Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning"

Transkript

1 Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Navn: Peter Øverlie E-post: Alder: 27 Mobil: HSH - Høgskolen Stord/Haugesund Jeg ønsker å få bedre innsikt i hvilket arbeid som pågår rundt helse- og sosialfagene med vekt på sykepleien. Ønsker og å påvirke sykepleierutdannelsen, da med vekt på praksisperiodene. Vervet vil og kunne gi meg mer organisatorisk erfaring.jeg ønsker å få bedre innsikt i hvilket arbeid som pågår rundt helse- og sosialfagene med vekt på sykepleien. Ønsker og å påvirke sykepleierutdannelsen, da med vekt på praksisperiodene. Vervet vil og kunne gi meg mer organisatorisk erfaring. Jeg har gjennom det siste året tilegnet meg mye erfaring i organisasjonsarbeid gjennom mine verv som studentrådsleder og studentrådsrepresentant i studentparlamentet. Dette har gitt meg "blod på tann" og jeg har et stort engasjement for arbeidet. Jeg brenner for sykepleieyrket og trives svært godt med organisatorisk arbeid.vervet vil kunne være tidkrevende, det vil kunne være vanskelige saker å diskutere med mange nyanser og hensyn å ta stilling til. Jeg møter og mennesker med mye mer erfaring enn meg, som kan være vanskelig til å begynne med, men vil og gi meg en bratt læringskurve. Studentrådsleder HSH campus HaugesundStudentrådsrepresentant i Studentparlamentet HSHStudentrådsrepresentant LMUFadderstyreleder HSH campus HaugesundVara rådsmedlem Bergen Røde Kors HjelpekorpsVaktkoordinator Bergen Røde Kors HjelpekorpsStudentrepresentant i skikkethetsnemdatillitsvalgt ved sykepleien HSH Vervet vil kunne være tidkrevende, det vil kunne være vanskelige saker å diskutere med mange nyanser og hensyn å ta stilling til. Jeg møter og mennesker med mye mer erfaring enn meg, som kan være vanskelig til å begynne med, men vil og gi meg en bratt læringskurve. 1. Sykepleiens praksisperioder som er ubetalt og fulltid2. Sykepleiens skikkethetslover3. Sykepleierens image utad Studentrådsleder HSH campus HaugesundStudentrådsrepresentant i Studentparlamentet HSHStudentrådsrepresentant LMUFadderstyreleder HSH campus HaugesundVara rådsmedlem Bergen Røde Kors HjelpekorpsVaktkoordinator Bergen Røde Kors HjelpekorpsStudentrepresentant i skikkethetsnemdatillitsvalgt ved sykepleien HSH

2 Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Navn: Endré Wenz E-post: Alder: 31 Mobil: UiT - Norges arktiske universitet Etter 3 år som bachelor student i barnevern kontra 7 år i feltet ser jeg mange sider ved barnevern og sosionom (sosialarbeider) studiene spesielt ved mitt studiested som kunne vært forbedret. Vår utdanning tilhører et bredt spekter av fag og er en nokså tverrfaglig utdanning. Det er mange karrière valg man kan velge imellom og jeg er av den oppfatning at studiegangen tilby for lite valg til å spesialisere seg innenfor spesifikke fagområder og er for rettet mot barnevernstjenesten og nav (henholdsvis). I tillegg er dette relativt tøffe yrker å tre ut i spesielt for unge studenter som begynner på høyere utdanning rett etter vgs og har liten erfaring fra yrkeslivet. Det er et stort lovverk man må forholde seg til med mange rammer og regler som hindrer deg i å forsvare yrket eller arbeidsplassen din. Jeg ønsker et enda større fokus på personlig kompetanse innenfor disse studieretningene og et større fokus på å bygge opp resiliens i forhold til samfunnet og spesielt medias holdninger til de normale yrkene for sosialfaglige arbeidere. Jeg ønsker å kunne bidra til å styrke oppunder studentene og studiene som er rettet mot det sosialfaglige feltet.etter 3 år som bachelor student i barnevern kontra 7 år i feltet ser jeg mange sider ved barnevern og sosionom (sosialarbeider) studiene spesielt ved mitt studiested som kunne vært forbedret. Vår utdanning tilhører et bredt spekter av fag og er en nokså tverrfaglig utdanning. Det er mange karrière valg man kan velge imellom og jeg er av den oppfatning at studiegangen tilby for lite valg til å spesialisere seg innenfor spesifikke fagområder og er for rettet mot barnevernstjenesten og nav (henholdsvis). I tillegg er dette relativt tøffe yrker å tre ut i spesielt for unge studenter som begynner på høyere utdanning rett etter vgs og har liten erfaring fra yrkeslivet. Det er et stort lovverk man må forholde seg til med mange rammer og regler som hindrer deg i å forsvare yrket eller arbeidsplassen din. Jeg ønsker et enda større fokus på personlig kompetanse innenfor disse studieretningene og et større fokus på å bygge opp resiliens i forhold til samfunnet og spesielt medias holdninger til de normale yrkene for sosialfaglige arbeidere. Jeg ønsker å kunne bidra til å styrke oppunder studentene og studiene som er rettet mot det sosialfaglige feltet. I tillegg til at jeg er i ferd med avslutte en bachelor innenfor det sosialfaglige feltet har jeg i tillegg jobbet innenfor feltet i form av Barnehage og Barnevernet i tilsammen 7 år. Jeg hadde min praksis i Ute kontakten i Tromsø hvor jeg i tillegg til erfaring innenfor det oppsøkende feltet også ble utdannet instruktør i gatemegling. Jeg har opparbeidet meg en bred erfaring innenfor det sosialfaglige feltet og vil fra høsten av startet min profesjonelle karrière. Erfaringen min fra arbeidsfeltet har gitt stor uttelling under min studie tid og det har også bidratt med å bygge opp en bredere forståelse rundt koblingen av studie og arbeid.mange av de samme utfordringene som man møter som engasjert student, det har vært mange store utfordringer i forbindelse med studentpolitikken og styringen på mitt lokale campus hvor det meste bunner i at man har store ambisjoner om å få til forandringer å gjøre hverdagen bedre for studenter, men at man ofte finner seg selv i en posisjon hvor det er vanskelig å få sine tanker og ideer igjennom eller det å gjennomføre de tiltakene man har bestemt seg for å få igjennom. Utfordringer er en del av hverdagen både som student/studentpolitiker/yrkesaktiv eller menneske generelt, det er ikke alltid like lett å ta det på strak arm, men i enden er det hvordan man takler

3 utfordringene som oppstår og det de tar deg gjennom som bidrar til å styrke ens forståelse og kompetanse. Studentvalgt representant i Studentparlamentet v/ UiT Norges Arktiske UniversitetStudentrepresentant i Læringsmiljø utvalgetsnart gjennomført en Bachelor i Barnevern7 års arbeidserfaring innenfor Helse og Sosialfag Mange av de samme utfordringene som man møter som engasjert student, det har vært mange store utfordringer i forbindelse med studentpolitikken og styringen på mitt lokale campus hvor det meste bunner i at man har store ambisjoner om å få til forandringer å gjøre hverdagen bedre for studenter, men at man ofte finner seg selv i en posisjon hvor det er vanskelig å få sine tanker og ideer igjennom eller det å gjennomføre de tiltakene man har bestemt seg for å få igjennom. Utfordringer er en del av hverdagen både som student/studentpolitiker/yrkesaktiv eller menneske generelt, det er ikke alltid like lett å ta det på strak arm, men i enden er det hvordan man takler utfordringene som oppstår og det de tar deg gjennom som bidrar til å styrke ens forståelse og kompetanse. Praksisbasert læring Lenger Praksisperioder for profesjonstudenterstørre valgfrihet og muligheten til å velge seg spesialiseringsområder innenfor sosionom og barneverns studiet Studentvalgt representant i Studentparlamentet v/ UiT Norges Arktiske UniversitetStudentrepresentant i Læringsmiljø utvalgetsnart gjennomført en Bachelor i Barnevern7 års arbeidserfaring innenfor Helse og Sosialfag

4 Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Navn: Ida Susanna Fattah E-post: Alder: 26 Mobil: UiO - Universitetet i Oslo Fordi jeg ønsker å fortsette i vervet som studentrepresentant i NFEHS, arbeidsutvalget (se eget skjema for denne søknaden).fordi jeg ønsker å fortsette i vervet som studentrepresentant i NFEHS, arbeidsutvalget (se eget skjema for denne søknaden). Min erfaring fra NFEHS har gitt meg god innsikt i skillet mellom KD og HOD (se søknad for vervet i NFEHS).Det kan bli mye møtebelastning i tillegg til NFEHS-arbeidsutvalgsmøter, men jeg tror dette er en spennende mulighet til å bli kjent med andre engasjerte medstudenter som også sitter i andre utvalg og har ulike synsvinkler. Se søknad for vervet i NFEHS. Det kan bli mye møtebelastning i tillegg til NFEHSarbeidsutvalgsmøter, men jeg tror dette er en spennende mulighet til å bli kjent med andre engasjerte medstudenter som også sitter i andre utvalg og har ulike synsvinkler. Tverrfaglig samarbeid.pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.innovasjon og entrepenørskap. Se søknad for vervet i NFEHS.

5 Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Navn: Torfinn Støve Madssen E-post: Alder: 22 Mobil: NTNU - Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Eg har stor interesse for samspelet mellom helse- og velferdsvesenet og utdanningssektoren. Det er mange interessante prosessar som pågår på dette området, mellom Praksisprosjektet og prosjekt "Felles innhold" for helse og sosialfagutdanningane. Eg ynskjer å bidra i denne diskusjonen.eg har stor interesse for samspelet mellom helse- og velferdsvesenet og utdanningssektoren. Det er mange interessante prosessar som pågår på dette området, mellom Praksisprosjektet og prosjekt "Felles innhold" for helse og sosialfagutdanningane. Eg ynskjer å bidra i denne diskusjonen. Eg er medlem i FKMO, og var NSO sin representant i UHR sitt prosjekt "Felles innhold for helse og sosialfagutdanningene". Gjennom dette prosjektet har vi kome med forslag til felles læringsmål for alle helse- og sosialfagsutdanningar i Noreg. Eg er også for tida utdanningsansvarleg i Norsk medisinstudentforeining (Nmf), og eg har erfaring frå studentråda og Studenttinget ved NTNU. Gjennom engasjementet mitt i Nmf og NSO føler eg at eg har god kjennskap til både helsepolitikk og utdanningspolitikk. Det trur eg blir viktig i eit slikt verv.eg ser ikkje for meg nokon særlege utfordringar, anna enn eventuelle tidsklemmer. Det er mogeleg eg ikkje vil kunne ta del på alle møta, men eg vil sjølvsagt gjere mitt beste for å prioritere dette arbeidet. Turnusansvarleg i Norsk medisinstudentforeining Trondheim Institutttillitsvald ved Det medisinske fakultet 2013.Fakultetstillitsvald ved Det medisinske fakultet 2014.Medlem i FKMO , representant i "Felles innhold"nasjonal grunnutdanningsansvarleg i Norsk medisinstudentforeining 2015 Eg ser ikkje for meg nokon særlege utfordringar, anna enn eventuelle tidsklemmer. Det er mogeleg eg ikkje vil kunne ta del på alle møta, men eg vil sjølvsagt gjere mitt beste for å prioritere dette arbeidet. Evidensbasert undervising, kvalitet i praksis og utdanningsleiing. Turnusansvarleg i Norsk medisinstudentforeining Trondheim Institutttillitsvald ved Det medisinske fakultet 2013.Fakultetstillitsvald ved Det medisinske fakultet 2014.Medlem i FKMO , representant i "Felles innhold"nasjonal grunnutdanningsansvarleg i Norsk medisinstudentforeining 2015

6 Kandidat til Leder - Faglig komité for juridiske fag Navn: Gurinder Kaur Sidhu E-post: Alder: 22 Mobil: UiO - Universitetet i Oslo Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg har et ønske om å videreutvikle meg selv og finne en arena hvor jeg føler "min røst" er et viktig inspill. Men også fordi jeg har stor tro på studenters evne til å høyne sin stemme, og jeg vil jobbe for at det skal komme mye bedre frem. Dette er noe jeg vil være en del av, fordi jeg ser hvor viktig en slik arena er for både meg og mine medstudenter.jeg ønsker å stille til valg fordi jeg har et ønske om å videreutvikle meg selv og finne en arena hvor jeg føler "min røst" er et viktig inspill. Men også fordi jeg har stor tro på studenters evne til å høyne sin stemme, og jeg vil jobbe for at det skal komme mye bedre frem. Dette er noe jeg vil være en del av, fordi jeg ser hvor viktig en slik arena er for både meg og mine medstudenter. For det første er jeg student selv. Problemstillinger som dukker opp på en slik arena, er noe jeg får innsyn på hverdagslig basis. Derfor er det for meg lettere å sette seg inn i problemstillinger og videreutvikle bedre løsninger. Dette henger også med at jeg studerer jus, hvor å løse problemstillinger er en viktig prosess. For det andre har jeg tidligere hatt andre verv som gjør at ikke slik type arbeid er helt ukjent for meg. Jeg har vært med i elevrådesstyret og nasjonal forskningsprosjekt(holbergprisen i skolen) på vgs. På universitetet har jeg vært en del av faggruppa i Menneskerettighetsuka 2015 og er for tiden journalist for studenmagasinet Pacta og økonomisjef i FN-studentforum. Jeg vil på grunnlag av dette si at jeg er en veldig samfunnsengasjert person, både på nasjonalt og globalt nivå. Jeg har også flyttet fra en liten bygd, Vennesla, til en storby, Oslo. Jeg bor nå fortiden i et studentkompleks. For min del har dette vært en utfordrende forandring, og jeg har møtt på mange av utfordringene dagens studenter står ovenfor. Dette gjør meg bare enda mer engasjert om å arbeide for å gjøre hverdagen til studenter enda bedre, både på det faglige og rundt andre omstendigheter som kan gjøre studietiden tungere enn nødvendig.jeg tror utfordringene vil variere ut fra hva slags saker vi kommer til å behandle. Det kan være at noen ting blir lettere å finne løsninger på og behandle, enn andre. Det kan også være utfordrende å finne ut av hvilken løsning som faller i studentenes beste interesse. Da er det viktig å holde oppe pågangsmotet, og huske på at du jobber for å gjøre forholdene bedre for flest mulig studenter. Det kan også være andre utfordringer som går mer på hvordan det er innad komiteen. Det blir en læringsprosess i seg selv å finne ut av hvordan vi kan samarbeide sammen best mulig. Dette er viktig for å nå våre målsettinger, men også for å få det beste ut av oss selv og tiden vi har i komiteen sammen! Elevrådet ved Vennesla vgskonkurrert som forsker i Holberg i skolenfrivillig i Amnesty International KristiansandDeltager i OsloMunJournalist for PactaØkonomiansvarlig i FN-studentforum Jeg tror utfordringene vil variere ut fra hva slags saker vi kommer til å behandle. Det kan være at noen ting blir lettere å finne løsninger på og behandle, enn andre. Det kan også være utfordrende å finne ut av hvilken løsning som faller i studentenes beste interesse. Da er det viktig å holde oppe pågangsmotet, og huske på at du jobber for å gjøre forholdene bedre for flest mulig studenter. Det kan også være andre utfordringer som går mer på hvordan det er innad komiteen. Det blir en læringsprosess i seg

7 selv å finne ut av hvordan vi kan samarbeide sammen best mulig. Dette er viktig for å nå våre målsettinger, men også for å få det beste ut av oss selv og tiden vi har i komiteen sammen! Faglige oppsettet gjennom semesteret: Det er på det juridiske fakultet lagt opp til at studenter har lite obligatorisk undervisning. Om dette er gunstig er noe som bør undersøkes nærmere. Det er mange som faller ut av studiet, og jeg synes det bør utredes nærmere hvilke grunner det skyldes. Av personlig erfaring har det vært vanskelig å få jussen ordentlig under fingrene da jeg startet opp. Det er lite fokus på juridisk metode og trening på å jobbe seg til gode studievaner. Overgangen fra videregående kan være en vanskelig tid, og det bør være mulig å ha bedre oppfølging den første tiden på universitetet. Studenters psykiske helse:dette er noe som bør være på dagsordenen, selv om det ikke er like inngående på det faglige plan. Det er likevel forandringer som kan gjøres i studiet som kan hjelpe med å sette i gang tiltak for å hjelpe studenter med slike vansker og få dem utredet tidlig. Det kan ofte være slike problemer som hindrer i den faglige utviklingen hos den enkelte studenten.bedre innsyn i rettigheter/muligheter som student:det er ikke alltid lett å få vite om dette da man har en hav med pensum å komme seg gjennom. Det bør derfor settes i gang tiltak som gjør det lettere for studenter å engasjere seg. Det skal ikke være lang vei å gå for å ta tak i problemer eller spørsmål den enkelte studenten har. Det skal ikke være høy terskel for å nå oss. Elevrådet ved Vennesla vgskonkurrert som forsker i Holberg i skolenfrivillig i Amnesty International KristiansandDeltager i OsloMunJournalist for PactaØkonomiansvarlig i FN-studentforum

8 Kandidat til Leder - Faglig komité for juridiske fag Navn: Lars Sørensen E-post: Alder: 24 Mobil: UiT - Norges arktiske universitet Jeg ønsker å bidra til at mine medstudenter og meg selv kan maksimere utbyttet av studiet. Det er viktig at både studietiden og resultatet av den - grunnlaget for resten av våre liv - blir en positiv opplevelse.jeg ønsker å bidra til at mine medstudenter og meg selv kan maksimere utbyttet av studiet. Det er viktig at både studietiden og resultatet av den - grunnlaget for resten av våre liv - blir en positiv opplevelse. Jeg er kreativ, faglig engasjert, og flink til å håndtere utfordringer. Jeg har erfaring fra en rekke tidligere frivillige verv.å formidle de viktige interessene fra studentmassen, samt å finne gode løsninger på utfordringene som kommer. For øvrig trives jeg godt i møtet med nye utfordringer og problemer som må løses. Visaga DA - Styrets lederstamsund Idrettslag - ungdomsrepresentant, styremedlem, leder i valgkomitéen Å formidle de viktige interessene fra studentmassen, samt å finne gode løsninger på utfordringene som kommer. For øvrig trives jeg godt i møtet med nye utfordringer og problemer som må løses. * Pensumkvalitet (oppdatert og godt skrevet pensum)* Digital eksamen* Mer fokus på skrivetrening og metode Visaga DA - Styrets lederstamsund Idrettslag - ungdomsrepresentant, styremedlem, leder i valgkomitéen

9 Kandidat til Medlem - Faglig komité for juridiske fag Navn: Eirik Gjerde Angelsen E-post: Alder: 20 Mobil: UiT - Norges arktiske universitet Utdanningspolitikk er noe som engasjerer meg, og det å kunne få muligheten til å være med på å påvirke utdanningen min høres utrolig spennende ut. Jeg ønsker også å engasjere meg i NSO og deres arbeid. Det å få bli bedre kjent med flere sider av studiet mitt kunne påvirke utdanningen min, er noe jeg virkelig ønsker å ta del i. Det er også viktig for meg at studentene blir hørt i saker som er viktig for oss, og jeg vil veldig gjerne representere studentenes interesser og stemme.utdanningspolitikk er noe som engasjerer meg, og det å kunne få muligheten til å være med på å påvirke utdanningen min høres utrolig spennende ut. Jeg ønsker også å engasjere meg i NSO og deres arbeid. Det å få bli bedre kjent med flere sider av studiet mitt kunne påvirke utdanningen min, er noe jeg virkelig ønsker å ta del i. Det er også viktig for meg at studentene blir hørt i saker som er viktig for oss, og jeg vil veldig gjerne representere studentenes interesser og stemme. Jeg ser på meg selv som en pålitelig og samvittighetsfull type. Jeg gir andre rom for å komme med sine synspunkter, og er flink til å lytte og samarbeide med andre. Samtidig er jeg ikke redd for å si det jeg mener.i og med at jeg ikke har mye erfaring fra organisasjonsarbeid, kan det bli utfordrende å komme inn i dette i starten, men tror at dette skal gå bra. Det kan også være mye å sette seg inn i, fra det faglige til det politiske, noe som kan være krevende, men jeg tror jeg er i stand til å takle også dette. Har ikke mye konkret studentpolitisk eller organisasjonserfaring enda, men jeg har gode erfaringer fra å jobbe i grupper hvor man arbeider mot konkrete mål, som har vært et stort fokus ved min tidligere skole (UWC Atlantic College). I og med at jeg ikke har mye erfaring fra organisasjonsarbeid, kan det bli utfordrende å komme inn i dette i starten, men tror at dette skal gå bra. Det kan også være mye å sette seg inn i, fra det faglige til det politiske, noe som kan være krevende, men jeg tror jeg er i stand til å takle også dette. Gratis utdanning for alle.rettshjelptiltak for samfunnsgrupper som har større behov for det.utdanning som verktøy for samfunnsutvikling. Har ikke mye konkret studentpolitisk eller organisasjonserfaring enda, men jeg har gode erfaringer fra å jobbe i grupper hvor man arbeider mot konkrete mål, som har vært et stort fokus ved min tidligere skole (UWC Atlantic College).

10 Kandidat til Leder - Faglig komité for lærerutdanning og utdanningsvitenskap Navn: Kjærsti Rønneberg E-post: Alder: 25 Mobil: HiB - Høgskolen i Bergen Det skjer mye politisk endring i lærerutdanningen nå. Jeg ønsker å få en stemme gjennom NSO som kan være med på å kaste lys på hva som er viktig nå som innholdet i den obligatoriske 5-årige grunnskolelærerutdanningen skal utformes. Jeg har selv valgt å ta en master mye på grunn av denne endringen, og har gjennom det siste året fått øynene opp for hvor viktig forskningsbasert praksis er. Skal forskningsfokuset i de eksisterende masterne på lærerutdanning reduseres på bekostning av mer praksis? og hvordan skal vi forholdet oss til den lave rekrutteringen til yrket? Er dette noe som kan gjøres noe med i arbeidet med masterutdanningen?nå er det Høyre som melder mye av politikken rundt denne utdanningen. Her er det viktig at kompetente og kvalifiserte lærerstudenter kan være med på å utarbeide NSO's politikk. Denne diskusjonen må løftes frem og sette på agendaen. Det er mange som uttaler seg om lærerutdanningene i offentlig debatt, men dessverre gjaller ikke lærerstudentenes stemme like høyt mellom fjellene som jeg skulle ønske. I denne sammenheng blir frafallet i lærerutdanningene en interessant komponent.det skjer mye politisk endring i lærerutdanningen nå. Jeg ønsker å få en stemme gjennom NSO som kan være med på å kaste lys på hva som er viktig nå som innholdet i den obligatoriske 5-årige grunnskolelærerutdanningen skal utformes. Jeg har selv valgt å ta en master mye på grunn av denne endringen, og har gjennom det siste året fått øynene opp for hvor viktig forskningsbasert praksis er. Skal forskningsfokuset i de eksisterende masterne på lærerutdanning reduseres på bekostning av mer praksis? og hvordan skal vi forholdet oss til den lave rekrutteringen til yrket? Er dette noe som kan gjøres noe med i arbeidet med masterutdanningen?nå er det Høyre som melder mye av politikken rundt denne utdanningen. Her er det viktig at kompetente og kvalifiserte lærerstudenter kan være med på å utarbeide NSO's politikk. Denne diskusjonen må løftes frem og sette på agendaen. Det er mange som uttaler seg om lærerutdanningene i offentlig debatt, men dessverre gjaller ikke lærerstudentenes stemme like høyt mellom fjellene som jeg skulle ønske. I denne sammenheng blir frafallet i lærerutdanningene en interessant komponent. I avdelingsrådet på HiB har jeg gjennom et år vært i jevnlig kontakt med lederen for Nasjonal råd for lærerutdanning, Jacob Melting, og gjennom hans arbeid i dette rådet fått innsikt i hva tankene om lærerutdanningen er i dag. Dette har styrket min tro på at vi må ta affære.jeg mener at jeg er både egnet og godt kvalifisert til dette vervet gjennom at jeg snart er gjennom det eksisterende utdanningsløpet, samt at jeg er personlig egnet på grunn av min struktur, planleggingsbaserte og løsningsorienterte tilnærming til denne type arbeid. I mine egne rekker er jeg kjent for å være den som samle tropper og inviterer til dialog, samtidig som at jeg vet å melde det jeg mener.en av de største utfordringene er helt klart de sprikende meningene det er om lærerutdanning, alle har et forhold til skole. Det er også sprikende meninger innad i studentmassen, og det er viktig å få frem varierte meninger og samle trådene, til tross for eget politisk standpunkt. Organisatorisk er det en utfordring å ha en levende komite mellom møter, noe jeg er innstilt på å engasjere til og at man kan drive arbeidet kostnadseffektivt.

11 Jeg sitter i studentrådsstyret på Avdeling for lærerutdanning, i Avdelingsrådet for dekanen på denne avdelingen og er representant for min avdeling i Studentparlamentet på Høgskolen i Bergen. En av de største utfordringene er helt klart de sprikende meningene det er om lærerutdanning, alle har et forhold til skole. Det er også sprikende meninger innad i studentmassen, og det er viktig å få frem varierte meninger og samle trådene, til tross for eget politisk standpunkt. Organisatorisk er det en utfordring å ha en levende komite mellom møter, noe jeg er innstilt på å engasjere til og at man kan drive arbeidet kostnadseffektivt. - Forskningsbasert praksis i utdanningen og yrket.- Frafall i lærerutdanningene.- Styrket lærerprofesjon. Jeg sitter i studentrådsstyret på Avdeling for lærerutdanning, i Avdelingsrådet for dekanen på denne avdelingen og er representant for min avdeling i Studentparlamentet på Høgskolen i Bergen.

12 Kandidat til Leder - Faglig komité for lærerutdanning og utdanningsvitenskap Navn: Morten Telle E-post: Alder: 29 Mobil: DMMH - Dronning Mauds Minne Høyskole Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg har stor interesse av, og et ønske om, å bidra til utvikling av pedagogiske fag i høyere utdanning. Jeg mener spesielt at barnehagelærerutdanningen er en viktig profesjonsutdanning som bør løftes og utvikles nasjonalt, men jeg ønsker selvsagt i samarbeid med andre medlemmer av komiteen med andre relaterte fagbakgrunner å bidra til heving og utvikling av andre lærerrelaterte og utdanningsvitenskapelige fag.jeg ønsker å stille til valg fordi jeg har stor interesse av, og et ønske om, å bidra til utvikling av pedagogiske fag i høyere utdanning. Jeg mener spesielt at barnehagelærerutdanningen er en viktig profesjonsutdanning som bør løftes og utvikles nasjonalt, men jeg ønsker selvsagt i samarbeid med andre medlemmer av komiteen med andre relaterte fagbakgrunner å bidra til heving og utvikling av andre lærerrelaterte og utdanningsvitenskapelige fag. Det som gjør meg til en egnet kandidat for dette vervet er blant annet at jeg har jobbet et år som leder for studentorganisasjonen ved Dronning Mauds Minne Høgskole. I løpet av dette året har jeg vært høyst delaktig i diskusjoner og avgjørelser angående strategiske satsinger og utfordringer forbundet med barnehagelærerutdanningen, noe jeg mener har bidratt til at jeg har inngående kunnskap om denne profesjonsutdanningen. Som leder av arbeidsutvalget til Studentrådet har jeg også jobbet mye organisatorisk og bidratt til å øke engasjementet blant mine medstudenter. Jeg mener jeg er en egnet kandidat fordi jeg har gode lederegenskaper. Dette kombinert med evner til å samarbeide og innhente kunnskap mener jeg er egenskaper som gjør meg til en både egnet og sterk kandidat.jeg kan se for meg at det å jobbe i en komite med medlemmer fra relativt like, men forskjellige faglige bakgrunner kan by på utfordringer omkring enighet innad. Jeg ønsker gjerne å fremstå som en person som kan diskuteres med, og som kan inngå kompromisser, samtidig ser jeg for meg at dette kan være utfordrende når det handler om fagområder man har utdanning innenfor og som man har et spesielt forhold til. Utdannet førskolelærer. Leder for Studentrådet ved DMMH. Studentrepresentant i høyskolestyret på DMMH i tillegg til diverse andre verv på samme institusjon. 1. vara fra SiT i Landsstyret til NSO. Jeg kan se for meg at det å jobbe i en komite med medlemmer fra relativt like, men forskjellige faglige bakgrunner kan by på utfordringer omkring enighet innad. Jeg ønsker gjerne å fremstå som en person som kan diskuteres med, og som kan inngå kompromisser, samtidig ser jeg for meg at dette kan være utfordrende når det handler om fagområder man har utdanning innenfor og som man har et spesielt forhold til. - Bedre tilretteleggingen av tverrfagligheten innenfor BLU- Mer studentdelaktige kvalitetsvurderinger av emner innenfor BLU- Høyere pedagogtetthet i barnehager

13 Utdannet førskolelærer. Leder for Studentrådet ved DMMH. Studentrepresentant i høyskolestyret på DMMH i tillegg til diverse andre verv på samme institusjon. 1. vara fra SiT i Landsstyret til NSO.

14 Kandidat til Medlem - Faglig komité for lærerutdanning og utdanningsvitenskap Navn: Hedda Greni E-post: Alder: 22 Mobil: UiO - Universitetet i Oslo Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg vil bidra til å utvikle og fremme utdanningsvitenskap som utdanning og fagfelt. Jeg ønsker også å stille for å møte andre mennesker i fagfeltet, knytte kontakter, dele erfaringer og lære av hverandre.jeg ønsker å stille til valg fordi jeg vil bidra til å utvikle og fremme utdanningsvitenskap som utdanning og fagfelt. Jeg ønsker også å stille for å møte andre mennesker i fagfeltet, knytte kontakter, dele erfaringer og lære av hverandre. Jeg egnet til dette vervet fordi jeg er engasjert, motivert og har mye å gi. Jeg har gode evner for prosjektledelse og er organisert og strukturert i mitt arbeid. Jeg er en glad og energisk person. Med min bakgrunn innen teater og vikariat på en skole for ungdom med psykiske lidelser mener jeg jeg både er egnet og har noe nytt å tilføre dette vervet.et slik verv vil kunne presentere meg for saker og problemstillinger jeg ikke har vært borti før. Et slikt verv arbeider på et annet plan enn jeg tidligere har jobbet i hvilket vil være nytt og spennende. Jeg gikk dramalinjen på videregående skole, har studert fysisk teater i en teater skole i Paris og har også jobbet 3 år som vikar på Bråten skole avd. Lurud, en skole for ungdom med psykiske lidelser. Jeg har også vært med på å starte opp Fagutvalget ved ISP ved Det Utdanningsvitenskapelige fakultet høsten 2014, og sitter nå som nestleder der. Med min bakgrunn og erfaring mener jeg jeg både er egnet og har noe nytt å tilføre dette vervet. Et slik verv vil kunne presentere meg for saker og problemstillinger jeg ikke har vært borti før. Et slikt verv arbeider på et annet plan enn jeg tidligere har jobbet i hvilket vil være nytt og spennende. Jeg brenner for læring basert på interaksjon, men grunnlag i motivasjon og glede. Jeg brenner for teater som verktøy i undervisningen, feks sanseteater for barn med psykisk utviklingshemning. Jeg brenner for tilpasset og nyttebasert undervisning. Jeg gikk dramalinjen på videregående skole, har studert fysisk teater i en teater skole i Paris og har også jobbet 3 år som vikar på Bråten skole avd. Lurud, en skole for ungdom med psykiske lidelser. Jeg har også vært med på å starte opp Fagutvalget ved ISP ved Det Utdanningsvitenskapelige fakultet høsten 2014, og sitter nå som nestleder der. Med min bakgrunn og erfaring mener jeg jeg både er egnet og har noe nytt å tilføre dette vervet.

15 Kandidat til Medlem - Faglig komité for lærerutdanning og utdanningsvitenskap Navn: Jonas Nilsen E-post: Alder: 22 Mobil: UiO - Universitetet i Oslo Jeg stiller til valg fordi jeg mener at jeg har mye å bidra med og fordi jeg har et stort engasjement for lærerutdanningen. Jeg går selv på lektorprogrammet og skal bli lærer, og dermed vet jeg hvor mye det betyr med en god lærerutdanning som er tilpasset studentene på en optimal måte. For å få en optimal lærerutdanning for studentene, så er det viktig at studentene blir hørt. Det er vi som vet best hvor god eller dårlig utdanningen er, det er vi som vet hva vi trenger for å lære og for å kunne lære bort, og det er vi som opplever forelesningene, praksisen og seminarene. Jeg vil bidra til at studentene blir hørt. I tillegg til dette, så stiller jeg til valg fordi jeg vil bidra til nytenkning rundt lærerutdanningen og utdanningsvitenskapen. Jeg mener at vi må tenke nytt rundt innholdet i disse utdanningene. I en verden i rask forandring og med store utfordringer knyttet til for eksempel miljø- og klima, fattigdom og konflikter, så er det nødvendig å reflektere rundt hvordan utdanningen og forskningen kan, og kanskje bør, reflektere dette. Hvilken rolle har for eksempel fremtidens lærere, som utdannes i dag, i arbeidet med å løse disse utfordringene? Hvordan kan forskning på pedagogikk være relevant for miljø- og klimaproblematikk? Det er spennende diskusjoner som jeg mener at vi bør ta og som vi studenter bør løfte frem. Dersom jeg blir valgt, så vil jeg ta med meg et slikt perspektiv inn i komiteen og komiteens arbeid.jeg stiller til valg fordi jeg mener at jeg har mye å bidra med og fordi jeg har et stort engasjement for lærerutdanningen. Jeg går selv på lektorprogrammet og skal bli lærer, og dermed vet jeg hvor mye det betyr med en god lærerutdanning som er tilpasset studentene på en optimal måte. For å få en optimal lærerutdanning for studentene, så er det viktig at studentene blir hørt. Det er vi som vet best hvor god eller dårlig utdanningen er, det er vi som vet hva vi trenger for å lære og for å kunne lære bort, og det er vi som opplever forelesningene, praksisen og seminarene. Jeg vil bidra til at studentene blir hørt. I tillegg til dette, så stiller jeg til valg fordi jeg vil bidra til nytenkning rundt lærerutdanningen og utdanningsvitenskapen. Jeg mener at vi må tenke nytt rundt innholdet i disse utdanningene. I en verden i rask forandring og med store utfordringer knyttet til for eksempel miljø- og klima, fattigdom og konflikter, så er det nødvendig å reflektere rundt hvordan utdanningen og forskningen kan, og kanskje bør, reflektere dette. Hvilken rolle har for eksempel fremtidens lærere, som utdannes i dag, i arbeidet med å løse disse utfordringene? Hvordan kan forskning på pedagogikk være relevant for miljø- og klimaproblematikk? Det er spennende diskusjoner som jeg mener at vi bør ta og som vi studenter bør løfte frem. Dersom jeg blir valgt, så vil jeg ta med meg et slikt perspektiv inn i komiteen og komiteens arbeid. Jeg er selv student på lektorprogrammet på UiO, og det tenker jeg er et godt utgangspunkt. I tillegg sitter jeg i Lektorprogrammets studentforening, studentutvalget og fakultetsstyret. Det betyr at jeg fra flere forskjellige nivå kjenner godt til arbeidet med lærerutdanning og utdanningsvitenskap. Det er erfaring som jeg mener kommer godt med inn i denne komiteen og som gir meg en god forståelse av hva det handler om. Erfaring fra spesielt fakultetsstyret har også gitt meg erfaring med å samarbeide og komme fram til gode løsninger sammen med andre som ikke nødvendigvis er enig med meg eller har samme perspektiv på sakene som det jeg har. Det er en viktig erfaring, både fordi den har lært meg hvordan man jobber for å få gjennomslag, hvordan man samarbeider i styrer/utvalg/komiteer og

16 hvordan man kommer fram til gode løsninger på tvers av uenighet og ulike syn på ting. I tillegg til mye relevant erfaring, så liker jeg å utfordre rådende sannheter og se ting fra en litt utradisjonell vinkel. Derfor vil jeg i en slik komite kunne bidra med et litt annet perspektiv på det vi jobber med. Det tror jeg er nyttig. Alt i alt mener jeg selv at jeg har en blanding av erfaring og egenskaper som gjør meg til en egnet kandidat for vervet.jeg ser for meg at det kan bli en utfordring å finne en god arbeidsform innad i komiteen. En arbeidsform som gjør at alle føler seg trygg på at de kan bidra og at det de har bidra med er verdsatt. Denne utfordringen tenker jeg at kan møtes ved å snakke sammen om hvordan vi vil jobbe sammen og hvordan arbeidsmiljø vi vil ha i komiteen. Jeg ser også for meg at det blir en faglig utfordring knyttet til det området vi skal jobbe med. Derfor håper jeg at NSO finner personer med forskjellig bakgrunn og fra forskjellige utdanningsinstitusjoner til denne komiteen. På den måten kan vi få mange forskjellige synspunkt på temaene vi skal jobbe med, og det tror jeg er helt nødvendig. Går på Lektorprogrammet selv, så kjenner godt til utdanningen. Økonomiansvarlig i Lektorprogrammets studentforening på UiO, sitter i Studentutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet på UiO og sitter i fakultetsstyret på Det utdanningsvitenskapelige fakultetet på UiO. Kjenner dermed institusjonen fra mange forskjellige nivå.representant i Studentparlamentet ved UiO. Jeg ser for meg at det kan bli en utfordring å finne en god arbeidsform innad i komiteen. En arbeidsform som gjør at alle føler seg trygg på at de kan bidra og at det de har bidra med er verdsatt. Denne utfordringen tenker jeg at kan møtes ved å snakke sammen om hvordan vi vil jobbe sammen og hvordan arbeidsmiljø vi vil ha i komiteen. Jeg ser også for meg at det blir en faglig utfordring knyttet til det området vi skal jobbe med. Derfor håper jeg at NSO finner personer med forskjellig bakgrunn og fra forskjellige utdanningsinstitusjoner til denne komiteen. På den måten kan vi få mange forskjellige synspunkt på temaene vi skal jobbe med, og det tror jeg er helt nødvendig. - Bedre oppfølging av studentene- Nytenking rundt innholdet i lærerutdanningen- Bevisstgjøring omkring lærernes samfunnsansvar Går på Lektorprogrammet selv, så kjenner godt til utdanningen. Økonomiansvarlig i Lektorprogrammets studentforening på UiO, sitter i Studentutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet på UiO og sitter i fakultetsstyret på Det utdanningsvitenskapelige fakultetet på UiO. Kjenner dermed institusjonen fra mange forskjellige nivå.representant i Studentparlamentet ved UiO.

17 Kandidat til Medlem - Faglig komité for lærerutdanning og utdanningsvitenskap Navn: Line Willersrud E-post: Alder: 26 Mobil: UiO - Universitetet i Oslo Jeg har vært medlem av FKLU en tidligere runde, og ønsker nå å videreføre arbeidet som FKLU har jobbet med i år. Jeg ønsker at vi ikke gir opp debatten om skikkethet men at vi fortsetter arbeidet. Jeg avsluttet vervet i FKLU da jeg trodde jeg var ferdig som student i fjor (fullførte master ved NTNU). Jeg fikk meg et bonusår på UiO, og neste år skal jeg starte i vervet som studie og likestillingsansvarlig i Studentparlamentet ved UiO. Da jeg likevel vil jobbe for å løfte debatten om skikkethet lokalt, ønsker jeg muligheten til å også jobbe med det nasjonalt. Jeg har også mye engasjement for lærerutdanningspolitikk da jeg både er utdannet lektor og har jobbet mye med dette opp igjennom min utdanningsløp.jeg har vært medlem av FKLU en tidligere runde, og ønsker nå å videreføre arbeidet som FKLU har jobbet med i år. Jeg ønsker at vi ikke gir opp debatten om skikkethet men at vi fortsetter arbeidet. Jeg avsluttet vervet i FKLU da jeg trodde jeg var ferdig som student i fjor (fullførte master ved NTNU). Jeg fikk meg et bonusår på UiO, og neste år skal jeg starte i vervet som studie og likestillingsansvarlig i Studentparlamentet ved UiO. Da jeg likevel vil jobbe for å løfte debatten om skikkethet lokalt, ønsker jeg muligheten til å også jobbe med det nasjonalt. Jeg har også mye engasjement for lærerutdanningspolitikk da jeg både er utdannet lektor og har jobbet mye med dette opp igjennom min utdanningsløp. Jeg har mye erfaring fra arbeid med lærerutdanning, da jeg var dypt inne i forvaltningen av lektor og lærerutdanning på NTNU. Her jobbet jeg blant annet mye med de nye rammeplanene for lærerutdanningene som kom i Jeg har også erfaring fra lærerudanningspolitikk på nasjonal nivå gjennom FKLU. Det er ett år siden jeg var lektorstudent, men jeg har likevel sterk tilhørighet til dette fagområdet.som tidligere medlem veit jeg at den største utfordringen var å få til et kontinuerlig arbeid utenom komitéhelgene. Det var også en del problem med frafall, da det bestandig var medlemmer som ikke hadde mulighet til å møte på komitéhelgene. Dette gjorde det desto viktigere at man har tydelig lederskap, med en leder som tar seg tid til å gjøre arbeidet som kreves av en leder. FKLU, studentrepresentant i Forvaltningsutvalget for lektortudanningene ved NTNU (og dens arbeidsgruppe), hovedtillitsvalgt for Program for lærerutdanning, Instituttstyret for Program for lærerutdanning og medlem i Studieplan-utvalg for PPU. Som tidligere medlem veit jeg at den største utfordringen var å få til et kontinuerlig arbeid utenom komitéhelgene. Det var også en del problem med frafall, da det bestandig var medlemmer som ikke hadde mulighet til å møte på komitéhelgene. Dette gjorde det desto viktigere at man har tydelig lederskap, med en leder som tar seg tid til å gjøre arbeidet som kreves av en leder. Skikkethet, god kvalitet på praksis og kvalifiserte veiledere.

18 FKLU, studentrepresentant i Forvaltningsutvalget for lektortudanningene ved NTNU (og dens arbeidsgruppe), hovedtillitsvalgt for Program for lærerutdanning, Instituttstyret for Program for lærerutdanning og medlem i Studieplan-utvalg for PPU.

19 Kandidat til Medlem - Faglig komité for lærerutdanning og utdanningsvitenskap Navn: Anders Skaug E-post: Alder: 26 Mobil: HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus Fordi jeg brenner for at utdanningen av lærerne skal være så god som overhodet mulig. Jeg har lyst til å være med for å påvirke utdanningen av lærere i den riktige retningen og sette meg inn i de sakene som er viktig at vi som studenter også skal mene noe om. Mange utdanninger får prakket på nye ideer og planer fra oven (regjering, NOKUT osv) uten at det virker helt gjennomtenkt og gjennomarbeidet. Lærerutdanningen har både en nasjonale prøve på vei og en ny 5 årig master i planene, rett etter en noe påhastet 1-7 og 5-10 forandring. Jeg vil være med å hytte med neven for å kunne gjøre disse prosessene bedre og være med å gjøre gode undersøkelser før forhastede slutninger. Brenner også svært mye for mer satsing på formidlingskompetanse i lærerutdanningene. Må legges til.fordi jeg brenner for at utdanningen av lærerne skal være så god som overhodet mulig. Jeg har lyst til å være med for å påvirke utdanningen av lærere i den riktige retningen og sette meg inn i de sakene som er viktig at vi som studenter også skal mene noe om. Mange utdanninger får prakket på nye ideer og planer fra oven (regjering, NOKUT osv) uten at det virker helt gjennomtenkt og gjennomarbeidet. Lærerutdanningen har både en nasjonale prøve på vei og en ny 5 årig master i planene, rett etter en noe påhastet 1-7 og 5-10 forandring. Jeg vil være med å hytte med neven for å kunne gjøre disse prosessene bedre og være med å gjøre gode undersøkelser før forhastede slutninger. Brenner også svært mye for mer satsing på formidlingskompetanse i lærerutdanningene. Må legges til. Fordi jeg er svært engasjert og har en god evne til å sette meg godt inn i saker, være analytisk og trekke gode konklusjoner. Jeg ser på meg selv som en person som er god til å samarbeide med andre mennesker, noe som er svært viktig i et slikt verv. En av mine sterkeste sider er at jeg er svært løsningsorientert og leter heller etter de nye løsningen fremfor å grave i det som ikke fungerte. Dette tror jeg er en viktig egenskap jeg har og som gjør at en får gjort fremskritt fremfor å trampe og tråkke i sumpen en har satt seg fast i. Pålitelig er et ord som passer godt om meg, noe som også blir viktig i et verv hvor en kanskje ikke møtes så ofte og en må ta tak i saker på egenhånd. Til slutt vil jeg legge til at jeg har BRED erfaring fra praksis, både gjennom utdanningen, men også fra et friår i studiene hvor jeg jobbet som lærer og assistent på en barneskole og i en spesialklasse. Har også jobbet det siste året som spesiallærer ved siden av studiene. Har derfor et godt innblikk i det yrket jeg utdanner meg til og som jeg skal mene noe om.i dette vervet ser jeg for meg at en av de største utfordringene blir å skape en god informasjonsflyt og at saker blir jobbet godt med mellom møtene, slik at arbeidet ikke dør ut. De andre i komiteen er kanskje langt unna og det er ikke mange møtene, men jeg er en person som lett tar kontakt med andre, spør, graver og setter meg inn i ting på egenhånd før rådslåing. Samarbeid er generelt alltid noe som kan by på utfordringer, men liker å jobbe for et godt samarbeid med mengder av humor og seriøsitet med innslag av høyt hevet hytting med neven. Tidsklemma kan by på utfordringer, men tenker at dette er noe jeg har god kontroll på.

20 Sitter nå i Studentparlamentet ved HiOA. Har været økonomiansvarlig for studentrådet ved lærerutdanningen og har sittet i samtlige fagutvalg for de fagene jeg har tatt ved høyskolen. Sittet i en del styrer for diverse studentorganisasjoner og ungdomsorganisasjoner opp igjennom tidene med påfølgende komitéarbeid nå og da. I dette vervet ser jeg for meg at en av de største utfordringene blir å skape en god informasjonsflyt og at saker blir jobbet godt med mellom møtene, slik at arbeidet ikke dør ut. De andre i komiteen er kanskje langt unna og det er ikke mange møtene, men jeg er en person som lett tar kontakt med andre, spør, graver og setter meg inn i ting på egenhånd før rådslåing. Samarbeid er generelt alltid noe som kan by på utfordringer, men liker å jobbe for et godt samarbeid med mengder av humor og seriøsitet med innslag av høyt hevet hytting med neven. Tidsklemma kan by på utfordringer, men tenker at dette er noe jeg har god kontroll på. 1. Om nasjonale deleksamener blir gjennomført, vil jeg jobbe for at en får noe produktivt for utviklingen av utdannelsen ut av denne, fremfor godteri for tabloider og rangering av skoler. 2. Sammenheng mellom teori og praksis. 3. Gjennomføringen av den planlagte 5 årige masteren for lærer. Sitter nå i Studentparlamentet ved HiOA. Har været økonomiansvarlig for studentrådet ved lærerutdanningen og har sittet i samtlige fagutvalg for de fagene jeg har tatt ved høyskolen. Sittet i en del styrer for diverse studentorganisasjoner og ungdomsorganisasjoner opp igjennom tidene med påfølgende komitéarbeid nå og da.

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe.

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe. Navn: Jakob Loe Telefonnummer: 97695259 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: X Studie: Ergoterapi Alder: 22 Høgskolestyret Jeg ønsker å stille til valg til Høgskolestyret fordi jeg

Detaljer

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15 Kandidatpresentasjoner VT 04/15, sak 39/15 Innhold Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3... 3 Til orientering er kandidatene plassert i skjemaet etter når kandidatskjemaet er innsendt. Det er ingen

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Vedtatt av sentralstyret 4. juni 2016 2015002479 Mandat for faglige og politiske

Detaljer

Kandidatskjema VT 06/14

Kandidatskjema VT 06/14 Kandidatskjema VT 06/14 Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU) Det er førehandsmeldt ein kandidat til VT-AU. 1 Magnus Brekke Nygaard Magnus Brekke Nygaard magnus@fri24.com 98414983 AU-medlem med idrett

Detaljer

Kandidater til Studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU).

Kandidater til Studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU). Kandidater til Studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU). Innholdsfortegnelse Kandidater til Studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU).... 1 Laiba Akhtar... 1 Jenera Kumar... 2 Josef

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Campusleder Eirik Norum Elektroingeniør Jeg og det sittende studentrådet har jobbet mye for å bygge opp studentrådet her i Kongsberg fra bunnen, og vi har fått til ganske mye bra. Jeg ønsker å fortsette

Detaljer

Kandidatpresentasjon campusstyret Vestfold

Kandidatpresentasjon campusstyret Vestfold Kandidatpresentasjon campusstyret Vestfold Organisatorisk ansvarlig: Navn: Rikke Lindstrøm Studie, kull: Lektor norsk, 3.året Jeg ønsker å stille til valg i Studentdemokratiet ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

VALGBOK. Avdeling for Helse- og Sosialfag

VALGBOK. Avdeling for Helse- og Sosialfag VALGBOK Avdeling for Helse- og Sosialfag Innsendte kandidatskjema fra studenter ved AHS I dette dokumentet kan du finne informasjon om kandidatene som stiller til valg fra Avdeling for Helse- og Sosialfag

Detaljer

Kandidater til Studentrepresentanter til Studentsamskipnadstyret (SSN).

Kandidater til Studentrepresentanter til Studentsamskipnadstyret (SSN). Kandidater til Studentrepresentanter til Studentsamskipnadstyret (SSN). Innholdsfortegnelse Kandidater til Studentrepresentanter til Studentsamskipnadstyret (SSN).... 1 Malin Helen Kleppe... 1 Erlend Blom...

Detaljer

NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema

NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema Formalia: Navn: Sandra Yeomans Telefonnummer: 41209307 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: x Studie: Administrasjon og ledelse (bachelor)

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Kandidatpresentasjon campusstyret Vestfold

Kandidatpresentasjon campusstyret Vestfold Kandidatpresentasjon campusstyret Vestfold Organisatorisk ansvarlig: Navn: Rikke Lindstrøm Studie, kull: Lektor norsk, 3.året Jeg ønsker å stille til valg i Studentdemokratiet ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Detaljer

Studentenes universitetsvisjon

Studentenes universitetsvisjon Studentenes universitetsvisjon Bakgrunn Universitetsstatus var allerede et overordnet mål for Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus under fusjonsprosessen i 2011. Her var det et operativt mål om å bli

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Jeg synes det er viktig at studentene har en stemme som blir hørt, og ønsker å bidra til dette.

Jeg synes det er viktig at studentene har en stemme som blir hørt, og ønsker å bidra til dette. Campusleder Lena Fløtterud Barnehagelærer Jeg stiller til valg fordi jeg engasjerer meg i studentenes studiehverdag. Jeg ønsker å jobbe for å gjøre studiehverdagen bedre for studentene, både faglig og

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2013-2014 Innhold 6.4 Studentmedvirkning 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter i verv... 4 Spørreskjemaet... 4 Resultater... 4 3. Uttalelse fra Studentutvalget...

Detaljer

Videreutvikling av arbeidslivsrelevans i samfunnsvitenskapelige fag

Videreutvikling av arbeidslivsrelevans i samfunnsvitenskapelige fag Videreutvikling av arbeidslivsrelevans i samfunnsvitenskapelige fag Dekan Marit Reitan, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse RSA-møte 07.november 2014 Tema for presentasjonen Hva kjennetegner

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Strategi for Studentinvolvering

Strategi for Studentinvolvering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Strategi for Studentinvolvering Vedtatt: 21.02.2017 HiOA har de siste årene scoret dårlig på opplevd grad av

Detaljer

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Rådgiverseminar 22.10.2013 Rønnaug Tveit, daglig leder Hvem kommer til Karrieresenteret? Den ferske studenten: Rett fra videregående Forvirret og usikker

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling:

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling: Årets Valgkomité har vært bredt sammensatt, med representasjon fra både UiO, Markedshøyskolen og BI. Valgkomiteens medlemmer har allsidig erfaring fra studentpolitikken og andre organisasjoner. Valgkomiteen

Detaljer

Beskrivelse av verv. Verv: Studentrepresentant i Instituttstyret for Samfunnsmedisin (ISM)

Beskrivelse av verv. Verv: Studentrepresentant i Instituttstyret for Samfunnsmedisin (ISM) Beskrivelse av verv Verv: Studentrepresentant i Instituttstyret for Samfunnsmedisin (ISM) Antall representanter i styret: ca 10 Antall studentrepresentanter i styret: 2 med vara Møtehyppighet: 2-4 ganger

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø UiT Ved universitetsledelsen Tromsø 13.03.2017 Høring Organisering av UiT Norges arktiske universitet takker for muligheten til å komme med innspill til rapportene fra arbeidsgruppene som vurderer ulike

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Noen sentrale spørsmål fra regjeringen: Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av andre i regionen? Hvor og hvordan finner og

Detaljer

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18 SOB Forslag til handlingsplan 2017/18 STUDENTORGANISASJONEN I BODØ Innholdsfortegnelse Formål 3 Prosessen 3 Satsningsområder 3 En samlet og tydelig studentbevegelse 4 Kvalitet i utdanningen 4-5 Internasjonalisering

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag

Fakultet for samfunnsfag Fakultet for samfunnsfag Dennis Kristoffer Hoel Gode lederegenskaper/teamarbeid -ref verv som faddersjef i 2015. Meget inkluderende og sosial person - ref studentambassadør for Hioa ved besøk av studenter

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for IR Møtedato: 22.11.2007 Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 57-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Forkortelser: SP: Studentparlamentet HiB: Høgskolen i Bergen SIB: Studentsamskipnaden i Bergen FoU/N: Forsknings-,

Detaljer

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. STA leder er

Detaljer

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene.

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene. 1 Vedtatt landsmøte 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen 7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 (2016 2017) I Meld. St. 16 (2016 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen at flere store grep og reformer har endret premissene

Detaljer

LINNFRA Intervjuguide frafallsgruppe Versjon pr. 06.11. 2007

LINNFRA Intervjuguide frafallsgruppe Versjon pr. 06.11. 2007 LINNFRA Intervjuguide frafallsgruppe Versjon pr. 06.11. 2007 Innledning Formål med prosjektet: Fordel for Høgskolen i Hedmark Fordel/utbytte for deg Progresjon på prosjektet Taushetsplikt/anonymitet Interessert

Detaljer

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur

Detaljer

Hovedresultater oppstartsundersøkelsen 2013

Hovedresultater oppstartsundersøkelsen 2013 Elisabeth Staksrud, Undervisningsleder Hovedresultater oppstartsundersøkelsen 3 (vedlegg studiekvalitetsrapporten 4) «[jeg vil] lære mer om mediene og hvordan de påvirker massene» Student på årsenheten

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr?

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Samarbeidsmuligheter med NTNU Kunnskap for en bedre verden NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen skape verdier

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere

Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere Kompetanse og kompetansebehov blant sykepleiere Ida Marie Bregård, Høgskolelektor i sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus Leder, Faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie Ingeborg Holand,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 144/17 30.11.2017 Dato: 17.11.2017 Arkivsaksnr: 2017/14290 Gjennomføring i studiene - oppfølging av styresak 124/15 Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. Sakspapirene sendes ut senest 24. februar 2017. 1 Nei 8 Alle

Detaljer

«Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?»

«Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?» «Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?» Katrine Aasekjær 11.06.2013 Senter for kunnskapsbasert praksis, HIB Høgskolen i Bergen Videreutdanningen

Detaljer

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten PLATTFORM Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013 Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten ved Universitetet i Bergen. Det vil være det viktigste for meg hvis jeg blir valgt til universitetsstyret.

Detaljer

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Avdeling vernepleie Arkivref.: 2016/712 Dato: 10.03.2017 Odd Arne Paulsen Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Høringsuttalelse til sak: Organisering

Detaljer

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13 Eleven som aktør Thomas Nordahl 03.05.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål om engasjement og medvirkning Konsekvenser

Detaljer

SFR-LU møte Referat

SFR-LU møte Referat Til: Studentrådsledere, parlamentsmedlemmer, fakultetsstyrerepresentanter, dekan og adm. Fra: Studentenes fakultetsråd ved Fakultet for Lærerutdanning Referent: Yvonne Belsten SFR-LU møte 27. 10.2011 Referat

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Telefon: 62 51 76 10 Faks: 62 51 76 01 E-mail: luna@hihm.no SPØRRESKJEMA Dette spørreskjemaet

Detaljer

LINNFRA Intervjuguide følgegruppe Versjon pr

LINNFRA Intervjuguide følgegruppe Versjon pr LINNFRA Intervjuguide følgegruppe Versjon pr. 06.11. 2007 Innledning Formål med prosjektet: Fordel for Høgskolen i Hedmark Fordel/utbytte for deg Progresjon på prosjektet Taushetsplikt/anonymitet Interessert

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

Fakultet for helsefag

Fakultet for helsefag Fakultet for helsefag Alexander Koch Ansvarsbevisst, jeg gjør det jeg skal gjøre Omtenksom, tenker på andre, evt. konsekvenser av avgjørelser Kreativ, tenke utenfor "boksen", ser gjerne etter alternative

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Emnerapport PROF Profesjonsidentitet, læring og undervisning, høsten 2016

Emnerapport PROF Profesjonsidentitet, læring og undervisning, høsten 2016 Emnerapport PROF1015 - Profesjonsidentitet, læring og undervisning, høsten 2016 Emnet PROF1015 PROF1015 er det første av tre emner som samlet utgjør profesjonsfaget i det femårige lektorprogrammet. Emnet

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Studenttingsvalget 2015

Studenttingsvalget 2015 V A L G A V I S Studenttingsvalget 2015 HF Det humanistiske fakultet Kandidatene er Anne Helene Bakke, Kathrine Bache Nilsen, Fredrik Aronsen, Espen Eigil Barrat-Due Solum, Eirik Juul Aafthen Jørgensen,

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) er en demokratisk organisasjon av og for studentene ved Høgskolen i Telemark (HiT). Organisasjonen er partipolitisk og religiøst

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET I møte 12. september

Detaljer

Politisk dokument Frafall i høyere utdanning

Politisk dokument Frafall i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Frafall i høyere utdanning «NSO krever generell bedring av studentøkonomien for å redusere

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

NTNU Kandidatundersøkelsen Fakultet for naturvitenskap og teknologi

NTNU Kandidatundersøkelsen Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Kandidatundersøkelsen 2013 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 1 Utvalg Utvalg Bruttoutvalg Nettoutvalg Svarprosent HF totalt 731 394 53,9 % BBI 15 7 47 % MBI 66 30 46 % MBIOT 16 10 63 % MBIOT5

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestene - masterprogram

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestene - masterprogram Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestene - masterprogram Ledelse og organisering i offentlig sektor Skreddersydde videreutdanningsprogram BI skreddersydd program for Rådmenn, Skole- og barnehagesektoren,

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

V A L G A V I S. Studenttingsvalget 2015 IVT. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi KANDIDATENE ER

V A L G A V I S. Studenttingsvalget 2015 IVT. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi KANDIDATENE ER V A L G A V I S Studenttingsvalget 2015 IVT Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi KANDIDATENE ER Karen Ane Skjenum, Elisa Elmies, Douglas Chukwuekwe, Lars Flå, Asle Joachim Tomstad, Markus Log, DAI

Detaljer

PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB

PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB Unn-Doris K. Bæck UiT Norges arktiske universitet Februar 2017 PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB INNLEDNING Dette dokumentet utgjør min første programsensorrapport

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Resultater fra studiebarometeret 2014 Kim Orlin Kantardjiev, rådgiver i NOKUTs utrednings- og analyseavdeling

Resultater fra studiebarometeret 2014 Kim Orlin Kantardjiev, rådgiver i NOKUTs utrednings- og analyseavdeling Kvalitet i lærerutdanninga: Hva mener studentene? Resultater fra studiebarometeret 2014 Kim Orlin Kantardjiev, rådgiver i NOKUTs utrednings- og analyseavdeling Studiebarometeret den nasjonale undersøkelsen

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer