NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG. www.viss.no"

Transkript

1 NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG

2 Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring har sitt utspring i en rekke praksisfellesskap som har jobbet lenge med anvendelse av styrkebaserte tilnærmingsmåter i arbeid i Norge. I snart ti år har to av disse fagmiljøene, Lent as og Arbeidsinstituttet i Buskerud samarbeidet om å bygge opp et norsk fagmiljø innen styrkebasert arbeid. Dette samarbeidet har resultert i bokutgivelser, utvikling av praktiske verktøy, kurs- og opplæringsprogram. I 2010 ble de første studiene i Appreciative Inquiry og styrkebasert arbeid i Norge opprettet. Oppstarten av disse studiene, som er noen av de første i sitt slag i Europa, er gjort mulig gjennom et unikt samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Siden 2011 har over 150 studenter tatt dette studiet. I år (2014) er 50 nye studenter tatt opp ved AI-studiene. Samarbeidet som ble startet opp mellom Arbeidsinstituttet i Buskerud og Lent as blir nå videreført i Nasjonalt Vitensenter for styrkebasert læring (www.viss.no). Viss har som oppgave å utvikle og spre kunnskap om styrkebasert tenkning og arbeidsmetodikk gjennom forskning, studier og samarbeid med utdanningsinstitusjoner i Norge og internasjonalt. s styre Styreleder Jan-Helge Atterås, fylkelsutdanningssjef, Buskerud fylkeskommune. Styremedlemmer Herleik Tosterud, partner i Lent as. Helen Bjørnøy, Fylkesmann i Buskerud. Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, Abelia. Kenneth Gergen (USA), professor og direktør for The Taos Institute. Ottar Ness, Førsteamanuensis, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (vara). s ledelse Bjørn Hauger (daglig leder) - Ingebjørg Mæland - SIDE 2 SIDE 3

3 Innholdsfortegnelse INNHOLD SIDETALL Studier 6 AI studiet emne 1 7 AI studiet emne 2 8 AI studiet emne 3 9 Kurs høsten våren SmART oppvekst 11 Klasseledelse for optimale klassemiljø 12 Klasseledelse modellert i klasserommet 13 Styrkebasert tilnærming til coaching 14 Positiv psykologi i praksis 15 Styrkebasert prosessledelse 16 Anerkjennende elevsamtaler 17 Treningsamling i styrkebasert prosessledelse 18 Transformasjon av læringskultur 19 Arrangement 20 Februarkonferansen 21 Internasjonal læringsfestival Kontaktinformasjon 24 SIDE 4 SIDE 5

4 STUDIER Hvordan utløse de største potensialene til mennesker og organisasjoner? Emne 1 er en introduksjon til Appreciative Inquiry og styrkebaserte tilnærmingsmetoder i læringsarbeid. emne 1 Om studiet Målet med emnet er at studentene skal lære seg å bruke Appreciative Inquiry og styrkebaserte metoder som tilnærming i skoleutvikling, klasseledelse og elevsamtaler. Studenter som kommer fra andre felt enn skolen, vil kunne ta i bruk tilnærmingsmåtene i sine respektive organisasjoner. Emnet inneholder en grunnleggende innføring i styrkebaserte perspektiver til lærings- og utviklingsarbeid med hovedvekt på Appreciative Inquiry (AI). AI er et alternativ til annen teori om utviklingsarbeid som forutsetter at man har et problem og at målet med utviklingsarbeidet er å løse problemene. Med AI tenker man at målet for utviklingsarbeid bør være langt mer offensivt enn å løse problemer. Målet er å utløse organisasjoners og/eller menneskers største potensialer. Studier om Appreciative Inquiry og styrkebasert læring Lær å få mennesker, organisasjoner og lokalsamfunn til å: bli offensive og håpefulle blomstre sammen ha tro på egen kraft ta samfunnsansvar Studer nye tenkemåter via positiv psykologi, aksjonsforskning, systemteori og sosialkonstruksjonisme! Praktiser kraftfulle og involverende metoder og verktøy. Studiepoeng Studiet gir 15 studiepoeng Informasjon Oppstart: August 2015 Søknadsfrist: 1 mai 2015 Tid: Dagtid Informasjon: Faglig ansvarlig Studiene arrangeres som et samarbeid mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Lent AS og Buskerud fylkeskommune ved Arbeidsinstituttet i Buskerud. SIDE 6 Trist å være ferdige med studiene! Hele teamet fra Nav Telemark har vært veldig fornøyd med studiet, og de fleste av oss ønsker å gå videre om mulig! Studiet har betydd mye for kontoret vårt. Nå framsnakker vi klientene, det har skjedd en kulturendring. Medarbeiderne øker engasjementet etter å finne gode løsninger selv når de blir så involvert og medskapende i arbeidet! SIDE 7

5 emne Hvordan skape team 2 som begeistrer? Organisasjonser og lokalsamfunn som begeistrer! emne 3 Emne 2 tar for seg fasilitering av endringsprosesser i team og på avdelings-/klassenivå. Studentene får fordypning i bruk av styrkebaserte perspektiv, og det legges særlig vekt på å utvikle ferdigheter i å lede og fasilitere endringsprosesser, og til å kunne planlegge og gjennomføre ulike treningsopplegg (workshopdesign) for mindre grupper. Emnet vil også gi en dypere innføring i bruk av AI som aksjonsforskningsmetode og anvendelse av prosessmodellen (5D) i å skape høyt presterende team og til å eksperimentere med å samskape læringsfellesskap som forløser potensialet i et kollegium eller en skoleklasse. Studiepoeng Studiet gir 15 studiepoeng Informasjon Oppstart: Vår eller høst se ai-studier.no og viss.no Opptakskrav: Søkere må ha fullført emne 1 Tid: Dagtid Informasjon: Emne 3 tar for seg fasilitering av styrkebaserte og demokratiske endringsprosesser på organsiasjonsnivå. Målet med emnet er å løfte perspektiver og metoder fra de foregående emner på flere plan. Først med hensyn til arena; her arbeides det med endringsprosesser i hele organisasjoner, noe som gir mer komplekse og sammensatte utfordringer for studenten som fasilitator. Dernest med hensyn til metode der det rettes et tydeligere vitenskapskritisk blikk på eget arbeid med styrkebaserte perspektiver. Sist med hensyn til en større vekt på den enkeltes refleksjoner knyttet til kunnskapsgrunnlaget styrkebaserte perspektiver er tuftet på. Samlet sett gir emnet mulighet til fordypning i et selvvalgt tema innenfor styrkebaserte perspektiver. Emne 3 vil ta opp ulike organisasjonsteorier, samt gå i dybden i prosessledelse. Ulike teorier og metoder som ligger til grunn for storskalametodikk vil bli introdusert, og studentene vil være med å planlegge og gjennomføre et storskalaarrangement. Studentene vil også få innføring i aksjonsforskning som metodologi. Studiepoeng Studiet gir 30 studiepoeng Årsenhet Emne 1-3 kan også inngå som en årsenhet (deltid) i Appreciative Inqquiry og styrkebasert tilnærmingsmåter i lærings- og endringsarbeid. Dette planlegges med oppstart august 2015, og gir 60 studiepoeng. Informasjon Oppstart: Våren 2015 Opptakskrav: Søkere må ha fullført emne 2 Tid: Dagtid Informasjon: Buskerud fylkeskommune topper statistikken over uteksaminerte Det går an å bruke verktøyene med en gang! «styrkeagenter». Buskerud fylkeskommune har politisk vedtatt å jobbe - Studiet er så konkret, samtidig som vi lærer mye om positiv styrkebasert. I år gjennomførte ni personer fra Bfk emne 2. Til sammen psykologi og hvordan man skaper fremtider. har 60 personer avlagt eksamen i det grunnleggende emnet. Dette er SIDE 8 uten tvil det mest skolerte fylket i styrkebasert tenkning! SIDE 9

6 Kurs: SmART oppvekst 4 november KUR S: HØSTEN 2014 VÅREN 2015 Hva vil kunne skje om alle barn lærer seg ferdighetene i å se alt det som er bra hos seg selv og hos andre? Eller å kunne sette ord på styrker, og vite hvordan disse styrkene kan identifiseres og forstørres hos seg selv og andre? Hva ville skje om alle barn vet hvordan de kan bygge opp livsressurser som fungerer som buffere mot psykiske lidelser som angst og depresjoner? Re kommune har utviklet en rekke praktiske verktøy for å bygge inkluderende fellesskap og bygge positive selvbilder gjennom å gi barn tilgang på et språk om styrker. Mer enn 300 lærere, banehage- og SFOansatte, ansatte i barnervern, PP-tjenesten og helsetasjoner har allered vært på kurs. Nå tilbyr kurset også for deg. Dette kurset presenterer teori og gode eksempler fra Re kommune: Gjennom Appreciative Inquiry (AI) og Aggression Replacement Training (ART) skapes glede og utvikling hos barn og voksne. Gjennom ledelse som engasjerer og gir anerkjennelse i alle ledd skapes nye muligheter og innovasjon. Kursinnhold Hvordan utvikle et språk om styrker med barn i barnehagen og barneskolen? Hvordan kan barn identifisere styrker hos hverandre? Hvordan gjennomføre en styrkebasert foreldresamtale? Hvordan utvikle barns moralske resoneringsevne? Inspirere hverandre til å utvikle det styrkebaserte arbeidet i bhg/skole Målgruppe: Ansatte i barnehager og barneskoler Dato/tid: 4. november 2014 kl Neste kurs: 4. mars 2015 kl Kursholder: Vidar Bugge-Hansen og noen fra praksisfeltet i Re SIDE 10 SIDE 11

7 Kurs: Klasseledelse for optimale klassemiljø 6 november Kurs: KLasseledelse modellert i klasserommet på bestilling Hva om viljen i klasserommet ikke bare var lærerens og heller ikke bare elevers, men alles? Hva om klasseledelse ikke reduseres til ro, orden og timeoppstart, men til felles utforsking av hva som skaper engasjerte og glade læringsfellesskap? Hva om elevers og lærers atferd først og fremst reguleres av de verdiene klassen selv har forsket fram som viktige og ikke et ytre sett av regler? Hva om disse verdiene holdes levende og synlige i fysiske miljø, kommmunikasjonssituasjoner og læringstemaer hver time, hver dag? Ville sjansene være større da for at alle, både elever og lærere, kunne tørre å være seg selv, ta ut sitt beste og å utvikle seg optimalt? Kursinnhold Kurset i klasseledelse viser helt ny tenkning om klasseledelse basert på å bygge et fremragende læringsfellesskap med gode relasjoner mellom alle aktørene i klassen gjennom utstrakt og effektivt deltakerdemokrati. Vi lærer å forske på beste praksis og identifisere muliggjørende faktorer. Slik oppnås et felles verdi- og normgrunnlag skapt av alle. Deretter kan klassens ønskede framtidsbilder utvikles og konkretiseres gjennom felles beskrivelser og design. Med gode ledelsesverktøy og et støttende skolemiljø bør det være fullt mulig! Målgruppe Lærere Kurset Klasseledelse for optimale klassemiljø kan modelleres av kursholder i klasserommet med elever og lærere til stede sammen. Kurset kan bestilles. På lik linje som kurset Klasseledelse for optimale klassemiljø, viser dette kurset til en ny tenkning om klasseledelse basert på å bygge et fremragende læringsfellesskap med gode relasjoner mellom alle aktørene i klassen gjennom utstrakt og effektivt deltakerdemokrati. Vi lærer å forske på beste praksis og identifisere muliggjørende faktorer. Slik oppnås et felles verdi- og normgrunnlag skapt av alle. Deretter kan klassens ønskede framtidsbilder utvikles og konkretiseres gjennom felles beskrivelser og design. Elevuttalelser - Dette var gøy! - Når vi er med på å bestemme er vi mer interessert i å følge det! - Det har vært koselig med parsamtalene, det har gjort at vi har blitt mere kjent - Det har gitt meg sjansen til å finne ut mine styrker og ved å vite disse styrkene kan jeg være mer trygg på meg selv. Målgruppe For skoleklasser Dato: 6.november 2014 kl Neste kurs: 12. mars 2015 Kursholder: Ellen Sjong Minstekrav: 10 påmeldte Dato: På bestilling Tid: Kursholder: Ellen Sjong SIDE 12 SIDE 13

8 Kurs: Styrkerbasert tilnærming til coaching 13 november Kurs: Positiv psykologi i praksis 19 november Om du prøver å utvikle dine ansatte eller deg selv og din karriere, så kan coachingteknikker gi deg nyttige redskaper for å forbedre relasjoner og kommunikasjon på arbeidsplassen. På dette kurset vil deltakere få en introduksjon til anvendelsen av coaching, inkludert teknikker for spørring og lytting, og muligheten til å praktisere kunnskapen og få tilbakemeldinger. Kursinnhold Kurset består av an blanding av korte teoretiske innlegg, praktisk øvinger og gruppediskusjoner. Det gir deltakerne: Forståelse for hva som er viktig i en coaching-tilnærming. Muligheten til å øve forskjellige lytte- og spørreteknikker som får frem nye ressurser og gir nye perspektiv. Anledning til å diskutere hvordan man kan anvende coaching på arbeidsplassen. Målgruppe Kurset er nyttig for de som har interesse av å utvikle sentrale coachingferdigheter for bruk på arbeidsplassen og i å lære seg teknikker for å ha samtaler som er mer effektive. Kunne du tenke deg å lære om hvordan du kan anvende positiv psykologi i ditt arbeid eller i livet generelt? Dette er en workshop hvor deltakerne får innsikt og øvelse i anvendt positiv psykologi. Vi setter fokus på hvordan teorier settes ut i praksis, og deler erfaringer og kunnskap rundt anvendt positiv psykologi i ulike grupper. Kurset er fylt med praktiske øvelser, erfaringer og samtaler rundt temaet. Det vil også trekkes linjer mot hvilke betydning dette kan ha for personlig vekst og selvfølelse. Kursinnhold Få ideer til hvordan du kan introdusere og undervise i positiv psykologi i praksis Få prøve ut praktiske positiv psykologi-øvelser Delta i samtaler og erfaringsdeling rundt temaet Idemyldre rundt hvordan du selv kan ta det i bruk Målgruppe For dere som tar eller har tatt AI-studier, dere som jobber med mennesker, lærere eller for deg som rett og slett er interessert i å finne ut mer om positiv psykologi i praksis og hvilken betydning dette kan ha for personlig vekst og selvfølelse. Dato: 13. november 2014 Tid: Kursholder: Jo Sundet Dato: 19. november 2014 Neste kurs: 25. mars 2015 Tid: Kursholder: Carina Musk-Andersen SIDE 14 SIDE 15

9 Kurs: Styrkebasert prosessledelse november Kurs: Anerkjennende elevsamtaler og bruk av veikart som handlingsplan 1 desember I et samfunn som i økende grad er basert på utnyttelse av kunnskap, vil en organisasjons verdi og livsgrunnlag avhenge av evnen til å mestre komplekse prosesser, omstille seg hurtig og anvende medarbeidernes ressurser for å oppnå konkrete mål. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen. Kurset i styrkebasert prosessledelse er utviklet for å styrke ledere, prosjektledere og interne utviklingsaktørers kompetanse i å tilrettelegge og lede gruppeprosesser. Deltakerne får innblikk i det styrkebaserte perspektivet knyttet opp mot prosessledelse, samt får trening i bruk av prosessuelle verktøy. Kurset skal gi deltakerne trening og inspirasjon til å ta i bruk tankegangen og metodene for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i organisasjonen. Kurset i styrkebasert prosessledelse er et utdrag av Prosesslederstudiet som Lent tilbyr (www.prosesslederstudiet.no). Kursinnhold Ha kjennskap til hva prosessledelse er og i hvilke sammenhenger prosessledelse er særlig anvendbart og nyttig Ha innblikk i teori, sentrale begreper og grunnleggende prinsipper innenfor prosessledelse Kjenne til og kunne bruke utvalgte prosessledelsesmetoder og verktøy Være bevisst på egne ferdigheter, styrker og utviklingspotensial som prosessleder Kunne bruke prosessledelse som verktøy for arbeid med grupper, avdelinger eller organisasjon Kurset baserer seg på boka Anerkjennende elevsamtaler (Hauger og Mæland 2008) og et langvarig utviklingsarbeid i AIB hvor målet har vært å skape økt motivasjon, læringsglede og engasjement hos ungdommene slik at de oppnår så gode resultater i skole som mulig og gode liv. Kursholderne har gjennomført opplæring av lærere og sosialarbeidere over det ganske land. De har også erfaring med å gjennomføre veikartsamtaler med hele klasser. Kurset vil gi deg Innføring i og trening på hvordan du kan stille anerkjennende og åpnende spørsmål som bidrar til at ungdommene (og voksne) ser for seg en ønsket fremtid og selv finner sine første steg for å realisere dette fremtidsbildet. Trening i hvordan du sammen med ungdommen utvikler et veikart med synlige og målbare delmål som eies av ungdommen- og som dermed gjør at opplæringen settes i en relasjonell og relevant kontekst. Innsikt i og øvelse på hvordan du går fram for å bruke dette verktøyet som et kontinuerlig dialogverkøy for å styrke ungdommens identitet. Innsikt og trening i hvordan du kan knytte styrkeidentifisering til samtalene og sette personlige styrker i sammenheng med praktiske handlinger. Øvelse i anerkjennende samtaler som metode - også i konfliktsituasjoner. Målgruppe: Ledere, prosjektledere og utviklingsaktører i offentlig og privat sektor Dato: november Tid: Kursholder: Eivind Nilsen Dato: 1. desember 2014 Tid: Kursholder: Åse Falch og Ingebjørg Mæland SIDE 16 SIDE 17

10 Kurs: Treningssamling : styrkebasert prosessledelse januar Kurs: Transformasjon av læringskultur mars inviterer til en to-dagers treningssamling i styrkebasert prosessledelse. Dette er en treningssamling for deg som er interessert i prosessledelse og som har vært med på AI-studier, Prosesslederstudiet eller andre kurs i prosessledelse. Målsettingen med treningssamlingen er å friske opp metoder, få ny verktøy, dele erfaringer, få trening i prosessledelse, samt hente inspirasjon og ny kunnskap. Da vi får mange tilbakemeldinger på at det er fint å ha en medarbeider med samme kunnskap, oppfordres alle til å invitere med seg en kollega fra egen arbeidsplass. Treningssamlingen er inspirert av Art Of Hosting (www.artofhosting.org). Vi ønsker at treningssamlingen skal fungere som et supplement til kursene og studiene vi arrangerer, og ikke minst være en arena hvor deltakerne kan møtes igjen for erfaringsutveksling og nettverk. Tanken er at deltakere fra kurs og studier i stadig større grad skal kunne arrangere og lede samlingene. Vi ønsker å ha med oss inntill 3 deltakere til å være med på å planlegge og gjennomføre treningssamlingen. Disse vil få treningssamlingen gratis. Meld dere på ved å sende epost til Kurset Transformasjon av læringskultur handler om hvordan opprettholde og øke stolthet og engasjement i et kontinuerlig utviklingsarbeid hvor alle medarbeiderne er ekte involvert og sammen skaper ønska resultater. Kurset baserer seg på erfaringer fra Arbeidsinstituttet i Buskerud (AIB) som har hatt et kontinuerlig styrkebasert utviklingsarbeid gjennom 10 år. Alle medarbeiderne har vært involvert. Stolthet og engasjement er fortsatt økende og resultatene synlige. Kurset vil gi deg innblikk i og øvelse på Hvordan styrkebasert aksjonslæring kan brukes til å bygge og skape innhold i begrepet «en lærende organisasjon» Hvordan bygge indre motivasjon gjennom å identifisere styrker og verdier Hvordan personalmøter og fagmøter kan organiseres med offensive regier Hvordan kos med misnøye kan møtes med forståelse og omgjøres til offensive samtaler Hvordan holde kontinuitet i utviklingsarbeidet midt i en travel hverdag Hvordan stå i det når det blåser internt og når det blåser eksternt Deltakerne har med seg egne ideer/prosjekter/spørsmål, som danner utgangspunkt for innholdet i de to dagene, og som de får hjelp fra de andre deltakerne til å videreutvikle. Målgruppe Kurset er for dere som har deltatt eller deltar på AI-studier, Prosesslederstudiet og/ eller kurs i styrkebasert prosessledelse, samt kollegaer av de som har deltatt. Dato: januar 2015 Tid: middag på ettermiddagen 15. januar Kursholder: Lent (kontaktperson: Dato: 26. og 27. mars 2015 Tid: Kursholder: Åse Falch og Ingebjørg Mæland SIDE 18 SIDE 19

11 Februarkonferansen ARRANGEMENT Det norske AI-nettverkets årlige konferanse foregår hvert år i februar. Konferansen er åpen for alle og ment som en møte-, inspirasjons- og læringsarena for interesserte i aksjonsforskningsstrategien Appreciative Inquiry (AI) og styrkebasert arbeid. Målet med nettverket er gjennom bruk og nyutvikling av AI, å skape nye og offensive muligheter for oss selv, for andre rundt oss og for verden. Vi inngår i nettverket i Europa som nå i august var samlet i Tanzania og i det verdensomspennende nettverket som hvert tredje år arrangerer WAIC (World AI Conference). I fjor var mer enn 100 mennesker samlet til en hel dag spekket med spennende innledere, workshops (læringsverksteder), gode samtaler, fine gjensyn og nye bekjentskaper. Vi kunne høre og delta i samtaler om bl.a: hvordan Patentstyret har brukt AI på strategiprosess hvordan Aleris jobber med å ta i bruk AI i sine barnevernsinstitusjoner hvordan Drammen vgs har brukt AI i entreprenørskapsarbeid «Kraft-prosjektet» ved Lier vgs «Smart oppvekst» i Re kommune med fokus på styrker og sosial trening bruk av positiv psykologi blant ungdom hvordan skape gode nettverk nasjonalt og internasjonalt. I år ønsker vi å samle mange hundre deltakere til en enda større og feiende flott festivallignende konferanse med messeboder, stands, utstillinger, spontane samtalegrupper og verksteder, i tillegg til plenumsinnledninger, videohilsener, kulturinnslag mm. Alle årets AI-studenter vil delta på en eller annen måte med sine erfaringer fra praksis. På nettsiden vil du finne program og lenke for påmelding, så snart det foreligger. Ønsker du/din virksomhet å være med, kan du også ta kontakt med: kom på konferanse og bli inspirert! SIDE 20 SIDE 21

12 Internasjonal læringsfestival Drammen, April 2016 Inspiring Learning Life. Collaborative Paradigms in Education Fra Canada til Tanzania, fra Norge til Argentina, er det en fremvoksende samtale om hvordan man kan jobbe med læring på en slik måte at det skaper engasjement, utløser læringsglede og utvider potensialene til alle elever og lærere. Det finnes en rekke inspirerende eksempler over hele verden der man får til dette og som har bidratt til å skape oppsiktsvekkende gode læringsresultater. I arbeidet fram mot festivalen, og på festivalen, skal vi mobilisere all tilgjengelig kunnskap og kreativitet for å finne ut hva som skal til for å: Øke muligheten for alle elever til å ta i bruk sitt potensial Øke motivasjonen og gleden ved læring og undervisning for alle involverte Øke muligheten for at alle fullfører utdanning uavhengig av evner og behov. Utdanningen av barn og unge er enda bedre synkronisert med utviklingen av samfunnet Dersom vi skal løse disse oppgavene er det behov for en ny type samarbeid på tvers av sektorer, mellom forskere og praktikere, mellom elever, lærere og foreldre og mellom politikk og fag. Det er også behov for en annen type dialog basert på anerkjennelse av hverandre og alt det gode arbeidet som allerede gjøres. Vi trenger å bygge håp, stimulere til kreativitet og fremme innovasjon slik at den utdanningen vi gir til barn og unge gjøres enda mer relevant for vår tid. Ønsker din virksomhet å være med i et internasjonalt læringsnettverk fram til festivalen, april 2016, ta kontakt med oss. Ønsker du at din skole, barnehage eller læringsbedrift skal ha en utstilling, arrangere en workshop, invitere til besøk eller feire dere selv som en del av festivalprogrammet så vil vi gjerne høre fra deg. Vi trenger også kontakt med ildsjeler og andre som ønsker å være med på å skape denne læringsfestivalen. Nasjonalt vitensenter for styrkebasert arbeid har sammen med Taos Institute (www.taosinstitute.net) tatt et globalt initiativet for å knytte kontakt mellom disse læringsmiljøene. På læringsfestivalen som arrangeres i Drammen april 2016, vil en rekke slike læringseksempler fra hele verden bli presentert. Det vil bli arrangert workshop, vist filmer og arrangert utstillinger. Festivalen er også en anledning til å feire alt det gode arbeidet som gjøres i skoler, barnehager og oppvekstarbeid i lokalsamfunn og kommuner i Norge. På festivalen vil du møte hundrevis av entusiastiske lærer, elever, foreldre, forskere, politikere og bedriftseiere. Bjørn Hauger Ingebjørg Mæland SIDE 22 SIDE 23

13 Kontaktinformasjon Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring har flotte lokaler samlokalisert med Arbeidsinstituttet i Buskerud. Besøksadresse: Svelvikveien 63 b, 3039 Drammen Nettside: Påmelding Via nettsiden Kontakt Bjørn Hauger (daglig leder) Ingebjørg Mæland SIDE 24