ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum"

Transkript

1 EFFEKT Enøk / Isoasjon / PÅ BYGGEPLASSEN / SMARTE VALG Nr ØKT KOMFORT LAVERE UTSLIPP Fungerer energimerkeordningen? ENØK- rehabiitering Tar tid å impementere LOGISTIKK SOM VIRKER Atid med kunden i sentrum HEKTISK PÅ SØRENGA Fjordbyen vokser i Oso

2 Foto: ERoy Pedersen Leder T K E F F E 011 G nr. 2-2 Va arte / sm assen Atid ti stede Het fra etaberingen av GLAVA i 1935 har vi vært ti stede for norske bygg- og boigeiere. Våre isoasjonsmateriaer har gitt bedre komfort og avere energikostnader for både private og næringsdrivende. GLAVA er ekspert på norske forhod. Vi er også atid ti stede på messen Bygg Reis Deg. Sevføgeig er vi ti stede på bransjens viktigste markedspass. I år er vi offisie samarbeidspartner med messen, og det er vi stote over. Egentig er det bare én ting å si Bygg Reis Deg er et must for den som vi være oppdatert på hva som skjer. For oss i GLAVA er messen en suveren arena for å vise frem våre produkter og øsninger for energisparing i bygg. I år gjør vi det under fanen; GLAVA ekspert på norske forhod siden Enøk LA IPP L UTS Nye «uniformer» K- tering Ø N E abii reh ergirer en n? Funge OrDninge ere merke ement Tar tid ikk LOgiSTrker SOm Vi i sentrum Innhod Sk PÅ HekTi nga SØre oso ser i yen vok Fjordb d kunden me atid å imp ANSVARLIG REDAKTØR: Tore Bjerkei TEKST, FOTO OG DESIGN: Metro Branding E-POST: Den nye energimerkeordningen er ennå ikke fut ut gjennomført. Statsbygg er bant aktørene som ikke har energisertifisert ae sine bygg rett og sett fordi det har tatt engre tid enn ventet å gjøre dette arbeidet i de godt over 2000 byggene de disponerer. Det er NVE som administrerer ordningen, og de har stor forståese for at det tar tid, men nå begynner det å tære itt på tåmodigheten, og de jobber med å se på eventuee reaksjoner overfor byggeiere som bryter merkepikten. TRYKK: Prinfo Unique, Larvik VERDIGRUNNLAGET I GLAVA : Ti å stoe på GLAVA er ærig, oppriktig og atid ti å stoe på. Mijøansvarig Vi tenker og prioriterer mijø og kima i det vi gjør. Raus Vi er engasjerte medspiere som bryr oss, er feksibe og stier opp når det trengs. Tore Bjerkei Markedsdirektør GLAVA I forbindese med at GLAVA har justert sin visuee profi, får også GLAVAs bipark revidert ogo og ny pay-off. UTGIVER: GLAVA AS Før sommeren sendte vi ut første utgave av kundemagasinet Effekt. Vi ønsket med magasinet å tydeiggjøre GLAVAs roe som markedseder og ekspert innenfor gode og energiriktige øsninger. Tibakemedingene vi har fått fra våre kunder er meget positive. Jeg håper derfor at du også finner interessant stoff i denne utgaven av Effekt. God esning! sj / Isoa ØKTORT F KOM VERE Det var med stor gede vi i sutten av september kunne annonsere vår nye storsatsing på våtrom. Vi har inngått en strategisk samarbeidsavtae med Europas største everandør av våtromssystemer (membranpater ti vegg og guv) tyske Wedi. Vi vet at nordmenn er ivrige på å pusse opp. Det gjeder også bad og vaskerom, og vi i GLAVA ønsker å være ti stede her også. For at oppussingen av våtrom ska bi veykket er det avgjørende at det brukes de beste membran- og pateprodukter som finnes på markedet, og de produktene kommer fra Wedi. Ska du pusse opp eer bygge ut, bør du kanskje tenke på om du ikke ska gjøre en adri så iten innsats for mijøet også, samtidig som du får bedre bokomfort og avere strømregninger? Umuig, sier du? Neida enøk-rehabiitering er nøkkeordet! Kunnskapsnivået på dette fagområdet er ikke så stort, men hvis du eser temasaken i denne utgaven av Effekt, får du kanskje noen gode ideer. BYGGEP on / PÅ Innovativ Vi igger i forkant, setter agendaen og føger med på den internasjonae utvikingen. Vi tibyr kontinuerig fremtidsrettede produkter, konsepter og øsninger. TIPS OSS: / Henger etter med energiattestene 07 / Ekspertspaten: Fink byggebransje 24 1 Ø M E R KE T ILJ Førstesiden: Hege J. Aschjem fra Boig ENØK sjekker isoasjonstykkesen på oftet på en eneboig i Moss. Foto: Paa-André Schwita 2 / EFFEKT Trykksak 7 9 M Gavas Henrik Norand synes byggebransjen har vært dyktig og rask ti å tipasse seg de nye byggeforskriftene. 08 / Gue sider Stort og smått fra GLAVA. 10 / Rask, enke og smidig ogistikk Logistikk for GLAVA er mer enn bare fue bier underveis fra fabrikk ti byggepass. 12 / Økt komfort, reduserte strømregninger og bedre mijø? Dersom du ska pusse opp eer bygge på benytt anedningen ti enøkrehabiitering samtidig! 17 / Historisk tibakebikk Fra poarsirkeen ti ekvator om isbokken som ikke smetet. 18 / Backegruppen: Bygger okasamfunn «EFFEKT» er trykket på MILJØVENNLIG, FSC sertifisert PAPIR. Ti tross for at fristen utøp 1. juni i fjor, er det kun rundt næringsbygg her i andet som kan smykke seg med gydig energiattest. En stor aktør, men med den ie bedrifts fordeer. 22 / Produktspaten: For norske forhod Bruker du produkter som er testet under norske forhod, har du et godt utgangspunkt EFFEKT / 3

3 Aktuaitet Tekst Kjartan HØVIK Foto Paa-André Schwita Henger etter med energiattestene Statsbygg er bant aktørene som ikke har energisertifisert sine bygg, ti tross for at fristen gikk ut i fjor. Nå vurderer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) reaksjoner mot eiere av yrkesbygg som suntrer unna. Det tar tid. Vi ønsker å gjøre en skikkeig jobb, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh som forkaring på hvorfor Statsbygg ikke har energimerket sine bygg ennå. Statsbygg er ikke aene om å ha havnet i bakeksa: Så angt kan bare 5500 næringsbygg smykke seg med gydig energiattest, enda fristen utøp 1. juni i fjor. Så angt har NVE, som forvater regeverket, vagt å se med mide øyne på byggeiere som ever på ånt tid. Vi har forståese for at det kan ta tid å få dette på pass. Vi jobber imidertid med å se på muige reaksjoner overfor byggeiere som bryter merkepikten, forteer rådgiver Hide Totand Harket i NVE. Myndighetene har bant annet hjemme for å gi overtredesesgebyr. Tar tid Du har sikkert agt merke ti det når du kjøper et nytt kjøeskap eer vaskemaskin: Ae sike produkter har et energimerke fra A ti G, hvor A er best. I fjor be det innført en tisvarende energimerking av bygg, og for næringsbygg over 1000 m 2 er det nå obigatorisk med energiattester. Statsbygg har mange bygg av dette kaiberet i sin porteføje, men er angt fra ferdig med å energimerke. Hege Njaa Rygh forteer at Statsbygg er i «tett diaog» med NVE om saken, og at det er jobbet kontinuerig siden i fjor høst med å energimerke byggene. Vi har kontrakt med fire firmaer som gjør denne jobben for oss, men det var rett og sett ikke muig å bi ferdig ti fristen. Vi snakker tross at om en tota bygningsmasse på 2,3 miioner m 2 fordet på 2300 bygg. Anbudsprosessen med de fire firmaene be avsuttet omtrent på samme tidspunktet som energiattestene skue ha vært ferdige. Vi har oppevde at fristene be itt knappe for oss, konstaterer Njaa Rygh. det var rett og sett ikke muig å bi ferdig ti fristen Hege Njaa Rygh, KOMMUNIKASJONSDIREKTØR STATSBYGG Risiko Mange eiendomsforvatere vi nok si seg enige i utsagnet. Iføge NVE er det imidertid nå en merkbart 4 / EFFEKT EFFEKT / 5

4 Aktuaitet Ekspertspaten Henrik Norand Produktsjef bygg, GLAVA AS større aktivitet bant eiere av næringsbygg, både i privat og offentig sektor. Offentige eiendomsbesittere har eer har hatt oppdragene på anbud noe de er forpiktet ti og Totand Harket tror det vi komme et jevnt sig ti registeret over godkjente energiattester de nærmeste månedene. Hun mener markedsmekanismene i seg sev vi sørge for at ting kommer på pass. For eierne medfører mangende energiattest en betydeig risiko ved sag og uteie. Dersom dokumentasjonen er fei eer manger, kan kjøperen eer eietakeren i verste fa påberope seg at det er gitt misvisende informasjon, sier hun. Hvitevare-effekt Eksisterende bygningsmasse står for opp mot 40 prosent av energibruken i Norge, og energimerkingen er et titak for å øke bevisstheten rundt energibruk og øsninger som kan gjøre byggene mer energieffektive. Ae endringsprosjekter starter med kunnskap. Energimerkingen gir kunnskap, og på sikt er intensjonen at det også ska føre ti konkrete titak som øker energieffektiviteten i norske boiger og yrkesbygg, sier Totand Harket. Hun tror energimerkingen vi være med på å tvinge fram rehabiitering av edre næringsbygg. Ingen vi eie eer kjøpe et bygg som er dyrere eer mer mijøskadeig enn nødvendig. Det bir itt den samme effekten som med hvitevarer. Mens det i starten var stor variasjon i energikarakter, er i dag så å si ae vaskemaskiner på markedet merket med A. Fakta Energimerking Friviig: Huseiere kan energimerke egen boig ved å fye inn en egenmeding på internett. Obigatorisk: Ae boiger (over 50 m 2 ) og yrkesbygg som ska seges eer eies ut må energimerkes. Yrkesbygg: Bygg over 1000 m 2 ska atid ha en gydig energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Energiattesten må utarbeides av en ekspert og er gydig i 10 år. Les mer: Kide: Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Fink byggebransje Nochve Wåer er rådgiver/meger hos Eiendomsmeger1, Oso & Akershus Næringseiendom. Kritisk ti egenmerking Energimerking av privatboiger er obigatorisk ved sag og uteie, og ti å nå er boiger merket, iføge NVE. Men i motsetning ti store næringsbygg, der en ekstern ekspert må utstede en energiattest, kan huseierne sev utføre energimerkingen ved hjep av en webbasert egenmeding. EFTAs overvåkningsorgan, ESA, er kritisk ti denne «egenmerkingen». Utfaet av saken er uavkart, men dette er ikke første gang Norge får kritikk fra ESA i forbindese med energimerkingen, iføge Aftenposten: Norge er dømt i EFTA-domstoen på grunn av sen innføring av merkeordningen. Etterspør mijøvennige næringsbygg Mijøhensynet har het kart en økende oppmerksomhet. Kjøperne etterspør energieffektive næringsbygg. Det sier Nochve Wåer, rådgiver/meger hos Eiendomsmeger1, Oso & Akershus Næringseiendom. Når man sparer mijøet, sparer man som rege også penger i driftsbudsjettet, sår han fast. Fok er opptatt av mijø og kostnader. Vi merker dette vedig tydeig i markedet for næringsbygg: Potensiee kjøpere og eietakere spør grundig om energieffektiviteten når de vurderer okaer, sier han. Han tror det er for tidig å si om dette gjenspeies i prisene. Som oftest er det vanskeig å gjøre direkte sammenigninger: De mest energieffektive byggene er som rege også de nyeste, og kan vanskeig prisvurderes mot edre og mindre effektive bygg. Men mijøtrenden er het tydeig. Og hvis den hoder seg, vi det nødvendigvis bi vanskeigere å få sogt eer eid ut de mindre energieffektive byggene ti en god pris, mener Wåer. Kide: Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Med de nye byggeforskriftene (TEK) be det innført strengere krav ti ufttetting av bygg. Produktene som brukes er stort sett de samme som før, men de nye regene setter større krav ti håndverkerne det er på seve utføresen av vindtettingen de nye kravene sår inn. Generet kan dette med endringer være vanskeig for ae yrkesgrupper, spesiet når det innebærer nye rutiner og nye måter å arbeide på. Bygge næringen har imidertid vist endringsvije, ja, jeg vi ti og med si at bransjen framstår som «endringsivrige». Det er naturigvis vedig positivt, og en fjær i hatten ti ae de tusener som hver dag er ute på byggepass og sørger for at nye bygg som rege overoppfyer kravene ti ufttetting. Det vitner om en særdees høy yrkesstothet! De nye kravene er ikke etabert for «moroskyd». Bygg som tifredsstier nye TEK hoder bedre på varmen, bruker mindre energi og reduserer faren for skader eksempevis fuktskader. Kritikken som har gått på at nye hus er for tette, kan vi avfeie som en myte forutsatt at konstruksjonen er utført sik den ska, med korrekt ventiasjon. Eer, for å snu det rundt: Utette hus er energikrevende og gir dårig bokomfort. Det som kan være en utfordring på byggepass, er at det er mange yrkesgrupper invovert. Røreggere, eektrikere, tømrere det er mange som i praksis har ansvar for å tette huene etter seg. Vårt inntrykk er at dette gjøres med stor presisjon i dag, men vi råder ikeve ae ti å trykkteste bygg før konstruksjonen får isoasjon og kedning, sik at det er muig å gjøre eventuee forbedringer. Vi anbefaer dessuten at det testes både med overtrykk og undertrykk, sev om det ikke er påegg om dette. På den måten kan det soide håndverket også dokumenteres i etterkant. Tips og råd GLAVA tibyr i dag et kompett tetteprogram. Det er ikke akkurat en hemmeighet at vi er tihengere av produkter som kan rues ut, og det er ikke uten grunn: På den måten reduseres anta skjøter, og dermed potensiee hu i ufttettingen. 6 / EFFEKT EFFEKT / 7

5 Gue sider ØYSTEIN KVAM / Marketingsjef GLAVA AS Godt mottatt Effekt I månedesskiftet mai, juni be første utgave av GLAVAs kundemagasin Effekt distribuert. I etterkant av dette be det foretatt en eserundersøkese for å kartegge kundenes reaksjoner på magasinet. Og tibakemedingene er meget positive. Det var konstruktive tibakemedinger fra kundene, og magasinet scoret vedig godt på stikkord som reevans, oversiktig, interessant og innbydende. Det gir oss inspirasjon ti å jobbe videre sier Øystein Kvam i GLAVA. Effekt har et oppag på eksemparer og sendes ut 4 ganger per år. Topp sykkeritt i Norge I begynnesen av juni be sykkerittet GLAVA Tour of Norway arrangert for første gang. Rittet be en stor suksess, og neste år ska det bi enda bedre. Under årets VM på sykke i København be det nemig offentiggjort at rittet har fått oppgradert status ti 2.1 av UCI (det internasjonae sykkeforbundet), noe som betyr at rittet kan invitere fere av de beste Word Tour-agene ti Norge i Men ikke at gikk som den norske arrangøren håpet. I stedet for et fem dagers proffritt meom juni, har UCI foresått å egge rittet fra mai. Vi vet at vi bir oppgradert, og at vi får et femdagers ritt med proffer i Norge neste år. Men 17. mai kan bi en utfordring for oss. På den ene siden vi det være en fott måte å presentere Norge på, men det fører også ti en de praktiske utfordringer. Vi diskuterer fortsatt den endeige datoen med UCI, sier sykkepresident Harad Tiedemand Hansen. 50 prosent av agene i neste års GLAVA Tour of Norway (det endeige navnet på neste års ritt er i skrivende stund ikke bestemt) kan være Word Tour-ag. Det betyr at det er god pass ti agene ti Thor Hushovd og Edvad Boasson Hagen og resten av de norske toppsykistene. Spennende bygg på Fornebu Fra høsten 2012 får ansatte i Statoi et nytt arbeidssted. Seskapets nye hovedkontor på Fornebu bir på kvadratmeter. Bygningen bir en moderne, feksibe og mijøvennig kontorbygning, og ska stå ferdig høsten Bygget er tegnet av A-ab, og GLAVA har fått betydeige everanser ti det spennende bygget. se nærmere presentasjon av bygget: tasbokker nesten ti passivhusstandard? Myhrerenga Borettsag på Skedsmokorset er et boigkompeks som består av 168 eiigheter hvor det er gjort rehabiitering for å oppnå energibruk nær passivhusstandard. Det tekniske anegget er isoert bedre enn hva teknisk forskrift (NS-EN 12828) krever. Dette viser at kravet i forskriften er et minimumskrav, og at større isoasjonstykkeser vi gi enda bedre resutater i et økonomisk perspektiv. Det game varmeanegget med oje- og ekjeer er byttet ut med sofangere, uft/vann varmepumper og ekje. Passivhusrehabiitering av Myhrerenga borettsag er et piotprosjekt som er bitt ti gjennom et samarbeid med bant annet SINTEF Byggforsk, Husbanken og boigbyggeaget USBL. Ny storsatsing på våtrom GLAVA har inngått en ny strategisk samarbeidsavtae med Europas største everandør av våtromspater. Det er tyske Wedi som er GLAVAs nye partner, og med denne avtaen satser GLAVA på å få en betydeig større ande av markedet for moderne våtromsøsninger. Dette er et marked i kraftig vekst, og med et stort potensia. Nordmenn pusser opp badene sine som adri før, samtidig har det heer adri vært medt om så mye skader som nå. Iføge forsikringsbransjen oppstår det vann- og fuktskader i norske våtrom for ca. 3 mrd. kroner hvert år. Lekkasje og råteskader som for eksempe oppstår grunnet utett membran koster forbrukerne ca. 1,5 mrd. kroner hvert år. I Wedi har vi fått en perfekt partner for GLAVA Våtrom. Wedis produkter er kjent både for sin kvaitet og for å være konkurransedyktig på pris, sier markedsdirektør i GLAVA Tore Bjerkei. Wedi everer i dag våtromspater både ti vegg og guv, og har et stort spekter av kvaitetsprodukter. Ae produkter som everes i Norge er fri for bromerte fammehemmere. Wedi-patene bir å finne i VVS- og byggvarehandeen fra 1. januar Fagig utviking og VM på sykke Under årets VM på sykke, som be arrangert i København i september, inviterte GLAVA og Natre ti fagdager kombinert med stor idrett. Ti sammen 53 personer var med på arrangementet. Tibakemedingene fra detakerne er vedig positive, forteer markedssjef bygg i GLAVA, Bjørn Grasda. Det var fremtidens boiger som var tema for det fagige innhodet. Under søndagens feesstart for menn var detakerne fra GLAVA og Natre passert i VIP-tetet ike ved start, må og passeringsområdet. Meom hver gang sykistene passerte, arrangerte GLAVA finaen i spinningskonkurransen som hadde sine innedende runder under GLAVA Tour of Norway i juni. Det var aget fra Byggmakker Carsen i Sandefjord som vant finaen temmeig overegent. (Foto: 8 / EFFEKT EFFEKT / 9

6 Bi kjent med GLAVA Rask, enke og smidig ogistikk For kundene er det vitat at de bestite varene kommer som avtat, enten det er ti byggepass, varehus eer ager. Vi jobber derfor kontinuerig med å forbedre ogistikken i ae deer av verdikjeden, sier Terje Bredesen, ogistikksjef i GLAVA. Tekst & FOTO Roy Pedersen Hver eneste dag er drøyt 40 bier i GLAVAs egne farger puss en rekke inneide bier som ikke er uniformerte underveis på norske veier med GLAVAs produkter. Over havparten av dem direkte ti en byggepass. Leveringspresisjon Vi eier ingen bier sev ae er eid inn enten som enketmannsforetak eer større seskaper. Vi satser på angvarige avtaer med transportørene, og er fornøyd med den måten å gjøre det på. Vårt rutenett som er kobet samme med ordresystemet fungerer godt. Vi får gode tibakemedinger fra kundene og har høy score på kundetifredshet på everingspresisjon. Vi har hee tiden kundefokus vi ever av kundene og vi ska tiføre dem verdier, sier Terje Bredesen. Hvis du ska ha varer i Oso i morgen, bestier du i dag, og varene bir evert ti avtat tid i morgen. Men vi har også et hasteoppegg hvis det er noe du putseig er opprådd for. Da ska vi evere så raskt som muig. Direkte ti byggepassen Mer enn 60 prosent av Gavas everanser skjer som direkteevering fra fabrikk ti byggepass. For å få ti dette, er det viktig at vi har et stort agerført sortiment og at transportoppegget vårt bygger på rutepaner som dekker hee andet. På den måten sparer vi kundene bant annet for ekstra kostnader som transport, omasting, agerhod, agerareaer og kapitabinding. Dessuten sparer vi mijøet for unødvendig forurensing, sier Terje Bredesen. 01 Mer enn bare bier underveis Men ogistikk for GLAVA er ikke bare fue bier underveis fra fabrikk ti byggepass. Vi tenker ogistikk og forbedring i at vi gjør, fra vi henter råvarer innsamet gass fra returordninger i Norge og Sverige, via produksjon i egne fabrikker og agerhod, ti transport og everanse hos kunden. Men vi seger ikke bare egenproduserte produkter, også besektede produkter ti bruk sammen med våre varer distribueres i det samme rutenettet. Og vi må derfor ha en pan for hvordan disse varene effektivt ska behandes på ager hos oss før de sendes videre. Vi er en totaeverandør, og en kunde ska sippe 01 å Xxha fere aktører å forhode seg ti, sier han. 02 Xx Viktig med komprimering GLAVAs egenproduserte produkter kan komprimeres ned ti en femde av sitt voum, noe som gjør produktene ettere å håndtere samtidig som en transport kan innehode et betydeig større voum, noe som gir mindre forurensing og atså er mijøvern i praksis. Komprimeringen vår er viktig det betyr at vi får med oss mer det er kostnadsbesparende både på ager, transport og byggepass. Det er viktig at pakkene innehoder så mange kvadratmeter som muig og at de er ette å håndtere, sier Bredesen. Videreutviking Han forteer at GLAVA hee tiden arbeider for å gjøre ogistikken enda raskere, enkere og smidigere ti beste for kundene. Vi utviker oss hver dag, nå arbeider vi aktivt for å få sporing på varene våre, fra kunden bestier ti han kvitterer eektronisk på ager eer byggepass. Vi jobber også for å få ti eektronisk bestiing, ordrebekreftese, føgesedde og faktura for å sippe manuee rutiner. Her er de store kjedene med som samarbeidspartnere. Logistikksjefen Navn: Terje Bredesen Ader: 56 Ansatt i GLAVA : I 40 år (begynte med sommerjobb som visergutt) Bosted: Askim (en fott kommune å bo i) Leder for: Logistikkseksjonen med 55 ansatte ansvar for ordremottak, anskaffese, produksjonspanegging og transport. Ae ogistikkens eementer er under samme tak. Også bane GLAVA benytter også jernbane for sine sendinger. Hver dag går det containere fra Oso ti Bergen på bane, og hver dag går det en fast inje fra fabrikken i Askim ti fabrikken i Stjørda. Godstransport på jernbane har sitt med punktigheten den senere tiden, men GLAVA har vært ite rammet av dette. «Probemstrekningen» er Oso Bergen, men ved stengning her er aternative øsninger kare, sik at kunden ikke ska påvirkes. Logistikk Logistikk er kunnskapen om utforming og effektiv styring av enheter som ska fyttes meom uike steder, hvor koordinering med andre enheter er viktig. Enhetene kan være varer, informasjon, energi eer ti og med personer. Stedene kan være fysiske eer virtuee. Den moderne forståesen av ogistikk har sitt opphav fra miitærets anvendese av uike matematiske optimeringsteknikker på transport- og forsyningsprobematikk, spesiet under den andre verdenskrig. Disse metodene be etter krigen overført bedriftenes agrings- og transportprobemer for å fremheve en vares tids- og stedsnytte for bedriftens kunder. Kide: Wikipedia 10 / EFFEKT EFFEKT / 11

7 Tema: ENØK-rehabitering Økt komfort, reduserte strømregninger og bedre mijø? Det er muig! «Ae» vi gjerne ha avere strømregninger og samtidig god bokomfort i den kade årstiden. «Ae» vet også at game hus er tyngre å varme opp enn moderne boiger. Hvordan ska fok i eksisterende boiger få redusert energiforbruket sitt? ENØK-rehabiitering kan være et stikkord. Tekst Roy Pedersen Foto PAAL-ANDRÉ SCHWITAL Fok er viige ti å betae for bedre komfort, men da må de vite hva de ska gjøre. HELGE J. ASCHJEM, BOLIG ENØK AS Hege J. Aschjem bruker aser når han måer opp huset. En nøyaktig oppmåing er det første skrittet i en ENØK-rehabiitering. Det er et må å redusere energiforbruket for å få avere utsipp av kimagasser. I Norge står bygg for drøyt 40 prosent av a energibruk, og to tredeer av den totae bygningsmassen er boiger som i gjennomsnitt bruker 283 kwh/m 2 per år. Et nytt hus bygd etter gjedene byggeforskrifter (TEK10) vi ha et energiforbruk på ca 117 kwh/m 2. Et passivhus vi ha et samet energiforbruk på rundt 80kWh/m 2. Benytt anedningen Det er fut muig å redusere energiforbruket i en eksisterende boig. En ENØK-rehabiitering er sjedent ønnsom isoert sett, men dersom du aikeve ska rehabiitere, pusse opp eer bygge ut boigen, da bør du benytte anedningen ti også å gjøre en innsats for mijøet. I tiegg vi du få bedre komfort og reduserte strømregninger, sier markedssjef Eivind Kostad i Boig ENØK AS. Lavt kunnskapsnivå Han mener at det er et betydeig potensia for å redusere energiforbruket i eksisterende bygningsmasse, det er bare det at fok rett og sett ikke vet nok om det. Kunnskapen om ENØK-rehabiitering er for av. Når fok ska bygge på eer pusse opp, tenker de ikke på muigheten samtidig å gjøre boigen mer mijøvennig. Jeg tror ikke de bir oppmerksomme på det før det virkeig svir på pungen med strømprisene, sier han, og får fu støtte av 12 / EFFEKT EFFEKT / 13

8 Tema: ENØK-rehabitering 01 Moderne hjepemider tas i bruk for registrere ysforhodene på tomten. Det egger et godt grunnag for å finne ut hvordan soenergien best kan utnyttes. 02 Huseier Ståe Romstad i Moss (ti høyre) ska bygge på. Han benytter anedningen ti å enøkrehabiitere 70-tas huset. Eivind Kostad (ti venstre) og Hege J. Aschjem fra Boig ENØK har utarbeidet panene. 03 Eivind Kostad fra Boig ENØK og Kathrine Romstad studerer tegningene for påbygging og enøk-rehabiitering. 04 Huset ti Katrine og Ståe Romstad i Moss er bygget i Hvis du ser godt etter kan du se når og hvor et vindu er produsert. Dette vinduet er produsert i Drammen i Vi ikke betae dyrt for å fryse «To fuer i en smekk» Ska du bygge på eer skifte kedning? Benytt anedningen ti å etterisoere veggene ikke gem skikkeig vindtetting! Ska du skifte vinduer eer dører? Reduser varmetapet med å vege tre-ags vinduer istedenfor to-ags vinduer og husk god tetting. Ska du bytte tak? Etterisoer taket samtidig og reduser varmetapet. Monter et sofangeranegg og utnytt soen som er en gratis energikide. Ska du forbedre innekimaet? Monter energisparende ventiasjon og reduser samtidig varmetapet med riktig isoering. Ska du bytte varmekide? Få behageig varme og bedre uft med rentbrennende vedovn eer varmepumpe. Når fok ska bygge på eer pusse opp, tenker de ikke på muigheten ti samtidig å gjøre boigen mer mijøvennig. EIVIND KOLSTAD, BOLIG ENØK AS prosjekteder i Boig ENØK, Hege J. Aschjem. Fok er viige ti å betae for bedre komfort, men da må de vite hva de ska gjøre. Det er ikke noen grunn ti å «fyre for kråka» og ha store utgifter ti oppvarming, noe som heer ikke er mijøvennig, sier han. Når det gjeder ENØK-rehabiitering forteer han at det er viktig å gjøre ting i riktig rekkeføge, og han anbefaer å benytte den såkate Kyoto-pyramiden som består av fem trinn (se egen rammesak). Dessuten er det viktig å se hee boigen under ett sik at de titakene som besuttes gjennomført virker sammen, ikke mot hverandre. Reduser varmetapet Noe av det viktigste og enkeste du kan gjøre er å begynne med titak for å redusere varmetapet. I første rekke gjøres dette ved å etterisoere og tette boigen. Isoasjon aene er ikke nok. Uten vindtetting bir det omtrent som å ha på seg en ugenser uten anorakk en kad, vindfu dag på fjeet atså med svært iten effekt. Vindtetting hindrer trekk og hoder på den varme uften. Å etterisoere på oft eer guv mot kad kjeer kan være meget effektivt med tanke på både bedring av komfort og reduksjon av strømregningen, sier Aschjem. Eers er det vinduer og dører som er det svakeste punktet i en boig når det gjeder varmetap. De har ofte ti ganger større varmetap enn en yttervegg. Det er derfor viktig å ha et bevisst forhod ti bruk av vinduer, samt å benytte skikkeig gode vinduer og dører hvis du ska skifte vinduer. Med tre-ags gass i vinduene vi du oppeve et angt unere vindu, også når gradestokken synker ned mot 20 iskade på utsiden. Også frisk uft Etter å ha redusert varmetapet i boigen, er det viktig å sørge for at du har tistrekkeig med frisk uft i boigen. Mange boiger i Norge har dårig innekima fordi de er for dårig ventiert. Det å ufte med vinduer og sette inn fere ufteventier er sevføgeig en øsning, men da taper du mye av energiøkonomiseringsgevinsten som er vunnet ved å tieggsisoere boigen. Et baansert ventiasjonsanegg sørger for tistrekkeig med frisk uft i ae rom, i tiegg ti at så mye som 90 prosent av varmen bir gjenvunnet og tisatt frisk uft som hentes inn. Husk at inneuften er mer forurenset en uteuften. Sike anegg har atid et fiter som fjerner uønsket poen, trafikkstøv og annen rusk man ikke vi ha inn i boigen, forteer Aschjem. Kan du bruke soen? Direkte utnyttese av soen ti produksjon av eektrisitet og varme kan i teorien dekke hee jordas energi- 06 I et hus fra 70-taet er det som rege ikke mer enn 10 cm isoasjon i veggene, mens det i et passivhus er 30 cm. Forskjeen synes tydeig når du sammenikner vinduskarmene i de to husene. Huset vårt «ekker» som en si, og vi får ikke opp varmen på de kade vinterdagene. Sånn vi vi ikke ha det. Nok er nok for huseierne Ståe og Katrine Romstad i Moss. For fire, fem år siden kjøpte de et koseig hus med vamet tak, bygget i 1971 i ett av Østfod-byens viaområder. Det be bygget en rekke boiger her i andet av denne typen og kvaiteten på 70-taet. Tynne vegger med kun 10 cm isoasjon og dårig tetting er en av årsakene ti at det er vanskeig å få skikkeig varme i huset om vinteren. Vi så etter hvert at vi hadde behov for en utbygging av boigen, og da benytter vi anedningen ti å ENØK-rehabiitere den game deen av huset samtidig. Når vi nå først gjør noe, vi vi gjøre det skikkeig. Vi vi få redusert de urovekkende høye strømprisene og samtidig få det godt og varmt, sier Ståe som hyret inn Boig ENØK som konsuenter for sitt rehabiiteringsoppdrag. Vi gjennomfører en tota gjenomgang av boigen, ager en tistandsrapport (enøkrapport) og kommer med forsag på titak. Så diskuterer vi disse med huseier før vi ager nye tegninger og en endeig titakspan. Da er det bare å sette i gang arbeidet, sier prosjekteder Hege Aschjem i Boig ENØK. Han forteer føgende om 70-tas husene. De har tynn isoasjon, mye utetthet, dampsperre med utettheter, de er kostbare å varme opp, har dårige vinduer og ofte tett drenering, gjerne sitt kedning og yttertak. Jo, 70-tashusene er absoutt kare for hovedrehabiitering. Og ved en sik rehabiitering er det viktig å se huset som en hehet ikke bare se på de enketstående fagfetene for røregger, eektriker eer snekker, sier han. Nye vinduer er bedre isoerte enn game Med en ighter kan du se hvor mange ag gass det er i vinduet, og om eventuet et av gassene er energigass som sier noe om hvor godt vinduet er. Tenn ighteren noen centimeter fra gasset. Det må være mørkt ute. Te hvor mange refekser (speiinger) du kan se. 6 refeksjoner = 3 gass. 4 = 2 gass. Dersom én eer fere av refeksene har en båig farge (isteden for gu) er dette gasset et energigass. Det betyr at vinduet er fra etter 1997 og har en u-verdi på bedre enn 1,6. Har du et energigass eer et tre-ags vindu i god stand er sannsynigvis varmetapet fra vinduet mer moderat. Nye vinduer tipasset dagens minimumskrav (u-verdi 1,2), «Enova anbefaer»- vindu med tre-ags gass (u-verdi 1,0) eer passivhus (u-verdi 0,8) er uansett vesentig bedre enn hva som var på markedet for bare ti år siden. Et vanig kjøkkenvindu fra taet sipper ut 4,5 ganger så mye varme som et vindu tipasset passivhusstandarden. Ved renovering er det ønnsomt å bytte ti skikkeig gode vinduer når man først skifter; veg vinduer med tre-ags gass istedenfor to-ags. Denne investeringen er ønnsom og gir også økt komfort med høyere temperatur på gasset innvendig når det er kadt ute / EFFEKT EFFEKT /