Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel"

Transkript

1

2 w mf Redaktørens hjørne Julen nærmer seg og noen har kanskje tenkt å feire den på fjellet. Det er blitt vanligere de siste årene å både feire jul og nyttår på fjellet. Årsaken til dette kan være så mangt. Det er blitt større komfort på norske fjellhytter, de fleste har fått en femte ferieuke, og tilgjengeligheten med godt måkte veier er også en medvirkende årsak. Og det er vel ingen steder man kan få slik julestemning som på fjellet. Det pleier å være snø nok, og en skitur før ribbe og pinnekjøtt skal fortæres er ikke å forakte. Ja, det er tydelig at norske juletradisjoner er i ferd med å endre seg. Det er blitt mange nye juletradisjoner. Og til dere som reiser til Hugulia i julehøytiden ønsker jeg en god tur. Jeg vil også få benytte anledningen til enda en gang fa takke de trofaste annonsørene for at de slutter opp om Hugustubben. Vi er avhengig av inntekter for å kunne betale de kostnadene vi har til porto og diverse. For selv om bladet er ett eneste stort dugnadsforetak, har vi noen kostnader som skal dekkes. En liten sum drypper også ned i velkassen, og det er penger som kommer hele fellesskapet til gode. Selv om vi ikke ønsker å bli et rent annonseorgan, er det ideelt at vi har omtrent det antall annonser som vi har nå. Og det er en glede for meg at alle som var med i forrige runde ville bli med i de tre neste numrene. Jeg håper inderlig at de får noe igjen ved øket salg av de varer og tjenester de annonserer for i Hugustubben. Einar Solvoll har også hatt intervjuer med sentrale personer hos alle nåværende annonsører de siste par årene, så jeg håper at også dette, sammen med annonsene, har bidratt til å øke kjennskapet til disse bedriftene. Alle annonsørene er lokale bedrifter, og det burde være en fordel både for alle at man kjøper de fleste varer og tjenester så nær hytta som mulig. La oss gjøre vårt for at næringslivet i Land skal blomstre. Det er også gledelig at Ulsaker & Nilsen endelig har fått tipping og Lotto. Gratulerer! Artikkel om dette kan du lese i bladet. Jeg ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år, enten julefeiringen blir hjemme eller på Hugulia. Foto 1. side: Bengt Wilson Stoff kan sendes til: Arne R. Bjørnstad. Kløftaveien Kolsås eller mailadresse: Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel Vi fører dagligvarer - Nystekt brød, rundstykker, wienerbrød og boller. Bensin og propan i butikkens åpningstider. Hvis du vil komme til varm hytte kan vi reise opp og sette på ovnen eller fyre opp i peisen. Og vil du at vi skal ta med varene du trenger, er det bare å ringe og bestille så kan vi legge dem i kjøleskapet og fryseren. Åpningstider: Som du forstår er det er ikke nødvendig å bryte fartsgrensene for å nå oss før vi stenger. BARE RING! Mandag-Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Søndag, se oppslag ved butikken! Vi bringer varer etter avtale! Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Alf Ivar og Marit Nilsen 2880 Nord-Torpa Telefon: Telefaks: E-post:

3 FORMANNEN HAR ORDET: i kø st' Referatet fra årets generalforsamling 9. september folger denne Hugustubben. Det er svirt viktig for arbeidet i velforeningen at flest mulig av medlemmene moter opp på generalforsamlingen og gir uttrykk for sine synspunkter. Det må ikke nødvendigvis være gjennomflammendeinnlegg, men bare ved å være til slede og kanskje ved å gi en aldri så liten anerkjennelse ul alle de som på frivillig basis jobber for et best mulig hytteområde. God oppslutning både på generalforsamling og dugnad viser at vi har en levende organisasjon med mange medlemmer som vil bidra til å gjøre hytteområdet vårt best mulig. VI setter stor pris på at medlemmene ønsker å være delaktige og ta i et tak. og oppgaver er det ingen mangel på. verken i styresammenheng eller ellers. En ny vintersesong! 2006 er på hell. og vi står foran et nytt år med utfordringer og muligheter. I sknvende stund (3. desember) er det heldigvis snø i Hugulia. i motsetning til i lavlandet. Det er kjørt løype ned til Slåtten Seter to helger, men selv i Hugulia er det regn og plussgrader. Likevel vil det hvis det ikke skjer noe dramatisk de neste dagene, ligge en fin "såle" med hardpakket snø og vente påflerekuldegrader og mer sno. Løypeleggeren har fan grundig service fra de utrettelige Ivar Pladsen og Odd Harald, og de melder om at alt er klart til en ny vintersesong for løpeleggeren. Økonomien itovpeleggersameiet er anstrengt, men med fornuftig drift vil ah falle på plass i løpet av et par år. Ved kjøp av postkort (som er produsert helt kostnadsfritt» eller T-skjorte (det begynner å bli tynt med store størrelser) er du med å lene økonomien i sameiet. Så LØP OG KJØP - du får kjopt begge deler hos Ulsaker & Nilsen. I tiden framover vil del bli kjørt løyper i helgene, men i første omgang bare fra parkeringsplassen på 6-feltet og ned til Slåtten Seter. Dette gjør vi for å spare maskinen ved at vi kjører på områder ulen stubber og stein. Så snart det er godt med snø og fram til vinterferien blir også de andre løypene i nærområdet kjørt, men det er først fra vinterferien og framover at det vil bli kjort løyper oppe i høyfjellet. Men uansett er det værforholdene som bestemmer kvaliteten på løypene. Der løypeleggeren kjører fram og tilbake i samme trasé, vil det bli lagt et skøytespor ved siden av det tradisjonelle skisporet. Og husk - Seterrunden som går innover fra Hugulia fjellstue og Langhaugrunden som går ut fra Slåtten Seter, er et fine alternativer i dårlig vær. L j L SU du på hytta? Meld ifra til Odd Harald! I perioden fram til vinterferien kommer det erfaringsmessig mye sno. og vaktmesteren har en sterk intensjon om at veiene skal være best mulig fremkommelige uansett når man kommer til Hugulia. For at du ikke skal bli skuffet, er det fint hvis du gir Odd Harald beskjed i god tid om når du kommer oppover. Send en mail til: ohbergm rwtmail.com eller STYRET 2006/2007 HYTTE TLF. PRIVAT TLF ARBEID Formann Lars Lie mobil Haukeveien 2B, 1357 Bekkestua Nestformann Tor Holmgren Sagbakken Nordby mo Driftsansvar Arild Baaritd mobil Barliskogen Strømmen Kasserer Hans Hide mobil Røsslyngveien Sofiemyr Sekretær Trond MervokJ Skiakersgutua 27B, 2750 Gran Redaktør Ame R Bjørnstad Ktøttaveien Kolsås no mobil vararep. Torbjørn Hundere Jonas Reins gate Oslo mobil vararep. Sissel Berger / mobil Thygesons vei Oslo Valgkomité Ole-Jacob Nielsen mobil Paskerennskomrté Kjell Nyenget mobil Friluftsutvalg Tor Holmgren mobil Driftsutvalg Vedlikehold redskap etc Ivar Pladsen mobil Veier, pumpehus etc Jon Schrøder mobil El. anlegg Lasse Solstad mobil Turistforeningen skal merke løype fra Hugulia neste sommer Vi har fått en henvendelse fra Den norske turistforening som ønsker å T-merke sti i skiløypa fra Hugulia og så videre langs Hugulitjem og opp på fjellet gjennom 8-feltet. Dene har selvfølgelig verken grunneier eller velforeningen noe i mot. Ny hytte ogfiski Høgkampvann Arbeidet med å fåtilen ny hytte ved Høgkampvann fortsetter. Samarbeidet med kommunen tar lin tid. men alle signaler er positive så langt. Videre er det veldig realistisk at vi klarer å sene ut fisk i vannet itopet av sommeren. VI regner med at vi i løpet av vinteren skal ha alle formalia i orden. Vann fram til hytteveggen fra pumpehustne? Ener samtale med rørlegger, diskusjon med grunneier, og en forberedende diskusjon på årets generalforsamling er det el klart ønske om at det arbeides videre med denne saken. Det som er mulig, er følgende: Det legges rør ut fra pumpehuset fram til hytteveggen hos de som ønsker det. Som alle vet er det strenge regler for avløp, og grunneier og styret presiserer at en slik ordning bare kan gjennomføres hvis gjeldende regler blir fulgt. I hovedsak sier den regelen at vann til spnng på hytteveggen ikke krever avløp, men med en gang det plasseres vann inne i hytta, er det klare regler for hvordan avtopsløsningene skal være. I utgangspunktet ser styret for seg at hytteeierne som sogner til de forskjellige pumpehusene. lager en arbeidsgruppe som forst kartlegger hvem som kan være interessert i en slik ordning. Når denne kartleggingen er gjort, tar en kontakt med ring/send SMS til Dette gjelder spesielt hvis du i styret og avtaler et møte med rørlegger som ser på mulighetene som finnes for hvert enkelt pumpehus. For de hyttene denne perioden reiser opp utenom helgene. som ønsker å være med. utarbeides det en plan for løsning og et kostnadsoverslag. Det må graves ned vannledning fra pumpehusettilde respektive hyttene. Der det er mulig, kan vannledningen graves ned i grøftekanten. Der det ikke er mulig, må den grave- ned over grunneiers tomt på en mest mulig skånsom måte. Alle kostnader for nedlegging av vannrør bekostes av hytteeierne. Vi ser for oss at det betales en avgift til velforeningen og grunneier nå ca kroner til drifting ogtillatelsetil å grave langs veien på grunneiers tomt. Hvis det må ytterligere gravingtiliterrengetpå grunneiers tomt. vil en måtte betale ettilleggi pris. Vi er i samtaler med grunneier om et avtaleverk rundt dene. Innskuddet til velforeningen brukes til å oppgradere pumpehus og fornye pumper/pumpehull etc. der det er behov for det. Så for de ivrigste er det bare å sette i gang kartlegging av interesserte hytteeiere i sin område og se om dene kan v ære mulig å gjennomføre. Til slutt v il vi i styret ønske alle EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT HUGUL1AÅR12007

4 Den første indikasjonen på jern i grunnen er den karakteristiske oljeaktige hinnen som sees på vannflater. Jernionene følger vannet gjennom jorden og selve dannelsen av malm skjer når det jernrike vannet møter oksygenrikt vann og det bygger seg opp strukturer rundt små partikler, røtter etc. På bildet er en "malmåre" gravd over ved en veigrøft. Foto Finn Audun Grøndahl. Randsfjordmuseene AS. Hvem var det som første gang lærte bronsealdermenneskene i vårt distrikt å utvinne jem. Hetittene i Lilleasia kunne kunsten, kanskje 2000 år før Krf. Men de brøt jernet ut av fjell. Det var først etter at deres rike falt om lag 1200 før Krf., at kunsten å utvinne jern ble spredt utover i syd-europa. Her kom jernet til å skape grobunn for sivilisasjonenes oppblomstring og samfunnenes rikdom i landene rundt Middelhavet. Når man kombinerer metaller og rikdom går tankene først og fremst til gull. sølv. kobber og andre skinnende og prangende gjenstander. Men jernet skapte kanskje større rikdom. Da jernalderen var ung i middelhavslandene, levde Nordens befolkning enda i bronsealderen. Her til lands ble det meste av bronsen importert, og med denne kom smedene som kunne bearbeide dette metallet. Bronse er en legering av tinn og kobber. Disse metallene ble ikke utvunnet i Norge på den tiden. En kan vel si at hit til Norge kom smeden før jernet. Lang, lang tid og mange små skritt ble gått før de første jernvinnene ble prøvet i våre distrikter. Historikerne er usikre på om utvinning av jem fra myrmalm er et nord-europeisk fenomen eller om det også har foregått i andre kulturer. De eldste spor av tidlig jernutvinning i Norge stammer fra årene 200 før og til 200 etter Krf. Fremdeles stiller vi det evige spørsmålet. Hvordan begynte det? Ingen har enda gitt noe svar på denne gåten. Produksjon av jern på Hetittenes tid skapte positiv utvikling i deres kultur. Det samme skjedde i våre bygder vel 2000 år senere, sammenfallende med starten av vår tidsregning. Jernet var råstoffet for redskap og våpenproduksjon. De distrikter som hadde malmrike myrstrekninger ble etter hvert attraktive for makteliten i samfunnet. Her blomstret velstanden opp. Kari Norda!. Daglig leder ved Land Museum Hele tiden var SMEDEN en nøkkelperson. Det var han som vurderte myrmalmen, jernet, kvaliteten, bruksmulighetene. Hans fagkunnskap var arvet gjennom generasjoner. Mange trodde han var en magiker som kunne smi lykke eller ulykke inn i redskaper eller våpen. Eventyr og sagn ble knyttet til smeden, smia og essen. Smeden smidde ikke bare jern, han hadde også kunnskap om andre metaller. Han kunne smelte sammen legeringer og pryde våpen med flotte ornamenter. Han smidde signeter og stempler. Han kunne som regel støpe tinn og edle metaller til smykker eller pynt på seletøy. Av det glødende, myke jernet kunne han lage plogjern eller stabburslåser. nøkler og beslag på skap og kister. Alt kunne lages i smia. Smeden kunne være både kunstner og grovsmed. Bonden hadde stor respekt for mannen som kunne forme det harde materialet til både hestesko og vakre prydgjenstander. Magien fantes i essen, i det sorte og glodende kullet, i det rødglødende jernet og gnistene som steg opp mot himmelen. Hammeren banket vekk "det onde", bare "det rene" ble igjen. JERNBARRER var smidde stenger av jern med et hull i ene enden slik at de kunne tres på en kjepp eller ei snor. Slike barrer kunne bli eksportert ut fra

5 bygda. En må anta at de også kunne bli brukt som betalingsmiddel. Barrene kunne være ca cm. lange og omtrent 4 cm brede ved hullet. Vekten kunne være fra et par hundre gram til opp mot halvkiloet. Dette var jem som kunne bearbeides og herdes for så å bli smidd til gjenstander. Funn av jernbarrer var gjort på i alt 6 steder i Land da "Boka om Land" bind II ble skrevet. Mengden jem varierer fra I barre og opp til 40. De store depotene er nok gjemt unna for å sikre rikdommen i ufredstider eller andre kriser og så er funnstedet glemt og hundreårene har gått inntil de har blitt funnet igjen, helt tilfeldig. Til sorg for den som eide jernet og til glede for dagens historieskrivere. Vi må kunne tro at det eksisterer mange flere jernutvinningsplusscr i Land enn de 6 som ble registrert i 1920-årene. I de arkeologiske rapportene av nyere dato finnes 11 forekomster i Land. Med dagens metoder og bedre kunnskap om hva man skal se etter i utmarka skulle det være gode muligheter for at antallet funnsteder kunne stige. Analyser av jernmalm, gjort av Ame Espelund. viser et uvanlig rikt jerninnholdet i rosta malm fra vårt distrikt. Faktisk noe av det høyeste jemutbytte i Norge. Man kan forundres over at produksjon av et slik kvalitetsprodukt opphørte. T. Dannevig Hauge har skrevet utførlig om jernblestringen i Boka om Land bind II. Han konkluderer med at våre store forekomster av jernmalm har gjort Land-bonden velstående og bygda rik. Han slutter sin artikkel med Theodor Caspari* dikt om jernvinna i oldtiden: Og denne malm - i tusen år, av myrens armod hævet. - Den høynet folkets trange kår, den reiste bygden, gård for gård, og satt stål i grevet. Den sang som øksehugg i skog, gav jem til bondens tunge plog, og sverd når det ble krævet. Kilder: Norsk Historisk leksikon. Cappelen 1974 Aschehougs Norges historie fra bind I Boka om Land. bind IL Lands Museum yr ei-imtåliåsjm AS ' \> DØGNVAKT TLF A "Din lokale elektriker" Alle typer elektrisk installasjon. Vi kommer på befaring og gir en god pris på jobben. Vi er fleksible og gir deg topp kvalitet og service. Vi jobber også i Oslo og Bærum Ring oss på tlf

6 Vi har det meste til hytta! Velkommen til en faghandel - litt utenom det vanlige. Stor varmeavdeling Vi monterer over hele Østlandet! Ovner, parafin, peiser, pelletsovner, klebersteinsovner/peiser Stålpiper Hytteutstyr som hyttetoaletter og solcelleanlegg Lås og beslag m.m. Vi skaffer og maler. gulvlegger Utleie av: Gulvslipemaskiner Poleringsmaskiner Tepperensemaskiner Strømaggregat Velkommen til en hyggelig handel og god service! ^futte^utikken JØTUL Fargehandel Jernvarer Kjøkkenutstyr Elektroverktøy Gressklippere Gulvbelegg GRAMT J I\NA Dokka Farge & Dokka Miljø Sentrumsbygg Dokka - Tlf E-post: - tiriihft-kfffrr AS TJMALIN 6JOTUN [3 Nordsjo 4TITKI \W.I l'\v «0.1 (JBlpirtBT) AGA Tarkett [SCA NOXJ SOTricMng- Jordan*

7 Hjertesukk fra valgkomiteen Som dere alle vet har vi i valgkomiteen ansvaret for å skaffe folk til de nødvendige tillitsverv her i hyttegrenda vår for at vi alle skal ha det bra. og få mest mulig ut av den forholdsvis korte tiden vi er her av gangen. Vi er så heldige å ha Lars Lie som formann i velforeningen vår. Jeg ser på han som " pytt og panne".- Men selv om Lars har en meget stor arbeidskapasitet, greier han ikke å gjøre alt alene. Derfor har han med seg i styret folk som evner å se framover sammen med han. - Disse folkene er. sen med mine øyne et meget godt team å ha for Lars og oss. Vi skal heller ikke glemme de tre hytteeierne som utgjør den tekniske staben sammen med vaktmesteren. Uten disse ville det gått veldig galt med alt utstyret vi bruker hele året for å holde området vårt i orden slik at det fungerer til alle årstider. Tenk bare på friluftskomiteen. - Den omtanke disse folkene har for at vi skal kunne benytte oss av alt det naturen kan gi oss av bla. påfyll av krefter til hektiske arbeidsdager, og ikke minst - gjøre oss sterke til å takle de traumatiske opplevelser som vi alle " har hatt - har - eller får før eller siden. Alt dette tar vi mer eller mindre som en selvfølge. Jeg må jo si at i dette øyeblikk tenker jeg litt på følgende måte: - Vi betaler jo nesten alle for dette gjennom velkontingenten. Da skal vi jo ha noe igjen for pengene. - Her må jeg skynde meg å si - at en annen tanke umiddelbart slår ned i min hode: Hva ville dene ha kostet om vi skulle ha leiet folk til å prosjektere og gjøre alle disse ting som gjør hyttehverdagen sa grei for oss. Og - ikke å forglemme dugnadene som mange av oss er med på. Det er viktig å være med på disse for å forstå hvor mye dette betyr for hver av oss å bli kjent med andre på feltet. Tenk så koselig det er å møte et annet menneske på tur som du har opplevd å jobbe sammen med. som du har utvekslet tanker med under arbeidet, og som du har sett framover sammen med om hva som kan gjøres neste gang vi møtes til dugnad. Det har faktisk hendt at jeg har møn en hyttenabo på fjelltur og blitt enig om at vi skal ta en halvtime sammen for å fullføre det vi ikke fikk gjort på dugnaden i stedet for å la det ligge til neste år. Dene mine venner, er å ta ansvar for - bry seg om - og ta vare på området vårt slik at vi alle kan nyte dette i rulle drag. Kort sagt: under nåværende forhold funger styret - komiteer - og dugnadsånden nærmest perfekt. Men dersom du vil. kan denne idyllen bli helt perfekt uten " TRUENDE SKYER " forårsaket av oss selv. Men - en dag - ser jeg at alle disse folkene som nå er ** primus motor " på hver sin måte. må si stopp. Nå trenger jeg å nyte derte vi har skapt sammen i fulle drag. Nå har ikke jeg ork - tid - kapasitet lenger til å jobbe her oppe. Nå må jeg ha mer tid til meg og min familie. Jeg orker faktisk ikke å ha forpliktelser her opp. -Nå må jeg kunne ta ut av naturen det den har å gi meg. Da vil du faktisk kunne oppleve at naturen vil gi deg tilbake krefter og gode tanker og sinnsro som takk for det du tilføyde naturen og fellesskapet ved din tidligere innsats. Med så mye positivt som hender i hyttegrenda vår håper jeg at vi alle innser at de nåværende folkene i styre og komiteer ikke kan holde på her oppe i all framtid. Derfor - henstiller jeg til alle dere hytteiere å tenke nøye igjennom om ikke NETTOPP DU kan " avtjene verneplikt" i fellesskapet. Vi vil i framtiden trenge flinke folk i alle grener for å videreføre det solide grunnlaget som har blitt lagt i velforeningen vår. Valgkomiteens største oppgave nå er å skaffe erfarne folk til ta seg av regnskapet vårt. Derfor. - vær snill - å tenke igjennom - om du kan ta en slik oppgave i fellesskapet, eller en annen oppgave på sikt. Dersom du skulle føle ønske / behov om å delta i styre eller komiteer vær snill å ta kontakt med: Ole-Jacob Nielsen: tlf: / Øystein Berger tlf: Lasse Solstad: tlf: Ole-Jacob Nielsen Hytte 617 Kiosksalg i vinterferien I vinterferien onsdag 21 og lørdag 24 februar 2007 blir det kiosksalg i løypekryss Slatten, Midtstrangen, Hugulia ved foten av Høgkampen (der hvor Røde kors har salg i påsken) Begge dager fra kl. 11:00-15:00 Inntektene gar til løypesameiet. Ønsker alle lesere av Hugustubben en God Jul? [ e } Bjørn Utfører alt i Byggmester Bjørkebakken Tlf Byggevarene leveres av (Q RingAlmTreAS BflUBDflL I J\ ØRA TREVARE; LANDHANDLERIAS \Æ I»»-ww^i TH ti * Fti II 11 M M L_^J 7

8 Foto: Ame R. Bjørnstad Fra Finnmark til Hu gull / hytte nr 1203 i Hugulia finner vi Eva, Tor og Martin Holmgren. Eva og Tor kommer opprinnelig fra Finnmark, men har bodd i Rælingen i 27 år. De har to barn, Charlotte 24 år og Martin 14 år. - Hvordan har det seg at dere havnet oppe i Hugulia? Vi har begge vokst opp med hytte, og har mange gode minner fra hyttelivet. Men med små unger og nyn hus. ble ikke hvtteplaner prioritert før i Svigerinna mi, Ellen Trollsaas. hadde en kollega som skulle selge hytta si på felt 3 i Hugulia. Vi dro oppover for å se på den sammen siden vi begge var på jakt etter hytte på fjellet. Istedet for å oppsøke hytta først, tok vi skiene på og la i vei innover fjellet. Hytta kunne vi alltids endre på. men ikke terrenget. Vi kom hjem full av entusiasme og helga etter dm jeg og Eva opp for å bestemme oss. Det hører med til historien at Eva var gravid og kvalm, hytta var omringet av høye trær som skygget for sol og utsikt. Jeg var vel ikke helt overbevist, skyter Eva inn. men lot meg overtale. Så i 1992 ble vi hytteeiere, sammen med familien Trollsaas. - Betyr del, Tor. at det var skiterrenget som fenget og ikke hytta? Ja. definitivt var det skiterrenget som avgjorde. Men jeg likte også veldig godt hyttefeltet, og spesielt at hyttene ikke la oppå hverandre som vi ser i mange hyttefelt, eksempelvis Hafjell. Terrenget her minner meg mye om Finnmark, og det beste av alt er at man slipper snøscootere og det bråket det medfører. Her kan man gå i timevis i flotte preparerte løyper og nyte stillheten. Men for all del. hytta var fin den. og etter som vi fikk kvittet oss 8 med en del trær ble det lysere og triveligere. Men sant skal sies. Eva var vel med en 5-6 ganger på like mange år. - Og likevel. Eva, bygde dere ny hylle i år 2001, hva fikk dere til å gjøre det? Ja. si det. Da prospektet ble lagt ut på nye tomter i '99 fant Tor tomt. tegnet hytta, fikk tak i flinke håndverkere, og hadde en utrolig overtalelsesevne. Jeg fikk dog en bekreftelse på at dette skulle være en vinterhytte. og vi skulle iallfall ikke tilbringe noe av sommeren her. - Har det blitt slik.' Overhodet ikke. etter en kort gjennomlesning av hyttebøkene, har jeg vært her ca

9 200 døgn i løpet av disse 6 årene siden vi bygde hytta. Ja, jeg hadde ikke trodd det. skyter Tor inn. Vi stortrives på hytta og nyter livet i fulle drag her. - Hva er det beste med hyttelivet her i Hugulia? I en travel hverdag er hytta blitt et fristed. Dessuten er det viktig for barn og unge å vokse opp med et aktivt friluftsliv. Det har vi større mulighet for å påvirke dersom vi disponerer hytte, og ungene blir tidlig tatt med på tur og lærer å sette pris på det. Kilers er hyttelivet for oss: Rott natur, lange fjellturer, late dager på badeplassen, middag med gode venner, bøker, spill og peiskos. Dessuten mange kvelder på terrassen. Til og med dugnader er lystbetont her. I tillegg har vi en utmerket nærbutikk. Ullsaker & Nilsen, som kan skaffe nær sagt alt av varer, så man trenger ikke å hamstre før man drar på hytta. Charlotte har nesten aldri vært her. men sist hun var her sa hun at hun ville komme oftere. - Du Tor sitter jo i styret for Hugulia vel og er leder for friluftsunalget, hvordan oppleves det? Jeg liker å engasjere meg og bidra til et positivt resultat. Dugnadsviljen her i Hugulia er meget god. Vi har stor oppslutning på våre to årlige dugnader, noe som reportasjene her i Hugustubben vitner om. Men det er viktig å understreke at mye av grunnlaget for dette ble lagt av et aktiv styre på 90-tallet. De utarbeidet et visjonsdokument om hvordan Hugulia kunne utvikles til å bli et bedre sted både sommer og vinter. Og det er dette vi høster av nå. Ørreten spretter i tjernet, badeplassen er etablert og området rundt tjernet er et fantastisk skue. Vi har fått atskillig bedre løypenett og mer er på gang. Alt dette får vi til fordi vi har en entusiastisk leder i Lars og en flott gjeng som stiller opp på dugnadene! - Hvordan ser dere på framtiden her i Hugulia? Vi tror at hytteliv bare vil bli mer attraktivt i årene som kommer. Flere og flere vil få innlagt vann og egen vei til hyttedøra. og bredbånd med internett-tilknytning gjør at man kan sitte på hytta å jobbe og dermed forlenge helga med en dag eller to. Det er deilig å være her. bruke naturen og hente overskudd. - Er du enig i dette Martin? Jeg trives godt på hytta. Når jeg var mindre ble det mye hyttebygging i trærne og mange roturer på tjernet. Det jeg liker best nå er å gå i fjellet. Det ble flere turer i sommer, både dags- og overnattingsturer med telt. Nå gleder jeg meg til skisesongen begynner. Jo. hytta er bra den. men jeg orker ikke dra dit hver helg. Hytta i Novemberxcer.

10

11

12 ************* "Nisjesagbmk" og byggevarer I5TEFD Nord-Torpa, tlf , faks www, kisfefossaq. no LAFTETØMMER -gran og furu TAKÅSER - gran og furu VILLMARKSPANEL - furu ANNEN SELVPRODUSERT SKUR - firkanter - dragere - snekkerplank Spesielle dimensjoner leveres pa bestilling. LEIESKJÆRING - hon - flis - bark TRELAST OG BYGGEVARER - gjennom avtale med: BYGGERIET MMMMMMt

13 Foto: Einar Solvoll og Arne R. Bjørnstad Nå kan du bli millionær hos Ulsaker & Nilsen Endelig, etter mange års kamp for å få Tipping og Lotto til butikken er avtalen vel i havn. Alf Ivar og Marit Nilsen hos Ulsaker & Nilsen er lettet og glade. De har hatt Fire søknader og Fire avslag bak seg. Men har aldri vært inne på tanken om å gi opp. For hvert avslag de har fått. har de funnet nye argumenter for en ny søknad. Og argumenter for hvorfor akkurat Ulsaker & Nilsen skal ha spillene, burde det være nok av. De som har tippet eller kjøpt Lotto har vært nødt til å reise, enten til Fagerlund eller Dokka. Og da skal det ikke mye fantasi til for å forstå at der man tar Lotto og Tippingen, der kjøper man også inn de dagligvarene man trenger. Ola Kristian Brenden med Alf Ivar og Marit på hver side. Har han vunnet tro? Det er mange som både tipper og kjøper Lotto hver uke. Og mat skal man også ha. Så da blir vår oppfordring til alle: Bli en mett millionær hos Ulsaker & Nilsen. Mens vi venter på at kupongen skal gå inn med gevinst, kan vi handle de gode varene der og føle oss som millionærer. Ulsaker & Nilsen har også så fleksible åpningstider at det burde være mulig for de fleste å kjøpe inn det meste av det de trenger for helgen der. Red Denne mannen kan fjøre deg til millionær! Legg merke til det fine, nye skiltet i bakgrunnen. Og selv om det kan være hyggelig med en tur til Dokka i ny og ne. er det også mange som synes det er godt å slippe. Det er også viktig for nærbutikken at så mange som mulig handler der. Gjør man ikke det. kan den være borte før man får sukk for seg. Det hjelper ikke at servicen er aldri så god hvis kundene kjører forbi. Men både bygdefolk og hyttefolk trenger nærbutikken, og med moderne butikkvirksomhet. Post i butikk og nå også tipping og lotto, burde forholdene ligge godt til rette for en tryggere fremtid. 13 Og kommer man litt sent opp fredag, er det bare å ringe tlf og spørre om Alf Ivar kan sette varene på et egnet sted. Han kan sikkert gjøre klar en uregistrert lottokupong også hvis man ønsker det.

14 Generalforsamling lørdag 9. september2006 Torgeir Brørbx som har skobutikk på Jevnaker, takker Lars for god formannsjobb ved å gi ham flotte fjellstøvler. Det ble nærmest full sal på Dal Grendehus denne lørdags ettermiddagen. De fleste fra dagens dugnad stilte også på Generalforsamlingen. Møtet ble ledet av formann Lars. og det var nærmest som en parademarsj å regne. Med et budsjett i balanse og penger på bok. ble styrets forslag om å redusere kontingenten med kr vedtatt. Tror alle var fornøyd med det. Til de store løftene med kjøp av ny traktor, snøfreser og ikke minst, oppgradering av veiene de siste årene, har vi hatt behov for hver medlemskrone. Men nå. når vi går inn i en litt roligere investeringsperiode. syntes styret det var riktig å takke medlemmenes tålmodighet på denne måten. Det var heller ingen kontroversielle saker som skapte opprør hos medlemmene. Tvert imot. Styret, med formann Lars i spissen, fikk ros for det gode arbeidet, og den aktive innsatsen som blir gjort for Kjell Vidar orienterer om Postkoms tomteprosjekter. Hugulia velforenings fellesskap. Det er hyggelig at man verdsetter det arbeidet som blir nedlagt av hvert enkelt styremedlem og deres hjelpere. For det er flere enn folk i styret som gjør en innsats i Hugulia. Ingen nevnt, ingen glemt. Men vi vet hvem dere er. Og det er "ittno som kjem ta sæ sjøl". Skal ikke skrive noe langt referat her. det er det referenten som gjør, men en av sakene det blir spennende å følge i tiden fremover, er arbeidet med ny hytte ved Høgkampvann. Det virker som det er langt frem før dette kan realiseres, men styret er innstilt på å jobbe aktivt med denne saken så følg med i Hugustubben fremover, så skal dere få så oppdatert orientering som mulig. Det blir også spennende å følge Postkoms arbeid med de nye tomtene de prosjekterer. Kjell Vidar orienterte om det som har vært gjort så langt. Men det blir nok ikke noen avklaringer på disse, eller andre grunneieres utbyggingsplaner før den nye kommuneplanen skal vedtas, tidligst i Ellers ble vi tatt vel imot av vertskapet på Dal grendehus. Det ble servert kringle og kaffe. Vi føler oss virkelig velkommen, så vi setter stor pris på at vi får holde våre Generalforsamlinger her. Og så gikk alle hver til sitt. og alle var enig om at vi hadde hatt en fin dag! 14

15 Slåtten Seter i 30 år fra 1973 til 2(X)3 uten vei vann og kloakk og mulighetene for strøm glapp gang på gang, og Sissel og jeg blir jo ikke yngre, så vi måtte ta en tøff beslutning. Resultatet ble å selge hytta på Slåtten og flytte til IH (il LIA. Noe vi aldri har angret på. ^m^mm^~-^. : -~^ei^^^sss^^^^^^^^/^^^^ Så tilbake til hyttenavtwt som hyttene våre har hatt i alle år. Helt fra gymiuisietiden ble jeg kcdt Piters blant kameratene mine (kommer fra etternavnet som var litt langt). Navnet brukte jeg også på båtene jeg lutr eid. Da vi flyttet fra Slåtten, ble vi enige om at navnet måtte følge med. Det var liksom slik det føltes... Vi som alle med respekt for hyttene sine liar da fått laget skilt til hytta. Vi "fiffet" opp de gamle navneskiltene og så ble det slik. 15

16 ************* Lokalt byggefirma med sterk vekst 2870 Dokka, tlf faks www, kistefos-laft. no BYGGING - hytter - hus - tilbygg TOTALLEVERANDØR - nøkkelferdige hytter RESTAURERING - av hytter og hus KONSULENTTJENESTER - faglig veiledning i ditt byggeprosjekt *************

17 / dette nummeret har vi en ny spalte som skal hete Bokhjørnet. Der vil vi presentere høker som kan være til nytte for våre lesere. Men vi vil ikke komme med noen programerklæring som vil binde oss til å ta med bare "nyttebøke i Bokhjørnet. Det kan også bli presentert bøker som kan være blott til lyst i godstolen en sur regnværsdag. Og vi tar gjerne imot tips fra leserne hvis det er en bok som har gjort sterkt inntrykk. Boka jeg vil presentere i dette nummeret heter "Veien til villmarka" av Trond Stromdahl. Den er utgitt på forlaget Lars Monsen Boksenteret Outdoors AS. Forfatteren er en ekte friluftsmann som har gått Norge på langs i et helt år og vært på tur til Alaska med sin gode venn Lars Monsen. Dette skulle borge for at han har god greie på friluftsliv og har noen viktige tips å komme med til folk som ikke er fullt så erfarne i å ferdes ute i naturen. Lars Monsen hilser alle i Hugulia og håper alle vil ha glede av en bok som dette. Boka egner seg spesielt godt for barn og ungdom som ønsker å ta sine første skritt alene eller med gode venner på tur i fjellet, i skogen eller kanskje på kanotur. Enten man skal på dagstur eller overnatte under åpen himmel eller i telt. er det viktig å vite hvordan turen bør planlegges og gjennomføres for at den skal bli vellykket. Den begynner med å ta for seg hva slags klær du bør ha for å få en vellykket tur. Følger du disse rådene, kan du nyte turen under de mest ekstreme værforhold. "Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær". Og når du leser om hvordan sekken bør pakkes, vil du bli overrasket over hvor mye du kan ta med uten at den blir tung og ubehagelig å ha på ryggen. Her vil du lære hvordan du kan lage bål. riktig valg av leirplass, og ikke minst hvordan du kan orientere deg med og uten kart og kompass. Du kan få fisketips. og lære hvordan du kan komme nærmere inn på ville dyr og fugler. Og noe av det aller viktigste i denne boka. et kapittel om førstehjelp. Det er ikke stort og utfyllende, men omhandler behandling av de vanligste sår- og småskader man kan få hvis uhellet er ute. 17 Boka har fin layout, korte og lettfattelige tekster. Den er full av flotte tegninger og fine bilder som illustrerer hvert emne på en forbilledlig måte. Korte stikkord i margen som utfyller hovedteksten på en fin måte. Det er sjelden man får en bok som har en pedagogikk som passer både erfarne og mindre erfarne friluftsfolk slik som Trond Strømdahls Veien til villmarka. Jeg vil nesten si det så sterkt at denne boka burde ha ligget sammen med førstehjelpsutstyret på hver eneste hytte i Hugulia. Den kan ha noe å lære oss alle. Hvis du ikke har kjøpt alle julepresangene ennå. er dette den du bør kjøpe til alle som beveger seg utendørs og kanskje litt lenger enn til bussholdeplassen. (Nå kan man kanskje tro at redaktøren har en personlig interesse for at forlaget skal selge mest mulig av denne boka. men det kan tilbakevises her og nå). Boka er pa 168 sider i format 17 x 24 cm. Den har 150 illustrasjoner. Veil.pris ib: kr 298,- ISBN: Den kan kjøpes i bokhandelen eller på Boksenterets nettsider: Red.

18 Bli med på Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det er økt fysisk aktivitet i befolkningen. Det viser seg også at den største økningen er i gruppen over 24 år. Nå er jo dette en stor gruppe, men hvis man deler opp den igjen, er det i de eldre aldersgrupper aktiviteten øker mest. Det er like gledelig at eldre mennesker er aktive som det er bekymringsfullt at den mest inaktive gruppen er de under 24 år. Hvis man ser på økningen av hyttebyggingen i fjellet, ser det ut som om sammenhengen mellom økt aktivitet og tilgang til fjellet ikke er tilfeldig. De som bygger hytte, enten det er på fjellet eller ved sjøen, er stort sett folk i aldersgruppen 40+. Når man først har fått seg et krypinn, (nå er det kanskje feil å kalle moderne hytter for "krypinn") og fjellet ligger der og nærmest roper etter noen som kan gå i det. vil selv den mest inngrodde sofagris smøre seg en brødskive, fylle kaffe på termosen, og stryke til fjells. Og vi som har hatt hytte på Hugulia en stund vet at har du først kommet deg opp på en fjelltopp i maksvær. er naturopplevelsen så overveldende at du glemmer det aldri. Som regel vil dette for de aller fleste være en inspirasjon til å ønske seg på tur igjen. Jeg tror ikke de som har hytte på Hugulia er representative for den gruppen som er inaktive, men det er viktig å være bevisst på at aktivitet og helse henger nøye sammen. Tror heller ikke at barn og ungdom som har hatt tilgang til hyttelivet på Hugulia er de som beveger seg minst. Når man ser alle de ivrige barna og ungdommene som står på startstreken i Påskeskirennet, så er nok problemet hos hyttefolket på Hugulia minimalt. Men det er bekymringsfullt at barn og ungdom beveger seg for lite. Og når man også vet at halvparten av norske gutter mellom 16 og 24 år drikker brus eller annen sukkerholdig drikk hver dag, forstår vi at dette er en utvikling i feil 18

19 Moros i on retning. Derfor er det viktig at vi som er så heldige å ha hytte på fjellet er gode rollemodeller for våre barn slik at de blir like glad i å bevege seg i vår fantastiske natur som vi. Eva Holmgren tok et initiativ i forrige nr. av Hugustubben for å samle til en hosttur til Høgkampvann for ungdom mellom 12 og 16 år. Dessverre ble det litt for kort tid mellom påmelding og utgivelse av Hugustubben. Dette får redaktøren ta på sin kappe. Men jeg har forstått at dette ikke blir siste mulighet. Hun har tenkt å gjenta initiativet neste år. Da håper vi at mange melder seg på og får en fin tur. Vi kommer tilbake til detaljer om dette i et senere nummer av Hugustubben. Og da vil det bli god tid til å melde seg på. Mange unge og eldre er medlem av idrettslag og på den måten engasjert i en eller annen kroppslig aktivitet. Men det er enda flere som ikke driver organisert idrett, og denne gruppen er det viktig å inspirere til mosjon. Norges Idrettsforbund hadde for noen år siden en kampanje som het "Bli med på Morosjon". og det har en dobbelt betydning som er veldig god. Kombinasjonen av å ha det morsomt, og å mosjonere er veldig viktig. Hvis ikke mosjonen gir glede, kan man like godt gi opp først som sist. Men på Hugulia har vi glede av naturen og glede av å bevege oss i den. Det er jeg sikker på gjelder både gammel og ung. Vi sees vel i løypa i vinter? 19 Illustrasjon av Kjell E. Midthun Benyttet med tillatelse fra NIF/NOK

20 Joachim og Arne Amundsen fikk en ørret i Hugulitjern 17. September 2006 som veide over 700 g, og noen uker senere én som veide 1,25 kg. Den til venstre. Noen bedre? å Torpa Tre og Møb il Leverer på bestilling Heltre kjøkkeninnredning Heltre baderomsinnredning Heltre garderober og senger Alt etter mål. Lakkert, beiset eller aldringsmalt. Be om tilbud. Torpa Tre og Møbler 2884 Aust-Torpa Telefon verksted: Telefon privat: E-post: pr~her i Bjønnberget bygges nå 5 nye hytter pa utsiktstomter med vann og avlø 20