INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974"

Transkript

1 Nr. 40/74 2. oktober 1974 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Kvartalsstatistikk for skadeforsikringsselskaper 2. kvartal 1974 Inntektsstatistikk 1972 for leger og tannleger Dodelighetsforhold i fylkene Innreise i august 1974 Talet på bruk, jordbruksareal og traktorar m.m. pr. 20. juni 1974 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 7, 1974 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå i september og hittil i oktober 1974 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

2 SU 2.1 SAMHANDELEN MED LAND OG LANDOMRADER. JANUAR-AUGUST 1974 Statistikken over utenrikshandelen (uten skip) for januar-august 1974 viser en verdiøking på i alt 46 prosent for importen og 31 prosent for eksporten. I varebyttet med Norden steg importverdien 33 prosent og eksportverdien med 40 prosent. Samhandelen med Sverige, som er Norges viktigste handelspartner, utgjorde 16 prosent av Norges totale import og 19 prosent av den totale eksport, regnet uten skip. Importøkingen var 34 prosent og eksportøkingen 44 prosent. De tilsvarende tall for Danmark viste en verdiøking på 24 prosent for importen og 25 prosent for eksporten. Med Frihandelsforbundet hadde Norge et importoverskott på mill.kr. (1 229 mill.kr. i januar-august 1973). Importverdien steg 34 prosent og eksportverdien 45 prosent. Norges import fra De europeiske fellesskap (EF) utgjorde 45 prosent av totalimporten (uten skip) og 50 prosent av totaleksporten i januar-august Importen fra området økte i verdi med 39 prosent og eksporten med 24 prosent. Importoverskottet var mill.kr. i januar-august 1974 (1 364 mill.kr. i samme tidsrom i 1973). Det var relativt svak eksportøking i handelen med Storbritannia (+ 16 prosent). Importøkingen var 34 prosent. Importoverskottet overfor Storbritannia var 28 mill.kr. i januar-august 1974 mot et eksportoverskott på 324 mill.kr. i samme tidsrom i Verdiøkingen i eksporten til Vest-Tyskland (+ 18 prosent) la også betydelig under eksportøkingen totalt. Importverdien viste en stigning på 44 prosent. Importoverskottet overfor Vest-Tyskland var mill.kr. (890 mill.kr. i januar-august 1973). I januar-august 1974 utgjorde importen fra Europa 71 prosent og eksporten til Europa 82 prosent av Norges totale import- og eksportverdi (uten skip). Verdistigningen var 38 prosent for importen og 30 prosent for eksporten. Det var til dels meget sterk verdistigning i samhandelen med verdensdelene utenom Europa. Verdimessig var handelen med Nord-Amerika den betydeligste. Her var importøkingen 58 prosent, fra USA alene 95 prosent. Det var moderat øking i eksporten til Nord-Amerika, vesentlig som folge av at det var stor nedgang i eksporten til Canada. Importen av skip var mill.kr. i januar-august 1974 (3 888 mill.kr. i samme tidsrom i 1973). Det vesentligste av skipsimporten var nye skip levert fra Sverige, Vest-Tyskland og Japan. Eksporten av skip økte i samme tidsrom fra mi] kr. til mill.kr. Levering av nye skip i januar-august utgjorde mill.kr. i 1974 og 566 mill.kr. i 1973.

3 SU 2.2 Samhandelen med land og landområder. Januar-august Mill.kr. 4 Nordiske land 1) 950, ,8 EFT4 Frihandelsforbundet , ,8 EF2J De europeiske fellesskap 8 682, , IS Danmark.... Innførsel (uten Utførsel (uten skip) Januar-au ust Endring Endring i st. i st ,3 14,7 274,5 20,2 122,8 432,2 82,4 31,6 114,0 + 33,4 + 34,2 + 38,9 + 37, ,2 + 23,8 103 Finland. 623,0 + 46,5 105 Island... 65,8 +214,8 106 Sverige ,8 + 34,2 112 Belgia, Luxembo 848,1 + 36,6 117 Frankrike OIDOW ,61, 988,9 + 43,4 121 Irland ,2-29,3 123 Italia ,5 + 48,4 127 Nederland , ,1 + 61,4 131 Polen e$ ,0 + 69,8 132 P ortugal , ,2 + 35,6 135 Sovjetunionen 207,8 + 43,6 137 Spania ,2 158,8 + 34, S torbr it annia og N.-Ir land 2 270,9 030,9 + 33,5 141 Sveits ,1 + 12,6 142 Tsjekkoslovakia ,8 + 20,0 144 Tyskland, Vest ,4 + 43,6 151 Tyskland, Ost. 56,0 + 40,4 153 Østerrike ,8 + 35,8 Andre land i Europa.. Euro a i alt Ghana Libya Nigeria Sor-Afrika... Andre land i Afrika. ie Afrika i alt Hong Kong India I srael Japan ,1, wo00.0.4,0 484 Kina, folkerepublikken Andre land i Asia... Asia i alt. 612 Canada 4 41,0 le 648 Jamaica USA... Andre land Nord-Amerika Nord-Amerika i alt 705 Ar entina 4,,... g 715 Brasil....ii0M.Oest 775 Venezuela.... Andre land i Sør-Amerika Sør-Amerika i alt 305 Austral-Sambandet m. bes. Andre land i Oseania Oseania i alt 1 251,1 425,4 20, ,2 620,9 689,5 32,8 332,5 702,0 100,7 132,2 144,7 445,9 96, ,6 39,9 243,6 133, ,5 34,6 18,9 13,7 123,0 187,4 377,6 91,1 24,9 42,6 459,2 27,2 713, ,2 758,8 177, ,5 202,2 190,1 + 42,9 027,5 + 37,5 43,2 + 24,9 28,0 + 48,2 195, ,5 112,4-8,6 405,2 +116,2 784,5 +107,8 119,7 + 31,4 35,4 + 42,2 59,5 + 39,7 584,6 + 27,3 40,0 + 47, ,5 +152, ,7 + 94,5 896,7 + 18,2 211,3 + 18, ,5 + 95,3 230,0 + 13, ,5 + 53,0 56,7 +285,7 320,7 + 16,8 15,2-24,8 165,5 + 34,8 558,1 + 29,1 138,6 + 63,2 37,0 + 17,1 175,6 + 54,0 alt. 1) Rest-EFTA , ,9 + 45,7 2) Det utvidede EF , , , ,3 389,7 84, ,2 278,3 507,6 44,3 334,6 542,1 166,9 77,1 90,5 170, ,6 185,6 59, ,8 72,5 125,7 251, ,4 25,7 0,0 57,3 63,7 148,4 303,1 14,4 8,4 32,3 192,9 102,5 173,0 523,5 237,1 2,0 908,8 65, ,1 49,3 187,5 30,5 31,4 298,7 67,7 11,6 79, , , , ,7 618,7 110, ,7 414,0 648,2 69,9 500,6 789,9 154,7 123,4 127,2 278, ,4 250,3 58, ,0 110,0 162,3 319, ,1 42,6 11,6 39,0 162,4 255,2 510,8 15,2 44,0 42,3 257,4 104,5 355,6 819,0 123,8 3: ,7 124, ,3 40,2 265,0 21,4 45,9 372,5 118,1 20,2 138,3 + 40,1 + 44,9 + 23, ,4 + 58,8 + 30, ,8 + 27,7 + 57,8 + 49,6 + 45,7-7,3 + 60,1 + 40,6 + 63,8 + 15,8 + 34,9-0,8 + 17,5 + 51,7 + 29,1 + 27,0 + 30,3 + 65,8 + 45,0 31,9 +155,0 + 72,0 + 68,5 + 5,6 +423,8 + 31,0 + 33,4 + 2,0 +105,6 + 56,5-47,8 + 60,0 + 23,5 + 90,3 + 13,3-18,5 + 41,3-29,8 + 46,2 + 24,7 + 74,5 + 74,1 + 74, , ,5 + 30,7

4 SU 2.3x Innførsel og utførsel av skip. Januar-august Mill.kr. Innførsel I alt Av dette ne alt Av dette ne 162,9 101 Danmark. 146,0 27,7 Finland ,3 157,4 I sland... Sverige Frankrike Hellas... Ir land...,.. Italia... Jugoslavia ,9 141, Malta... Nederland... Polen 004i6 Portugal... S ovjet ,4 608, ,0 i 222,3 260,2 260,2 0,9 0, 1 0, 1 Spania 241,3 139 Storbritannia. 262,0 10,3 141 Sveits Vest-Tyskland. 319, ,9 151 Ost-Tyskland 52, ,4 Euro sa i alt 2 571, $ ,4 264 Guinea 283 Liberia 04,0666 9,4 286 Libya Somalia Sør-Afrika Afrika i alt Bangladesh 432 Formosa.. * 436 Hong Kong 444 India Indonesia 456 Iran 464 Japan 464 Kina 500 Kypros 508 Libanon , , * Malaysia 536 Port.bes. i. Asia 544 Saudi Arabia. 548 Singapore... Asia i alt 607 Br.Vestindia 612 Canada Ned. Antiller. 663 Panama ,4 133, al 1 285, Av alt dette ne 37,4 2,5 24,6 61,6 68,9 591,7 IMP 17,4 6,2 - _ - 444,4 66,1 66,1 18,8 138, ,4 2,8 23,4 72,5 11,3 8,0 885,4 885,4 9,6 3,7 90,9 8,8 1, Utforsel 1974 Av I alt dette - 1,3 813 Tonga 1,7 24,3 320 New Zealand.. 24,E Oseaniaialt 17 26,1 24 C I alt , 3 815, , , , 3 917, :4 36,8 18,0 57,2 3,1-421,0 272,9 8,1 44,5 885, ,3 16,7 16,6 7,8 294,3 69,4 57,8 198,4 106,8 387,4 5,3 80,1 9,1 6,6 71,3 41,6 69,3 19,4 363,6 304,3 100,7 10 0,6 98,4 114,3 19, , ,0 85, ,8 1, ,3 13,7 155,2 4,1 63,4 573,9 199, ,3 63,4 773,8 13,4 31,4-121,9 170,7-145,3 147,5 2,6 133,5 766,3 21,7 31,2 63,3 352,8 239,2 55,1 20,2 198,4 98,9 0,1 122,9 28,8 684 USA 21,6 21,6 23,5 N. Amerika i alt ,8 23,5 149, 16,6 469, Colombia 3,4 s. Amerika ia lt ,4 811 Fidsji ,3 41,6 58, 9 16,6 251,9 98, ,7 4iwir ,3 61,9

5 SU 3.1 LØNNSSTATISTIKK FOR LOSSE- OG LASTEARBEIDERE I 2. KVARTAL 1974 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 26, 1974) Den gjennomsnittlige timefortjeneste for losse- og lastearbeidere var kr. 25,27 i 2. kvartal Betalingen for bevegelige helgedager er ikke tatt med i dette fortjenestetallet, men er beregnet særskilt og utgjorde 173 ore pr. time. Det var en stigning i den gjennomsnittlige timefortjeneste på 187 ore fra 2. kvartal 1973 til 2. kvartal Av alle timeverk ble 24,0 prosent utfort på natt- og helgedagsarbeid i 2. kvartal 1974 mot 24,1 prosent i 2, kvartal Andelen av akkordarbeid i de to kvartaler var henholdsvis 67,0 og 68,7 prosent. Fra 2. kvartal 1973 til 2. kvartal 1974 steg den gjennomsnittlige timefortjeneste (eksklusive helgodagsbetalingen) med 13,1 prosent. Den gjennomsnittlige arbeidstid for de faste arbeidere ved felles- og stuerkontorene var 34,9 timer pr. uke i 2. kvartal 1974 og 34,2 timer pr. uke i 2. kvartal 1973.

6 Su 3.2 Tabell 1. Gjennomsnittlig timefortjeneste og arbeidde timer for losse- og lastearbeidere Ar-... beidde Timefortjeneste eksfa. hetaling Arb. time.e_el Betaling for bevegelige helgedager...w....r..m natt- for bev. timertidlønns- Maskin- Akkord- akkord og helge- I lt i alt arbeid lossing arbeida helgelg ja Tit-- Kr. Kr. Pst. Pst. Kr * ,22 14,27 16,29 14,72 67,5 23,2 0, , ,24 15,23 18,32 16,49 68,2 23,3 0, ,06 14,86 20,17 18,17 65,9 23,2 0, % ,19 15,70 22,07 19,85 66,5 23, *40., i ,81 17,48 24,93 22,26 65,9 25,1 0,$ : 1. kvartal ,36 14,84 21,14 19,04 68,2 22,8 0,58 2. kvartal ,14 15,73 21,69 19,62 67,6 23,8 1,22 3. kvartal ,57 16,34 22,60 20,08 62,8 22,7 0,10 4. kvartal ,66 16,09 22,97 20,69 66,9 25,1 0, : 1. kvartal ,61 16,35 23,69 21,21 67,7 24,6 0,43 2. kvartal ,15 17,39 24,96 22,35 65,5 26,0 1,44 3. kvartal ,02 18,43 25,29 22,45 64,6 23, kvartal ,39 17,76 25,85 23,05 65,8 26, : 1. kvartal ,18 17,66 26,24 23,40 68,7 24,1O'43 2. kvartal ,92 23,47 28,22 25,27 67,0 24,0 1, Østlandet 17,62 23,98 28,12 26,18 79,2 21,11, 76 Sørlandet 30 24,30-35,23 35,12 98,9 22,0 1,72 Vestlandet ,18 21,20 27,02 23,62 56,4 26,9 1,56 Trøndelag ,13 14,71 26,31 23,27 75,0 12, Nord-Norge , ,8C 21,82 10,1 42, Tabell 2. Arbeidde timer fordelt på dag-, natt- og helgedagsarbeid for losse- og lastearbeidere. 2. kvartal 1974 Arbeidde timer på vanlig tidlønn Arbeidde timer på akkord fordelt pa fordelt pa I alt helge- hélge- dag- nattarbeid arbeid arbeid arbeid I alt dag- nattdagsarbeiarbeidags- Timer Pst. Pst-. Pst. ----timer Pst. Pst. Pst.... Alle bedrifter ,5 22,2 Østlandet.. 0,0.0e ,7 23,2 Sorlandet ,2 15,9 Vestlandet ,8 20,6 Trøndelag ,4 7,0 Nord-Norge ,1 26,3 9,3 3,1 20,9 8,6 5,6 17, ,5 80,2 78,2 74,9 87,0 73,7 15,0 16,6 10,3 14,8 7,4 19,7 5,5 3,2 11,5 10,3 5,6 6,6

7 SU 3.3x Tabell 3. Gjennomsnittlig timefot-tjeneste og arbeidde timer ved felles- og stuerkontorene. Arbeidstid pr. uke for faste arbeidere. 2. kvartal 1974 Arbeidde Q3.sn. arbeidde ti- Timeformer pr. uke tjeneste timer for faste i alti alt ) arbeidere 1000 t Timer Kr. FELLES- OG STUERKONTORER ,9 24,76 Pirlå) Betaling helge- for bev. dag- nattdags- helgearbeid arbeid arbeid dager Pst. Pst. Pst. 77,4 16,7 5,9 Felleskontorer ,8 24,54 77,416,66,0 1,90 Arendal losse- og lastekontor ,2 40,34 81,5 11,2 7,3 3,77 Bodo losse- og lastekontor ,6 21,27 70,5 16,5 13,0 1,75 Oslo losse- og lastekontor ,9 24,52 80,0 17,4 2,6 1,70 Sandnes losse- og lastekontor 12 38,5 29,41 62,7 22,1 15,2 1,83 Stavanger losse- og lastekontor -ow 30 31,4 26,54 56,7 23,2 20,1 2,14 Trondheim losse- og lastekontor 43 31,7 22,11 86,5 7,7 5,8 2,58 Stuerkontorer. ' SOWS** ,9 25,05 77,3 16,9 5,8 1,71 Lønningskontoret for Tromsø havn ,9 22,37 52,0 31,4 16,6 0,78 Statistikkontoret for Bergens havn ,7 21,44 81,3 13,35, 1 1,57 i Export & Importforeningen, Drammen ,2 25,90 83,7 16,3-1,15 A/S Fredrikstad Stuerkontor ,5 36,24 63,6 26,5 3,01 Fredrikshald Stuer kontor, Halden ,9 26,15 97,4 1,7 0,9 2,47 A/S Larvik Stuerkontor 15 37,8 31,25 75,7 18,1 6,2 2,87 A/S Skiensfjordens Stuerkontor, Skien. 8 24,3 27,38 87,1 9,2 3,72,814, 1) Betaling for bevegelige helgedager ikke medregnet. Kr. 1,82

8 SU 7.1 KVARTALSSTATISTIKK FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER 1) 2. KVARTAL 1974 (Forrige kvartalsmelding ble offentliggjort i SU nr. 27, 1974) Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk viser at skadeforsikringsselskapene i løpet av I. halvår 1974 økte sine utlån til næringslivet og privatpersoner med 154 mill.kr., mot en øking på 77 mill.kr. i samme tidsrom gret for. Tabell 1. Balanseutdrag. Mill.kr. Wow Wawa sir op.ummill mmisor Aktivapost 1. Sedler og s)dllemynt 2. Bankinnskott 0 a. Norges Bank * b. Postgiro og Postsparebanken C. Forretnings- og sparebanker d. Utenlandske banker 3. Ihendehaverobligasjoner i alt 0 a. Statsforvaltningen b. Kommuneforvaltning og kommuneforetak C. Statsbanker d. Private kredittforetak 4 O e. Statsforetak a 41. ta. f. Andre norske sektorer Norske ihendehaverobligasjoner i alt... g Utenlandske * aaa 4. Aksjer 1. a. Norske. 41 0,0 b. Utenlandske 5. Utlån * a. Statsforvaltningen * Kommuneforvaltningen og kommuneforetak C. Forretnings- og sparebanker...we, d. Skadeforsikring *. e. Andre finansinstitusjcler. f. g. Andre innenlandske låntakere g a 0 Utenlandske låntakere.* e I alt des. 30.juni 31 des. 2) 30.juni ) Statistikken omfatter foruten selskaper under Forsikringsrådets kontroll, Norges Brannkasse, Statens varekrigsforsikring og Den norske krigsforsikring for skip. 2) Foreløpige tall

9 SU 7.2x Tabell 2. Skadeforsikringsselskapenes ut1an 1) etter 1åntakergruppe 2). Millekr. Låntakergruppe A. Statsforvaltningen 42 B. Kommunekasser og kommuneforetak 46 C. Finansinstitusjoner a. Forretnings- og sparebanker b. Forsikringsselskaper... c. Andre finansinstitusjoner des. 30..uni 31.des '30.juni D. Andre innenlandske lantakere a. Jordbruk og skogbruk b. Fiske C. Bergverksdrift d. Industri $ Næringsmiddel, drikkevare- og tobakksindustri 2. Tekstil-, beklednings- og lmrvareindustri 3. Tre-, møbel- og innredningsindustri 4. Treforedlingsindustri Grafisk industri, forlag m.v. 6. r:emisk industri, kull- og mineraloljeforedling, gummi- og plastprodukter Produksjon av mineralske produkter 8. Produksjon av metaller 9. Bygging av fartøyer 10. Produksjon av metallvarer, maskiner og transportmidler (ekskl. fartoyer) 11. Industriproduksjon ellers... e. Kraft- og vannforsyning f. Bygge- og anleggsvirksomhet g. Engros- og detaljhandel h. Utenriks sjøfart i. Annen transport, lagring, post og telekommunikasjoner J. Restaurant- og hotelldrift k. Finansiering, eiendomsdrift og tjeneste- 342 yting til næringslivet Offentlig og personlig tjenesteyting m. Lønnsmottakere m.v. 4) E. Utlandet $ Utlån i alt, bokført verdi ) Ekskl. ihendehaverobligasjoner. 2) F.o.m. 31/12-72 har en i de statistiske oppgaver endret spesifikasjonene av Iantakergruppene i samsvar med nye standarder for norsk finansstatistikk. 3) Foreløpige tall. 4) Omfatter i hovedsaken lonnsmottakeres Ian til boliger.

10 Su 1.1 INNTEKTSSTATISTIKK 1972 FOR LEGER OG TANNLEGER Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd en inntektsstatistikk for leger og tannleger for inntektsåret Statistikken bygger på opplysninger fra skattelikningen. Samtidig har en korrigert tall fra en tilsvarende undersøkelse for 1971 som Byrået gjennomførte i fjor. Ved en fornyet gjennomgåelse av tabellutarbeidingen for 1971 ble det nemlig funnet en beklagelig feil i EDB-programmet når det gjaldt inntekt opptjent om bord i skip i utenriksfart. Feilen forte til at gjennomsnittsinntektene for leger og tannleger ble for høye. Feilen var ikke av en slik størrelsesorden at den ble oppdaget ved rimelighetskontrollen av tallene, men ble først funnet da det forelå tall fra to år som kunne sammenliknes. Statistikken for 1972 omfatter leger med en gjennomsnittsinntekt på om lag kroner og tannleger med en gjennomsnittsinntekt på kroner. I forhold til tallene for 1971 ate gjennomsnittsinntekten for leger og tannleger med henholdsvis 5,2 og 7,8 prosent. I alt 8 prosent av legene hadde i 1972 inntekter under kroner, 51 prosent hadde inntekter mellom og kroner og 41 prosent hadde inntekter på kroner eller mer. De tilsvarende prosenttall i 1971 var 11, 52 og 37. For tannlegene var disse prosenttallene henholdsvis 30, 61 og 9 i 1972 og 34, 61 og 5 i Blant legene var den gjennomsnittlige inntekt i 1972 høyest for aldersgruppen år med kroner. Gjennomsnittsinntekten etter fylke var høyest i Sor-Trøndelag ( kroner) og lavest i Troms ( kroner). Administrativ og forebyggende medisin hadde den høyeste gjennomsnittsinntekten av yrkesområdene med kroner. For tannlegene var i 1972 gjennomsnittsinntekten høyest for aldersgruppen år ( kroner). Gjennomsnittlig inntekt etter fylke var høyest i Finnmark med kroner og lavest i Nord-Trøndelag med kroner. Ved utarbeidingen av tabeller for 1972 har en endret noe på omfang og definisjoner. Således er personer som både var lege og tannlege holdt utenfor tabellene, mens de i den tidligere offentliggjorte statistikk for 1971 stort sett var tatt med blant leger. Som lege er i statistikken for 1972 tatt med personer med medisinsk embetseksamen, som i følge Byråets legeregister både oppholdt seg i Norge og var yrkesal,tiu pa modi_inske yrkesomrgder pr. januar 1972 og I statistikken for 1971 hadde en bare opplyning fra legein,tistot,ret pr. januar 1972 å holde seg til,

11 SU 1.2 idet tilsvarende registerdata ikke eksisterte pr. januar Dette betyr at tallene for 1971 kan omfatte enkelte leger som ikke var yrkesaktive på medisinsk yrkesområde hele gret. Som tannlege er i statistikken for 1972 tatt med personer som var registrert som tannleger i Helsedirektoratets "Fortegnelse over leger, tannleger og veterinærer i Norge", pr. januar Et tilsvarende register pr. mars 1971 ble brukt i statistikken for En gjør oppmerksom på at statistikken omfatter såvel yrkesaktive som ikke-yrkesaktive tannleger. I tabellene for 1972 er leger og tannleger uteksaminert i 1972 holdt utenfor. Tilsvarende er leger og tannleger uteksaminert i 1971 ikke medregnet i tallene for Det var også enkelte leger og tannleger som en ikke fant fram til i skatte likningsmaterialet. Inntekten er definert som nettoinntekt særfradrag ved statsskattelikningen hvis inntektsskatt til staten er større enn O. Hvis denne inntektsskatt skulle være lik 0, er inntekten definert lik nettoinntekt særfradrag ved kommuneskattelikningen så sant inntektsskatt til kommunene er større enn O. Hvis heller ikke denne inntektsskatt er utliknet, er tall for pensjonsgivende inntekt nyttet. En har tatt med eventuell inntekt registrert ved sjomannsskatteordningen. Inntektstallene svarer i de fleste tilfelle til nettoinntekt -I- særfradrag ved statsskattelikningen. Nettoinntektstallene omfatter foruten arbeidsinntekter også kapitalinntekter og visse pensjonsinntekter og stønader. Inntekter til ektefelle og barn under 17 år er lagt til. Dette gjelder imidlertid ikke når disse inntekter er liknet særskilt eller når inntekter til fellesliknede ektefeller er registrert hver for seg av likningskontoret. Alle utgifter i næringsvirksomhet, alle renteutgifter, premie for egen pensjonsforsikring, beløp for skattefri banksparing m.m. er kommet til fradrag. Nettoinntektstallene viser således ikke brutto lønn eller brutto honorarer. Legene er gruppert på 5 yrkesområder etter viktigste yrke pr. januar Yrkesområdet helsearbeid i institusjon omfatter leger i arbeid ved helseinstitusjoner, dvs. sykehus og sykehjem m.v. Leger ved institusjoner som sosialsentra, fengsler, legekontorer for sjømenn og laboratorier/institutter utenom universiteter og sykehus, er klassifisert under yrkesområdet helsearbeid utenfor ihotitusjon. Leger i kombinerte universitets- og sykehusstillinger er gruppert etter sin hovedstilling og vil til dels komme med i yrkesområdet medisinsk forskning og undervisning og dels i yrkesområdet helsearbeid i institusjon.

12 SU 1.3 Stadsfysici, stadsleger og distriktsleger i heldagsstillinger er tatt med under yrkesområdet administrativ og forebyggende medisin. Det samme gjelder administrerende overleger (direktører) ved sykehus når de normalt anvender minst halvparten av sin arbeidstid til administrativt og forebyggende helsearbeid. Andre administrerende overleger er gruppert sammen med overleger under yrkesområdet helsearbeid i institusjon. Legenes og tannlegenes alder er registrert ved utgangen av året, mens deres basted er registrert pr. 1. november i året for inntektsåret. Tabell 1. Leger etter inntekt. Inntektsårene 1971 og 1972 I alt Under til til til til til til _._..._., Gjennomtil til til til til til og snittlig _ over..._ inntekt Kr Tabell 2. Leger etter inntekt og alder. Inntektsåret Gjennom- I alt Under til til til til til til og snittlig over inntekt Kr. 141 Under 30 år Q år " " " år og over alt _

13 Tabell 3. Leger etter inntekt og bostcd. FY!! Inntekt kr. Innt(Liktst Gjennom- Under I alt til til til til til til og snittlig over inntekt Kr Østfold Akershus.. 000WO Oslo Hedmark Oppland... WOW Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland e Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-T -32ondelag Nordland Troms Finnmark _ I alt Tabell 4. Leger etter inntekt og alder. Inntektsåret 1972 Alder Inntekt kr Gjennom- Und er I alt til til til til til til og snitt14.g over inntekt Kr. Under år år. OWOO if II " år og over WO I alt WOO

14 SU 1.5 Tabell 5. Leger etter inntekt og bosted. Inntektsåret 1972 Under til til til til til Gjennomtil og snittlig over inntekt Kr. 44 Østfold.. ea* ***** Akershus Oslo Hedmark OW Oppland Buskerud Vestfold.... **** Telemark. *owls* Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør -Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ems* alt O Q '6

15 SU 1.6 Tabell 6. Leger etter inntekt og yrke. Inntektsåret 1972 I Yrke alt Gjennom - snittlig inntekt 176 ADMINISTRATIV OG FOREBYGGENDE MEDISIN.. ***** Av dette: Direktor (sykehus) adm. overlege, overlege OOOOO.0 Ass. overlege fylkeslege Fylkeslego og ass Stadsleg e kl. 1-II HELSEARBEID UTENFOR INSTITUSJON Av dette: Overlege og ass. overlege Distriktslege kl. III-V......,. Turnuskandidat i distrikt Praktiserende spesialist Allmenpraktiserende Helsestasjonslege Diagnosestasjonslege Skolelege Bedriftslege Milit ærlege... e e... Vernepliktig lege HELSEARBEID I INSTITUSJON Av dette: Overlege, poliklinikksjef Ass. overlege We Spesiallege Reservelege Assistentlege Turnuskandidat MEDISINSK FORSKNING OG UNDERVISNING Av dette: Professor Dose nt a Prosektor (Forste)amanuensis Universitetslektor Stip endiat MEDISINSK ARBEID ELLERS Av dette: Trygdekasselege alt

16 SU 1.7 Tabell 7. Tannleger etter inntekt. Inntektsårene 1971 og 1972 nntekt kr., I alt Und er Gjennomtil til til til til til og snittlig over inntekt Kr Tabell 8. Tannleger etter inntekt og alder. Inntektsåret 1971 Alder Inntekt kr. I alt Under Gjennomtil til til og snittlig over inntekt _ Kr. Under år år " ,t ** ' år og over I alt _ 4abell 9. Tannleger etter inntekt og bosted. Inntektsåret 1971 F lke Inntekt kr. Østfold.. O* Akershus Oslo..... Hedmark Oppland Buskerud ,0 Vestfold Telemark *0 Aust-Agder Vest-Agder I -... ogaland.... MO Hordaland Sogn og Fjordane.... More og Romsdal.. Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag... Nordland... Troms Finnmark. Ialt Under til til til og over Gjennomsnittlig inntekt Kr. I alt

17 SU 1.8x Tabell 10. Tannleger etter nntekt og alder. Inntektsåret 1972 Alder Inntekt kr. I alt Under til til til Gjennomog snittlig over inntekt Kr. 962 Under 30 år. 000, år O i I $$$$$ O 04 OOOOO 't WOW* Ar og over I alt Tabell 11. Tannleger etter inntekt og hosted. Inntektsåret 1972 Fylke Inntekt kr. 2 Finnmark I alt. 0 I alt Under til til til og over Gjennom:- snittlig Inntekt' Kr. 35 Ostfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold O Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Q More og Romsdal Sør-Trøndelag O 14 Nord-Trondelag Nordland Troms , i

18 SU 5.1 DODELIGHETSFORHOLD I FYLKENE Statistisk Sentralbyrå har foretatt beregninger over dodelighetsforholdene i landets fylker for périoden I alt omfatter undersøkelsen dødsfall blant menn og blant kvinner, tilsammen Direkte beregnede dødelighetsrater for totalbefolkningen i hvert fylke kan ikke uten videre sammenlignes, da befolkningens fordeling på kjønn og alder varierer fra fylke til fylke. Fcr å eliminere virkningene av den ulike befolkningsstruktur er det foretatt standardberegninger, dvs. beregninger som viser hvordan dodelighetsnivget i de enkelte fylker ville ha vært om befolkningsstrukturen hadde vart den samme i alle fylker. Som standardbefolkning er brukt totalbefolkningen etter alder pr. 1. november Både for menn og kvinner viser de direkte beregnede rater at dødeligheten var lavest i Akershus og høyest i Oslo. De standardberegnede rater gav lavest dødelighet for menn i Sogn og Fjordane og for kvinner i Møre og Romsdal, mens Finnmark hadde høyest dødelighet både for menn og kvinner. Dødeligheten for menn var betydelig høyere enn for kvinner i alle fylker, og denne forskjell var særlig stor i aldersgruppen år (om lag 100 prosent). Dødsfall av hjerte- og karsykdommer utgjorde over halvparten av alle dødsfall i Også for denne sykdomsgruppen var dødeligheten langt høyere for menn enn for kvinner, og det var dødeligheten av ischemisk hjertesykdom (bl.a, hjerteinfarkt) som viste den største forskjell i nivået for menn og kvinner. Forskjellen i dødelighet av hjerte- og karsykdommer mellom de enkelte fylker følger stort sett samme monster som den totale dødelighet. For menn var dødeligheten lavest i Sogn og Fjordane og høyest i Finnmark. Også for kvinner var dødeligheten av hjerte- og karsykdommer lavest i Sogn og Fjordane, mens Troms lå høyest. Ondartede svulster var årsak til nesten 20 prosent av alle dødsfall i perioden. For denne sykdomsgruppen var det også en overdødelighet for menn, men forskjellen var langt mindre enn for hjerte- og karsykdommene. Oppland hadde lavest dødelighet av ondartede svulster både for menn og kvinner. Oslo hadde høyest dødelighet for menn, mens Oslo og Sør-Trøndelag lå høyest for kvinner. Sammenliknet med tilsvarende beregninger over dødeligheten i periodene og var det en stigning i dødeligheten for menn i de fleste fylker, mens det var en nedgang for kvinner i nesten alle fylkene.

19 SLI 5.2 Tabell 1. Den samlede dødelighet for menn og kvinner Nr. Fylke Dødepr innbyggere - Direkte beregnede Standardberegnede kvotienter kvotienter Menn Kvinner Menn Kvinner 101Østfold Akershus. * 03 Oslo Hedmark Oppland.. a.a aaaa aaaaila q6 Buskerud eaarnaeaaaa 041 elkalleaa o e Vestfold 08 Telemark aefbeea aa Q9Aust-Agder Vest-Agder sas * Seselia ei 11 Rogaland * 1,2 Hordaland 14 Sogn og Fjordane....* 15 More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag _,...". esse 18 Nordland Trams sss sisiaaseaaseai.eaaas.,e leie 120 Finnmark Hele landet

20 SU 5.3 Tabell 2. Dødeligheten for menn og kvinner av utvalgte årsaker i hvert fylke Standardberegnede kvotienter pr innbyggere Nr. Fylke Sykdommer i alt Menn Kvinner Hjerte- og karsykdommer i alt Av disse: Ischemisk hjertesykdom KM K Alle aldre Ondartede svulster 01 Østfold P.00,00** Akershus.. *04, DWO i Oslo e#0.0 ø **0, es4,0**** Hedmark Oppland Buskerud Vestfold.*****414$ Telemark ,0** Aust-Agder.0000**0**** Vest-Agder Rogaland Hordaland *.S01, Sogn og Fjordane e Møre og Romsdal Sør-Trøndelag.. wees Nord - Trøndelag Nordland Troms,041O.,400** M Finnmark , Hele landet Aldersgruppen år 01 Østfold WVO Akershus... eks00000**** Oslo I Hedmark Oppland Buskerud 0 ** 00, 0 0$ * Vestfold Telemark.s..e.oessew Aust-Agder... ***os,' Vest-Agder , Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane OMS, More og Romsdal Sør-Trøndelag , Nord-Trøndelag Nordland i00000** Troms ***000 0e0e ** Finnmark , Hele landet