Selskapene i konsernet Gauldal Energi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapene i konsernet Gauldal Energi"

Transkript

1 Årsmelding 2009

2 Innhold Selskapene i konsernet 3 Daglig leder har ordet 4 Samfunnsregnskap 5 Gauldal Biovarme bygger ut fjernvarme på Støren 6 Mer fiber i bredbåndsnettet 7 Videreutdanning skolegang i tillegg til jobb 8 Lærlinger viktige for bedriften 9 Vellykket Gründercamp 10 Høyere kraftproduksjon etter vellykket utbygging 11 Strømprisene svinger fra år til år 12 Strømnettet 12 Harry takker av etter 23 år 12 Masterstudenter Gauldal Consult samarbeider med NTNU 13 Våre bidrag er med på å holde aktiviteten oppe 14 Styrets beretning 15 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Revisjonsberetning 23

3 Selskapene i konsernet Gauldal Energi

4 4 G a u l d a l e n e r g i Å r s m e l d i n g Daglig leder har ordet Så har vi lagt bak oss enda et år. Året 2009 har vært preget av flere hendelser som har fått og vil få stor betydning for vår virksomhet i tiden fremover. Vår styreformann i gjennom mange år, Harry Moan, ble i fjor sommer avløst av John Morten Laugsand som overtok styreledervervet. John Morten Laugsand har i mange år vært styrets nestleder og kjenner derfor selskapets virksomhetsområder meget godt. Dette gir trygghet både for eiere og ansatte at skuta fortsatt vil holde en stø kurs i tiden fremover.klima har også stått på dagsorden i året som har gått. Vi garanterer at all elektrisk kraft som vi leverer er produsert av 100% fornybar vannkraft. Sammen med Midtre Gauldal Kommune og Støren Sag og høvleri AS har vi over flere år arbeidet med å få til et distribusjonsselskap for levering av fjernvarme til offentlige bygg i Støren sentrum. I fjor kjøpte vi oss opp til 95% eierskap i det selskapet som i dag heter Gauldal Biovarme AS. Nå er fjernvarmeprosjektet en realitet. Fra høsten 2010 vil alle større offentlige bygg på Støren få sin oppvarming basert på bioenergi. Det samlede behovet for varme er beregnet til 2,2 GWh. Selskapene innenfor konsernet etterspør ulik kompetanse. I vårt nærområde må vi erkjenne at det ikke er like enkelt å få tak i alle de gode hodene som vi har behov for. ingeniører og sivilingeniører er de yrkesgruppene som er vanskeligst å rekruttere. Vi har derfor stimulert våre faste medarbeidere til å ta videreutdanning, og også satset mer på lærlinger. Samtidig har vi engasjert oss lokalt i skolesammenheng med ulike aktiviteter. Skal vi bevare arbeidsplassene lokalt, må vi tidvis gå utenfor kommunegrensene. Gjennom det brede engasjementet innenfor ulike forretningsområder, kan vi bidra til å skape spennende arbeidsplasser i Gauldalen.

5 G a u l d a l e n e r g i Å r s m e l d i n g Samfunnsregnskap - Synliggjør selskapets verdiskapning og direkte/indirekte sysselsettingseffekter i de to eierkommunene Midtre Gauldal og Holtålen Netto verdiskapning til fordeling var i mill. NOK Oversikten viser avlønning av de ulike innsatsfaktorer (arbeidskraft, kapital osv.) Ansattes andel vist etter skatt, personbeskatningen inngår i Stat og kommune Skatter og avgifter til fordeling mellom stat og kommuner var i ,8 mill NOK I fordelingen til kommuner er det ikke tatt hensyn til statlig skatteutjevning og fordelingskriterier. Eiendomsskatten fordeler seg med 89 % på Holtålen og 11 % på Midtre Gauldal 8 % 15 % 29 % 6 % 57 % Ansatte Långivere Stat og kommune Eiere 37 % 10 % 6 % 4 % 1 % 32 % 1 % Skatter og avgifter fra konsernet (mill. NOK) Personskatten omfatter her de ansattes samlede forskuddsbeskatning på inntekt Selskapsskatt Innkjøp fordelt på område Kraftomsetning representerer en vesentlig andel av virksomheten totale innkjøp, og er her skilt ut. Kjøp av kraft foregår gjennom Fjordkraft Alliansen. Øvrige innkjøp er fordelt lokalt, regionalt (Sør-Trøndelag) og øvrige regioner. 10 % Energi 14 % Installasjon 60 % 16 % IKT Consult Arbeidskraft Personskatt Selskapsskatt Eiendomsskatt Lokalt Regionalt Øvrige regioner Kraftsalg Eiendom 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Lokal sponsing/annonsering (se side 14) Gauldal Energi bidrar årlig med om lag NOK i støtte til lag og foreninger i Midtre Gauldal og Holtålen.

6 6 G a u l d a l e n e r g i Å r s m e l d i n g Gauldal Biovarme bygger ut fjernvarme på Støren De første rørene for distribusjon av fjernvarme på Støren er allerede i jorda inn til det nye GSK bygget. Utbyggingen av fjernvarmenettet på ca 1500 meter vil foregå i sommer, og skal forsyne de største offentlige byggene på Støren med varmtvann allerede fra høsten Det har vært planer om fjernvarme på Støren i over 20 år, men å bygge ut distribusjonsnette for fjernvarmen har til nå ikke vært lønnsomt. Ved nye offentlige bygg er det nå krav om alternativ fornybar oppvarming, og utbyggingen av nye GSK satte ny fart i sakene. Alle de største offentlige byggene på Støren har vannbåren varme installert, så en slipper omgjøring i byggene ved overgang til biovarme. Gauldal Biovarme AS er et 95% eid datterselskap av Gauldal Energi AS. Øvrige eiere er Midtre Gauldal Kommune og Støren Sag og Høvleri AS med 2,5% hver. Samlet årlig energimengde er beregnet til 2,2 GWh.

7 G a u l d a l e n e r g i Å r s m e l d i n g Mer fiber i bredbåndsnettet Gauldal Energi og Gauldal IKT utvider stadig kapasiteten i sitt bredbåndsnett for å ligge i forkant av økningen i trafikkmengde. I dag er det fiber som er det naturlige valget ved etablering av nye forbindelser i kjernenettet. I 2009 ble et større prosjekt med fiberkjernenett mellom Støren og Soknedal ferdigstilt. Planer for tilsvarende prosjekter på strekningen Støren Ålen er på gang. Etter hvert ser man også for seg fiber helt frem til abonnentenes boliger med de mulighetene det åpner for multiplay-produkter (tv-kanaler, telefon og inter- nett over samme infrastruktur). Dette forutsetter et kraftig fiberkjernenett også frem til boligområdene. For å kunne realisere større infrastruktur-prosjekter er man avhengig av samarbeid mellom flere parter noe vi har lyktes godt med å etablere både for ferdigstilte og fremtidige fiberprosjekter i Gauldalen. Vårt hovedmål er å bidra til lokal infrastrukturutbygging med moderne teknologi til konkurransedyktige betingelser.

8 8 G a u l d a l e n e rg i Å r s m e l d i n g Videreutdanning - skolegang i tillegg til jobben I vinter har to fra Gauldal Energi AS og tre fra Gauldal Installasjon AS startet på teknisk fagskole innen elektro. Dette er et samarbeid hvor både den ansatte og bedriften forplikter seg. En dag i uken tilbringes i klasserommet med medelever ved Meldal Videregående skole, og resten foregår på fritiden. Med teknisk fagskole i tillegg til fagbrev har den ansatte flere muligheter. Et eksempel er å gå opp til installatørprøven. De som velger utdanning i tillegg til jobb forplikter seg til å jobbe i selskapet i etterkant.

9 G a u l d a l e n e r g i Å r s m e l d i n g Lærlinger viktig for bedriften Det er svært viktig for oss å ha lærlinger, sier Leif Braa som er leder for nettavdelingen. Vi trenger dem, og de trenger oss. Det er en vinn-vinn-situasjon for begge parter. Vi er en teknologibedrift, og ungdommen er fremtiden. Det er viktig for å rekruttere folk, og for å hjelpe ungdom fra distriktet med å fullføre en utdanning. Og vi må ta vår del av dette ansvaret. Under læretiden innen elektro er det stort fokus på sikkerhet ved arbeid med strøm og spenning. Samarbeidet med Midtnorsk opp-læring AS under læretiden på 2 ½ år fungerer veldig bra. Vi er svært godt fornøyd med de lærlinger vi har, og synes ikke det er vanskelig å rekruttere lærlinger. Noen av lærlingene som består fagprøve, går videre til andre, for vi har ikke stillinger til alle. Men vi har til enhver tid 2 lærlinger som utdanner seg i energimontørfaget i Gauldal Energi. I tillegg har Gauldal Installasjon 1-2 lærlinger i installatør; svakstrøm- eller telekommunikasjonsfaget. Navn: Robert Vinsnesbakk Stilling: Lærling Bosted: Støren/Ålen Alder: 20 år Hva består dagen din av i Gauldal Energi? Jobber ute med å koble inntakskap og legge kabler i grøft Hvorfor valgte du Gauldal Energi? For at jeg får være ute i stedet for å jobbe inne. Hva er du mest opptatt av akkurat nå? Leser på teori-delen av fagprøven. Hva ville du ikke klart deg uten? Førerkort er jeg ganske avhenging av for å komme meg på jobb. Hva gjør du om 20 år? Usikker på ka æ gjør da ja, jobber sikkert innen elektro. Navn: Vegard Wiig Stilling: Energimontør tok fagprøve okt Bosted: Hjemme hos mor og far på Støren Alder: 20 år Hva består dagen din av i Gauldal Energi? Vedlikeholdsarbeid på strømnettet, og nye anlegg. Er også med på vaktordning. Hvorfor valgte du Gauldal Energi? Ligger på Støren og er nær til. Hva er du mest opptatt av akkurat nå? Handball og kjøp av ny bil. Hva ville du ikke klart deg uten? Jobben, jenter og fest. Hva gjør du om 20 år? Jobber i Gauldal Energi. Navn: Daniel Blomhaug Stilling: Elektrikerlærling Bosted: Rognes Alder: 21 år Hva består dagen din av i Gauldal Installasjon? Variert type arbeid. Fine dager:) Hvorfor valgte du Gauldal Installasjon? Nærmest bosted Hva er du mest opptatt av akkurat nå? Oppussing hjemme og videreutdanning Hva ville du ikke klart deg uten? Letti-skaftet;) Hva gjør du om 20 år? Banker kabler:) Navn: Ingebrigt Huus Stilling: Elektriker Bosted: Kotsøy Alder: 20 år Hva består dagen din av i Gauldal Installasjon? For tiden kjører jeg stort sett service i Ålen. Hvorfor valgte du Gauldal Installasjon? Gauldal Energi holder til i nærområdet, har mye variert arbeid, og trivelig arbeidsstab. Hva er du mest opptatt av akkurat nå? Få gjort ferdig fagprøven. Hva ville du ikke klart deg uten? Melontyggis Hva gjør du om 20 år? Veldig vanskelig å si, men er nok noe elektrorelatert =)

10 1 0 G a u l d a l e n e r g i Å r s m e l d i n g VELLYKKET GRÜNDERCAMP på Gauldal Videregående Skole november 2009 Juryen bestod av Kari Anne Aas fra Gauldal Energi AS, Ass. rektor Odd Skavern, elevrådsleder Martin Engen og ordfører Erling Lenvik. Dommerne skrøt av at det var mange gode ideer og vel gjennomtenkte løsninger. To skoledager jobbet alle skolens Vg1-elever kreativt og intensivt for å komme fram til den beste løsningen på oppdraget som ble gitt av vår oppdragsgiver Gauldal Energi. Dette var oppdraget: Til høsten 2010 står Gauldal skole- og kultursenter ferdig. Da vil Gauldal videregående skole flytte ut av alle bygningene på Korsen, og hele dette området blir ledig. Dere skal lage et forslag på hvordan området Korsen skal brukes. Gruppene skulle lage en forretningsplan for ideen, og det skulle legges vekt på at Nye Korsen skal bli et bærekraftig og energieffektivt område. Som gründere skulle elevene lage en forretningsplan og presentere denne for juryen på 4 minutter. Førsteprisen for Mest fremtidsrettet / beste forretningsidé gikk til gruppen Tenk som Skavern. Forretningsideen deres var å danne et eiendomsselskap som sammen med leietakere skal utvikle og drive et teknologisk senter. Gruppen bestod av: Tormod Draget Skavern, 1STB Victoria Bjeldvik Høgås, 1STB Håvard Aashaug, 1TPA Silje Brå, 1RMA Stine Bakken, 1STA Kari S. Brattset, 1DHA Prisen for Mest spenstige / kreative ide gikk til gruppen Grønn trening AS. Deres forretningside var et treningssenter som utnytter mest mulig naturlig energi og selger økologisk mat og frukt. Gruppen bestod av: Hanne Nyberg, 1STB Marthe Torve, 1DHA Ida Sæther, 1RMA Morten Hinsverk, 1TPA Åshild Engesmo, 1STA Prisen for Beste muntlige presentasjon gikk til gruppen Rett og rimelig. Deres forretningside var internat for elever på GSK. Gruppen bestod av: Ingebrigt Grut, 1STA Kristian Reitan, 1STB Connie Kåsen Onsøien, 1HSA Lina Skjerve, 1STA Mali Uvsløkk, 1STB Sindre Sæter Solum, 1SSA

11 G a u l d a l e n e r g i Å r s m e l d i n g Høyere kraftproduksjon i 2009 etter vellykket utbygging Kraftproduksjonen i 2009 ble totalt 24 GWh og er den høyeste i Gauldal Energis historie. Dette skyldes at Gaula Kraftverk startet opp igjen produksjonen etter ett års stopp for nybygging, hvor årsproduksjonen er økt fra 3 GWh til 15 GWh. Produksjonen i vårt andre kraftverk, Raubergfossen Kraftstasjon var normal. Starten av 2010 har vært unormalt kald og nedbørsfattig med lavere produksjon enn normalt.

12 1 2 G a u l d a l e n e rg i Å r s m e l d i n g Strømprisene svinger fra år til år Spotprisen (råvareprisen) i Midt-Norge gikk ned med 26% i 2009 i forhold til året før. Dette ga en gjennomsnittlig spotpris på 31,1 øre per kwh for hele året eks. påslag og merverdiavgift. Årsaken til prisnedgangen var først og fremst generelt lavere forbruk i Norsk industri pga. finans-krisen. I desember 2009 startet en lengre kuldeperiode som ga høyere priser i Midt- og NordNorge enn Sør-Norge. I løpet av denne vinteren er Norge blitt oppdelt i 5 forskjellige prisområder på grunn av flaskehalser i strømnettet. Mindre nedbør enn normalt og kjernekraftverk i Sverige som var ute for revidering, førte til knapphet på ressurser. I tillegg ble strømforbruket rekordhøyt på grunn av kulden. I enkelte timer sist vinter var spotprisen oppe i 8-12 kr per kwh! Strømnettet Høy aktivitet preget arbeidet på strømnett i 2009; Fiber (OPGW) ble strekt mellom Støren og Soknedal - Fornyelser i Enganområdet på Støren - Hyttefelt i Hessdalen - Kablinger i forbindelse med nye Gaula kraftstasjon - Nytt boligfelt i Budalen - Nye nettstasjoner i forbindelse med OPGW. Dette kommer i tillegg til kontinuerlig vedlikehold på strømnettet for å opprettholde kvaliteten. Skogrydding hadde også høy prioritet, for å unngå at trær faller på linjene og forårsaker strømbrudd. For å bedre sikkerheten ved arbeid i master, har myndighetene satt krav om å fjernet plattformer på nettstasjoner i master. Dette arbeidet vil pågå til Feilprosent i strømnettet på grunn av planlagte utkoblinger og feil var i ,1%. Gjennom året ble det skiftet og satt opp omlag 450 nye strømmålere. Dette utgjør 9% av den samlede målerparken. De nye målerene kan fjernavleses, men ikke alle steder er kommunikasjonen like stabil ennå. På sikt vil flere og flere kunder slippe å lese av strømmåleren selv. Takket av etter 23 år Harry Moan fra Ålen takket 22. april 2010 av etter samlet 23 år i selskapet. Harry kom inn som rådsordfører i Gauldal Elverk i , og var varaordfører i Rådet i perioden Etter at selskapet ble omdannet til aksjeselskap i 1997 ble Harry styremedlem, og har i perioden vært styreformann.

13 G a u l d a l e n e r g i Å r s m e l d i n g Masterstudenter - Gauldal Consult samarbeider med NTNU Anna Carmen Masoliver Verdaguer fra Spania fikk toppkarakter for sin masteroppgave på NTNU. Sølvi Eide i Gauldal Consult var veileder for henne på oppgaven, som bla gikk i dybden på et prosjekt i Søndre Tverråa i Holtålen kommune. Anna Carmen trivdes veldig godt i Norge, og har lyst til å fortsette innen fornybar energi. Siden hun kom tilbake til Barcelona har hun jobbet med energisparing i bygninger, da det ikke er så mange jobber innen småskala vannkraft der. I sommer vil to 4. års Masterstudenter på Energi og Miljø fra NTNU ha praksis hos Gauldal Consult. oppgaver som venter er videre utvikling av selskapets optimaliseringsverktøy KraftKalk, med blant annet en engelsk versjon til bruk i internasjonale prosjekter. Fra venstre Anna Carmen Masoliver Verdaguer på befaring med daglig leder i Gauldal Consult Ann-Elin R. Helset.

14 1 4 G a u l d a l e n e rg i Å r s m e l d i n g Foto: Inge Moan, Arbidets Rett Våre bidrag er anerkjennelse for frivillig arbeid og motivasjon til økt aktivitet Vi har lange tradisjoner med å støtte lokale frivillige lag og foreninger med gaver og sponsorvirksomhet. Noe vi ønsker å opprettholde, fordi det er verdifullt både for lokalsamfunnet, den enkelte forening og oss selv. Det legges ned utrolig mye frivillig arbeid i kommunene Holtålen og Midtre Gauldal. Selv om dugnadsånden er sterk, er det viktig å vite at frivillighet koster mye over tid, ikke minst i små grender og samfunn. Kanskje kan vi med våre bidrag gjøre jobben litt lettere og mer overkommelig, slik at motivasjonen til å drive frivillig arbeid holder seg oppe. Også for oss som jobber i selskapet er det en motivasjon, og vi føler stolthet over å bidra til så mye positivt. De som fikk mest støtte i 2009 var: NM i orientering i Holtålen, som engasjerte alle inn- byggerne i Holtålen kommune. Samarbeidsprosjektet Kunstgras i Idrettsparken, som er et samarbeid mellom Sokna IL, Singsås IL, Rognes IL og Støren sportsklubb. I tillegg fikk følgende lag/foreninger støtte i 2009: 10. klasse Singsås skole, 3. klasse Gauldal Videregående skole, Adrenalinvukku 2009, Blinken, Budal IL, Budal Skolekorps, Budal Skytterlag, Bygdabladet Ålen/Hessdalen, Bygdapreg, Carpe Diem, Elvene rundt Trondheimsfjorden, Haltdalen IL, Hauka Mannskor, HIST, Holtålen Turforening, Lions Club Støren, Mot vold, Narvas Venner, Rensfjellrennet, sandfjellrennet, Singsås IL, Singsås kirkejubileum 125 år, Singsås museum- og historielag, Sokna IL, Soknedal Skolekorps, Støren Demensforening, Støren Laksefestival, Støren Museum- og historielag, Støren pensjonistforening, Støren Sportsklubb, Ålen Helsesportslag, Ålen IL og Ålen Spell og Danselag.

15 st yrets beretning

16 1 6 G a u l d a l e n e rg i Å r s m e l d i n g Selskapet Gauldal Energi AS ble omdannet til aksjeselskap 1. januar 1997 og er en direkte videreføring av Gauldal Elverk. Selskapet driver sin virksomhet i hovedsak i Midtre Gauldal og Holtålen kommuner. Hovedkontoret er på Støren, med avdelingskontor i Ålen. Selskapets formål er å drive energiproduksjon, energidistribusjon, energisalg, installasjonsvirksomhet, handel og annen virksomhet som står i forbindelse med dette. Selskapet kan på samme grunnlag foreta investeringer i, samt delta som aksjonær eller på annen måte i andre foretak. Gauldal Energi s visjon er: KUNDETILPASSEDE LØSNINGER I LOKALSAMFUN- NET Aksjonærene og styret Bedriften er i sin helhet eid av Midtre Gauldal kommune (66,67 %), og Holtålen kommune med (33,33%). Styret består av 7 personer, 3 personer velges av Midtre Gauldal kommune, 2 personer velges av Holtålen kommune, mens 2 personer velges av og blant de ansatte. Årets drift De totale driftsinntekter for alle virksomhetene i selskapet ble på 106 mill kr. mot 112,4 mill kr. i Inntektsreduksjonen skyldes i hovedsak lavere strømpriser i 2009 enn i året Driftsresultatet for 2009 viser et overskudd på 2,7 mill kr. Overskuddet før skatter og avgifter ble på 0,8 mill kr. Skattekostnadene er beregnet til å utgjøre 0,2 mill kr. Resultatet etter skatter viser et overskudd på 0,6 mill kr. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2009 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner ikke styret til andre forhold vedrørende selskapets drift som skulle vært tatt med i regnskapet. Fortsatt drift I henhold til gjeldende regler bekreftes det at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om videre drift. Organisasjon og personale Ved årets utgang var det 32 personer ansatt i selskapet. Av disse er det 2 lærlinger. Det ble totalt utført 29 årsverk. Konsernet hadde totalt 56 ansatte, og det ble utført 52 årsverk. Av disse er det 4 lærlinger. styret har valgt en offensiv satsing for å tiltrekke seg nye arbeidsoppgaver, Likestilling Ved årsskiftet var det 32 ansatte i selskapet, av dem var det 10 kvinner. Av disse var 6 ansatt i deltidsstillinger. Gjennomsnittslønnen for kvinner ligger på samme nivå som menn i tilsvarende stillinger. I ledergruppen i morselskapet var det 2 kvinner. 1 kvinne er leder i ett av datterselskapene. Helse miljø og sikkerhet Selskapet arbeider aktivt med et kombinert HMS og kvalitetssikringssystem. Gauldal Energi AS er tilsluttet bedriftshelsetjenesten MIDTNOR BHT. Sykefraværet i selskapet utgjorde i arbeidsdager mot 326 i Sykefraværsprosenten for bedriften som helhet, var på 2,7 %, en reduksjon på 0,7 % i fra Langtidssykefraværet utgjorde ca. 0,0 % av tilgjengelig arbeidstid, mot 2,4 % i Kortidssykefraværet var på 2,7 % mot 1,0% i Sykefraværet for hele konsernet utgjorde i dager mot 391 dager i Kraftverk og kraftlinjer griper inn i naturen på flere måter. I våre grisgrendte eierkommuner er det bygd et betydelig nettverk med kraftlinjer. Det søkes å gjøre miljøbelastningene minst mulig ut i fra en totaløkonomisk vurdering. Bedriften forurenser ikke det ytre miljø, utover det som en må påregne ved å drive kraftstasjoner og overføringsanlegg. Det var ingen spesielle kontroversielle saker knyttet til det ytre miljøet i Finansiell risiko Selskapet er utsatt for kredittrisiko, renterisiko i dens ordinære forretningsvirksomhet, og styrer mot å ha en akseptabel risiko innenfor disse områdene. Selskapet har rentebærende gjeld med i hovedsak flytende

17 G a u l d a l e n e r g i Å r s m e l d i n g rente, og er derfor til en viss grad eksponert for endringer i kortsiktige renter. Risiko for at motparten ikke har økonomiske evner til å oppfylle sine forpliktelser anses som svært lav. Alle nye kredittkunder blir kredittvurdert før inngåelse av avtale. Likviditet Likviditeten i selskapet har sesongbetonte svingninger. Året 2009 har ikke vært noe unntak. Det har imidlertid ikke vært nødvendig å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen til det bedre. Nettvirksomheten / Kraftomsetning Kraftforbruket inklusive tap i konsesjonsområdet økte med 5,9 % i forhold til Forbruket i 2009 ble på 127,5 GWh. All omsatt kraft i 2009 bestod av 100 % fornybar vannkraft. I konsesjonsområdet er det en meget spredt bosetning, noe som medfører at Gauldal Energi AS vedlikeholder og ivaretar et meget stort antall meter ledning/kabel pr. kunde. Det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) Som en del av det offentlige tilsynsynsapparatet har DLE utført tilsyn i følge tilsynsloven og etter instruks fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb). Virksomheten har vært basert på målstyring, risikovurdering og prinsippet om internkontroll. Ansvarsområdet er lagt opp etter årlige mål og strategier for å kunnbe øke el-sikkerheten i forsyningsområdet. Kraftproduksjon Våre 2 kraftverk Raubergfossen Kraftstasjon og Gaula Kraftverk hadde en samlet produksjon på 24 GWh. Investeringer I 2009 er det netto investert 23,4 mill kr i selskapets anlegg. Hovedtyngden har i år gått med til investeringer i rehabilitering av Gaula Kraftverk og øvrige virksomhetsområder. Datterselskaper Gaudal IKT AS Selskapet skiftet navn fra GaulaNett i desember Selskapets aktiviteter er produksjon og salg av digitale aksesstjenester samt it-drift tjenester, Selskapet er et 100% eid datterselskap. Selskapet har 4 ansatte. regnskapsåret 2009 ga en omsetning på MNOK 9,2 og et overskudd på MNOK 0,24 før skatt. Gauldal Consult AS Selskapet skiftet navn fra Mikro og Minikraft AS i desember Selskapet tilbyr tjenester innen planlegging, prosjektering og utbygging av små vannkraftverk. Selskapet har to hovedfunksjoner gjennom å gi generell informasjon og opplæring og konsulentvirksomhet på kommersiell basis. Gauldal Energi AS eier 72% i selskapet, sammen med NTNU og våre eierkommuner som øvrige eiere. Selskapet har 2 ansatte. Regnskapsåret 2009 ga en omsetning på MNOK 2,4 og et overskudd på MNOK 0,14 før skatt. Gaudal Installasjon AS Selskapet skiftet navn fra GE Elektro AS i desember Installasjonsvirksomheten i selskapet ble besluttet utskilt som egen datterbedrift pr Selskapet har 18 ansatte samt lærlinger. Driften siden oppstartsåret har vært preget av omstillinger. Dette har resultert i en betydelig resultatforbedring også i Regnskapsåret 2009 ga en omsetning på MNOK 19,0 og et overskudd før skatt på MNOK 1,0. Gauldal Eiendom AS Selskapet eies sammen med Midtre Gauldal Kommune (40% eier). Selskapet kjøpte den tidligere Vegstasjonen på Støren som i dag er konsernets hovedkontor. Regnskapsåret 2009 ga en omsetning på MNOK 0,57 og et overskudd før skatt på MNOK 0,03. Konsernet har kjøpt seg opp i Gauldal Biovarme AS, og dette vil i 2010 bli rapportert som konsernselskap Utsiktene fremover Hovedelementene i bedriftens strategiske hovedmål er: Bedriften skal ha en langsiktig strategi som er forankret i lokalt eierskap. Søke samarbeidsrelasjoner for å oppnå stordriftsfordeler, og styrke konkurransekraften ved bl.a. å utnytte kunnskap skapt gjennom datterselskapers virksomhetsområder. Stimulere til kompetanseutvikling for å skape attraktive arbeidsplasser.

18 1 8 G a u l d a l e n e rg i Å r s m e l d i n g Helse, Miljø og Sikkerhet står sentralt i vår virksomhet. Vi skal ha gode og trygge arbeidsplasser. Synliggjøre bedriftens betydning i lokalsamfunnet. Utfordringen for organisasjonen vil være å optimalisere innenfor disse mål, selv om disse målene i noen henseende kan trekke forskjellige veier. Styret er av den formening at blant annet kombinasjonen av en markedsrettet, konkurransekraftig installasjonsvirksomhet og et effektivt drevet nett, sammen med øvrige aktiviteter, er et viktig verktøy og forutsetning for å kunne opprettholde og utvikle arbeidsplassene i selskapet og i nærmiljøet. Styret ser det som viktig at bedriften skal kunne videreutvikle seg som en lokal, konkurransedyktig bedrift. Gauldal Energi skal være en positiv drivkraft i interessante og levedyktige prosjekter som bidrar til økt aktivitet i eierkommunene. Vi skal være en teknologisk, økonomisk og kompetansemessig ressurs og drivkraft som bidrar til videreutvikling av lokalmiljøets muligheter og livskvalitet. Etter utgangen av regnskapsåret har det ikke inntruffet forhold som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme bedriftens resultat og stilling. DISPOSISJONER Styret foreslår at årets overskudd etter skatt på kr ,- disponeres slik: * Avsetning til utbytte til eierne: kr ,- * Overført fra annen egenkapital: kr ,- Selskapets frie egenkapital etter avsetning til eierutbytte er kr ,- Støren /

19 G a u l d a l e n e r g i Å r s m e l d i n g John Morten Laugsand - styreleder Kristin Gunhildsøien Jon Martin Brørs Inge Skårvold Harry Moan Trygve Reppe Harald Moen John Reese adm.dir.

20 2 0 G a u l d a l e n e rg i Å r s m e l d i n g Resultatregnskap 2009 Gauldal Energi AS Konsern Morselskapet Regnskap Regnskap R regnskap Regnskap Noter Driftsinntekter Energiomsetning Overføringsinntekter Årets mer-(-)/mindre-(+)/inntekt, inkl renter Tilb.ført mer-(+)/mindre-(-)/inntekt, inkl renter Kraftproduksjon Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Kraftkjøp Leie overliggende nett Varekjøp for videresalg Personalkostnader , Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter/kostnader Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Resultat av finansinntekter/kostnader Resultat før skattekostnad Skatter Årets resultat Minoritetens andel Majoritetens andel Fordeling av årets resultat Utbytte overført fra annen egenkapital

21 G a u l d a l e n e rg i Å r s m e l d i n g Balanse 2009 Gauldal Energi AS Konsern Morselskapet Noter Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, eiendommer Bygninger Kraftstasjoner Fordelingsnett Bredbånd Kundespesifikke anlegg og utstyr Inventar, maskiner, etc Transportmidler, agregater Sum varige anleggsmidler Finansielle anleggsmidler investering i datterselskap Aksjer og andelsinnskudd Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 0 0 Beredskapslager Varebeholdninger Kundefordringer Opptjent mer-/mindreinntekt Andre kortsiktige fordringer Aksjer kortsiktige Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

22 2 2 G a u l d a l e n e rg i Å r s m e l d i n g Balanse 2009 Gauldal Energi AS Konsern Morselskapet Noter Gjeld og egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt kapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minioritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lån Pantelån Sum annen langsiktig gjeld kortsiktig gjeld Kortsiktig bankkreditt Leverandørgjeld Skattetrekk, arb.g.avg, mm Forbruksavgift m.m. Stat Skyldig mva/innv.avg Skyldig betalbar skatt Avsatt utbytte Opptjent merinntekt Påløpne kostnader Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld: Sum gjeld og egenkapital: Pantesikret restgjeld garantiansvar 8 Støren / John M. Laugsand, Styreleder Trygve Reppe Kristin Gunhildsøien Jon M. Brørs Harry Moan inge Skårvold Harald Moen John Reese, Adm.dir