Råd og vink av Ronald Grini

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Råd og vink av Ronald Grini"

Transkript

1 Råd og vink av Ronald Grini Helsetjenesten består av Psykososial helsetjeneste, Gløshaugen legesenter og helsestasjon for studenter. I Psykososial helsetjeneste er det ansatt psykologer, psykiatriske sykepleiere, kliniske sosionomer og helsesekretærer. Vi tilbyr rådgiving/veiledning, kortvarig individualterapi og gruppeterapi. Gløshaugen legesenter utfører vanlige legetjenester og har lang erfaring i å behandle medisinske problemer hos unge voksne. Her er det ansatt leger, sykepleiere, helsesekretærer og sekretærer. Senteret er åpent for de studenter som har valgt lege der gjennom fastlegeordningen. Her drives også forebyggende arbeid. Helsestasjon for studenter er åpen hver onsdag fra kl , i lokalene til Gløshaugen legesenter på Gløshaugen. Helsestasjonen hjelper deg blant annet med veiledning om prevensjon, kjønnsykdommer og testing av Klamydia. I tillegg veiledning og undersøkelse ved spørsmål om abort. Psykososial helsetjeneste Gløshaugen legesenter Helsestasjon for studenter Psykolog Ronald Grini Om forfatteren: Ronald Grini ble utdannet cand.psychol. fra Universitetet i Oslo våren Han har siden 1972 vært spesialist i klinisk psykologi og har bred erfaring som psykolog og psykoterapeut. I to tiår var han tilknyttet helsetjenesten i SiT. Nå er han pensjonist, men har helt opp til det siste tatt studenter i behandling for oss. INNHOLD Forord 3 Innledning 7 Menneskesynet 7 Takkeord 7 1 Studenter er mennesker Fra ung til voksen 8 Studenttilværelsen 9 Evnen til å være alene 9 Foreldrene 10 2 Trygghet og selvaktualisering Behovspyramiden 12 1 De fysiologiske behovene 12 2 Trygghetsbehovene 12 3 Kontaktbehovene 12

2 4 Selvhevdelsesbehovene 13 5 Selvaktualiseringsbehovene 13 Funksjonell autonomi 13 Hvem har ansvaret for studentenes behov? 14 3 Stress og angst på universitet og høyskoler Press skaper angst 16 Studiestress 17 Prestasjonsangst 18 Lærerfrykt 20 4 Håndtering av stress og angst Avslappingsøvelser 21 Selvavspenning 21 En kort-teknikk 24 Naturlige avspenningsrytmer 24 Avslappingsparadokset 25 Gradvis eksponering 25 Grensesetting 26 Prosesstenkning 26 Visualisering 26 5 Kunsten å arbeide med seg selv Hjelp til selvhjelp 27 Bruk hele hjernen 28 Aktiv grubling 29 Samle drømmer 30 Naturlige transer 30 Skriv dagbok 31 Notater 32 Innledning M enneskes yne t Studentene kommer til universitetene og høgskolene for å studere, og det forventes at de er motiverte og har tilstrekkelige forutsetninger for det studium de velger. Studiestedene skal gi undervisning på høyt nivå. Men studentene er helt alminnelige mennesker med sine behov, bekymringer, svakheter og problemer. Det blir derfor altfor snevert å se på studenter bare som studenter! For å forstå hva det vil si å være student, trenger vi et menneskesyn som omfatter hele personen. Takk til alle studentene som gjennom årene har søkt meg som psykolog og psykoterapeut og som i tusenvis av fortrolige samtaletimer har delt tanker og bekymringer med meg og gitt meg

3 mitt viktigste erfaringsmateriale. til Studentsamskipnaden i Trondheim som viste interesse og tok på seg de praktiske tingene med boka. til alle de jeg har fått samarbeide med gjennom to tiår i studenthelsetjenesten. til mine tre barn som både har kommet med ideer og gitt meg anledning til å erfare studenttilværelsen fra foreldreposisjonen. Studenter er mennesker Ronald Grini Fra ung til voksen Gjennom livsløpet går vi fra total avhengighet og gradvis mot selvstendighet og uavhengighet. Den første store prøven skjer i det vi kommer ut i verden fra mors mage, får klippet navlestrengen og deretter må ta i bruk våre egne lunger og selv sørge for maten via mors bryst. Den indre selvreguleringen tar hånd om dette under forutsetning av at vi får god nok hjelp utenfra. Tingene skjer steg for steg og trinn for trinn, helt naturlig, dersom vi hele tiden får god nok støtte og omsorg fra de som satte oss inn i verden eller fra andre som fungerer i deres sted. Dersom alt går bra, blir vi stadig mer selvstendige og uavhengige. Ideelt sett vil vi en vakker dag, glade og tilfredse, forlate redet og gå ut i verden på egen hånd, mens foreldrene vinker farvel. Men så smertefritt går det sjelden i virkeligheten! Selvstendiggjøringen forårsaker kollisjoner med omgivelsene og kan være en smertefull prosess med konflikter og problemer. Studenter flest tilhører aldersgruppen ung voksen. De er på vei fra ungdom til fullt voksenliv, på vandringen fra det relativt uforpliktende til det sterkt forpliktende. De kjenner seg ofte usikre og er engstelige for ikke å finne sin plass i tilværelsen. De søker stabile forhold til andre mennesker, samtidig som de frykter ensomhet og avvisning. De skal etablere seg med arbeid og familie, med ansvar og forpliktelser. Fortrengt angst og utrygghet fra kriser og omveltninger tidligere i livet kan nå bli aktivert på nytt og legge stein til byrden. Alt går heldigvis stort sett bra, selv om det sjelden blir akkurat slik vi hadde drømt om. Studenttilværelsen Studentene kommer til universitetene og høgskolene fra forskjellige geografiske steder og sosiale miljøer. Det store innslaget av utenlandsstudenter forsterker disse ulikhetene. Mange studenter har ikke oppholdt seg på studiestedet tidligere og har heller ikke familie eller kjente der. De mister den daglige kontakten med hjemstedet og kommer inn i et miljø der de på mange måter må begynne på bar bakke. Mange opplever ensomhet i studenttilværelsen. De må bygge opp et nytt støtteapparat eller sosialt nettverk som erstatning for det de har forlatt. Hittil i skolesituasjonen har de vært blant dem som har hatt lett for teoretiske og boklige fag, men på universitetet og høgskolen er de ikke lenger blant de flinkeste. De fleste må nå finne seg i å tilhøre det store flertallet av vanlige, dyktige studenter. Dette blir en ny og vanskelig konkurransesituasjon som nører opp under stress og prestasjonsangst. Det kan være langt mellom «studentenes lykkelige dager» og virkelighetens verden.

4 Evnen til å være alene Vi kan føle oss ensomme selv om det er mennesker rundt oss på alle kanter. Slik er det også i studentmiljøet der kantinene, lesesalene og fellesarealene ofte kryr av medstudenter. Vi kjenner mange av utseende og kanskje hilser vi og veksler et par ord. Men den personlige kontakten mangler! Vi er altså ensomme selv om vi ikke er alene. Mange ganger kan følelsen av ensomhet henge sammen med at vi ikke har øvelse i å være alene. Kanskje trenger vi rett og slett å bli bedre til å tåle å være alene, til å trøste oss selv og til å lage hygge for oss selv. Det går an å være alene uten å være ensom! En student fortalte meg at hun hadde våknet en søndag morgen til et strålende vær. Sola skinte og hun kjente seg uthvilt og opplagt. Hun bestemte seg for å nyte denne formiddagen i ro og fred på hybelen. Hun åpnet vinduet, trakk fra gardinene og lot sola strømme inn. Da skjedde det noe. Noe stakk i samvittigheten. Det gikk ikke an å sitte inne i et slikt vær! På med joggeklærne og ut å løpe. Tenke på formen, få ned vekta. Opplevelsen av ro og velvære forduftet som dugg for sola. Andre ganger kan det handle om å være sosial, skaffe seg venner, gå mere ut osv. Det behøver ikke være noe galt med dette, men ofte er det stemmene til gamle autoriteter vi hører inne i oss. Formaninger følger oss utover i livet og blokkerer ting vi har lyst til å gjøre her og nå. Det kan være bra for vårt indre jeg å øve opp evnen til å være alene, til å opptre selvstendig og motstå press. Vi kan oppdage nye sider hos oss selv. Forholdet til andre blir naturligere og mer avslappet. Foreldrene Ung voksen alderen er en viktig, og ofte vanskelig alder når det gjelder forholdet til foreldre og familie. Overgangen fra den opprinnelige barn - voksen relasjonen i foreldreforholdet og til voksen - voksen relasjonen gir frihet, men kan også skape konflikter. Dersom naturlig selvstendiggjøring og frigjøring har stanset opp og blitt hengende igjen i bindinger og avhengigheter, vil studentstatusen og studenttilværelsen sette fart på utviklingen. Det kan bli smertefullt for foreldrene dersom de ikke forstår det som skjer og raskt innser at tiden nå er inne til å slippe taket. Mange unge som ennå ikke har lært å stå trygt på egne ben, blir konfrontert med nødvendigheten av å ta selvstendige valg og klare seg på egen hånd. Problemer kan oppstå når foreldrene kritiserer at barna forandrer levemåter, får nye omgangsvenner og nye interesser. Det hender de fortsatt venter at barna skal stå til regnskap med skoleprestasjoner og karakterer. Mange studenter går med skyldfølelse fordi de føler at foreldrene trenger dem hjemme. Andre er bekymret for foreldrenes helse, økonomi og samliv. Det hender at foreldre legger egne problemer og bekymringer på barna og bruker barna som trøstere og fortrolige. Mange studenter har fortalt hvor tungt dette kan kjennes og hvor hjelpeløse de kan føle seg når de prøver å forstå og sette mot i foreldrene sine. Telefonen kan bli en plage. Foreldre overvurderer i slike tilfelle barna. De glemmer at studenter har mer enn nok med studiene og problemene i sine egne liv! Trygghet og

5 selvaktualisering Behovspyramiden Psykologen Abraham Maslow har sammenliknet behovene våre med lagene i en pyramide. Han deler denne pyramiden inn i fem lag, det ene på det andre. De mest grunnleggende behovene ligger nederst i pyramiden. På toppen finnes de høyeste menneskelige behovene som Maslow kaller selvaktualiseringsbehovene. For å kunne fungere på det høyeste nivået, må de lavere behovsnivåene være dekket. Først de fysiologiske behovene, deretter trygghetsbehovene, kontaktbehovene og selvhevdelsesbehovene. 1 De fysiologiske behovene I behovspyramiden er de fysiologiske behovene grunnstenene: mat, drikke og beskyttelse mot kulde og varme. De er livsviktige! Det er disse de andre behovene bygger videre på. 2 Trygghetsbehovene Laget eller nivået som ligger over de fysiologiske behovene, kalles trygghetsbehovene: trygghet, stabilitet, struktur, orden og regelmessighet. 3 Kontaktbehovene Når de fysiologiske behovene og trygghetsbehovene er tilfredsstilt, vil kontaktbehovene komme i fokus. Det er behovene for kjærlighet, vennskap og kontakt. Disse er styrende for tanker, følelser og atferd inntil de er tilfredsstillende dekket. Da er det klart for neste behov på stigen, nemlig selvhevdelsesbehovene. 4 Selvhevdelsesbehovene Til selvhevdelsesbehovene regnes behovene for å gjøre seg gjeldende, vinne anerkjennelse og oppnå respekt. I studenttilværelsen tilfredsstilles disse behovene trolig først og fremst gjennom framgangen i studiene. Lærerne blir nøkkelpersoner! 5. Selvaktualiseringsbehovene På toppen av behovspyramiden finner vi selvaktualiseringsbehovene, som er de viktigste menneskelige behovene. I motsetning til de fire lagene nedover i pyramiden, er selvaktualiseringsbehovene umettelige. Vi gir aldri opp med å lære, leke, samle kunnskaper, forstå mer, skape ting, søke nye utfordringer og utvikle oss videre. Funksjonell autonomi Maslows motivasjonsteori inkluderer også det paradoks at mange mennesker realiserer seg selv fullt ut til tross for at de både sulter, fryser, lever farlig, mangler venner og undertrykkes. Det er nok av eksempler på dette rundt omkring i verden i dag. Ikke minst gjelder det kunstnere, intellektuelle og opposisjonelle. Selvaktualiseringsbehovene fungerer i slike tilfelle autonomt eller uavhengig av de lavere behovene. Det er likevel grenser for hvor mye vi kan tåle psykisk og fysisk i det lange løp, dersom organismen ikke får det den trenger av livsnødvendigheter. Maslows behovspyramide

6 Behovspyramiden er en hypotese og må ikke tolkes altfor skjematisk. Men den tydeliggjør og forklarer at vi bør ta vare på alle organismens behov for å fungere optimalt. Hvem har ansvaret for studentenes behov? Bruker vi «behovspyramiden» som hjelpemiddel til bedre å forstå studentenes behov, oppstår spørsmålet om ansvar. Skal studenten være sin egen lykkes smed eller er det skolenes ansvar at studentene får en trygg studietilværelse? De fleste vil svare at begge parter har ansvar. Men det vil være forskjellige meninger om hvor hovedansvaret skal ligge. Studentene kommer til universitetene og høgskolene for å studere. Hvor mye av tiden og kreftene bør de selv bruke på velferd og behovsdekning? Hvor mye bør studiestedet ta seg av? Og hva med storsamfunnet? Det er ingen uenighet om hvem som skal ha hovedansvaret for at undervisningstilbudene blir best mulige. Men hvem skal ha hovedansvaret for at de grunnleggende behovene blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte? I idretten er det akseptert og anerkjent at et godt støtteapparat er nødvendig for at resultatene skal bli best mulige. Skolene og samskipnadene gjør mye for å fungere som støtteapparat for studentene. Det er nok å nevne spisesteder, boliger, helsetjenester og barnehager. Det finnes også mange slags trivselstiltak som studentene selv står for! Bør det gjøres enda mer? Dette er spørsmål om prioriteringer og beslutninger. Det handler om politikk. Slike spørsmål må jeg overlate til andre å svare på. Stress og angst på universitet og høgskoler Press skaper angst I skolen kommer prestasjonkravene til uttrykk gjennom eksamens- og karaktersystemene. Begrunnelsen for slike systemer er selvfølgelig å påvirke studieinnsatsen og studieresultatene på en positiv måte. Hypotesen er altså at karakterer og eksamener er bra for elevene og studentene. Denne tankegangen har som konsekvens at dersom innsatsen ved skolen og universitetet ikke utvikler seg som ønsket, vil man stramme til på kontrollsiden, i håp om å snu utviklingen. Dette kan skje gjennom å fokusere på maksimal studietid og studieprogresjon eller det oppstår tanker om «innsatskarakterer». Håpet er at «mer av det samme» vil rette opp skjevhetene og forbedre resultatene! Vi er inne i en årsak virkning eller lineær tankegang. Problemet er imidlertid at denne modellen overser at økt press på karakterer og prestasjoner vil skape stress og angst hos elevene og studentene. Og angsten blokkerer læring! Vi opplever dermed det paradoks at medisinen forverrer sykdommen. Skolemyndighetene står her overfor et alvorlig dilemma. Hvordan kan de redusere angst og stress for å gjøre læringsmiljøet bedre?

7 Systemendring er imidlertid ikke emne for denne boka. Jeg skal i det følgende i stedet komme med en del råd og vink om hvordan den enkelte student kan bli bedre til å håndtere sin egen stress og sin egen prestasjonsangst i studenttilværelsen. Studiestress Psykiske og fysiske påkjenninger på organismen kalles stressorer eller stressfaktorer. Kroppen kan reagere på disse med stressreaksjoner som hjertebank, skjelving, svetting, svimmelhet, spenninger og magetrøbbel. Når vi er stresset under eksamen, tenker vi kanskje at påkjenningene helt og holdent skyldes situasjonen. Men denne forklaringen er for enkel. For hvordan kan det ha seg at to studenter som er oppe til samme eksamen, likevel kan oppleve situasjonen på helt forskjellige måter. Den ene svetter og har hjertebank, mens den andre slapper av og trives. Det må være forskjeller i reaksjonsmåtene som gjør at den ene studenten reagerer med stress og den andre ikke! Studietida utsetter studentene for mye prestasjonspress. Studenter flest har sjelden følelsen av å være helt fri. De får ikke gjort nok og opplever mye usikkerhet. Med jevne mellomrom skal de bestå prøver og eksamener for å komme videre. De må gjøre laboratorieøvelser og levere oppgaver med tidsfrister. Pensum er nærmest uoverkommelig dersom de vil beherske alt. Derfor er det hele tiden mye de ikke rekker, men som de føler de burde rekke. Den individuelle bearbeidingen av stressfaktorene avgjør hvor mye stress det skal bli. Derfor er det viktig å lære seg å håndtere stress! Det som gjør påkjenningene i studietida alvorlige, er at de varer lenge og at studenter ofte setter store krav til seg selv. Stress som vi ikke får gjort oss ferdig med og som varer lenge, kan gå over fra å virke stimulerende og aktiviserende til å bli belastninger på organismen. Kroppen reagerer med psykofysiologiske og psykosomatiske symptomer. Vi kan utvikle krampaktighet og spenninger og kommer inn i selvforsterkende negative sirkler med økende følelse av å være på etterskudd, ikke få gjort nok og ha det travelt. Vi er forskjellige når det gjelder å mestre press. Dette skyldes trolig både medfødte og ervervede egenskaper. Noen ser ut til nærmest gratis å ha fått en evne til å tåle påkjenninger, mens andre må arbeide ganske mye med seg selv for å lære stresshåndtering. Prestasjonsangst Angst i skolen handler ofte om eksamensangst. Et mer innholdsrikt begrep som også omfatter eksamensangsten, er prestasjonsangst. Dette begrepet kan vi anvende på forskjellige situasjoner som vi frykter, både i skolen og utenfor: eksamen, på talerstolen, foran klassen, stille spørsmål til lærer, oppsøke veilederen for å få korreksjon på en oppgave, takke for maten i et selskap, stå på startstreken i idrettskonkurranser, si noe i gruppesituasjoner, delta i diskusjoner etc. De fleste har opplevd en eller annen form for prestasjonsangst i en eller annen situasjon. Ofte kan det være tilstrekkelig å tenke på en situasjon vi har redsel for, så melder angsten seg. Den kjennes som hjertebank, svetting, skjelving, uro i magen, svimmelhet etc. Vi kan lage angstfantasier om en eksamen som vi kanskje først skal opp til om flere måneder. Prestasjonsangsten er oftest en redsel for noe som i seg selv ikke er farlig! Eksamensangst er et eksempel på dette. To studenter kan gå side ved side til samme eksamen og likevel oppleve turen på fullstendig forskjellige måter. Student A forestiller seg eksamen som skremmende og farlig. Student B gleder seg. Det er den individuelle kognitive bearbeidingen som gjør at de opplever eksamen vidt forskjellig. Det er hva de tenker om eksamen, som er avgjørende! Og det vi tenker, bygger i stor grad på det vi har lært og opplevd tidligere i livet. Et paradoks ved prestasjonsangsten er at desto sterkere vi opplever angsten, jo bedre blir vi til å skjule den! Forklaringen er at angst ofte blir sett på som noe pinlig, skammelig eller flaut. Vi gjør derfor alt for at den ikke skal vises eller røpes, og vi lykkes vanligvis bedre med dette enn vi selv tror.

8 Angst forbindes ofte med svakhet. Svakhet klinger negativt i prestasjonsmiljøer der det gjelder å prestere, vinne, være sterk, effektiv og helst den aller beste. I universitets- og høgskolemiljøer er det derfor mye angst. Siden angsten forbindes med noe negativt, skjules den bak tilsynelatende selvsikre masker. Dermed vises ikke angsten. Den fornektes og hver enkelt føler at en er alene om å ha angst. I aksepterende og avspente miljøer er det lite angst og stress. Menneskene der blir åpnere mot hverandre og føler seg tryggere. Prestasjonsangsten rammer hardest dem som føler at alt står og faller med resultater og prestasjoner. Men heldigvis kan hver enkelt gjøre mye for å redusere angst. Til syvende og sist dreier det seg om å lære å beholde roen og en avspent holdning i situasjoner der vi vanligvis har reagert med frykt eller panikk. I en avspent og avslappet organisme er det ingen angst. Avslappingsøvelser for å framkalle avspenning og indre ro kan være viktige hjelpemidler mot angst. Øvelsene kan kombineres med visualisering. Det vil si at vi forestiller oss for vårt indre øye at vi mestrer de fryktede situasjonene samtidig som vi bevarer ro og avspenning i kroppen. Dette er en form for mental trening som de fleste kan lære seg. Vi kan også eksponere oss eller utsette oss for de situasjonene vi frykter, gjennom å prøve oss fram i det små. For eksempel kan vi ta turer innom eksamenslokalene eller gå fram til tavla i forelesningssalen når det ikke er noen der. På den måten kan vi gradvis venne oss til å mestre situasjoner som vi frykter. Angst kan bearbeides i selvhjelp-grupper gjennom å få snakke med andre som har de samme problemene. Vi kan oppsøke leger, psykologer og andre fagfolk for å snakke om problemet og få hjelp. Lærerfrykt Studenter setter ofte store krav til seg selv. De kan forvente mye av andre og føler at andre også stiller store krav. Her er det duket for problemer i studiene. Studenter flest trenger og ønsker kontakt med lærerne og veilederne. Men mange føler at de må ha viktige ting å spørre om for å ta kontakt. Gjelder det veiledning og korreksjon på oppgaver og avhandlinger, tror de at de må ha resultater å vise fram før de kan be om hjelp. Dette fører til at de venter med å ta kontakt i håp om å bli enda bedre forberedt. Slik kan det fortsette med den ene utsettelsen etter den andre. Velment korreksjon og kritikk, kan mange oppleve som avvisning eller direkte hint om at de ikke holder mål som studenter. De drøyer derfor med å ta kontakt med lærerne. Dermed øker forventningspresset og de havner i en ond sirkel med enda mer angst. Jeg har møtt mange studenter som har overveid å skifte studium eller til og med avslutte studiet, framfor å kontakte lærerne. Jeg bruker å råde studentene til å gå til læreren når problemene melder seg framfor å vente. Lærerne og veilederne bør på sin side være lett tilgjengelige! De må dessuten være oppmerksomme på at sårbarhet for kritikk og korreksjon kan være godt skjult bak tilsynelatende selvsikre fasader! Håndtering av stress og angst

9 Avslappingsøvelser I medisinsk behandling er bruk av medikamenter en vanlig framgangsmåte for å oppnå avspenning og ro i kropp og sinn. Men ved hjelp av enkle psykologiske øvelser og verbale instruksjoner kan avspenning og ro framkalles i løpet av noen minutter uten piller. Og slike øvelser kan vi lære å praktisere på egen hånd! Her er noen eksempler på avslappingsøvelser Selvavspenning Sørg for at du har et kvarter eller tyve minutter for deg selv. Sett deg i en stol eller legg deg ned slik at du kan sitte eller ligge rimelig godt. Kjenn etter hvordan de forskjellige delene av kroppen har det og juster stillingen slik at det kjennes bedre og bedre. Gå rolig frem, ta trinn for trinn. Les gjerne denne teksten inn på kassett. Du velger om du kan tenke deg en lett avspenning, en middels avspenning eller en dyp avspenning. Det er tillatt å falle i tanker og å la fantasien slippe til. Vend oppmerksomheten mot panna og la huden i panna glatte seg ut. Slapp av i øynene og i musklene rundt øynene og mellom øynene. Slapp av i kinnene og i kjevene og i hakepartiet. Slapp av i musklene rundt munnen, i leppene og i tunga. La hele ansiktet glatte seg ut. Kjenn etter og slapp av. Slapp også av i huden i hodebunnen og nedover i nakken og til skuldrene. Deretter utover i skuldrene og fram til skulderleddene. La avslappingen gå dypt inn i skulderleddene, og kanskje vil skuldrene senke seg litt, nærmest av seg selv. Unngå å anstrenge deg for å få det til. La det bare bli som det blir. Dersom vi prøver hardt, vil vi spenne oss i stedet. Da blir vi lett krampaktige. Så la heller ordene eller de indre forestillingene få virke av seg selv. La det bare skje. La det bli som det blir. Fra skuldrene kan du la avslappingen gå langsomt nedover og utover i overarmene. Fram til albuene og inn i albuene. Derfra videre nedover i underarmene og til håndleddene. Videre utover i hendene, fingrene og helt ut i fingertuppene. Kjenn etter hvordan hendene og armene har det nå. La oppmerksomheten samle seg om armene og hendene. Legg merke til det som skjer. Det kan være kriblinger, prikkinger, små rykninger, strømninger, varme eller andre opplevelser som bare du vet om. Kanskje vil du kjenne at det brer seg videre. Armene kjennes kanskje tyngre. Eller kanskje de kjennes lettere. Eller merker du forskjeller mellom armene? Det kan for eksempel bli vanskelig helt å avgjøre hvilken stilling eller posisjon armene befinner seg i. Slik kan det også være med andre deler av kroppen. Men dette er det bare du som vet noe om fordi alt foregår i deg. Slapp av i halsen og i brystkassa. La også musklene i ryggen få slappe av. Spenn av og slapp av i mellomgulvet og i magen. Når mellomgulvet og magen får utvide seg, kan åndedrettet gå dypere ned og vi får et dypere åndedrett. For hver gang du puster ut, synker skuldrene litt ned. Det puster i deg. Vend oppmerksomheten mot hoftene og la avspenningen gå inn i hofteleddene. Spenn av i baken og i underlivet. Deretter til lårene. Der er det mye muskulatur som kan ha godt av å få spenne av. Innsiden av lårene, yttersiden av lårene, forsiden og baksidene. Gå videre nedover til knærne og til leggene. Forsidene av leggene og baksidene. Særlig baksiden av leggene har mye muskulatur.

10 Til anklene. Fra anklene videre utover i føttene. Ta også med alle tærne. La oppmerksomheten samle seg om føttene noen sekunder. Kjenn etter hva som skjer i dem. Når hele kroppen får slappe av på denne måten, får den en dyp og god hvile. Den indre selvreguleringen i organismen overtar mer og mer. Vi kan bare la det skje. Når vi synes det holder, går vi ut av denne spesielle tilstanden igjen ved å puste dypt, strekke oss godt og røre på kroppen. Så kan vi gå over til andre gjøremål. (Denne teksten bygger på «SLAPP AV!» av Ronald Grini en lydkassett med innføringshefte utgitt av Tapir Forlag, Trondheim) En kort-teknikk Denne kort-teknikken tar bare noen sekunder når den er innøvd. Den kan praktiseres over alt. Du kan stå, sitte eller ligge. Den kan brukes før eller under eksamener, i idrett og ellers hver gang du føler behov for å slappe av og roe ned. 1 Bestem deg for avspenning. 2 Lokaliser spenningene, engstelsen eller opphisselsen i kroppen. 3 Ta deretter et rolig, dypt åndedrag. 4 Slipp pusten rolig ut, og løsne samtidig kjeve, skuldre, armer, hofter og legger. 5 Forestill deg at en bølge av varme flyter gjennom armene og ut i fingrene. Gjennom bena og ned i tærne. 6 Smil til deg selv, si noe til deg selv som føles godt. (Denne tilnærmingsmåten er inspirert av en artikkel av Wesley Sime i DYADE, nr 1, 1984.) Naturlige avspenningsrytmer Psykologen Ernest L. Rossi foreslår avspenningsøvelser som bygger på kroppens naturlige avspenningsrytmer. 1 Det er normalt at vi flere ganger i løpet av dagen blir fraværende og «faller i staver». Dette er naturlige transetilstander. 2 Vi kan ta vare på naturlige transer og avspenninger gjennom å holde på dem og la dem få vare en stund. Vi lar avspenningen, roen og den gode følelsen få spre seg noen minutter. Kjenner etter og nyter opplevelsen. 2 Så strekker vi armene, åpner øynene og rører litt på kroppen. Vi har nå gitt oss selv en hvilestund som både løser opp og motvirker stress og spenninger.

11 Dersom du føler at avslappingsøvelser er noe for deg, kan du praktisere dem en eller flere ganger daglig. Etter en tid vil du kanskje oppdage andre måter å gå fram på. Det kan hende det vil bli tilstrekkelig for deg å tenke avslapping, så er du i gang. Avslappingsøvelser kan bli daglig avstressing og avkopling for deg i årene som kommer. Du vil oppnå bedre indre balanse og harmoni. Avslappingsparadokset Kroppen trenger tid og tålmodighet når den skal lære å slappe av. Det skoleflinke intellektet vårt har vanskelig for å forstå dette. Det er drillet til å tilegne seg ting fort og effektivt og innbiller seg at å lære avslapping er det samme som å pugge lekser. Men setter vi kroppen under press, vil den vanligvis protestere gjennom å spenne seg og bli krampaktig. Da skjer altså det motsatte av det vi vil fram til. Med avslapping og avspenning er det slik at jo mindre vi strever og prøver, jo mer oppnår vi. Med den rette mentale innstillingen kommer avslappingen nærmest av seg selv, og vi fylles med fred og ro. Gradvis eksponering Gradvis eksponering vil si at vi trinn for trinn utsetter oss for de situasjonene som vi frykter eller har angst for. Vi begynner i det små fremfor å hoppe ut i det. Vi begynner med en liten ting her og nå i stedet for å utsette med håp om å mestre alt senere. Vi orienterer oss om tingene på forhånd, skaffer oss oversikt, begynner forsiktig, tar det sakte og sikkert, og øker på etterhvert som motet vokser. Grensesetting Grensesetting innebærer å begynne å si nei til ting som vi hittil automatisk har svart ja på eller som vi bare har funnet oss i. Vi tenker etter om vi har en tendens til å legge lista for høyt og kanskje bør sette grenser for egne ambisjoner. Vi øver oss til å bli bedre til å sette grenser både for eget og andres forventningspress. Vi slutter å stå til regnskap for andre når vi egentlig ikke bør, og vi avgjør selv hva som er vårt bord eller ikke. Vi blir bedre til å prioritere og til å gjøre avtaler. Vi tar hensyn til kroppens signaler og tar bedre vare på egne behov og egen helse. Prosesstenkning Vi tar oppgave for oppgave etterhvert, i tur og orden, framfor å være opptatt av resultatet. Vi tar ett skritt om gangen, tar del for del, framfor å fokusere på målet. Resultatet eller resultatene lar vi bli en følge av at vi har gjort deloppgavene i tur og orden. Visualisering Vi kan kombinere selvavspenning med visualisering. Det betyr at vi fantaserer fram indre bilder og forestillinger der vi ser oss selv rolige, avspente og avslappete. Vi framkaller situasjoner for vårt indre øye der vi kjenner oss fylt av velvære, avspenning og ro. Noen foretrekker å se seg selv slappe av på badestranda en varm sommerdag. Andre velger stillheten i skogen. Eller vi lar fantasien føre oss til et hemmelig kosested vi hadde som barn.

12 Kunsten å arbeide med seg selv Hjelp til selvhjelp Dette heftet er ment som hjelp til selvhjelp eller som en veiledning i kunsten å arbeide med seg selv. Vi kan arbeide med oss selv på forskjellig vis, men i prinsippet er det to måter å gå fram på. Enten gjennom personlig veiledning (f.eks. psykoterapi og psykologisk behandling) eller vi prøver oss fram på egen hånd! De aller fleste som søker psykolog, har arbeidet ganske mye med seg selv før de tar kontakt. Men de føler at de er kommet til et punkt der de trenger kyndig hjelp for å komme videre. Når vi går til legen eller til tannlegen, overlater vi det meste til fagfolkene. Det er disse som stiller diagnosen, bestemmer behandlingen og kontrollerer resultatene. Men det blir helt annerledes når det gjelder psykologiske og følelsesmessige problemer. Slike problemer kan ikke lokaliseres til bestemte punkter på eller i kroppen. Problemene er meg selv, hele meg. Og paradoksalt nok er det til sjuende og sist bare jeg selv som kan gjøre noe med dette. Men vi kan ha nytte av fagfolk som har kompetanse når det gjelder psykoterapi, psykologisk behandling og rådgivning. Vi kan med andre ord trenge kyndig veiledning i «kunsten å arbeide med seg selv». Dersom du har prøvd å løse problemene på egen hånd, men har kjørt deg fast, vil fagfolk ofte kunne hjelpe deg med å komme i gang igjen. Det er bedre å ta kontakt tidlig enn å vente til du møter veggen for alvor. Mange ganger vil en eller noen få konsultasjoner være tilstrekkelig til å bli satt på sporet av forandringer og nye løsninger slik at du kan fortsette videre på egen hånd! Bruk hele hjernen I studiene trenger vi å bruke hjernen. Og med det mener jeg hele hjernen! Når vi leser ord for ord, linje for linje, side for side osv., bruker vi venstre halvdel av hjernen. Denne delen av hjernen er hos folk flest spesialisert på ord, begreper og tall. Den har analytisk og systematisk tenkning som sitt spesialfelt. Den andre halvdelen av hjernen har spesielle anlegg for å forstå helheter, bilder og tegninger. Mange forstår ikke å utnytte denne delen av hjernen i studiene. Jeg skal gi et eksempel på hvordan vi kan utnytte høyrehjernen i forbindelse med studiet av ei fagbok. Ta et blankt ark papir, lag en firkant midt på arket og skriv bokas tittel i firkanten (du kan like gjerne bruke sirkel, rektangel osv.) Lag streker ut fra firkanten tilsvarende antall kapitler i boka og tegn firkanter i enden av disse strekene. Skriv så titlene på kapitlene i hver sin firkant. Du har nå brettet ut hele boka til en oversiktlig figur som kan oppfattes med et eneste blikk. Brett ut eller broder videre viktige stikkord fra hvert kapittel. Fortsett slik. Dersom det blir liten