NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG. www.viss.no"

Transkript

1 NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG

2 Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring har sitt utspring i en rekke praksisfellesskap som har jobbet lenge med anvendelse av styrkebaserte tilnærmingsmåter i arbeid i Norge. I snart ti år har to av disse fagmiljøene, Lent as og Arbeidsinstituttet i Buskerud samarbeidet om å bygge opp et norsk fagmiljø innen styrkebasert arbeid. Dette samarbeidet har resultert i bokutgivelser, utvikling av praktiske verktøy, kurs- og opplæringsprogram. I 2010 ble de første studiene i Appreciative Inquiry og styrkebasert arbeid i Norge opprettet. Oppstarten av disse studiene, som er noen av de første i sitt slag i Europa, er gjort mulig gjennom et unikt samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Siden 2011 har over 150 studenter tatt dette studiet. I år (2014) er 50 nye studenter tatt opp ved AI-studiene. Samarbeidet som ble startet opp mellom Arbeidsinstituttet i Buskerud og Lent as blir nå videreført i Nasjonalt Vitensenter for styrkebasert læring (www.viss.no). Viss har som oppgave å utvikle og spre kunnskap om styrkebasert tenkning og arbeidsmetodikk gjennom forskning, studier og samarbeid med utdanningsinstitusjoner i Norge og internasjonalt. s styre Styreleder Jan-Helge Atterås, fylkelsutdanningssjef, Buskerud fylkeskommune. Styremedlemmer Herleik Tosterud, partner i Lent as. Helen Bjørnøy, Fylkesmann i Buskerud. Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, Abelia. Kenneth Gergen (USA), professor og direktør for The Taos Institute. Ottar Ness, Førsteamanuensis, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (vara). s ledelse Bjørn Hauger (daglig leder) - Ingebjørg Mæland - SIDE 2 SIDE 3

3 Innholdsfortegnelse INNHOLD SIDETALL Studier 6 AI studiet emne 1 7 AI studiet emne 2 8 AI studiet emne 3 9 Kurs høsten våren SmART oppvekst 11 Klasseledelse for optimale klassemiljø 12 Klasseledelse modellert i klasserommet 13 Styrkebasert tilnærming til coaching 14 Positiv psykologi i praksis 15 Styrkebasert prosessledelse 16 Anerkjennende elevsamtaler 17 Treningsamling i styrkebasert prosessledelse 18 Transformasjon av læringskultur 19 Arrangement 20 Februarkonferansen 21 Internasjonal læringsfestival Kontaktinformasjon 24 SIDE 4 SIDE 5

4 STUDIER Hvordan utløse de største potensialene til mennesker og organisasjoner? Emne 1 er en introduksjon til Appreciative Inquiry og styrkebaserte tilnærmingsmetoder i læringsarbeid. emne 1 Om studiet Målet med emnet er at studentene skal lære seg å bruke Appreciative Inquiry og styrkebaserte metoder som tilnærming i skoleutvikling, klasseledelse og elevsamtaler. Studenter som kommer fra andre felt enn skolen, vil kunne ta i bruk tilnærmingsmåtene i sine respektive organisasjoner. Emnet inneholder en grunnleggende innføring i styrkebaserte perspektiver til lærings- og utviklingsarbeid med hovedvekt på Appreciative Inquiry (AI). AI er et alternativ til annen teori om utviklingsarbeid som forutsetter at man har et problem og at målet med utviklingsarbeidet er å løse problemene. Med AI tenker man at målet for utviklingsarbeid bør være langt mer offensivt enn å løse problemer. Målet er å utløse organisasjoners og/eller menneskers største potensialer. Studier om Appreciative Inquiry og styrkebasert læring Lær å få mennesker, organisasjoner og lokalsamfunn til å: bli offensive og håpefulle blomstre sammen ha tro på egen kraft ta samfunnsansvar Studer nye tenkemåter via positiv psykologi, aksjonsforskning, systemteori og sosialkonstruksjonisme! Praktiser kraftfulle og involverende metoder og verktøy. Studiepoeng Studiet gir 15 studiepoeng Informasjon Oppstart: August 2015 Søknadsfrist: 1 mai 2015 Tid: Dagtid Informasjon: Faglig ansvarlig Studiene arrangeres som et samarbeid mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Lent AS og Buskerud fylkeskommune ved Arbeidsinstituttet i Buskerud. SIDE 6 Trist å være ferdige med studiene! Hele teamet fra Nav Telemark har vært veldig fornøyd med studiet, og de fleste av oss ønsker å gå videre om mulig! Studiet har betydd mye for kontoret vårt. Nå framsnakker vi klientene, det har skjedd en kulturendring. Medarbeiderne øker engasjementet etter å finne gode løsninger selv når de blir så involvert og medskapende i arbeidet! SIDE 7

