NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG. www.viss.no"

Transkript

1 NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG

2 Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring har sitt utspring i en rekke praksisfellesskap som har jobbet lenge med anvendelse av styrkebaserte tilnærmingsmåter i arbeid i Norge. I snart ti år har to av disse fagmiljøene, Lent as og Arbeidsinstituttet i Buskerud samarbeidet om å bygge opp et norsk fagmiljø innen styrkebasert arbeid. Dette samarbeidet har resultert i bokutgivelser, utvikling av praktiske verktøy, kurs- og opplæringsprogram. I 2010 ble de første studiene i Appreciative Inquiry og styrkebasert arbeid i Norge opprettet. Oppstarten av disse studiene, som er noen av de første i sitt slag i Europa, er gjort mulig gjennom et unikt samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Siden 2011 har over 150 studenter tatt dette studiet. I år (2014) er 50 nye studenter tatt opp ved AI-studiene. Samarbeidet som ble startet opp mellom Arbeidsinstituttet i Buskerud og Lent as blir nå videreført i Nasjonalt Vitensenter for styrkebasert læring (www.viss.no). Viss har som oppgave å utvikle og spre kunnskap om styrkebasert tenkning og arbeidsmetodikk gjennom forskning, studier og samarbeid med utdanningsinstitusjoner i Norge og internasjonalt. s styre Styreleder Jan-Helge Atterås, fylkelsutdanningssjef, Buskerud fylkeskommune. Styremedlemmer Herleik Tosterud, partner i Lent as. Helen Bjørnøy, Fylkesmann i Buskerud. Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, Abelia. Kenneth Gergen (USA), professor og direktør for The Taos Institute. Ottar Ness, Førsteamanuensis, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (vara). s ledelse Bjørn Hauger (daglig leder) - Ingebjørg Mæland - SIDE 2 SIDE 3

3 Innholdsfortegnelse INNHOLD SIDETALL Studier 6 AI studiet emne 1 7 AI studiet emne 2 8 AI studiet emne 3 9 Kurs høsten våren SmART oppvekst 11 Klasseledelse for optimale klassemiljø 12 Klasseledelse modellert i klasserommet 13 Styrkebasert tilnærming til coaching 14 Positiv psykologi i praksis 15 Styrkebasert prosessledelse 16 Anerkjennende elevsamtaler 17 Treningsamling i styrkebasert prosessledelse 18 Transformasjon av læringskultur 19 Arrangement 20 Februarkonferansen 21 Internasjonal læringsfestival Kontaktinformasjon 24 SIDE 4 SIDE 5

4 STUDIER Hvordan utløse de største potensialene til mennesker og organisasjoner? Emne 1 er en introduksjon til Appreciative Inquiry og styrkebaserte tilnærmingsmetoder i læringsarbeid. emne 1 Om studiet Målet med emnet er at studentene skal lære seg å bruke Appreciative Inquiry og styrkebaserte metoder som tilnærming i skoleutvikling, klasseledelse og elevsamtaler. Studenter som kommer fra andre felt enn skolen, vil kunne ta i bruk tilnærmingsmåtene i sine respektive organisasjoner. Emnet inneholder en grunnleggende innføring i styrkebaserte perspektiver til lærings- og utviklingsarbeid med hovedvekt på Appreciative Inquiry (AI). AI er et alternativ til annen teori om utviklingsarbeid som forutsetter at man har et problem og at målet med utviklingsarbeidet er å løse problemene. Med AI tenker man at målet for utviklingsarbeid bør være langt mer offensivt enn å løse problemer. Målet er å utløse organisasjoners og/eller menneskers største potensialer. Studier om Appreciative Inquiry og styrkebasert læring Lær å få mennesker, organisasjoner og lokalsamfunn til å: bli offensive og håpefulle blomstre sammen ha tro på egen kraft ta samfunnsansvar Studer nye tenkemåter via positiv psykologi, aksjonsforskning, systemteori og sosialkonstruksjonisme! Praktiser kraftfulle og involverende metoder og verktøy. Studiepoeng Studiet gir 15 studiepoeng Informasjon Oppstart: August 2015 Søknadsfrist: 1 mai 2015 Tid: Dagtid Informasjon: Faglig ansvarlig Studiene arrangeres som et samarbeid mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Lent AS og Buskerud fylkeskommune ved Arbeidsinstituttet i Buskerud. SIDE 6 Trist å være ferdige med studiene! Hele teamet fra Nav Telemark har vært veldig fornøyd med studiet, og de fleste av oss ønsker å gå videre om mulig! Studiet har betydd mye for kontoret vårt. Nå framsnakker vi klientene, det har skjedd en kulturendring. Medarbeiderne øker engasjementet etter å finne gode løsninger selv når de blir så involvert og medskapende i arbeidet! SIDE 7

5 emne Hvordan skape team 2 som begeistrer? Organisasjonser og lokalsamfunn som begeistrer! emne 3 Emne 2 tar for seg fasilitering av endringsprosesser i team og på avdelings-/klassenivå. Studentene får fordypning i bruk av styrkebaserte perspektiv, og det legges særlig vekt på å utvikle ferdigheter i å lede og fasilitere endringsprosesser, og til å kunne planlegge og gjennomføre ulike treningsopplegg (workshopdesign) for mindre grupper. Emnet vil også gi en dypere innføring i bruk av AI som aksjonsforskningsmetode og anvendelse av prosessmodellen (5D) i å skape høyt presterende team og til å eksperimentere med å samskape læringsfellesskap som forløser potensialet i et kollegium eller en skoleklasse. Studiepoeng Studiet gir 15 studiepoeng Informasjon Oppstart: Vår eller høst se ai-studier.no og viss.no Opptakskrav: Søkere må ha fullført emne 1 Tid: Dagtid Informasjon: Emne 3 tar for seg fasilitering av styrkebaserte og demokratiske endringsprosesser på organsiasjonsnivå. Målet med emnet er å løfte perspektiver og metoder fra de foregående emner på flere plan. Først med hensyn til arena; her arbeides det med endringsprosesser i hele organisasjoner, noe som gir mer komplekse og sammensatte utfordringer for studenten som fasilitator. Dernest med hensyn til metode der det rettes et tydeligere vitenskapskritisk blikk på eget arbeid med styrkebaserte perspektiver. Sist med hensyn til en større vekt på den enkeltes refleksjoner knyttet til kunnskapsgrunnlaget styrkebaserte perspektiver er tuftet på. Samlet sett gir emnet mulighet til fordypning i et selvvalgt tema innenfor styrkebaserte perspektiver. Emne 3 vil ta opp ulike organisasjonsteorier, samt gå i dybden i prosessledelse. Ulike teorier og metoder som ligger til grunn for storskalametodikk vil bli introdusert, og studentene vil være med å planlegge og gjennomføre et storskalaarrangement. Studentene vil også få innføring i aksjonsforskning som metodologi. Studiepoeng Studiet gir 30 studiepoeng Årsenhet Emne 1-3 kan også inngå som en årsenhet (deltid) i Appreciative Inqquiry og styrkebasert tilnærmingsmåter i lærings- og endringsarbeid. Dette planlegges med oppstart august 2015, og gir 60 studiepoeng. Informasjon Oppstart: Våren 2015 Opptakskrav: Søkere må ha fullført emne 2 Tid: Dagtid Informasjon: Buskerud fylkeskommune topper statistikken over uteksaminerte Det går an å bruke verktøyene med en gang! «styrkeagenter». Buskerud fylkeskommune har politisk vedtatt å jobbe - Studiet er så konkret, samtidig som vi lærer mye om positiv styrkebasert. I år gjennomførte ni personer fra Bfk emne 2. Til sammen psykologi og hvordan man skaper fremtider. har 60 personer avlagt eksamen i det grunnleggende emnet. Dette er SIDE 8 uten tvil det mest skolerte fylket i styrkebasert tenkning! SIDE 9

6 Kurs: SmART oppvekst 4 november KUR S: HØSTEN 2014 VÅREN 2015 Hva vil kunne skje om alle barn lærer seg ferdighetene i å se alt det som er bra hos seg selv og hos andre? Eller å kunne sette ord på styrker, og vite hvordan disse styrkene kan identifiseres og forstørres hos seg selv og andre? Hva ville skje om alle barn vet hvordan de kan bygge opp livsressurser som fungerer som buffere mot psykiske lidelser som angst og depresjoner? Re kommune har utviklet en rekke praktiske verktøy for å bygge inkluderende fellesskap og bygge positive selvbilder gjennom å gi barn tilgang på et språk om styrker. Mer enn 300 lærere, banehage- og SFOansatte, ansatte i barnervern, PP-tjenesten og helsetasjoner har allered vært på kurs. Nå tilbyr kurset også for deg. Dette kurset presenterer teori og gode eksempler fra Re kommune: Gjennom Appreciative Inquiry (AI) og Aggression Replacement Training (ART) skapes glede og utvikling hos barn og voksne. Gjennom ledelse som engasjerer og gir anerkjennelse i alle ledd skapes nye muligheter og innovasjon. Kursinnhold Hvordan utvikle et språk om styrker med barn i barnehagen og barneskolen? Hvordan kan barn identifisere styrker hos hverandre? Hvordan gjennomføre en styrkebasert foreldresamtale? Hvordan utvikle barns moralske resoneringsevne? Inspirere hverandre til å utvikle det styrkebaserte arbeidet i bhg/skole Målgruppe: Ansatte i barnehager og barneskoler Dato/tid: 4. november 2014 kl Neste kurs: 4. mars 2015 kl Kursholder: Vidar Bugge-Hansen og noen fra praksisfeltet i Re SIDE 10 SIDE 11

7 Kurs: Klasseledelse for optimale klassemiljø 6 november Kurs: KLasseledelse modellert i klasserommet på bestilling Hva om viljen i klasserommet ikke bare var lærerens og heller ikke bare elevers, men alles? Hva om klasseledelse ikke reduseres til ro, orden og timeoppstart, men til felles utforsking av hva som skaper engasjerte og glade læringsfellesskap? Hva om elevers og lærers atferd først og fremst reguleres av de verdiene klassen selv har forsket fram som viktige og ikke et ytre sett av regler? Hva om disse verdiene holdes levende og synlige i fysiske miljø, kommmunikasjonssituasjoner og læringstemaer hver time, hver dag? Ville sjansene være større da for at alle, både elever og lærere, kunne tørre å være seg selv, ta ut sitt beste og å utvikle seg optimalt? Kursinnhold Kurset i klasseledelse viser helt ny tenkning om klasseledelse basert på å bygge et fremragende læringsfellesskap med gode relasjoner mellom alle aktørene i klassen gjennom utstrakt og effektivt deltakerdemokrati. Vi lærer å forske på beste praksis og identifisere muliggjørende faktorer. Slik oppnås et felles verdi- og normgrunnlag skapt av alle. Deretter kan klassens ønskede framtidsbilder utvikles og konkretiseres gjennom felles beskrivelser og design. Med gode ledelsesverktøy og et støttende skolemiljø bør det være fullt mulig! Målgruppe Lærere Kurset Klasseledelse for optimale klassemiljø kan modelleres av kursholder i klasserommet med elever og lærere til stede sammen. Kurset kan bestilles. På lik linje som kurset Klasseledelse for optimale klassemiljø, viser dette kurset til en ny tenkning om klasseledelse basert på å bygge et fremragende læringsfellesskap med gode relasjoner mellom alle aktørene i klassen gjennom utstrakt og effektivt deltakerdemokrati. Vi lærer å forske på beste praksis og identifisere muliggjørende faktorer. Slik oppnås et felles verdi- og normgrunnlag skapt av alle. Deretter kan klassens ønskede framtidsbilder utvikles og konkretiseres gjennom felles beskrivelser og design. Elevuttalelser - Dette var gøy! - Når vi er med på å bestemme er vi mer interessert i å følge det! - Det har vært koselig med parsamtalene, det har gjort at vi har blitt mere kjent - Det har gitt meg sjansen til å finne ut mine styrker og ved å vite disse styrkene kan jeg være mer trygg på meg selv. Målgruppe For skoleklasser Dato: 6.november 2014 kl Neste kurs: 12. mars 2015 Kursholder: Ellen Sjong Minstekrav: 10 påmeldte Dato: På bestilling Tid: Kursholder: Ellen Sjong SIDE 12 SIDE 13

8 Kurs: Styrkerbasert tilnærming til coaching 13 november Kurs: Positiv psykologi i praksis 19 november Om du prøver å utvikle dine ansatte eller deg selv og din karriere, så kan coachingteknikker gi deg nyttige redskaper for å forbedre relasjoner og kommunikasjon på arbeidsplassen. På dette kurset vil deltakere få en introduksjon til anvendelsen av coaching, inkludert teknikker for spørring og lytting, og muligheten til å praktisere kunnskapen og få tilbakemeldinger. Kursinnhold Kurset består av an blanding av korte teoretiske innlegg, praktisk øvinger og gruppediskusjoner. Det gir deltakerne: Forståelse for hva som er viktig i en coaching-tilnærming. Muligheten til å øve forskjellige lytte- og spørreteknikker som får frem nye ressurser og gir nye perspektiv. Anledning til å diskutere hvordan man kan anvende coaching på arbeidsplassen. Målgruppe Kurset er nyttig for de som har interesse av å utvikle sentrale coachingferdigheter for bruk på arbeidsplassen og i å lære seg teknikker for å ha samtaler som er mer effektive. Kunne du tenke deg å lære om hvordan du kan anvende positiv psykologi i ditt arbeid eller i livet generelt? Dette er en workshop hvor deltakerne får innsikt og øvelse i anvendt positiv psykologi. Vi setter fokus på hvordan teorier settes ut i praksis, og deler erfaringer og kunnskap rundt anvendt positiv psykologi i ulike grupper. Kurset er fylt med praktiske øvelser, erfaringer og samtaler rundt temaet. Det vil også trekkes linjer mot hvilke betydning dette kan ha for personlig vekst og selvfølelse. Kursinnhold Få ideer til hvordan du kan introdusere og undervise i positiv psykologi i praksis Få prøve ut praktiske positiv psykologi-øvelser Delta i samtaler og erfaringsdeling rundt temaet Idemyldre rundt hvordan du selv kan ta det i bruk Målgruppe For dere som tar eller har tatt AI-studier, dere som jobber med mennesker, lærere eller for deg som rett og slett er interessert i å finne ut mer om positiv psykologi i praksis og hvilken betydning dette kan ha for personlig vekst og selvfølelse. Dato: 13. november 2014 Tid: Kursholder: Jo Sundet Dato: 19. november 2014 Neste kurs: 25. mars 2015 Tid: Kursholder: Carina Musk-Andersen SIDE 14 SIDE 15

9 Kurs: Styrkebasert prosessledelse november Kurs: Anerkjennende elevsamtaler og bruk av veikart som handlingsplan 1 desember I et samfunn som i økende grad er basert på utnyttelse av kunnskap, vil en organisasjons verdi og livsgrunnlag avhenge av evnen til å mestre komplekse prosesser, omstille seg hurtig og anvende medarbeidernes ressurser for å oppnå konkrete mål. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen. Kurset i styrkebasert prosessledelse er utviklet for å styrke ledere, prosjektledere og interne utviklingsaktørers kompetanse i å tilrettelegge og lede gruppeprosesser. Deltakerne får innblikk i det styrkebaserte perspektivet knyttet opp mot prosessledelse, samt får trening i bruk av prosessuelle verktøy. Kurset skal gi deltakerne trening og inspirasjon til å ta i bruk tankegangen og metodene for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i organisasjonen. Kurset i styrkebasert prosessledelse er et utdrag av Prosesslederstudiet som Lent tilbyr (www.prosesslederstudiet.no). Kursinnhold Ha kjennskap til hva prosessledelse er og i hvilke sammenhenger prosessledelse er særlig anvendbart og nyttig Ha innblikk i teori, sentrale begreper og grunnleggende prinsipper innenfor prosessledelse Kjenne til og kunne bruke utvalgte prosessledelsesmetoder og verktøy Være bevisst på egne ferdigheter, styrker og utviklingspotensial som prosessleder Kunne bruke prosessledelse som verktøy for arbeid med grupper, avdelinger eller organisasjon Kurset baserer seg på boka Anerkjennende elevsamtaler (Hauger og Mæland 2008) og et langvarig utviklingsarbeid i AIB hvor målet har vært å skape økt motivasjon, læringsglede og engasjement hos ungdommene slik at de oppnår så gode resultater i skole som mulig og gode liv. Kursholderne har gjennomført opplæring av lærere og sosialarbeidere over det ganske land. De har også erfaring med å gjennomføre veikartsamtaler med hele klasser. Kurset vil gi deg Innføring i og trening på hvordan du kan stille anerkjennende og åpnende spørsmål som bidrar til at ungdommene (og voksne) ser for seg en ønsket fremtid og selv finner sine første steg for å realisere dette fremtidsbildet. Trening i hvordan du sammen med ungdommen utvikler et veikart med synlige og målbare delmål som eies av ungdommen- og som dermed gjør at opplæringen settes i en relasjonell og relevant kontekst. Innsikt i og øvelse på hvordan du går fram for å bruke dette verktøyet som et kontinuerlig dialogverkøy for å styrke ungdommens identitet. Innsikt og trening i hvordan du kan knytte styrkeidentifisering til samtalene og sette personlige styrker i sammenheng med praktiske handlinger. Øvelse i anerkjennende samtaler som metode - også i konfliktsituasjoner. Målgruppe: Ledere, prosjektledere og utviklingsaktører i offentlig og privat sektor Dato: november Tid: Kursholder: Eivind Nilsen Dato: 1. desember 2014 Tid: Kursholder: Åse Falch og Ingebjørg Mæland SIDE 16 SIDE 17

10 Kurs: Treningssamling : styrkebasert prosessledelse januar Kurs: Transformasjon av læringskultur mars inviterer til en to-dagers treningssamling i styrkebasert prosessledelse. Dette er en treningssamling for deg som er interessert i prosessledelse og som har vært med på AI-studier, Prosesslederstudiet eller andre kurs i prosessledelse. Målsettingen med treningssamlingen er å friske opp metoder, få ny verktøy, dele erfaringer, få trening i prosessledelse, samt hente inspirasjon og ny kunnskap. Da vi får mange tilbakemeldinger på at det er fint å ha en medarbeider med samme kunnskap, oppfordres alle til å invitere med seg en kollega fra egen arbeidsplass. Treningssamlingen er inspirert av Art Of Hosting (www.artofhosting.org). Vi ønsker at treningssamlingen skal fungere som et supplement til kursene og studiene vi arrangerer, og ikke minst være en arena hvor deltakerne kan møtes igjen for erfaringsutveksling og nettverk. Tanken er at deltakere fra kurs og studier i stadig større grad skal kunne arrangere og lede samlingene. Vi ønsker å ha med oss inntill 3 deltakere til å være med på å planlegge og gjennomføre treningssamlingen. Disse vil få treningssamlingen gratis. Meld dere på ved å sende epost til Kurset Transformasjon av læringskultur handler om hvordan opprettholde og øke stolthet og engasjement i et kontinuerlig utviklingsarbeid hvor alle medarbeiderne er ekte involvert og sammen skaper ønska resultater. Kurset baserer seg på erfaringer fra Arbeidsinstituttet i Buskerud (AIB) som har hatt et kontinuerlig styrkebasert utviklingsarbeid gjennom 10 år. Alle medarbeiderne har vært involvert. Stolthet og engasjement er fortsatt økende og resultatene synlige. Kurset vil gi deg innblikk i og øvelse på Hvordan styrkebasert aksjonslæring kan brukes til å bygge og skape innhold i begrepet «en lærende organisasjon» Hvordan bygge indre motivasjon gjennom å identifisere styrker og verdier Hvordan personalmøter og fagmøter kan organiseres med offensive regier Hvordan kos med misnøye kan møtes med forståelse og omgjøres til offensive samtaler Hvordan holde kontinuitet i utviklingsarbeidet midt i en travel hverdag Hvordan stå i det når det blåser internt og når det blåser eksternt Deltakerne har med seg egne ideer/prosjekter/spørsmål, som danner utgangspunkt for innholdet i de to dagene, og som de får hjelp fra de andre deltakerne til å videreutvikle. Målgruppe Kurset er for dere som har deltatt eller deltar på AI-studier, Prosesslederstudiet og/ eller kurs i styrkebasert prosessledelse, samt kollegaer av de som har deltatt. Dato: januar 2015 Tid: middag på ettermiddagen 15. januar Kursholder: Lent (kontaktperson: Dato: 26. og 27. mars 2015 Tid: Kursholder: Åse Falch og Ingebjørg Mæland SIDE 18 SIDE 19

11 Februarkonferansen ARRANGEMENT Det norske AI-nettverkets årlige konferanse foregår hvert år i februar. Konferansen er åpen for alle og ment som en møte-, inspirasjons- og læringsarena for interesserte i aksjonsforskningsstrategien Appreciative Inquiry (AI) og styrkebasert arbeid. Målet med nettverket er gjennom bruk og nyutvikling av AI, å skape nye og offensive muligheter for oss selv, for andre rundt oss og for verden. Vi inngår i nettverket i Europa som nå i august var samlet i Tanzania og i det verdensomspennende nettverket som hvert tredje år arrangerer WAIC (World AI Conference). I fjor var mer enn 100 mennesker samlet til en hel dag spekket med spennende innledere, workshops (læringsverksteder), gode samtaler, fine gjensyn og nye bekjentskaper. Vi kunne høre og delta i samtaler om bl.a: hvordan Patentstyret har brukt AI på strategiprosess hvordan Aleris jobber med å ta i bruk AI i sine barnevernsinstitusjoner hvordan Drammen vgs har brukt AI i entreprenørskapsarbeid «Kraft-prosjektet» ved Lier vgs «Smart oppvekst» i Re kommune med fokus på styrker og sosial trening bruk av positiv psykologi blant ungdom hvordan skape gode nettverk nasjonalt og internasjonalt. I år ønsker vi å samle mange hundre deltakere til en enda større og feiende flott festivallignende konferanse med messeboder, stands, utstillinger, spontane samtalegrupper og verksteder, i tillegg til plenumsinnledninger, videohilsener, kulturinnslag mm. Alle årets AI-studenter vil delta på en eller annen måte med sine erfaringer fra praksis. På nettsiden vil du finne program og lenke for påmelding, så snart det foreligger. Ønsker du/din virksomhet å være med, kan du også ta kontakt med: kom på konferanse og bli inspirert! SIDE 20 SIDE 21

12 Internasjonal læringsfestival Drammen, April 2016 Inspiring Learning Life. Collaborative Paradigms in Education Fra Canada til Tanzania, fra Norge til Argentina, er det en fremvoksende samtale om hvordan man kan jobbe med læring på en slik måte at det skaper engasjement, utløser læringsglede og utvider potensialene til alle elever og lærere. Det finnes en rekke inspirerende eksempler over hele verden der man får til dette og som har bidratt til å skape oppsiktsvekkende gode læringsresultater. I arbeidet fram mot festivalen, og på festivalen, skal vi mobilisere all tilgjengelig kunnskap og kreativitet for å finne ut hva som skal til for å: Øke muligheten for alle elever til å ta i bruk sitt potensial Øke motivasjonen og gleden ved læring og undervisning for alle involverte Øke muligheten for at alle fullfører utdanning uavhengig av evner og behov. Utdanningen av barn og unge er enda bedre synkronisert med utviklingen av samfunnet Dersom vi skal løse disse oppgavene er det behov for en ny type samarbeid på tvers av sektorer, mellom forskere og praktikere, mellom elever, lærere og foreldre og mellom politikk og fag. Det er også behov for en annen type dialog basert på anerkjennelse av hverandre og alt det gode arbeidet som allerede gjøres. Vi trenger å bygge håp, stimulere til kreativitet og fremme innovasjon slik at den utdanningen vi gir til barn og unge gjøres enda mer relevant for vår tid. Ønsker din virksomhet å være med i et internasjonalt læringsnettverk fram til festivalen, april 2016, ta kontakt med oss. Ønsker du at din skole, barnehage eller læringsbedrift skal ha en utstilling, arrangere en workshop, invitere til besøk eller feire dere selv som en del av festivalprogrammet så vil vi gjerne høre fra deg. Vi trenger også kontakt med ildsjeler og andre som ønsker å være med på å skape denne læringsfestivalen. Nasjonalt vitensenter for styrkebasert arbeid har sammen med Taos Institute (www.taosinstitute.net) tatt et globalt initiativet for å knytte kontakt mellom disse læringsmiljøene. På læringsfestivalen som arrangeres i Drammen april 2016, vil en rekke slike læringseksempler fra hele verden bli presentert. Det vil bli arrangert workshop, vist filmer og arrangert utstillinger. Festivalen er også en anledning til å feire alt det gode arbeidet som gjøres i skoler, barnehager og oppvekstarbeid i lokalsamfunn og kommuner i Norge. På festivalen vil du møte hundrevis av entusiastiske lærer, elever, foreldre, forskere, politikere og bedriftseiere. Bjørn Hauger Ingebjørg Mæland SIDE 22 SIDE 23

13 Kontaktinformasjon Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring har flotte lokaler samlokalisert med Arbeidsinstituttet i Buskerud. Besøksadresse: Svelvikveien 63 b, 3039 Drammen Nettside: Påmelding Via nettsiden Kontakt Bjørn Hauger (daglig leder) Ingebjørg Mæland SIDE 24

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops.

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops. RELASJON, RESSURSER OG ROBUSTHET Det er de samme tingene som driver oss om vi jobber med barn, unge eller voksne. Alene, i grupper eller i systemer. Vi fremmer de gode mellommenneskelige relasjonene og

Detaljer

En skolehverdag med læringslyst

En skolehverdag med læringslyst En skolehverdag med læringslyst Troen på enkeltmennesket Arbeidsinstituttet i Buskerud har gjennomført et treårig prosjekt med fokus på nye og mer effektive måter å forebygge frafall på, ved å skape læringsglede

Detaljer

Hvordan kan vi sammen skape et skolemiljø der engasjement, pågangsmot, livsglede og håp preger hverdagen?

Hvordan kan vi sammen skape et skolemiljø der engasjement, pågangsmot, livsglede og håp preger hverdagen? Hvordan kan vi sammen skape et skolemiljø der engasjement, pågangsmot, livsglede og håp preger hverdagen? Hvordan bør vi opptre for å forløse hverandres store potensialer? SMART kurs september 2016 Dagen

Detaljer

Hvordan kan vi sammen skape miljøer der engasjement, livsglede og håp preger hverdagen?

Hvordan kan vi sammen skape miljøer der engasjement, livsglede og håp preger hverdagen? Hvordan kan vi sammen skape miljøer der engasjement, livsglede og håp preger hverdagen? Hvordan bør vi opptre for å forløse hverandres store potensialer? KS Kommunekonferanse 9. 10. februar 2017 i Tønsberg

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Et utviklingsarbeid i Re kommune ved virksomhetsleder Elisabeth S. Paulsen,

Et utviklingsarbeid i Re kommune ved virksomhetsleder Elisabeth S. Paulsen, Et utviklingsarbeid i Re kommune ved virksomhetsleder Elisabeth S. Paulsen, Hvis du søker jobb i Barn og unge i Re kommune ville dette være det første spørsmålet du fikk på intervjuet: Kan du fortelle

Detaljer

Styrkebasert bedriftsutvikling. Pål Tanggaard (Lent)

Styrkebasert bedriftsutvikling. Pål Tanggaard (Lent) Styrkebasert bedriftsutvikling Pål Tanggaard (Lent) Hvordan skape en kultur der vi tar i bruk hverandres styrker, gjør hverandre gode og skaper fremragende resultater? Agenda: 1. Oppvarming og intro om

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Motiverende intervju Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet gjennomføres på deltid over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng Innledning Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Smart oppvekst: Psykisk folkehelsearbeid som begeistrer! Bjørn Hauger, Re kommune og Phd studerende Taos Institute og Vrije University

Smart oppvekst: Psykisk folkehelsearbeid som begeistrer! Bjørn Hauger, Re kommune og Phd studerende Taos Institute og Vrije University Smart oppvekst: Psykisk folkehelsearbeid som begeistrer! Bjørn Hauger, Re kommune og Phd studerende Taos Institute og Vrije University Må vi rette oppmerksomheten et annet sted (Scharmer, 2009)? Nytt fokus:

Detaljer

Arbeidsinstituttet Buskerud Senter for styrkebasert arbeid

Arbeidsinstituttet Buskerud Senter for styrkebasert arbeid Arbeidsinstituttet Buskerud Senter for styrkebasert arbeid Agenda Organisering, målgruppe og resultater Hvordan jobbe med offensivt tenkesett? Anerkjennende elevsamtaler, veikart. Hva er Arbeidsinstituttet

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage 1.Hvorfor drive med forskning knyttet til praksisfeltet?

Detaljer

INTUISJON DISKURS ANALYSE

INTUISJON DISKURS ANALYSE INTUISJON DISKURS ANALYSE For deg som vil snakke fremtidens språk IDA er en språklig handlingsramme som maktfritt utvikler fremtidsbilder og innovativ handlingsadferd privat og i arbeid Individ Gruppe

Detaljer

Sterk, svak midt-i-mellom «Er du stolt av meg nå, rektor?» Kathinka Blichfeldt Borgen ungdomsskole, Asker

Sterk, svak midt-i-mellom «Er du stolt av meg nå, rektor?» Kathinka Blichfeldt Borgen ungdomsskole, Asker Sterk, svak midt-i-mellom «Er du stolt av meg nå, rektor?» Kathinka Blichfeldt Borgen ungdomsskole, Asker INTRO Mål: Innblikk i skolehverdagen Skolehistorier/eksempler/praktiske verktøy - Hvordan få med

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer 1 Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer og muligheter Ledelse og kvalitet i skolen Rica Hell Hotel Stjørdal 12. februar 2010 May Britt Postholm PLU NTNU may.britt.postholm@ntnu.no 2 Lade-prosjektet

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2017. Årsenhet Appreciative Inquiry og styrkebaserte tilnærminger i lærings- og endringsarbeid

Studieplan studieår 2014 2017. Årsenhet Appreciative Inquiry og styrkebaserte tilnærminger i lærings- og endringsarbeid Side 1/14 Studieplan studieår Årsenhet Appreciative Inquiry og styrkebaserte tilnærminger i HiBu - Fakultet for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Pb 253 3603 Kongsberg Tlf 32 86 95 00 Endringshistorikk

Detaljer

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Topplederutdanning Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Executive Management Programme INSEAD Oppnå strategisk skarphet med den nyeste kunnskapen På vår topplederutdanning Executive

Detaljer

Innhold. Kapittel 4 Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap... 53 Innledning... 54 Kjennetegn ved profesjonelle læringsfellesskap...

Innhold. Kapittel 4 Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap... 53 Innledning... 54 Kjennetegn ved profesjonelle læringsfellesskap... Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Innledning... 13 Hvorfor et undersøkende blikk på skolens praksis?... 14 Formål og problemstillinger... 14 Målgrupper... 15 Bokas teoriramme og forskningsperspektiv... 16

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Ledelse av prosesser. Lederskap as. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Ledelse av prosesser. Lederskap as. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium. Et samarbeidsprosjekt mellom: Ledelse av prosesser Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling UTVIKLING TRENING - STUDIUM

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Elisabeth Paulsen og Bjørn Hauger, Re kommune

Elisabeth Paulsen og Bjørn Hauger, Re kommune Smart oppvekst: Transformasjon av praksis i og mellom alle tjenestene som har ansvar for barn og unges psykiske helse, Re kommune. Oppstart av intern aksjonsforskning i tilknytning til utviklingsarbeidet.

Detaljer

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene i praksis og utviklingen av dem. I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Dette heftet viser hvordan en kan arbeide med film i opplæringen av muntlige ferdigheter. Filmer som illustrerer disse kommunikasjonssituasjonene, vil

Detaljer

Kompetanseløft i barnehagen

Kompetanseløft i barnehagen Kompetanseløft i barnehagen Være Sammen i barnehagen Medvirkning og modning Være Sammen implementerer den varme og grensesettende voksenstilen blant alle barnehagens ansatte. Være Sammen ser på barnehagen

Detaljer

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Skoleverket

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Skoleverket Mobil Matematikk 5.- 7.trinn 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Skoleverket Her er matematikk dreiefaget for tverrfaglig tilnærming i skolens helhelige

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

BEDRE LÆRINGSMILJØ VEILEDNINGSSTRATEGIER I SKOLEUTVIKLING. Oslo 2. og 3. september Hanne Jahnsen

BEDRE LÆRINGSMILJØ VEILEDNINGSSTRATEGIER I SKOLEUTVIKLING. Oslo 2. og 3. september Hanne Jahnsen BEDRE LÆRINGSMILJØ VEILEDNINGSSTRATEGIER I SKOLEUTVIKLING Oslo 2. og 3. september 2013 Hanne Jahnsen Hensikt og mål (Fra oppdragsbrev og rammeverk ) Å bidra til varig endring og videreutvikling av skolen

Detaljer

KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter

KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter Nettverkssamling NAFO 18. mars 2013 Marit Granholt Høgskolelektorer i pedagogikk Institutt for førskolelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Enhetsleders innledning Li skole har ca 500 elever i ordinært opplæringstilbud. Vi har Young Mentors (YouMe). YouMe-elevene

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

HVORDAN BYGGE EN LÆRINGSKULTUR DER ALLE KAN TA UT SITT BESTE OG OPPNÅ RESULTATER EN IKKE TRODDE VAR MULIG? HAR VI RÅD TIL Å LA VÆRE?

HVORDAN BYGGE EN LÆRINGSKULTUR DER ALLE KAN TA UT SITT BESTE OG OPPNÅ RESULTATER EN IKKE TRODDE VAR MULIG? HAR VI RÅD TIL Å LA VÆRE? HVORDAN BYGGE EN LÆRINGSKULTUR DER ALLE KAN TA UT SITT BESTE OG OPPNÅ RESULTATER EN IKKE TRODDE VAR MULIG? HAR VI RÅD TIL Å LA VÆRE? Ingebjørg Mæland 15. januar 2016 Tusen takk for invitasjonen Læring

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Skoleåret 2013 / 2014

Skoleåret 2013 / 2014 Familiehuset - Tilbudsbanken Skoleåret 2013 / 2014 Innhold ICDP. 2 ICDP for ungdom 3 Løft for foreldre.. 4 Oppmerksomhetstrening. 5 PMTO - foreldregrupper. 6 Etter skoletid 8 Generelt om kursene 9 Kurs

Detaljer

Læreres læring for elevenes læringsutbytte: en skoleleders ansvar?

Læreres læring for elevenes læringsutbytte: en skoleleders ansvar? 1 Læreres læring for elevenes læringsutbytte: en skoleleders ansvar? En sektor med styringsutfordringer kunnskap for ledelse May Britt Postholm PLU NTNU may.britt.postholm@ntnu.no 2 Internasjonale studier

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

HVORDAN UTLØSE ALLES POTENSIAL, SKAPE ENTUSIASME, MESTRING OG LÆRINGSGLEDE?

HVORDAN UTLØSE ALLES POTENSIAL, SKAPE ENTUSIASME, MESTRING OG LÆRINGSGLEDE? HVORDAN UTLØSE ALLES POTENSIAL, SKAPE ENTUSIASME, MESTRING OG LÆRINGSGLEDE? 16.Januar 2014 TINE, JON OG INGEBJØRG Agenda 16. januar «Dessert med garnityr» Kort om ArbeidsinsMtu"et Buskerud. Organisering

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN 2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN Kurs Lederseminar Barnehagebasert kompetanseutvikling Web-basert personalutviklingssystem Bedriftsdoktoren LARS R. GRIMSTAD BEDRIFTSDOKTOREN KURS DU OCH JAG ALFRED!

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015 Opplæring av ungdom med kort botid Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud - Et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune,

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17 Identitetsguide Nydalen vgs. 2016/17 Sammen for elevene! Nydalen vgs. er en sammensatt og spennende skole med et sterkt fokus på mangfold. Vi har fem ulike avdelinger der alle elevene våre har forskjellig

Detaljer

Ny GIV og andre satsningsområder i skolen. Egil Hartberg, HiL 12. mars Værnes

Ny GIV og andre satsningsområder i skolen. Egil Hartberg, HiL 12. mars Værnes Ny GIV og andre satsningsområder i skolen Egil Hartberg, HiL 12. mars Værnes Hva visste vi om god opplæring før Ny GIV? Ulike kjennetegn på god opplæring fra - Motivasjonspsykologi - Klasseledelsesteori

Detaljer

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Mobil Matematikk 5.- 7.trinn 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Her er matematikk dreiefaget for tverrfaglig tilnærming i skolens helhelige læringsaktiviteter.

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Sissel Seim og Tor Slettebø Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Eva Almelid, Grünerløkka barneverntjeneste Tone Böckmann-Eldevik, Grünerløkka

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Hvem er du som kommunikasjonspartner i din profesjonelle rolle?

Hvem er du som kommunikasjonspartner i din profesjonelle rolle? Øvelse Kommunikasjon Hvem er du som kommunikasjonspartner i din profesjonelle rolle? Øvelsen er utarbeidet av Perspektiv Veiledning AS, og kan benyttes fritt til utviklingsarbeid i organisasjoner. www.perspektivveiledning

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning 1 Det gjennomføres hvert år mange store og små kompetansetiltak i sektor for oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland. Noen er individrettet og noen retter seg mot grupper. Enkelte tiltak er klart fagrettede

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Frode Restad 31.10.2013 FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring Ressurssamling pulje 2 Oslo 28. og 29. november 2011 Dagens program Kort om evalueringen fra siste samling Mål for denne samlingen Oppsummering av underveisrapportene

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael. Mulighetenes OPPLAND

Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael. Mulighetenes OPPLAND Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael Mulighetenes OPPLAND STRATEGI FOR INTERN LÆRING 2012-2015 2 Mulighetenes Oppland Innhold 1. Innledning... 3 2. Kulturtrekk og verdier... 4 3. Mål... 5 4. En lærende

Detaljer

Forord av Anne Davies

Forord av Anne Davies Forord av Anne Davies Anne Davies (ph.d.) er en canadisk forfatter, lærer, konsulent og forsker som har bred erfaring med kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og kommuner både i Canada og USA. Hennes

Detaljer

Studieplan for Smart læring for praksisfellesskap (SKOLE6921) Studieåret 2015/2016

Studieplan for Smart læring for praksisfellesskap (SKOLE6921) Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Smart læring for praksisfellesskap (SKOLE6921) Studieåret 2015/2016 Målgruppe Emnet er tilpasset for ansatte i utdanningssektoren, spesielt skoleledere og lærere.

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjon om Ung:leder 2014/15 og første samling GRATULERER! Du har fått plass på Ung:leder programmet,

Detaljer

Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. Koordineringsgruppens- og tilbydergruppens arbeid

Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. Koordineringsgruppens- og tilbydergruppens arbeid Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet Koordineringsgruppens- og tilbydergruppens arbeid 1 I piloten deltar: - 22 kommuner - 36 ungdomsskoler 2 Arbeidet for koordineringsgruppen i piloten Bidra

Detaljer

Integrert lederutviklingsprogram og studium

Integrert lederutviklingsprogram og studium Ledelse av prosesser - Oppbrudd, forandring og forvandling Integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling

Detaljer

DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016

DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016 KURS PROFUNDO MASTERCLASS: DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016 Hvordan skape og realisere den geniale ideen som engasjerer hele organisasjonen, rekrutterer nye givere og gjør det mulig å hjelpe flere? Bli

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN?

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? STUDÈR EU-prosjektledelse 60 studiepoeng / årsstudium www.hibu.no/oppdragsvirksomhet ATTRAKTIV KOMPETANSE Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter?

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar

Detaljer

1. studieår vår mellomtrinn

1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene og utviklingen av dem 11.02.09 I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre?

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Ledelse, innovasjon og demokrati -et masterprogram ved Høgskolen i Sørøst-Norge. OPPSTART FEBRUAR 2018 Velkommen til en innovativ læringsreise Masterprogrammet

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring 4. samling for ressurspersoner i pulje 3 Oslo 21. og 22. januar 2013 Første dag 21.01.13 Evaluering av mål 3. samling 23. og 24. oktober 2012 Deltakerne skal Få

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat. Elverum Elin Bakke-Lorentzen

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat. Elverum Elin Bakke-Lorentzen ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Elverum 14.11..2013 Elin Bakke-Lorentzen FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane

Detaljer