Årsberetning Fjord Norge AS 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning Fjord Norge AS 2010"

Transkript

1 Årsberetning Fjord Norge AS

2 2 Explore Fjord Norway Innholdsfortegnelse Organisasjon og ledelse side 2 Fjord Norges styre side 3 Administrerende direktør har ordet side 4-5 Markedsutvikling side 6-8 Støtteavtale side 9 Internasjonalt markedsarbeid i 2010 side Presse- og visningsturer side 19 FjordNett og nye medier side 20 NCE Tourism Fjord Norway side 21 Styrets beretning side 22 Resultatregnskap side 23 Balanse side 23 Noter til regnskapet side Revisjonsberetning side 27 Organisasjon og ledelse Ved årsskiftet var det ti fast ansatte medarbeidere i Fjord Norge AS. Bedriften har i dag følgende organisasjon: Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Britt Dalland Salgs- og markedsdirektør Åse Marie Evjen Produktsjef Hanne Marit Frotvedt Portalsjef ansatt Helen Siverstøl Bransjeansvarlig Siv Hege Normann Prosjektleder Andreas Skogseth Prosjektleder - tematurisme Beate Myren Produkt- og administrasjonskoordinator Fjord Norge har blitt tildelt status som Norwegian Centres of Expertise (NCE). Gjennom 10 år og felles investeringer på minst 130 millioner kroner skal vi gjøre Fjord Norge-regionen verdensledende innen tematurisme. Ann Margret Hauknes Hovedprosjektleder og ansvarlig for Kultur og FoU. Karianne Finne Delprosjektleder for produktutvikling med ansvaret for vandring, utendørsopplevelser og ski/vinter. Svangerskapspermisjon til februar Macel Niederhauser Delprosjektleder for teknologi og nye medier. Anne Beate Ytreøy Prosjektkoordinator med særlig ansvar for kontakt med partnerskapet, samt for formidling og kommunikasjon. Ansatt Arbeidet med produkt og konseptutvikling vil fra 1. april 2011 være organisert regionalt i en prøveperiode på 12 måneder. Følgende personer jobber med NCE-relatert arbeid innenfor sitt fylke og fagområde, men er ansatt i de respektive destinasjonsselskaper: Gunhild Vedvik / Børre Jacobsen (tiltrer i august) Anne Grethe Bakke Ann-Helen Blakseth Ida Marie Skiri Fagansvar for kultur. Region Stavanger BA, Rogaland Fagansvar for utendørsopplevelser. Visit Voss, Hordaland Fagansvar for vandring. Reisemål Stryn og Nordfjord, Sogn og Fjordane Fagansvar for ski. Destinasjon Molde & Romsdal, Møre og Romsdal Aurland, Sogn og Fjordane. Pål Bugge/Innovasjon Norge

3 Explore Fjord Norway 3 Fjord Norge AS Lodin Lepppsg. 2b NO-5003 Bergen Tel.: (+47) Fax: (+47) Internett: Layout: Kuva AS Grafisk produksjon: Kuva AS Foto forside: Molden og Lusterfjorden, Sogn og Fjordane Terje Rakke/Nordic Life/ Fjord Norge AS Fjord Norges styre 2010 Styreleder Styremedlemmer Kjetil Smørås Direktør, Augustin Hotel og Grand Hotel Terminus Inneværende valgperiode: aksjonærvalgt styremedlem Strynevatnet, Sogn og Fjordane. CH/Innovasjon Norge. Jan Per Styve Regionaldirektør, Hordaland Fylkeskommune utpekt av Hordaland Fylkeskommune for perioden: Terje Fatland Fylkesdirektør- regionalutvikling, Rogaland Fylkeskommune utpekt av Rogaland Fylkeskommune for perioden: Sigurd Kvikne Administrerende direktør, Kviknes Hotel Inneværende valgperiode: aksjonærvalgt styremedlem Torill Ytreberg Regiondirektør, NHO Møre og Romsdal Inneværende valgperiode: aksjonærvalgt styremedlem Bergljot Landstad Regional- og næringsdirektør, Møre og Romsdal Fylke utpekt av Møre og Romsdal fylke for perioden: Tore Gautesen Regional Reiselivssjef/ Daglig leder Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Inneværende valgperiode: aksjonærvalgt styremedlem Jan Heggheim Fylkesdirektør næringsutvikling, Sogn og Fjordane Fylkeskommune utpekt av Sogn og Fjordane Fylkeskommune for perioden: Ole Warberg Reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Inneværende valgperiode: aksjonærvalgt styremedlem

4 4 Explore Fjord Norway Administrerende direktør har ordet Hardanger, Hordaland. Flat Earth Adventures Kristian B. Jørgensen administrerende direktør Fjord Norge - en region på offensiven! Etter et tøft år i 2009, med finanskrise og en kraftig tilbakegang av internasjonale gjestedøgn til Norge og Fjord Norge-regionen, opplevde vi igjen en fremgang i Totalt økte antall overnattinger med 1,2 % i Fjord Norge-regionen, mens fremgangen i Norge var på 1,8 %. Andelen av internasjonale gjestedøgn hadde en vekst på 2,8 % i Fjord Norge, mens landet generelt gikk frem med 5 %. Oslo-regionen og Nord-Norge hadde den største fremgangen av internasjonale overnattinger med henholdsvis 14 % og 6,2 %. Fremgangen i Oslo-regionen skyldes en kraftig økning i direkte fly til Gardermoen, bl.a. fra USA og Asia, i tillegg til Ryanairs satsning på Rygge som ny hovedflyplass. Videre hadde Oslo flere store konferanser i løpet av året i tillegg til det å arrangere Melodi Grand Prix. Sist, men ikke minst, Oslo fikk oppleve effekten av at Color Line lanserte sitt minicruise-konsept overfor det tyske markedet. Veksten i Nord-Norge derimot, var en klar konsekvens av regjeringens omfattende tilskudd til markedsføring av landsdelen, både gjennom Innovasjon Norge og NordNorsk Reiseliv AS. Faktisk var det samlede offentlige tilskuddet til markedsføringen av Nord-Norge på hele 50 millioner kroner. En investeringsramme som landsdelen nå har fått i tre år. Totalt betyr dette at det offentlige tilskuddet til internasjonal markedsføring av Nord-Norge var på hele 48 kroner pr. internasjonale gjestedøgn i Fjord Norge AS på sin side hadde et offentlig tilskudd til markedsføring på 2,38 kroner pr. internasjonale gjestedøgn. Den tredje største næringen på Vestlandet Etter bortfallet av kompensasjonsmidler i 2008, avviklingen av Englandsbåten og en stagnasjon i det internasjonale reiselivet de siste årene har Fjord Norge AS brukt mye tid på å synliggjøre viktigheten av reiselivet på Vestlandet overfor politikere, media og andre næringer. En turist legger i gjennomsnitt igjen 3000 kroner i konsum pr. gjestedøgn. Halvparten av dette beløpet går til næringer som ikke direkte er knyttet til reiselivet, for eksempel drivstoff, bompenger, suvenirer, dagligvarer, telefon, osv. Det forteller litt om den verdiskapningen reiselivet bidrar med overfor sentrale bedrifter i lokalsamfunnet i distriktene. Bedrifter som igjen er avgjørende for å sikre bosetning og et levedyktig fjordlandskap. Totalt estimerer vi at turistkonsumet i Fjord Norge-regionen er på nærmere 30 milliarder kroner, hvorav det internasjonale markedet bidrar med en tredjedel. Næringen representeres av ca bedrifter og har litt over ansatte bare her på Vestlandet. Bedriftene befinner seg i stor grad i distriktene, og de ansatte er overrepresentert av kvinner. Oppsummert er det vår påstand at reiselivet er den tredje største næringen på Vestlandet, men den viktigste næringen når det gjelder det å sikre et levende kulturlandskap utenfor byene. Distriktene sliter Med utgangspunkt i hvor viktig reiselivet i distriktene er for å trekke til oss internasjonale turister til Fjord Norge-regionen er det et faresignal å se at gjestedøgnstatistikken viser at veksten i internasjonale gjestedøgn til distriktene i perioden kun har vært på 1,8 %. Til sammenlikning har byene hatt en vekst på 13 %. I perioden med kompensasjonsmidler økte distriktene mer enn byene, men i årene 2008 og 2009 var tilbakegangen stor for distriktene. Spesielt ser vi at tapet av Englandsbåten har kostet distriktene dyrt. Totalt har vi tapt

5 Explore Fjord Norway 5 over hotellgjestedøgn pr. år i distriktene som en direkte konsekvens av at båten ble borte. Selv om byene også har tapt engelske turister, ser vi at økningen av direktefly til Fjord Norge-regionen har bidratt til en større generell vekst for byene. Selv om målet er å få gjestene ut i distriktene, opplever vi at et begrenset leiebilmarked og en uoversiktlig offentlig transport gjør det vanskelig for turister å finne veien ut i regionen på egen hånd. Løsningen blir å kjøpe ferdige rundturer der start og sluttpunkt innenfor samme dag ofte er en by. Overnattingen havner på byhotellet, mens opplevelsen finner sted i fjordene. Denne utviklingen, kombinert med langt færre markedsmidler, gjorde at Fjord Norge lanserte et stort felles prosjekt i Vi kalte det for Explore Fjord Norway. Prosjekt Explore Fjord Norway I løpet av 2010 innså de fire Vestlandsfylkene at ubalansen av offentlig tilskudd mellom de respektive landsdelene utgjorde en stor trussel for videre vekst av turismen på Vestlandet. Derfor vedtok de å øke sine tilskudd til Fjord Norge AS fra 1,5 million kroner pr. år pr. fylke til 4 millioner kroner pr. fylke hvert år de neste fire årene. En økning på 10 millioner kroner pr. år. Næringen fulgte på sin side opp slik at Fjord Norge de neste fire årene har et samlet operativt markedsbudsjett på 30 millioner kroner pr. år. Dette beløpet matches igjen opp mot øvrige internasjonale samarbeidspartnere slik at det totale operative markedsbudsjettet heretter blir på nærmere 50 millioner kroner pr. år i perioden En totalinvestering på 200 millioner kroner. Aldri før har Fjord Norgeregionen hatt mer markedsmuskler til å sikre at landsdelen styrker sin posisjon, opplever vekst i antall tilreisende og øker den totale verdiskapningen på Vestlandet. Vi ønsker med dette å takke fylkeskommunene, næringen og våre aksjonærer for den tilliten dere har vist oss ved å sikre et så stort og viktig løft for reiselivet i Fjord Norge! Sammenheng og samarbeid! Fjord Norge AS har en klar ambisjon om vekst i årene fremover. Økte markedsmidler har bidratt til å kunne gjøre dette mulig. Samtidig ser vi at det å drive markedsføring internasjonalt uten å knytte dette sammen med det arbeidet som pågår i regionen vil kunne gi mange tomme løfter til mange tusen turister. Gjennom prosjektet NCE Tourism - Fjord Norway forsøker Fjord Norge å skape en større sammenheng mellom det vi utvikler av produkter og konsepter her hjemme, og det vi markedsfører og selger ute i verden. Allerede nå ser vi effekten av dette arbeidet gjennom prosjektet Ski Fjord Norway. Her utvikles unike og relevante salgbare konsepter, som Fjord Norge igjen kan selge internasjonalt. Tilsvarende prosesser er i ferd med å komme på plass innenfor vandring, utendørs aktiviteter og kultur. Samtidig ser vi i Fjord Norge et enda større behov for å sette ting i sammenheng. Skal vi lykkes med vårt arbeid må vi utfordre våre politikere til å ha et samlet perspektiv på Vestlandet som reisemål der vi vet hva vi vil med regionen som opplevelsesarena, før vi setter i gang med å ulike tiltak. Diskusjonen om land- eller sjøkabel i Hardanger var et eksempel på hvor viktig det er med en perspektivdiskusjon. Da ville løsningen ha gitt seg selv. Videre mener Fjord Norge vi må utfordre de rammebetingelsene som må være på plass for at vi skal lykkes i enda større grad som reiselivsregion. Eksempelvis må samferdsel i landsdelen integrere reiseliv i sitt planarbeid, og de fire fylkeskommunene må i større grad samarbeide om å gjøre reiseopplevelsen enklere og bedre for våre gjester. Med dette som utgangspunkt ønsker Fjord Norge å få på plass en reiselivsstrategi for Vestlandet, en strategi som viser sammenhenger, utfordringer, muligheter og viktigheten av å utvikle det allerede gode samarbeidet i landsdelen. I tiden fremover vil vi i Fjord Norge fortsette å styrke fellesskapet som er bygget opp her på Vestlandet. I den anledning vil jeg invitere og oppfordre alle til å delta aktivt med å sikre at Fjord Norge utvikler seg på en slik måte at vi alle opplever videre vekst i form av antall turister, markedsinnsats og bedre opplevelser for våre kunder. For å få til dette er vi avhengig av tillit fra våre aksjonærer og samarbeidspartnere. I tillegg er vi avhengig av en dyktig organisasjon. Jeg er derfor svært takknemlig for staben i Fjord Norge AS som består av svært kompetente og dedikerte medarbeidere. Markedsmidler, tillitt i næringen og en dyktig organisasjon er det beste utgangspunktet for å videreutvikle bedriften til glede for reiselivsnæringen og samfunnet for øvrig, samt å skape vekst i årene fremover i Fjord Norge-regionen. Kristian B. Jørgensen administrerende direktør Trolltunga i Odda, Hardanger, Hordaland. Sveinung Klyve/Fjord Norge AS

6 6 Explore Fjord Norway Markedsutvikling per land og overnattingsform Tallene som følger viser antall gjestedøgn på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i 2010 og 2009 i hele Norge i tabellen under, og i regionen Fjord Norge i tabellen på neste side. I alt Endring Hoteller Endring Camping og hyttegr. Endring Norge Antall % Antall % Antall % I alt , , ,5 Nordmenn , , ,4 Utlendinger i alt , , ,3 Sverige , , ,5 Danmark , , ,2 Finland , , ,8 Island , , ,9 Storbritannia , , ,5 Nederland , , ,9 Tyskland , , ,1 Frankrike , , ,3 Spania , , ,6 Sveits , , ,2 Liechtenstein , , ,2 Italia , , ,4 Østerrike , , ,8 Belgia , , ,6 Portugal , , ,9 Hellas , , ,7 Irland , , ,1 Luxembourg , , ,6 Tyrkia , , ,3 Polen , , ,6 Tsjekkia , , ,1 Slovakia , , ,4 Ungarn , , ,2 Estland , , ,6 Latvia , , ,8 Litauen , , ,6 Kypros , , ,7 Malta , , ,1 Slovenia , , ,6 Ukraina , , ,1 Russland , , ,9 Europa ellers , , ,2 USA , , ,3 Canada , , ,5 Mexico , , ,6 Brasil , , ,0 Latin-Amerika ellers , , ,9 Australia , , ,1 Oceania ellers , , ,9 Japan , , ,6 Kina , , ,6 Sør-Korea , , ,1 Asia ellers , , ,1 Sør-Afrika , , ,7 Afrika ellers , , ,8 Kilde: Statistikknett

7 Explore Fjord Norway 7 I alt Endring Hoteller Endring Camping og hyttegr. Endring Fjord Norge Antall % Antall % Antall % I alt , , ,5 Nordmenn , , ,8 Utlendinger i alt , , ,7 Sverige , , ,1 Danmark , , ,0 Finland , , ,4 Island , , ,2 Storbritannia , , ,7 Nederland , , ,6 Tyskland , , ,2 Frankrike , , ,7 Spania , , ,0 Sveits , , ,1 Liechtenstein , , ,1 Italia , , ,0 Østerrike , , ,6 Belgia , , ,2 Portugal , , ,5 Hellas , , ,2 Irland , , ,2 Luxembourg , , ,9 Tyrkia , , ,1 Polen , , ,0 Tsjekkia , , ,6 Slovakia , , ,5 Ungarn , , ,5 Estland , , ,6 Latvia , , ,0 Litauen , , ,8 Kypros , , ,0 Malta , , ,4 Slovenia , , ,2 Ukraina , , ,1 Russland , , ,0 Europa ellers , , ,2 USA , , ,9 Canada , , ,0 Mexico , , ,6 Brasil , , ,4 Latin-Amerika ellers , , ,1 Australia , , ,4 Oceania ellers , , ,8 Japan , , ,2 Kina , , ,0 Sør-Korea , , ,5 Asia ellers , , ,6 Sør-Afrika , , ,1 Afrika ellers , , ,9 Kilde: Statistikknett

8 8 Explore Fjord Norway Fjord Norges største utenlandske markeder Figuren under viser Fjord Norges største utenlandske markeder totalt, inkludert hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. Som vi ser av kakediagrammet, utgjorde tyske gjestedøgn 25 % av antall utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge i Nederlandske gjestedøgn utgjorde 12 % og britiske 8 %. Deretter fulgte svenske (6 %), polske (5 %), spanske (4 %), amerikanske (4 %), franske (4 %), danske (4 %), ), italienske (3 %) og japanske (2 %) gjestedøgn. Russland 2,0% Asia ellers 2,0% Europa ellers 2,0% Litauen 1,0% Australia 1,0% Østerrike 1,0% Finland 1,0% Kina 1,0% Tsjekkia 1,0% Belgia 1,0% Sveits 1,0% Japan 2,0% Italia 3,0% Danmark 4,0% Frankrike 4,0% Sør Korea 1,0% Latvia 1,0% USA 4,0% Spania 4,0% Polen 5,0% Slovakia 0,0% Andre land 3,0% Sverige 6,0% Storbritannia 8,0% Tyskland 25,0% Nederland 12,0% Endringer i antall utenlandske gjestedøgn Figuren nedenfor viser endring i antall utenlandske gjestedøgn på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i våre største markeder fra 2009 til Nederland Storbritannia Tyskland Italia Danmark Finland -855 Litauen -186 Spania Japan 627 Østerrike Sveits Latvia Slovakia Sør-Korea Australia Belgia Tsjekkia Russland Frankrike Kina USA Polen Sverige Kilde: Statistikknett Kilde: Statistikknett Utvikling i de ulike fylkene i Fjord Norge Grafen viser utviklingen i antall utenlandske gjestedøgn i de ulike fylkene i Fjord Norge. Tallene i statistikken inkluderer hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. Det var en økning i antall utenlandske gjestedøgn på 9,5 % i Rogaland, 2,7 % i Hordaland og 0,5 % i Møre og Romsdal i 2010 i forhold til året før. I Sogn og Fjordane var antall utenlandske overnattinger uendret i forhold til Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Kilde: Statistikknett

9 Explore Fjord Norway 9 Blåfjellet, Møre og Romsdal Støtteavtale Takket være bidraget rundt 30 reiselivsbedrifter yter gjennom støtteavtalen, har Fjord Norge de siste årene vært i stand til å gjennomføre markedstiltak som ellers ikke kunne vært gjennomført! Fjord Norge samarbeider tett med Innovasjon Norge og Scandinavian Tourist Board når det gjelder pressereiser og har ansvaret for tilrettelegging av oppholdet til journalistene når de er i vår region. Veksten i medieomtale gjennom presseturer vokser kraftig, og bare i 2010 koordinerte Fjord Norge presseturer for 462 media og 767 journalister. Verdien av denne omtalen er svært høy, og profileringsformen noe av det mest effektive hva angår det å skape reiselyst. Reiselyst er igjen forutsetningen for å sikre konkrete salg av regionens reiselivsprodukter. Vi anslår pressearbeidet i 2010 til å ha en annonseverdi på rundt 300 millioner kroner! Fjord Norge bruker nærmere to årsverk og flere hundretusen kroner på dette arbeidet, men har ingen konkrete inntekter knyttet til dette. Bidraget vi får gjennom våre støtteavtaler er derfor svært viktig for at vi skal kunne fortsette dette arbeidet i tiden fremover. Det er viktig for Fjord Norge AS å presisere at ordningen med støtteavtale er svært viktig for en langsiktig, målrettet satsing på viktige markeder og er til glede for så vel den enkelte bedrift som for regionen som helhet. Bidraget vi mottar gir oss svært viktige inntekter som vi kan investere i tiltak som gir hele regionen store felles verdier. Vi takker nedenstående bedrifter for den tillit og støtte som gis gjennom støtteavtalen, og håper på et fortsatt langt og godt samarbeid! En takk rettes til: Akvariet i Bergen, Alver Hotel, AS Hotel Park Pension, Bergen Reiselivslag, Breheimsenteret i Jostedal, Bømlo Reiselivslag, Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, Fjord1 Fylkesbaatane AS, Flåm Utvikling AS (Flåmsbana), Gloppen Hotell, Hardangervidda Natursenter, Hotell Geiranger, Klingenberg Hotel AS, Lindstrøm Hotel, Midtnes Pensjonat, Nordhordland Reiselivslag, Norsk Bremuseum, Norsk Villakssenter, Olden Fjordhotel, Park Hotell Vossevangen, Quality Sogndal Hotel, Reisemål Stryn & Nordfjord AS, Sognefjord Hotell, Stord Hotel, Victoria Hotel AS, Walaker Hotell og Westland Hotel AS.

10 10 Explore Fjord Norway Internasjonalt markedsarbeid i 2010 I 2010 opprettholder Fjord Norge og våre partnere de høye investeringene i det internasjonale markedsarbeidet. Fjord Norge satser videre i nærmarkedene, og er en spydspiss sammen med Innovasjon Norge i de oversjøiske markedene. Fjord Norge øker fokuset på å konvertere våre markedsaktiviteter til salg for våre partnere i regionen. I dette arbeidet er turoperatørene i de ulike markedene viktige partnere og vi jobber videre med å utvikle strategiske samarbeid med utvalgte turoperatører i våre nærmarkeder. Fjord Norges markedsprioriteringer Fjord Norge jobber fortsatt med et geografisk fokus i våre større markedskampanjer, hvor fokus er på hovedferie eller eventuelt kortferie. Imidlertid dreies også fokuset mot satsinger mot målgrupper på tvers av geografiske markeder når vi jobber med våre temasatsinger. Et eksempel på dette er våre skisatsinger. Fjord Norge deler inn våre markeder i følgende grupperinger: Store, modne forbrukermarkeder Tyskland Nederland Storbritannia Disse tre markedene står for ca. 45 % av alle kommersielle utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge. Mindre, men lovende forbrukermarkeder Sverige Danmark Frankrike Spania Italia Russland Disse seks markedene står for ca. 23 % av alle kommersielle utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge. Store, tradisjonelle bransjemarkeder USA Japan Disse to markedene står for ca. 6 % av alle kommersielle utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge. Nye lovende vekstmarkeder Polen Kina Asia øvrig India Disse markedene står for ca. 8 % av alle kommersielle utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge. Volumet er fortsatt lite, men disse markedene kan bli viktige på sikt. Investering i kampanjetiltak Fjord Norge har investert hoveddelen av totale markedsinvesteringer gjennom Innovasjon Norge og har vært med på å dra fellesskapet og løfte frem Norge som reisemål generelt og Fjord Norge som destinasjon spesielt. Imidlertid styres en del av midlene mot samarbeid med utvalgte turoperatører, hvor vi har fokus på å fremme Fjord Norge som destinasjon hos de utvalgte turoperatørene. Her jobbes det med aktiviteter opp mot reisebyråene som salgsledd og mot sluttforbruker. Samtidig som vi jobber med felles markedsføringstiltak med turoperatørene, så har vi også fokus på å utvikle deres produktportefølje for å få større bredde fra vår region i deres sortiment. I vår markedsføringsmiks er det fortsatt en stor andel offline aktiviteter i form av bilag, annonser og noe utendørsannonsering, og vi har i mindre grad vektlagt online-aktiviteter. Hovedårsaken til dette, er at vi ser at vårt arbeid i stor grad dreier seg om å inspirere og skape et ønske om å besøke Fjord Norge. I denne fasen av reiseplanleggingen er fortsatt offline medium mer effektfulle. Når kunden begynner et videre informasjonssøk og skal planlegge reisen, da må vi ha fokus på at våre websider er oppdaterte og lette å navigere i. Her jobbes det videre med FjordNettplattformen, for å skape et godt informasjons-og planleggingsverktøy. Grafen nedenfor viser hvordan markedsføringsmidlene fordeles på de ulike markedene. Tyskland NOK 1,655 mill. Fjord Norge deltok i Innovasjon Norges sommerkampanje, med fokus på rundreisekampanje, men også deltakelse i feriehuskampanjen. Markedsmiks i kampanjen: 750 utendørsplakater bilag totalt, fordelt på for Feriehus og for Rundreise. 18 ings til 1,5 millioner adresser Utsendelse av ca Infopakker Online-kampanjer Artikler i Visitnorway Newsletter Synlighet med linker på visitnorway.de Presseoppfølging Feriehusbilaget Opplag på eksemplarer : Hamburger Abendblatt : Braunschweiger Zeitung : Frankfurter Allgemeine Zeitung : Kölner Stadtanzeiger : Frankfurter Rundschau : Rhein Main Presse/ Wiesbadener Kurier : Rheinische Post : Hannover Allgemeine Zeitung : Braunsweiger Zeitung : Hannover Allgemeine Zeitung. Distribusjon: 5 dagsaviser og 2 magasiner.

11 Geiranger, Møre og Romsdal. Foto: Terje Rakke/Nordic life/innovation Norway Vor lauter Staunen könnte man das Anhalten glatt vergessen Fjordnorwegen wird Sie mit einer ungeahnten Fülle unvergesslicher Eindrücke begeistern. Erleben Sie einen einzigartigen Mix aus Bergen und Meer, bewundern Sie die vielen Stätten des Welterbes der UNESCO und lassen Sie sich von der erfrischenden Atmosphäre quirliger Küstenstädte zu zahlreichen Entdeckungen inspirieren. Freuen Sie sich auf eine erlebnisreiche Reise Fjordnorwegen erwartet Sie. Lofoten. Foto: Terje Rakke/Nordic life/innovation Norway Nigardsbreen, Sogn og Fjordane. Foto: Terje Rakke/Nordic life AS/Fjord Norway Eindrücke, die bewegen Geheimnisse, die sich in den Mit dem Wasserfall Die Sieben Malerische Fjorde, die sich Tiefen der Fjorde verbergen. Schwestern bietet dieser Fjord von der Küste bis tief ins Etwa am Sognefjord, dem ein wahrhaft berauschendes Landesinnere ziehen. Imposante Felswände, die aus auch längsten Fjord Norwe- die Obstbäume um die Wette tiefsten und mit über 200 km Erlebnis. Wenn im Frühling dem Wasser in den Himmel gens. Oder am atemberaubend schmalen Nærøyfjord. der Hardangerfjord. Ein ganz blühen, entzückt vor allem ragen. Und das ewige Eis der Gletscher, die fröhlich in Dank seiner ursprünglichen besonders Schauspiel wird Sie der Sonne funkeln. Auf einer Schönheit gehört dieser Seitenarm des Sognefjords sogar dessen dunkler Oberfläche sich am Nordfjord begeistern, auf Reise durch Fjordnorwegen offenbart sich Ihnen eine zum Welterbe der UNESCO. der Gletscher Jostedalsbreen der schönsten Regionen des Auch der Geirangerfjord spiegelt. Erleben Sie faszinierende Landes. Ergründen Sie die wurde zum Welterbe erklärt. Augenblicke. Geirangerfjord, Møre og Romsdal. Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Atlantikstraße. Foto: Nordic Life AS Møre og Romsdal, die nördlichste Region Fjordnorwegens, lockt Sie auf atemberaubende Panoramastraßen wie den Trollstigen oder die Atlantikstraße. Entdecken Sie die Klippfisch-Hauptstadt Kristiansund, Wasserfälle am Geirangerfjord, die Jugendstilstadt Ålesund, und die Jazz-Hochburg Molde. Alle Infos unter Hardanger. Foto: P. E./Innovation Norway Von Ålesund bis Bergen die ganze Vielfalt der Fjorde entdecken. Besuchen Sie den malerischen Nordfjord, den über m tiefen Sognefjord und den für seine Obstblüte bekannten Hardangerfjord. 11-tg. PKW-Reise inkl. 10 Ü/F in Hotels, Fähren im Land und Überfahrt Kiel Oslo Kiel. Buchung unter TUI Wolters TZ Beilage 2-10.indd 1 TUI Wolters TZ Beilage 3-10.indd 1 Besser geht s nicht: Die Leser von National Geographic haben Fjordnorwegen zum schönsten Reiseziel der Welt gewählt. Zu Recht: Die Natur rings um die Meeresarme, die bis zu 200 km tief ins Landesinnere hineinragen, bieten lauter Superlative wo sonst kann man im Meer baden und nur eine halbe Autostunde entfernt Sommerskifahren? Gletscher, Wasserfälle und üppige Obstgärten sind wie ein Paradies auf Erden. Städte wie Bergen und Stavanger quirlige Metropolen. Die Einmaligkeit der Landschaft und die Art, wie Norwegen seine faszinierende Natur und die authentische Kultur der in Fjordnorwegen lebenden Menschen schützt und erhält, begeistert Reisende zwischen Stavanger im Süden und Kristiansund im Norden. Highlights: Hoch zwischen Fjord und Himmel verharrt der Prekestolen, dessen Felsmassiv 600 m tief senkrecht in den Lysefjord eintaucht. Eine ebenso faszinierende Umarmung von Meer und Gebirge zeigt sich unweit des Eidfjords, tief im Inneren des Hardangerfjords: Aus fast 200 m Höhe stürzt der Wasserfall Vøringsfoss vom Plateau der Hardangervidda, Europas größter Hochebene, hinab in die Tiefe. Seiner beeindruckenden Enge verdankt der Nærøyfjord, ein Seitenarm des 200 km langen Sognefjords, seinen Titel eines UNESCO Welterbes :41:20 Uhr Prekestolen! Fjorde zum Verlieben 8 Tage Busreise inkl. Flug ab/bis Deutschland. Fjorde sind Norwegens Markenzeichen. Erleben Sie die Schönsten und Spektakulärsten! 7 Übernachtungen mit Halbpension, Stadtrundfahrt Oslo, Wanderung in die Berge, innernorwegische Fähren, TUI Wolters Reiseleitung. Termine: samstags, 19.6., 3.7., 24.7., 31.7., 7.8., Rabatt bei Buchung der Termine 19.6., 3.7., (Durchführung garantiert!) (Katalogseite 164) " Naturwunder Norwegens 9 Tage Busreise inkl. Flug ab/bis Deutschland. Diese Rundreise führt Sie in grandiose Gebirgslandschaften und zu einigen der schönsten Städte des Landes. 8 Übernachtungen mit Halbpension, Fahrt mit der Hurtigrute, Stadtführung Trondheim, Bootsaus ug zum Vogelfelsen Runde, TUI Wolters Reiseleitung. Termine: samstags, 26.6., 24.7., Rabatt bei Buchung der Termine 26.6., (Durchführung garantiert!) (Katalogseite 165) # Norwegens Fjorde mit Hurtigruten 10 Tage Busreise ab/bis Deutschland. Genießen Sie auf dieser Reise atemberaubende Gletscher, die Perle des Fjordlandes Bergen sowie eine 1 ½-tägige Hurtigrutenfahrt. Fähre Kiel-Göteborg und Oslo-Frederikshavn, 6 Übernachtungen mit Halbpension, 1 Nacht an Bord der Hurtigruten, Stadtrundfahrten Bergen und Oslo, TUI Wolters Reiseleitung. Termine: 8.6., 28.6., Rabatt bei Buchung der Termine 8.6., (gültig bis 31.3.) (Katalogseite 163) $ Klein aber fein Küste, Fjord und Fjell 6 Tage Autoreise inkl. Fähre ab/bis Kiel. Erkunden Sie auf dieser kompakten Reise die Vielfalt des Königreichs: Oslo, Südküste, Fjorde und vieles mehr. 3 Übernachtungen in Hotels der gehobenen Kategorie mit Frühstück. Termine: täglich, Rabatt bei Buchung folgender Termine: mittwochs, und (Katalogseite 186) Mehr Infos: Im Reisebüro, Katalog Nordeuropa & Britische Inseln 2010 sowie :36:09 Uhr Explore Fjord Norway : Landlust (livsstilsmagasin) 16.12: Brigitte (livsstilsmagasin) Fjord Norge hadde et oppslag over 4 sider i feriehus-bilaget. REISEN DURCH FJORDNORWEGEN SAMMELN SIE AUGENBLICKE NORWEGEN Rundreisebilaget Omfang: 24 sider Opplag: eksemplarer Distribusjon: 6 dagsaviser, en landsdekkende avis og 2 magasiner : Kölner Stadtanzeiger : Rheinische Post : Rhein Zeitung : RheinMain Presse : Hannover Allgemeine Zeitung : Stern : Spiegel : Welt am Sonntag Fjord Norge og partnere hadde 4 sider oppslag for Fjord Norge-regionen i rundereisebilaget. Utenfor-hjemmet-annonsering Dette omfatter all annonsering gjort utendørs eller innendørs, men hvor man møter forbruker utenfor sitt hjem. Kampanjen omfattet store boards, og var delt i to kampanjeperioder som var sammenfallende med bilagene januar: 364 Megalights i byene Hannover, Köln, Düsseldorf, Frankfurt og Wiesbaden. De var i hovedsak plassert ved innfartsårene til byene, med trafikantene som målgruppe mars: 295 plakater som var byboards uten lys, i byene Köln og Düsseldorf. E-post-utsendelser E-post-utsendelse til kjøpte adresser, basert på forbrukerbaser. 18 e-post-utsendelser ble gjennomført i tidsrommet januar, februar og mars til totalt 1,5 millioner adresser. I 2010 hadde Fjord Norge fire e-postutsendelser, to for Feriehus og to for Rundreise. Online kampanje Rundreise-Info-Paket PARADIES FÜR ENTDECKER Hei Herr Steckmann, Berge und Täler, Flüsse und Fjorde Norwegens ursprüngliche Landschaften sind einfach grandios. Schön, dass es so viele Möglichkeiten gibt, dieses wundervolle Land zu erkunden. Ob mit dem Schiff oder per Bahn, Auto oder Bus. Entdecken Sie sonnenverwöhnte Schären und schmucke Seefahrerstädtchen im Süden. Die Weite und die taghellen Sommernächte des Nordens. Und dazwischen das geschwungene Fjell und die atemberaubende Schönheit Fjordnorwegens. Alle außergewöhnlichen Eindrücke, die Sie in Norwegen erwarten, finden Sie auch unter Fjordlandschaften die Seele West-Norwegens: 11 Tage ab p. P. Bannerannonser på ulike reiselivssider, nyhetssider og livsstilswebsider, samt online annonsering for responspakken. Det er mest fokus på produkt og de tyske partnerne i online-kampanjene. Besøk på visitnorway.de sine sider følger kampanjen ganske godt, og man ser økning i de månedene hvor man har aktiviteter. Last Minute -kampanje Pga. den store økonomiske usikkerheten i 2009, så ventet mange med å bestille reiser til mai/juni. Noen av disse beholdt dette bestillingsmønsteret også i 2010, derfor hadde man fortsatt en del bookinger som kom sent. Annonsering i Rheinische Post i Düsseldorf 8. mai og en 6 ukers online-kampanje startet 19. april. Distribusjon Reiseguiden i Infopakken ca brosjyrer. Direct Mail til mottakere fra IN sitt adresseregister. Visitnorway.de-aktiviteter, med fokus på generell Fjord Norge informasjon og spesiell fokus på partnere, hvor partnere får link til sine websider. Presseaktiviteter Pressemeldinger Presseturer En gruppepressereise til FN Individuelle pressereiser Bransjeaktiviteter ITB i Berlin gjennomføres hvert år i mars. Fjord Norge deltok sammen med destinasjoner fra regionen under felles Fjord Norge profil. Øvrige bransjeaktiviteter for Fjord Norge Fjord Norge ser på reiselivsbransjen med de store, tunge turoperatørene i spissen som en viktig faktor for å lykkes i det tyske markedet. Fjord Norge har derfor besluttet å videreføre eksisterende aktiviteter samt gjennomføre nye aktiviteter mot bransjeaktører i det tyske markedet. TUI Wolters Fjord Norge videreførte også i 2010 samarbeidet med TUI Wolters i det tyske markedet. Aktivitetene bestod av bilag og reisebyråopplæring Reisebyråopplæring: Travel Talk bilag fra TUI Weltentdecker til reisebyråansatte. Distribusjon: eksemplarer Et 2-sidig oppslag med salg av rundreiser i Fjord Norge. Bilag Tre bilag som Fjord Norge var en del av. Distribusjon: , og Terje Rakke Fjord Norway Top-Angebote! Norwegen, Hurtigruten, Island & Jersey Bis zu 15% Rabatt! powered by Fjordnorwegen Terje Rakke Fjord Norway Mehr Umsätze mit Nordeuropa & Britische Inseln. Schiffsreisen, Guernsey, Jersey, Schottland, Irland, Island, Fjordnorwegen, Nordnorwegen, Schweden. Tipps &Infos für Expis! Fjordnorwegen powered by Das schönste Reiseziel der Welt! statt p. P. ab statt p. P. ab statt p. P. ab statt 621 p. P. ab 456 Fokus på opplevelser og profilering av Fjord Norge som følges opp av TUI med salgbare rundreiser til området. Distribusjon: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) og Welt am Sonntag. Bilagene ble distribuert gjennom FAS og hadde et opplag på eks. per bilag, med nedslagsfelt Frankfurt og Stuttgart. Utsendelse ble gjort den , og Totalt ble distribusjonen gjennom FAS på 1,5 mill. eksemplarer. Bilagene som ble distribuert gjennom Welt am Sontag hadde et opplag på

12 Anzeige CH/Innovation Norway/ Nordfjord Advertentiebijlage bij deze krant Dit is een advertentiebijlage bij deze krant Terje Rakke, Nordic Life AS, Fjord Norway - Atlantische Weg Tussen Stavanger in het zuiden tot aan Kristiansund in het noorden vindt u de prachtige fjordenkust van West-Noorwegen. Een fjordengebied dat wordt omgeven door een imposante bergwereld. Een gebied dat de provincies Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane en Møre og Romsdal omvat. Wie Fjord Norway zegt, noemt Sogne fjord van de kust tot met twee woorden een uniek ver in het binnenland heel stukje Noorwegen waar de uitgestrekt is. Een regio vol imposante fjorden de boventoon afwisselende natuur met veel voeren. Voor alle duidelijkheid: bezienswaardigheden en cultuur. Fjord Norway kent nog veel Met tal van leuke plaatsjes als meer moois! Balestrand, Flåm, Sogndal, Lærdal. Een regio die vraagt De regio Sognefjord om actief te zijn. Met wandelen De Sognefjord wordt met een en gletsjer wandelingen. lengte van meer dan 200 kilometer wel de Keizer van de beklimmen, canyoning, rafting, Met mountain biking, berg- fjorden genoemd. En dat vissen, paardrijden, tennis en betekent dat de regio rond de golf. Highlights De regio Sognefjord was al vroeg bewoond, daarvan getuigen de middeleeuwse staafkerken van Urnes, Borgund, Vik en Undredal. Ook het Sogn Folk Museum, een openluchtmuseum in Kaupanger, toont de rijke geschiedenis. Interessant is het Noors Zalmcentrum in Lærdal en spectaculair is een treinreis met de Flåmsbana. Het Noors Gletsjer Museum in Fjærland en het Breheimsenteret laten u kennis maken met de gletsjers van Jostedalsbreen. Puur natuur Naast de pracht van de Sognefjord, de Aurlandsfjord en de Nærøyfjord kunt u ook volop genieten van de ruige natuur van het Jotunheimen Nationaal Park en het Jostedalsbreen Nationaal Park. Een uitdaging is een autorit over de Sogne- fjellweg, de hoogst gelegen doorgaande bergweg in Europa. Kleurrijke plaatsen Fjord Norway bestaat niet alleen uit fjorden en afwisselende natuur. De regio kent ook tal van leuke en interessante plaatsen. Laten we eens een greep doen. Haugesund is een levendige kustplaats. Heel apart is hier de Smedasundet, een natuurlijke haven midden in de stad met op de kades tal van pubs, restaurants en terrassen. De stad bruist van activiteit met o.a. het Silda Jazzfestival en de Havendagen. Dokken is een openluchtmuseum met exposities over de rijke historie van Haugesund, die teruggaat tot de Vikingperiode. Volgens overlevering is Harald Schoonhaar, de eerste koning van Noorwegen, begraven bij Haraldshaugen. Een 17 meter hoge obelisk markeert deze plek. Terje Rakke, Nordic Life AS Fjord Norway - Loenvatnet Lake Iets heel anders. De Geirangerfjord is één van de highlights ook op de fjord en 220 besneeuw- met een authentieke bergweg. zicht op de plaats Molde, maar Strynfjell, een kennismaking van Noorwegen. Een tocht over de bergtoppen. Dankzij het deze fjord is een onvergetelijke milde klimaat wordt Molde ook De tuin van Noorwegen - zo ervaring. Geiranger zelf is een wel de Rozenstad genoemd. wordt Hardanger, de regio rond uitgangspunt voor spectaculaire Liefhebbers van jazz komen de weidse Hardangerfjord, ook trips naar de Dalsnibba en aan hun trekken bij Moldejazz wel genoemd. In het voorjaar omhoog via de Ørnesvingen het jaarlijkse jazzfestival. bewijst de bloesem van de naar een uitkijkpunt met een fruitbomen het gelijk van deze prachtig uitzicht over de Geirangerfjord, en de omringende gebouwd. In vroeger tijden meer! Idyllische plaatsjes aan Kristiansund is op eilanden benaming. Maar Hardanger is bergwereld. werd in deze mooi gelegen de fjord en berggebied met als havenstad kabeljauw verwerkt topper de Folgefonna gletsjer. Na de brand in 1904 werd tot klipvis. Dat is nog te zien in Ålesund weer opgebouwd. Dat het Norsk Klippfisk Museum. Meer info resulteerde in een stadscentrum Nog meer geschiedenis? Ga waar de Jugendstil overheerst. naar het Nordmøre Museum Fameus is het uitzicht vanaf de of Mellemværftet, een authentieke scheepswerf. berg Aksla over de stad en de Atlantische Oceaan. Het Atlanterhavsparken met zijn impo- Last, but not least sante aquaria moet ook even De regio Nordfjord mag er zijn. genoemd worden. Met het leuke plaatsje Stryn, met de uitgestrekte Nordfjord Het is bijna niet voor te stellen, en met imposante gletsjers, maar vanaf het uitkijkpunt zoals de Briksdalgletsjer. Varden heeft u niet alleen uit- Heel apart is de weg over de Met Fjord Line direct naar de Noorse fjorden? 12 Explore Fjord Norway eksemplarer per bilag og nedslagsfelt var Hamburg og Ruhrområdet. Totalt ble distribusjonen gjennom Welt am Sonntag på 1,41 mill. eksemplarer. Total sett ble det distribuert nesten 3 millioner eksemplarer av disse tre bilagene. TUI Weltentdecker sendte også ut et Last Minute-bilag 6. juni i Welt am Sonntag, med et opplag på eksemplarer. Fjord Norge hadde en tosiders destinasjonspresentasjon og et utvalg av bookbare turer fra hele Nord-Europa, inklusiv turer fra Fjord Norge, ble presentert. DERTOUR og Best of Scandinavia Fjord Norge fortsatte i 2010 samarbeidet med BOS og DERTOUR i det tyske og østerrikske markedet. Messedeltakelse, bilag og aktiviteter mot reisebyråene var hovedaktivitetene. DERTOUR produserte en plakat/banner, som presenterer et salgbart produkt fra Fjord Norge-regionen. Distribusjon våren 2010 til tyske reisebyråer. Bilaget Das beste von Scandinavia ble distribuert i mars 2010 gjennom: FWV, eksemplar til bransjen og reisebyråene i Tyskland Urlaub Perfect, ca eksemplar til forbruker 4 sider Fjord Norge-presentasjon og Fjord Norge-annonse. EXTRA 24 Seiten Skandinavien Eine Beilage der FVW Mediengruppe DAS BESTE Europa entdeckt den Norden VON SKANDINAVIEN FJORDNORWEGEN Mit dem Schiff in die Berge SCHWEDISCH LAPPLAND Das Hoch im Norden FINNLAND Verliebt in Helsinki DERTOUR Academy Fjord Norge ble også presentert på DERTOURs Reiseakademi (reiseskole) overfor 800 reisebyråansatte høsten Studieturer I september 2010 reiser 15 bedrifter og destinasjoner fra Fjord Norge til Tyskland og Østerrike for å møte DERTOUR i Frankfurt og Salzburg, samt andre møter og presentasjoner som skulle gi oss bedre innsikt i det tyske markedet. Salgsreise I august reiste reiste fire personer fra destinasjonsselskapene i Møre og Romsdal og to personer fra Fjord Norge AS gjennom store deler av Tyskland for å ha møter med turoperatører samt holde to pressekonferanser i München og Berlin. Messedeltagelse I Tyskland/Østerrike deltok Fjord Norge på følgende messer: Ferien-Messe 2010, Wien CMT 2010, Stuttgart f.re.e, München Tour Natur, Düsseldorf Nederland NOK Sommerkampanjen I Nederland videreførte man fokus på bilag mot ulike segmenter. Bilag med distribusjon i aviser og magasiner Bilag i NRC Next Opplag: eksemplarer Distribusjon: desember 2009 puur genieten in noorwegen Norges bilag i Volkskrant Opplag: eksemplarer Distribusjon: desember 2009 Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway buitengewoon genieten in NoorwegeN Bilag i ANWB Kampioen Målgruppen 50+ Opplag: eksemplarer Distribusjon: januar 2010 Norges bilag i Wegener Opplag: eksemplarer Distribusjon: mars/april pag. 8 FJORD NOORWEGEN, EEN WERELD VOL VERRASSINGEN puur genieten in noorwegen Bilag i Elsevier Opplag: eksemplarer Distribusjon: 14. mai 2010 AL VANAF 43 EuRO! Online-aktiviteter I det nederlandske markedet satser man mye på internett-annonsering, da nederlendere søker mye informasjon om feriemål på internett. Google Adwords ble kjørt i perioden februar til september Volkskrantreizen.nl, Bestemmingbeeld. nl, Elsevier.nl, Kampionen.nl, Zoom.in, Columbusmagazin.nl, FN.nl/BNR.nl, Droomplekken.nl, ANWB.nl Pressearbeid Pressemeldinger, presseturer, fire siders artikkel i Columbus med opplag på eksemplarer. IN nyhetsbrev Distribusjon til adressater per måned. Last Minute-kampanje Askeskyene fra Island førte til at Innovasjon Norge fikk ekstra midler til noen av våre nærmarkeder. Følgende aktiviteter ble gjennomført: Advertorials: 5. og 12. juni i De Volkskrant (opplag ), NRC (opplag ), Trouw (opplag ), Algemeen

13 Explore Fjord Norway voted the world s most beautiful destination by National Geographic Traveler magazine - and you ll return to nature with breathtaking scenery, dramatic waterfalls and the freshest of mountain air. You ll find wonderful places to stay, historic cities, charming villages, excellent cuisine and unparalleled hospitality. And the real beauty of it all is that it is only two hours away from the UK. Whatever type of holiday you choose, you ll find an overwhelming feeling of peace and tranquillity that will remain with you forever. Whilst in Norway, you should experience the famous Norway in a nutshell trip it takes you through Norway s most beautiful fjord and mountain landscapes. Prices from around 70pp. To book and for more details, visit fjordtours.com For more information on exploring Fjord Norway, visitnorway.co.uk For your FREE Visit Norway pack, CALL quoting TI annons detta Är information FrÅN innovasjon Norge annons SVaLBard HUrTigrUTeN ÅLESUND BERGEN FJord-Norge STAVANGER LOFOTEN NordLaNd TRONDHEIM OSLO TroMS NORDKAP/HONNINGSVÅG BODØ TROMSØ GÖTEBORG KIRKENES FiNNMark STOCKHOLM Boka direktflyg till Norge på sas.se, norwegian.se, finnair.se, wideroe.se, welcomeair.com eller cityairline.com Staden Bergen och de världsberömda fjordarna är denna landsdels största attraktioner. Fjord Norge bjuder på 4 av UNESCOs världsarvsskatter; Geirangerfjorden, Nærøyfjorden, Stavkyrkan i Urnes samt Bryggen i Bergen! Norge måste upplevas, hela Norge. Upplevelserna står praktiskt taget på kö och väntar på dig. Från de natursköna och underbara fjordarna i sydväst till äventyren långt uppe i norr Nordland, Troms och Finnmark har otroligt mycket att erbjuda sina gäster. Sagolikt vacker natur, spännande och variationsrika aktiviteter och inte minst en vänlig och gemytlig atmosfär. Trots att Norge upplevs annorlunda jämfört med Sverige är det lätt att ta sig hit. Norge ligger så nära. Med bil tar du dig enkelt runt bland alla sevärdheter och med flyg är du här på bara någon timma. Bokar du en Norge-runt-biljett med Widerøe flyger du dessutom så mycket du vill. Hurtigruten är också ett utmärkt alternativ för dig som vill se fler sidor av Norge. Läs vidare om Sommar-Norge. Äventyret väntar runt hörnet. Fler tips på Norgeupplevelser hittar du på visitnorway.se annons detta Är information FrÅN innovasjon Norge annons Dramatiska FjorD-Norge Snötäckta toppar med lodräta fjällsidor som störtar ner i djupblå fjordar. Här hittar du bl a den vackra Geirangerfjorden. Trollstigens ofattbara klättring uppför fjället och alla mysiga fiskeläger och pittoreska byar är också något du inte bör missa. Varför inte ta en dag eller två i en havskajak? Närmare naturen kan du inte komma. Längst norrut i Fjord-Norge hittar du ett kontrastfyllt landskap med djupa fjordar, mäktiga fjäll, små samhällen och en inbjudande skärgård. Kristiansund, en av Norges allra trevligaste städer är full av charm och överraskningar. En mycket annorlunda upplevelse är att köra den fantastiska Atlanthavsvägen från Molde till Kristiansund. Missa inte heller Ålesund med sin karaktäristiska arkitektur. adrenalin i världsarvsområdet! (geiranger) Spänning för alla och envar juving, rafting och cykel! Övernattning i hytte med hög standard. Pris Nok 2 900,-/pers för 3 dagar inkl utrustning. lake.no På FjorDruta med kajak (kristiansund) Perfekt kombination av fjord, fjäll och hav! 3-dagars paddling i fantastiska omgivningar. guide, övernattning, mat och kajak inkluderat. Pris Nok 3 400,-/pers (min 2 pers). fjordkajakk.no Buss & Båttur (MoLde) Busstur till geiranger med fotostopp på utsiktplatsen Ørnesvingen. Sedan vidare med Hurtigruten ut på geirangerfjorden. På kvällen är vi åter i rosenes By Molde. Pris fr Nok 995,-/pers. visitmolde.com BergeN - PorteN till Norges FjorDar Bergen är den perfekta utgångpunkten när du vill se fjordarna, men staden i sig är mycket väl värd att ge en dag eller två. Den pittoreska arkitekturen, läget mellan de sju fjällen och havet samt det stora utbudet av kulturella upplevelser gör Bergen till en riktig pärla. Ta Fløibanen upp till 321 meter över havet, härifrån har du en suverän utsikt. Eller så styr du kosan ända till Ulriken nästan dubbelt så högt upp, där panoramat är ännu mer hänförande. BergeNskortet Spara pengar och upplev kulturstaden Bergen på ett bekvämt sätt. Vad sägs om gratis buss, fritt eller reducerat inträde till museer och attraktioner samt rabatter på sightseeing och evenemang. Besök visitbergen.com för mer information. Det är lätt att ta sig till FjorD-Norge Från Göteborg är det enkelt att resa hit med bil. Ta Color Line från Strömstad till Sandefjord och kör sedan vidare västerut eller följ helt enkelt E6:an norrut från Göteborg. Du kan även flyga med Widerøe, Welcome Air eller City Airline från Landvetter. Från Arlanda flyger du med SAS, Norwegian eller Finnair. Från t ex Oslo kan du följa med på Fjord Tours populära rundturer, bl a Geiranger & Norge i ett nötskal. Mer information om hela Fjord-Norge på fjordnorge.no Fjord Norway.com Denna tur tar dig till två av Norges vackraste fjordar, Geirangerfjorden och Nærøyfjorden; båda uppsatta på UNESCOs världsarvslista. Du får uppleva Raumabanen med den spektakulära Kyllingbru och den stupbranta Trollveggen, Jugendstaden Ålesund, en resa med Hurtigruten via den trollska Geirangerfjorden och den populära Norge i ett nötskal turen mellan Bergen och Oslo. Pris vuxna: NOK 4410 FÖR BESTÄLLNING OCH MER INFORMATION: eller Fjord Tours Kundtelefon Explore Fjord Norway 13 Dagblad (opplag ), med et total opplag på eksemplarer. Utenfor-hjemmet-annonsering: Trailer kampanje i juli, hvor et Fjord Norge bilde med produkttilbud fra Color Line prydet baksiden på 100 trailere. Postere på togstasjoner, Shell bensinstasjoner og postere på store reklamemaster ved Leiderdorp. Online-annonsering: Uke 24 og 25 ble det gjennomført en Online-kampanje med bannere på sider som Natgeotv.com, menshealth. nl, traveler.natinalgeographic.nl Messedeltakelse Vakantiebeurs 2010 Fjord Norge var representert sammen med et godt utvalg destinasjoner fra regionen. Storbritannia NOK Fjord Norges hovedaktivitet i det britiske markedet var deltakelse i et redaksjonelt bilag i Daily Telegraph et bilag som blir laget redaksjonelt av avisens journalister, basert på innspill fra Fjord Norge og øvrige partnere. Bilag i Daily Telegraph Omfang: 16 sider Opplag: 768,000 eksemplarer Distribusjon: 13. februar ekstra eksemplarer brukt som respons brosjyre til kampanjen 3 pre-promote annonser 30. januar, 4. og 5. februar i Daily Telegraph 3 post-promote annonser 8., 9. og 10. februar Online-aktiviteter på Telegraph.co.uk inkluderte en microsite, fotogalleri, sponsede linker, skyscraper, MPU og andre trafikkdrivere. EXPLORE THE NORWEGIAN FJORDS A once in a lifetime must-see konvolutt til alle på IN sin database i slutten av april. Chelsea Flower show Som en del av Utenriksdepartementets omdømmeprosjekt ble bilaget trykket i nytt opplag på eksemplarer, som ble distribuert på Chelsea Flower Show i slutten av mai. Profil annonser Annonsering i Daily Telegraph, The Times og Sunday Times fra 20. mars til 25. april. To annonser i hver avis og annonsene ble fordelt mellom Fjord Norge og Hurtigruten som var hovedpartnere i kampanjen. Advertorial i Evening Standard, fokus på Fjord Norge. Distribusjon 20. mai i et vedlegg som heter; Here Comes Summer. Long copy ad i Daily Telegraph, distribusjon 29. mai Online-aktiviteter Online-aktivitetene gikk fra februar til juni. Aktivitet på følgende sider: Microsite Media Network, National Geographic, Travel Mail ing til personer Presse Presseaktiviteter pågikk i løpet av hele kampanjeperioden. Bransjebearbeidelse Konkurranse for reisebyråagenter i samarbeid med Hurtigruten og Fjord Norge i Travel Weekly. Reisebyråagenter kunne vinne en tur til semifinalen i Eurovision Song Contest i Oslo. World Travel Market Fjord Norge deltok med egen disk på messen, sammen med destinasjoner fra Fjord Norge-regionen. Sverige NOK Fjord Norge var med i INs Sommerkampanjen i Sverige. I tillegg til Fjord Norges egne midler gikk Reiselivsprogrammet i Møre og Romsdal inn med ekstra midler. Sommerkampanjen ble kjørt i perioden april juni. Bilag var en viktig del av sommerkampanjen: UppleV fantastiska fjord-norge Välkommen till sommarens stora äventyr! atlanthavsvägen Foto Øivind Leren Ålesund Foto Terje rakke Geiranger & Norge i ett nötskal En smak av världsarvet! 8-siders Norges bilag Opplag: eksemplar Distribusjon: Hus & Hem 24. mai Annonsekampanje i trykket media i uke Geografisk distribusjon: Midt-Sverige Distribusjon: Sundsvalls Tidning og Östersundsposten. 22 annonser Fokus på Møre og Romsdal Onlinebilag Minimedia Onlinebilaget pushes daglig via store hjemmesider som svd.se og aftonbladet.se og garanterte minst unike besøkere per uke. De første kampanjeukene hadde blant annet et snittbesøk på mellom unike besøker i uken. Onlineannonsering I tillegg til onlinebilag ble annonsering kjørt i ulike kanaler som Tidningsnätet, GP.se og Aftonbladet i fra uke 15 til uke 25. Facebook-kampanje 8 ukers kampanje/konkurranse på Facebook ca 21 apr 7 juli hvor Fjord Norge og partnere var representert i bilde/tekst/links. Radiokampanje redaksjonelt + spots Gjennom en Norgesuke på kanalen MixMegapol i ukene ble Fjord Norge og partnere synlig gjennom en kombinasjon av redaksjonelt innhold, konkurranse samt radiospots med fokus på partners. Messedeltakelse I mars deltok Fjord Norge på TUR messen i Gøteborg sammen med representanter fra flere destinasjoner. geirangerfjorden Foto C.H. Fjord-Norge Foto Terje rakke NEOLAB PER EIDE / FJORD NORWAY Terje Rakke/Nordic life DM til IN sin kundebase Bilaget laget til Daily Telegraph ble også sendt ut som DM i spesiallaget 6 siders Norgesbilag Opplag: eksemplar Distribusjon: Göteborgsposten 2. mai Danmark NOK Fjord Norge deltok i Innovasjon Norges Sommerkampanje Kom tettere på Norge Følgende elementer inngikk i kampanjen:

14 14 Explore Fjord Norway Presse Selektivt pressearbeid i henhold til medienes dekning av målgruppen. Boardseksponering: Sommerkampanjen ble vist landsdekkende på Clear Channel sitt nettverk. 325 boards ble vist i perioden 12. april til 9. mai, mens 100 fortsatte fra 10. mai til 23. mai. Boardsene var fordelt med 60 % Jylland og 40 % Stor- København. Advertorials/Print: Norgesavisen ble distribuert i perioden 23. mars til 16. april med et totalt opplag på med distribusjon gjennom forskjellige dagsaviser. Fyens Stiftstidenede (søndag) Midtjyske Medier PLUS Gruppen Jyllands Posten (søndag) Politiken (søndag) Totalt opplag Det ble foretatt en test av billaget blant Jyllands-Postens lesere i samarbeid med Gallup. Norgesavisen har gjort inntrykk på leserne og det er spesielt på parametrene spennende og troverdig at vi slår igjennom. Magasinet Format I tillegg til Norgesmagasinet kjøpte Innovasjon Norge fire sider redaksjonell omtale i Magasinet Format med et opplag på eksemplarer og som ble distribuert eks sammen med Jyllands-Posten i områder på Jylland (Vejle, Fredericia, Dolding, Herning, Esbjerg, Holstebro og Ringkøbing) og Fyn og eks husstandsomdeles gjennom Post Danmark til husstander med innekt over kr i områdene Ålborg, Silkeborg, Randers, Århus og Nord- Sjælland. Online Sommerkampanjen på nett var en bred og omfattende kampanje som ble kjørt på 3 forskjellige nettverk og 16 forskjellige sites. Det ble samlet levert eksponeringer og klikk. Messer Fjord Norge deltok også på messen Ferie for Alle i Herning sammen med Reisemål Hardanger Fjord. Workshop Fjord Norge var med på workshop i det danske markedet, som er en viktig workshop både for å møte danske turoperatører, men også for incomingoperatører basert i Danmark. Italia NOK Fjord Norge har deltatt i kampanjetiltak med Innovasjon Norge i det Italienske markedet, hvor aktivitetene med Touring Club Italiano har vært de viktigste. Profilannonsering 3 Jumbo trikk: Big Five (annonser på trikk og buss): trikker: 1 bilde av Fjord Norge, 1 Lofoten og 1 Nordkapp (forlenget til ). 45 busser: 25 m/fjord annonser, og 10 Lofoten, og 10 Nordkapp. Volumene er ganske formidable og estimeres til kontakter i løpet av 14-dagers kampanjeperiode. Newsletter Qui Touring Touring Club Italiano er som NAF. Som en del av kampanjen var Fjord Norge med partnere presentert i maiutgaven av nyhetsbrevet Qui Touring (opplag ), sendt på e-post til registrerte abonnenter. Utsendte nyhetsbrev: I tillegg hadde Fjord Norge 2 bannere på nettsiden Messer og workshops Fag- og publikumsmesser 2010: Passiv deltakelse på: BIT - Borsa Internazionale del Turismo i Milano ( ) BMT - Borsa Mediterania del Turismo i Napoli ( ) TTG Rimini ( ) Distribusjon av Fjord Norge Reiseguide. Norgesuke i Milano Fotoutstilling med bilder fra Norge personer passerer Via Dante og Largo Cairoli i en periode på to uker fra 24. mai til 6. juni 2010 Workshop Aktiv deltakelse på Workshop i Milano Spania NOK Fjord Norge deltok i INs sommerkampanje som startet i slutten av mai. Kampanjeområdet er i Madrid og Barcelona. Utenfor-hjemmet-annonsering Metrokampanje i Madrid, i 14 dager med oppstart 20. mai. Totalt 120 plakater, med Fjord Norge motiv på 45. Trykket media kampanje Kombinasjon av aviser og medier som reflekterte utendørsreklamen og forsterket denne, fokus på Fjord Norge, Nord- Norge og Oslo. Lonley Planet, Condenast Traveler, Viajes National Geographic. Online-annonsering Online-annonsering, med fokus på bannerannonser ble gjort på følgende sider; Rumbo.com, Viajar.com, Elmundo.es, Feminin. Circuit, Edreams, YoDona.com. Spesial kampanje med YoDona, med fokus på en Facebook promotion og en egen Microsite for Norgeskampanjen. Sosiale Medier kampanje Interaktiv kampanje på Facebook, med en konkurranse for å fremme reiseopplevelser i partnernes regioner, hvor man kunne være med på quiz, laste ned egne reiseopplevelser eller man kunne invitere venner til å være med. Det var to premier; en tur til Fjord Norge og en til Oslo. Workshop Fjord Norge AS deltok på workshop i Madrid. Antall bilder: 30 bilder Distribusjon av Fjord Norge Reiseguide.

15 Explore Fjord Norway 15 Messedeltakelse Fjord Norge AS deltok aktivt på FITUR og SITC i tillegg til passiv deltakelse på en rekke forbrukermesser. Frankrike Fjord Norge deltok i INs sommerkampanje, med kampanje periode i uke 18-23, men hovedvekt på mai måned. Følgende markedsmiks ble valgt for kampanjen: Utendørsreklame Trafikk-knutepunkt og metro i Paris, Lille, Nice, Bordeux, Monaco, Lyon og Nantes Annonser I følgende aviser og magasiner; Challenges, Courrier International, L Express, Geo, National Geographic France, Telerama, TGV Magazine og Ulysse. Internett annonsering Figaro, Le Monde, VoyagesSNCF.com Messedeltakelse og workshop Fjord Norge AS deltok aktivt på fag-og forbruker messer i Frankrike Russland NOK Kampanjer i Moskva og St Petersburg Fjord Norge (Bergen som hovedpartner) i samarbeid med Visit Oslo. Fjord Norge er med i IN sin sommerkampanje for Kampanjen hadde geografisk fokus i Moskva og St. Petersburg. Målgruppen tilhører (høyere) middelklasse, som har råd til Norgesferie. Kampanjeperiode fra 1. mai til 31. august Kampanjen har både en imagedel som skal bygge merkevaren Norge og en informasjonsdel, som skal bygge kjennskap til destinasjonene Kampanjen hadde en god markedsføringsmiks, med et godt utvalg av ulike kanaler som utfyller hverandre. Utenfor-hjemmet-annonsering Utendørs plakater 3 x 6 m boards and city boards i Moskva, 3 х 6 m boards, city format light-boxes og city boards in Saint- Petersburg Trafikk annonsering Trolleybusser i Moskva, busser i St-Petersburg, hurtigtoget Sapsan på ruten fra Moskva til St-Petersburg og tilbake Annonsering i trykket media Ulike forretnings-og underholdningsmagasiner Annonse i avisen Metro Beauty, bilag i Aeroflot inflight magasin og Commersant forretningsavis Radioreklame Eurovision med en interaktiv konkurranse med lytterne, spesial prosjekt I Europe Plus radio stasjon. Online-annonsering Spesial prosjekt på internett magasinet TV-reklame Euronews i Moskva; 2 х 2 (young people), Home (women audience), Russia Sport (men audience), TNT (all people, entertainment channel), TVC (all people, city channel) in Saint-Petersburg Kampanje på treningssentre Annonsering i Moskva og St-Petersburg. Bruk av light-boxes og brosjyre distribusjon Legends of Norwegian Vikings Festival Et samarbeidsprosjekt mellom IN Russland og Destinasjon Haugesund og Haugalandet. Aktiviteten fant sted i St Petersburg mai Arrangementet trakk i overkant av 150 deltakere. Messer Fjord Norge deltok passivt på messene MITT, Leisure og noen andre mindre messer og seminarer. Workshops Fjord Norge deltok på russiske workshops i St. Petersburg og Moskva i september USA NOK I det amerikanske markedet jobber Fjord Norge veldig aktivt mot Adventure segmentet. Forbrukeraktivitet Annonsering i National Geographic, The New Yorker m.fl., med Fjord Norge som destinasjon og turoperatør som salgsledd. Utenfor-hjemmet-annonsering på busser, i togvogner og på telefonkiosker i bybildet. Sosiale media kampanje på Facebook, for å verve venner til IN USA sin Facebook-kampanje konsumenter gjennom bruk av Norway Adventure applikasjonen brukere skrev personlige kommentarer, som var autentiske og som ble sett av venner på Facebook. Visit Norway sin Facebookside økte til fans i kampanjeperioden. Bransjeaktiviteter Virtuoso er en organisasjon for turoperatører, og Innovasjon Norge er preferred member. Dette gir mulighet til å jobbe aktivt mot denne eksklusive gruppen med turoperatører, når det gjelder både promotion og produktopplæring Medlemskap i AdventureTravel Trade Assocation (ATTA) og sponsoraktivitet på Adventure Travel World Summit (ATWS). Fjord Norge sponset lunsj under ATWS i 2010, hvor vi fikk gjøre en presentasjon av vår region til alle delegatene. Deltakelse på Outdoor Retailer Show i Salt Lake City sammen med ATTA, med fokus på å bygge kontakter innen Outdoorbransjen. Målsetning å finne partnere for cross marketing aktiviteter og eventuelle foto muligheter i Fjord Norge. Workshop Aktiv deltakelse på Scandinavian Travel Workshop, som er kombinert med en salgs-reise til utvalgte turoperatører. Asia NOK Asia har fortsatt prioritet gjennom Avinor-satsingen og charterrutene Messedeltakelse/workshop I Asia deltok Fjord Norge på følgende messer/workshops: Workshop Bangkok Workshop Taipei Workshop Hong Kong, Beijing, Shanghai & Guangzhou Workshop Tokyo Workshop Osaka Workshop Seoul CIBTM (MICE), Beijing (passiv deltakelse) JATA World Travel Fair, Japan (passiv deltakelse) CITM, Kunming (passiv deltakelse) Fjord Norge-dager på Expo 2010 i Shanghai. Presentasjon overfor 50 turoperatører i mai og september 2010.

16 2 Explore Fjord Explore Fjord Norway 3 Tusten Skiheiser Stordal Alpinsenter Bjorli Sunnmørsalpane Skiarena Fjellsetra Ørsta Skisenter Strandafjellet Breimsbygda Skisenter Stryn Sommerskisenter Stryn Skisenter Harpefossen Skisenter Sogndal Skisenter Sogn Skisenter Jølster Skisenter Voss Fjellandsby The western part of Norway is called Fjord Norway with good reason. The many fjords is the main ingredient in a fantastic scenery, found nowhere else in the world. The fjords in Fjord Norway are easy accessible, as people have lived in small villages and on farms along the fjords for centuries. The road network is well developed and there are excellent boat and ferry services. The fjords of Norway have nonetheless retained their natural beauty and feeling of untouched nature. In winter time, the landscape is even more dramatic, with snow covered mountains, frozen waterfalls and the magic lights of the northern hemisphere. From December through April the ski resorts offer excellent skiing adventures at all levels, the season for ski touring is even longer. All easily accessible, with short transfer from airports with international connections. You will find everything from children s slopes to steep and deep freeskiing in less crowded resorts than in well-known ski regions. The strict laws against heliskiing and Voss Resort Folgefonn Sommerskisenter Eikedalen Skisenter Røldal Sauda Some of the ski resorts in Fjord Norway. For more information visit Sirdal snowmobiling leaves the snow untracked in the backcountry. years. Urnes stave church in Luster is the oldest stave church in In Fjord Norway you will re-discover silence. the world. But nature will always be the main attraction in our region. The Geirangerfjord and Nærøyfjord are considered the finest In Fjord Norway we appreciate explorers visitors that value the examples of the fjord landscape in the world. We have five national history and culture of the places they visit. Exploring Fjord Norway parks to explore, the biggest glaciers of Norway and endless fishing with a local guide is the best way to experience this unique place opportunities along the coast in winter. you came to see. The guides are experts in the activities they provide, and have great insight in the history, culture and the Use our new product manual as a planning tool, and find the nature of Fjord Norway. Bringing a guide will add value to the total adventure of your dreams. We hope it will inspire, and make our experience and ensure a memorable adventure. valued guests keep on exploring. Many would say that the winter time is the best season to explore the region. Prices are budget-friendly, attractions are less crowded and accommodation is easy to find. There are many attractions to choose from. Three of the UNESCO World Heritage attractions are located in Fjord Norway. Bryggen; the Hanseatic Wharf in Bergen is an example of a building tradition that dates back almost Explore Fjord Norway Ski Fjord Norway Fjord Norges markedsføringsprosjekt av vinterproduktene i regionen (Ski Fjord Norway) er nå vel igjennom sitt andre driftsår. Vintersesongen ga Vestlandet meget god snø-statistikk sammenlignet med nasjonale og internasjonale konkurrerende regioner. Den gode Vestlandsvinteren kombinert med målrettet markedsføring og tydeligere internasjonal posisjon, har så langt gitt partnerne god avkastning på investeringene inn i Ski Fjord Norway. Vi har holdt oss til strategien fastsatt i 2009 der vi alltid løfter frem regionens klare fyrtårn blant ski resort og ski touring, men vi har i større grad også inkludert de særegne produktene som definerer Fjord Norge-regionens USP på en internasjonal arena. Prosjektet har hatt et sterkt fokus på PR-arbeid fra dag 1, dette har ført til omfattende etterspørsel fra internasjonale medier dette arbeidet gir allerede avkastning og vil fortsette slik mot kommende vintersesong. Vi ser lyst på en fortsatt målrettet satsning på vinterproduktene i regionen. Vestlandets ski resorts har gjennomført og planlegger å gjennomføre enorme investeringer i de nærmeste årene. Strandafjellet skisenter skiller seg ut i 2011 med åpningen av Skandinavias største ekspress-stolheis. Voss Resort og Voss Fjellandsby har pågående investeringer og vil i fremstå som en ny og moderne internasjonal vinterdestinasjon. Samtidig ser vi at Fjord Line venter to nye skip som vil ha full drift i 2013, noe som vil åpne helt nye muligheter for både Bergen og Stavanger med tilhørende skidestinasjoner. Vi har i år også fått tildelt flere nye internasjonale direkteruter, blant annet BMI fra UK til Bergen og Norwegian fra UK til Ålesund. Med nye produkter og kraftig forbedret logistikk, vil Fjord Norge-regionen på rekordtid bli en av Nord-Europas ledende regioner innen vinteropplevelser. Ski Fjord Norway strategi Forsterke og utvikle den operatørdrevne volumtrafikken til regionens resorts. Dette skal oppnås ved å jobbe tett mot etablerte operatører i markeder der vi konkurrerer på lik linje med østlandske resorts. Voss er den mest modne destinasjonen i dette segmentet og fronter satsningen. Bergen blir hovedinnfalls-port til skiopplevelser på Vestlandet. 2. Gjennom spisse satsninger skal vi løfte frem de guidebaserte entusiastproduktene. Det ble enighet om å løfte frem fire fyrtårnsområder for regionen områder som har særlige gode produktkvaliteter, både med tanke på fjell og sterke guidemiljøer. Disse fire områdene er Romsdalen, Sunnmørsalpene, Nordfjord/Sunnfjord og Indre Sognefjord. Dette er områder med etablerte produkter innenfor dette segmentet. Ski Fjord Norway markedsprioriteringer Vi fokuserte på aktuelle markeder etter følgende kriterier; logistikk, etablerte bransjekontakter, konkurransenivå og markedspotensial. Markeder rettet mot Ski Fjord Norway volumsegment: Nederland UK Danmark Russland Sverige Tyskland Markeder rettet mot Ski Fjord Norway entusiastsegment: Sverige Tyskland Nederland Markedstiltak generelt Ski Fjord Norway Winter Manual Produksjon og distribusjon av Ski Fjord Norway produktmanual v2 Produktmanualen er selve fundamentet i markedskampanjene. Vi hadde en omfattende revidering av versjon 1 før vi omsider kom i mål med versjon 2. I denne versjonen ble kun aktivt deltakende partnere inkludert. Videre skaffet vi bedre bildemateriale for økt merkevarebygging. Vi tilføyde nye funksjonaliteter som Ski around the Fjords der vi konkretiserte ukesprogram i regionen for å tydeliggjøre potensialet mot turoperatører. Som i 2009 inkluderte vi nøkkelinformasjon om destinasjonene og produktene som er relevant for bransjemarkedet. Dernest satte vi inn konkrete produkter og pakker priset mot sluttbruker. Produktmanualen hadde to hovedfunksjoner: Ekstern markedsføring mot bransjemarkedet, dernest mot sluttbrukere. Intern markedsføring, som et hjelpemiddel og verktøy for destinasjonene. Produktmanualen ble distribuert til relevante bransjekontakter i utlandet, på messer hvor Fjord Norge deltok, til distribusjonskanaler som transportører og turistkontorer. Vi trykket en egen Norwegian versjon myntet på UK-markedet, denne ble distribuert i flyseter og på Bergen lufthavn, Flesland. Vi sikret også distribusjon gjennom partnerne og andre transportører som Fjord Line og Avis. Produktmanualen ble trykket i et opplag på eksemplarer. Skiing With a Fjord View Do you dream of great skiing in a beautiful landscape? Relaxing and budget-friendly city breaks? Exotic surfing and diving adventures? One of Fjord Norway s great strengths is its diversity, and whether you re visiting for a day or a month, there is plenty to explore. Welcome to Fjord Norway in winter time. Ski Fjord Norway film Vi har startet produksjonen av ny Ski Fjord Norway film. Filmen skal brukes i hovedsak som markedsføringsverktøy i internasjonale markedskanaler inkludert forbruker- og bransjemarkedsføring. Filmen skal gjenspeile regionen som helhet samt forsterke fyrtårnsproduktene i regionen i henhold til Ski Fjord Norway sin strategi. Som nevnt skal filmen i hovedsak brukes til å promotere og etablere regionen som en attraktiv internasjonal vinterdestinasjon. Således vil filmen ha et bestemt uttrykk utformet for å skape oppmerksomhet og reiselyst hos et bredt internasjonalt publikum det være seg alt fra entusiasten til barnefamilien. For at Ski Fjord Norway skal kunne markedsføres i spisse kanaler, vil filmen bli produsert i ulike utgaver. I denne produksjonen samarbeider vi med anerkjente Field Productions. Vi får produsert ny markedsføringsfilm med fullt eierskap, samtidig som vi tilrettelegger for Field Productions egne nye skifilm hovedsakelig spilt inn i Fjord Norge-regionen. Sammen med destinasjonene har det blitt lagt ned mye arbeid i alt fra helikopterløyver til praktisk tilrettelegging on-site. Vi forventer å få de fleste deler klare til høsten 2011, men det ferdige produktet vil være klart i første del av 2012 da vil også filmen lanseres fullt ut. Ski Fjord Norway web Det har blitt lagt ned mye arbeid i forbedring av med oppdatert informasjon, pakketilbud og profilerende materiale. I løpet av 2. kvartal 2011 vil Fjord Norge AS lansere nye landingssider for temasatsningene, inkludert Ski Fjord Norway. Med denne lanseringen vil vi få en langt bedre webportal tilpasset våre vinterprodukter. Et langsiktig mål er

17 Explore Fjord Norway 17 sømløs integrasjon mellom produktpresentasjonene og online-bookingen på samme siden, men per dags dato er vi avhengig av salg via destinasjons- og produktsidene samt turoperatører, dermed er vårt kortsiktige mål å integrere disse tjenesten i enda større grad. PR Foruten omfattende samarbeid med Innovasjon Norges utemarkeder og over 150 pressebesøkende har Ski Fjord Norway tilrettelagt for mange uavhengige medieaktører på tvers av nasjonaliteter. Vi har jobbet spesielt med kjernen av verdens beste skifilmselskap og skifotografer. Disse gir kredibilitet og tilgang til viktige markedskanaler. Dette vil være et sentralt satsningsområde fremover. Spesifikke markeder og aktiviteter Nederland NOK ,- Samlet budsjett Innovasjon Norge: ca. NOK ,- Bransjebearbeidelse Salgsmøter i Nederland i samarbeid med Destinasjon Voss og Innovasjon Norge. Flere turoperatørmøter. Utsending av produktmanual, markedsmateriale til turoperatører. Visningstur i Ski Fjord Norway med aktuelle turoperatører. Flere Ski Fjord Norway presseturer, både i grupper og individuelle. Innovasjon Norges vinterkampanje Vi samarbeidet med Innovasjon Norge i vintermarkedsføringen av regionen. Fjord Line deltok med ekstra bidrag på NOK ,- for tydeliggjøring av deres innfallsport til regionen i kampanjen. Ettersom vi var en av få partnere i Nederland og et begrenset budsjett besto kampanjen i hovedsak online aktivitet mot forbrukermarkedet samt bransje- og pressebearbeidelse. UK NOK ,- Samlet budsjett inkl. Innovasjon Norge og Norwegian: ca. NOK ,- Bransjebearbeidelse Utsending av produktmanual til engelske turoperatører med vinterprodukter. Fremdeles lav-konjunktur marked i UK, dermed stort prispress og få reisende på vinterferie. Noen individuelle bransjemøter i UK og Norge. Flere Ski Fjord Norway presseturer, både i grupper og individuelle. Innovasjon Norge vinterkampanje Ettersom Ski Fjord Norway var stort sett eneste partner i UK ble det et begrenset totalbudsjett. Dermed fokuserte vi på bransje- og pressebearbeidelse samt enkeltannonser. Vi fikk mange presseturer samt et filmteam fra Daily Mail til regionen fra UK, vi ser resultater av disse høsten Ski Fjord Norway / Norwegian markedskampanje Vi samarbeidet også i år med Norwegian i vintermarkedsføringen av regionen. Print Vi produserte en felles vinterbrosjyre med basis i produktmanualen, tilpasset det engelske markedet og Norwegian sin logistikk til Fjord Norge-regionen, likt som i 2010, men i forbedret versjon. Brosjyren ble distribuert på Bergen lufthavn, Flesland samt distribuert i flyseter på Norwegian sine flights mellom UK og Norge og noe innenlandstrafikk i perioden november-mars. Dette arbeidet ble utført i samarbeid med Avinor og Norport. Vinterbrosjyren ble distribuert i et opplag på eksemplarer. Ski Fjord Norway Winter Manual Vi annonserte i samarbeid med Norwegian i Norwegian sitt in-flight magasin. Vi deltok i samarbeid med Norwegian på flere messer blant annet FIS Freeze Festival, Scandinavia Week og Ski Show. Danmark NOK ,- Samlet budsjett inkl. Fjord Line: NOK ,- Vi samarbeidet med Fjord Line i vintermarkedsføringen av regionen. Vi deltok på 2 messer i Danmark i samarbeid med Fjord Line. Print Fjord Line produserte egen vinterbrosjyre som ble distribuert i deres transportkanaler samt deres salgskanaler i Danmark og Norge. Denne ble også distribuert til danske turoperatører. Annonsering Fjord Line kjørte kampanjer i tidsskrifter, magasiner, DM/nyhetsbrev samt online kampanjer med fokus på det Nord-Jyllandske markedet. Vi kjørte kampanje i forkant av vintersesongen samt en hurtigkjøpskampanje i januar. Russland NOK ,- Samlet Innovasjon Norge budsjett: NOK ,- Bransjebearbeidelse Vi deltok på workshop i Moskva og St.Petersburg, flere partnere fra Ski Fjord Norway var med. Påfølgende omfattende visningstur i regionen med flere aktuelle turoperatører. Stor gruppepressetur i regionen, basert på de samme produktene fremvist i visningsturen. Innovasjon Norges vinterkampanje Vi samarbeidet med Innovasjon Norge i vintermarkedsføringen av regionen. Vi økte vår deltakelse fra til for å få større synlighet blant deltakerne i kampanjen og økt kjennskap hos forbrukeren. Men hovedfokuset var fremdeles størst på bransje- og pressebearbeidelse. Blant annet filmproduksjon fra russiske Ride the Planet som ga gode resultater. Tyskland NOK ,- Samlet budsjett Innovasjon Norge: ca. NOK ,- Innovasjon Norges vinterkampanje Vi deltok som en liten partner i kampanjen, der vi valgte å gjøre egne 1-1 aktiviteter med Innovasjon Norge da vi hadde et annet fokus enn øvrige partnere. Vi gjorde annonsering i Bremen området, samt jobbet mot bransje og presse, vi hadde en pressetur til regionen.

18 Explore Fjord Norway Sverige NOK ,- dette vil gi avkastning til kommende vintersesong. Innovasjon Norges vinterkampanje Vi samarbeidet med Innovasjon Norge i vintermarkedsføringen av regionen. Dette var første gang vi deltok i Innovasjon Norge, Sverige sin vinterkampanje og vi fikk bra utbytte av investeringen. I likhet med i Tyskland var vi en liten parter, der vi fokuserte på 1-1 aktiviteter, ettersom vårt produkt skiller seg i både USP og innhold fra øvrige vinterdestinasjoner i Norge. Temasatsning vandring og fiske Nils Erik Bjørholt 18 Fjord-Norge ditt livs skidäventyr När du trodde att du sett allt, utmanat varje hang, klämt varje svarta pist och uppnått högsta tänkbara adrenalin-nivå. Då väntar Fjord-Norge på dig, och du är en helt ny skidupplevelse rikare. Tänk efter går det att föreställa sig något häftigare än höga branta och vita fjäll som stupar rakt ner i de intensivt blå fjordarna? Det är här du åker. Fjord-Norge erbjuder unik skidåkning på ett flertal utmärkta orter. Romsdalen och Nordmøre är kända för sina spektakulära offpistmöjligheter och ståtar med Europas största koncentration av fjällguider. I Sunnmørealperna kan du köpa ett liftkort som gäller i 8 olika liftsystem! Enformig skidåkning knappast. När du ändå är här. Kombinera Fjord och fjäll med vintersurfing eller dykning. Läs mer och boka på ErbjudandE 15 dec-1 maj Strandafjell erbjuder fantastisk skidåkning i 7 olika system med goda offpistmöjligheter. Övernattning på Strandahotel 5 nätter(mån-fre) inkl liftkort fr NOK Ski & Sail Häftig skidåkning, bo på båt och segla till den bästa snön! Certifierade guider. 4 eller 8 dagar All inclusive fr NOK Fjord Norway.com Dessutom mer info på och ski fjordnorge.indd Bransjebearbeidelse Vi fikk satt opp en omfattende gruppepressetur samt flere individuelle presseturer Ski Fjord Norway er hot i Sverige nå. Vi gransket turoperatørmarkedet i Sverige og det er per nå begrenset og alpefokusert. Til gjengjeld fikk vi samarbeidet med store navn fra Sverige innen skisporten, som gjestet oss flere ganger for å gjøre foto- og filmopptak fra vår region, Fjord Norge har tatt et sterkere grep rundt temasatsingene i regionen og opp mot Innovasjon Norge. Fokus fra Fjord Norge sin side er mer produktrettet materiell med kunden i fokus. Det er i større grad prisede produkter/ pakker som blir presentert. Det er også større fokus på hva man kan gjøre i de forskjellige regionene, hva er USPene for hver region og hvordan viser vi bredden i det vi kan tilby i hele Fjord Norge-regionen og differensierer de ulike områdene. Fjord Norge har i 2010 jobbet med utvikling og forbedring av både web- og printbaserte fremstillinger av temasatsningene, spesielt innen tema vandring i publikasjoner som Fjord Norge Reiseguide, fjordnorway.com og i Innovasjon Norges markedsmateriale. Nye Fjord Norge tema-landingssider vil være klar til lansering i Vandring Fjord Norge er med på Innovasjon Norges vandresatsinger i Tyskland, Nederland, Storbritannia, Frankrike og Sverige. Sentrale aktiviteter er produksjon av vandrekatalog, som blir distribuert på messer og gjennom ulike aktiviteter. Innovasjon Norge deltar også på ulike frilufts- og vandremesser i de ulike markedene. Fjord Norge deltok på flere messer med fokus på tema vandring som Tour Natur (DE), Fiets et Wandelburs (NL) og Outdoor Stuttgart (DE). WANDERN in NoRWEgEN 2010 Fiske Fjord Norge er med på fiskekampanjer i Tyskland, Nederland og Russland. Sentrale aktiviteter er produksjon av fiskekatalog, som blir distribuert på messer og gjennom ulike aktiviteter. Fjærland, Sogn og Fjordane Mattias Fredriksson

19 Explore Fjord Norway 19 EKSEMPLER Benelux EKSEMPLER Spania Presse- og visningsturer Pressearbeid gir milliongevinst! Innovasjon Norge hadde over tusen utenlandske journalister på pressereise i Dette resulterte i mer enn artikler om Norge og en annonseverdi på over 410 millioner kroner! Dette er resultatet av Innovasjon Norge sitt pressearbeid i 2010 viser en fersk rapport. Pressearbeid er en viktig del av markedsføringsaktivitetene i prioriterte markeder. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene ved annonsering i tilsvarende medier. Fjord Norge samarbeider tett med Innovasjon Norge og Scandinavian Tourist Board når det gjelder pressereiser og har ansvaret for tilrettelegging av oppholdet til journalistene når de er i vår region. I 2010 koordinerte Fjord Norge oppholdet for 767 journalistene i regionen vår. Vi anslår dette til å ha en annonseverdi på rundt 300 millioner kroner! Det er ikke tatt med presseturer som er koordinert av destinasjonene direkte (for eksempel Stavanger, Bergen og Ålesund får mange direkte henvendelser). Beste destinasjon i verden Fjord Norge har gjort seg bemerket i flere anerkjente medier i 2010, og har blant annet blitt kåret til en av ni topp-destinasjoner i 2011 av CNN, der blant annet redaktøren av Lonely Planet US, Robert Reid, satt i panelet. Fjord Norge ble også kåret til en av de 20 beste destinasjonene for 2011 av National Geographic US. Antall media Ny rekord Innovasjon Norge oppnådde i 2010 en ny rekord i annonseverdi, samtidig som de har jobbet mer spisset for å sikre at de mediene de bearbeider er av meget høy kvalitet. Dette har tydeligvis resultert i gode resultater både i presse og annonseverdi. Fjord Norge har hatt en stor økning i antall journalister i regionen vår. I 2009 koordinerte vi turer for 486 journalister og i 2010 hadde vi 767 journalister. En økning på hele PUBLIKASJON GRANDE (BELGIA) PUBLIKASJON SNOWBOARDER MAGAZINE 37 prosent! DATO Desember 2010 DATO October 2010 OPPLAG JOURNALIST Jo Fransen ANNONSEVERDI Årsaken til den store økningen i Fjord Norge, Frankrike er blant annet at vi nå får presseturer også om vinteren til skidestinasjonene, men i tillegg merker vi stadig større interesse for Fjord Norge blant utenlandsk media. Eurovision Song Contest i Oslo bidro også mye til økningen. Vi fikk flere store presseturer til regionen i for- og etterkant av arrangementet. Innovasjon Norge har valgt å bruke annonseverdien i stedet for presseverdien når de kalkulerer resultater fordi måten man kalkulerer presseverdi varier fra marked til marked. Ved å fokusere på annonseverdi kan man oppnå et samlet tall, og sammenligne resultater fra år til år. Beløpet inkluderer ikke PUBLIKASJON ULYSSE DATO July - August 2010 pressedekning gjennom TV og radio, og i OPPLAG JOURNALIST mange markeder kan man heller ANNONSEVERDI ikke måle verdien av online presse, hadde AMERICAS man kunnet måle dette, ville beløpet vært mye høyere. Antall personer Totalt Økning 31,3 % 36,6 % EKSEMPLER OPPLAG JOURNALIST Edo Jongerius ANNONSEVERDI TILBAKE til INTRODUKSJONEN Brigitte Baudriller / Olivier Cirendini EKSEMPLER PROGRAM ALL YOU NEED TO KNOW IS LOVE DATO 24 desember millioner SEERANTALL EKSEMPLER Tyskland PUBLIKASJON LE PETRA FIGARO MAGAZINE DATO DATO April Mars OPPLAG OPPLAG JOURNALIST JOURNALIST Brigitte Katja Baudriller Kullmann FOTOGRAF FOTOGRAF Thomas Goisque Schweigert ANNONSEVERDI EKSEMPLER Benelux TILBAKE til INTRODUKSJONEN PUBLIKASJON VIAJEROS DATO August 2010 PUBLIKASJON LO DATO Jun OPPLAG OPPLAG 50 JOURNALIST Ricardo de la Riva, Fotograf: Kris Ubach JOURNALIST As FOTOGRAF Eivind Senneset FOTOGRAF Ra ANNONSEVERDI ANNONSEVERDI 1.2 PUBLIKASJON TV KANAL WESTFÄLISCHE DIRECT 8 NACHRICHTEN OG 104 PUBLIKASJON STER DATO Juni 2010 ANDRE MEDIER DATO SEER DATO ANTALL 7 millioner sommer 2010 OPPLAG PROGRAMLEDER OPPLAG Gregory Galiffi JOURNALIST FILMING JOURNALIST/FOTOGRAF Thierry Georg Brunet Alexander / Jérémy Fournée FOTOGRAF ANNONSEVERDI ANNONSEVERDI TILBAKE til INTRODUKSJONEN Visningsturer for turoperatører 2010 Bearbeiding av salgsleddet er viktig for at vi skal lykkes på de utenlandske markedene. Fjord Norge arrangerer derfor visningsturer for ansatte hos turoperatører og reisebyråer for at de skal bli godt kjent i regionen vår. Fjord Norge koordinere 28 studieturer for turoperatører med 266 personer i Det er en økning fra 2009 på 27,3 % i antall turer, og 31,2 % i antall deltakere på turene. I tillegg er det mange turoperatører som Antall turer PUBLIKASJON har hatt visningsturer hvor de har DWELL kontaktet MAGAZINE DATO September 2010 OPPLAG destinasjonene direkte for å få JOURNALIST for Marc eksempel Kristal FOTOGRAF Jens Passoth ANNONSEVERDI Bergenskort. Vi har i år hatt litt færre visningsturer fra Japan, men flere Russland i Russland forbindelse med skiprosjektet og Dertour-samarbeidet. Den vedlagte oversikt viser antall studieturer fra januar desember for hele Fjord Norge. Det er ikke tatt med studieturer som er koordinert av destinasjonene direkte (for eksempel Bergen). Antall personer Totalt Økning 27,3 % 31,2 % EKSEMPLER PUBLIKASJON PUBLIKASJON PRIME PRIME TRAVELLER TRAVELLER DATO DATO august - 29 august OPPLAG OPPLAG JOURNALIST JOURNALIST Nadezhda Nadezhda Karavaeva Karavaeva FOTOGRAF FOTOGRAF Roman Roman Denisov Denisov ANNONSEVERDI ANNONSEVERDI PUBLIKASJON PUBLIKASJON BACKPACKER GRANDE MAGAZINE (BELGIA) PUBLIKASJON PUBLIKASJON SNOWBOARDER MAGAZINE DATO DATO November Desember DATO DATO August October 31, OPPLAG OPPLAG OPPLAG OPPLAG 12,694, JOURNALIST JOURNALISTKristin Jo Hostetter Fransen JOURNALIST JOURNALIST Judie Edo FeinJongerius FOTOGRAF ANNONSEVERDI Berne Broudy FOTOGRAF ANNONSEVERDI Paul Ross ANNONSEVERDI ANNONSEVERDI TILBAKE til INTRODUKSJONEN TILBAKE til INTRODUKSJONEN PUBLIKASJON PUBLIKASJON GEO TRAVELLER GEO TRAVELLER PUBLIKASJON PUBLIKASJON HELLO HELLO DATO DATO mars mars 2010 DATO DATO juni juni 2010 OPPLAG OPPLAG OPPLAG OPPLAG JOURNALIST JOURNALIST Olga Yakovina Olga Yakovina JOURNALIST JOURNALIST FOTOGRAF FOTOGRAF Petr Timofeev Petr Timofeev FOTOGRAF FOTOGRAF ANNONSEVERDI ANNONSEVERDI ANNONSEVERDI ANNONSEVERDI 616, ,994 TILBAKE TILBAKE til til INTRODUKSJONEN PROGRAM AL DATO 24 SEERANTALL 2.8

20 20 Explore Fjord Norway FjordNett og nye medier Fjord Norge-regionen har tatt viktige skritt for å bli langt mer slagkraftig på internett. Internettmediet blir viktigere og viktigere for reiselivsnæringen. I tillegg har Fjord Norge etablert tilstedeværelse i flere sosiale kanaler. Målet i tiden fremover er å styrke og videreutvikle vår digitale dialog, i tråd med utviklingen av internett som kommunikasjons- og markedsarena. Arbeidet på dette feltet skjer i tett dialog med NCE Tourism Fjord Norway. Det er lansert sider på norsk, engelsk og tysk. Portalen fungerer i stor grad som en aggregator av innhold fra lokale destinasjonsportaler, samt informasjonsressurs på regionalt nivå. denne informasjonsstrømmen på engelsk og 1030 personer som følger den norske versjonen. Det har ikke vært gjennomført særskilte markedstiltak for å øke antallet fans på facebook. Fjord Norge på Flickr Fjord Norge har også etablert en egen konto på bildedelingsnettstedet Flickr. Her har vi etablert vår egen fotostrøm, samt et fellesområde der alle registrerte fotografer kan dele bildene sine. FjordNett destinasjonssider Dette er et felles publiseringssystem med fokus på deling: Deling av trafikk, deling av teknologi og distribusjon av innhold fra lokalt til regionalt nivå. Samtlige destinasjonsselskaper i Fjord Norge har nå, inngått avtale om å bli en del av rammeverket. Samtidig har både VisitOslo, FjellNorge-regionen og Opplev Larvik blitt en del av strukturen. I sum brukes det nå over 1 million kroner årlig i utvikling av rammeverket. Fjord Norge på Twitter Twitter er en mikrobloggingstjeneste som har fått mye oppmerksomhet. Fjord Norge var et av verdens første reisemålsselskap på Twitter, og har i dag 650 personer, hvorav mange i reiselivsbransjen, som følger denne informasjonsstrømmen. Fjord Norge på Linkedln Fjord Norge har etablert et fellesområde på LinkedIn, verdens største profesjonelle nettverksarena. Tanken er å skape et felles område for lokale tilbydere og internasjonale oppkjøpere. Wingsuit Challenge Spillet Wingsuit Challenge ble lansert på fjordnorway.com/wingsuit i 2010 og er utviklet i samarbeid mellom VisitVoss, Vostopia (spillutviklere), NCE Tourism og Sognefjord.no. I spillet er du en basehopper i vingedrakt som kaster seg ut fra Nebbet i Gudvangen. Spillet ble i utgangspunktet laget som en test på anerledes og viral markedsføring. Spillet er et såkalt online-spill, og det ble i utviklingen lagt ned betydelig innsats for å gjenskape fjordlandsskapet ved Nebbet i 3D på best mulig måte. Spillet så like etter lansering et voldsomt hopp i trafikk da det ble lenket opp i nettbaserte spillportaler. Fjord Norge på Facebook Fjord Norge har opprettet egen konto på Facebook, og deler der nyheter og inspirasjon med fans. Det er 4800 personer som følger Fjord Norge på Youtube Fjord Norge har etablert egen kanal på videodelingssiden Youtube, hvor vi legger ut egenproduserte videoer og samler andres videoer på en felles ressursside. Facebook integrert i FjordNett I 2010 ble Facebook integrert i FjordNettløsningen. Det betyr at brukerne har mulighet for å kommentere eller like artikler og derigjennom distribuere innhold fra destinasjonsportalene gjennom brukernes personlige nettverk. Usability-test av FjordNett-rammeverket Det ble i desember 2010 og januar 2011 gjennomført systematiske brukervennlighetstester av FjordNett-rammeverket. Dette arbeidet ble utført av Netlife Research i regi av NCE Tourism Fjord Norway. Funnene fra testene danner grunnlaget for prioriteringene av utviklingsoppdrag i FjordNett-rammeverket for 2011.

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norway Seminar om reiselivsforskning 27. januar 2010 Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Truls Engstrøm, Univ. i Stavanger Medlemmer av styringsgruppen Visjon og hovedmål VISJON NCE

Detaljer

Endringer i programmet for dagen

Endringer i programmet for dagen Endringer i programmet for dagen Forfall: Forfall Ann-Helen Blakset Yngve Stee overtar noe Åsne Folstad overtar noe Forfall Ida Marie Skiri Geir Steinar Vik overtar noe Andreas Skogseth overtar Forfall

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Årsberetning Fjord Norge AS 2008

Årsberetning Fjord Norge AS 2008 Årsberetning Fjord Norge AS 2008 www.fjordnorway.com 2 Explore Fjord Norway Innholdsfortegnelse Organisasjon og ledelse side 2 Fjord Norges styre side 3 Administrerende direktør har ordet side 4-5 Markedsaktiviteter

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Stein Ove Rolland Kampanjeansvarlig Innovasjon Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Internasjonalt markedsarbeid krever samarbeid Stein Ove Rolland Balestrand,

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Halvårsrapport SE 2013

Halvårsrapport SE 2013 Halvårsrapport SE 2013 Sverige Interessen for Norge er meget høy. Kunden er interessert i å se prissatte programforslag, da prisbildet er en generell bekymring. Kunden har behov for å bli kjent med produktet

Detaljer

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS.

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS. Nord i Sør 2015 Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Utvikling Nord-Norge Jan-okt 2013 mot 2014 Diskusjon Kilde NHO Reiseliv

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com 1 Yngve Ask/visitnorway.com Internasjonalt fiskekampanjene 2013 Oslo 24.10.2013 Innhold - Prosjektmål - Budsjett - Aktiviteter

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Visit Sognefjord AS. Luster, 26. mars 2015

Visit Sognefjord AS. Luster, 26. mars 2015 Visit Sognefjord AS Luster, 26. mars 2015 Visit Sognefjord AS - organisasjon 4 + 1 tilsette budsjett NOK 8,5 mill. Styre 8 + 2 (4 + 6) Bransjegrupper Lokale ressursgrupper Marknadsmøte Årlege møter med

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

MARKEDSFORUM 10. JANUAR 2013

MARKEDSFORUM 10. JANUAR 2013 MARKEDSFORUM 10. JANUAR 2013 Våre fremtidige segmenter 2 1. Rundreise turisten bil, buss, off. transport 2. Baseferie feriehus, hotell eller camping 3. Skiferie med vinteropplevelser 4. Vandring knyttet

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Vinterkampanjen 2015/2016 Kampanjetiltak «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kort oppsumert Markedene som har en nordlyskampanje i år: UK, Tyskland,

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter - styrket markedsorientering og konkurranseevne for norske bedrifter. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge Formålsparagrafen til Innovasjon Norge EWOS

Detaljer

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Andre prosjekter som knyttes til eller integreres i Eventyrveien/Eventyrkortet Huldra og Prins Hadding For å kunne implementere og bygge merkevaren Eventyrkortet/Huldra

Detaljer

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge Luftspenn eller kabel? Hvorfor er det viktig for reiselivet å unngå de store luftspennene? Er det økonomisk å kreve store luftspenn i bakken eller i sjøen? Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.02.2017 19323/2017 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

NCE TOURISM-FJORD NORWAY

NCE TOURISM-FJORD NORWAY Pr Direktør Dag Aksnes NCE Tourism -Fjord Norway NCE TOURISM-FJORD NORWAY NCE Tourism Fjord Norway sammen bringer vi reiselivet til nye høyder Visjon Fjord Norge-regionen skal bli et av verdens ledende

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Generell informasjon om NCE Tourism og vegen videre Kristian B. Jørgensen, adm. dir. Fjord Norge AS (kontraktspartner NCE Tourism) Visjon. Fjord Norge-regionen

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING

www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING 2012 Fjord Norges styre 2012 STYRETS LEDER Kjetil Smørås Direktør, Augustin Hotel/Grand Hotel Terminus. Inneværende valgperiode: 2011-13 Aksjonærvalgt styremedlem

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Østfoldkonferansen 2007 Utveksling av turister mellom Østfold og utlandet?

Østfoldkonferansen 2007 Utveksling av turister mellom Østfold og utlandet? Utveksling av turister mellom Østfold og utlandet? Hvem interesserer seg for Østfold? - en betraktning fra Tyskland Ole Nysetvold Sarpsborg, 26.1.2007 Hovedpunkter i innlegget Fakta om TUI Wolters Markedsfakta

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Del 1 Oppgave 1 20. Oppgave 1 Du har 1199 kroner. Du får en krone til. Hvor mange kroner har du da? Før: 1199 kr Etter: kr.

Del 1 Oppgave 1 20. Oppgave 1 Du har 1199 kroner. Du får en krone til. Hvor mange kroner har du da? Før: 1199 kr Etter: kr. KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING DEL 1 1 Del 1 Oppgave 1 20 Oppgave 1 Du har 1199 kroner. Du får en krone til. Hvor mange kroner har du da? Før: 1199 kr Etter: kr Oppgave 2 1 Du skal gå tur rundt et område

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SATSER PÅ KOMMERSIALISERING AV VERDT-EN-REISE OPPLEVELSER MED KOBLING TIL FJORDKULTUR OG INFRASTRUKTUR 1 Marcel Niederhauser Konst. hovedprosjektleder

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011

Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011 Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011 Bransjebearbeidelse Norwegian Travel Workshop Lokale workshops Visningsturer Sales calls Reisebyrå/turoperasjon opplæring Forbrukerbearbeidelse

Detaljer

www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING

www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING 2013 Fjord Norges styre 2013 Organisasjon og ledelse Innholdsfortegnelse Nasjonal turistveg Sognefjellet. Rune Nilsson for Statens vegvesen 2 STYRETS LEDER

Detaljer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Norway Tourism - NW D Hva er din alder? (NOTER - HVIS "NEKTER", KODE 99) D Registrer kjønn Mann Kvinne TIL

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

Pilot prosjekt «kulturreise til Norge» DE 2016 Final rapport

Pilot prosjekt «kulturreise til Norge» DE 2016 Final rapport Pilot prosjekt «kulturreise til Norge» DE 2016 Final rapport 1 Innhold Partnere Årshjul Produktmanual CULTURE LOUNGE ITB 2016 DE workshop Frankfurt Presse B2B Partnere NSB Hardanger og Voss museum Peer

Detaljer

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Region Stavanger BA Marketing synlighet kunnskap - reiselyst Salg, pakking og booking Synlighet - reisegrunner - tilgjengeliggjøring Vertskap TI visningsturer - mottakelser Posisjon og allianser lokalt/regionalt

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Balestrand 05. februar 2010

Balestrand 05. februar 2010 Balestrand 05. februar 2010 En teori En ny type turist begynner å oppdage Norge Ikke lengre de Med turstøvler og rykksekk 70 år gamle i buss Som reiser med bil flere hundre kilometer per dag De nye turistene

Detaljer

Internasjonal bransjebearbeidelse

Internasjonal bransjebearbeidelse Innovasjon Norge Rapport Internasjonal bransjebearbeidelse 1 Bransjebearbeidelse Slik selger vi Norge Resultater 25 Slik Knut Aage Dahl Tina Stafrèn posisjonerer vi Norge i utlandet Innovasjon Norge jobber

Detaljer

You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING

You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING 2011 Sverre Hjornevik/Fjord Norge AS 2 Fjord Norges styre 2011 STYRETS LEDER Kjetil Smørås Direktør, Augustin Hotel/Grand Hotel Terminus.

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

MARKEDSAKTIVITETER 2013 NORDNORSK REISELIV AS

MARKEDSAKTIVITETER 2013 NORDNORSK REISELIV AS Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Johan Wildhagen / Innovasjon Norge Foto: Terje

Detaljer

REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019

REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019 REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019 Sammenhengen mellom attraksjonskraft, infrastruktur og produktutvikling. Trender for framtida Fjord Norge AS Etablert i 1993 i sitt 23. driftsår

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Tide Reiser AS. Et selskap i vekst. Rita Brokstad Adm.direktør

Tide Reiser AS. Et selskap i vekst. Rita Brokstad Adm.direktør Tide Reiser AS Et selskap i vekst Rita Brokstad Adm.direktør TIDE KONSERNET Tide Buss Tide Sjø Tide Reiser Omsetning 1.200 MNOK Ansatte ca 2050 Markedsandel ca 12 % Antall busser 1040 stk Verksted Omsetning

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

Rapport INNOVASJON NORGE 2014

Rapport INNOVASJON NORGE 2014 Rapport INNOVASJON NORGE Internasjonal bransjebearbeidelse 2 INNOVASJON NORGE INTERNASJONAL BRANSJEBEARBEIDELSE 3 SLIK JOBBER VI FOR Å SELGE NORGE VIA DISTRIBUTØRER I UTLANDET INNOVASJON NORGE jobber målrettet

Detaljer

Årsrapport Sverige 2012

Årsrapport Sverige 2012 Årsrapport Sverige 2012 Markedet Siden august 2011 tyder målinger på at bedriftenes konferansebehov økt og nærmer seg nå, i slutten på 2012, samme nivå som ved inngangen til 2011. Ifølge Konferensindikatorns

Detaljer

Økt salg gjennom å gjøre attraktive produktpakker i Østfold tilgjengelig

Økt salg gjennom å gjøre attraktive produktpakker i Østfold tilgjengelig Økt salg gjennom å gjøre attraktive produktpakker i Østfold tilgjengelig Børre Berglund, BBR Opplevelseskonferansen i Østfold Fredrikstad 13.11.2008 Hovedpunkter 1. Hva er attraktivt i Østfold? 2. Produktpakker

Detaljer

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken til SSB Posisjoneringsanalysen til Innovasjon Norge Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn

Detaljer

Innovasjon Norge. Internasjonalt pressearbeid. Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR

Innovasjon Norge. Internasjonalt pressearbeid. Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR Innovasjon Norge 2015 Internasjonalt pressearbeid Markedsarbeid Bli synlig i pressen 2015 Presseresultater Tips Synlighet og PR Internasjonalt Kolumnetittel pressearbeid Bli synlig i pressen PRESSERESULTATER

Detaljer

Agenda. Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev

Agenda. Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev Agenda Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev Overnattingsstatistikk 2015 Medieomtale - Lofoten Nøkkeltall

Detaljer

IPP møte 2 desember i Oslo. Delphine Vallon Frankrike

IPP møte 2 desember i Oslo. Delphine Vallon Frankrike IPP møte 2 desember i Oslo Delphine Vallon Frankrike Markeds oversikt Antall aviser, magasiner, tv stasjoner osv. Hva er de viktigste media for oss? 17 nasjonale og 69 regionale dagsaviser Ca. 400 ukeblader

Detaljer

FELLES INNSATS FOR MERKING OG GRADERING. Kaia Finne NCE TOURISM

FELLES INNSATS FOR MERKING OG GRADERING. Kaia Finne NCE TOURISM FELLES INNSATS FOR MERKING OG GRADERING Kaia Finne NCE TOURISM KORT OM NCE Her startet det! Tilskueren Oppleveren Oppdageren World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation

Detaljer

Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1

Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1 Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1 Fjord Norge!! Det offisielle turistrådet og det internasjonale markedsføringsselskapet for reiselivsnæringen i de fire fylkene Rogaland,

Detaljer

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge Stein Ove Rolland Tromsø 10.05.2017 Men først: Hva er det vi egentlig holder på med? Så langt 6,33 millioner visninger fra Google AdWords og

Detaljer

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund.

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund. saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.02.2013 9849/2013 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.03.2013 Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra -

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. TERJE NESTHUS/FJORD NORWAY 2 Innholdsfortegnelse FELLES MARKEDSFØRING OG SALG GIR RESULTATER 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns 1 Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns Audun Pettersen og Tor Johan Pedersen aupet Foto: Bernd Kuleisa, Terje Rakke/Nordic life, Casper Tybjerg, Johan Wildhagen, www.visitnorway.com

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne NCE TOURISM FJORD NORWAY Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE

Detaljer