ARSMELDING FOR DRIFTSAR INNHALD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARSMELDING FOR 1980 19.DRIFTSAR INNHALD"

Transkript

1 NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ARSMELDING FOR DRIFTSAR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret Kommunikasjonar Trafikkutviklinga Utviklinga i folkesetnaden Næringar og arbeidskraft Mongstad Skulesektoren Den økonomiske utviklinga Konklusjon Tabellar

2 2 FORORV Med dette tegg ~ty~et ~ No~dho~diand Tiita~konto~ 6~am åjt~meid~nga 6M 1980,.som ~ 19.~~6uåJtet. Meid~nga gjev e~ gen~eii o~~ent~~ng om ~be~et ved kontmet. Ven gjev e~ utg~eling om de~ ~kene.som ~ av ~nt~eme 6 M heue d~u~ktet, men ~k~.som gjeid e~mk~v~~emd~ ~ ~kkje omtaia: Sty~et gj~ v~~e ill kjenne ~~ ~!:fnpå!:fm6e ~puæ~måinåjt det gjeid utv~k~nga. utv~k~nga ~ eii~ ~u~t med tabe~ ~om e~n 6~nn ~W ~ he.6tet. STYRET

3 3 MEDLEMAR I NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR I Austrheim kommune Fedje kommune Lindås kommune Masfjorden kommune Meland kommune Radøy kommune Alver Hotel Alversund & Meland Sparebank Bergen Bank Bergens Sparebank Bergen-Nordhordland Rutelag AlS Blom's Oppmåling Bruknapp, Andreas Bø, Johan Duesund Mekaniske Industrier AlS Dyrkolbotn Leirskule Eknes, Georg Metallindustri AlS Erstad Trevarefabrikk AlS Fiskeredskap AlS Fjellstrand Møbelverkstad Als Fosse Bruk AlS Frekhaug Metallstøperi AlS Frekhaug Trevarefabrikk AlS Giertsen, Tryggve AlS, Plastindustri Grindheim, Normann Kjøkkenindustri Hansen, Johs. Sletten AlS Haugsvær Auto Bil & Mek. Verkstad Helland Elektro Als Hillesvåg Ullvarefabrikk AlS Høyland Autoverkstad Haaland, Wilhelm adv. Jotungruppen AlS Kaland Trelast Bygningsartikler Kvinge Møbelverkstad AlS Lindås Sparebank

4 Manger Fiskemat Manger Sparebank Mastrevik Slipp & Mek. Verksted AlS Mohn, Fran~ (Flatøy) AlS Myhren, I. Jernindustri Myking, Håkon Metallindustri Møbelproduksjon AlS Nordhordland Forlag AlS Nordhordland Kraftlag Nordhordland Regnskapskontor Nordhordland Vaskeri AlS Norsk Aluminiumvarefabrikk AlS Norsk Hydro Als Nortrykk AlS Olsen's,Theodor Eftf. Osterfjorden Fartøy- og Sandeigarlag AlL Prahl, Håkon Glatved Radøy Mekaniske Verksted AlS Rafinor AlS & Co. 4 Reikerås Industri Als Reknes Byggjevarer LIL Sellevold, L. K. Plastindustri Signa Plast AlS Skogen Møbelfabrikk AlS Spenncon AlS Stene, Karsten Strilen Vestlandsbanken Vikebø 5trikkevarefabrikk AlS Viken Møbler AlS Visted Fabrikker Aase, Gunnar Sølvvarefabrikk Aasgard Møbelfabrikk Als Forutan dei 6 medlemskommunane, hadde kontoret i medlemer. Av desse var 6 bankar, 55 verksemder og 1 privatperson.

5 Desse er kommunevalde representantar til årsmøtet i Nordhordland Tiltakskontor i valbolken 1980/1983: 5 Austrheim kommune: Asbjørn Fjeld, Mastrevik NorleivSætre, Austrheim Ole Lysø, Austrheim Knut Risnes, Mastrevik Sverre Kaland, Fonnes Magne Hope, Fonnes Vararepresentantar: Knut Øksnes, Austrheim Ole R. Øksnes, Austrheim Tor Hovda, Mastrevik Fedje kommune: Erling Koppen, Fedje Gisle Handeland, Fedje Olav Kongestøl, Fedje Einar Thomassen, Fedje Svein Tangen, Fedje Vararepresentantar: Svein Hop, Fedje Edvard Koppen, Fedje Kåre Thomassen, Fedje Vilgerd Storset Husa, Fedje Thorleif Gullaksen, Fedje Lindås kommune: Ivar Veland, Ostereidet Martha Husdal, Hjelmås Johs. Haaland, Alversund liv Gjerde Eikanger, Hjelmås Torunn Dyrkolbotn, Vikanes Mons Veland, Dalsg~end Reidar Solheim, Lindås Robert Fredriksen, Lindås Håkon Sandvik, Lindås Else Holmås, Vågseidet Peder Tysse, Dalsgrend Kåre Wiik, Vågseidet Kåre Andvik, Dalsgrend Sigmund Rykkje, Seim Asmund Skår, Seim Harald Kleiveland, Myking Øyvind Holsen, Ostereidet Asbjørn Leiknes, Hjelmås Halvard G. Sjurseth, Lindås Masfjorden kommune: Albert A. Kjetland, Matredal Nils Einestrand, Masfjordnes Jon Hope, Matredal Oskar Ingebrigtsen, Matredal Einar Kvinge, Masfjordnes Meland kommune: Jarle Ohnstad, Flatøy Johs. H. Fosse, Frekhaug Bjørn Espetvedt, Frekhaug Ingvald Bastesen, Frekhaug Wilhelm Haukedal, Frekhaug Johan Andersen, Flatøy Margrethe Kårbø, Rossland Radøy kommune: Konrad Sylta, Bøvågen Nils Gjerde, Sletta Meinert Helland, Manger Georg Dalland, Sæbøvågen Bjarne Storheim, Sæbøvågen Nils Soltveit, Manger Dagfinn Thomassen, Sletta Håkon Askeland, Manger Asbjørn Kvalvåg, Bøvågen Vararepresentantar: Petter S. Morken, Manger Martin Tveiten, Manger Arne Villanger, Bøvågen Lars Pletten, Sletta Ragnar Nøttveit, Manger Bertin Olsvoll, Sæbøvågen Mons Marøy, Bøvågen.

6 6 \il å.1:'2>\'\\'l>\.~\. ~~1: 'v:n<3 '2>~\'\\ '1'O.1:\. \\'O.l~~ i \<\~l'o.n~,'2>\.~~~'l>l~~'o.n~~ {le~~~«tl!til{!mt1l? {Ja.?lOl?omt1nn{JO?lol! Frå Austrheim Lindås " " " " Radøy " Verksemdene Styremedlem Knut Risnes Olav Jordal Nils Gjerde Konrad Sylta Ivar Fivelsdal Varamann Idar Kaland Bjarne Foss Bj. Fjæreide Bj. Storheim P.F. Hillestad Styre i 1980 har vore: Representant frå Styremedlem Varamann Austrheim kommune Fedje " Lindås " " " " " Masfjorden " " " Meland " Radøy " " " Verksemdene Ole Lysø Erling Kleppe Asmund Skår Nils Holmås Olav Ro Jon Hope Leif S. Kvinge Bjørn Espetvedt Nils Gjerde Konrad Sylta Ivar Fivelsdal Idar Kaland Karl Storhaug Bjarne Foss Kåre Sletten Hansen Mons Veland Magnus Stordal Hans G. Dåe Olav Flatøy Bjarne Fjæreide Bjarne Storheim Jarle Ohnstad Nils Gjerde vart attvald som styreformann for 1980 og styret valde ~~inare Jon Hope til varafo~mann. Kjell Sellevold har vore revisor. Det har i 1980 vore halde 3 styremøter og 20 styresaker er blitt handsama. Administrasjon: Fram til 31.august var det 3 tilsette ved kontoret, som vart leia av tiltakssjef Per Fr. Hillestad. Frå 1.september har Hillestad hatt permisjon, og sekretær Magne Jordal har vore konstituert i stillinga. Fru Ingeborg Sperrevik har vore kontorassistent.

7 ARBEIDET VED KONTORET 7 Arsmøtet for 1979 vedtok følgjande arbeidsplan for 1980: a) Få klårlagt ressursar og naturlege føremonar i området. b) Hjelpa kommunar, verksemder og einskildpersonar med planleggjing, igangsetjing og utviding av verksemder. c) Driva publisitetsarbeid og søkja kontakter med det føremålet å få igang tiltak i området. d) Utarbeida og leggja til rette nærare oppgjevne utbyggjingsprosjekt. e) Samarbeida med kommunane om ein aktiv tomtepolitikk, slik at ein m.a. i tide sikrar seg og klårgjer høvelege industri- og bustadtomtar for framtidig industri- og bustadreising. f) Leggja tilhøva til rette for ein auke i turistnæringa. Arbeidsplanen er fylgd opp så langt det har vare høve til det, og det har vare saker innan dei fleste sektorar innan arbeidsplanen. Det vart i 1980 teke opp 37 nye saker til handsaming, og dette er det same som året før. Ved inngangen av året hadde kontoret 35 saker under arbeid, slik at total saksmengde i året har vare 72 saker, eller 4 fleire enn året før. Av sakene vart 26 avslutta med positivt resultat, 11 med negativt resultat, og 35 saker var framleis under arbeid då året gjekk ut. Saksmengda ved kontoret dei 5 siste åra har vare: Saker frå tidlegare år Nye saker i året Saker under arbeid i året Avslutta med positivt resultat " " negativt " Ikkje avslutta SUM

8 Sakene som vart avslutta med positivt resultat refererer seg til: 8 Nyetableringar Utviding, rasjonalisering m.v. Anna SUM 7 saker 13 " 6 " 26 saker. Dei 26 sakene som vart avslutta positivt representerer eit kapitalbehov på kr ,- mot kr ,- året før. Finansieringa vart ordna slik: Investeringstilskot og anna statstilskot Lån Distriktenes Utbyggingsfond " i statsbankar " "sparebankar " "forretningsbankar " "andre kredittinstitusjonar Eigenkapital SUM Kr ,- " ,- " ,- " ,- " ,- " ,- " ,- Kr ,- Det er uråd å seia med sikkerheit kva innverknad arbeidet med dei positivt avslutta sakene har hatt på sysselsetjingssituasjonen i distriktet. Det har vore 7 nyetableringar, men dette er mindre verksemder med 2 til 8 tilsette. Føremålet med resten av dei sakene som er avslutta positivt, har vore kapasitetsauke ved utviding eller rasjonalisering, eller styrking av konkurranseevna på andre måtar. Sjølv om dette ofte har resultert i auke i sysselsetjinga, må ein rekna med at i einskilde tilfelle har talet på tilsette minka. Kontoret hadde 35 saker under arbeid ved utgangen av året. Med 11 av desse var arbeidet kome så langt at ein kan sei dei representerte eit kapitalbehov på ca. 15,5 mill. kroner. Det var utarbeidt finansieringsplanar og søknader om finansiering for eindel av dette. I tillegg til arbeidet med dei registrerte sakene har det vore arbeidt med mindre ekspedisjonssaker, utgreiingar 0.1., og med oppfylgjing av tidlegare avslutta saker.

9 9. Kontoret har også i 1980 vore sekretariat for Nordhordland Handverkog Industrilag, bompengestyret, og Renovasjonsstyret for Nordhordland. Det har også vore sekretariat for nemnda for framskunding av Austfjordvegen. Geografisk fordeling av sakene i 1980 var: Avslutta Avslutta Ikkje SUM positivt negativt avslutta Austrheim 2 O 3 5 Fedje O O O O Lindås Masfjorden Meland Radøy Andre saker SUM Kapitalråma dei siste 10 åra har for kvart o ar vore: 1971 Kr , " , " , " , " , " , " , " , " , " ,- SUM Kr ,- Finansieringa fordeler seg såleis: (heile 1.000,- kroner) Distriktenes Utbyggingsfond - lån og tilskot Kr ,8 Ol 10. Statsbankar " ,6 Ol ID Sparebankar " ,6 Ol ID Forretningsbankar " ,1 Ol ID Andre " ,8 Ol,D Eigenkapital " ,1 Ol 10 SUM Kr ,0 o' 10

10 For same tidsrom er der registrert 386 saker. Av desse er 236 avslutta med positivt resultat, tilsvarande 61%. Gjennomsnittleg kapitalbehov for kvar sak er ca. kr ,-. 10 I oversynet på sida frarnanfor som viser den geografiske fordelinga av sakene, er det medteke 6 saker som ikkje let seg plassera under ein einskild kommune. Av desse sakene vart 2 avslutta med positivt resultat. Dei gjeld analyse av næringslivet i Nordhordland, og arbeidet med å få etablert ei verna verksemd i området. Ei sak, som galt etablering av tekoindustri i området, er avslutta negativt. Tre saker er enno ikkje avslutta. Desse gjeld etablering,-transportstønad og tilskot til fyrlykter. Verna verksemd. Selskapet Nordhordland Industri A/S som skal driva verna verksemd, vart skipa. Selskapet vil reisa industribygg på Olsvollstranda i Radøy. Anlegget der vert eit hovudanlegg med omlag 30 arbeidsplassar. Det vert teke sikte på å etablera filialer i andre kommunar. Analyseprosjektet. Prosjektet vart påbyrja i 1977, og sluttrapporten var ferdig i mars Arbeidet starta med at det vart sendt spørjeskjema til alle verksemder i området, ialt kring 600. Det kom inn svar frå 491 verksemder, og dette må ein sei er eit godt re-sultat, serleg sett på bakgrunn av dei omfattande spørjeskjema som vart nytta. Verksemdene som svara på rundspørjinga fordeler seg omlag likt på produksjonssektoren og servicesektoren. Over halvparten av verksemdene har under 5 tilsette, medrekna eigar, og over 80 prosent har under 20 tilsette. Vel 10 prosent er mellomstore verksemder med 20 ~ 99 tilsette og 1,5 prosent store verksemder med 100 tilsette eller meir.dei mellomstore og store verksemdene representerer omlag 2/3 av arbeidsplassane. Rapporten inneheld eit serskilt avsnitt om industrien i Nordhordland. Av 104 industriverksemder var det 92 som sende inn spørjeskjema, og desse representerte vel 2000 qttleidsplassar. Av problem som næringslivet slit med, vart det rekna opp mangel på kapital, arbeidskraft - serleg faglærd og nøkkelpersonar, kommunikasjonar m~m. Av føremonar

11 11 var nemnde stabil arbeidskraft, gode kundetilhøve, gode kommunikasjonar, tomtetilhøve, lokaler og trivsel m.v. Ein god del av respondentverksemdene har planar om og Tiltakskontoret ser det som ei oppgåve å hjelpa gjennomføringa av desse planane. utviding, til med Ilandføring av gass. Den 30.mai 1980 vart styret orientert om ilandføring av gass til Norge. Det vart då gjort vedtak om å utarbeida ein uttale i saka, og 4.juni vart følgjande skriv sendt til Industridepartementet, Olje- og Energidepartementet og Industrikomiteen i Stortinget: " Ein er kjend med at det i desse dagar skal føretakast nærare vurdering av ilandføring av gass frå Nordsjøen til Norge, og at Mongstad er ein av dei stader det er tale om. I den samanheng har styret i Nordhordland Tiltakskontor vedteke å senda slik føreteljing til dei styresmakter og utval som skal tilrå og avgjerda ilandføringssaka: 1. Denne energikjelda må koma Norge og norsk industri og næringsliv tilgode. Ilandføring må difor etter vårt syn verta til Norge. 2. Ilandføringa må etter vår meining ver t a lagd til Mongstad i Nordhordland. Dette mellom anna på grunnlag av: a. o Distriktet Nordhordland har eit ubetinga moralsk krav pa at det no vert alvor av dei lovnader ein har fått dei siste 10 åra om utbygging på Mongstad for eit større tal arbeidsplassar (st.meld /71). b. Eit heilt bygdelag vart i si tid flytt for å gje plass til ei slik utbygging~ c. Areala som trengst, tilsaman ca dekar unytta, ligg klar til å takast i bruk, om så er straks. d. Får ikkje Nordhordland ei utbygging med eit større tal arbeidsplassar, vil stoda verta den same som i 1960-åra, då det i gjennomsnitt var ei nettofråflytting på personar i året (ungdomar og folk i 'sine beste år). Dette vil særleg gå ut over dei områda som ligg lengst frå Bergen.

12 e. Næringslivet i distriktet er for ein stor del samansett av bedrifter i utsette næringar der det er fåre for nedtrappingar. Vidare har fleire bedrifter etablert seg med sikte på å yta service til større industri. 12 f. Dei arbeidsplassar som ein veit er aktuelle i samband med ilandføring, vil kunna verta fyllt opp av folk frå Nordhordland og dei deler av Sogn og Fjordane fylke som har naturleg tilknyting til Mongstadanlegga. Dette føreset at dei får turvande opplæring. g. Mongstad ligg geografisk slik at det er kortaste ilandføringsveg, ca. 200 km frå Statfjordfeltet. h. Ei ilandføring til Mdngstad vil om det er ynskjeleg også kunna gje grunnlag for annan industri i Hordaland og Sogn og Fjordane fylker. i. Distriktet har røynsle frå ein tidlegare hektisk utbyggingsperiode, og står no betre rusta enn det den gong gjorde, til å ta fatt på ei ny utbygging. 3. Eit samla distrikt står bak dette kravet, og det vil verta eit stort vonbrot om ei vidare utbygging ikkje kjem no. Eit samla styre i Nordhordland Tiltakskontor i styremøte den 30/5-80, står bak denne føreteljinga. " Samstundes vart det sendt skriv frå ordførarane i området til dei same adressatane, og til utbyggingsselskapa. Her vart det vist til St. meld /71, og vedtak og uttaler i kommunane og fylket. Det var også gjort greie for situasjonen i området slik den er no. Den 12.juni var det synfaring på Mongstad, der representantar for utbyggingsselskapa, sekretariatet for det sentrale forhandlingsutvalet, fylket, kommunane i Nordhordland og Gulen kommune var med. Til synfaringa var det utarbeidt ei orientering om området, som også inneheld distriktet sitt syn i saka. Spørsmålet om ilandføringsstad er enno ikkje avgjort. Det er 3 alternativ, ilandføring til Mongstad"Kårstø eller til utlandet.

13 13 Det har vare kasta fram fleire planløysingar, og desse har det vare arbeidt mykje med i kommunane og fylket. Distriktet har samla seg om Norsk Hydro sitt framlegg som går ut på ilandføring til Mongstad via Fedje. Dette alternativet vil gje arbeidsplassar både på Fedje og Mongstad, og det vil gje ringverknad til kommunane kring Mongstad. KOMMUNIKASJONAR Salhusbruprosjektet Stortingsmelding nr. 75 ( ) om bru over Salhusfjorden førelåg i mai månad Meldinga gjev ei orientering om utviklinga av prosjektet, trafikkgrunnlaget og ei utgreiing om dei aktuelle løysingane, som er hengebru eller flytebru. Kostnadene er sett til 465 mill. kroner for hengebru og 342 mill. kroner for flytebru. Kostnadene for vegar som må byggjast er då medtekne. For flytebrualternativet er også kostnadene med utviding av Bognestraumen medrekna. Vedlikehald av hengebru vil kosta ca. 1.2 mill. kroner årleg, eller ca. 3-4 ganger meir enn for flytebru. Prosjekteringa av både hengebru og flytebru vil ta 2-3 år. Byggetida for flytebruer anslått til 3-1/2 år og for hengebru 5-6 år. Teknisk levetid er føresett å vera den same for dei to alternativa. Brua skal delvis finansierast med bompengar, og det er ein føresetnad at det vert teke opp eit partialobligasjonslån til delvis dekking av anleggskostnadene. Dersom bompengetakstane i utga~gspunktet vert som tilsvarande ferjetakstar og vert haldne konstant i 15 år, vil dei kunna avdraga omlag 55 prosent av kostnadene for flytebrua og 35 prosent av kostnadene for hengebrua. I meldinga er det også gjort greie for problem, fordelar og ulemper med dei to brualternativa og der er eit samandrag av innkomne uttaler.

14 Den konkluderer slik: 14 II Etter Vegdirektoratets mening medfører flytebruløsningen så beskjedne ulemper for de indre distrikter i Nordhordland at de ikke kan oppveie de klare fordelene ved alternativet vis a vis hengebruløsningen. Det legges da særlig vekt på kostnadsforskjellen og på at flytebrua vil medføre betydelig mindre inngrep i lokalmiljøene på begge sider av fjorden. Vegdirektoratet vil derfor tilrå at en eventuell bruforbindelse over Salhusfjorden bygges etter flytebrualternativet. Om og når det skal bygges bru eller om ferjedriften i området skal fortsette, må søkes avklart i arbeidet med Norsk Vegplan. Samferdselsdepartementet slutter seg til denne tilrådinga, og viser til at miljøinngrepet blir minst ved flytebrualternativet og legger dessuten vekt på kostnadene. " Ein reknar med meldinga kjem opp i Stortinget våren Hagelsundet bru, som er ein del av Salhusbruprosjektet, er framleis under arbeid. Ved utgangen av 1980 var støypearbeida avslutta. Brua skal etter planen setjast under trafikk i 1982, etter at det er bygt tilknytingsvegar på Flatøy- og Knarvik - sida. Første byggjesteget av Salhusbruprosjektet vil då vera fullført. Hordaland fylkesting førde i 1979 Austfjordvegen opp med løyving på 3 mill. kroner i perioden Den er ikkje medteken i neste planperiode. Vegsjefen ser det som lite realistisk å starta opp anleggsdrift med så små løyvingar. Lindås og Masfjorden kommunar, som båe har prioritert denne vegen høgt, har saman med Gulen kommune sett ned ei nemnd med 6 medlemer, 2 frå kvar kommune, til å arbeida, for framskunding av prosjektet. Tiltakskontoret er sekretariat for denne nemnda, som har hatt fleire møter. Arsmøtet vedtok i 1980 samrøystes følgjande resolusjon til samferdselsstyret:

15 " Arsmøtet i Nordhordland Tiltakskontor har merka seg avsnittet om Austfjordvegen i årsmeldinga for 1979, og vil peika på at dette er eit sers viktig vegprosjekt for distriktet. 15 Austfjordvegen er ei sak som tiltakskontoret har arbeidt med i ei årrekkje, og dette arbeidet har medverka til at fylkestinget hausten 1979 gjorde framlegg om å løyva 3 mill. kroner til denne vegen for perioden Arsmøtet vil stø dette arbeidet og vil be om å få meir midlar til anlegget slik at det kan utløysa dei næraste grendene, og at heile vegprosjektet kan verta fullført innan rimeleg tid." Bru over Fosenstraumen er tilrådd med 1 mill. kroner i perioden Planen for denne brua var ei seglingshøgd på 24 m. Dette vart av omsyn til næringsinteresser innanfor brustaden endra til 26 m. Hordaland fylkesting har elles sett det som eit vilkår for ilandføring av gass til Mongstad, at utbyggjarane er med på dette prosjektet og også på Austfjordvegen. Frå Hordaland Vegkontor får vi oppgjeve at det i 1980 vart brukt 43,8 mill. kroner til riksveganlegg og vel 10 mill. kroner til fylkesveganlegg i distriktet. I Austrheim vart den nye Leirvåg ferjekai med tilførselsveg opna i desember. Ferjesambandet til Sløvåg betrar trafikktilhøva med Ytre Sogn, og er elles eit alternativ til riksveg 57 og 14 nordover. Med 1,6 km tilførselsveg kom anlegget på nær 8 mill. kroner. Riksveg 14 mellom Bjørsvik og Vikanes vart opna for trafikk våren 1980, og ferjefritt samband mellom Knarvik og Sognefjorden var dermed oppretta. Til sommaren var også siste delen av den nye vegen ved Vikanes ferdig. Strekkja Bjørsvik-Vikanes er 11,6 km lang med ialt 5 tunnelar. Den lengste er Eikefet-tunnelen på m. På riksveg 14 kom elles arbeidet igang på tunnel gjennom Matreberget mellom Matre og Hogsvær i Masfjorden. Tunnelen er 1300 m lang, og arbeidet

16 16 vil vonleg halda fram også i Vidare reknar ein med å koma igang med arbeidet på parsellen Ostereidet-Bjørsvik i I Masfjorden vart vegen Mollandseid-Krossleite, Masfjordvegen, opna for trafikk i juli. Vegen er 12 km lang og gjev samband mellom ytre og indre delar av Masfjorden kommune. Vegen kom på 43,3 mill. kroner. Parsellen Holme-Fløksand av riksveg 564 i Meland vart opna for trafikk i Det same vart fylkesveg mellom Dalstøvegen og Holme. I alt utgjer dette 6,65 km ny veg. Vidare vart det i Meland utført mindre arbeid ved Frekhaug ferjekai og på fylkesvegen Frekhaug-Odland. Parsellen Alver-Tveiten av fylkesveganlegget Isdalstø-Sva og Asgard-Eidsheim i Lindås vart fullførde i 1980, berre litt restarbeid på det første anlegget står att. I Radøy vart fylkesvegen til Mangerøy ferdig i 1980, og i Fedje vart det utført sysselsetjingsarbeid for kr ,-. I 1981 er det planlagt drift for 19,5 mill. kroner til riksveganlegg i Nordhordland. Dette er under halvparten av det som har vare brukt dei siste åra. TRAFIKKUTVIKLINGA Opninga av Masfjordvegen, tunnelen Andås-Eikefet og ferjesambandet Leirvåg-Sløvåg-Sande-Gråvik, førde til nedlegging av ferjesambanda Solheim-Masfjordnes, Vikanes-Bjørsvik og Rossnes/Hoplandssjøen- Gråvika. Trafikkmønsteret vart såleis endra i 1980~ og dette gjer det vanskeleg å tal festa utviklinga for ein del samband. Totalt sett har det likevel vare ein auke i trafikken med ferjene, både når det gjeld bilar og passasjerar. Frå Bergen-Nordhordland Rutelag AlS har vi fått oppgåver over trafikken med ferjene og rutebåtane i 1980, og utviklinga på ein del samband er vist nedanfor. Køyrety Endring Personar Endring Steinestø - Knarvik Salhus - Frekhaug

17 17 Auken i biltrafikken var 6,8~~ på Steinestø - Knarvik og 8, 1~~på Salhus - Frekhaug. Persontrafikken auka med 5,4% på Steinestø - Knarvik og 8,0% på Salhus - Frekhaug. Samla trafikkauke med. ferjene over Salhusfjorden var 7, 1~~ for køyrety og 6~~ for passasjerar Gjennomsnittleg døgntrafikk var i 1980: Steinestø - Knarvik Salhus - Frekhaug Køyrety Passasjerar Z~~~2 Med rutebåtar mellom Bergen og distriktet vårt vart det frakta ialt passasjerar i 1980, og dette er ein auke på passasjerar eller 48% frå året før. Heile auken kjem på snøggbåtsambandet der det vart frakta ialt passasjerar mellom Bergen og Nordhordland såleis: Bergen Bergen - Frekhaug - Knarvik På ferjesambandet mellom Duesund/Masfjordnes og Sævråsvåg, der det i ei årrekkje har vore jamn auke i trafikken, var det i 1980 nedgang både for bilar og personar. Utviklinga dei siste 5 åra har vore: Køyrety Passasjerar Nedgangen har kome etter opninga av tunnelen Eikefet/Andås og det nye ferjesambandet over ytre Fensfjorden. Trafikken med ferjene i indre Osterfjorden var mest 52% mindre i.1980 enn året før. Dette skulda st nedlegginga av ferjesambandet til Bjørsvik den 29.mars Mellom Vikanes og Stamneshella vart det i 1980 frakta køyrety og personar og mellom Vikanes og Tyssebotn køyrety og personar. Med ferja til Fedje vart det frakta 9501 køyrety, auke 275, og personar, auke 659. På sambandet Hoplandssjøen-Rossnes-Gråvika vart det frakta 4943 køyrety og personar, og auken er 124 køyrety og 1049 passasjerar.

18 18 UTVIKLINGA I FOLKESETNADEN Folkemengda i området auka i 1980 med 529, tilsvarande 2,27 prosent. Folketalet har auka kvart år sidan 1970, og utviklinga dei siste 5 åra har vore: Innflytta Fødde Tilgang Utflytta Døde Frågang Netto innflytta Fødselsoverskot Netto auke Området har i tida hatt innflyttaroverskot på 1546 og fødselsoverskot på 646, som tilsaman gjev ein netto folkeayke på personar eller 10,1 prosent. Dei prosentvise endringane i folketalet for dei einskilde medlemskommunane har dei siste åra vore: Austrheim +4,4 +1,9 +0,2 +1,0 +1,6 Fedje -0,8-0,6-0,6-0,4-1,8 Lindås +1,6 +1,7 +3,0 +2,9 +2,4 Masfjorden -0,2 +0,2 +0,3 +1,4-0,8 Meland +2,6 +2,5 +4,1 +4,7 +5,7 Radøy +0,2 +0,9 +1,4 +0,4 +1,6 Området +1,5 +1,5 +2,2 +2,2 +2,27 Som vist i tabellen ovanfor hadde Meland den største folkeauken i 1980, rekna i prosent. Det same var også tilfelle i 1978 og I Fedje har det vore nedgang i folketalet dei siste 5 åra. Dei prosentvise endringane i dei einskilde kommunane i 1980 framkjem slik:

19 Innflyttar- Fødselsoverskot overskot Endring 19 Austrheim + 0,8 + 0,8 + 1,6 Fedje - 1,4-0,4-1,8 Lindås + 1,8 + 0,6 + 2,4 Masfjorden - 0,7-0,1-0,8 Meland + 4,6 + 1,1 + 5,7 Radøy + 1,1 + 0,5 + 1,6 Kontorområdet + 0,64 + 1,63 + 2,27 Tabell III bak i årsmeldinga viser grupperinga av folketalet etter kjønn og alder pr NÆRINGAR OG ARBEIDSKRAFT Primærnæringane I 1980 var det ein nedgang i talet på mjølkekyr og ungfe i høve til året før. Dei dårlege avlingane i 1979 er viktigaste årsaka til dette. Det var også ein liten nedgang i mjølkeleveransane til Bergensmeieriet. Det var elles små endringar i husdyrtalet, bortsett frå ein auke i talet på gris. Utviklinga i husdyrtal og mjølkeleveransar dei siste 5 åra har vare: Talet på husdyr (pr. 2.februar) : Mjølkekyr Ungdyr Sau Gris Fjørfe Mjølkeleveranse til Bergensmeieriet: Ar Liter

20 Det vart i 1980 fulldyrka 484 dekar og overflatedyrka 90 dekar i området. Dette er høgste tala ein har hatt på lenge. 20 I tidsromet sidan 1975 er det fulldyrka vel 1000 dekar og overflatedyrka nær 250 dekar til ein kostnad av vel 3,5 mill. kroner. Vidare vart grøfta 580 dekar tidlegare grøfta jord til ein kostnad av vel 0,9 mill. kroner. I same tidsromet vart det fullført 297 siloanlegg, og kostnadene med desse var vel 7,2 mill. kroner. Det var også investert i nye driftsbygningar og føreteke utbetringar av andre. Trangen for investeringar er store, og vanskar med å skaffa kapital er ei hindring. Arleghogst i kubikkmeter fast mål og tilplanta areal dei 5 siste åra har vare: 1975/ / / / /80 Hogstkvantum 5000 m m m m m Tilplanta 1670 da 2428 da 2308 da 2758 da 2218 da I 1980 var kostnadene med skogkulturarbeidet kr , avgift medrekna. Statstilskotet til skogkultur var kr Hogsten ligg noko over fjoråret, medan utplantingsarealet har gått attende. Dette kjem til dels av at Austrheim/Fedje har vare utan skogreisingsleiar i plantesesongen. Tilveksten i den gamle furuskogen er oftast ubetydeleg og her burde hogsten aukast kraftig, noko som samstundes vil gje betre grunnlag for påtenkte og nyetablerte sagbruk i distriktet. Auka avvirking vil også tilføra distriktet eit etterkvart sårt tiltrengt planteareal og med rett treslag vil den gode marka syna kva ho verkeleg er i stand til å produsera både av trevyrke og kroner og øre. Forsking på - og oppal av laks og aure, og produksjon av skjei, er relativt nye næringar i distriktet. Dei har vare i framgang dei seinare åra. I Masfjorden er det etablert eit vitskapeleg miljø ved Aquakulturstasjanen på Matre, som er ei kombinert produksjons- og forskningsverksemd. Ei avdeling av stasjonen sorterer under Havforsknings-

21 instituttet i Bergen, og det har vare utført eit grunnleggjande forsøksarbeid i samband med fiskeoppdrett. Dette arbeidet er i atadig utvikling. Stipendiatar frå inn- og utland arbeider ved stasjonen. 21 Når det gjeld oppal er det etablert verksemder i fleire kommunar. I Radøy, der det er fleire verksemder som har god kontakt med kvarandre, har det utvikla seg eit fagmiljø. Sekundær- og tertiærnæringane For industrien i området var 1980 generelt eit vanskeleg år. Tekoog møbelindustrien som er viktige i Radøy og Lindås hadde avsetnadsvanskar. Dette førde til permitteringar og nedlegging av bedrifter. Også i andre bransjar har det vare vanskar med låg innteningsevne og konkurs. På bygge- og anleggssektoren har aktiviteten hal de seg bra oppe. Innan setvicenæringane har utviklinga vare positiv og nye verksemder har kame til. Det vart teke i bruk 4 nye industri/verkstadbygg i året og arbeidet vart sett igang på andre. Nyetableringar og utvidingar veg ikkje opp tapet av arbeidsplassar ein har hatt ved nedleggingar. Sysselsetjinga i industrien gjekk såleis ned i Omsetnaden åt dei einskilde bankane i 1980 og samla omsetnad åt alle bankane dei siste åra er vist i tabellane nedanfor. Alle tala er i millionar kroner. Innskot Utlån Alversund & Meland Sparebank 72,4 59,5 Austrheim & Fedje Sparebank 62,5 45,3 Hosanger Sparebank 11,2 7,1 Lindås Sparebank 51,2 46,0 Manger Sparebank -55,7 35,7 Masfjorden Sparebank 26,3 17,3 Sum sparebankane 279,3 210,9 Bergen Bank, Lindås 27,1 82,2 Vestlandsbanken, Knarvik Frekhaug } 32,5 51,4 ~2~~2 ~~~~2

22 Innskot Utlån ,1 54, ,1 111, ,1 151, ,9 161, ,9 197, ,4 226, ,2 275, ,5 293, ,9 344,5 Arbeidskraftsituasjonen Nordhordland hadde større arbeidsløyse i 1980 enn året før. Rett nok var talet på registrert ledige ved utgangen av kvar månad lågare enn året før, men arbeidsløysa verka tyngre avdi den var mei r jamn, og folk var utan arbeid i lengre periodar. Talet på arbeidslause ved utgangen av året var høgt, og situasjonen er urovekkjande. Følgjande tabell viser utbetalt arbeidsløysetrygd dei siste 5 åra i distriktet og fylket: Austrheim 532,4 296,8 253,8 798,2 345,4 Fedje 163,5 138,9 67,7 269,0 343,3 Lindås 1414,5 702,8 1353,7 2672,6 2525,7 Masfjorden 181,1 231,3 180,7 275,6 432,7 Meland 228,9 91,1 57,8 135,1 226,6 Radøy 570,6 316,6 221,2 932,5 1497,4 Kontorområdet 3091,0 1777,5 2134,9 5083,0 5371,4 Fylket 31055, , , , ,5 Området i Ol 10 av fylket 10,0 9,8 8',1 7,6 7,4 Befolkningsgrunnlag i ~6 av fylket 5,9 Kjelde: Trygdekontora. Arbeidskontoret for Nordhordland.

23 23 Dagpengesatsane vart auka i 1980, noko som medverkar til høge utbetalingar. I motsett lei verkar det at det i 1980 vart iverksett ekstraordinære sysselsetjingstiltak i større mon enn tidlegare. Tiltaka gjekk føre seg både i den offentlege og private sektoren. Elles var det i 1980 auke i talet på arbeidssøkjarar som ikke har vore i arbeid tidlegare, slik som husmødre og ungdomar. Det er framleis mange som ikkje registrerer seg, og såleis ein stor arbeidskraftreserve. Oppgåva over sysselsetjinga i utanriks fart gjeld for 1979, då det er den siste offisielle oppgåva frå fylkesskattestyret. Talet på registrerte skatteytarar i utanriks fart var i personar. Dette er 57 færre enn året før. Fordelinga kommunevis framkjem slik: Endring Austrheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Radøy MONGSTAD I 1980 Viktigaste einskildhendingar ved oljeraffineriet på Mongstad i 1980 var ferdiggjeringa av første byggjesteg på energiattvinningsanlegget (LPG) og gjennomføring av ein omfattande vedlikehaldsstans. Første del av LPG- anlegget representerer ei investering på ca. 80 millionar kroner. Med anlegget i drift, produserer raffineriet over tonn av gassane propan og butan årleg utan at råoljebehovet aukar. Siste del av LPG-anlegget skal stå ferdig i

24 24 september 1981, etter ei investering på vel 30 millioner kroner. På vårparten vart raffineriet stansa i fleire veker grunna planlagde vedlikehaldsarbeid. Samla produksjon i 1980 var vel 3,1 mill. tonn råolje. totalt 1230 skipsanløp. Det var I 1980 kjøpte Rafinor varer og tenester i Nordhordland for ca. 40 mill. kroner Dette var ein sterk auke frå tidlegare. LPGanlegget og vedlikehaldsstansen var hovudårsakene til denne auken. Bemanningsplanen for raffineriet ved årsskiftet er på 350 tilsette. I 1980 har både Statoil og Norsk Hydro lagt fram omfattande planar for vidare industrireising på Mongstad. Det er både søkt om etableringsløyve for utviding av raffinerikapasiteten frå 4 til 10 millionar tonn pr. år, og for ilandføringsanlegg og industri basert på gass frå Statfjord-feltet. Dersom eit eller begge av desse alternativa let seg gjennomføra, vil det vera snakk om investeringar til svært mange milliardar kroner, og talet på faste arbeidsplassar vil auka sterkt. Stortinget skal ta avgjerd i kvar gassen frå Statfjord-feltet skal førast i land i første halvår. Det er også venta at planane om utviding av raffineriet vil bli drøfta i Stortinget. SKULESEKTOREN Talet på elevar som gjekk ut or ungdomsskulen i 1980 var 376, og dette er 19 færre enn året før. Dette er ungdomar som skal ut i arbeidslivet eller ha vidare utdaning. Talet på avgangselevar frå ungdomsskulen og opptak av elevar i barneskulen i kvar kommune dei siste fem åra er vist nedanfor:

25 25 Avgangselevar frå ungdomsskulen: Austrheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Radøy Kontorområdet Samla elev tal i barne/ungdomsskulen ved utgangen av 1980 er elevar. Av desse vil 402 gå ut or ungdomsskulen o varen Opptak av elevar i barneskulen: Austrheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Radøy Kontorområdet Frå Nordhordland Yrkesskule gjekk det i 1980 ut 203 elevar, 10 fleire enn året før. Ved Austrheim Vidaregåande skule var det ialt 40 avgangselevar. Fløksand Vidaregåande skule hadde 24 avgangselevar. Totalt var det 267 avgangselevar ved dei yrkesretta vidaregåande skulane i regionen. Fordeling framkjem på følgjande oppsett:

26 AVGANGSELEVAR I 1980 FRA DEl YRKESRETTA VIDAREGAANDE SKULAR, FORDELT PA FAGLINER: NORDHORDLAND YRKESSKULE Antal Grunn- Antal Vid.g. klassar kurs klassar AUSTRHEIM VIDAREGAANDE SKULE Antal Grunn- Antal Vid.g. klassar kurs klassar FLØKSAND VIDAREGAANDE SKULE Antal Grunnklassar kurs Mask. og Mek. utdaning Elektro Kjemiprosess Teikning, forming, farge Almenfagleg studiretning Tømrarline Førebuande Maskin og mek. Saum Husstell Automasjon Landbr. mek.lin e i I, 9 I I 10 : : 1 10 l i 24 Totalt 356 elevar. N 0'\

27 27 DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGA Kommunane i kontorområdet hadde ved utgangen av 1979 ei samla lånegjeld på ca. 159,0 mill. kroner, og dette var ein auke på 17,6 mill. kroner frå året før. For 3 av kommunane vart gjelda redusert med tilsaman vel kroner, medan 3 andre hadde ein auke i gjelda si på tilsaman ca. 2,4 mill. kroner. Lånegjelda pr. ibuar i medlemskommunane var pr : Austrheim kommune kr kr Fedje " " " Lindås " " " Masfjorden " " " Meland " " " Radøy " " " Kommunallånegjeld var i gjennomsnitt pr. ibuar ikontorområdet kr mot kr året før. Mindre enn treparten av totallånegjeld er lån til inntektsgjevande verksemd. Budsjettert skatteinnkame for kommunane var i 1980 ca mill. kroner, medan skatteinngangen var vel 64,2 mill., eller om lag 0,5 mill. kroner meir enn budsjettert. Skatteinngangen ligg 0,5 mill., eller 7,8 % over skatteinngangen i Auken i skatteinntekter er ikkje nok til å kompensera for auka kostnader som kjem av pris- og lønsauke og auke i renteutgifter. Kommunane har såleis fått dårlegare økonomi, og dei har lite og inkje att til investeringar.

28 28 KONKLUSJON Nordhordland Tiltakskontor vart skipa den 11.november 1961, og er såleis ferdig med 19.driftsåret. For kontoret har 1980 vore eit aktivt arbeidsår. Tilgangen på nye saker var 37, det same som året før. Kapitalråma for sakene som vart avslutta positivt var på nær 21 millionar kroner mot 26 millionar kroner året før. Folketalet i kontorområdet auka med 2,27 prosent. Auken var størst i Meland, men også i Austrheim,Lindås og Radøy var det stor vekst. I Masfjorden var det nedgang, og i Fedje var det nedgang for femte året på rad. Utviklinga har vor e positiv på vegsektoren. Nye vegsamband er opna, men mykje arbeid står att før dei alle er fullgode. Det er rekna med berre 19,5 mill. kroner til riksveganlegg i 1981, og dette er mindre enn halvparten av det som har vore brukt i distriktet dei siste åra. Viktige prosjekt på denne sektoren er Salhusbrua, Fosenstraumbrua og Austfjordvegen. Deler av næringslivet har hatt store vanskar i 1980, og verksemder er nedlagde. Nye har kom e til, men dette er mindre verksemder. Ein reknar såleis med at talet på arbeidsplassar i industrien har gått ned i Arbeidsløysa i området var relativt stor i 1980, og her er ein stor reserve av uregistrert arbeidskraft. I tillegg må ein rekna med at pendlinga ut frå distriktet har auka vesentleg. Her er sterk trong for etablering av ny industri. Det må vera eit rettkome krav at ei vidare industriutbygging på Mongstad kjem no, og at intensjonane med St. meld /71 vert fylgde opp. Ilandføring av gass til Mongstad, med anlegg også på Fedje, er oppfylling av dette kravet. Kommunane sin økonomi vart svekka av stor kostnadsauke som ikkje vart oppvegen av auke i skatteinntektene. Dette gjer at

29 -- 29 det stendig vert mindre att til investeringar. Siktemålet for regionen må vera å få betre samsvar mellom folkesetnad og arbeidstilbod, og ei betre utnytting av ressursar og investeringar som er føretekne. Samarbeid som har utvikla seg mellom kommunane og også innan næringslivet er ein styrke, og dette er ein viktig føresetnad for at regionen skal nå sine mål. Isdalstø, den 16.mars fl]1.yret (~':Clh:LLtJ{l~, NilsJGjerde styreformann.,1/ 1,~ I~ fl ~LitrrU"c~\ Magne Jordal. kst. tiltakssjef.

NOHDtIOHDLAND TILTAKSKOfJTOH ÅRSMELDING FOR 197'7 I:-JNHALD

NOHDtIOHDLAND TILTAKSKOfJTOH ÅRSMELDING FOR 197'7 I:-JNHALD NOHDtIOHDLAND TILTAKSKOfJTOH ÅRSMELDING FOR 197'7 I:-JNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret Kommunikasjonar Trafikkutviklinga Utviklinga i folkesetnaden

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

ARSMELDING FOR 1982 21. DRIFTSAR INNHALD

ARSMELDING FOR 1982 21. DRIFTSAR INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ARSMELDING FOR 1982 21. DRIFTSAR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidsplan Arbeidet ved kontoret Inko-tenesta Sekretariattenesta Kommunikasjonar

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Regionrådet/Tiltakskontoret si verksemd i 1996.

Regionrådet/Tiltakskontoret si verksemd i 1996. Årsmelding 1996. Regionrådet for Nordhordland og Gulen vart skipa i oktober 1987 og har følgjande medlemskommunar: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland og Radøy. Modalen og Osterøy er assosierte

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/166-28 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 03.06.2015 Fylkesutvalet 09.06.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Bompengesøknad

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 04.02.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-2230 Representanten Asbjørn Brandtun gjekk frå møte kl. 2110. Møtedeltakarar Parti Rolle

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 1978 INNHALD

ÅRSMELDING FOR 1978 INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING FOR 1978 INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret Kommunikasjonar Trafikkutviklinga Utviklinga i folkesetnaden Næringar

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 1 : OPPVEKST/OMSORG Møtestad : Rådhuset : 22.01.2008 Tid : 09:00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: saknr. Arkivsaknr. Tittel PS 0001/08 08/00041 A VURDERING AV LÆREVERK I SAMBAND MED INNFØRING AV KUNNSKAPSLØFTET

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG Stikkord for innhald Retningsliner for behandling av anleggsbidrag og botnfrådrag er eit dokument som skal vere underlaget for likebehandling

Detaljer

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Av: Jorunn Furuberg Samandrag Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN vedteke av kommunestyret 29.01.1998 1. HISTORISK BAKGRUNN Dei første skulekrinsane i Samnanger gjekk over til nynorsk («landsmål») i 1909. Sidan 1938 har nynorsk vore einerådande

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret Møteinnkalling Kraftfondstyret Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 56 16 62 00,

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

statens vegvesen Saksbehandler/innvalgsnr: Roald Gulbrandsøy -55516342

statens vegvesen Saksbehandler/innvalgsnr: Roald Gulbrandsøy -55516342 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Hordaland fylkeskommune Samferdselsavdelinga postboks 7300 5020 BERGEN statens vegvesen Saknr.^^-^pj^/i" Dok.nr.^ 1 8 OKT 2012 Arkivn. 553 Saksli ^^^^g) Eksp, U.olT. Behandlende

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 99/3194-15525/06 Saksbeh.: Jørgen Steensæth Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 99/06 Formannskap/ plan og økonomi 17.08.2006 70/06 Kommunestyret

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: 1/2013 Tid: Fredag 25. januar kl. 09:00 13:00 Stad: Nordhordland

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 1986 25. DRIFTSÅR INNHALD

ÅRSMELDING FOR 1986 25. DRIFTSÅR INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING FOR 1986 25. DRIFTSÅR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret INKO-tenesta Mongstadutbygginga Salhusbruprosjektet/kommunikasjonar

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

ARSMELDING FOR 1985 24. DRIFTSAR INNHALD

ARSMELDING FOR 1985 24. DRIFTSAR INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ARSMELDING FOR 1985 24. DRIFTSAR INNHALD Forord Medl emsli ste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret INKO-tenesta Mongstadutvalet/Mongstadutbygginga ArbeidsutvaIet

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

2015/396-7. Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

2015/396-7. Høyring - Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Pressemelding 15.10.2013

Pressemelding 15.10.2013 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 15.10.2013 Hordaland fylkesutval sitt møte 15. oktober 2013 i Bergen: Garanterer for Askøypakken Hordaland fylkesting har samrøystes vedteke at

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer