Når læring ikke er gøy! Om sammenhengen mellom mestring, selvverd og læring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når læring ikke er gøy! Om sammenhengen mellom mestring, selvverd og læring"

Transkript

1 Når læring ikke er gøy! Om sammenhengen mellom mestring, selvverd og læring Professor, dr.philos. Arild Raaheim Program for universitetspedagogikk Det psykologiske fakultet

2 Først noen tall , , , ,3 Hjallis 1952 Koss 1994 Kramer 2007 Sablikova ,6

3 Det sitter i hodet! «Jeg liker ikke ordet talent, fordi vi vet ikke hva som skjer i årene fremover. Det avgjørende er om talentene fortsetter å satse, eller begynner å suge på karamellen.» «Du må være utrolig dedikert for å nå verdenstoppen i svømming, og om Marius vil klare å ta stegene, er for tidlig å si noe om.» «. må han gidde å trene nok over tid.» Landslagssjef Petter Løvberg om Marius Solaat Rødland, i BT,

4 Men også litt i brystet. «Psyken min er fullstendig på bunn etter en travel uke med mye skole og jobb. Jeg er totalt utslitt og jeg er bare 16 år. Lærere, kom ikke på fredager og si at vi skal gjøre oppgaver til mandagene. Fordi hver gang vi hører det, synker hjertet i brystet på oss alle.» HH, 16 år, Btbatt,

5 når vi ikke har kontroll «Folk gir opp og begynner på et annet fag eller forsvinner fra universitetet. Du mister selvtilliten når det gjelder å studere. Jeg har tatt samme eksamen tre ganger og har 2.27 i snitt, men er ikke god nok til å komme inn. Jeg føler at jeg ikke er verdt noe. Psykologi er mitt første fag. Jeg orker ikke dette mer, og tror jeg slutter å studere» «Jeg kan ting bedre nå, men får dårligere karakter. Hva skjer? Kontrollen ligger ikke hos meg. Føler meg hjelpeløs. Psykologi produserer nye klienter» (Raaheim, 1999, s. 3-4).

6

7 Gleden over å mestre!

8 Noen spørsmål Hvorfor skulle Marius eventuelt finne på å suge på karamellen? Hva skal til for at Marius skal gidde over tid? Hvorfor skal vi lytte til elevene og frede friperioder? Hvorfor er opplevelsen av kontroll så viktig? Hva skal til for å lykkes? Når er det vi lærer best? NÅR VI HAR DET GØY!!!

9 Læring skjer når..? En har lyst til å lære En blir møtt med respekt En blir utfordret En får tilbakemelding En vet hvor en skal En opplever at det er en sammenheng mellom det som skjer her og nå, og en ønsket framtid

10 Viktig å huske på En gang i tiden var læring gøy også for de som nå kjeder seg, får dårlige karakterer, ikke mestrer, faller fra.

11 Refleksjonsoppgave Hvilke faktorer i individet og omgivelsene representerer de største hindre for elever som ikke presterer som forventet? Hva kan vi gjøre for å remotivere ungdom?

12 Gull av gråstein. Tiltak for å redusere frafall i videregående opplæring Fafo-rapport 2010:03 (Gudmund Hernes). «Man kan si at fellesnevneren for de forslagene som diskuteres nedenfor er: Oppfølging, oppfølging, oppfølging! Det betyr: Lærerne må følge opp elevene. Foreldrene må følge opp sine barn. Skoleledelsen må følge opp lærerne.. Sagt på en annen måte: For alle elever, lærere, klasser, trinn, skoler, kommuner, fylker og land er spørsmålene disse: Hvor er eleven på vei, hvor langt er eleven kommet? Henger noen etter i noe, og hva må til for å få dem fram?»

13 Hva motiverer oss? OPPLEVELSE AV KONTROLL MESTRING UTFORDRINGER TILBAKEMELDING

14 Så; hva hemmer/fremmer læring? Hemmer Negativt selvbilde Andres (negative) forventninger For lave krav For lite oppfølging/mangel på tilbakemelding Læringsmiljø preget av kynisme og negativitet Manglende kontrollopplevelse Tidspress Fremmer Et læringsfellesskap preget av åpenhet, respekt og samarbeid Positive mestringsforventninger Opplevelse av kontroll Tidligere (autentiske) mestringsopplevelser Positive forventninger Tilbakemelding

15 Mangel på kontroll/opplevelse av stress vil kunne ha den virkning at vi hensettes i en negativ sinnsstemning/humør (mood). Når vi er i dårlig humør: Har vi en tendens til å oppfatte andre menneskers handlinger/utsagn rettet mot oss som negativt intendert Har vi en tendens til å huske dårligere Har vi en tendens til å prestere dårligere Har vi en tendens til å huske negativ selvrelevant informasjon/episoder

16 Forventning og læring PERSON ATFERD UTFALL Mestringsforventning «Har jeg det som skal til?» Resultatforventning «Blir resultatet som forventet?» «Klarer jeg å slutte å røyke i dag vil jeg oppleve at helsen blir bedre i morgen?» «Om jeg legger inn flere timer og bruker hele helgen vil jeg få bedre karakter på prøven?»

17 Karakterer og prestasjoner (Deci, Ryan & Koestner, 1999). Når studier viser at ulike typer ytre belønning som gjøres avhengig av bestemte prestasjoner har en negativ innvirkning på indre motivasjon, skyldes dette at de bidrar til å underminere individets opplevelse av autonomi og kontroll. «When institutions families schools, businesses, and athletic teams, for example focus on the short term and opt for controlling people s behavior, they may be having a substantially negative long-term effect» (s. 659).

18 Karakterer og prestasjon Karakterer kan øke motivasjonen, men ikke nødvendigvis motivasjonen for å lære. Kanskje heller motivasjonen for å unngå tap. Om konkurranseelementet blir for fremtredende vil det på lengre sikt kunne resultere i motløshet og læringsulyst. Også for de som vanligvis får gode karakterer. Men Det avgjørende er hvordan elevene vurderer situasjonen og betydningen av å få gode karakterer. Ser en på karakteren som et uttrykk for ens verdi som mennesket eller som bekreftelse at en er på riktig vei?

19 Refleksjonsoppgave «Mindre teori» er en medisin mange foreskriver for å hindre frafall i skolen. Er dette veien å gå?

20 Viktige faktorer for læring Autonomi Kompetanse Tilhørighet (Relatedness) Ryan & Deci self determination theory

21 Refleksjonsoppgave (Om eleven som presterer dårlig/står i fare for å falle fra): «Han/hun har ikke det som skal til!» Hva er det han/hun mangler og hvorfor? Eventuelt; hva er det de mangler som fremsetter slike påstander?

22 Martin Covington Det at en person ikke yter som forventet behøver ikke bety at han/hun ikke er motivert. Tvert imot. Det kan være at vedkommende er for motivert: but for the wrong reason.

23 Covington - selvvurdering Prestasjonsorientering Høy læringslunkne suksessorienterte A Unnvikelse Høy unnvikere C B lært hjelpeløshet D Lav Lav

24 Martin Covingtons modell for sammenhenger mellom evner, innsats, prestasjoner og selvverd Evner Prestasjoner Selvverd Innsats

25 Martin Covingtons modell for sammenhenger mellom evner, innsats, prestasjoner og selvverd Evner Unge/voksne Økt fokus på sammenligning og konkurranse Prestasjoner Selvverd Innsats Barn

26 En liten utvidelse. Evner Prestasjoner Selvverd Innsats

27 Motivation: cause or effect? high anxiety arousal Flow challenge worry control low apathy boredom relaxation low competence high (Csikszentmihalyi, 1990) Flow: The Psychology of Optimal Experience", New York: Harper & Row.

28 Hva opprettholder motivasjon? - Eierskap - Kontroll - Balanse mellom krav og utfordringer - Mestring - Tilbakemelding

29 Forholdet mellom selvbilde, emosjonell hendelse, attribusjon og kontrollplassering Selvbilde Negativ hendelse Selv attribuering Kontroll plassering Jeg er ok ikke mestring Indre, globale, Ytre? stabile egenskaper Negativt akademisk selvbilde

30 Hvordan stimulere og kultivere lysten til å lære? Enkelt! - bidra til: - opplevelse av kontroll For derigjennom å bidra til - opplevelse av mestring