Internavis for Store Norske Nr Framtida er på vei

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internavis for Store Norske Nr. 2 2013 Framtida er på vei"

Transkript

1 Internavis for Store Norske Nr Framtida er på vei To splitter nye shuttlecarer blir nå klargjort av mekanikerne og elektrikerne i Gruve 7. Snart er framtida på vei inn i gruva. Ja, disse har vi ventet på lenge, sier Karl Magne Faksdal. Formannen på verkstedet i Gruve 7 fikk shuttlecarene i hus for et par uker siden. Nå står elektrikerne og mekanikerne på hodet for å klargjøre de to 20 tonn store gruvemaskinene. - En del tilpasninger må til for at de skal bli optimale i forhold til vår bruk her i Gruve 7. Blant annet må vi endre plasseringen på styrespakene og flytte et skap i hytta. En Fornøyde «shuttle-karer»: Karl Magne Faksdal, Ted Magne Hansen og Andreas Løkås foran en av de nye shuttlecarene. elektriker og en mekaniker fra produsenten Joy er også på plass i Gruve 7 for å bistå under ombyggingene. - Vi regner med at de skal være klare til bruk i løpet av to uker, opplyser Karl Magne Faksdal. I tillegg til unatrucken som kom sommeren 2011, er shuttlecarene de første store maskinene som er anskaffet i det nye investeringsprogrammet i Gruve 7. De erstatter de gamle og utslitte shuttlecarene, som har kostet adskillige timer med reparasjoner og stor kreativitet og tålmodighet blant staben i Gruve 7. - Vi ser virkelig fram til å få dem i full drift. Det blir en ny hverdag, sier gruvesjef Ronny-André Olsen. Enda to shuttelcarer på er på vei sammen med to matere. I tillegg jobbes det med bestilling av en ny continuous miner. Andreas Løkås setter pris på å jobbe med nytt utstyr.

2 Skal sprenge i Lunckefjell Som en del av forberedelsene til driften i Lunckefjell utdanner Store Norske nå egne bergsprengere. - Kurset er et eksamensforberedende kurs hvor fagbrev i fjellog bergverksfaget er opptakskravet, opplyser opplæringsleder Knut Sørensen. Utdanningen følger de På skolebenken for å lære å sprenge: Bjørn Yngve Bjørneseth (til nye forskriftene, og det venstre), Vidar Nylund, Hans-Åge Larsen, Gøran Kjelling, Kjell Hugo er Reiersen, Harald Seland og Inge Bakkeland. Maskinentreprenørenes landsforbund som holder kurset for Store Norske. - Til sammen skal vi utdanne 26 nye bergsprengere. Kurset avsluttes med en 5 timers eksamen som må bestås før de kan sende søknad om bergsprengersertifikatet, sier Knut Sørensen. Ingen sure miner. Eller? Et lite fåtall entusiaster ved hovedkontoret i Longyearbyen tviholder på røykevanen. Det gjør de selv etter at røykerommet ble stengt og de ble henvist til å nyte sin last utendørs. Og én ting skal de ha: De er en hardfør art som tåler både kuling og 25 minusgrader, gjerne samtidig om det er nødvendig. Det skjer også uten sure miner. Tilsynelatende. På bildet er det Knut Sørensen og Anne Lise Alexandersen som trosser naturkreftene.

3 Skal kjøre luftputebåt i Svea Store Norske tar i bruk luftputebåt som redningsfartøy i Svea. - Luftfartstilsynet har pålagt oss å forbedre redningsberedskapen ved flyplassen i Svea, sier plassjef Arnfinn Elvertrø. - Derfor trenger vi et redningsfartøy som vi kan bruke i Braganzavågen og de andre våtområdene rundt flyplassen. Vi har kommet fram til at en luftputebåt er det eneste fartøyet som er egnet til En luftputebåt av denne typen skal brukes i redningsberedskapen i denne bruken. Svea. Foto: Hov Pod Luftfartstilsynet er av samme oppfatning, forteller han. -Når det er vinter og kaldt kan vi bruke snøscooter i de aktuelle områdene, men i de isfrie periodene av året er det vanskelig å nå fram med utstyr og personell ved en eventuell redningsaksjon. Nå har også Sysselmannen gitt Store Norske lov til å bruke luftputebåt i de aktuelle områdene. - I utgangspunktet er det bare lov til å bruke luftputebåt i åpen sjø på Svalbard. Derfor måtte vi søke om tillatelse. Tillatelsen gjelder bare for ett år fordi Miljøverndepartementet holder på med å revidere motorferdselforskriften for Svalbard. Der er det foreslått å forby luftputebåt på Svalbard. Vi får gjøre en ny vurdering av hva vi gjør dersom det blir tilfelle, sier Arnfinn Elvertrø, som er glad for at tillatelsen gikk i orden. - Det er viktig å ha en beredskap som er god nok, påpeker han. Båten kommer i juli/august. Valg i Gruveklubben Det har vært årsmøte og valg i Gruveklubben. Jim Rognmo er valgt som nestleder i klubben. Arild Olsen og Monica Bolli var ikke på valg og fortsetter fram til Nyvalgte medlemmer av styret er Lars Yngve Jenssen og Stian Torbergsen. Forhandlingsutvalget i Gruveklubben består av Arild Olsen, Tommy Lie, Jim Rognmo og Ronald Jacobsen.

4 Pole Position i ny drakt Pole Position bytter navn og logo, forteller daglig leder Terje Aunevik. Borte er Spitsbergen. Isteden kommer Logistics. - Vår motivasjon for å søke etter en industriell eier var basert i ønsket om å satse få til et løft for å møte den økte logistikkaktiviteten i Arktis, og vi ser utrolig spennende muligheter ved å være en del av Store Norske familien, sier han. Terje Aunevik - Vi jobber nå etter to hovedlinjer: Det ene er systemoppbygging for å styrke SNSK sin egen logistikk, og da tenker vi bredt. Vi skreddersyr nå et eget driftssystem på fraktene basert på SNSKs behov. Der er vi godt i gang, og begynner å få brukbar flyt på de sendingene vi får mulighet til å planlegge men har hatt noen utfordringer i overtagelsen av gamle ordrer som er satt i gang hos andre leverandører. - Det andre hovedfokuset er tanken om Longyearbyen som en Arctic hub der målet er en markant posisjon. - Navne- og logobyttet er en del av dette. Vi ønsker å gjøre det tydelig at vi tenker utover Spitsbergen med Nordpolen i sentrum, og vi ønsker å markere dette med å fremstå som «ettkontaktpunktsløsning» for alle med logistikkbehov i Arktis. - Vi synes den nye logoen gir en strøken indikasjon på dette. - Selv om det fremdeles ikke er ny tung industriell aktivitet på gang i nærområdene våre, merkes det at det er mye fokus på Arktis for tiden. I løpet av de siste to ukene har vi jobbet med konkrete henvendelser fra miljøer med logistikkbehov fra nasjoner som Danmark/Grønland, Russland og Kina. - Mot slutten av mars starter flygningene mot Nordpolen. Våre russiske partnere melder om stor interesse og flyene begynner allerede å bli fullbooket. - Det er i nord det skjer, sier Terje Aunevik.

5 Store Norske ser mot sola I samarbeid med selskapet Solbes AS skal Store Norske undersøke mulighetene for å innføre solenergi som et supplement til energiproduksjon for anleggene i Svea. Prosjektet har fått kroner i støtte av Enova. - Solbes er en rådgivings og teknologibedrift som har spesialkompetanse innen solenergi optimalisert for nordiske og arktiske forhold, opplyser administrerende direktør Per Andersson. I samarbeid med forskningsinstituttet Norut og kraftselskapet PiteEnergi har Solbes allerede etablert et banebrytende solenergianlegg i Piteå i Nord-Sverige. I forrige uke var representanter fra Solbes i Svea for å samle data til videre arbeid med prosjektet. - Det vi ønsker å finne ut av, er om det er mulig å etablere solenergi som alternativ energibærer for lettolje for den kraftproduksjonen som vi benytter i forbindelse med gruvedriften i Svea. Vi har en årlig dieselkostnad på 60 millioner kroner for å produsere strøm i Svea. Dette betyr jo også utslipp av klimagasser. - For oss er det viktig å se på alle faktorer som kan bidra til å redusere de store kostnadene til lettolje og snu energiforsyningen mer i retning av fornybare energibærere. Derfor mener vi at det kan være riktig å teste ut om solenergi kan gi et «fornybart» bidrag til vår energiproduksjon i Svea, sier Per Andersson. All elektrisitet generert av solenergi uansett mengde vil gå direkte til forbruk og redusere lettoljeforbruket tilsvarende, påpeker han. Store Norskes nye miljørådgiver Oddmund Rønning (40) er ansatt i en nyopprettet stilling som miljørådgiver i HMS-avdelingen i Store Norske. - Oddmund skal styrke Store Norskes operative og strategiske miljøarbeid. Ytre miljø er noe av det vi måles mest på sammen med HMS, lønnsomhet og bidraget vårt til samfunnet i Longyearbyen. Vi har lenge hatt behov for å utvikle egen miljøfaglig kompetanse, og miljørådgiverstillingen er et viktig steg i den retningen. Dette er også en nøkkelstilling når vi skal i gang med å utrede og senere søke om tillatelse til åpne nye kullforekomster med utgangspunkt i infrastrukturen vi har i Svea, sier administrerende direktør Per Andersson. Oddmund Rønning har mastergrad i naturforvaltning fra Norges landbrukshøgskole, og tilleggsutdanning innen strategisk kommunikasjon. Han kommer fra stilling som rådgiver/kommunikasjonsleder ved Norsk Institutt for naturforskning. Han har tidligere arbeidet som HMS-/miljørådgiver ved Forsvarsbygg. Han har også vært feltinspektør hos Sysselmannen i flere sesonger.

6 Lederutvikling i Svea De to siste ukene har alle ledere med personalansvar i Store Norske vært på den fjerde samlingen i lederutviklingsprogrammet. - Samlingene har foregått i Svea. Alle lederne har vært delt i fire grupper, som har vært på samling i to dager hver, forteller opplæringsansvarlig i Store Norske, Knut Sørensen. Han melder om stort engasjement og solid innsats fra deltakerne. På programmet har HMS og HMSansvar stått sentralt, foruten selskapets økonomiske situasjon, lønnsomhetsprogammet og temaet «den vanskelige samtalen». - Det er både foredrag, individuelt arbeid, gruppearbeid og samtaler i plenum. Det er viktig at deltakerne er villige til å by på seg selv. Det har de gjort, sier Knut Sørensen. På bildet diskuterer en av gruppene erfaringene sine fra gruppeoppgave i den vanskelige samtalen. Tøft, men veldig nyttig, ble det sagt. Det gjenstår nå én modul av i alt fem moduler i lederutviklingsprogrammet. Tilbakemeldingene fra deltakerne er gjennomgående positive. Store Norskes styre i Svea Styret i Store Norske hadde styremøte i Svea februar. Sentralt på møtet sto HMS-situasjonen i Store Norske, og etter en orientering om ulykken i desember 2012 var styret på befaring på ORV. Deretter gikk turen videre til anleggene oppe på Lunckefjell. På møtet diskuterte styret også status og framdriften for Lunckefjell-prosjektet, selskapets økonomiske situasjon og Styret på befaring på ORV. lønnsomhetsprogrammet, og hadde møter i styrets komitéer for revisjon og samfunnsansvar.