INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974"

Transkript

1 Nr. 40/74 2. oktober 1974 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Kvartalsstatistikk for skadeforsikringsselskaper 2. kvartal 1974 Inntektsstatistikk 1972 for leger og tannleger Dodelighetsforhold i fylkene Innreise i august 1974 Talet på bruk, jordbruksareal og traktorar m.m. pr. 20. juni 1974 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 7, 1974 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå i september og hittil i oktober 1974 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

2 SU 2.1 SAMHANDELEN MED LAND OG LANDOMRADER. JANUAR-AUGUST 1974 Statistikken over utenrikshandelen (uten skip) for januar-august 1974 viser en verdiøking på i alt 46 prosent for importen og 31 prosent for eksporten. I varebyttet med Norden steg importverdien 33 prosent og eksportverdien med 40 prosent. Samhandelen med Sverige, som er Norges viktigste handelspartner, utgjorde 16 prosent av Norges totale import og 19 prosent av den totale eksport, regnet uten skip. Importøkingen var 34 prosent og eksportøkingen 44 prosent. De tilsvarende tall for Danmark viste en verdiøking på 24 prosent for importen og 25 prosent for eksporten. Med Frihandelsforbundet hadde Norge et importoverskott på mill.kr. (1 229 mill.kr. i januar-august 1973). Importverdien steg 34 prosent og eksportverdien 45 prosent. Norges import fra De europeiske fellesskap (EF) utgjorde 45 prosent av totalimporten (uten skip) og 50 prosent av totaleksporten i januar-august Importen fra området økte i verdi med 39 prosent og eksporten med 24 prosent. Importoverskottet var mill.kr. i januar-august 1974 (1 364 mill.kr. i samme tidsrom i 1973). Det var relativt svak eksportøking i handelen med Storbritannia (+ 16 prosent). Importøkingen var 34 prosent. Importoverskottet overfor Storbritannia var 28 mill.kr. i januar-august 1974 mot et eksportoverskott på 324 mill.kr. i samme tidsrom i Verdiøkingen i eksporten til Vest-Tyskland (+ 18 prosent) la også betydelig under eksportøkingen totalt. Importverdien viste en stigning på 44 prosent. Importoverskottet overfor Vest-Tyskland var mill.kr. (890 mill.kr. i januar-august 1973). I januar-august 1974 utgjorde importen fra Europa 71 prosent og eksporten til Europa 82 prosent av Norges totale import- og eksportverdi (uten skip). Verdistigningen var 38 prosent for importen og 30 prosent for eksporten. Det var til dels meget sterk verdistigning i samhandelen med verdensdelene utenom Europa. Verdimessig var handelen med Nord-Amerika den betydeligste. Her var importøkingen 58 prosent, fra USA alene 95 prosent. Det var moderat øking i eksporten til Nord-Amerika, vesentlig som folge av at det var stor nedgang i eksporten til Canada. Importen av skip var mill.kr. i januar-august 1974 (3 888 mill.kr. i samme tidsrom i 1973). Det vesentligste av skipsimporten var nye skip levert fra Sverige, Vest-Tyskland og Japan. Eksporten av skip økte i samme tidsrom fra mi] kr. til mill.kr. Levering av nye skip i januar-august utgjorde mill.kr. i 1974 og 566 mill.kr. i 1973.

3 SU 2.2 Samhandelen med land og landområder. Januar-august Mill.kr. 4 Nordiske land 1) 950, ,8 EFT4 Frihandelsforbundet , ,8 EF2J De europeiske fellesskap 8 682, , IS Danmark.... Innførsel (uten Utførsel (uten skip) Januar-au ust Endring Endring i st. i st ,3 14,7 274,5 20,2 122,8 432,2 82,4 31,6 114,0 + 33,4 + 34,2 + 38,9 + 37, ,2 + 23,8 103 Finland. 623,0 + 46,5 105 Island... 65,8 +214,8 106 Sverige ,8 + 34,2 112 Belgia, Luxembo 848,1 + 36,6 117 Frankrike OIDOW ,61, 988,9 + 43,4 121 Irland ,2-29,3 123 Italia ,5 + 48,4 127 Nederland , ,1 + 61,4 131 Polen e$ ,0 + 69,8 132 P ortugal , ,2 + 35,6 135 Sovjetunionen 207,8 + 43,6 137 Spania ,2 158,8 + 34, S torbr it annia og N.-Ir land 2 270,9 030,9 + 33,5 141 Sveits ,1 + 12,6 142 Tsjekkoslovakia ,8 + 20,0 144 Tyskland, Vest ,4 + 43,6 151 Tyskland, Ost. 56,0 + 40,4 153 Østerrike ,8 + 35,8 Andre land i Europa.. Euro a i alt Ghana Libya Nigeria Sor-Afrika... Andre land i Afrika. ie Afrika i alt Hong Kong India I srael Japan ,1, wo00.0.4,0 484 Kina, folkerepublikken Andre land i Asia... Asia i alt. 612 Canada 4 41,0 le 648 Jamaica USA... Andre land Nord-Amerika Nord-Amerika i alt 705 Ar entina 4,,... g 715 Brasil....ii0M.Oest 775 Venezuela.... Andre land i Sør-Amerika Sør-Amerika i alt 305 Austral-Sambandet m. bes. Andre land i Oseania Oseania i alt 1 251,1 425,4 20, ,2 620,9 689,5 32,8 332,5 702,0 100,7 132,2 144,7 445,9 96, ,6 39,9 243,6 133, ,5 34,6 18,9 13,7 123,0 187,4 377,6 91,1 24,9 42,6 459,2 27,2 713, ,2 758,8 177, ,5 202,2 190,1 + 42,9 027,5 + 37,5 43,2 + 24,9 28,0 + 48,2 195, ,5 112,4-8,6 405,2 +116,2 784,5 +107,8 119,7 + 31,4 35,4 + 42,2 59,5 + 39,7 584,6 + 27,3 40,0 + 47, ,5 +152, ,7 + 94,5 896,7 + 18,2 211,3 + 18, ,5 + 95,3 230,0 + 13, ,5 + 53,0 56,7 +285,7 320,7 + 16,8 15,2-24,8 165,5 + 34,8 558,1 + 29,1 138,6 + 63,2 37,0 + 17,1 175,6 + 54,0 alt. 1) Rest-EFTA , ,9 + 45,7 2) Det utvidede EF , , , ,3 389,7 84, ,2 278,3 507,6 44,3 334,6 542,1 166,9 77,1 90,5 170, ,6 185,6 59, ,8 72,5 125,7 251, ,4 25,7 0,0 57,3 63,7 148,4 303,1 14,4 8,4 32,3 192,9 102,5 173,0 523,5 237,1 2,0 908,8 65, ,1 49,3 187,5 30,5 31,4 298,7 67,7 11,6 79, , , , ,7 618,7 110, ,7 414,0 648,2 69,9 500,6 789,9 154,7 123,4 127,2 278, ,4 250,3 58, ,0 110,0 162,3 319, ,1 42,6 11,6 39,0 162,4 255,2 510,8 15,2 44,0 42,3 257,4 104,5 355,6 819,0 123,8 3: ,7 124, ,3 40,2 265,0 21,4 45,9 372,5 118,1 20,2 138,3 + 40,1 + 44,9 + 23, ,4 + 58,8 + 30, ,8 + 27,7 + 57,8 + 49,6 + 45,7-7,3 + 60,1 + 40,6 + 63,8 + 15,8 + 34,9-0,8 + 17,5 + 51,7 + 29,1 + 27,0 + 30,3 + 65,8 + 45,0 31,9 +155,0 + 72,0 + 68,5 + 5,6 +423,8 + 31,0 + 33,4 + 2,0 +105,6 + 56,5-47,8 + 60,0 + 23,5 + 90,3 + 13,3-18,5 + 41,3-29,8 + 46,2 + 24,7 + 74,5 + 74,1 + 74, , ,5 + 30,7

4 SU 2.3x Innførsel og utførsel av skip. Januar-august Mill.kr. Innførsel I alt Av dette ne alt Av dette ne 162,9 101 Danmark. 146,0 27,7 Finland ,3 157,4 I sland... Sverige Frankrike Hellas... Ir land...,.. Italia... Jugoslavia ,9 141, Malta... Nederland... Polen 004i6 Portugal... S ovjet ,4 608, ,0 i 222,3 260,2 260,2 0,9 0, 1 0, 1 Spania 241,3 139 Storbritannia. 262,0 10,3 141 Sveits Vest-Tyskland. 319, ,9 151 Ost-Tyskland 52, ,4 Euro sa i alt 2 571, $ ,4 264 Guinea 283 Liberia 04,0666 9,4 286 Libya Somalia Sør-Afrika Afrika i alt Bangladesh 432 Formosa.. * 436 Hong Kong 444 India Indonesia 456 Iran 464 Japan 464 Kina 500 Kypros 508 Libanon , , * Malaysia 536 Port.bes. i. Asia 544 Saudi Arabia. 548 Singapore... Asia i alt 607 Br.Vestindia 612 Canada Ned. Antiller. 663 Panama ,4 133, al 1 285, Av alt dette ne 37,4 2,5 24,6 61,6 68,9 591,7 IMP 17,4 6,2 - _ - 444,4 66,1 66,1 18,8 138, ,4 2,8 23,4 72,5 11,3 8,0 885,4 885,4 9,6 3,7 90,9 8,8 1, Utforsel 1974 Av I alt dette - 1,3 813 Tonga 1,7 24,3 320 New Zealand.. 24,E Oseaniaialt 17 26,1 24 C I alt , 3 815, , , , 3 917, :4 36,8 18,0 57,2 3,1-421,0 272,9 8,1 44,5 885, ,3 16,7 16,6 7,8 294,3 69,4 57,8 198,4 106,8 387,4 5,3 80,1 9,1 6,6 71,3 41,6 69,3 19,4 363,6 304,3 100,7 10 0,6 98,4 114,3 19, , ,0 85, ,8 1, ,3 13,7 155,2 4,1 63,4 573,9 199, ,3 63,4 773,8 13,4 31,4-121,9 170,7-145,3 147,5 2,6 133,5 766,3 21,7 31,2 63,3 352,8 239,2 55,1 20,2 198,4 98,9 0,1 122,9 28,8 684 USA 21,6 21,6 23,5 N. Amerika i alt ,8 23,5 149, 16,6 469, Colombia 3,4 s. Amerika ia lt ,4 811 Fidsji ,3 41,6 58, 9 16,6 251,9 98, ,7 4iwir ,3 61,9

5 SU 3.1 LØNNSSTATISTIKK FOR LOSSE- OG LASTEARBEIDERE I 2. KVARTAL 1974 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 26, 1974) Den gjennomsnittlige timefortjeneste for losse- og lastearbeidere var kr. 25,27 i 2. kvartal Betalingen for bevegelige helgedager er ikke tatt med i dette fortjenestetallet, men er beregnet særskilt og utgjorde 173 ore pr. time. Det var en stigning i den gjennomsnittlige timefortjeneste på 187 ore fra 2. kvartal 1973 til 2. kvartal Av alle timeverk ble 24,0 prosent utfort på natt- og helgedagsarbeid i 2. kvartal 1974 mot 24,1 prosent i 2, kvartal Andelen av akkordarbeid i de to kvartaler var henholdsvis 67,0 og 68,7 prosent. Fra 2. kvartal 1973 til 2. kvartal 1974 steg den gjennomsnittlige timefortjeneste (eksklusive helgodagsbetalingen) med 13,1 prosent. Den gjennomsnittlige arbeidstid for de faste arbeidere ved felles- og stuerkontorene var 34,9 timer pr. uke i 2. kvartal 1974 og 34,2 timer pr. uke i 2. kvartal 1973.

6 Su 3.2 Tabell 1. Gjennomsnittlig timefortjeneste og arbeidde timer for losse- og lastearbeidere Ar-... beidde Timefortjeneste eksfa. hetaling Arb. time.e_el Betaling for bevegelige helgedager...w....r..m natt- for bev. timertidlønns- Maskin- Akkord- akkord og helge- I lt i alt arbeid lossing arbeida helgelg ja Tit-- Kr. Kr. Pst. Pst. Kr * ,22 14,27 16,29 14,72 67,5 23,2 0, , ,24 15,23 18,32 16,49 68,2 23,3 0, ,06 14,86 20,17 18,17 65,9 23,2 0, % ,19 15,70 22,07 19,85 66,5 23, *40., i ,81 17,48 24,93 22,26 65,9 25,1 0,$ : 1. kvartal ,36 14,84 21,14 19,04 68,2 22,8 0,58 2. kvartal ,14 15,73 21,69 19,62 67,6 23,8 1,22 3. kvartal ,57 16,34 22,60 20,08 62,8 22,7 0,10 4. kvartal ,66 16,09 22,97 20,69 66,9 25,1 0, : 1. kvartal ,61 16,35 23,69 21,21 67,7 24,6 0,43 2. kvartal ,15 17,39 24,96 22,35 65,5 26,0 1,44 3. kvartal ,02 18,43 25,29 22,45 64,6 23, kvartal ,39 17,76 25,85 23,05 65,8 26, : 1. kvartal ,18 17,66 26,24 23,40 68,7 24,1O'43 2. kvartal ,92 23,47 28,22 25,27 67,0 24,0 1, Østlandet 17,62 23,98 28,12 26,18 79,2 21,11, 76 Sørlandet 30 24,30-35,23 35,12 98,9 22,0 1,72 Vestlandet ,18 21,20 27,02 23,62 56,4 26,9 1,56 Trøndelag ,13 14,71 26,31 23,27 75,0 12, Nord-Norge , ,8C 21,82 10,1 42, Tabell 2. Arbeidde timer fordelt på dag-, natt- og helgedagsarbeid for losse- og lastearbeidere. 2. kvartal 1974 Arbeidde timer på vanlig tidlønn Arbeidde timer på akkord fordelt pa fordelt pa I alt helge- hélge- dag- nattarbeid arbeid arbeid arbeid I alt dag- nattdagsarbeiarbeidags- Timer Pst. Pst-. Pst. ----timer Pst. Pst. Pst.... Alle bedrifter ,5 22,2 Østlandet.. 0,0.0e ,7 23,2 Sorlandet ,2 15,9 Vestlandet ,8 20,6 Trøndelag ,4 7,0 Nord-Norge ,1 26,3 9,3 3,1 20,9 8,6 5,6 17, ,5 80,2 78,2 74,9 87,0 73,7 15,0 16,6 10,3 14,8 7,4 19,7 5,5 3,2 11,5 10,3 5,6 6,6

7 SU 3.3x Tabell 3. Gjennomsnittlig timefot-tjeneste og arbeidde timer ved felles- og stuerkontorene. Arbeidstid pr. uke for faste arbeidere. 2. kvartal 1974 Arbeidde Q3.sn. arbeidde ti- Timeformer pr. uke tjeneste timer for faste i alti alt ) arbeidere 1000 t Timer Kr. FELLES- OG STUERKONTORER ,9 24,76 Pirlå) Betaling helge- for bev. dag- nattdags- helgearbeid arbeid arbeid dager Pst. Pst. Pst. 77,4 16,7 5,9 Felleskontorer ,8 24,54 77,416,66,0 1,90 Arendal losse- og lastekontor ,2 40,34 81,5 11,2 7,3 3,77 Bodo losse- og lastekontor ,6 21,27 70,5 16,5 13,0 1,75 Oslo losse- og lastekontor ,9 24,52 80,0 17,4 2,6 1,70 Sandnes losse- og lastekontor 12 38,5 29,41 62,7 22,1 15,2 1,83 Stavanger losse- og lastekontor -ow 30 31,4 26,54 56,7 23,2 20,1 2,14 Trondheim losse- og lastekontor 43 31,7 22,11 86,5 7,7 5,8 2,58 Stuerkontorer. ' SOWS** ,9 25,05 77,3 16,9 5,8 1,71 Lønningskontoret for Tromsø havn ,9 22,37 52,0 31,4 16,6 0,78 Statistikkontoret for Bergens havn ,7 21,44 81,3 13,35, 1 1,57 i Export & Importforeningen, Drammen ,2 25,90 83,7 16,3-1,15 A/S Fredrikstad Stuerkontor ,5 36,24 63,6 26,5 3,01 Fredrikshald Stuer kontor, Halden ,9 26,15 97,4 1,7 0,9 2,47 A/S Larvik Stuerkontor 15 37,8 31,25 75,7 18,1 6,2 2,87 A/S Skiensfjordens Stuerkontor, Skien. 8 24,3 27,38 87,1 9,2 3,72,814, 1) Betaling for bevegelige helgedager ikke medregnet. Kr. 1,82

8 SU 7.1 KVARTALSSTATISTIKK FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER 1) 2. KVARTAL 1974 (Forrige kvartalsmelding ble offentliggjort i SU nr. 27, 1974) Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk viser at skadeforsikringsselskapene i løpet av I. halvår 1974 økte sine utlån til næringslivet og privatpersoner med 154 mill.kr., mot en øking på 77 mill.kr. i samme tidsrom gret for. Tabell 1. Balanseutdrag. Mill.kr. Wow Wawa sir op.ummill mmisor Aktivapost 1. Sedler og s)dllemynt 2. Bankinnskott 0 a. Norges Bank * b. Postgiro og Postsparebanken C. Forretnings- og sparebanker d. Utenlandske banker 3. Ihendehaverobligasjoner i alt 0 a. Statsforvaltningen b. Kommuneforvaltning og kommuneforetak C. Statsbanker d. Private kredittforetak 4 O e. Statsforetak a 41. ta. f. Andre norske sektorer Norske ihendehaverobligasjoner i alt... g Utenlandske * aaa 4. Aksjer 1. a. Norske. 41 0,0 b. Utenlandske 5. Utlån * a. Statsforvaltningen * Kommuneforvaltningen og kommuneforetak C. Forretnings- og sparebanker...we, d. Skadeforsikring *. e. Andre finansinstitusjcler. f. g. Andre innenlandske låntakere g a 0 Utenlandske låntakere.* e I alt des. 30.juni 31 des. 2) 30.juni ) Statistikken omfatter foruten selskaper under Forsikringsrådets kontroll, Norges Brannkasse, Statens varekrigsforsikring og Den norske krigsforsikring for skip. 2) Foreløpige tall

9 SU 7.2x Tabell 2. Skadeforsikringsselskapenes ut1an 1) etter 1åntakergruppe 2). Millekr. Låntakergruppe A. Statsforvaltningen 42 B. Kommunekasser og kommuneforetak 46 C. Finansinstitusjoner a. Forretnings- og sparebanker b. Forsikringsselskaper... c. Andre finansinstitusjoner des. 30..uni 31.des '30.juni D. Andre innenlandske lantakere a. Jordbruk og skogbruk b. Fiske C. Bergverksdrift d. Industri $ Næringsmiddel, drikkevare- og tobakksindustri 2. Tekstil-, beklednings- og lmrvareindustri 3. Tre-, møbel- og innredningsindustri 4. Treforedlingsindustri Grafisk industri, forlag m.v. 6. r:emisk industri, kull- og mineraloljeforedling, gummi- og plastprodukter Produksjon av mineralske produkter 8. Produksjon av metaller 9. Bygging av fartøyer 10. Produksjon av metallvarer, maskiner og transportmidler (ekskl. fartoyer) 11. Industriproduksjon ellers... e. Kraft- og vannforsyning f. Bygge- og anleggsvirksomhet g. Engros- og detaljhandel h. Utenriks sjøfart i. Annen transport, lagring, post og telekommunikasjoner J. Restaurant- og hotelldrift k. Finansiering, eiendomsdrift og tjeneste- 342 yting til næringslivet Offentlig og personlig tjenesteyting m. Lønnsmottakere m.v. 4) E. Utlandet $ Utlån i alt, bokført verdi ) Ekskl. ihendehaverobligasjoner. 2) F.o.m. 31/12-72 har en i de statistiske oppgaver endret spesifikasjonene av Iantakergruppene i samsvar med nye standarder for norsk finansstatistikk. 3) Foreløpige tall. 4) Omfatter i hovedsaken lonnsmottakeres Ian til boliger.

10 Su 1.1 INNTEKTSSTATISTIKK 1972 FOR LEGER OG TANNLEGER Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd en inntektsstatistikk for leger og tannleger for inntektsåret Statistikken bygger på opplysninger fra skattelikningen. Samtidig har en korrigert tall fra en tilsvarende undersøkelse for 1971 som Byrået gjennomførte i fjor. Ved en fornyet gjennomgåelse av tabellutarbeidingen for 1971 ble det nemlig funnet en beklagelig feil i EDB-programmet når det gjaldt inntekt opptjent om bord i skip i utenriksfart. Feilen forte til at gjennomsnittsinntektene for leger og tannleger ble for høye. Feilen var ikke av en slik størrelsesorden at den ble oppdaget ved rimelighetskontrollen av tallene, men ble først funnet da det forelå tall fra to år som kunne sammenliknes. Statistikken for 1972 omfatter leger med en gjennomsnittsinntekt på om lag kroner og tannleger med en gjennomsnittsinntekt på kroner. I forhold til tallene for 1971 ate gjennomsnittsinntekten for leger og tannleger med henholdsvis 5,2 og 7,8 prosent. I alt 8 prosent av legene hadde i 1972 inntekter under kroner, 51 prosent hadde inntekter mellom og kroner og 41 prosent hadde inntekter på kroner eller mer. De tilsvarende prosenttall i 1971 var 11, 52 og 37. For tannlegene var disse prosenttallene henholdsvis 30, 61 og 9 i 1972 og 34, 61 og 5 i Blant legene var den gjennomsnittlige inntekt i 1972 høyest for aldersgruppen år med kroner. Gjennomsnittsinntekten etter fylke var høyest i Sor-Trøndelag ( kroner) og lavest i Troms ( kroner). Administrativ og forebyggende medisin hadde den høyeste gjennomsnittsinntekten av yrkesområdene med kroner. For tannlegene var i 1972 gjennomsnittsinntekten høyest for aldersgruppen år ( kroner). Gjennomsnittlig inntekt etter fylke var høyest i Finnmark med kroner og lavest i Nord-Trøndelag med kroner. Ved utarbeidingen av tabeller for 1972 har en endret noe på omfang og definisjoner. Således er personer som både var lege og tannlege holdt utenfor tabellene, mens de i den tidligere offentliggjorte statistikk for 1971 stort sett var tatt med blant leger. Som lege er i statistikken for 1972 tatt med personer med medisinsk embetseksamen, som i følge Byråets legeregister både oppholdt seg i Norge og var yrkesal,tiu pa modi_inske yrkesomrgder pr. januar 1972 og I statistikken for 1971 hadde en bare opplyning fra legein,tistot,ret pr. januar 1972 å holde seg til,

