1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S. 89-103. På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna."

Transkript

1 1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna. 2. Abrahamsen F, Gangdal J. Politi : på liv og død. Oslo, Aschehoug. 286 s. Finn Abrahamsen ledet voldsavsnittet ved Oslo politidistrikt fram til han ble pensjonist i Boka inneholder 13 historier fra Abrahamsens karriere. 3. Abrahamsen S, Strype J. Politipersonligheten. PHS Forskning. 2006;12(3): S Basert på et foredrag holdt på Politihøgskolens forskningskonferanse Foredraget var igjen basert på en studie som ser på politifolks egne oppfatninger av politiets forhold til publikum. Studien ble utført på politifolk fra Hordaland. 4. Abrahamsen SN. Politireform 2000 : Sammenslåing av politidistriktene, en organisasjonsteoretisk prosess- og effektanalyse. Mastergrad 2006, Universitetet i Oslo. 111 s. Masteroppgave i statsvitenskap. 5. Ahnfelt E, From J. Politisamarbeid og europeisk integrasjon : fremveksten av justis- og innenrikssamarbeid i EU, Europol og Schengen. Oslo, Ad notam Gyldendal. 302 s. Omhandler også Maastricht-traktaten. 6. Amundsen V. Harald Asmyhr : Den første politimannen i Lillestrøm. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2002;8: S Amundsen V. Korte glimt fra "Kunngjøringer til Politiet" : Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2004;10: S "Kunngjøringer til politiet" ble utgitt av den nazistiske politiledelsen under andre verdenskrig. Artikkelen inneholder eksempler på kunngjøringer, i stikkordsform. 8. Amundsen V. Sykkelavdelingen ved Romerrike politikammer. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2004;10: S Handler om den nå nedlagte sykkelavdelingen på Lillestrøm. 9. Andersen AG. Sikkerhet med et smil : om politiets innsats under De XVII Olympiske Vinterleker. Oslo, Meta Form. 181 s. Også utgitt på engelsk med tittelen Security with a smile Forfatteren var leder for informasjonsavdelingen i Den sentrale politistyrke før og under OL på Lillehammer. Medforfatter Kari Einertsen var informasjonsmedarbeider i politistyrken. 10. Andersen OJ, Hallmann K. Politihistorie for Hønefoss gjennom 125 år [Hønefoss], Ringerike politikammer. 167 s. Redigert av Kjell Hallmann og Ole J. Andersen. 11. Andersen R. Sin egen fiende : et portrett av Asbjørn Bryhn. [Oslo], Cappelen. 358 s., pl. Asbjørn Bryhn ( ) var blant annet byråsjef i Justisdepartementet i London under andre verdenskrig, politiinspektør i Oslo etter krigen og sjef for politiets overvåkingstjeneste

2 12. Andersen T. Norges første kvinnelige politibetjent : en pionér. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2003;9: S Handler om Elise Mathilde Henriksen, Norges første politikvinne. 13. Anderssen JE. Polititegning : en elementær veiledning. Oslo, Cappelen. 147 s. Jak E. Andersen var statsadvokat. Boken er illustrert. 14. Andersson JE, Borgen E. Overvåkingspolitiet i Norge. I: Storebror ser deg! : En kartlegging av overvåkingspolitiet i Norge og NATOs hemmelige kupp-planer. Oslo, Pax ; [København] : I kommisjon for Danmark: Borgen. S Andresen S. Overvåkingstjenesten 60 år. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2000;6: S Anker P. Stutthof. I: Frihetens gisler : fra hjelpearbeidet for de norske fangene Oslo, Gyldendal: S Stutthof var en konsentrasjonsleir i Polen under andre verdenskrig. Mange norske politifolk ble sendt hit. 17. Apenes G. Maktens bilder. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2008;14: S Basert på Apenes' foredrag ved åpningen av utstillingen "Maktens bilder" i Oslo Rådhus 4. september Arnesen SA. Så ute, høste hjemme? Politiets utnyttelse av internasjonalt ervervet kompetanse. Oslo, Politihøgskolen. 63 s. PHS-Skriftserie 2005:1 19. Arnestad K. EUs politi- og justissamarbeid : i dag og i morgon. Oslo, Nei til EU. 48 s. 20. Arnli JA. Det norske politi i perioden våren Hovedoppgave 1976, Universitetet i Oslo: Historisk fakultet. 188 s. Oppgaven tar sikte på å forklare norske politifolks relativt store oppslutning om NS høsten og vinteren Aschehoug TH. De norske Communers Retsforfatning før Christiania, I kommission hos Aschehoug. 212 s. Fra tittelbladets bakside: "Særaftryk af Universitetets Festskrift til Hans Majestæt Kong Oscar II i Anledning af Regjeringsjubilæet 1897". 22. Askeland KA. Lang ferd mot direktorat : En studie av reorganiseringen av den sentrale politiledelsen. Hovedoppgave 2005, Universitetet i Oslo: Institutt for statsvitenskap. 128 s. 23. Asker og Bærum politihundelag, Drangevåg BE (red.) 50-årsjubileum. Oslo, Tjenestehundens hverdag. 28 s. 24. Askvig B. Lovbestemmelser, resolusjoner, skrivelser m.v. vedkommende politiets

3 daglige virke. Moss, N.S.R. Østfoldavd. 151 s. Askvig var politimester i Oslo under andre verdenskrig. 25. Association IP. Jubileumsskrift 25 år : International Police Association, norsk seksjon : 22. mars mars [Oslo], Foreningen. 26. Auglend RL, Røsandhaug K, Mæland HJ. Politirett. 2.utg. Oslo, Gyldendal akademisk s. 1.utg. Oslo : Ad notam Gyldendal, Aulie A. Kontroll av vidneforklaringene i sedelighetssaker. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1935;5: S. 1-8, I følge forfatteren, kan artikkelen ses på som et suppliment til Riisnæs' artikkel om sedelighetssaker i samme tidsskrift fra Forfatteren ble senere utnevnt til rikspolitisjef av den norske regjering i London i 1943, med tanke på etterkrigstiden. 28. Aulie A. Rekonstruksjon på åstedet. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1936;6: S , Artikkelen tar for seg tre eksempler på forbrytelser der åstedet rekonstrueres i etterforskningen. 29. Aulie A. Halvårsberetning 1945 fra Rikspolitisjefen. [Oslo], Rikspolitiet. 87 s. Registreringen er basert på en kopi sett hos Politihistorisk selskap. 30. Aulie A. Offentlighetsprinsippet og politiet. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1963;33(4): S Artikkelen inneholder 2 bilag med regler. Forfatteren var riksadvokat. Forfatteren diskuterer eksistensen av og grensene for et offentlighetsprinsipp i politiet. 31. Aune W. Politiet på Røros. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2000;6: S Artikkelen handler om utviklingen til politiet på Røros, først og fremst på og 1900-tallet. 32. Aust-Finnmark lensmannslag, Vest-Finnmark lensmannslag. Lensmannsbetjentlagene i Aust- og Vest-Finnmark 50 år: [?]. Lensmannslaget. 37 s. 33. Austigård B. Lensmann L. Opdal og Opdalsgården : Del 1 - Lensmannen og samfunnsmennesket. Fjell-folk : årbok for Rørosmuseet. 2004;29: S Laurits Opdal var lensmann i Røros Artikkelen handler om hans liv og virke. Del 2 (Gardsdrift og bygningshistorie) står på trykk i årboka fra Bachen Dahle B. Det var andre tider det! Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2008;14: S Forfatteren er pensjonert politioverbetjent. 35. Bakken S. Inntrønderpolitiet : Trygghet, service, lov og orden. Steinkjer, [Nord-Trøndelag politidistrikt]. 243 s. Stoffet til boka er i følge forordet samlet inn av Jostein Melgård og Kjell E. Borg. Undertittel på omslaget: Trygghet, service, lov og orden.

4 36. Balchen PC. Politiets forebyggende arbeid : begrensninger og muligheter. Nesbru, Vett & viten. 256 s. Utgitt i samarbeid med Politihøgskolen. Lærebok. 37. Bech J. En Politifunktionærs Erindringer : Skildring af det virkelige Liv. Kristiania, S. Mittets forlag. 50 s. Forfatteren var politikonstabel. 38. Bendiksby K. Frigjøringsdøgnet 7. og 8. mai Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1996;2: S Forfatteren deltok selv på vaktholdet ved hovedpolitistasjonen 7. mai Artikkelen beskriver hendelsesforløpet rundt frigjøringsdøgnet, bl.a. frigivelsen av fanger på politistasjonen. 39. Benneche H. Lensmændene og auktionsvæsenet : en haandbog. Kristiania, Grøndahl. 94 s. Handler om hvordan lensmenn skulle oppføre seg hvis de ble nødt til å avholde en tvungen eller frivillig auksjon. Forfatteren var overretssagfører. 40. Benneche H. Haandbok for lensmænd. Kristiania, Grøndahl. XII, 308 s., pl. 41. Beredskapstroppen, Olsen B, Myra K. Beredskapstroppen 30 år : [Oslo], Stiftelsen Råsjø sag. 65 s. Forord av politioverbetjent Anders Snortheimsmoen. Bildebasert framstilling av sentrale hendelser i Beredskapstroppens historie. 42. Berentsen A. Ola Fritzner : en norsk kapteins kamp før og etter frigjøringen. Oslo, I kommisjon hos Arne Gimnes forlag. 370 s. Fritzner var blant annet leder for ordenspolitiet under andre verdenskrig. Som medlem av NS og gjennom kontakter i Gestapo spilte han et dobbeltspill til fordel for Norge. Trykt som manuskript. 43. Berg A. Vårt Politi. St Hallvard: Organ for selskabet Oslo byes vel. 1953;31: S Artikkelen handler særlig om Fartein Valen-Sendstads bok "For lov og rett i 200 år. Oslo Politi's Historie". 44. Berg AM. Selvmord i politiet : prosjektrapport. Oslo, Politihøgskolen. 61 s., 67 bl. 45. Berg AM. Work stress and health in the Norwegian police service: a nationalwide study. Doktorgradsavhandling 2005, Faculty of Medicine, University of Oslo. 1 b. (flere pag.). Bibliografi: s Deler av studien presenteres i PHS forskning 2003:3, med tittelen "Helse, arbeidsforhold og livskvalitet i politiyrket". 46. Berg B. Tillit på prøve. PHS Forskning. 2008;14(3): S Basert på forfatternes innlegg på Politihøgskolens forskningskoferanse i Forfatteren arbeider ved NTNU i Trondheim. 47. Berg B, Lauritsen K, Valenta M. Tillit på prøve : undersøkelse om etikk, mangfold og

5 etnisk diskriminering i Sør-Trøndelag politidistrikt. Trondheim, NTNU samfunnsforskning, Innvandringsforskning og flyktningstudier. 63 s. På omslaget: Rapport. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Sør-Trøndelag politidistrikt. 48. Berg KJ. Lensmann Knut Pedersen Berg. I: Lensmann Knut Pedersen Bergs slekt : slektshistorie og historier om slekten. [Oslo], Knut Joachim Berg: s Kapitlet handler blant annet om: Lensmann Knut Pedersen Bergs virke. Lensmenn i Valdres. Nord-Aurdal hjelpefengsel. 49. Berger H. TV som hjelpemiddel for politiet. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1963;33(5): S Forfatteren var politiadjutant da han skrev artikkelen. 50. Berger H. Landsdelsordningen for politiet : utredning fra en styringsgruppe nedsatt av Justis- og politidepartementet. [Oslo], [Justis- og politidepartementet]. 235, [226] s. Gruppen besto av Herman Berger (formann), D.A. Minsaas, Arnstein Øverkil, Kyrre Stenbro, Rolf Vik, Vilmar Langeland, Ivar Oftedal, Rolf B. Wegner og Gullbrand Nyhus. 51. Bergfald O. Hellmuth Reinhard : soldat eller morder? Oslo, Schibsted. 198 s. Hellmuth Reinhard var leder av Gestapo i Norge Boka forteller om hendelsene under krigen gjennom skildringen av rettssaken mot Reinhard i Bergfald O. Gestapo i Norge. [Oslo], Hjemmenes forl. 264 s.,[268] pl. 53. Bergh T, Eriksen KE. Den hemmelige krigen : overvåking i Norge Oslo, Cappelen akademisk forl. 2 b. Utarbeidet på oppdrag av Justisdepartementet. 54. Bersvenden A, Tiller H. Politidrapene ga ham status. Kriminalitet i Norge. 1999;7: S Artikkelen handler om Dag Helge Rønning, som er dømt for drapet på to politimenn i Austbø i mars Birch-Reichenwald, Collett J, Kyhn L. [Sorenskriver-, foged- og lensmannsforretninger]. Departements-Tidende. 1845;17(11): S Fra en kommisjon som skulle "tage under Overveielse samt afgive Betænkning, og og i saa Fald hvilke Forandringer der bør foretages med Hensyn til den for Tiden stedbefindende Fordeling av de til Sorenskriverne, Fogderne og Lensmændene henlagte Forretninger..." Stykket har ingen egen tittel. 56. Birkeland Å. Politigeneralisten, den moderne staten og politiets legitimitet : Noen refleksjoner omkring generalistens plass i politiet. PHS Forskning. 2007;13(7): S Tor-Geir Myhrer har kommentert Birkelands artikkel i samme publikasjon, s Birkelund HJ. Kortfattet veiledning i fingeravtrykk : samt litt av fingeravtrykkenes og identifiseringens historie. Oslo, s. H. J. Birkelund var bestyrer av Identifiseringscentralen ved Oslo Politikammer.

6 58. Birkelund HJ. Telegrafsystem for fingeravtrykk. Oslo, s. Forfatteren var lærer ved Statens politiskole og overbetjent ved Oslo Kriminalpoliti. Trykket for undervisning ved Politiskolen. 59. Birkelund HJ. Fingeravtrykkenes historie m.m. Oslo, s. 60. Birkelund HJ. Fingeravtrykk og signalement. Oslo, s. Fra tittelbladet: "Da bokens innhold er beregnet på politiet må utenforstående ikke gis adgang til å lese den. Ettertrykk av innholdet er forbudt". 61. Birkelund HJ. Fingeravtrykksystemer. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1954;24: S Forfatteren var lærer ved Statens politiskole og overbetjent ved Oslo Kriminalpoliti. 62. Bjerke A. Redvald Larssen, ein vidkjent politimann frå Sør-Fron. Årbok for Gudbrandsdalen. 1975;43: S Bjerke OO. Lensmenn i Støren. Gauldalsminne: tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. 1928(3. hefte, mars 1928): S Artikkelen har en (ukomplett) oversikt over lensmenn i Støren mellom 1590 og 1923, og et kort sammendrag av lensmannsyrket til ulike tider. 64. Bjerke TL. Lensmann Anton Engebret Schulerud. Lautin: lokalhistorisk årbok for Løten. 2009;35: S Anton Engebret Schulerud var lensmann i Løten fra 1863 til Bjorvatn Ø. 800 år i folkets tjeneste : lensmenn i Holt og politi i Tvedestrand. [Tvedestrand], Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand. 96 s. Forord av lensmann Bent Moland og forfatter Øyvind Bjorvatn. 66. Bjørbæk A. Politiets sivilforsvarstjeneste. Oslo, Sivilforsvaret. 21 s. Utgivelsen beskriver Politiets oppgaver i sivilforsvaret. Forfatteren var politiinspektør. 67. Bjørkan W. Lensmannsetaten : en overlevning fra fortiden, eller en modell for fremtiden. Oslo, Universitetet i Oslo, Institutt for kriminologi og strafferett. 53 s. 68. Bjørklund RA. Politipsykologi. 2.utg. Nesbru, Vett & viten, i samarbeid med Politihøgskolen. 367 s. 1.utg Lærebok. 69. Bjørneboe J. Fasting Torgersen-saken og norsk rettssikkerhet. I: Politi og anarki. 4.utg. Oslo, Pax: S utg Bjørnerudmordet eller Syttiaarenes mysterium : En fremstilling belyst ved akter. Kristiania, Folkelæsningsforlaget. 30 s.

7 Beskriver mordet på to unge jenter på gården Bjørnerud i 1876 og arbeidet med å oppklare mysteriet i de 40 årene som fulgte. 71. Bjørseth ØL. Om polititjenestens organisation. Oslo, Norsk bokduplicering. 301 s. Grundig gjennomgang av politiets virksomhet og organisasjon. 72. Bjørvik KI, Hjellum T, Kildal N. Hvitbok om "Boomerangsakene" i Bergen. Bergen, Institutt for kriminologi og strafferett. 182 s. 73. Bli politimann! [Oslo], 1943[?]. 11 s. Heftet er i A4-format, og er trykket på Gundersens trykkeri. Inneholder en rekke detaljerte opplysninger om blant annet lønn, om hva som kreves for å bli politimann og om hva man kan vente av politiutdannelsen og et virke i Politiet. 74. Bonde A. For lov og rett i 250 år : Oslo politikammer med spesiell vekt på de siste 50 år. Oslo, Oslo politikammer. 277 s. Bilderedaktør: Jørn-Kr. Jørgensen. Undertittel på løst omslag: Oslo politikammer 250 år. Forfatteren var knyttet til Oslo politikammer som pressemedarbeider i Forord ved politimester Willy Haugli. 75. Borchgrevink N. Polititroppene i Sverige : Oslo, Hærens stab. 40 s. Polititroppene - eller reservepolitiet - var en norsk organisasjon stasjonert i Sverige under andre verdenskrig. De fikk en viktig rolle ved frigjøringen av Norge. 76. Borgen PHF, Hofsbro T. Norske polititropper i Sverige/Norge : operasjonene i Norge utg. Oslo, Veteranforeningens historielag. 29 s. På omslaget: Veteranforeningen polititroppene i Sverige/Norge utg Brastein T. Var Politireform 2000 et resultat av politiets ønsker og behov? Mastergrad 2005, Universitetet i Oslo. 87 s. Mastergrad i Statsvitenskap 78. Bratholm A. Politiet i søkelyset. Kronikktjeneste. 1960(143): 4 bl. 79. Bratholm A. Politiet og personlighetsvernet. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1968;38(9-10): S Bratholm A. Politiet og legalitetsprinsippet. I: Jussens venner: Bind VII, Brofoss K, Evju S (red). Oslo, Universitetsforlaget: S Bratholm A. Politivold - omfang, årsaker, forebyggelse : en studie i desinformasjon. [Oslo], TANO. 292 s. Bokanmeldelse av John I. Henriksen finnes i Juristkontakt nr Bokanmeldelse av Håkon Lorentzen finnes i Tidsskrift for samfunnsforskning nr Bratholm A. Politiovergrep og personforfølgelse : 220 forklaringer om politivold og andre overgrep i Bergenspolitiet. [Oslo], TANO. 284 s.

8 83. Bratholm A. Politivold : Problemet forskerne har snublet over. Samtiden. 1987;98(3): S Bratholm A. Politi, påtalemyndighet, presse og rettssikkerhet : politivoldsaken i Bergen - foran og bak kulissene. [Oslo], Tano Aschehoug. 222 s. Kommentarer om denne boken er skrevet av Vidar Halvorsen i Kritisk Juss nr 3/4 (2001). 85. Bratholm A. Politivoldsaken i Bergen : forsinket rettferdighet. Materialisten: tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. 2003;31(1/2): S Bratholm A. Politivoldsaken i Bergen : En maratonsak om rettssikkerhet og menneskerettigheter. I: Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen. København, Juristog Økonomforbundets Forl.: S Artikkelen er også trykt i Lov og rett, nr. 4/ Bratholm A. Bumerangsakene. I: Justismord og rettssikkerhet, Eskeland S, Bratholm A (red). Oslo, Universitetsforl.: S Bratteland KB. Fysiske skader på polititjenestemenn ved pågripelsessituasjoner : beskrivelser, årsaker, konsekvenser. Oslo, Politihøgskolen. 81 s. Rapporten er et FoU-prosjekt. 89. Brauteset S. Gestapo-offiseren Fehmer : Milorgs farligste fiende. Oslo, Cappelen. 148 s. Fehmer jobbet for Gestapo i Oslo under krigen, og hadde en sentral rolle i forhør og torturering av en rekke norske motstandsfolk. 90. Breivik T. Poul Hansen : Fogd i Øvre Telemark Hovedoppgave 1973, Universitetet i Oslo: Historisk fakultet. 140 s. 91. Brekke EJ. Norsk politis organisasjon og uniformering i perioden Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1999;5: S Brekke EJ. Norsk politi anno Norsk våpenhistorisk selskap : Årbok. 2005: S Har først en innledning som gjør rede for politiets generelle stilling ved unionsoppløsningen i Går deretter nærmere inn på politiets uniformer og utstyr. Har sammendrag på engelsk.. Tittel på omslag: Omkring Brekke J. Norsk politis organisering og uniformering Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1997;3: S Forfatteren er politibetjent ved Oslo politidistrikt. 94. Brekke J. De norske politikompanier på Østfronten Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2001;7: S

9 95. Brekke J. Fangebrev : Stutthof-fangen Olav Skjerven. Førde, Selja forl. 104 s. 96. Bremnes E. Sjøliket og lensmannens drøm. Årbok for Bjørnør. 2007;31: S Handler om lensmanns Anton Eians brev og handlinger i forbindelse med funnet av en omkommet britisk soldat under første verdenskrig. 97. Brenne H, Høiberg SL, Orestad I. Erindringer av tre politimenn gjennom 50 år. Mosjøen, H. Brenne. 158 s. Inneholder korte historier og anekdoter fra forfatternes yrkesliv. 98. Bruff C, Knudsen F, Svendsen G. De tause vitner : av rettskjemiker Ch. Bruffs memoarer. Oslo, Aschehoug. 211 s., pl. Bruff var rettskjemiker, og han behandlet som sakkyndig ca kriminalsaker, for det meste på oppdrag fra politiet. 99. Braadland T. Det er dår plikt! : Østfold lensmannslag 100 år. [Østfold], Østfold lensmannslag. 74 s Buraas A. Sverige tur-retur : beretningen om flyktningene som ble soldater. Oslo, Gyldendal. 172 s Buskerud Lensmannslag, Sivesind E (red.) Buskerud Lensmannslag 100 år Røyken, 1984[?]. [Lensmannslaget]. 128 s Bystrøm HB, Hedlund G. I lovens navn : Telemark politikammer Porsgrunn, Telemark politidistrikt. 304 s. Undertittel på omslaget: Telemark politikammers historie gjennem 100 år 103. Bæra S. Lensmanns-institusjonen i Noreg ca : funksjonar og relasjonar. Hovedoppgave 1967, Universitetet i Oslo. IX, 232 s. Hovedoppgave i historie Klausulert. Inneholder en oversikt over alle lensmenn som er omtalt i kildene fram til 1570, ordnet distriktsvis og kronologisk Bærøe PR. En vekter og en politibetjent til besvær. I: "Herlig er staden, prægtig er gaden- ": fra Lillehammer 1827 til Lillehammer, Thorsrud, Lokalhistorisk forl.: S Undertittel på omslaget: Lillehammer 1827 til Handler om vekter Christoffer Olsen Schoug, politimester Johan Peter Lunde og politibetjent Niels Ovren og deres virke midt på 1800-tallet Bærøe PR. "Polti Larsen" og hans datter grevinnen. I: "Herlig er staden, prægtig er gaden-": fra Lillehammer 1827 til Lillehammer, Thorsrud, Lokalhistorisk forl.: S Teksten handler om Sigvard Larsen, politibetjent på Lillehammer fra 1879 til 1924, og hans datter Signe. Artikkelen er også trykt i Norsk Politihistorisk Selskaps årsskrift 2001, da med tittelen "Politibetjent Sigvard Larsen og hans datter grevinnen".

10 106. Børve OF. Lensmannsslekten på Børve i Kvam. [Norheimsund], s. På tittelbladet står "Av O.F.B." Omhandler og 1600-tallet Er også trykt i tidsskriftet Hardanger, årgang Calmeyer B, Antonsen V. Forsinket oppgjør: arbeiderbevegelsen og den politiske overvåking. Oslo, Aschehoug. 255 s. Om Treholt-saken s. [103] Carstens S. Middelalderbyens ordensmakt. Trondheim Politikammer : Årsberetning : S Christensen T-J. Streikerett for politiet og lensmannsetaten: utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. juli 1993 : avgitt til Justis- og politidepartementet i januar Oslo, Statens forvaltningstjeneste. 48 s. NOU 1994:1 Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. juli Christiansen TW, Myra K. Nobels fredspris 2009 : sett med politiets øyne. Oslo, Oslo politidistrikt. 98 s. Fotobok om politiets forberedelser og avvikling av Obamas besøk i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris Christie N. Hva slags politi bør vi ha? I: Lov og frihet: festskrift til Johs Andenæs på 70- årsdagen, 7 september Oslo, Universitetsforlaget: S Clausen C, Vassenden AL. Lensmennene i Hordaland. Stavanger, Hordaland lensmannslag. 315 s. Utgitt til Hordaland lensmannslags 60-årsdag 11. desember Collett C, Kjerulf A. [Lensmennenes lønnsforhold]. Departements-Tidende. 1874;46(44): S Fra en kommisjon oppnevnt ved kongelig resolusjon, for å vurdere en revisjon av lensmennenes lønningsforhold. Stykket har ingen egen tittel Dahl ST. Fogder. I: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden : en liste over de forskjellige lensherrer, lagmenn, borgermestre, rådmenn, byfogder, tollere, fogder, sorenskrivere etcsom var i funksjon i Midt-Norge i tiden [Trondheim], Svein Tore Dahl: S Dahle O. Norsk medlemskap i Den internasjonale Kriminalpolitikommisjon. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1999;5: S Dahle O. Interpol : Utviklingen i perioden Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2000;6: S Dahle O. Naturvitenskaplige undersøkelser for politi og påtalemyndighet. Norsk

11 Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2001;7: S Artikkelen handler om sentrale personer innen utviklingen av kriminalteknikk i Norge Dahle O. Dokument og skriftundersøkelser i Norge. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2002;8: S Dahle O. Politiets samband : Bruk av radiotelegrafi i norsk politi. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2003;9: S I mars 2004 var det femti år siden radiostasjonen i Møllergata 19 åpnet for telegramutveksling Dahle O. ID-gruppen ved Kripos. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2006;12: S Artikkelen tar for seg hendelsesforløp og erfaringer fra behandlingen av Sterling Airways' havari i Dubai i Artikkelen er hentet fra Informasjoner fra Kriminalpolitisentralen, Nr. 1, Februar Dahlin E, Johansen PO, Jørgensen J-K. De trodde på en ny dag : norsk politi i krig, fangenskap og befrielse Oslo, Genesis. 337 s., pl. Basert på Finn Dahlins dagbøker. Finn Dahlin var politimester i Sogn da han ble arrestert 16. august 1943, og ført til fangeleiren i Stutthof Danielsen H. Politi mellom by og land : politiet i Asker og Bærum [Sandvika], Asker og Bærum politidistrikt. 187 s. Billedredaksjon: Helge Danielsen og Stein Ryan Den Departementale politilovkomite av Indstilling fra den departementale politilovkomite av 1912 : utkast til lov om politiets ordning m.v. Kristiania, s. I komiteen: O. Sitje, Redveld Larssen, Haakon Sund, Ole Svang, M. S. Sørensen, H. M. Wrangell og Harald Thomas. Inneholder en "Historisk oversigt over enkelte sider av politivæsenets utvikling" Den Nordiske politisjefkonferanse. Beretning om den Nordiske politisjefkonferanse i Oslo juni Oslo, s. Norske bidrag av riksadvokat Andr. Aulie, politiinspektør A. Bjørbøk og høyesterettsdommer Erik Solem 125. Diesen GF. Lensmennene i Ytre Mandalen. Bidrag til Agders historie. 1930: S Om lensmenn i Mandal fra 1500-tallet til 1900-tallet [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København], [30] s Dorenfeldt LJ. Seksualdrapet i Skippergaten i Oslo. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1959;29(10): S Handler om Torgersendrapet. Forfatteren var statsadvokat Dunker B. Ole Bulls Proces med Bergens-Politi s. Handler om tvisten mellom Ole Bull og Bergens politi, om hvor mange plasser politiet skulle ha rett til under teaterforestillinger.

12 129. Dyrhaug T. Tønsberg politikammers historie : Tønsberg, [Politikammeret]. 171 s Dæhlin T. Omorganisering som politisk styringsmiddel. Departement eller direktorat? Søkelys på forvaltningspolitikken om å anvende direktoratsmodellen som et politisk styringsmiddel. Empirisk belyst ved omorganiseringen av politiets sentrale ledelse, Hovedoppgave 1986, Universitetet i Oslo: Institutt for statsvitenskap. 125 s. Kapittel 2 tar for seg hovedtrekk i utviklingen av politiets organisasjon, Daae A. Fingeraftryk-signalementer. Kristiania, s., fold. pl. Forklarer i detalj metode og framgangsmåte for bruk av fingeravtrykk for identifikasjon av personer. Anders Daae var fengseldirektør. På tittelbladet: "Med 17 Afbildninger, 3 Kort og 5 Tabeller" Eian IL. Tuxham. Årbok for Bjørnør. 2000;24: S Artikkelen handler om båten Tuxham, som var lensmannsbåt fra 1917 til midt på 70-tallet Eide K. Stavanger politilag Stavanger, Politilaget. 120 s Eide K. Alf Endsjø en foregangsmann. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2006;12: S Alf Endsjø var kriminalteknikker, og var ansatt ved Stavanger politikammer fra 1919 til Inneholder flere fotografier, og faksimiler fra avisartikler Ekanger K. Politiets rolle i samfunnet : delutredning I. Oslo, Universitetsforlaget. 224 s. Fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 10. desember 1976 Også særskilt vedlegg til St.meld. nr. 23 ( ), sammen med NOU 1987: Ekanger K. Politiets rolle og oppgaver i samfunnet: delutredning II. Oslo, Universitetsforlaget. 154 s. NOU 1987:27 Fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 10. desember 1976 Rygg- og omslagstittel: Politiets rolle i samfunnet. Også særskilt vedlegg til St.meld. nr. 23 ( ), sammen med NOU 1981: Elgesem E. Det rettslige grunnlag for politiets myndighetsutøvelse. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1967;37(3-4): S Forfatteren var statsadvokat Ellingsen D. Politiets arbeid med økonomisk kriminalitet. Oslo, Norges forskningsråd, Området for kultur og samfunn. 58 s. Forskning om økonomisk kriminalitet, rapport nr Elstad I. Radio i politibilene. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1938;8(11): S Forfatteren var politifullmektig i Oslo.

13 140. Elster H (red.), Wigert E (red.) Vi var i Rikspolitiet : om utdannelsen i Sverige og innsatsen i Norge. [Oslo], Rikspolitiets tiltaksnemd. 346 s. Iflg. forordet: Med bistand fra Otto Arnulf og Kjell Larsgaard Elvik H. Politi, presse, overvåking : hvitbok om "liste-saka". Oslo, Pax. 188 s Engen E. Politiets interessekontor, Trondheim : Trondheim, s. Utgitt i forbindelse med interessekontorets 10 års-jubileum Engen E. "De som lever de lever, og de som dør de dør". Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2004;10: S Handler om opptøyer i Trondheim i forbindelse med den russiske revolusjon i Tittelen viser til en tale som politivaktmesteren holdt for troppene sine før aksjonen Engesli V. "En stat i staten"? Organiseringen av politiets ledelse Masteroppgave 2008, Universitetet i Bergen: Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap. 96 bl Erichsen BC. Kriminalitet og rettsvesen i Kristiania på slutten av 1600-tallet. Oslo, Tingbokprosjektet, Universitetet i Oslo. XIII, 264 s. Opprinnelig levert som hovedoppgave i historie - Universitetet i Oslo, Erichsen OW. Fjerdingsfyrsten - blade fra "Surrelagets" annaler : av en forhenværende Kristiania-politimands optegnelser. Oslo, Aschehoug. 147 s. Boken er i romanform, og er basert på politimannen Olav Wilhelm Erichsens opplevelser Eriksen LH. Lensmannen : 800 år i samfunnets tjeneste. [Eidsvoll], Lensmannen i Eidsvoll og Hurdal. 44 s Espeland A. Futane i Sunnhordland. Sunnhordland. 1917;4: S Espeland G. Politidetektiven fra Søre Li'n. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2005;11: S Biografisk artikkel om overbetjent Redvald Larssen. Artikkelen står også på trykk i Fronsbygdins årbok for Fagerbakk A. Narvik politiforening 70 år : historisk utsyn [Narvik], Foreningen. 68 s Fagerbakk A. Narvik politidistrikt : historisk utsyn [Ankenesstrand], A. Fagerbakk. 256 s. Over tittelen: "For å lette arbeidsbyrden for fogden" Fagerbakk A. Historien om Narvik politidistrikt. [Narvik], 2002[?] Finne-Grønn SH. Politimester i Trondhjem Mons Lies autobiografi, skrevet året Norsk slektshistorisk tidsskrift. 1940;7: S Også gjengitt i Gauldalsminne: tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne, 4. band 8. hefte 1988.

14 Mons Lie ( ) var politimester i Trondheim fra 1817 til sin død. Lie var dikteren Jonas Lies oldefar, og nazisten Jonas Lies tipp-tippoldefar. Se også Norsk biografisk leksikon bind 8 (1938) s og bind 6 (2003) s ) Finstad L. En av gutta? Om kjønn i politiet. I: Kvinder på randen : tilegnet Beth Grothe Nielsen på 60-årsdagen, 6 november 1998, Kongstad AL, Kyvsgaard B, Storgaard A (red). Aarhus, Aarhus universitetsforlag: S En redigert versjon av artikkelen med samme tittel er trykt i PHS Forskning 2005:2 - Politirollen gjennom 100 år Finstad L. Politiblikket. Oslo, Pax. 366 s. Bokanmeldelser av "Politiblikket" er skrevet av Lars Holmberg i Materialisten nr. 1/2 2001, av Anders Bratholm i Lov og rett nr , av Christine Fossen i Rus og Avhengighet nr og av Vidar Halvorsen i Kritisk Juss nr 3/4 (2001) Finstad L. Et ansvarlig politi : åpenhet, kontroll og læring. Oslo, Departementenes servicesenter. 308 s. Evalueringsrapport fra utvalget oppnevnt av Justis- og politidepartementet 5. mars NOU 2009: Fiskaa HM. Gjaldker og byfogd : historikk og biografi Oslo, XX,316 s Fjeldberg N. Blålys under nordlys : politivirksomhet i Vestfinnmark. 1999, Universitetet i Oslo. 172 s. Hovedsoppgave i kriminologi 159. Fladby R. Fra lensmannstjener til Kongelig Majestets Foged. [Oslo], Universitetsforlaget. 222 s. Doktoravhandling i historie. Med sammendrag på engelsk. Fladby disputerte ved Universitetet i Oslo 30. mai Fladmark K. Dramatiske fluktdøgn på Sunnmøre. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2010;16: S Om politifolk fra Ålesund sine bidrag til den illegale Englandsfarten under Andre verdenskrig Flesjø O. Politihundens hverdag. [Fredrikstad], Mitt forl. 192 s. Forfatteren er politimann. Han tegner et bilde av en politihunds hverdag, basert på hans egne opplevelser som hundefører Folmer A. Kriminalsaker fra nyere tid : Barnemord på Grünerløkka. St Hallvard : Organ for selskabet Oslo byes vel. 2007;85(3): S Handler om sedelighetsmordet på en 6 år gammel jente på Grünerløkka i 1929, og den påfølgende etterforskningen Forsvarsdepartementets presse- og informasjonsavdeling. De Norske polititroppene i Sverige Oslo, Forsvarsdepartementets presse- og informasjonsavdeling. 32 s. Redaksjonssekretær: Tore Dydahl.

15 164. Fosnes DR. Politiets rolle i det norske Shoah. 2007, Url: Gratis internettkilde, tilgjengelig gjennom nettsidene til Universitetet i Bergen Fossen AB, Ertresvaag E. Til Indwohnernes større Sicherhed : Bergen Politikammer Bergen, Bergen politikammer. 407 s Geir, Ring J. En Politimands Oplevelser. Kristiania, P. T. Mallings Boghandels Forlag. 55 s. J. Ring var politibetjent ved oppdagelsespolitiet i Kristiania fra januar Basert på Rings opptegnelser, fortalt av Geir. Bokomtale av Erik Oluf Melvold i St. Hallvard 4/ Giertsen H. Egne og andres standarder : utlendingers møte med politi og rettsvesen - erfaringer og forståelsesmåter. [Oslo], s. Rapporten er basert på 37 intervjuer av innvandrere, foretatt i 1981, 1982 og Bibliografi: s The Gestapo at work in Norway : extracts from judicially-attested witness reports of terror and torture in German prisons in Norway. London, Royal Norwegian Government's Information Office. 38 s. Forord av Lord Chancellor Viscount Simon, P. C. Introduksjon av Terje Wold, justis- og politiminister i eksilregjeringen i London. Undertittel på forsiden: "The road to Grini concentration camp" Gjerdåker B. Futeembetet i det nordafjeldske på og 1800-tallet. I: Jeg fant, jeg fant. Trondheim, Statsarkivet i Trondheim: S Gjesdal K, Lima N. Erindringer og oplevelser m.m. [Ålgård], Kulturstyret. 111 s. Nikolai Lima ( ) var lærer, ordfører, lensmann, magistrat og stortingsmann. Basert på Limas håndskrevne selvbiografi Gottschalk P. Etterforskingsledelse : kunnskapsdeling, organisering og IKT. Nesbru, Vett & viten. 339 s Greve T. Spionjakt i Norge : norsk overvåkingstjeneste i tiden før Oslo, Aschehoug. 211 s Grong B, Liberg A. Grongninger (o.a. namdalinger) i polititroppene i Sverige. Årbok for Namdalen. 2000;42: S Græslie H. Politi i Namdal. Namsos, [s.n]. 207 s. På omslaget: En beretning om politi og samfunn gjennom flere hundre år Grøn KF. Hurdalsmordet. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1943;13(2): S Om etterforskningen av mordet på Helmer T. i Hurdal i april Forfatteren var politimester i Florø Grøn KF. Nittedalsmordet. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1944;14.

16 Artikkelen er gjengitt i Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift Grøvik I. Ei lensmannsætt i Hjørundfjord gjennom 200 år. Tidsskrift for Sunnmøre historielag. 1981;57: S Handler om lensmannsslekten Riise, lensmenn i Hjørundfjord Gulbrandsen. Politibetjent Gulbrandsen's erindringer om drap begått av en sukkertøikræmmer i 1875 og henrettelse av samme person i Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1996;2: S Gulbrandsen var politibetjent i Kristiania, og var med på etterforskningen av dette drapet i Hans egne erindringer er her gjengitt i sin originale språkdrakt. Henrettelsen var den siste som fant sted i Norge Gule L, Falck P. Politivold, forskning og rettssikkerhet : et menneskerettslig søkelys på politivoldskomplekset i Bergen. [Bergen], Ariadne. 334 s. Av innholdet: Preben Falck og Lars Gule: Politivold, forskning og rettssikkerhet - en innledning Torstein Eckhoff: Politivold - omfang, årsaker og mulige botemidler Kjell Inge Bjørvik: Bergenskomplekset Anders Brattholm: Politivolden i Bergen - et stort problem Johan Hjort: Politivold - et forsvarerperspektiv Ottar Hellevik: Forskning og etterforskning - synspunkter på forskjellen i vurdering av politivold i Bergen Asbjørn Kjønstad: Forskningsetiske og juridiske synspunkter på forksning og etterforskning Lars Gule: Politivold, forskning og rettssikkerhet - noen vitenskapsteoretiske og forskningsetiske utdypninger 180. Gundhus HI. "For sikkerhets skyld" : IKT, yrkeskulturer og kunnskapsarbeid i politiet. Doktorgradsavhandling 2006, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 515 s. Noe av dette materialet presenteres også i Gundhus' artikkel i PHS Forskning 2005:2 Politirollen gjennom 100 år Guttulsrød TE. Hvilke faktorer påvirker politiets arbeid med narkotikasaker? Mastergrad 2010, Høgskolen i Østfold: Avd for økonomi og språkvitenskap. 120 s. Mastergradsoppgave i Organisasjon og ledelse Gylseth A. En omdiskutert lensmannsansettelse i Steigen. Årbok for Steigen. 1993;18: S Gjengir debatten i avisen Nordlandsposten i forbindelse med ansettelsen av ny lensmann i Haga E. Lensmannsetatens uniformshistorie Oslo, Politimuseet. [20]s Haga E. Politietatens uniformshistorie Oslo, Forfatteren. 257 s. Bibliografi: s Haga E. Norske politi- og lensmannsuniformer : med sidevæpning og tilbehør samt norske polititegn Norsk politiforbund. 224 s. Har litteraturliste Haga E. Tanker omkring en politisabel. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1998;4: S

17 187. Hagemann A. Kort Fortegnelse over Finmarkens Lensmænd i de sidste 200 Aar. Hammerfest, Finmarkspostens Bogtrykkeri. 27 s. "Føljeton til Finmarksposten" Hagen M. En politimanns opptegnelser. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1995;1: S Artikkel basert på Martin Hagens egne nedtegnelser. Inneholder tre av hans fortellinger: Kristianiabilder, Fille-Kari og Mestertyven. Martin Hagen var politimann i Kristiania før og etter forrige århundreskiftet Hagen M. En politimanns opptegnelser. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2002;8: S Inneholder fortellingene "En fremmed" og "Avisen" Halvorsen T. Debatten omkring en norsk politilov : Politiloven av Hovedoppgave 2003, NTNU: Historisk institutt. 134 bl Halvorsen V. Politi, makt og demokrati. PHS Forskning. 2005;11(2): S Artikkelen tar for seg ulike offentlige utredninger og meldinger om politiet de siste årene. Basert på et innlegg på Politihøgskolens forskningskonferanse Hamborg M, Stranden EE. Oslo politiforening : Oslo, 1946[?]. 64 s Hammarstrøm G. Farlig politi. Oslo, Spartacus. 143 s. Inneholder eksempler på hendelser der forfatteren mener at Politiet har handlet på en slik måte at det selv har skapt dramatiske situasjoner eller utgjort en fare for rettssikkerheten Han ville ha pratet sine motstandere sønder og sammen, men ble politimester. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2009;15: S Artikkelen er en gjengivelse av et intervju i Akershus Arbeiderblad 18. mai Haneborg W. Veiledning for lensmenn. Oslo, Sem & Stenersen. 328 s Hansen AS. Politi i FN-tjeneste : I skjæringspunktet mellom utvikling, styresett og stabilisering. I: Utfordringer og strategi i freds- og stabiliseringsoperasjoner, Nyhamar T (red). Oslo, Abstrakt forl.: S Hansen I. Politiarbeid i en multietnisk by. PHS Forskning. 2008;14(3): S Basert på forfatternes innlegg på Politihøgskolens forskningskoferanse i Hansen ID. Politiet under lupen. Stat & styring. 1991;1(6): S Handler blant annet om debatten rundt styringen av politiet og den eventuelle opprettelsen av Politidirektoratet Hansen T. Stiftamtmann Albrecht Philip v. Levetzaus forslag i 1774 om innføring av politiretter på landet i Norge. Historisk tidsskrift. 1992;71(3): S Har sammendrag på engelsk. Levetzaus' forslag ble aldri gjennomført.

18 200. Hansen W. Litt om Fingeravtrykk. Oslo, s. Waldemar Hansen var bestyrer av identifiseringssentralen under Oslo Politikammer. Boken forklarer teknikker, fremgansmåter og metoder for bruk av fingeravtrykk ifm. identifisering av personer. Hansens bok Fingeravtrykk og signalement fra 1932 bygger på denne Hansen W. Fingeravtrykk og signalement. Oslo, Tanum. 88 s. Bygger på Hansens bok "Litt om fingeravtrykk" fra Hanssen ID, Pedersen D. Advokater, dommere og kjeltringer : sannferdig fra rettslivet. [Oslo], Metope. 109 s. Inneholder historier og anekdoter fra retts- og politilivet. "Siste del av boken omhandler Kristiansand politikammer..." - Bakre omslagsside Hanssen K. Hvem skal lede politiet? En profesjonssosiologisk studie av foholdet mellom politijurister og polititjenestemenn (kvinner). Hovedoppgave 1998, Universitetet i Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. 120 s. Hovedoppgave i sosiologi Hansson E. Haandbog for Lensmænd. 2.utg. Kristiania, Grøndahl & Søns Forlag. 258 s.. Forfatteren Emil Hansson var overretssagfører og cand. jur. Boken inneholder i alt 434 punkter. Første utgave fra 1885 har 132 s Hartmann B. Om vektere og vektersang. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1996;2: S Forfatteren var politimester i Uttrøndelag Hartz HA. Samarbeid eller samrøre? Norsk politi og militære sammen om politiopplæring i Afghanistan. Oslo, Norsk utenrikspolitisk institutt. 33 s Hartz HA, Christensen OK. Med CIVPOL i fredens tjeneste : håndbok for Civilian Police (CIVPOL) i internasjonale fredsoperasjoner (IFO) utg. [Oslo], Politidirektoratet. 160 s. 1.utg. Oslo : Justisdepartementet, Politiavdelingen, Hasle AKL. En bedre organisert politi- og lensmannsetat. Oslo, Statens forvaltningstjeneste. 137 s. NOU 1999: 10. Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Regjeringens resolusjon 26. februar Hasle T. Simon Østmoe : Politimester av god gammel årgang. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2000;6: S Simon Østmoe ledet etterforskningen av Vidkun Quisling etter andre verdenskrig Hatlem R. Kvaliteten på politiets etterforskning. Oslo, Politihøgskolen. 111 s. PHS Forskning 1999:3.

19 En undersøkelse gjennomført på oppdrag fra Justisdepartementet Hatlem R. Kvaliteten på etterforskningen. PHS Forskning. 2000;6(1): S Fra Justisdepartementets forskningskonferanse på Politihøgskolen august Haugan KM, Schjølberg O. Det kom en telefon : norsk politimann i Hitlers dødsleir. Oslo, Lunde. 170 s. Karl M. Haugan var politimann i Oslo de tre første årene av andre verdenskrig. Han ble tatt til fange i 1943, og boken handler om hans opplevelser i Stutthof-leiren Hauge J, Røed E. Fredrikstad politilag : beretning med litt byhistorikk. Fredrikstad, s. Over tittelen: juni Utgitt i forbindelse med Fredrikstad politilags 50-årsjubileum Haugen A. Oss menneskeforaktere imellom. Oslo, Oktober. 130 s. Tittel på omslaget: Oss menneskeforaktere imellom: en eks-politimann synger ut Haugen G, Krogh G. Lensmennene i Ås og Frogn : fra kongens mann til bygdas lensmann. [Ski], Politimesteren i Follo. 216 s Haugen T. På patrulje i Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2005;11: S Handler om forfatterens opplevelser fra patruljering på Jernbanetorget i tiden rundt første verdenskrig Haugestad A. Kappefall : et varslet justismord. Oslo, Aschehoug. 397 s. Om saken mot Arne Treholt Haugesund politilag, Gilje S (red.) Haugesund politilag : utgitt ved Haugesund politilag's 50 års jubileum. [Haugesund], s., pl Haugli W. Tøffe år. Oslo, Aschehoug. 249 s. Willy Haugli var politimester i Oslo Haukanes J. Lensmennene i Gravens skipreide. Hardanger. 1934;27: Haukanes J. Lensmennene i Ulvik skipreide. Hardanger. 1935;28: S Omhandler lensmenn i Ulvik fra 1500-tallet til 1700-tallet Haukanes J. Lensmennene i Gravens skipreide fra Hardanger. 1936;29: S Fortsetter i artikkel i 1937-årgangen Haukanes J. Lensmenn i Granvin skipreide fra Hardanger. 1937;30: S Fortsetter fra artikkel i 1936-årgangen Haukanes J. Lensmennene i Kinsarvik skipreide. Hardanger. 1938;31: S Haukanes J. Lensmennene i Odda Skipreide. Hardanger. 1940;33: S

20 226. Haukanes J. Lensmennene i Ullensvang skipreide. Hardanger. 1941;34: S Om lensmenn i Ullensvang fra 1300-tallet til 1600-tallet. Fortsetter i artikkel i 1943-årgangen Haukanes J. Lensmennene i Ullensvang skipreide Hardanger. 1943;36: S Fortsettelse fra artikkel i 1941-årgangen. Fortsetter i artikkel i 1944-årgangen Haukanes J. Lensmennen i Ullensvang II : Tidi 1707 til no. Hardanger. 1944;37: S Fortsettelse fra artikkel i 1943-årgangen Haukanes J. Lensmennene i Kvam (Øistese) skipreide. Hardanger. 1945;38: Om lensmennene i Kvam på og 1600-tallet. Fortsetter i artikkel i 1946-årgangen Haukanes J. Lensmennene i Kvam II. Hardanger. 1946;39: Om lensmenn i Kvam Fortsetter fra artikkel i 1945-årgangen. Fortsetter i artikkel i 1948-årgangen Haukanes J. Lensmennene i Kvam III. Hardanger. 1948;40: S Om lensmenn i Kvam Fortsettelse fra artikkel i 1946-årgangen Heber G. Innledning til Våre fogders <futers> historie. Oslo, bl. Stencileret i Oslo i 40 eksemplarer i Forfatteren oppfordrer i avslutningen andre til å fortsette arbeidet han selv har startet Hedemann R. Gestapo i Norge : mennene, midlene og metodene. 2.utg. Oslo, Norsk kunstforlag. 226 s. Opprinnelig utgitt anonymt. 1.utg.: Oslo, Gyldendal, Hedmark l, Lillevold E (red.) Gamle og nye lensmenn i Hedmark : ved Hedmark lensmannslags 85 års jubileum. Elverum, s Hegland O. Innstilling om lensmennenes arbeids- og inntektsforhold m.v. [Oslo], Finans- og Tolldepartementet. 126 s. Avgitt av en av Finans- og tolldepartementet den 30. april 1936 nedsatt komité. I komiteen: Olaf Hegland (formann), Sverre Steen og H. Strømsæther. Også vedlegg til St.prp. nr 1, tillegg 17 (1938). Inneholder mye detaljert informasjon om arbeidsforhold i ulike lensmannsdistrikter Heiberg H. Politivirksomhed i Sogn. Bergen, H. Heiberg. 22 s. Handler om H. Heibergs beskrivelse av hendelsesforløp og politiets rolle da han ble anmeldt for brudd på fiskereglene i Heiberg T, Johansen I, Lillevolden S, Mathiesen T, Roli BO, Stabell H, Østberg Ø. Makt og langkølle : søkelys på politiet. Oslo, Tiden. 216 s.

2. Asker og Bærum politihundelag, Drangevåg BE (red.) 50-årsjubileum. Oslo, 2007. Tjenestehundens hverdag. 28 s.

2. Asker og Bærum politihundelag, Drangevåg BE (red.) 50-årsjubileum. Oslo, 2007. Tjenestehundens hverdag. 28 s. 1. Nordisk politisjefkonferanse. 10. Pohjoismainen poliisipaallikkokonferenssi : X. Nordiska polischefskonferansen. Helsinki, 1971. 165 s. Politimester i Oslo Johan Gjerde var fungerende president. Norske

Detaljer

1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København], 1746. [30] s.

1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København], 1746. [30] s. 1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København], 1746. [30] s. 2. Klarup C. Forordninger om politiets administration af 22/10 1701 igiennemgaaet og henviist

Detaljer

Politihistorisk bibliografi

Politihistorisk bibliografi Politihistorisk bibliografi Norsk Politihistorisk Selskap har i en tid ønsket å utarbeide en bibliografi om norsk politihistorie, og høsten 2008 ble bibliotekar Frode Thomassen engasjert for å utføre arbeidet.

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi INNHOLD: FRA FORFATTERNE Paweł Urbanik Agnieszka Knyt Kapittel I. Ny stat. 1900 1905 ØYEBLIKK FRA BARNDOMMEN Fra:, Unge år. Erindringer fra århundreskiftet

Detaljer

Dokument og skriftundersøkelser i Norge

Dokument og skriftundersøkelser i Norge Dokument og skriftundersøkelser i Norge Av politiavdelingssjef Oddmund Dahle. I en artikkel i Årsskriftet for 2001 omtalte jeg utviklingen av de såkalte rettsvitenskapelige undersøkelser i Norge. Denne

Detaljer

1. A.M.: Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen: S På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna.

1. A.M.: Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen: S På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna. 1. A.M.: Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen: 1914. S. 89-103 På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna. 2. Aaland J: Nordfjords lensherrer og fogder. I: Bergens historiske

Detaljer

NNN avdelingsledere januar 2016

NNN avdelingsledere januar 2016 NNN avdelingsledere januar 2016 Avdnr. Avdelingsleder Orgledd navn Epost 2 Kristensen Katja NNN avd. 2 Buskerud nnn.avd2@live.no 3 Farhat Eva R Nistad Avd. 3 Vest-Agder post@nnnavd3.no 5 Berg Knut Roar

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

Norsk Politihistorisk Selskap (NPHS) Innholdsfortegnelse for selskapets Årsskrift. År Artikkel Forfatter Side

Norsk Politihistorisk Selskap (NPHS) Innholdsfortegnelse for selskapets Årsskrift. År Artikkel Forfatter Side Norsk Politihistorisk Selskap (NPHS) Innholdsfortegnelse for selskapets Årsskrift År Artikkel Forfatter Side 1995 Hilsning til Norsk Politihistorisk Stephan Tschudi-Madsen 7 Justisdepartementet hilser

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

OFFENTLIG SØKERLISTE (Offentlig tilgjengelig)

OFFENTLIG SØKERLISTE (Offentlig tilgjengelig) OFFENTLIG SØKERLISTE (Offentlig tilgjengelig) Politimester i Agder 2 Karlsen, Runar 48 Visepolitimester Porsgrunn 3 Parnemann, Ole Petter 53 Politiinspektør Bærum 4 Lier, Curt A. 43 Forbundsleder Oslo

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag 17.01.10 Samlagsstevne på 15m skytterlag 15m 25-skudd kl. ASP 1. Mats Bakker 1. Anders Martin Dahl 1. Håvard Engen Vetrhus 1. Gjermund Halseth X9*68 43 X9988 44 898XX 45 132 *8XX9859X8 87 219 69749 35

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR 1000 m 1922 Audun Larsen, IK Hero 1923 Sverre Aune, Jarlen 1924 Bernt Evensen, KSF 1925 Adolf Larsen, OVK 1926 Gustav Kristiansen, IK Hero 1927 Gustav Kristiansen, IK Hero

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Andre bøker av Aage G. Sivertsen:

Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Kristiansund i stormkast og stille. (red.), Oslo 1992. Rinnan. Et nærbilde, Oslo 1995. En landevei mot undergangen. Utryddelsen av taterkulturen i Norge (med Olav Rune

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr. 2.4.216-2.4.216 16FJ32 2.4.216 14:32 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Geir Lindem A 18 Råde JFF 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 2 Tom Thorvaldsen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 0 148 3 Henning Haugen Hedrum JFL 25 25 25 25 25 21 0 0 0 0 0 146 4 Terje Terjesen

Detaljer

Premieoppgjør Løvenskioldbanestevnet 2015

Premieoppgjør Løvenskioldbanestevnet 2015 Premieoppgjør Løvenskioldbanestevnet 2015 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Helene Lillekvelland Nordstrand 5 50 49 50 100 100 349 17* Gylt medalje 2 Knut Olav Olsen Skarpskytten 5 50 50 49 98 100 347

Detaljer

Gestapos hemmelige terrorplan

Gestapos hemmelige terrorplan Christopher Hals Gylseth Gestapos hemmelige terrorplan Operasjon Blumenpflücken Om forfatteren: Christopher Hals Gylseth (f. 1965). Cand. philol, hovedfag i idéhistorie. Forfatter av biografier og dokumentarbøker.

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust En varm takk til tidsvitnene som gir oss sine beretninger over sytti år etter at det ufattelige hendte. Uten

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

Paul Larsson Växjö februar 2014

Paul Larsson Växjö februar 2014 Paul Larsson Växjö februar 2014 Begrepsforvirring politistudier, politiforskning, politivitenskap, studies in policing, police science, police research, crime science (Uppsala) I Norge i forbindelse med

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Finfelt Maks oppnåelig 103 P DM - Junior Menn 1 Magnus Løvlien Bjørnstad Hamar IL, pistolgruppa (9 6 8 10 10 10 9 10 11 12)

Detaljer

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae Karl Erik Haug Folkeforbundet og krigens bekjempelse Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme Avhandling for graden doctor philosophiae Trondheim, oktober 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL A 4 1 Gjermund Sørum Buskeruds J 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 24 25 25 25 0 0 0 0 0 149 3 Ingar Sørum Buskeruds J 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 0 148 3 Marcus Langmyr

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

VOKSENROLLEN I DET GODE SAMSPILLET. Om å reflektere over praksisfortellinger for å utvikle en levende yrkesrolle.

VOKSENROLLEN I DET GODE SAMSPILLET. Om å reflektere over praksisfortellinger for å utvikle en levende yrkesrolle. VOKSENROLLEN I DET GODE SAMSPILLET. Om å reflektere over praksisfortellinger for å utvikle en levende yrkesrolle. Bakgrunn. Et lokalt, pedagogisk utviklingsarbeid i Trondhjems asylselskaps barnehager (TA)

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Øyvind Heer Trøgstad 50 50 50 150 78,- 2. Morten Brusnes Røyken og Hurum 49 48 49 146 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Runar Holter Moss og Våler 50 49 49 148 0,- 2. Alexander

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.54,5 (z) Fana 30.07 Geir Tore Larsen 040468 TIF Viking 12.57,9 (1) Fana 17.09 Tor-Ivar Guttulsrød 011263 IL Stjernen 13.06,0 (z) Fana 30.07

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Eker og Fiskum skytterlag. Sommerstevnet 19 og 20 Mai Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Eker og Fiskum skytterlag. Sommerstevnet 19 og 20 Mai Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Oddvar Eidal Sigdal 44 48 43 94 229 0,- Gave 1. Camilla Håkedal Nøtterø 47 49 42 95 233 0,- Gave 1. Kittil Lande Fiskum 28 9 26 57 120 0,- Gave 1. Torjus Lande Fiskum 30

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Forklaringer. Vedlegg 5. Tabell 5.1 Oversikt over personer som har avgitt forklaring 476 NOU 2012: 14

Forklaringer. Vedlegg 5. Tabell 5.1 Oversikt over personer som har avgitt forklaring 476 NOU 2012: 14 476 NOU 2012: 14 Forklaringer 14.11.2011 Sivil 15.11.2011 Innsatsleder 15.11.2011 Aksjonsleder 15.11.2011 Sivil 15.11.2011 Sivil 15.11.2011 P 30 A 15.11.2011 P 30 B 15.11.2011 Operasjonsleder 16.11.2011

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909. Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888.

KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909. Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888. KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909 Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888. UTSKRIFTSBAR VERSJON FRA DIGITALVERSJONEN VED NORSK

Detaljer

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning?

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Resultater fra en spørreundersøkelse til IP-godkjente 1-5 Rapport til Bevæpningsutvalget 12. oktober 2012 Professor Liv Finstad Noen hovedresultater Undersøkelsen

Detaljer

Resultatliste klasse. Nøstvedt. Ås JFF. Klasse

Resultatliste klasse. Nøstvedt. Ås JFF. Klasse 1.4.217-2.4.217 17FJ12 4.4.217 21:54 A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 1 Morten Kristiansen A 2 19 2 2 2 15 2 2 2 17 14 2 2 Sterling E. Herskedal A 3 17 2 2 2 14 2 13 2

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

1. VINTERKARUSELL KM MENN klasse år 1 Tommy Aanensen MHI 10.36

1. VINTERKARUSELL KM MENN klasse år 1 Tommy Aanensen MHI 10.36 1. VINTERKARUSELL - 99 3KM klasse 17 18 år 1 Tommy Aanensen MHI 10.36 klasse junior/senior 1 Arvid Fredriksen KIF 09.57 2 Ulf Bergersen Kvikk Mat 09.58 3 Joar Kvaase KIF 10.11 4 Ulf Hansen MHI 10.19 5

Detaljer

HISTORISKE FOREDRAG. i jubileumsåret Fredrikstad fyller 450 år i

HISTORISKE FOREDRAG. i jubileumsåret Fredrikstad fyller 450 år i HISTORISKE FOREDRAG i jubileumsåret 2017 Fredrikstad fyller 450 år i 2017 www.fredrikstad450.no Bli kjent med byens spennende historie når flere av byens aktører tilbyr historiske foredrag og vandringer.

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

NORGESMESTERE - MENN

NORGESMESTERE - MENN NORGESMESTERE - MENN 1935: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1936: Sportsklubben Grane, Sandvika 1937: Sportsklubben Grane, Sandvika 1938: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1939: Sportsklubben Grane,

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Rakkestad Skytterlag. Maistevnet 2015. Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Rakkestad Skytterlag. Maistevnet 2015. Leon - Resultatprogram Rakkestad Mesterskap kl. R 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Marius Granberg Fet * * * * * 50 * * * * * 50 X*X*X 50 150 X*XXX* * *9 * 99 249 X*XXX9XXXX 99 348 (18*)

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København]: [30] s.

1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København]: [30] s. 1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København]: 1746. [30] s. 2. Klarup C: Forordninger om politiets administration af 22/10 1701 igiennemgaaet og henviist

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

GUTTER JENTER GUTTER MENN JUNIOR/SENIOR MENN MOSJON MENN JUNIOR MENN AKTIVE MENN VET MENN VET MENN VET.

GUTTER JENTER GUTTER MENN JUNIOR/SENIOR MENN MOSJON MENN JUNIOR MENN AKTIVE MENN VET MENN VET MENN VET. Sammendrag 2007 Vinterkarusell 3KM GUTTER 15-16 1. Torbjørn Hansen Søgne 7 2. Jon Henrik Eskeland MHI 8 3. Jostein Mæland Søgne 10 4. Marcus Akselsen MHI 18 JENTER 15-16 1. Signe Hansen Søgne 4 GUTTER

Detaljer

Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88

Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88 Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88 Fredikshald HFK 7 Frøydis 2 3 3 S Finn Kristiansen 4,67 Akershus

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Nr Navn på skytter Klubb (*) SUM Premie Klasse A 0 1 Britt Elena Wollan

Nr Navn på skytter Klubb (*) SUM Premie Klasse A 0 1 Britt Elena Wollan Resultatliste Stevne Åpen Stevne Program Feltpistol 1FGMR Stevnedato 19.05.2012 Arrangør Sted Stevnenummer Trondhjems PK Jonsvannet 1216050 Stevneleder/dommere Maks oppnåelig Frode Knutsen, Hans Johansen,

Detaljer

Holocaust i kulturen -elevens materiale

Holocaust i kulturen -elevens materiale Holocaust i kulturen -elevens materiale Sannsynligvis har du mange inntrykk av 2. verdenskrig, nazismen og Holocaust fra andre kilder enn læreboka. Kanskje har du sett spillefilmer, lest romaner eller

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

Navn tid xlsx tid tid tid tid tid

Navn tid xlsx tid tid tid tid tid 3.11. tid 10.11. 20092010.xlsx tid 17.11. tid 24.11. tid 1.12. tid 8.12. tid Christian Groven 10 000 21:25 10 000 21:53 10 000 21:50 10 000 20:42 10 000 21:15 10 000 20:45 Geir I. Markussen 10 000 19:32

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

NYE UTFORDRINGER FOR EUROPEISK SIKKERHETSPOLITIKK

NYE UTFORDRINGER FOR EUROPEISK SIKKERHETSPOLITIKK PERNILLE RIEKER OG WALTER CARLSNAES (RED.) NYE UTFORDRINGER FOR EUROPEISK SIKKERHETSPOLITIKK AKTØRER, INSTRUMENTER OG OPERASIONER UNIVERSITETSFORLAGET FORORD 11 KAPITTEL 1 INNLEDNING 13 Pernille Rieker

Detaljer

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn Agder & Rogaland 4 1 Bakka Sven Agder & Rogaland 18 2 Jørgensen Simon Friis Agder & Rogaland 28 2 Wee Østensjø Ivar Johannes Agder & Rogaland 39 3 Høgseth Vermund Skogland Agder & Rogaland 55 3 Dolmen

Detaljer

AGR Kraftløpet. Startliste. Hennummarka - Tranby 16.08.2015. 1 Haakon Kjelås Garfjell Sportsklubben Kraft 12:00:00 401

AGR Kraftløpet. Startliste. Hennummarka - Tranby 16.08.2015. 1 Haakon Kjelås Garfjell Sportsklubben Kraft 12:00:00 401 Gutter 10,5 km 14-15 år 1 Haakon Kjelås Garfjell Sportsklubben Kraft 12:00:00 401 Gutter 10,5 km 16-17 år 2 Terje Jacobsson Sportsklubben Kraft 12:00:00 402 3 Henrik Grevstad Sportsklubben Kraft 12:00:00

Detaljer

Norge / Norway: 2009 - Utendørs / Outdoor

Norge / Norway: 2009 - Utendørs / Outdoor Norge / Norway: 2009 - Utendørs / Outdoor Menn / Men 70-74 år / years pr. 31.12.2009 (oppdatert / updated 04.01.2010) 60m (M70-74) 10.17 +2,4 (1) Aksel Rosland, Orre IL (39) Egersund 10.09.2009 11.5 (1)

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Fåset 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang 35 skudd 1. Knut Bråthen Kongsberg 5 * * *XX 50 X* * *X 50 X* * * * 50 150 99 * *99X* *X 96 246 * * * * * *XX* * 100 346 (22*) 2. Ragnar Flaatnes Sem 5 *XX*

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Hopptreff Finale. Hopp Team Official results. Arnulf Pedersen Tor Zachariassen Niljas Sara Jan Erik Heggstad Jørn Thomas Hansen

Hopptreff Finale. Hopp Team Official results. Arnulf Pedersen Tor Zachariassen Niljas Sara Jan Erik Heggstad Jørn Thomas Hansen .0.00 Starttid :00:00 Jury/Ledelse Rennleder Teknisk Delegert Harald Brattaker Cup KoordinatorSvein Brurud Bakkesjef Ass rd Kjell Otto Sebergsen Stein Johannessen Hugo Forfang Måldommersjef Olav Larsen

Detaljer

Resultater total E-18 Smellen

Resultater total E-18 Smellen Resultater total E-18 Smellen StevneID: 13ls0714 - Arrangør: Eidanger JFL - 18.11.2013 16:59:18 Plass Navn Forening Klasse HF1 HF2 HF3 HF4 HF5 Sum Kenneth 1 Kroken JFF A 43 50 47 0 0 140 Lilleødegård 0

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

PREMIEOPPGJØR for skytingen om Den norske Skyttermedalje 2009 Skutt i Båstad lørdag 6. juni 2009

PREMIEOPPGJØR for skytingen om Den norske Skyttermedalje 2009 Skutt i Båstad lørdag 6. juni 2009 PREMIEOPPGJØR for skytingen om Den norske Skyttermedalje 2009 Skutt i Båstad lørdag 6. juni 2009 I denne skytingen premieres 5 skudd kne + 5 skudd liggende sammenlagt, 10-skudden og omgangen. Klasse J

Detaljer

Domstolledermøtet. 9. - 11. mai. Trondheim

Domstolledermøtet. 9. - 11. mai. Trondheim Domstolledermøtet 2007 p r o g r a m 9. - 11. mai Trondheim Tvistelovsdagen 2007 Domstollederes ansvar for forberedelse til ny tvistelov Nova Hotel kurs og konferanse Onsdag 9. mai Kl 09.00 10.30 Registrering

Detaljer

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten LIK-MILA 2010-2011 Mass start - unofficial timing 2.11. tid 9.11. tid2 16.11. tid3 23.11. tid4 30.11. tid5 7.12. tid6 14.12. tid7 21.12. tid8 26.12. tid9 Birger Engen 23:00 24:12.21:20 22:38 21:17 22:09

Detaljer