Anbefaling om god eierstyring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbefaling om god eierstyring"

Transkript

1 Anbefaling om god eierstyring Temahefte fra Norsk Landbrukssamvirke

2 Eierstyring Anbefaling om god eierstyring Vedtatt av styret i Norsk Landbrukssamvirke 15. juni Norsk Landbrukssamvirke

3 Innledning God og langsiktig eierstyring er fundamentet for at landbrukssamvirket kan fungere som bondens forlengede arm ut i markedet. God eierstyring forutsetter at tillitsvalgte i styrer, valgkomiteer og ikke minst i årsmøtet, har riktig forståelse for rollen som eier av bøndenes forretningsforetak. Norsk Landbrukssamvirke (NL) har vært opptatt av hvordan man skal sikre kompetent eierstyring av samvirkets bedrifter, og styret i NL vedtok derfor i 2010 å nedsette en arbeidsgruppe med følgende mandat: - identifisere utfordringene og utrede mulighetene for å sikre en framtidig eierstyring. - utarbeide forslag til tiltak. Fredmund Sandvik ble valgt som leder av Eierstyringsutvalget, som avga sin rapport til styret i NL i januar Styret vedtok så at rapporten skulle sendes på høring til NLs medlemsorganisasjoner. Basert på Eierstyringsutvalgets rapport og behandlingen i NLs medlemsorganisasjoner, vedtok styret i NL 15. juni 2011 en anbefaling om at følgende fem områder er en forutsetning for å sikre god og langsiktig eierstyring i landbrukssamvirkenes bedrifter: Norsk Landbrukssamvirke 3

4 Eierstyring 4 Norsk Landbrukssamvirke

5 Anbefaling om god eierstyring 1 Valgkomitéarbeid Valgkomitéarbeidet må tillegges stor vekt. Det betyr at arbeidet må ha status og få tilførte tilstrekkelig ressurser. Godt valgkomitéarbeid forutsetter følgende: - Riktig sammensetning av valgkomiteen. Det betyr at flere av medlemmene - men ikke alle - må ha egen styreerfaring på tilsvarende organisasjonskompetansenivå som de kandidater man er satt til å vurdere. Samtidig må komiteen være sammensatt slik at medlemmene opplever seg representert. Dette forutsetter imidlertid ikke at hensyn til geografi og/eller produksjonsretning må legge føringer for sammensetningen eller størrelsen på komiteen. Valgkomiteen kan ikke være større enn at gode diskusjoner og full tillitt (innad og utad) blir ivaretatt. - Valgkomiteen må arbeide systematisk og langsiktig og være seg bevisst egen arbeidsform. Arbeidet forutsetter en forretningsmessig og politisk analyse av virksomhetens utfordringer. Valgkomitémedlemmene må ha god organisasjonskunnskap og være seg bevisst eventuelle behov for egen kompetanseutvikling. 2 Styresammensetning Styresammensetningen må bestemmes ut fra en analyse av samvirkebedriftens til enhver tid aktuelle kompetansebehov. Samtidig må styret også alltid bestrebe å representere et mangfold mht til kompetanseprofil, erfaring, kjønn, geografi. Styret vil i ulike perioder ha behov for ulik spesifikk kompetanse. Samtidig som styret alltid vil ha behov for å sikre seg en sammensatt og komplementær kompetanse. Disse behovene må gå foran krav om å være fullstendig geografisk og/eller produksjonsmessig representert. Norsk Landbrukssamvirke 5

6 Eierstyring 3 Langsiktig rekrutteringsarbeid Systematisk talentjakt fra lokalt nivå og oppover er en forutsetning for å sikre rekruttering av dyktige tillitsvalgte. Det betyr blant annet: - Det må letes bredt og tenkes nytt mht til hvor potensielt dyktige medlemmer befinner seg. En del av disse vil trolig befinne seg i andre miljøer enn i de tradisjonelle landbruksmiljøer, der de også har fått annen relevant erfaring å ta med inn i landbrukssamvirket. - Dyktige kandidater må fanges opp tidlig. Motivasjon er helt kritisk for å beholde de beste, og derfor må organisasjonene hver for seg og i fellesskap vektlegge møtearenaer og kompetansebygging fra lokalt til sentralt nivå. - En organisasjonskultur der erfarne styremedlemmer og administrasjon (organisasjonsanvarlige mm) er våkne og gode talentspeidere og opplever at de har et ansvar for å spille inn kandidater til verv. Valgkomiteen på sin side må aktivt etterspørre denne informasjonen. Dette forutsetter en fortrolighet som alle parter er tjent med. - Administrativt i den enkelte organisasjon i regi av NL må det foreligge en pool med aktuelle kandidater med mål om at landbruket samlet sett får tak i de beste. 4 Treningsarenaer De tradisjonelle treningsarenaene for tillitsvalgte er i stor grad borte. Organisasjonene må aktivt tenke nytt for å gi eierne muligheter for å skaffe seg relevant erfaring. Det betyr blant annet: - Legge til rette for at tillitsvalgte eller andre i medlemsmassen kan få styreplass i bedriftenes datterselskaper. Det er viktig å være seg bevisst ulike roller når det gjelder styrer i mor-/ konsern og datterselskap. Derfor kan det bli viktig å finne tillitsvalgte (uten kryssende roller) eller andre medlemmer til slike styreplasser. 6 Norsk Landbrukssamvirke

7 - Erfaring fra andre bransjer/organisasjoner blir tillagt mer vekt blant medlemmene og de tillitsvalgte. Det kan også noen ganger være aktuelt å bidra til at potensielle kandidater kan skaffe seg styreerfaring fra andre bransjer. - Arbeide med case og rollespill som en del av NLs og organisasjonenes kurstilbud. 5 Prioritere kompetansebyggende tiltak For å sikre god eierstyring må tillitsvalgte på alle nivåer få tilbud om relevant og tilpasset kurs og programmer. Det er et ansvar for NL, organisasjonene og den enkelte tillitsvalgte. Rolleforståelse og organisasjonskunnskap er sentrale temaer på lavere nivå mens f.eks økonomikunnskap og forretningsforståelse er kritiske temaer på konsernnivå. Det er viktig å hele tiden være oppdatert på kunnskap og de endringer som berører bedriften. Derfor må tillitsvalgte på alle nivåer få tilbud om og selv prioritere egen kompetansebygging. Konsernstyret TINE SA 2010/2011. FOTO:TINE Norsk Landbrukssamvirke 7

8 Norsk Landbrukssamvirke Schweigaardsgate 34C, Postboks 9347 Grønland, 0135 Oslo Telefon: E-post: Bilder: Nortura, Tine, Brita Drangsholt Jaksjø Design: Brita Drangsholt Jaksjø, Mat-info

Hvordan sikre kompetent eierstyring i landbrukssamvirkets organisasjoner

Hvordan sikre kompetent eierstyring i landbrukssamvirkets organisasjoner Hvordan sikre kompetent eierstyring i landbrukssamvirkets organisasjoner Rapport fra Eierstyringsutvalget Avgitt til styret i Norsk Landbrukssamvirke januar 2011 Hvordan sikre kompetent eierstyring i landbrukssamvirkets

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort»

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» «Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» 2/2013 - Tiltak for å øke andelen personer med etnisk minoritetsbakgrunn i styrer i offentlig eide foretak Foto: Harj Panesar KUN senter for kunnskap og

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager! Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

VEILEDNING FOR VALGKOMITEENS ARBEID

VEILEDNING FOR VALGKOMITEENS ARBEID VEILEDNING FOR VALGKOMITEENS ARBEID Dokumentet er en oppsummering av et tidligere notat - og er supplert med synspunkter etter samling med ledere av valgkomiteene i de ulike fotballkretsene den 11. oktober

Detaljer

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag En time fysisk aktivitet i skolen hver dag Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeningen og Norges idrettsforbund representerer til sammen 2 220 000 medlemskap.

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Ingrid J. Lauvrak, Kystverkets beredskapsavdeling Bakgrunnen for arbeidet Initiativet til å sette i gang et arbeid innen

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN Innledning Et økt behov for juridisk ekspertise gjenspeiles både i regjeringens igangsatte arbeid med en stortingsmelding om strukturen i UH-sektoren som skal

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer