MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke."

Transkript

1 Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken samle seg fra hver gård og grend. De unge, gamle av kvinner og av menn. Vi ønsker eder så glad en julefest Guds rikes gleder, Guds fred i Jesus best, På sorgens steder, vår Herre selv vær gjest. Side 1

2 Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr DEN NORSKE KIRKE FARSUND PRESTEGJELD & LISTA PRESTEGJELD Lista kirkekontor tlf Post og besøksadr: Prestegården, 4560 Vanse MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Farsund menighetskontor... tlf Postadr: postboks 182, 4553 Farsund Besøksadr: Kirkekontoret, 4550 Farsund E - post Vanse: Lista menighets nettside: Kontortid: Kirkekontoret / kirkeverge tirs - tors kl eller etter avtale. E - post Farsund: Kirketorgets nettside: Kontortid: tirs - tors kl Kontoransatt: Linda Tønnessen tlf E - post: Bilde kommer i neste blad Kontoransatt: (begynner for fullt 1. januar) Merete Thorkildsen Salen tlf E - post: Sokneprest: Erik Noddeland tlf E - post: Sokneprest: Stein Reinertsen tlf E - post: Vikarprest: Ove Sletta tlf Ungdomsprest: Henning Huseby Jansen tlf E - post: Diakon: Åsa Skogen Vaagsvold tlf E - post: Diakon: Astrid Mathingsdal Nøtland tlf E - post: Kirkeverge: Leiv Jan Meberg tlf E - post: Organist i Farsund og Spind kirke: Wim Treurniet tlf E - post: Organist i Vanse og Herad kirke : Greetje van der Wal tlf E - post: Organist i Vestbygda kapell: Bryan Breidenthal tlf E - post: listamenighet.no Bildet på framsiden er kopi av et gammelt julekort. Sangverset er 2.vers av nr 631 i Sangboka og begynner slik: Fra fjord og fjære... Side 2

3 Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr Menighetsbladet er utgitt av menighetsrådene i Lista, Herad og Farsund menigheter. Redaksjonen består av: Ansvarlig redaktør: Eva Heskestad Postadr: Tomstad 4560 Vanse E - post: (NB! nu og ikke no.) Tlf Mobil Hans Arne Rogn: E - post: Synnøve Rydningen: E - post: Freelanser: Rune Nilsen: E - post: Styremedlemmer: Eva Heskestad Hans Arne Rogn Ellen Jørgensen Turid Stokke Andreassen Leiv Jan Meberg Synnøve Rydningen Andre medhjelpere: Elisabeth Rogn Layout: Eva Heskestad Trykkeri: Snartrykk, Farsund Gaver til bladet Bankkonto: Misjonærer som Lista menighet har påtatt seg et ansvar for i bønn: Astrid Veum Mydland og Atle Roger Mydland i Laos Til ettertanke Maria er en av julens sentrale skikkelser. Måten hun tar imot Jesus/ Livet/ sin livsskjebne på fyller meg med undring og inspirasjon til å lære av henne. Dette diktet skrev jeg etter å ha kommet gjennom en tøff periode. LIVETS HENDER Maria unge jente uforferdet tar du imot Livet og bærer det i armene dine enda uvitende om at det skal føre deg til et kors og ei åpen grav Maria unge jente undrende bærer du Livet i hendene dine enda uvitende om at det er Livet som bærer deg dit du vil og dit du ikke vil Maria unge mor du trenger ikke vite for du er skjenket hengivelsens nådegave Med smerte og jubel har du lagt deg selv i Livets hender av Synnøve Rydningen Neste Menighetsblad kommer i februar. NB! Deadline for innlegg til neste blad er 5. JAN. Side

4 Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr Redaktørspalten Er du blitt kjent med noen nye i året som har gått, kjennes du av noen? Vi har igjen lagt et år bak oss, og et nytt ligger foran. Hvordan har året ditt vært? Har du fått nye venner, eller føler du deg alene? Har du fått spørsmålet om du hører til noen plass, eller om du er blitt kjent med nye i jobben eller i den menigheten du eventuelt tilhører? Tankene mine har ofte vært inne på hvor hører jeg til, etter at jeg intervjuet Jørgen Jensen. For ham hadde dette med å høre til et sted blitt noe som betydde veldig mye for ham, og han ønsket at vi andre skulle tenke nøye over hvor vi hører hjemme. Det å ha dine røtter en plass og ha en tilhørighet, er utrolig viktig i livet. Hvor er dine og mine røtter? Vi hører alle til i en familie en eller annen plass. Det kommer vi ikke bort fra, om vi har god kontakt eller ikke. Men så er spørsmålet: Er vi trygge på at vi kjennes av dem vi hører til, slik at vi føler oss elsket, frimodige og glade? Mange kan nok oppleve at de ikke kjennes av sin familie, og det kan gjøre livet både vondt og vanskelig. Det kan gi utrygghet, og det kan gjøre at livet kan bli ødelagt for mange. Vi har alle en som kjennes ved oss, men vil du kjennes ved ham? Selv om vi ikke ser Jesus, så kjennes han ved oss! Ja, så sterk er hans kjærlighet at han faktisk gav sitt liv for oss, for at vi kan stå frem for vår Gud der han sier: Din gjeld er betalt! Dette fordi han ser oss gjennom Jesus. Det er ikke alltid at vi brenner for det han ønsker at vi skal brenne for, men som ei dame sa: Vi er likevel kjent, han rekker ut handa til oss. Så er det opp til oss om vi vil ta i mot den og bli ledet inn i den planen han har for våre liv. Kommer vi, så har vi en vi kan betro oss til ved alle anledninger. Vi har en som alltid er parat til å lytte til vår fortvilelse og sorg når vi er nede. Jesus vil alltid kjennes ved oss. Han ønsker at vi skal ha samhold som gir trygghet, glede og frimodighet. Skal det nye året bli et år der du tørr å gjøre forandringer som kan snu livet ditt til trygghet og glede hvis du ikke har det? Jeg ønsker dere alle en velsignet julehøytid! Takk for alle positive tilbakemeldinger på bladet gjennom året, og hjertelig tusen takk for all støtten dere gir! Uten den hadde ikke bladet vært som det er. God jul og godt nytt år! Klem fra Eva Side

5 Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr Andakt Gjør mer ut av det! Olav Skjevesland, biskop i Agder og Telemark Det blir for mye av advent og julefeiring! Vi hører ikke sjelden den typen uttalelser. Disse dagene blir i overkant. Men jeg vil si tvert om: De fleste nøyer seg med for lite! Ja, det spørs om ikke mange tar for lite ut av høytiden. Det blir noen dager med levende lys, nøtter og smultringer. I adventtid og i juledagene går det liksom en åndelig kakelinne over hjertes kalde jord. Isen i sjelens dyp smelter og vi bløtgjøres. Vi synger om barnet i krybben og om den hellige natten Han er frelser min! Men et stykke uti januar er de tonene blitt borte hos mange. Det blir barfrost over hjertets åker igjen. Og man tok for lite ut av høytiden! I Jesus kom han til jorden. Jesus har vist oss hvem Gud er og hvor Gud er: Han er i vår hverdag: I evangeliene leser vi om en Jesus som vandrer om i landsbyene, i menneskers hverdag. Han er i vår fest: Husker du Jesus ved bryllupet i Kana? Han er i våre små gleder og i vår smertefulle gråt: På den ene siden kunne han sitte i strandkanten ved Gennesaretsjøen og kjenne glede over solens spill og varme. På den andre siden gjorde han seg til ett med all verdens gråt da han utåndet på korset: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Julen er Guds ja til verden. Det er som om Gud vil si: Menneske, nå kan ingen makt i verden hindre meg i å holde av deg! - Etter at Jesus er kommet til oss, skinner det et uutslokkelig lys i verden. Og lyser skinner i mørket, skriver Johannes i sitt juleevangelium. Om all verdens mørkemakter forener seg mot dette lyset, kan de likevel ikke tyne det lyset Kristus kom med til oss. I hele verden finnes det ikke mørke nok til å kvele Guds lys. Derfor ligger det i hele julens fest og høytid en innbydelse til å ta ut alt av julens gave: å få et møte med Jesus som venn, medvandrer og frelser. La oss ikke nøye oss med for lite! Blir det hele lett en fest uten konsekvenser, hvor minnene fra juledagene etter hvert blir bleke og utydelige? Hva var det Jesus sa til sine samtidige: Dere ville bare en tid glede dere i lyset Julenatt setter Gud, bokstavelig talt, himmel og jord i bevegelse for å skape en ny begynnelse i vår historie. Han hadde jo betrodd oss alt: en ren verden, livets gave, uendelige muligheter. Men vi forspilte arven. Så går Gud den andre milen med oss. Skaperen må også bli Frelseren. Bildet er laget av Eli Johanne Berg, og er applikert og frihåndsquilta. Motivet er Maria og Jesusbarnet. Se mer på hjemmesiden hennes: com Side

6 Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr Basaren på Langeland. Tekst: av Eva H. etter stikkord - foto: Magne Havaas Tidlig i høst startet de fleste bedehusene i kommunen opp med sine basarer. Ikke noe unntak på Langeland bedehus. Oddbjørg Havaas ledet et fullsatt bedehus, det var bortimot 70 personer i alle aldre fra hele distriktet. Bedehusets leder, Magne Havaas, holdt andakt. Han talte over temaet: Jesus som er på leting etter den han har mistet, og gleden når han finner vedkommende. Jesus går på leit når en av hans minste er kommet bort. Han svikter ikke, og når han finner den bortkomne, bærer han denne hele veien hjem. Etter andakten tok Janet Penne over ansvaret for loddsalg og trekning. Det var masse flotte gevinster, så mange gikk glade hjem med det de hadde vunnet. Men før det hadde det vært en liten pause med kaffe og noe å bite i, noe de flittige damene i foreningen hadde stelt i stand. Hanne Louise og Silje på bildet nede til venstre, var med og ga en hjelpende hånd og synes det er gøy å være på basar. Til glede for Bedehusets kvinneforening, kom det inn hele 25 tusen kroner. Flittige hender er med å bære bedehusene i kommunen vår, så kvinnenes arbeid vil også være viktig fremover. Uten disse frivillige så ville nok mange bedehus hatt vanskelig for å få endene til å møtes. Basarene er en god inntektskilde, og pengene kommer godt med til å holde bedehusene i stand, så det viktige arbeidet kan drives videre. Side 6

7 Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr Fra Østfronten glimt fra Spind Tekst og foto: Hans Arne Rogn BASAR PÅ GRENDEHUSET. Fredag 22. oktober hadde Vestre Spind Kvinneforening basar på Grendehuset i Spind. Menighetsbladets utsendte møtte opp med kamera, kladdebok og penger i lomma, klar for innsats. Der var folk i alle aldre, fra 3 måneder til nesten 90 år, som ville være med og støtte Misjonsselskapet. Denne kvinneforeningen er ca 30 år gammel - mange av dagens medlemmer har vært med helt fra starten. Med sin årlige basar er det ikke få kroner disse damene har samlet inn til NMS opp gjennom årene. Foreningens formann, Tora Nøtland, hadde fått med sin svigerdatter, Astrid Mathingsdal Nøtland, som både spilte fløyte og hadde andakten for oss. Andakten handlet om den store skatten, og hun tok utgangspunkt i en kjent barnesang: Den største skatten som finnes på jord, det er Guds gave til alle som tror. Den ligger gjemt i Herrens eget ord, der er den store skatten. Les din Bibel, let i ordet, så finner du den store skatten. For i troen på Jesus skal himmelens rikdom bli din. Den største skatten som finnes på jord kan vi alle få. Men skal vi få noe, må vi vite om det. Skal folk få høre om skatten, må vi drive misjon, og skal man få en skatt, må vi ta imot den. Hun brukte også den bortkomne sønnen som et godt bilde på hvordan Gud tar imot dem som har rotet bort skatten sin, men som angrer og kommer tilbake for å finne den. Gud står med åpne armer og tar imot dem som søker han. Den største skatten er fred med Gud gjennom troen på Jesus. Deretter var det tid for selve basaren, og Odd Salen tok ordet og styringen. Årer ble solgt, nummer ble lest, hender opp, og gevinster delt ut. Sånn er det på basar, og det er livlig og like spennende hver gang. Ingen skikkelig basar uten en pause med servering av kaker og kaffe som alltid smaker like godt, og folket koste seg. Side

8 Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr Siste post på programmet var trekking av bøkene, og her var det også mange gilde gevinster som heldige vinnere fikk med seg heim. Ennå en vellykket basar av de trofaste damene var til slutt over, med nesten kroner til NMS kjempebra! Stå på damer, misjonen trenger slike som dere! Stålesen Mek. Verksted AS tlf: Oskar Ertseid eftf. tlf: EURONICS Vanse tlf: HAVNEKIOSKEN Borhaug Tlf Sparebanken Sør tlf: Kjøkkensenteret tlf: ORELÅVEN Selskapslokale Tlf / DnB NOR tlf: Snartrykk tlf: TEKNIKKEN el og rør mobil: Lister Elektro tlf: Farsunds Avis tlf: Side

9 Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr Konfirmantfest i Herad Tekst: Skrevet av Eva H. etter stikkord - foto: Ellen Jørgensen Søndag 5. september arrangerte Herad Menighetsråd sin årlige konfirmantfest i kommunelokalet på Sande. Denne feiringen gjelder både gullkonfirmanter og årets konfirmanter. Dagen startet med gudstjeneste i kirka, der det var veldig mange som hadde møtt frem. Deriblant var fem av i alt syv gullkonfirmanter til stede, sammen med årets konfirmanter. Men det var ikke bare gullkonfirmantene som skulle ha fest denne dagen. Odin Emil Hogstad ble båret til dåpen av morfar Selmer Frestad, og feiret dagen videre sammen med sin familie. Vikarprest Ove Sletta talte over teksten fra Joh 5,1-15, som handlet om mannen som hadde vært syk og sittet ved Betesda dammen i 38 år. Utgangspunkt var den evige toer. Vet vi hva det vil si å være en evig toer, en som aldri når helt opp? Det er noe som ofte skjer i idrettssammenheng og politikk. Men tenk dere, å på en måte sitte i helsekø i 38 år. Alltid kom det en foran ham som gikk uti dammen. Det som er godt å vite for oss i dag, er at i Guds rike er det ingen toere. Jesus vant og deler seieren med oss. Der er vi alle enere! Ellers var salmevalget denne dagen noen av de samme som ble brukt for 50 år siden da gullkonfirmantene ble konfirmert. Sånn som bl.a. Herre Gud ditt dyre navn og ære og Du som veien er og livet. Tre konfirmanter som nå går og leser i Farsund, (men som bor i Herad) sammen med den ene konfirmanten som ble konfirmert i mai, ble også presentert. Som bildet til venstre da viser, er det fra venstre, John Tore Litland, Victoria Michelle Kristiansen, Veronica Kristiansen (konfirmert i vår) og Jenny Gundersen Gjersdal. John Tore, Jenny og Victoria gikk i samme klasse på Åpta skole før den ble nedlagt, så det er veldig artig at de skal konfirmeres sammen i Herad kirke, forteller menighetsrådsleder Ellen Jørgensen. John Tore går på skole i Lyngdal og Jenny går nå i Farsund etter å ha flyttet til Åpta fra Lyngdal i sommer. Side

10 Alle fire var med på festen etterpå nede på kummunelokalet, sammen med ca 30 andre av de fremmøtte i kirka. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr Menighetsrådsleder Ellen Jørgensen ledet an festen, men hun var ikke alene om å arrangere den. Hun fikk god hjelp av Anne-Marie Halvorsen, Elin Golden, Randi Drange og Astri Kvinen i Menighetsrådet. Det ble en svært hyggelig fest på kommunelokalet, hvor alle koste seg med god mat og godt selskap. Stort sett stod gjestene selv for underholdningen med hilsener og morsomme ting som de husket fra konfirmanttiden. Ellen leste noen artige prestehistorier innimellom slagene, hvilket så ut til å falle i smak! Gullkonfirmanten i Herad er fra venstre : Kåre Dalland, Solveig Torbjørg Egeland (f. Frestad), Sverre Kjørkleiv, Gerd Pedersen (f. Røynås) og Johan Edvin Litland Ove Sletta holdt en flott takketale helt til slutt, og rundet med dette av en vellykket tilstelning! Romjulskonsert med Nordvesten. 28. desember. Kl Denne holdes i Vanse kirke som tidligere år. For første gang uten Bryan Breidenthal. For tiden er det vikardirigent Margaret Bjørndal som leder koret til de får ny dirigent. De skal også være med 5. desember og synge på kveldsgudstjeneste i Herad kirke. kl Side 10

11 Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr En dirigent og hans korps Tekst: Eva Heskestad - Foto: Bjørn Hoel, Farsunds avis og Eva Heskestad Da Nils Paulsrud tok kontakt for å få med en annonse om Brassens førjulekonsert, fant undertegnede ut at vi kanskje kunne ta et lite intervju med dirigenten også, selv om det har stått en større artikkel om ham i avisen tidligere. Han forteller at det første korpset han spilte i, var Hovin skoles guttemusikkorps fra 1963 til Flyttet så fra Oslo og til Asker (67/69). Vinteren 69/70 flyttet Nils sammen med foreldre og søsken til Farsund. Første året bodde familien i Lundevågen mens huset på Mosvold Øygarden ble bygd. Da de kom hit, var han så pass gammel at han følte seg for gammel til guttemusikken, men ved en tilfeldighet fikk han vite at Ungdomskorpset i Farsund med Jostein Olsen som dirigent skulle startet opp igjen i Nils valgte da å bli med der, da musikken betyr mye for ham. Som de fleste vet, har han også vært aktiv som spiller, trener og dommer innen både volley-, fot- og håndball. Tidlig i 1974 fikk Nils spørsmål om å være med som instruktør for Pikekorpset. Terje Albrektsen, som da var dirigent, ville ha permisjon, fra høsten 74, og Nils ble spurt om å ta over. Dette svarte Nils ja til. En vikarjobb som for Nils varte i ganske mange år, faktisk hele 25 år. Høsten 98 fikk han spørsmål om å ta over dirigentstokken etter Gordon Skofteland i Vanse Brass, og takket ja til det. Nils forteller at han er født på Kongsberg, men flyttet videre til Oslo da han var 2 år. Noe han husker derfra, var at han stod på Hovedøya (Oslo) der de bodde da Kong Håkon døde i 1957, og så på krigsskipene som lå i fjorden og skjøt salutt. Det var stort for en liten gutt. Som vi kan lese videre, så har han flyttet mye rundt innen familien slo seg ned i Farsund. Interessene har vært mange opp igjennom, både for fotball ( Vålerenga-tilhenger da, men er nå Rosenborg entusiast) og volleyball, men musikken var nok det som tok det meste av tiden uansett hvor de bodde. Opphavsmann og far til dette korpset er John Torrey Nilsen. Han startet opp dette fordi det var behov for flere korps i 17. maitoget i Vanse. Han lånte instrumenter rundt omkring for å få dette til. Ja, han var til og med helt opp til Byremo på låna. Etter første 17. mai ønsket flere av dem som var med å fortsette, da de syntes det var gøy å kunne spille igjen. Uten Torreys glød for at det skulle være et voksenkorps, hadde det kansje ikke blitt noe videre med korpset. Nils ble dermed dirigent for korpset, som da hadde navnet Vanse Brass, fra høsten 1998, og Nils var da dirigent for to korps i en liten overgang t.o.m. sommeren Det første målet Vanse Brass da satte seg var at de ville øve mot en julekonsert i Vanse kirke, noe de var veldig nervøse for da dagen kom og de hadde rigget seg til fremme i kirka. Kom det mange folk tro, diskuterte de. De regnet ikke med mer en kanskje. Men overraskelsen ble stor da klokken nærmet seg og folk strømmet inn. Bortimot tror han det ente opp med. Vi som lyttet ble gledelig overrasket over den flotte konserten og så frem til videre konserter med Brassen. Nils ønsker ikke at han skal fremheves. han sier at Brassen har levd til nå og vil leve videre med og uten de som er der i dag. Som han presiserer, så er ikke Vanse Brass en enmanns bedrift, det er Side 11

12 Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr et lagspill der alle drar i felles retning. I dag har Brassen sitt faste øvelseslokale ute på Flyplassen i Mannskapsmessa, og her har de vært noen år nå. Tidligere så øvde korpset på Herredshuset, men med 120 desibel i øret i to timer så var den plassen helsefarlig. Derfor flyttet korpset ut til flystasjonen. Nils Forteller at han godt kunne tenkt seg flere nye ansikter i Brassen. Det er åpent for alle. Det hadde vært moro, sier han. Korpset har i årenes løp hatt mange konserter av ulike slag andre steder i kommunen også. Vi kan nevne sommerkonserter ute i Borshavn, øvelseskonserter på Vestheim, konsert i Galleri-hagen ved fyret og øvelseskonsert på Listaheimen - noe beboere og ansatte der satte stor pris på. Denne konserten var en gave fra Randi Kongevold, som hadde vunnet en konsert med Brassen. I stedet for å ha det hjemme, syntes hun det måtte passe bedre på Listaheimen. På sommerkonsertene spiller de sitt varierte repertoar som består av alt fra tradisjonelle marsjer til Brass-arrangerte svisker som de kaller det, i tillegg til filmmusikk og annen populærmusikk. Nils forteller at Gallerihagen er en flott hage og et fint sted å spille. Tidligere har denne konserten vært den siste konserten før korpset tar sommerferie, men etter at American Festival startet, har Vanse Brass blitt en sentral del av paraden under festivalen, så noen sommerferie blir det ikke før det oppdraget er gjennomført. For Nils betyr Brassen og musikken veldig mye og er med det en stor del av livet hans. Derfor ble sensommeren 2006 tøff for ham, da han fikk be skjed om at han hadde Myelomatose, enklere forklart beinmargskreft. Denne beskjeden forandret livet hans totalt, og i løpet av få minutter falt han fra himmel til helvete, som han selv sier. Da legen hadde fortalt Nils om situasjonen hans, spurte legen etter en stund: Hva tenker du nå? Da svarte han at han ble totalt tom. Etterpå kom dødsangsten, samtidig som han tenkte: Så tidlig kan jeg ikke få lov å leve litt til? Hvorfor meg nå? Jeg har jo lyst å oppleve barna og barnebarnas fremtid. I den sammenheng forteller han, at 1976 og 1978 var to store år for ham. Da ble han pappa til Ronny og Kjetil. Side 12

13 Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr Etter det så har han blitt farfar til 4 barnebarn. (Julie, Emma, Jonas og Markus), og han er utrolig stolt av dem alle. Sykdommen har satt spor på mange områder, sier han, og forteller videre at han følte seg så langt nede at han ikke ville at andre skulle se ham. Han lå i koma og respirator i 14 dager i Kristiansand, men før det hadde han sendt sin samboer Mary Ann på en to ukers Spa tur til Ungarn for å gi henne en takk for det hun hadde gjort for ham til nå fra han ble alvorlig syk. Grunnen til at han kom på sykehuset med en gang hun kom hjem, var at han hadde fått streptokokker i lungene, og med etterfølgende blodforgiftning til nyrene mens hun var borte. Dette kom som følge av et immunforsvar på bunnivå. Hele familien ble da kalt inn fordi legene var usikre på om han ville våkne igjen... Jeg hadde mer enn én fot i grava, sier Nils. Han forteller videre at han setter utrolig pris på legene og de ansatte som jobbet med ham sammenhengende natt og dag disse ukene. Dyktigere folk skal en lete lenge etter. Men dessverre er ikke den medisinen oppfunnet ennå som kan helbrede Myelomatose. Gjennom hele denne tøffe tiden kunne han ikke klare seg uten hjelp og støtte, og det Mary Ann har betydd for ham i så måte, kan ikke beskrives med ord. Legen sa til ham: Uten henne så hadde du ikke vært i live i dag. Hun lå sammen med ham på isolat i mange dager uten å forlate rommet. Satt hos ham hele tiden etterpå. Hun ble hans private sykepleier på en måte og ikke bare samboer. Hun fortsatte også da de kom hjem. Hun stilte opp til alle døgnets tider. Nils forteller videre at han folder hendene og ber en stille bønn til vår Herre hver kveld, og bønnen er: Vær så snill og gjør meg helt frisk, la meg få leve litt til, ikke ta meg hjem for tidlig. Av og til kan han også bli sint på Gud og si: Hvorfor er du i mot meg? Men selv om han har vært sint når han ba om kvelden, så sier han at han likevel opplever dagen etterpå at det føles så mye bedre. Han forteller at har gått til faste kontroller hver måned, men nå etter siste kontroll skal han ikke tilbake før om 3 mnd (i des.) Dette er veldig positivt og viser at det går fremover, selv om han selv ikke alltid klarer å stole helt på at alt er OK. Men han er nå tilbake 100% på jobb og igjen dirigerer han Brassen mot en ny julekonsert, noe som betyr mye for ham. Det gir en mulighet til å koble tankene bort fra det som innimellom kan føles litt urettferdig. Ingen av oss har garanti for at vi ikke en eller annen gang i livet skal rammes av en sykdom eller andre ting som forandrer vår hverdag. Ikke vent med ting du har lyst til å gjøre, for lenge. Det er viktig å leve NÅ - i dag. Til slutt forteller Nils at det viktigste for ham nå er å bli friskere og at han får en god jul. Barn og barnebarn, som betyr så enormt mye for ham, bor litt spredt rundt i Norge. Så da er det å legge opp til hvordan en skal få feiret litt med alle sammen. Takk, Nils, for at jeg fikk lov å komme, ønsker deg alt godt videre. Side 13

14 Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr Juleneket Julefortelling av Ole Tian Red.bm: Denne julefortellingen og fortellingen På hjemvei en julekveld på side 28, er hentet fra et gammelt julehefte fra 1994 som er kjøpt på Fretex. Er det noen som kan tenke seg å være av med gamle julehefter, tar vi imot med takk, det er da bare å sende det til min adresse som står på side 3. Du har vel tid til å stoppe opp litt? Jo..., jeg dro litt på det. Lille julaften er liksom så travel, og når en reiser rundt slik på kvelden og leverer gaver og julehilsener, blir det ikke så lange stoppen på hvert sted. Jeg tenkte meg raskt om. Jeg visste jo at Arne bodde alene. Jeg kom på ordene om at det beste du kan gi til noen, er tiden din. Joda Arne, takk for det, jeg har det da ikke så travelt... Det er noe jeg har lyst til å fortelle deg, ser du. Arne skranglet med kopper inne på kjøkkenet. Noe som hendte for 50 år siden, da jeg var like ung som du er nå. Å, den gangen du arbeidet som skogsmann i Gudbrandsdalen? sa jeg, mens jeg forsiktig dyttet en stor bjørkekubbe litt lenger inn i peisvarmen. Ja, kan du huske jeg nevnte den lille koia jeg bodde i der oppe? Arne kom og satte seg. Jeg la begge hendene rundt den varme tekoppen og strakk bena litt lenger mot peisen. Arne fortsatte: Du skjønner, det bodde ei enke på et lite bruk like ved den koia. Ja, jeg vet nå ikke om hun egentlig var enke heller forresten. Det ble sagt at mannen hennes hadde reist til sjøs og aldri kommet tilbake. Men hun hadde i hvert fall en sønn denne enkefru Antonsen. Han var av de enkle. Han hadde, som vi sier, fått med seg liten bagasje. Skole hadde han aldri gått på, og det var lett å se at han hadde et handikap. Nede i bygda gikk han under navnet Ås-Jens. Og han Ås-Jens var ganske kjent. Det var mange som ville drive gjøn, eller prøve å narre han Ås-Jens når han var nedover i bygda for å handle for moren sin. Han hadde nok vært utsatt for mange slags streker, han... Jeg kan huske en sommer at det kom to smågutter løpende og la seg på lur bak koia mi. Jeg gikk ut og spurte hva de holdt på med. Jo, de skulle se hvordan det gikk når han Ås-Jens kom hjem. Nede i bygda hadde nemlig en kremmer fått lurt fra ham pengene ved å selge to tørre erter til ham, og kalt det for pengefrø... Jeg ristet oppgitt på hodet og ble stående på trappa. Jeg hadde nemlig en følelse av at småguttene ville bli skuffet. Og ganske riktig. Mor til Ås-Jens møtte ham alt i porten. Etter noen korte ordvekslinger Side 14

15 Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr kunne jeg se at hun strøk Jens på kinnet. Deretter la hun omsorgsfullt armen om skulderen hans og tok ham med inn til de ventende pannekakene. Det fantes ingen som sa så mye pent om sønnen sin som fru Antonsen. Og ikke var det skryt i den forstand heller. Hun hadde bare en egen evne til å framheve de sterke sidene hans. Og gode sider, ja det hadde han. Han var så blid, han Jens. Jeg passet på å hilse når han gikk forbi koia. Jeg skjønte at han satte pris på det. Han smilte stolt og hilste kjekt tilbake. Enkelte ganger vekslet vi også noen ord når vi møttes etter veien. Han var nokså ordknapp han Jens, men jeg kunne se at det betydde mye for ham å bli tatt på alvor på den måten. Jeg fikk en forståelse av at det nok var alt for sjelden at noen behandlet ham som et medmenneske. Men nå skal du høre om noe som hendte like før jul det året. Han var nok ikke så flink til å arbeide han Jens. Men det var en ting han virkelig var opptatt av å drive med. På et lite jordstykke på sørsida av huset hadde han en havreåker. Der var han nesten dagstøtt og stelte og så etter at alt var i orden. Han skulle nemlig lage fuglenek og selge dem på torget før jul. Førjulstida var ei god tid for han Ås-Jens. Det var nok den fineste tida på året det, når han skulle til torget og selge julenek, skulle være arbeidskar. Nå kunne han tjene penger så det ble litt å rutte med til jul. Jeg så hvor stolt han var da han dro forbi med mange julenek knyttet fast på sparkstøttingen. Han hilste litt ekstra karslig da. Det året var det dessuten blitt mye havre på åkeren, og det hang mange nek oppunder et lite tak bortmed låveveggen. Han Jens hadde holdt på hele høsten å binde nek. De hang der så store og fine, nøyaktig på rekke. Jeg la merke til at ett av nekene var enda større enn de andre. Rundt det neket hadde han satt et fint, rødt sløyfebånd. Jeg tenkte det nok skulle settes opp på tunet, der hjemme, til glede for mor. Neksalget gikk strålende det året. Etter få dager hang det bare ett nek igjen, det store... Jeg skulle være på koia den jula. Tømmeret var svært etterspurt ved Lendesaga, så det ble ikke tid til å dra hjem til familien. Det ble en stille jul, men det var en ting som gjorde den jula helt spesiell for meg: Ås-Jens skulle reise sammen med moren sin til familien hennes i jula. Utpå lillejulaften kom sleden som skulle hente dem. Da de reiste, så jeg at hele hesteskyssen stanset nedenfor koia mi, og like etterpå knakket det på døra. Jeg åpnet. Der bak et digert julenek stod Jens. Jeg kunne kjenne igjen det røde båndet rundt neket. God jul, Arne! Dette neket er te deg. sa han og smilte på sin særegne og fornøyde måte. Jeg fikk stotret fram et takk, og ble stående med juleneket i armene og vinke adjø. *** Arne reiste seg og gikk bort til vinduet. Det juleneket jeg fikk av han Ås-Jens er en av de fineste gavene jeg har fått, sa han, og dyttet lommetørklet på plass i lommen Du skjønner det, fortsatte Arne, det viktigste er egentlig aldri selve gaven, men tanken som ligger bak. Og for Jens var et slikt julenek noe av det fineste en kunne forestille seg. Slik vil det alltid være, avsluttet Arne, en tilsynelatende liten gave, kan blir den mest verdifulle, og bære med seg et budskap som er langt rikere og større enn hva selve gaven egentlig er verd. Side 15

16 Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr JUBLENDE JUBILEUM SIFA 20 ÅR Tekst: Synnøve Rydningen - foto Rune Nilsen. Rundt 60 rødkledde sangere og en nesten fullsatt, hjertepyntet Frelserens kirke markerte at det er 20 år siden noen voksne ildsjeler satt på julemesse i Farsund og ble så inspirert av et barnekor fra Lyngdal, at de straks gikk igang med å starte SIFA, som betyr lovsang på swahili. Og lovsang ble det - uten et eneste dødpunkt. Sissi Kydland ledet oss gjennom korets historie med hyppige avbrekk av sang, soloinnslag, dans og rap. En billedkavalkade på skjermen viste noe av alt gjengen har vært med på av turer, overnattingshelger, sang/dans på torget, eldresenteret, bedehuset, kirka, karneval, fargefest, jule-påske-pinsemusikaler, Sifa spesial og superspesial. Tre av korets tidligere guttemedlemmer utgjorde et lite band på gitarer og slagverk, mens leder Siri Sunde trakterte pianoet. Hilde Sletta dirigerer sangen og er den som har innført dansen og instruerer denne. Et nytt innslag her var en rap-låt hvor noen jenter hadde barsket seg opp i gutteklær, mens korets for tiden eneste gutt framførte rap-en. Kanskje rap er noe å satse på for å dra flere gutter til koret?? De friske sangene har gode tekster og glade melodier som innbyr til å klappe med. Når en lytter til innholdet, hører en at ungene får med seg sentral lærdom om Gud som elsker alle like høyt, om hver enkelts verdi og storhet, Jesus som frelser og venn, i tillegg til å lære Fader Vår, trosbekjennelse og bibeltekster gjennom sangen. For ikke å snakke om jul- og påskeevangeliene som også dramatiseres. Even Eftestøl som var med å stifte koret, holdt en kort andakt hvor han sa litt om mysteriet med at Gud kan være flere steder samtidig. Prest Stein takket koret og de fire nåværende voksenlederne på vegne av menighetsrådet, menigheten og seg selv. Side 16

17 Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr Med Sifa tilstede blir en vanlig gudstjeneste til en festgudstjeneste som står til terningkast seks, som biskopen sa etter visitasen i høst. Dere er uunnværlige for oss, sa Stein. Etterpå var det frukt, snop, kaker, kaffe og brus på kirketorget. Og vi ønsker Sifa mange nye, gode år med vind i seilene. Kanskje flere av dagens medlemmer gjør som voksenleder Sigrid Syversen, som startet som kormedlem og nå er med å drive arbeidet videre. For vi sier som prest Stein: Dere er uunnværlige for oss. HEIA SIFA!! Førjulskonsert med Vanse Brass Fredag 15. desember kl i Vanse kirke Vanse Brass ønsker alle velkommen til sin årlige førjulskonsert. Det blir som tildigere år mye variert utvalg av musikk. Se nærmere program i avisen når konserten nærmer seg. Husk også at det ikke er billettsalg, men heller en kollekt i løpet av kvelden. Side 17

18 Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr Gudstjenester Alle er hjertelig velkommen! Gudstjenesteliste for Vanse, Vestbygda, Herad, Farsund og Spind. NB: Hvis det ikke er gudstjeneste i din menighet, vil du bli tatt varmt imot i en av de andre. Det er fint å komme på besøk, og få besøk! Følg med i Farsunds Avis for eventuelle forandringer i gudstjenestelisten. Prekentekstliste for desember og januar Prekentekstliste 1. søndag i advent Matt. 21, søndag i advent Luk. 21, søndag i advent Jes. 35, søndag i advent Joh. 1, Julaften Luk 2, 1-14 Julenatt Luk. 2, juledag Joh. 1, juledag Matt. 10, Nyttårsaften Jer. 29, nyttårsdag Luk 2, Kristi åpenbaringsdag Matt s. e. Kristi åpenbaringsdag Matt. 3, s. e. Kristi åpenbaringsdag Joh. 2, s. e. Kristi åpenbaringsdag Joh. 4, s. e. Kristi åpenbaringsdag Matt. 8, Vanse kirke Onsdag 1. desember Skolegudstjeneste kl v/erik Noddeland Vanse skole Søndag 12. desember Gudstjeneste kl v/ove Sletta Speiderne deltar Takkoffer: Speiderne 1. Vanse Torsdag 16. desember Skolegudstjeneste kl v/erik Noddeland Lista ungdomskole Søndag 19. desember Gudstjeneste NB! Er på Listaheimen kl v/erik Noddeland Julaften Gudstjeneste kl v/erik Noddeland Takkoffer: Misjonsprosjektet i Laos 1. Juledag Høytidsgudstjeneste kl v/ Erik Noddeland Takkoffer: Menighetsarbeidet Søndag 9. januar Høymesse kl v/erik Noddeland Søndag 30. januar Høymesse kl Ordinasjon av Rolf Eriksen ved biskop Olav Skjevesland Vestbygda kapell Søndag 5. desember Gudstjeneste kl v/erik Noddeland VGDG. Gubba. Takkoffer: VGDG Torsdag 16. desember Barnehagegudstjeneste kl v/ Ove Sletta Søndag 19. desember Vi synger julen inn kl v/erik Noddeland Takkoffer: Betlehem Brekne Side 18

19 Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr Tirsdag 21. desember Skolegudstjeneste kl v/erik Noddeland Ore Skole Tirsdag 21. desember Skolegudstjeneste kl v/ove Sletta Borhaug skole Julaften Gudstjeneste kl v/ove Sletta Takkoffer: Misjonsprosjekt i Laos Julaften Gudstjeneste kl v/ove Sletta Takkoffer: Misjonsprosjekt i Laos 1. juledag Høytidsgudstjeneste kl v/ove Sletta Takkoffer: menighetsarbeidet Søndag 1. januar Høymesse kl v/ Erik Noddeland Søndag 16. januar Høymesse kl v/erik Noddeland Søndag 23. januar Familiegudstjeneste kl v/rolf Eriksen Søndag 6. februar Høymesse kl v/ Erik Noddeland Herad kirke Søndag 5. desember Vi synger julen inn kl v/ove Sletta Sangkoret Nordvesten Takkoffer: F 16 Julaften Gudstjeneste kl v/erik Noddeland Takkoffer: Mandagskolen/Vinnerlaget 2. juledag Høytidsgudstjeneste kl v/erik Noddeland Takkoffer: Vest-Agder Søndagsskolekrets Søndag 16. januar 2011 Høymesse kl v/ Rolf Eriksen Frelserens kirke Søndag 5. desember Gudstjeneste kl v/ove Sletta Takkoffer: Menighetsarbeidet Side 19 Søndag 12. desember Gudstjeneste kl v/stein Reinertsen Takkoffer: Sjømannsmisjonen Søndag 12. desember Vi synger jula inn kl v/ Stein Reinertsen Takkoffer: Kirkens nødhjelp Søndag 19. desember Gudstjeneste kl v/stein Reinertsen NB! Er på Omsorgsenteret Julaften Gudstjeneste kl v/ Stein Reinertsen Takkoffer: Dåpsopplæringen Julaften Gudstjeneste kl v/stein Reinertsen Takkoffer: Ungdomsarbeidet 1.juledag Gudstjeneste kl v/stein Reinertsen Takkoffer: Normisjonen Nyttårsaften Gudstjeneste kl v/stein Reinertsen Takkoffer: Diakoniarbeidet Søndag 9. januar Høymesse kl v/ Stein Reinertsen Søndag 16. januar Høymesse kl v/ove Sletta Søndag 23. januar Familiegudstjeneste kl v/ Stein Reinertsen Søndag 30. januar Høymesse kl v/ Stein Reinertsen Les videre annonsering på neste side

20 Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr Søndag 6.februar Høymesse kl v/ Erik Noddeland Spind kirke Søndag 12. desember Vi synger jula inn kl v/stein Reinertsen Takkoffer: Spind kristelige ungdomsforening Julaften Gudstjeneste kl v/henning Huseby Jansen Takkoffer: Kirkens Nødhjelp 2. juledag Høytidsgudstjeneste kl v/ Stein Reinertsen Takkoffer: NLM Søndag 9. januar Høymesse kl v/ Stein Reinertsen og Henning Huseby Jansen Søndag 23. januar Høymesse kl v/ Stein Reinertsen 1a. Lussekatter b. Lucia dagen 13. des. 2. Deres besøk hos Jesusbarnet feires i den vestlige verden på trettende dag jul, 6. januar. 3- Sannsynligvis fra en preken den svenske erkebispen Nathan Søderblom holdt i Paris i Anna. Fanuels datter (luk Svar på julenøtter. Juletrefester BETLEHEM 27. desember (3. juledag): Søndagsskolens juletrefest kl desember(5. juledag): Bedehusets juletrefest, kl Søndag 9. januar: Vi over 60 kl GULLSMEDBAKK BEDEHUS 1. januar (Nyttårsdagen): Søndagsskolens juletrefestfest, kl januar: Bedehusets juletrefest, kl LINDLAND BEDEHUS 4. januar: Bedehusets juletrefest kl STAVE / LANGELAND 28. desember (4. juledag): Søndagsskolens juletrefest på Stave kl desember (6. juledag): Voksenfest på Stave kl FARSUND BEDEHUS 28. desember (4. juledag): Indremisjonen juletrefest kl januar: Søndagsskolens juletrefest kl BJØRKETUN 9. januar: Juletrefest for voksne kl FRELSERENS KIRKE / KIRKETORGET 31. desember: Nyttårsfest kl HERAD 27. desember (3. juledag): Juletrefest på Kommunelokalet på Sande kl BETEL 27. desember (3. juledag): Søndagsskolens juletrefest,kl januar Juletrefest kl SIGERSVOLD 7. januar Juletrefest (se annonse i avisen) UNGDOMSHUSET, SPIND 10. desember kl GRØTFEST m / Juleverksted for barna. Astrid Mathingsdal Nøtland har andakt 3. januar kl Barnas juletrefest BETANIA, BJØRNEVÅG 27. desember (3. juledag): Juletrefest kl Side 20