1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S. 89-103. På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna."

Transkript

1 1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna. 2. Abrahamsen F, Gangdal J. Politi : på liv og død. Oslo, Aschehoug. 286 s. Finn Abrahamsen ledet voldsavsnittet ved Oslo politidistrikt fram til han ble pensjonist i Boka inneholder 13 historier fra Abrahamsens karriere. 3. Abrahamsen S, Strype J. Politipersonligheten. PHS Forskning. 2006;12(3): S Basert på et foredrag holdt på Politihøgskolens forskningskonferanse Foredraget var igjen basert på en studie som ser på politifolks egne oppfatninger av politiets forhold til publikum. Studien ble utført på politifolk fra Hordaland. 4. Abrahamsen SN. Politireform 2000 : Sammenslåing av politidistriktene, en organisasjonsteoretisk prosess- og effektanalyse. Mastergrad 2006, Universitetet i Oslo. 111 s. Masteroppgave i statsvitenskap. 5. Ahnfelt E, From J. Politisamarbeid og europeisk integrasjon : fremveksten av justis- og innenrikssamarbeid i EU, Europol og Schengen. Oslo, Ad notam Gyldendal. 302 s. Omhandler også Maastricht-traktaten. 6. Amundsen V. Harald Asmyhr : Den første politimannen i Lillestrøm. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2002;8: S Amundsen V. Korte glimt fra "Kunngjøringer til Politiet" : Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2004;10: S "Kunngjøringer til politiet" ble utgitt av den nazistiske politiledelsen under andre verdenskrig. Artikkelen inneholder eksempler på kunngjøringer, i stikkordsform. 8. Amundsen V. Sykkelavdelingen ved Romerrike politikammer. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2004;10: S Handler om den nå nedlagte sykkelavdelingen på Lillestrøm. 9. Andersen AG. Sikkerhet med et smil : om politiets innsats under De XVII Olympiske Vinterleker. Oslo, Meta Form. 181 s. Også utgitt på engelsk med tittelen Security with a smile Forfatteren var leder for informasjonsavdelingen i Den sentrale politistyrke før og under OL på Lillehammer. Medforfatter Kari Einertsen var informasjonsmedarbeider i politistyrken. 10. Andersen OJ, Hallmann K. Politihistorie for Hønefoss gjennom 125 år [Hønefoss], Ringerike politikammer. 167 s. Redigert av Kjell Hallmann og Ole J. Andersen. 11. Andersen R. Sin egen fiende : et portrett av Asbjørn Bryhn. [Oslo], Cappelen. 358 s., pl. Asbjørn Bryhn ( ) var blant annet byråsjef i Justisdepartementet i London under andre verdenskrig, politiinspektør i Oslo etter krigen og sjef for politiets overvåkingstjeneste

2 12. Andersen T. Norges første kvinnelige politibetjent : en pionér. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2003;9: S Handler om Elise Mathilde Henriksen, Norges første politikvinne. 13. Anderssen JE. Polititegning : en elementær veiledning. Oslo, Cappelen. 147 s. Jak E. Andersen var statsadvokat. Boken er illustrert. 14. Andersson JE, Borgen E. Overvåkingspolitiet i Norge. I: Storebror ser deg! : En kartlegging av overvåkingspolitiet i Norge og NATOs hemmelige kupp-planer. Oslo, Pax ; [København] : I kommisjon for Danmark: Borgen. S Andresen S. Overvåkingstjenesten 60 år. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2000;6: S Anker P. Stutthof. I: Frihetens gisler : fra hjelpearbeidet for de norske fangene Oslo, Gyldendal: S Stutthof var en konsentrasjonsleir i Polen under andre verdenskrig. Mange norske politifolk ble sendt hit. 17. Apenes G. Maktens bilder. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2008;14: S Basert på Apenes' foredrag ved åpningen av utstillingen "Maktens bilder" i Oslo Rådhus 4. september Arnesen SA. Så ute, høste hjemme? Politiets utnyttelse av internasjonalt ervervet kompetanse. Oslo, Politihøgskolen. 63 s. PHS-Skriftserie 2005:1 19. Arnestad K. EUs politi- og justissamarbeid : i dag og i morgon. Oslo, Nei til EU. 48 s. 20. Arnli JA. Det norske politi i perioden våren Hovedoppgave 1976, Universitetet i Oslo: Historisk fakultet. 188 s. Oppgaven tar sikte på å forklare norske politifolks relativt store oppslutning om NS høsten og vinteren Aschehoug TH. De norske Communers Retsforfatning før Christiania, I kommission hos Aschehoug. 212 s. Fra tittelbladets bakside: "Særaftryk af Universitetets Festskrift til Hans Majestæt Kong Oscar II i Anledning af Regjeringsjubilæet 1897". 22. Askeland KA. Lang ferd mot direktorat : En studie av reorganiseringen av den sentrale politiledelsen. Hovedoppgave 2005, Universitetet i Oslo: Institutt for statsvitenskap. 128 s. 23. Asker og Bærum politihundelag, Drangevåg BE (red.) 50-årsjubileum. Oslo, Tjenestehundens hverdag. 28 s. 24. Askvig B. Lovbestemmelser, resolusjoner, skrivelser m.v. vedkommende politiets

3 daglige virke. Moss, N.S.R. Østfoldavd. 151 s. Askvig var politimester i Oslo under andre verdenskrig. 25. Association IP. Jubileumsskrift 25 år : International Police Association, norsk seksjon : 22. mars mars [Oslo], Foreningen. 26. Auglend RL, Røsandhaug K, Mæland HJ. Politirett. 2.utg. Oslo, Gyldendal akademisk s. 1.utg. Oslo : Ad notam Gyldendal, Aulie A. Kontroll av vidneforklaringene i sedelighetssaker. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1935;5: S. 1-8, I følge forfatteren, kan artikkelen ses på som et suppliment til Riisnæs' artikkel om sedelighetssaker i samme tidsskrift fra Forfatteren ble senere utnevnt til rikspolitisjef av den norske regjering i London i 1943, med tanke på etterkrigstiden. 28. Aulie A. Rekonstruksjon på åstedet. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1936;6: S , Artikkelen tar for seg tre eksempler på forbrytelser der åstedet rekonstrueres i etterforskningen. 29. Aulie A. Halvårsberetning 1945 fra Rikspolitisjefen. [Oslo], Rikspolitiet. 87 s. Registreringen er basert på en kopi sett hos Politihistorisk selskap. 30. Aulie A. Offentlighetsprinsippet og politiet. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1963;33(4): S Artikkelen inneholder 2 bilag med regler. Forfatteren var riksadvokat. Forfatteren diskuterer eksistensen av og grensene for et offentlighetsprinsipp i politiet. 31. Aune W. Politiet på Røros. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2000;6: S Artikkelen handler om utviklingen til politiet på Røros, først og fremst på og 1900-tallet. 32. Aust-Finnmark lensmannslag, Vest-Finnmark lensmannslag. Lensmannsbetjentlagene i Aust- og Vest-Finnmark 50 år: [?]. Lensmannslaget. 37 s. 33. Austigård B. Lensmann L. Opdal og Opdalsgården : Del 1 - Lensmannen og samfunnsmennesket. Fjell-folk : årbok for Rørosmuseet. 2004;29: S Laurits Opdal var lensmann i Røros Artikkelen handler om hans liv og virke. Del 2 (Gardsdrift og bygningshistorie) står på trykk i årboka fra Bachen Dahle B. Det var andre tider det! Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2008;14: S Forfatteren er pensjonert politioverbetjent. 35. Bakken S. Inntrønderpolitiet : Trygghet, service, lov og orden. Steinkjer, [Nord-Trøndelag politidistrikt]. 243 s. Stoffet til boka er i følge forordet samlet inn av Jostein Melgård og Kjell E. Borg. Undertittel på omslaget: Trygghet, service, lov og orden.

4 36. Balchen PC. Politiets forebyggende arbeid : begrensninger og muligheter. Nesbru, Vett & viten. 256 s. Utgitt i samarbeid med Politihøgskolen. Lærebok. 37. Bech J. En Politifunktionærs Erindringer : Skildring af det virkelige Liv. Kristiania, S. Mittets forlag. 50 s. Forfatteren var politikonstabel. 38. Bendiksby K. Frigjøringsdøgnet 7. og 8. mai Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1996;2: S Forfatteren deltok selv på vaktholdet ved hovedpolitistasjonen 7. mai Artikkelen beskriver hendelsesforløpet rundt frigjøringsdøgnet, bl.a. frigivelsen av fanger på politistasjonen. 39. Benneche H. Lensmændene og auktionsvæsenet : en haandbog. Kristiania, Grøndahl. 94 s. Handler om hvordan lensmenn skulle oppføre seg hvis de ble nødt til å avholde en tvungen eller frivillig auksjon. Forfatteren var overretssagfører. 40. Benneche H. Haandbok for lensmænd. Kristiania, Grøndahl. XII, 308 s., pl. 41. Beredskapstroppen, Olsen B, Myra K. Beredskapstroppen 30 år : [Oslo], Stiftelsen Råsjø sag. 65 s. Forord av politioverbetjent Anders Snortheimsmoen. Bildebasert framstilling av sentrale hendelser i Beredskapstroppens historie. 42. Berentsen A. Ola Fritzner : en norsk kapteins kamp før og etter frigjøringen. Oslo, I kommisjon hos Arne Gimnes forlag. 370 s. Fritzner var blant annet leder for ordenspolitiet under andre verdenskrig. Som medlem av NS og gjennom kontakter i Gestapo spilte han et dobbeltspill til fordel for Norge. Trykt som manuskript. 43. Berg A. Vårt Politi. St Hallvard: Organ for selskabet Oslo byes vel. 1953;31: S Artikkelen handler særlig om Fartein Valen-Sendstads bok "For lov og rett i 200 år. Oslo Politi's Historie". 44. Berg AM. Selvmord i politiet : prosjektrapport. Oslo, Politihøgskolen. 61 s., 67 bl. 45. Berg AM. Work stress and health in the Norwegian police service: a nationalwide study. Doktorgradsavhandling 2005, Faculty of Medicine, University of Oslo. 1 b. (flere pag.). Bibliografi: s Deler av studien presenteres i PHS forskning 2003:3, med tittelen "Helse, arbeidsforhold og livskvalitet i politiyrket". 46. Berg B. Tillit på prøve. PHS Forskning. 2008;14(3): S Basert på forfatternes innlegg på Politihøgskolens forskningskoferanse i Forfatteren arbeider ved NTNU i Trondheim. 47. Berg B, Lauritsen K, Valenta M. Tillit på prøve : undersøkelse om etikk, mangfold og

5 etnisk diskriminering i Sør-Trøndelag politidistrikt. Trondheim, NTNU samfunnsforskning, Innvandringsforskning og flyktningstudier. 63 s. På omslaget: Rapport. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Sør-Trøndelag politidistrikt. 48. Berg KJ. Lensmann Knut Pedersen Berg. I: Lensmann Knut Pedersen Bergs slekt : slektshistorie og historier om slekten. [Oslo], Knut Joachim Berg: s Kapitlet handler blant annet om: Lensmann Knut Pedersen Bergs virke. Lensmenn i Valdres. Nord-Aurdal hjelpefengsel. 49. Berger H. TV som hjelpemiddel for politiet. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1963;33(5): S Forfatteren var politiadjutant da han skrev artikkelen. 50. Berger H. Landsdelsordningen for politiet : utredning fra en styringsgruppe nedsatt av Justis- og politidepartementet. [Oslo], [Justis- og politidepartementet]. 235, [226] s. Gruppen besto av Herman Berger (formann), D.A. Minsaas, Arnstein Øverkil, Kyrre Stenbro, Rolf Vik, Vilmar Langeland, Ivar Oftedal, Rolf B. Wegner og Gullbrand Nyhus. 51. Bergfald O. Hellmuth Reinhard : soldat eller morder? Oslo, Schibsted. 198 s. Hellmuth Reinhard var leder av Gestapo i Norge Boka forteller om hendelsene under krigen gjennom skildringen av rettssaken mot Reinhard i Bergfald O. Gestapo i Norge. [Oslo], Hjemmenes forl. 264 s.,[268] pl. 53. Bergh T, Eriksen KE. Den hemmelige krigen : overvåking i Norge Oslo, Cappelen akademisk forl. 2 b. Utarbeidet på oppdrag av Justisdepartementet. 54. Bersvenden A, Tiller H. Politidrapene ga ham status. Kriminalitet i Norge. 1999;7: S Artikkelen handler om Dag Helge Rønning, som er dømt for drapet på to politimenn i Austbø i mars Birch-Reichenwald, Collett J, Kyhn L. [Sorenskriver-, foged- og lensmannsforretninger]. Departements-Tidende. 1845;17(11): S Fra en kommisjon som skulle "tage under Overveielse samt afgive Betænkning, og og i saa Fald hvilke Forandringer der bør foretages med Hensyn til den for Tiden stedbefindende Fordeling av de til Sorenskriverne, Fogderne og Lensmændene henlagte Forretninger..." Stykket har ingen egen tittel. 56. Birkeland Å. Politigeneralisten, den moderne staten og politiets legitimitet : Noen refleksjoner omkring generalistens plass i politiet. PHS Forskning. 2007;13(7): S Tor-Geir Myhrer har kommentert Birkelands artikkel i samme publikasjon, s Birkelund HJ. Kortfattet veiledning i fingeravtrykk : samt litt av fingeravtrykkenes og identifiseringens historie. Oslo, s. H. J. Birkelund var bestyrer av Identifiseringscentralen ved Oslo Politikammer.

6 58. Birkelund HJ. Telegrafsystem for fingeravtrykk. Oslo, s. Forfatteren var lærer ved Statens politiskole og overbetjent ved Oslo Kriminalpoliti. Trykket for undervisning ved Politiskolen. 59. Birkelund HJ. Fingeravtrykkenes historie m.m. Oslo, s. 60. Birkelund HJ. Fingeravtrykk og signalement. Oslo, s. Fra tittelbladet: "Da bokens innhold er beregnet på politiet må utenforstående ikke gis adgang til å lese den. Ettertrykk av innholdet er forbudt". 61. Birkelund HJ. Fingeravtrykksystemer. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1954;24: S Forfatteren var lærer ved Statens politiskole og overbetjent ved Oslo Kriminalpoliti. 62. Bjerke A. Redvald Larssen, ein vidkjent politimann frå Sør-Fron. Årbok for Gudbrandsdalen. 1975;43: S Bjerke OO. Lensmenn i Støren. Gauldalsminne: tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. 1928(3. hefte, mars 1928): S Artikkelen har en (ukomplett) oversikt over lensmenn i Støren mellom 1590 og 1923, og et kort sammendrag av lensmannsyrket til ulike tider. 64. Bjerke TL. Lensmann Anton Engebret Schulerud. Lautin: lokalhistorisk årbok for Løten. 2009;35: S Anton Engebret Schulerud var lensmann i Løten fra 1863 til Bjorvatn Ø. 800 år i folkets tjeneste : lensmenn i Holt og politi i Tvedestrand. [Tvedestrand], Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand. 96 s. Forord av lensmann Bent Moland og forfatter Øyvind Bjorvatn. 66. Bjørbæk A. Politiets sivilforsvarstjeneste. Oslo, Sivilforsvaret. 21 s. Utgivelsen beskriver Politiets oppgaver i sivilforsvaret. Forfatteren var politiinspektør. 67. Bjørkan W. Lensmannsetaten : en overlevning fra fortiden, eller en modell for fremtiden. Oslo, Universitetet i Oslo, Institutt for kriminologi og strafferett. 53 s. 68. Bjørklund RA. Politipsykologi. 2.utg. Nesbru, Vett & viten, i samarbeid med Politihøgskolen. 367 s. 1.utg Lærebok. 69. Bjørneboe J. Fasting Torgersen-saken og norsk rettssikkerhet. I: Politi og anarki. 4.utg. Oslo, Pax: S utg Bjørnerudmordet eller Syttiaarenes mysterium : En fremstilling belyst ved akter. Kristiania, Folkelæsningsforlaget. 30 s.

7 Beskriver mordet på to unge jenter på gården Bjørnerud i 1876 og arbeidet med å oppklare mysteriet i de 40 årene som fulgte. 71. Bjørseth ØL. Om polititjenestens organisation. Oslo, Norsk bokduplicering. 301 s. Grundig gjennomgang av politiets virksomhet og organisasjon. 72. Bjørvik KI, Hjellum T, Kildal N. Hvitbok om "Boomerangsakene" i Bergen. Bergen, Institutt for kriminologi og strafferett. 182 s. 73. Bli politimann! [Oslo], 1943[?]. 11 s. Heftet er i A4-format, og er trykket på Gundersens trykkeri. Inneholder en rekke detaljerte opplysninger om blant annet lønn, om hva som kreves for å bli politimann og om hva man kan vente av politiutdannelsen og et virke i Politiet. 74. Bonde A. For lov og rett i 250 år : Oslo politikammer med spesiell vekt på de siste 50 år. Oslo, Oslo politikammer. 277 s. Bilderedaktør: Jørn-Kr. Jørgensen. Undertittel på løst omslag: Oslo politikammer 250 år. Forfatteren var knyttet til Oslo politikammer som pressemedarbeider i Forord ved politimester Willy Haugli. 75. Borchgrevink N. Polititroppene i Sverige : Oslo, Hærens stab. 40 s. Polititroppene - eller reservepolitiet - var en norsk organisasjon stasjonert i Sverige under andre verdenskrig. De fikk en viktig rolle ved frigjøringen av Norge. 76. Borgen PHF, Hofsbro T. Norske polititropper i Sverige/Norge : operasjonene i Norge utg. Oslo, Veteranforeningens historielag. 29 s. På omslaget: Veteranforeningen polititroppene i Sverige/Norge utg Brastein T. Var Politireform 2000 et resultat av politiets ønsker og behov? Mastergrad 2005, Universitetet i Oslo. 87 s. Mastergrad i Statsvitenskap 78. Bratholm A. Politiet i søkelyset. Kronikktjeneste. 1960(143): 4 bl. 79. Bratholm A. Politiet og personlighetsvernet. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1968;38(9-10): S Bratholm A. Politiet og legalitetsprinsippet. I: Jussens venner: Bind VII, Brofoss K, Evju S (red). Oslo, Universitetsforlaget: S Bratholm A. Politivold - omfang, årsaker, forebyggelse : en studie i desinformasjon. [Oslo], TANO. 292 s. Bokanmeldelse av John I. Henriksen finnes i Juristkontakt nr Bokanmeldelse av Håkon Lorentzen finnes i Tidsskrift for samfunnsforskning nr Bratholm A. Politiovergrep og personforfølgelse : 220 forklaringer om politivold og andre overgrep i Bergenspolitiet. [Oslo], TANO. 284 s.

8 83. Bratholm A. Politivold : Problemet forskerne har snublet over. Samtiden. 1987;98(3): S Bratholm A. Politi, påtalemyndighet, presse og rettssikkerhet : politivoldsaken i Bergen - foran og bak kulissene. [Oslo], Tano Aschehoug. 222 s. Kommentarer om denne boken er skrevet av Vidar Halvorsen i Kritisk Juss nr 3/4 (2001). 85. Bratholm A. Politivoldsaken i Bergen : forsinket rettferdighet. Materialisten: tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. 2003;31(1/2): S Bratholm A. Politivoldsaken i Bergen : En maratonsak om rettssikkerhet og menneskerettigheter. I: Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen. København, Juristog Økonomforbundets Forl.: S Artikkelen er også trykt i Lov og rett, nr. 4/ Bratholm A. Bumerangsakene. I: Justismord og rettssikkerhet, Eskeland S, Bratholm A (red). Oslo, Universitetsforl.: S Bratteland KB. Fysiske skader på polititjenestemenn ved pågripelsessituasjoner : beskrivelser, årsaker, konsekvenser. Oslo, Politihøgskolen. 81 s. Rapporten er et FoU-prosjekt. 89. Brauteset S. Gestapo-offiseren Fehmer : Milorgs farligste fiende. Oslo, Cappelen. 148 s. Fehmer jobbet for Gestapo i Oslo under krigen, og hadde en sentral rolle i forhør og torturering av en rekke norske motstandsfolk. 90. Breivik T. Poul Hansen : Fogd i Øvre Telemark Hovedoppgave 1973, Universitetet i Oslo: Historisk fakultet. 140 s. 91. Brekke EJ. Norsk politis organisasjon og uniformering i perioden Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1999;5: S Brekke EJ. Norsk politi anno Norsk våpenhistorisk selskap : Årbok. 2005: S Har først en innledning som gjør rede for politiets generelle stilling ved unionsoppløsningen i Går deretter nærmere inn på politiets uniformer og utstyr. Har sammendrag på engelsk.. Tittel på omslag: Omkring Brekke J. Norsk politis organisering og uniformering Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1997;3: S Forfatteren er politibetjent ved Oslo politidistrikt. 94. Brekke J. De norske politikompanier på Østfronten Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2001;7: S

9 95. Brekke J. Fangebrev : Stutthof-fangen Olav Skjerven. Førde, Selja forl. 104 s. 96. Bremnes E. Sjøliket og lensmannens drøm. Årbok for Bjørnør. 2007;31: S Handler om lensmanns Anton Eians brev og handlinger i forbindelse med funnet av en omkommet britisk soldat under første verdenskrig. 97. Brenne H, Høiberg SL, Orestad I. Erindringer av tre politimenn gjennom 50 år. Mosjøen, H. Brenne. 158 s. Inneholder korte historier og anekdoter fra forfatternes yrkesliv. 98. Bruff C, Knudsen F, Svendsen G. De tause vitner : av rettskjemiker Ch. Bruffs memoarer. Oslo, Aschehoug. 211 s., pl. Bruff var rettskjemiker, og han behandlet som sakkyndig ca kriminalsaker, for det meste på oppdrag fra politiet. 99. Braadland T. Det er dår plikt! : Østfold lensmannslag 100 år. [Østfold], Østfold lensmannslag. 74 s Buraas A. Sverige tur-retur : beretningen om flyktningene som ble soldater. Oslo, Gyldendal. 172 s Buskerud Lensmannslag, Sivesind E (red.) Buskerud Lensmannslag 100 år Røyken, 1984[?]. [Lensmannslaget]. 128 s Bystrøm HB, Hedlund G. I lovens navn : Telemark politikammer Porsgrunn, Telemark politidistrikt. 304 s. Undertittel på omslaget: Telemark politikammers historie gjennem 100 år 103. Bæra S. Lensmanns-institusjonen i Noreg ca : funksjonar og relasjonar. Hovedoppgave 1967, Universitetet i Oslo. IX, 232 s. Hovedoppgave i historie Klausulert. Inneholder en oversikt over alle lensmenn som er omtalt i kildene fram til 1570, ordnet distriktsvis og kronologisk Bærøe PR. En vekter og en politibetjent til besvær. I: "Herlig er staden, prægtig er gaden- ": fra Lillehammer 1827 til Lillehammer, Thorsrud, Lokalhistorisk forl.: S Undertittel på omslaget: Lillehammer 1827 til Handler om vekter Christoffer Olsen Schoug, politimester Johan Peter Lunde og politibetjent Niels Ovren og deres virke midt på 1800-tallet Bærøe PR. "Polti Larsen" og hans datter grevinnen. I: "Herlig er staden, prægtig er gaden-": fra Lillehammer 1827 til Lillehammer, Thorsrud, Lokalhistorisk forl.: S Teksten handler om Sigvard Larsen, politibetjent på Lillehammer fra 1879 til 1924, og hans datter Signe. Artikkelen er også trykt i Norsk Politihistorisk Selskaps årsskrift 2001, da med tittelen "Politibetjent Sigvard Larsen og hans datter grevinnen".

10 106. Børve OF. Lensmannsslekten på Børve i Kvam. [Norheimsund], s. På tittelbladet står "Av O.F.B." Omhandler og 1600-tallet Er også trykt i tidsskriftet Hardanger, årgang Calmeyer B, Antonsen V. Forsinket oppgjør: arbeiderbevegelsen og den politiske overvåking. Oslo, Aschehoug. 255 s. Om Treholt-saken s. [103] Carstens S. Middelalderbyens ordensmakt. Trondheim Politikammer : Årsberetning : S Christensen T-J. Streikerett for politiet og lensmannsetaten: utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. juli 1993 : avgitt til Justis- og politidepartementet i januar Oslo, Statens forvaltningstjeneste. 48 s. NOU 1994:1 Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. juli Christiansen TW, Myra K. Nobels fredspris 2009 : sett med politiets øyne. Oslo, Oslo politidistrikt. 98 s. Fotobok om politiets forberedelser og avvikling av Obamas besøk i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris Christie N. Hva slags politi bør vi ha? I: Lov og frihet: festskrift til Johs Andenæs på 70- årsdagen, 7 september Oslo, Universitetsforlaget: S Clausen C, Vassenden AL. Lensmennene i Hordaland. Stavanger, Hordaland lensmannslag. 315 s. Utgitt til Hordaland lensmannslags 60-årsdag 11. desember Collett C, Kjerulf A. [Lensmennenes lønnsforhold]. Departements-Tidende. 1874;46(44): S Fra en kommisjon oppnevnt ved kongelig resolusjon, for å vurdere en revisjon av lensmennenes lønningsforhold. Stykket har ingen egen tittel Dahl ST. Fogder. I: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden : en liste over de forskjellige lensherrer, lagmenn, borgermestre, rådmenn, byfogder, tollere, fogder, sorenskrivere etcsom var i funksjon i Midt-Norge i tiden [Trondheim], Svein Tore Dahl: S Dahle O. Norsk medlemskap i Den internasjonale Kriminalpolitikommisjon. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1999;5: S Dahle O. Interpol : Utviklingen i perioden Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2000;6: S Dahle O. Naturvitenskaplige undersøkelser for politi og påtalemyndighet. Norsk

11 Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2001;7: S Artikkelen handler om sentrale personer innen utviklingen av kriminalteknikk i Norge Dahle O. Dokument og skriftundersøkelser i Norge. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2002;8: S Dahle O. Politiets samband : Bruk av radiotelegrafi i norsk politi. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2003;9: S I mars 2004 var det femti år siden radiostasjonen i Møllergata 19 åpnet for telegramutveksling Dahle O. ID-gruppen ved Kripos. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2006;12: S Artikkelen tar for seg hendelsesforløp og erfaringer fra behandlingen av Sterling Airways' havari i Dubai i Artikkelen er hentet fra Informasjoner fra Kriminalpolitisentralen, Nr. 1, Februar Dahlin E, Johansen PO, Jørgensen J-K. De trodde på en ny dag : norsk politi i krig, fangenskap og befrielse Oslo, Genesis. 337 s., pl. Basert på Finn Dahlins dagbøker. Finn Dahlin var politimester i Sogn da han ble arrestert 16. august 1943, og ført til fangeleiren i Stutthof Danielsen H. Politi mellom by og land : politiet i Asker og Bærum [Sandvika], Asker og Bærum politidistrikt. 187 s. Billedredaksjon: Helge Danielsen og Stein Ryan Den Departementale politilovkomite av Indstilling fra den departementale politilovkomite av 1912 : utkast til lov om politiets ordning m.v. Kristiania, s. I komiteen: O. Sitje, Redveld Larssen, Haakon Sund, Ole Svang, M. S. Sørensen, H. M. Wrangell og Harald Thomas. Inneholder en "Historisk oversigt over enkelte sider av politivæsenets utvikling" Den Nordiske politisjefkonferanse. Beretning om den Nordiske politisjefkonferanse i Oslo juni Oslo, s. Norske bidrag av riksadvokat Andr. Aulie, politiinspektør A. Bjørbøk og høyesterettsdommer Erik Solem 125. Diesen GF. Lensmennene i Ytre Mandalen. Bidrag til Agders historie. 1930: S Om lensmenn i Mandal fra 1500-tallet til 1900-tallet [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København], [30] s Dorenfeldt LJ. Seksualdrapet i Skippergaten i Oslo. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1959;29(10): S Handler om Torgersendrapet. Forfatteren var statsadvokat Dunker B. Ole Bulls Proces med Bergens-Politi s. Handler om tvisten mellom Ole Bull og Bergens politi, om hvor mange plasser politiet skulle ha rett til under teaterforestillinger.

12 129. Dyrhaug T. Tønsberg politikammers historie : Tønsberg, [Politikammeret]. 171 s Dæhlin T. Omorganisering som politisk styringsmiddel. Departement eller direktorat? Søkelys på forvaltningspolitikken om å anvende direktoratsmodellen som et politisk styringsmiddel. Empirisk belyst ved omorganiseringen av politiets sentrale ledelse, Hovedoppgave 1986, Universitetet i Oslo: Institutt for statsvitenskap. 125 s. Kapittel 2 tar for seg hovedtrekk i utviklingen av politiets organisasjon, Daae A. Fingeraftryk-signalementer. Kristiania, s., fold. pl. Forklarer i detalj metode og framgangsmåte for bruk av fingeravtrykk for identifikasjon av personer. Anders Daae var fengseldirektør. På tittelbladet: "Med 17 Afbildninger, 3 Kort og 5 Tabeller" Eian IL. Tuxham. Årbok for Bjørnør. 2000;24: S Artikkelen handler om båten Tuxham, som var lensmannsbåt fra 1917 til midt på 70-tallet Eide K. Stavanger politilag Stavanger, Politilaget. 120 s Eide K. Alf Endsjø en foregangsmann. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2006;12: S Alf Endsjø var kriminalteknikker, og var ansatt ved Stavanger politikammer fra 1919 til Inneholder flere fotografier, og faksimiler fra avisartikler Ekanger K. Politiets rolle i samfunnet : delutredning I. Oslo, Universitetsforlaget. 224 s. Fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 10. desember 1976 Også særskilt vedlegg til St.meld. nr. 23 ( ), sammen med NOU 1987: Ekanger K. Politiets rolle og oppgaver i samfunnet: delutredning II. Oslo, Universitetsforlaget. 154 s. NOU 1987:27 Fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 10. desember 1976 Rygg- og omslagstittel: Politiets rolle i samfunnet. Også særskilt vedlegg til St.meld. nr. 23 ( ), sammen med NOU 1981: Elgesem E. Det rettslige grunnlag for politiets myndighetsutøvelse. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1967;37(3-4): S Forfatteren var statsadvokat Ellingsen D. Politiets arbeid med økonomisk kriminalitet. Oslo, Norges forskningsråd, Området for kultur og samfunn. 58 s. Forskning om økonomisk kriminalitet, rapport nr Elstad I. Radio i politibilene. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1938;8(11): S Forfatteren var politifullmektig i Oslo.

13 140. Elster H (red.), Wigert E (red.) Vi var i Rikspolitiet : om utdannelsen i Sverige og innsatsen i Norge. [Oslo], Rikspolitiets tiltaksnemd. 346 s. Iflg. forordet: Med bistand fra Otto Arnulf og Kjell Larsgaard Elvik H. Politi, presse, overvåking : hvitbok om "liste-saka". Oslo, Pax. 188 s Engen E. Politiets interessekontor, Trondheim : Trondheim, s. Utgitt i forbindelse med interessekontorets 10 års-jubileum Engen E. "De som lever de lever, og de som dør de dør". Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2004;10: S Handler om opptøyer i Trondheim i forbindelse med den russiske revolusjon i Tittelen viser til en tale som politivaktmesteren holdt for troppene sine før aksjonen Engesli V. "En stat i staten"? Organiseringen av politiets ledelse Masteroppgave 2008, Universitetet i Bergen: Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap. 96 bl Erichsen BC. Kriminalitet og rettsvesen i Kristiania på slutten av 1600-tallet. Oslo, Tingbokprosjektet, Universitetet i Oslo. XIII, 264 s. Opprinnelig levert som hovedoppgave i historie - Universitetet i Oslo, Erichsen OW. Fjerdingsfyrsten - blade fra "Surrelagets" annaler : av en forhenværende Kristiania-politimands optegnelser. Oslo, Aschehoug. 147 s. Boken er i romanform, og er basert på politimannen Olav Wilhelm Erichsens opplevelser Eriksen LH. Lensmannen : 800 år i samfunnets tjeneste. [Eidsvoll], Lensmannen i Eidsvoll og Hurdal. 44 s Espeland A. Futane i Sunnhordland. Sunnhordland. 1917;4: S Espeland G. Politidetektiven fra Søre Li'n. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2005;11: S Biografisk artikkel om overbetjent Redvald Larssen. Artikkelen står også på trykk i Fronsbygdins årbok for Fagerbakk A. Narvik politiforening 70 år : historisk utsyn [Narvik], Foreningen. 68 s Fagerbakk A. Narvik politidistrikt : historisk utsyn [Ankenesstrand], A. Fagerbakk. 256 s. Over tittelen: "For å lette arbeidsbyrden for fogden" Fagerbakk A. Historien om Narvik politidistrikt. [Narvik], 2002[?] Finne-Grønn SH. Politimester i Trondhjem Mons Lies autobiografi, skrevet året Norsk slektshistorisk tidsskrift. 1940;7: S Også gjengitt i Gauldalsminne: tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne, 4. band 8. hefte 1988.

14 Mons Lie ( ) var politimester i Trondheim fra 1817 til sin død. Lie var dikteren Jonas Lies oldefar, og nazisten Jonas Lies tipp-tippoldefar. Se også Norsk biografisk leksikon bind 8 (1938) s og bind 6 (2003) s ) Finstad L. En av gutta? Om kjønn i politiet. I: Kvinder på randen : tilegnet Beth Grothe Nielsen på 60-årsdagen, 6 november 1998, Kongstad AL, Kyvsgaard B, Storgaard A (red). Aarhus, Aarhus universitetsforlag: S En redigert versjon av artikkelen med samme tittel er trykt i PHS Forskning 2005:2 - Politirollen gjennom 100 år Finstad L. Politiblikket. Oslo, Pax. 366 s. Bokanmeldelser av "Politiblikket" er skrevet av Lars Holmberg i Materialisten nr. 1/2 2001, av Anders Bratholm i Lov og rett nr , av Christine Fossen i Rus og Avhengighet nr og av Vidar Halvorsen i Kritisk Juss nr 3/4 (2001) Finstad L. Et ansvarlig politi : åpenhet, kontroll og læring. Oslo, Departementenes servicesenter. 308 s. Evalueringsrapport fra utvalget oppnevnt av Justis- og politidepartementet 5. mars NOU 2009: Fiskaa HM. Gjaldker og byfogd : historikk og biografi Oslo, XX,316 s Fjeldberg N. Blålys under nordlys : politivirksomhet i Vestfinnmark. 1999, Universitetet i Oslo. 172 s. Hovedsoppgave i kriminologi 159. Fladby R. Fra lensmannstjener til Kongelig Majestets Foged. [Oslo], Universitetsforlaget. 222 s. Doktoravhandling i historie. Med sammendrag på engelsk. Fladby disputerte ved Universitetet i Oslo 30. mai Fladmark K. Dramatiske fluktdøgn på Sunnmøre. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2010;16: S Om politifolk fra Ålesund sine bidrag til den illegale Englandsfarten under Andre verdenskrig Flesjø O. Politihundens hverdag. [Fredrikstad], Mitt forl. 192 s. Forfatteren er politimann. Han tegner et bilde av en politihunds hverdag, basert på hans egne opplevelser som hundefører Folmer A. Kriminalsaker fra nyere tid : Barnemord på Grünerløkka. St Hallvard : Organ for selskabet Oslo byes vel. 2007;85(3): S Handler om sedelighetsmordet på en 6 år gammel jente på Grünerløkka i 1929, og den påfølgende etterforskningen Forsvarsdepartementets presse- og informasjonsavdeling. De Norske polititroppene i Sverige Oslo, Forsvarsdepartementets presse- og informasjonsavdeling. 32 s. Redaksjonssekretær: Tore Dydahl.

15 164. Fosnes DR. Politiets rolle i det norske Shoah. 2007, Url: Gratis internettkilde, tilgjengelig gjennom nettsidene til Universitetet i Bergen Fossen AB, Ertresvaag E. Til Indwohnernes større Sicherhed : Bergen Politikammer Bergen, Bergen politikammer. 407 s Geir, Ring J. En Politimands Oplevelser. Kristiania, P. T. Mallings Boghandels Forlag. 55 s. J. Ring var politibetjent ved oppdagelsespolitiet i Kristiania fra januar Basert på Rings opptegnelser, fortalt av Geir. Bokomtale av Erik Oluf Melvold i St. Hallvard 4/ Giertsen H. Egne og andres standarder : utlendingers møte med politi og rettsvesen - erfaringer og forståelsesmåter. [Oslo], s. Rapporten er basert på 37 intervjuer av innvandrere, foretatt i 1981, 1982 og Bibliografi: s The Gestapo at work in Norway : extracts from judicially-attested witness reports of terror and torture in German prisons in Norway. London, Royal Norwegian Government's Information Office. 38 s. Forord av Lord Chancellor Viscount Simon, P. C. Introduksjon av Terje Wold, justis- og politiminister i eksilregjeringen i London. Undertittel på forsiden: "The road to Grini concentration camp" Gjerdåker B. Futeembetet i det nordafjeldske på og 1800-tallet. I: Jeg fant, jeg fant. Trondheim, Statsarkivet i Trondheim: S Gjesdal K, Lima N. Erindringer og oplevelser m.m. [Ålgård], Kulturstyret. 111 s. Nikolai Lima ( ) var lærer, ordfører, lensmann, magistrat og stortingsmann. Basert på Limas håndskrevne selvbiografi Gottschalk P. Etterforskingsledelse : kunnskapsdeling, organisering og IKT. Nesbru, Vett & viten. 339 s Greve T. Spionjakt i Norge : norsk overvåkingstjeneste i tiden før Oslo, Aschehoug. 211 s Grong B, Liberg A. Grongninger (o.a. namdalinger) i polititroppene i Sverige. Årbok for Namdalen. 2000;42: S Græslie H. Politi i Namdal. Namsos, [s.n]. 207 s. På omslaget: En beretning om politi og samfunn gjennom flere hundre år Grøn KF. Hurdalsmordet. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1943;13(2): S Om etterforskningen av mordet på Helmer T. i Hurdal i april Forfatteren var politimester i Florø Grøn KF. Nittedalsmordet. Nordisk kriminalteknisk tidsskrift. 1944;14.

16 Artikkelen er gjengitt i Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift Grøvik I. Ei lensmannsætt i Hjørundfjord gjennom 200 år. Tidsskrift for Sunnmøre historielag. 1981;57: S Handler om lensmannsslekten Riise, lensmenn i Hjørundfjord Gulbrandsen. Politibetjent Gulbrandsen's erindringer om drap begått av en sukkertøikræmmer i 1875 og henrettelse av samme person i Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1996;2: S Gulbrandsen var politibetjent i Kristiania, og var med på etterforskningen av dette drapet i Hans egne erindringer er her gjengitt i sin originale språkdrakt. Henrettelsen var den siste som fant sted i Norge Gule L, Falck P. Politivold, forskning og rettssikkerhet : et menneskerettslig søkelys på politivoldskomplekset i Bergen. [Bergen], Ariadne. 334 s. Av innholdet: Preben Falck og Lars Gule: Politivold, forskning og rettssikkerhet - en innledning Torstein Eckhoff: Politivold - omfang, årsaker og mulige botemidler Kjell Inge Bjørvik: Bergenskomplekset Anders Brattholm: Politivolden i Bergen - et stort problem Johan Hjort: Politivold - et forsvarerperspektiv Ottar Hellevik: Forskning og etterforskning - synspunkter på forskjellen i vurdering av politivold i Bergen Asbjørn Kjønstad: Forskningsetiske og juridiske synspunkter på forksning og etterforskning Lars Gule: Politivold, forskning og rettssikkerhet - noen vitenskapsteoretiske og forskningsetiske utdypninger 180. Gundhus HI. "For sikkerhets skyld" : IKT, yrkeskulturer og kunnskapsarbeid i politiet. Doktorgradsavhandling 2006, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 515 s. Noe av dette materialet presenteres også i Gundhus' artikkel i PHS Forskning 2005:2 Politirollen gjennom 100 år Guttulsrød TE. Hvilke faktorer påvirker politiets arbeid med narkotikasaker? Mastergrad 2010, Høgskolen i Østfold: Avd for økonomi og språkvitenskap. 120 s. Mastergradsoppgave i Organisasjon og ledelse Gylseth A. En omdiskutert lensmannsansettelse i Steigen. Årbok for Steigen. 1993;18: S Gjengir debatten i avisen Nordlandsposten i forbindelse med ansettelsen av ny lensmann i Haga E. Lensmannsetatens uniformshistorie Oslo, Politimuseet. [20]s Haga E. Politietatens uniformshistorie Oslo, Forfatteren. 257 s. Bibliografi: s Haga E. Norske politi- og lensmannsuniformer : med sidevæpning og tilbehør samt norske polititegn Norsk politiforbund. 224 s. Har litteraturliste Haga E. Tanker omkring en politisabel. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1998;4: S

17 187. Hagemann A. Kort Fortegnelse over Finmarkens Lensmænd i de sidste 200 Aar. Hammerfest, Finmarkspostens Bogtrykkeri. 27 s. "Føljeton til Finmarksposten" Hagen M. En politimanns opptegnelser. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1995;1: S Artikkel basert på Martin Hagens egne nedtegnelser. Inneholder tre av hans fortellinger: Kristianiabilder, Fille-Kari og Mestertyven. Martin Hagen var politimann i Kristiania før og etter forrige århundreskiftet Hagen M. En politimanns opptegnelser. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2002;8: S Inneholder fortellingene "En fremmed" og "Avisen" Halvorsen T. Debatten omkring en norsk politilov : Politiloven av Hovedoppgave 2003, NTNU: Historisk institutt. 134 bl Halvorsen V. Politi, makt og demokrati. PHS Forskning. 2005;11(2): S Artikkelen tar for seg ulike offentlige utredninger og meldinger om politiet de siste årene. Basert på et innlegg på Politihøgskolens forskningskonferanse Hamborg M, Stranden EE. Oslo politiforening : Oslo, 1946[?]. 64 s Hammarstrøm G. Farlig politi. Oslo, Spartacus. 143 s. Inneholder eksempler på hendelser der forfatteren mener at Politiet har handlet på en slik måte at det selv har skapt dramatiske situasjoner eller utgjort en fare for rettssikkerheten Han ville ha pratet sine motstandere sønder og sammen, men ble politimester. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2009;15: S Artikkelen er en gjengivelse av et intervju i Akershus Arbeiderblad 18. mai Haneborg W. Veiledning for lensmenn. Oslo, Sem & Stenersen. 328 s Hansen AS. Politi i FN-tjeneste : I skjæringspunktet mellom utvikling, styresett og stabilisering. I: Utfordringer og strategi i freds- og stabiliseringsoperasjoner, Nyhamar T (red). Oslo, Abstrakt forl.: S Hansen I. Politiarbeid i en multietnisk by. PHS Forskning. 2008;14(3): S Basert på forfatternes innlegg på Politihøgskolens forskningskoferanse i Hansen ID. Politiet under lupen. Stat & styring. 1991;1(6): S Handler blant annet om debatten rundt styringen av politiet og den eventuelle opprettelsen av Politidirektoratet Hansen T. Stiftamtmann Albrecht Philip v. Levetzaus forslag i 1774 om innføring av politiretter på landet i Norge. Historisk tidsskrift. 1992;71(3): S Har sammendrag på engelsk. Levetzaus' forslag ble aldri gjennomført.

18 200. Hansen W. Litt om Fingeravtrykk. Oslo, s. Waldemar Hansen var bestyrer av identifiseringssentralen under Oslo Politikammer. Boken forklarer teknikker, fremgansmåter og metoder for bruk av fingeravtrykk ifm. identifisering av personer. Hansens bok Fingeravtrykk og signalement fra 1932 bygger på denne Hansen W. Fingeravtrykk og signalement. Oslo, Tanum. 88 s. Bygger på Hansens bok "Litt om fingeravtrykk" fra Hanssen ID, Pedersen D. Advokater, dommere og kjeltringer : sannferdig fra rettslivet. [Oslo], Metope. 109 s. Inneholder historier og anekdoter fra retts- og politilivet. "Siste del av boken omhandler Kristiansand politikammer..." - Bakre omslagsside Hanssen K. Hvem skal lede politiet? En profesjonssosiologisk studie av foholdet mellom politijurister og polititjenestemenn (kvinner). Hovedoppgave 1998, Universitetet i Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. 120 s. Hovedoppgave i sosiologi Hansson E. Haandbog for Lensmænd. 2.utg. Kristiania, Grøndahl & Søns Forlag. 258 s.. Forfatteren Emil Hansson var overretssagfører og cand. jur. Boken inneholder i alt 434 punkter. Første utgave fra 1885 har 132 s Hartmann B. Om vektere og vektersang. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 1996;2: S Forfatteren var politimester i Uttrøndelag Hartz HA. Samarbeid eller samrøre? Norsk politi og militære sammen om politiopplæring i Afghanistan. Oslo, Norsk utenrikspolitisk institutt. 33 s Hartz HA, Christensen OK. Med CIVPOL i fredens tjeneste : håndbok for Civilian Police (CIVPOL) i internasjonale fredsoperasjoner (IFO) utg. [Oslo], Politidirektoratet. 160 s. 1.utg. Oslo : Justisdepartementet, Politiavdelingen, Hasle AKL. En bedre organisert politi- og lensmannsetat. Oslo, Statens forvaltningstjeneste. 137 s. NOU 1999: 10. Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Regjeringens resolusjon 26. februar Hasle T. Simon Østmoe : Politimester av god gammel årgang. Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2000;6: S Simon Østmoe ledet etterforskningen av Vidkun Quisling etter andre verdenskrig Hatlem R. Kvaliteten på politiets etterforskning. Oslo, Politihøgskolen. 111 s. PHS Forskning 1999:3.

19 En undersøkelse gjennomført på oppdrag fra Justisdepartementet Hatlem R. Kvaliteten på etterforskningen. PHS Forskning. 2000;6(1): S Fra Justisdepartementets forskningskonferanse på Politihøgskolen august Haugan KM, Schjølberg O. Det kom en telefon : norsk politimann i Hitlers dødsleir. Oslo, Lunde. 170 s. Karl M. Haugan var politimann i Oslo de tre første årene av andre verdenskrig. Han ble tatt til fange i 1943, og boken handler om hans opplevelser i Stutthof-leiren Hauge J, Røed E. Fredrikstad politilag : beretning med litt byhistorikk. Fredrikstad, s. Over tittelen: juni Utgitt i forbindelse med Fredrikstad politilags 50-årsjubileum Haugen A. Oss menneskeforaktere imellom. Oslo, Oktober. 130 s. Tittel på omslaget: Oss menneskeforaktere imellom: en eks-politimann synger ut Haugen G, Krogh G. Lensmennene i Ås og Frogn : fra kongens mann til bygdas lensmann. [Ski], Politimesteren i Follo. 216 s Haugen T. På patrulje i Norsk Politihistorisk Selskap : Årsskrift. 2005;11: S Handler om forfatterens opplevelser fra patruljering på Jernbanetorget i tiden rundt første verdenskrig Haugestad A. Kappefall : et varslet justismord. Oslo, Aschehoug. 397 s. Om saken mot Arne Treholt Haugesund politilag, Gilje S (red.) Haugesund politilag : utgitt ved Haugesund politilag's 50 års jubileum. [Haugesund], s., pl Haugli W. Tøffe år. Oslo, Aschehoug. 249 s. Willy Haugli var politimester i Oslo Haukanes J. Lensmennene i Gravens skipreide. Hardanger. 1934;27: Haukanes J. Lensmennene i Ulvik skipreide. Hardanger. 1935;28: S Omhandler lensmenn i Ulvik fra 1500-tallet til 1700-tallet Haukanes J. Lensmennene i Gravens skipreide fra Hardanger. 1936;29: S Fortsetter i artikkel i 1937-årgangen Haukanes J. Lensmenn i Granvin skipreide fra Hardanger. 1937;30: S Fortsetter fra artikkel i 1936-årgangen Haukanes J. Lensmennene i Kinsarvik skipreide. Hardanger. 1938;31: S Haukanes J. Lensmennene i Odda Skipreide. Hardanger. 1940;33: S

20 226. Haukanes J. Lensmennene i Ullensvang skipreide. Hardanger. 1941;34: S Om lensmenn i Ullensvang fra 1300-tallet til 1600-tallet. Fortsetter i artikkel i 1943-årgangen Haukanes J. Lensmennene i Ullensvang skipreide Hardanger. 1943;36: S Fortsettelse fra artikkel i 1941-årgangen. Fortsetter i artikkel i 1944-årgangen Haukanes J. Lensmennen i Ullensvang II : Tidi 1707 til no. Hardanger. 1944;37: S Fortsettelse fra artikkel i 1943-årgangen Haukanes J. Lensmennene i Kvam (Øistese) skipreide. Hardanger. 1945;38: Om lensmennene i Kvam på og 1600-tallet. Fortsetter i artikkel i 1946-årgangen Haukanes J. Lensmennene i Kvam II. Hardanger. 1946;39: Om lensmenn i Kvam Fortsetter fra artikkel i 1945-årgangen. Fortsetter i artikkel i 1948-årgangen Haukanes J. Lensmennene i Kvam III. Hardanger. 1948;40: S Om lensmenn i Kvam Fortsettelse fra artikkel i 1946-årgangen Heber G. Innledning til Våre fogders <futers> historie. Oslo, bl. Stencileret i Oslo i 40 eksemplarer i Forfatteren oppfordrer i avslutningen andre til å fortsette arbeidet han selv har startet Hedemann R. Gestapo i Norge : mennene, midlene og metodene. 2.utg. Oslo, Norsk kunstforlag. 226 s. Opprinnelig utgitt anonymt. 1.utg.: Oslo, Gyldendal, Hedmark l, Lillevold E (red.) Gamle og nye lensmenn i Hedmark : ved Hedmark lensmannslags 85 års jubileum. Elverum, s Hegland O. Innstilling om lensmennenes arbeids- og inntektsforhold m.v. [Oslo], Finans- og Tolldepartementet. 126 s. Avgitt av en av Finans- og tolldepartementet den 30. april 1936 nedsatt komité. I komiteen: Olaf Hegland (formann), Sverre Steen og H. Strømsæther. Også vedlegg til St.prp. nr 1, tillegg 17 (1938). Inneholder mye detaljert informasjon om arbeidsforhold i ulike lensmannsdistrikter Heiberg H. Politivirksomhed i Sogn. Bergen, H. Heiberg. 22 s. Handler om H. Heibergs beskrivelse av hendelsesforløp og politiets rolle da han ble anmeldt for brudd på fiskereglene i Heiberg T, Johansen I, Lillevolden S, Mathiesen T, Roli BO, Stabell H, Østberg Ø. Makt og langkølle : søkelys på politiet. Oslo, Tiden. 216 s.

2. Asker og Bærum politihundelag, Drangevåg BE (red.) 50-årsjubileum. Oslo, 2007. Tjenestehundens hverdag. 28 s.

2. Asker og Bærum politihundelag, Drangevåg BE (red.) 50-årsjubileum. Oslo, 2007. Tjenestehundens hverdag. 28 s. 1. Nordisk politisjefkonferanse. 10. Pohjoismainen poliisipaallikkokonferenssi : X. Nordiska polischefskonferansen. Helsinki, 1971. 165 s. Politimester i Oslo Johan Gjerde var fungerende president. Norske

Detaljer

1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København], 1746. [30] s.

1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København], 1746. [30] s. 1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København], 1746. [30] s. 2. Klarup C. Forordninger om politiets administration af 22/10 1701 igiennemgaaet og henviist

Detaljer

Politihistorisk bibliografi

Politihistorisk bibliografi Politihistorisk bibliografi Norsk Politihistorisk Selskap har i en tid ønsket å utarbeide en bibliografi om norsk politihistorie, og høsten 2008 ble bibliotekar Frode Thomassen engasjert for å utføre arbeidet.

Detaljer

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi INNHOLD: FRA FORFATTERNE Paweł Urbanik Agnieszka Knyt Kapittel I. Ny stat. 1900 1905 ØYEBLIKK FRA BARNDOMMEN Fra:, Unge år. Erindringer fra århundreskiftet

Detaljer

Dokument og skriftundersøkelser i Norge

Dokument og skriftundersøkelser i Norge Dokument og skriftundersøkelser i Norge Av politiavdelingssjef Oddmund Dahle. I en artikkel i Årsskriftet for 2001 omtalte jeg utviklingen av de såkalte rettsvitenskapelige undersøkelser i Norge. Denne

Detaljer

Norsk Politihistorisk Selskap (NPHS) Innholdsfortegnelse for selskapets Årsskrift. År Artikkel Forfatter Side

Norsk Politihistorisk Selskap (NPHS) Innholdsfortegnelse for selskapets Årsskrift. År Artikkel Forfatter Side Norsk Politihistorisk Selskap (NPHS) Innholdsfortegnelse for selskapets Årsskrift År Artikkel Forfatter Side 1995 Hilsning til Norsk Politihistorisk Stephan Tschudi-Madsen 7 Justisdepartementet hilser

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

OFFENTLIG SØKERLISTE (Offentlig tilgjengelig)

OFFENTLIG SØKERLISTE (Offentlig tilgjengelig) OFFENTLIG SØKERLISTE (Offentlig tilgjengelig) Politimester i Agder 2 Karlsen, Runar 48 Visepolitimester Porsgrunn 3 Parnemann, Ole Petter 53 Politiinspektør Bærum 4 Lier, Curt A. 43 Forbundsleder Oslo

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

VOKSENROLLEN I DET GODE SAMSPILLET. Om å reflektere over praksisfortellinger for å utvikle en levende yrkesrolle.

VOKSENROLLEN I DET GODE SAMSPILLET. Om å reflektere over praksisfortellinger for å utvikle en levende yrkesrolle. VOKSENROLLEN I DET GODE SAMSPILLET. Om å reflektere over praksisfortellinger for å utvikle en levende yrkesrolle. Bakgrunn. Et lokalt, pedagogisk utviklingsarbeid i Trondhjems asylselskaps barnehager (TA)

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Gestapos hemmelige terrorplan

Gestapos hemmelige terrorplan Christopher Hals Gylseth Gestapos hemmelige terrorplan Operasjon Blumenpflücken Om forfatteren: Christopher Hals Gylseth (f. 1965). Cand. philol, hovedfag i idéhistorie. Forfatter av biografier og dokumentarbøker.

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Finfelt Maks oppnåelig 103 P DM - Junior Menn 1 Magnus Løvlien Bjørnstad Hamar IL, pistolgruppa (9 6 8 10 10 10 9 10 11 12)

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Forklaringer. Vedlegg 5. Tabell 5.1 Oversikt over personer som har avgitt forklaring 476 NOU 2012: 14

Forklaringer. Vedlegg 5. Tabell 5.1 Oversikt over personer som har avgitt forklaring 476 NOU 2012: 14 476 NOU 2012: 14 Forklaringer 14.11.2011 Sivil 15.11.2011 Innsatsleder 15.11.2011 Aksjonsleder 15.11.2011 Sivil 15.11.2011 Sivil 15.11.2011 P 30 A 15.11.2011 P 30 B 15.11.2011 Operasjonsleder 16.11.2011

Detaljer

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae Karl Erik Haug Folkeforbundet og krigens bekjempelse Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme Avhandling for graden doctor philosophiae Trondheim, oktober 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

Paul Larsson Växjö februar 2014

Paul Larsson Växjö februar 2014 Paul Larsson Växjö februar 2014 Begrepsforvirring politistudier, politiforskning, politivitenskap, studies in policing, police science, police research, crime science (Uppsala) I Norge i forbindelse med

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007. Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av:

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007. Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av: IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007 Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av: Jens Bakke, leder Hilde Gløckner, nestleder John Solberg, kasserer Anne Sætre Jensen,

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Rakkestad Skytterlag. Maistevnet 2015. Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Rakkestad Skytterlag. Maistevnet 2015. Leon - Resultatprogram Rakkestad Mesterskap kl. R 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Marius Granberg Fet * * * * * 50 * * * * * 50 X*X*X 50 150 X*XXX* * *9 * 99 249 X*XXX9XXXX 99 348 (18*)

Detaljer

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning?

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Resultater fra en spørreundersøkelse til IP-godkjente 1-5 Rapport til Bevæpningsutvalget 12. oktober 2012 Professor Liv Finstad Noen hovedresultater Undersøkelsen

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET MODUL 1 FELLES FOR MILJØSTUDIENE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 12. desember 2013 1. Innledning

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

Pensum B1 2014/2015. Christie, N. (1997). Sosial kontroll. I L. Finstad & C. Høigård (Red.), Kriminologi (s. 91-98). Oslo: Pax. (8 s.

Pensum B1 2014/2015. Christie, N. (1997). Sosial kontroll. I L. Finstad & C. Høigård (Red.), Kriminologi (s. 91-98). Oslo: Pax. (8 s. Pensum B1 2014/2015 Hovedområde Politi og samfunn Sosiologi SOS10 Aagre, W. (2003). Ungdomskunnskap: Hverdagslivets kulturelle former. Bergen: Fagbokforlaget. Pensum: Kap. 2 (s. 24 31). (8 s.) Christie,

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I FINANSIELL ETTERFORSKING OG INNDRAGNING

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I FINANSIELL ETTERFORSKING OG INNDRAGNING STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I FINANSIELL ETTERFORSKING OG INNDRAGNING 10 studiepoeng Modul 1 Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 Revisjon godkjent av rektor 19. mars 2014 1. Innledning Det er en sentral

Detaljer

AGR Kraftløpet. Startliste. Hennummarka - Tranby 16.08.2015. 1 Haakon Kjelås Garfjell Sportsklubben Kraft 12:00:00 401

AGR Kraftløpet. Startliste. Hennummarka - Tranby 16.08.2015. 1 Haakon Kjelås Garfjell Sportsklubben Kraft 12:00:00 401 Gutter 10,5 km 14-15 år 1 Haakon Kjelås Garfjell Sportsklubben Kraft 12:00:00 401 Gutter 10,5 km 16-17 år 2 Terje Jacobsson Sportsklubben Kraft 12:00:00 402 3 Henrik Grevstad Sportsklubben Kraft 12:00:00

Detaljer

Stomperudkatusellen Løp 2 04.05.2010

Stomperudkatusellen Løp 2 04.05.2010 Stomperudkatusellen Løp 2 04.05.2010 Resultat Stomperudkatusellen Løp 2 04.05.2010 Page 1 of 5 Rennleder: Thor Sandness Løypesjef: Øyvind Dahl Resultat Jenter 11-12 år 1 0064 Marianne Arnesen Mytting Sørum

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Norge / Norway: 2009 - Utendørs / Outdoor

Norge / Norway: 2009 - Utendørs / Outdoor Norge / Norway: 2009 - Utendørs / Outdoor Menn / Men 70-74 år / years pr. 31.12.2009 (oppdatert / updated 04.01.2010) 60m (M70-74) 10.17 +2,4 (1) Aksel Rosland, Orre IL (39) Egersund 10.09.2009 11.5 (1)

Detaljer

Domstolledermøtet. 9. - 11. mai. Trondheim

Domstolledermøtet. 9. - 11. mai. Trondheim Domstolledermøtet 2007 p r o g r a m 9. - 11. mai Trondheim Tvistelovsdagen 2007 Domstollederes ansvar for forberedelse til ny tvistelov Nova Hotel kurs og konferanse Onsdag 9. mai Kl 09.00 10.30 Registrering

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

1. Vinterkarusellen 2001

1. Vinterkarusellen 2001 1. Vinterkarusellen 2001 Første løp i vinterkarusellen ble avviklet lørdag 6.januar og dermed er den 20.sesongen innledet. 44 løpere, 20 på 3 km og 24 på 10 km, la trøstig i vei under ideelle forhold.

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Pensum B1 2014/2015. Hovedområde Politi og samfunn

Pensum B1 2014/2015. Hovedområde Politi og samfunn Pensum B1 2014/2015 Sosiologi SOS10 Hovedområde Politi og samfunn Granér, R. (2014). Självständiga sheriffer eller lojala byråkrater: Om patrullerande polisers yrkeskultur. I P. Larsson, H. Gundhus & R.

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad

Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad Vigerstøl-Olsen (1862868) Aust-Agder Universitetet I Agder, Grimstad

Detaljer

NORGESMESTERE - MENN

NORGESMESTERE - MENN NORGESMESTERE - MENN 1935: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1936: Sportsklubben Grane, Sandvika 1937: Sportsklubben Grane, Sandvika 1938: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1939: Sportsklubben Grane,

Detaljer

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn Agder & Rogaland 4 1 Bakka Sven Agder & Rogaland 18 2 Jørgensen Simon Friis Agder & Rogaland 28 2 Wee Østensjø Ivar Johannes Agder & Rogaland 39 3 Høgseth Vermund Skogland Agder & Rogaland 55 3 Dolmen

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.28,0 (z) Tammerfors 17.06 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.59,3 (1) Fana 09.09 Johnny Sannes 270968 IL Stjernen 13.00,0 (z) Lisleby 25.06

Detaljer

Andre bøker av Aage G. Sivertsen:

Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Kristiansund i stormkast og stille. (red.), Oslo 1992. Rinnan. Et nærbilde, Oslo 1995. En landevei mot undergangen. Utryddelsen av taterkulturen i Norge (med Olav Rune

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04 Norgesmesterskap i kappgang 1960-1969 1960 Fredrikstad stadion 24. august - arr IL Stjernen og Norges Gangforbund 1. Jan Lohne 141130 TIF Viking 1.44.03 2. Johan F. Svendsen 091024 Trondheim Gangklubb

Detaljer

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P GUTTER 15-16 R 1. Tommy Aanensen MHI 10.31 2. Christian Aas S gne 14.55 1. Ulf Hansen MHI 09.53 2. Edvin Syvertsen Kvrner 10.34 3. Arne Aanensen MHI 10.58 4. Kristian Kleppan

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer

Representanter Styringsgruppa

Representanter Styringsgruppa Representanter Styringsgruppa Styringsgruppa Representant Stilling E-post Aurskog-Høland Jan Mærli Ordfører jan.maerli@ahk.no Eidsberg Erik Unaas Ordfører erik.unaas@eidsberg.kommune.no Eidsvoll Terje

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

Rekrutteringsrennet 2007 Kremmerlibakken

Rekrutteringsrennet 2007 Kremmerlibakken RD Ass RD Ma stigning Gutter K-5 7 Martin Bredesen Garberg 171,3 02:25 3 Magnus Lyngre 191,3 01:41 4 Estin Møllerstuen 187,1 02:12 6 Endre Nustad Klophus 177,2 02:30 1 Vemund Thallaug Lund 197,0 01:52

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Giske Bach Nordstrand 5 348 Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje og stjerne 2 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 346 Stjerne 3 Vebjørn Berg Blaker 5 345 Stjerne 4eo Kristoffer

Detaljer

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste 1 Hvorfor er riktig referansebruk så viktig? Korrekt henvisning og riktig bruk av referanser er en form for intellektuell ryddighet. Ledende høgskoler

Detaljer

OPPDRAG: PSYKIATRI. Politibetjent Anne Eskeland Asker og Bærum politidistrikt

OPPDRAG: PSYKIATRI. Politibetjent Anne Eskeland Asker og Bærum politidistrikt Politibetjent Anne Eskeland Asker og Bærum politidistrikt Kan polititjenestepersoner gjennom økt kunnskap om psykose og kommunikasjon forebygge fysisk vold hos en paranoid schizofren person Psykose Aggresjon

Detaljer

Politikerarkivene - Datauttak

Politikerarkivene - Datauttak Politikerarkivene - Datauttak Treff på søkestrengen "Broch" Ved å klikke på ett navn, får du opp en biografi over vedkommende. For perioden 1814-1903 er det kun tilrettelagt opplysninger om personens politiske

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

Fin A. Fin B. Fin C. Fin D. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027

Fin A. Fin B. Fin C. Fin D. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027 Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027 Fin A 1 Gynter Rise Gjøvik PK 10 10 11 11 10 10 10 11 (29) (29) 83 2 Jan Kjetil Nordrum Lena SS 10 10 11 11 10 10 10

Detaljer

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Side 1 av 16 Postboks 268 3051 jøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Stevne: 1F Finfelt Dato: 15.05.2011 Stevnenummer: 1107008 Bane: Kalvedokk Stevneleder: Per

Detaljer

NYE UTFORDRINGER FOR EUROPEISK SIKKERHETSPOLITIKK

NYE UTFORDRINGER FOR EUROPEISK SIKKERHETSPOLITIKK PERNILLE RIEKER OG WALTER CARLSNAES (RED.) NYE UTFORDRINGER FOR EUROPEISK SIKKERHETSPOLITIKK AKTØRER, INSTRUMENTER OG OPERASIONER UNIVERSITETSFORLAGET FORORD 11 KAPITTEL 1 INNLEDNING 13 Pernille Rieker

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 110527 - Embete som tingrettsdommer ved Nedre Telemark tingrett (Ref. 15/266) ID: 1 - Gunleik Smedstad (54), Bø. 1984-08 - 1991-05 Grad: Cand. Jur. 2010-08 - Politihøgskolen

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Gjesdal Idrettslag Klubbrekorder

Gjesdal Idrettslag Klubbrekorder Menn Senior 60 m Søren Nedrebø 7.1 Stavanger 08.09.55 100 m Torvald Hadland 11.1 Sola 11.06.87 200 m Torvald Hadland 22.7 Stavanger 18.08.84 300 m Torvald Hadland 35.9 Sola 11.06.87 400 m Svein Høgemark

Detaljer

Styret 2008-2009 Styret i Oppland Journalistlag (OJ) har i arbeidsåret hatt denne sammensetning:

Styret 2008-2009 Styret i Oppland Journalistlag (OJ) har i arbeidsåret hatt denne sammensetning: Årsmelding 2008-2009 Styret 2008-2009 Styret i Oppland Journalistlag (OJ) har i arbeidsåret hatt denne sammensetning: Leder: Karine Bogsti, GD Nestleder: Dag Kessel, NRK Kasserer: Arve Danielsen, Fjuken

Detaljer

VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING AV VOLD OG DØDSFALLSAKER

VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING AV VOLD OG DØDSFALLSAKER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING AV VOLD OG DØDSFALLSAKER Kriminalteknikk: Modul 2A 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 Modul 1 Modul 2 Modul 3 1. Innledning

Detaljer

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi Side 1 av 5 Om svartebøkene Tilbakemelding Forsiden Sagn Prosesser Fellessøk Søk etter enkeltoppskrifter. Klikk på en knapp for å se innholdsfortegnelse eller hele boken samlet som faksimile. Klikk på

Detaljer

Fredag 22. april 2016, kl. 17.30 POSTKORT

Fredag 22. april 2016, kl. 17.30 POSTKORT Fredag 22. april 2016, kl. 17.30 POSTKORT 1002 1001 1003 1001 o Hilsen fra Aasgaardstrand. Sendt til Sverige i 1902. K-1 100,- 1002 o Hilsen fra Arendal. Brukt i 1898. K-2 200,- 1003 o Hilsen fra Balholmen.

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

ÅRSBERETNING 1996 / 97.

ÅRSBERETNING 1996 / 97. ÅRSBERETNING 1996 / 97. (1/6-1996 - 30/5-1997) FELLESSKAP GIR KUNNSKAP OG TRYGGHET UF - Norges første ordinære Landsstyre har hatt følgende sammensetning: LEDER: NESTLEDER: STYREMEDLEM: STYREMEDLEM: VARAREPRESENTANT:

Detaljer

Politiet. Responstid eller lotto?

Politiet. Responstid eller lotto? Politiet. Responstid eller lotto? Regionrådsmøtet 12 november 2012 Innledning ved Dag Sigurd Brustind ordfører. Utfordringen (1) Nådeløst oppgjør (Nordlys, 20. oktober, intervju med Lensmann Arnold Nilsen)

Detaljer