Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel"

Transkript

1

2 w mf Redaktørens hjørne Julen nærmer seg og noen har kanskje tenkt å feire den på fjellet. Det er blitt vanligere de siste årene å både feire jul og nyttår på fjellet. Årsaken til dette kan være så mangt. Det er blitt større komfort på norske fjellhytter, de fleste har fått en femte ferieuke, og tilgjengeligheten med godt måkte veier er også en medvirkende årsak. Og det er vel ingen steder man kan få slik julestemning som på fjellet. Det pleier å være snø nok, og en skitur før ribbe og pinnekjøtt skal fortæres er ikke å forakte. Ja, det er tydelig at norske juletradisjoner er i ferd med å endre seg. Det er blitt mange nye juletradisjoner. Og til dere som reiser til Hugulia i julehøytiden ønsker jeg en god tur. Jeg vil også få benytte anledningen til enda en gang fa takke de trofaste annonsørene for at de slutter opp om Hugustubben. Vi er avhengig av inntekter for å kunne betale de kostnadene vi har til porto og diverse. For selv om bladet er ett eneste stort dugnadsforetak, har vi noen kostnader som skal dekkes. En liten sum drypper også ned i velkassen, og det er penger som kommer hele fellesskapet til gode. Selv om vi ikke ønsker å bli et rent annonseorgan, er det ideelt at vi har omtrent det antall annonser som vi har nå. Og det er en glede for meg at alle som var med i forrige runde ville bli med i de tre neste numrene. Jeg håper inderlig at de får noe igjen ved øket salg av de varer og tjenester de annonserer for i Hugustubben. Einar Solvoll har også hatt intervjuer med sentrale personer hos alle nåværende annonsører de siste par årene, så jeg håper at også dette, sammen med annonsene, har bidratt til å øke kjennskapet til disse bedriftene. Alle annonsørene er lokale bedrifter, og det burde være en fordel både for alle at man kjøper de fleste varer og tjenester så nær hytta som mulig. La oss gjøre vårt for at næringslivet i Land skal blomstre. Det er også gledelig at Ulsaker & Nilsen endelig har fått tipping og Lotto. Gratulerer! Artikkel om dette kan du lese i bladet. Jeg ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år, enten julefeiringen blir hjemme eller på Hugulia. Foto 1. side: Bengt Wilson Stoff kan sendes til: Arne R. Bjørnstad. Kløftaveien Kolsås eller mailadresse: Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel Vi fører dagligvarer - Nystekt brød, rundstykker, wienerbrød og boller. Bensin og propan i butikkens åpningstider. Hvis du vil komme til varm hytte kan vi reise opp og sette på ovnen eller fyre opp i peisen. Og vil du at vi skal ta med varene du trenger, er det bare å ringe og bestille så kan vi legge dem i kjøleskapet og fryseren. Åpningstider: Som du forstår er det er ikke nødvendig å bryte fartsgrensene for å nå oss før vi stenger. BARE RING! Mandag-Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Søndag, se oppslag ved butikken! Vi bringer varer etter avtale! Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Alf Ivar og Marit Nilsen 2880 Nord-Torpa Telefon: Telefaks: E-post:

3 FORMANNEN HAR ORDET: i kø st' Referatet fra årets generalforsamling 9. september folger denne Hugustubben. Det er svirt viktig for arbeidet i velforeningen at flest mulig av medlemmene moter opp på generalforsamlingen og gir uttrykk for sine synspunkter. Det må ikke nødvendigvis være gjennomflammendeinnlegg, men bare ved å være til slede og kanskje ved å gi en aldri så liten anerkjennelse ul alle de som på frivillig basis jobber for et best mulig hytteområde. God oppslutning både på generalforsamling og dugnad viser at vi har en levende organisasjon med mange medlemmer som vil bidra til å gjøre hytteområdet vårt best mulig. VI setter stor pris på at medlemmene ønsker å være delaktige og ta i et tak. og oppgaver er det ingen mangel på. verken i styresammenheng eller ellers. En ny vintersesong! 2006 er på hell. og vi står foran et nytt år med utfordringer og muligheter. I sknvende stund (3. desember) er det heldigvis snø i Hugulia. i motsetning til i lavlandet. Det er kjørt løype ned til Slåtten Seter to helger, men selv i Hugulia er det regn og plussgrader. Likevel vil det hvis det ikke skjer noe dramatisk de neste dagene, ligge en fin "såle" med hardpakket snø og vente påflerekuldegrader og mer sno. Løypeleggeren har fan grundig service fra de utrettelige Ivar Pladsen og Odd Harald, og de melder om at alt er klart til en ny vintersesong for løpeleggeren. Økonomien itovpeleggersameiet er anstrengt, men med fornuftig drift vil ah falle på plass i løpet av et par år. Ved kjøp av postkort (som er produsert helt kostnadsfritt» eller T-skjorte (det begynner å bli tynt med store størrelser) er du med å lene økonomien i sameiet. Så LØP OG KJØP - du får kjopt begge deler hos Ulsaker & Nilsen. I tiden framover vil del bli kjørt løyper i helgene, men i første omgang bare fra parkeringsplassen på 6-feltet og ned til Slåtten Seter. Dette gjør vi for å spare maskinen ved at vi kjører på områder ulen stubber og stein. Så snart det er godt med snø og fram til vinterferien blir også de andre løypene i nærområdet kjørt, men det er først fra vinterferien og framover at det vil bli kjort løyper oppe i høyfjellet. Men uansett er det værforholdene som bestemmer kvaliteten på løypene. Der løypeleggeren kjører fram og tilbake i samme trasé, vil det bli lagt et skøytespor ved siden av det tradisjonelle skisporet. Og husk - Seterrunden som går innover fra Hugulia fjellstue og Langhaugrunden som går ut fra Slåtten Seter, er et fine alternativer i dårlig vær. L j L SU du på hytta? Meld ifra til Odd Harald! I perioden fram til vinterferien kommer det erfaringsmessig mye sno. og vaktmesteren har en sterk intensjon om at veiene skal være best mulig fremkommelige uansett når man kommer til Hugulia. For at du ikke skal bli skuffet, er det fint hvis du gir Odd Harald beskjed i god tid om når du kommer oppover. Send en mail til: ohbergm rwtmail.com eller STYRET 2006/2007 HYTTE TLF. PRIVAT TLF ARBEID Formann Lars Lie mobil Haukeveien 2B, 1357 Bekkestua Nestformann Tor Holmgren Sagbakken Nordby mo Driftsansvar Arild Baaritd mobil Barliskogen Strømmen Kasserer Hans Hide mobil Røsslyngveien Sofiemyr Sekretær Trond MervokJ Skiakersgutua 27B, 2750 Gran Redaktør Ame R Bjørnstad Ktøttaveien Kolsås no mobil vararep. Torbjørn Hundere Jonas Reins gate Oslo mobil vararep. Sissel Berger / mobil Thygesons vei Oslo Valgkomité Ole-Jacob Nielsen mobil Paskerennskomrté Kjell Nyenget mobil Friluftsutvalg Tor Holmgren mobil Driftsutvalg Vedlikehold redskap etc Ivar Pladsen mobil Veier, pumpehus etc Jon Schrøder mobil El. anlegg Lasse Solstad mobil Turistforeningen skal merke løype fra Hugulia neste sommer Vi har fått en henvendelse fra Den norske turistforening som ønsker å T-merke sti i skiløypa fra Hugulia og så videre langs Hugulitjem og opp på fjellet gjennom 8-feltet. Dene har selvfølgelig verken grunneier eller velforeningen noe i mot. Ny hytte ogfiski Høgkampvann Arbeidet med å fåtilen ny hytte ved Høgkampvann fortsetter. Samarbeidet med kommunen tar lin tid. men alle signaler er positive så langt. Videre er det veldig realistisk at vi klarer å sene ut fisk i vannet itopet av sommeren. VI regner med at vi i løpet av vinteren skal ha alle formalia i orden. Vann fram til hytteveggen fra pumpehustne? Ener samtale med rørlegger, diskusjon med grunneier, og en forberedende diskusjon på årets generalforsamling er det el klart ønske om at det arbeides videre med denne saken. Det som er mulig, er følgende: Det legges rør ut fra pumpehuset fram til hytteveggen hos de som ønsker det. Som alle vet er det strenge regler for avløp, og grunneier og styret presiserer at en slik ordning bare kan gjennomføres hvis gjeldende regler blir fulgt. I hovedsak sier den regelen at vann til spnng på hytteveggen ikke krever avløp, men med en gang det plasseres vann inne i hytta, er det klare regler for hvordan avtopsløsningene skal være. I utgangspunktet ser styret for seg at hytteeierne som sogner til de forskjellige pumpehusene. lager en arbeidsgruppe som forst kartlegger hvem som kan være interessert i en slik ordning. Når denne kartleggingen er gjort, tar en kontakt med ring/send SMS til Dette gjelder spesielt hvis du i styret og avtaler et møte med rørlegger som ser på mulighetene som finnes for hvert enkelt pumpehus. For de hyttene denne perioden reiser opp utenom helgene. som ønsker å være med. utarbeides det en plan for løsning og et kostnadsoverslag. Det må graves ned vannledning fra pumpehusettilde respektive hyttene. Der det er mulig, kan vannledningen graves ned i grøftekanten. Der det ikke er mulig, må den grave- ned over grunneiers tomt på en mest mulig skånsom måte. Alle kostnader for nedlegging av vannrør bekostes av hytteeierne. Vi ser for oss at det betales en avgift til velforeningen og grunneier nå ca kroner til drifting ogtillatelsetil å grave langs veien på grunneiers tomt. Hvis det må ytterligere gravingtiliterrengetpå grunneiers tomt. vil en måtte betale ettilleggi pris. Vi er i samtaler med grunneier om et avtaleverk rundt dene. Innskuddet til velforeningen brukes til å oppgradere pumpehus og fornye pumper/pumpehull etc. der det er behov for det. Så for de ivrigste er det bare å sette i gang kartlegging av interesserte hytteeiere i sin område og se om dene kan v ære mulig å gjennomføre. Til slutt v il vi i styret ønske alle EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT HUGUL1AÅR12007

4 Den første indikasjonen på jern i grunnen er den karakteristiske oljeaktige hinnen som sees på vannflater. Jernionene følger vannet gjennom jorden og selve dannelsen av malm skjer når det jernrike vannet møter oksygenrikt vann og det bygger seg opp strukturer rundt små partikler, røtter etc. På bildet er en "malmåre" gravd over ved en veigrøft. Foto Finn Audun Grøndahl. Randsfjordmuseene AS. Hvem var det som første gang lærte bronsealdermenneskene i vårt distrikt å utvinne jem. Hetittene i Lilleasia kunne kunsten, kanskje 2000 år før Krf. Men de brøt jernet ut av fjell. Det var først etter at deres rike falt om lag 1200 før Krf., at kunsten å utvinne jern ble spredt utover i syd-europa. Her kom jernet til å skape grobunn for sivilisasjonenes oppblomstring og samfunnenes rikdom i landene rundt Middelhavet. Når man kombinerer metaller og rikdom går tankene først og fremst til gull. sølv. kobber og andre skinnende og prangende gjenstander. Men jernet skapte kanskje større rikdom. Da jernalderen var ung i middelhavslandene, levde Nordens befolkning enda i bronsealderen. Her til lands ble det meste av bronsen importert, og med denne kom smedene som kunne bearbeide dette metallet. Bronse er en legering av tinn og kobber. Disse metallene ble ikke utvunnet i Norge på den tiden. En kan vel si at hit til Norge kom smeden før jernet. Lang, lang tid og mange små skritt ble gått før de første jernvinnene ble prøvet i våre distrikter. Historikerne er usikre på om utvinning av jem fra myrmalm er et nord-europeisk fenomen eller om det også har foregått i andre kulturer. De eldste spor av tidlig jernutvinning i Norge stammer fra årene 200 før og til 200 etter Krf. Fremdeles stiller vi det evige spørsmålet. Hvordan begynte det? Ingen har enda gitt noe svar på denne gåten. Produksjon av jern på Hetittenes tid skapte positiv utvikling i deres kultur. Det samme skjedde i våre bygder vel 2000 år senere, sammenfallende med starten av vår tidsregning. Jernet var råstoffet for redskap og våpenproduksjon. De distrikter som hadde malmrike myrstrekninger ble etter hvert attraktive for makteliten i samfunnet. Her blomstret velstanden opp. Kari Norda!. Daglig leder ved Land Museum Hele tiden var SMEDEN en nøkkelperson. Det var han som vurderte myrmalmen, jernet, kvaliteten, bruksmulighetene. Hans fagkunnskap var arvet gjennom generasjoner. Mange trodde han var en magiker som kunne smi lykke eller ulykke inn i redskaper eller våpen. Eventyr og sagn ble knyttet til smeden, smia og essen. Smeden smidde ikke bare jern, han hadde også kunnskap om andre metaller. Han kunne smelte sammen legeringer og pryde våpen med flotte ornamenter. Han smidde signeter og stempler. Han kunne som regel støpe tinn og edle metaller til smykker eller pynt på seletøy. Av det glødende, myke jernet kunne han lage plogjern eller stabburslåser. nøkler og beslag på skap og kister. Alt kunne lages i smia. Smeden kunne være både kunstner og grovsmed. Bonden hadde stor respekt for mannen som kunne forme det harde materialet til både hestesko og vakre prydgjenstander. Magien fantes i essen, i det sorte og glodende kullet, i det rødglødende jernet og gnistene som steg opp mot himmelen. Hammeren banket vekk "det onde", bare "det rene" ble igjen. JERNBARRER var smidde stenger av jern med et hull i ene enden slik at de kunne tres på en kjepp eller ei snor. Slike barrer kunne bli eksportert ut fra

5 bygda. En må anta at de også kunne bli brukt som betalingsmiddel. Barrene kunne være ca cm. lange og omtrent 4 cm brede ved hullet. Vekten kunne være fra et par hundre gram til opp mot halvkiloet. Dette var jem som kunne bearbeides og herdes for så å bli smidd til gjenstander. Funn av jernbarrer var gjort på i alt 6 steder i Land da "Boka om Land" bind II ble skrevet. Mengden jem varierer fra I barre og opp til 40. De store depotene er nok gjemt unna for å sikre rikdommen i ufredstider eller andre kriser og så er funnstedet glemt og hundreårene har gått inntil de har blitt funnet igjen, helt tilfeldig. Til sorg for den som eide jernet og til glede for dagens historieskrivere. Vi må kunne tro at det eksisterer mange flere jernutvinningsplusscr i Land enn de 6 som ble registrert i 1920-årene. I de arkeologiske rapportene av nyere dato finnes 11 forekomster i Land. Med dagens metoder og bedre kunnskap om hva man skal se etter i utmarka skulle det være gode muligheter for at antallet funnsteder kunne stige. Analyser av jernmalm, gjort av Ame Espelund. viser et uvanlig rikt jerninnholdet i rosta malm fra vårt distrikt. Faktisk noe av det høyeste jemutbytte i Norge. Man kan forundres over at produksjon av et slik kvalitetsprodukt opphørte. T. Dannevig Hauge har skrevet utførlig om jernblestringen i Boka om Land bind II. Han konkluderer med at våre store forekomster av jernmalm har gjort Land-bonden velstående og bygda rik. Han slutter sin artikkel med Theodor Caspari* dikt om jernvinna i oldtiden: Og denne malm - i tusen år, av myrens armod hævet. - Den høynet folkets trange kår, den reiste bygden, gård for gård, og satt stål i grevet. Den sang som øksehugg i skog, gav jem til bondens tunge plog, og sverd når det ble krævet. Kilder: Norsk Historisk leksikon. Cappelen 1974 Aschehougs Norges historie fra bind I Boka om Land. bind IL Lands Museum yr ei-imtåliåsjm AS ' \> DØGNVAKT TLF A "Din lokale elektriker" Alle typer elektrisk installasjon. Vi kommer på befaring og gir en god pris på jobben. Vi er fleksible og gir deg topp kvalitet og service. Vi jobber også i Oslo og Bærum Ring oss på tlf

6 Vi har det meste til hytta! Velkommen til en faghandel - litt utenom det vanlige. Stor varmeavdeling Vi monterer over hele Østlandet! Ovner, parafin, peiser, pelletsovner, klebersteinsovner/peiser Stålpiper Hytteutstyr som hyttetoaletter og solcelleanlegg Lås og beslag m.m. Vi skaffer og maler. gulvlegger Utleie av: Gulvslipemaskiner Poleringsmaskiner Tepperensemaskiner Strømaggregat Velkommen til en hyggelig handel og god service! ^futte^utikken JØTUL Fargehandel Jernvarer Kjøkkenutstyr Elektroverktøy Gressklippere Gulvbelegg GRAMT J I\NA Dokka Farge & Dokka Miljø Sentrumsbygg Dokka - Tlf E-post: - tiriihft-kfffrr AS TJMALIN 6JOTUN [3 Nordsjo 4TITKI \W.I l'\v «0.1 (JBlpirtBT) AGA Tarkett [SCA NOXJ SOTricMng- Jordan*

7 Hjertesukk fra valgkomiteen Som dere alle vet har vi i valgkomiteen ansvaret for å skaffe folk til de nødvendige tillitsverv her i hyttegrenda vår for at vi alle skal ha det bra. og få mest mulig ut av den forholdsvis korte tiden vi er her av gangen. Vi er så heldige å ha Lars Lie som formann i velforeningen vår. Jeg ser på han som " pytt og panne".- Men selv om Lars har en meget stor arbeidskapasitet, greier han ikke å gjøre alt alene. Derfor har han med seg i styret folk som evner å se framover sammen med han. - Disse folkene er. sen med mine øyne et meget godt team å ha for Lars og oss. Vi skal heller ikke glemme de tre hytteeierne som utgjør den tekniske staben sammen med vaktmesteren. Uten disse ville det gått veldig galt med alt utstyret vi bruker hele året for å holde området vårt i orden slik at det fungerer til alle årstider. Tenk bare på friluftskomiteen. - Den omtanke disse folkene har for at vi skal kunne benytte oss av alt det naturen kan gi oss av bla. påfyll av krefter til hektiske arbeidsdager, og ikke minst - gjøre oss sterke til å takle de traumatiske opplevelser som vi alle " har hatt - har - eller får før eller siden. Alt dette tar vi mer eller mindre som en selvfølge. Jeg må jo si at i dette øyeblikk tenker jeg litt på følgende måte: - Vi betaler jo nesten alle for dette gjennom velkontingenten. Da skal vi jo ha noe igjen for pengene. - Her må jeg skynde meg å si - at en annen tanke umiddelbart slår ned i min hode: Hva ville dene ha kostet om vi skulle ha leiet folk til å prosjektere og gjøre alle disse ting som gjør hyttehverdagen sa grei for oss. Og - ikke å forglemme dugnadene som mange av oss er med på. Det er viktig å være med på disse for å forstå hvor mye dette betyr for hver av oss å bli kjent med andre på feltet. Tenk så koselig det er å møte et annet menneske på tur som du har opplevd å jobbe sammen med. som du har utvekslet tanker med under arbeidet, og som du har sett framover sammen med om hva som kan gjøres neste gang vi møtes til dugnad. Det har faktisk hendt at jeg har møn en hyttenabo på fjelltur og blitt enig om at vi skal ta en halvtime sammen for å fullføre det vi ikke fikk gjort på dugnaden i stedet for å la det ligge til neste år. Dene mine venner, er å ta ansvar for - bry seg om - og ta vare på området vårt slik at vi alle kan nyte dette i rulle drag. Kort sagt: under nåværende forhold funger styret - komiteer - og dugnadsånden nærmest perfekt. Men dersom du vil. kan denne idyllen bli helt perfekt uten " TRUENDE SKYER " forårsaket av oss selv. Men - en dag - ser jeg at alle disse folkene som nå er ** primus motor " på hver sin måte. må si stopp. Nå trenger jeg å nyte derte vi har skapt sammen i fulle drag. Nå har ikke jeg ork - tid - kapasitet lenger til å jobbe her oppe. Nå må jeg ha mer tid til meg og min familie. Jeg orker faktisk ikke å ha forpliktelser her opp. -Nå må jeg kunne ta ut av naturen det den har å gi meg. Da vil du faktisk kunne oppleve at naturen vil gi deg tilbake krefter og gode tanker og sinnsro som takk for det du tilføyde naturen og fellesskapet ved din tidligere innsats. Med så mye positivt som hender i hyttegrenda vår håper jeg at vi alle innser at de nåværende folkene i styre og komiteer ikke kan holde på her oppe i all framtid. Derfor - henstiller jeg til alle dere hytteiere å tenke nøye igjennom om ikke NETTOPP DU kan " avtjene verneplikt" i fellesskapet. Vi vil i framtiden trenge flinke folk i alle grener for å videreføre det solide grunnlaget som har blitt lagt i velforeningen vår. Valgkomiteens største oppgave nå er å skaffe erfarne folk til ta seg av regnskapet vårt. Derfor. - vær snill - å tenke igjennom - om du kan ta en slik oppgave i fellesskapet, eller en annen oppgave på sikt. Dersom du skulle føle ønske / behov om å delta i styre eller komiteer vær snill å ta kontakt med: Ole-Jacob Nielsen: tlf: / Øystein Berger tlf: Lasse Solstad: tlf: Ole-Jacob Nielsen Hytte 617 Kiosksalg i vinterferien I vinterferien onsdag 21 og lørdag 24 februar 2007 blir det kiosksalg i løypekryss Slatten, Midtstrangen, Hugulia ved foten av Høgkampen (der hvor Røde kors har salg i påsken) Begge dager fra kl. 11:00-15:00 Inntektene gar til løypesameiet. Ønsker alle lesere av Hugustubben en God Jul? [ e } Bjørn Utfører alt i Byggmester Bjørkebakken Tlf Byggevarene leveres av (Q RingAlmTreAS BflUBDflL I J\ ØRA TREVARE; LANDHANDLERIAS \Æ I»»-ww^i TH ti * Fti II 11 M M L_^J 7

8 Foto: Ame R. Bjørnstad Fra Finnmark til Hu gull / hytte nr 1203 i Hugulia finner vi Eva, Tor og Martin Holmgren. Eva og Tor kommer opprinnelig fra Finnmark, men har bodd i Rælingen i 27 år. De har to barn, Charlotte 24 år og Martin 14 år. - Hvordan har det seg at dere havnet oppe i Hugulia? Vi har begge vokst opp med hytte, og har mange gode minner fra hyttelivet. Men med små unger og nyn hus. ble ikke hvtteplaner prioritert før i Svigerinna mi, Ellen Trollsaas. hadde en kollega som skulle selge hytta si på felt 3 i Hugulia. Vi dro oppover for å se på den sammen siden vi begge var på jakt etter hytte på fjellet. Istedet for å oppsøke hytta først, tok vi skiene på og la i vei innover fjellet. Hytta kunne vi alltids endre på. men ikke terrenget. Vi kom hjem full av entusiasme og helga etter dm jeg og Eva opp for å bestemme oss. Det hører med til historien at Eva var gravid og kvalm, hytta var omringet av høye trær som skygget for sol og utsikt. Jeg var vel ikke helt overbevist, skyter Eva inn. men lot meg overtale. Så i 1992 ble vi hytteeiere, sammen med familien Trollsaas. - Betyr del, Tor. at det var skiterrenget som fenget og ikke hytta? Ja. definitivt var det skiterrenget som avgjorde. Men jeg likte også veldig godt hyttefeltet, og spesielt at hyttene ikke la oppå hverandre som vi ser i mange hyttefelt, eksempelvis Hafjell. Terrenget her minner meg mye om Finnmark, og det beste av alt er at man slipper snøscootere og det bråket det medfører. Her kan man gå i timevis i flotte preparerte løyper og nyte stillheten. Men for all del. hytta var fin den. og etter som vi fikk kvittet oss 8 med en del trær ble det lysere og triveligere. Men sant skal sies. Eva var vel med en 5-6 ganger på like mange år. - Og likevel. Eva, bygde dere ny hylle i år 2001, hva fikk dere til å gjøre det? Ja. si det. Da prospektet ble lagt ut på nye tomter i '99 fant Tor tomt. tegnet hytta, fikk tak i flinke håndverkere, og hadde en utrolig overtalelsesevne. Jeg fikk dog en bekreftelse på at dette skulle være en vinterhytte. og vi skulle iallfall ikke tilbringe noe av sommeren her. - Har det blitt slik.' Overhodet ikke. etter en kort gjennomlesning av hyttebøkene, har jeg vært her ca

9 200 døgn i løpet av disse 6 årene siden vi bygde hytta. Ja, jeg hadde ikke trodd det. skyter Tor inn. Vi stortrives på hytta og nyter livet i fulle drag her. - Hva er det beste med hyttelivet her i Hugulia? I en travel hverdag er hytta blitt et fristed. Dessuten er det viktig for barn og unge å vokse opp med et aktivt friluftsliv. Det har vi større mulighet for å påvirke dersom vi disponerer hytte, og ungene blir tidlig tatt med på tur og lærer å sette pris på det. Kilers er hyttelivet for oss: Rott natur, lange fjellturer, late dager på badeplassen, middag med gode venner, bøker, spill og peiskos. Dessuten mange kvelder på terrassen. Til og med dugnader er lystbetont her. I tillegg har vi en utmerket nærbutikk. Ullsaker & Nilsen, som kan skaffe nær sagt alt av varer, så man trenger ikke å hamstre før man drar på hytta. Charlotte har nesten aldri vært her. men sist hun var her sa hun at hun ville komme oftere. - Du Tor sitter jo i styret for Hugulia vel og er leder for friluftsunalget, hvordan oppleves det? Jeg liker å engasjere meg og bidra til et positivt resultat. Dugnadsviljen her i Hugulia er meget god. Vi har stor oppslutning på våre to årlige dugnader, noe som reportasjene her i Hugustubben vitner om. Men det er viktig å understreke at mye av grunnlaget for dette ble lagt av et aktiv styre på 90-tallet. De utarbeidet et visjonsdokument om hvordan Hugulia kunne utvikles til å bli et bedre sted både sommer og vinter. Og det er dette vi høster av nå. Ørreten spretter i tjernet, badeplassen er etablert og området rundt tjernet er et fantastisk skue. Vi har fått atskillig bedre løypenett og mer er på gang. Alt dette får vi til fordi vi har en entusiastisk leder i Lars og en flott gjeng som stiller opp på dugnadene! - Hvordan ser dere på framtiden her i Hugulia? Vi tror at hytteliv bare vil bli mer attraktivt i årene som kommer. Flere og flere vil få innlagt vann og egen vei til hyttedøra. og bredbånd med internett-tilknytning gjør at man kan sitte på hytta å jobbe og dermed forlenge helga med en dag eller to. Det er deilig å være her. bruke naturen og hente overskudd. - Er du enig i dette Martin? Jeg trives godt på hytta. Når jeg var mindre ble det mye hyttebygging i trærne og mange roturer på tjernet. Det jeg liker best nå er å gå i fjellet. Det ble flere turer i sommer, både dags- og overnattingsturer med telt. Nå gleder jeg meg til skisesongen begynner. Jo. hytta er bra den. men jeg orker ikke dra dit hver helg. Hytta i Novemberxcer.

10

11

12 ************* "Nisjesagbmk" og byggevarer I5TEFD Nord-Torpa, tlf , faks www, kisfefossaq. no LAFTETØMMER -gran og furu TAKÅSER - gran og furu VILLMARKSPANEL - furu ANNEN SELVPRODUSERT SKUR - firkanter - dragere - snekkerplank Spesielle dimensjoner leveres pa bestilling. LEIESKJÆRING - hon - flis - bark TRELAST OG BYGGEVARER - gjennom avtale med: BYGGERIET MMMMMMt

13 Foto: Einar Solvoll og Arne R. Bjørnstad Nå kan du bli millionær hos Ulsaker & Nilsen Endelig, etter mange års kamp for å få Tipping og Lotto til butikken er avtalen vel i havn. Alf Ivar og Marit Nilsen hos Ulsaker & Nilsen er lettet og glade. De har hatt Fire søknader og Fire avslag bak seg. Men har aldri vært inne på tanken om å gi opp. For hvert avslag de har fått. har de funnet nye argumenter for en ny søknad. Og argumenter for hvorfor akkurat Ulsaker & Nilsen skal ha spillene, burde det være nok av. De som har tippet eller kjøpt Lotto har vært nødt til å reise, enten til Fagerlund eller Dokka. Og da skal det ikke mye fantasi til for å forstå at der man tar Lotto og Tippingen, der kjøper man også inn de dagligvarene man trenger. Ola Kristian Brenden med Alf Ivar og Marit på hver side. Har han vunnet tro? Det er mange som både tipper og kjøper Lotto hver uke. Og mat skal man også ha. Så da blir vår oppfordring til alle: Bli en mett millionær hos Ulsaker & Nilsen. Mens vi venter på at kupongen skal gå inn med gevinst, kan vi handle de gode varene der og føle oss som millionærer. Ulsaker & Nilsen har også så fleksible åpningstider at det burde være mulig for de fleste å kjøpe inn det meste av det de trenger for helgen der. Red Denne mannen kan fjøre deg til millionær! Legg merke til det fine, nye skiltet i bakgrunnen. Og selv om det kan være hyggelig med en tur til Dokka i ny og ne. er det også mange som synes det er godt å slippe. Det er også viktig for nærbutikken at så mange som mulig handler der. Gjør man ikke det. kan den være borte før man får sukk for seg. Det hjelper ikke at servicen er aldri så god hvis kundene kjører forbi. Men både bygdefolk og hyttefolk trenger nærbutikken, og med moderne butikkvirksomhet. Post i butikk og nå også tipping og lotto, burde forholdene ligge godt til rette for en tryggere fremtid. 13 Og kommer man litt sent opp fredag, er det bare å ringe tlf og spørre om Alf Ivar kan sette varene på et egnet sted. Han kan sikkert gjøre klar en uregistrert lottokupong også hvis man ønsker det.

14 Generalforsamling lørdag 9. september2006 Torgeir Brørbx som har skobutikk på Jevnaker, takker Lars for god formannsjobb ved å gi ham flotte fjellstøvler. Det ble nærmest full sal på Dal Grendehus denne lørdags ettermiddagen. De fleste fra dagens dugnad stilte også på Generalforsamlingen. Møtet ble ledet av formann Lars. og det var nærmest som en parademarsj å regne. Med et budsjett i balanse og penger på bok. ble styrets forslag om å redusere kontingenten med kr vedtatt. Tror alle var fornøyd med det. Til de store løftene med kjøp av ny traktor, snøfreser og ikke minst, oppgradering av veiene de siste årene, har vi hatt behov for hver medlemskrone. Men nå. når vi går inn i en litt roligere investeringsperiode. syntes styret det var riktig å takke medlemmenes tålmodighet på denne måten. Det var heller ingen kontroversielle saker som skapte opprør hos medlemmene. Tvert imot. Styret, med formann Lars i spissen, fikk ros for det gode arbeidet, og den aktive innsatsen som blir gjort for Kjell Vidar orienterer om Postkoms tomteprosjekter. Hugulia velforenings fellesskap. Det er hyggelig at man verdsetter det arbeidet som blir nedlagt av hvert enkelt styremedlem og deres hjelpere. For det er flere enn folk i styret som gjør en innsats i Hugulia. Ingen nevnt, ingen glemt. Men vi vet hvem dere er. Og det er "ittno som kjem ta sæ sjøl". Skal ikke skrive noe langt referat her. det er det referenten som gjør, men en av sakene det blir spennende å følge i tiden fremover, er arbeidet med ny hytte ved Høgkampvann. Det virker som det er langt frem før dette kan realiseres, men styret er innstilt på å jobbe aktivt med denne saken så følg med i Hugustubben fremover, så skal dere få så oppdatert orientering som mulig. Det blir også spennende å følge Postkoms arbeid med de nye tomtene de prosjekterer. Kjell Vidar orienterte om det som har vært gjort så langt. Men det blir nok ikke noen avklaringer på disse, eller andre grunneieres utbyggingsplaner før den nye kommuneplanen skal vedtas, tidligst i Ellers ble vi tatt vel imot av vertskapet på Dal grendehus. Det ble servert kringle og kaffe. Vi føler oss virkelig velkommen, så vi setter stor pris på at vi får holde våre Generalforsamlinger her. Og så gikk alle hver til sitt. og alle var enig om at vi hadde hatt en fin dag! 14

15 Slåtten Seter i 30 år fra 1973 til 2(X)3 uten vei vann og kloakk og mulighetene for strøm glapp gang på gang, og Sissel og jeg blir jo ikke yngre, så vi måtte ta en tøff beslutning. Resultatet ble å selge hytta på Slåtten og flytte til IH (il LIA. Noe vi aldri har angret på. ^m^mm^~-^. : -~^ei^^^sss^^^^^^^^/^^^^ Så tilbake til hyttenavtwt som hyttene våre har hatt i alle år. Helt fra gymiuisietiden ble jeg kcdt Piters blant kameratene mine (kommer fra etternavnet som var litt langt). Navnet brukte jeg også på båtene jeg lutr eid. Da vi flyttet fra Slåtten, ble vi enige om at navnet måtte følge med. Det var liksom slik det føltes... Vi som alle med respekt for hyttene sine liar da fått laget skilt til hytta. Vi "fiffet" opp de gamle navneskiltene og så ble det slik. 15

16 ************* Lokalt byggefirma med sterk vekst 2870 Dokka, tlf faks www, kistefos-laft. no BYGGING - hytter - hus - tilbygg TOTALLEVERANDØR - nøkkelferdige hytter RESTAURERING - av hytter og hus KONSULENTTJENESTER - faglig veiledning i ditt byggeprosjekt *************

17 / dette nummeret har vi en ny spalte som skal hete Bokhjørnet. Der vil vi presentere høker som kan være til nytte for våre lesere. Men vi vil ikke komme med noen programerklæring som vil binde oss til å ta med bare "nyttebøke i Bokhjørnet. Det kan også bli presentert bøker som kan være blott til lyst i godstolen en sur regnværsdag. Og vi tar gjerne imot tips fra leserne hvis det er en bok som har gjort sterkt inntrykk. Boka jeg vil presentere i dette nummeret heter "Veien til villmarka" av Trond Stromdahl. Den er utgitt på forlaget Lars Monsen Boksenteret Outdoors AS. Forfatteren er en ekte friluftsmann som har gått Norge på langs i et helt år og vært på tur til Alaska med sin gode venn Lars Monsen. Dette skulle borge for at han har god greie på friluftsliv og har noen viktige tips å komme med til folk som ikke er fullt så erfarne i å ferdes ute i naturen. Lars Monsen hilser alle i Hugulia og håper alle vil ha glede av en bok som dette. Boka egner seg spesielt godt for barn og ungdom som ønsker å ta sine første skritt alene eller med gode venner på tur i fjellet, i skogen eller kanskje på kanotur. Enten man skal på dagstur eller overnatte under åpen himmel eller i telt. er det viktig å vite hvordan turen bør planlegges og gjennomføres for at den skal bli vellykket. Den begynner med å ta for seg hva slags klær du bør ha for å få en vellykket tur. Følger du disse rådene, kan du nyte turen under de mest ekstreme værforhold. "Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær". Og når du leser om hvordan sekken bør pakkes, vil du bli overrasket over hvor mye du kan ta med uten at den blir tung og ubehagelig å ha på ryggen. Her vil du lære hvordan du kan lage bål. riktig valg av leirplass, og ikke minst hvordan du kan orientere deg med og uten kart og kompass. Du kan få fisketips. og lære hvordan du kan komme nærmere inn på ville dyr og fugler. Og noe av det aller viktigste i denne boka. et kapittel om førstehjelp. Det er ikke stort og utfyllende, men omhandler behandling av de vanligste sår- og småskader man kan få hvis uhellet er ute. 17 Boka har fin layout, korte og lettfattelige tekster. Den er full av flotte tegninger og fine bilder som illustrerer hvert emne på en forbilledlig måte. Korte stikkord i margen som utfyller hovedteksten på en fin måte. Det er sjelden man får en bok som har en pedagogikk som passer både erfarne og mindre erfarne friluftsfolk slik som Trond Strømdahls Veien til villmarka. Jeg vil nesten si det så sterkt at denne boka burde ha ligget sammen med førstehjelpsutstyret på hver eneste hytte i Hugulia. Den kan ha noe å lære oss alle. Hvis du ikke har kjøpt alle julepresangene ennå. er dette den du bør kjøpe til alle som beveger seg utendørs og kanskje litt lenger enn til bussholdeplassen. (Nå kan man kanskje tro at redaktøren har en personlig interesse for at forlaget skal selge mest mulig av denne boka. men det kan tilbakevises her og nå). Boka er pa 168 sider i format 17 x 24 cm. Den har 150 illustrasjoner. Veil.pris ib: kr 298,- ISBN: Den kan kjøpes i bokhandelen eller på Boksenterets nettsider: Red.

18 Bli med på Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det er økt fysisk aktivitet i befolkningen. Det viser seg også at den største økningen er i gruppen over 24 år. Nå er jo dette en stor gruppe, men hvis man deler opp den igjen, er det i de eldre aldersgrupper aktiviteten øker mest. Det er like gledelig at eldre mennesker er aktive som det er bekymringsfullt at den mest inaktive gruppen er de under 24 år. Hvis man ser på økningen av hyttebyggingen i fjellet, ser det ut som om sammenhengen mellom økt aktivitet og tilgang til fjellet ikke er tilfeldig. De som bygger hytte, enten det er på fjellet eller ved sjøen, er stort sett folk i aldersgruppen 40+. Når man først har fått seg et krypinn, (nå er det kanskje feil å kalle moderne hytter for "krypinn") og fjellet ligger der og nærmest roper etter noen som kan gå i det. vil selv den mest inngrodde sofagris smøre seg en brødskive, fylle kaffe på termosen, og stryke til fjells. Og vi som har hatt hytte på Hugulia en stund vet at har du først kommet deg opp på en fjelltopp i maksvær. er naturopplevelsen så overveldende at du glemmer det aldri. Som regel vil dette for de aller fleste være en inspirasjon til å ønske seg på tur igjen. Jeg tror ikke de som har hytte på Hugulia er representative for den gruppen som er inaktive, men det er viktig å være bevisst på at aktivitet og helse henger nøye sammen. Tror heller ikke at barn og ungdom som har hatt tilgang til hyttelivet på Hugulia er de som beveger seg minst. Når man ser alle de ivrige barna og ungdommene som står på startstreken i Påskeskirennet, så er nok problemet hos hyttefolket på Hugulia minimalt. Men det er bekymringsfullt at barn og ungdom beveger seg for lite. Og når man også vet at halvparten av norske gutter mellom 16 og 24 år drikker brus eller annen sukkerholdig drikk hver dag, forstår vi at dette er en utvikling i feil 18

19 Moros i on retning. Derfor er det viktig at vi som er så heldige å ha hytte på fjellet er gode rollemodeller for våre barn slik at de blir like glad i å bevege seg i vår fantastiske natur som vi. Eva Holmgren tok et initiativ i forrige nr. av Hugustubben for å samle til en hosttur til Høgkampvann for ungdom mellom 12 og 16 år. Dessverre ble det litt for kort tid mellom påmelding og utgivelse av Hugustubben. Dette får redaktøren ta på sin kappe. Men jeg har forstått at dette ikke blir siste mulighet. Hun har tenkt å gjenta initiativet neste år. Da håper vi at mange melder seg på og får en fin tur. Vi kommer tilbake til detaljer om dette i et senere nummer av Hugustubben. Og da vil det bli god tid til å melde seg på. Mange unge og eldre er medlem av idrettslag og på den måten engasjert i en eller annen kroppslig aktivitet. Men det er enda flere som ikke driver organisert idrett, og denne gruppen er det viktig å inspirere til mosjon. Norges Idrettsforbund hadde for noen år siden en kampanje som het "Bli med på Morosjon". og det har en dobbelt betydning som er veldig god. Kombinasjonen av å ha det morsomt, og å mosjonere er veldig viktig. Hvis ikke mosjonen gir glede, kan man like godt gi opp først som sist. Men på Hugulia har vi glede av naturen og glede av å bevege oss i den. Det er jeg sikker på gjelder både gammel og ung. Vi sees vel i løypa i vinter? 19 Illustrasjon av Kjell E. Midthun Benyttet med tillatelse fra NIF/NOK

20 Joachim og Arne Amundsen fikk en ørret i Hugulitjern 17. September 2006 som veide over 700 g, og noen uker senere én som veide 1,25 kg. Den til venstre. Noen bedre? å Torpa Tre og Møb il Leverer på bestilling Heltre kjøkkeninnredning Heltre baderomsinnredning Heltre garderober og senger Alt etter mål. Lakkert, beiset eller aldringsmalt. Be om tilbud. Torpa Tre og Møbler 2884 Aust-Torpa Telefon verksted: Telefon privat: E-post: pr~her i Bjønnberget bygges nå 5 nye hytter pa utsiktstomter med vann og avlø 20

^ Organ for Hugulia Velforening

^ Organ for Hugulia Velforening åiua f ÅRGANG 22 NR. 2-1997 o ^ Organ for Hugulia Velforening TUBBEN FORMANNEN HAR ORDET: GOD HUGULIA-PÅSKE Vi står foran en forhåpentlig god og hyggelig fjellpåske i Hugulia. Påske betyr mange besøkende

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

FORMANNEN HAR ORDET: God påske!

FORMANNEN HAR ORDET: God påske! FORMANNEN HAR ORDET: God påske! Påsken står for dør, og vi kan forhåpentlig se fram til noen solfylte dager med godt skiføre, hyggelige raster både oppe på fjellet og inne i hytta. De fleste har vel også

Detaljer

TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA.

TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA. TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA. Status pr 2. april 2013. Hei; En fantastisk påske er (dessverre) over, med flott vær både ved sjøen og til fjells. For oss som valgte å være i Valle gjennom påsken kan meldes

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

HAGLEBUPOST NR 227. ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00

HAGLEBUPOST NR 227. ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00 HAGLEBUPOST NR 227 Dato: 18. mars Temp: -8 gr Været: Tynt lag med skyer som solen nesten kommer igjennom. Snødybde: Ca. 85 cm ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00 Skiløyper:

Detaljer

VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE:

VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE: VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE: OM I 0M1E ØP 4- i SK KoR"T. "TOMTEKJØP " MED KJEMPEOPPSLUTNING. -Tiden er nu inne t i l å meddele medlemmene resultatet av sonderingene vedr. interessen for å kjøpe

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Juni 2014 Heisann! Sommerværet fortsatte i juni, og vi kunne tilbringe kjempemasse tid ute, og finne på masse kjekke aktiviteter som ofte faller ut resten av året på grunn

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Bruk den nye bommen Ny bom var på plass til årsmøte - nå håper vi ALLE låser den HVER gang de kjører igjennom.

Bruk den nye bommen Ny bom var på plass til årsmøte - nå håper vi ALLE låser den HVER gang de kjører igjennom. FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING: Kontingent på kr 3 000,- i neste budsjettår På årets generalforsamling ble det vedtatt å øke kontingenten til kr 3 000,-. Forslaget var et benkeforslag og grunnen var at vi

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet September 2013

Månedsbrev fra Revehiet September 2013 Månedsbrev fra Revehiet September 2013 Viktige datoer i september: 4. 9: foreldremøte for Storefotforeldre på Sundvolden oppvekstsenter kl. 19. 10.9: Foreldremøte i Naturbarnehagen. 10.9: Bjørnehuletur

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

VELKOMMEN TIL BOLLO HYTTEFORENING

VELKOMMEN TIL BOLLO HYTTEFORENING VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR 2008-2009 I BOLLO HYTTEFORENING TIRSDAG 2. MARS 2010 KL. 18:00 NORDLYS HOTELL ÅRSMØTE I BOLLO HYTTEFORENING Tirsdag 2. mars 2010 Kl. 18:00 Sted: Nordlys Hotell SAKSLISTE: Sak

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 41 hytter var representert på generalforsamlingen. DAGSORDEN. ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 245 AFTERSKI --- PARTYYY!!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 245 AFTERSKI --- PARTYYY!!!!! HAGLEBUPOST Nr. 245 Dato: 17.februar 2015 Temp: -2 varmegrader Været: Sol og nydelig vær Snødybde: ca.1 meter Skiløyper: Alle løyper kjørt opp, men følg dem på skisporet.no og Eggedal Turlag. Åpningstider

Detaljer

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 KJÆRE FORELDRE HVORDAN VAR AUGUST OG SEPTEMBER Så var høsten her og sein sommeren er forbi. Vi har brukt tida på å bli kjent å trygg i gruppa. Mange kjente

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

utsikten Prioriterte vinduer og

utsikten Prioriterte vinduer og lesernes hyttebok Prioriterte vinduer og utsikten Familien skulle egentlig ikke bygge egen hytte, men da tomten med DEN utsikten dukket opp, og beslutningen først var tatt hadde de ett fokus: Å ta inn

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook.

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook. HAGLEBUPOST Nr. 236 Dato: 25. mars 2014 Temp: +4 Været: Se bilde Snødybde: Litt usikkert men mye snø fortsatt Skiløyper: Alle skiløyper er kjørte men her kan man også se på skisporet.no. Fantastiske skispor.

Detaljer

Siste nytt fra Styret April 2014

Siste nytt fra Styret April 2014 Siste nytt fra Styret April 2014 Da har sesongen startet, og styret kommer med litt info. Dugnader: Det settes opp dugnader følgende dato: Rino Delås er dugnadsgeneralen fra styret 1. Lørdag 12.april kl

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE

TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE Tjørhomfjellet - når du vil ha alt på et sted! Tjørhomfjellet er fritidsboliger for deg som vil ha mer enn en hytte på fjel- Nesten

Detaljer

Kroppen fortsetter.. Barna skal lære hvorfor vi feier nasjonaldagen slik vi gjør det

Kroppen fortsetter.. Barna skal lære hvorfor vi feier nasjonaldagen slik vi gjør det TID EMNE MÅL ARBEID JANUAR Årstiden Vinteren Kroppen Lære om anatomi og kroppens funksjoner. Bevisstgjøre barna på forskjeller i naturen. Snakke om ulike kroppsdeler Lære om skjelettet og ulike indre organer

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Kong Ravals rike et rike for alle...

Kong Ravals rike et rike for alle... 2 Kong Ravals rike et rike for alle... ..et kongerike for deg! Slo du deg til i Kong Raval sitt rike, fann deg ein heim der i solvend li den heim du aldri sidan hev svik. Vaknar um våren på grønkande voll

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014

Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014 Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014 Når mai er forbi, så ta deg en tur til Steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige.

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Reisebrev fra Norrlansveckan 2012. Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Det er noe hustrig og kaldt hjemme skal bli fint og komme til litt varme, vi har fikset litt

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

To tomter til salgs i Blindleia!

To tomter til salgs i Blindleia! Med skjærgården som nærmeste nabo: To tomter til salgs i Blindleia! Side 1 våren 2013 Brekkestø Ørslandsdybingen Blindleia Side 2 våren 2013 Høy kvalitet midt i Blindleia Fine tomter med utsikt og nydelige

Detaljer

Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015

Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015 Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015 EVALUERING AV SEPTEMBER: Kalde morgener og nesetipper, fine farger på trær og himmel, - det er høst og kalenderen viser plutselig oktober. Det har skjedd mye på

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Datoer å huske på i desember: Da var enda en måned flydd - 11.12: Lysfest forbi, denne med både vinter, - 15.12: Nissefest vår og høst på en gang. Snøen - 17.12:

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!! HAGLEBUPOST Nr. 243 Dato: 06.januar 2015 Temp: -3 grader Været: Skyet Snødybde: ca. 40 cm. Fått ca. 3 cm de to siste døgn. Skiløyper: Litt usikre her, men dere kan følge Eggedal Turlag på facebook, eller

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 Når mai er forbi, så ta deg en tur til steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub NR.4 2015 Medlemsblad for Trondhjems Skiklub Medlemsblad for for Trondhjems SkiklubSkiklub Medlemsblad Trondhjems Leder Hyttene i Marka, Elgsethytta Telling av turgåere i marka Bymarksveteranene Skiinstruktører

Detaljer

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30.

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. REFERAT FRA MØTE 23.1.2015. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. Til stede: Halvor Haug, Leif Haug, Jan-Aksel Svea, Bjørn Bergerud, Øystein Landsgård, Knut

Detaljer

AUST-AGDER TURISTFORENING

AUST-AGDER TURISTFORENING REFERAT FRA ÅRSMØTE AUST-AGDER TURISTFORENING Austegdlagets Hus, Arendal kl. 19:00 29. MARS 2011 1. Åpning Styreleder Svein Hjorth-Olsen ønsket de 44 frammøtte medlemmene velkommen til det 96. årsmøtet

Detaljer

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal Styrets beretning Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor:

Detaljer

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 1/8 Notat Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 Innledning Etter initiativ fra Flendalen sameieskog ble representanter fra alle hytteområdene, representant fra de fastboende i

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

UKEBLADET UKE 44 2015

UKEBLADET UKE 44 2015 UKEBLADET UKE 44 2015 Ny spalte i Ukebladet: «Ped lederns hjørne», ved vår pedagogiske leder, Inge Vindorum Inge vil hver uke skrive litt om hva som skjer på skolen, sett fra et pedagogisk perspektiv.

Detaljer

DU HAR ANSVAR FOR AT BOMMEN ER LÅST!

DU HAR ANSVAR FOR AT BOMMEN ER LÅST! Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 31. AUGUST 1996 KL. 15.00 NB! FRA KL. 14.00 VIL REPRESENTANTER FOR DOLØSNINGER VÆRE TILSTEDE (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:07 PM Side 1 TEKST OG FOTO FRANCISKA MUNCK-JOHANSEN HOUSE OF PICTURES NORGES MEST INSPIRERENDE HJEM 2. PLASS! DRØMMEN OM DET GODE LIV på landet For tre år siden

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana MÅNEDSBREV DESEMBER Grana Det er desember! Og vi gjør oss klare til pepperkaker, julesanger, lussekatter, julegaver og masse julekos. Men først en liten oppsummering av november. Vi har fått gjort masse

Detaljer

2 stk igjen! 5 hyttetomter til salgs i Blindleia i Lillesand

2 stk igjen! 5 hyttetomter til salgs i Blindleia i Lillesand 2 stk igjen! 5 hyttetomter til salgs i Blindleia i Lillesand Visning Ring Anders på 90753504 hvis du er interessert. 25. september 2007 Grønningen Furøya Nilen Kalvøya Krossholmen Lille Haraldsholmen Blindleia

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Stiftelsen Feriestedet Ravnøy. Ravnøy 90 år!

Stiftelsen Feriestedet Ravnøy. Ravnøy 90 år! Ravnøy 90 år! Den 4. juni var medlemmer og venner av Ravnøy invitert til stor fest på Ravnøy i anledning at det var 90 år siden øya ble til feriested for NAL sine ansatte. Ravnøys historie kan du forøvrig

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Utviklingsavdelingen ARKEOLOGI. Helleristningene i Skogerveien - Drammen

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Utviklingsavdelingen ARKEOLOGI. Helleristningene i Skogerveien - Drammen ARKEOLOGI HVA ER ARKEOLOGI? Arkeologi er læren om det gamle. Arkeologen er interessert i mennesker, samfunn, og de tingene de hadde i fortida. Fortiden regner vi fra 10 000 år før Kristus fram til 1536

Detaljer

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 20 turmål i Agdenes er valgt ut som kjentmannsposter. I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit. Det

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Periodeplan for Banuren ved Valheim barnehage

Periodeplan for Banuren ved Valheim barnehage Periodeplan for Banuren ved Valheim barnehage Innledning Denne første delen av planen vil gi dere et tilbakeblikk gjennom tekst og bilder på noen av hendelsene den siste perioden. Den siste delen gir vi

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

Vinterturen til Bjurbäcken ble ganske innholdsrik. Det startet med to mann og to feltvogner, men endte med to mann til fots.

Vinterturen til Bjurbäcken ble ganske innholdsrik. Det startet med to mann og to feltvogner, men endte med to mann til fots. Vinterturen til Bjurbäcken ble ganske innholdsrik. Det startet med to mann og to feltvogner, men endte med to mann til fots. De som ikke gidder lese hele historien, kan nøye seg med å lese dette sammendraget:

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

TIL VENSTRE Bordet og stolen er bruktfunn.

TIL VENSTRE Bordet og stolen er bruktfunn. Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:08 PM Side 8 Det er noe spesielt med gamle møbler, sier Eva. Jeg føler en egen ro når jeg holder på med et nytt prosjekt, og liker tanken på at møbler som ellers

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer