INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974"

Transkript

1 Nr. 40/74 2. oktober 1974 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Kvartalsstatistikk for skadeforsikringsselskaper 2. kvartal 1974 Inntektsstatistikk 1972 for leger og tannleger Dodelighetsforhold i fylkene Innreise i august 1974 Talet på bruk, jordbruksareal og traktorar m.m. pr. 20. juni 1974 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 7, 1974 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå i september og hittil i oktober 1974 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

2 SU 2.1 SAMHANDELEN MED LAND OG LANDOMRADER. JANUAR-AUGUST 1974 Statistikken over utenrikshandelen (uten skip) for januar-august 1974 viser en verdiøking på i alt 46 prosent for importen og 31 prosent for eksporten. I varebyttet med Norden steg importverdien 33 prosent og eksportverdien med 40 prosent. Samhandelen med Sverige, som er Norges viktigste handelspartner, utgjorde 16 prosent av Norges totale import og 19 prosent av den totale eksport, regnet uten skip. Importøkingen var 34 prosent og eksportøkingen 44 prosent. De tilsvarende tall for Danmark viste en verdiøking på 24 prosent for importen og 25 prosent for eksporten. Med Frihandelsforbundet hadde Norge et importoverskott på mill.kr. (1 229 mill.kr. i januar-august 1973). Importverdien steg 34 prosent og eksportverdien 45 prosent. Norges import fra De europeiske fellesskap (EF) utgjorde 45 prosent av totalimporten (uten skip) og 50 prosent av totaleksporten i januar-august Importen fra området økte i verdi med 39 prosent og eksporten med 24 prosent. Importoverskottet var mill.kr. i januar-august 1974 (1 364 mill.kr. i samme tidsrom i 1973). Det var relativt svak eksportøking i handelen med Storbritannia (+ 16 prosent). Importøkingen var 34 prosent. Importoverskottet overfor Storbritannia var 28 mill.kr. i januar-august 1974 mot et eksportoverskott på 324 mill.kr. i samme tidsrom i Verdiøkingen i eksporten til Vest-Tyskland (+ 18 prosent) la også betydelig under eksportøkingen totalt. Importverdien viste en stigning på 44 prosent. Importoverskottet overfor Vest-Tyskland var mill.kr. (890 mill.kr. i januar-august 1973). I januar-august 1974 utgjorde importen fra Europa 71 prosent og eksporten til Europa 82 prosent av Norges totale import- og eksportverdi (uten skip). Verdistigningen var 38 prosent for importen og 30 prosent for eksporten. Det var til dels meget sterk verdistigning i samhandelen med verdensdelene utenom Europa. Verdimessig var handelen med Nord-Amerika den betydeligste. Her var importøkingen 58 prosent, fra USA alene 95 prosent. Det var moderat øking i eksporten til Nord-Amerika, vesentlig som folge av at det var stor nedgang i eksporten til Canada. Importen av skip var mill.kr. i januar-august 1974 (3 888 mill.kr. i samme tidsrom i 1973). Det vesentligste av skipsimporten var nye skip levert fra Sverige, Vest-Tyskland og Japan. Eksporten av skip økte i samme tidsrom fra mi] kr. til mill.kr. Levering av nye skip i januar-august utgjorde mill.kr. i 1974 og 566 mill.kr. i 1973.