5 emne Hvordan skape team 2 som begeistrer? Organisasjonser og lokalsamfunn som begeistrer! emne 3 Emne 2 tar for seg fasilitering av endringsprosesser i team og på avdelings-/klassenivå. Studentene får fordypning i bruk av styrkebaserte perspektiv, og det legges særlig vekt på å utvikle ferdigheter i å lede og fasilitere endringsprosesser, og til å kunne planlegge og gjennomføre ulike treningsopplegg (workshopdesign) for mindre grupper. Emnet vil også gi en dypere innføring i bruk av AI som aksjonsforskningsmetode og anvendelse av prosessmodellen (5D) i å skape høyt presterende team og til å eksperimentere med å samskape læringsfellesskap som forløser potensialet i et kollegium eller en skoleklasse. Studiepoeng Studiet gir 15 studiepoeng Informasjon Oppstart: Vår eller høst se ai-studier.no og viss.no Opptakskrav: Søkere må ha fullført emne 1 Tid: Dagtid Informasjon: Emne 3 tar for seg fasilitering av styrkebaserte og demokratiske endringsprosesser på organsiasjonsnivå. Målet med emnet er å løfte perspektiver og metoder fra de foregående emner på flere plan. Først med hensyn til arena; her arbeides det med endringsprosesser i hele organisasjoner, noe som gir mer komplekse og sammensatte utfordringer for studenten som fasilitator. Dernest med hensyn til metode der det rettes et tydeligere vitenskapskritisk blikk på eget arbeid med styrkebaserte perspektiver. Sist med hensyn til en større vekt på den enkeltes refleksjoner knyttet til kunnskapsgrunnlaget styrkebaserte perspektiver er tuftet på. Samlet sett gir emnet mulighet til fordypning i et selvvalgt tema innenfor styrkebaserte perspektiver. Emne 3 vil ta opp ulike organisasjonsteorier, samt gå i dybden i prosessledelse. Ulike teorier og metoder som ligger til grunn for storskalametodikk vil bli introdusert, og studentene vil være med å planlegge og gjennomføre et storskalaarrangement. Studentene vil også få innføring i aksjonsforskning som metodologi. Studiepoeng Studiet gir 30 studiepoeng Årsenhet Emne 1-3 kan også inngå som en årsenhet (deltid) i Appreciative Inqquiry og styrkebasert tilnærmingsmåter i lærings- og endringsarbeid. Dette planlegges med oppstart august 2015, og gir 60 studiepoeng. Informasjon Oppstart: Våren 2015 Opptakskrav: Søkere må ha fullført emne 2 Tid: Dagtid Informasjon: Buskerud fylkeskommune topper statistikken over uteksaminerte Det går an å bruke verktøyene med en gang! «styrkeagenter». Buskerud fylkeskommune har politisk vedtatt å jobbe - Studiet er så konkret, samtidig som vi lærer mye om positiv styrkebasert. I år gjennomførte ni personer fra Bfk emne 2. Til sammen psykologi og hvordan man skaper fremtider. har 60 personer avlagt eksamen i det grunnleggende emnet. Dette er SIDE 8 uten tvil det mest skolerte fylket i styrkebasert tenkning! SIDE 9

6 Kurs: SmART oppvekst 4 november KUR S: HØSTEN 2014 VÅREN 2015 Hva vil kunne skje om alle barn lærer seg ferdighetene i å se alt det som er bra hos seg selv og hos andre? Eller å kunne sette ord på styrker, og vite hvordan disse styrkene kan identifiseres og forstørres hos seg selv og andre? Hva ville skje om alle barn vet hvordan de kan bygge opp livsressurser som fungerer som buffere mot psykiske lidelser som angst og depresjoner? Re kommune har utviklet en rekke praktiske verktøy for å bygge inkluderende fellesskap og bygge positive selvbilder gjennom å gi barn tilgang på et språk om styrker. Mer enn 300 lærere, banehage- og SFOansatte, ansatte i barnervern, PP-tjenesten og helsetasjoner har allered vært på kurs. Nå tilbyr kurset også for deg. Dette kurset presenterer teori og gode eksempler fra Re kommune: Gjennom Appreciative Inquiry (AI) og Aggression Replacement Training (ART) skapes glede og utvikling hos barn og voksne. Gjennom ledelse som engasjerer og gir anerkjennelse i alle ledd skapes nye muligheter og innovasjon. Kursinnhold Hvordan utvikle et språk om styrker med barn i barnehagen og barneskolen? Hvordan kan barn identifisere styrker hos hverandre? Hvordan gjennomføre en styrkebasert foreldresamtale? Hvordan utvikle barns moralske resoneringsevne? Inspirere hverandre til å utvikle det styrkebaserte arbeidet i bhg/skole Målgruppe: Ansatte i barnehager og barneskoler Dato/tid: 4. november 2014 kl Neste kurs: 4. mars 2015 kl Kursholder: Vidar Bugge-Hansen og noen fra praksisfeltet i Re SIDE 10 SIDE 11

7 Kurs: Klasseledelse for optimale klassemiljø 6 november Kurs: KLasseledelse modellert i klasserommet på bestilling Hva om viljen i klasserommet ikke bare var lærerens og heller ikke bare elevers, men alles? Hva om klasseledelse ikke reduseres til ro, orden og timeoppstart, men til felles utforsking av hva som skaper engasjerte og glade læringsfellesskap? Hva om elevers og lærers atferd først og fremst reguleres av de verdiene klassen selv har forsket fram som viktige og ikke et ytre sett av regler? Hva om disse verdiene holdes levende og synlige i fysiske miljø, kommmunikasjonssituasjoner og læringstemaer hver time, hver dag? Ville sjansene være større da for at alle, både elever og lærere, kunne tørre å være seg selv, ta ut sitt beste og å utvikle seg optimalt? Kursinnhold Kurset i klasseledelse viser helt ny tenkning om klasseledelse basert på å bygge et fremragende læringsfellesskap med gode relasjoner mellom alle aktørene i klassen gjennom utstrakt og effektivt deltakerdemokrati. Vi lærer å forske på beste praksis og identifisere muliggjørende faktorer. Slik oppnås et felles verdi- og normgrunnlag skapt av alle. Deretter kan klassens ønskede framtidsbilder utvikles og konkretiseres gjennom felles beskrivelser og design. Med gode ledelsesverktøy og et støttende skolemiljø bør det være fullt mulig! Målgruppe Lærere Kurset Klasseledelse for optimale klassemiljø kan modelleres av kursholder i klasserommet med elever og lærere til stede sammen. Kurset kan bestilles. På lik linje som kurset Klasseledelse for optimale klassemiljø, viser dette kurset til en ny tenkning om klasseledelse basert på å bygge et fremragende læringsfellesskap med gode relasjoner mellom alle aktørene i klassen gjennom utstrakt og effektivt deltakerdemokrati. Vi lærer å forske på beste praksis og identifisere muliggjørende faktorer. Slik oppnås et felles verdi- og normgrunnlag skapt av alle. Deretter kan klassens ønskede framtidsbilder utvikles og konkretiseres gjennom felles beskrivelser og design. Elevuttalelser - Dette var gøy! - Når vi er med på å bestemme er vi mer interessert i å følge det! - Det har vært koselig med parsamtalene, det har gjort at vi har blitt mere kjent - Det har gitt meg sjansen til å finne ut mine styrker og ved å vite disse styrkene kan jeg være mer trygg på meg selv. Målgruppe For skoleklasser Dato: 6.november 2014 kl Neste kurs: 12. mars 2015 Kursholder: Ellen Sjong Minstekrav: 10 påmeldte Dato: På bestilling Tid: Kursholder: Ellen Sjong SIDE 12 SIDE 13

8 Kurs: Styrkerbasert tilnærming til coaching 13 november Kurs: Positiv psykologi i praksis 19 november Om du prøver å utvikle dine ansatte eller deg selv og din karriere, så kan coachingteknikker gi deg nyttige redskaper for å forbedre relasjoner og kommunikasjon på arbeidsplassen. På dette kurset vil deltakere få en introduksjon til anvendelsen av coaching, inkludert teknikker for spørring og lytting, og muligheten til å praktisere kunnskapen og få tilbakemeldinger. Kursinnhold Kurset består av an blanding av korte teoretiske innlegg, praktisk øvinger og gruppediskusjoner. Det gir deltakerne: Forståelse for hva som er viktig i en coaching-tilnærming. Muligheten til å øve forskjellige lytte- og spørreteknikker som får frem nye ressurser og gir nye perspektiv. Anledning til å diskutere hvordan man kan anvende coaching på arbeidsplassen. Målgruppe Kurset er nyttig for de som har interesse av å utvikle sentrale coachingferdigheter for bruk på arbeidsplassen og i å lære seg teknikker for å ha samtaler som er mer effektive. Kunne du tenke deg å lære om hvordan du kan anvende positiv psykologi i ditt arbeid eller i livet generelt? Dette er en workshop hvor deltakerne får innsikt og øvelse i anvendt positiv psykologi. Vi setter fokus på hvordan teorier settes ut i praksis, og deler erfaringer og kunnskap rundt anvendt positiv psykologi i ulike grupper. Kurset er fylt med praktiske øvelser, erfaringer og samtaler rundt temaet. Det vil også trekkes linjer mot hvilke betydning dette kan ha for personlig vekst og selvfølelse. Kursinnhold Få ideer til hvordan du kan introdusere og undervise i positiv psykologi i praksis Få prøve ut praktiske positiv psykologi-øvelser Delta i samtaler og erfaringsdeling rundt temaet Idemyldre rundt hvordan du selv kan ta det i bruk Målgruppe For dere som tar eller har tatt AI-studier, dere som jobber med mennesker, lærere eller for deg som rett og slett er interessert i å finne ut mer om positiv psykologi i praksis og hvilken betydning dette kan ha for personlig vekst og selvfølelse. Dato: 13. november 2014 Tid: Kursholder: Jo Sundet Dato: 19. november 2014 Neste kurs: 25. mars 2015 Tid: Kursholder: Carina Musk-Andersen SIDE 14 SIDE 15

9 Kurs: Styrkebasert prosessledelse november Kurs: Anerkjennende elevsamtaler og bruk av veikart som handlingsplan 1 desember I et samfunn som i økende grad er basert på utnyttelse av kunnskap, vil en organisasjons verdi og livsgrunnlag avhenge av evnen til å mestre komplekse prosesser, omstille seg hurtig og anvende medarbeidernes ressurser for å oppnå konkrete mål. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen. Kurset i styrkebasert prosessledelse er utviklet for å styrke ledere, prosjektledere og interne utviklingsaktørers kompetanse i å tilrettelegge og lede gruppeprosesser. Deltakerne får innblikk i det styrkebaserte perspektivet knyttet opp mot prosessledelse, samt får trening i bruk av prosessuelle verktøy. Kurset skal gi deltakerne trening og inspirasjon til å ta i bruk tankegangen og metodene for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i organisasjonen. Kurset i styrkebasert prosessledelse er et utdrag av Prosesslederstudiet som Lent tilbyr (www.prosesslederstudiet.no). Kursinnhold Ha kjennskap til hva prosessledelse er og i hvilke sammenhenger prosessledelse er særlig anvendbart og nyttig Ha innblikk i teori, sentrale begreper og grunnleggende prinsipper innenfor prosessledelse Kjenne til og kunne bruke utvalgte prosessledelsesmetoder og verktøy Være bevisst på egne ferdigheter, styrker og utviklingspotensial som prosessleder Kunne bruke prosessledelse som verktøy for arbeid med grupper, avdelinger eller organisasjon Kurset baserer seg på boka Anerkjennende elevsamtaler (Hauger og Mæland 2008) og et langvarig utviklingsarbeid i AIB hvor målet har vært å skape økt motivasjon, læringsglede og engasjement hos ungdommene slik at de oppnår så gode resultater i skole som mulig og gode liv. Kursholderne har gjennomført opplæring av lærere og sosialarbeidere over det ganske land. De har også erfaring med å gjennomføre veikartsamtaler med hele klasser. Kurset vil gi deg Innføring i og trening på hvordan du kan stille anerkjennende og åpnende spørsmål som bidrar til at ungdommene (og voksne) ser for seg en ønsket fremtid og selv finner sine første steg for å realisere dette fremtidsbildet. Trening i hvordan du sammen med ungdommen utvikler et veikart med synlige og målbare delmål som eies av ungdommen- og som dermed gjør at opplæringen settes i en relasjonell og relevant kontekst. Innsikt i og øvelse på hvordan du går fram for å bruke dette verktøyet som et kontinuerlig dialogverkøy for å styrke ungdommens identitet. Innsikt og trening i hvordan du kan knytte styrkeidentifisering til samtalene og sette personlige styrker i sammenheng med praktiske handlinger. Øvelse i anerkjennende samtaler som metode - også i konfliktsituasjoner. Målgruppe: Ledere, prosjektledere og utviklingsaktører i offentlig og privat sektor Dato: november Tid: Kursholder: Eivind Nilsen Dato: 1. desember 2014 Tid: Kursholder: Åse Falch og Ingebjørg Mæland SIDE 16 SIDE 17

10 Kurs: Treningssamling : styrkebasert prosessledelse januar Kurs: Transformasjon av læringskultur mars inviterer til en to-dagers treningssamling i styrkebasert prosessledelse. Dette er en treningssamling for deg som er interessert i prosessledelse og som har vært med på AI-studier, Prosesslederstudiet eller andre kurs i prosessledelse. Målsettingen med treningssamlingen er å friske opp metoder, få ny verktøy, dele erfaringer, få trening i prosessledelse, samt hente inspirasjon og ny kunnskap. Da vi får mange tilbakemeldinger på at det er fint å ha en medarbeider med samme kunnskap, oppfordres alle til å invitere med seg en kollega fra egen arbeidsplass. Treningssamlingen er inspirert av Art Of Hosting (www.artofhosting.org). Vi ønsker at treningssamlingen skal fungere som et supplement til kursene og studiene vi arrangerer, og ikke minst være en arena hvor deltakerne kan møtes igjen for erfaringsutveksling og nettverk. Tanken er at deltakere fra kurs og studier i stadig større grad skal kunne arrangere og lede samlingene. Vi ønsker å ha med oss inntill 3 deltakere til å være med på å planlegge og gjennomføre treningssamlingen. Disse vil få treningssamlingen gratis. Meld dere på ved å sende epost til Kurset Transformasjon av læringskultur handler om hvordan opprettholde og øke stolthet og engasjement i et kontinuerlig utviklingsarbeid hvor alle medarbeiderne er ekte involvert og sammen skaper ønska resultater. Kurset baserer seg på erfaringer fra Arbeidsinstituttet i Buskerud (AIB) som har hatt et kontinuerlig styrkebasert utviklingsarbeid gjennom 10 år. Alle medarbeiderne har vært involvert. Stolthet og engasjement er fortsatt økende og resultatene synlige. Kurset vil gi deg innblikk i og øvelse på Hvordan styrkebasert aksjonslæring kan brukes til å bygge og skape innhold i begrepet «en lærende organisasjon» Hvordan bygge indre motivasjon gjennom å identifisere styrker og verdier Hvordan personalmøter og fagmøter kan organiseres med offensive regier Hvordan kos med misnøye kan møtes med forståelse og omgjøres til offensive samtaler Hvordan holde kontinuitet i utviklingsarbeidet midt i en travel hverdag Hvordan stå i det når det blåser internt og når det blåser eksternt Deltakerne har med seg egne ideer/prosjekter/spørsmål, som danner utgangspunkt for innholdet i de to dagene, og som de får hjelp fra de andre deltakerne til å videreutvikle. Målgruppe Kurset er for dere som har deltatt eller deltar på AI-studier, Prosesslederstudiet og/ eller kurs i styrkebasert prosessledelse, samt kollegaer av de som har deltatt. Dato: januar 2015 Tid: middag på ettermiddagen 15. januar Kursholder: Lent (kontaktperson: Dato: 26. og 27. mars 2015 Tid: Kursholder: Åse Falch og Ingebjørg Mæland SIDE 18 SIDE 19

11 Februarkonferansen ARRANGEMENT Det norske AI-nettverkets årlige konferanse foregår hvert år i februar. Konferansen er åpen for alle og ment som en møte-, inspirasjons- og læringsarena for interesserte i aksjonsforskningsstrategien Appreciative Inquiry (AI) og styrkebasert arbeid. Målet med nettverket er gjennom bruk og nyutvikling av AI, å skape nye og offensive muligheter for oss selv, for andre rundt oss og for verden. Vi inngår i nettverket i Europa som nå i august var samlet i Tanzania og i det verdensomspennende nettverket som hvert tredje år arrangerer WAIC (World AI Conference). I fjor var mer enn 100 mennesker samlet til en hel dag spekket med spennende innledere, workshops (læringsverksteder), gode samtaler, fine gjensyn og nye bekjentskaper. Vi kunne høre og delta i samtaler om bl.a: hvordan Patentstyret har brukt AI på strategiprosess hvordan Aleris jobber med å ta i bruk AI i sine barnevernsinstitusjoner hvordan Drammen vgs har brukt AI i entreprenørskapsarbeid «Kraft-prosjektet» ved Lier vgs «Smart oppvekst» i Re kommune med fokus på styrker og sosial trening bruk av positiv psykologi blant ungdom hvordan skape gode nettverk nasjonalt og internasjonalt. I år ønsker vi å samle mange hundre deltakere til en enda større og feiende flott festivallignende konferanse med messeboder, stands, utstillinger, spontane samtalegrupper og verksteder, i tillegg til plenumsinnledninger, videohilsener, kulturinnslag mm. Alle årets AI-studenter vil delta på en eller annen måte med sine erfaringer fra praksis. På nettsiden vil du finne program og lenke for påmelding, så snart det foreligger. Ønsker du/din virksomhet å være med, kan du også ta kontakt med: kom på konferanse og bli inspirert! SIDE 20 SIDE 21

12 Internasjonal læringsfestival Drammen, April 2016 Inspiring Learning Life. Collaborative Paradigms in Education Fra Canada til Tanzania, fra Norge til Argentina, er det en fremvoksende samtale om hvordan man kan jobbe med læring på en slik måte at det skaper engasjement, utløser læringsglede og utvider potensialene til alle elever og lærere. Det finnes en rekke inspirerende eksempler over hele verden der man får til dette og som har bidratt til å skape oppsiktsvekkende gode læringsresultater. I arbeidet fram mot festivalen, og på festivalen, skal vi mobilisere all tilgjengelig kunnskap og kreativitet for å finne ut hva som skal til for å: Øke muligheten for alle elever til å ta i bruk sitt potensial Øke motivasjonen og gleden ved læring og undervisning for alle involverte Øke muligheten for at alle fullfører utdanning uavhengig av evner og behov. Utdanningen av barn og unge er enda bedre synkronisert med utviklingen av samfunnet Dersom vi skal løse disse oppgavene er det behov for en ny type samarbeid på tvers av sektorer, mellom forskere og praktikere, mellom elever, lærere og foreldre og mellom politikk og fag. Det er også behov for en annen type dialog basert på anerkjennelse av hverandre og alt det gode arbeidet som allerede gjøres. Vi trenger å bygge håp, stimulere til kreativitet og fremme innovasjon slik at den utdanningen vi gir til barn og unge gjøres enda mer relevant for vår tid. Ønsker din virksomhet å være med i et internasjonalt læringsnettverk fram til festivalen, april 2016, ta kontakt med oss. Ønsker du at din skole, barnehage eller læringsbedrift skal ha en utstilling, arrangere en workshop, invitere til besøk eller feire dere selv som en del av festivalprogrammet så vil vi gjerne høre fra deg. Vi trenger også kontakt med ildsjeler og andre som ønsker å være med på å skape denne læringsfestivalen. Nasjonalt vitensenter for styrkebasert arbeid har sammen med Taos Institute (www.taosinstitute.net) tatt et globalt initiativet for å knytte kontakt mellom disse læringsmiljøene. På læringsfestivalen som arrangeres i Drammen april 2016, vil en rekke slike læringseksempler fra hele verden bli presentert. Det vil bli arrangert workshop, vist filmer og arrangert utstillinger. Festivalen er også en anledning til å feire alt det gode arbeidet som gjøres i skoler, barnehager og oppvekstarbeid i lokalsamfunn og kommuner i Norge. På festivalen vil du møte hundrevis av entusiastiske lærer, elever, foreldre, forskere, politikere og bedriftseiere. Bjørn Hauger Ingebjørg Mæland SIDE 22 SIDE 23

13 Kontaktinformasjon Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring har flotte lokaler samlokalisert med Arbeidsinstituttet i Buskerud. Besøksadresse: Svelvikveien 63 b, 3039 Drammen Nettside: Påmelding Via nettsiden Kontakt Bjørn Hauger (daglig leder) Ingebjørg Mæland SIDE 24

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops.

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops. RELASJON, RESSURSER OG ROBUSTHET Det er de samme tingene som driver oss om vi jobber med barn, unge eller voksne. Alene, i grupper eller i systemer. Vi fremmer de gode mellommenneskelige relasjonene og

Detaljer

En skolehverdag med læringslyst

En skolehverdag med læringslyst En skolehverdag med læringslyst Troen på enkeltmennesket Arbeidsinstituttet i Buskerud har gjennomført et treårig prosjekt med fokus på nye og mer effektive måter å forebygge frafall på, ved å skape læringsglede

Detaljer

Arbeidsinstituttet Buskerud Senter for styrkebasert arbeid

Arbeidsinstituttet Buskerud Senter for styrkebasert arbeid Arbeidsinstituttet Buskerud Senter for styrkebasert arbeid Agenda Organisering, målgruppe og resultater Hvordan jobbe med offensivt tenkesett? Anerkjennende elevsamtaler, veikart. Hva er Arbeidsinstituttet

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Styrkebasert bedriftsutvikling. Pål Tanggaard (Lent)

Styrkebasert bedriftsutvikling. Pål Tanggaard (Lent) Styrkebasert bedriftsutvikling Pål Tanggaard (Lent) Hvordan skape en kultur der vi tar i bruk hverandres styrker, gjør hverandre gode og skaper fremragende resultater? Agenda: 1. Oppvarming og intro om

Detaljer

Ledelse av prosesser. Lederskap as. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Ledelse av prosesser. Lederskap as. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium. Et samarbeidsprosjekt mellom: Ledelse av prosesser Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling UTVIKLING TRENING - STUDIUM

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2017. Årsenhet Appreciative Inquiry og styrkebaserte tilnærminger i lærings- og endringsarbeid

Studieplan studieår 2014 2017. Årsenhet Appreciative Inquiry og styrkebaserte tilnærminger i lærings- og endringsarbeid Side 1/14 Studieplan studieår Årsenhet Appreciative Inquiry og styrkebaserte tilnærminger i HiBu - Fakultet for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Pb 253 3603 Kongsberg Tlf 32 86 95 00 Endringshistorikk

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage 1.Hvorfor drive med forskning knyttet til praksisfeltet?

Detaljer

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Skoleverket

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Skoleverket Mobil Matematikk 5.- 7.trinn 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Skoleverket Her er matematikk dreiefaget for tverrfaglig tilnærming i skolens helhelige

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

HVORDAN UTLØSE ALLES POTENSIAL, SKAPE ENTUSIASME, MESTRING OG LÆRINGSGLEDE?

HVORDAN UTLØSE ALLES POTENSIAL, SKAPE ENTUSIASME, MESTRING OG LÆRINGSGLEDE? HVORDAN UTLØSE ALLES POTENSIAL, SKAPE ENTUSIASME, MESTRING OG LÆRINGSGLEDE? 16.Januar 2014 TINE, JON OG INGEBJØRG Agenda 16. januar «Dessert med garnityr» Kort om ArbeidsinsMtu"et Buskerud. Organisering

Detaljer

Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14

Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14 Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14 Etter- og videreutdanninger 2013-2014 Skolen er i stadig endring. Tilbudene til etter- og videreutdanning for TFK s pedagogiske personale speiler et mangfold

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Mobil Matematikk 5.- 7.trinn 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Her er matematikk dreiefaget for tverrfaglig tilnærming i skolens helhelige læringsaktiviteter.

Detaljer

Innhold. Kapittel 4 Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap... 53 Innledning... 54 Kjennetegn ved profesjonelle læringsfellesskap...

Innhold. Kapittel 4 Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap... 53 Innledning... 54 Kjennetegn ved profesjonelle læringsfellesskap... Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Innledning... 13 Hvorfor et undersøkende blikk på skolens praksis?... 14 Formål og problemstillinger... 14 Målgrupper... 15 Bokas teoriramme og forskningsperspektiv... 16

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015 Opplæring av ungdom med kort botid Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud - Et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune,

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

HVORDAN BYGGE EN LÆRINGSKULTUR DER ALLE KAN TA UT SITT BESTE OG OPPNÅ RESULTATER EN IKKE TRODDE VAR MULIG? Ingebjørg 11.

HVORDAN BYGGE EN LÆRINGSKULTUR DER ALLE KAN TA UT SITT BESTE OG OPPNÅ RESULTATER EN IKKE TRODDE VAR MULIG? Ingebjørg 11. HVORDAN BYGGE EN LÆRINGSKULTUR DER ALLE KAN TA UT SITT BESTE OG OPPNÅ RESULTATER EN IKKE TRODDE VAR MULIG? Ingebjørg 11.februar 2015 STYRKEBASERT TENKESETT I AIB HVORDAN UTLØSE ALLES POTENSIAL, SKAPE ENTUSIASME,

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Endringsledelse - Bli en bærekraftig endringsleder -

Endringsledelse - Bli en bærekraftig endringsleder - Introduksjon til boken Endringsledelse. Bli en bærekraftig endringsleder Om forfatter og boken Randi Næss har lang erfaring som leder i store nasjonale, nordiske og internasjonale selskaper. Randi har

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

* Studieprogrammets navn (norsk) Årsenhet Appreciative Inquiry og styrkebaserte tilnærminger i lærings- og endringsarbeid

* Studieprogrammets navn (norsk) Årsenhet Appreciative Inquiry og styrkebaserte tilnærminger i lærings- og endringsarbeid STUDIEPLAN Høgskolen i Buskerud og Vestfold * Studieprogrammets navn (norsk) Årsenhet Appreciative Inquiry og styrkebaserte tilnærminger i lærings- og endringsarbeid * Studieprogrammets navn (engelsk)

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid (PSD) 30 studiepoeng Innledning Studiet Prestasjonsutvikling i skyting - deltid fokuserer på ulike aspekter som ligger til grunn for å heve

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

utfordrende dager Det kommer langt mer enn første skoledag

utfordrende dager Det kommer langt mer enn første skoledag Rektorprogrammet Det kommer langt mer utfordrende dager enn første skoledag Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite leder utdanning er ofte hverdagen for en rektor. For noen kan hverdagen

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer 1 Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer og muligheter Ledelse og kvalitet i skolen Rica Hell Hotel Stjørdal 12. februar 2010 May Britt Postholm PLU NTNU may.britt.postholm@ntnu.no 2 Lade-prosjektet

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. Koordineringsgruppens- og tilbydergruppens arbeid

Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. Koordineringsgruppens- og tilbydergruppens arbeid Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet Koordineringsgruppens- og tilbydergruppens arbeid 1 I piloten deltar: - 22 kommuner - 36 ungdomsskoler 2 Arbeidet for koordineringsgruppen i piloten Bidra

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Læringsfellesskap i matematikk utvikling og forskning i samarbeid.

Læringsfellesskap i matematikk utvikling og forskning i samarbeid. Anne Berit Fuglestad og Barbara Jaworski Anne.B.Fuglestad@hia.no Barbara.Jaworski@hia.no Høgskolen i Agder Læringsfellesskap i matematikk utvikling og forskning i samarbeid. En onsdag ettermiddag kommer

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring Ressurssamling pulje 2 Oslo 28. og 29. november 2011 Dagens program Kort om evalueringen fra siste samling Mål for denne samlingen Oppsummering av underveisrapportene

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Integrert lederutviklingsprogram og studium

Integrert lederutviklingsprogram og studium Ledelse av prosesser - Oppbrudd, forandring og forvandling Integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling

Detaljer

Våre produkter og prosesser

Våre produkter og prosesser Våre produkter og prosesser Kartlegging og Analyse 1 Dagskurset: Fravær av Fravær To dagers lederkurs: Menneskekunnskap og coachingkompetanse Dagskurset: Endrings- og omstillingsmestringskurs Oppgavetrening

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring 4. samling for ressurspersoner i pulje 3 Oslo 21. og 22. januar 2013 Første dag 21.01.13 Evaluering av mål 3. samling 23. og 24. oktober 2012 Deltakerne skal Få

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Entusiasme Åpenhet Mot Raushet

Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Entusiasme Åpenhet Mot Raushet Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling Entusiasme Åpenhet Mot Raushet NY GIV ØKE GJENNOMFØRINGEN I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING TIL 75% I 2015 Utdanning og helse Å fullføre videregående

Detaljer

Organisasjonsutvikling som kulturarbeid

Organisasjonsutvikling som kulturarbeid Organisasjonsutvikling som kulturarbeid Fagutvikling kan være innføring av nye tiltak eller evaluering og justeringer av etablerte tiltak. Fagutvikling kan også være innføring av nye metoder eller det

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Ny GIV og andre satsningsområder i skolen. Egil Hartberg, HiL 12. mars Værnes

Ny GIV og andre satsningsområder i skolen. Egil Hartberg, HiL 12. mars Værnes Ny GIV og andre satsningsområder i skolen Egil Hartberg, HiL 12. mars Værnes Hva visste vi om god opplæring før Ny GIV? Ulike kjennetegn på god opplæring fra - Motivasjonspsykologi - Klasseledelsesteori

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016

DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016 KURS PROFUNDO MASTERCLASS: DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016 Hvordan skape og realisere den geniale ideen som engasjerer hele organisasjonen, rekrutterer nye givere og gjør det mulig å hjelpe flere? Bli

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Første samling for pulje 5 27. og 28. oktober 2014 VELKOMMEN, pulje 5! Mål for samlingen Deltakerne skal få økt forståelse for innhold og føringer

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

1. studieår vår mellomtrinn

1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene og utviklingen av dem 11.02.09 I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

Eierne, styret og ledelsen Corporate governance i Norge

Eierne, styret og ledelsen Corporate governance i Norge EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Effektive lederkurs på få dager EFMD Eierne, styret og ledelsen Corporate governance i Norge 22. oktober, 30. 31. oktober 2013 Johan H. Andresen Øyvind Bøhren Ståle Kyllingstad

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne:

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Hvordan utfordrer dette organisering for læring, ledelse for læring, og byggesteinene i et godt læringsmiljø? Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger blir

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Målgruppe Studiet er tilpasset lærere og skoleledere som vil utvide sin digitale kompetanse.

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

Samhandlingsreformen = det nye "Soria Moria slott"?

Samhandlingsreformen = det nye Soria Moria slott? Samhandlingsreformen = det nye "Soria Moria slott"? En analyse av mellomlederens rolle som oversetter av Samhandlingsreformen sett opp mot kunnskaps- og organisasjonsutvikling i Steinkjer kommune. Fra

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Appericiative Inquiry og styrkebaserte tilnærminger i læring- og utviklingsarbeid

Appericiative Inquiry og styrkebaserte tilnærminger i læring- og utviklingsarbeid Innledning Vi er en gruppe på tre styrere i Re kommune som jobber i kommunale barnehager og som har valgt å se nærmere på barn og ansattes styrker som felles utgangspunkt i vårt. Bakgrunnen for dette er

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Sterk, svak midt-i-mellom «Er du stolt av meg nå, rektor?» Kathinka Blichfeldt Borgen ungdomsskole, Asker

Sterk, svak midt-i-mellom «Er du stolt av meg nå, rektor?» Kathinka Blichfeldt Borgen ungdomsskole, Asker Sterk, svak midt-i-mellom «Er du stolt av meg nå, rektor?» Kathinka Blichfeldt Borgen ungdomsskole, Asker INTRO Mål: Innblikk i skolehverdagen Skolehistorier/eksempler/praktiske verktøy - Hvordan få med

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap,

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON. Ledelse av prosesser. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium

Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON. Ledelse av prosesser. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON Ledelse av prosesser Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium UTVIKLING TRENING - STUDIUM Lederskap AS og Høgskolen

Detaljer

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN?

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? STUDÈR EU-prosjektledelse 60 studiepoeng / årsstudium www.hibu.no/oppdragsvirksomhet ATTRAKTIV KOMPETANSE Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter?

Detaljer

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt!

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! EFMD EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! VÅR 2013 Handelshøyskolen BI Næringslivet skaper verdier gjennom kompetente medarbeidere Kontinuerlig kompetanseutvikling er et viktig

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

En forskningsbasert modell

En forskningsbasert modell En forskningsbasert modell LP modellen bygger på forskning om: hva som kan forklare uro og disiplinproblemer i skolen elevers sosial og skolefaglige ut bytte i skolen hva som kjennetegner gode skoler den

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen Stjørdal, 6. februar Kjære alle sammen! Jeg har lyst til å starte med et sitat som sier noe om grunnen til at mange lærere er veldig glad i yrket

Detaljer

Hva lærer man på tolkebrukerkurs?

Hva lærer man på tolkebrukerkurs? Hva lærer man på tolkebrukerkurs? Offentlige tjenester på hundre språk? Nasjonal erfaringskonferanse om tolking i offentlig sektor 28. november 2013. Grand hotel, Oslo Tatjana Radanović Felberg Førsteamanuensis

Detaljer

«Samarbeid om etisk kompetanseheving»

«Samarbeid om etisk kompetanseheving» ETIKKPROSJEKTET «Samarbeid om etisk kompetanseheving» «Høy etisk standard på arbeidsplassen er stimulerende for arbeidsmiljøet, gir mening til arbeidet, stimulerer motivasjonen og øker evnen til mestring.

Detaljer