11 SU 1.2 idet tilsvarende registerdata ikke eksisterte pr. januar Dette betyr at tallene for 1971 kan omfatte enkelte leger som ikke var yrkesaktive på medisinsk yrkesområde hele gret. Som tannlege er i statistikken for 1972 tatt med personer som var registrert som tannleger i Helsedirektoratets "Fortegnelse over leger, tannleger og veterinærer i Norge", pr. januar Et tilsvarende register pr. mars 1971 ble brukt i statistikken for En gjør oppmerksom på at statistikken omfatter såvel yrkesaktive som ikke-yrkesaktive tannleger. I tabellene for 1972 er leger og tannleger uteksaminert i 1972 holdt utenfor. Tilsvarende er leger og tannleger uteksaminert i 1971 ikke medregnet i tallene for Det var også enkelte leger og tannleger som en ikke fant fram til i skatte likningsmaterialet. Inntekten er definert som nettoinntekt særfradrag ved statsskattelikningen hvis inntektsskatt til staten er større enn O. Hvis denne inntektsskatt skulle være lik 0, er inntekten definert lik nettoinntekt særfradrag ved kommuneskattelikningen så sant inntektsskatt til kommunene er større enn O. Hvis heller ikke denne inntektsskatt er utliknet, er tall for pensjonsgivende inntekt nyttet. En har tatt med eventuell inntekt registrert ved sjomannsskatteordningen. Inntektstallene svarer i de fleste tilfelle til nettoinntekt -I- særfradrag ved statsskattelikningen. Nettoinntektstallene omfatter foruten arbeidsinntekter også kapitalinntekter og visse pensjonsinntekter og stønader. Inntekter til ektefelle og barn under 17 år er lagt til. Dette gjelder imidlertid ikke når disse inntekter er liknet særskilt eller når inntekter til fellesliknede ektefeller er registrert hver for seg av likningskontoret. Alle utgifter i næringsvirksomhet, alle renteutgifter, premie for egen pensjonsforsikring, beløp for skattefri banksparing m.m. er kommet til fradrag. Nettoinntektstallene viser således ikke brutto lønn eller brutto honorarer. Legene er gruppert på 5 yrkesområder etter viktigste yrke pr. januar Yrkesområdet helsearbeid i institusjon omfatter leger i arbeid ved helseinstitusjoner, dvs. sykehus og sykehjem m.v. Leger ved institusjoner som sosialsentra, fengsler, legekontorer for sjømenn og laboratorier/institutter utenom universiteter og sykehus, er klassifisert under yrkesområdet helsearbeid utenfor ihotitusjon. Leger i kombinerte universitets- og sykehusstillinger er gruppert etter sin hovedstilling og vil til dels komme med i yrkesområdet medisinsk forskning og undervisning og dels i yrkesområdet helsearbeid i institusjon.

12 SU 1.3 Stadsfysici, stadsleger og distriktsleger i heldagsstillinger er tatt med under yrkesområdet administrativ og forebyggende medisin. Det samme gjelder administrerende overleger (direktører) ved sykehus når de normalt anvender minst halvparten av sin arbeidstid til administrativt og forebyggende helsearbeid. Andre administrerende overleger er gruppert sammen med overleger under yrkesområdet helsearbeid i institusjon. Legenes og tannlegenes alder er registrert ved utgangen av året, mens deres basted er registrert pr. 1. november i året for inntektsåret. Tabell 1. Leger etter inntekt. Inntektsårene 1971 og 1972 I alt Under til til til til til til _._..._., Gjennomtil til til til til til og snittlig _ over..._ inntekt Kr Tabell 2. Leger etter inntekt og alder. Inntektsåret Gjennom- I alt Under til til til til til til og snittlig over inntekt Kr. 141 Under 30 år Q år " " " år og over alt _

13 Tabell 3. Leger etter inntekt og bostcd. FY!! Inntekt kr. Innt(Liktst Gjennom- Under I alt til til til til til til og snittlig over inntekt Kr Østfold Akershus.. 000WO Oslo Hedmark Oppland... WOW Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland e Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-T -32ondelag Nordland Troms Finnmark _ I alt Tabell 4. Leger etter inntekt og alder. Inntektsåret 1972 Alder Inntekt kr Gjennom- Und er I alt til til til til til til og snitt14.g over inntekt Kr. Under år år. OWOO if II " år og over WO I alt WOO

14 SU 1.5 Tabell 5. Leger etter inntekt og bosted. Inntektsåret 1972 Under til til til til til Gjennomtil og snittlig over inntekt Kr. 44 Østfold.. ea* ***** Akershus Oslo Hedmark OW Oppland Buskerud Vestfold.... **** Telemark. *owls* Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør -Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ems* alt O Q '6

15 SU 1.6 Tabell 6. Leger etter inntekt og yrke. Inntektsåret 1972 I Yrke alt Gjennom - snittlig inntekt 176 ADMINISTRATIV OG FOREBYGGENDE MEDISIN.. ***** Av dette: Direktor (sykehus) adm. overlege, overlege OOOOO.0 Ass. overlege fylkeslege Fylkeslego og ass Stadsleg e kl. 1-II HELSEARBEID UTENFOR INSTITUSJON Av dette: Overlege og ass. overlege Distriktslege kl. III-V......,. Turnuskandidat i distrikt Praktiserende spesialist Allmenpraktiserende Helsestasjonslege Diagnosestasjonslege Skolelege Bedriftslege Milit ærlege... e e... Vernepliktig lege HELSEARBEID I INSTITUSJON Av dette: Overlege, poliklinikksjef Ass. overlege We Spesiallege Reservelege Assistentlege Turnuskandidat MEDISINSK FORSKNING OG UNDERVISNING Av dette: Professor Dose nt a Prosektor (Forste)amanuensis Universitetslektor Stip endiat MEDISINSK ARBEID ELLERS Av dette: Trygdekasselege alt

16 SU 1.7 Tabell 7. Tannleger etter inntekt. Inntektsårene 1971 og 1972 nntekt kr., I alt Und er Gjennomtil til til til til til og snittlig over inntekt Kr Tabell 8. Tannleger etter inntekt og alder. Inntektsåret 1971 Alder Inntekt kr. I alt Under Gjennomtil til til og snittlig over inntekt _ Kr. Under år år " ,t ** ' år og over I alt _ 4abell 9. Tannleger etter inntekt og bosted. Inntektsåret 1971 F lke Inntekt kr. Østfold.. O* Akershus Oslo..... Hedmark Oppland Buskerud ,0 Vestfold Telemark *0 Aust-Agder Vest-Agder I -... ogaland.... MO Hordaland Sogn og Fjordane.... More og Romsdal.. Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag... Nordland... Troms Finnmark. Ialt Under til til til og over Gjennomsnittlig inntekt Kr. I alt

17 SU 1.8x Tabell 10. Tannleger etter nntekt og alder. Inntektsåret 1972 Alder Inntekt kr. I alt Under til til til Gjennomog snittlig over inntekt Kr. 962 Under 30 år. 000, år O i I $$$$$ O 04 OOOOO 't WOW* Ar og over I alt Tabell 11. Tannleger etter inntekt og hosted. Inntektsåret 1972 Fylke Inntekt kr. 2 Finnmark I alt. 0 I alt Under til til til og over Gjennom:- snittlig Inntekt' Kr. 35 Ostfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold O Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Q More og Romsdal Sør-Trøndelag O 14 Nord-Trondelag Nordland Troms , i

18 SU 5.1 DODELIGHETSFORHOLD I FYLKENE Statistisk Sentralbyrå har foretatt beregninger over dodelighetsforholdene i landets fylker for périoden I alt omfatter undersøkelsen dødsfall blant menn og blant kvinner, tilsammen Direkte beregnede dødelighetsrater for totalbefolkningen i hvert fylke kan ikke uten videre sammenlignes, da befolkningens fordeling på kjønn og alder varierer fra fylke til fylke. Fcr å eliminere virkningene av den ulike befolkningsstruktur er det foretatt standardberegninger, dvs. beregninger som viser hvordan dodelighetsnivget i de enkelte fylker ville ha vært om befolkningsstrukturen hadde vart den samme i alle fylker. Som standardbefolkning er brukt totalbefolkningen etter alder pr. 1. november Både for menn og kvinner viser de direkte beregnede rater at dødeligheten var lavest i Akershus og høyest i Oslo. De standardberegnede rater gav lavest dødelighet for menn i Sogn og Fjordane og for kvinner i Møre og Romsdal, mens Finnmark hadde høyest dødelighet både for menn og kvinner. Dødeligheten for menn var betydelig høyere enn for kvinner i alle fylker, og denne forskjell var særlig stor i aldersgruppen år (om lag 100 prosent). Dødsfall av hjerte- og karsykdommer utgjorde over halvparten av alle dødsfall i Også for denne sykdomsgruppen var dødeligheten langt høyere for menn enn for kvinner, og det var dødeligheten av ischemisk hjertesykdom (bl.a, hjerteinfarkt) som viste den største forskjell i nivået for menn og kvinner. Forskjellen i dødelighet av hjerte- og karsykdommer mellom de enkelte fylker følger stort sett samme monster som den totale dødelighet. For menn var dødeligheten lavest i Sogn og Fjordane og høyest i Finnmark. Også for kvinner var dødeligheten av hjerte- og karsykdommer lavest i Sogn og Fjordane, mens Troms lå høyest. Ondartede svulster var årsak til nesten 20 prosent av alle dødsfall i perioden. For denne sykdomsgruppen var det også en overdødelighet for menn, men forskjellen var langt mindre enn for hjerte- og karsykdommene. Oppland hadde lavest dødelighet av ondartede svulster både for menn og kvinner. Oslo hadde høyest dødelighet for menn, mens Oslo og Sør-Trøndelag lå høyest for kvinner. Sammenliknet med tilsvarende beregninger over dødeligheten i periodene og var det en stigning i dødeligheten for menn i de fleste fylker, mens det var en nedgang for kvinner i nesten alle fylkene.

19 SLI 5.2 Tabell 1. Den samlede dødelighet for menn og kvinner Nr. Fylke Dødepr innbyggere - Direkte beregnede Standardberegnede kvotienter kvotienter Menn Kvinner Menn Kvinner 101Østfold Akershus. * 03 Oslo Hedmark Oppland.. a.a aaaa aaaaila q6 Buskerud eaarnaeaaaa 041 elkalleaa o e Vestfold 08 Telemark aefbeea aa Q9Aust-Agder Vest-Agder sas * Seselia ei 11 Rogaland * 1,2 Hordaland 14 Sogn og Fjordane....* 15 More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag _,...". esse 18 Nordland Trams sss sisiaaseaaseai.eaaas.,e leie 120 Finnmark Hele landet

20 SU 5.3 Tabell 2. Dødeligheten for menn og kvinner av utvalgte årsaker i hvert fylke Standardberegnede kvotienter pr innbyggere Nr. Fylke Sykdommer i alt Menn Kvinner Hjerte- og karsykdommer i alt Av disse: Ischemisk hjertesykdom KM K Alle aldre Ondartede svulster 01 Østfold P.00,00** Akershus.. *04, DWO i Oslo e#0.0 ø **0, es4,0**** Hedmark Oppland Buskerud Vestfold.*****414$ Telemark ,0** Aust-Agder.0000**0**** Vest-Agder Rogaland Hordaland *.S01, Sogn og Fjordane e Møre og Romsdal Sør-Trøndelag.. wees Nord - Trøndelag Nordland Troms,041O.,400** M Finnmark , Hele landet Aldersgruppen år 01 Østfold WVO Akershus... eks00000**** Oslo I Hedmark Oppland Buskerud 0 ** 00, 0 0$ * Vestfold Telemark.s..e.oessew Aust-Agder... ***os,' Vest-Agder , Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane OMS, More og Romsdal Sør-Trøndelag , Nord-Trøndelag Nordland i00000** Troms ***000 0e0e ** Finnmark , Hele landet

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o - D e p., O s lo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 41/71 6. oktober 1971 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1971 Samhandelen

Detaljer

INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Byggevirksomheten i oktober 1973. Avlingane av engvekstar til slatt 1973

INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Byggevirksomheten i oktober 1973. Avlingane av engvekstar til slatt 1973 D r o n n i n g e n s g t. 16, Oslo-Dep., Oslo 1. T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 48/73 28. november 1973 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Byggevirksomheten i oktober 1973 Innreise i oktober 1973

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn Ragnar Gees Solheim Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger TIMSS & PIRLS 2011 TIMSS gjennomføres

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i januar-april 1982 Samhandelen med land og landområder januarapril

INNHOLD. Utenrikshandelen i januar-april 1982 Samhandelen med land og landområder januarapril Nr. 23/82 9. juni 1982 INNHOLD Utenrikshandelen i januar-april 1982 Samhandelen med land og landområder januarapril 1982 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 1. kvartal 1982 Detaljomsetningen

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud Anne-Hege Sølverud 3. Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både i abonnementstall for fasttelefon og for mobiltelefon.

Detaljer

Nr. 4/82 27. januar 1982 INNHOLD

Nr. 4/82 27. januar 1982 INNHOLD Nr. 4/82 27. januar 1982 INNHOLD Salg av petroleumsprodukter i desember 1981 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1981 Konkurser og akkordforhandlinger i 1981 Handelsflåten i 4. kvartal

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Geir Martin Pilskog 5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) vart i siste del av 1900-talet teke i bruk av stendig fleire føretak. I mange

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Nr. 46/72 8. november 1972

Nr. 46/72 8. november 1972 D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s l o- I) e p., 0 s! o 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 46/72 8. november 1972 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-september 1972 Innforsel til konsum,

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Geir Martin Pilskog 5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har dei siste 25 åra vorte teke i bruk av stendig fleire føretak. I mange land

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald KUNNSKAP Statistikk Erfaringskunnskap frå kommunane FORANKRING Organisering Korleis vert kunnskap formidla? Eige planarbeid

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

Nedgang i klesimporten

Nedgang i klesimporten 1 Klesimporten 2012 Nedgang i klesimporten Importen av klær og tilbehør til klær falt med 4,2 prosent i verdi i 2012. I volum var nedgangen 11,7 prosent. Redusert import fra Kina forklarer mye av importreduksjonen

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer