Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!"

Transkript

1 Klubbavis ÅRGANG I mål med BALLBINGEN!

2 Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL vil benytte anledningen til å rette stor takk til Jøran Horn for også i år å ha bidratt med fotos til årets årsmelding. Layout og trykk: BRØNNØY TRYKK AS - Tlf

3 Oversikt over verv 2007/2008 STYRET: Leder Kjetil Mathisen Nestleder Stig A Høyvik Sekretær Turid Halseth Kasserer Monika Karlsen Styremedlem Gøril Mork Vara Ramona Hårsvær Anita Rosland Asgjerd Ovesen GRUPPELEDERE: Barneidrett Gøril Mork Trim Asgjerd Ovesen Fotball Jan Frode Hestås Håndball Anita Rosland ANDRE VERV: Webansvarlige Materialforvalter Baneutvalg Revisorer Hederstegnkomitè Nordland Idr.krets Brønnøy Idrettsråd Valgkomitè Geir Eidheim Johnny W Lorentzen Roger Aspaas Tom R Anderesen Turid Torgersen Ulf Skipsfjord Knut Ovid Kari Bentzen Johnny W Lorentzen Liv Bentzen (leder) Stig A Høyvik Tom R Andersen (leder) Barbro Saltermark Gjøran Larssen Rita Brun(vara) Leder n har ordet Så var nok ett begivenhetsrikt år over. Ett år som for meg som leder i stor grad har vært preget av anleggsutbyggingen i form av ballbingen. Dette ble kanskje ett større prosjekt enn vi hadde regnet med, men med stødig ledelse av Tom Ragnar, kom vi meget godt i havn med prosjektet. Under arbeidet med ballbingen fikk vi prøve ut hvorvidt dugnadsånden fortsatt lever her ute, og jeg ble positivt overrasket over hvor mange som la ned masse arbeid for at ungene våre skal få ett enda bedre tilbud, selvfølgelig kunne vi ønsket at enda flere hadde tatt del i arbeidet, uansett vær, men de av dere som deltok gjorde en formidabel innsats det står stor respekt av. Tusen takk! Medlemstallet i klubben har siste året økt, noe som er kjempepositivt, men tross flere barn på medlemslisten, øker ikke medlemstallet blant oss voksne proporsjonalt. Dette er nok ett problem ikke bare vår klubb sliter med, men det er nok dessverre en tendens over hele landet. Dette har gjort arbeidet for valgkomiteen vanskelig i år igjen. Med så få voksne å ta av, og når i tillegg mange av disse igjen vegrer seg for 3 å ta på seg verv i klubben, står vi ovenfor store utfordringer fremover. Mange som i dag innehar verv i klubben har holdt på flere år, og tross at arbeidet med klubben er både lærerikt, utfordrende og givende, vil det være en fordel med nye impulser med jevne mellomrom, dette være seg i alle ledd. I mange sammenhenger der vi får mange av dere med på aktiviteter, som for eksempel Minnecupen, ser vi jo at det er mange som har masse å bidra med for klubben, og jeg skulle ønsket at flere av dere tørr å ta utfordringen med å påta seg verv med litt ansvar. Jeg håper dere er deres ansvar bevisst, og er med på å ta del i den givende jobben det er å tilrettelegge for allsidig fysisk aktivitet for både barn og voksne! Og de av dere som ennå ikke er blitt medlem; meld dere inn! Sist årsmøte ble vi dessverre nødt til å legge ned friidrettsgruppa. Vi sto uten ressurspersoner, og som en følge av dette ble det til slutt nesten ingen utøvere igjen heller. Det var med tungt hjerte at avgjørelsen ble tatt, men uten aktivitet i gruppa, var det jo ingen vits i å fortsette. I en viss gard har

4 vi forsøkt å fortsette med arrangementene friidrettsgruppa tidligere stod for. Barneidretten arrangerte friidrettsstevne for de yngste, og styret stod ansvarlig for arrangering av Øygaloppen, løpsdelen på Torghatten Rundt og Brustafetten, noe jeg håper vi kan fortsette med fremover også. Vi håper selvfølgelig at noen igjen vil at opp tråden når det gjelder friidretten, og årsmøtet var helt klar på at så snart det var på plass ressurspersoner og utøvere, oppretter vi friidrettsgruppa igjen! Det er ikke bare dystre utsikter når det gjelder å opprettholde allsidig aktivitet i klubben. Til årsmøtet vil det komme forslag om å opprette en ny gruppe i klubben. Glenn Robert Johnsen er kommet flyttende med familien fra Bodø til Nordhus, og har vært aktiv i orienteringsmiljøet der oppe. Han har nå tatt initiativ til å få i gang orientering i klubben, og dette tror vi kan bli en kjempesuksess. Her er vi ikke avhengige av så og så mange utøvere i hver årsklasse, og her kan alle mellom 10 og 100 år delta! I tillegg er vi eneste klubb på Sør-Helgeland som har denne aktiviteten, og vi har plass til mange nye medlemmer. Det er kjempeartig at vi endelig kan tilby våre medlemmer en individuell aktivitet igjen. Glenn tar sikte på å komme i gang i løpet av mars, og jeg vil oppfordre alle foreldrene å bli med sammen med barna. I fjor inviterte jeg til en økonomisk idédugnad hvor vi skulle komme med ideer til nye inntektsbringende tiltak for å sikre klubbens økonomi. Dessverre fant vi ikke plass til denne sammenkomsten, men som jeg nevnte da hadde vi allerede noen ideer vi var i ferd med å sette ut i livet. En av disse var Øykalenderen som Johnny W er opphavet til. Tross at vi kom litt sent i gang med salget, ble det en ubetinget suksess som har gitt om kjærkomne kroner i kassen. Her skal Johnny W og Stig A i kalenderekomiteen ha en kjempehonnør for jobben de har gjort. Styret har allerede besluttet at vi skal gjenta suksessen til neste år, og Johnny er allerede i gang med å samle inn bilder. Jeg håper at vi skal få tid til å gjennomføre en idédugnad ved en senere anledning, for vi er helt avhengige av faste inntekter for å kunne opprettholde aktiviteten for ungene uten treningsavgift. Siste årsmøtet ga en velfortjent blomst til Jøran Horn i BA. Jøran og BA gjør barneidretten på Sør- Helgeland en kjempetjeneste ved å gi oss så mye spalteplass, jeg har ennå til gode å se den lokalavisa som vier så mye plass til barneidretten som BA gjør. Jeg er sikker på at våre unge håpefulle lar seg inspirere av å se seg selv og sine lagkompiser i avisa, og å kunne følge med på tabeller og resultater på lik linje med voksenidretten. Jeg håper på like godt samarbeid også i fremtiden. Da har jeg innehatt ledervervet i to år, og har funnet ut at det er på tide å slippe nye krefter til. Etter å ha gått inn i vervet kanskje noe ufrivillig, er jeg i dag glad for at jeg tok utfordringen. Jeg har lært masse, og det har gitt meg utrolig mye å få være med på å tilrettelegge for aktivitet for barna våre. Jeg håper å kunne være aktivt med i klubben også fremover, dog i en annen rolle enn som leder. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har hjulpet og støttet meg i denne perioden, og så vil jeg ønske ny leder og nytt styre lykke til. Kjetil Mathisen Leder 4

5 Regnskap 2007 Inntekter 2007 Sponsorinntekter 20000,- Salgsinntekter div stevner/arr ,- Tilskudd 74426,- Lotteri/kalendersalg 26790,- Treningsavgifter 14350,- Medlemskontigent 24143,- Påmelding stevner/cup 15340,- Div. inntekter og renteinntekter 45813,- Sum inntekter ,- Utgifter 2007 Dommerkostnader 600,- Påmelding stevner 22148,- Treningsmateriell 16887,- Overtrekksdresser 4226,- Leie lokaler 7000,- Vedlikehold Nordhusbanen/utstyr 5886,- Kontorrekvisita/EDB kostnad 5146,- Trykksaker (klubbavis/kalender) 26075,- Møte, kurs o.l 4834,- Porto 1592,- Reisekostnad (cuper, serie o.l) 12720,- Salg stevner/cup 8943,- Annonser/reklame 6101,- Medlemskontigent 6000,- Gaver/premier 6459,- Bankkostnader, gebyrer 180,- Diverse kostnader 8027,- Totalt utgifter ,- Resultat ,- Eiendeler Balanse Håndballbane ,- Egenkapital ,- Investering i andeler 2500,- Årets resultat ,- Innskudd Coop 8722,- Kortsiktig gjeld 11708,- Innskudd Postbanken ,- Kundefordringer 10570,- Varelager premier 15000,- Sum eiendeler ,- Sum gjeld og egenkapital ,- Kommentar til regnskap 2007 Antall medlemmer i Sport Torghatten IL pr var 297. Resultat pr viser ett overskudd på kr ,-, dette er bedre enn budsjettert, årsaken til dette er at ballbingeprosjektet ble overtatt av kommunen, slik at vi fikk momskompensasjon, det resulterte i at resultatet ble betydelig bedre. Det var videre budsjettert med utgiftene på ballbingen i 2007, men disse kommer i Sport Torghatten IL må betale av egne midler for ballbingen. Vi måtte gå ganske mye bort fra opprinnelig budsjett på grunn av at kommunen overtok ballbingeprosjektet, men dette gikk ikke på bekostning av resultat heller tvert i mot. Det ble ett betydeligere bedre resultat på Knut Eriks minnecup i 2007 enn året før, dette på tross av at det ble avviklet bare en dag nå. På inntektssiden av regnskapet har vi i 2007 også hatt gode sponsorer spesielt REMA Vil også fremheve Elektriker n som har bidratt med lys til ballbingen, å få sponset dette var uventet, men en desto hyggeligere overraskelse for oss. Elektriker n sammen med Harry Ødegaard har bidratt til at ballbingeprosjektet ble betydelig rimeligere enn antatt. Og sist men ikke minst alle de i dugnadsgjengen som har stått på for å få ballbingen ferdig, uten dem hadde også prosjektet blitt betydelig dyrere. Når vi har mottatt alle tilskudd, og fått momskompensasjon ble det kun en utgift på kr ,- som Sport Torghatten IL har en god økonomi, og det er grunnlag for et aktivt nytt år med enda bedre tilbud for gamle og nye medlemmer. Jeg vil til slutt takke for meg, og for den tiden jeg har sittet som kasserer i Sport Torghatten IL. Benytter også anledningen til å ønske det nye styret lykke til! Monika Karlsen Kasserer 5

6 Styrets arbeid I denne perioden har det blitt avholdt 6 styremøter og behandlet 46 saker. Det er i skrivende stund planlagt et møte til før årsmøtet. I tillegg til styret er også lederne for fotball, håndball, barneidrett og trim innkalt. Webansvarlige, baneutvalg og materialforvalter møter også. åpningskomitè som i samarbeid med stafett-komitèen sørget for åpning med innbudte gjester både fra kommunen og idretts-kretsen! Bingen ser ut til å bli mye brukt, og styret ønsker etter ei prøvetid å se an om det er behov for regler for bruken av den. Første møte i det nye sportsåret ble viet noe tid på hvilke oppgaver de som møter på styremøtene skal jobbe med, og litt om retningslinjer for bla økonomi i laget. Det ble også gått i gjennom trenersituasjonen i håndball og fotball pr dato samt at gruppelederne nå må tenke på trenere til høsten og samtidig foreta påmelding av lag som skal være med i høst/vinterserien. Forrige år ble det bestemt at i dette året skulle styret stå ansvarlig for gjennomføring av Øygaloppen, løpsdelen i Torghatten Rundt og Brustafetten. Styret satte opp ulike ansvarlige for gjennomføringen av disse løpene. Geir og Johnny hadde fått ansvaret for å følge opp den nyoppretta hjemmesida vår. Styret kom med et sterkt ønske om muligheten til at flere kan gå inn å redigere på sida og også om å endre litt på layout. Det er tungvint at bare en person kan oppdatere hjemmesida. Styret valgte derfor å kjøpe en ny nettside for klubben. Pr dato er ny forside lagt ut mens det jobbes med å legge ut innhold bak. Vi håper dette skal gi muligheten til ei enklere og raskere oppdatering av aktivitetene i klubben! I april fortsatte arbeidet med å få ferdigstilt ballbingen. Det ble valgt leverandør og valget falt på Bingen AS. I løpet av våren ble det vedtatt at Brønnøy Kommune overtar som eier og byggherre av ballbinge-prosjektet. Dette vil medføre en vesentlig rimeligere ballbinge! Som medlem i baneutvalget og ansvarlig for prosjektet hos STIL orienterte jevnlig Tom Ragnar om fremdriften, både på styremøter og på sin egen hjemmeside! Bingen ble satt opp på dugnad og ble ferdigstilt til Brustafetten 29/9. Det ble utnevnt en egen Arnfinn Torgnes og Bjørnar Torgersen mottok premie for 30 løp i Øygaloppen 6 På første møte etter sommerferien ble det satt status for de ulike aktivitetene i laget og satt opp treningstidspunkter ved samfunnshuset på Nordhus og i byen samt svømmehallen på Salhus. Årets Knut Erik`s minnecup ble oppsummert og evaluert. Årets overskudd var betydelig bedre enn i fjor! Andre saker det er jobbet med er blant annet klubbhus/lager lokaler for laget. Klubben trenger sårt lokaler hvor utstyr og dokumenter kan lagres tørt og sikkert! På møtet før jul hadde styret invitert Glenn Robert Johnsen til å fortelle oss litt om orienteringssporten. Han ønsker å bidra til oppstart av denne aktiviteten i klubben. Tanken er å holde kurs til våren, og klubben kjøper inn nødvendig utstyr til å komme i gang! Et viktig tema i løpet av året er tiltak for å bedre økonomien i laget. Å bygge ballbinge koster penger! På våren ble det av medlemmene samlet inn penger via flaskeinnsamling, og Johnny og Stig har jobbet med å ferdigstille kalenderen for Torgøyan. Denne ble lagt ut for salg før jul samt at styret med flere solgte kalendere på dørene. Dette skulle også erstatte det tidligere kveitelotteriet. Ettersom vi kom litt sent i gang med salget ble det kanskje ikke solgt så mange kalendere som vi hadde håpet, men med noen justeringer i utforming av kalenderen og en litt annen strategi for salg, har styret vedtatt å lage ny kalender for salg til neste år, og håper på enda større suksess da. Turid Halseth Sekretær

7 Baneutvalget Dette året har byggingen av Ballbingen vært den store jobben for oss. Starten på arbeidet gikk greit og tomten ble ryddet av barn og ansatte ved skolen tidlig i april. Siden Harry Ødegård hadde maskinene sine på Torgnes måtte vi vente noe før gravingen tok til. Vi kom først i gang med grunnarbeidet i begynnelsen av juni. Allikevel ble tomten grovplanert før sommerferien. De siste grunnarbeider og forskalingsarbeidet startet i midten av august. Tiden fra finjustering av tomten og utover var preget av mye dårlig vær. Det var litt varierende oppmøte på dugnadene alt etter hvor godt været var, men stort sett var folk dyktige til å stille opp. Vi avtalte dag for liming av kunstgresset med bingeleverandøren i god tid, men siden limingen var avhengig av tørt vær ble det utsatt flere ganger. Til slutt måtte vi bare få leverandøren til å sette av to dager til dette arbeidet. Avtalen var at vi skulle få instruksjon og veiledning disse dagene slik at vi kunne gjøre dette senere dersom været ikke gjorde det mulig å utføre arbeidet disse to dagene. Det var fantastisk å oppleve to dager med oppholdsvær akkurat de dagene da limingseksperten var her. Arbeidet ble unnagjort i løpet av 6 timer og vi var over den verste kneiken. Så ble det da også regn neste dag og følgelig slet vi med å få sand og gummipellets ned i et fuktig gressteppe. I tillegg til selve ballbingen ble det brukt mye tid og ekstra materialer for å få opp tribunen som vi i ettertid mener var verdt arbeidet. Bingen ble offisielt åpnet den 29. september under stor festivitas i et strålende vær. I alle prosjekt er det ting som ikke går som planlagt, også vi opplevde dette. For oss gikk det litt galt med tidsrammene, planen var at Bingen skulle stå ferdig til Minnecupen, det gikk dessverre ikke. Økonomisk gikk det heller ikke helt etter planen, vi hadde beregnet å bruke ca. kr ,- av egenkapitalen i prosjektet. Sluttregningen er akkurat betalt, og lød på i underkant av ,-! Dette er et avvik i forhold til budsjettet vi regner med at klubbens medlemmer kan akseptere Ennå gjenstår det litt arbeid med bingen før vi kan si oss helt ferdige, vi må ha en ryddedag når våren kommer, og fangnettet som skal hindre baller å havne i åkeren må monteres opp. Baneutvalget ser ikke for seg noe store prosjekt i kommende år. Vi antyder tre mindre arbeidskrevende prosjekter, men som selvfølgelig vil koste oss noen kroner. Prioriteringen av prosjektene er tilfeldige. 1. Bevilge penger til grusing av turstien/terrengløypa som er anlagt på vest og sørsiden av eksisterende bane. (Spleiselag med skole /nærmiljøanlegg). Denne løypa kan lyssettes og fungere som lysløype dersom det blir noen dager med snø i løpet av vinteren. 2. Sette opp en ordentlig bom ved innkjørselen til grusbanen. 3. Lagerrom for klubben. I denne forbindelse er ideen en utbedring av utstyrsbua. Alle disse prosjektene vil som nevnt koste noen kroner. De vil dog ikke kreve et så stort dugnadsarbeid som årets prosjekt. Baneutvalget finner det derfor mest hensiktsmessig å legge disse sakene frem for styret som igjen legger fram prosjektene som selvstendige saker på årsmøtet. Turid Torgersen og Tom Ragnar Andersen Baneutvalget 7

8 Barneidretten Også i år er vi så heldig å ha masse glade og flotte aktive barn. Vi skal være stolte av å få lov til å ha dette tilbudet til barna våre her ute. Vi trener ca en time hver i gymsalen en gang i uken i de forskjellige gruppene. Vi prøver å nå flest mulig barn som har lyst til å trene og være aktive i lag med andre på fritiden. Treningene består av litt av hvert, litt avhengig av alderstrinn. Alt fra sangleker og ballspill til hinderløype og styrketrening. Vi har vært med på tre turneringer til nå, og det blir flere. Alt fra minihåndball til fotball, landhockey og kurvball. Slike turneringer ser jeg at barna vokser på, og at de syns det er veldig morsomt å få treffe andre. Foreldrene er veldig flinke til å stille opp og hjelpe til TOPP. Vi skal også prøve å være litt ute i vinter/vår, sånn at vi får til litt mer varierte aktiviteter. Vi har også fått en flott ballbinge som vi må prøve å bruke mer når det nærmer seg fotballsesongen. Vi ønsker gjerne at flere melder sin interesse for barneidretten, sånn at vi sammen kan ha dette tilbudet til barna våre. Vi blir også glade hvis dere har gode forslag til aktiviteter, og at dere vil bidra med trening. Vi har også et flott svømmetilbud til alle klasser en gang i uken i bassenget på Salhus. Sender en stor takk til alle foreldre og familie som har stilt opp på kamper og turneringer. Jo mer vi stiller opp for barna, desto bedre tilbud har vi her på Torgøya. Støtt og still opp for barna. Viktig Gøril Mork Leder Barneidretten 8

9 KLUBBDRESSER Det er fortsatt mulig å kjøpe klubbdresser, send bestilling til WEBSIDE Den siste tiden har det vært begrenset med stoff på hjemmesiden vår. Dette skyldes overgang til helt ny plattform, som gjør det mulig for flere å legge ut nytt stoff. Vi håper at hjemmesiden vår blir flittig brukt, og vi satser på å ha en oppdatert side med nyttig informasjon. TAKK Til all de firma som støtter oss med annonsering i klubbavisa! IKKE MEDLEM ENNÅ? Du finner innmeldingsskjema på våre hjemmesider LYST PÅ NYE AKTIVITETER? Klubben er interessert i gode ideer på nye aktiviteter, og så lenge vi greier å få aktivitører/trenere skal det meste være mulig. Vi er også behjelpelige med å arrangere kurs. HERRETRIM Omsider er vi kommet i gang med herretrim. På torsdager og søndager trimmer vi på Nordhus, for nærmere info se 9

10 Håndballen Så var det høst og ny håndballsesong. Det så mørkt ut for håndballen ei stund, men vi fikk dratt i gang med ett lag, gutter 12, årsklasse 95/96. De er en fin gjeng på 10 ivrige gutter. Vi trener en gang i uka i Brønnøyhallen. Der trener vi sammen med BIL s gutter 12. Guttene deltar i en serie med åtte lag. Sømna, BIL, Mosjøen og Sandnessjøen med fire lag. Bossmo/Yttern var i utgangspunktet også med, men de trakk laget før seriestart. Da blir bortekampene i Sandnessjøen lengst unna, og etter planen skal vi til Sandnessjøen i mars. Da blir det fire kamper fordelt på lørdag og søndag, to hver dag. Dette ser vi fram til, og gleder oss masse. Før jul startet Rebekka Moe og Lise Aarøen opp lag for gutter 10 i BIL. Her er det også mulig for gutter i STIL å være med, det er allerede seks gutter fra STIL som har begynt. De er foreløpig ikke med i noen serie, men andre helga i februar deltok de i mini håndballturnering, så da ble det noen kamper på de også. Ettersom STIL ikke hadde nok jenter til å stille eget Jenter 14 lag i år har jentene begynt å spille med BIL, og de gjør det veldig bra i serien. Her er det mange fine spillere fra STIL. Vil fremheve et veldig godt samarbeid med Brønnøysund Idrettslag. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ungene som er med på håndballen. Det blir litt mange håndballodd på guttene, men det har seg slik at hver klubb blir pålagt å selge et visst antall lodd pr. lag. Jo færre spillere, jo flere lodd pr spiller. Dette er dessverre ikke noe vi får gjort noe med, og vi får bare gjøre det beste ut av det. Tusen takk til foreldre som stiller opp og hjelper. For å få dette til er vi avhengige av dere. Tusen Takk!! Anita Rosland Leder håndball 10

11 Den lille hjelper Den lille hjelper har blitt invitert av Sport Torghatten IL til å skrive en fast spalte i klubbavisen. Selvfølgelig takket vi ja til det, så da var det bare å sette i gang å skrive Den lille hjelper ble stiftet i 1996, og er en støtteforening for småbarnsidretten i Sport Torghatten. Foreningen består av 13 flotte damer (se presentasjon). Vi har møte hjemme hos hverandre siste tirsdag i måneden. Da har vi bevertning, lotteri og idèmyldring. I året som har gått har Den lille hjelper hatt kafé under Brustafetten og åpning av ballbingen. I forbindelse med åpning av ballbingen ble det overrakt en sjekk på kr 4000,- til barneidretten. Kjetil og Tom Ragnar fikk gavekort på MX Sport for sin innsats i forbindelse med ballbingen. Vi sender en stor takk til alle andre som bidro til at ballbingen ble et faktum. Tanken fremover er å arrangere karneval hvert år i februar. Vi håper å få til et annet fast arrangement, det er julemesse her på Toft. For å få dette i gang, trenger vi en stor innsats av alle unge og gamle som kan bidra med å holde stand. Leie av stand vil bli en symbolsk sum. Den lille hjelper vil stå for kafé og lotterisalg. Er det noen som har interesse for dette, eller vet om noen som er kreative, (gjelder hele Brønnøy) så ta kontakt med: Sissel Salhus (leder) telefon eller Eirin Skognes (sekretær) telefon Vennlig hilsen alle damene i Den lille hjelper. Presentasjon av medlemmene: Elaine Svartis, medlem fra 2001, gift med Lars Petter Svartis. Barn Eirik 10 år og Eskil 6 år. Sissel Salhus, medlem fra 2000, gift med Espen 11 Salhus. Barn Sigurd 13 år, Fredrik 10 år og Lars Espen 9 år. Lill-Mari Lande, medlem fra 2001, har hatt permisjon fra 2003, men er nå tilbake. Samboer med Richard Lund. Barn Emil Lande Johnsen 10 år og Lise Lande Johnsen 8 år. Rita S. Brun, medlem fra 2003, gift med Ståle Brun. Barn Hedda 7 år, Kornelie 4 år og Linus 1 år. Anita Rosland, medlem fra 2003, gift med Fredrik Johansen. Barn Magnus 11 år og Eirik 8 år. Mona Haugen, medlem fra 2003, gift med Jon Haugen. Barn Kenneth 18 år, Crister 14 år og Kine 6 år. Line Pedersen, medlem fra 2004, samboer med Tommy Nygård. Barn Kristian 10 år, Johanne 6 år, Simon 3 år og Sander 2 år. Barbro Saltermark, medlem fra 2003, samboer med Arnfinn Heimen. Barn Martin 6 år og Håkon 3 år. Toril Schjølberg, medlem fra 2004, gift med Geir Arvid Utvik. Barn Arve 10 år og Torgeir 8 år. Lisbeth T. Nilsen, medlem fra 2006, gift med Tor-Olaf Johansen. Barn Elias 6 år og Ludvig 3 år. Eirin Skognes, medlem fra 2006, gift med Ronny Brekk. Barn Eivind Andre 11 år og Tuva 3 år. Nomi Kristoffersen, medlem fra 2007, gift med Inge Kristoffersen. Barn Marthe 10 år og Johanne 7 år. Rita Fjelldal, nytt medlem i Gift med Glenn Robert Johnsen. Barn Tobias 13 år, Tina 6 år og Simen 1 år. Bente O. Benjaminsen har nettopp sluttet som medlem.

12 Småguttenes tur til Mosjøen 2007 Også i år deltok vi med et lag i Kippermocupen St.Hanshelga. Vi reiste i privatbiler og første kamp var allerede på fredag kveld. I år hadde vi med oss elleve gutter, og av disse var alle representert med en eller begge foreldrene på en eller flere kamper. Det er kjempebra at så mange viser interesse og støtter opp om laget! Sportslig gikk det ganske bra. Vi vant en kamp, spilte en uavgjort og tapte to kamper. Også i år var vi heldige å unngå at noen unger skadet seg i kamper eller utenom kampene. Guttene koste seg i fint, tørt vær selv om det ikke var den store varmen i Mosjøen disse dagene. Overnattingen for de fleste foregikk i den store sovesalen i Kippermohallen. Dette er det som ikke er så bra med denne turneringen. Mange unger og en del støy nattestid gjør det vanskelig å få nattero. Derfor var det forståelig at noen av guttene valgte å overnatte i campingvogner, telt og hytter som foreldrene disponerte. Vi valgte også i år å koste på oss mat fra arrangøren. Dette er populært, enkelt å organisere og vi er sikret at alle får mulighet til å få i seg skikkelig mat i løpet av helgen. Alt i alt er dette en fin anledning til å treffe andre sportsinteresserte og den sosiale biten er nok like viktig for de fleste deltakerne, som den sportslige. Mye ballspill og lek utenom kampene og en del herjing hører med. Når det i tillegg er en del underholdning (Sandra fra Idol i år), åpne kiosker og godt vær, er det forståelig at dette blir en minnerik helg for unge fotballspillere fra Sport Torghatten IL. Tom Ragnar Andersen Trener n 12

13 Svømming for småbarn-idretten Tidlig høsten 2006 ble det tatt kontakt med Kjetil Mathisen om hvorvidt det kunne være aktuelt å starte svømming gjennom Sport Torghatten småbarnidretten. Dette ble sett på som et positivt tiltak og det ble undersøkt om det var mulig å få timer på Salhus. Da dette var ordnet, ble nødvendig livredningskurs gjennomført gjennom kommune. I september 2006 var alt klart og det ble det startet opp svømming i regi av Sport Torghatten. Høsten 2007 startet vi opp vår andre sesong. Nødvendig livredningskurs er gjennomført for at alt det formelle skal være i orden. I tillegg har jeg gjennomført begynnerinstruktørkurs i svømming for de minste gjennom BIL svømming. Vi har fortsatt en time hver tirsdag fra kl. 17:00 til 18:00 på Salhus. Svømmetime er fordelt mellom 4-5 åringene, 1. og 2. klasse, 3. og 4. klasse samt 5. til 7. klasse hvor de har hver sin uke. fri lek. Det ble på slutten av forrige sesong undersøkt hvorvidt det var ønskelig med noe mer organisering, for eksempel vanntilvenning for de minste. Tilbakemeldingene viste at det ikke var noen stor interesse for dette, og vi fortsatte derfor med fri lek for alle alderstrinnene. Ungene som møter til svømmetime viser en utrolig iver og entusiasme. Man kan se på glimtet i øyet og oppførsel at dette er noe som de har gledet seg til lenge. De storkoser seg i bassenget. Tusen takk til Sissel Salhus som har stilt opp som badevakt i de fleste timene for de eldste og ellers trådt til ved behov. Dette er nødvendig da det kan skje uforutsette ting som gjør at man blir forhindret fra å kunne stille opp. Da er det viktig at flere har mulighet til å stille opp slik at svømmetimen kan gjennomføres som planlagt. Det er derfor ønskelig at flere tar livredningskurset slik at vi ikke blir så sårbare ved fravær. For de minste er oppmøtet veldig bra, men blir noe mindre for de eldste. Svømmetimene er ikke organiserte, men består av Tusen takk for et flott oppmøte og håper at alle barn og voksne fortsetter å komme Elaine Svartis KLUBB- OG MEDLEMS- AVTALE Vi vil minne om avtalen klubben har med MX-Sport Br.sund som gir alle klubbens medlemmer 10% rabatt på fullpris varer. Vis medlemskortet uoppfordret for å få rabatt! I tillegg har klubben egen avtale med MX- Sport Br.sund for innkjøp. TRIMPOSTER Styret har tidligere bedt om tips om trimposter også på Torget. Vi har til nå dessverre ikke mottatt noen ønsker, men håper at ivrige trimere tar kontakt for tips. SPORTSPLAN STIL s Sportsplan er nå tatt i bruk blant alle med roller i klubben. Her finner man litt om rutiner, hvem gjør hva, litt om klubbens oppbygging og mye mer. Sportsplanen er ment å kompletteres etter hvert. Sportsplanen finnes på våre hjemmesider eller du kan ta kontakt med styret for ett eksemplar. SPONSORER Også i 2006 har Sport Torghatten IL hatt gleden av å ha Rema 1000 som hovedsponsor. Videre har vi en løpende avtale med Umbro på levering av utstyr. 13

14 Vilt, vakkert og rått! Dette er beskrivelsen som skal få ungdommen til å hive seg på orienteringsidretten. Orientering er en idrett man kan drive med fra ung alder til man er gammel og grå. Orientering består av en fysisk del hvor man bruker kroppen til å ta seg fram i terrenget, og en mental del hvor hjernen må forstå hvor du er og hvor du skal. Det er denne kombinasjonen som gjør orientering til en flott idrett. Det hjelper ikke å bare løpe fort, man taper fort tid hvis man ikke finner fram dit man skal. Jeg kom i kontakt med orientering på ungdomsskolen. Her hadde vi noe opplæring og vi løp noen løp i nærområdet. Dette var fasinerende, men beklageligvis var det ingen orienteringsklubb der jeg bodde. Neste gang jeg bedrev orientering var på befalsskolen. Endelig fikk man løpe rundt i skogen igjen med kart og kompass. Ble mye bomming, men det fine med orientering er at man lærer noe hele tiden, og man opplever stadig fremgang. I Forsvaret ble jeg i tillegg interessert i militær idrett, og da er ofte orientering en del av de militære disiplinene. Gode eksempler på det er Infanteriløp og Feltidrett. Her kan hele løpet bli ødelagt hvis man ikke er høvelig god på o-løp. På øvelser er kart og kompass en essensiell kunskap å mestre. Det er ofte avgjørende for oppdraget at man har kontroll på hvor man er til enhver tid. I Bodø er det et velutviklet orienteringsmiljø, og dette kom jeg i kontakt via Forsvaret. O-kunnskapene økte proposjonalt med innsatsen. I tillegg ble den fysiske formen automatisk bedre. Det var motiverende å trene i skog og mark. Mine knær har i peroider hatt diagnosen langdistanseknær, så for meg er løping på asfalt ikke så bra. Orientering er en idrett jeg liker å drive med. Derfor har jeg motivasjonen til å starte opp en gruppe her i Brønnøysund. Det er to grunner til det. Den ene er at jeg ønsker at andre og spesielt ungdommer skal få prøve denne fantastiske fysiske og mentale idretten. Det andre er rent egoistisk i at jeg vil stable på beina et miljø slik at jeg også kan få løpt noen løp etter hvert. 14 Planen min er å starte i det små. Jeg kommer til å skaffe utstyr via Sport Torghatten IL. Jeg skal holde kurs og opplæring for ungdom og interesserte foreldre. Vi skal leke oss i skogen med kart og kompass. Etter hvert skal vi løpe en del konkurranser. Vi skal oppleve stresset og jaget i kroppen når hjernen sliter med å holde følge med beina. Kjenne på frustrasjonen når det går opp for oss at vi har bommet og løpt for langt. Vi skal forsøke å få laget flere kart her i nærområdet. Til neste år skal vi forsøke å etablere turorientering slik at vi kan få andre ut i skog og mark for å lete etter poster. Dette kan på sikt bli stort og bli en god inntektskilde for klubben. Det fine med orientering er at det er en individuell idrett man kan drive med til man blir gammel. I Bodø er eldste utøver over 80 år gammel, og de yngste er rundt 6-7 år. I tillegg er det ofte et veldig godt miljø i orienteringskretser. Man trener sammen i alle alderstrinn, man har det gøy i skogen og treffes på vei inn og ut av poster. Med systemet EKT kan man i tillegg sammenligne tider på de ulike strekk (mellom postene) og da kan en konkurrere med alle andre på hvert eneste strekk. Dette er utrolig motiverende, og selv om man kan få totaltiden ødelagt ved en stor bom kan de andre strekktidene være bra. Jeg gleder meg til å sette av litt tid til dette og håper at vi kan etablere et stabilt miljø som etter hvert reiser litt rundt i kretsen i Nordland for å løpe o-løp. Glenn-Robert Johnsen Rusten o-løper

15 Aerobic step Ja da er vi ferdig med et svært aktivt år i trimgruppa. Det er med stor stolthet og glede jeg kan fortelle om økende aktivitet med trim tre kvelder i uka. Vi har fortsatt aerobic på mandag med Liz Laumann som instruktør, step på tirsdag med Eli Lyngøy Torgnes og step-mix på torsdager med Katarina Benjaminsen. Med denne store valgmuligheten byr det seg en flott mulighet for å gå på trim også for oss som har kveldsarbeid. Samtidig er det allsidig trening med både strekk, tøy og bøy, manualer og strikk, koordinasjon, kondisjon og litt dans. Oppslutningen er alltid stor i starten av sesongen og så dabber den litt av mot jul og mot sommerferien. I 2007 hadde vi imidlertid julestep hvor alle stepperne stilte i nisselue siste torsdag før jul. Dette var det vår nye trener Katarina som fant på. Hun er ung og proppfull av energi. En fin reportasje dukket opp i avisa, og film ble lagt ut på BAnett, dette er bare positivt. Folk ser hva vi gjør, de blir nysgjerrige og flere møter opp på trening. Vi har mange damer fra byen som trener hos oss, noe vi selvfølgelig også syns er stas. Vi har hatt en del problemer med lydanlegget og har i den forbindelse kjøpt ny sender og mikrofon. Ellers har vi kjøpt inn noen nye vekter og strikk. Ser at vi nok må kjøpe inn flere vekter (tyngre) dersom aktiviteten fortsetter slik den er i dag. Damene er blitt sterke! Har hørt rykter om at det er noe aktivitet på torsdager og søndager for menn på Nordhus også. Det er blant annet innebandy det her går på. Bra! Har du ikke prøvd denne treningsformen før eller har du hatt for lang pause fra treningen; kom i gang kom i form! Du er hjertelig velkommen! * * * * Treningsavgift pr : medlemmer av idrettslaget: ikke-medlemmer drop-in timer prøvetime kr 250,- pr halvår kr 450,- pr halvår kr 20,- pr gang gratis Treningstider: Mandag kl aerobic v/liz Tirsdag kl step v/eli Torsdag kl stepmix ved Katarina Torsdag og søndag herretrim ved Tom Ragnar Asgjerd Ovesen leder trimgruppa 15

16 Disse støtter Toft Utvikling AS Toftsundet 8900 Brønnøysund Tlf Utleie av leiligheter, marina, sjoboder m.m. Postboks Brønnøysund Tlf Salhussletta Brønnøysund Tlf Storgt Brønnøysund Storgt. 51/ Brønnøysund Tlf Tlf Tlf Tlf Trykksakene får du hos Tlf KARISMA DAME og HERREFRISØR Storgata Brønnøysund Tlf Tlf KARISMA DAME og HERREFRISØR Storgata Brønnøysund Tlf Tlf Storgt Brønnøysund 8905 Brønnøysund Boks Brønnøysund Tlf

17 Disse støtter Galeasen HOTELL AS Tekst ata AS Kaigata 2. TLF Tekst ata AS Boks Brønnøysund Tlf Brønnøysund Postkontor 8900 Brønnøysund Vi utfører alt i maling, tapetsering, gulvlegging, flismontering, kostnadsoverslag m.m. I butikken finner du masse nyheter og gode tilbud. Velkommen til Gårdsøyv Brønnøysund Tlf Internett: ESSOBRYGGA BRØNNØYSUND Strømsneset Tlf Fax Postboks Brønnøysund Tlf Storgt Brønnøysund Tlf Postboks Brønnøysund Tlf Postboks Brønnøysund 17

18 Storgt. 81 Tlf Maskinholder Harry Ødegaard Toftsundet 8900 Brønnøysund Tlf Brønnøy Interiør Salhus OG BAD Tlf Valvn. 11 Postboks Brønnøysund Fjord Marin AS Toftsundet 8900 Brønnøysund Farmenv. 40 Postboks 373, 8901 Brønnøysund Telefon Telefaks K J Ø K K E N Brønnøysund Byggspesialisten AS Kaigata - Tlf SALHUS Brønnøysund CUBEN HAVNEGT. 29, 8900 BRØNNØYSUND - Tlf for Sør-Helgeland Storgt Brønnøysund - Tlf Brønnøysund Tlf ELEKTRIKER N AS AUTORISERT INSTALLATØR - STERKSTRØM/SVAKSTRØM Postboks Brønnøysund Tlf Fax: Mobil: Storgt Brønnøysund - E-post: 18

19 Klubbrekorder Sport Torghatten IL DAMER HERRER Bane 60m 8,4 Ann Kristin Olsen S.sjøen m 14,0 Ann Kristin Olsen S.sjøen m 30,4 Vera Engen S.sjøen m 66,7 Lisbeth Elvebakk Steinkjer m 2.31,9 Lisbeth Elvebakk Steinkjer m 3.25,2 Lisbeth Elvebakk Nordhus m 5.17,7 Lisbeth Elvebakk Br.sund m 11.36,6 Lisbeth Elvebakk Nordhus m hekk 18,6 Lisbeth Elvebakk Br.sund m hekk 35,1 Lisbeth Elvebakk Br.sund m hekk 76,0 Lisbeth Elvebakk Br.sund Høyde 1,50 Anita Ødegaard Ytteren Lengde 4,62 Nina Engen 1982 Høyde u/t 1,21 Nina Engen Salhus Lengde u/t 2,53 Tove Juliussen Nordhus Kule 10,56 Marit Horn Bislett Diskos 32,30 Rita Hansen Bodø Spyd 31,80 Rita Hansen Bodø kamp 2340 Lisbeth Elvebakk Nordhus kamp 3244 Nina Engen Nordhus x400m hekk 5.24,9 Rita Hansen Anita Olsen Tove Juliussen Emmy Jæger Br.sund x800m 10.23,8 Emmy Jæger Rita Hansen Anita Olsen Br.sund m st. 2.53,7 Helen Ødegaard Turid Torgersen Anita Ødegaard Ramona Hårsvær Br.sund m 11,89 Kai Arne Andreassen Lillehammer m 24,28 Kai Arne Andreassen Lillehammer m 53,1 Jan Oddvar Olsen Idaho/USA m 1.58,3 Jan Oddvar Olsen Idaho/USA m 2.49,7 Øystein Johansen Br.sund m 4.04,1 Jan Oddvar Olsen Idaho/USA m 9.10,2 Øystein Johansen N.rud/Oslo m 16.19,5 Jan Oddvar Olsen Idaho/USA m 34.13,6 Øystein Johansen Stovner/Oslo m ,8 Arnfinn Torgnes Nordhus t løp 16334m Arnfinn Torgnes Nordhus m hekk 19,3 Steinar Horn Nordhus m hekk 28,6 Terje Knutsen Asp/Bodø m hekk 61,8 Jan Oddvar Olsen m hekk 10.38,41 Arnfinn Torgnes Asp/Bodø Høyde 1,80 Kai Arne Andreassen Gjøvik Lengde 6,15 Kai Arne Andreasen Lillehammer Stav 3,60 Jim Roger Torgersen Nordhus Tresteg 12,18 Steinar Horn Br.sund Høyde u/t 1,48 Thorleif Holmstrand Salhus Lengde u/t 3,13 Gunnar Hansen Nordhus Kule 11,65 Jan Holmstrand Nordhus Diskos 34,88 Jan Holmstrand Nordhus Spyd 49,88 Jan Holmstrand Vik Helgel Slegge 39,76 Kai Myrvang Nordhus kamp 2217 Arnfinn Jensen Br.sund kamp 4501 Steinar Horn Nordhus x100m 50,1 K. Ingebrigtsen T. Knutsen A.M. Knutsen K.O. Lund Br.sund x400m 3.57,9 J.O. Olsen K.O.Lund A. Ovid T. Knutsen Br.sund x1500m 19.44,2 J.O. Olsen Ø. Johansen A. Ovid T. Knutsen Br.sund m st. 2.21,4 S. Horn A. Ovid A. Torgnes Ø. Johansen Br.sund Ajour pr

20 Innkalling til ÅRSMØTE på Nordhus Samfunnshus - Vestibylen Søndag 2. mars 2008 kl. 19:00 Saksliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen og saklisten. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift. 8. Budsjett Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder, kasserer og styremedlem b) Tre varamedlemmer c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. 11 pkt. 9. d) 2 revisorer e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 11. Utdeling oppmerksomheter Styret 20

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Visjon og verdier Fana IL fremtidens fritid Glede Felleskap Trygghet Handlekraft Agenda www.fanail.no Trening og treningstider Å være Fanamedlem Fana IL

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900 STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen Vedlegg ligger på våre hjemmesider, http://www.gril.no/arsmoter/arsmotepapirer-for-2008.html:

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Årsmøte i BIL Fotball, 2016

Årsmøte i BIL Fotball, 2016 Årsmøte i BIL Fotball, 2016 Tid: 23.02.17 Kl. 1900 Sted: Klubbhuset 1. Åpning ved leder 2. Godkjenne de stemmeberettigete. Antall.., antall fremmøtte.. 3. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole SAKLISTE 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011 Sammendrag fra styremøte, Rogne IL 07.06.2011. Styremøtet gikk gjennom referat fra forrige møte. Mottatt post og reklame ble behandlet og videreformidlet. Aktivitetsdagen 2011 ble planlagt i grove trekk,

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Sluttrapport «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Rehabilitering, 2010/3/0311, «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet», Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite`. Sammendrag:

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Meldt forfall: Lisbeth Albrigtsen, Hilde Nyvoll fotball. Ikke tilstede: Stein Erik Lundesykkel.

Meldt forfall: Lisbeth Albrigtsen, Hilde Nyvoll fotball. Ikke tilstede: Stein Erik Lundesykkel. Møtereferat Dato : 11.04.2016 Tidspunkt: 19:00-21:30 Sted : Ymber Deltagere: Elin Kaasen - leder, Ragna Hansen - nestleder, Kjetil Hallen - ski/ skiskyting, Helen Hanssen -friidrett, Liv Anita Kristiansen

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Medlemmer av hovedstyret PROTOKOLL FRA STYREMØTE Mandag 5. oktober kl 18.00 på kantina i idrettshallen. Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen,

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Her finner du informasjon om: Klubb og anlegg Ressurser Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND I en av våre mest kjente bergens sanger er de kjent for å blinke til gutta og snu seg vekk når de blinker tilbake fordi alle er frekke Dette stemmer ikke helt med

Detaljer

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Tid: Tirsdag 7.2.17 kl. 20.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse ÅRSMELDING 2016 Raufoss IL Allianse Årsmøte 5. april 2017 1. STYRET I RAUFOSS IL ALLIANSE HAR BESTÅTT AV: Onno Verberne Jostein Lundgaard Gunnor Andersen Gerda L. Nubdal Kåre Gulbrandsen Ulrikke H Tverbekkmo

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Tirsdag 13.desember 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Hanne Dahl Molden (HM), Terje Bråthen

Detaljer

BRUMUNDDAL INNEBANDYKLUBB

BRUMUNDDAL INNEBANDYKLUBB 1 Velkommen til en ny sesong! Velkommen til en ny sesong med innebandy i Brumunddal! Klubben utvikler seg stadig, og denne sesongen blir nok et spennende år. Det har skjedd mye på det organisatoriske planet,

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2013 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomité: Revisorer:

Detaljer

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET Til Medlemmer i SFK Ajaks 18.03.2015 Kleiva Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 3.mars 2015 Sted: Kjellerstua på Kleiva

Detaljer

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 Klubbhuset, Idrettsplassen kl. 19.00 Tilstede: Ola Idar Løkken, Lene Johanssen, Linda Svendsrud, Jon Fjeldet, Unn Kristin Haupberg, Torger

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Skogstrand Idrettslag

Skogstrand Idrettslag Skogstrand Idrettslag Protokoll Fra ekstraordinært årsmøte i SKOGSTRAND IL tirsdag 4. april 2006 på klubbhuset Side 1 av 5 DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Valg av dirigent og referent 4. Valg

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling og Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., 2. Styrets årsberetning

Detaljer

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. HORTEN SKIKLUBB Saksliste for årsmøtet 30. mars 2017. 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen.

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Rælingen Klatreklubb Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Dagsorden 1. Åpning a) Godkjenne de stemmeberettigede b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av dagsorden

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Saksliste: Sak 1 Åpning Sak 2 Valg av møteleder og sekretær Sak 3 Valg av 2 representanter til å skrive under protokoll Sak 4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Kjære svømmer med familie

Kjære svømmer med familie Kjære svømmer med familie Atter ett år er avsluttet. Årsskifte gir mulighet for tilbakeblikk og refleksjon. For Levanger svømmeklubb har 2010 vært et innholdsrikt år. Trønderhallen er nå snart ferdig og

Detaljer