3 SU 2.2 Samhandelen med land og landområder. Januar-august Mill.kr. 4 Nordiske land 1) 950, ,8 EFT4 Frihandelsforbundet , ,8 EF2J De europeiske fellesskap 8 682, , IS Danmark.... Innførsel (uten Utførsel (uten skip) Januar-au ust Endring Endring i st. i st ,3 14,7 274,5 20,2 122,8 432,2 82,4 31,6 114,0 + 33,4 + 34,2 + 38,9 + 37, ,2 + 23,8 103 Finland. 623,0 + 46,5 105 Island... 65,8 +214,8 106 Sverige ,8 + 34,2 112 Belgia, Luxembo 848,1 + 36,6 117 Frankrike OIDOW ,61, 988,9 + 43,4 121 Irland ,2-29,3 123 Italia ,5 + 48,4 127 Nederland , ,1 + 61,4 131 Polen e$ ,0 + 69,8 132 P ortugal , ,2 + 35,6 135 Sovjetunionen 207,8 + 43,6 137 Spania ,2 158,8 + 34, S torbr it annia og N.-Ir land 2 270,9 030,9 + 33,5 141 Sveits ,1 + 12,6 142 Tsjekkoslovakia ,8 + 20,0 144 Tyskland, Vest ,4 + 43,6 151 Tyskland, Ost. 56,0 + 40,4 153 Østerrike ,8 + 35,8 Andre land i Europa.. Euro a i alt Ghana Libya Nigeria Sor-Afrika... Andre land i Afrika. ie Afrika i alt Hong Kong India I srael Japan ,1, wo00.0.4,0 484 Kina, folkerepublikken Andre land i Asia... Asia i alt. 612 Canada 4 41,0 le 648 Jamaica USA... Andre land Nord-Amerika Nord-Amerika i alt 705 Ar entina 4,,... g 715 Brasil....ii0M.Oest 775 Venezuela.... Andre land i Sør-Amerika Sør-Amerika i alt 305 Austral-Sambandet m. bes. Andre land i Oseania Oseania i alt 1 251,1 425,4 20, ,2 620,9 689,5 32,8 332,5 702,0 100,7 132,2 144,7 445,9 96, ,6 39,9 243,6 133, ,5 34,6 18,9 13,7 123,0 187,4 377,6 91,1 24,9 42,6 459,2 27,2 713, ,2 758,8 177, ,5 202,2 190,1 + 42,9 027,5 + 37,5 43,2 + 24,9 28,0 + 48,2 195, ,5 112,4-8,6 405,2 +116,2 784,5 +107,8 119,7 + 31,4 35,4 + 42,2 59,5 + 39,7 584,6 + 27,3 40,0 + 47, ,5 +152, ,7 + 94,5 896,7 + 18,2 211,3 + 18, ,5 + 95,3 230,0 + 13, ,5 + 53,0 56,7 +285,7 320,7 + 16,8 15,2-24,8 165,5 + 34,8 558,1 + 29,1 138,6 + 63,2 37,0 + 17,1 175,6 + 54,0 alt. 1) Rest-EFTA , ,9 + 45,7 2) Det utvidede EF , , , ,3 389,7 84, ,2 278,3 507,6 44,3 334,6 542,1 166,9 77,1 90,5 170, ,6 185,6 59, ,8 72,5 125,7 251, ,4 25,7 0,0 57,3 63,7 148,4 303,1 14,4 8,4 32,3 192,9 102,5 173,0 523,5 237,1 2,0 908,8 65, ,1 49,3 187,5 30,5 31,4 298,7 67,7 11,6 79, , , , ,7 618,7 110, ,7 414,0 648,2 69,9 500,6 789,9 154,7 123,4 127,2 278, ,4 250,3 58, ,0 110,0 162,3 319, ,1 42,6 11,6 39,0 162,4 255,2 510,8 15,2 44,0 42,3 257,4 104,5 355,6 819,0 123,8 3: ,7 124, ,3 40,2 265,0 21,4 45,9 372,5 118,1 20,2 138,3 + 40,1 + 44,9 + 23, ,4 + 58,8 + 30, ,8 + 27,7 + 57,8 + 49,6 + 45,7-7,3 + 60,1 + 40,6 + 63,8 + 15,8 + 34,9-0,8 + 17,5 + 51,7 + 29,1 + 27,0 + 30,3 + 65,8 + 45,0 31,9 +155,0 + 72,0 + 68,5 + 5,6 +423,8 + 31,0 + 33,4 + 2,0 +105,6 + 56,5-47,8 + 60,0 + 23,5 + 90,3 + 13,3-18,5 + 41,3-29,8 + 46,2 + 24,7 + 74,5 + 74,1 + 74, , ,5 + 30,7

4 SU 2.3x Innførsel og utførsel av skip. Januar-august Mill.kr. Innførsel I alt Av dette ne alt Av dette ne 162,9 101 Danmark. 146,0 27,7 Finland ,3 157,4 I sland... Sverige Frankrike Hellas... Ir land...,.. Italia... Jugoslavia ,9 141, Malta... Nederland... Polen 004i6 Portugal... S ovjet ,4 608, ,0 i 222,3 260,2 260,2 0,9 0, 1 0, 1 Spania 241,3 139 Storbritannia. 262,0 10,3 141 Sveits Vest-Tyskland. 319, ,9 151 Ost-Tyskland 52, ,4 Euro sa i alt 2 571, $ ,4 264 Guinea 283 Liberia 04,0666 9,4 286 Libya Somalia Sør-Afrika Afrika i alt Bangladesh 432 Formosa.. * 436 Hong Kong 444 India Indonesia 456 Iran 464 Japan 464 Kina 500 Kypros 508 Libanon , , * Malaysia 536 Port.bes. i. Asia 544 Saudi Arabia. 548 Singapore... Asia i alt 607 Br.Vestindia 612 Canada Ned. Antiller. 663 Panama ,4 133, al 1 285, Av alt dette ne 37,4 2,5 24,6 61,6 68,9 591,7 IMP 17,4 6,2 - _ - 444,4 66,1 66,1 18,8 138, ,4 2,8 23,4 72,5 11,3 8,0 885,4 885,4 9,6 3,7 90,9 8,8 1, Utforsel 1974 Av I alt dette - 1,3 813 Tonga 1,7 24,3 320 New Zealand.. 24,E Oseaniaialt 17 26,1 24 C I alt , 3 815, , , , 3 917, :4 36,8 18,0 57,2 3,1-421,0 272,9 8,1 44,5 885, ,3 16,7 16,6 7,8 294,3 69,4 57,8 198,4 106,8 387,4 5,3 80,1 9,1 6,6 71,3 41,6 69,3 19,4 363,6 304,3 100,7 10 0,6 98,4 114,3 19, , ,0 85, ,8 1, ,3 13,7 155,2 4,1 63,4 573,9 199, ,3 63,4 773,8 13,4 31,4-121,9 170,7-145,3 147,5 2,6 133,5 766,3 21,7 31,2 63,3 352,8 239,2 55,1 20,2 198,4 98,9 0,1 122,9 28,8 684 USA 21,6 21,6 23,5 N. Amerika i alt ,8 23,5 149, 16,6 469, Colombia 3,4 s. Amerika ia lt ,4 811 Fidsji ,3 41,6 58, 9 16,6 251,9 98, ,7 4iwir ,3 61,9

5 SU 3.1 LØNNSSTATISTIKK FOR LOSSE- OG LASTEARBEIDERE I 2. KVARTAL 1974 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 26, 1974) Den gjennomsnittlige timefortjeneste for losse- og lastearbeidere var kr. 25,27 i 2. kvartal Betalingen for bevegelige helgedager er ikke tatt med i dette fortjenestetallet, men er beregnet særskilt og utgjorde 173 ore pr. time. Det var en stigning i den gjennomsnittlige timefortjeneste på 187 ore fra 2. kvartal 1973 til 2. kvartal Av alle timeverk ble 24,0 prosent utfort på natt- og helgedagsarbeid i 2. kvartal 1974 mot 24,1 prosent i 2, kvartal Andelen av akkordarbeid i de to kvartaler var henholdsvis 67,0 og 68,7 prosent. Fra 2. kvartal 1973 til 2. kvartal 1974 steg den gjennomsnittlige timefortjeneste (eksklusive helgodagsbetalingen) med 13,1 prosent. Den gjennomsnittlige arbeidstid for de faste arbeidere ved felles- og stuerkontorene var 34,9 timer pr. uke i 2. kvartal 1974 og 34,2 timer pr. uke i 2. kvartal 1973.

6 Su 3.2 Tabell 1. Gjennomsnittlig timefortjeneste og arbeidde timer for losse- og lastearbeidere Ar-... beidde Timefortjeneste eksfa. hetaling Arb. time.e_el Betaling for bevegelige helgedager...w....r..m natt- for bev. timertidlønns- Maskin- Akkord- akkord og helge- I lt i alt arbeid lossing arbeida helgelg ja Tit-- Kr. Kr. Pst. Pst. Kr * ,22 14,27 16,29 14,72 67,5 23,2 0, , ,24 15,23 18,32 16,49 68,2 23,3 0, ,06 14,86 20,17 18,17 65,9 23,2 0, % ,19 15,70 22,07 19,85 66,5 23, *40., i ,81 17,48 24,93 22,26 65,9 25,1 0,$ : 1. kvartal ,36 14,84 21,14 19,04 68,2 22,8 0,58 2. kvartal ,14 15,73 21,69 19,62 67,6 23,8 1,22 3. kvartal ,57 16,34 22,60 20,08 62,8 22,7 0,10 4. kvartal ,66 16,09 22,97 20,69 66,9 25,1 0, : 1. kvartal ,61 16,35 23,69 21,21 67,7 24,6 0,43 2. kvartal ,15 17,39 24,96 22,35 65,5 26,0 1,44 3. kvartal ,02 18,43 25,29 22,45 64,6 23, kvartal ,39 17,76 25,85 23,05 65,8 26, : 1. kvartal ,18 17,66 26,24 23,40 68,7 24,1O'43 2. kvartal ,92 23,47 28,22 25,27 67,0 24,0 1, Østlandet 17,62 23,98 28,12 26,18 79,2 21,11, 76 Sørlandet 30 24,30-35,23 35,12 98,9 22,0 1,72 Vestlandet ,18 21,20 27,02 23,62 56,4 26,9 1,56 Trøndelag ,13 14,71 26,31 23,27 75,0 12, Nord-Norge , ,8C 21,82 10,1 42, Tabell 2. Arbeidde timer fordelt på dag-, natt- og helgedagsarbeid for losse- og lastearbeidere. 2. kvartal 1974 Arbeidde timer på vanlig tidlønn Arbeidde timer på akkord fordelt pa fordelt pa I alt helge- hélge- dag- nattarbeid arbeid arbeid arbeid I alt dag- nattdagsarbeiarbeidags- Timer Pst. Pst-. Pst. ----timer Pst. Pst. Pst.... Alle bedrifter ,5 22,2 Østlandet.. 0,0.0e ,7 23,2 Sorlandet ,2 15,9 Vestlandet ,8 20,6 Trøndelag ,4 7,0 Nord-Norge ,1 26,3 9,3 3,1 20,9 8,6 5,6 17, ,5 80,2 78,2 74,9 87,0 73,7 15,0 16,6 10,3 14,8 7,4 19,7 5,5 3,2 11,5 10,3 5,6 6,6

7 SU 3.3x Tabell 3. Gjennomsnittlig timefot-tjeneste og arbeidde timer ved felles- og stuerkontorene. Arbeidstid pr. uke for faste arbeidere. 2. kvartal 1974 Arbeidde Q3.sn. arbeidde ti- Timeformer pr. uke tjeneste timer for faste i alti alt ) arbeidere 1000 t Timer Kr. FELLES- OG STUERKONTORER ,9 24,76 Pirlå) Betaling helge- for bev. dag- nattdags- helgearbeid arbeid arbeid dager Pst. Pst. Pst. 77,4 16,7 5,9 Felleskontorer ,8 24,54 77,416,66,0 1,90 Arendal losse- og lastekontor ,2 40,34 81,5 11,2 7,3 3,77 Bodo losse- og lastekontor ,6 21,27 70,5 16,5 13,0 1,75 Oslo losse- og lastekontor ,9 24,52 80,0 17,4 2,6 1,70 Sandnes losse- og lastekontor 12 38,5 29,41 62,7 22,1 15,2 1,83 Stavanger losse- og lastekontor -ow 30 31,4 26,54 56,7 23,2 20,1 2,14 Trondheim losse- og lastekontor 43 31,7 22,11 86,5 7,7 5,8 2,58 Stuerkontorer. ' SOWS** ,9 25,05 77,3 16,9 5,8 1,71 Lønningskontoret for Tromsø havn ,9 22,37 52,0 31,4 16,6 0,78 Statistikkontoret for Bergens havn ,7 21,44 81,3 13,35, 1 1,57 i Export & Importforeningen, Drammen ,2 25,90 83,7 16,3-1,15 A/S Fredrikstad Stuerkontor ,5 36,24 63,6 26,5 3,01 Fredrikshald Stuer kontor, Halden ,9 26,15 97,4 1,7 0,9 2,47 A/S Larvik Stuerkontor 15 37,8 31,25 75,7 18,1 6,2 2,87 A/S Skiensfjordens Stuerkontor, Skien. 8 24,3 27,38 87,1 9,2 3,72,814, 1) Betaling for bevegelige helgedager ikke medregnet. Kr. 1,82

8 SU 7.1 KVARTALSSTATISTIKK FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER 1) 2. KVARTAL 1974 (Forrige kvartalsmelding ble offentliggjort i SU nr. 27, 1974) Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk viser at skadeforsikringsselskapene i løpet av I. halvår 1974 økte sine utlån til næringslivet og privatpersoner med 154 mill.kr., mot en øking på 77 mill.kr. i samme tidsrom gret for. Tabell 1. Balanseutdrag. Mill.kr. Wow Wawa sir op.ummill mmisor Aktivapost 1. Sedler og s)dllemynt 2. Bankinnskott 0 a. Norges Bank * b. Postgiro og Postsparebanken C. Forretnings- og sparebanker d. Utenlandske banker 3. Ihendehaverobligasjoner i alt 0 a. Statsforvaltningen b. Kommuneforvaltning og kommuneforetak C. Statsbanker d. Private kredittforetak 4 O e. Statsforetak a 41. ta. f. Andre norske sektorer Norske ihendehaverobligasjoner i alt... g Utenlandske * aaa 4. Aksjer 1. a. Norske. 41 0,0 b. Utenlandske 5. Utlån * a. Statsforvaltningen * Kommuneforvaltningen og kommuneforetak C. Forretnings- og sparebanker...we, d. Skadeforsikring *. e. Andre finansinstitusjcler. f. g. Andre innenlandske låntakere g a 0 Utenlandske låntakere.* e I alt des. 30.juni 31 des. 2) 30.juni ) Statistikken omfatter foruten selskaper under Forsikringsrådets kontroll, Norges Brannkasse, Statens varekrigsforsikring og Den norske krigsforsikring for skip. 2) Foreløpige tall

9 SU 7.2x Tabell 2. Skadeforsikringsselskapenes ut1an 1) etter 1åntakergruppe 2). Millekr. Låntakergruppe A. Statsforvaltningen 42 B. Kommunekasser og kommuneforetak 46 C. Finansinstitusjoner a. Forretnings- og sparebanker b. Forsikringsselskaper... c. Andre finansinstitusjoner des. 30..uni 31.des '30.juni D. Andre innenlandske lantakere a. Jordbruk og skogbruk b. Fiske C. Bergverksdrift d. Industri $ Næringsmiddel, drikkevare- og tobakksindustri 2. Tekstil-, beklednings- og lmrvareindustri 3. Tre-, møbel- og innredningsindustri 4. Treforedlingsindustri Grafisk industri, forlag m.v. 6. r:emisk industri, kull- og mineraloljeforedling, gummi- og plastprodukter Produksjon av mineralske produkter 8. Produksjon av metaller 9. Bygging av fartøyer 10. Produksjon av metallvarer, maskiner og transportmidler (ekskl. fartoyer) 11. Industriproduksjon ellers... e. Kraft- og vannforsyning f. Bygge- og anleggsvirksomhet g. Engros- og detaljhandel h. Utenriks sjøfart i. Annen transport, lagring, post og telekommunikasjoner J. Restaurant- og hotelldrift k. Finansiering, eiendomsdrift og tjeneste- 342 yting til næringslivet Offentlig og personlig tjenesteyting m. Lønnsmottakere m.v. 4) E. Utlandet $ Utlån i alt, bokført verdi ) Ekskl. ihendehaverobligasjoner. 2) F.o.m. 31/12-72 har en i de statistiske oppgaver endret spesifikasjonene av Iantakergruppene i samsvar med nye standarder for norsk finansstatistikk. 3) Foreløpige tall. 4) Omfatter i hovedsaken lonnsmottakeres Ian til boliger.

10 Su 1.1 INNTEKTSSTATISTIKK 1972 FOR LEGER OG TANNLEGER Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd en inntektsstatistikk for leger og tannleger for inntektsåret Statistikken bygger på opplysninger fra skattelikningen. Samtidig har en korrigert tall fra en tilsvarende undersøkelse for 1971 som Byrået gjennomførte i fjor. Ved en fornyet gjennomgåelse av tabellutarbeidingen for 1971 ble det nemlig funnet en beklagelig feil i EDB-programmet når det gjaldt inntekt opptjent om bord i skip i utenriksfart. Feilen forte til at gjennomsnittsinntektene for leger og tannleger ble for høye. Feilen var ikke av en slik størrelsesorden at den ble oppdaget ved rimelighetskontrollen av tallene, men ble først funnet da det forelå tall fra to år som kunne sammenliknes. Statistikken for 1972 omfatter leger med en gjennomsnittsinntekt på om lag kroner og tannleger med en gjennomsnittsinntekt på kroner. I forhold til tallene for 1971 ate gjennomsnittsinntekten for leger og tannleger med henholdsvis 5,2 og 7,8 prosent. I alt 8 prosent av legene hadde i 1972 inntekter under kroner, 51 prosent hadde inntekter mellom og kroner og 41 prosent hadde inntekter på kroner eller mer. De tilsvarende prosenttall i 1971 var 11, 52 og 37. For tannlegene var disse prosenttallene henholdsvis 30, 61 og 9 i 1972 og 34, 61 og 5 i Blant legene var den gjennomsnittlige inntekt i 1972 høyest for aldersgruppen år med kroner. Gjennomsnittsinntekten etter fylke var høyest i Sor-Trøndelag ( kroner) og lavest i Troms ( kroner). Administrativ og forebyggende medisin hadde den høyeste gjennomsnittsinntekten av yrkesområdene med kroner. For tannlegene var i 1972 gjennomsnittsinntekten høyest for aldersgruppen år ( kroner). Gjennomsnittlig inntekt etter fylke var høyest i Finnmark med kroner og lavest i Nord-Trøndelag med kroner. Ved utarbeidingen av tabeller for 1972 har en endret noe på omfang og definisjoner. Således er personer som både var lege og tannlege holdt utenfor tabellene, mens de i den tidligere offentliggjorte statistikk for 1971 stort sett var tatt med blant leger. Som lege er i statistikken for 1972 tatt med personer med medisinsk embetseksamen, som i følge Byråets legeregister både oppholdt seg i Norge og var yrkesal,tiu pa modi_inske yrkesomrgder pr. januar 1972 og I statistikken for 1971 hadde en bare opplyning fra legein,tistot,ret pr. januar 1972 å holde seg til,

11 SU 1.2 idet tilsvarende registerdata ikke eksisterte pr. januar Dette betyr at tallene for 1971 kan omfatte enkelte leger som ikke var yrkesaktive på medisinsk yrkesområde hele gret. Som tannlege er i statistikken for 1972 tatt med personer som var registrert som tannleger i Helsedirektoratets "Fortegnelse over leger, tannleger og veterinærer i Norge", pr. januar Et tilsvarende register pr. mars 1971 ble brukt i statistikken for En gjør oppmerksom på at statistikken omfatter såvel yrkesaktive som ikke-yrkesaktive tannleger. I tabellene for 1972 er leger og tannleger uteksaminert i 1972 holdt utenfor. Tilsvarende er leger og tannleger uteksaminert i 1971 ikke medregnet i tallene for Det var også enkelte leger og tannleger som en ikke fant fram til i skatte likningsmaterialet. Inntekten er definert som nettoinntekt særfradrag ved statsskattelikningen hvis inntektsskatt til staten er større enn O. Hvis denne inntektsskatt skulle være lik 0, er inntekten definert lik nettoinntekt særfradrag ved kommuneskattelikningen så sant inntektsskatt til kommunene er større enn O. Hvis heller ikke denne inntektsskatt er utliknet, er tall for pensjonsgivende inntekt nyttet. En har tatt med eventuell inntekt registrert ved sjomannsskatteordningen. Inntektstallene svarer i de fleste tilfelle til nettoinntekt -I- særfradrag ved statsskattelikningen. Nettoinntektstallene omfatter foruten arbeidsinntekter også kapitalinntekter og visse pensjonsinntekter og stønader. Inntekter til ektefelle og barn under 17 år er lagt til. Dette gjelder imidlertid ikke når disse inntekter er liknet særskilt eller når inntekter til fellesliknede ektefeller er registrert hver for seg av likningskontoret. Alle utgifter i næringsvirksomhet, alle renteutgifter, premie for egen pensjonsforsikring, beløp for skattefri banksparing m.m. er kommet til fradrag. Nettoinntektstallene viser således ikke brutto lønn eller brutto honorarer. Legene er gruppert på 5 yrkesområder etter viktigste yrke pr. januar Yrkesområdet helsearbeid i institusjon omfatter leger i arbeid ved helseinstitusjoner, dvs. sykehus og sykehjem m.v. Leger ved institusjoner som sosialsentra, fengsler, legekontorer for sjømenn og laboratorier/institutter utenom universiteter og sykehus, er klassifisert under yrkesområdet helsearbeid utenfor ihotitusjon. Leger i kombinerte universitets- og sykehusstillinger er gruppert etter sin hovedstilling og vil til dels komme med i yrkesområdet medisinsk forskning og undervisning og dels i yrkesområdet helsearbeid i institusjon.

12 SU 1.3 Stadsfysici, stadsleger og distriktsleger i heldagsstillinger er tatt med under yrkesområdet administrativ og forebyggende medisin. Det samme gjelder administrerende overleger (direktører) ved sykehus når de normalt anvender minst halvparten av sin arbeidstid til administrativt og forebyggende helsearbeid. Andre administrerende overleger er gruppert sammen med overleger under yrkesområdet helsearbeid i institusjon. Legenes og tannlegenes alder er registrert ved utgangen av året, mens deres basted er registrert pr. 1. november i året for inntektsåret. Tabell 1. Leger etter inntekt. Inntektsårene 1971 og 1972 I alt Under til til til til til til _._..._., Gjennomtil til til til til til og snittlig _ over..._ inntekt Kr Tabell 2. Leger etter inntekt og alder. Inntektsåret Gjennom- I alt Under til til til til til til og snittlig over inntekt Kr. 141 Under 30 år Q år " " " år og over alt _

13 Tabell 3. Leger etter inntekt og bostcd. FY!! Inntekt kr. Innt(Liktst Gjennom- Under I alt til til til til til til og snittlig over inntekt Kr Østfold Akershus.. 000WO Oslo Hedmark Oppland... WOW Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland e Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-T -32ondelag Nordland Troms Finnmark _ I alt Tabell 4. Leger etter inntekt og alder. Inntektsåret 1972 Alder Inntekt kr Gjennom- Und er I alt til til til til til til og snitt14.g over inntekt Kr. Under år år. OWOO if II " år og over WO I alt WOO

14 SU 1.5 Tabell 5. Leger etter inntekt og bosted. Inntektsåret 1972 Under til til til til til Gjennomtil og snittlig over inntekt Kr. 44 Østfold.. ea* ***** Akershus Oslo Hedmark OW Oppland Buskerud Vestfold.... **** Telemark. *owls* Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør -Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ems* alt O Q '6

15 SU 1.6 Tabell 6. Leger etter inntekt og yrke. Inntektsåret 1972 I Yrke alt Gjennom - snittlig inntekt 176 ADMINISTRATIV OG FOREBYGGENDE MEDISIN.. ***** Av dette: Direktor (sykehus) adm. overlege, overlege OOOOO.0 Ass. overlege fylkeslege Fylkeslego og ass Stadsleg e kl. 1-II HELSEARBEID UTENFOR INSTITUSJON Av dette: Overlege og ass. overlege Distriktslege kl. III-V......,. Turnuskandidat i distrikt Praktiserende spesialist Allmenpraktiserende Helsestasjonslege Diagnosestasjonslege Skolelege Bedriftslege Milit ærlege... e e... Vernepliktig lege HELSEARBEID I INSTITUSJON Av dette: Overlege, poliklinikksjef Ass. overlege We Spesiallege Reservelege Assistentlege Turnuskandidat MEDISINSK FORSKNING OG UNDERVISNING Av dette: Professor Dose nt a Prosektor (Forste)amanuensis Universitetslektor Stip endiat MEDISINSK ARBEID ELLERS Av dette: Trygdekasselege alt

16 SU 1.7 Tabell 7. Tannleger etter inntekt. Inntektsårene 1971 og 1972 nntekt kr., I alt Und er Gjennomtil til til til til til og snittlig over inntekt Kr Tabell 8. Tannleger etter inntekt og alder. Inntektsåret 1971 Alder Inntekt kr. I alt Under Gjennomtil til til og snittlig over inntekt _ Kr. Under år år " ,t ** ' år og over I alt _ 4abell 9. Tannleger etter inntekt og bosted. Inntektsåret 1971 F lke Inntekt kr. Østfold.. O* Akershus Oslo..... Hedmark Oppland Buskerud ,0 Vestfold Telemark *0 Aust-Agder Vest-Agder I -... ogaland.... MO Hordaland Sogn og Fjordane.... More og Romsdal.. Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag... Nordland... Troms Finnmark. Ialt Under til til til og over Gjennomsnittlig inntekt Kr. I alt

17 SU 1.8x Tabell 10. Tannleger etter nntekt og alder. Inntektsåret 1972 Alder Inntekt kr. I alt Under til til til Gjennomog snittlig over inntekt Kr. 962 Under 30 år. 000, år O i I $$$$$ O 04 OOOOO 't WOW* Ar og over I alt Tabell 11. Tannleger etter inntekt og hosted. Inntektsåret 1972 Fylke Inntekt kr. 2 Finnmark I alt. 0 I alt Under til til til og over Gjennom:- snittlig Inntekt' Kr. 35 Ostfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold O Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Q More og Romsdal Sør-Trøndelag O 14 Nord-Trondelag Nordland Troms , i

18 SU 5.1 DODELIGHETSFORHOLD I FYLKENE Statistisk Sentralbyrå har foretatt beregninger over dodelighetsforholdene i landets fylker for périoden I alt omfatter undersøkelsen dødsfall blant menn og blant kvinner, tilsammen Direkte beregnede dødelighetsrater for totalbefolkningen i hvert fylke kan ikke uten videre sammenlignes, da befolkningens fordeling på kjønn og alder varierer fra fylke til fylke. Fcr å eliminere virkningene av den ulike befolkningsstruktur er det foretatt standardberegninger, dvs. beregninger som viser hvordan dodelighetsnivget i de enkelte fylker ville ha vært om befolkningsstrukturen hadde vart den samme i alle fylker. Som standardbefolkning er brukt totalbefolkningen etter alder pr. 1. november Både for menn og kvinner viser de direkte beregnede rater at dødeligheten var lavest i Akershus og høyest i Oslo. De standardberegnede rater gav lavest dødelighet for menn i Sogn og Fjordane og for kvinner i Møre og Romsdal, mens Finnmark hadde høyest dødelighet både for menn og kvinner. Dødeligheten for menn var betydelig høyere enn for kvinner i alle fylker, og denne forskjell var særlig stor i aldersgruppen år (om lag 100 prosent). Dødsfall av hjerte- og karsykdommer utgjorde over halvparten av alle dødsfall i Også for denne sykdomsgruppen var dødeligheten langt høyere for menn enn for kvinner, og det var dødeligheten av ischemisk hjertesykdom (bl.a, hjerteinfarkt) som viste den største forskjell i nivået for menn og kvinner. Forskjellen i dødelighet av hjerte- og karsykdommer mellom de enkelte fylker følger stort sett samme monster som den totale dødelighet. For menn var dødeligheten lavest i Sogn og Fjordane og høyest i Finnmark. Også for kvinner var dødeligheten av hjerte- og karsykdommer lavest i Sogn og Fjordane, mens Troms lå høyest. Ondartede svulster var årsak til nesten 20 prosent av alle dødsfall i perioden. For denne sykdomsgruppen var det også en overdødelighet for menn, men forskjellen var langt mindre enn for hjerte- og karsykdommene. Oppland hadde lavest dødelighet av ondartede svulster både for menn og kvinner. Oslo hadde høyest dødelighet for menn, mens Oslo og Sør-Trøndelag lå høyest for kvinner. Sammenliknet med tilsvarende beregninger over dødeligheten i periodene og var det en stigning i dødeligheten for menn i de fleste fylker, mens det var en nedgang for kvinner i nesten alle fylkene.

19 SLI 5.2 Tabell 1. Den samlede dødelighet for menn og kvinner Nr. Fylke Dødepr innbyggere - Direkte beregnede Standardberegnede kvotienter kvotienter Menn Kvinner Menn Kvinner 101Østfold Akershus. * 03 Oslo Hedmark Oppland.. a.a aaaa aaaaila q6 Buskerud eaarnaeaaaa 041 elkalleaa o e Vestfold 08 Telemark aefbeea aa Q9Aust-Agder Vest-Agder sas * Seselia ei 11 Rogaland * 1,2 Hordaland 14 Sogn og Fjordane....* 15 More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag _,...". esse 18 Nordland Trams sss sisiaaseaaseai.eaaas.,e leie 120 Finnmark Hele landet

20 SU 5.3 Tabell 2. Dødeligheten for menn og kvinner av utvalgte årsaker i hvert fylke Standardberegnede kvotienter pr innbyggere Nr. Fylke Sykdommer i alt Menn Kvinner Hjerte- og karsykdommer i alt Av disse: Ischemisk hjertesykdom KM K Alle aldre Ondartede svulster 01 Østfold P.00,00** Akershus.. *04, DWO i Oslo e#0.0 ø **0, es4,0**** Hedmark Oppland Buskerud Vestfold.*****414$ Telemark ,0** Aust-Agder.0000**0**** Vest-Agder Rogaland Hordaland *.S01, Sogn og Fjordane e Møre og Romsdal Sør-Trøndelag.. wees Nord - Trøndelag Nordland Troms,041O.,400** M Finnmark , Hele landet Aldersgruppen år 01 Østfold WVO Akershus... eks00000**** Oslo I Hedmark Oppland Buskerud 0 ** 00, 0 0$ * Vestfold Telemark.s..e.oessew Aust-Agder... ***os,' Vest-Agder , Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane OMS, More og Romsdal Sør-Trøndelag , Nord-Trøndelag Nordland i00000** Troms ***000 0e0e ** Finnmark , Hele landet

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Byggevirksomheten i oktober 1973. Avlingane av engvekstar til slatt 1973

INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Byggevirksomheten i oktober 1973. Avlingane av engvekstar til slatt 1973 D r o n n i n g e n s g t. 16, Oslo-Dep., Oslo 1. T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 48/73 28. november 1973 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Byggevirksomheten i oktober 1973 Innreise i oktober 1973

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o - D e p., O s lo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 41/71 6. oktober 1971 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1971 Samhandelen

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Detaljomsetningen i juni 1963

Detaljomsetningen i juni 1963 Nr. 32 - Z.. årgang Oslo, 8. august 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1963 Detaljomsetningen i juni 1963 Drukkenskapsforseelser i mai-juni 1963 Tillegg til de

Detaljer

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Nr. 1-9. årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Inn- og uorselsverdien fordelt på varegrupper. Januarnovember 1967 S.flhandelen med de viktigste land. Januar-novv.ber

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d.

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Per 31. desember 2012, basert på 146 prosjekter som var aktive i 2012, inkludert 8 prosjekter som ble fullført og 4 prosjekter som avbrøt i løpet av året BEDRIFTENE

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn Ragnar Gees Solheim Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger TIMSS & PIRLS 2011 TIMSS gjennomføres

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i januar-april 1982 Samhandelen med land og landområder januarapril

INNHOLD. Utenrikshandelen i januar-april 1982 Samhandelen med land og landområder januarapril Nr. 23/82 9. juni 1982 INNHOLD Utenrikshandelen i januar-april 1982 Samhandelen med land og landområder januarapril 1982 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 1. kvartal 1982 Detaljomsetningen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Geir Martin Pilskog 5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) vart i siste del av 1900-talet teke i bruk av stendig fleire føretak. I mange

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017 Eksporten og importen av tjenester økt fra 1. til 2. kvartal, slik den sesongmessig pleier å gjøre. Selv om eksporten av tjenester (utenom finansielle) økte, var det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Nr. 4/82 27. januar 1982 INNHOLD

Nr. 4/82 27. januar 1982 INNHOLD Nr. 4/82 27. januar 1982 INNHOLD Salg av petroleumsprodukter i desember 1981 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1981 Konkurser og akkordforhandlinger i 1981 Handelsflåten i 4. kvartal

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Balanseutdrag for livsforsikringsselskapene Handelsflåten i 1e kvartal 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4, 1960 Statistisk Sentralbyrd

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud Anne-Hege Sølverud 3. Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både i abonnementstall for fasttelefon og for mobiltelefon.

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Oslo, 13. oktober 1966 Nr. 42-7. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i september 1966. Foreløpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer