Selskapene i konsernet Gauldal Energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapene i konsernet Gauldal Energi"

Transkript

1 Årsmelding 2009

2 Innhold Selskapene i konsernet 3 Daglig leder har ordet 4 Samfunnsregnskap 5 Gauldal Biovarme bygger ut fjernvarme på Støren 6 Mer fiber i bredbåndsnettet 7 Videreutdanning skolegang i tillegg til jobb 8 Lærlinger viktige for bedriften 9 Vellykket Gründercamp 10 Høyere kraftproduksjon etter vellykket utbygging 11 Strømprisene svinger fra år til år 12 Strømnettet 12 Harry takker av etter 23 år 12 Masterstudenter Gauldal Consult samarbeider med NTNU 13 Våre bidrag er med på å holde aktiviteten oppe 14 Styrets beretning 15 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Revisjonsberetning 23

3 Selskapene i konsernet Gauldal Energi

4 4 G a u l d a l e n e r g i Å r s m e l d i n g Daglig leder har ordet Så har vi lagt bak oss enda et år. Året 2009 har vært preget av flere hendelser som har fått og vil få stor betydning for vår virksomhet i tiden fremover. Vår styreformann i gjennom mange år, Harry Moan, ble i fjor sommer avløst av John Morten Laugsand som overtok styreledervervet. John Morten Laugsand har i mange år vært styrets nestleder og kjenner derfor selskapets virksomhetsområder meget godt. Dette gir trygghet både for eiere og ansatte at skuta fortsatt vil holde en stø kurs i tiden fremover.klima har også stått på dagsorden i året som har gått. Vi garanterer at all elektrisk kraft som vi leverer er produsert av 100% fornybar vannkraft. Sammen med Midtre Gauldal Kommune og Støren Sag og høvleri AS har vi over flere år arbeidet med å få til et distribusjonsselskap for levering av fjernvarme til offentlige bygg i Støren sentrum. I fjor kjøpte vi oss opp til 95% eierskap i det selskapet som i dag heter Gauldal Biovarme AS. Nå er fjernvarmeprosjektet en realitet. Fra høsten 2010 vil alle større offentlige bygg på Støren få sin oppvarming basert på bioenergi. Det samlede behovet for varme er beregnet til 2,2 GWh. Selskapene innenfor konsernet etterspør ulik kompetanse. I vårt nærområde må vi erkjenne at det ikke er like enkelt å få tak i alle de gode hodene som vi har behov for. ingeniører og sivilingeniører er de yrkesgruppene som er vanskeligst å rekruttere. Vi har derfor stimulert våre faste medarbeidere til å ta videreutdanning, og også satset mer på lærlinger. Samtidig har vi engasjert oss lokalt i skolesammenheng med ulike aktiviteter. Skal vi bevare arbeidsplassene lokalt, må vi tidvis gå utenfor kommunegrensene. Gjennom det brede engasjementet innenfor ulike forretningsområder, kan vi bidra til å skape spennende arbeidsplasser i Gauldalen.

5 G a u l d a l e n e r g i Å r s m e l d i n g Samfunnsregnskap - Synliggjør selskapets verdiskapning og direkte/indirekte sysselsettingseffekter i de to eierkommunene Midtre Gauldal og Holtålen Netto verdiskapning til fordeling var i mill. NOK Oversikten viser avlønning av de ulike innsatsfaktorer (arbeidskraft, kapital osv.) Ansattes andel vist etter skatt, personbeskatningen inngår i Stat og kommune Skatter og avgifter til fordeling mellom stat og kommuner var i ,8 mill NOK I fordelingen til kommuner er det ikke tatt hensyn til statlig skatteutjevning og fordelingskriterier. Eiendomsskatten fordeler seg med 89 % på Holtålen og 11 % på Midtre Gauldal 8 % 15 % 29 % 6 % 57 % Ansatte Långivere Stat og kommune Eiere 37 % 10 % 6 % 4 % 1 % 32 % 1 % Skatter og avgifter fra konsernet (mill. NOK) Personskatten omfatter her de ansattes samlede forskuddsbeskatning på inntekt Selskapsskatt Innkjøp fordelt på område Kraftomsetning representerer en vesentlig andel av virksomheten totale innkjøp, og er her skilt ut. Kjøp av kraft foregår gjennom Fjordkraft Alliansen. Øvrige innkjøp er fordelt lokalt, regionalt (Sør-Trøndelag) og øvrige regioner. 10 % Energi 14 % Installasjon 60 % 16 % IKT Consult Arbeidskraft Personskatt Selskapsskatt Eiendomsskatt Lokalt Regionalt Øvrige regioner Kraftsalg Eiendom 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Lokal sponsing/annonsering (se side 14) Gauldal Energi bidrar årlig med om lag NOK i støtte til lag og foreninger i Midtre Gauldal og Holtålen.

6 6 G a u l d a l e n e r g i Å r s m e l d i n g Gauldal Biovarme bygger ut fjernvarme på Støren De første rørene for distribusjon av fjernvarme på Støren er allerede i jorda inn til det nye GSK bygget. Utbyggingen av fjernvarmenettet på ca 1500 meter vil foregå i sommer, og skal forsyne de største offentlige byggene på Støren med varmtvann allerede fra høsten Det har vært planer om fjernvarme på Støren i over 20 år, men å bygge ut distribusjonsnette for fjernvarmen har til nå ikke vært lønnsomt. Ved nye offentlige bygg er det nå krav om alternativ fornybar oppvarming, og utbyggingen av nye GSK satte ny fart i sakene. Alle de største offentlige byggene på Støren har vannbåren varme installert, så en slipper omgjøring i byggene ved overgang til biovarme. Gauldal Biovarme AS er et 95% eid datterselskap av Gauldal Energi AS. Øvrige eiere er Midtre Gauldal Kommune og Støren Sag og Høvleri AS med 2,5% hver. Samlet årlig energimengde er beregnet til 2,2 GWh.

7 G a u l d a l e n e r g i Å r s m e l d i n g Mer fiber i bredbåndsnettet Gauldal Energi og Gauldal IKT utvider stadig kapasiteten i sitt bredbåndsnett for å ligge i forkant av økningen i trafikkmengde. I dag er det fiber som er det naturlige valget ved etablering av nye forbindelser i kjernenettet. I 2009 ble et større prosjekt med fiberkjernenett mellom Støren og Soknedal ferdigstilt. Planer for tilsvarende prosjekter på strekningen Støren Ålen er på gang. Etter hvert ser man også for seg fiber helt frem til abonnentenes boliger med de mulighetene det åpner for multiplay-produkter (tv-kanaler, telefon og inter- nett over samme infrastruktur). Dette forutsetter et kraftig fiberkjernenett også frem til boligområdene. For å kunne realisere større infrastruktur-prosjekter er man avhengig av samarbeid mellom flere parter noe vi har lyktes godt med å etablere både for ferdigstilte og fremtidige fiberprosjekter i Gauldalen. Vårt hovedmål er å bidra til lokal infrastrukturutbygging med moderne teknologi til konkurransedyktige betingelser.

8 8 G a u l d a l e n e rg i Å r s m e l d i n g Videreutdanning - skolegang i tillegg til jobben I vinter har to fra Gauldal Energi AS og tre fra Gauldal Installasjon AS startet på teknisk fagskole innen elektro. Dette er et samarbeid hvor både den ansatte og bedriften forplikter seg. En dag i uken tilbringes i klasserommet med medelever ved Meldal Videregående skole, og resten foregår på fritiden. Med teknisk fagskole i tillegg til fagbrev har den ansatte flere muligheter. Et eksempel er å gå opp til installatørprøven. De som velger utdanning i tillegg til jobb forplikter seg til å jobbe i selskapet i etterkant.

9 G a u l d a l e n e r g i Å r s m e l d i n g Lærlinger viktig for bedriften Det er svært viktig for oss å ha lærlinger, sier Leif Braa som er leder for nettavdelingen. Vi trenger dem, og de trenger oss. Det er en vinn-vinn-situasjon for begge parter. Vi er en teknologibedrift, og ungdommen er fremtiden. Det er viktig for å rekruttere folk, og for å hjelpe ungdom fra distriktet med å fullføre en utdanning. Og vi må ta vår del av dette ansvaret. Under læretiden innen elektro er det stort fokus på sikkerhet ved arbeid med strøm og spenning. Samarbeidet med Midtnorsk opp-læring AS under læretiden på 2 ½ år fungerer veldig bra. Vi er svært godt fornøyd med de lærlinger vi har, og synes ikke det er vanskelig å rekruttere lærlinger. Noen av lærlingene som består fagprøve, går videre til andre, for vi har ikke stillinger til alle. Men vi har til enhver tid 2 lærlinger som utdanner seg i energimontørfaget i Gauldal Energi. I tillegg har Gauldal Installasjon 1-2 lærlinger i installatør; svakstrøm- eller telekommunikasjonsfaget. Navn: Robert Vinsnesbakk Stilling: Lærling Bosted: Støren/Ålen Alder: 20 år Hva består dagen din av i Gauldal Energi? Jobber ute med å koble inntakskap og legge kabler i grøft Hvorfor valgte du Gauldal Energi? For at jeg får være ute i stedet for å jobbe inne. Hva er du mest opptatt av akkurat nå? Leser på teori-delen av fagprøven. Hva ville du ikke klart deg uten? Førerkort er jeg ganske avhenging av for å komme meg på jobb. Hva gjør du om 20 år? Usikker på ka æ gjør da ja, jobber sikkert innen elektro. Navn: Vegard Wiig Stilling: Energimontør tok fagprøve okt Bosted: Hjemme hos mor og far på Støren Alder: 20 år Hva består dagen din av i Gauldal Energi? Vedlikeholdsarbeid på strømnettet, og nye anlegg. Er også med på vaktordning. Hvorfor valgte du Gauldal Energi? Ligger på Støren og er nær til. Hva er du mest opptatt av akkurat nå? Handball og kjøp av ny bil. Hva ville du ikke klart deg uten? Jobben, jenter og fest. Hva gjør du om 20 år? Jobber i Gauldal Energi. Navn: Daniel Blomhaug Stilling: Elektrikerlærling Bosted: Rognes Alder: 21 år Hva består dagen din av i Gauldal Installasjon? Variert type arbeid. Fine dager:) Hvorfor valgte du Gauldal Installasjon? Nærmest bosted Hva er du mest opptatt av akkurat nå? Oppussing hjemme og videreutdanning Hva ville du ikke klart deg uten? Letti-skaftet;) Hva gjør du om 20 år? Banker kabler:) Navn: Ingebrigt Huus Stilling: Elektriker Bosted: Kotsøy Alder: 20 år Hva består dagen din av i Gauldal Installasjon? For tiden kjører jeg stort sett service i Ålen. Hvorfor valgte du Gauldal Installasjon? Gauldal Energi holder til i nærområdet, har mye variert arbeid, og trivelig arbeidsstab. Hva er du mest opptatt av akkurat nå? Få gjort ferdig fagprøven. Hva ville du ikke klart deg uten? Melontyggis Hva gjør du om 20 år? Veldig vanskelig å si, men er nok noe elektrorelatert =)

10 1 0 G a u l d a l e n e r g i Å r s m e l d i n g VELLYKKET GRÜNDERCAMP på Gauldal Videregående Skole november 2009 Juryen bestod av Kari Anne Aas fra Gauldal Energi AS, Ass. rektor Odd Skavern, elevrådsleder Martin Engen og ordfører Erling Lenvik. Dommerne skrøt av at det var mange gode ideer og vel gjennomtenkte løsninger. To skoledager jobbet alle skolens Vg1-elever kreativt og intensivt for å komme fram til den beste løsningen på oppdraget som ble gitt av vår oppdragsgiver Gauldal Energi. Dette var oppdraget: Til høsten 2010 står Gauldal skole- og kultursenter ferdig. Da vil Gauldal videregående skole flytte ut av alle bygningene på Korsen, og hele dette området blir ledig. Dere skal lage et forslag på hvordan området Korsen skal brukes. Gruppene skulle lage en forretningsplan for ideen, og det skulle legges vekt på at Nye Korsen skal bli et bærekraftig og energieffektivt område. Som gründere skulle elevene lage en forretningsplan og presentere denne for juryen på 4 minutter. Førsteprisen for Mest fremtidsrettet / beste forretningsidé gikk til gruppen Tenk som Skavern. Forretningsideen deres var å danne et eiendomsselskap som sammen med leietakere skal utvikle og drive et teknologisk senter. Gruppen bestod av: Tormod Draget Skavern, 1STB Victoria Bjeldvik Høgås, 1STB Håvard Aashaug, 1TPA Silje Brå, 1RMA Stine Bakken, 1STA Kari S. Brattset, 1DHA Prisen for Mest spenstige / kreative ide gikk til gruppen Grønn trening AS. Deres forretningside var et treningssenter som utnytter mest mulig naturlig energi og selger økologisk mat og frukt. Gruppen bestod av: Hanne Nyberg, 1STB Marthe Torve, 1DHA Ida Sæther, 1RMA Morten Hinsverk, 1TPA Åshild Engesmo, 1STA Prisen for Beste muntlige presentasjon gikk til gruppen Rett og rimelig. Deres forretningside var internat for elever på GSK. Gruppen bestod av: Ingebrigt Grut, 1STA Kristian Reitan, 1STB Connie Kåsen Onsøien, 1HSA Lina Skjerve, 1STA Mali Uvsløkk, 1STB Sindre Sæter Solum, 1SSA

11 G a u l d a l e n e r g i Å r s m e l d i n g Høyere kraftproduksjon i 2009 etter vellykket utbygging Kraftproduksjonen i 2009 ble totalt 24 GWh og er den høyeste i Gauldal Energis historie. Dette skyldes at Gaula Kraftverk startet opp igjen produksjonen etter ett års stopp for nybygging, hvor årsproduksjonen er økt fra 3 GWh til 15 GWh. Produksjonen i vårt andre kraftverk, Raubergfossen Kraftstasjon var normal. Starten av 2010 har vært unormalt kald og nedbørsfattig med lavere produksjon enn normalt.

12 1 2 G a u l d a l e n e rg i Å r s m e l d i n g Strømprisene svinger fra år til år Spotprisen (råvareprisen) i Midt-Norge gikk ned med 26% i 2009 i forhold til året før. Dette ga en gjennomsnittlig spotpris på 31,1 øre per kwh for hele året eks. påslag og merverdiavgift. Årsaken til prisnedgangen var først og fremst generelt lavere forbruk i Norsk industri pga. finans-krisen. I desember 2009 startet en lengre kuldeperiode som ga høyere priser i Midt- og NordNorge enn Sør-Norge. I løpet av denne vinteren er Norge blitt oppdelt i 5 forskjellige prisområder på grunn av flaskehalser i strømnettet. Mindre nedbør enn normalt og kjernekraftverk i Sverige som var ute for revidering, førte til knapphet på ressurser. I tillegg ble strømforbruket rekordhøyt på grunn av kulden. I enkelte timer sist vinter var spotprisen oppe i 8-12 kr per kwh! Strømnettet Høy aktivitet preget arbeidet på strømnett i 2009; Fiber (OPGW) ble strekt mellom Støren og Soknedal - Fornyelser i Enganområdet på Støren - Hyttefelt i Hessdalen - Kablinger i forbindelse med nye Gaula kraftstasjon - Nytt boligfelt i Budalen - Nye nettstasjoner i forbindelse med OPGW. Dette kommer i tillegg til kontinuerlig vedlikehold på strømnettet for å opprettholde kvaliteten. Skogrydding hadde også høy prioritet, for å unngå at trær faller på linjene og forårsaker strømbrudd. For å bedre sikkerheten ved arbeid i master, har myndighetene satt krav om å fjernet plattformer på nettstasjoner i master. Dette arbeidet vil pågå til Feilprosent i strømnettet på grunn av planlagte utkoblinger og feil var i ,1%. Gjennom året ble det skiftet og satt opp omlag 450 nye strømmålere. Dette utgjør 9% av den samlede målerparken. De nye målerene kan fjernavleses, men ikke alle steder er kommunikasjonen like stabil ennå. På sikt vil flere og flere kunder slippe å lese av strømmåleren selv. Takket av etter 23 år Harry Moan fra Ålen takket 22. april 2010 av etter samlet 23 år i selskapet. Harry kom inn som rådsordfører i Gauldal Elverk i , og var varaordfører i Rådet i perioden Etter at selskapet ble omdannet til aksjeselskap i 1997 ble Harry styremedlem, og har i perioden vært styreformann.

13 G a u l d a l e n e r g i Å r s m e l d i n g Masterstudenter - Gauldal Consult samarbeider med NTNU Anna Carmen Masoliver Verdaguer fra Spania fikk toppkarakter for sin masteroppgave på NTNU. Sølvi Eide i Gauldal Consult var veileder for henne på oppgaven, som bla gikk i dybden på et prosjekt i Søndre Tverråa i Holtålen kommune. Anna Carmen trivdes veldig godt i Norge, og har lyst til å fortsette innen fornybar energi. Siden hun kom tilbake til Barcelona har hun jobbet med energisparing i bygninger, da det ikke er så mange jobber innen småskala vannkraft der. I sommer vil to 4. års Masterstudenter på Energi og Miljø fra NTNU ha praksis hos Gauldal Consult. oppgaver som venter er videre utvikling av selskapets optimaliseringsverktøy KraftKalk, med blant annet en engelsk versjon til bruk i internasjonale prosjekter. Fra venstre Anna Carmen Masoliver Verdaguer på befaring med daglig leder i Gauldal Consult Ann-Elin R. Helset.

14 1 4 G a u l d a l e n e rg i Å r s m e l d i n g Foto: Inge Moan, Arbidets Rett Våre bidrag er anerkjennelse for frivillig arbeid og motivasjon til økt aktivitet Vi har lange tradisjoner med å støtte lokale frivillige lag og foreninger med gaver og sponsorvirksomhet. Noe vi ønsker å opprettholde, fordi det er verdifullt både for lokalsamfunnet, den enkelte forening og oss selv. Det legges ned utrolig mye frivillig arbeid i kommunene Holtålen og Midtre Gauldal. Selv om dugnadsånden er sterk, er det viktig å vite at frivillighet koster mye over tid, ikke minst i små grender og samfunn. Kanskje kan vi med våre bidrag gjøre jobben litt lettere og mer overkommelig, slik at motivasjonen til å drive frivillig arbeid holder seg oppe. Også for oss som jobber i selskapet er det en motivasjon, og vi føler stolthet over å bidra til så mye positivt. De som fikk mest støtte i 2009 var: NM i orientering i Holtålen, som engasjerte alle inn- byggerne i Holtålen kommune. Samarbeidsprosjektet Kunstgras i Idrettsparken, som er et samarbeid mellom Sokna IL, Singsås IL, Rognes IL og Støren sportsklubb. I tillegg fikk følgende lag/foreninger støtte i 2009: 10. klasse Singsås skole, 3. klasse Gauldal Videregående skole, Adrenalinvukku 2009, Blinken, Budal IL, Budal Skolekorps, Budal Skytterlag, Bygdabladet Ålen/Hessdalen, Bygdapreg, Carpe Diem, Elvene rundt Trondheimsfjorden, Haltdalen IL, Hauka Mannskor, HIST, Holtålen Turforening, Lions Club Støren, Mot vold, Narvas Venner, Rensfjellrennet, sandfjellrennet, Singsås IL, Singsås kirkejubileum 125 år, Singsås museum- og historielag, Sokna IL, Soknedal Skolekorps, Støren Demensforening, Støren Laksefestival, Støren Museum- og historielag, Støren pensjonistforening, Støren Sportsklubb, Ålen Helsesportslag, Ålen IL og Ålen Spell og Danselag.

15 st yrets beretning

16 1 6 G a u l d a l e n e rg i Å r s m e l d i n g Selskapet Gauldal Energi AS ble omdannet til aksjeselskap 1. januar 1997 og er en direkte videreføring av Gauldal Elverk. Selskapet driver sin virksomhet i hovedsak i Midtre Gauldal og Holtålen kommuner. Hovedkontoret er på Støren, med avdelingskontor i Ålen. Selskapets formål er å drive energiproduksjon, energidistribusjon, energisalg, installasjonsvirksomhet, handel og annen virksomhet som står i forbindelse med dette. Selskapet kan på samme grunnlag foreta investeringer i, samt delta som aksjonær eller på annen måte i andre foretak. Gauldal Energi s visjon er: KUNDETILPASSEDE LØSNINGER I LOKALSAMFUN- NET Aksjonærene og styret Bedriften er i sin helhet eid av Midtre Gauldal kommune (66,67 %), og Holtålen kommune med (33,33%). Styret består av 7 personer, 3 personer velges av Midtre Gauldal kommune, 2 personer velges av Holtålen kommune, mens 2 personer velges av og blant de ansatte. Årets drift De totale driftsinntekter for alle virksomhetene i selskapet ble på 106 mill kr. mot 112,4 mill kr. i Inntektsreduksjonen skyldes i hovedsak lavere strømpriser i 2009 enn i året Driftsresultatet for 2009 viser et overskudd på 2,7 mill kr. Overskuddet før skatter og avgifter ble på 0,8 mill kr. Skattekostnadene er beregnet til å utgjøre 0,2 mill kr. Resultatet etter skatter viser et overskudd på 0,6 mill kr. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2009 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner ikke styret til andre forhold vedrørende selskapets drift som skulle vært tatt med i regnskapet. Fortsatt drift I henhold til gjeldende regler bekreftes det at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om videre drift. Organisasjon og personale Ved årets utgang var det 32 personer ansatt i selskapet. Av disse er det 2 lærlinger. Det ble totalt utført 29 årsverk. Konsernet hadde totalt 56 ansatte, og det ble utført 52 årsverk. Av disse er det 4 lærlinger. styret har valgt en offensiv satsing for å tiltrekke seg nye arbeidsoppgaver, Likestilling Ved årsskiftet var det 32 ansatte i selskapet, av dem var det 10 kvinner. Av disse var 6 ansatt i deltidsstillinger. Gjennomsnittslønnen for kvinner ligger på samme nivå som menn i tilsvarende stillinger. I ledergruppen i morselskapet var det 2 kvinner. 1 kvinne er leder i ett av datterselskapene. Helse miljø og sikkerhet Selskapet arbeider aktivt med et kombinert HMS og kvalitetssikringssystem. Gauldal Energi AS er tilsluttet bedriftshelsetjenesten MIDTNOR BHT. Sykefraværet i selskapet utgjorde i arbeidsdager mot 326 i Sykefraværsprosenten for bedriften som helhet, var på 2,7 %, en reduksjon på 0,7 % i fra Langtidssykefraværet utgjorde ca. 0,0 % av tilgjengelig arbeidstid, mot 2,4 % i Kortidssykefraværet var på 2,7 % mot 1,0% i Sykefraværet for hele konsernet utgjorde i dager mot 391 dager i Kraftverk og kraftlinjer griper inn i naturen på flere måter. I våre grisgrendte eierkommuner er det bygd et betydelig nettverk med kraftlinjer. Det søkes å gjøre miljøbelastningene minst mulig ut i fra en totaløkonomisk vurdering. Bedriften forurenser ikke det ytre miljø, utover det som en må påregne ved å drive kraftstasjoner og overføringsanlegg. Det var ingen spesielle kontroversielle saker knyttet til det ytre miljøet i Finansiell risiko Selskapet er utsatt for kredittrisiko, renterisiko i dens ordinære forretningsvirksomhet, og styrer mot å ha en akseptabel risiko innenfor disse områdene. Selskapet har rentebærende gjeld med i hovedsak flytende

17 G a u l d a l e n e r g i Å r s m e l d i n g rente, og er derfor til en viss grad eksponert for endringer i kortsiktige renter. Risiko for at motparten ikke har økonomiske evner til å oppfylle sine forpliktelser anses som svært lav. Alle nye kredittkunder blir kredittvurdert før inngåelse av avtale. Likviditet Likviditeten i selskapet har sesongbetonte svingninger. Året 2009 har ikke vært noe unntak. Det har imidlertid ikke vært nødvendig å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen til det bedre. Nettvirksomheten / Kraftomsetning Kraftforbruket inklusive tap i konsesjonsområdet økte med 5,9 % i forhold til Forbruket i 2009 ble på 127,5 GWh. All omsatt kraft i 2009 bestod av 100 % fornybar vannkraft. I konsesjonsområdet er det en meget spredt bosetning, noe som medfører at Gauldal Energi AS vedlikeholder og ivaretar et meget stort antall meter ledning/kabel pr. kunde. Det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) Som en del av det offentlige tilsynsynsapparatet har DLE utført tilsyn i følge tilsynsloven og etter instruks fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb). Virksomheten har vært basert på målstyring, risikovurdering og prinsippet om internkontroll. Ansvarsområdet er lagt opp etter årlige mål og strategier for å kunnbe øke el-sikkerheten i forsyningsområdet. Kraftproduksjon Våre 2 kraftverk Raubergfossen Kraftstasjon og Gaula Kraftverk hadde en samlet produksjon på 24 GWh. Investeringer I 2009 er det netto investert 23,4 mill kr i selskapets anlegg. Hovedtyngden har i år gått med til investeringer i rehabilitering av Gaula Kraftverk og øvrige virksomhetsområder. Datterselskaper Gaudal IKT AS Selskapet skiftet navn fra GaulaNett i desember Selskapets aktiviteter er produksjon og salg av digitale aksesstjenester samt it-drift tjenester, Selskapet er et 100% eid datterselskap. Selskapet har 4 ansatte. regnskapsåret 2009 ga en omsetning på MNOK 9,2 og et overskudd på MNOK 0,24 før skatt. Gauldal Consult AS Selskapet skiftet navn fra Mikro og Minikraft AS i desember Selskapet tilbyr tjenester innen planlegging, prosjektering og utbygging av små vannkraftverk. Selskapet har to hovedfunksjoner gjennom å gi generell informasjon og opplæring og konsulentvirksomhet på kommersiell basis. Gauldal Energi AS eier 72% i selskapet, sammen med NTNU og våre eierkommuner som øvrige eiere. Selskapet har 2 ansatte. Regnskapsåret 2009 ga en omsetning på MNOK 2,4 og et overskudd på MNOK 0,14 før skatt. Gaudal Installasjon AS Selskapet skiftet navn fra GE Elektro AS i desember Installasjonsvirksomheten i selskapet ble besluttet utskilt som egen datterbedrift pr Selskapet har 18 ansatte samt lærlinger. Driften siden oppstartsåret har vært preget av omstillinger. Dette har resultert i en betydelig resultatforbedring også i Regnskapsåret 2009 ga en omsetning på MNOK 19,0 og et overskudd før skatt på MNOK 1,0. Gauldal Eiendom AS Selskapet eies sammen med Midtre Gauldal Kommune (40% eier). Selskapet kjøpte den tidligere Vegstasjonen på Støren som i dag er konsernets hovedkontor. Regnskapsåret 2009 ga en omsetning på MNOK 0,57 og et overskudd før skatt på MNOK 0,03. Konsernet har kjøpt seg opp i Gauldal Biovarme AS, og dette vil i 2010 bli rapportert som konsernselskap Utsiktene fremover Hovedelementene i bedriftens strategiske hovedmål er: Bedriften skal ha en langsiktig strategi som er forankret i lokalt eierskap. Søke samarbeidsrelasjoner for å oppnå stordriftsfordeler, og styrke konkurransekraften ved bl.a. å utnytte kunnskap skapt gjennom datterselskapers virksomhetsområder. Stimulere til kompetanseutvikling for å skape attraktive arbeidsplasser.

18 1 8 G a u l d a l e n e rg i Å r s m e l d i n g Helse, Miljø og Sikkerhet står sentralt i vår virksomhet. Vi skal ha gode og trygge arbeidsplasser. Synliggjøre bedriftens betydning i lokalsamfunnet. Utfordringen for organisasjonen vil være å optimalisere innenfor disse mål, selv om disse målene i noen henseende kan trekke forskjellige veier. Styret er av den formening at blant annet kombinasjonen av en markedsrettet, konkurransekraftig installasjonsvirksomhet og et effektivt drevet nett, sammen med øvrige aktiviteter, er et viktig verktøy og forutsetning for å kunne opprettholde og utvikle arbeidsplassene i selskapet og i nærmiljøet. Styret ser det som viktig at bedriften skal kunne videreutvikle seg som en lokal, konkurransedyktig bedrift. Gauldal Energi skal være en positiv drivkraft i interessante og levedyktige prosjekter som bidrar til økt aktivitet i eierkommunene. Vi skal være en teknologisk, økonomisk og kompetansemessig ressurs og drivkraft som bidrar til videreutvikling av lokalmiljøets muligheter og livskvalitet. Etter utgangen av regnskapsåret har det ikke inntruffet forhold som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme bedriftens resultat og stilling. DISPOSISJONER Styret foreslår at årets overskudd etter skatt på kr ,- disponeres slik: * Avsetning til utbytte til eierne: kr ,- * Overført fra annen egenkapital: kr ,- Selskapets frie egenkapital etter avsetning til eierutbytte er kr ,- Støren /

19 G a u l d a l e n e r g i Å r s m e l d i n g John Morten Laugsand - styreleder Kristin Gunhildsøien Jon Martin Brørs Inge Skårvold Harry Moan Trygve Reppe Harald Moen John Reese adm.dir.

20 2 0 G a u l d a l e n e rg i Å r s m e l d i n g Resultatregnskap 2009 Gauldal Energi AS Konsern Morselskapet Regnskap Regnskap R regnskap Regnskap Noter Driftsinntekter Energiomsetning Overføringsinntekter Årets mer-(-)/mindre-(+)/inntekt, inkl renter Tilb.ført mer-(+)/mindre-(-)/inntekt, inkl renter Kraftproduksjon Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Kraftkjøp Leie overliggende nett Varekjøp for videresalg Personalkostnader , Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter/kostnader Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Resultat av finansinntekter/kostnader Resultat før skattekostnad Skatter Årets resultat Minoritetens andel Majoritetens andel Fordeling av årets resultat Utbytte overført fra annen egenkapital

21 G a u l d a l e n e rg i Å r s m e l d i n g Balanse 2009 Gauldal Energi AS Konsern Morselskapet Noter Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, eiendommer Bygninger Kraftstasjoner Fordelingsnett Bredbånd Kundespesifikke anlegg og utstyr Inventar, maskiner, etc Transportmidler, agregater Sum varige anleggsmidler Finansielle anleggsmidler investering i datterselskap Aksjer og andelsinnskudd Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 0 0 Beredskapslager Varebeholdninger Kundefordringer Opptjent mer-/mindreinntekt Andre kortsiktige fordringer Aksjer kortsiktige Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

22 2 2 G a u l d a l e n e rg i Å r s m e l d i n g Balanse 2009 Gauldal Energi AS Konsern Morselskapet Noter Gjeld og egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt kapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minioritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lån Pantelån Sum annen langsiktig gjeld kortsiktig gjeld Kortsiktig bankkreditt Leverandørgjeld Skattetrekk, arb.g.avg, mm Forbruksavgift m.m. Stat Skyldig mva/innv.avg Skyldig betalbar skatt Avsatt utbytte Opptjent merinntekt Påløpne kostnader Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld: Sum gjeld og egenkapital: Pantesikret restgjeld garantiansvar 8 Støren / John M. Laugsand, Styreleder Trygve Reppe Kristin Gunhildsøien Jon M. Brørs Harry Moan inge Skårvold Harald Moen John Reese, Adm.dir

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

2010 Å r s m e l d i n g

2010 Å r s m e l d i n g 2010 Årsmelding Selskapene i konsernet Gauldal Energi Konsernsjefen har ordet Vi fikk en klimamessig iskald starten på året 2010. Både januar og februar hadde kulderekorder. På slutten av året opplevde

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q3/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, TREDJE KVARTAL 2017 Oslo, 15. November 2017 02 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. November 2017 Loomis Foreign Exchange AS Tredje kvartal inkluderer

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q2/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, ANDRE KVARTAL 2017 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. August 2017 Loomis Foreign Exchange AS Etterspørselen etter reisevaluta øker i løpet av andre

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016 Periode: Q2 2016 Kvartalsrapport, andre kvartal 2016 Virksomhetens art og hvor den drives er holdingselskap for den samlede virksomheten Loomis

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 16.09.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 73,5 akkumulert for 2. kvartal 2011,

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS HALVÅRSRAPPORT 2017 BLACK SEA PROPERTY AS REGNSKAP OG KONSERNREGNSKAP - PERIODEREGNSKAP PR 30. JUNI 2017 - BALANSE PR 30. JUNI 2017 Side 1 Halvårsberetning 2017 Black Sea Property AS Adresse: Sagveien

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer