MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr God Påske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske"

Transkript

1 Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr God Påske

2 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent: mandag, onsdag, torsdag, fredag tirsdag. Sekretær: Magnhild Bendiksen Telefon: KIRKEVERGENS KONTOR Åpen alle hverdager kl Telefon: / Kirke & menighet utgis av Lenvik Menighetsråd med inntil 4 utgaver i året. Bladet trykkes av Rolf Ottesen AS Oslo, og finansieres med annonser og gaver (frivillig abonnement). For å kunne dekke det som skjer, er vi avhengig av at dere tipser oss om det som skjer i deres kapell eller kirke. Eller enda bedre: At dere tar bilder og skriver noen ord, og sender det til adressa vår: Send din gave til bankgiro Redaksjonskomité: Torbjørn Konradsen, Telefon: Arnt Iver Elvemo, Kåre Norum, sokneprest Ruth Astrid Stellmacher, leder menighetsrådet. Databehandler: Asbjørn Berglund Takk for alle gaver og bidrag til menighetsbladet! I tillegg til at dere hjelper oss å finansiere bladet, er deres støtte en viktig oppmuntring for oss som jobber med "Kirke & menighet". Forside foto: Jon Blamire Kirkeverge: Ann-Eva Hanssen Tlf.: Sekretær: Mona Rundmo Tlf.: Sokneprest: Ruth Astrid Stellmacher Tlf.: / Kapellan: Glenn Hadland Gibostad. Tlf.: / Prestevikar : Jan Ole Berntsen Rossfjord. Tlf.: Prost: Sigurd Skollevoll Tlf.: / Seniorprest: Rolv Bruun Tlf.: Kantor: Jon Blamire Tlf.: Organistvikar Sarah Blamire Tlf.: Diakon Kjellrun Skoglund Tlf.: Menighetspedagog: Merete Rustad Tlf.: / Ungdomsprest / kateket: Frank Stellmacher Tlf.: / Menighetsrådsleder: Aslaug Bønå Leiknes. Tlf.: BLOMSTERFOND / BLOMSTERKORT Ved å benytte menighetens blomsterkort ved begravelser hedrer du den avdøde samtidig som du kan bidra til forskjønnelse av den kirkegården der vedkommende får sitt siste hvilested, eller andre kirkegårder etter ditt eget ønske. Beløpet du betaler er valgfritt, - minstepris kr 100. Innkomne midler settes på fond til de ulike kirkegårdene i Lenvik og benyttes ved behov. Blomsterkortene kjøpes v/kirkevergens kontor i Finnsnes kirke: Eller ved å ringe tlf Du kan be om at blomsterkortet blir formidlet til rette vedkommende dersom du selv ikke kan være tilstede under begravelsen. GIVERTJENESTE Mange menigheter benytter seg av fast givertjeneste for å kunne finansiere sine aktiviteter. Også i Lenvik menighet har vi mange gode tiltak som drives av ansatte og frivillige, og vi er avhengig av gaver for å kunne fortsette med dette. Hvis du ønsker å delta i fast givertjeneste i Lenvik menighet, kan du benytte konto nr til Lenvik sokn. Pengegaver gitt til en del frivillige organisasjoner gir rett til skattefradrag. Blant disse er Den Norske kirke. Minimumsbeløp for skattefradrag er kr 500 og maksimumsbeløp kr Husk å merke gaven med personnummer hvis du ønsker at den skal registreres i forbin delse med skattefradrag.

3 3 Kjære Lenvik menighet og alle dere der ute! Underlig å tenke på hvor fort tiden går hen; hvor den haster skyndsomt av sted, og sekunder og minutter blir dager av år inn i våre liv og blir gjenskinn av minner Igjen er ett år av forte dager gått siden sist vi feiret påske, og igjen står en ny påskefeiring for døra Men påske er ikke bare kirke. Påske er også fridager, familiekos, skiturer og forhåpentlig solfylte dager Verdier vi på ingen måte skal underslå. Påskens mysterium markering og feiring Påsken har en lang historie, der våre formødre og forfedre i slektsledd etter slektsledd, og under skiftende tider, har feiret sin påske. I sluttord i Fortellinger om kong Arthur og ridderne av det runde bord (1915), sier Sigrid Undset: Ti sed og skikk forandres meget, alt som tidene lider, og menneskenes tro forandres og de tenker annerledes om mange ting. Men menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dage. Kanskje er dette riktig, og kanskje er vi som lever i dag ikke så forskjellige fra slektene før oss, selv om ytre rammer og forutsetninger er forandret. Påsken er den kristne kirkes største høytid. Kirker i alle deler av verden, der mennesker har sine heim, skal på ny feire påskens mysterier. I tråd med tradisjoner markeres og stadfestes fundamentet for vår kristne tro: Jesu lidelse, død og oppstandelse. Påskens mysterier kan for mange være vanskelig å forstå. Derimot er Jesu etikk i ord og handling, beskrevet i NT, og spesielt gjennom evangeliene, knapt til å misforstå. Gjennom alle århundrer har mennesker lik oss ført kirken gjennom brott og brenning fram til vår tid, og latt seg inspirere til å leve sine liv i tråd med Mesterens ord til etterfølgelse. Og sjøl om enkeltmennesker, stater og kirken har feilet opp gjennom århundrene og brukt sin makt på en heller ukristelig måte, har Jesu etikk stått som et fyrtårn og vært oss en ledestjerne til inspirasjon og nytenkning, og har uomtvistelig ført til en mer human samfunnsorden. I tråd med dette viser vi til tidligere omtale av aktiviteter og tilbud Lenvik menighet driver, herunder kirkelige handlinger og sosiale (diakonale) tjenester i tråd med Jesu etikk og menighetens visjon under logoen Omsorg fra Gud omsorg for hverandre Påskefestuka Gjennom mange år har Lenvik menighet markert den stille uke og høytidsdagene i påsken gjennom programmet Påskefestuka. Også i årets påskeutgave av Menighetsbladet finner dere oversikt over alle planlagte aktiviteter. Ildsjelene bak dette bidrar med stor innsats i forberedelse og gjennomføring av programmet. Alle vi andre kan bidra ved å møte opp, ta imot og dele påskens budskap gjennom ulike sanselige uttrykksformer. Menighetsbladet Helt på tampen takker vi og hilser til våre skribenter, frivillige medarbeidere og ansatte, til våre annonsører og dere som bidrar med pengegaver. Det varmer og inspirerer, og gjør det mulig å utgi Menighetsbladet, Redaktør Kirke & Menighet. Torbjørn Konradsen Gode og varme ønsker om en velsignet påskehøytid hvor du enn måtte være!

4 4 for meg. Samtidig tenker jeg på kirkegården som et sted for en uventet forvandling, selv om jeg ikke helt vet hvordan det skal skje. Kan jeg tenke at gravene er som stengte bøker? En stengt bok gir en mulighet. Man bærer med seg i minnet bøker man har lest. Samtidig står de der i hyllen. Vi ser bare bokryggen, men med forventning kan de åpnes igjen og leses på nytt. Kanskje kan jeg tenke på gravene som livsfortellinger som kommer til å bli åpnet igjen? Alle menneskers liv kommer til å få et nytt kapittel. Mens vi venter, minnes vi det livet som vi delte med dem som har forlatt oss. Samtidig bærer vi i oss håpet om å få møtes igjen. Vi skal dø og stå opp igjen som Jesus Kristus. De døde og deres liv minner oss om hvor verdifullt og dyrebart livet er. Fortellingene minner oss om at vi skal være varsomme og ta ansvar. De handler også om urett og svik, om alt som ikke ble bra, men som kanskje likevel kan bli annerledes. Biskopens påskehilsen Påsken har et forunderlig budskap. Den handler ikke bare om at Jesus dør og oppstår. Den handler også om at vi skal gjøre det. Kirkegården er et sted for dem som hviler. De skal stå opp igjen en dag. Det er et uvirkelig budskap som kan minne om en skrekkfilm. Det finnes en viktig forutsetning. Livet er sterkere enn alt som vil bryte det ned. En dag skal det også gis til oss. Like uforklarlig som vi steg inn i dette livet, skal vi få dele den virkeligheten som vi kaller evigheten. Påsken har et forunderlig budskap. Vi skal dø, men vi skal også stå opp igjen som Jesus Kristus. Ta vare på det budskapet! Gledelig påske! Per Oskar Kjølaas Det finnes mange kunstverk som viser hvordan Jesus står opp fra de døde. Ofte er Jesus er Jesus kledd i hvitt. Han kommer ut av graven som en seierherre. Det er som om han stiger frem til jubel fra menigheten som synger lovsanger om livet som har vunnet. Halleluja! Gravene åpnes. Men ikke som på en skrekkfilm. Det er glede og sang, jubel og fryd. Er det slik vi tenker når vi går på kirkegården? Der hviler våre kjære og nære, men en dag åpnes gravene, og den himmelske festen kan begynne. Døden kommer vi ikke unna. Den rammer oss alle. Men den er ikke lik for alle eller oppleves likt av alle. Men kan kjenne uro og frykt eller drømme om å få møtes igjen. Jeg opplever begge deler når jeg går på kirkegården. Døden har tatt livet av dem som har betydd så mye

5 5 Avskjedsprat med kirkevergen v/aslaug Bønå, Menighetsrådet Når denne utgaven av Kirke & menighet kommer i postkassene, er det allerede gått en måned siden kirkevergen vår, Ann-Eva Hanssen begynte i ny jobb. Vi har lært henne å kjenne som jordnær og nøktern, en som tar avstand fra å bli glorifisert og slett ikke ønsker å samle stor oppmerksomhet rundt egen person. Det har vi stor respekt for, men synes likevel at vi ikke kan gi slipp på henne uten å få synliggjøre hvilken ressursperson hun er, Derfor er det viktig å gjøre oppmerksom på at intervjuobjektet selv ikke har lest gjennom teksten, og at alt som kan oppfattes som skryt er helt og holdent skribentens ansvar, men på vegne av mange! Ann-Eva kommer opprinnelig fra Dyrøy og bor på Finnsnes med ektemann og to barn. For fire år siden, i april 2010, begynte hun i stillingen som kirkeverge i Lenvik menighet, etter 15 spennende år i Telenor. I følge Ann-Eva selv hadde hun ikke spesielt mye kjennskap til arbeidsområdet på forhånd. Som vararepresentant i menighetsrådet i et års tid hadde hun riktig nok deltatt i noen møter og slik fått med seg en del nyanser fra det kirkelige landskapet. Nærmest i tråd med uttrykket veien blir til mens du går gikk hun inn i sin nye rolle og lyktes! Med kirkas verdigrunnlag i bunnen, åpne sanser og med fokus på menneskelige ressurser har hun stått for en lederfilosofi der alle blir sett og hørt. De ansatte i staben som hun daglig deler kontorfellesskap med, ansatte i soknets øvrige kirker og kapell, frivillige som bidrar med enorm dugnadsinnsats på ulike områder. Uansett hvem man snakker med så skjønner man at Ann-Eva nyter stor respekt og har satt spor etter seg på en positiv måte. Ann-Eva trives i kirka og er opptatt av at flest mulig skal kunne oppleve det samme. Gudstjenesten og dens innhold står naturligvis i sentrum for all kirkelig aktivitet. Men i en befolkning som spenner fra 0 til 100 år vil det også være behov for andre sosiale arenaer som gjerne kan tilrettelegges i kirkelig regi. For eksempel ble Ann-Eva selv kjent med Finnsnes kirke gjennom trilletreff da hennes eldste sønn var baby. Der traff hun også soknepresten, Ruth Astrid, som hadde barn på samme alder. Senere har de to sammen startet Legoklubben i kirka og driver den som frivillige ledere. Aktiviteten er populær, og mange av mødrene de ble kjent med på trilletreff møter opp med barna sine som nå er kommet i småskolealder. I Lenvik menighet fins det et utall av aktiviteter rettet mot ulike grupper, fra babyer til de aller eldste. Det meste foregår i Finnsnes kirke, men også i noen av bygdene er det tilbud. Ann-Eva understreker at å være kirkeverge er ikke en enmannsjobb. Den består i å spille på lag med ansatte, frivillige, menighetsrådet og kommunen. Dette lagspillet opplever hun har fungert fra første dag. Hun ble godt mottatt av en positiv, arbeidsom og samarbeidsvillig stab, som også viste evne og vilje til nytenkning og endringer i arbeidssituasjonen. Hun trekker også fram samarbeidet med menighetsrådet som en positiv erfaring. Rådet består av folk som er ulike med hensyn til bakgrunn, erfaringer og synspunkter, men som evner å dra lasset sammen, tenke nytt og finne løsninger. Ikke minst har det betydd mye for henne å føle at menighetsrådets medlemmer har hatt tillit til henne. Ann- Eva kan ikke få fullrost den frivillige innsatsen som utføres i hele menigheten, og hun er glad for å ha blitt kjent med så mange trofaste ildsjeler. Ann-Eva sitt nye arbeidssted er MITRA a/s, som er lokalisert på Finnsnes og har avdelinger i Sørreisa og Tranøy. Der er hun ansatt som administrativ leder. Bedriften bygger på et verdigrunnlag der enkeltmennesket står sentralt. Dette tiltaler henne og gir inspirasjon til å holde fokus på god personalledelse og sørge for at alle føler seg sett. Hun forteller at hun ser mange områder der hun kan nyttiggjøre seg kunnskap og erfaring fra tida som kirkeverge. Det gjør oss litt stolte! Når hun valgte å skifte arbeidssted, så er det fint å tenke på at valget falt på MITRA. Gratulerer til dere! Og til Ann-Eva: Takk for alt du har betydd for oss gjennom dine år som kirkeverge i Lenvik menighet: som leder, som kollega, som samarbeidspartner og som medmenneske. Lykke til videre, og takk for at du fortsetter som frivillig i Lego-klubben!

6 6 Verdig grunnlovsmarkering i kirka FINNSNES: Feiringa av 200 års jubileet for grunnloven ble markert i en full Finnsnes kirke på en minnerik måte. Før gudstjenesten begynte, hilste Knut Melangen fra 200 år komiteen og var inne på noe av det som skjedde før man kom sammen på Eidsvoll i Den danske kronprins, Christian Fredrik, stattholder i Norge, skrev et brev som ble lest i alle kirker den 25. februar 1814, hvor det stod at alle distrikt skulle velge talsmenn som skulle møte på Eidsvoll for å gi landet en grunnlov. På samme måte som grunnlaget for å skape grunnloven starta i kirken, på samme måte starta derfor også 200 år jubileumsfeiringen i kirka, sa han blant annet. Synnøve Berntsen leste så en prolog, skrevet av forfatteren Edvard Hoem, som behandlet det som skjedde i 1814 noe mer detaljert. Spesiell liturgi Det var tidligere sogneprest Odmund Brundtland som forrettet gudstjenesten og han opplyste om at denne gudstjenesten ville følge en spesiell liturgi, som vi ikke hadde hatt før og heller ikke ville få høre igjen. Salmene var alle salmer som man sang allerede for 200 år siden. Det var så innmarsj av dåpsbarn, foreldre og fadder, og Elia Johansen, Silje Ovedie Farstad Fallsen og Lilly Viola Simonsen ble døpt. Seniorkoret gledet menigheten med blant andre Blott en dag og Navnet Jesus. I sin preken tok Brundtland for seg det enestående som faktisk hendte den gangen i Den gangen var gudstjenesten tilordnet som del i en kamp for Norges selvstendighet. Det valget av tillitsmenn som skjedde var viktig, men enda viktigere var vel den troskapsed som ble avsagt: Sværger I, at hævde Norges Selvstendighet og at vove Liv og Blod for det elskede Fødeland? Det var spørsmålet og svaret lød: Full kirke. Det var svært mange som hadde funnet vegen til feiringen av 200 år jubileet i Finnsnes kirke.

7 7 Det sværger vi, så sandt hjælpe oss Gud og hans hellige Ord. Det var svaret. I dag er det likevel et litt annet perspektiv jeg har valgt, ikke det som hendte, men dette: Hvorfor trengte vi en grunnlov og hvorfor trenger vi en grunnlov i dag, sa han innledningsvis. På sin vanlige engasjerte måte utdypet han de spørsmålene. Påminnelse Vi trenger stadig en påminnelse om hva som bor i oss, i statsråder, stortingsrepresentanter og i hver og en av oss. Ingen er fullkomne, ingen bør tenke: Jeg trenger ingen grunnlov til rettledning, til grensesetting. Vi trenger ydmykhet og selvkritikk. Eller som Luther uttrykte det: Når hver sitt Guds ord høre vil, Da står det godt i huset til! Brundtland kom så inn på trosopplæringen i skolen, etter retter sagt mangelen på trosopplæring. Det var i dag kirkas ansvar. Gisundkoret avslutta grunnlovsmarkeringen med Fagert er landet du oss gav, Og eg veit meg eit land og Fader vår. En minnerik gudstjeneste, et grunnlovsjubileum verdig. Berntsen leste en prolog, skrevet av forfatteren Edvard Hoem. Birger Caspersen Knut Melangen hilste fra 200 års komiteen. En engasjert Oddmund Brundtland tok for seg i sin preken det historiske som skjedde i kirkene den 25. februar 1814.

8 8 KIRKA VAR FØRST! Av. Knut Melangen vi i Nord-Norge må bare finne oss i at det på grunn av geografi og avstander ikke var mulig at representanter fra vår landsdel møtte. Men det som skjedde på gudstjenesten 25. februar var viktig, for valgene på denne ekstraordinære bededagen la grunnen for at vi fikk grunnloven, med alle de virkningene den førte til, fram mot at vi ble en fri nasjon. Derfor var det naturlig at vi i vår kommune startet markeringa av grunnlovsjubileet med en ekstraordinær festgudstjeneste i Finnsnes kirke. Det samme skjedde en rekke andre steder. Joda, det er godt å vite at kirka var med fra starten av! Vi har nok alle fått grunnlovsjubileet med oss og 17.mai er et årstall og en dato som er spikret i de fleste nordmenns hoder. Men det de færreste av oss er klar over, er at de fleste store hendingene i 1814 faktisk startet opp i kirka. Det såkalte mirakelåret i norsk historie - som begynte med Kielertraktaten 14. januar. der Danmark avsto Norge til den svenske kongen, førte seinere til Norges grunnlov 17.mai, og endte med Norge som egen stat i union med Sverige. Men akkurat den siste utviklingen, fra grunnloven til unionen med Sverige, begynte med at den danske regenten prins Christian Frederik, etter å ha innkalt til et stormannsmøte på Eidsvoll 16.februar, og der fikk det råd å innkalle ei forsamling for å gi landet en ny grunnlov. Dette resulterte i at Christian Frederik bestemte at alle menigheter skulle samles i kirkene på en ekstraordinær bededag 25. februar, der det skulle velges valgmenn for valg av utsendinger fra menigheten til en riksforsamling på Eidsvoll for å gi landet en ny grunnlov. Dette skjedde, og 10. april møttes utsendingene på Eidsvoll.!7.mai var grunnloven ferdig, og

9 UT2013- ungdommens kirketing: 9 Litt om UT: De unge i kriken er et av hovedsatsningsområdene i kirka og også i vårt bispedømme. Derfor sendes både delegater fra Troms og Finnmark til et årlig ungdomsting for å diskutere ulike saker som angår kirken. UT 2013: Jeg (Kristina) og Siri P. Simonsen var de som representerte Lenvik menighet på ungdomstinget i fjor som var fredag 18.oktober til søndag 20.oktober De sakene som ble tatt opp på ungdomstinget, var «mission impossible»- misjon og dialog, kirka og homofili, kirkas ungdomsarbeid og «The missing link» - kirka på internett. Hva gjorde vi? Vi skulle velge oss en gruppe som vi skulle jobbe med i komiteer. I disse komiteene tok vi opp de ulike sakene som vi har nevnt over. Det var mange som hadde valgt grupper før vi kom på ungdomstinget, så derfor var det noen grupper som var fulle når vi skulle velge slik at vi ikke fikk den komiteen vi egentlig ønsket å være på. Vi var da i komiteen som skulle ta opp saken om «The missing link» - kirka på internett der vi diskuterte hvordan kirken oppdaterte seg på internett og om det var andre mulige kanaler vi kanskje kunne bruke for å få frem informasjonen bedre. Det vi kom frem til, var at det kunne bli mer oppdateringer på nettsiden til kirken osv. slik at flere folk kunne få med seg hva som skjedde i deres menighet osv. Som en oppsummering av denne helga, kan vi si at vi lærte ganske mye og fikk med oss mye fin informasjon og fikk en del inspirasjon til for eksempel hva vi kan gjøre mer av i vår menighet osv. Vi vil også avslutte med å takke Lenvik Menighet for at vi fikk muligheten til å dra på UT2013. Det var en fantastisk mulighet. Tusen takk! Skrevet av: Kristina M.A. Johnsen Klausen elektro AS Klausen Elektro driver med ordinært installasjons arbeid. Vi monterer elktriske anlegg i boliger, industrilokaler og liknende. Verdighet * Lang erfaring Vi besørger alt ved begravelse i nært samarbeid med pårørende og deres ønsker. Døgnvakt Grønnjord 9302 Rossfjordstraumen Mobil: /

10 10 Torbjørn Konradsen Frihetsdrømmen som ble Norges Grunnlov saa vaagne vi vel opp engang og bryde Lænker Band og Tvang I år 2014 jubilerer vi og feirer landets Grunnlov som runder 200 år. Få om noen lands grunnlover har en så anselig alder. Jubileet blir behørig markert via et utall TV- og radioprogram, avisartikler, foredrag og seminarer, teateroppsetninger etc. etc. Og selvsagt vil også Lenvik kommune vite å høre fra seg gjennom Grunnlovskomiteen, 17.maikomiteene rundt om i kommunen og kirken, vil vi bli minnet om begivenhetene. Lenvik menighet, i likhet med resten av landet, har for øvrig startet feiringa allerede. Se omtale s. 6-8 og s Siden både land og kirke i år jubilerer og feirer Grunnloven, og den gang stod skulder ved skulder fram mot maidagene 1814, tar vi oss spalteplass til en historisk lynvisitt 200 år tilbake i tid til 1814 for å se hvordan det hele startet. I Grunnlovsåret 1814, etter den lange 400-årsnatta, 434 år som lillebror i union med Danmark, var Norge et av Europas fattigste land. Det gjorde heller ikke saken bedre at unionen var tapende part i napoleonskrigene, og at britiske krigsskip kontrollerte skipstrafikken langs kysten vår, og blokkerte varetransporten til og fra Norge. Ved freden i Kiel 14. januar 1814 ble Norge av seierherrene etter Napoleons fall overgitt fra Danmark til Sverige som kompensasjon for Sveriges fortjenester under napoleonskrigene. Men nordmennene var ikke tapt bak ei vogn, tvert i mot. Nå var det tid for handling, og det raskt. Dette førte til stor politisk aktivitet hvor kirken var en del av spillet. Allerede 25. februar ble et brev fra kronprins Christian Fredrik, stattholder i Norge, opplest i alle landets kirker, hvor også 112 utsendinger fra alle distrikt skulle velges som representanter til Riksforsmling på Eidsvoll for å gi landet en grunnlov. Av brevet framgår det at prestene skulle holde en kraftig og formanende tale etterfulgt av følgende ed: Sværge I, at hævde Norges Sælvstendighed, og at vove Liv og Blod for det Elskede Fedreland?, hvorpå menigheten skulle svare: Det sværge Vi, saa sandt hjælpe oss Gud og hans hellige Ord! At edsavleggingen var forpliktende, ble markert ved undertegnelse av en erklæring om at hele menigheten hadde avlagt eden. Tilblivelsen av Norges Grunnlov i maidagene 1814, var vel det en nærmest kan definere som et under, eller var det en drøm? Drømmen om frihet, om at Norge igjen skulle stå på egne bein hadde sterk gjenklang i mange kretser på denne tiden, og forherligelsen av vikingtida hvor Norge var en selvstendig og fri nasjon, hadde særlig god klang. Biskop, dikter/salmedikter Johan Nordahl Brun ( ) skrev diktet For Norge, Kiempers Fødeland. Ikke minst verselinjene saa vaagne vi vel opp engang og bryde Lænker, Band og Tvang, var sikkert også drømmen Eidsvollsmennene drømte. De var neppe ukjent blant et frihetslengtende folk heller. Eidsvollsmennene kjente nok også til de politiske strømninger ute i verden, særlig tanker fra Opplysningstidens idealer, og da spesielt tanker fra den franske filosofen Charles Montesquie om maktfordelingen i samfunnet. De var ganske så sikkert også påvirket og inspirert av ideene rundt Den amerikanske uavhengighetserklæringen 1776 og fra den franske revolusjon Men det var vanskelige og krevende tider landet gjennomlevde, og det krevde politisk kløkt. Vårt folks drømmer og styrke, kanalisert gjennom Eidsvollsmennene, bar vårt land mot frihet og selvstendighet, selv om det skulle gå årtier før drømmen ble virkelighet. Grunnloven av 1814 var inndelt i fem hovedområder med geniale, gjennomtenkte og velformulerte paragrafer i tilknytning til hvert

11 11 område: Om statsformen og religionen; - Om den utøvende makt, kongen og den kongelige familie; - Om borgerrett og den lovgivende makt; - Om den dømmende makt; - Andre bestemmelser. At Grunnloven av 1814 var et gedigent dokument, hersker det ingen tvil om, dette til tross for at bare ca. 40 % av menn (embetsmenn, bønder og byborgere) over 25 år fikk stemmerett. I tillegg kan nevnes den såkalte Jødeparagrafen, som forbød jøder og jesuitter å komme til Norge. Dette var en lei sak det stod stor strid om. Jødeparagrafen ble opphevet i 1854 etter stor innsats fra dikteren Henrik Wergeland. Grunnloven skulle vise seg å være levedyktig, og har stått som en påle til vern for vårt lille land gjennom 200 år. Ikke minst stod den fjellstøtt i mange harde konfrontasjoner under unionen med Sverige gjennom 91 år, fram til det geniale pennestrøket 1905: I tråd med Grunnloven førte dette til oppløsning av unionen og et fritt og selvstendig Norge. Som rimelig kan være, har Stortinget fra tid til annen måttet gi nye lover tilpasset nye utfordringer og krav. Men tross skiftende tider og endret syn på mangt og mye, - hovedprinsippene i Grunnloven har ligget fast! Gratulerer med 200-årsdagen! Årbok for Lenvik 2013 Boka selgs på Bok og Media, Finnsnes og på Libris Tromsø Hvis du ønsker å supplere din årboksamling, er det fortsatt mulig å kjøpe tidligere utgaver til sterkt redusert pris. Kontaktperson: Torbjørn Konradsen, Tlf Jostein Hagestad, Tlf Benytt Blomsterfondet Blomsterkort får du kjøpt via Telefon nr

12 12 LABYRINTEN Sarah Blamire Hva er Labyrinten? Labyrinten er et symbol for vår reise gjennom livet og er en veldig gammel kristen tradisjon. Når vi går inn i den gir det tid til å reflektere over vår egen reise mot Gud og hvordan denne relasjonen kan hjelpe og guide oss i vårt daglige liv. De som har vandret ofte i Labyrinten opplever ofte følelsen av indre fred, oppmuntring og kanskje også utfordring. Første gangen menigheten vår fikk oppleve Labyrinten i Finnsnes kirke, var før påsken i Responsen var god, så vi bestemte oss for å gjenta opplegget før jul samme året. Med god hjelp fra konfirmantforeldre ble stolene i kirkerommet plassert i labyrint-formasjon. Etterpå ble 12 bønnestasjoner satt opp På Baksia i Troms Folkeblad kunne vi lese følgende: Velkommen til adventslabyrint i Finnsnes kirke. Denne spesielle labyrinten følger de tre vise menn sin reise til krybben i Betlehem. Du er invitert til å være med å stoppe opp på forskjellige stasjoner. Labyrinten skal hjelpe deg å finne selveste kjernen i den travle juletida De besøkende ble oppfordret til å skrive en kommentar og evt forslag til endringer. Det kom mange positive tilbakemeldinger, og det varmet! Eksempler: *Kjempebra! *En stor velsignelse å være med på. *En flott reise og et pusterom som gjør godt. *Veldig bra! *Et flott tiltak- takk! Også i år vil vi tilby vandring i Labyrinten i fastetiden, og vi håper mange vil gripe denne anledningen til en stille stund for meditasjon og ettertanke i hverdagen. Hvis noen kan tenke seg å bidra med praktisk hjelp i forbindelse med forberedelse og etterarbeid, så blir vi veldig, veldig glade! Da er det bare å ringe Sarah på tlf I løpet av de tre dagene Labyrinten var åpen, hadde over 70 personer vært innom,- fra barn m/foreldre til de godt voksne som vanligvis kommer til tirsdagsandakten.

13 Ny salmebok I 2013 ble det gitt ut ny salmebok til bruk i Den norske kirke. Lenvik menighet har ikke tatt denne i bruk ennå, men menighetstrådet har vedtatt at man skal gå til innkjøp av Salmebøker til Rossfjord kirke og Lenvik kirke, samt korallbøker når det er rom for dette i budsjettet. Når dette er kjøpt inn, vil vi ta i bruk den nye salmeboken i hele menigheten. På Finnsnes og Nord-Senja ved å fortsette og bruke powerpoint, i Rossfjord og Lenvik kirke med nye almebøker. Ny liturgi Den norske kirke har i mange år jobbet med å utarbeide en ny liturgi. I den nye ordningen, kan den enkelte menighet gjøre egne valg i forhold til liturgiske ordninger, både når det gjelder liturgiske ledd, valg av ordlyd og valg av liturgisk musikk. I Lenvik har Finnsnes kirke vært med som prøvemenighet siden 2008, og etter en lang prosess har menighetsrådet landet på tre gudstjenesteordninger som nå er godkjent av biskopen, og tatt i bruk i hele menigheten. I høymessen er det ikke gjort de veldig store endringene i forhold til det som menigheten kjenner fra 1977-liturgien. Vi har beholdt den liturgiske musikken, med unntak av bønnesvaret i forbønnsdelen, og vi kan bruke et «Kyrie» med melodi av Ivar Jarle Eliassen. Når det gjelder liturgiske ledd, er det nytt at gudstjenesten starter med informasjon og 3 slag med kirkeklokkene. Vi har fått en samlingsbønn etter nådehilsen, og kollektbønnen er tatt bort. Det er små endringer i nattverdliturgien. Vi står friere i forhold til å formulere egne forbønner, og den nye ordningen gir mulighet for å involvere flere i gjennomføringen av gudstjenesten. Den forenklede gudstjenesten har noen færre ledd enn høymessen, og har også noen ledd som liturgen kan bestemme om skal være med eller ikke. I familiegudstjenestene har menighetsrådet vedtatt en enkel liturgisk ordning som gir gode muligheter for å involvere barn i gjennomføringen av gudstjenesten. I tillegg er «skattekista» med som utgangspunkt for prekenformidlingen, og vi bruker en enkel trosbekjennelse i tillegg til den apostoliske. Ofte bruker man bønnevandring i stedet for eller i tillegg til en lest forbønn. Den største forandringen er kanskje at vi har tatt i bruk nytt Fadervår. I 2005 ble det nye testamentet 13 gitt ut på nytt, og da kom også Fadervår i ny språkdrakt. Dette Fadervåret brukes nå ved alle kirkelige handlinger i Lenvik. Fadervår er en bønn som er kjent og kjær for mange, og vi ser at det er mange barn som lærer denne av sine foreldre og besteforeldre. Den nye ordlyden er gjengitt nederst på siden her, og kan klippes ut og legges i Bibelen eller på nattbordet, eller henges opp på kjøleskapet. Den er ikke så ulik den gamle, og således ikke så vanskelig å lære. Og nå man har brukt denne noen ganger, ja, så blir man glad i denne utgaven også - og kjenner den igjen når man kommer til kirka! Herrens bønn Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. Ny gudstjenesteforordning I forbindelse med arbeidet med ny liturgi utfordret biskopen menighetsrådet til å se på gudstjenesteforordningen samtidig. Forordningen handler om det totale antall gudstjenester i en kirke/kapell, samt fordelingen mellom høymesser, forenklede gudstjenester og familiegudstjenester. Det har vært arrangert arbeidsmøter rundt i menigheten, i tilknytning til de ulike kapell og kirker, og her har vi spurt den «lokale menighet» om deres ønsker for gudstjenestene på stedet. Dette har resultert i at det er blitt langt flere familiegudstjenester i menigheten, og fire søndager i året vil det være to gudstjenester på en søndag i Finnsnes kirke, familiegudstjeneste og kveldsgudstjeneste eller høymesse.

14 14 Skoleprosjekt i Lubumbashi Kongo I Kongo må foreldrene betale for barnas skolegang. Ikke alle har råd til dette. Derfor startet noen av oss i Lenvik menighet i 2009 et prosjekt for å betale skolegang til 50 barn i Lubumbashi i sør Kongo. Prosjektet heter Congo Christian Children Education Project (COCCEP). Dette skal hjelpe foreldreløse barn, barnesoldater, barn fra fattige familier og barn som blir avvist av samfunnet. Prosjektet bidrar til at barn får en bedre nåtid og framtid. Det koster 60kr pr måned for at et barn skal få gå på skole. Målet i prosjektet er at barn skal lære å lese og å skrive. Per i dag har vi klart å ha faddere for 50 barn. Vi håper å nå vårt mål om å verve faddere til 100 barn. Du oppfordres til å gi håp og støtte for et eller flere barn i Kongo! Blir du med? Du kan betale 60 kr hver måned eller 600kr for et helt år. Det du gir går direkte til barnas skolegang. Prosjektet driftes med svært lave administrasjonskostnader fordi det er styrt av frivillige, både i Norge og Lubumbashi. Støtten du gir betyr uendelig mye for disse barna. Kontor nr. til Skoleprosjekt i Kongo: For flere opplysninger kontakt Michel Mulumba Tlf.: Kjellrun Skoglund Tlf.:

15 15 Min salme Alf Lorentzen, tidl. skolesjef i Lenvik Ånd fra himlen, kom med nåde Ånd fra himlen, kom med nåde, Kom her ned med lys og liv. La din guddomsmakt nu råde, Salighetsforstand oss giv! Livets ord du selv forklare, Så det virke hva det vil, La oss her dets kraft erfare, Fyll vår sjel med hellig ild! Fast på timeplanen var en salme ved skoledagens begynnelse, og det samme etter siste time. Disse salmene fikk vanligvis elevene høve til å velge sjøl, og enkelte salmer ble valgt langt oftere enn andre og det var salmer en kanskje ikke skulle tro var høvelig for små barneskoleelever. Det var særlig en salme som ble valgt igjen og igjen, og første verset i den salmen kunne alle elevene. Ånd fra himlen, kom med nåde, kom her ned med lys og liv : Ikke noen typisk barnesang, sett med dagens øyne, men vi likte den og sang den oftere enn noen annen salme. Da jeg selv begynte som lærer, i det samme skolehuset der jeg sjøl hadde vært elev, var det ennå vanlig å synge en salme ved skoledagens begynnelse og slutt, og jeg lot også elevene få velge hvilke salmer vi skulle synge. Også i den klassen ble denne salmen oftest valgt. Hvorfor det ble slik også i denne klassen er ikke lett å forstå. Kanskje var det slik at jeg ubevisst påvirket elevene til dette valget. For meg har det alltid vært slik at denne salmen har gitt meg en rolig og trygg følelse. Kanskje var det slik elevene følte det: Den passet inn i det trygge og rolige miljø i disse klassene? Jeg tar meg ofte sjøl i at jeg går og nynner denne salmen som synges så sjelden i dag. Fremdeles gir den meg en følelse av ro og trygghet En salme som ofte dukker opp i tankene mine Det er gjerne slik at det er en opplever i barneårene, husker en vanligvis utover i det voksne livet, ikke minst det som skjedde i ens tidligste skoleår. Fra mine første år i barneskolen er det enkelte ting jeg husker særlig godt, blant annet en salme vi ofte sang. På den tida sang vi mye i skolen, både sanger og salmer.

16 16 - Jula varer helt til påske... Ei vandring gjennom juleevangeliet Dette innlegget kom etter at julenummeret av Kirke og Menighet var gått i trykken. Derfor tar vi det med nå, og gir ordet til innsenderen, Svein Arild Berntsen: Jula har glitret "Jula har glitret lenge i butikkene... Vi er i en tid der krefter vil nøytralisere budskap og tradisjoner. Med årets Julespill i Finnsnes kirke,så har små og store fått tatt del i det noe viktig som ikke finnes i butikkhyllene. Sammen med barnehagene på Finnsnes,så fikk jeg i denne uka oppleve årets JULESPILL i Finnsnes kirke. Ei vandring gjennom juleevangeliet. Først er det prisverdig at barna får sjanse til å oppleve dette,og ikke bli fratatt en slik tradisjon.det er viktig at dem får danne sine egne tanker om dette. Den største ros må vi vel gi til de voksne aktørene som i lang tid har jobbet med dette, og gitt av sin tid,overskudd og hjertevarme. De tre vise menn: For vi så hans stjerne i Østen, og er kommet for å tilbe han. Og se, stjernen som de hadde sett i Østen, gikk foran dem inntil de kom til stedet der barnet var. Selve scenene og kostymearbeidet var jo praktfullt..!!. Jeg fikk sett hvor stor respons og glede barna viste under vandringen. Jeg er evig takknemlig får at Lenvik menighet prioriterer slikt arbeid. Her legger de en grunnstein -med nytt liv og nye muligheter for oss alle -som selve JULA bare kan gi oss. Håper mine bilder forteller resten...av det jeg hadde på hjertet. SveinA.Berntsen Jesus ble født i Bethlehem Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte han og la han i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget.

17 17 Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se jeg forkynner dere en stor glede en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren i Davids by. Under: Hyrdene på marken Det var noen hyrder der på stedet som holdt nattevakt over sin hjord. Gjør bilen klar til sommeren! EU-kontroll 4-hjulskontroll Reparasjon av alle typer bil Oljeskift Små og stor service Service på ditt airconditon-anlegg Servicesenteret Finnsnes AS Tlf Du finner oss mellom Statoil og Apoteket

18 18 Av Av Harald Jakobsen tanker langs veien Finnes Gud? På dette spørsmålet finnes det vel egentlig bare to svar- enten ja eller nei. Men mange av oss havner vel i «vet ikke- gruppen». De som er troende, vil selvsagt svare klart JA på spørsmålet, mens de som er ateister, vil svare like klart NEI. Det er selvsagt vanskelig å forstå at en allmektig Gud ikke ordner opp i all elendigheten i verden. I tillegg har vi fått Darwins utviklingslære som sier oss at verden ikke ble skapt på seks dager, men at livet på jorda her utviklet seg over millioner av år. Men om vi tror på et «Big Bang» og utviklingslæra, har vi likevel et forklaringsproblem. Et Big Bang kan ikke oppstå av ingenting. Noe måtte være der førtrolig både gasser og faste stoffer. Jeg tenker at gassene laget «banget», men man måtte jo ha noen faste materialer å skape jorda og andre planeter av, sola og månen, stjerner og andre solsystemer. Noe måtte være der før banget. Hvem som hadde skapt det, blir da det store spørsmålet. Å tro at dette hadde skapt seg selv, er heller ikke så lett å tro. lita gruppe elever med i båten, og gikk ut i strålende solskinn. Etter kort tid hadde vi fått to storseier og flere små. Vel fornøyde gikk vi på land. Men forholdene kan skifte fort. Dagen etter var tåka så tett at det ikke var mulig å se over Veimannsfjorden, enda den vel ikke er stort mer enn hundre meter brei. Men vi ble likevel enige om å prøve å gå ut. Først gikk vi rett over fjorden, til vi kunne se land. Så fulgte vi landet til vi kom til Løkta. Derfra stakk jeg ut kursen, og gikk ut i tåka. Jeg ba elevene framme i båten om å holde utkikk etter markeringsbøyene til et lakseoppdrett, for der skulle det være en god fiskegrunne. Selv holdt jeg øye med kjølstripa for å forsikre meg om at vi ikke gikk i ring. Etter ei stund oppdaga elevene ei bøye. Men jeg fikk det ikke å stemme at det var skrevet et båtnummer på den. Det brukte det ikke å være på oppdrettsbøyene. Jeg måtte innrømme for meg selv at jeg hadde rotet oss bort. Mens vi lå og lurte på hva vi nå skulle gjøre, ble det plutselig en bittelite glippe i tåka, og ei av jentene utbrøt: «Er ikke det den lykta vi startet ut fra? Det var det! Jeg måtte motvillig innrømme for meg selv at vi likevel hadde gått i ring. Men nå hadde vi funnet et landemerke, så vi kunne stikke ut en ny kurs hjem. Mens jeg skriver dette, kommer jeg på en strofe fra ei plate fra «Hekla stålstrenger». Den lyder noe sånt som: «Har du fyr, har du løkter langs din vei» Hvis man tror på Gud, fungerer han som en et fyrtårn som viser rett vei. Men selv om en ikke tror, kan Bibelen og dens bud virke som lykter langs livsveien vår, så vi ikke går i ring eller roter oss bort. Lykke til på veien! Jeg tror jeg skal forlate min «filosofering» der, og heller fortelle en historie som hendte meg for godt og vel ti år siden. Da hadde jeg bedt med meg ei gruppe elever fra Finnfjordbotn, som jeg var kontaktlærer for på overnattingstur til hytta på Ytre- Senja. Da vi kom utover, var det strålende vær. Jeg tok ei

19 19

20 20 Etiopiske lekkerbiskener FINNSNES: Den internasjonale kafeen i Finnsnes kirke var meget godt besøkt. På lørdag formiddag var det internasjonal kafé i Finnsnes kirke, med delig mat og flott underholdning. Denne gangen var det etiopisk mat, sang og dans. Kirkestua var stappfull, så enkelte måtte faktisk finne seg plass å spise andre steder. Det hele startet med at Seniorkoret sang blant annet Kjærlekens tid og Du har noe ingen andre har, så fikk man etiopisk sang og dans. Familien Moldsvor avsluttet den innledende underholdningen, med mamma Ingvild Moldsvor ved pianoet og som vokalist, datter Mia Synnøve også som vokalist og pappa Ingar på bass, kunne tilhørerne glede seg over I m singing og He still cares. Familien Moldsvor, med pappa Ingar på bass, mamma Ingvild på piano og vokal og datter Mia Synnøve som vokal. Etter det kunne man få kjøpe fristende kulinariske herligheter med opprinnelse i Etiopia og kaker av mer kjent utgave. Hyggelige damer hjalp kundene til å få en tallerken som bestod av forskjellige retter som passet sammen. De som ønsket det, kunne også få ekte etiopisk kaffe fra nyrista kaffebønner. Små kopper, men sterk smak. Etter alle hadde fått noe å spise, fikk men nok et innslag med etiopisk dans. Det var dans til en smittende rytmisk musikk, dans som må medgis skille seg adskillig fra tradisjonell, traust norsk folkedans! En meget hyggelig internasjonal kafé, både kulturell og kulinarisk. Foto og tekst av Birger Caspersen

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Gudstjenesteordning 2012

Gudstjenesteordning 2012 DEN NORSKE KIRKE I LINDESNES Gudstjenesteordning 2012 www.lindesnes.kirken.no Hjertelig velkommen til gudstjeneste! I snart 2000 år har den kristne kirke feiret gudstjenester. Formen på denne har variert

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Gledelig Kristmesse! Juledagen var fra gammelt av den største festdagen i julehøytiden. Dette speiles fortsatt i flere språk, deriblant engelsk hvor denne dagen kalles

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Forslag til ordning for hovedgudstjenesten for Holla og Helgen menighet Utarbeidet av liturgiutvalget 28. august 2012.; Revidert ettes gudstjeneste 25. september

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker. dåp. og Den hellige ånds navn. Alternativt kan benyttes:

Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker. dåp. og Den hellige ånds navn. Alternativt kan benyttes: Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker 1 Mottakelse til 1 Mottakelse til den utvidede hilsen inn som en kan- mulighet, dåp dåp men ønsker ikke å gi anledning

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant.

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant. Julepreken 2017 For noen få dager siden fortalte, Jarle, diakonen vår, at det nettopp var født to barn på flyktningmottaket på Dikemark. Barn fødes jo hele tiden, på sykehus, i en stall, og på flyktningmottak,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR FAMILIEGUDSTJENESTE (G3) Familiegudstjenestene kan ha dåp eller nattverd, men ikke begge deler. Gudstjenestene bør være korte, ikke over 1 time. L = liturg ML = medliturg

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. 1 Mottakelse til dåp. 1 Mottakelse til dåp

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. 1 Mottakelse til dåp. 1 Mottakelse til dåp Høringsforslaget til Revidert dåpsliturgi (KR sak 41/15) Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. L I dag skal NN/(antall) barn bli døpt.

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Samling Preludium med prosesjon ( ) Bare prosesjon ved dåp, konfirmasjon, på høytidsdager og spesielle gudstjenester. Nattverdselementene bæres inn og

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE I SAMLING 1 Forberedelse Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste La oss være stille for Gud Kort stillhet. Tre klokkeslag 2 Preludium / Inngangssalme 3 Inngangsord

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME Et eksempel på mal for en ganske kort gudstjeneste etter forslag til ny gudstjeneste for Den norske kirke ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer