha Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. REALFA Du må ha matematikk R1(eller matematikk S1og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2. SIVING Du må ha Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1 Har du bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning er du kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2. Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole. TANN Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) eller Fysikk1 eller Kjemi 1. VETE Du må ha Matematikk R1(eller Matematikk S1 og S2) og Kjemi 1 og 2.

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2013/14. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2013/14. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2013/14 Program for idrettsfag Program for studiespesialisering På Ringve fram til høstferien Ny skole på Strinda fra okt. 2013 Hva passer for meg 2013_2014.doc

Detaljer

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2016/17 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2016/17 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2016/17 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering side 2 Innhold GENERELLE OPPLYSNINGER...3 PROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING...4

Detaljer

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole Programfag innen programområde Realfag skoleåret 2018 2019 en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole 1 Valg av programfag på programområde realfag På Vg2 må du velge fire programfag.

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2017/18 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2017/18 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2017/18 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering side 2 Innhold GENERELLE OPPLYSNINGER...3 PROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING...4

Detaljer

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole Programfag innen programområde Realfag skoleåret 2013 2014 en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole 1 Innholdsliste BIOLOGI... 3 FYSIKK... 4 KJEMI... 5 MATEMATIKK FOR REALFAG... 5 MATEMATIKK

Detaljer

Foreldremøte - Fagvalg 2016

Foreldremøte - Fagvalg 2016 Foreldremøte - Fagvalg 2016 Valg av programområde og programfag I løpet av januar/februar skal elevene velge programområde og programfag. Programområder: 1. Realfag 2. Språk, samfunnsfag og økonomi Programfag:

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg studiespesialisering Elvebakken videregående skole Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse og dekker nesten alle studier.

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (... repetisjon (litt Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG1 15. november 2016 Hva skal velges? Hvor mange timer? Hvilke fag kan og skal velges? FAGSTRUKTUREN PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE Fellesfag: Obligatoriske fag alle har Felles programfag:

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

Fagvalg for vg2. Dønski feb. 2017

Fagvalg for vg2. Dønski feb. 2017 Fagvalg for vg2 Dønski feb. 2017 Valg av programfag? Interesse (hva liker du?) Forkunnskaper (hva kan du?) Videreutdanning studiekompetanse (hva vil du bli?) Studiekompetanse Eleven må fullføre og bestå

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg kreativ avdeling Elvebakken Medier og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG for Vg2 skoleåret 2014/2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG

INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG NOVEMBER 2017 TIDSPLAN FOR FAGVALGET Uke 39: Karriereundervisning i klassene Øvelser med interesser, ferdigheter og egenskaper Emne i samfunnsfag om yrker og arbeidsliv

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://www.vfk.no/notteroy-vgs STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 OSLO KATEDRALSKOLE Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 Oslo katedralskole - Fagvalg for skoleåret 2016/2017 Forord Hensikten med dette heftet er å gi deg en orientering om

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://nvs.vfk.no STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET VG1:

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret 2018-2019 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2018-2019 VALG SKJER 11.12.17 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Dersom behov for rådgivning, kontakt oss for å avtale tid. Ikke vent til siste dag! KRAV TIL VITNEMÅL Vg3: 15

Detaljer

Viktig å tenke på i prosessen:

Viktig å tenke på i prosessen: Valg av programfag Viktig å tenke på i prosessen: Hvem er du? Hva er du mest interessert i på skolen og i fritida? Hva er artig å holde på med? Hva er du god til på skolen? Hvilken yrkespersonlighet har

Detaljer

INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018

INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018 INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018 Fellesfag og programfag Fellesfag (ikke matematikk) Vg 1 Vg 2 Vg 3 25 timer 12 timer 15 timer Matematikk 5 timer

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET VALG AV PROGRAMFAG FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2016-2017 FOR VG3-ÅRET Valg skjer torsdag 17.12.15 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Du får tildelt brukernavn og passord av kontaktlærer Dersom behov for

Detaljer

Fagkatalogen 2016-2017

Fagkatalogen 2016-2017 Fagkatalogen 2016-2017 Om programfag og fagvalg for elever på utdanningsprogram for studiespesialisering Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014 VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 013/014 Her finner du: Tema side Realfag, språk, samfunnsfag og økonomi har denne fordeling av fag over tre år: Programfag fra programområdet språk,

Detaljer

Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016

Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016 Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016 Ordliste! Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Orientering om fagvalg og veien videre for. Vår 2013

Orientering om fagvalg og veien videre for. Vår 2013 Orientering om fagvalg og veien videre for Vg1 Studiespesialisering Vår 2013 Obligatorisk timetall Til sammen minst 90 uketimer over tre år Obligatoriske fag Fag til valg Obliga toriske fag Fag til valg

Detaljer

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014 Møte for foresatte Vg1 Frogn vgs 4.februar 2014 Agenda Kl.1800-1845, vi deler oss: vg1 Service og samferdsel, base 1SS vg1 Idrett, Fagvalg, form. rom A vg1 ST, Fagvalg, kantina Kl.1845-2000 Samtale med

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 1,5 time Valg, valg, valg... VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk

Detaljer

Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1

Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1 Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering Breddeidrett 5 timer/uke 21.01.2014 2 Krav til fordypning i programfag fra eget

Detaljer

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken Realfag Biologi Biologi 1 Biologi 2 Fysikk Fysikk 1 Fysikk 2 Geofag Geofag X Geofag 1 Geofag 2 Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 Kjemi Kjemi 1 Kjemi 2 Matematikk Matematikk

Detaljer

Foss videregående skole

Foss videregående skole Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2017/2018 Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u 1 Fagkretsen

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Valget 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015 FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/201 Utdanningsprogram for studiespesialisering Innhold Side Frister fagvalg 2 Krav for å få vitnemål 3 Fag og standpunktkarakter på vitnemål etter vg1, vg2 og vg3 4 Eksamen

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 2 timer VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er-

Detaljer

Fagvalg SSP vg1

Fagvalg SSP vg1 Fagvalg 2017-2018 SSP vg1 Fag og timefordeling vg1 vg2 vg3 Fellesfag 30 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke Programfag fra eget programområde 10 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke

Detaljer

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... )

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg, valg, valg... VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er- eller II'er-språk) (internt valg ved skolestart ) Valg av matematikk-variant 1P eller 1T (internt

Detaljer

Studiespesialisering

Studiespesialisering Studiespesialisering Liker du fagene Matematikk Norsk Engelsk Samfunnsfag Naturfag Tysk/fransk/spansk/italiensk/russisk/.. Kroppsøving ETTER 3 ÅR PÅ STUD.SPES Studiekompetanse Kan søke om studieplass

Detaljer

Fagvalg. 2014 2015 SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke

Fagvalg. 2014 2015 SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke Fagvalg 2014 2015 SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke Valg av programfag? Interesse Forkunnskaper Videreutdanning studiekompetanse Studiekompetanse Eleven må fullføre og bestå 3 år studiespesialiserende.

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 2 timer VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er-

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2018/19

Fagvalg for skoleåret 2018/19 Fagvalg for skoleåret 2018/19 Tidsplan fagvalg for skoleåret 2018/19 Når 7.November Hva Faginformasjon i auditoriene. 16. november Fagvalgsmesse i aulaen. 21. November Fagvalg i samarbeidsøkten. Elevene

Detaljer

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014 Møte for foresatte Vg1 Frogn vgs 4.februar 2014 Agenda Kl.1800-1845 Informasjon om fagvalg Informasjon fra kontaktlærere Tur til Alpene Kl. 1845-2000 Samtale med faglærere Informasjon om programfag som

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST 2012. Læreplaner finner du på www.utdanningsdirektoratet.no

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST 2012. Læreplaner finner du på www.utdanningsdirektoratet.no Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST 2012 Læreplaner finner du på www.utdanningsdirektoratet.no ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer

Valg av programfag. Informasjon til Vg 1 foresatte torsdag 12. januar 2016

Valg av programfag. Informasjon til Vg 1 foresatte torsdag 12. januar 2016 Valg av programfag Informasjon til Vg 1 foresatte torsdag 12. januar 2016 1 På studiespesialisering kan man velge mellom programområdene Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi 2 Først en liten påminnelse

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver E-post: jan.morten.hildrum@vfk.no

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg. Fagvalg 18/19

Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg. Fagvalg 18/19 Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg Asker vgs tilbyr disse programområder Idrettsfag Hva skal velges? Vg2 skal dere velge tre programfag i tillegg til matematikk. To fordypningsfag( vg2 og

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk, Samfunnsfag

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Søknad om inntak på Vg2 Dere som ønsker å fortsette på Vg2 her på Malakoff eller på en annen skole, må søke om skoleplass via fylkeskommunens inntakskontor. Du må

Detaljer

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du e=er tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestå=. Kompetansebevis får du hvis du har IV

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER i VG1

FAGVALG FOR ELEVER i VG1 FAGVALG FOR ELEVER i VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Samfunnsfag økonomi språk Realfag Idrettsfag Vg2 Vg3 Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg. Fagvalg 18/19

Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg. Fagvalg 18/19 Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg Asker vgs tilbyr disse programområder Idrettsfag Hva skal velges? Vg2 skal dere velge tre programfag i tillegg til matematikk. To fordypningsfag( vg2 og

Detaljer

FORELDREMØTE VG1. 21.januar 2014

FORELDREMØTE VG1. 21.januar 2014 FORELDREMØTE VG1 21.januar 2014 Orientering ved toppidrettssjef Status i treningsgruppene Treningssamlinger Tirsdagstreninger Mental trening Møte med sportssjefene kl.19:00 i angitte klasserom 2. Termin

Detaljer

INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE

INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE FAGVALG studiespesialiserende utdanningsprogram INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE Nils-Fredrik Pedersen Assisterende rektor IB IB Vg 1 REALFAG REALFAG SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG

Detaljer

Velkommen til foreldremøte om fagvalg 29. november 2016

Velkommen til foreldremøte om fagvalg 29. november 2016 Velkommen til foreldremøte om fagvalg 29. november 2016 Studiespesialiserende (ordinært løp) Fag: 1. klasse 2. klasse 3. klasse Religion 3 Norsk 4 4 6 Matematikk P eller T 5 3 Naturfag 5 Engelsk 5 2.Fr.språk

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Rådgivning - en balanse: Få elever til å jobbe/ta utfordringer eller skape høyt stressnivå? Kveldens temaer: 1.

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Fagvalget hva skal velges? 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse

Detaljer

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2017-2018 VALG SKJER TORSDAG 15.12.16 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Dersom behov for rådgivning, kontakt oss for å avtale tid. Ikke vent til siste dag! KRAV TIL VITNEMÅL

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk,

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014 PROGRAMFAGORIENTERING 14. januar 2014 Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

Orientering om fagvalg for Vg1 Studiespesialisering

Orientering om fagvalg for Vg1 Studiespesialisering Orientering om fagvalg for Vg1 Studiespesialisering Studiekompetanse Målet etter tre år er generell studiekompetanse og vitnemål. Ikke lenger noe som heter spesiell studiekompetanse De fleste studier krever

Detaljer

Fagvalg SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke

Fagvalg SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke Fagvalg 2015 2016 SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke Valg av programfag? Interesse Forkunnskaper Videreutdanning studiekompetanse Studiekompetanse Eleven må fullføre og bestå 3 år studiespesialiserende.

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER i VG1

FAGVALG FOR ELEVER i VG1 FAGVALG FOR ELEVER i VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Samfunnsfag økonomi språk Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Foreldremøte Vg1 25.okt 2010. Eksamensuttrekk Programfag 2011/12 Høyere utdanning - generell og spesiell studiekompetanse Førstegangsvitnemål

Foreldremøte Vg1 25.okt 2010. Eksamensuttrekk Programfag 2011/12 Høyere utdanning - generell og spesiell studiekompetanse Førstegangsvitnemål Foreldremøte Vg1 25.okt 2010 Eksamensuttrekk Programfag 2011/12 Høyere utdanning - generell og spesiell studiekompetanse Førstegangsvitnemål Eksamensuttrekk Vg1-Vg2-Vg3 Vg1 20% av elevene (19 av 91) trekkes

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø Gode resultater Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Valg av programområde og programfag

Valg av programområde og programfag Valg av programområde og programfag Program for møtet Kl. 18.15-19.00: Felles orientering. Prosedyrer/regler for valg av programområde og fag Kl. 19.00-20.30: Informasjonstorg der alle programfag blir

Detaljer

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Foresattemøtet tirsdag 25.01 2010 Studieleder Helge Bratland Dagen i dag Informasjon om fagvalg Konferansetimer etter egen oversikt fra kl 18:45

Detaljer

Programområde for studiespesialisering Programfag

Programområde for studiespesialisering Programfag Programområde for studiespesialisering Programfag Alle programfag har 140 timer per år. Du vil få en veksling mellom 2 og 3 økter à 75 minutter per uke + 5 fagdager. Noen fag som krever lengre arbeidsøkter

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Norsk Kroppsøving Fremmedspråk 2 Matematikk 1P/1T Naturfag Engelsk Samfunnsfag Geografi Fellesfag Vg1 Vg2 Vg3 Norsk 4 t/u 4 t/u 6 t/u Kroppsøving 2 t/u 2 t/u 2 t/u Fremmedspr2

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Norsk Kroppsøving Fremmedspråk 2 Matematikk 1P/1T Naturfag Engelsk Samfunnsfag Geografi Fellesfag Vg1 Vg2 Vg3 Norsk 4 t/u 4 t/u 6 t/u Kroppsøving 2 t/u 2 t/u 2 t/u Fremmedspr2

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

Informasjonsmøte om matematikk tirsdag 9/9-08. 1P eller 1T? Konsekvenser av valg

Informasjonsmøte om matematikk tirsdag 9/9-08. 1P eller 1T? Konsekvenser av valg Informasjonsmøte om matematikk tirsdag 9/9-08 1P eller 1T? Konsekvenser av valg SKOLEÅRET 2008/2009: 158 idrettselever (130) (+ 20 PB) 7 idrettsklasser (6) Vg1: 73 elever fordelt på tre klasser 111 fotballspillere

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2017/18

Fagvalg for skoleåret 2017/18 Fagvalg for skoleåret 2017/18 Agenda 1. Tidsplan og generell info om fagvalget 2. Innsøking til Vg2 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter Programområde, fag, fordypning og fagkombinasjoner

Detaljer

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDENE REALFAG, SPRÅK - SAMFUNNSFAG - ØKONOMI 2 ORIENTERING OM FAGVALG FOR SKOLEÅRET

Detaljer

Informasjonsmøte Vg1 Fagvalget

Informasjonsmøte Vg1 Fagvalget Informasjonsmøte Vg1 Fagvalget Frogn vgs 24. januar 2018 Et endret arbeidsliv trenger krever kompetanse for å løse komplekse oppgaver! Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til

Detaljer